SLAVNOST
PANNY MARIE KARMELSKÉ
ochránkyně Řádu svatého Lazara
16. ČERVENCE 2014
19:00
v kostele narození sv. Jana Křtitele
Duchovní hudba minulých věků
v podání MgA. et Mgr. P. Jaroslava Konečného
SPOLEČNĚ POŘÁDAJÍ:
Město Lysá nad Labem
Římskokatolická farnost Lysá nad Labem
Vojenský a špitální řád svatého Lazara Jeruzalémského
Vstupné dobrovolné
Výtěžek koncertu bude použit na podporu jednoho
z projektů Řádu sv. Lazara:
pomoc Dětské psychiatrické nemocnici v Opařanech
www.mestolysa.cz
www.oslj.cz
Download

slavnost panny marie karmelské