REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ
VINOHRADSKÉ STOMATOLOGICKÉ DNY
11. – 13. dubna 2013
3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Ruská 87, Praha 10
¨
¨
lékař
dentální hygienistka/sestra
¨
absolvent
*Příjmení, jméno, titul: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pracoviště: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Datum narození (pouze dent. hygienistka/sestra): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontaktní údaje:
*Mobilní telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
*Email: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
*povinné údaje
REGISTRAČNÍ POPLATKY
do 15. 3. 2013
Lékař
Absolvent
Hygienistka/ sestra
od 16. 3. 2013
Lékař
Absolvent
Hygienistka/ sestra
REGISTRAČNÍ POPLATKY ZA ÚČAST NA VYBRANÉM
DNU KONGRESU
2.900,- Kč
1.300,- Kč
600,- Kč
do 15. 3. 2013
Lékař
Absolvent
Hygienistka/ sestra
1.000,- Kč
500,- Kč
250,- Kč
3.600,- Kč
1.600,- Kč
800,- Kč
od 16. 3. 2013
Lékař
Absolvent
Hygienistka/ sestra
1.400,- Kč
600,- Kč
300,- Kč
PLATEBNÍ PODMÍNKY
Registrační poplatek je nutné uhradit v plné výši před začátkem kongresu, a to bankovním převodem, poštovní poukázkou
anebo v hotovosti na místě. Informace o platbě za ubytování Vám bude zaslána emailem ve zvláštních pokynech.
Bankovní spojení
Banka: ČSOB, Anglická 20, Praha 2
Číslo účtu: 219 332 819 /0300
Název účtu: AMEPRA
Konstatní symbol: 0308
Variabilní symbol: 12030
Detaily platby: Vaše jméno/12030
Poštovní poukázkou A
AMEPRA, Španělská 1073/10,
Praha 2
Číslo účtu: 219 332 819/0300
Konstatní symbol: 0308
Variabilní symbol: 12030
Detaily platby: Vaše jméno/12030
Vyplněnou přihlášku prosím zasílejte faxem na číslo +420 221 2180 268
poštou na adresy: AMEPRA, s. r. o., Kateřina Pučálková, Španělská 1073/10, 120 00 Praha 2
Stomatologická klinika 3. LF UK a FNKV, sekretariát, Šrobárova 50, 100 34 Praha 10.
STORNO REGISTRACE: lze provést pouze písemnou formou. Storno poplatek za zrušení účasti do 15. 3. 2013 činí 30%.
Od 16. 3. 2013 100%.
Registraci můžete také provést na www.vinohradskedny.cz nebo emailem na adrese [email protected]
Vinohradské stomatologické dny
Praha, 3. LF UK, Syllabova posluchárna
11. – 13. 4. 2013
U příležitosti 20. výročí založení Stomatologické kliniky 3. LF UK a FNKV, Praha
pod záštitou děkana 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy prof. MUDr. Michala Anděla, CSc.
a České stomatologické komory.
www.vinohradskedny.cz
ODBORNÝ PROGRAM
Čtvrtek 11. 4. 2013
Pátek 12. 4. 2013
Sekce ENDODONCIE a PRAKTICKÉ ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ
09:30 – 10.15
Reendodoncie – možnosti odstranění
kořenové výplně
Tomáš Buchta
10:15 – 10:45
Nové trendy v ošetrení citlivých zubov
Silvia Timková
10:45 – 11:15
přestávka
11:15 – 12:15
Komunitní způsob života bakterií v orálním
biofirmu a způsoby jeho ovlivňování
antimikrobiálními prostředky
Gabriel Pallay
12:15 – 12:45
Využití dezinfekčních a biostimulačních
účinků ozónové vody
Hana Hubálková, Hana Staňková, Igor Linetskiy,
Anna Jedličková, Mazánek Jiří
DENTÁLNÍ HYGIENISTKY A SESTRY
08:00 – 08:45
Nekariézní defekty. Co o nich víme?
Julia Morozova, Ľuboš Harvan
08:45 – 09:30
Mikrobiální osídlení dutiny ústní
a postavení ústních vod v hygieně
dutiny ústní
Gabriel Pallay
09:30 – 10:30
„… a lidi nečistí a nečistí…“
Petr Bednář
10:30 – 11:00
Složení zubních past – záleží na tom?
Edita Ryšlavá
11:00 – 11:15
přestávka
11:15 – 11:30
Slina a její význam
Taťána Abíková
11:30 – 11:50
Dentinová hypersenzitivita a role dentální
hygienistky v její terapii
Eva Kaplová
11:50 – 12:05
Pacient s halitózou v ordinaci dentální
hygienistky
Karolína Babková
12:05 – 12:30
Xylitol: placebo nebo účinná prevence?
Jana Smilková
Čtvrtek 11. 4. 2013
Sekce DĚTSKÁ PÉČE, ORTODONCIE a ROZŠTĚPOVÉ VADY
13:00 – 13:15
Ohlédnutí
Živa Müllerová
13:15 – 13:45
Stomatologická problematika u dětí
narozených s nízkou porodní hmotností
Vlasta Merglová, Jiří Dort, Eva Dortová
13:45 – 14:15
Kritická perioda vzniku orofaciálních
rozštěpů, dentice u pacientů s rozštěpem
Miroslav Peterka
14:15 – 14:30
Vývoj ortodontické léčby pacientů
s obličejovým rozštěpem
Olga Jiroutová
14:30 – 15:00
Rozštěpová vada a její protetická léčba
v průběhu života
Maria Bartoňová
15:15 – 15:30
přestávka
15:30 – 16:00
Moderní postupy v léčbě pacientů
s rozštěpem
Wanda Urbanová
16:00 – 16:20
16:20 – 16:40
16:40 – 17.00
Dlouhodobá stabilita výsledků ošetření
rozštěpového defektu dentice dentálním
implantátem
Jan Jendrejovský
Klinická a histopatologická analýza 52
odontomů u dětí
Přemysl Krejčí, Marie Geierová
Ortodoncie třetích tříd
Magdalena Koťová
Sekce MODERNÍ PARODONTOLOGIE
13:30 – 14:15
Nové poznatky v oblasti parodontologie
Ladislav Korábek
14:15 – 15:00
Způsoby dlahování zubů s oslabeným
parodontem
Jana Krňoulová
15:00 – 15:45
Plastická chirurgie parodontu v ordinaci
praktického lékaře
Jan Streblov
15:45 – 16:30
Diabetes mellitus a dutina ústní
Ivo Dřízhal
Sobota 13. 4. 2013
Sekce PROBLEMATIKA DENTOALVEOLÁRNÍ CHIRURGIE,
IMPLANTOLOGIE
09:00 – 09:30
Historie a současnost dentální
implantologie
Tibor Neméth
09:30 – 10:00
Počátky stomatochirurgie a dentální
implantologie ve FNKV
Vladimír Zábrodský
10:00 – 10:45
Současný pohled na diagnostiku a léčbu
osteomyelitis čelistí
Gabriela Pavlíková
10:45 – 11:30
přestávka
11:30 – 12:00
Osteonekróza čelistí u pacientů léčených
perorálními bisfosfonáty pro osteoporózu
Lukáš Hauer, Daniel Hrušák, Lubor Hostička,
Pavel Andrle, Jan Jambura, Petr Pošta
12:00 – 12:45
CBCT v klinické praxi
Pavel Hájek
12:45 – 13:30
Jste zorganizovaní a profesionální?
David Urie
Paralelně s přednáškami boudou probíhat workoshopy partnerských firem.
Registrační formulář naleznete na druhé straně.
Download

2012_12_stoma_navratka_fin2.pdf