propojovací a monitorovací systémy a systémy dálkového řízení
čidla a ochranná zařízení
únikové čidlo „DPWL“
detektor úniku chladicích plynů
CAREL navrhuje novou řadu čidel pro
chladicí plyny CFC, HFC a CO2, pokrývající
všechny potřeby v oboru průmyslového
chlazení a klimatizace (supermarkety,
nákupní centra, další veřejné prostory) u
jednotek vyžadujících trvalé řízení a dohled
s informováním o stavu systému s cílem
omezit problémy způsobené úniky plynu.
Čidla jsou kalibrována na měření nejčastěji
používaných plynů (R22, R134a, R404a,
R407c, R410a a C02).
Při zjištění úniku s překročením jisté
koncentrace vyšle čislo signál regulátoru
nebo supervizoru, k němuž je připojeno.
Současně je signalizován zvukový a optický
místní alarm.
Výhody prevence úniků chladicího plynu:
• prevence odstávky systému a
významných ekonomických škod při
nesprávném skladování potravin - může
ušetřit peníze;
• příspěvek ke snížení emisí skleníkových
plynů dle požadavků Kjótského
protokolu;
• zajištění bezpečnosti osob v prostředí,
kde pracují chladicí jednotky.
K dispozici jako zabudované nebo dálkové
čidlo.
• úspory: rychlý zásah
předchází odstávce jednotky;
• bezpečnost: pro osoby
nacházející se v blízkosti
jednotky i pro skladované
potraviny;
• signál: rychlé upozornění na
úniky plynu ze systému
Instalace čidla detekce úniku zajišťuje
shodu s evropskými normami F-GAS a
EN378 a také s ASHRAE 15 (USA).
carel.com
Technická specifikace
Dostupné kódy
Kód
Typ čidla
Místní alarm
sériový: RS485 Modbus
analogový: 0 až 5 V, 1 až 5 V, 0 až 10 V, 2 až 10 V, 4 až 20 mA
digitální: relé 1 A, 24 Vstř
optický (červená LED)
optický (červená LED)
zvukový(bzučák): práh 1 500 ppm
zvukový(bzučák): práh 100 ppm
DPWLB07000 Detektor úniku plynu pro R134a,
polovodičová verze
DPWLB27000 Dálkový (5 m) detektor úniku plynu
pro R134a, polovodičová verze IP66
DPWLC07000 Detektor úniku plynu pro R404a,
polovodičová verze
DPWLC27000 Dálkový (5 m) detektor úniku plynu
pro R404a, polovodičová verze IP66
Příklad použití
DPWLD07000 Detektor úniku plynu pro R407c,
polovodičová verze
RS485 Modbus
DPWLD27000 Dálkový (5 m) detektor úniku plynu
pro R407c, polovodičová verze IP66
other
thirdparty
devices
Router Bridge
Access Point
*
DPWLE07000 Detektor úniku plynu pro R410a,
polovodičová verze
DPWLE27000 Dálkový (5 m) detektor úniku plynu
pro R410a, polovodičová verze IP66
RS485 Modbus remote serial line
RS485 Modbus
DPWL417000 Detektor úniku plynu pro CO2,
infračervená verze
DPWL427000 Dálkový (5 m) detektor úniku plynu
pro CO2, infračervená verze IP66
supervisor
pCO regulátor
*
MPXPRO
MPXPRO
parametrický regulátor
pCO regulátor
0-10 V
4-20 mA
digital output
0-10 V
4-20 mA
*
digital output
pCO regulátor
parametrický regulátor
*: ověřte kompatibilitu s použitím na regulátoru
Rychlá signalizace úniku plynu
Lepší propojitelnost
Shoda s normami
Minimalizace nákladů v důsledku úniu z
okruhu, ochrana zdraví osob.
Integrace s většinou regulátorů CAREL
a třetích stran.
Zarušení shody s evropskými (F-GAS
a EN378) a americkými normami
(ASHRAE 15).
Headquarters ITALY
Sales organization
CAREL INDUSTRIES Hqs.
CAREL Asia - www.carel.com
CAREL Australia - www.carel.com.au
CAREL China - www.carel-china.com
CAREL Deutschland - www.carel.de
CAREL France - www.carelfrance.fr
CAREL Iberica - www.carel.es
Via dell’Industria, 11
35020 Brugine - Padova (Italy)
Tel. (+39) 0499 716611
Fax (+39) 0499 716600
[email protected]
All trademarks hereby referenced are
the property of their respective owners.
CAREL INDUSTRIES is a registered trademark of
CAREL INDUSTRIES in Italy and/or other countries.
+3000035IT - 1.1 - 01.10.2012
Dostupné výstupy
Infračervený
IP66 pro CO2
Affiliates
CAREL India - www.carel.in
CAREL Russia - www.carelrussia.com
CAREL South Africa - www.carelcontrols.co.za
CAREL Sud America - www.carel.com.br
CAREL U.K. - www.careluk.co.uk
CAREL U.S.A. - www.carelusa.com
CAREL Czech & Slovakia - www.carel-cz.cz
CAREL Korea - www.carel.co.kr
CAREL Ireland - www.carel.com
CAREL Thailand - www.carel.co.th
CAREL Turkey - www.carel.com.tr
© CAREL INDUSTRIES 2012 all rights reserved. CAREL INDUSTRIES si riserva la possibilità di apportare modifiche o cambiamenti ai propri prodotti senza alcun preavviso.
Polovodičový
IP41 a IP66 pro R22, R134a, R404A,
R407c, R410a
Funkce
verze
DPWLA07000 Detektor úniku plynu pro R22,
polovodičová verze
DPWLA27000 Dálkový (5 m) detektor úniku plynu
pro R22, polovodičová verze IP66
Download

Brožura