STŘEŠNÍ, KLEMPÍŘSKÉ PRVKY
OZN.
300
2
3
46 720
NEMĚNNÝ OBJEKT
4
SNĚHO
LAMY
SO 02
SEDLOVÁ KRYTINA
(SKLÁDANÁ TAŠKA)
OKAPNICE DEKPLAN
ŠÍŘKA 250 MM, DÉLKA 50 M
ZÁVĚTRNÁ LIŠTA DEKPLAN
ŠÍŘKA 250 MM, DÉLKA 45 M
ÚŽLABÍ Z TABULOVÉHO PLECHU DEKPLAN
ŠÍŘKA 500 MM, DÉLKA 7 M
SOKLOVÉ LIŠTY S ODVĚTRÁNÍM STŘECHY U VŠECH KOMÍNŮ A ATIK
POZINK, DÉLKA 15,5 M
OPLECHOVÁNÍ KOMÍNU Z TABULOVÉHO PLECHU 1x1 M
+ STĚNOVÁ LIŠTA DEKPLAN, 3,5 M
ČTYŘHRANNÁ MANŽETA DEKPLAN PRO OPRACOVÁNÍ DETAILŮ
9KS PRO PROSTUPY POTRUBÍ ZTI / VZT/ VENTILACE
OKAPOVÝ ŽLAB S PŘÍSLUŠENSTVÍM
POZINK, Ø130 MM, DÉLKA 48 M
OKAPOVÝ SVOD S PŘÍSLUŠENSTVÍM
POZINK, Ø130 MM, DOPORUČENA ČÁSTEČNÁ VÝMĚNA
HROMOSVOD S PŘÍSLUŠENSTVÍM
DÉLKA VEDENÍ 80 M, OBNOVÉNÍ DO PŮVODNÍHO STAVU
OPLECHOVÁNÍ MEZERY MEZI SOUSEDNÍ ATIKOU A KOMÍNY - 9x
POZINK (DOPORUČENÉ ŘEŠENÍ), VÝŠKA 1 KS cca 3 M
KOUTOVÁ LIŠTA VNITŘNÍ + STĚNOVÁ LIŠTA DEKPLAN
DÉLKA 1 M (ČÁSTEČNĚ NA STRANĚ SOUSEDA)
2x AKTIVNÍ VENTILAČNÍ SYSTÉM MULTIVENT HYBRIDE 131 SLOŽENÝ
Z NÁSTŘEŠNÍHO NÁSTAVCE S VLOŽENÝM VENTILÁTOREM
VĚTRACÍ MŘÍŽKY V PODHLEDU NAD PAVLAČÍ
PLAST, CELKOVÁ DÉLKA 10 M
1
ZASTŘEŠENÍ NOUZOVÉHO SCHODIŠTĚ
TRAPÉZOVÝ PLECH
(POD ÚROVNÍ OPRAVOVANÉ STŘECHY)
A
Sš3
NÁZEV
6 120
800
39 800
5
7
8
0,5%
8
0,5%
6
0,5%
7
790
7
1 400
10
6
ODVĚTRÁVACÍ
HLAVICE
ODVĚTRÁVACÍ
HLAVICE
KOMÍN
5
7 840
2
cca 10%
9
4 870
9
9
VÝPIS STŘEŠNÍCH PLOCH
ODVĚTRÁVACÍ
PRVKY
OZN. NÁZEV PRVKU
KR3
ODVĚTRÁVACÍ
HLAVICE
SATELIT
(NOVĚ UCHYCEN)
4
+1,200 +0,600
4
+0,600
ODVĚTRÁNÍ PODSTŘEŠÍ
POMOCÍ SOKLU - VIZ POZNÁMKA
+0,690
+0,550
ODVĚTRÁNÍ PODSTŘEŠÍ
POMOCÍ SOKLU - VIZ POZNÁMKA
4
+0,600
ODVĚTRÁNÍ PODSTŘEŠÍ
POMOCÍ SOKLU - VIZ POZNÁMKA
ODVĚTRÁVACÍ
HLAVICE
6
4
12
4
6
+0,550
POZNÁMKA
ODVĚTRÁNÍ PODSTŘEŠÍ
- STŘECHA:
POMOCÍ SOKLU - VIZ POZNÁMKA
- STŘEŠNÍ SYSTÉM:
VENTILACE
12
6
PULTOVÁ - SKLON cca 10%
JEDNOPLÁŠŤOVÁ, VODOTĚSNÉ PODSTŘEŠÍ - VIZ KRYTINA
VĚTRANÝ PODSTŘEŠNÍ PROSTOR MEZI VAZNÍKY
- NOSNÁ KONSTRUKCE:
DŘEVĚNÉ VAZNÍKY OŠETŘENÉ OCHRANNÝM NÁTĚREM
2 VÝMĚNA
9
BOCHEMIT BQ, V PŘÍPADĚ POTŘEBY OPRAVA NEBO
POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ
- KRYTINA:
PLASTOVÁ FOLIE DEKPLAN 76 S PES VÝZTUŽNOU VLOŽKOU
TL.1,5 MM, MECHANICKY KOTVENÁ DO NOVÉHO BEDNĚNÍ,
PŘESAHY SVAŘOVÁNY, PODLOŽENÁ SEPARAČNÍ FOLIÍ
14FILTEK
440
400g/M2
- TEPELNÁ IZOLACE:
NEZATEPLENO (TEPELNOU IZOLACI NAHRADÍ ZATEPLENÍ
NAD NOVÝMI PODHLEDY
- HYDROIZOLACE: VIZ KRYTINA
- KLEMPÍŘSKÉ PRVKY:
OKAPNICE, OPLECHOVÁNÍ ATIK A KOMÍNŮ, ZÁVĚTRNÉ LIŠTY,
ÚŽLABÍ, NÁSTAVCE PRO ZTI/VZT,
ŽLABY+SVODY - POZINK, S VRSTVOU PVC PRO NAPOJENÍ
STŘEŠNÍ FOLIE DEKPLAN
- OSTATNÍ:
HROMOSVODY, OPLÁŠTĚNÍ PŘESAHŮ STŘECH CETRIS
DESKAMI NEBO BEDNĚNÍM NAD PAVLAČEMI S VĚTRACÍMI
MŘÍŽKAMI
PŘÍSLUŠENSTVÍ A DOPLŇKY STŘEŠNÍHO SYSTÉMU DEKPLAN
- PROSTUPY:
PROSTUPY ZTI NEBO VZT - 7x + 2x VENTILACE
MAXIMÁLNÍ VELIKOST PROSTUPU DO PRŮMĚRU 200 mm
810
PLOCHÁ STŘECHA
2 110
KOMÍN
2
SOUSEDNÍ
BUDOVA
9 550
3 670
10
450
9
KOMÍN
2
3 770
1 080
10
2
3 010
KOMÍN
10
1 090
KOMÍN
2
7 840
10
1 370
A
48 380
ŘEZ A-A'
4
ZVÝŠENÁ SOKLOVÁ LIŠTA
S ODVĚTRÁNÍM
350 250
+0,600
1,5 MM
0,1 MM
27,0 MM
POZNÁMKA
- STŘECHA:
- STŘEŠNÍ SYSTÉM:
Sš1
KOMÍN SOUSEDNÍHO OBJEKTU
7 960
cca 10%
1
NEPŘÍSTUPNÝ PROSTOR
-1,450
-1,825
VĚTRACÍ
MŘÍŽKA
POMOCNÉ DŘEVĚNÉ
LÁVKY (FOŠNY)
MEZERA
MEZI BUDOVAMI
450
7
375
±0,000
- PLASTOVÁ FOLIE DEKPLAN 76 S PES VÝZTUŽNOU VLOŽKOU
- SEPARAČNÍ FOLIE FILTEK 400 G/M2
- DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ (+OCHRANNÝ NÁTĚR)
- DŘEVĚNÉ VAZNÍKY (+OCHRANNÝ NÁTĚR)
50
ZAVĚŠENÝ SDK PODHLED
VČETNĚ ZATEPLENÍ
6 440
- DŘEVĚNÉ VAZNÍKY
- CETRIS DESKY BASIC 20 MM
- OCHRANNÝ NÁTĚR
1 400
7 840
13
PULTOVÁ - SKLON cca 10%
JEDNOPLÁŠŤOVÁ, VODOTĚSNÉ PODSTŘEŠÍ - VIZ KRYTINA
VĚTRANÝ PODSTŘEŠNÍ PROSTOR MEZI VAZNÍKY
- NOSNÁ KONSTRUKCE:
DŘEVĚNÉ VAZNÍKY OŠETŘENÉ OCHRANNÝM NÁTĚREM
BOCHEMIT BQ, V PŘÍPADĚ POTŘEBY OPRAVA NEBO VÝMĚNA
POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ
- KRYTINA:
PLASTOVÁ FOLIE DEKPLAN 76 S PES VÝZTUŽNOU VLOŽKOU
TL.1,5 MM, MECHANICKY KOTVENÁ DO NOVÉHO BEDNĚNÍ,
PŘESAHY SVAŘOVÁNY, PODLOŽENÁ SEPARAČNÍ FOLIÍ FILTEK
400g/M2
- TEPELNÁ IZOLACE:
NEZATEPLENO (TEPELNOU IZOLACI NAHRADÍ ZATEPLENÍ
NAD NOVÝMI PODHLEDY
- HYDROIZOLACE: VIZ KRYTINA
- KLEMPÍŘSKÉ PRVKY:
OKAPNICE, OPLECHOVÁNÍ ATIK A KOMÍNŮ, ZÁVĚTRNÉ LIŠTY,
ÚŽLABÍ, NÁSTAVCE PRO ZTI/VZT,
ŽLABY+SVODY - POZINK, S VRSTVOU PVC PRO NAPOJENÍ
STŘEŠNÍ FOLIE DEKPLAN
- OSTATNÍ:
HROMOSVODY, OPLÁŠTĚNÍ PŘESAHŮ STŘECH CETRIS
DESKAMI NEBO BEDNĚNÍM NAD PAVLAČEMI S VĚTRACÍMI
MŘÍŽKAMI
PŘÍSLUŠENSTVÍ A DOPLŇKY STŘEŠNÍHO SYSTÉMU DEKPLAN
- PROSTUPY:
PROSTUPY ZTI NEBO VZT - 7x + 2x VENTILACE
MAXIMÁLNÍ VELIKOST PROSTUPU DO PRŮMĚRU 200 mm
- ŘEŠENÍ HROMOSVODU A STÁVAJÍCÍCH PROSTUPŮ RESPEKTUJE PŮVODNÍ ŘEŠENÍ
- V PRŮBĚHU REKOSNTRUKCE REVIZNÍ LÁVKY MEZI A NAD VAZNÍKY PRO OCHRANU
NEDÁVNO PROVEDENÝCH SDK PODHLEDŮ V INTERIÉRECH ZAVĚŠENÝCH NA VAZNÍKY
- SKLÁDANÁ KRYTINA NA PULTOVÉ STŘEŠE BUDE ODSTRANĚNA, TAKTÉŽ ČÁSTEČNĚ
VYSTUPUJÍCÍ ATIKA (ALE POUZE ČÁST NAD ÚROVNÍ STŘECHY)
- ROZSAH POŠKOZENÍ BEDNĚNÍ NENÍ ZNÁM, NUTNOST KOMPLETNÍ VÝMĚNY SE URČÍ AŽ
V PRŮBĚHU STAVEBNÍCH PRACÍ PO ODSTRANĚNÍ KRYTINY
- MEZERU MEZI KOMÍNY A ATIKOU SOUSEDNÍHO DOMU DOPORUČENO OPLECHOVAT
(ZAJISTIT PROTI ZATÉKÁNÍ DEŠŤOVÉ VODY)
ODVĚTRÁVÁNÍ PODSTŘEŠNÍHO PROSTORU
- ŘEŠENÍ HROMOSVODU A STÁVAJÍCÍCH PROSTUPŮ RESPEKTUJE PŮVODNÍ ŘEŠENÍ
- V PRŮBĚHU REKOSNTRUKCE REVIZNÍ LÁVKY MEZI A NAD VAZNÍKY PRO OCHRANU
NEDÁVNO PROVEDENÝCH SDK PODHLEDŮ V INTERIÉRECH ZAVĚŠENÝCH NA VAZNÍKY
- SKLÁDANÁ KRYTINA NA PULTOVÉ STŘEŠE BUDE ODSTRANĚNA, TAKTÉŽ ČÁSTEČNĚ
VYSTUPUJÍCÍ ATIKA (ALE POUZE ČÁST NAD ÚROVNÍ STŘECHY)
- ROZSAH POŠKOZENÍ BEDNĚNÍ NENÍ ZNÁM, NUTNOST KOMPLETNÍ VÝMĚNY SE URČÍ AŽ
V PRŮBĚHU STAVEBNÍCH PRACÍ PO ODSTRANĚNÍ KRYTINY
- MEZERU MEZI KOMÍNY A ATIKOU SOUSEDNÍHO DOMU DOPORUČENO OPLECHOVAT
(ZAJISTIT PROTI ZATÉKÁNÍ DEŠŤOVÉ VODY)
ODVĚTRÁVÁNÍ PODSTŘEŠNÍHO PROSTORU
- 2x AKTIVNÍ VENTILAČNÍ SYSTÉM MULTIVENT HYBRIDE 131 SLOŽENÝ Z NÁSTŘEŠNÍHO
NÁSTAVCE S VLOŽENÝM VENTILÁTOREM
- JIŽNÍ ŠTÍTOVÁ STĚNA BUDE TĚSNĚ POD STŘEŠNÍM PLÁŠTĚM ODVĚTRÁVÁNA
PŘIROZENĚ POMOCÍ DVOU VĚTRACÍCH OTVORŮ 150x150 MM (U OKAPU A U HŘEBENE).
KRYTÍ PLASTOVOU MŘÍŽKOU V BARVĚ OMÍTKY
- NASÁVACÍ OTVORY V BEDNĚNÍ POD OKAPEM. KRYTÍ VĚTRACÍMI MŘÍŽKAMI
- SOKLOVÉ LIŠTY S ODVĚTRÁNÍM STŘECHY U VŠECH KOMÍNŮ A ATIK VYSTUPUJÍCÍCH
NAD STŘEŠNÍ ROVINU V BLÍZKOSTI HŘEBENE. OPLECHOVÁNÍ OSAZENO NA DŘEVĚNÉ
LATĚ (VERTIKÁLNĚ) A PŘEKRYTO OKAPNIČKOU PŘIPEVNĚNOU K ATICE/KOMÍNU
MNOŽSTVÍ DEŠŤ.ODPADNÍCH VOD
- CELKOVÁ PLOCHA STŘECH PRO ODVODNĚNÍ = 662,42 m2
- SOUČINITEL ODTOKU C (-) = 0,9
- INTENZITA DEŠTĚ = 0,0162 l/s.m2
- PERIODICITA DEŠTĚ = 1
- MNOŽSTVÍ Qr,i = 9,66 l/s
PLASTOVÁ FOLIE DEKPLAN 76
PLOCHA
1
373,14
SKLON
10° 0' 0"
VENTILACE
6
0,000
SKLADBY SENDVIČOVÝCH KONSTRUKCÍ
OZNAČENÍ
450
4
HŘEBEN
11
ATIKA
KS
373,14 m2
50
0,000
ODVĚTRÁNÍ PODSTŘEŠÍ
POMOCÍ SOKLU - VIZ POZNÁMKA
50
DOPLNĚNÍ
STŘEŠ.
PLÁŠTĚ
SOUSEDNÍ
BUDOVA
NÁZEV
ZDĚNÉ KONSTRUKCE A PRVKY VYSTUPUJÍCÍ NAD ÚROVEŇ
POSUZOVANÉ / NAVRHOVANÉ STŘECHY
KLEMPÍŘSKÉ A ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE A PRVKY VYSTUPUJÍCÍ
NAD ÚROVEŇ POSUZOVANÉ / NAVRHOVANÉ STŘECHY
KLEMPÍŘSKÉ, ZÁMĚČNICKÉ PRVKY A JINÉ STŘEŠNÍ DOPLŇKY
(BAREVNÉ ROZLIŠENÍ)
Sš1
HROMOSVOD
9
KR 3
ODVĚTRÁVACÍ
HLAVICE
5 650
HROMOSVOD
cca 10%
9
cca 10%
Sš1
HROMOSVOD
Sš1
PULTOVÁ STŘECHA
(PLASTOVÁ FOLIE DEKPLAN 76)
OZNAČENÍ
13 420
6
SO 01
KR 3
7 100
KR 3
13
ODVĚTRÁVACÍ
HLAVICE
7 840
25 110
cca 10%
7 190
7 750
12
LEGENDA
+1,580
740
HROMOSVOD
1 410
6
HROMOSVOD
ODVĚTRÁVACÍ
HLAVICE
VNĚJŠÍ LÍC
OBVODOVÉ STĚNY
11
VNĚJŠÍ LÍC
OBVODOVÉ STĚNY
6
830
6
790
1
HŘEBENÁČE
9
610
1
3
7 050
8
1
0
12
740
STŘEŠNÍ VÝLEZ
(PŘÍSTUP NA PLOCHOU STŘECHU
0,5%
NÁZEV
SENDVIČOVÉ KONSTRUKCE - VODOROVNÉ
PODLAHY, STROPY, PODHLEDY,...
SENDVIČOVÉ KONSTRUKCE - ŠIKMÉ
STŘECHY,...
SENDVIČOVÉ KONSTRUKCE - SVISLÉ
SOKLOVÉ ZDIVO, STĚNY,...
Sv
Sš
Ss
VIZ TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE D1.02 - SKLADBY VRSTEV
INFORMACE
INFORMACE
- JEDNÁ SE O POUZE UDRŽOVACÍ PRÁCE, JE RESPEKTOVÁN PŮVODNÍ TVAR A VZHLED
STŘECHY. POŠKOZENÉ ČI CHYBĚJÍCÍ ČÁSTI JSOU OPRAVENY A DOPLNĚNY, ZASTARALÉ
NAHRAZENY NOVÝMI STEJNÝCH PARAMETRŮ
- PŘÍSTUP NA STŘECHU JE POMOCÍ VÝLEZU NA OBJEKTU SO 02 (NEMĚNNÉ)
- KROV NENÍ PŘÍSTUPNÝ (ZAVĚŠENÝ PODHLED) - VZHLED VAZNÍKŮ JE POUZE ORIENTAČNÍ
- PŘI REKONSTRUKCI DBÁT NA SOUVISEJÍCÍ KONSTRUKCE A PRVKY, KTERÉ MOHOU BÝT
SNADNO POŠKOZENY SOUSEDNÍ KOMÍNY A STŘEŠNÍ PLOCHY, KORDONOVÉ ŘÍMSY ATD.)
- ROZMĚRY PRVKŮ A KONSTRUKCÍ JE NUTNO PŘEMĚŘIT PŘED POČÁTKEM VÝSTAVBY
DODAVATELEM STAVBY
- ROZSAH ZMĚN MŮŽE BÝT DOPLNĚN V ZÁVISLOSTI NA NOVĚ ZJIŠTĚNÝCH SKUTEČNOSTECH ZJISTĚNÝCH PŘI STAVEBNÍCH ÚPRAVÁCH (NEPŘÍSTUPNÝ PROSTOR MEZI VAZNÍKY)
- KONKRÉTNÍ SPECIFIKACE K NOVÝM VÝROBKŮM SE URČÍ V DALŠÍ FÁZI PROJEKTOVÉ
DOKUMENTACE DLE POŽADAVKŮ INVESTORA
- NAVRHOVANÁ ŘEŠENÍ RESPEKTUJÍ ZNALECKÝ POSUDEK ZE SRPNA 2014
- DALŠÍ POTŘEBNÉ INFORMACE - VIZ D1
SCHÉMA 1:1000
S
SO 02
DVŮR
SO 01
±0,000 = cca 220 m
SOUŘADNÝ SYSTÉM:
VÝŠKOVÝ SYSTÉM:
S-JTSK
BpV
HLAVNÍ PROJEKTANT
MÍSTO STAVBY PARC.Č.769 - ZÁBRDOVICE
Ing.VLADAN HENEK, MBA.
BRATISLAVSKÁ 226/40, BRNO-STŘED, OKRES BRNO-MĚSTO
+420 606 680 458
VYPRACOVAL
STAVEBNÍK/INVESTOR
[email protected]
Ing.VLADAN HENEK, MBA.
STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
KONTROLOVAL
ZÁSTUPCE INVESTORA
KONTAKT
www.stamin.eu
DATUM
STUPEŇ
FORMÁT
Ing.SVATAVA HENKOVÁ , CSc. ZDENĚK DOČKAL - UMČ BS
09.2014
ZD
9x A4
NÁZEV DÍLA
ZAKÁZKOVÉ Č.
DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ
1417
ARCHICAD 17
PARÉ
MĚŘÍTKO
BYTOVÝ DŮM BRATISLAVSKÁ 40, BRNO
OPRAVA STŘECHY DVORNÍHO KŘÍDLA
NÁZEV VÝKRESU
D7. STAVEBNÍ ČÁST - VÝKRESY (NOVÝ STAV)
SCHÉMA STŘECHY
1:50
ČÍSLO VÝKRESU
D7.01
Download

Výkres nového stavu