Novorozenecké odd. Gyn.-por. kliniky 2. LF UK a FN Motol
Vás srdečně zvou na odborný seminář věnovaný
10 leté zkušenosti s časnou plastickou korekcí rozštěpu rtu v ČR
MEZIOBOROVÁ PROBLEMATIKA NEONATOLOGIE 21. STOLETÍ
dne 20. 5. 2015 v 9.30 hodin
kinosál FN MOTOL, 2. patro, ředitelství, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
záštitu nad seminářem převzal
děkan 2. LF UK, prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.,
ředitel FN v Motole, JUDr. Ing. Miloslav Ludvík MBA
předseda České Neonatologické společnosti, MUDr. Lumír Kantor, Ph.D.
PROGRAM:
9.30 – 10.00
Registrace & Coffe Break
10.00 – 10.30
Úvodní slovo
prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., děkan 2. LF UK
MUDr. Martin Holcát, MBA, náměstek LPP FN v Motole
prim. MUDr. Lumír Kantor, Ph.D., předseda ČNeoS
prim. MUDr. Miloš Černý, novorozenecké odd. FN Motol
10.30 – 10.50
Kritické periody pro vznik rozštěpů obličeje a incidence rozštěpů v Čechách
Doc. MUDr. Miroslav Peterka, DSc., Oddělení teratologie ÚEM AVČR
10.50 – 11.10
Možnosti prenatální diagnostiky rozštěpových vad obličeje
MUDr. Radovan Vlk, Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol
MUDr. Martin Kynčl, Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol
11.10 – 11. 30
Komplexní péče o rozštěpové vady – timing operací
MUDr. Eva Leamerová, Klinika plastické chirurgie 3. LF UK a FNKV
11.30 – 11. 50
Zkušenosti s časnou korekcí rozštěpů rtu ve Slovenské republice
MUDr. Silvia Valentová - Strenáčiková, Klinika plastickej chirurgie SZU pri FNsP
F.D. Roosevelta, Banská Bystrica
V dolinách 457/1a, 109 00 Praha 10
IČ:28461649, ID DS: 7nyn2d9, Tel.: (+420) 602 249 940,
E-mail: [email protected], www.mv-consult.cz
11.50 – 13.00
Oběd
13.00 – 13.15
Neonatální rekonstrukce rtu při rozštěpové vadě obličeje – 10 let zkušeností FN Brno
MUDr. Jitka Vokurková Ph.D., Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie,
oddělení dětské plastické chirurgie LF MU a FN Brno
13.15 – 13.30
10leté zkušenosti s plastickou korekcí rozštěpu maxilo-faciální oblasti FN Motol
MUDr. Jiří Borský, Ph.D., Klinika ušní, nosní a krční 2. LF UK a FN Motol
13.30 – 13.40
Perioperační péče po neonatální rekonstrukci rozštěpu rtu
MUDr. Lia Elstnerová, Pediatrická klinika, Oddělení neonatologie, LF MU a FN Brno
13.40 – 13.55
Perioperační péče a anestezie u novorozenců s rozštěpem obličeje
MUDr. Miloš Černý, Novorozenecké odd., Gynekologicko-porodnická
klinika 2. LF UK a FN Motol
MUDr. Věra Biskupová, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
2. LF UK a FN Motol
13.55– 14.15
Coffee Break
14.15 – 14.25
Následná ORL péče o rozštěpového pacienta
MUDr. Pavel Horník, Dětské ORL centrum Brno
14.25 – 14.35
Neonatální operace rozštěpových vad – nové výzvy pro otolaryngologa
prim. MUDr. Michal Jurovčík, Klinika ušní, nosní a krční 2. LF UK a FN Motol
14.35 – 14.50
Metodologie hodnocení růstu čelisti po časné operaci rozštěpu rtu
RNDr. Jana Velemínská Ph.D., Katedra antropologie a genetiky člověka,
Přírodovědecká fakulta UK
14.50 – 15.00
Časné operace rozštěpu rtu a inteligenční kvocient ve 3-7 letech
prim.Doc. MUDr. Jan Janota Ph.D., Novorozenecké odd., Thomayerova nemocnice
V dolinách 457/1a, 109 00 Praha 10
IČ:28461649, ID DS: 7nyn2d9, Tel.: (+420) 602 249 940,
E-mail: [email protected], www.mv-consult.cz
15.00 – 15.20
Coffee Break
15.20 – 15.35
Ortodonticko-chirurgická problematika porozštěpových deformací
prim. MUDr. Milan Hubáček, Stomatologická klinika dětí a dospělých UK 2. LF a
FN Motol
15.35 – 15.45
Možnosti podpůrné psychoterapeutické péče pro rodiče
Mgr. Ladislava Doležalová, Oddělení klinické psychologie FN Motol
15.45 – 16.00
Logopedická péče o děti s rozštěpy
PaedDr. Eva Škodová, předsedkyně Asociace klinických logopedů ČR, Foniatrická
klinika 1. LF UK a VFN
16.00 – 16.10
Informovanost a podpora rodičů jako součást úspěšné léčby,
Mgr. Hana Broulíková, OS Za novým úsměvem
16.10 – 16.30
Diskuze a zakončení
Svoji účast, prosím, potvrďte e-mailem nejpozději do 31. 3. 2015 na [email protected]
Účastníci obdrží doklad ČLK o absolvování této vzdělávací akce s počtem přidělených kreditů 6.
V dolinách 457/1a, 109 00 Praha 10
IČ:28461649, ID DS: 7nyn2d9, Tel.: (+420) 602 249 940,
E-mail: [email protected], www.mv-consult.cz
Download

Neonatologie 21. století - Asociace klinických logopedů ČR