Program
Štvrtok 23.10.2014
08:00 - 12:00 Chirurgia bázy lebky - live surgery, prof. MUDr. Kovaľ, CSc.
18:00 - 18:10 Otvorenie kongresu
18:10 - 20:00 Vyzvané prednášky:
Neurovaskulárny konflikt n. V, n. VII, n. VIII, n. IX prof. MUDr. Kovaľ, CSc.
Vývoj a súčasné indikácie pre implantovateľné naslúchadlá prof. MUDr. Profant, CSc.
Rekonštrukcia defektov hypofaryngu a prednej steny krku doc. MUDr. Pavel Doležal, CSc., mim. prof.
20:00 - 02:00 Uvítací večer
Piatok 24.10.2014
08:00 - 08:30 Registrácia
08:30 – 09:35 Blok A: Laryngológia vedúci: Staníková, Vaščáková
1. Atypická príčina laryngospazmu – kazuistika Perečinská M., Ľuníková K., Straka S.
2. Paréza n.laryngeus reccurens pri syndróme foramen jugulare
Špilárová D., Kaliarik L., Kovaľ J.
3. Prekancerózy hrtana Vaščáková L., Feciskanin P., Kovaľ J.
4. Diagnostika lézí hrtanu pomocí NBI endoskopie
2
Staníková L., Kučová H., Walderová R., Zeleník K., Komínek P.
5. Primoinzerce hlasové protézy u pacientů po totální laryngektomii Balogová Z., Plzák J., Zábrodský M., Lukeš P., Betka J.
09:35 - 11:10 Blok B: Onkológia vedúci: Licková, Liberko
1. Tumor glomus vagale Bařinková M., Pokorný K., Daněk T., Studnička H., Černý M., Smatanová K.
2. Parafaryngeálne tumory Kukurová L., Veme I., Jáger T.
3. Neoplazmy gl. parotis s extenzívnym rastom Krausová V., Krempaská S., Kovaľ J.
4. Karcinom orofaryngu u pacientky se systémovou sklerózou
Licková K., Ambruš M., Čoček A.
5. Osteoradionekróza bubienkovej kosti a možnosti jej liečby
Gavaľová L., Kavečanský V., Hriseňko I. st.
6. Význam CTC v onkologii obecně a u nádorů ORL oblasti
Liberko M.
7. Syntetický polyamin BPA-C8 inhibuje TGF- β zprostředkovanou konverzi lidských dermálních fibroblastů
Mifková A., Kodeta O., Szabo P., Kučera J., Dvořánková B., André S.,
Koripelly G., Gabius H.-J., Lehn J.-M., Smetana K. Jr.
11:10 - 11:40 Prezentácia posterov, prestávka
11:40 - 12:40 Blok C: Rinológia vedúci: Urdová, Kocibanová
1. Juvenilný angiofibróm a jeho diferenciálna diagnostika Timková V., Patlevičová M., Sičák M.
2. Diplopia u pacientky s izolovanou sfenoiditídou
Kocibanová E., Sopko J.
3. Diferenciálna diagnostika expanzívnych procesov v čelovej
oblasti
Meniarová M., Lakata M., Sičák M.
3
4. Angiomatoidný polyp nosa a PND (ANP) Mačaj M., Urdová M., Piovarči A., Doležal P., Talarčík P.
5. Diferenciálna diagnostika granulomatóznych chorôb nosa a
prinosových dutín Dobrovič Š., Szoboňa M., Sičák M., Obtulovičová K.
12:40 - 13:40 Obed
13:40 - 14:20 Panelová diskusia: Akútny zápal vonkajšieho zvukovodu
14:20 - 15:00
Blok D: Otológia vedúci: Profant, Šatanková
1. Malígny (nekrotizujúci) zápal vonkajšieho zvukovodu Lešková M., Kovaľ J.
2. Paramastoiditis temporo-zygomatica superficialis – kazuistika
Gregová J., Vincent O.
3. Akutní hnisavá labyrintitida – kazuistická sdělení Doucek Abboudová H., Faitlová H., Vodička J., Vincent O.
4. Cholesteatóm os petrosum Koštialová T., Krempaská S., Kovaľ J.
5. Faktory ovlivňující výsledky myringoplastik na Klinice orl a
chirurgie hlavy a krku 1. LFUK a FNM Profant O., Skřivan J., Kluh J., Bouček J., Čada Z., Chovanec M., Betka
J.
6. Klasická versus nová klasifikace fraktur spánkové kosti Šatanková J., Dědková J., Chrobok V.
15:00 - 15:10 Prestávka
15:10 - 17:15 Blok E: Otológia a audiológia vedúci: Varga, Kešner
1. Mutácie génu MARVELD2 v stredoeurópskej rómskej populácii nepočujúcich: prevalencia, pôvod a klinický význam
Varga L., Mašindová I., Šoltýsová A., Mátyás P., Ficek A., Bene J., Janicsek I., Seeman P., Melegh B., Profant M., Klimeš I., Riazuddin S.,
Kádasi Ľ., Gašperíková D.
2. Kombinovaná porucha sluchu jako projev Wegenerovy granulomatózy 4
Kešner A., Řepová B., Bouček J., Skřivan J., Betka J.
3. Náhla senzorineurálna porucha sluchu a hyperbarická oxygenoterapia
Schabliková K., Veme I.
4. Sluchový práh obyvatel Karvinska Hrabovčinová M., Mrázková E., Molinková P., Záthurecký E., Matějková M., Sachová P., Vojkovská K., Tomášková H., Kunc D., Povová
J., Janout V., Ambroz P.
5. Závratové stavy Turlíková D., Kovaľ J.
6. Starostlivosť o seba u rodičov detí s kochleárnym implantátom
Hricová M.
20:00 - 02:00 Spoločenský večer
Sobota 25.10.2014
08:30 - 10:15 Blok F: ORL u pediatrického pacienta
vedúci: Katra, Černá
1. Karcinomy štítné žlázy v dětském věku a adolescenci
Katra R., Sýkorová P., Skřivan J.
2. Stenózy hrtana a priedušnice v detskom veku Kušlita M., Koman A., Jakabová Z., Homolyová A.
3. Terapia papilomatózy hrtanu u detí
Urbanová G., Jurovčík M., Gernertová L., Katra R., Kabelka Z.
4. Chronický kašeľ u pediatrického pacienta Sojak J.
5. Mediální krční cysta v dětském věku Pavel R., Katra R., Jurovčík M., Skřivan J.
6. Kawasakiho nemoc: jak ji poznat? Černá H., Šenkeřík M.
7. Oro-facio-digitální syndrom a nezvyklá úloha ORL lékaře v
5
perinatologické péči Syrovátka J., Syrovátková M., Kalivoda I.
8. Diagnostika extraezofageálního refluxu u dětí se sekretorickou mediotitidou pomocí Peptestu Formánek M., Komínek P., Matoušek P., Zeleník K.
10:15 - 10:30 Prestávka
10:30 - 11:25 Blok G: Akútne stavy vedúci: Hornáčková, Špilárová
1. Liečba rekurentnej epistaxy Vrzgula P., Veme I.
2. Závažné krvácanie po tonzilektómii
Ledvák R., Romančák Š., Straka S.
3. Životohrožujíci vícečetné abscesy v maxilo-faciální oblasti při
infekci Streptococcus milleri group Hornáčková, Otruba, Jedlička, Polachová
4. Cizí tělesa v jícnu
Molinková P., Mrázková E., Hrabovčinová M., Záthurecký E., Valenta
P., Čajánková J., Dočekalová D., Hamar M.
11:25 - 12:30 Blok H: Varia vedúci: Černý, Želizňak
1. Ultrasonografia na Klinike ORL a chirurgie hlavy a krku UPJŠ a
UN L. Pasteura Košice (2013 – 2014) Želizňak V., Gal P., Kovaľ J.
2. Přínos sialendoskopie u nemocí slinných žláz – 4-leté zkušenosti Staníková L., Štrympl P., Pniak T., Matoušek P., Komínek P.
3. Skórovací systém FEES Černý M., Šatanková J., Stránská D., Hofmanová J., Chrobok V.
4. Obstrukční spánková apnoe způsobená cystou spodiny ústní
Babiarová V., Pniak T., Komínek P.
5. Možnosti využití podtlakové terapie v ORL Šteffl M., Fík Z., Chovanec M., Plzák J.
12:30 - 12:45 Vyhlásenie najlepšej prednášky a posteru, záver kongresu
6
Postery
1. Furunculus nasi- kazuistika Bercíková B., Profant M.
2. Idiopatická otolikvorea Hrabovčinová M., Záthurecký E., Hrbáč T., Hanzlíková P., Molinková P., Mrázková E.
3. Trombóza esovitého splavu a vnitřní jugulární žíly v souvislosti se středoušním
zánětem: kazuistika
Mártonová J., Čoček A., Šejna I.
4. Parézy tvárového nervu pri otitídach Hudáková L., Tilandyová B., Sopko J.
5. Vztah recidivující respirační papilomatózy a extraezofageálního refluxu Formánek M., Komínek P., Matoušek P., Čábalová L., Zeleník K.
7
Download

Program