889SP
Elektroda CERTANIUM 889SP je určena pro sváření
veškeré lité oceli, včetně šedé litiny, slitiny železa,
plastické oceli, tvárné litiny a dalších druhů litiny,
a také pro spojování oceli a litiny.
Jedinečná slitina kovu a složení elektrody CERTANIUM
889SP umožňuje výrobu odolných, neporézních svárů
na litině bez předehřátí.
Bimetalový základ nabízí možnost použití širokého
rozpětí proudu bez rizika přehřátí.
Jelikož elektroda nebude příliš horká, vytvoří měkký,
hladký oblouk, který během sváření nekolísá. Díky kontrolovatelnému oblouku elektrody CERTANIUM 889SP
se zmenšuje teplem ohrožená zóna.
Použití: velmi často se používá pro upevnění strojů, opravy ozubených věnců, pouzder, pro opravy
a novou nástavbu poškozených a opotřebovaných
dílů apod.
PROČ? PRÁVĚ PROTO, ŽE...
je jisté, že na mezinárodní úrovni je mnoho společností, které
vyrábějí produkty pro svařování, a také, že použití jejich produktů je cíleně zaměřeno hlavně na odvětví výroby - nevyužívá
se jich pro údržbu, i když často se má za to, že tyto výrobky jsou
bifunkční.
Při svařování ve výrobě a údržbě jsou potřeby zcela odlišné: zatímco při výrobě je složení kovů, které se budou svářet, známé,
v případě údržby je tato skutečnost velmi problematická, což
je mnohdy překážkou pro svářečské práce. CERTANIUM, vědomá
si této skutečnosti, nabízí jedinečný koncept, který překonává
ten, jež mají společnosti vyrábějící produkty pro výrobu. CERTANIUM vyrábí a distribuuje elektrody, dráty a další potřebné materiály, jejichž použití je speciálně zaměřeno na údržbu.
Pracovník, pověřený opravou, často jen stěží ví, kdy a co bude
muset při své práci svařovat: klasické železo, mosaz, ocel, hliník
atd., navíc ale ví, že opravované materiály jsou obvykle špinavé
a přístup k nim není někdy jednoduchý. CERTANIUM přispívá
k usnadnění práce a v konečném důsledku k úspoře času a investic, a to prostřednictvím svých exkluzivních produktů pro
údržbu.
Výše uvedené poznatky jsou založené na 35-letém vědeckém
výzkumu. S elektrodami CERTANIUM docílíte maximálního efektu při každé opravě. CERTANIUM Vám zaručí, že práce je provedena v požadované kvalitě.
CERTANIUM – ELEKTRODA, KTERÁ MYSLÍ ZA VÁS! VŽDY!
ELEKTRODY,
které myslí za Vás
Průměry elektrod: 2,5 mm; 3,25 mm; 4,0 mm; 4,8 mm
N-tek, s.r.o.
U Vodojemu 1245/1
693 01 Hustopeče
Tel./fax: +420 519 411 872
E-mail: [email protected]
www.ntek.cz
spojení silných partnerů
ELEKTRODY,
které myslí za Vás
www.ntek.cz
707SP
Speciálně legovaná elektroda CERTANIUM 707SP
pro opravy a spojování
všech svařitelných ocelí.
Tato elektroda umožňuje práci v jakékoliv pozici, svisle, vodorovně, nad hlavou, skutečně s ní lze
pracovat jakkoliv - včetně sváření tzv. za roh. Vlastnosti a rovnoměrný svár při střídavém nebo stejnosměrném proudu, prakticky bez odletujících jisker
a prskání, to je jen malá část jejích předností. Práce
s elektrodou 707SP zabezpečuje vynikající odolnost
proti korozi a odolnost proti trhlinám uvnitř sváru.
Sváry jsou snadno obrobitelné.
701
Elektroda CERTANIUM 701
pro nelegovanou, konstrukční ocel, použitelná ve všech
pozicích a přes nečistoty.
Použití:
- upínací zařízení, rámy, upevnění strojů, skladovací
nádrže, zemědělské stroje, úhlové sváření, potrubí,
tepané železo apod.
- různé svářecí práce - konstrukční ocel
- rovnoměrný svár při střídavém nebo stejnoměrném
proudu prakticky bez odletujících jisker, prskání
a kouře.
Použití:
Typické aplikace:
- na opravy nástrojů, upínacích čelistí apod.
- na opravy ramen jeřábů, ocelové nástroje, matrice, převodovky, ozubená kola, šnekové převody
a řetězová kola, články řetězu a táhla atd.
•
•
•
•
•
•
Kompatibilní se všemi druhy oceli včetně nerezu.
Jedna elektroda pro všechny typy oceli.
Redukuje zásoby na skladě - eliminuje chyby.
Úspora nákladů při neplánovaných opravách.
Sváří přes nečistoty a špínu.
Voděodolná elektroda, neabsorbuje vlhkost.
Průměry elektrod: 1,6 mm; 2,0 mm; 2,5 mm;
3,25 mm; 4,0 mm
ELEKTRODY,
které myslí za Vás
Speciální elektroda CERTANIUM 100 AC/DC pro
odstranění hrotů, starých vrstev, starých svárů,
pro vrtání a řezání. Elektroda je určena pro všechny vodivé kovy včetně oceli, ušlechtilé oceli, litiny, hliníku, manganové oceli a tvrdých svárů.
CERTANIUM 100 umožňuje řezání a odstraňování téměř všech kovů bez rizika přehřátí. Vhodná
také pro úzká místa.
Použití:
Průměry elektrod: 2,4 mm; 3,2 mm; 4,0 mm; 5,0 mm
- na nerez, manganovou ocel, legovanou ocel, ocel
s vysokým obsahem uhlíku, odlévanou ocel, pružinovou ocel atd.
- spojování a opravy neznámých nebo rozdílných
typů oceli a opravy zalomených šroubů, čepů, závitníků apod.
100
246
Dutinová elektroda CERTANIUM 246
je určená pro opravy komplexních „tvrdokovů“
a slitin, kde je požadována vysoká odolnost proti
nárazu, manganových ocelo-slitin a také pro opravy uhlíkových ocelí s odolností proti nárazům.
Použití:
- určená pro použití na litině, manganové oceli,
uhlíkové oceli odolná vysokému opotřebení, otírání
a otryskávání
- materiál elektrody má vynikající teplotní odolnost až
537°C
- vhodná pro stavební stroje - zuby, lžíce, kladiva, vidle, nákladové lopaty, pásy a podobné těžké přístrojové součástky, které jsou vystaveny vysokému otěru
- vyhloubení drážek tvaru V
- připravení základního materiálu pro sváření
- odstranění svárových spojů
- pro vrtání a řezání
- oddělení kovových čepů, řetězů a ložisek
CERTANIUM 100 nabízí čistý povrch bez zbytků uhlíku.
Povrch je bez dalších příprav připraven pro sváření
a je použitelný také pro litinu. Zcela nepatrný obsah
uhlíku v CERTANIUM 100 pomáhá předejít usazeninám karbonu, křehnutí a případně praskání, ke kterému může dojít díky pohlcení karbonu. Čištění po použití je možné drátěným kartáčem, jelikož CERTANIUM
100 nezanechává žádné zbytky nečistot.
CERTANIUM 100 řeže dokonce i takové kovy, které nelze dělit plamenem.
Průměry elektrod: 2,4 mm; 3,2 mm; 4,0 mm
Download

Technický list - N-tek