Openmatics s.r.o.
Univerzitní 1159/53
301 00 Plzeň
Česká republika
Telefon +420 371 150 800
Telefax +420 373 736 321
[email protected]
www.openmatics.com
Mobilní telefon nasměrujte
na kód a vyfotografujte ho
pomocí softwaru pro čtení.
Čtečka kódu QR přeloží
kód a spojí Vás rovnou s
internetovou stránkou.
Openmatics
Technika pohonů a podvozků
0000 762 863
Otevřená telematická platforma
1
Urbanizace pokračuje, doprava houstne.
Člověk si připadá, že jede z jedné zácpy
do druhé. Doprava v 21. století se stává
výzvou pro společnost a účastníky provozu. O to důležitější je digitální informační
a komunikační technika ve vozidle. Jen
ten, kdo je spojen se světem, kdo využívá
na silnicích podpůrné telematické služby,
bude cestovat ekonomicky, šetřit přitom
zdroje, dorazí včas a bude se na cestách
cítit uvolněně. ZF a Intel vytvořily telematickou platformu, která v budoucnu poroste: Openmatics.
2
3
Openmatics
Jedna platforma, mnoho možností
Bez ohledu na to, zda jde o autobus, dodávku nebo kamion, především provozovatelé flotil užitkových vozů budou moci profitovat z moderních telematických
služeb – online komunikace s jedoucím vozidlem. Problém: Každá aplikace, ať už
vzhledem k ekologickým zónám, mýtnému, spotřebě paliva, představuje dosud
pouze jednoúčelové řešení. S Openmatics nastává změna.
Trh telematických služeb je roztříštěný. Výrobci součástek a vozidel
Jediná podmínka: Musí být dodržena kvalita.
nabízejí vždy své vlastní systémy. Částečně specifická individuální
Každá aplikace je před jejím uvolněním testována
řešení nesledují jednotný technický standard. To je nevýhodné pro
a certifikována.
provozovatele vozového parku: Disponuje-li smíšenou flotilou,
potřebuje pro každou značku vozidla a aplikaci samostatný telematický systém - musí tedy několikrát investovat do hardwaru a
softwaru.
V budoucnu bude stačit jedna telematická platforma pro všechno:
Openmatics. S platformou Openmatics uvádějí ZF a Intel na
trh nový standard v telematice, který umožňuje propojit různé
Produkt strategického partnerství
ZF a Intel - dva globální hráči - společně vyvinuli a
realizovali Openmatics. Kromě čipové technologie
se Intel podílí svými zkušenostmi na architektuře IT
a komunikačních řešení. ZF přispívá svým knowhow jako specialista na pohonné ústrojí a síťové
propojení různých komponent ve vozidlech.
aplikace na jedné platformě. Openmatics umí komunikovat se
všemi relevantními systémy ve vozidlech a hodí se tedy pro řízení
vozového parku, stejně jako pro informování pasažérů, diagnózu
vozidla, multimediální aplikace atd. Inovativní je i fakt, že je
platforma otevřená, to znamená, že externí poskytovatelé, jako
jsou výrobci vozidel, součástek nebo jiní vývojáři aplikací, mohou
své telematické služby nabízet formou aplikací pro Openmatics.
„Dopravu musíme chápat jako komplexní systém.
Nestačí se soustředit pouze na dílčí řešení. S platformou Openmatics jsme vytvořili základnu, která dává
všem poskytovatelům telematických služeb šanci
vystoupit z izolace.“
4
Thomas Rösch,
jednatel Openmatics s.r.o
5
Systémový koncept
Tak snadno, jak je to jen možné
Vše, co bude v budoucnosti potřeba pro všestrannou podporu telematiky, je
Komponenty systému Openmatics
palubní jednotka (onboard unit) ve vozidle a připojení k internetu. Openmatics
usnadňuje provozovatelům vozidel a vozových parků využívání telematických
služeb v souladu s jejich vlastními potřebami.
Systém Openmatics je jednoduchý: Palubní jednotka ve vozidle
zaznamenává data pro všechny požadované telematické aplikace.
Externí servery zpracovávají a zálohují data. Uživatel má přístup
k datům na internetovém portálu přes počítač, tablet nebo přes
chytrý telefon. Různé telematické služby jsou nabízeny jako
modulární softwarové aplikace – apps. Provozovatel vozidla, resp.
vozového parku si je pak může vybírat a kombinovat dle své individuální potřeby. Výsledek: Přesná telematická řešení na míru.
Flexibilní telematická řešení
S platformou Openmatics mohou uživatelé svůj individuální
balíček služeb kdykoliv aktualizovat a rozšiřovat o další aplikace jejich dokoupením nebo, pokud je již nepotřebují, jejich deaktivací.
Nabídka aplikací na rostoucím trhu telematických služeb se bude
i v budoucnu rozšiřovat. Rozhodnete-li se pro Openmatics, učiníte
rozhodnutí s jistou perspektivou.
Úsporné telematické řešení
Transparentní je i finanční stránka platformy
Openmatics. Uživatelé platí pouze za ty funkce,
které používají, nic víc. Navíc jsou investiční a instalační náklady nízké. Uživatelé si totiž technické
vybavení nemusí pořizovat a provozovat sami, ale
využívají kompletní správy (Managed Services)
provozu, přenosu a ukládání dat a služeb internetového portálu. Správa systému, základní aplikace a
rezervované dodatkové aplikace jsou měsíčně zpoplatněny. Provozuschopnost systému je zaručena
po celou dobu platnosti smlouvy.
Palubní jednotka ve vozidle
Aplikační server
Webový portál
Záznam a přenos dat
Sběr, zpracování a archivace
Přístup k datům a jejich vizualizace dat externím serverem
ve webovém prohlížeči, například na počítači, tabletu nebo chytrém telefonu
Uživatel
Openmatics
Openmatics poskytuje po dobu platnosti smlouvy palubní
jednotky pro vozidla z vozového parku provozovatele.
Smlouva upravuje
rozsah služeb
Openmatics vybírá měsíční poplatek za provedené služby. Kromě
základní smlouvy je možné v obchodě s aplikacemi (App-Shop)
zakoupit/předplatit další služby (aplikace). Takto je možné systém
rozšiřovat téměř neomezeně.
komunikace přes
GSM (2G),
UMTS (3G),
WLAN (WiFi)
6
Přídavné balíčky (příklady)
Third-Party-Apps (aplikace třetích stran)
od výrobců vozidel nebo komponent,
provozovatelů vozových parků atd.
Doplňková aplikace 3: ZF-EcoLife Transmission Diagnostics
Dálková diagnóza a sledování převodovky EcoLife
Doplňková aplikace 2: Fuel Consumption
Analýza spotřeby paliva
Doplňková aplikace 1: Area Monitoring
Signál při vjezdu nebo výjezdu vozidel
do/z uživatelem definovaných oblastí.
Základ
Palubní jednotka
s procesorem Intel® Atom™,
operačním systémem
Linux MeeGo,
ovladačem,
základními funkcemi
3rd
Systémový management (používání
přístroje, přenos dat, ukládání dat)
a základní aplikace
7
Palubní jednotka
Univerzální řešení přenosu dat
Palubní jednotka Openmatics zajišťuje plynulou datovou komunikaci. Kompaktní,
výkonný hardware, který se snadno integruje do každého vozidla, pracuje s inteligentní čipovou technologií – procesorem Intel® Atom™.
Palubní jednotka je dodávána v různých výkonnostních variantách
Data jsou přenášena zakódovaná přes GSM (2G),
dle požadavků uživatele. Jako operační systém je použit Linux
UMTS (3G) nebo WLAN (WiFi), buďto obratem nebo
MeeGo. Ve vozidle nainstalovaná palubní jednotka rozumí nejrůz-
v požadovaný okamžik. Druhá možnost se ukazuje
nějším komunikačním protokolům a zprostředkovává informace
jako nákladově optimální při cestách do zahraničí,
mezi různými systémy. Disponuje dostatečnou kapacitou rozhraní
resp. v případě velkých objemů dat. Je možné je
pro záznam relevantních dat vozidla pro současné a budoucí
přehrávat, když je vozidlo znovu dostupné přes
telematické aplikace.
tuzemskou síť, nebo když je v depu.
Palubní jednotka umožňuje oboustrannou komunikaci mezi vozi-
Displej ve vozidle
dlem a serverem. Tak je možné odesílat data ohledně údržby nebo
Je-li třeba informace zobrazit ve vozidle, je možné
polohy, přijímat změny trasy a objednávky nebo i nahrávat aktuální
to učinit přes interaktivní displej Openmatics.
informativní a zábavné programy pro cestující v autobuse. Tři pří-
To je pouze jedna z možností, jak je možné plat-
klady možné výměny dat, která provozovatelům vozidla a flotily
formu rozšířit o externí přístroje.
pomáhá optimalizovat náklady životního cyklu (life cycle cost)
a zvyšovat vytížení vozidla nebo pohodlí cestujících.
Palubní jednotka má mnoho rozhraní - například CAN, USB, Ethernet, komunikuje přes GSM (2G), UMTS (3G) nebo WLAN (WiFi). Elektrické napájení je
vhodné pro připojení v osobních vozidlech (12 V) i v užitkových vozidlech
(24 V).
„Místo velkého množství individuálních řešení spojuje
Openmatics mnoho funkcí do jednoho jediného vysoce
rozvinutého komunikačního systému. Partnerství se společností Intel přináší kromě know-how v hardwaru a softwaru zejména zkušenosti v oblasti standardizace otevřených IT řešení.“
8
Oliver Roos,
Business Development Manager Intel
9
Webový portál
Přístup k datům přes internet
Pro komunikaci s palubní jednotkou se uživatelé jednoduše přihlásí na počítači
nebo chytrém telefonu k webovému portálu Openmatics. Na něm mají přístup k
zaznamenaným telematickým datům, mohou zde vizualizovat statistiky a spravovat své aplikace.
Webový portál Openmatics je provozován na centrálních
můžete upravit svoji individuální stránku a volně
serverech. To znamená, že příjem, vyhodnocení a archivace dat
sestavit vámi požadované telematické funkce. Po-
probíhají externě u nezávislých poskytovatelů služeb. Výhody
kud provozujete několik vozových parků, je možné
pro uživatele platformy Openmatics: Ušetříte investice do hard-
založit vlastní stránku pro každý z nich. Je zaručena
waru ve vozidle, komunikační techniky a IT infrastruktury. Navíc
kompatibilita se všemi běžnými systémy pro fleet
se zvýší bezpečnost dat, jejich disponibilita a možnost záloho-
management. Přes App-Shop na portálu je možné
vání. Provozovatelé vozových parků se tedy mohou, nezatíženi
do individuálního balíčku aplikací kdykoliv přidat
technikou v pozadí, soustředit na svou vlastní práci: na pokud
nové telematické služby.
možno hospodárný, bezpečný, spolehlivý a ekologický provoz
svých vozidel.
Pro přístup k telematickým datům nebo pro správu svých aplikací
se autorizovaní uživatelé přihlásí přes standardní internetový
prohlížeč na webový portál. Není nutný žádný další software.
Pro každodenní práci s platformou Openmatics si na portálu
„Díky webovému portálu Openmatics se telematika stává jednodušší a transparentnější. Každý uživatel si nakonfiguruje svůj vlastní telematický systém, pracuje se
softwarovými aplikacemi, které potřebuje. A to vše bez
toho, aniž by musel uvažovat nad výrobcem, či se starat
o techniku, která za tím vším stojí.“
10
Prof. Dr.-Ing. Heinz-Leo Dudek,
Vedoucí oboru Hospodářské
inženýrství/Technický management (ET/IT)
na DHBW Ravensburg,
Duale Hochschule Baden-Württemberg
11
App-Shop
Telematické služby ke stažení
V App-Shopu platformy Openmatics je možné nakupovat telematické služby nezávisle na výrobci. Jsou zde aplikace vyvinuté společností Openmatics a takzvané
aplikace třetích stran, Third-Party-Apps.
V případě telematických služeb, které jsou nabízené v App-Shopu,
V App-Shopu platformy Openmatics jsou uvedeny
se jedná o různé softwarové aplikace, které například pomáhají
informace o všech dostupných aplikací ve formě
provozovatelům vozových parků snižovat spotřebu paliva a pro-
stručného popisu a náhledu. Zde mohou uživatelé
vozní náklady. S jejich pomocí je možné zavést efektivnější časový
brouzdat nebo cíleně vyhledávat určité telematické
management nebo zvýšit bezpečnost. Prostřednictvím reklamy
aplikace a sestavovat své vlastní aplikační portfo-
v autobusech, která je závislá na poloze, lze generovat další obrat.
lio orientované na individuální potřebu. Aplikace
Preventivní údržba pak dále zvyšuje disponibilitu vozidla. Nápa-
mohou být poskytovány zdarma, nebo se za ně platí
dům vývojářům aplikací se meze nekladou.
jednorázově či v měsíčních splátkách. Kromě toho je
uživatel informován o nejprodávanějších aplikacích.
Aplikace externích subjektů od společnosti Cluetec
Driveline Consultancy
Softwarová společnost Cluetec GmbH se sídlem v technologickém parku v Karlsruhe se speci-
Driveline Consultancy pomáhá šetřit palivo. Na základě profilů tras nebo cyklů SORT se pro linkové autobusy počítají
alizuje vývoj mobilních řešení a softwarových řešení založených na Javě. Od svého založení
různé konfigurace vozidla. Pak se porovná spotřeba paliva.
v roce 2000 vyvíjí individuální řešení pro zákazníky, jakož i vlastní produktovou řadu mQuest(r).
ZF-EcoLife Transmission Diagnostics
Diagnostická aplikace sleduje činnost převodovky ZF-EcoLife v autobuse a usnadňuje její údržbu. Sestavují se statistiky
EXPERT CoPilot Efficient Driving
S proaktivním informačním a tréninkovým systémem od společnosti
EXPERT © 2010-2012 • PROJECT CO-FUNDED BY:
setrvačnosti rychlosti, tříd zatížení, rychlostních profilů, profilů tras atd.
Cluetec mají řidiči možnost optimalizovat svou techniku jízdy a reduko-
Area Monitoring
vat spotřebu paliva. Ideální aplikace pro spedice a dopravní podniky.
S aplikací Area Monitoring mají provozovatelé vozových parků svá vozidla pod dohledem. Jakmile vozidla vjedou do uživatelem definované oblasti nebo ji opustí, obdrží provozovatel zprávu prostřednictvím SMS, emailu nebo webového portálu.
„Dopravní podniky se pohybují na liberalizovaném
trhu. Optimalizace nákladů životního cyklu, Life Cycle
Cost, se tedy dostává stále více do centra zájmu. S pomocí telematických služeb lze systematicky dosáhnout
úspory nákladů.“
12
Prof. Dr.-Ing. Ralph Pütz,
Profesor pro techniku užitkových vozů
na Vysoké škole Landshut
Poradce VDV (Svazu
Německých dopravních podniků)
13
?
App-Shop
Zdroj dobrých nápadů
101 10 0
0101 01
1 011 0
SOFTWARE
DEVELOPMENT KIT
REQUIREMENT/
IDEA
Openmatics je jako platforma otevřená pro dobré nápady. Ať už výrobce kompo-
?
?
nent či vozidel, pojišťovny atd., každý se může stát externím poskytovatelem, může
vyvíjet aplikace a prodávat je přes App-Shop - i uživatelé samotní, mají-li nápady
DEVELOPMENT
101 10 0
0101 01
1 011 0
101 10 0
0101 01
1 011 0
GO
SOFTWARE
DEVELOPMENT
DEVELOPMENT
KIT
RELEASE
REQUIREMENT/
SOFTWARE
EVALUATION/
IDEA
DEVELOPMENT
KIT
CERTIFICATION
REQUIREMENT/
IDEA
SHOP
DOWNLOAD
MOZART
DEVELOPMENT
SHOP
ONBOARD-UNIT
SHOP
DOWNLOAD
ENJOY THE USE
DOWNLOAD
v oblasti telematiky.
Vývoj aplikací
Prodej aplikací
Vývoj aplikací třetích stran probíhá výhradně přes poskytnutý ná-
Když je aplikace třetí strany uvolněna pro platformu
stroj Software-Development-Kit (SDK). Tak je zaručeno, že všechny
Openmatics, rozhodne její vývojář, zda je pouze
aplikace mají optimální strukturu pro své použití na platformě
pro vlastní potřebu, nebo má-li být volně dostupná
Openmatics. Každá aplikace se skládá ze čtyř funkčních oblastí:
v App-Shopu. Na jeho uvážení je i stanovení ceny.
Boxlet aplikace získává data z palubní jednotky. Worklet organizuje
70 % tržeb putuje k vývojáři, 30 % si ponechá
převzetí, zpracování a uložení dat na aplikačním serveru. V Portletu,
Openmatics za testování a certifikaci aplikace, za
resp. Displetu aplikace se data konečně zobrazí v internetovém
distribuci, vyúčtování, uložení dat a marketing.
prohlížeči, který uživatel používá, nebo na displeji ve vozidle.
Kvalita aplikací
Všechny aplikace jsou testovány a certifikovány společností Open-
?
101 10 0
0101 01
1 011 0
SOFTWARE
DEVELOPMENT KIT
REQUIREMENT/
IDEA
?
REQUIREMENT/
IDEA
? ?
REQUIREMENT/
SOFTWARE
REQUIREMENT/
IDEA
DEVELOPMENT
KIT
IDEA
optimálně fungovaly na platformě Openmatics. Kromě jiného se
GO
101 10 0
0101 01
1 011 0
MOZART
MOZART
EVALUATION/
SHOP
RELEASE
CERTIFICATION
DEVELOPMENT
EVALUATION/
CERTIFICATION
101 10 0
0101 01
1 011 0
RELEASE DOWNLOAD
ONBOARD-UNIT
ONBOARD-UNIT
ENJOY THE USE
ENJOY THE USE
MOZART
SOFTWARE
DOWNLOAD
DEVELOPMENT
SHOP
SOFTWARE
DOWNLOAD
DOWNLOAD
EVALUATION/
DEVELOPMENT
DEVELOPMENT
SHOP
SHOP
ENJOY THE USE
RELEASE
ONBOARD-UNIT
DEVELOPMENT KIT
DEVELOPMENT KIT
CERTIFICATION
101 10 0
?
matics nebo nezávislou institucí. Technická certifikace zajišťuje,
aby se aplikace různých poskytovatelů vzájemně neohrožovaly a
101 10 0
0101 01
1 011 0
GO
GO
0101 01
1 011 0
SOFTWARE
DEVELOPMENT KIT
REQUIREMENT/
IDEA
DEVELOPMENT
SHOP
DOWNLOAD
testuje šetrné zacházení aplikace se zdroji, jako spotřeba paměti
nebo CPU, jejich chování v extrémních podmínkách nebo při poru-
?
chách, robustnost aplikace, jakož i dodržování procesních rozhraní.
Cílem je dosáhnout toho, aby se uživatelé platformy Openmatics
mohli nezávisle na poskytovateli spolehnout na vysoký standard
kvality aplikací.
EVALUATION/
CERTIFICATION
REQUIREMENT/
IDEA
GO
GO
MOZART
GO
101 10 0
0101 01
1 011 0
MOZART
MOZART
EVALUATION/ SOFTWARE
ENJOY THE USE
DOWNLOAD
RELEASEDEVELOPMENT
ONBOARD-UNIT SHOP
EVALUATION/
ENJOY
THE USE
ENJOY THE USE
RELEASE
RELEASE
ONBOARD-UNIT
ONBOARD-UNIT
CERTIFICATION
DEVELOPMENT
KIT
CERTIFICATION
GO
EVALUATION/
CERTIFICATION
RELEASE
GO
MOZART
ONBOARD-UNIT
ENJOY THE USE
MOZART
ENJOY THE USE
ONBOARD-UNIT
„PlatformaRELEASE
Openmatics poskytuje
vývojářům
aplikací
EVALUATION/
CERTIFICATION
téměř neomezené možnosti pro realizaci jejich nápadů, které mohou vyplnit mezery na trhu a přinést zisk.“
Dr. Marc Gerlach,
jednatel Funkwerk eurotelematik GmbH
14
15
Openmatics
Přes veškerou otevřenost bezpečná platforma
Openmatics je otevřená telematická platforma. I přesto je v celém systému zajištěna optimální ochrana dat a bezpečnost – díky integrovaným bezpečnostním opatřením.
Mezi palubní jednotkou ve vozidle a počítačem koncového uživa-
Bezpečnostní aspekt 4: Kontroly kvality
tele dochází k výměně citlivých dat. Platforma Openmatics je tedy
Všechny komponenty systému Openmatics jsou ne-
několikrát zajištěna proti zneužití dat a jejich ztrátě.
ustále podrobovány kontrolám kvality a aplikace se
před jejich uvolněním důkladně testují a certifikují.
Bezpečnostní aspekt 1: Přenos dat
Palubní jednotka pracuje se zakódovaným softwarem a brání
Nezávislost platformy
přístupu třetích osob. Kódovaná je i komunikace mezi vozidlem
Openmatics je samostatná společnost, která využívá
a portálem.
externí hosting. Tím je zajištěna nezávislost na
společnosti ZF. Díky tomu mohou také konkurenti
Bezpečnostní aspekt 2: Hosting
ZF nabízet na platformě Openmatics své aplikace
Hosting je provozován nezávislým poskytovatelem. To zvyšuje
zákazníkům.
bezpečnost dat, jejich disponibilitu a zálohování.
Bezpečnostní aspekt 3: Správa uživatelů a jejich oprávnění
Webový portál Openmatics disponuje profesionální správou uživatelů a jejich oprávnění. Přístup k datům tak mají pouze předem
autorizovaní uživatelé.
16
17
Koncern ZF
v přehledu
Koncern ZF disponuje po celém světě 117 výrobními společnostmi ve 26 zemích
a 8 hlavními vývojovými pracovišti. K tomu patří také 34 vlastních servisních organizací a více než 650 servisních partnerů. To umožňuje ZF nabídnout mezinárodním
zákazníkům ve všech rovinách a ve všech regionech hustou síť kompetentních
kontaktních osob v přímé blízkosti.
ZF rozšiřuje důsledně globální přítomnost na trhu. Přitom mají
přizpůsobení výrobků specifickým požadavkům
velký význam jak zavedené tržní regiony, tak také nové trhy. Anga-
trhu a úvahy Best-Cost-Country s ohledem na
žovanost především mimo Evropu bude mít v budoucnosti větší
výrobu a nákup. ZF provádí mezinárodní expanzi
význam. To platí nejen pro zavedené trhy v severní a jižní Americe,
zavedených zákazníků a současně doplňuje portfo-
ale především pro region Asie a Pacifiku a nové trhy ve východní
lio zákazníků o partnery z nových regionů trhu.
Evropě a Indii. Přitom hrají rozhodující roli pro získání trhu aspekty
Ukazatele roku 2010
Obrat
mil. € 12.907
Investice
mil. € 582
Zaměstnanců 18
64.600
19
Download

Openmatics