MORAVSKÝ ZEMSKÝ ARCHIV V BRNĚ
D1
Lánové rejstříky
1669 - 1679
Inventář
NAD č.: 165
AP č.: 189
Dr. Jiří RADIMSKÝ
Brno, 1958
1
OBSAH
ÚVOD ..................................................................................................................................................... 2
ÚŘEDNÍ KNIHY ................................................................................................................................... 4
REJSTŘÍK - MÍSTNÍ......................................................................................................................... 49
2
ÚVOD
Úvod
Lánové rejstříky jsou vůbec nejstarší dochovaný moravský katastr, vzešlý z druhé lánové vizitace, která se konala
v letech 1669-1679. Tento první moravský soupis drţitelů gruntů ale zahrnuje i údaje z roku 1657, kdy byla
uskutečněna první lánová vizitace. Lánové rejstříky tvoří soubor 365 svazků (fond D 1, signatura 1 - 371) pro
všechna moravská panství a statky, včetně enkláv leţících ve Slezsku. V celku nejsou obsaţeny pouze lánové
rejstříky pro královská města, která nebyla do berně zahrnuta a dlouhodobě chybějící obec Suché Lazce
(signatura č. 224). Tyto údaje lze ale v zásadě nahradit přiznávacími listy k dani domovní z roku 1667, které se
nalézají ve fondu D 2 Rektifikační akta, kde se vyskytují téţ seznamy drţitelů gruntů.
V kaţdé obci jsou drţitelé gruntů v rámci lánového systému děleni podle velikosti orné půdy (případně i vinic) na
láníky, půlláníky, čtvrtláníky, podsedníky, zahradníky, chalupáře, domkáře na panském a na obecním a někde
téţ i na podruhy bez polí (výjimkou je severní Morava, kde byli sedláci děleni pouze na velké, střední a malé).
Další dělení je podle stáří a způsobu osídlení v obci na osedlé, jejichţ grunt byl přiznán jiţ v roce 1657, nově
osedlé po roce 1657, zpustlé po roce 1657 a na zpustlé grunty ještě před rokem 1657.
Obsah katastru je následující: 1. jméno drţitele nynějšího a jméno drţitele v roce 1657, pokud se od něho liší; 2.
počet kusů polí a případně vinic, 3. nález polí a vinic podle tří bonitních tříd, udávaný ve výsevkových mírách
měřicích a achtlech, dále téţ činţovní pole a kopaniny. Na závěr jsou uvedeni řemeslníci a měšťané s právem
várečným, majetek obce a někde jsou zapsány i svobodné dvory. Na konci katastru je sumář, sestavený podle
uvedených čtyř základních skupin osedlých, různé poznámky vizitační komise a pečeti jejich představitelů.
Jednotlivé svazky jsou psány na papíře německy a svázány do pergamenového obalu, rubrikace je inkoustová.
Během revize fondu v roce 2014 byly provedeny opravy inventáře, které zachycují aktuální stav. Změny se týkají
názvů obcí a počtu obcí v rámci jednotlivých panství.
INVENTÁŘ
4
Poř.č.
Čas. rozsah
Signatura Obsah
Úřední knihy
1
1a
Kralice na Hané
Drţovice, Kralice na Hané, Vrahovice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
2
1b
Vrbátky
Vrbátky
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
3
2
Prusinovice, Kostelec u Holešova
Bořenovice, Kostelec u Holešova, Líšná, Prusinovice,
Roštění
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
4
3
Kunín
Butovice, Kunín, Suchdol nad Odrou
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
5
4
Jeseník nad Odrou
Dolní Vraţné, Jeseník nad Odrou
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
6
5
Vranová Lhota
Bezděkov, Veselí, Vranová Lhota
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
7
7
Trnávka
Trnávka
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
8
8
Újezd (u Mohelnice)
Újezd (u Mohelnice)
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
9
9
Kateřinice
Kateřinice
Ukl.j.
5
Poř.č.
Čas. rozsah
Signatura Obsah
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
10
10
Sedlnice (manská)
Sedlnice (manská)
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
11
11
Horní Moštěnice
Horní Moštěnice, Lověšice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
12
12
Holešov
Holešov, Hostišová, Količín, Kurovice, Lechotice,
Ludslavice, Machová, Míškovice, Mysločovice,
Racková, Třebětice, Tučapy, Zahnašovice, Ţopy
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
13
13
Hustopeče nad Bečvou
Hustopeče nad Bečvou, Milotice nad Bečvou, Vysoká
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
14
14
Nová Horka
Albrechtičky, Mošnov, Skorotín
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
15
15
Potštát
Boškov, Kovářov, Kyzlířov, Lipná, Luboměř pod
Stráţnou, Milovany, Padesát Lánů, Potštát,
Rudoltovice, Zigartice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
16
16
Chudobín
Chudobín, Sobáčov, Nová Ves, Kluzov, Loučka,
Bílsko, Cakov, Olbramice, Vilémov, Kovářov, Ješov
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
17
17a
Čekyně
Čekyně, Lhotka, Ţeravice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
18
17b
Přerov
Beňov, Kozlovice, Popovice, Předmostí, Přerov,
Přerov-Ţidé
Ukl.j.
6
Poř.č.
Čas. rozsah
Signatura Obsah
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
19
17c
Zábeštní Lhota
Zábeštní Lhota
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
20
17d
Penčičky
Penčičky
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
21
18
Ludéřov
Ludéřov, Stříţov
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
22
19
Dřevnovice
Dřevnovice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
23
20
Veselíčko
Kozlov, Lazníky, Lazníčky, Radvanice, Staměřice,
Svrčov, Velký Újezd, Veselíčko, Výkleky
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
24
22
Bouzov
Blaţov, Bouzov, Březina, Javoříčko, Jeřmaň, Kadeřín,
Kozov, Milkov, Obectov, Ospělov, Podolí, Svojanov,
Veselíčko, Vojtěchov
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
25
23
Loučná nad Desnou, Velké Losiny, Třemešek
Bukovice, Klepáčov, Maršíkov, Pekařov, Petrov nad
Desnou, Rejhotice, Rudoltice, Sobotín, Vernířovice,
Horní Bohdíkov, Hynčice nad Odrou, Potůčník,
Prameny, Přemyslov, Pusté Ţibřidovice, Rapotín,
Sklená, Velké Losiny, Vikýřovice, Ţárová, Dolní
Olešná, Dolní Studénky, Hrabišín, Loučky
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
26
24
Johanité Brno, Hrušky, Újezd u Černé Hory
Brno-Kříţová, Hrušky, Laţany, Újezd u Černé Hory
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
27
25
Ţelatovice
Ukl.j.
7
Poř.č.
Čas. rozsah
Signatura Obsah
Tučín, Ţelatovice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
28
26
Všechovice
Provodovice, Všechovice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
29
27
Branky, Skalička
Branky, Skalička
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
30
28
Slatina (enkl.)
Slatina (enkl.)
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
31
29
Roubanina, Stvolová
Horákova Lhota, Roubanina, Rozhraní, Ţelivsko
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
32
30
Podolí (u Přerova)
Podolí (u Přerova)
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
33
31
Ptení
Ptení, Suchdol, Zdětín
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
34
32
Bludov
Bludov, Bohutín, Bratrušov, Chromeč, Kopřivná,
Luţná, Osikov, Rejchartice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
35
33
Krakovec
Bohuslavice, Dětkovice, Hačky, Hvozd, Krakovec,
Ludmírov, Luká, Otročkov, Polomí, Rakůvka
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
36
34
Jaroměřice (u Jevíčka)
Jaroměřice (u Jevíčka)
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
Ukl.j.
8
Poř.č.
Signatura Obsah
37
35
Čas. rozsah
Hluchov
Hluchov
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
38
36
Dřevohostice
Čechy, Domaţelice, Tučín
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
39
37
Rokytnice, Luběnice
Buk, Hlušovice, Hostkovice, Kokory, Luběnice, Luková,
Přestavlky, Rokytnice, Týneček, Vinary
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
40
38
Bílá Lhota
Bílá Lhota, Hrabí, Pateřín, Střemeníčko
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
41
39
Kovalovice (u Kojetína)
Kovalovice (u Kojetína), Lutopecny
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
42
40
Hukovice
Hukovice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
43
41a
Konice
Konice, Křemenec, Runářov
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
44
41b
Straţisko
Straţisko
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
45
42
Rymice
Rymice, Všetuly
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
46
43
Bartošovice
Bartošovice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
Ukl.j.
9
Poř.č.
Signatura Obsah
47
44a
Čas. rozsah
Studená Loučka
Studená Loučka
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
48
44b
Líšnice
Líšnice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
49
45
Uhlířov
Uhlířov
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
50
46
Doloplazy (u Kojetína)
Doloplazy (u Kojetína)
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
51
47
Sedlnice (dědičná)
Sedlnice (dědičná)
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
52
48
Spálov
Barnov, Luboměř, Spálov
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
53
49
Slezské Pavlovice
Slezské Pavlovice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
54
50
Valašské Meziříčí - alod
Brňov, Bynina, Bystřička, Dolní Bečva, Háţovice,
Horní Bečva, Hrachovec, Hutisko, Jasenice, Jarcová,
Juřinka, Krásno nad Bečvou, Krhová, Křivé, Velká
Lhota, Malá Lhota, Malá Bystřice, Mštěnovice, Poličná,
Roţnov pod Radhoštěm, Solanec pod Soláněm,
Stříteţ nad Bečvou, Tylovice, Valašské Meziříčí - alod,
Valašská Bystřice, Veselá, Vidče, Vigantice, Zašová,
Zubří
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
55
51
Pačlavice
Dětkovice, Pačlavice, Pornice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
Ukl.j.
10
Poř.č.
Signatura Obsah
56
52
Čas. rozsah
Biskupice
Biskupice, Březinky, Hartinkov
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
57
53
Hrozová
Hrozová, Pelhřimovy
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
58
54
Povelice
Bučávka, Dolní Povelice, Horní Povelice, Nová Ves
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
59
55
Nový Jičín
Bernartice nad Odrou, Bludovice, Hodslavice, Libhošť,
Mořkov, Nový Jičín, Rybí, Šanov u Nového Jičína,
Štramberk, Veřovice, Závišice, Ţenklava, Ţilina,
Ţivotice u Nového Jičína
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
60
56
Slavkov (enkl.)
Slavkov (enkl.)
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
61
57
Fulnek
Fulnek, Gručovice, Hladké Ţivotice, Jerlochovice,
Jestřábí, Kletné, Kujavy, Moravské Vlkovice, Pohoř,
Pohořílky, Stachovice, Vrchy
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
62
58a
Čechy pod Kosířem
Čechy pod Kosířem, Kníničky, Sluţín, Stařechovice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
63
58b
Drahanovice
Drahanovice, Vojnice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
64
59a
Osoblaha
Liptaň, Osoblaha, Studnice, Třemešná, Vysoká, Ketř,
Kněţpole, Krotful, Langov, Ehrenberg, Tlustomosty
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
Ukl.j.
11
Poř.č.
Signatura Obsah
65
59b
Čas. rozsah
Ketř - léno
Ketř - léno
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
66
59c
Velké Petrovice
Velké Petrovice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
67
60
Dívčí Hrad
Dívčí Hrad, Hlinka, Pitárné, Sádek
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
68
61
Blansko
Blansko, Dlouhá Lhota, Dolní Lhota, Horní Lhota,
Hořice, Olešná, Ráječko, Suchdol, Šebrov, Těchov,
Těchov (Ţiţlavice), Újezd u Černé Hory, Veselice,
Vilémovice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
69
62
Tovačov
Biskupice, Bolelouc, Čehovice, Čelčice, Čertoryje,
Hrdibořice, Hruška, Charváty, Ivaň, Klenovice na
Hané, Klopotovice, Kojetín, Lobodice, Majetín,
Měrovice nad Hanou, Němčice na Hané, Oplocany,
Popůvky, Rakodavy, Stříbrnice, Tovačov, Troubky,
Věrovany
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
70
63
Jindřichov
Arnultovice, Bartultovice, Janov, Jindřichov, Petrovice,
Ţivotice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
71
65
Paskov
Hrabová, Hrabůvka, Krmelín, Nová Bělá, Paskov,
Ţabeň
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
72
66
Slezské Rudoltice, Bohušov
Bohušov, Koberno, Nová Ves, Nový Les, Pískořov,
Rudoltice-město, Rudoltice-ves, Tošovice, Víno
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
Ukl.j.
12
Poř.č.
Signatura Obsah
73
67
Čas. rozsah
Hukvaldy
Bordovice, Brušperk, Čeladná, Drnholec nad Lubinou,
Frenštát pod Radhoštěm, Fryčovice, Frýdlant nad
Ostravicí, Hodoňovice, Horní Sklenov, Chlebovice,
Klokočov, Kopřivnice, Kozlovice, Kunčice pod
Ondřejníkem, Kunčičky u Bašky, Lhotka, Lichnov,
Mariánské Hory, Metylovice, Mniší, Místek, Myslík,
Nová Ves, Ostrava, Ostravice, Palkovice, Příbor,
Přívoz, Pstruţí, Rychaltice, Skotnice, Stará Staříč,
Sviadnov, Tichá, Véska, Větřkovice,Vítkovice,
Vlčovice, Závišice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
74
68
Starý Jičín, Lešná
Hostašovice, Hůrka, Janovice, Kojetín, Lešná, Lhotka
nad Bečvou, Loučka, Palačov, Perná, Petřkovice,
Poruba, Příluky, Starojická Lhota, Starý Jičín, Stráník,
Vysoká
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
75
69
Kelč
Babice, Dolní Těšice, Horní Těšice, Kelč, KelčPosvátno, Kladeruby, Komárno, Komárovice, Kunčice,
Kunovice, Lhota, Němetice, Osíčko, Podhradní Lhota,
Police, Rouské, Špičky, Zámrsky
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
76
70
Dolní Ţivotice
Dolní Ţivotice, Hertice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
77
71
Deštné (enkl.)
Deštné (enkl.)
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
78
72
Sovinec
Albrechtice u Rýmařova, Arnoltice, Břidličná, Dolní
Moravice, Dolní Sukolom, Horní Dlouhá Loučka, Horní
Moravice, Horní Sukolom, Jiříkov, Karlov, Křivá,
Kříţov, Lomnice, Malá Štáhle, Moravský Kočov,
Paseka, Plinkout, Rýţoviště, Sovinec, Stránské,
Těchanov, Tylov, Vajglov, Valšov, Velká Štáhle, Veveří
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
79
74a
Slavkov u Brna
Boškůvky, Heršpice, Hodějice, Holubice, HolubiceKruh, Hrušky, Krouţek, Křenovice, Moravské
Málkovice, Moravské Prusy, Němčany, Orlovice,
Rašovice, Rousínov, Slavkov u Brna, Váţany
Ukl.j.
13
Poř.č.
Čas. rozsah
Signatura Obsah
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
80
74b
Letonice
Letonice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
81
75
Velká Střelná
Čermná, Velká Střelná
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
82
76
Víceměřice
Poličky, Víceměřice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
83
77a, 77b
Kroměříţ, Libavá, Budišov, Komorní statky, Martinice,
Jaktař
Bezměrov, Bílany, Bochoř, Bojanovice, Břest,
Hradisko, Hulín, Chrášťany, Chropyně, Jarohněvice,
Kanovsko, Kotojedy, Kroměříţ, Kroměříţ-Bělidla,
Kroměříţ-Novosady, Kroměříţ- Oskol, KroměříţŠtěchovice, Lutopecny, Měrůtky, Miňůvky, Němčice,
Nětčice, Nítkovice, Plešovec, Popovice, Postoupky,
Pravčice, Skaštice, Sobělice, Stará Ves, Šelešovice,
Těšánky, Váţany, Velké Těšany, Vlkoš, Záříčí,
Olomouc-Závodí, Zlobice, Ţalkovice, Bařice,
Těšňovice, Budišov nad Budišovkou, Dřemovice,
Guntramovice, Heroltovice, Keprtovice, Město Libavá,
Norberčany, Nové Oldřůvky, Olejovice, Podlesí,
Smilov, Stará Voda, Staré Oldřůvky, Trhavice,
Vojnovice, Údolná, Bělkovice, Bukovany, Drahlov,
Chválkovice, Jaktař, Martinice, Přáslavice, Řepčín,
Slavonín
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
84
79
Plumlov
Bílovice, Bousín, Čechovice, Domamyslice, Drahany,
Hamry, Kobylničky, Kostelec na Hané, Krasice,
Krumsín, Křenůvky, Lešany, Mostkovice, Myslejovice,
Niva, Ohrozim, Otinoves, Plumlov, Prostějovičky,
Rozstání, Seloutky, Slatinice, Slatinky, Smrţice,
Soběsuky,Stichovice, Stínava, Určice, Vícov, Ţárovice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
85
80a
Lešany, Nezamyslice
Budětsko, Dědice, Koválovice u Tištína, Lešany,
Nezamyslice, Osíčany, Pěnčín, Raková u Konice,
Štětovice, Tetětice, Vrbátky
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
Ukl.j.
14
Poř.č.
Signatura Obsah
86
80b
Čas. rozsah
Laškov
Laškov
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
87
81
Matějovice
Matějovice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
88
82
Litovel
Brníčko, Červenka, Chořelice, Litovel, Mezice,
Nasobůrky, Tři Dvory, Víska
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
89
83a
Dolany, Doubravice, Loučany
Dolany, Doubravice, Jívová, Loučany, Moravičany,
Palonín, Slatinky, Tovéř
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
90
83b
Pavlov
Pavlov, Radnice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
91
84
Boskovice
Bačov, Boskovice, Buková, Drválovice, Hrádkov,
Chrudichromy, Krhov, Lhota Rapotina, Lipová,
Ludíkov, Mladkov, Obora, Pamětice, Protivanov,
Skalice nad Svitavou, Sudice, Újezd u Boskovic,
Valchov, Velenov, Vísky, Vratíkov, Ţďárná
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
92
85
Šumperk
Hraběšice, Nový Malín, Šumperk
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
93
86
Litultovice
Lhotka u Litultovic, Litultovice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
94
87
Citov, Koţušany
Brodek u Přerova, Citov, Koţušany, Lysovice,
Posluchov, Štětovice, Táţaly, Ţešov
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
Ukl.j.
15
Poř.č.
Signatura Obsah
95
88
Čas. rozsah
Mírov, Svitavy
Dolní Hynčina, Javoří, Jestřebí, Jestřebíčko, Kladky,
Krchleby, Křemačov, Květín, Libivá, Lukavice, Lupěné,
Mírov, Míroveček, Mohelnice, Pobučí, Podolí,
Podolíčko, Rájec, Ráječek, Řepová, Slavoňov, Starý
Maletín, Svinov, Vacetín, Vlachov, Vyšehorky, Zvole,
Ţádlovice, Bezděčí, Březová nad Svitavou, Čtyřicet
Lánů, Deštná, Dlouhá-Muzlov, Dolní Rudná, Horní
Hynčina, Horní Smrţov, Hradec nad Svitavou, Chlum,
Chrastová Lhota, Javorník, Kamenná Horka, Kochov,
Moravská Dlouhá, Moravská Chrastová, Lačnov,
Novičí, Ostrý Kámen, Rumberk, Sklené, Svárov,
Svitavy, Vendolí
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
96
89
Olomouc-městské statky
Bělidla, Blatec, Březce, Bystrovany, Dubčany, Grygov,
Hlušovice, Hněvotín, Holice, Horka nad Moravou,
Hynkov, Cholina, Křelov, Kyselov, Luběnice, Mezice,
Moravská Loděnice, Nemilany, Sedlisko, Skrbeň,
Unčovice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
97
90
Huzová
Huzová
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
98
91
Úsov
Benkov, Bezděkov u Úsova, Břevenec, Dědinka, Dolní
Libina, Hlivice, Hradec, Nová Hradečná, Klopina,
Králová, Lazce, Lipinka, Medlov, Měník, Mirotínek,
Mladeč, Mladoňov, Mostkov, Nemrlov, Oskava,
Pískov, Police, Řimice, Stavenice, Šumvald,
Troubelice, Třemešek, Úsov, Veleboř, Zadní Újezd
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
99
92a
Brodek u Prostějova, Dobromilice
Brodek u Prostějova, Dobromilice, Ondratice,
Sněhotice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
100
92b
Brodek u Prostějova
Brodek u Prostějova
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
101
94
Čelechovice na Hané
Čelechovice na Hané, Dubany, Křelov, Lazce, Třebčín
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
Ukl.j.
16
Poř.č.
Signatura Obsah
102
95
Čas. rozsah
Uničov-městské statky
Dětřichov, Horní Libina, Loštice, Renoty, Ruda,
Střelice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
103
96
Šternberk, Karlovec
Bělá, Benátky, Brníčko, Dalov, Dětřichov nad Bystřicí,
Domašov nad Bystřicí, Hlásnice, Hnojice, Horní
Loděnice, Hraničné Petrovice, Chabičov, Komárov,
Krakořice, Lhota, Lipina, Luţice, Mladějovice,
Moravská Húzová, Ondrášov, Pňovice, Rybníček,
Řídeč, Sedm Dvorů, Stádlo, Stachov, Štarnov,
Šternberk, Újezd, Ţelechovice, Bílčice, Čabová,
Dvorce, Hořejší Kunčice, Karlovec, Kerhartice,
Křišťanovice, Lesy, Majůvka, Medlice, Moravský
Beroun, Nová Pláň, Nová Véska, Rejchartice, Roudno,
Stará Libavá
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
104
97
Ruda nad Moravou
Bartoňov, Bílá Voda, Březná, Bukovice, Bušín, Crhov,
Červená Voda, Dolní Bohdíkov, Horní Studénky, Dolní
Temenice, Hanušovice-Holba, Hartíkov, Heroltice,
Horní Temenice, Hostice, Hrabenov, Jakubovice,
Janoušov, Komňátka, Křivá Voda, Mlýnice, Olšany,
Písařov, Podlesí, Radomilov, Raškov,Ruda nad
Moravou, Šanov, Štědrákova Lhota, Štíty, Vlaské,
Vysoký Potok, Zlatý Potok
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
105
98a
Police, Budkov
Bačkovice, Budkov, Dančovice, Dědice, Hornice,
Kdousov, Kojatice, Kostníky, Lhotice, Lomy,
Lovčovice, Mladoňovice, Oponěšice, Pláčovice, Police,
Radotice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
106
98b
Lhotice
Lhotice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
107
99a
Břeţany
Břeţany, Pravice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
108
99b
Bohunice
Bohunice, Kyjovice, Práče, Stošíkovice na Louce
Ukl.j.
17
Poř.č.
Čas. rozsah
Signatura Obsah
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
109
100
Řečkovice, Diváky
Boleradice, Brno-Nová Velká ulice, Brno-Švábka,
Diváky, Ivanovice u Brna, Jundrov, Řečkovice,
Soběšice, Troubsko, Váţany nad Litavou
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
110
101
Tuřany
Tuřany
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
111
102a
Jiříkovice
Jiříkovice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
112
102b
Šlapanice
Šlapanice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
113
103
Vranov nad Dyjí
Číţov, Horní Břečkov, Jazovice, Lančov, Lukov,
Milíčovice, Nový Petřín, Onšov, Podmyče, Starý
Petřín, Šafov, Štítary, Vracovice, Vranov nad Dyjí
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
114
104
Moravské Budějovice
Heřmanice, Jakubov, Laţínky, Lukov, Moravské
Budějovice, Vesce, Vranín
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
115
105
Knínice
Knínice, Radkovice u Budče
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
116
107
Ivanovice na Hané
Hoštice, Ivanovice na Hané, Medlovice, Švábenice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
117
108
Hrušovany nad Jevišovkou
Boţice, Hevlín, Hrabětice, Hrušovany nad Jevišovkou
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
Ukl.j.
18
Poř.č.
Signatura Obsah
118
109a
Čas. rozsah
Boskovštejn
Boskovštejn, Jiřice u Moravských Budějovic
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
119
109b
Znojmo, hrad
Poddaní k znojemskému hradu
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
120
110
Jemnice
Báňovice, Jemnice, Jemnice-Podolí, Louka,
Menhartice, Ostojkovice, Pálovice, Racovice,
Třebelovice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
121
111a
Budíškovice
Budíškovice, Červený Hrádek, Chotěbudice, Jersice,
Vesce, Vnorovice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
122
111b
Horní Slatina
Horní Slatina
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
123
112
Bítovánky
Bítovánky
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
124
113a
Ţeletice
Domčice, Křepice, Ţeletice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
125
113b
Ţerotice
Vítonice, Ţerotice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
126
114a
Babice
Babice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
127
114b
Bohutice
Ukl.j.
19
Poř.č.
Čas. rozsah
Signatura Obsah
Bohutice, Přímětice, Vedrovice, Zábrdovice, Ţelovice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
128
115
Staré Hobzí, Meziříčko, Dešná
Bělčovice, Dešná, Meziříčko, Modletice, Mutná, Staré
Hobzí, Ţupanovice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
129
116a
Jackov
Jackov
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
130
116b
Nové Syrovice
Častohostice, Krnčice, Láz, Nové Syrovice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
131
117
Hrotovice
Bačice, Hrotovice, Krhov, Litovany, Odunec, Račice,
Udeřice, Zárubice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
132
118
Stará Ves nad Ondřejnicí
Proskovice, Stará Ves nad Ondřejnicí
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
133
119
Tasovice
Hodonice, Popice, Stupešice, Tasovice, Výrovice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
134
121
Krasonice
Krasonice, Zdeňkov
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
135
122
Jesenec
Březsko, Dzbel, Jesenec, Kluţínek, Ladín, Ochoz,
Ponikev
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
136
123
Tvořihráz
Morašice, Ratišovice, Tvořihráz
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
Ukl.j.
20
Poř.č.
Signatura Obsah
137
124
Čas. rozsah
Lesonice
Babice, Cidlina, Lesonice, Lesůňky, Loukovice,
Martínkov, Milatice, Šebkovice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
138
125
Horní Bojanovice
Horní Bojanovice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
139
126
Velké Opatovice
Brťov u Velkých Opatovic, Malonín, Smolná, Velké
Opatovice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
140
127
Náměšť na Hané
Biskupství, Náměšť na Hané
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
141
128
Myslibořice
Klučov, Lipník, Myslibořice, Radkovice u Hrotovic
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
142
129
Prostějov
Čechůvky, Dětkovice, Dobrochov, Prostějov,
Vranovice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
143
130
Biskupice
Biskupice, Újezd
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
144
131
Mořice
Mořice, Pavlovice u Kojetína, Srbce, Tištín, Vitčice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
145
132
Otaslavice
Dolní Otaslavice, Horní Otaslavice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
146
133
Štáblovice
Ukl.j.
21
Poř.č.
Čas. rozsah
Signatura Obsah
Mikolajice, Štáblovice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
147
134
Moravský Krumlov
Alexovice, Biskoupky, Budkovice, Čučice, Dobelice,
Dobřínsko, Dolní Dubňany, Dyjákovice, Heřmanice,
Hostěradice, Hrubšice, Chlupice, Ivančice, Jamolice,
Kadov, Ketkovice, Kubšice, Lesonice, Lidměřice,
Litobratřice, Mackovice, Míšovice, Moravský Krumlov,
Našiměřice, Olbramovice, Petrovice, Polánka,
Prosiměřice, Přešovice, Rakšice, Rapotice, Rokytná,
Rouchovany, Rybníky, Senorady, Sudice, Šemíkovice,
Těšetice, Vedrovice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
148
135
Městečko Trnávka
Bezděčí u Trnávky, Lázy, Městečko Trnávka, Mezihoří,
Pěčíkov, Petrůvka, Přední Arnoštov, Rozstání, Stará
Trnávka, Vráţné, Zadní Arnoštov
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
149
136
Moravská Třebová
Bohdalov, Boršov, Borušov, Březina, Dětřichov,
Dlouhá Loučka, Gruna, Horní Rudná, Chornice,
Janůvky, Křenov, Kunčina, Linhartice, Malíkov,
Mladějov na Moravě, Moravská Třebová, Nová Ves,
Pacov, Pohledy, Prklišov, Radišov, Radkov, Rychnov
na Moravě, Staré Město, Sušice, Svojanov, Šnekov,
Udánky, Útěchov, Víska u Jevíčka
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
150
137
Velké Němčice
Velké Němčice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
151
138
Mikulov
Bavory, Bulhary, Dolní Věstonice, Horní Věstonice,
Klentnice, Mušov, Mikulov, Pavlov, Perná, Popice,
Pouzdřany, Sedlec, Strachotín, Uherčice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
152
139
Habrovany
Habrovany, Luleč, Nemojany
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
153
140
Oslavany
Letkovice, Němčice, Nová Ves, Oslavany, Padochov,
Ukl.j.
22
Poř.č.
Čas. rozsah
Signatura Obsah
Řeznovice, Zbýšov
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
154
141
Zábřeh
Benkov, Bohuslavice, Brníčko, Cotkytle, Dlouhomilov,
Drozdov, Dubicko, Hněvkov, Horní Olešná, Hoštejn,
Hrabová, Janoslavice, Jedlí, Kamenná, Klášterec,
Kolšov, Kosov, Lesnice, Leština, Lubník, Nedvězí,
Nemile, Obědné, Pivonín, Postřelmov, Postřelmůvek,
Rohle, Rovensko, Stráţná, Strupšín, Sudkov,
Svébohov, Tatenice, Třebařov-Třebařůvek, Třeština,
Václavov, Vyšehoří, Zábřeh, Zábřeh-Krumpach,
Zborov
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
155
142
Veveří
Bystrc, Chudčice, Javůrek, Jinačovice, Kníničky,
Moravské Knínice, Rozdrojovice, Říčany, Sentice,
Veverská Bítýška, Ţebětín
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
156
143
Rosice, Troubsko
Babice u Rosic, Litostrov, Lukovany, Omice,
Ostopovice, Popůvky, Příbram na Moravě, RosicePendrov, Říčky, Tetčice, Troubsko, Újezd u Rosic,
Vysoké Popovice, Zakřany, Zálesná Zhoř, Zbraslav
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
157
144
Přestavlky, Říkovice
Dobrčice, Přestavlky, Říkovice, Újezdec, Věţky
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
158
145
Zábrdovice
Bohumilice, Borkovany, Brno-Špitálka, Bukovina,
Bukovinka, Klobouky, Křtiny, Ochoz u Brna, Proseč,
Šaratice, Zábrdovice, Zbýšov, Ţidenice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
159
146
Královo Pole
Brno-Trnitá, Černovice, Královo Pole, Královopolské
Váţany, Obřany, Střelice, Ţabovřesky
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
160
147
Hvězdlice, Šardice
Bohaté Málkovice, Boršov, Brno-sv.Tomáš (vinice),
Čechyně, Černčín, Kozlany, Nové Hvězdlice, Staré
Hvězdlice, Šardice
Ukl.j.
23
Poř.č.
Čas. rozsah
Signatura Obsah
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
161
148
Brněnské Ivanovice
Brněnské Ivanovice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
162
149
Kojátky
Kojátky
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
163
150
Pozořice
Babice nad Svitavou, Bílovice nad Svitavou, BrnoNovosady, Březina, Habrůvka, Hostěnice, Jehnice,
Kanice, Kovalovice, Olomučany, Pozořice, Řicmanice,
Slavíkovice, Útěchov, Viničné Šumice, Vítovice,
Vranov
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
164
151
Lanţhot
Lanţhot
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
165
152
Líšeň
Líšeň, Obce, Slatina
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
166
153
Sokolnice
Horákov, Jiříkovice, Kobylnice, Ponětovice, Sokolnice,
Telnice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
167
154
Rajhrad, Domašov
Čeladice, Domašov, Lesní Hluboké, Holasice, Loučka,
Opatovice, Ostrovačice, Popovice, Přibyslavice,
Radoškov, Rajhrad, Rajhradice, Rebešovice,
Sobotovice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
168
155a
Kuřim
Blahoňov, Braniškov, Číţky, Deblín, Holasice, Katov,
Kuřim, Kuřimská Nová Ves, Kuřimské Jestřebí,
Laţánky, Lelekovice, Lipůvka, Maršov, Nelepeč,
Nuzířov, Pejškov, Prosatín, Svinošice, Šebrov, Úsuší,
Ţernůvka
Ukl.j.
24
Poř.č.
Čas. rozsah
Signatura Obsah
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
169
155b
Vohančice
Heroltice, Skalička, Vohančice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
170
156
Tulešice
Čermákovice, Horní Dubňany, Tulešice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
171
157
Račice
Drnovice, Jeţkovice, Pístovice, Podomí, Račice,
Ruprechtov
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
172
158
Staré Brno, Hlubočany, Hajany, Tvaroţná, Ţarošice
Branišovice, Brno-Staré Brno, Černčín, Hajany,
Hlubočany, Husovice, Komořany, Lískovec,
Maloměřice, Moravany, Nosálovice, Ořešín, Rostěnice,
Rudka, Stanoviště, Syrovice, Tvaroţná, Velatice,
Zbraslav, Zvonovice, Ţarošice, Ţebětín
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
173
159
Maršovice
Maršovice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
174
160
Chrlice
Holásky, Hostěrádky, Chrlice, Modřice, Šlapanice,
Tuřany, Újezd u Brna, Ţatčany, Ţelešice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
175
161
Prštice
Prštice, Radostice, Tikovice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
176
162
Rájec
Doubravice nad Svitavou, Holešín, Jedovnice,
Kotvrdovice, Kulířov, Kuničky, Laţánky, Lipovec,
Němčice, Ostrov u Macochy, Petrovice, Rájec, Rudice,
Senetářov, Sloup, Šošůvka, Vavřinec, Vilémovice,
Ţďár
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
Ukl.j.
25
Poř.č.
Signatura Obsah
177
163
Čas. rozsah
Dukovany
Dukovany
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
178
164
Podolí
Bedřichovice, Bohunice, Brno-Hartlůvka, Brno-Cejl,
Brno-Polní, Dolní Heršpice, Horní Heršpice, Komárov,
Mokrá, Nebovidy, Ořechov, Podolí, Prace, Přízřenice,
Rousínovec, Velešovice, Zvonovice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
179
165
Bělá u Jevíčka
Bělá u Jevíčka, Krasíkov, Malá Roudka, Skočova
Lhota
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
180
166
Blaţovice
Blaţovice, Brno-Anenská, Hvozdec, Jiříkovice,
Kohoutovice, Moutnice, Ořechov, Ořechovičky, Sivice,
Syrovice, Šitbořice, Ţelešice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
181
167
Janovice
Bedřichov, Dobřečov, Dolní Dlouhá Loučka, Edrovice,
Horní Město, Jamartice, Janušov, Nová Ves, Ondřejov,
Rešov, Rýmařov, Skály, Stará Ves, Stříbrné Hory,
Tvrdkov
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
182
168
Bučovice
Bohuslavice, Brankovice, Bučovice, Kloboučky,
Koţušice, Křiţanovice, Letošov, Malínky, Marefy,
Mouchnice, Nemotice, Nevojice, Snovídky, Uhřice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
183
169
Drnholec
Brod nad Dyjí, Březí, Dobré Pole, Dolní Dunajovice,
Drnholec, Jevišovka, Jiřice u Miroslavi, Novosedly,
Nový Přerov, Troskotovice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
184
171
Lednice
Hustopeče, Lednice, Milovice, Nejdek, Nové Mlýny,
Přítluky, Starovice, Starovičky, Zaječí
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
Ukl.j.
26
Poř.č.
Signatura Obsah
185
173
Čas. rozsah
Branná
Branná, Dolce, Habartice, Hanušovice, Hynčice pod
Sušinou, Chrastice, Kunčice, Labe, Malá Morava, Malé
Vrbno, Nová Seninka, Nové Losiny, Ostruţná,
Petříkov, Pleče, Rudkov, Sklené, Staré Město,
Stříbrnice, Šléglov, Velká Morava, Velké Vrbno,
Vikantice, Vojtíškov, Vysoká, Vysoké Ţibřidovice, Ţleb
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
186
174
Cvrčovice
Cvrčovice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
187
175
Jiřice u Miroslavi
Jiřice u Miroslavi
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
188
176
Hranice, Lipník nad Bečvou
Bělotín, Blahutovice, Černotín, Drahotuše, Dub,
Heřmanice, Hluzov, Hrabůvka, Hranice, Jezernice,
Jindřichov, Klokočí, Hranické Loučky, Lhotka, Lučice,
Milenov, Nejdek, Olšovec, Opatovice, Partutovice,
Podhoří, Polom, Polouvsí, Radíkov, Slavíč, Středolesí,
Stříteţ nad Ludinou, Uhřínov, Ústí, Velká, Zbrašov,
Bohuslávky, Býškovice, Dolní Nětčice, Dolní Újezd,
Hlinsko, Horní Nětčice, Horní Újezd, Lhota, Lipník nad
Bečvou, Loučka, Lýsky, Nová Ves nad Odrou, Osek
nad Bečvou, Paršovice, Prosenice, Proseničky, Prusy,
Příkazy, Radotín, Rakov, Símře, Slavkov pod
Hostýnem, Soběchleby, Trnávka, Tupec, Týn nad
Bečvou, Valšovice, Vítonice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
189
177
Ţdánice
Archlebov, Bošovice, Dambořice, Draţůvky, Kobeřice
u Brna, Lovčice, Lovčičky, Milešovice, Mouřínov,
Násedlovice, Nechvalín, Nenkovice, Níţkovice, Otnice,
Sadkov, Uhřice, Velké Hostěrádky, Věteřov, Ţdánice,
Ţeletice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
190
178
Hradiště sv. Hypolita
Bezkov, Havraníky, Hluboké Mašůvky, Hodonice,
Mašovice, Morašice, Popice, Znojmo-sv. Hypolit
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
191
179
Jevišovice, Hostim, Plaveč
Bojanovice, Černín, Hluboké Mašůvky, Hostim,
Ukl.j.
27
Poř.č.
Čas. rozsah
Signatura Obsah
Jevišovice, Němčičky, Pavlice, Plaveč, Rudlice,
Střelice, Únanov, Vevčice, Zvěrkovice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
192
180
Jaroměřice nad Rokytnou
Blatnice, Bohušice, Dolní Laţany, Horní Újezd,
Jaroměřice nad Rokytnou, Ohrazenice, Popovice,
Příloţany, Příštpo, Štěpánovice, Vícenice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
193
181
Dolní Kounice
Bratčice, Dolní Kounice, Hlína, Křiţínkov, Kupařovice,
Malešovice, Mělčany, Moravské Bránice, Němčičky,
Neslovice, Odrovice, Pasohlávky, Pravlov, Silůvky,
Syrovice, Trboušany, Vlasatice, Vranovice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
194
182
Klášterní Hradisko, Šebetov, Vřesovice
Bohuňovice, Březce, Bystročice, Černovír, Domašov u
Šternberka, Droţdín, Hejčín, Chomoutov, Lašťany,
Lhota nad Moravou, Liboš, Lošov, Mezice, Náklo,
Olšany u Prostějova, Olomouc- Ostrovy, Řepčín,
Samotíšky, Senice na Hané, Střeň, Štěpánov,
Těšetice, Těšíkov, Topolany, Ústín, Vojnice, Ţerůvky,
Benešov, Brodek u Konice, Cetkovice, Dešná, Horní
Štěpánov, Knínice u Boskovic, Kořenec, Lhota u
Konice, Okrouhlá, Přemyslovice, Skřípov, Světlá,
Svitávka, Šebetov, Uhřice, Úsobrno, Váţany,
Bedihošť, Hradčany, Obědkovice, Pivín, Vřesovice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
195
185
Těšany
Těšany
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
196
188
Kdousov
Jiratice, Kdousov, Malý Dešov
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
197
190
Vranová, Vranová Lhota
Stará Roveň, Vranová, Vranová Lhota
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
198
191
Medlánky
Medlánky
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
Ukl.j.
28
Poř.č.
Signatura Obsah
199
192
Čas. rozsah
Skalička
Skalička
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
200
193
Vícemilice
Vícemilice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
201
194
Jevíčko
Jevíčko
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
202
199
Horní Kounice
Horní Kounice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
203
203
Choryně, Loučka
Choryně, Lhota u Choryně, Loučka, Podolí
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
204
205
Doloplazy
Doloplazy
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
205
206
Ţeleč
Pustiměř, Ţeleč
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
206
208
Kyselovice, Výšovice
Babice, Chvalkovice na Hané, Kyselovice, Těšice,
Tvorovice, Výšovice, Ţerotín
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
207
209a
Hodonín
Bořetice, Brumovice, Dolní Bojanovice, Dubňany,
Hodonín, Hovorany, Kobylí, Krumvíř, Kurdějov, Luţice,
Morkůvky, Mutěnice, Němčičky, Ratiškovice, Šakvice,
Těšice, Zaječí
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
Ukl.j.
29
Poř.č.
Signatura Obsah
208
209b
Čas. rozsah
Velké Pavlovice
Velké Pavlovice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
209
209c
Rakvice
Rakvice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
210
210
Bohdalice, Čejkovice
Bohdalice, Čejkovice, Heroltice, Kučerov, Pavlovice,
Prušánky, Vrbice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
211
213
Červená Lhota
Bouzov, Červená Lhota, Hrabí, Hvozdečko, Řimice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
212
215
Šardičky
Šardičky
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
213
223
Půhončí
Hostkovice, Radvanice, Sobíšky
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
214
224
Suché Lazce
t.č. chybí
MAPA
215
228
Horní Dunajovice
Horní Dunajovice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
216
229
Dalešice
Dalešice, Skryje, Stropešín, Třebenice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
217
232
Písečné
Nové Sady, Písečné, Slavětín
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
Ukl.j.
30
Poř.č.
Signatura Obsah
218
234
Čas. rozsah
Jaroslavice
České Křídlovice, Dyjákovičky, Hnanice, Hnízdo,
Hrádek, Jaroslavice, Micmanice, Mostkovicepustina,
Načeratice, Němčice-pustinaOleksovičky, Slup, Šatov,
Valtrovice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
219
235
Bystřice pod Hostýnem
Bezuchov, Bílavsko, Blazice, Brusné, Bystřice pod
Hostýnem, Dobrotice, Hlinsko pod Hostýnem, Chomýţ,
Chvalčova Lhota, Jankovice, Kladníky, Křtomil,
Libosváry, Lipová, Loukov, Mrlínek, Oprostovice,
Radkova Lhota, Radkovy, Rusava, Rychlov, Slavkov
pod Hostýnem, Sovadina, Šišma, Ţákovice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
220
237
Olomouc-kapitula, Velká Bystřice, Haňovice, Hrubčice,
Nenakonice, Petřvald, Tršice
Bílovice, Břuchotín, Čelechovice, Drahlov, Hlušovice,
Hodolany, Charváty, Kelčice, Kobeřice, Krčmaň,
Křečkovice, Křelov, Křenovice, Křiţanovice u Vyškova,
Lutín, Lutotín, Nedvězí, Nelešovice, Neředín, Odrlice,
Olšany, Penčice, Podbřeţice, Pohořany, Polkovice,
Povel, Příkazy, Rataje, Rozvadovice, Řepčín,
Samotíšky, Senice na Hané, Senička, Studenec,
Suchonice, Štětovice, Topolany, Trusovice, Tučapy,
Uhřičice, Velký Týnec, Véska, Vojnice, Vrbátky,
Vsisko, Ţešov, Čechovice, Hlubočky, Hrubá Voda,
Jestřabí, Mrsklesy, Nepřívaz, Varhošť, Velká Bystřice,
Haňovice, Hradečná, Měrotín, Myslechovice, Slavětín,
Savín, Dluhonice, Dub nad Moravou, Hrubčice,
Nenakonice, Svésedlice, Vítonice, Dluhonice,Košatka
nad Odrou, Pacetluky, Petřvald, Petřvaldík,
Radslavice, Rusín, Stará Bělá, Sušice, Vlaštovičky,
Výškovice, Zábřeh nad Odrou, Daskabát, Lipňany,
Tršice, Vacanovice, Výkleky
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
221
238a, 238b
Vyškov
Brňany, Dědice, Draţovice, Drysice, Heroltice,
Krásensko, Lhota, Nosálovice, Nové Sady, Ondratice,
Opatovice, Podivice, Pustiměř, Pustiměřské Prusy,
Radslavice, Rybníček, Rychtářov, Studnice,
Švábenice, Topolany, Tučapy, Vyškov, Ţeleč
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
222
242
Břeclav
Břeclav, Břeclav-Stará Břeclav, Hrušky, Kostice,
Ladná, Mikulčice, Moravská Nová Ves, Podivín,
Tvrdonice, Týnec, Velké Bílovice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
Ukl.j.
31
Poř.č.
Signatura Obsah
223
243
Čas. rozsah
Náměšť nad Oslavou
Batouchovice, Bochovice, Březka, Březník, Březské,
Častotice, Čikov, Hartvíkovice, Heřmanov, Hluboké,
Hroznatín, Lesní Jakubov, Jasenice, Jedov, Jinošov,
Kamenná, Kladeruby nad Oslavou, Kojatín, Koněšín,
Košíkov, Kozlany, Kralice, Kramolín, Krokočín, Křoví,
Kuroslepy, Lhánice, Horní Lhotice, Lhotka, Miroslavské
Knínice, Mohelno, Naloučany, Náměšť nad Oslavou,
Níhov, Nové Sady u Velké Bíteše, Ocmanice, Okarec,
Otradice, Popůvky, Pozďatín, Pucov, Pyšel, Sedlec,
Smrk, Studenec, Studnice, Třesov, Vaneč, Velká
Bíteš, Vícenice u Náměště nad Oslavou, Vlčatín,
Záblatí, Zahrádka, Zňátky
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
224
244a
Louka
Bantice, Bohumilice, Borotice, Budeč, Damnice,
Derflice, Domamil, Dyje, Dyjákovičky, Chlupice,
Chvalovice, Kravsko, Krhovice, Lechovice, Litohoř,
Loděnice, Mramotice, Nesachleby, Oblekovice,
Oleksovice, Pemdorf, Podmolí, Přímětice,
Sedlešovice, Strachotice, Stošíkovice na Louce,
Suchohrdly, Šatov, Štěpkov, Tasovice, Vrbovec,
Zahrádky-pustina
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
225
244b
Miroslav
Miroslav, Václavov
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
226
245a
Hrušovany u Brna
Hrušovany u Brna
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
227
245b
Ţidlochovice
Blučina, Ivaň, Křepice, Ledce, Medlov, Měnín,
Nikolčice, Nosislav, Pohořelice, Přibice, Přísnotice,
Smolín, Unkovice, Vojkovice, Ţabčice, Ţidlochovice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
228
246
Osová
Borovník, Březí, Milešín, Nová Ves, Ondrušky, Osová
Bítýška, Rohy, Rojetín, Rozseč, Skřinářov, Víckov,
Vidonín, Vlkov
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
229
247a
Bystřice nad Pernštejnem
Bohuňov, Bratrušín, Divišov, Domanínek, Janovičky,
Ukl.j.
32
Poř.č.
Čas. rozsah
Signatura Obsah
Karasín, Lísek-Lhota, Míchov, Písečné, Rovné, Velké
Janovice, Vítochov, Vojtěchov, Ţdánice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
230
247b
Bystřice nad Pernštejnem
Albrechtice, Blaţejovice, Bystřice nad Pernštejnem,
Domanín, Dvořiště, Kundratice, Rozsochy, Věchnov
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
231
248
Moravec, Mitrov
Bojanov, Dolní Libochová, Horní Libochová, Jemnice,
Meziboří, Moravec, Moravecké Janovice, Moravecké
Pavlovice, Nová Ves, Pikárec, Radkov, Radňoves,
Stráţek
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
232
249
Jamné
Jamné, Meziříčko, Rybné, Řehořov, Věţnice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
233
252
Tavíkovice
Běhařovice, Dobronice, Přeskače, Přešovice,
Šemíkovice, Tavíkovice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
234
253a
Slavětice
Slavětice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
235
253b
Mikulovice, Nové Bránice
Dolní Kounice, Jezeřany, Lidměřice, Mikulovice, Nové
Bránice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
236
254
Batelov
Batelov, Spělov, Švábov
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
237
255
Bítov
Bítov, Chvalatice, Lubnice, Malý Dešov, Oslnovice,
Velký Dešov, Vysočany, Zblovice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
Ukl.j.
33
Poř.č.
Signatura Obsah
238
256
Čas. rozsah
Kostelní Vydří
Brandlín, Kostelní Vydří, Mysletice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
239
257
Velké Meziříčí
Baliny, Březejc, Dolní Bory, Dolní Heřmanice, Dolní
Radslavice, Frankův Zhořec, Horní Heřmanice, Hrbov,
Jabloňov, Kněţeves, Kozlov, Krásněves, Kúsky,
Lavičky, Lhotky, Martinice, Mostiště, Nový Telečkov,
Olší nad Oslavou, Oslavice, Oslavička, Osové, Otín,
Pavlov, Petráveč, Přeckov, Radostín nad Oslavou,
Rohy, Ruda, Rudíkov, Starý Telečkov, Uhřínov, Velké
Meziříčí, Vídeň, Znětínek
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
240
258
Jihlava-městské statky
Beranovec, Cerekvička, Číţov, Dlouhá Brtnice,
Henčov, Horní Kosov, Hosov, Hruškové Dvory, Kosov,
Kostelec, Loučky, Měšín, Pístov, Popice u Jihlavy,
Prostředkovice, Rančířov, Rosice, Salavice, Stonařov,
Studénky, Suchá, Vílanec, Vysoká
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
241
259
Černá Hora
Bořitov, Brťov, Bukovice, Býkovice, Černá Hora,
Dlouhá Lhota, Hluboké u Kunštátu, Jabloňany, Jeneč,
Jestřebí, Klemov, Laţany, Lubě, Malá Lhota, Milonice,
Spešov, Šerkovice, Újezd u Černé Hory, Voděrady,
Ţernovník
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
242
260
Višňové
Dţbánice, Medlice, Trstěnice, Višňové
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
243
261a
Bánov
Bánov, Březová, Bystřice pod Lopeníkem
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
244
261b
Biskupice
Biskupice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
245
261c
Uherský Brod
Březová, Drslavice, Havřice, Hradčovice, Korytná,
Lhotka, Maršov, Nedachlebice, Polichno, Suchá Loz,
Šumice, Těšov, Uherský Brod, Újezdec, Veletiny,
Ukl.j.
34
Poř.č.
Čas. rozsah
Signatura Obsah
Vlčnov
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
246
261d
Částkov
Částkov
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
247
261e
Velký Ořechov
Březůvky, Dobrkovice, Doubravy, Hřivínův Újezd,
Kelníky, Pašovice, Velký Ořechov
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
248
261f
Zlámanec
Zlámanec
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
249
262
Stráţovice
Stráţovice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
250
263a
Rokytnice nad Rokytnou
Rokytnice nad Rokytnou
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
251
263b
Sádek, Slavice
Bolíkovice, Čáslavice, Čechočovice, Kojetice,
Loukovice, Mastník, Mikulovice, Římov, Slavice,
Stařeč, Štěměchy
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
252
264a
Ţďár nad Sázavou, Radešín
Hlinné, Hodíškov, Jámy, Jiříkovice, Kaly, Kotlasy,
Lhotka, Nová Ves, Obyčtov, Počítky, Pokojov,
Radňovice, Rousměrov, Sazomín, Sklené, Slavkovice,
Vatín, Vysoké, Ţďár nad Sázavou I, Ţďár nad Sázavou
II, Bobrůvka, Bohdalec, Branišov, Dolní Bobrová, Horní
Bobrová, Horní Roţínka, Mirošov, Olešínky, Podolí,
Račice, Radešín, Radešínská Svratka, Řečice, Zvole
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
253
264b
Nové Veselí
Březí nad Oslavou, Budeč, Matějov, Nové Veselí,
Ostrov nad Oslavou, Újezd
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
Ukl.j.
35
Poř.č.
Signatura Obsah
254
265
Čas. rozsah
Luhačovice
Kaňovice, Kladná, Ludkovice, Luhačovice, Petrůvka,
Podhradí, Pozlovice, Pradlisko, Provodov, Přečkovice,
Řetechov, Ţilín
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
255
267
Bzenec
Bzenec, Hostějov, Olšovec, Syrovín, Vracov
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
256
268
Brtnice
Bítovčice, Bransouze, Brodce, Brtnice, Brtnička,
Čichov, Dolní Smrčné, Heraltice, Hrutov,
Hvězdoňovice, Chlístov, Jestřebí, Kněţice,
Komárovice, Krahulov, Malé, Markvartice, Opatov,
Panská Lhota, Petrovice, Předín, Přibyslavice,
Přímělkov, Příseka, Radonín, Rychlov, Stará Říše,
Stříţov, Uhřínovice, Víska, Zašovice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
257
269
Lomnice
Brumov, Brusná, Bukovice, Čebín, Hluboké Dvory,
Kozárov, Lomnice, Loučky, Lubné, Malhostovice,
Ochoz u Tišnova, Osiky, Podolí, Rašov, Řepka,
Řikonín, Strhaře, Střemchová, Synalov, Tišnovská
Nová Ves, Unín, Veselí, Vratislávka, Zhoř, Ţďárec
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
258
270
Borotín
Borotín, Velká Roudka
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
259
271
Velký Beranov
Velký Beranov
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
260
272
Borovná
Borovná
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
261
273
Uherčice
Hluboká, Korolupy, Mešovice, Podhradí nad Dyjí,
Stálky, Vratěnín
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
Ukl.j.
36
Poř.č.
Signatura Obsah
262
274
Čas. rozsah
Dolní Roţínka
Blaţkov, Dolní Roţínka, Dolní Rozsíčka, Horní
Rozsíčka
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
263
275
Dolní Moštěnice
Hýsly, Jeţov, Labuty
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
264
276a
Dolní Bolíkov
Dolní Bolíkov
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
265
276b
Český Rudolec
Český Rudolec, Dolní Radíkov, Horní Radíkov,
Matějovec, Stálkov, Stoječín, Vlastkovec
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
266
277
Malhotice
Malhotice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
267
278
Valeč
Plešice, Valeč
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
268
279
Budišov
Budišov, Hodov, Holubí Zhoř, Kamenná, Nárameč,
Oslava, Tasov, Uhřínov
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
269
280
Bílovice
Bílovice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
270
281
Slavičín
Lipová, Slavičín
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
271
282
Kyjov-městské statky
Ukl.j.
37
Poř.č.
Čas. rozsah
Signatura Obsah
Bukovany, Vřesovice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
272
283
Stránecká Zhoř
Horní Radslavice, Kochánov, Netín, Otín, Pavlínov,
Pohořílky, Pustina, Stránecká Zhoř, Šeborov
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
273
284
Luka nad Jihlavou
Bítovčice, Kozlov, Luka nad Jihlavou, Otín, Předboř,
Vysoké Studnice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
274
286
Černá
Arnolec, Blízkov, Bohdalov, Černá, Dědkov, Chlumek,
Chroustov, Jersín, Kyjov, Měřín, Milíkov, Nadějov,
Rudolec, Stáj, Zhoř
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
275
287
Letovice, Slatina
Babolky, Březinky, Dolní Smrţov, Chlum, Jasinov,
Jasinov-Ořechov, Kladoruby, Kněţevísko, Kochov,
Korbelova Lhota, Lazinov, Letovice, Lhota u Letovic,
Meziříčko, Míchov, Novičí, Podolí, Rumberk, Skočova
Lhota, Skrchov, Slatina, Stvolová, Trávník, Třebětín,
Vanovice, Vilémov, Vlkov, Vranová, Zábludov, Zboněk
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
276
288
Liptál
Liptál
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
277
289
Maršov
Česká Olešná, Maršov
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
278
290a
Hrádek na Vlárské dráze
Hrádek na Vlárské dráze
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
279
290b
Mladotice
Mladotice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
Ukl.j.
38
Poř.č.
Signatura Obsah
280
291a
Čas. rozsah
Chvalnov
Chvalnov, Lísky
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
281
291b
Chvalkovice, Litenčice
Chvalkovice, Komorov, Kunkovice, Litenčice,
Nítkovice, Strabenice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
282
292
Rancířov
Rancířov
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
283
293
Rešice
Rešice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
284
294
Řečice
Řečice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
285
295
Lysice
Bedřichov, Kunčina Ves, Lysice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
286
296
Slatina
Dolní Vilémovice, Skalice, Slatina
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
287
297
Slatinka
Slatinka
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
288
298
Rokytnice
Rokytnice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
289
299
Kvasice
Bělov, Kostelany, Kvasice, Lubná, Nová Dědina,
Stříţovice, Sulimov, Trávník, Vrbka
Ukl.j.
39
Poř.č.
Čas. rozsah
Signatura Obsah
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
290
300a
Pernštejn
Bor, Borovec, Bukov, Býšovec, Černovice, Černvír,
Čtyři Dvory, Dolní Čepí, Doubravník, Hodonín, Horní
Čepí, Hrdá Ves, Husle, Chlébské, Jabloňov, Klokočí,
Kobylnice, Korouţné, Kovářová, Kozlov, Křeptov,
Kříţovice, Lesoňovice, Lískovec, Litava, Maňová,
Milasín, Nedvědice, Olešnička, Pernštejnské Jestřabí,
Pivonice, Rakové, Roţná, Sejřek, Skorotice, Smrček,
Stříteţ, Štěpánov nad Svratkou, Švařec, Ujčov, Věţná,
Vrtěţíř, Zlatkov
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
291
300b
Malhostovice
Malhostovice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
292
300c
Rodkov
Rodkov
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
293
301
Křetín
Bohuňov, Bradlné, Dolní Poříčí, Horní Poříčí, Křetín,
Prostřední Poříčí, Študlov, Veselka, Vranová, Vřesice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
294
302
Nezdenice
Nezdenice, Rudice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
295
303
Zdounky
Cvrčovice, Divoky, Lhotka, Rataje, Roštín, Skrţice,
Soběsuky, Těšanky, Troubky, Újezdsko, Zdounky,
Zlámanka
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
296
304
Ţeranovice
Ţeranovice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
297
305
Vizovice
Bratřejov, Jasenná, Lhotsko, Lípa, Lutonina,
Pozděchov, Prlov, Raková, Ublo, Vizovice, Zádveřice,
Ţelechovice nad Dřevnicí
Ukl.j.
40
Poř.č.
Čas. rozsah
Signatura Obsah
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
298
306
Drnovice
Drnovice, Hluboké u Kunštátu, Kunice, Lačnov, Lhota
u Lysic, Rozsíčka, Štěchov, Touboř, Ústup, Voděrady,
Ţerůtky
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
299
307
Třešť
Bezděkov, Buková, Hodice, Jezdovice, Panenská
Rozsíčka, Stajiště, Třešť
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
300
308
Jimramov
Borovnice, Daňkovice, Javorek, Jimramov,
Jimramovské Pavlovice, Krásné, Nový Jimramov,
Spělkov
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
301
309
Nové Město na Moravě
Dlouhé, Fryšava, Herálec, Kadov, Křídla, Kuklík, Líšná,
Maršovice, Moravské Křiţánky, Nové Město na
Moravě, Odranec, Olešná, Petrovice, Pohledec,
Rokytno, Sněţné, Studnice, Svratka, Tři Studně,
Věcov, Vlachovice, Vříšť, Zubří
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
302
310
Kunštát
Bolešín, Brťoví, Crhov, Dalečín, Hluboké, Chlum,
Chudobín, Jasinov, Kněţeves, Korouhvice, Křtěnov,
Kunštát, Lhota u Olešnice, Louka, Makov, Meziříčko,
Nedvězíčko, Nyklovice, Nýrov, Olešnice, Petrov,
Polom, Prosetín, Radiměř, Rovečné, Rozseč nad
Kunštátem, Rudka, Sasina, Sebranice, Strachujov,
Sulíkov, Sulkovec, Sychotín, Tasovice, Ubušín,
Ubušínek, Újezd u Kunštátu, Unčín, Ústup, Velké
Tresné, Veselí, Věstín, Věstínek, Vír, Voděrady,
Zboněk, Zbraslavec
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
303
311
Skalka
Skalka, Ţádovice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
304
312
Brumov
Bohuslavice nad Vláří, Brumov, Bylnice, Drnovice,
Francova Lhota, Horní Lideč, Jestřábí, Křekov,
Lačnov, Leskovec, Lidečko, Lipina, Loučka, Luţná,
Ukl.j.
41
Poř.č.
Čas. rozsah
Signatura Obsah
Mirošov, Návojná, Nedašov, Nedašova Lhota, Popov,
Poteč, Pulčín, Slopné, Smolina, Střelná, Štítná nad
Vláří, Šťudlov, Tichov, Újezd, Valašská Polanka,
Valašská Senice, Valašské Klobouky, Valašské
Příkazy, Vlachova Lhota, Vlachovice, Vrbětice, Vysoké
Pole
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
305
313
Koryčany
Blišice, Jestřabice, Koryčany, Lískovec, Mouchnice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
306
314a
Dačice
Bílkov, Borek, Cizkrajov, Dačice, Dolní Němčice,
Dobrohošť, Hostkovice, Hradišťko, Hříšice, Chlumec,
Lidéřovice, Lipolec, Malý Pěčín, Manešovice, Mutišov,
Touţín, Třebětice, Urbanec, Volfířov
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
307
314b
Malý Jeníkov
Malý Jeníkov
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
308
314c
Markvarec
Heřmaneč, Lipnice, Markvarec
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
309
314d
Horní Němčice
Horní Němčice, Radlice, Valtínov
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
310
314e
Olšany
Olšany, Velký Jeníkov
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
311
315
Uherský Ostroh
Blatnice pod Sv. Antonínkem, Blatnička, Boršice, Dolní
Němčí, Hluk, Horní Němčí, Hroznová Lhota, Chylice,
Kozojídky, Kunovice, Kuţelov, Kvačice, Louka, Malá
Vrbka, Míkovice, Milokošť, Nivnice, Ostroţská Lhota,
Ostroţská Nová Ves, Sady, Slavkov, Strání, Tasov,
Uherský Ostroh, Vésky, Ţeraviny
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
312
316
Stráţnice
Ukl.j.
42
Poř.č.
Čas. rozsah
Signatura Obsah
Hrubá Vrbka, Javorník, Kněţdub, Lidéřovice, Lipov,
Nová Lhota, Petrov, Petrov-Zvolenov, Radějov,
Rohatec, Sudoměřice, Stráţnice, Súchov, Tvaroţná
Lhota, Velká nad Veličkou
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
313
317
Tišnov
Běleč, Borač, Bosonohy, Brumov, Bukovice, Březina,
Dolní Loučky, Drahonín, Drásov, Hájek, Horní Loučky,
Hradčany, Jamné, Jilmoví, Komín, Lomnička, Lubné,
Ochoz u Tišnova, Olší, Předklášteří, Rohozec,
Řikonín, Skryje, Střemchoví, Svatoslav, Šerkovice,
Štěpánovice, Tišnov, Tišnovská Nová Ves, Újezd u
Tišnova, Unín, Vémyslice, Veverské Knínice,
Všechovice, Ţelezné
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
314
318
Malenovice
Bohuslavice, Lhota, Lhotka, Louky, Malenovice,
Tečovice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
315
319a
Telč, Studená, Ţeletava
Částkovice, Čenkov, Černíč, Dolní Dvorce, Domašín,
Doupě, Dyjice, Dyjička, Holešice, Horní Myslová,
Hostětice, Chvaletín, Kostelní Myslová, Krahulčí,
Lhotka, Lovětín, Mrakotín, Mysliboř, Myslůvka,
Nevcehle, Nová Ves, Olší, Ořechov, Pavlov,
Praskolesy,Prostřední Vydří, Rácov, Radkov, Růţená,
Řásná, Řídelov, Sedlejov, Slaviboř, Strachoňovice,
Stranná, Studnice, Šach, Telč, Třeštice, Urbanov,
Vanov, Vanůvek, Velká Lhota, Velký Pěčín, Volevčice,
Zadní Vydří, Zvolenovice, Ţatec, Kadolec, Leštnice,
Peč, Slavonice, Horní Bolíkov, Horní Dubénky, Horní
Dvorce, Horní Meziříčko, Horní Olešná, Horní Pole,
Horní Vilímeč, Jihlávka, Jilem, Kaliště, Klatovec,
Prostý, Studená, Sumrákov, Světlá, Vesce, Hory,
Jindřichovice, Markvartice, Šašovice, Ţeletava
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
316
319b
Panské Dubénky
Býkovec, Jihlávka, Panské Dubénky
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
317
319c
Vlčetín
Skrýchov, Vlčetín
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
318
320a
Cetechovice
Cetechovice
Ukl.j.
43
Poř.č.
Čas. rozsah
Signatura Obsah
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
319
320b
Střílky
Roštín, Střílky, Zástřizly
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
320
321
Veselí nad Moravou
Moravský Písek, Veselí nad Moravou, Vnorovy,
Zarazice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
321
322
Zborovice
Zborovice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
322
323
Maříţ
Maříţ
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
323
324
Zdislavice
Honětice, Lebedov, Zdislavice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
324
326a
Křiţanov
Jívoví, Křiţanov, Kundratice, Radenice, Sklené nad
Oslavou, Suky, Sviny
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
325
326b
Dobrá Voda
Dobrá Voda, Horní Bory, Radenice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
326
326c
Ořechov
Kadolec, Ořechov
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
327
327
Hoštice
Hoštice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
328
328
Rantířov
Ukl.j.
44
Poř.č.
Čas. rozsah
Signatura Obsah
Rantířov
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
329
329
Popelín
Popelín
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
330
330
Vrchoslavice, Dřínov
Dlouhá Ves, Dřínov, Medlov, Vlčí Doly, Vrchoslavice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
331
331a
Okříšky
Okříšky
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
332
331b
Pokojovice
Pokojovice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
333
332
Březolupy, Pohořelice
Březolupy, Komárov, Oldřichovice, Pohořelice, Svárov
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
334
333
Troubky
Troubky
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
335
334
Výčapy
Výčapy
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
336
335
Divnice
Divnice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
337
336
Chvalkovice
Chvalkovice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
338
337
Věţky
Ukl.j.
45
Poř.č.
Čas. rozsah
Signatura Obsah
Věţky, Vlčí Doly
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
339
338
Kostelec
Kostelec
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
340
339
Palupín
Palupín
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
341
341
Nové Zámky, Milonice
Dobročkovice, Milonice, Nesovice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
342
344
Nemochovice
Nemochovice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
343
345
Puklice
Bradlo, Puklice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
344
349
Ratibořice
Boňov, Ratibořice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
345
350
Nová Říše
Bohuslavice, Dolní Vilímeč, Hladov, Nová Říše, Horní
Olešná, Olšany, Rozseč, Panenská Rozsíčka,
Vapovice, Vystrčenovice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
346
352
Uhřice
Počenice, Uhřice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
347
353
Světlov, Vasilsko
Bojkovice, Bzová, Dolní Lhota, Horní Lhota, Hostětín,
Komňa, Krhov, Nevšová, Pitín, Rudimov, Sehradice,
Starý Hrozenkov, Šanov, Záhorovice
Ukl.j.
46
Poř.č.
Čas. rozsah
Signatura Obsah
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
348
357
Vsetín, Hošťálková
Halenkov, Hošťálková, Hovězí, Jablunka, Janová,
Jasenka, Kateřinice, Lhota u Vsetína, Mikulůvka, Nový
Hrozenkov, Prţno, Ratiboř, Rokytnice, Růţďka,
Seninka, Ústí, Vsetín, Zděchov
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
349
358
Morkovice
Morkovice, Počenice, Prasklice, Slíţany
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
350
359a
Svatobořice
Sobůlky, Svatobořice, Stavěšice, Vlkoš
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
351
359b
Milotice
Čeloţnice, Milotice, Mistřín, Nětčice, Skoronice,
Vacenovice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
352
360
Uherské Hradiště-městské statky
Jarošov, Javorovec, Kněţpole, Mařatice, Mistřice,
Podolí, Popovice, Staré Město, Včelary
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
353
361
Napajedla
Halenkovice, Halenkovice-Eleonorovice, Jankovice,
Košíky, Kudlovice, Kvítkovice, Napajedla, Otrokovice,
Sazovice, Spytihnev, Sušice, Tlumačov, Topolná,
Záhlinice, Ţlutava
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
354
362
Buchlov
Břestek, Buchlovice, Medlovice, Moravany,
Osvětimany, Stříbrnice, Újezdec, Ţeravice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
355
363
Lukov, Klečůvka
Březová, Dešná, Dolní Ves, Drţková, Fryšták, Horní
Ves, Hrobice, Hvozdná, Kašava, Klečůvka, Kostelec,
Podkopná Lhota, Lukov, Lukoveček, Neubuz, Ostrata,
Slušovice, Štípa, Trnava, Velíková, Veselá, Vítová,
Vlčková, Všemina
Ukl.j.
47
Poř.č.
Čas. rozsah
Signatura Obsah
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
356
364a
Velehrad
Babice, Boršice, Domanín, Huštěnovice, Jalubí,
Kostelany nad Moravou, Nedakonice, Polešovice,
Traplice, Tučapy, Tupesy, Váţany, Zlechov
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
357
364b
Ořechov
Ořechov, Těmice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
358
365
Třebíč
Benetice, Budíkovice, Čechtín, Červená Lhota,
Číhalín, Čichov, Čiměř, Horní Smrčné, Horní
Vilémovice, Hostákov, Chlum, Kamenice, Kamenička,
Kouty, Koţichovice, Kracovice, Nová Ves, Okrašovice,
Okřešice, Petrůvky, Pocoucov, Pozďátky, Ptáčov,
Račerovice, Radošov, Řípov, Slavíčky, Sokolí, Stříteţ,
Stříţov, Svatoslav, Trnava, Třebíč, Třebíč-Podklášteří,
Týn, Valdíkov, Věstoňovice, Vladislav, Vrţanov
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
359
367
Prakšice
Prakšice
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
360
368
Znojmo-městské statky
Blíţkovice-městys, Blíţkovice-ves, Citonice, Ctidruţice,
Častohostice, Kuchařovice, Olbramkostel, Plenkovice,
Nový Šaldorf, Starý Šaldorf, Vrbovec, Ţerůtky
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
361
369
Zlín
Březnice, Jaroslavice, Kudlov, Luţkovice, Mladcová,
Prštné, Příluky, Zlín, Ţelechovice nad Dřevnicí
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
362
370
Přílepy
Přílepy
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
363
371
Malé Hradisko
Malé Hradisko
Ukl.j.
48
Poř.č.
Čas. rozsah
Signatura Obsah
DIGITALIZACE - SL | HTML | MAPA
Ukl.j.
49
Báňovice
Rejstřík - místní
120
Bantice
224
Barnov
52
Bartoňov
104
Bartošovice
A
46
Albrechtice
Bartultovice
70
230
Albrechtice u Rýmařova
Bařice
83
78
Albrechtičky
Batelov
236
14
Alexovice
Batouchovice
223
147
Archlebov
Bavory
151
189
Arnolec
Bedihošť
194
274
Arnoltice
Bedřichov
181, 285
78
Arnultovice
Bedřichovice
178
70
Běhařovice
B
233
Babice
75, 126, 137, 206, 356
Babice nad Svitavou
163
Babice u Rosic
156
Babolky
275
Bačice
131
Bačkovice
105
Bačov
91
Baliny
239
Bánov
243
Bělá
103
Bělá u Jevíčka
179
Bělčovice
128
Běleč
313
Bělidla
96
Bělkovice
83
Bělotín
188
Bělov
289
Benátky
103
50
Benešov
Biskupice
194
Benetice
56, 69, 143, 244
Biskupství
358
Benkov
98, 154
Beňov
18
Beranovec
240
Bernartice nad Odrou
59
Bezděčí
95
Bezděčí u Trnávky
148
Bezděkov
6, 299
Bezděkov u Úsova
98
Bezkov
190
Bezměrov
83
Bezuchov
219
Bílá Lhota
40
Bílá Voda
104
Bílany
83
Bílavsko
219
Bílčice
103
Bílkov
306
Bílovice
84, 220, 269
Bílovice nad Svitavou
163
Bílsko
16
Biskoupky
147
140
Bítov
237
Bítovánky
123
Bítovčice
256, 273
Blahoňov
168
Blahutovice
188
Blansko
68
Blatec
96
Blatnice
192
Blatnice pod Sv. Antonínkem
311
Blatnička
311
Blazice
219
Blaţejovice
230
Blaţkov
262
Blaţov
24
Blaţovice
180
Blišice
305
Blízkov
274
Blíţkovice-městys
360
Blíţkovice-ves
360
Blučina
227
Bludov
34
51
Bludovice
Boleradice
59
Bobrůvka
109
Bolešín
252
Bohaté Málkovice
302
Bolíkovice
160
Bohdalec
251
Boňov
252
Bohdalice
210
Bohdalov
149, 274
Bohumilice
158, 224
Bohunice
108, 178
Bohuňov
344
Bor
290
Borač
313
Bordovice
73
Borek
306
Borkovany
229, 293
158
Bohuňovice
Borotice
194
Bohuslavice
35, 154, 182, 314, 345
Bohuslavice nad Vláří
304
Bohuslávky
188
Bohušice
192
Bohušov
72
Bohutice
127
Bohutín
34
224
Borotín
258
Borovec
290
Borovná
260
Borovnice
300
Borovník
228
Boršice
311, 356
Boršov
149, 160
Bochoř
Borušov
83
149
Bochovice
223
Bořenovice
3
Bojanov
Bořetice
231
207
Bojanovice
83, 191
Bojkovice
347
Bolelouc
69
Bořitov
241
Boskovice
91
Boskovštejn
118
52
Bosonohy
313
Boškov
15
Boškůvky
79
Bošovice
189
Bousín
84
Bouzov
24, 211
Boţice
117
Bradlné
293
Bradlo
343
Brandlín
238
Braniškov
168
Branišov
252
Branišovice
172
Brankovice
182
Branky
29
Branná
185
Bransouze
256
Bratčice
193
Bratrušín
229
Bratrušov
34
Bratřejov
297
Brňany
221
Brněnské Ivanovice
161
Brníčko
88, 103, 154
Brno-Anenská
180
Brno-Cejl
178
Brno-Hartlůvka
178
Brno-Kříţová
26
Brno-Nová Velká ulice
109
Brno-Novosady
163
Brno-Polní
178
Brno-Staré Brno
172
Brno-sv.Tomáš (vinice)
160
Brno-Špitálka
158
Brno-Švábka
109
Brno-Trnitá
159
Brňov
54
Brod nad Dyjí
183
Brodce
256
Brodek u Konice
194
Brodek u Prostějova
99-100
Brodek u Přerova
94
Brtnice
256
Brtnička
256
Brťov
241
Brťov u Velkých Opatovic
139
53
Brťoví
Březová nad Svitavou
302
Brumov
95
Březské
257, 304, 313
Brumovice
223
Březsko
207
Brusná
135
Březůvky
257
Brusné
247
Břeţany
219
Brušperk
107
Břidličná
73
Břeclav
78
Břuchotín
222
Břeclav-Stará Břeclav
220
Bučávka
222
Břest
58
Bučovice
83
Břestek
182
Budeč
354
Břevenec
224, 253
Budětsko
98
Březce
85
Budíkovice
96, 194
Březejc
358
Budíškovice
239
Březí
121
Budišov
183, 228
Březí nad Oslavou
83, 268
Budišov nad Budišovkou
253
Březina
83
Budkov
24, 149, 163, 313
Březinky
105
Budkovice
56, 275
Březka
147
Buchlov
223
Březná
354
Buchlovice
104
Březnice
361
Březník
223
Březolupy
333
Březová
243, 245, 355
354
Buk
39
Bukov
290
Buková
91, 299
Bukovany
83, 271
54
Bukovice
Cerekvička
25, 104, 241, 257, 313
Bukovina
240
Cetechovice
158
Bukovinka
318
Cetkovice
158
Bulhary
194
Cidlina
151
Bušín
137
Citonice
104
Butovice
360
Citov
4
Býkovec
94
Cizkrajov
316
Býkovice
306
Cotkytle
241
Bylnice
154
Crhov
304
Bynina
104, 302
Ctidruţice
54
Bystrc
360
Cvrčovice
155
Bystročice
194
Bystrovany
96
Bystřice nad Pernštejnem
229-230
Bystřice pod Hostýnem
219
Bystřice pod Lopeníkem
243
Bystřička
54
Býškovice
188
Býšovec
290
Bzenec
255
Bzová
347
186, 295
Č
Čabová
103
Čáslavice
251
Částkov
246
Částkovice
315
Častohostice
130, 360
Častotice
223
Čebín
257
Čehovice
69
Čechočovice
251
Čechovice
C
84, 220
Cakov
16
Čechtín
358
55
Čechůvky
Černvír
142
Čechy
290
Čertoryje
38
Čechy pod Kosířem
69
Červená Lhota
62
Čechyně
211, 358
Červená Voda
160
Čejkovice
104
Červenka
210
Čekyně
88
Červený Hrádek
17
Čeladice
121
Česká Olešná
167
Čeladná
277
České Křídlovice
73
Čelčice
218
Český Rudolec
69
Čelechovice
265
Číhalín
220
Čelechovice na Hané
358
Čichov
101
Čeloţnice
256, 358
Čikov
351
Čenkov
223
Čiměř
315
Čermákovice
358
Číţky
170
Čermná
168
Číţov
81
Černá
113, 240
Čtyři Dvory
274
Černá Hora
290
Čtyřicet Lánů
241
95
Černčín
Čučice
160, 172
Černíč
315
Černín
191
Černotín
188
Černovice
159, 290
Černovír
194
147
D
Dačice
306
Dalečín
302
Dalešice
216
Dalov
103
56
Dambořice
189
Damnice
224
Dančovice
105
Daňkovice
300
Daskabát
220
Deblín
168
Dědice
85, 105, 221
Dědinka
98
Dědkov
274
Derflice
224
Dešná
128, 194, 355
Deštná
95
Deštné (enkl.)
77
Dětkovice
35, 55, 142
Dětřichov
102, 149
Dětřichov nad Bystřicí
103
Diváky
109
Dívčí Hrad
67
Divišov
229
Divnice
336
Divoky
295
Dlouhá Brtnice
240
Dlouhá Lhota
68, 241
Dlouhá Loučka
149
Dlouhá Ves
330
Dlouhá-Muzlov
95
Dlouhé
301
Dlouhomilov
154
Dluhonice
220, 220
Dobelice
147
Dobrá Voda
325
Dobrčice
157
Dobré Pole
183
Dobrkovice
247
Dobročkovice
341
Dobrohošť
306
Dobrochov
142
Dobromilice
99
Dobronice
233
Dobrotice
219
Dobřečov
181
Dobřínsko
147
Dolany
89
Dolce
185
Dolní Bečva
54
Dolní Bobrová
252
57
Dolní Bohdíkov
104
Dolní Bojanovice
207
Dolní Bolíkov
264
Dolní Bory
239
Dolní Čepí
290
Dolní Dlouhá Loučka
181
Dolní Dubňany
147
Dolní Dunajovice
183
Dolní Olešná
25
Dolní Otaslavice
145
Dolní Poříčí
293
Dolní Povelice
58
Dolní Radíkov
265
Dolní Radslavice
239
Dolní Rozsíčka
262
Dolní Roţínka
262
Dolní Dvorce
Dolní Rudná
315
95
Dolní Heršpice
178
Dolní Heřmanice
239
Dolní Hynčina
95
Dolní Kounice
193, 235
Dolní Laţany
192
Dolní Lhota
68, 347
Dolní Libina
98
Dolní Libochová
231
Dolní Loučky
313
Dolní Moravice
78
Dolní Moštěnice
263
Dolní Němčí
311
Dolní Němčice
306
Dolní Nětčice
188
Dolní Smrčné
256
Dolní Smrţov
275
Dolní Studénky
25
Dolní Sukolom
78
Dolní Temenice
104
Dolní Těšice
75
Dolní Újezd
188
Dolní Ves
355
Dolní Věstonice
151
Dolní Vilémovice
286
Dolní Vilímeč
345
Dolní Vraţné
5
Dolní Ţivotice
76
Doloplazy
204
58
Doloplazy (u Kojetína)
Draţůvky
50
Domamil
189
Drnholec
224
Domamyslice
183
Drnholec nad Lubinou
84
Domanín
73
Drnovice
230, 356
Domanínek
171, 298, 304
Drozdov
229
Domašín
154
Droţdín
315
Domašov
194
Drslavice
167
Domašov nad Bystřicí
245
Drválovice
103
Domašov u Šternberka
91
Drysice
194
Domaţelice
221
Drţková
38
Domčice
355
Drţovice
124
Doubravice
1
Dřemovice
89
Doubravice nad Svitavou
83
Dřevnovice
176
Doubravník
22
Dřevohostice
290
Doubravy
38
Dřínov
247
Doupě
315
Drahanovice
63
Drahany
84
Drahlov
83, 220
Drahonín
313
Drahotuše
188
Drásov
313
Draţovice
221
330
Dub
188
Dub nad Moravou
220
Dubany
101
Dubčany
96
Dubicko
154
Dubňany
207
Dukovany
177
Dvorce
103
59
Dvořiště
Grygov
230
96
Dyjákovice
Guntramovice
147
Dyjákovičky
218, 224
Dyje
224
Dyjice
315
Dyjička
315
Dzbel
135
Dţbánice
242
83
H
Habartice
185
Habrovany
152
Habrůvka
163
Hačky
35
Hajany
172
Hájek
E
313
Edrovice
181
Ehrenberg
64
Halenkov
348
Halenkovice
353
Halenkovice-Eleonorovice
F
353
Francova Lhota
304
Frankův Zhořec
239
Frenštát pod Radhoštěm
73
Fryčovice
73
Frýdlant nad Ostravicí
73
Fryšava
301
Fryšták
355
Fulnek
61
Hamry
84
Haňovice
220
Hanušovice
185
Hanušovice-Holba
104
Hartíkov
104
Hartinkov
56
Hartvíkovice
223
Havraníky
190
Havřice
G
245
Gručovice
61
Gruna
149
Háţovice
54
Hejčín
194
60
Henčov
Hluboké
240
Herálec
223, 302
Hluboké Dvory
301
Heraltice
257
Hluboké Mašůvky
256
Heroltice
190-191
Hluboké u Kunštátu
104, 169, 210, 221
Heroltovice
83
Heršpice
79
Hertice
76
Heřmaneč
308
Heřmanice
114, 147, 188
Heřmanov
223
Hevlín
117
Hladké Ţivotice
61
Hladov
345
Hlásnice
103
Hlína
193
Hlinka
67
Hlinné
252
Hlinsko
188
Hlinsko pod Hostýnem
219
Hlivice
98
Hlubočany
172
Hlubočky
220
Hluboká
261
241, 298
Hluchov
37
Hluk
311
Hlušovice
39, 96, 220
Hluzov
188
Hnanice
218
Hněvkov
154
Hněvotín
96
Hnízdo
218
Hnojice
103
Hodějice
79
Hodice
299
Hodíškov
252
Hodolany
220
Hodonice
133, 190
Hodonín
207, 290
Hodoňovice
73
Hodov
268
Hodslavice
59
Holasice
167-168
61
Holásky
174
Holešice
315
Holešín
176
Holešov
12
Holice
Horní Dunajovice
215
Horní Dvorce
315
Horní Heršpice
178
Horní Heřmanice
239
Horní Hynčina
96
95
Holubí Zhoř
Horní Kosov
268
Holubice
79
Holubice-Kruh
79
Honětice
323
Horákov
166
Horákova Lhota
31
Horka nad Moravou
96
Horní Bečva
54
240
Horní Kounice
202
Horní Lhota
68, 347
Horní Lhotice
223
Horní Libina
102
Horní Libochová
231
Horní Lideč
304
Horní Loděnice
103
Horní Bobrová
Horní Loučky
252
313
Horní Bohdíkov
25
Horní Bojanovice
138
Horní Bolíkov
315
Horní Bory
325
Horní Město
181
Horní Meziříčko
315
Horní Moravice
78
Horní Moštěnice
11
Horní Břečkov
Horní Myslová
113
315
Horní Čepí
290
Horní Dlouhá Loučka
78
Horní Dubénky
315
Horní Dubňany
170
Horní Němčí
311
Horní Němčice
309
Horní Nětčice
188
Horní Olešná
154, 315, 345
62
Horní Otaslavice
Hornice
145
Horní Pole
315
Horní Poříčí
293
Horní Povelice
58
Horní Radíkov
265
Horní Radslavice
272
Horní Rozsíčka
262
Horní Roţínka
252
Horní Rudná
149
Horní Sklenov
73
Horní Slatina
122
Horní Smrčné
358
Horní Smrţov
95
Horní Studénky
104
Horní Sukolom
78
Horní Štěpánov
194
Horní Temenice
104
Horní Těšice
75
Horní Újezd
188, 192
Horní Ves
355
Horní Věstonice
151
Horní Vilémovice
358
Horní Vilímeč
315
105
Hory
315
Hořejší Kunčice
103
Hořice
68
Hosov
240
Hostákov
358
Hostašovice
74
Hostějov
255
Hostěnice
163
Hostěradice
147
Hostěrádky
174
Hostětice
315
Hostětín
347
Hostice
104
Hostim
191
Hostišová
12
Hostkovice
39, 213, 306
Hošťálková
348
Hoštejn
154
Hoštice
116, 327
Hovězí
348
Hovorany
207
Hrabenov
104
63
Hraběšice
Hrdá Ves
92
Hrabětice
290
Hrdibořice
117
Hrabí
69
Hrobice
40, 211
Hrabišín
355
Hrotovice
25
Hrabová
131
Hroznatín
71, 154
Hrabůvka
223
Hroznová Lhota
71, 188
311
Hrozová
hrad
119
Hradčany
57
Hrubá Voda
194, 313
Hradčovice
220
Hrubá Vrbka
245
Hradec
312
Hrubčice
98
Hradec nad Svitavou
220
Hrubšice
95
Hradečná
147
Hruška
220
Hrádek
69
Hruškové Dvory
218
Hrádek na Vlárské dráze
240
Hrušky
278
Hradisko
26, 79, 222
Hrušovany nad Jevišovkou
83
Hradiště sv. Hypolita
117
Hrušovany u Brna
190
Hradišťko
226
Hrutov
306
Hrádkov
256
Hříšice
91
Hrachovec
306
Hřivínův Újezd
54
Hranice
247
Hukovice
188
Hranické Loučky
42
Hukvaldy
188
Hraničné Petrovice
103
Hrbov
239
73
Hulín
83
Hůrka
74
64
Husle
290
Husovice
172
Hustopeče
184
Hustopeče nad Bečvou
13
Huštěnovice
356
Hutisko
Chlum
95, 275, 302, 358
Chlumec
306
Chlumek
274
Chlupice
147, 224
Cholina
96
Chomoutov
54
194
Huzová
Chomýţ
97
219
Hvězdlice
160
Hvězdoňovice
256
Hvozd
35
Hvozdec
180
Hvozdečko
211
Hvozdná
355
Hynčice nad Odrou
25
Hynčice pod Sušinou
185
Hynkov
96
Hýsly
263
Chornice
149
Choryně
203
Chořelice
88
Chotěbudice
121
Chrastice
185
Chrastová Lhota
95
Chrášťany
83
Chrlice
174
Chromeč
34
Chropyně
83
Chroustov
CH
274
Chabičov
103
Charváty
69, 220
Chlebovice
73
Chlébské
290
Chlístov
256
Chrudichromy
91
Chudčice
155
Chudobín
16, 302
Chvalatice
237
Chvalčova Lhota
219
65
Chvaletín
Jamolice
315
Chvalkovice
281, 337
Chválkovice
83
Chvalkovice na Hané
206
Chvalnov
280
Chvalovice
224
Chylice
311
147
Jámy
252
Jankovice
219, 353
Janoslavice
154
Janoušov
104
Janov
70
Janová
348
Janovice
I
74, 181
Janovičky
Ivaň
69, 227
Ivančice
147
Ivanovice na Hané
116
Ivanovice u Brna
109
229
Janušov
181
Janůvky
149
Jarcová
54
Jarohněvice
J
83
Jabloňany
241
Jabloňov
239, 290
Jablunka
348
Jackov
129
Jaktař
83
Jakubov
114
Jakubovice
104
Jalubí
356
Jamartice
181
Jamné
232, 313
Jaroměřice (u Jevíčka)
36
Jaroměřice nad Rokytnou
192
Jaroslavice
218, 361
Jarošov
352
Jasenice
54, 223
Jasenka
348
Jasenná
297
Jasinov
275, 302
Jasinov-Ořechov
275
Javorek
300
66
Javorník
Jestřebíčko
95, 312
Javorovec
95
Ješov
352
Javoří
16
Jevíčko
95
Javoříčko
201
Jevišovice
24
Javůrek
191
Jevišovka
155
Jazovice
183
Jezdovice
113
Jedlí
299
Jezernice
154
Jedov
188
Jezeřany
223
Jedovnice
235
Jeţkovice
176
Jehnice
171
Jeţov
163
Jemnice
263
Jihlava-městské statky
120, 231
Jemnice-Podolí
240
Jihlávka
120
Jeneč
241
Jerlochovice
61
Jersice
121
Jersín
274
Jeřmaň
24
Jesenec
135
Jeseník nad Odrou
5
Jestřabí
220
Jestřábí
61, 304
Jestřabice
305
Jestřebí
95, 241, 256
315-316
Jilem
315
Jilmoví
313
Jimramov
300
Jimramovské Pavlovice
300
Jinačovice
155
Jindřichov
70, 188
Jindřichovice
315
Jinošov
223
Jiratice
196
Jiřice u Miroslavi
183, 187
Jiřice u Moravských Budějovic
118
67
Jiříkov
Kašava
78
Jiříkovice
355
Kateřinice
111, 166, 180, 252
Jívová
9, 348
Katov
89
Jívoví
168
Kdousov
324
Johanité Brno
105, 196
Kelč
26
Jundrov
75
Kelč-Posvátno
109
Juřinka
75
Kelčice
54
220
Kelníky
K
247
Kadeřín
Keprtovice
83
24
Kadolec
Kerhartice
103
315, 326
Kadov
Ketkovice
147
147, 301
Kaliště
315
Ketř
64
Ketř - léno
Kaly
252
Kamenice
358
Kamenička
358
Kamenná
65
Kladeruby
75
Kladeruby nad Oslavou
223
Kladky
154, 223, 268
95
Kamenná Horka
Kladná
95
254
Kanice
Kladníky
163
Kaňovice
254
Kanovsko
83
Karasín
229
Karlov
78
Karlovec
103
219
Kladoruby
275
Klášterec
154
Klášterní Hradisko
194
Klatovec
315
Klečůvka
355
68
Klemov
241
Klenovice na Hané
69
Klentnice
151
Klepáčov
25
Kletné
61
Kloboučky
182
Klobouky
158
Klokočí
188, 290
Klokočov
73
Klopina
98
Klopotovice
Kobeřice
220
Kobeřice u Brna
189
Kobylí
207
Kobylnice
166, 290
Kobylničky
84
Kohoutovice
180
Kochánov
272
Kochov
95, 275
Kojatice
105
Kojatín
223
Kojátky
69
162
Klučov
Kojetice
141
Kluzov
16
251
Kojetín
69, 74
Kluţínek
Kokory
135
39
Kněţdub
312
Kněţeves
239, 302
Kněţevísko
275
Kněţice
256
Kněţpole
64, 352
Knínice
115
Knínice u Boskovic
194
Kníničky
62, 155
Koberno
72
Količín
12
Kolšov
154
Komárno
75
Komárov
103, 178, 333
Komárovice
75, 256
Komín
313
Komňa
347
Komňátka
104
Komorní statky
83
69
Komorov
281
Komořany
172
Koněšín
223
Konice
43
Kopřivná
34
Kopřivnice
73
Korbelova Lhota
275
Korolupy
261
Korouhvice
302
Korouţné
290
Koryčany
Košatka nad Odrou
220
Košíkov
223
Košíky
353
Kotlasy
252
Kotojedy
83
Kotvrdovice
176
Kouty
358
Kovalovice
163
Kovalovice (u Kojetína)
41
Koválovice u Tištína
85
Kovářov
305
15-16
Korytná
Kovářová
245
290
Kořenec
Kozárov
194
257
Kosov
154, 240
Kostelany
289
Kostelany nad Moravou
Kozlany
160, 223
Kozlov
23, 239, 273, 290
Kozlovice
356
18, 73
Kostelec
Kozojídky
240, 339, 355
Kostelec na Hané
84
Kostelec u Holešova
3
Kostelní Myslová
315
Kostelní Vydří
238
Kostice
222
Kostníky
105
311
Kozov
24
Koţichovice
358
Koţušany
94
Koţušice
182
Kracovice
358
Krahulčí
315
70
Krahulov
256
Krakořice
103
Krakovec
35
Kralice
223
Kralice na Hané
1
Králová
98
Královo Pole
159
Královopolské Váţany
159
Kramolín
223
Krásensko
221
Krnčice
130
Krokočín
223
Kroměříţ
83
Kroměříţ- Oskol
83
Kroměříţ-Bělidla
83
Kroměříţ-Novosady
83
Kroměříţ-Štěchovice
83
Krotful
64
Krouţek
79
Krumsín
84
Krasice
Krumvíř
84
207
Krasíkov
179
Krásné
300
Krásněves
239
Krásno nad Bečvou
54
Krasonice
Křečkovice
220
Křekov
304
Křelov
96, 101, 220
Křemačov
95
Křemenec
134
43
Kravsko
Křenov
224
Krčmaň
220
Krhov
91, 131, 347
Krhová
54
Krhovice
224
Krchleby
95
Krmelín
71
149
Křenovice
79, 220
Křenůvky
84
Křepice
124, 227
Křeptov
290
Křetín
293
Křídla
301
71
Křišťanovice
103
Křivá
Kunčice pod Ondřejníkem
73
Kunčičky u Bašky
78
Křivá Voda
104
Křivé
73
Kunčina
149
Kunčina Ves
54
Křiţanov
324
Křiţanovice
182
Křiţanovice u Vyškova
220
Křiţínkov
193
Kříţov
78
Kříţovice
290
Křoví
285
Kundratice
230, 324
Kunice
298
Kuničky
176
Kunín
4
Kunkovice
281
Kunovice
75, 311
Kunštát
223
Křtěnov
302
Křtiny
158
Křtomil
219
Kubšice
147
Kučerov
210
Kudlov
361
Kudlovice
353
Kuchařovice
360
302
Kupařovice
193
Kurdějov
207
Kuroslepy
223
Kurovice
12
Kuřim
168
Kuřimská Nová Ves
168
Kuřimské Jestřebí
168
Kúsky
239
Kujavy
Kuţelov
61
311
Kuklík
301
Kulířov
176
Kunčice
75, 185
Kvačice
311
Kvasice
289
Květín
95
72
Kvítkovice
Lazníky
353
Kyjov
23
Lázy
274
Kyjov-městské statky
148
Laţánky
271
Kyjovice
168, 176
Laţany
26, 241
108
Kyselov
Laţínky
114
96
Kyselovice
Lebedov
323
206
Kyzlířov
Ledce
227
15
Lednice
L
184
Lechotice
Labe
12
185
Labuty
Lechovice
224
263
Lačnov
Lelekovice
168
95, 298, 304
Ladín
135
Ladná
222
Lančov
Leskovec
304
Lesní Hluboké
167
Lesní Jakubov
223
113
Langov
Lesnice
154
64
Lanţhot
164
Laškov
86
Lašťany
Lesonice
137, 147
Lesoňovice
290
Lesůňky
137
194
Lavičky
239
Láz
130
Lazce
98, 101
Lazinov
275
Lazníčky
23
Lesy
103
Lešany
84-85
Lešná
74
Leština
154
Leštnice
315
73
Letkovice
Libosváry
153
Letonice
219
Liboš
80
194
Letošov
Lidečko
182
304
Letovice
Lidéřovice
275
Lhánice
306, 312
Lidměřice
223
Lhota
147, 235
Lichnov
75, 103, 188, 221, 314
Lhota nad Moravou
73
Linhartice
194
Lhota Rapotina
91
Lhota u Choryně
203
Lhota u Konice
194
Lhota u Letovic
275
Lhota u Lysic
298
Lhota u Olešnice
302
Lhota u Vsetína
348
Lhotice
105-106
Lhotka
17, 73, 188, 223, 245, 252, 295, 314-315
Lhotka nad Bečvou
74
Lhotka u Litultovic
93
Lhotky
239
Lhotsko
297
Libavá
83
Libhošť
59
Libivá
95
149
Lípa
297
Lipina
103, 304
Lipinka
98
Lipná
15
Lipňany
220
Lipnice
308
Lipník
141
Lipník nad Bečvou
188
Lipolec
306
Lipov
312
Lipová
91, 219, 270
Lipovec
176
Liptál
276
Liptaň
64
Lipůvka
168
Lísek-Lhota
229
74
Lískovec
Loučná nad Desnou
172, 290, 305
Lísky
25
Louka
280
Líšeň
120, 224, 302, 311
Loukov
165
Líšná
219
Loukovice
3, 301
Líšnice
137, 251
Louky
48
Litava
314
Lovčice
290
Litenčice
189
Lovčičky
281
Litobratřice
189
Lovčovice
147
Litohoř
105
Lověšice
224
Litostrov
11
Lovětín
156
Litovany
131
Litovel
88
Litultovice
93
Lobodice
69
Loděnice
224
Lomnice
78, 257
Lomnička
313
Lomy
105
Lošov
194
Loštice
102
Loučany
89
Loučka
16, 74, 167, 188, 203, 304
Loučky
25, 240, 257
315
Lubě
241
Luběnice
39, 96
Lubná
289
Lubné
257, 313
Lubnice
237
Lubník
154
Luboměř
52
Luboměř pod Stráţnou
15
Lučice
188
Ludéřov
21
Ludíkov
91
Ludkovice
254
Ludmírov
35
75
Ludslavice
Machová
12
Luhačovice
12
Majetín
254
Luká
69
Majůvka
35
Luka nad Jihlavou
103
Makov
273
Lukavice
302
Malá Bystřice
95
Lukov
54
Malá Lhota
113-114, 355
Luková
54, 241
Malá Morava
39
Lukovany
185
Malá Roudka
156
Lukoveček
179
Malá Štáhle
355
Luleč
78
Malá Vrbka
152
Lupěné
95
Lutín
311
Malé
256
Malé Hradisko
220
Lutonina
297
Lutopecny
41, 83
Lutotín
220
Luţice
103, 207
Luţkovice
361
Luţná
34, 304
Lysice
285
Lýsky
188
Lysovice
94
363
Malé Vrbno
185
Malenovice
314
Malešovice
193
Malhostovice
257, 291
Malhotice
266
Malíkov
149
Malínky
182
Maloměřice
172
Malonín
139
Malý Dešov
M
196, 237
Mackovice
147
Malý Jeníkov
307
76
Malý Pěčín
306
Manešovice
306
Maňová
290
Marefy
182
Mariánské Hory
73
Markvarec
308
Markvartice
256, 315
Maršíkov
25
Maršov
168, 245, 277
Maršovice
173, 301
Martinice
83, 239
Martínkov
137
Mařatice
352
Maříţ
Mělčany
193
Menhartice
120
Měník
98
Měnín
227
Měrotín
220
Měrovice nad Hanou
69
Měrůtky
83
Měřín
274
Městečko Trnávka
148
Město Libavá
83
Měšín
240
Mešovice
261
Metylovice
73
Meziboří
322
Mastník
251
Mašovice
190
Matějov
253
Matějovec
265
Matějovice
87
Medlánky
198
Medlice
103, 242
Medlov
98, 227, 330
Medlovice
116, 354
231
Mezice
88, 96, 194
Mezihoří
148
Meziříčko
128, 232, 275, 302
Micmanice
218
Míchov
229, 275
Mikolajice
146
Míkovice
311
Mikulčice
222
Mikulov
151
77
Mikulovice
Místek
235, 251
Mikulůvka
73
Mistřice
348
Milasín
352
Mistřín
290
Milatice
351
Míškovice
137
Milenov
12
Míšovice
188
Milešín
147
Mitrov
228
Milešovice
231
Mladcová
189
Milíčovice
361
Mladeč
113
Milíkov
98
Mladějov na Moravě
274
Milkov
149
Mladějovice
24
Milokošť
103
Mladkov
311
Milonice
91
Mladoňov
241, 341
Milotice
98
Mladoňovice
351
Milotice nad Bečvou
105
Mladotice
13
Milovany
15
Milovice
184
Miňůvky
83
Miroslav
225
Miroslavské Knínice
223
Mirošov
252, 304
Mirotínek
98
Mírov
95
Míroveček
95
279
Mlýnice
104
Mniší
73
Modletice
128
Modřice
174
Mohelnice
95
Mohelno
223
Mokrá
178
Morašice
136, 190
Moravany
172, 354
78
Moravec
231
Moravecké Janovice
231
Moravecké Pavlovice
231
Moravičany
89
Moravská Dlouhá
95
Moravská Húzová
103
Moravská Chrastová
95
Moravská Loděnice
96
Moravská Nová Ves
222
Moravská Třebová
149
Moravské Bránice
193
Moravské Budějovice
114
Moravské Knínice
155
Moravské Křiţánky
301
Moravské Málkovice
79
Moravské Prusy
79
Moravské Vlkovice
61
Moravský Beroun
103
Moravský Kočov
78
Moravský Krumlov
147
Moravský Písek
320
Morkovice
349
Morkůvky
207
Mořice
144
Mořkov
59
Mostiště
239
Mostkov
98
Mostkovice
84
Mostkovicepustina
218
Mošnov
14
Mouchnice
182, 305
Mouřínov
189
Moutnice
180
Mrakotín
315
Mramotice
224
Mrlínek
219
Mrsklesy
220
Mštěnovice
54
Mušov
151
Mutěnice
207
Mutišov
306
Mutná
128
Myslechovice
220
Myslejovice
84
Mysletice
238
Mysliboř
315
79
Myslibořice
141
Myslík
73
Mysločovice
12
Myslůvka
315
Nedvězí
154, 220
Nedvězíčko
302
Nechvalín
189
Nejdek
184, 188
Nelepeč
N
168
Načeratice
218
Nadějov
274
Náklo
194
Naloučany
223
Náměšť na Hané
140
Náměšť nad Oslavou
223
Napajedla
353
Nárameč
268
Násedlovice
189
Nasobůrky
88
Našiměřice
147
Návojná
304
Nebovidy
Nelešovice
220
Němčany
79
Němčice
83, 153, 176
Němčice na Hané
69
Němčice-pustinaOleksovičky
218
Němčičky
191, 193, 207
Němetice
75
Nemilany
96
Nemile
154
Nemochovice
342
Nemojany
152
Nemotice
182
Nemrlov
178
98
Nedachlebice
Nenakonice
245
Nedakonice
220
Nenkovice
356
189
Nedašov
Nepřívaz
304
Nedašova Lhota
304
Nedvědice
290
220
Neředín
220
Nesachleby
224
80
Neslovice
193
Nesovice
341
Nětčice
83, 351
Netín
Nová Lhota
312
Nová Pláň
103
Nová Říše
345
Nová Seninka
272
Neubuz
355
Nevcehle
315
Nevojice
182
Nevšová
347
Nezamyslice
85
Nezdenice
294
Níhov
223
Nikolčice
227
Nítkovice
83, 281
185
Nová Ves
16, 58, 72-73, 149, 153, 181, 228, 231, 252,
315, 358
Nová Ves nad Odrou
188
Nová Véska
103
Nové Bránice
235
Nové Hvězdlice
160
Nové Losiny
185
Nové Město na Moravě
301
Nové Mlýny
184
Nové Oldřůvky
83
Niva
84
Nivnice
311
Níţkovice
189
Norberčany
83
Nosálovice
172, 221
Nosislav
227
Nová Bělá
71
Nová Dědina
289
Nová Horka
14
Nová Hradečná
98
Nové Sady
217, 221
Nové Sady u Velké Bíteše
223
Nové Syrovice
130
Nové Veselí
253
Nové Zámky
341
Novičí
95, 275
Novosedly
183
Nový Hrozenkov
348
Nový Jičín
59
Nový Jimramov
300
81
Nový Les
72
Nový Malín
92
Nový Petřín
113
Nový Přerov
183
Ohrazenice
192
Ohrozim
84
Ochoz
135
Ochoz u Brna
158
Nový Šaldorf
Ochoz u Tišnova
360
257, 313
Nový Telečkov
239
Nuzířov
168
Nyklovice
302
Nýrov
302
Okarec
223
Okrašovice
358
Okrouhlá
194
Okřešice
358
Okříšky
O
331
Olbramice
Obce
165
Obectov
16
Olbramkostel
24
360
Obědkovice
Olbramovice
194
Obědné
154
Oblekovice
224
Obora
147
Oldřichovice
333
Olejovice
83
Oleksovice
91
224
Obřany
Olešínky
159
Obyčtov
252
Ocmanice
223
Odranec
301
Odrlice
220
Odrovice
193
Odunec
131
252
Olešná
68, 301
Olešnice
302
Olešnička
290
Olomouc- Ostrovy
194
Olomouc-kapitula
220
Olomouc-městské statky
96
82
Olomouc-Závodí
83
Olomučany
163
Olšany
104, 220, 310, 345
Olšany u Prostějova
194
Olší
Osíčany
85
Osíčko
75
Osikov
34
Osiky
257
Oskava
313, 315
Olší nad Oslavou
239
Olšovec
188, 255
Omice
156
Ondrášov
103
Ondratice
99, 221
Ondrušky
228
Ondřejov
181
Onšov
113
Opatov
256
Opatovice
167, 188, 221
Oplocany
69
Oponěšice
105
Oprostovice
98
Oslava
268
Oslavany
153
Oslavice
239
Oslavička
239
Oslnovice
237
Osoblaha
64
Osová
228
Osová Bítýška
228
Osové
239
Ospělov
24
Ostojkovice
120
Ostopovice
156
Ostrata
219
355
Orlovice
Ostrava
79
Ořechov
178, 180, 315, 326, 357
Ořechovičky
180
Ořešín
172
Osek nad Bečvou
188
73
Ostravice
73
Ostrov nad Oslavou
253
Ostrov u Macochy
176
Ostrovačice
167
83
Ostroţská Lhota
Pamětice
311
Ostroţská Nová Ves
91
Panenská Rozsíčka
311
Ostruţná
299, 345
Panská Lhota
185
Ostrý Kámen
256
Panské Dubénky
316
95
Osvětimany
Paršovice
188
354
Otaslavice
Partutovice
188
145
Paseka
Otín
78
239, 272-273
Otinoves
Paskov
71
84
Otnice
Pasohlávky
193
189
Otradice
Pašovice
247
223
Otročkov
Pateřín
40
35
Otrokovice
Pavlice
191
353
Pavlínov
P
272
Pacetluky
Pavlov
90, 151, 239, 315
220
Pacov
149
Pačlavice
55
Padesát Lánů
15
Padochov
153
Palačov
74
Palkovice
73
Palonín
89
Pálovice
120
Palupín
340
Pavlovice
210
Pavlovice u Kojetína
144
Peč
315
Pěčíkov
148
Pejškov
168
Pekařov
25
Pelhřimovy
57
Pemdorf
224
Penčice
220
84
Penčičky
Pitárné
20
Pěnčín
67
Pitín
85
Perná
74, 151
Pernštejn
290
Pernštejnské Jestřabí
290
Petráveč
239
Petrov
302, 312
Petrov nad Desnou
25
Petrov-Zvolenov
312
Petrovice
70, 147, 176, 256, 301
Petrůvka
148, 254
Petrůvky
358
Petříkov
185
Petřkovice
74
347
Pivín
194
Pivonice
290
Pivonín
154
Pláčovice
105
Plaveč
191
Pleče
185
Plenkovice
360
Plešice
267
Plešovec
83
Plinkout
78
Plumlov
84
Pňovice
103
Petřvald
Pobučí
220
95
Petřvaldík
220
Pikárec
231
Písařov
104
Písečné
217, 229
Pískořov
72
Pískov
98
Pístov
240
Pístovice
171
Pocoucov
358
Počenice
346, 349
Počítky
252
Podbřeţice
220
Poddaní k znojemskému hradu
119
Podhoří
188
Podhradí
254
Podhradí nad Dyjí
261
85
Podhradní Lhota
75
Podivice
221
Podivín
222
Podkopná Lhota
355
Podlesí
83, 104
Poličná
54
Polichno
245
Polkovice
220
Polom
188, 302
Polomí
35
Podmolí
Polouvsí
224
188
Podmyče
113
Podolí
24, 95, 178, 203, 252, 257, 275, 352
Podolí (u Přerova)
32
Podolíčko
95
Podomí
171
Pohledec
301
Pohledy
149
Pohoř
61
Pohořany
220
Pohořelice
227, 333
Pohořílky
61, 272
Pokojov
252
Pokojovice
332
Polánka
147
Polešovice
356
Police
75, 98, 105
Poličky
82
Ponětovice
166
Ponikev
135
Popelín
329
Popice
133, 151, 190
Popice u Jihlavy
240
Popov
304
Popovice
18, 83, 167, 192, 352
Popůvky
69, 156, 223
Pornice
55
Poruba
74
Posluchov
94
Postoupky
83
Postřelmov
154
Postřelmůvek
154
Poteč
304
Potštát
15
Potůčník
25
86
Pouzdřany
151
Povel
220
Povelice
58
Pozďatín
223
Pozďátky
358
Pozděchov
297
Pozlovice
254
Pozořice
163
Prace
178
Práče
108
Pradlisko
254
Prakšice
359
Prameny
25
Prasklice
349
Praskolesy
315
Pravčice
Proseničky
188
Prosetín
302
Prosiměřice
147
Proskovice
132
Prostějov
142
Prostějovičky
84
Prostředkovice
240
Prostřední Poříčí
293
Prostřední Vydří
315
Prostý
315
Protivanov
91
Provodov
254
Provodovice
28
Prštice
175
Prštné
361
Prusinovice
83
3
Pravice
Prusy
107
Pravlov
193
Prklišov
149
188
Prušánky
210
Prţno
348
Přáslavice
Prlov
297
83
Prosatín
Přeckov
168
239
Proseč
158
Prosenice
188
Přečkovice
254
Předboř
273
87
Předín
Příštpo
256
Předklášteří
192
Přítluky
313
Předmostí
184
Přívoz
18
Přední Arnoštov
73
Přízřenice
148
Přemyslov
178
Pstruţí
25
Přemyslovice
73
Ptáčov
194
Přerov
358
Ptení
18
Přerov-Ţidé
33
Pucov
18
Přeskače
223
Půhončí
233
Přestavlky
213
Puklice
39, 157
Přešovice
343
Pulčín
147, 233
Přibice
304
Pusté Ţibřidovice
227
Příbor
25
Pustiměř
73
Příbram na Moravě
205, 221
Pustiměřské Prusy
156
Přibyslavice
221
Pustina
167, 256
Příkazy
272
Pyšel
188, 220
Přílepy
362
Příloţany
192
Příluky
74, 361
Přímělkov
256
Přímětice
127, 224
Příseka
256
Přísnotice
227
223
R
Racková
12
Rácov
315
Racovice
120
Račerovice
358
Račice
131, 171, 252
Radějov
312
88
Radenice
324-325
Radešín
252
Radešínská Svratka
252
Radíkov
188
Radiměř
Radslavice
220-221
Radvanice
23, 213
Rájec
95, 176
Ráječek
95
Ráječko
302
68
Radišov
Rajhrad
149
167
Radkov
149, 231, 315
Radkova Lhota
219
Radkovice u Budče
115
Radkovice u Hrotovic
141
Radkovy
219
Radlice
Rajhradice
167
Rakodavy
69
Rakov
188
Raková
297
Raková u Konice
85
Rakové
309
290
Radnice
Rakšice
90
Radňoves
231
Radňovice
252
Radomilov
104
Radonín
256
Radostice
175
Radostín nad Oslavou
239
Radoškov
167
Radošov
358
Radotice
105
Radotín
188
147
Rakůvka
35
Rakvice
209
Rancířov
282
Rančířov
240
Rantířov
328
Rapotice
147
Rapotín
25
Raškov
104
Rašov
257
Rašovice
79
89
Rataje
220, 295
Ratiboř
348
Ratibořice
344
Ratiškovice
207
Ratišovice
136
Rebešovice
167
Rejhotice
25
Rejchartice
34, 103
Renoty
102
Rešice
283
Rešov
181
Rodkov
292
Rohatec
312
Rohle
Rostěnice
172
Roštění
3
Roštín
295, 319
Roubanina
31
Roudno
103
Rouchovany
147
Rousínov
79
Rousínovec
178
Rouské
75
Rousměrov
252
Rovečné
302
Rovensko
154
Rovné
229
Rozdrojovice
155
154
Rohozec
313
Rozhraní
31
Rozseč
Rohy
228, 239
Rojetín
228
Rokytná
147
Rokytnice
39, 288, 348
Rokytnice nad Rokytnou
250
Rokytno
301
Rosice
156, 240
Rosice- Pendrov
156
228, 345
Rozseč nad Kunštátem
302
Rozsíčka
298
Rozsochy
230
Rozstání
84, 148
Rozvadovice
220
Roţná
290
Roţnov pod Radhoštěm
54
90
Rybníky
Ruda
102, 239
Ruda nad Moravou
147
Rychaltice
104, 104
Rudice
73
Rychlov
176, 294
Rudíkov
219, 256
Rychnov na Moravě
239
Rudimov
149
Rychtářov
347
Rudka
221
Rýmařov
172, 302
Rudkov
181
Rymice
185
Rudlice
45
Rýţoviště
191
Rudolec
274
Rudoltice
25
Rudoltice-město
72
Rudoltice-ves
72
Rudoltovice
15
Rumberk
95, 275
Runářov
43
Ruprechtov
171
Rusava
219
Rusín
220
Růţďka
348
Růţená
315
Rybí
59
Rybné
232
Rybníček
103, 221
78
Ř
Řásná
315
Řečice
252, 284
Řečkovice
109
Řehořov
232
Řepčín
83, 194, 220
Řepka
257
Řepová
95
Řetechov
254
Řeznovice
153
Řicmanice
163
Říčany
155
Říčky
156
Řídeč
103
Řídelov
315
91
Řikonín
257, 313
Říkovice
157
Řimice
98, 211
Římov
251
Řípov
358
Sehradice
347
Sejřek
290
Seloutky
84
Senetářov
176
Senice na Hané
194, 220
Senička
S
220
Sádek
67, 251
Sadkov
189
Seninka
348
Senorady
147
Sentice
Sady
311
Salavice
240
Samotíšky
194, 220
Sasina
302
Savín
220
Sazomín
252
Sazovice
353
Sebranice
302
Sedlec
151, 223
Sedlejov
315
Sedlešovice
224
Sedlisko
96
Sedlnice (dědičná)
51
Sedlnice (manská)
10
Sedm Dvorů
103
155
Silůvky
193
Símře
188
Sivice
180
Skalice
286
Skalice nad Svitavou
91
Skalička
29, 169, 199
Skalka
303
Skály
181
Skaštice
83
Sklená
25
Sklené
95, 185, 252
Sklené nad Oslavou
324
Skočova Lhota
179, 275
Skoronice
351
92
Skorotice
Slavkov
290
Skorotín
311
Slavkov (enkl.)
14
Skotnice
60
Slavkov pod Hostýnem
73
Skrbeň
188, 219
Slavkov u Brna
96
Skrchov
79
Slavkovice
275
Skrýchov
252
Slavonice
317
Skryje
315
Slavonín
216, 313
Skrţice
83
Slavoňov
295
Skřinářov
95
Slezské Pavlovice
228
Skřípov
53
Slezské Rudoltice
194
Slatina
72
Slíţany
165, 275, 286
Slatina (enkl.)
349
Slopné
30
Slatinice
304
Sloup
84
Slatinka
176
Slup
287
Slatinky
218
Slušovice
84, 89
Slavětice
355
Sluţín
234
62
Slavětín
Smilov
217, 220
Slaviboř
83
Smolín
315
Slavice
227
Smolina
251
Slavíč
304
Smolná
188
Slavičín
139
Smrček
270
Slavíčky
358
Slavíkovice
163
290
Smrk
223
Smrţice
84
93
Sněhotice
Stádlo
99
103
Sněţné
Stachov
301
Snovídky
103
Stachovice
182
Sobáčov
16
Soběchleby
188
Sobělice
83
Soběsuky
84, 295
Soběšice
109
Sobíšky
213
Sobotín
25
Sobotovice
167
Sobůlky
350
Sokolí
358
Sokolnice
166
Solanec pod Soláněm
54
Sovadina
219
Sovinec
78
Spálov
52
Spělkov
300
Spělov
236
Spešov
241
Spytihnev
353
Srbce
144
61
Stáj
274
Stajiště
299
Stálkov
265
Stálky
261
Staměřice
23
Stanoviště
172
Stará Bělá
220
Stará Libavá
103
Stará Roveň
197
Stará Říše
256
Stará Staříč
73
Stará Trnávka
148
Stará Ves
83, 181
Stará Ves nad Ondřejnicí
132
Stará Voda
83
Staré Brno
172
Staré Hobzí
128
Staré Hvězdlice
160
Staré Město
149, 185, 352
Staré Oldřůvky
83
94
Starojická Lhota
Stránecká Zhoř
74
Starovice
272
Strání
184
Starovičky
311
Stráník
184
Starý Hrozenkov
74
Stranná
347
Starý Jičín
315
Stránské
74
Starý Maletín
78
Stráţek
95
Starý Petřín
231
Straţisko
113
Starý Šaldorf
44
Stráţná
360
Starý Telečkov
154
Stráţnice
239
Stařeč
312
Stráţovice
251
Stařechovice
249
Strhaře
62
Stavenice
257
Stropešín
98
Stavěšice
216
Strupšín
350
Stichovice
154
Středolesí
84
Stínava
188
Střelice
84
Stoječín
102, 159, 191
Střelná
265
Stonařov
304
Střemeníčko
240
Stošíkovice na Louce
40
Střemchová
108, 224
Strabenice
257
Střemchoví
281
Strachoňovice
315
Strachotice
224
Strachotín
151
Strachujov
302
313
Střeň
194
Stříbrné Hory
181
Stříbrnice
69, 185, 354
Střílky
319
95
Stříteţ
290, 358
Stříteţ nad Bečvou
Suky
324
Sulíkov
302
54
Stříteţ nad Ludinou
188
Stříţov
21, 256, 358
Stříţovice
289
Studená
315
Studená Loučka
47
Studenec
220, 223
Studénky
240
Studnice
64, 221, 223, 301, 315
Stupešice
133
Stvolová
31, 275
Sudice
91, 147
Sudkov
154
Sudoměřice
312
Suchá
240
Suchá Loz
Sulimov
289
Sulkovec
302
Sumrákov
315
Sušice
149, 220, 353
Svárov
95, 333
Svatobořice
350
Svatoslav
313, 358
Svébohov
154
Svésedlice
220
Světlá
194, 315
Světlov
347
Sviadnov
73
Svinošice
168
Svinov
95
Sviny
245
324
Suchdol
Svitávka
33, 68
Suchdol nad Odrou
4
Suché Lazce
214
Suchohrdly
224
Suchonice
220
Súchov
312
194
Svitavy
95
Svojanov
24, 149
Svratka
301
Svrčov
23
Sychotín
302
96
Synalov
Šlapanice
257
Syrovice
112, 174
Šléglov
172, 180, 193
Syrovín
185
Šnekov
255
149
Šošůvka
Š
176
Šafov
Špičky
75
113
Štáblovice
Šach
315
146
Šakvice
Štarnov
103
207
Šanov
Štědrákova Lhota
104
104, 347
Šanov u Nového Jičína
Štěchov
298
59
Šaratice
Štěměchy
251
158
Šardice
Štěpánov
194
160
Šardičky
Štěpánov nad Svratkou
290
212
Šašovice
Štěpánovice
192, 313
315
Šatov
Štěpkov
224
218, 224
Šebetov
Šternberk
103
194
Šebkovice
Štětovice
85, 94, 220
137
Šeborov
Štípa
355
272
Šebrov
Štítary
113
68, 168
Šelešovice
Štítná nad Vláří
304
83
Šemíkovice
147, 233
Šerkovice
241, 313
Šišma
219
Šitbořice
180
Štíty
104
Štramberk
59
Študlov
293
Šťudlov
304
97
Šumice
245
Šumperk
92
Šumvald
98
Švábenice
116, 221
Švábov
236
Švařec
290
Těšice
206-207
Těšíkov
194
Těšňovice
83
Těšov
245
Tetčice
156
Tetětice
85
Tichá
T
73
Tasov
268, 311
Tasovice
133, 224, 302
Tatenice
154
Tavíkovice
233
Táţaly
94
Tečovice
314
Těchanov
78
Těchov
68
Těchov (Ţiţlavice)
68
Tichov
304
Tikovice
175
Tišnov
313
Tišnovská Nová Ves
257, 313
Tištín
144
Tlumačov
353
Tlustomosty
64
Topolany
194, 220-221
Topolná
353
Tošovice
Telč
315
Telnice
166
Těmice
72
Touboř
298
Touţín
357
306
Těšanky
Tovačov
295
Těšánky
83
Těšany
195
Těšetice
147, 194
69
Tovéř
89
Traplice
356
Trávník
275, 289
98
Trboušany
Třeštice
193
315
Trhavice
Třeština
83
Trnava
154
Tři Dvory
355, 358
Trnávka
88
Tři Studně
7, 188
Troskotovice
301
Tučapy
183
Troubelice
12, 220-221, 356
Tučín
98
Troubky
27, 38
Tulešice
69, 295, 334
Troubsko
170
Tupec
109, 156
Trstěnice
188
Tupesy
242
Tršice
356
Tuřany
220
Trusovice
110, 174
Tvaroţná
220
Třebařov-Třebařůvek
172
Tvaroţná Lhota
154
Třebčín
312
Tvorovice
101
Třebelovice
206
Tvořihráz
120
Třebenice
136
Tvrdkov
216
Třebětice
181
Tvrdonice
12, 306
Třebětín
222
Tylov
275
Třebíč
78
Tylovice
358
Třebíč-Podklášteří
358
Třemešek
25, 98
Třemešná
54
Týn
358
Týn nad Bečvou
188
Týnec
64
222
Třesov
Týneček
223
Třešť
299
39
99
Újezd u Rosic
U
156
Ublo
297
Ubušín
302
Ubušínek
302
Udánky
149
Udeřice
131
Údolná
83
Uherčice
151, 261
Uherské Hradiště-městské statky
352
Uherský Brod
245
Uherský Ostroh
311
Uhlířov
49
Uhřice
182, 189, 194, 346
Uhřičice
220
Uhřínov
188, 239, 268
Uhřínovice
256
Ujčov
290
Újezd
103, 143, 253, 304
Újezd (u Mohelnice)
8
Újezd u Boskovic
91
Újezd u Tišnova
313
Újezdec
157, 245, 354
Újezdsko
295
Únanov
191
Unčín
302
Unčovice
96
Uničov-městské statky
102
Unín
257, 313
Unkovice
227
Urbanec
306
Urbanov
315
Určice
84
Úsobrno
194
Úsov
98
Ústí
188, 348
Ústín
194
Ústup
298, 302
Úsuší
168
Útěchov
149, 163
Újezd u Brna
174
Újezd u Černé Hory
26, 68, 241
Újezd u Kunštátu
302
V
Vacanovice
220
Vacenovice
351
100
Vacetín
Vatín
95
Václavov
252
Vavřinec
154, 225
Vajglov
176
Váţany
78
Valašská Bystřice
79, 83, 194, 356
Váţany nad Litavou
54
Valašská Polanka
109
Včelary
304
Valašská Senice
352
Věcov
304
Valašské Klobouky
301
Vedrovice
304
Valašské Meziříčí - alod
127, 147
Věchnov
54
Valašské Příkazy
230
Velatice
304
172
Valdíkov
Veleboř
358
98
Valeč
Velehrad
267
356
Valchov
Velenov
91
Valšov
91
Velešovice
78
Valšovice
178
Veletiny
188
245
Valtínov
Velíková
309
Valtrovice
218
Vaneč
223
Vanov
315
Vanovice
275
Vanůvek
315
Vapovice
345
Varhošť
220
Vasilsko
347
355
Velká
188
Velká Bíteš
223
Velká Bystřice
220
Velká Lhota
54, 315
Velká Morava
185
Velká nad Veličkou
312
Velká Roudka
258
Velká Střelná
81
101
Velká Štáhle
78
Velké Bílovice
222
Velké Hostěrádky
189
Velké Janovice
229
Velké Losiny
25
Velké Meziříčí
239
Velké Němčice
150
Velké Opatovice
139
Velké Pavlovice
208
Velké Petrovice
66
Velké Těšany
83
Velké Tresné
302
Velké Vrbno
185
Velký Beranov
259
Velký Dešov
237
Velký Jeníkov
310
Velký Ořechov
247
Velký Pěčín
315
Velký Týnec
220
Velký Újezd
23
Vémyslice
313
Vendolí
95
Vernířovice
25
Věrovany
69
Veřovice
59
Vesce
114, 121, 315
Veselá
54, 355
Veselí
6, 257, 302
Veselí nad Moravou
320
Veselice
68
Veselíčko
23-24
Veselka
293
Véska
73, 220
Vésky
311
Věstín
302
Věstínek
302
Věstoňovice
358
Věteřov
189
Větřkovice
73
Vevčice
191
Veverská Bítýška
155
Veverské Knínice
313
Veveří
78, 155
Věţky
157, 338
Věţná
290
Věţnice
232
102
Víceměřice
82
Vícemilice
200
Vícenice
192
Vícenice u Náměště nad Oslavou
223
Víckov
228
Vícov
84
Vidče
54
Vídeň
239
Vidonín
228
Vigantice
54
Vikantice
185
Vikýřovice
25
Vílanec
240
Vilémov
16, 275
Vilémovice
68, 176
Vinary
39
Viničné Šumice
163
Víno
Vitčice
144
Vítkovice
73
Vítochov
229
Vítonice
125, 188, 220
Vítová
355
Vítovice
163
Vizovice
297
Vladislav
358
Vlachov
95
Vlachova Lhota
304
Vlachovice
301, 304
Vlasatice
193
Vlaské
104
Vlastkovec
265
Vlaštovičky
220
Vlčatín
223
Vlčetín
317
Vlčí Doly
72
Vír
330, 338
Vlčková
302
Víska
88, 256
Víska u Jevíčka
149
Vísky
91
Višňové
242
355
Vlčnov
245
Vlčovice
73
Vlkoš
83, 350
Vlkov
228, 275
103
Vnorovice
Vráţné
121
Vnorovy
148
Vrbátky
320
Voděrady
2, 85, 220
Vrbětice
241, 298, 302
Vohančice
304
Vrbice
169
Vojkovice
210
Vrbka
227
Vojnice
289
Vrbovec
63, 194, 220
Vojnovice
224, 360
Vrchoslavice
83
Vojtěchov
330
Vrchy
24, 229
Vojtíškov
61
Vrtěţíř
185
Volevčice
290
Vrţanov
315
Volfířov
358
Vřesice
306
Vracov
293
Vřesovice
255
Vracovice
113
Vrahovice
1
Vranín
114
Vranov
163
Vranov nad Dyjí
113
Vranová
197, 275, 293
Vranová Lhota
194, 271
Vříšť
301
Vsetín
348
Vsisko
220
Všechovice
28, 313
Všemina
355
Všetuly
45
Výčapy
6, 197
335
Vranovice
Výkleky
142, 193
23, 220
Vratěnín
Výrovice
261
133
Vratíkov
91
Vratislávka
257
Vysočany
237
Vysoká
13, 64, 74, 185, 240
104
Vysoké
252
Vysoké Pole
304
Vysoké Popovice
156
Vysoké Studnice
273
Vysoké Ţibřidovice
185
Vysoký Potok
104
Vystrčenovice
345
Vyšehorky
95
Vyšehoří
154
Vyškov
221
Výškovice
220
Výšovice
206
Zádveřice
297
Záhlinice
353
Zahnašovice
12
Záhorovice
347
Zahrádka
223
Zahrádky-pustina
224
Zaječí
184, 207
Zakřany
156
Zálesná Zhoř
156
Zámrsky
75
Zarazice
320
Zárubice
131
Záříčí
Z
83
Zábeštní Lhota
19
Záblatí
223
Zábludov
275
Zábrdovice
127, 158
Zábřeh
154
Zábřeh nad Odrou
220
Zábřeh-Krumpach
154
Zadní Arnoštov
148
Zadní Újezd
98
Zadní Vydří
315
Zástřizly
319
Zašová
54
Zašovice
256
Závišice
59, 73
Zblovice
237
Zboněk
275, 302
Zborov
154
Zborovice
321
Zbraslav
156, 172
Zbraslavec
302
105
Zbrašov
Zvole
188
Zbýšov
95, 252
Zvolenovice
153, 158
Zděchov
315
Zvonovice
348
Zdeňkov
134
Zdětín
33
Zdislavice
323
Zdounky
295
Zhoř
257, 274
Zigartice
15
Zlámanec
248
Zlámanka
295
Zlatkov
290
Zlatý Potok
104
Zlechov
356
Zlín
361
Zlobice
83
Zňátky
223
Znětínek
239
Znojmo
119
Znojmo-městské statky
360
Znojmo-sv. Hypolit
190
Zubří
54, 301
Zvěrkovice
191
172, 178
Ţ
Ţabčice
227
Ţabeň
71
Ţabovřesky
159
Ţádlovice
95
Ţádovice
303
Ţákovice
219
Ţalkovice
83
Ţarošice
172
Ţárová
25
Ţárovice
84
Ţatčany
174
Ţatec
315
Ţdánice
189, 229
Ţďár
176
Ţďár nad Sázavou
252
Ţďár nad Sázavou I
252
Ţďár nad Sázavou II
252
Ţďárec
257
Ţďárná
91
106
Ţebětín
Ţidlochovice
155, 172
Ţelatovice
227
Ţilín
27
Ţeleč
254
Ţilina
205, 221
Ţelechovice
103
Ţelechovice nad Dřevnicí
297, 361
Ţelešice
174, 180
Ţeletava
315
Ţeletice
124, 189
Ţelezné
313
Ţelivsko
31
Ţelovice
127
Ţenklava
59
Ţeranovice
296
Ţeravice
17, 354
Ţeraviny
311
Ţernovník
241
Ţernůvka
168
Ţerotice
125
Ţerotín
206
Ţerůtky
298, 360
Ţerůvky
194
Ţešov
94, 220
Ţidenice
158
59
Ţivotice
70
Ţivotice u Nového Jičína
59
Ţleb
185
Ţlutava
353
Ţopy
12
Ţupanovice
128
Název archivní pomůcky:
Lánové rejstříky
Časové rozmezí archivní pomůcky:
Počet evidenčních jednotek:
1669 - 1679
363
Počet inventárních jednotek:
Pomůckou zpřístupněno běţných metrů:
Stav ke dni:
Značka archivního souboru:
Archivní soubor zpracoval:
Pomůcku sestavil:
Počet stran:
363
4.68
24.12.2014
D1
Dr. Jiří RADIMSKÝ
Dr. Jiří RADIMSKÝ
Pomůcku schválil:
Schváleno pod číslem jednacím:
Schváleno dne:
Download

Lánové rejstříky