ceník 2013
polotuhé brusné pasty olejem rozpustné BT
nazabrušování HSS a tvrdých materiálů
BT
100
BT
120
BT
150
BT
180
BT
240
BT
320
BT
400
BT
600
BT
800
BT 1000
BT 1200
BT 1500
100ml
0,5 Kg
198,00
198,00
205,00
205,00
205,00
211,00
215,00
225,00
241,00
255,00
286,00
308,00
880,00
880,00
918,00
918,00
918,00
946,00
968,00
1017,00
1094,00
1166,00
1320,00
1430,00
ceny Kč bez DPH
aplikace brusných past BT:
Pasty řady BT jsou určeny k zabrušování či lapování výrobků z tvrdokovů a speciálních ocelí. Zrnitost
pasty se volí dle charakteru výchozího materiálu a požadavku na konečnou drsnost výsledného povrchu.
K zabrušování či lapování se používají pasty v konzistenci dodávané výrobcem, v případě sedimentace
brusiva (u hrubších past) je zapotřebí pastu promíchat. Popřípadě ředit olejem . (motorový olej, řezný olej,
nafta, petrolej) na požadovanou konzistenci. Pro vlastní zabrušování či lapování se používá pouze
nepatrné množství pasty, která má vytvořit mezi dosedacími plochami tenkou souvislou vrstvu.
Nadbytečné množství pasty se v průběhu zabrušování vytlačí mimo dosedací plochy. Opracované
i potřísněné kovové plochy se očistí organickými rozpouštědly (nafta, benzin či alkalické odmašťovadlo )
distributor :
Vlasta Žáčková - PROBRUS, DOUBRAVA 181 , 294 11 Loukov, tel.326 789 403,
[email protected]
Download

polotuhé brusné pasty olejem rozpustné BT