Římskokatolická farnost Keblov
Vás zve na
Postní duchovní obnovu
P. Jerzy Cymanowski MIC
Pátek 13. března Bernartice
od 17:00
Příležitost k svátosti smíření
17:30 Modlitba Křížové cesty
18:00 Mše svatá dětem
Duchovní slovo
Příležitost k svátosti smíření
Sobota 14. března Keblov
7:00 Modlitba Křížové cesty
7:30 Mše svatá
Duchovní slovo
Příležitost k svátosti smíření
Neděle 15. března Snět
16:00 Modlitba Křížové cesty
za mládež a jejich věrnost Kristu
Download

Římskokatolická farnost Keblov