OPĚRNÉ ZDI
systém vyztužených opěr ných zdí GEOSTONE ®
systém gravitačních opěr ných zdí Gravity Stone ®
pr ogram pr o výpočet opěr ných stěn MSWE
w w w. k b - b l o k . c z
w w w. k b - b l o k . c z
přehled prvků
Do stavebního systému GEOSTONE® patří zejména betonové prvky, kterými
lze vytvářet opěrné stěny a svahy o různých sklonech, různého
povrchového a barevného provedení. V systému GEOSTONE® lze tyto svahy
a opěrné stěny mnoha způsoby ozeleňovat a tak výrazným způsobem zvýšit
jejich estetické působení. Součástí systému jsou geomříže, které
v některých případech zajišťují stabilitu opěrné konstrukce a nebo svahu.
Do skupiny GEOSTONE® patří v zásadě čtyři hlavní betonové prvky, které
je možné mezi sebou libovolně kombinovat a tak vytvářet různé varianty
jak opěrných stěn tak i svahů. Jsou to prvky s označením:
GEOSTONE® – FLAT
GEOSTONE® – BENT
GEOSTONE® – POT
GEOSTONE® – SHELF
Prvky mohou být vyrobeny v barvach standard (přírodní, barevná, bílá),
multicolor, colors 08, multicolors 08, colors 09, multicolors 09,
bluecolors 09 a v povrchových úpravách buď jako hladké, štípané nebo
RUSTIK.
Prvek FLAT se vyznačuje tím, že má plochý čelní líc. Používá se zejména pro opěrné stěny
vyztužené geomřížemi. Přibližná hmotnost prvku je cca 47 kg.
GEOSTONE® - FLAT štípaný
konstrukční systém
GEOSTONE® - FLAT hladký
Konstrukční systém GEOSTONE® je velmi ojedinělý a jedinečný systém pro vytváření různých tvarů obřích opěrných zdí a stěn, ale i malých
terasovitých zídek s možností ozelenění jednotlivých teras.
GEOSTONE® - FLAT štípaný RUSTIK
Konstrukční systém GEOSTONE® je na českém i evropském trhu novinkou. Je to komplexní systém prvků určených pro stavbu skládaných
opěrných stěn a zdí s možností vyztužení geomříží.
Konstrukční systém GEOSTONE® byl vyprojektován kolektivem techniků a inženýrů společnosti KB-BLOK systém a je vyráběn speciální americkou
technologií.
GEOSTONE® je chráněná známka nejen u nás v České republice, ale také v Evropské unii.
Prvek GEOSTONE® – FLATtříčtvrťák má plochý čelní líc. Jeho délkový rozměr je menší než
u základního prvku FLAT. Prvek tříčtvrťák je možné kombinovat se všemi ostatními prvky
GEOSTONE® a to s prvky FLAT, BENT, POT i SHELF. Jeho použitím se získá odlišné
pohledové členění stěny a tím také jiný výraz stěny. Jeho další výhodou je jeho menší
hmotnost, která činí cca 35 kg.
GEOSTONE® - FLAT tříčtvrťák
štípaný
GEOSTONE® - FLAT tříčtvrťák
hladký
systém vyztužených opěrných zdí a stěn
Konstrukční systém GEOSTONE® je určen především pro vytváření velkých opěrných zdí a stěn s možností vyztužení geomříží, ale je možné ho
použit také pro stavbu malých zídek a opěrných stěn. Tyto opěrné zdi se dají velmi různě tvarovat a kombinací jednotlivých prvků systému
GEOSTONE® dosáhneme esteticky zajímavých tvarů s možností ozelenění v jednotlivých terasách.
Konstrukční systém GEOSTONE® je také určen pro řešení teras a opěrných zídek na zahradách a zahrádkách. Krásná zahrada je přirozenou
lidskou touhou. S použítím našeho systému opěrných zdí GEOSTONE® si ji můžete splnit. Zahrada ozvláštněná terasou nebo opěrnou zdí získá
na plastičnosti a kráse. Bude vaší pýchou. Postavit opěrnou zeď není žádný problém, díky zámkovému systému zvládne její stavbu i amatér.
A výsledek předčí vaše očekávání.
GEOSTONE® - FLAT tříčtvrťák
štípaný RUSTIK
Prvek GEOSTONE® – FLATpůlčák má rovněž plochý čelní líc. Jeho délkový rozměr
je poloviční než délkový rozměr základního prvku FLAT. Prvek je možné kombinovat
jak vedle sebe tak také v řadách nad sebou nejen se základním prvkem FLAT a s prvkem
FLAT tříčtvrťákem ale se všemi prvky BENT, dále s prvky POT a SHELF. Jeho hmotnost
je cca 24 kg.
GEOSTONE® - FLAT půlčák
štípaný
GEOSTONE® - FLAT půlčák
hladký
GEOSTONE® - FLAT půlčák
štípaný RUSTIK
Prvek BENT má plastickou, zalomenou čelní plochu. Používá se stejně jako prvek FLAT
zejména pro opěrné stěny vyztužené geomřížemi. Přibližná hmotnost prvku je cca 45 kg.
Prvek GEOSTONE® – BENTtříčtvrťák má plastickou čelní plochu, podobně jako základní
prvek BENT, od kterého byl odvozen. Prvek lze kombinovat se všemi ostatními prvky
základní skupiny GEOSTONE®. Jeho výrazný plastický vzhled v různých kombinacích
s ostatními prvky dodává opěrným stěnám nový výraz. Prvek lze použít také i samostatně.
Hmotnost prvku je přibližně 34 kg.
138
139
w w w. k b - b l o k . c z
Prvek GEOSTONE® – BENTpůlčák má plastickou čelní plochu, podobně jako jeho příbuzné
prvky z řady BENT. Délka prvku se rovná přibližně polovině délky základního prvku BENT.
Prvek lze použít jak v kombinaci se všemi ostatními prvky základní skupiny GEOSTONE® tak
také samostatně. Při samostatném použití prvku má opěrná stěna menší členění a tím
pádem také jemnější výraz. Hmotnost prvku je cca 22 kg.
Prvek POT je prvek, který je primárně určen pro osázení květinami a rostlinami. Prvek
nemá dno, což umožňuje prorůstání kořenů rostlin do nižších vrstev. Čelní plocha prvku
je plastická, zalomená a její tvar je stejný jako u prvku BENT. Prvek se používá samostatně
pro vytváření svahů, a v kombinaci s prvky FLAT a BENT také pro ozelenění opěrných stěn.
Prvek má shora v bočních stěnách drážku pro zavlažovací trubku, kapénkovou závlahu.
Přibližná hmotnost prvku je cca 41 kg.
Prvek SHELF je primárně určen pro osázení květinami a rostlinami. Prvek nemá dno, což
umožňuje prorůstání kořenů rostlin do nižších vrstev. Prvek má plastickou zalomenou
čelní plochu, jejíž tvar je stejný jako u prvků BENT a POT. Používá se buď samostatně a
nebo v kombinaci s prvkem POT pro vytváření svahů a v kombinaci s prvky FLAT a BENT
je určen pro vytváření teras a terasovitých stupňů opěrných stěn. Prvek má shora v
bočních stěnách drážku pro zavlažovací trubku, kapénkovou závlahu. Přibližná hmotnost
prvku je cca 35 kg.
Zákrytový prvek
Zákrytový prvek se používá pro zakončení konstrukce opěrných stěn.
Zákrytový prvek může být v provedení FLAT a nebo BENT:
- zákrytový prvek FLAT – má plochý čelní líc, hmotnost prvku
je cca 26,3 kg
Kromě základní řady prvků GEOSTONE ® byla vyvinuta řada
GEOSTONE® – mini. Tato řada je určena rovněž pro použití v opěrných
stěnách vyztužených geomřížemi. Hloubka prvků je 300 mm, na rozdíl
od základní řady, která má hloubku 500 mm. Tento hlavní konstrukční
rys předurčuje prvky řady GEOSTONE® – mini pro celou řadu aplikací
Prvek GEOSTONE® – miniFLAT má plochý čelní líc. Prvek je možné
v konstrukcích opěrných stěn použít samostatně a nebo v kombinacích
s ostatními prvky skupiny GEOSTONE® – mini. Při samostatném použití
dostane opěrná stěna jednotný vzhled, který má ovšem ve srovnání se
vzhledem opěrné stěny provedené ze základních prvků GEOSTONE® FLAT
jemnější výraz. Přibližná hmotnost prvků je cca 23 kg.
Prvek GEOSTONE® – miniFLATčtvrťák má stejně jako jeho příbuzný
prvek plochý čelní líc. Prvek je na délku stěny kratší než základní prvek
GEOSTONE® – miniFLAT. Prvek je možné použít jak v kombinaci se všemi
ostatními prvky skupiny GEOSTONE® – mini tak také samostatně.
Při kombinaci prvků je možné vytvořit celou řadu plasticky členěných
stěn podle přání zákazníků nebo architektů. Přibližná hmotnost prvku je
cca 15 kg.
- zákrytový prvek BENT – má plastický čelní líc, hmotnost
prvku je cca 25,7 kg
Rovný záklopový prvek
- hmotnost prvku je cca 13,0 kg
Montážní svěrka
Prvek GEOSTONE® – miniFLATšesťák má rovněž plochý čelní líc. Délka
prvku ve směru délky stěny se rovná přibližně polovině délky základního
prvku GEOSTONE® – miniFLAT, od kterého byl odvozen. Prvek je možné
použít buď v kombinaci se všemi ostatními prvky skupiny GEOSTONE® –
mini a nebo samostatně. Čelní plocha prvku je přibližně čtvercová a při
samostatném použití v opěrných stěnách je čelní plocha stěny
v podstatě rozdělena na malé ploché čtverečky, čehož nelze dosáhnout
použitím jiných prvků. Hmotnost prvku je cca 11 kg.
Prvek GEOSTONE® – miniBENT má plastickou čelní plochu zalomenou
do tří rovin. Vnější rozměry prvku jsou stejné jako u prvku GEOSTONE®
– miniFLAT. Při samostatném použití prvku v opěrné stěně získá tato
stěna jemný plastický výraz. Prvek je možné ale použít také v kombinaci
se všemi ostatními prvky skupiny GEOSTONE® – mini a vytvořit tak
opěrné stěny o různém plastickém ztvárnění. Přibližná hmotnost prvku
je cca 21 kg.
opěrných stěn, které nemají extrémně vysokou výšku a extrémní
zatížení na rozdíl od základní řady prvků GEOSTONE®, které mohou být
použity pro velmi vysoké stěny vysoce zatížené. Výška všech prvků řady
GEOSTONE® - mini je 150 mm.
GEOSTONE® - miniFLAT
štípaný
GEOSTONE® - miniFLAT
hladký
GEOSTONE® - miniFLAT
štípaný GRIND
GEOSTONE® - miniFLAT
štípaný RUSTIK
GEOSTONE® - miniFLAT
čtvrťák štípaný
GEOSTONE® - miniFLAT
čtvrťák hladký
GEOSTONE® - miniFLAT
čtvrťák štípaný GRIND
GEOSTONE® - miniFLAT
čtvrťák štípaný RUSTIK
GEOSTONE® - miniFLAT
šesťák štípaný
GEOSTONE® - miniFLAT
šesťák hladký
GEOSTONE® - miniFLAT
šesťák štípaný GRIND
GEOSTONE® - miniBENT
štípaný
GEOSTONE® - miniFLAT
šesťák štípaný RUSTIK
GEOSTONE® - miniBENT
hladký
GEOSTONE® - miniBENT
štípaný GRIND
140
141
w w w. k b - b l o k . c z
Konstrukce stěny
Prvek GEOSTONE® – miniBENTčtvrťák má podobně jako jeho
předchůdce plastický vzhled. Protože ale délka prvku ve směru stěny je
menší, je plastický dojem tohoto prvku větší. Při samostatném použití
tohoto prvku vznikne opěrná stěna s velmi plastickým konvexně
konkávním výrazem. Prvek je možné také kombinovat se všemi
ostatními prvky skupiny GEOSTONE® – mini. Hmotnost prvku je cca
14 kg.
Prvek GEOSTONE® – miniBENTšesťák má stejně jako jeho příbuzné
prvky plastický čelní líc. Ovšem plasticita u tohoto prvku je vzhledem
k jeho rozměrům nejvýraznější. Při samostatném použití tohoto prvku
dostává opěrná stěna velmi výrazné plastické členění s krátkými čelními
plochami. Tento prvek je také možné kombinovat se všemi ostatními
prvky skupiny GEOSTONE® – mini. Přibližná hmotnost prvku je cca
11 kg.
Prvek GEOSTONE® – miniSHELF je prvek, který je primárně určen pro
osázení rostlinami a květinami. Prvek je možné použít buď spolu
s ostatním prvky skupiny GEOSTONE® – mini, pro vytvoření menších
teras a stupňů v opěrných stěnách a nebo je možné ho použít
samostatně při vytváření svahů. Přibližná hmotnost prvku je cca 18 kg.
Rovný záklopový prvek
- hmotnost prvku je cca 10 kg
Geomříže
GEOSTONE® - miniBENT
čtvrťák štípaný
GEOSTONE® - miniBENT
čtvrťák hladký
GEOSTONE® - miniBENT
čtvrťák štípaný GRIND
Konstrukční systém GEOSTONE® umožňuje výstavbu masivních
stupňovitých zdí, které se vyznačují vysokou statickou stabilitou.
Jednotlivé prvky systému jsou navzájem spojovány tvarovým kolíčkem,
prostor mezi jednotlivými prvky je vyplňován stěrkovým zásypem, který
spolu s betonovým skeletem vytváří jeden konstrukční prvek zdi.
Stabilita zdi je zabezpečována jejich tíhovým působením. Kombinace
různých pohledových prvků a jejich barevných variant umožňuje trvalé
efektní barevné a výtvarné řešení líce zdi, zvláště při použití v zahradách
v kombinaci se zelení.
Příčný řez vyztuženou stěnou
GEOSTONE® - miniBENT
šesťák štípaný
GEOSTONE® - miniBENT
šesťák hladký
GEOSTONE® - miniBENT
šesťák štípaný GRIND
GEOSTONE® - miniSHELF
štípaný
GEOSTONE® - miniSHELF
hladký
Prvky systému GEOSTONE ® – FLAT a BENT
Prvky jsou navrženy tak, aby bylo možné je libovolně kombinovat. Tím lze
vytvářet opěrné stěny a svahy o různých sklonech. Vyztužení stěn se
provádí geomřížemi. V současné době se nejvíce používají geomříže
KB-grid, Tensar a Miragrid.
Betonové prvky v jednotlivých řadách nad sebou se spojují plastovými
kolíčky. Plastové kolíčky se osazují do kruhových otvorů v dolních prvcích
a na tyto kolíčky se na vazbu osazují prvky horní vrstvy. Horní prvky se
osazují tak, že se vytvarovanou drážkou nasazují na tyto plastové kolíčky.
Polohu spojovacích kolíčků je možné v jednotlivých řadách měnit zcela
libovolně a tím také měnit sklon opěrné stěny.
Základní možnosti osazení prvků GEOSTONE® – FLAT a BENT
Osazení kolíčků
do první řady otvorů,
stěna je svislá
Geomříže se používají pro konstrukci vyztužené opěrné stěny a nebo
pro konstrukci vyztuženého svahu. Hlavní funkcí geomříží je přenášet
tahová namáhání, která vznikají v zemní konstrukci opěrné stěny nebo
svahu. Geomříže se vkládají do suchých ložných spár mezi betonové
prvky a přichytávají se k nim pomocí plastových kolíčků. Délka geomříží,
jejich vzdálenost a druh geomříží se určuje statickým výpočtem.
V současné době se nejvíce používají tři druhy geomříží a to geomříže
KB-grid, Tensar, geomříže Miragrid a SECUGRID.
Osazení kolíčků
do druhé řady otvorů,
stěna je odkloněna o 9,5° od svislice
9,5°
Osazení kolíčků
do třetí řady otvorů,
stěna je odkloněna o 18,6° od svislice
18,6°
Spojovací kolíčky
Jednotlivé vrstvy zdiva se v řadách nad sebou spojují plastovými kolíčky.
Tyto kolíčky se osazují shora do kruhových otvorů a horní betonový
prvek se osazuje drážkou na tyto kolíčky. Všechny prvky systému
používají jeden druh spojovacích kolíčků.
Kolíčky jednak usnadňují osazení betonových prvků následující vrstvy
a dále zvyšují smykovou únosnost v suchých ložných spárách mezi
jednotlivými vrstvami zdiva. Kolíčky jsou vyrobeny z polyamidu s přidáním
skelných vláken. Jsou to v podstatě trny průměru 15 mm a délky
55 mm z plného materiálu.
ukázky typu opěrných zdí
Stěna z prvků FLAT
Osazení kolíčků do první řady otvorů
Stěna z prvků BENT
Osazení kolíčků do druhé řady otvorů
Stěna kombinovaná z prvků FLAT a BENT
Osazení kolíčků do třetí řady otvorů
Malá montážní svěrka
142
143
w w w. k b - b l o k . c z
Část svahu provedeného z prvků POT,
který je určen pro osázení rostlinami
Část opěrné zdi z prvků FLAT
se zvýrazněnou poslední řadou z prvků BENT
Náhodná kombinace prvků GEOSTONE® FLAT,
GEOSTONE® FLATtřičtvrťáků a GEOSTONE® FLATpůlčáků
Běhounová vazba - osazení na druhou polohu spojovacích kolíčků
Náhodná kombinace prvků GEOSTONE® BENT,
GEOSTONE® BENTtřičtvrťáků a GEOSTONE® BENTpůlčáků
Běhounová vazba - osazení na druhou polohu spojovacích kolíčků
Část svahu provedeného z prvků SHELF,
který je určen pro osázení rostlinami
ukázky skladby opěrných zdí
Ukázka axonometrie části stěny z kombinovaných prvků BENT,
BENTpůlčáků, BENTtřičtvrťáků a FLAT, FLATpůlčáků a FLATtřičtvrťáků
Axonometrie části stěny z kombinovaných prvků s vloženou řadou
z prvků GEOSTONE® SHELF
Prvky GEOSTONE® – POT a SHELF
Prvky mají na své zadní části kruhové otvory pro osazení plastových
kolíčků. Oba typy mají pouze jednu řadu kruhových otvorů to znamená,
že následující řadu betonových prvků je možné osadit pouze do jedné
polohy, tedy s pevně stanoveným odsazením.
Horizontální odsazení stěny při osazení prvků FLAT a BENT na prvky POT a SHELF, které jsou určeny pro osázení rostlinami
FLAT
NEBO
BENT
POT
144
FLAT
NEBO
BENT
SHELF
145
w w w. k b - b l o k . c z
Vyznačení minimálního poloměru pro vnější a vnitřní
oblouky z prvků FLAT
RMIN. = cca 1 200
500
OBLOUK VNĚJŠÍ
22°
500
Oblouk vnější odsazované stěny z prvků FLAT a SHELF
s minimálním poloměrem
RMIN. = cca 1 600
Běhounová vazba a axonometrie části svislé stěny – osazení prvků FLAT a BENT na prvky POT, které jsou určeny pro osázení rostlinami
16°
OBLOUK VNITŘNÍ
Běhounová vazba a axonometrie části stěny – osazení prvků FLAT a BENT na prvky SHELF, které jsou určeny pro osázení rostlinami
Oblouky vnitřní
jsou dány úhlem zkosení prvků v přední části. Minimální poloměr
vnitřního oblouku je 1 m.
Oblouk vnitřní v kombinaci FLAT a BENT
s poloměrem cca 1,6 m
Oblouk vnitřní v kombinaci FLAT a BENT
s poloměrem cca 1,0 m
16°
25°
ÚHEL POOTOČENÍ
SOUSEDNÍCH PRVKŮ
Oblouk vnitřní z prvků BENT
s poloměrem cca 1,6 m
Oblouk vnitřní z prvků BENT
s poloměrem cca 1,0 m
Půdorysně zakřivené opěrné stěny
16°
Z prvků GEOSTONE® – FLAT a BENT je možné vytvářet naprosto
bez problémů zakřivené a obloukové stěny. Minimální poloměry
ÚHEL POOTOČENÍ
SOUSEDNÍCH PRVKŮ
25°
zakřivení jsou dány půdorysným úhlem zkosení tvarovek v přední
a zadní části.
Oblouky vnější
lze provádět ve velmi malém poměru, který je dán úhlem zkosení prvků
v zadní části. Minimální poloměr vnějšího oblouku je asi 1,2 m.
Oblouk vnější z prvků FLAT
s minimálním poloměrem
148
Oblouk vnější z prvků BENT
s minimálním poloměrem
ÚHEL POOTOČENÍ
SOUSEDNÍCH PRVKŮ
Oblouk vnější kombinovaný z prvků FLAT
a BENT s minimálním poloměrem
ÚHEL POOTOČENÍ
SOUSEDNÍCH PRVKŮ
Oblouk vnitřní odsazované stěny z prvků BENT a SHELF
s velmi malým poloměrem
149
w w w. k b - b l o k . c z
Přímé svahy vytvořené pouze z prvků SHELF
a kombinované z prvků POT a SHELF
Provedení vnějšího rohu
Pokud se pro konstrukci svahu použijí pouze betonové prvky SHELF,
svah má sklon cca 27°, kombinací prvků POT a SHELF je možné vytvořit
několik možností svahů, jejichž sklon je od 27° do 40°.
Skladba a axonometrie svahu vytvořeného z betonových prvků SHELF
první vrstva
první vrstva – vyrovnání do roviny pomocí
gumové paličky
druhá vrstva
SVAH POUZE Z PRVKŮ SHELF
27°
kotvení v druhé vrstvě
třetí vrstva
vyrovnání třetí vrstvy
Svah vytvořený kombinací prvků POT a SHELF
Svah vytvořený kombinací dvou prvků POT a jednoho prvku SHELF
Provedení vnitřního rohu
Z prvků BENT lze provést i vnitřní roh. Toto provedení je nakresleno
na obrázku. Rohový prvek v sudých řadách není možné osadit
na spojovací kolíčky, ale je nutné ho přilepit vhodným mrazuvzdorným
lepidlem na beton.
Provedení vnitřního rohu z prvků BENT
32°
Běhounová vazba – osazení prvků POT na prvky SHELF
35°
Běhounová vazba – osazení prvků SHELF na prvky POT
použití montážní svěrky
150
151
w w w. k b - b l o k . c z
zavlažovací systém pro prvky POT a SHELF
Prvky POT a SHELF jsou v bočních stěnách vybaveny drážkou, která
slouží pro umístění zavlažovací trubky, kapénkové závlahy. Do této
drážky se umístí zavlažovací trubka, která má výtokové otvory vždy
zhruba uprostřed betonového prvku.
Na obr. 1 jsou v detailu zakresleny betonové prvky určené
pro osázení včetně popisu drážky pro zavlažování. Na obr. 2 je
zakreslen detail zavlažovacího systému včetně popisu jednotlivých částí.
Na obr. 3 je zobrazena část svahu z tvarovek POT včetně zavlažovací
trubky, geomříže a případných rostlin.
V naší technické příručce GEOSTONE® naleznete doporučení na vhodné
rostliny a způsob pro ozelenění opěrných prvků GEOSTONE®, které pro
tento systém zpracoval přední odborník Ing. Petr Halama ze
společnosti DIKÉ
Obr. 1: Detail prvků určených pro osázení
DRÁŽKA PRO ZAVLAŽOVACÍ TRUBKU
OTVOR PRO SPOJOVACÍ KOLÍČEK
Přímé svahy s vloženými prvky FLAT a BENT
OSAZOVACÍ DRÁŽKA
PRO SPOJOVACÍ KOLÍČEK
U ZAKŘIVENÝCH STĚN
Při požadavku vytvořit svah, jehož sklon je větší než 40° lze postupovat
tak, že mezi prvky POT se zabudují vrstvy prvků FLAT nebo BENT.
Jednotlivé prvky lze mezi sebou kombinovat v mnoha variantách.
Svah vytvořený vložením prvků FLAT nebo BENT mezi prvky POT
– sklon svahu cca 46° až 49°
Svah vytvořený vložením prvků FLAT nebo BENT mezi prvky POT
– sklon svahu cca 48° až 52°
Obr. 2: Detail zavlažovacího systému
SPOJOVACÍ KOLÍČEK
FLAT,
BENT
ZAVLAŽOVACÍ TRUBKA V DRÁŽCE,
ZPRAVIDLA UMÍSTĚNÁ
K ZADNÍ HRANĚ DRÁŽKY
FLAT,
BENT
POT
VÝTOKOVÝ OTVOR
VE STŘEDU KAŽDÉHO KVĚTNÍKU
DRENÁŽNÍ MATERIÁL
(ŠTĚRK FRAKCE 6–32 mm)
MIMO KVĚTNÍKY A MEZI PRVKY
VÝ
TO
KO
VÉ
Obr. 3: Část svahu s použitím prvků POT
GEOMŘÍŽ
OT
VO
RY
POT
SPOJOVACÍ KOLÍČEK
POT
POT
POT
48–52°
46–49°
FLAT,
BENT
FLAT,
BENT
ZEMINA PRO RŮST KVĚTINY,
V PŘÍPADĚ, ŽE SE NEBUDE PRVEK
OSAZOVAT KVĚTINAMI,
VYPLNÍ SE ŠTĚRKEM NEBO OBLÁZKY
ZAVLAŽOVACÍ TRUBKA
S OTVORY V MÍSTĚ TRUHLÍKU
ODSAZENÍ U POT GEOSTONE
Další informace naleznete v příručkách nebo na CD:
Svah vytvořený vložením prvků FLAT nebo BENT mezi prvky POT
– sklon svahu cca 53° až 60°
Svah vytvořený vložením prvků FLAT nebo BENT mezi prvky POT
– sklon svahu cca 58° až 69°
FLAT,
BENT
POT
FLAT,
BENT
POT
POT
53–60°
FLAT,
BENT
152
FLAT,
BENT
58–69°
FLAT,
BENT
153
w w w. k b - b l o k . c z
Oblouky vnější
Oblouk vnější z prvků miniFLAT v minimálním poloměru cca 550 mm
Oblouk vnější z prvků miniBENT v minimálním poloměru cca 550 mm
Oblouk vnější kombinovaný z prvků miniFLAT a miniBENT v minimálním
poloměru cca 550 mm
Oblouk vnější z prvků miniFLATšesťáků v minimálním poloměru
cca 500 mm
Oblouk vnější z prvků miniBENTšesťáků v minimálním poloměru
cca 500 mm
Oblouk vnější kombinovaný z prvků miniFLATšesťáků a miniBENTšesťáků
v minimálním poloměru cca 500 mm
Konstrukce stěny
Typický řez opěrnou zídkou s geomříží a s prvky Geostone® – mini.
Axonometrie skladby prvků a uložení geomříže
ODVODŇOVACÍ ŽLAB
PRVKY
GEOSTONE® – mini
PRVKY
GEOSTONE®
– mini
DRENÁŽNÍ
KOMÍN
PRVKY
GEOSTONE®
– mini
SPOJOVACÍ KOLÍČEK
GEOMŘÍŽ
GEOMŘÍŽE
GEOMŘÍŽ
VYZTUŽENÁ
ZEMINA
SPOJOVACÍ
KOLÍČEK
DRENÁŽNÍ TRUBKA
OBLOUK VNĚJŠÍ
RMIN. = cca 550
24°
300
RMIN. = cca 500
300
Vyznačení minimálního poloměru pro vnější a vnitřní oblouky z prvků
miniFLATšesťák
OBLOUK VNĚJŠÍ
40°
300
RMIN. = cca 550
Vyznačení minimálního poloměru pro vnější a vnitřní oblouky z prvků
miniFLAT
16°
300
OBLOUK VNITŘNÍ
Oblouky vnitřní
Oblouk vnitřní z prvků miniFLAT v minimálním poloměru cca 1150 mm
Oblouk vnitřní z prvků miniBENT v minimálním poloměru libovolně
malém
RMIN. = cca 1150
16°
154
OBLOUK VNITŘNÍ
155
w w w. k b - b l o k . c z
Oblouk vnitřní kombinovaný z prvků miniFLAT a miniBENT v minimálním
poloměru
Oblouk vnitřní z prvků miniFLATšesťáků v minimálním poloměru
cca 550 mm
technické údaje
GEOSTONE ® - FLAT
rozměr:
hmotnost:
barva:
500 x 190 x 450 mm
46,67 kg / 47,03 kg
přírodní, barevná, bílá, multicolor,
colors 08, multicolors 08, colors 09,
multicolors 09, bluecolors 09
GEOSTONE® - FLAT štípaný
GEOSTONE® - FLAT hladký
GEOSTONE® - FLAT štípaný RUSTIK
Oblouk vnitřní z prvků miniBENTšesťáků v minimálním poloměru
libovolně malém
Oblouk vnitřní kombinovaný z prvků miniFLATšesťáků a miniBENTšesťáků
v minimálním poloměru
GEOSTONE ® - FLATtřičtvrťák
rozměr:
hmotnost:
barva:
500 x 190 x 337 mm
35,83 kg / 34,63 kg
přírodní, barevná, bílá, multicolor,
colors 08, multicolors 08, colors 09,
multicolors 09, bluecolors 09
GEOSTONE® - FLAT tříčtvrťák
štípaný
GEOSTONE® - FLAT tříčtvrťák
hladký
GEOSTONE® - FLAT tříčtvrťák
štípaný RUSTIK
Další informace naleznete ke stažení na www.kb-blok.cz.
GEOSTONE ® - FLATpůlčák
rozměr:
hmotnost:
barva:
500 x 190 x 225 mm
24,1 kg / 23,53 kg
přírodní, barevná, bílá, multicolor,
colors 08, multicolors 08, colors 09,
multicolors 09, bluecolors 09
GEOSTONE® - FLAT půlčák
štípaný
GEOSTONE® - FLAT půlčák
hladký
GEOSTONE® - FLAT půlčák
štípaný RUSTIK
GEOSTONE ® - BENT
rozměr:
hmotnost:
barva:
500 x 190 x 450 mm
45,73 kg / 45,2 kg
přírodní, barevná, bílá, multicolor,
colors 08, multicolors 08, colors 09,
multicolors 09, bluecolors 09
GEOSTONE ® - BENTtřičtvrťák
rozměr:
hmotnost:
barva:
156
500 x 190 x 337 mm
31,9 kg / 33,13 kg
přírodní, barevná, bílá, multicolor,
colors 08, multicolors 08, colors 09,
multicolors 09, bluecolors 09
157
w w w. k b - b l o k . c z
technické údaje
GEOSTONE ® - BENTpůlčák
rozměr:
hmotnost:
barva:
500 x 190 x 225 mm
22,6 kg / 21,9 kg
přírodní, barevná, bílá, multicolor,
colors 08, multicolors 08, colors 09,
multicolors 09, bluecolors 09
GEOSTONE ® - POT
rozměr:
hmotnost:
barva:
500 x 190 x 400 mm
40,63 kg / 40,9 kg
přírodní, barevná, bílá, multicolor,
colors 08, multicolors 08, colors 09,
multicolors 09, bluecolors 09
GEOSTONE ® - SHELF
rozměr:
hmotnost:
barva:
500 x 190 x 450 mm
33,7 kg / 34,6 kg
přírodní, barevná, bílá, multicolor,
colors 08, multicolors 08, colors 09,
multicolors 09, bluecolors 09
Zákrytový prvek FLAT
rozměr:
hmotnost:
barva:
300 x 95 x 450 mm
26,3 kg
přírodní, barevná, bílá,
colors 08, colors 09
Zákrytový prvek BENT
rozměr:
hmotnost:
barva:
300 x 95 x 450 mm
25,7 kg
přírodní, barevná, bílá,
colors 08, colors 09
Rovný záklopový prvek
rozměr:
hmotnost:
barva:
340 x 90 x 190 mm
13,0 kg
přírodní, barevná, bílá,
colors 08, colors 09
GEOSTONE ® - miniFLAT
rozměr:
hmotnost:
barva:
300 x 150 x 337 mm
23,1 kg / 22,73 kg
přírodní, barevná, bílá, multicolor,
GEOSTONE® - miniFLAT
štípaný
colors 08, multicolors 08, colors 09,
multicolors 09, bluecolors 09
GEOSTONE® - miniFLAT
štípaný GRIND
GEOSTONE® - miniFLAT
hladký
GEOSTONE® - miniFLAT
štípaný RUSTIK
GEOSTONE ® - miniFLATčtvrťák
rozměr:
hmotnost:
barva:
300 x 150 x 252 mm
15,2 kg / 14,87 kg
GEOSTONE® - miniFLAT
přírodní, barevná, bílá, multicolor,
čtvrťák štípaný
colors 08, multicolors 08, colors 09,
multicolors 09, bluecolors 09
GEOSTONE® - miniFLAT
čtvrťák štípaný GRIND
158
GEOSTONE® - miniFLAT
čtvrťák hladký
GEOSTONE® - miniFLAT
čtvrťák štípaný RUSTIK
159
w w w. k b - b l o k . c z
technické údaje
GEOSTONE ® - miniFLATšesťák
rozměr:
hmotnost:
barva:
300 x 150 x 168 mm
11,8 kg / 11,13 kg
GEOSTONE® - miniFLAT
přírodní, barevná, bílá, multicolor,
šesťák štípaný
colors 08, multicolors 08, colors 09,
multicolors 09, bluecolors 09
GEOSTONE® - miniFLAT
šesťák štípaný GRIND
GEOSTONE® - miniFLAT
šesťák hladký
GEOSTONE® - miniFLAT
šesťák štípaný RUSTIK
GEOSTONE - miniBENT
®
rozměr:
hmotnost:
barva:
300 x 150 x 337 mm
21,87 kg / 20,4 kg
přírodní, barevná, bílá, multicolor,
colors 08, multicolors 08, colors 09,
multicolors 09, bluecolors 09
GEOSTONE® - miniBENT
štípaný
GEOSTONE® - miniBENT
hladký
GEOSTONE® - miniBENT
štípaný GRIND
GEOSTONE - miniBENTčtvrťák
®
rozměr:
hmotnost:
barva:
300 x 150 x 252 mm
14,3 kg / 14,13 kg
přírodní, barevná, bílá, multicolor,
colors 08, multicolors 08, colors 09,
multicolors 09, bluecolors 09
GEOSTONE® - miniBENT
čtvrťák štípaný
GEOSTONE® - miniBENT
čtvrťák hladký
GEOSTONE® - miniBENT
čtvrťák štípaný GRIND
GEOSTONE - miniBENTšesťák
®
rozměr:
hmotnost:
barva:
300 x 150 x 168 mm
10,93 kg / 10,43 kg
přírodní, barevná, bílá, multicolor,
colors 08, multicolors 08, colors 09,
multicolors 09, bluecolors 09
GEOSTONE® - miniBENT
šesťák štípaný
GEOSTONE® - miniBENT
šesťák štípaný GRIND
GEOSTONE ® - miniSHELF
rozměr:
hmotnost:
barva:
GEOSTONE® - miniBENT
šesťák hladký
350 x 150 x 337 mm
cca 18,1 kg / 17,73 kg
přírodní, barevná, bílá, multicolor,
colors 08, multicolors 08, colors 09,
multicolors 09, bluecolors 09
GEOSTONE® - miniSHELF
štípaný
GEOSTONE® - miniSHELF
hladký
Rovný záklopový prvek GEOSTONE - mini
®
rozměr:
hmotnost:
barva:
350 x 190 x 65 mm
10 kg
přírodní, barevná, bílá
Spojovací kolíček GEOSTONE ®
2 ks pro jeden pohledový prvek
Geomříž SECUGRID Q6/R6
velikost oka:
22 x 30 mm
plošná hmotnost: 40/40 360 g*m-2, 80/20 360 g*m-2,
120/40 580 g*m-2
šíře role:
4,75 m
délka role:
100 m
Na požádání Vám můžeme dodat i další druhy geomříží, popřípadě zaslat komplexní nabídku geomříží pro výpočet opěrné stěny
160
161
w w w. k b - b l o k . c z
systém vyztužených opěrných zdí
... nástroj profesionálů ve Vašich rukou.
162
163
GRAVITY STONE ® - velké stavebnictví
w w w. k b - b l o k . c z
přednosti systému GRAVITY STONE ®
Estetický vzhled
Opěrné stěny provedené v systému GRAVITY STONE® jsou velice vzhledné.
Při návrhu stěny je možné vybírat mezi různými barvami tvarovek a také
mezi různými povrchovými úpravami pohledového prvku. K dispozici jsou
pohledové prvky hladké, štípané, GRIND, RUSTIK. K dispozici je mnoho
barevných provedení. Sestavování stěny z jednotlivých tvarovek umožňuje
různé tvary stěn jak v půdoryse (stěny zaoblené, zalomené atd.) tak ve
výškovém uspořádání. Hlavní estetický efekt těchto stěn spočívá v členění
velkých monotónních ploch na menší a lépe vnímané celky.
Univerzálnost
Konstrukční systém opěrných stěn GRAVITY STONE® se přizpůsobí
jakémukoliv půdorysnému tvaru. Stěny mohou být přímé, zvlněné, vyduté
nebo vypouklé nebo zalomené do úhlů vnitřních nebo vnějších. Tato
univerzálnost umožňuje budovat stěny variantně podle průběhu terénu,
různého výškového uspořádání atd. Gravitační stěny umožňují budování
doplňkových konstrukcí jako jsou terénní schody a rampy, dále umožňují
odstupňování výšky stěny při proměnném sklonu terénu. Systém
umožňuje jednoduchým způsobem reagovat na aktuální podmínky při
realizaci - např. lehce je možné se vyhnout velkým balvanům, zachránit
stromy atd. Stěny ze systému GRAVITY STONE® lze navrhnout jako stěny
modulové (sestavené pouze z tvarovek) nebo vyztužené (zemina za zdí je
vyztužena geomříží). Modulové stěny jsou vhodné do výšky 6 m a do
pevnějšího např. horninového zemního prostředí. Vyztužené stěny je
účelné navrhovat v zeminách nižší kvality nebo při dynamickém zatížení.
Provedení
Konstrukční systém GRAVITY STONE ®
Konstrukční systém GRAVITY STONE® je určen pro stavbu opěrných gravitačních zdí. Systém se skládá z několika betonových tvarovek, které je možné
jako stavebnici poskládat do mnoha variant opěrných stěn. Spoje tvarovek jsou suché, tvarovky v jedné vrstvě se spojují na vytvarovaný zámek, tvarovky
nad sebou se spojují na plastové kolíčky. Vnitřní prostor zdi se zasypává vhodným zásypovým materiálem. Prvky systému se vyrábějí na výrobních linkách
zakoupených v USA technologií vibrolisovaného betonu s malým vodním součinitelem. Touto technologií se dosahuje vysokých pevností betonu.
Provádění opěrných stěn v systému GRAVITY STONE® je rychlé a jednoduché. Systém GRAVITY STONE® je používán zejména pro stavbu opěrných stěn
v těchto oblastech:
•
•
•
•
•
•
silniční komunikace
železnice
silniční a železniční mosty
úpravy terénu při výstavbě objektů pozemních staveb
úprava a regulace vodních ploch a toků
zahradní architektura
Bezmaltové suché spoje systému GRAVITY STONE® jsou v mnohém
výhodnější než tužší maltové spoje klasických opěrných zdí. Konstrukce
provedené suchou montáží umožňují relativní posun mezi jednotlivými
tvarovkami způsobený nerovnoměrným sedáním, rozdílným zatížením
Montáž
Montáž opěrné stěny z tvarovek GRAVITY STONE® je nenáročná.
Představuje několik málo jednoduchých, opakujících se pracovních úkonů,
které nevyžadují kvalifikované ani odborně školené pracovníky. K montáži je
potřebné pouze skromné vybavení. Na druhou stranu montážní pokyny
tak, jak jsou předepsány, zaručují nejvyšší možnou dosažitelnou kvalitu.
Optimální produktivity se dosáhne po absolvování relativně krátké praxe,
zpravidla po několika málo stavbách. V případě potřeby je možné si
u firmy KB-BLOK vyžádat odborné zaškolení pro montáž stěny.
Trvanlivost
Pro výrobu tvarovek systému GRAVITY STONE® se používá
vysokopevnostního betonu s nízkým vodním součinitelem. Je-li opěrná
stěna systému GRAVITY STONE® umístěna v typickém prostředí, tak se
po dobu předpokládané životnosti, tj. cca 100 let její kvalita nezhoršuje.
Životnost ostatních komponentů stěny, jako štěrkového zásypu,
polymerových geomříží nebo plastových kolíčků je rovněž velmi vysoká.
Cena
Investiční náklady na pořízení opěrné stěny v systému GRAVITY STONE®
jsou srovnatelné s ostatními zděnými systémy a jsou podstatně
menší než investiční náklady na pořízení betonové stěny. Vzhledem
164
a jinými vlivy. Suché spáry svojí podstatou vylučují nevzhledné trhliny
v ložných a styčných spárách, které známe z klasických, zejména omítaných
stěn. Suchými ložnými spárami mezi tvarovkami je volně vytlačována voda
před stěnu a tím se zmenšuje hydrostatický tlak za stěnou.
k trvanlivosti betonu a dlouhotrvajícímu pěknému vzhledu stěny jsou
udržovací náklady minimální.
165
GRAVITY STONE ® - velké stavebnictví
geologický průzkum
pohledový prvek
Pohledový prvek může být vyroben v barvách standard, Colors 08,
Colors 09 a v následujících povrchových úpravách: hladký a štípaný,
RUSTIK. Používá se jako čelní prvek jak pro modulové zdi (sestavené
pouze z tvarovek), tak pro zdi vyztužené (geomřížemi). Přibližná
hmotnost prvku je cca 33 kg.
Před započetím stavby je třeba provést geologický průzkum v rozsahu
a s náklady, které odpovídají velikosti a složitosti stavby.
Bez geologického průzkumu se nedoporučuje provádět projekt ani
stavbu.
Předběžný návrh stěny
V rámci předběžného návrhu zdi je potřeba se rozhodnout, jaký typ zdi
bude pro danou stavbu vhodný. Opěrné stěny systému GRAVITY
STONE® lze rozdělit do dvou hlavních skupin: modulové a vyztužené.
modulové
jsou sestavené pouze z tvarovek GRAVITY STONE®.
Vnitřní prostor stěny je vyplněný zásypovým materiálem. Stěny nemají
tak velké požadavky na horizontální prostor jako stěny vyztužené. Jsou
vhodné v situacích, kdy je prostor pro stěnu omezený a v situacích, kde
je zabráněno přístupu mechanizace (např. v prolukách, nepřístupných
terénech atd). Modulové stěny je vhodné navrhovat v kvalitnějších
w w w. k b - b l o k . c z
kotevní trámek
zeminách. Navrhují se obvykle pro menší výšky než vyztužené stěny.
Zaříznutá modulová stěna je ekonomicky výhodnější než výplňová stěna.
vyztužené
- zemina za zdí je vyztužena geomříží. Stěny mají
minimální nároky na množství materiálu a práce. Pro konstrukci stěny
(v prostoru mezi geomřížemi) je možné použít zeminu nižší kvality, která
je zpravidla také levnější. Vyztužené stěny je možné navrhovat pro větší
výšky než stěny modulové. Výplňová vyztužená stěna je ekonomicky
výhodnější než zaříznutá stěna.
Kotevní trámek spojuje dohromady pohledový prvek a kotevní prvek
a tím se vytváří potřebná konstrukční hloubka jednoho kotvení.
Trámek se vyrábí pouze v barvě přírodní. Přibližná hmotnost prvku je
cca 24,5 kg.
kotevní prvek
Funkcí kotevního prvku je jednak provedení kotvení a dále připojení
kotevního trámku pro další kotvení. Prvek se vyrábí pouze v barvě
přírodní. Přibližná hmotnost prvku je cca 11 kg.
speciální pohledový prvek 400
Prvek se používá místo pohledového prvku v situacích, kdy na opěrnou
zeď navazuje plot. Délka tohoto prvku je 400 mm, stejně jako modul
plotové tvárnice. Prvek se vyrábí v barvách standard, colors 08,
colors 09 a v následujících povrchových úpravách: štípaný, GRIND,
RUSTIK. Přibližná hmotnost prvku je cca 22 kg.
pohledový prvek 95
Příčný řez modulovou stěnou
Příčný řez vyztuženou stěnou
Prvek se vyrábí v barvách standard, Colors 08, Colors 09 a
v následujících povrchových úpravách: štípaný, RUSTIK. Jeho funkcí je
výtvarné ztvárnění stěny pomocí vodorovných pruhů v různých barvách
a texturách. Přibližná hmotnost prvku je cca 21,5 kg.
zákrytový prvek
Zákrytový prvek se používá pro všechny sestavy stěn a je dostupný
v barvách standard, Colors 08, Colors 09 a v následujících
povrchových úpravách: hladký a štípaný, GRIND, RUSTIK. Prvek slouží
k zakrytí poslední řady pohledových prvků. Přibližná hmotnost prvku je
cca 26,5 kg.
zákrytový prvek rovný
Zákrytový prvek rovný se používá pro všechny sestavy stěn a je dostupný
v barvách standard, Colors 08, Colors 09 a v následujících povrchových
úpravách: štípaný, GRIND. Prvek slouží k zakrytí poslední řady
pohledových prvků. Přibližná hmotnost je cca 13 kg.
konstrukce systému GRAVITY STONE ®
Stěnový systém GRAVITY STONE® se skládá ze vzájemně zaměnitelných
částí, které se mohou použít v různých kombinacích a tak řešit různé
případy opěrných zdí. Projektant by se měl seznámit s tímto
jednoduchým systémem, aby mohl využít jeho univerzálnosti.
betonové prvky systému
Betonové prvky systému GRAVITY STONE® se vyrábějí technologií
vibrolisováním na výrobních linkách zakoupených v USA. Tato
technologie předpokládá použití velmi nízkého vodního součinitele.
Technologie výroby, konzistence betonové směsi a použití
vysokopevnostních betonů umožňuje vytvarování speciálního systému
166
svislých per a drážek, které do sebe zapadají. Tomuto spojení se říká
zjednodušeně zámek. Zámek spojuje jednotlivé prvky systému,
umožňuje vzájemnou zaměnitelnost a zajišťuje pevné spojení mezi
jednotlivými prvky systému.
spojovací kolíček
2 ks pro jeden pohledový prvek
geomříže
Geomříže se používají pro konstrukci vyztužené opěrné stěny a nebo
pro konstrukci vyztuženého svahu. Hlavní funkcí geomříží je přenášet
tahová namáhání, která vznikají v zemní konstrukci opěrné stěny nebo
svahu. Geomříže se vkládají do suchých ložných spár mezi betonové
prvky a přichytávají se k nim pomocí plastových kolíčků. Délka geomříží,
jejich vzdálenost a druh geomříží se určuje statickým výpočtem.
V současné době se nejvíce používají tři druhy geomříží a to geomříže
KB-grid, Tensar a geomříže Miragrid.
167
GRAVITY STONE ® - velké stavebnictví
w w w. k b - b l o k . c z
princip kotvení systému GRAVITY STONE ®
K vytvoření požadované hmotnosti gravitační opěrné zdi se jednotlivé
prvky systému spolu spojují do různých kotevních sestav. Spojení je
na pero a drážku zámku, který je vytvarovaný v každém prvku. Toto
spojení je rychlé a jednoduché a nevyžaduje žádné pracovní nástroje ani
maltu nebo lepidlo. Zásadní tři skupiny uspořádání kotvení jsou
následující:
montáž a zásyp zdí GRAVITY STONE ®
Výstavba zdi v systému GRAVITY STONE® se provádí suchou montáží,
která je jednodušší a rychlejší než výstavby tradičních maltovaných
zděných zdí. Montáž zdi je jednoduchá a mohou ji provádět nekvalifikovaní
pracovníci pod dohledem zkušeného a zaškoleného mistra.
jedno kotvení
spojovací kolíčky
Toto uspořádání se skládá z pohledového prvku, jednoho kotevního
trámku a jednoho kotevního prvku. Celková šířka tohoto uspořádání je
970 mm.
Každý pohledový prvek, speciální pohledový prvek 400 a pohledový
prvek 95 má shora dva otvory ve tvaru písmene “T”. Do těchto otvorů
se nasouvají plastové spojovací kolíčky tak, jak je ukázáno na obrázku.
Kolíčky se kladou kolmo k líci tvarovky, do stojiny “T” otvoru. Kolíčky
slouží ke spojování dvou tvarovek nad sebou, k vyrovnání stěny a k
snadnému a přesnému osazení horní tvarovky. Podle toho, jaké
požadujeme vyrovnání, lze osadit kolíčky:
mini kotvení
Toto uspořádání se skládá z pohledového prvku a dvou kotevních prvků.
Celková šířka uspořádání je 720 mm.
• trn kolíčku dopředu: tvarovky sedí přesně nad sebou, nedochází
k odsazení tvarovek po vrstvách, stěna je svislá
• trn kolíčku dozadu: v každé řadě dojde k odsazení o 15 mm, což
znamená odklonění stěny o úhel 4,3o od svislice
více kotvení
Poznámka: Spojovací kolíčky se osazují do tvarovek před tím, než
se tvarovky zasypávají.
Toto uspořádání se skládá z pohledového prvku a z vícenásobného
použití kotevního trámku a kotevního prvku.
dvě kotvení
Možnosti osazení plastových kolíčků
vazba zdi
tři kotvení
Celková šířka uspořádání:
dvě kotvení
1640 mm
tři kotvení
2310 mm
čtyři kotvení
2980 mm
pět kotvení
3650 mm
Všechny tvarovky v systému GRAVITY STONE® se vyzdívají na
běhounovou vazbu, tj. horní tvarovka je odsazena o její polovinu oproti
tvarovce pod ní, jak je ukázáno na obrázku.
Styčné spáry mezi sousedními tvarovkami nemusí být nutně vyrovnány
od shora směrem dolů, ale mohou se nepatrně odchylovat. Při
vyzdívání stěny doporučujeme respektovat pokyny uvedené v technické
části GRAVITY STONE®.
Kladení jednotlivých vrstev na sebe
připojení geomříže
U vyztužených stěn se geomříže připojují tak, jak je ukázáno na obrázku.
U půdorysně zaoblených stěn se musí geomříž zastřihnout.
montážní svěrka
čtyři kotvení
pět kotvení
Připojení geomříže
170
171
GRAVITY STONE ® - velké stavebnictví
stěny zalomené do pravého úhlu
V systému GRAVITY STONE® lze rovněž konstruovat pravoúhlá zalomení
stěn. Při jejich provádění je nutné dodržovat následující doporučení,
která se týkají jednak konstrukční správnosti a také estetického vzhledu
vnitřních a vnějších rohů.
w w w. k b - b l o k . c z
Vnější rohy s geomřížemi se vyztužují tak, aby v ložné spáře byla vždy
jen jedna geomříž. Znamená to tedy, že geomříž, která se v rohu
překrývá s kolmou geomříží, by měla být umístěna do následující ložné
spáry. Na obrázku je nakresleno schéma vnějšího rohu vyztuženého
geomřížemi
vnitřní rohy
Při provádění vnitřních rohů je důležitá vazba rohu. Na obrázku je
uveden příklad vnitřního rohu stěny s jedním kotvením.
Vnější roh vyztužený geomřížemi
Vnitřní rohy s geomřížemi se vyztužují tak, že jedna z geomříží
se umísťuje do vzdálenosti H/4 za líc kolmé stěny a druhá geomříž
se umísťuje do líce kolmé stěny. V následující úrovni vyztužení se poloha
geomříží vymění, takže ta geomříž, která byla přetažena za líc kolmé
stěny s ní bude lícovat a ta geomříž, která s kolmou stěnou lícovala,
bude za její líc přesahovat o H/4. Na obrázku je nakresleno schéma
vnitřního rohu vyztuženého geomřížemi.
Poznámka: Jak oblouky tak rohy stěn se doporučuje provádět svislé, tj.
bez odsazení tvarovek v jednotlivých řadách a založené na rovném
štěrkovém polštáři.
Vazba stěny vnitřního rohu s jednou kotvou
zakřivené stěny a oblouky
Zakřivené stěny mohou být konkávní (neboli vyduté či vnitřní) nebo
konvexní (neboli vypouklé či vnější). Pro založení zakřivené stěny je třeba
připravit širší štěrkový polštář než pro založení rovné stěny.
vyduté stěny
Vnitřní roh vyztužený geomřížemi
Minimální poloměr vyduté stěny je dán úhlem zkosení bočních hran
pohledových prvků v jejich přední části. Tento úhel je přibližně 8°, z toho
plyne, že minimální poloměr je přibližně 1,5 m.
Úhel zkosení přední části pohled. prvků a max. úhel pootočení
sousedních prvků
Minimální poloměr vyduté stěny
Kolmé napojení stěn pomocí vydutého oblouku
vnější rohy
Vnější rohy se stejně tak jako vnitřní rohy provádějí na vazbu. Příklad
provázání vnějšího rohu je uveden na obrázku. Ve vazbě v každé vrstvě
jsou použity dva atypické prvky:
• seříznutý pohledový prvek - pohledový prvek je zkrácen z celkové délky
450 mm na 420 mm, tj. o 30 mm
• tvarovka KB 5-21 B - rohově štípaná tvarovka, půdorysných rozměrů
395x195 mm. Mezi touto tvarovkou a seříznutým pohledovým
prvkem vznikne styčná spára tl. 5mm. V případě, že by stěna neměla
štípaný povrch (např. v části pod terénem), se místo tvarovky
KB 5-21 B použije tvarovka hladká dělitelná KB 1-20 A.
Vazba stěny vnějšího rohu s jednou kotvou
Příklad vyduté stěny s geomřížemi.
172
173
174
175
GRAVITY STONE ® - velké stavebnictví
w w w. k b - b l o k . c z
postup při stavbě zdi
vypouklé stěny
Minimální poloměr vypouklé stěny je dán úhlem zkosení bočních hran
pohledových prvků v jejich zadní části. Tento úhel je přibližně 8,5°.
Z toho plyne, že minimální poloměr je přibližně 1,5 m.
U vypouklých stěn je nutné vynechávat některé kotevní trámky a prvky
a v některých případech je nutné odříznout spojovací zámky.
1
Proveďte výkop nebo zářez do svahu v místě výstavby opěrné
zdi. Uložte a dobře zhutněte štěrkový polštář, který slouží jako
základ zdi. Do nejnižšího místa štěrkového polštáře uložte
drenážní trubku. K hutnění štěrkového polštáře se používá
vibrační deska – viz obr. Hutnění se provádí tak, že se deskou
třikrát přejede povrch polštáře. Před položením první vrstvy
tvarovek je potřeba zkontrolovat rovinnost horního líce polštáře.
Položení základní řady
Úhel zkosení zadní části pohled. prvků a max. úhel pootočení
sousedních prvků
Minimální poloměr vypouklé stěny
Hutnění štěrkového polštáře
2
Příklad vypouklé stěny s geomřížemi
Další informace naleznete
v příručkách nebo na CD:
Kolmé napojení stěn pomocí vypouklého oblouku
3
4
Příprava čela na pložení dalších vrstev
Na připravený štěrkový polštář se zakládá první vrstva tvarovek
Horizontální poloha se zajistí vytyčovacími kolíky a provázkem,
vertikální poloha se kontroluje vodováhou. Každý prvek se osadí
do správné horizontální polohy a výškově se vyrovná vzhledem k
sousedním prvkům. Vyrovnání tvarovek se provádí pomocí
gumové paličky.
Položte kotevní prvky. Jejich polohu zkontrolujte kolíkem,
provázkem a vodováhou. Mezi pohledové prvky a kotevní prvky
zasuňte kotevní trámky. Při vícenásobném kotvení zopakujte
postup pro potřebný počet kotev.
Čelní zeď před položením zemní rohože
Do otvorů v pohledových prvcích osaďte plastové kolíčky.
Mezery mezi kotevními prvky a dutiny pohledových prvků vyplňte
štěrkovým zásypem. Proveďte zhutnění tohoto zásypu pomocí
vibrační desky.
Rozprostření zemní rohože
Hutnění zásypu tvarovek pomocí vibrační desky
176
Kotvení rohože na kolíčky
177
GRAVITY STONE ® - velké stavebnictví
5
Očistěte povrch betonových prvků a pokračujte v pokládání další
vrstvy. Pohledové prvky nasaďte na vazbu na připravené kolíčky.
Při pokládání dalších vrstev postupujte dle bodu 3 až 5.
w w w. k b - b l o k . c z
systém gravitačních opěrných zdí
GRAVITY STONE ®
Uchycení rohože v pláni skobou
Příprava horního líce tvarovek pro další řádku zdiva
Štěrkový zásyp před položením dalších vrstev GRAVITY STONE®
Hutnění vyztužené stěny lze provést vybrační deskou nebo
vybračními válci za posledním kotvícím prvkem.
Detail vazby vrstev
6
7
V případě používání geomříží dodržte tato doporučení:
Před položením geomříže je potřeba, aby byl povrch tvarovek
očištěn.
Geomříž by měla být položena na tvarovky GRAVITY STONE®
a její role rozvinuta směrem dozadu, tj. kolmo k líci zdi.
Vyztužení geomřížemi by mělo být kontinuální, celoplošné,
nejsou přípustné plochy bez vyztužení. Geomřížemi by mělo být
zajištěno 100% pokrytí.
Přesný postup při ukládání geomříží je popsán v Technické části
GRAVITY STONE® v kapitole 4.6.
Zakončení zdi se může provést zákrytovými prvky, které jsou
také nasazeny na spojovací kolíčky nebo přilepeny mrazuvzdorným lepidlem.
Líc zdi
Zakrývání stěny
Celkový pohled
... nástroj profesionálů ve Vašich rukou.
178
179
GRAVITY STONE ® - velké stavebnictví
systém gravitačních opěrných zdí
GRAVITY STONE ®
180
w w w. k b - b l o k . c z
... nástroj profesionálů ve Vašich rukou.
181
GRAVITY STONE ® - zahradní architektura
w w w. k b - b l o k . c z
6
1
2
Položte první řadu pohledových prvků. Horizontální poloha se zajistí
vytyčovacími kolíky a provázkem, vertikální poloha se kontroluje
vodováhou. Vyrovnání tvarovek se provádí pomocí gumové paličky.
3
systém gravitačních opěrných zdí
GRAVITY STONE ® - zahradní architektura
pokyny pro stavbu
Proveďte výkop nebo zářez do svahu v místě výstavby opěrné zdi.
Uložte a dobře zhutněte štěrkový polštář, který slouží jako základ zdi.
Do nejnižšího místa štěrkového polštáře uložte drenážní trubku.
Položte kotevní prvky. Jejich polohu zkontrolujte kolíkem, provázkem
a vodováhou. Mezi pohledové prvky a kotevní prvky zasuňte kotevní
trámky. Při vícenásobném kotvení zopakujte postup pro potřebný
počet kotev.
4
Do otvorů v pohledových prvcích osaďte spojovací plastové kolíčky.
Mezery mezi kotevními prvky a dutiny pohledových prvků vyplňte
štěrkovým zásypem. Proveďte zhutnění tohoto zásypu.
5
Očistěte povrch betonových prvků a pokračujte v pokládání další
vrstvy. Pohledové prvky nasaďte na vazbu na připravené kolíčky.
Při pokládání další vrstvy postupujte podle bodů 3 až 5.
6
Zakončení zdi můžete provést zákrytovými prvky, které jsou také
nasazeny na spojovací kolíčky nebo přilepeny mrazuvzdorným
lepidlem.
Krásná zahrada je přirozenou lidskou touhou.
S použitím systému opěrných zdí GRAVITY STONE ® si ji můžete splnit.
Zahrada ozvláštněná terasou nebo opěrnou zdí získá na plastičnosti a kráse. Bude vaší pýchou.
Postavit opěrnou zeď není žádný problém, díky zámkovému systému zvládne její stavbu i amatér.
A výsledek předčí vaše očekávání.
Další informace naleznete ke stažení na www.kb-blok.cz.
182
183
GRAVITY STONE ® - zahradní architektura
systém gravitačních opěrných zdí
GRAVITY STONE ®
184
w w w. k b - b l o k . c z
... nástroj profesionálů ve Vašich rukou.
185
GRAVITY STONE ® - zahradní architektura
w w w. k b - b l o k . c z
konstrukce stěny GRAVITY STONE ®
Konstrukční systém GRAVITY STONE® pro stavbu gravitačních opěrných
zdí pochází z USA a jednotlivé prvky systému jsou u nás vyráběny
originální převzatou technologií. Tento systém umožňuje výstavbu
masivních stupňovitých zdí, které se vyznačují vysokou statickou
stabilitou. Jednotlivé prvky systému jsou navzájem spojovány tvarovým
zámkem, prostor mezi nimi je vyplňován štěrkovým zásypem, který
spolu s betonovým skeletem vytváří jeden konstrukční prvek zdi.
Stabilita zdi je zabezpečována jejich tíhovým působením. Kombinace
různých pohledových prvků a jejich barevných variant umožňuje trvalé
efektní barevné a výtvarné řešení líce zdi, zvláště při použití v zahradách
v kombinaci se zelení.
skladby prvků
typický řez stěnou
systém gravitačních opěrných zdí
GRAVITY STONE ®
Kotevní prvek
Kotevní trámek
Pohledový prvek
Speciální
pohledový prvek 400
Pokud je navrhovaná výška zdi menší než 1 m, lze zeď realizovat pouze
s použitím pohledových prvků.
Pro vyšší zdi je určeno kotvení pomocí spojení kotevního trámku
a kotevního prvku.
Zdi se zakládají na dobře zhutněném štěrkovém polštáři, který tvoří
rovinu pro kladení první vrstvy stěny. Do nejnižšího místa štěrkového
polštáře se ukládá drenážní trubka,která spolu se štěrkovým zásypem
stěny a štěrkovým polštářem slouží k odvodu vody. Tento drenážní
systém stěny je velmi důležitý pro její správnou funkci. Zeď se sestavuje
po jednotlivých vrstvách, které se převazují. Štěrkový zásyp se do zdi
ukládá a hutní také po vrstvách.
axonometrie zdi
zákrytový prvek
pohledový
prvek 95
pohledový
prvek
Systém GRAVITY STONE® umožňuje vytvářet vnitřní oblouk jakéhokoliv
poloměru, vnější oblouk s minimálním poloměrem 1,5 m a také vnitřní
a vnější pravoúhlý roh. Vnější roh se vytváří pomocí tvarovky KB 5-21 B
ze sortimentu zdicích tvarovek KB-BLOK systému spolu s rozměrovou
úpravou vedlejšího pohledového prvku GRAVITY STONE®.
vnitřní
roh 90°
vnitřní oblouk
vnější oblouk
Pro líc zdi je určen klasický pohledový prvek šíře 450 mm, který lze
kombinovat s nízkým prvkem výšky 95 mm. Ten není vybaven tvarovým
zámkem pro kotvení. Nebo lze zvolit speciální pohledový prvek šíře
400 mm, který je také určen pro vazbu na pokračující zdivo z tvarovek
186
vnější roh
zdicího systému KB-BLOK, například pro stavbu oplocení. Pro menší
opěrné zdi lze také použít samotné nekotvené pohledové prvky výšky
95 mm.
187
GRAVITY STONE ®
w w w. k b - b l o k . c z
technické údaje
technické údaje
Pohledový prvek hladký
GEOGRAVITY STONE FLAT
rozměr:
hmotnost:
barva:
rozměr:
hmotnost:
barva:
295 x 190 x 450 mm
32,33 kg
přírodní, barevná, bílá, colors 08, colors 09
295 x 190 x 450 mm
36,83 kg
přírodní, barevná, bílá, colors 08
Pohledový prvek hladký
GeoGravity Stone FLAT
Pohledový prvek hladký - CH
GEOGRAVITY STONE FLAT - CH
prvek s povrchovou odolností vůči CHRL
dle požadavků ŘSD
prvek s povrchovou odolností vůči CHRL
dle požadavků ŘSD
rozměr:
hmotnost:
barva:
295 x 190 x 450 mm
33,97 kg
přírodní, barevná, bílá, colors 08, colors 09
Pohledový prvek - CH hladký
295 x 190 x 450 mm
36,83 kg
přírodní, barevná, bílá, colors 08
GeoGravity Stone FLAT - CH
GEOGRAVITY STONE BENT
Pohledový prvek štípaný
rozměr:
hmotnost:
barva:
rozměr:
hmotnost:
barva:
rozměr:
hmotnost:
barva:
300 x 190 x 450 mm
35,07 kg
přírodní, barevná, bílá, colors 08
Pohledový prvek štípaný
Pohledový prvek štípaný
RUSTIK
295 x 190 x 450 mm
30,43 kg
přírodní, barevná, bílá, colors 08
GeoGravity Stone BENT
Pozn: Prvky GeoGravity Stone I. jsou oboustranně štípané a jsou určeny do opěrné zdi v kombinaci
s prvky GeoGravity Stone II, případně jako zakončení opěrné zdi nad terénem.
Pohledový prvek štípaný - CH
prvek s povrchovou odolností vůči CHRL
dle požadavků ŘSD
rozměr:
hmotnost:
barva:
Zákrytový prvek
rozměr:
hmotnost:
barva:
300 x 190 x 450 mm
36,07 kg
Pohledový prvek - CH štípaný
přírodní, barevná, bílá, colors 08, colors 09
300 x 95 x 450 mm
26,3 kg
přírodní, barevná, bílá, colors 08, colors 09
Zákrytový prvek štípaný
Pohledový prvek - CH štípaný
RUSTIK
Speciální pohledový prvek 400
rozměr:
hmotnost:
barva:
145 x 190 x 400 mm
21,87 kg
přírodní, barevná, bílá, colors 08, colors 09
Zákrytový prvek štípaný GRIND
Pohledový prvek 400
štípaný
Pohledový prvek 400
štípaný GRIND
Pohledový prvek 400
štípaný RUSTIK
rozměr:
hmotnost:
barva:
340 x 90 x 190 mm
13,0 kg
přírodní, barevná, bílá, colors 08, colors 09
Kotevní trámek
Spojovací kolíček GRAVITY STONE
rozměr:
hmotnost:
barva:
2 ks pro jeden pohledový prvek
90 x 190 x 600 mm
23,5 kg
přírodní
Rovný záklopový prvek
štípaný
Rovný záklopový prvek
štípaný GRIND
Geomříž KB-GRID 65 R
pevnost v tahu:
velikost oka:
plošná hmotnost:
šíře role:
délka role:
Kotevní prvek
rozměr:
hmotnost:
barva:
Zákrytový prvek štípaný RUSTIK
Rovný záklopový prvek
120 x 190 x 300 mm
11,2 kg
přírodní
podélně 65 kN*m-1
230 x 16 mm
400 g*m-2
1m
100 m
Geomříž Miragrid ® 65/25-30 (5XT)
Pohledový prvek 95
rozměr:
hmotnost:
barva:
300 x 95 x 450 mm
21,47 kg
přírodní, barevná, bílá, colors 08, colors 09
Pohledový prvek štípaný
Pohledový prvek štípaný
RUSTIK
pevnost v tahu:
velikost oka:
plošná hmotnost:
šíře role:
délka role:
podélně 65 kN*m-1, příčně 25 kN*m-1
22 x 30 mm
305 g*m-2
3,6 m
100 m
Na požádání Vám můžeme dodat i další druhy geomříží, popřípadě zaslat komplexní nabídku geomříží pro výpočet opěrné stěny
190
191
GRAVITY STONE ® - zahradní architektura
systém gravitačních opěrných zdí
GRAVITY STONE ®
192
w w w. k b - b l o k . c z
... nástroj profesionálů ve Vašich rukou.
193
OPĚRNÉ ZDI
w w w. k b - b l o k . c z
CUP STONE
opěrné svahy z prvků CUP STONE
Prvky CUP STONE jsou prvky truhlíkového tvaru, které jsou primárně určeny
pro osázení rostlinami. Prvky mají zdola ozub pro snadnější osazení
a shora mají drážku pro zavlažovací trubku. Lze je použít samostatně pro
vytvoření ozeleněných svahů a nebo v kombinaci s ostatními prvky.
CUP STONE MALÝ
technické údaje
povrch štípaný
povrch hladký
Prvky CUP STONE lze použít samostatně pro vytvoření a lemování
svahů. Prvky jsou truhlíkového typu a jsou primárně určeny pro osázení
rostlinami nebo květinami. Prvky nemají dno, takže kořeny rostlin
mohou volně prorůstat do spodních vrstev a zajistit si tak požadovanou
vláhu. Mají shora drážku pro uložení zavlažovací trubky. Pokud není
OSAZENÍ PRVKŮ NA OZUB
OSAZENÍ PRVKŮ PRO NEJVĚTŠÍ KVĚTINOVÝ PROSTOR
požadavek na osázení truhlíku rostlinami, vyplní se štěrkem.
V jednom svahu je možné provést kombinaci, kdy některé truhlíky
se osází rostlinami nebo květinami a jiné se zasypou štěrkem.
Výsledkem je svah, ve kterém se vhodně doplňuje krása květin
s ušlechtilostí betonového povrchu.
OSAZENÍ PRVKŮ NA OZUB
OSAZENÍ PRVKŮ PRO NEJVĚTŠÍ KVĚTINOVÝ PROSTOR
CUP STONE MALÝ
rozměr:
hmotnost:
množství:
barva:
300 x 150 x 300 mm
cca 13 kg / 12,6 kg
72 ks/paleta
přírodní, barevná, bílá, multicolor,
colors 08, multicolors 08,
colors 09, multicolors 09,
bluecolors 09
povrch štípaný RUSTIK
Způsoby osazení prvků CUP STONE MALÝCH
Způsoby osazení prvků CUP STONE VELKÝCH
Přímé svahy z prvků CUP STONE
Prvky CUP STONE mají zdola ozub pro snadnější osazení prvku. Lze je
ukládat na běhounovou vazbu s převazbou o polovinu tvarovky
v následující vrstvě. Ovšem tyto prvky je možné ukládat i na střih, čimž
vznikne zajímavá a netradiční konstrukce.
CUP STONE VELKÝ Jak už sám název napovídá, tento prvek je o málo větší než jeho příbuzný prvek.
technické údaje
povrch štípaný
povrch hladký
CUP STONE VELKÝ
rozměr:
hmotnost:
množství:
barva:
Malá montážní svěrka
194
400 x 200 x 400 mm
cca 24,76 kg / 24,27 kg
36 ks/paleta
přírodní, barevná, bílá, multicolor,
colors 08, multicolors 08,
colors 09, multicolors 09,
bluecolors 09
povrch štípaný RUSTIK
Další informace naleznete
v technické příručce
CUP STONE:
Běhounová vazba z prvků CUP STONE MALÝCH pro maximální sklon
svahu (osazení na ozub) a pro osazení prvků tak, aby vznikl maximální
prostor pro rostliny a květiny.
Běhounová vazba z prvků CUP STONE VELKÝCH pro maximální sklon
svahu (osazení na ozub) a pro osazení prvků tak, aby vznikl maximální
prostor pro rostliny a květiny.
Vazba na střih z prvků CUP STONE MALÝCH pro maximální sklon svahu
(osazení na ozub) a pro osazení prvků pro největší květinový prostor.
Vazba na střih z prvků CUP STONE VELKÝCH pro maximální sklon svahu
(osazení na ozub) a pro osazení prvků pro největší květinový prostor.
195
w w w. k b - b l o k . c z
196
197
OPĚRNÉ ZDI
w w w. k b - b l o k . c z
Půdorysně zakřivené svahy z prvků CUP STONE
Prvek CUP STONE MALÝ je v půdoryse kosý, což umožňuje provedení
vnějších oblouků. Úhel zkosení u tohoto prvku je stejný jako úhel zkosení
prvku GARDEN STONE a to je 6°. Maximální úhel pootočení dvou
sousedních prvků je tedy 12°. Minimální poloměr vnějšího oblouku,
který lze provést z prvků CUP STONE MALÝCH, je cca 1,4 m.
Příklad vnějšího oblouku s minimálním poloměrem pro osazení prvků
na ozub
Příklad vnějšího oblouku s minimálním poloměrem pro osazení prvků
tak, aby vznikl co největší prostor pro osázení prvků květinami nebo
rostlinami
Příklad vnějšího oblouku s minimálním poloměrem pro osazení prvků
na ozub
Příklad vnějšího oblouku s minimálním poloměrem pro osazení prvků
tak, aby vznikl co největší prostor pro osázení prvků květinami nebo
rostlinami
Příklad vnitřního oblouku s velmi malým poloměrem pro osazení prvků
na ozub
Příklad vnitřního oblouku s velmi malým poloměrem pro osazení prvků
tak, aby vznikl co největší prostor pro osázení prvků květinami nebo
rostlinami
Konstrukce opěrných zídek a svahů při použití více druhů prvků
Betonové prvky pro konstrukce malých opěrných zídek a svahů jsou
navrženy tak, aby se daly mezi sebou kombinovat. Kombinují se
zejména betonové prvky plné s betonovými prvky truhlíkovými.
VAZBA BĚHOUNOVÁ – OSAZENÍ S VĚTŠÍM ODSAZENÍM
Příklad vnitřního oblouku s velmi malým poloměrem pro osazení prvků
na ozub
Příklad vnitřního oblouku s velmi malým poloměrem pro osazení prvků
tak, aby vznikl co největší prostor pro osázení prvků květinami nebo
rostlinami
Osazení prvků CUP STONE VELKÝCH na prvky GARDEN STONE
Prvek CUP STONE VELKÝ je v půdoryse kosý. Zkosení prvku
směrem dozadu je stejné jako u prvku CUP STONE MALÉHO. Tento
úhel je roven 6°, což znamená, že úhel pootočení dvou sousedních
prvků je 12°. Minimální poloměr vnějšího oblouku, který lze z prvků
CUP STONE VELKÝCH vytvořit je cca 1,9 m.
Prvky CUP STONE VELKÉ lze osazovat pouze s odsazením větším
než 195 mm v jednotlivých vrstvách, což znamená, že u zakřivených
oblouků se bude s výškou svahu měnit poloměr oblouku. U vnějších
oblouků se bude poloměr s rostoucí výškou svahu zmenšovat
a u vnitřních oblouků se bude poloměr s rostoucí výškou svahu
zvětšovat.
OBLOUK VNĚJŠÍ S MINIMÁLNÍM POLOMĚREM
PRVKY CUP STONE VELKÉ JSOU OSAZENY NA OZUB
Vnější oblouk v minimálním poloměru provedený osazením prvků
CUP STONE VELKÝCH na prvky ZIQZAQ BLOK – osazení na ozub
PRVKY GARDEN STONE V PRVNÍ ŘADĚ
AXONOMETRIE ČÁSTI SVAHU
PRVKY GARDEN STONE V DRUHÉ ŘADĚ
Kombinace prvků CUP STONE VELKÝCH a GARDEN STONE – prvky
GARDEN STONE jsou jen v jedné vrstvě – kombinace prvků je po jedné
198
199
200
201
OPĚRNÉ ZDI
202
w w w. k b - b l o k . c z
203
OPĚRNÉ ZDI
w w w. k b - b l o k . c z
software pro výpočet opěrných stěn
příklad výpočtu
Společnost KB-BLOK systém, s. r. o. připravila pro projektanty software na výpočet
vyztužených opěrných stěn. Jedná se o software s názven MSEW 3.0 (Mechanically
Stabilized Earth Walls) od spol. ADAMA Engineering. Inc. Newark, USA.
Tento program slouží k návrhu nebo posouzení vyztužení opěrných stěn vyztužených
geomřížemi s prvky GeoStone, Gravity Stone, GeoGarden Stone a GeoZIQZAQ
na líci těchto stěn. Při výpočtech je možné zvolit mezi postupem dle NCMA (National
Concrete Masonry Association) nebo AASHTO (American Association of State
Highway and Transportation Official's)
Software obsahuje databázi geomříží používaných se spojení s lícovými betonovými
tvarovkami portfolia společnosti KB-BLOK systém, s.r.o. Databáze geomříží může
být uživatelem rozšířena až na 100 různých typů.
Umožňuje definovat geometrii stěny (výšku, hloubku založení, sklon terénu před
i za stěnou, odklon líce stěny od svislice), lokální nebo pásové nebo plošné přitížení
(nahodilé nebo stálé), parametry zemin ad.
Výstupem softwaru je návrh nebo posouzení:
externí stability: - únosnosti základové spáry,
- přímého posunutí,
- excentricity a překlopení;
interní stability: - pevnosti geomříží,
- pevnosti připojení,
- vytažení geomříží a celkové délky.
Příčný řez vyztuženou stěnou
V režimu návrhu software vygeneruje délky geomříží a jejich výškové rozmístění. Je možné zvolit mezi stejně vzdálenými geomřížemi jednoho
typu, optimálně rozmístěnými geomřížemi jednoho typu nebo geomřížemi více typů.
Výstup může být vygenerován do souboru DXF (pro AutoCAD), bitmapy BMP, tabulky pro Excel, textového dokumentu nebo vytištěn ve formě
kompletní zprávy.
ukázky postupu z realizace opěrných stěn
Program je k dispozici s českém a anglickém jazyce.
ukázky výstupu programu
GEOSTONE®
Příklad zadávání zatížení stěny mostní opěrou
Výsledek návrhu výztuže stěny
Zadávání rovnoměrného plošného zatížení svažitého terénu za stěnou
Výběr lícových prvků
204
Gravity Stone®
205
206
207
OPĚRNÉ ZDI
208
w w w. k b - b l o k . c z
209
Download

PDF ke stažení - KB