DUA PLUS B
Náhradní díly na
kotle DUA PLUS
Dakon - UNICAL
00331563 - ed. 04/07
DUA PLUS BTN
fino a matricola 04I01100
4
67 68
34
71
54
13
15
14
26
54
8
35
16
7
70
17
3
72
53
69
23
81
36
36
43
73
82
54
20
46
56
74
25
9
18
40
75
40
19
12
80
44
10
11
38
41
57
50
66
29
47
56
51
61
49
62
31
65
22
21
2
55
42
48
60
64
39
37
54
33
DUA PLUS BTFS
fino a matricola 04I00070
1
6
67 68
58
28
5
2
3
14
4
8
16
54
13
15
27
7
54
35
53
69
78 79
17
72
36
77
36
81
76
82
54
20
46
56
9
18
40
32
12
80
44
40
10
11
19
38
41
57
50
66
29
42
51
61
59
39
48
47
60
56
49
37
54
33
63
30
65
22
21
55
3
DUA PLUS BTN komín
provedení Dakon s 60l smaltovaným zásobníkem
4
67 68
34
71
54
13
15
14
26
54
8
35
16
7
70
17
3
72
53
69
23
81
36
36
43
73
82
54
46
56
74
25
9
18
40
20
75
12
80
40
19
10
11
87
41
57
50
66
29
47
56
48
60
61
64
49
62
31
65
22
21
4
55
84
88
42
51
37
54
33
DUA PLUS BTFS - turbo
provedení Dakon s 60l smaltovaným zásobníkem
1
6
67 68
58
28
5
3
2
14 86
4
8
16
54
13
15
27
7
54
35
53
69
78 79
17
72
36
77
36
81
76
82
54
46
56
9
18
40
32
12
20
80
40
10
11
19
87
41
57
50
66
29
48
47
60
61
59
56
49
84
88
42
51
37
54
33
63
30
65
22
21
55
5
DUA PLUS BTN Inox - komín
Provedení UNICAL s 60l nerezovým zásobníkem
34
71
54
14
26
83
54
8
16
85
7
70
17
53
69
18
36
23
12
80
73
10
36
11
20
46
56
74
25
54
84
9
42
40
75
37
40
19
41
87
57
50
66
29
47
56
51
88
48
60
61
64
49
62
31
65
22
21
6
55
54
33
DUA PLUS BTFS Inox - turbo
Provedení UNICAL s 60l nerezovým zásobníkem
1
6
58
28
3
5
2
86
8
16
54
27
83
7
54
85
53
69
78 79
17
36
77
18
36
12
76
80
10
54
11
20
46
56
84
9
42
40
32
40
19
37
41
87
57
50
66
29
61
59
51
88
48
47
60
56
49
54
33
63
30
65
22
21
55
7
PŘEHLED NÁHRADNÍCH DÍLŮ
Poz.
Kód
Popis
1
95000015
Těsnění ventilátoru prům. 55
2
95000017
Silikonová hadička 4 x 8 mm L = 2 m
3
95000021
Senzor ÚT 3/4"
4
95000023
Sada těsnění
5
95000037
Manostat
6
95000039
Sonda ventilátoru, Var. PPS0100C
7
95000040
Sada izolací komory
8
95000076
Havarijní termostat 105°, Var. 95000708
9
95000078
By-Pass
10
95000084
Clona červená
11
95000093
Filtr TUV
12
95000108
Vypouštěcí ventil
13
95000221
Hořčíková anoda
14
95000115
Výměník
15
95000116
Zemnící vodič anody L = 250 mm
16
95000117
Ruční odvzdušňovák 1/4"
17
95000185
Expanzní nádoba 7,5l
18
95000218
Jímka čidla L= 510 mm
19
95000391
Průchodky
20
95000454
Tlakový spínač
21
95000456
Sada ovládacích knoflíků
22
95000457
Sada hřídelek
23
95000468
Sada elektrod, vodičů a návleků komín
24
95000469
Sada elektrod, vodičů a návleků turbo
25
95000470
Přední panel
26
95000471
Boční panel komín L
27
95000472
Boční panel turbo L
28
95000473
Kryt komory horní turbo
29
95000481
Řídící elektronika B
30
95010169
Panel kompletní turbo
31
95030128
Panel kompletní komín
32
95210617
Přední panel turbo
33
95210618
Boční panel komín P
34
95211156
Přerušovač tahu
35
95230060
Zásobník 60l smalt
36
95250241
Spona trubky Ø 16 mm
37
95000104
Napouštěcí ventil
38
95250247
Armatura ÚT vstup
39
95250250
Armatura TUV vstup
40
95250256
Spona čerpadla
41
95250410
Pojistný ventil TUV 7 bar
42
95250444
Armatura napouštěcí, Var. 95250245
43
95250523
Těsnění smaltované příruby
44
95260376
Pojistný ventil 3 bar s maticí
45
95260520
Spalinový termostat 75 °C
46
95260537
Okroužek 3 x Ø 17,8 mm
47
95260807
Plynová armatura SIT SIGMA
48
95261342
Čerpadlo TUV UNHUL 15/5-1 FF- CRR-12
Servizio Documentazione Tecnica
8
PŘEHLED NÁHRADNÍCH DÍLŮ
Poz.
Kód
Popis
Zapalovací transformátor
49
95261278
50
95261067
Čerpadlo ÚT UNHUL 15/6-3 CRR-12
51
95261372
Tlakoměr
52
95261425
Hořák ZP
53
95261426
Hořák GPL
54
95310400
Zámek dvířek
55
95310547
Výlisek panelu přední
56
95360438
Těsnění
57
95360441
Okroužek 2,62 X 18,73 mm
58
95370708
Ventilátor, Var. 95261068
59
95600164
Vodiče Trasf. Acc. - VG - E. RIL - BTFS Plus
60
95600165
Vodiče SR - DK - PS - PR - B Plus
61
95600166
Vodiče SS - MD - B Plus
62
95600167
Vodiče TF - TL - BTN Plus
63
95600168
Vodiče PV - TL - V - BTFS Plus
64
95600169
Vodiče Trasf. Acc. - VG - E. RIL - BTN Plus
65
95630051
Displej
66
95261319
Deska ionizace (starší typ elektroniky)
67
95000268
Trysky ZP
68
95000291
Tryska GPL
69
95000486
Elektrody
70
95000602
zrušeno
71
95000797
zrušeno
72
95261480
zrušeno
73
95610353
Pouze sady 95000468 a 95000469
74
95610685
Pouze sady 95000468 a 95000469
75
95610750
Pouze sady 95000468 a 95000469
76
95610751
Pouze sady 95000468 a 95000469
77
95610753
Pouze sady 95000468 a 95000469
78
95610754
Pouze sady 95000468 a 95000469
79
95610755
Pouze sady 95000468 a 95000469
80
95000567
Čidlo TNS, Var. 00360592
81
95261481
Trubka v zásobníku plast
82
95261479
Příruba zásobníku mosazná
83
95230337
Zásobník 60l nerez
84
95000099
Pojistný ventil 3 bar
85
95261614
Odvzdušňovací ventil automatický, Var. 95000098
86
95262225
Výměník, Var. 95000115
87
95250845
Armatura ÚT vstup
88
95250846
Armatura TUV vstup
Servizio Documentazione Tecnica
9
AG S.P.A.
46033 casteldario - mantova - italia - tel. 0376/57001 (r.a.) - fax 0376/660556
www.unical.ag - [email protected]
La Unical declina ogni responsabilità per le possibili inesattezze se dovute ad errori di trascrizione o di stampa. Si riserva
altresì il diritto di apportare ai propri prodotti quelle modifiche che riterrà necessarie o utili, senza pregiudicarne le
caratteristiche essenziali.
Download

DUA PLUS BTN