Římskokatolická farnost, Kulturní zařízení města a Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
si Vás dovolují pozvat na
Velikonoční
Koncert
pro
Podřipsko
koncert
Sergej Rachmaninov / Vsjenočnoje bdenie
(večerní mše 1915, Op. 37).
Pražští pěvci se sbormistrem Stanislavem
Mistrem a sólisty Šárkou Mistrovou
(mezzosoprán) a Janem Jandou (bas).
22. 3. 2015 v 16.00
v Kostele Narození Panny Marie
v Roudnici nad Labem
vstupné 100,-
Download

zde - Římskokatolická farnost Roudnice nad Labem