Dukelská 417, 544 15 Dvůr Králové n. L.
Czech Republic - EU
Internet www.juta.cz
E-mail [email protected]
Phone +420 499 314 214
Fax +420 499 314 205
JUNIFOL
hydroizolační fólie
ČSN EN 13967
Vlastnost
Norma
Materiál
DSC analýza
Jednotky
JUNIFOL
0,6
0,75
1,0
1,5
2,0
PE-HD
FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI
Tloušťka
ČSN EN 1849-2
mm
0,6
0,75
1,0
1,5
2,0
Šířka
ČSN EN 1848-2
m
5,1
5,1
5,1 ; 8,0
5,1 ; 8,0
5,1 ; 8,0
Délka
ČSN EN 1848-2
m
100
300 / 100
200 / 100
150
120
Vodotěsnost pro vodu v
kapalném skupenství
60 kPa
ČSN EN 1928
-
vyhovuje
Propustnost vodní páry
(faktor difúzního odporu µ)
ČSN EN 1931
-
350 000
ČSN EN 12730
-
bez porušení při 20 kg
1300
1550
800
850
HYDRAULICKÉ VLASTNOSTI
MECHANICKÉ VLASTNOSTI
Odolnost proti statickému
zatížení
Pevnost v tahu
N/50 mm
500
600
900
ČSN EN 12311-2
Tažnost
%
Odolnost proti protrhávání
(dřík hřebíku)
ČSN EN 12310-1
N
Odolnost proti nárazu
(h = 2000 mm)
ČSN EN 12691
-
ČSN EN 12317-2
N/50 mm
≥ 400
450
550
650
vyhovuje
Pevnost spoje:
svár
bitumen-kaučuková páska
JUNIFLEX
400
480
760
1100
1300
90
90
-
-
-
TRVANLIVOST A ODOLNOST
Vliv umělého stárnutí na
vodotěsnost
60 kPa
ČSN EN 1296
ČSN EN 1928
-
vyhovuje
Vliv chemikálií na vodotěsnost
60 kPa
ČSN EN 1847
ČSN EN 1928
-
vyhovuje
Snášenlivost s asfaltem
60 kPa
ČSN EN 1548
ČSN EN 1928
-
vyhovuje
Reakce na oheň
ČSN EN 13501-1
-
E
Součinitel difúze radonu
K124/02/95
m2/s
8,5.10-12
Výše uvedená data mají pouze informativní charakter. Výrobce si vyhrazuje právo změny bez předchozího upozornění. Je odpovědností odběratele ujistit se
o aktuálnosti dat.
Jiné geosyntetické výrobky:
Netkané geotextilie
Tkané geotextilie
Geomembrány
Bentonitové rohože
Drenážní výrobky
Geomříže
Verze:
geoNETEX A PP; geoNETEX A PP TT; geoNETEX S; geoNETEX M; geoNETEX M/B
Geojutex
Junifol PEHD; Junifol PELLD
Jutamat
PetexDren; Jutadrain C; Jutadrain M
Jutagrid
01.05.2013
JUNIFOL
Technická data
Download

JUNIFOL - Juta a.s.