Mezinárodní veletrh
strojů a techniky
pro stavebnictví
a průmysl stavebních hmot
INTERMAT Paříž
20. - 25. dubna 2015
http://paris-en.intermatconstruction.com/
V Praze dne 16. 10. 2015
Tisková zpráva
Mezinárodní stavební veletrh INTERMAT
v r. 2015 s důrazem na betonářský průmysl
Veletrh INTERMAT je místem, kde se na obrovské ploše 375 000 m2 v dubnu 2015 znovu sejde více
než 1300 světových výrobců stavebních strojů, zařízení, techniky a stavebních materiálů.
Více než půl roku před konáním veletrhu je již obsazeno přes 70 % výstavní plochy, kdy svou účast
potvrdily firmy jako Doosan Bobcat, Fayat, Komatsu, Liebherr, Mecalac, Volvo a další.
Mezi 200 tisíci očekávanými odbornými návštěvníky budou tradičně investoři, stavební firmy,
projekční kanceláře, architekti, prodejci a pronajímatelé strojů, velkoobchodní prodejci stavebních
hmot, provozovatelé dolů a lomů, finanční instituce, aj.
INTERMAT opět nabídne vysokou úroveň kreativity a pořádaných výjimečných událostí, směřujících
k prezentaci profese i jednotlivých firem.
Veletrh se tentokrát představí s novou segmentací, uspořádanou podle profesí, mezi nimiž bude
zvláštní pozornost věnována výrobě betonu. Segment „World of Concrete Europe“ (WOC Europe –
Svět betonu) bude hlavní novinkou veletrhu a jeho cílem bude nabídnout celkový přehled o
betonářství od vstupů po výstupy.
Prezentaci inovací zajistí soutěž o nejlepší inovaci INTERMAT Innovations Awards a také tzv. dny
Pre-INTERMAT, které se konají 22. - 23. ledna 2015, kde jsou novinářům s předstihem poskytovány
informace o vystavovatelích a jejich nabídce.
Velkolepou podívanou opět poskytne Paris Démo, kde budou vystavené stroje prezentovány
jedinečným způsobem v exteriéru. INTERMAT je jediný veletrh svého druhu, který nabízí 30 000
m2 venkovních ploch pro praktické ukázky techniky.
*****
Bližší informace ke struktuře veletrhu:
INTERMAT se koná jednou za 3 roky na výstavišti Villepinte v severní části Paříže a je vitrínou
mezinárodní nabídky a inovací v oboru. Je jedním z největších veletrhů svého druhu na světě.
Nová segmentace dá lépe vyniknout všem zařízením pro všechny etapy ve stavebnictví:
- doly a lomy, výroba a zpracování základních materiálů
- betonářství (prostřednictvím World of Concrete Europe)
- stavba a staveniště
1
- zdvihací zařízení, vnitropodniková doprava
- průzkumy, vrty a zvláštní zakládání
- zemní práce a pozemní stavby
- výstavba a údržba silničních infrastruktur
- stroje a doprava materiálu, zařízení a pracovníků
- díly, vybavení a příslušenství
- životní prostředí, demolice a recyklace
- topografie, inženýrství, automatika a nové technologie
- služby a komunikace
Tuto segmentaci doplní nová kartografie: průběh stavby od vstupu až po výstup.
Vzhledem k zájmu návštěvníků budou nabídnuta také tři průřezová témata:
recyklace, zpracování materiálů a demolice.
*****
Bližší informace k vrcholným událostem veletrhu:
1. Svět betonu - WORLD OF CONCRETE EUROPE
2. Pronájem techniky
3. Ocenění za inovaci - INTERMAT INNOVATION AWARDS
1. Svět betonu - WORLD OF CONCRETE EUROPE (WOC)
Proslulá prezentace World of Concrete, pořádaná v Las Vegas, je místem setkání betonářské
profese celé Severní Ameriky. Společnost INTERMAT podepsala partnerství s jejím pořadatelem,
společností Hanley Wood, LLC, aby dala vzniknout přehlídce World of Concrete Europe, jež má být
jedním z vrcholů veletrhu.
Cílem WOC je:
- reagovat na potřeby trhu betonu v Evropě
- vyhovět přání návštěvníků, aby jim byl poskytnut souhrnný pohled na celý obor.
WOC Europe se zúčastní aktéři oboru od poradců po finální uživatele z evropských zemí
frankofonních zemí Afriky a Blízkého východu.
a
Konat se bude u vchodu do haly 7 na ploše 20 000 m2. Prezentovány budou základní materiály,
betonové výrobky, stavební chemie, ozdobné betony, omítky a štuky, stroje a zařízení pro výše
uvedené, inženýrství, služby, atd.
Akci zastřeší slogan „Be Concrete“, volně přeloženo „Buďte z betonu“.
Vystavovatelé účastnící se Světa betonu - WOC:
3R SCHNELL - ADLER TECHNOLOGIES – ARCEN - BETON STONE CONSULTING – BHS SONTHOFEN – BIBKO –
BIKOTRONIC - Bon Tool - BOTON-MERLET - BT INNOVATION - CARMIX- METALGALANTE SPA - Cedima Machines et
Outils Diamants – CIFA – COLLE – CST – CWB – DALCOM – DIATOM – EIRICH – EMCI – EUROBEND – EVG - F3B
MOULDS - FIORI GROUP – Frumecar - Geroquip/Magic Screed - GOCMAKSAN MAK. – GRACE – GUERTON – HOLCIM HTC Floor Systems - HUSQVARNA CONSTRUCTION – HYDRONIX – HYDROSTOP - IMER France - KCP CONCRETE
PUMP CARS – KTI – KURARAY - LEYDE LEYCO – MADERAS – MAPEI - MARSHALLTOWN / BMC - MCF SYSTEMS LES
MACHINES POUR BETON - MEKA CONCRETE PLANTS – MIX – ORU - FRANCE – Ozbekoglu – PEMAT - PL2M PROGRESS GROUP – QUADRA – RATEC - RheinMix NISBAU - ROCCHI s.r.l. – RSAI - SAMI S.R.L. – SECATOL – SICOMA
– SKAKO - TEKA FRANCE – TITAN – TYROLIT – USURTEC – Vollert - WALTER GERAETEBAU – WAM - Weckenmann
Anlagentechnik
Vystavovatelé na venkovním prostranství:
EUROMECC – MECBO – PUTZMEISTER - SCHWING-STETTER – SERMAC.
2
2. Pronájem techniky
Tato oblast, jež má pro zákazníky i nadále přední význam, byla na veletrhu INTERMAT vždy
zastoupená.
Její prezentace zahrnuje všechny aktéry: výrobce zařízení a další výrobce, firmy poskytující
pronájem, manažery fleetů, inženýry, francouzská a mezinárodní sdružení, média, atd.
Připomeňme, že v roce 2012 si 40 % vystavovatelů na veletrhu našlo nájemce.
INTERMAT pro ročník 2015 obnovil své partnerství s Evropským sdružením pronajímatelů
ERA (European Rental Association), Americkým sdružením pronajímatelů
ARA (American Rental Association) a s DLR.
Ve čtvrtek 23. dubna bude uspořádán "INTERMAT Rental Day", věnovaný této oblasti.
3. Ocenění za inovace - INTERMAT INNOVATION AWARDS
Tato ocenění za inovaci jsou nepopiratelnou autoritou v oboru.
Porota bude sestávat z uznávaných evropských odborníků pod předsednictvím FNTP (Francouzský
svaz stavebnictví) a ocení nejnovější technologické inovace.
Ocenění budou nově rozdělena do 5 kategorií, které odrážejí průběh stavby:
- Těžba základních surovin a recyklace
- Stroje a zařízení pro stavbu, díly a příslušenství
- Inženýrství
- Služby
- Digitální aplikace pro jednotlivé etapy stavby.
*****
Veletrh v číslech:
Celková výstavní plocha 375 000 m2 - 4 kryté haly - 3 venkovní výstavní plochy - demonstrační
zóna o ploše 30 000 m2
1 345 vystavovatelů, z toho 64 % zahraničních
200 000 návštěvníků, z toho 34 % zahraničních
Poprvé pořádaný World of Concrete Europe – Svět betonu, kde se představí 70 vystavovatelů na
ploše 20 000 m2
Více informací získáte u kanceláře veletrhu pro ČR a SR: Active Communication Praha,
tel. 222 518 587, [email protected]
Na Veletrh tradičně pořádáme autobusový zájezd.
Kontakt: ACTIVE COMMUNICATION, Kladská 5, 12000 Praha 2
Tel. 222 518 587, [email protected]
3
Download

INTERMAT Paříž - Francouzske veletrhy