PUBLIKAČNÍ ČINNOST
Zbyněk Plzák
Obsah
Seznam publikací v časopisech........................................................................................................................... 1
Publikace jiné ..................................................................................................................................................... 5
Knižní publikace ................................................................................................................................................. 6
Habilitační práce ................................................................................................................................................. 6
Odborné překlady ............................................................................................................................................... 7
Seznam patentů ................................................................................................................................................... 9
Přednášky a postery na konferencích a seminářích od 1997 ............................................................................. 10
Seznam publikací v časopisech
1. Mareš F., Neudorfel P., Plzák Z., Chvalovský V.: Organosilicon Compounds LXXI. Synthesis of Some
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Silysubstituted Benzoic Acids.
Collect. Czech. Chem. Commun.. 35, 2324 (1970).
Mareš F., Plzák Z., Chvalovský V.: Organosilicon Compounds LXXVI. Synthesis of some Silylsubstituted
Phenyldimethylsilanes.
Collect. Czech. Chem. Commun.. 36, 2166 (1971).
Plzák Z., Mareš F., Hetflejš J., Schraml J., Papoušková Z., Bažant V., Rochow E. G., Chvalovský V.:
Organosilicon Componds LXXIX. Hammett Substituent Constants of some Silyl Groups.
Collect. Czech. Chem. Commun.. 36, 3115 (1971).
Mareš F., Plzák Z., Hetflejš J., Chvalovský V.: Organosilicon Componds LXXX. Bromination of
Silylsubstituted Phenyldimethylsilanes and  Constants of Silyl Groups.
Collect. Czech. Chem. Commun. 36, 2957 (1971).
Čeleda J., Plzák Z.: Contribution to the Chemistry of Highly Concentrated Aqueous Electrolyte Solutions
XXII. A Study of the Transformation of Me2+Ammines to Cyanocomplexes by the Densimetric Titration.
Collect. Czech. Chem. Commun.. 36, 3715 (1971).
Plzák Z., Štíbr B., Plešek J., Heřmánek S.: Synthesis of Fluorophenyl and 3-Fluorobenzyl Derivatives of
Decaborane and the Electron Properties of 5- and 6- Decaboranylgroup.
Collect. Czech. Chem. Commun.. 40, 3602 (1975).
Plzák Z.:Chromatografie na suchém sloupci a její použití k dělení sloučenin boru.
Chem. listy 70, 879 (1976).
Plzák Z.:Příspěvek k anketě racionalizace a technické informace.
Chem. průmysl 25, 561 (1975).
Plzák Z., Dousek F. P., Jansta J.: New Carbon Adsorbent for High-Performance Liquid Chromatography.
J. Chromatogr. 147, 137 (1978).
Plzák Z.: Bezseptový dávkovač vzorků a jednoduchý hydraulický odpor pro vysokoúčinnou kapalinovou
chromatografii. Chem.listy 72,549(1978).
Plzák Z., Štíbr B.: High-Performance Liquid Chromatographic Separations of Some Boranes and Their
Derivatives.
J. Chromatogr. 151, 363 (1978).
Plzák Z., Plešek J., Štíbr B.: High-Performance Liquid Chromatography of Some Organometallic
Carborane -Complexes.
J. Chromatogr. 168, 280 (1979).
7.1.2015
-1-
13. Janoušek Z., Plešek J., Plzák Z.: Open Cage Borane and Heteroborane Thiols: Synthesis, Structures and
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Some Properties.
Collect. Czech. Chem. Commun. 44, 2904 (1979).
Smolková E., Zíma J., Dousek F. P., Jansta J., Plzák Z.: A Teflon-Based Carbon Adsorbent in HPLC.
J. Chromatogr. 191, 61 (1980).
Duben J., Plzák Z., Štíbr B.:Využití HPLC pro stanovení karboranů (CH 3)3NCB9H11 a
(CH3)3NCB10H12 ve směsi.
Chem. listy 74, 643 (1980).
Plzák Z., Plešek J., Štíbr B.: Reversed-Phase Ion-Pair Liquid Chromatographic Separations of Some
Heteroborane Anions.
J. Chromatogr. 212, 283 (1981).
Štíbr B., Heřmánek S., Janoušek J., Dolanský J., Plzák Z., Plešek J.:A 11B NMR Study of 5,6-Dicarbanido-decaborane(12).
Polyhedron 1, 822 (1982).
Plešek J., Štíbr B., Drdáková E., Plzák Z., Heřmánek S.: Preparation of 1-Allyl and 1-Propenyl-1,2dicarba-closo-dodecaborane(12)
Chem. Ind. 1982, 778.
Plešek J., Plzák Z., Stuchlík J., Heřmánek S.: Synthesis of B-alkyl-derivatives of o-Carborane by
Alkylation under Electrophilic conditions. Scope and Limitations.
Collect. Czech. Chem. Commun. 46, 1748 (1981).
Farkačová M., Vítek J., Pola J., Dolanský J., Plzák Z.: Odstraňování příměsí organických halogenidů od
chloridu boritého funkcí záření kontinuálního laseru CO2.
Chem. prům. 34, 636 (1984).
Weidenhoffer Z., Plzák Z., Dolanský J.: Trace Analysis of Organic Compounds in Volatile Inorganic
Halides by the Dynamic Headspace Technique and Gas Chromatography-Mass Spectrometry.
J. Chromatogr. 350, 324 (1985).
Štíbr B., Jelínek T., Janoušek Z., Heřmánek S., Drdáková E., Plzák Z., Plešek J.: A General Preparative
Route to Compounds Containing 10-Vertex arachno- and nido- Tricarborane Cages.
J. Chem. Soc., Chem. Commun. 1987, 1106.
Stuchlík J., Plzák Z.: Chromatografické stanovení stopových množství ethylchloridu v chloridu boritém.
Chem. listy 82, 1220 (1988).
Pola J., Vítek J., Plzák Z., Stuchlík J., Dolanský J.: Laserové kontinuální odstraňování příměsí organických
halogenidů a fosgenu z chloridu boritého.
Chem. prům. 37, 574 (1987).
Kříž O., Plešek J., Plzák Z.: Triethylamine Borane - a Stable, Efficient and Safe Reductant for
Transforming Carboxylic Acids to Primary Alcohols.
Collect. Czech. Chem.. Commun.. 5, 2956 (1990).
Sybr M., Plzák Z.: Production of Highly Pure Phosphorus Oxychloride for Fiber Optics.
Vysokočistyje Věščestva 1992, (1) 44.
Grüner B., Plzák Z., Vinš I.: Purity Assay of the closo- Na2[B12H12SH] by HPLC.
J. Chromatogr. 595, 169 (1992).
Grüner B., Plzák Z., Vinš I.: Chromatographic Behaviour of the closo-[B12H12]2- Derivatives on
Hydroxyethyl-methacrylate Gels.
J. Chromatogr. 588, 201 (1991).
Plzák Z., Grüner B.: Iontová chromatografie v analýze životního prostředí.
Chem. listy 85, 785 (1991).
Plzák Z., Badal M.: Accreditation Activities for Chemical Laboratories in the Czech Republic. VAM
Bulletin 1993, (9) 18.
Plzák Z.: Informační zabezpečení chemického pracoviště AV ČR.
Národní knihovna 5, 442 (1994).
Král R., Sybr M., Plzák Z.: Determination of Iron in High-Purity Phoshoryl Chloride by Electrothermal
Atomization Atomic Absorption Spectrometry.
Anal. Chim. Acta 304, 237 (1995).
7.1.2015
-2-
33. Suchánek M., Plzák Z., Mestek O: Databáze ISO-REMCO COMAR.
Chem. listy 89, 89 (1995).
34. Plzák Z., Polanská M., Suchánek M.: Identification and Determination of Butyltin Compounds in Water by
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
Ion Trap Gas Chromatography-Mass Spectrometry after Conversion to Methyl or Hydride Derivatives.
J.Chromatogr.A, 699, 241 (1995).
Plzák Z., Suchánek M.: Nejistoty analytických měření.
Chem. listy 89, 687 (1995).
Štíbr B., Holub J., Císařová I., Teixidor F., Viñas C., Fusek J., Plzák Z.: The 7,8,9- Series of Tricarbollides.
Preparation and Structural Characterization of the Eleven-Vertex Tricarbaboranes 7-L-nido-7,8,9,C3B8H10 (where L = Amines).
Inorg. Chem.. 35, 3635 (1996).
Milde D., Plzák Z., Suchánek M.: Determination of Butyltin Compounds in Sediments By GC/MS after
their Conversion to Methyl Derivatives.
Collect. Czech . Chem. Commun. 62, 1403 (1997).
Holub J., Štíbr B., Hnyk D., Fusek J., Cisařová I., Teixidor F., Viñas C., Plzák Z., Schleyer P. v. R.: Parent
Tricarbollides [nido-7,8,9-C3B8H11]-, nido-7,8,9-C3B8H12, [nido-7,8,10-C3B8H11] and their Derivatives.
J. Am. Chem. Soc. 119, 7750 (1997).
Štíbr B., Holub J., Jelínek T., Grüner B., Fusek J., Plzák Z., Teixidor F., Viñas C., Kennedy J. D.: A Return
to the Plešek Reaction and Some Useful Variations. Carbon-substituted Methyl and Phenyl Derivatives of
5,6-Dicarba-nido-decaborane(12), nido-C2B8H12.
Collect. Czech . Chem. Commun 62, 1229 (1997)
Pola J,. Urbanová M,. Bastl Z., Plzák Z., Šubrt J., Vorlíček V., Gregora I., Crowley C.,. Taylor R.: Laser
Photolysis of Liquid Benzene and Toluene: Graphitic and Polymeric Carbon Formation at Ambient
Temperature.
Carbon, 35, 605 (1997).
Grüner B., Plzák Z.: High-performance Liquid Chromatography Separations of Boron-Cluster Compounds.
J.Chromatogr. A. 789, 497 (1997)
Pola J., Urbanová M., Bastl Z., Plzák Z., Šubrt J., Gregora I., Vorlíček V.: Laser Photolysis of Liquid
Hexafluorobenzene: Graphitic and Fluorine-Containing Carbon Formation at Ambient Temperature.
J. Mater. Chem. 8, 187 (1998).
Urbanová M., Bastl Z., Plzák Z., Šubrt J., Gregora I., Vorlíček V., Pola J.: Laser photolysis of liquid
benzene and hexafluorobenzene: graphitic and polymeric carbon formation at ambient temperature.
Carbon 36, 517 (1998).
Suchánek M., Koruna I., Plzák Z.: Metrologie v chemii.
Metrologie 7, 12 (1998).
Pola J., Plzák Z., Ouchi A., Kupčík J., Koga Y.: CO2 Laser Photosensitised Decomposition of 1,3Diphenylsiloxane in the Liquid Phase: Formation of Poly(phenylsiloxanes) via Extrusion/Insertion of
Phenylsilanone.
J. Organometal. Chem. 580, 188 (1999).
Štíbr B., Janoušek Z., Trammell M., Grüner B., Plzák Z.: Oxidation of the [nido-6,9-C2B8H10]2- Anion - an
Alternative source of the 1,6- and 1,10-Dicarba-closo-decaboranes(10).
Collect. Czech . Chem. Commun. 64, 971 (1999).
Grüner B., Jelínek T., Plzák Z., Kennedy J. D., Ormsby D., Greatrex R.and Štíbr B.: Parent
Hexacarbaborane arachno-C6B6H12 and a Methylated Pentacarbaborane arachno-CH3C5B7H12 - Domains of
Hydrocarbon Behaviour Within Borane Clusters.
Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 38, 1806 (1999).
Holub J., Grüner B., Císařová I., Fusek J., Plzák Z., Teixidor F., VińasC. and Štíbr B.: A Series of the
Twelve-Vertex Ferratricarbollides [2-(h5-C5H5)-9-X-closo-2,1,7,9-FeC3B8H10] (where X = H2N, MeHN,
Me2N, ButHN, and But(Me)N). A Highly Stable Metallatricarbaborane System with Amine Functions in the
para Position to the Metal Center.
Inorg. Chem. 38, 2775 (1999).
Plzák Z.: Are There Two Decks on Analytical Chemistry Boat?
Accred. Qual. Assur. 5, 35 (2000).
7.1.2015
-3-
50. Holub, J., Jelínek, T., Hnyk, D., Plzák, Z., Císařová, I., Bakardjiev, M., Štíbr, B.:Phosphacarborane
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
Chemistry. The 7,8,9,11-, 7,9,8,10-, and 7,8,9,10-isomers of nido-P2C2B7H9 - Diphosphadicarbaborane
Analogues of 7,8,9,10-C4B7H11.
Chem. Eur. J. 7, 1546 (2001).
Plešek J., Bačkovský J., Fusek J. a Plzák Z.: Cyanoethylation and (Methoxycarbonul)ethylation of
Icosahedral ortho-Carborane Derivatives at Carbon Vertices via Michael Additions.
Collect. Czech . Chem. Commun. 66, 1499 (2001).
Plzák Z.: Nejistota výsledků, chemická měření a současnost. Metrologie 10 (4) 14-18 (2001).
Grüner B., Hnyk D., Císařová I, Plzák Z. a Štíbr B.: Phosphaborane chemistry. Syntheses and calculated
molecular structures of mono- and dichloro derivatives of 1,2-diphospha-closo-dodecaborane(10).
J. Chem. Soc., Dalton Trans. 2002, (15) 2954-2959.
Tomovská, R., Bastl, Z., Vorlíček, V., Vacek, K., Šubrt, J., Plzák, Z., Pola, J.: ArF Laser-Induced Chemical
Vapor Deposition of Polythiene Films from Carbon Disulfide.
J. Phys. Chem. B. 107(36); 9793-9801 (2003).
Baše T., Bastl Z., Plzák Z., Grygar T., Plešek J., Carr M. J., Malina V., Šubrt J., Boháček J., Večerníková
E., Kříž O.: Carboranethiol-Modified Gold Surfaces. A Study and Comparison of Modified Cluster and Flat
Surfaces.
Langmuir 21, 7776-7785 (2005).
Plzák, Z: České překlady metrologických termínů.
Chem. Listy 99 (1) 65-66 (2005)
Plzák Z.: Nejistota měření při posuzování shody.
Metrologie 18 (2) 21-23 (2009).
Plzák Z.: Metrologická terminologie v klinické a analytické laboratoři.
Metrologie 18 (2) 35 (2010).
Beránek J., Plzák Z.: Referenční materiály v České republice.
Metrologie 18 (3) 31-33 (2010).
Jelínek F., Vidimová K., Plzák Z.: Světový den metrologie
Metrologie 19 (2) 19-22 (2011).
Friedecký B., Šprongl L., Kratochvíla J. a Plzák Z.: Doporučení k provádění validace a verifikace
analytických metod v klinických laboratořích.
Klin. Biochem. Metab. 19 (40), 2011, No. 1, 36- 44.
Plzák Z., Milde D.: Názvosloví v oblasti metrologie a zabezpečování kvality.
Chem. Listy 106, 41 - 44 (2012).
Kratochvíla J., Plzák Z.: Nová norma 15189 pro zdravotnické laboratoře
Bulletin FONS č. 3, 17-20 (2013).
7.1.2015
-4-
Publikace jiné
1. Plzák Z., Friedecký B., Kratochvíla J.: Metrologická terminologie v klinické a analytické laboratoři. (2.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
přepracované a doplněné vydání). SEKK s. r. o . 2010 publikace na CD a
http://www.eqa.cz/terminologie/ (5.1.2015).
Plzák Z.: Metodický list 1. Odhad nejistoty objemových operací. EURACHEM-ČR 2008, publikace na
webových stránkách EURACHEM-ČR
http://www.eurachem.cz/metodicke-listy.php (5.1.2015).
Plzák Z.: Metodický list 2. Jak překládat precision, accuracy a trueness? EURACHEM-ČR 2009, publikace
na webových stránkách EURACHEM-ČR
http://www.eurachem.cz/metodicke-listy.php (5.1.2015).
Plzák Z.: Metodický list 3. Porovnání výsledků s certifikovanou hodnotou CRM. EURACHEM-ČR 2007,
publikace na webových stránkách EURACHEM-ČR
http://www.eurachem.cz/metodicke-listy.php (5.1.2015).
Bernáth P., Kohout P., Plzák Z., Vencelides Z. a Vilímec J.: Metodický list 4. Terminologie vzorkování.
EURACHEM-ČR 2010, publikace na webových stránkách EURACHEM-ČR
http://www.eurachem.cz/metodicke-listy.php (5.1.2015).
Plzák Z.: Metodický list 5. Mezilaboratorní experiment – proč a jak. EURACHEM-ČR 2009, publikace na
webových stránkách EURACHEM-ČR
http://www.eurachem.cz/metodicke-listy.php (5.1.2015)
Plzák Z., Milde D.: Metodický list 7. Detekční schopnost analytické metody, mez detekce, mez
stanovitelnosti. EURACHEM-ČR 2011, publikace na webových stránkách EURACHEM-ČR
http://www.eurachem.cz/metodicke-listy.php (5.1.2015).
Milde D., Plzák Z.: Metodický list 8. Uvádění a hodnocení výsledků v okolí meze detekce. EURACHEMČR 2011, publikace na webových stránkách EURACHEM-ČR
http://www.eurachem.cz/metodicke-listy.php (5.1.2015).
Plzák Z.: Metodický list 11. Přístroje v analytické laboratoři. EURACHEM-ČR 2014, publikace na
webových stránkách EURACHEM-ČR
http://www.eurachem.cz/metodicke-listy.php (5.1.2015).
7.1.2015
-5-
Knižní publikace
1. Kvalimetrie 10. Jakost v analytické laboratoři 2000. Odpovědi manažerům jakosti. Autoři Badal M., Fuksa
J.K., Medek J., Koruna I, Mokrý F., Plzák Z. a Suchánek M. Editor M. Suchánek. EURACHEM-ČR Praha
2000. ISBN 80-901868
2. Základní analytická chemie. Autoři Opekar F., Jelínek I., Rychlovský P. a Plzák Z. Učební texty University
Karlovy v Praze. Karolinum Praha 2002. ISBN 80-246-0553-8
3. Kvalimetrie 13. Odhad nejistot chemických a mikrobiologických měření. metodická příručka. Autoři
Doškářová Š., Janoš P., Plzák Z., Suchánek M., a Šubrt P. Editor M. Suchánek. EURACHEM-ČR Praha
2003. ISBN 80-86322-01-7
4. Kvalimetrie 14. Návaznost chemických měření. Průvodce k dosažení srovnatelných výsledků chemických
měření (překlad anglického vydání Traceability in chemical measurement. A guide to achieving comparable
results in chemical measurement. EURACHEM/CITAC 2003). Používání referenčních materiálů v chemické
analýze. K. Bičovský, J. Dempír, L. Dohnal, B. Friedecký, J. Kratochvíla, J. Kučera, Z. Plzák. Editor M.
Suchánek. EURACHEM-ČR Praha 2004. ISBN 80-86322-02-5
5. Základní analytická chemie. Autoři Opekar F., Jelínek I., Rychlovský P. a Plzák Z. Učební texty University
Karlovy v Praze. Karolinum Praha 2010. ISBN 978-80246-1775-6.
Habilitační práce
Plzák, Z.
Analýza a identifikace vybraných anorganických a organoprvkových sloučenin chromatografickými metodami s
hmotnostní detekcí. Habilitační práce. VŠCHT Praha, Fakulta chemicko-inženýrská, Ústav analytické chemie,
90 stran, (2000).
7.1.2015
-6-
Odborné překlady
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Kvalimetrie 6. Stanovení nejistoty analytického měření. Přeloženo z Quantifying Uncertainty in Analytical
Measurement. (EURACHEM, Crown Copyright London 1995) Editor. M. Suchánek EURACHEM-ČR
Praha 1996 a 1999 (2.vydání) ISBN 80-901868-6-6.
Kvalimetrie 9. Vhodnost analytických metod pro daný účel. Laboratorní příručka pro validaci metod a
související činnosti. Přeloženo z The Fitness for Purpose of Analytical Methods. A Laboratory Guide to
Method Validation and Related Topics. (LGC, Teddington 1998.) Editor M. Suchánek. EURACHEM-ČR
Praha 1999. ISBN 80-901868-7-4.
Kvalimetrie 11. Stanovení nejistoty analytického měření. Pokyn EURACHEM/CITAC. Přeloženo
z Quantifying Uncertainty in Analytical Measurement. (EURACHEM/CITAC Guide 4, EURACHEM
2000) Editor. M. Suchánek EURACHEM-ČR Praha 2001 (3. přepracované vydání) ISBN 80-901868-9-0.
Kvalimetrie 12. Průvodce jakostí v analytické chemii. Pomůcka k akreditaci. Přeloženo z Guide to Quality
in Analytical Chemistry. An Aid to Accreditation. (EURACHEM/CITAC Guide , EURACHEM 2002)
Editor. M. Suchánek EURACHEM-ČR Praha 2003 ISBN 80-86322-00-9.
KVALIMETRIE 15. Použití informací o nejistotě k posuzování shody. Pokyn EURACHEM/CITAC
(překlad anglického vydání Use of uncertainty information in compliance assessment. Přeložil Z. Plzák).
Nejistota měření vyplývající z odběru vzorků. Příručka EURACHEM/CITAC/EUROLAB/Nordtest/UK
RSC Analytical Methods Committee (překlad anglického vydání Measurement uncertainty arising from
sampling. Přeložili Pavel Kořínek, Zbyněk Plzák a Jan Vilímec). Editor. M. Suchánek EURACHEM-ČR
Praha 2008 ISBN 80-86322-03-3.
EUROLAB Technická zpráva 1/2006. Pokyn pro vyhodnocení nejistoty měření výsledků kvantitativních
zkoušek.(překlad EUROLAB Technical Report 1/2006 Guide to the Evaluation of Measurement
Uncertainty for Quantitative Test Results. Přeložili M. Mužíková a Z. Plzák) EUROLAB-CZ Praha 2008,
https://www.4e.cz/dokumenty.htm (5.1.2015)
EUROLAB Technická zpráva 1/2007. Revize nejistot měření: alternativní přístupy k vyhodnocení
nejistot.(přeloženo z EUROLAB Technical Report 1/2007. Measurement uncertainty revisited: Alternative
approaches to uncertainty evaluation. Přeložili V. Hanzlík a Z. Plzák). EUROLAB-CZ Praha 2008,
https://www.4e.cz/dokumenty.htm (5.1.2015)
KVALIMETRIE 17. Mezilaboratorní porovnávání a zkoušení způsobilosti. Kapitola 3 Výběr, použití a
interpretace programů zkoušení způsobilosti,str. 19 - 61.(Překlad anglického vydání Selection, use and
interpretation of proficiency testing (PT) schemes. Příručka EA/EUROLAB/EURACHEM. Přeložil Zbyněk
Plzák). Editor. M. Suchánek EURACHEM-ČR Praha 2011 ISBN 80-86322-05-X.
Metodický list 9 - EURACHEM Leaflet: Použití informace o nejistotě při posuzování shody (český (český
překlad Plzák Z. EURACHEM-ČR 2012, publikace na webových stránkách EURACHEM-ČR
http://www.eurachem.cz/metodicke-listy.php (5.1.2015)
ČSN EN ISO/IEC 17043:2010. Posuzování shody - Všeobecné požadavky na zkoušení způsobilosti.
Překlad evropské normy EN ISO/IEC 17043:2010 provedl pro CTN ČIA Z. Plzák.
ČSN EN ISO/IEC 15189:2013. Zdravotnické laboratoře – Požadavky na kvalitu a způsobilost Překlad
evropské normy EN ISO 15189:2012 provedli pro CTN ČIA Z. Plzák aj Kratochvíla. V tisku.
Dokument EA EA – 4/16 Směrnice EA o vyjadřování nejistoty v kvantitativním zkoušení. Překlad ČIA prosinec 2004. Oprava překladu - únor 2011 Z. Plzák
http://www.cia.cz/dokumenty.aspx (5.1.2015)
Dokument EA EA-04/18 Návod k určení úrovně a četnosti účasti ve zkoušení způsobilosti (Guidance on the
level and frequency of proficiency testing participation, June 2010). Překlad pro ČIA Z. Plzák 2011.
http://www.cia.cz/dokumenty.aspx (5.1.2015)
TNI POKYN ISO 34: 2013 Obecné požadavky na způsobilost výrobců referenčních materiálů. Překlad ISO
GUIDE 34 General requirements for the competence of reference material producers. Third edition 2009.
ISO 2009 pro ČIA provedl Z. Plzák 2012.
Metodický list 9 - Eurachem Leaflet: Použití informace o nejistotě při posuzování shody. EURACHEM-ČR
2012, (český překlad Plzák Z.) publikace na webových stránkách EURACHEM-ČR
http://www.eurachem.cz/metodicke-listy.php (5.1.2015).
Metodický list 12 - Eurachem Leaflet: Jak může pomoci zkoušení způsobilosti mé laboratoři?
EURACHEM-ČR 2014, (český překlad Plzák Z.) publikace na webových stránkách EURACHEM-ČR
http://www.eurachem.cz/metodicke-listy.php (5.1.2015).
7.1.2015
-7-
17. Metodický list 13 - Eurachem Leaflet: Metrologická návaznost analytických výsledků. EURACHEM-ČR
2014, (český překlad Plzák Z.) publikace na webových stránkách EURACHEM-ČR
http://www.eurachem.cz/metodicke-listy.php (5.1.2015).
18. Kvalimetrie 19. Stanovení nejistoty analytického měření. Pokyn EURACHEM/CITAC. Přeloženo
z Quantifying Uncertainty in Analytical Measurement, přeložili Plzák Z., a Milde D. (EURACHEM/CITAC
Guide 4, EURACHEM 2012) Editor. M. Suchánek EURACHEM-ČR Praha 2014 (4. české rozšířené
vydání) ISBN 9788086322070.
7.1.2015
-8-
Seznam patentů
1. Plzák Z., Plešek J., Heřmánek S.: Způsob isolace pyridinových a alkaloidových bází a jejich kvarterních solí.
Čs AO č. 16546910.
2. Hrozinka I., Plzák Z.: Zařízení pro dávkování vzorků pro vysokotlaký kapalinový chromatograf.
Čs AO č.181530
3. Plzák Z., Dousek F., Jansta J.: Způsob chromatografické analýzy kapalné směsi.
Čs AO č. 196073
4. Pola J., Farkačová M., Chvalovský V., Plzák Z., Dolanský J.: Způsob odstraňování příměsí organických
halogenidů z chloridu germaničitého.
Čs AO č.239998
5. Pola J., Vítek J., Plzák Z., Stuchlík J., Dolanský J.: Způsob kontinuálního odstraňování příměsí organických
halogenidů a fosgenu z chloridu boritého.
Čs AO č. 262932
7.1.2015
-9-
Přednášky a postery na konferencích a seminářích od 1997
1. Urbanová M., Bastl Z., Plzák Z., Šubrt J., Gregora I., Vorlíček V, Pola J.“ Laser photolysis of liquid benzene
and Hexafluororobenzene: Graphitic and polymeric carbon formation at ambirnt temperature.
In: International Conference on Advanced Materials ICAM’97, European Materials Research Society Spring
Meeting E-MRS’97, Strasbourg, France, June 16-20, 1997, Book of Abstracts A-I/P4.
2. Plzák Z.: Why are not analytical results comparable?
In: International Conference on Inorganic Environmental Analysis and Quality Assurance. Pardubice, Czech
Republic September 2-5,1997, Book of Abstracts QA3.
3. Plzák Z., Milde D., Suchánek M.: Determination of Trace Amounts of Tributyltin Compounds in Water and
Sediment Samples.
In: International Conference on Inorganic Environmental Analysis and Quality Assurance. Pardubice, Czech
Republic September 2-5,1997, Book of Abstracts P21.
4. Suchánek M., Plzák Z.: Uncertainty of Primary Measurement Method, Gravimetry, Coulometry.
In: Measurement Uncertainty in Chemical Analysis. Second Eurachem Workshop. Berlin, Germany
September 29-30, 1997. Proceedings P19.
5. Plzák Z.: Zabezpečení kvality údajů chemických rozborů.
In: Konference Orlice 97, Letohrad 9.-10. října 1997, str.104.
6. Pitthard, V. - Plzák, Z. - Kopecká, I. - Finch, P. A STUDY ON THE GC-MS ANALYSIS OF
PROTEINACEOUS MEDIA IN ART WORKS. In: Proceedings of the 2nd International Congress on
Science and Technology. - Paris, - 1999. - S. B22-B23. [International Congress on Science and Technology
/2./. Paris (FR), 99.07.05-99.07.09]
7. Plzák Z.: Are there two boats on analytical chemistry boat?
Worskshop „Quality Management in Analytical Chemical Research and Development“, May 31-June 1
1999, Münster, Německo
In: Accreditation and Quality Assurance 5(1) 35 (2000)
8. Plzák Z.: Nejistoty měření (současnost). Konference Jakost v analytické laboratoři 2000. Dlouhé Stráně,
Kouty nad Desnou 17.-20.10.2000.
9. Plzák Z.: Nové trendy v oblasti vyhodnocování nejistot měření. „Aplikace počítačové techniky ve
zkušebních chemických a mikrobiologických laboratořích. Chemmea, VUT Brno 6.6.-7.6.2000.
10. Plzák Z., Bhave P., Suchánek. M.: Použití tetraethylborátu sodného jako derivatizačního činidla pro
stanovení stopových množství rtuti a methylrtuti plynovou chromatografií s hmotnostní spektrometrií.
Konference Pokroky v chromatografii a elektroforéze 2000. Pardubice 5.-6. září 2000. Sborník abstrakt, L30
str. 34, Universita Pardubice 2000 ISBN 80-7194-278-2.
11. Plzák Z.: Jak laboratoře dokladují věrohodnost svých výsledků? Konference Orlice 2000, Jablonné n. Orlicí
30.11.-1.12.2000.
12. Plešek, J., Bačkovský, J. Fusek, J. Plzák, Z.:Cyanoethylation and methoxycarbonylethylation of icosahedral
ortho-carborane derivatives at carbon vertices. In: Euroboron 2. Program and Abstracts. - Rennes, Universite
de Rennes 2001. - S. P03. [European Symposium on Boron Chemistry /2./. Manoir de la Vicomte, Dinard
(FR), 01.09.02-01.09.06 (WRD)].
13. Slavíček, V., Grüner, B., Plzák, Z., Vespalec, R.: Achiral separations of deltahedral borate anions by
capillary zone electrophoresis. In: EUROBORON 2. 2nd European Symposium on Boron Chemistry.
Program and Abstracts. - Dinard, Université de Rennes 2001. - S. P53. [EUROBORON. European
Symposium on Boron Chemistry /2./. Dinard (FR), 01.09.02-01.09.06 (EUR)]
14. Plzák Z.: Nejistota výsledků chemických měření. Kurz Nejistota a návaznost výsledků spektroskopických
metod. Základní kurz. Řež 29.10.- 1.11. 2001. Publikace Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci
Praha 2001, str. 5-21. ISBN 80-7080-447-5
15. Benda V., Zachař P., Plzák Z: Stanovení organokovových sloučenin v environmentálních matricích. XIV.
celostátní seminář o separační chemii a analýze toxických látek. 25.-27. června 2001, Lázně Bohdaneč.
(pořadatel Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, Institut
ochrany obyvatelstva)
16. Zachař P., Benda V., Plzák Z: Využití mikroextrakce tuhou fází v analytice ŽP. XIV. celostátní seminář o
separační chemii a analýze toxických látek. 25.-27. června 2001, Lázně Bohdaneč. (pořadatel Ministerstvo
vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, Institut ochrany obyvatelstva)
17. Plzák Z.: Měřicí přístroje v analytické laboratoři. Validace, testování, kvalifikace Validace a způsobilost
přístrojů a programů v analytické laboratoři 20. září 2001 VUT Brno (pořadatel EURACHEM-ČR)
18. Plzák Z.: Validace počítačových systémů v analytické laboratoři .Validace a způsobilost přístrojů a
programů v analytické laboratoři 20. září 2001 VUT Brno (pořadatel EURACHEM-ČR)
7.1.2015
- 10 -
19. Plzák Z.: Nejistoty měření ve světle příručky EURACHEM/CITAC 2000. Nejistoty analytických měření a
norma ISO/IEC 17025. VŠCHT Praha 8.února 2002 (pořadatel EURACHEM-ČR)
20. Plzák Z.: Nebojte se nejistot. Zajištění kvality analytických výsledků. Komorní Lhotka 11.-13. března 2002
(pořadatel 2Theta). Sborník přednášek str. 206 – 211. ISBN 80-86380-11-4
21. Koruna I, Plzák Z. a Suchánek M.: Základní pojmy. Analytická data a jejich využití v praxi. Seč 20.
21.3.2002. (CSLab a Vodní zdroje Ekomonitor) Sborník konference str. 38-43. ISBN 80-7080476-9.
22. Plzák Z.:Nebojte se nejistot. Nejistoty. SOP pro zkušební a kalibrační laboratoře dle ČSN ISO 17025.
Seminář Chemmea Bohemie Praha 5.11.2002, str. 3-9.
23. Kříž O., Plzák Z., Grüner B: Quality of BSH and BPA – Challenge to Synthetic Chemist. Research and
Development in Neutron Capture Therapy. Procceedings of the International Congress on Neutron Capture
Therapy. Essen, Germany, September 8-13, 2002. Eds. Sauerwein W., Moss R. and Wittig A., Monduzzi
Editore 2002.
24. Plzák Z.: Porovnatelnost dat a chemická laboratoř. Nové Město na Moravě 2. – 3. 4. 2003. (CSLab a Vodní
zdroje Ekomonitor) Sborník konference str. 5-8. ISBN 80-9032203-3-3,
25. Plzák Z.: Vzájemná porovnatelnost výsledků chemických analýz. 55.sjezd chemických společností 8.9.12.9.2003 Košice, Slovensko. Sborník Chem. listy 97 615 (2003).
26. Plzák Z., Suchánek M.: EURACHEM a zabezpečování jakosti chemické analýzy. Konference Referenční
materiály a mezilaboratorní porovnávání zkoušek v chemické analýze, Medlov 4. – 6. 11. 2003, Sborník
přednášek 2 THETA, Český Těšín 2003, str. 41. ISBN 80-86380-19-X.
27. Plzák Z.: Databáze referenčních materiálů COMAR. Konference Referenční materiály a mezilaboratorní
porovnávání zkoušek v chemické analýze, Medlov 4. – 6. 11. 2003, Sborník přednášek 2 THETA, Český
Těšín 2003, str. 77. ISBN 80-86380-19-X.
28. Plzák Z.: Příručka o použití referenčních materiálů v laboratoři. Konference Referenční materiály a
mezilaboratorní porovnávání zkoušek v chemické analýze, Medlov 4. – 6. 11. 2003, Sborník přednášek 2
THETA, Český Těšín 2003, str. 79. ISBN 80-86380-19-X.
29. Janoš P., Plzák Z.: Validace analytických postupů. Medlov 22.4. – 24.3.2004, Sborník přednášek 2 THETA,
Český Těšín 2004, str. 14. ISBN 80-86380-22-X.
30. Plzák Z.: Terminologie v chemii a biologických oborech. Medlov 22.4. – 24.3.2004, Sborník přednášek
2 THETA, Český Těšín 2004, str. 10. ISBN 80-86380-22-X.
31. Plzák Z.: Nejistoty analytických výsledků. Medlov 22.4. – 24.3.2004, Sborník přednášek 2 THETA, Český
Těšín 2004, str. 128. ISBN 80-86380-22-X.
32. Plzák Z.: MiC in three levels: for students, laboratory staff, and assessors. EURACHEM workshop
„Teaching Quality and Metrology in Chemistry“ Praha 24-25. května 2004.
33. Plzák Z.: Návaznost chemických měření. Seminář k metrologickému projektu Ecochem a.s. „Vliv schémat
návaznosti na spolehlivost měření stopových prvků v půdách. Praha 7. září 2004.
34. Plzák Z.: Validita výsledků z pohledu soudních sporů. Konference Analytická data a jejich využití v praxi.
Cslab s.r.o. a Ekomonitor s.r.o., 13.-14. října 2004 Pelhřimov, sborník konference ( Plzák Z., Bernáth P. a
Tlustá P. Eds.) str.5, ISBN80-86832-04-X.
35. Císařová, I. - Fusek, Jiří - Macháček, Jan - Plzák, Zbyněk:Unexpected reaction of closo-thiadodecaborane
derivatives with phenylmagnesium bromide. [Neočekávaná reakce derivátů closo-thiadodekaboranu s
fenylmagnesium bromidem.] EUROBORON 3. Praha : ÚACH AV ČR, 2004. P41.[European Meeting on
Boron Chemistry/3./. Průhonice(CZ), 12.09.2004-16.09.2004]
36. Plzák Z. : Obecné principy validací v analytické chemii. Seminář Analytika ve farmaceutickém průmyslu
20.6.2005 – 21.6.2005 Blansko, Merck s.r.o.
37. Plzák Z. : Software a validace. Seminář Analytika ve farmaceutickém průmyslu 20.6.2005 – 21.6.2005
Blansko, Merck s.r.o.
38. Plzák Z.: Referenční materiály - použití a možnosti v laboratorní medicíně. Pokroky v klinické biochemii
Olomouc 11.-13.9.2005 Sborník abstrakt str. 58 ISBN 80-239-5267-6
39. Plzák Z. Kohl L.: GC/MS Speciation Analysis of Organometallic Compounds Of Mercury and Tin. 11 th
International Symposium on Separation Science 12.-14. září 2005 Pardubice. Sborník abstrakt str. 61 ISBN
80-7194-771-7
40. Plzák Z.: Přístroje. SYSTÉMY JAKOSTI V ANALYTICKÝCH LABORATOŘÍCH, Praha, 12. – 14.
prosince 2005 GRADUA s.r.o.
41. Plzák Z.: Informační zabezpečení analytické laboratoře. SYSTÉMY JAKOSTI V ANALYTICKÝCH
LABORATOŘÍCH, Praha, 12. – 14. prosince 2005 GRADUA s.r.o.
7.1.2015
- 11 -
42. Plzák Zbyněk, Kohl, L.:GC/MS Speciation Analysis of Organometallic Compounds Of Mercury and Tin.
[Speciační analýza organokovových sloučenin rtuti a cínu GC/MS.] ISSS 2005. International Symposium on
Separation Sciences /11./. Pardubice, 12.09.2005-14.09.2005. Sborník Univerzita Pardubice, 2005. s. 61.
ISBN 80-7194-771-7.
43. Plzák Z.: Nové pojetí referenčních materiálů FONS 2006 Pardubice. Univerzita Pardubice, 2006. Sborník
sympozia str. 60. ISBN 80-903167-7-8.
44. Plzák Z.: Management jakosti jako součást výuky analytické chemie. 58. sjezd asociací českých a
slovenských chemických společností 4.-6. září 2006 Ústí nad Labem. Sborník Chem. Listy 100, 580 (2006).
45. Plzák Z.: Nejistoty měření. Metrologie, přístroje. Kurs zabezpečování jakosti v chemické a klinické
laboratoři. Pražské analytické centrum inovací česká zemědělská universita, Praha 11. 9. a 6. 11. 2006
46. Plzák Z.: Role RM v chemické analýze. SEMINÁŘ ČIA Zajišťování kvality výsledků zkoušek 12.-13. října
2006 Skalský dvůr.
47. Plzák Z.: Role RM v chemické analýze. SEMINÁŘ ČIA Zajišťování kvality výsledků zkoušek 22. února
2007, Pardubice
48. Plzák Z.: Nejistota a návaznost měření. Seminář Merck Analytika ve farmaceutickém průmyslu. Špindlerova
bouda v Krkonoších 22.-23. května 2007
49. Plzák Z.: Nejistoty – historie a současnost, VIM. Seminář EURACHEM-ČR Nejistoty a jejich využití. 7.
června 2007, Fakulta chemická VUT v Brně.
50. Plzák Z.: Spolehlivost analytických metod. Seminář Analytická chemie a životní prostředí IV. FŽP UJEP
Ústí nad Labem 22. – 23. 5. 2008.
51. Plzák Z.: Použití odhadu nejistoty při posuzování shody podle příručky EURACHEM/CITAC. Seminář
EURACHEM-ČR Nejistoty a vzorkování, nejistoty a shoda s limity, EURACHEM-ČR Praha 10. 10.2008.
52. Plzák Z., Suchánek M.: Použití nejistoty při posuzování shody. Konference Referenční materiály a
mezilaboratorní porovnávání zkoušek. 2 THETA, Medlov 4. - 6. listopadu 2008.
53. Plzák Z.: Posuzování výsledku vůči limitní hodnotě, nebo hodnotě specifikace s uplatněním nejistoty měření.
Seminář Analytická chemie a životní prostředí V. Statistika. FŽP UJEP Ústí nad Labem 28. – 29. 5. 2009.
54. Plzák Z.: Management kvality v analytické laboratoři. Kurz AAS 1. Spektroskopická společnost Jana Marka
Marci 27. – 30.4.2009 v Konferenčním centrum VŠCHT Praha.
55. Plzák Z.: Mezinárodní metrologický slovník a české ekvivalenty. Seminář Řízená dokumentace laboratoře v
elektronické podobě. EURACHEM-ČR VŠCHT Praha, 17.6. 2009
56. Janoš P., Plzák Z.: Aktivity EURACHEM-ČR. VI. ročník semináře Analytická chemie a životní prostředí.
Využití výsledků analýz v praxi. FŽP UJEP Ústí nad Labem 11.2. – 12. 2. 2010.
57. Plzák Z.: Překlad normy EN ISO/IEC 17043:2010 Posuzování shody – Obecné požadavky na zkoušení
způsobilosti. Seminář ČIA Zkoušení způsobilosti/externí hodnocení kvality, ČIA o. p. s., Praha 1. června
2010.
58. Plzák Z.: Pojmy a definice, typy mezilaboratorního porovnání, typy zkoušení způsobilosti. Konference
Zkoušení způsobilosti laboratoří, ČIA o. p. s. a Eurachem-ČR, Lísek, Skalský dvůr 2.-3. června 2011.
59. Plzák Z.: Výběr a využití zkoušení způsobilosti. Konference Zkoušení způsobilosti laboratoří, ČIA o. p. s. a
Eurachem-ČR, Lísek, Skalský dvůr 2.-3. června 2011.
60. Plzák Z.: Pojmy a definice, Typy mezilaboratorního porovnávání, Typy zkoušení způsobilosti laboratoří.
Seminář ČIA a EURACHEM-ČR Zkoušení způsobilosti zkušebních a kalibračních činností a EHK, Praha
8.3.2012.
61. Plzák Z.: Výběr a využití zkoušení způsobilosti (PT). Seminář ČIA a EURACHEM-ČR Zkoušení
způsobilosti zkušebních a kalibračních činností a EHK, Praha 8.3.2012.
62. Plzák Z.: Databáze COMAR. Seminář ČIA a EURACHEM-ČR Využití referenčních materiálů v laboratoři,
Praha 30.9.2014.
63. Plzák Z.: Pokyn ISO 34 Všeobecné požadavky na způsobilost výrobců referenčních materiálů. Seminář ČIA
a EURACHEM-ČR Využití referenčních materiálů v laboratoři, Praha 30.9.2014
PUBL2014W
7.1.2015
- 12 -
Download

Publikace - Ústav anorganické chemie AV ČR, vvi