SERVISNÍ INFORMACE
č .14_13
Datum: 27-06-2014
Strana 1 ze 2
Ecolife, Ecomat
4181, 4139, 4149, 4180, 4182, 4185
Olej, olejové hospodářství
Produkt, převodovka, pomocná jednotka
Model
Stavební skupina
Určení pro:
Určení pro:
ZF Services
výrobce/zákazník
Nová ZF Ex-Works olejová náplň – EcoFluid
A Life pro převodovky Ecomat a EcoLife
Z důvodu standartizace, od 2. června 2014, přechází ZF u převodovek Ecomat
a EcoLife, dodávaných z výrobního závodu, na olej ZF-Ecofluid A Life, a tímto
nahrazuje původní oleje ZF-Ecofluid A plus a ZF-Ecofluid Life.
ZF-Ecofluid A Life principiálně vychází z původně známého ZF-Ecofluid A plus, modifikace se
týká pouze základní složky a modrého zabarvení. ZF-Ecofluid A Life je bezbarvý a jeví se žlutý.
ZF-Ecofluid A Life byl zařazen do seznamu maziv TE-ML 20 a vyhovuje požadavkům na
sumární teploty v olejové vaně až do 110 ° C (klasifikace vozidel TE-ML 20.110).
ZF-Ecofluid A Life je zpětně kompatibilní se všemi převodovkami Ecomat a Ecolife.
Objednací čísla pro oleje se nemění.
Objednací čísla:
Označení
ZF-Ecofluid A Life
ZF-Ecofluid A Life
ZF-Ecofluid A Life
Author: K.Dillmann
Dept. TTCT2

20 litrů
209 litrů
1000 litrů
Původní (ZF-Ecofluid A plus)
Materiálové číslo
0671.072.120
0671.072.130
0671.072.140
Nové (ZF-Ecofluid A Life)
Materiálové číslo
0671.072.120
0671.072.130
Není více k dispozici
Approved: i.V. Schenk
Checked: i.V. Thollot
i.A.. Laubenberger
+49 7541 - 77 4089
Fax +49 7541 - 77 90 4089
Email: [email protected]
Customer Service / After Sales Technical Service for Truck and Bus Driveline Technology
Delivery Address: ZF Friedrichshafen AG, Leutholdstr. / Tor 4, D-88045 Friedrichshafen
© ZF Friedrichshafen AG
d
SERVISNÍ INFORMACE
č . 14_13
Strana 2 ze 2
Dotčené produkty
Produkt
Ecomat
EcoLife
Olejpová náplň
Ex works
Servis
Ex works
Servis
Původní
Nová
ZF-Ecofluid A plus
ZF-Ecofluid A plus
ZF-Ecofluid Life
ZF-Ecofluid Life /
ZF-Ecofluid A plus
ZF-Ecofluid A Life
Použití starých zásob:
Zbytková množství (skladové zásoby) mohou být nadále používány bez jakýchkoli omezení podle
dříve platných seznamů maziv TE-ML14 a TE-ML 20. Nadále platí, že ZF-Ecofluid life nesmí být
použit pro převodovky ZF Ecomat.
Platnost
Tato servisní informace je platná od 01.06.2014 na neomezenou dobu, nebo tak dlouho, dokud
nebude nahrazena novou servisní informací.
Download

SERVISNÍ INFORMACE