Učební pomůcky pro fyziku, anatomii,
laboratorní zařízení, vybavení učeben,
doplňky
Učební pomůcky
Zájmová činnost
Žákovské
Studentské
Laboratoní
Badatelské
Aplikace laboratorních a badatelských
Stereoskopické
Metalografické
Polarizační
Fluorescenční
CCD kanery
Inverzní
Měřící
Trichinoskopy
Měřící a výhřevné stolky
Osvětlení
Lupy
Mikrotomy
Preparační soupravy, skla
Mikroskopické preparáty
Zobrazovací technika
Miksroskopy MOTIC
Software
Didaktik s.r.o.
Revoluční 1
696 01 Rohatec
Tel. : 518 359 120
platný od 1.9.2013
Katalog
Mikroskopy a příslušenství
… nejen pro fyziku
e-mail :
[email protected]
Internet
http://www.didaktik.cz
Úvodní slovo
Vážení obchodní partneři,
Jsme potěšeni, že vám můžeme pomoci při rozhodování o nákupu nových mikroskopů, preparátů, příslušenství a
zobrazovací techniky.
Při sestavování tohoto katalogu jsme se snažili zohlednit potřeby všech uživatelů od začínajících badatelů až po
profesionální pracoviště. Jsme přesvědčeni, že komplexnost nabídky vás nejenom příjemně překvapí, ale umožní vám
seznámit se s technickým pokrokem v oblasti mikroskopů.
Věříme, že školy na všech stupních naleznou právě ten model, který splní požadavky výukových plánů. Zařazení
nových modelů biologických, fluorescenčních, polarizačních i metalografických mikroskopů jistě zaujme specializovaná
pracoviště.
Pro průmysl jsme připravili nabídku stereoskopických a měřících mikroskopů, které najdou uplatnění ve výrobě
i na kontrolních pracovištích.
Řada z vás měla již dříve možnost seznámit se s naší produkcí. Jistě jste zaregistrovali naši snahu o dosažení dobré
kvality, serióznosti a ochotu vyhovět vašim potřebám, mnohdy i mimořádným a nestandardním.
Naše firma navazuje na mnohaletou úspěšnou tradici tuzemské firmy MEOPTA Praha, a proto je naším krédem
nabídnout zákazníkovi perfektní kvalitu a brilantní obraz v příznivé cenové relaci, o čemž se přesvědčíte porovnáním
našich cen s cenami renomovaných zahraničních firem. Kromě této přednosti jsou naše výrobky dodávány s prodlouženou
pětiletou záruční lhůtou. V případě vašeho zájmu jsme připraveni předvést mikroskopickou techniku na vašem pracovišti,
resp. ji zapůjčit k vlastnímu otestování v rámci předprodejních služeb.
Byli bychom rádi, kdyby jste si svým rozhodnutím a výběrem mohli ověřit, že naše cíle, uvedené na titulní straně
tohoto katalogu, nejsou jen planou proklamací, ale mají reálnou podobu. Těšíme se na spolupráci.
Kolektiv autorů
Obsah
Hobby
3
Měřící
50
Žákovské
4
Trichinoskopy
53
Studentské
7
Měřící a výhřevné stolky
54
Laboratorní
16
Osvětlení
55
Badatelské
23
Lupy
56
Stereoskopické
27
Mikrotomy
57
Metalografické
40
Preparační soupravy, podložní a krycí skla
59
Polarizační
43
Mikroskopické preparáty
60
Fluorescenční
44
Zobrazovací technika
64
CCD kamery
47
Motic
66
Inverzní
48
Software
68
Legenda k použitým zkratkám
Zkratka
LWD
N.A.
F.N.
S
SP
PC = PL
A
Význam
Dlouhá pracovní vzdálenost
Numerická apertura
Polní číslo
Odpružená optika
Semiplanachromatické objektivy
Planachromatické objektivy
Achromatické objektivy
Zkratka
DIN
ND
E
XC = PH
FLC
∞
PLL
Význam
Německá průmyslová norma
Náhradní díly
Ekonomik
Objektiv pro fázový kontrast
Nastavitelný doraz posuvu
Objektivy korigované na nekonečno
Objektivy pro nepokryté preparáty s dlouhou prac. vzdáleností
Mikroskopy pro zájmovou činnost
Mikroskopy řady HM jsou určeny pro začínající pozorovatele. Umožňují sledovat objekty přímo, bez potřeby jejich úpravy
na tenké řezy.
MODEL HM
Objednací číslo: 1.00.01
Monokulární hlavice
Okulárový tubus
Možnost protáčení tubusu
Okulár širokoúhlý DIN
Achromatický objektiv
Celkové optické zvětšení
Tyčový stativ
Je tvořen stolkem (110x100 mm)
s podložní deskou 60 mm
Dva pružinové držáky preparátu
Hrubý posuv po tyči zajištěn fixačním šroubem
Jemný posuv (pastorek – hřebínek)
Volná pracovní vzdálenost
Transportní polystyrenový obal
Výška mikroskopu
Celková hmotnost včetně obalu
úhel vhledu 45°
360°
WF 10x
2:1 (pevně zabudován)
20x
v rozmezí 40 mm
délka 30 mm
85 mm
240 x 350 x 145 mm
210 mm
1,3 kg
Doplňky a náhradní díly k modelu HM
Obj. číslo
10 001
10 002
10 004
Název
Okulár H 5x Huygens
Okulár širokoúhlý WF 15x
Okulár širokoúhlý WF 10x
MODEL HM 1
DIN
DIN
DIN
Obj. číslo
130 001
310 001
Název
Podložní sklo
Pérový držák preparátu
Objednací číslo: 1.00.02
Jednoduchý prohlížecí mikroskop pro začínající i pokročilé
Zvětšení
Zaostřování zabudované do tělesa mikroskopu
Přídavná bateriová minilampa
Výška mikroskopu
Obal – karton
Hmotnost včetně obalu
30x
120 mm
230 x 170 x 35 mm
0,2 kg
Doplňky a náhradní díly k modelu HM 1
Obj. číslo
320 001
Název
Žárovka 2,5V/0,3A
Obj. číslo
Název
3
Žákovské mikroskopy
Modely řady ZM jsou osvědčené mikroskopy pro základní školy. Dobré mechanické provedení, stativy z hliníkových slitin,
kvalitní skleněná optika v kovových pouzdrech. Okuláry, zrcátko a pružinové držáky jsou fixovány proti svévolnému
vyjmutí. Mikroskopy je možné dokompletovat křížovými vodiči preparátů a osvětlovacími lampami. Lampa Model OL 2
je vybavena bezpečnou, nízkonapěťovou LED diodou s velkou svítivostí. Mikroskopy této řady jsou vybaveny dorazem
posuvu, zabraňujícím poškození preparátu. Objektivy s větším zvětšením jsou odpružené (označení „S“), což zabrání
prolomení preparátu. Ke každému žákovskému mikroskopu o nás zdarma obdržíte dárek.
MODEL ZM
Objednací číslo: 2.00.01
Monokulární hlavice
Sklopné rameno
úhel vhledu 45° až 90°
Okulár širokoúhlý
WF 10x
(ukazatel v zorném poli)
Achromatický objektiv
4:1
Celkové optické zvětšení
40x
Stůl - čtvercový
85 x 95 mm
• Dvojice pružinových držáků preparátu
• Ve stole je umístěna kondenzorová čočka koncentrující
svazek paprsků dopadajících na plankonkávní zrcátko
o průměru 40 mm, upevněné v noze
• Zaostřování posuvem tubusu (pastorek – hřebínek) vůči stolku
• Pod stolkem je upevněn revolverový měnič šesti aperturních
clon pro dosažení kontrastního obrazu preparátu
Transportní polystyrenový obal
240 x 350 x 145 mm
Výška mikroskopu
265 mm
Celková hmotnost včetně obalu
1,5 kg
MODEL ZM 1
Objednací číslo: 2.00.02
Monokulární hlavice
Sklopné rameno
úhel vhledu 45° až 90°
Okulár širokoúhlý
WF 10x
Revolverová hlavice pro 3 objektivy
Achromatické mikroobjektivy
4:1, 10:1, 40:1 (S)
Celkové optické zvětšení
40x–400x
Stůl - čtvercový
85 x 95 mm
• Dvojice pružinových držáků preparátu
• Ve stole je umístěna kondenzorová čočka koncentrující
svazek paprsků dopadajících na plankonkávní zrcátko
o průměru 40 mm, upevněné v noze
• Zaostřování posuvem tubusu (pastorek – hřebínek) vůči stolku
• Pod stolkem je upevněn revolverový měnič šesti aperturních
clon pro dosažení kontrastního obrazu preparátu
Transportní polystyrenový obal
240 x 350 x 145 mm
Výška mikroskopu
300 mm
Celková hmotnost včetně obalu
1,5 kg
Doplňky a náhradní díly k modelům ZM, ZM 1 a ZM 11
Obj. číslo
10 005
10 006
10 003
310 002
70 011
70 012
330 001
4
Název
Okulár H 5x Huygens
Okulár širokoúhlý WF 15x
Okulár širokoúhlý WF 10x
Pérový držák preparátu
Osvětlovací lampa OL 1 (230V/15W)
Osvětlovací lampa OL 2 LED (230V/12V/5W)
Plankonkávní zrcátko 40 mm
Obj. číslo
30 004
30 005
30 006
30 001
30 002
30 003
Dárek
Název
Objektiv 4:1, pro model ZM
Objektiv 10:1, pro model ZM
Objektiv 40:1, pro model ZM (S)
Mikroobjektiv 4:1
Mikroobjektiv 10:1
Mikroobjektiv 40:1 (S)
Sada preparátů
Žákovské mikroskopy
MODEL ZM 2
Objednací číslo: 2.00.04
Monokulární hlavice
Sklopné rameno
Okulár širokoúhlý
Revolverová hlavice pro 3 objektivy
Achromatické objektivy
Celkové optické zvětšení
Stůl - čtvercový
• Dvojice pružinových držáků preparátu
• Ve stole je umístěna kondenzorová čočka koncentrující
svazek paprsků dopadajících na plankonkávní zrcátko
o průměru 40 mm, upevněné v noze
• Zaostřování pomocí makro a mikro posuvu
tubusu vůči stolku
• Pod stolkem je upevněn revolverový měnič šesti aperturních
clon pro dosažení kontrastního obrazu preparátu
Transportní polystyrenový obal
Výška mikroskopu
Celková hmotnost včetně obalu
MODEL ZM 3
úhel vhledu 45° až 90°
WF 10x
4:1, 10:1, 40:1 (S)
40x–400x
85 x 95 mm
240 x 350 x 145 mm
265 mm
1,5 kg
Objednací číslo: 2.00.06
Monokulární hlavice otočná o 360°
Okulárový tubus
úhel vhledu 45°
Šikmý úhel vhledu umožní sledování preparátu bez
potřeby naklonění ramene.
Okulár širokoúhlý
Revolverová hlavice pro 3 objektivy
Achromatické objektivy
Celkové optické zvětšení
Stůl - čtvercový
• Dvojice pružinových držáků preparátu
• Ve stole je umístěna kondenzorová čočka koncentrující
svazek paprsků dopadajících na plankonkávní zrcátko
o průměru 40 mm, upevněné v noze
• Zaostřování pomocí makro a mikro posuvu tubusu
vůči stolku
• Pod stolkem je upevněn revolverový měnič šesti aperturních
clon pro dosažení kontrastního obrazu preparátu
Transportní polystyrenový obal
Výška mikroskopu
Celková hmotnost včetně obalu
WF 10x
4:1, 10:1, 40:1 (S)
40x–400x
85 x 95 mm
240 x 350 x 145 mm
300 mm
1,5 kg
Doplňky a náhradní díly k modelům ZM 2, ZM 21, ZM 3 a ZM 31
Obj. číslo
10 005
10 003
10 006
10 007
310 002
70 011
70 012
330 001
Název
Okulár H 5x Huygens
Okulár širokoúhlý WF 10x
Okulár širokoúhlý WF 15x
Okulár P 16x periplanatický
Pérový držák preparátu
Osvětlovací lampa OL 1 (230V/15W)
Osvětlovací lampa OL 2 LED (230V/12V/4W)
Plankonkávní zrcátko 40 mm
Obj. číslo
30 004
30 005
30 006
30 001
30 002
30 003
310 003
Název
Objektiv 4:1
Objektiv 10:1
Objektiv 40:1 (S)
Mikroobjektiv 4:1
Mikroobjektiv 10:1
Mikroobjektiv 40:1 (S)
Křížový vodič preparátu
5
Žákovské mikroskopy
MODEL ZM 11
MODEL ZM 21
MODEL ZM 31
MODEL ZM 41
Objednací číslo: 2.00.03
Objednací číslo: 2.00.05
Objednací číslo: 2.00.07
Objednací číslo: 2.00.09
s osvětlením OL 1
Uvedené modely jsou od roku 2005 kompletovány nízkonapěťovou osvětlovací lampou OL 2 LED.
MODEL ZM 4
Objednací číslo: 2.00.08
Monokulární hlavice
Okulárový tubus
úhel vhledu 45°
Otočná hlavice
360°
Okulár širokoúhlý
WF 10x
Revolverová hlavice pro 3 objektivy
Mikroobjektivy
4:1, 10:1, 40:1, (S)
Celkové optické zvětšení
40x–400x
Stůl
90 x 93 mm
• Dvojice pružinových držáků preparátu
• Ve stole je umístěna kondenzorová čočka koncentrující
svazek paprsků dopadajících na plankonkávní zrcátko
o průměru 40 mm, upevněné v noze
• Zaostřování pomocí makro a mikro posuvu tubusu vůči stolku
• Pod stolkem je upevněn revolverový měnič šesti aperturních
clon pro dosažení kontrastního obrazu preparátu
• Výška zdvihu stolu
cca. 8 mm
Transportní polystyrenový obal
300 x 150 x 190 mm
Výška mikroskopu
300 mm
Celková hmotnost včetně obalu
1,1 kg
MODEL ZM 42
Objednací číslo: 2.00.10
Stolek je kompletován křížovým vodičem preparátu
Ostatní parametry viz. model ZM 4
Křížový vodič preparátu
Doplňky a náhradní díly k modelům ZM 4 a ZM 41
Obj. číslo
10 005
10 004
10 006
10 007
310 002
330 001
6
Název
Okulár H 5x Huygens
Okulár širokoúhlý WF 10x
Okulár širokoúhlý WF 15x
Okulár P 16x periplanatický
Pérový držák preparátu
Plankonkávní zrcátko 40 mm
Obj. číslo
30 001
30 002
30 003
70 012
310 003
Dárek
Název
Mikroobjektiv 4:1
Mikroobjektiv 10:1
Mikroobjektiv 40:1 (S)
Osvětlovací lampa OL 2 LED (230V/12V/4W)
Křížový vodič preparátu
Sada preparátů
Studentské mikroskopy
Robustní konstrukce, kvalitní optika a DIN objektivy, precizní mechanické zpracování, bezpečné osvětlení pomocí LED
diod nebo halogenových žárovek. Toto vše jsou parametry, které předurčují využití mikroskopů řady SM nejenom pro
studijní účely, ale i pro rutinní laboratorní práci. Ke každému studentskému mikroskopu od nás zdarma obdržíte dárek.
MODEL SM 0
Objednací číslo: 3.00.01
Monokulární hlavice
Okulárový tubus
Okulár širokoúhlý DIN
Revolverová hlavice pro 3 objektivy
Achromatický objektiv DIN
Celkové optické zvětšení
Stůl - čtvercový
• Ve stole je umístěna kondenzorová čočka koncentrující
svazek paprsků dopadajících na plankonkávní zrcátko
o průměru 40 mm, upevněné v noze
• Zaostřování pomocí koaxiálního makro a mikro posuvu
• Pod stolkem je upevněn revolverový měnič šesti aperturních
clon pro dosažení kontrastního obrazu preparátu
Transportní polystyrenový obal
Výška mikroskopu
Celková hmotnost včetně obalu
úhel vhledu 45°
WF 10x
4:1, 10:1, 40:1(S)
40x–400x
85 x 95 mm
230 x 180 x 360 mm
300 mm
2,2 kg
MODEL SM 02
Objednací číslo: 3.00.03
Stolek je kompletován křížovým vodičem preparátu, ostatní parametry viz. model SM 0
MODEL SM 01
Objednací číslo: 3.00.02
Monokulární hlavice
Okulárový tubus
Okulár širokoúhlý DIN
Revolverová hlavice pro 3 objektivy
Achromatické objektivy DIN
Celkové optické zvětšení
Stůl
• Výška zdvihu stolu
• Zaostřování pomocí koaxiálního makro a mikro posuvu
• Pod stolkem je upevněn revolverový měnič šesti aperturních
clon pro dosažení kontrastního obrazu preparátu
Osvětlovací soustava – bezpečné nízké napětí
LED dioda
Transportní polystyrenový obal
Výška mikroskopu
Celková hmotnost včetně obalu
MODEL SM 03
úhel vhledu 45°
WF 10x
4:1, 10:1, 40:1(S)
40x–400x
110 x 112 mm
15 mm
220V/5V/4W
230 x 180 x 360 mm
350 mm
2,2 kg
Objednací číslo: 3.00.04
Stolek je kompletován křížovým vodičem preparátu, ostatní parametry viz. model SM 01
Doplňky a náhradní díly k modelům SM 0, SM 01, SM 02 a SM 03
Obj. číslo
10 005
10 004
10 006
310 002
70 011
70 012
330 002
310 003
10 008
Název
Okulár H 5x Huygens
Okulár širokoúhlý WF 10x
Okulár širokoúhlý WF 15x
Pérový držák preparátu
Osvětlovací lampa OL 1 (230V/15W)
Osvětlovací lampa OL 2 LED (230V/12V/4W)
Elektrický adapter pro LED osvětlení 230V/5V
Křížový vodič preparátu
Okulár měřící WF 10x se stupnicí a křížem
DIN
DIN
Obj. číslo
30 004
30 005
30 007
320 002
330 001
320 003
14.00.04
14.00.05
190 001
Název
Achromatický objektiv 4:1/0,1
Achromatický objektiv 10:1/0,25
Achromatický objektiv 40:1/0,65 (S)
LED dioda 5V/4W
Plankonkávní zrcátko 40 mm
Žárovka 230V/15W (bajonetová)
CCD kamera model C 737A
CCD kamera model C 737D
Objektivový mikrometr 1 mm/100 dílků
DIN
DIN
DIN
7
Studentské mikroskopy
MODEL SM 1
Objednací číslo: 3.00.05
Monokulární hlavice
Okulárový tubus
Okulár širokoúhlý DIN
Revolverová hlavice pro 3 objektivy
Achromatické objektivy DIN
Celkové optické zvětšení
• Stůl
• Dvojice pružinových držáků preparátu
• Zaostřování pomocí koaxiálního makro a mikro posuvu
Kondenzor
Irisová aperturní clona a objímka pro vložení filtru
Osvětlovací soustava – bezpečné nízké napětí
• Zabudovaná v noze mikroskopu
LED dioda
Transportní polystyrenový obal
Výška mikroskopu
Celková hmotnost včetně obalu
MODEL SM 2
úhel vhledu 45°
WF 10x a WF 15x
4:1, 10:1, 40:1(S)
40x–600x
120 x 115 mm
230V/5V/4W
320 x 410 x 210 mm
370 mm
4,0 kg
Objednací číslo: 3.00.06
Monokulární hlavice
Okulárový tubus
Okulár širokoúhlý DIN
Revolverová hlavice pro 3 objektivy
Achromatické objektivy DIN
Celkové optické zvětšení
• Výška zdvihu stolu
• Křížový vodič preparátu s rozsahem
• Dělení stupnice po 1 mm
• Noniové odečítání na 0,1 mm
• Zaostřování pomocí koaxiálního makro a mikro posuvu
Kondenzor
Irisová aperturní clona a objímka pro vložení filtru
Osvětlovací soustava – bezpečné nízké napětí
Zabudovaná v noze mikroskopu
LED dioda
Transportní polystyrenový obal
Výška mikroskopu
Celková hmotnost včetně obalu
úhel vhledu 45°
WF 10x a WF 15x
4:1, 10:1, 40:1(S)
40x–600x
15 mm
50 mm v podélné ose
25 mm v příčné ose
5V/4W
320 x 410 x 210 mm
370 mm
4,0 kg
Uvedené modely jsou od roku 2005 kompletovány nízkonapěťovou osvětlovací lampou OL 2 LED.
Doplňky a náhradní díly k modelům SM 1 a SM 2
Obj. číslo
10 005
10 004
10 006
310 002
310 003
330 002
320 002
14.00.04
14.00.05
8
Název
Okulár H 5x Huygens
Okulár širokoúhlý WF 10x
Okulár širokoúhlý WF 15x
Pérový držák preparátu
Křížový vodič preparátu
Elektrický adapter pro LED osvětlení 230V/5V
LED dioda 5V/4W
CCD kamera model C 737A
CCD kamera model C 737D
DIN
DIN
Obj. číslo
30 004
30 005
30 007
320 003
60 001
10 008
190 001
110 001
Název
Achromatický objektiv 4:1/0,1
Achromatický objektiv 10:1/0,25
Achromatický objektiv 40:1/0,65 (S)
Žárovka 230V/15W (bajonetová)
Filtr modrý
Okulár měřící WF 10x se stupnicí a křížem
Objektivový mikrometr 1 mm/100 dílků
Fotoadaptér Klasik
DIN
DIN
DIN
Studentské mikroskopy
Uvedené modely umožňují vhled konzultanta, případně připojení snímacího zařízení (CCD kamera, digitální fotoaparát).
MODEL SM 1V
Objednací číslo: 3.00.07
Monokulární hlavice s dalším vhledem
Okulárové tubusy
Výškově stavitelný pomocný vhled
úhel vhledu 45°
Okulár širokoúhlý DIN
WF 10x
Revolverová hlavice pro 3 objektivy
Achromatické objektivy DIN
4:1, 10:1, 40:1(S)
Celkové optické zvětšení
40x–400x
Stůl
120 x 115 mm
• Výška zdvihu stolu
15 mm
• Dvojice pružinových držáků preparátu
• Zaostřování pomocí koaxiálního makro a mikro posuvu
• Pod stolem je umístěn revolverový měnič šesti aperturních clon
Osvětlovací soustava – bezpečné nízké napětí
Zabudovaná v noze mikroskopu
LED dioda
5V/4W
Transportní polystyrenový obal
320 x 410 x 210 mm
Výška mikroskopu
370 mm
Celková hmotnost včetně obalu
4,0 kg
MODEL SM 2V
Objednací číslo: 3.00.08
Monokulární hlavice s dalším vhledem
Okulárové tubusy
Výškově stavitelný pomocný vhled
úhel vhledu 45°
Oční rozestup
55-75 mm
Okulár širokoúhlý DIN
WF 10x
Revolverová hlavice pro 3 objektivy
Achromatické objektivy DIN
4:1, 10:1, 40:1(S)
Celkové optické zvětšení
40x–400x
Stůl - čtvercový
120 x 115 mm
• Výška zdvihu stolu
15 mm
• Křížový vodič preparátu
• Zaostřování pomocí koaxiálního makro a mikro posuvu
• Pod stolem je umístěn revolverový měnič šesti aperturních clon
Osvětlovací soustava – bezpečné nízké napětí
Zabudovaná v noze mikroskopu
LED dioda
5V/4W
Transportní polystyrenový obal
320 x 410 x 210 mm
Výška mikroskopu
370 mm
Celková hmotnost včetně obalu
4,0 kg
Doplňky a náhradní díly k modelům SM 1V a SM 2V
Obj. číslo
10 005
10 004
10 006
310 002
310 003
330 002
320 002
14.00.04
14.00.05
Název
Okulár H 5x Huygens
Okulár širokoúhlý WF 10x
Okulár širokoúhlý WF 15x
Pérový držák preparátu
Křížový vodič preparátu
Elektrický adapter pro LED osvětlení 230V/5V
LED dioda 5V/4W
CCD kamera model C 737A
CCD kamera model C 737D
DIN
DIN
Obj. číslo
30 004
30 005
30 007
320 003
60 001
10 008
190 001
110 001
Název
Achromatický objektiv 4:1/0,1
Achromatický objektiv 10:1/0,25
Achromatický objektiv 40:1/0,65 (S)
Žárovka 230V/15W (bajonetová)
Filtr modrý
Okulár měřící WF 10x se stupnicí a křížem
Objektivový mikrometr 1 mm/100 dílků
Fotoadaptér Klasik
DIN
DIN
DIN
9
Studentské mikroskopy
MODEL SM 101 A
SM 101 A Objednací číslo: 3.00.09
Monokulární hlavice
Okulárový tubus
Okulár širokoúhlý
Revolverová hlavice pro 4 objektivy
Achromatické objektivy
Celkové optické zvětšení
Stůl
• Výška zdvihu stolu
• Křížový vodič preparátu s rozsahem
MODEL SM 101 C
úhel vhledu 45°
WF 10x, DIN
4:1, 10:1, 40:1(S),
100:1 (S) Oil., DIN
40x–1000x
120 x 125 mm
13 mm
50 mm v podélné ose
25 mm v příčné ose
• Dělení stupnice po 1 mm
• Noniové odečítání po 0,1 mm
• Zaostřování pomocí koaxiálního makro a mikro posuvu 0,002 mm
Kondenzor
Irisová aperturní clona a objímka pro vložení filtru
Osvětlovací soustava
Zabudovaná v noze mikroskopu
Halogenová žárovka plynulá regulace intenzity osvětlení
12V/15W
Transportní polystyrenový obal
320 x 400 x 190 mm
Výška mikroskopu
350 mm
Celková hmotnost včetně obalu
4,0 kg
SM 101 C Objednací číslo: 3.00.10
MODEL SM 102 A
Monokulární hlavice
Stůl – čtvercový, křížový
• Koaxiální ovládání posuvů pracovního stolku
• Rozsah pasuvů
Ostatní parametry viz. model SM 101 A
120 x 125 mm
70 x 35 mm
SM 102 A Objednací číslo: 3.00.11
Binokulární hlavice
Oční rozestup
Dioprické doostřování okulárového tubusu
Ostatní parametry viz. model SM 101 C
55–75 mm
5 D
Doplňky a náhradní díly k modelům SM 101A, SM 101C, SM 102 A
Obj. číslo
10 005
10 006
10 007
20 012
20 013
10 008
10 004
14.00.04
14.00.05
10
Název
Okulár H 5x Huygens
Okulár WF 15x širokoúhlý
Okulár P 16x periplanatický
Monokulární hlavice (pro SM 101 A, SM 101 C)
Binokulární hlavice (pro SM 102 A)
Okulár měřící WF 10x se stupnicí a křížem
Okulár širokoúhlý WF 10x
CCD kamera model C 737A
CCD kamera model C 737D
DIN
DIN
DIN
DIN
Obj. číslo
30 004
30 005
30 007
30 013
320 015
60 001
190 001
330 004
110 001
Název
Objektiv 4:1
Objektiv 10:1
Objektiv 40:1 (S)
Objektiv 100:1 (S), Oil.
Žárovka halogenová 12V/15W
Filtr modrý
Objektivový mikrometr 1 mm/100 dílků
Imerzní olej 5 ml
Adaptér pro digitální fotoaparát
DIN
DIN
DIN
DIN
Studentské mikroskopy
MODEL SM 3 A
Objednací číslo: 3.00.12
Monokulární hlavice
Okulárové tubusy
Okulár širokoúhlý
Revolverová hlavice pro 4 objektivy
Achromatické objektivy
úhel vhledu 30°
WF 10x, P 16x, DIN
4:1, 10:1, 40:1(S),
100:1 (S) Oil., DIN
40x–1600x
136 x 125 mm
18 mm
Celkové optické zvětšení
Stůl
• Výška zdvihu stolu
• Koaxiální ovládání posuvů pracovního stolku
• Stupnice podélného posuvu
90 mm (funkční využití 80 mm)
• Stupnice příčného posuvu
45 mm (funkční využití 35 mm)
• Noniové odečítání po 0,1 mm
• Zaostřování pomocí koaxiálního makro a mikro posuvu
Kondenzor – N.A. 1,25, středitelný
Irisová aperturní clona a zářez pro vložení modrého filtru
Výškový posuv
30 mm
Osvětlovací soustava zabudovaná v noze mikroskopu napájecí napětí 230V
Halogenová žárovka
6V/20W
Plynulá regulace osvětlení
Transportní plastový obal
290 x 290 x 490 mm
Výška mikroskopu
370 mm
Celková hmotnost včetně obalu
8 kg
MODEL SM 3 A EKONOMIK
Objednací číslo: 3.00.13
• Okulár WF 16x, DIN
• Objektivy achromatické 4:1(S), DIN, 10:1, 40:1
• Celkové optické zvětšení
• Ostatní parametry viz. model SM 3A
MODEL SM 3 SP
64x–640x
Objednací číslo: 3.00.14
• Objektivy semiplanachromatické SP 4:1, SP 10:1, SP 40:1 (S), SP 100:1 (S) Oil., DIN
• Ostatní parametry viz. model SM 3A
MODEL SM 3 SP EKONOMIK
Objednací číslo: 3.00.15
• Okulár WF 16x, DIN; objektivy semiplanachromatické SP 4:1, SP 10:1, SP 40:1(S), DIN
• Ostatní parametry viz. model SM 3 A Ekonomik
Doplňky a náhradní díly k modelům SM 3 A, SM 3 A E, SM 3 SP, SM 3 SP E
Obj. číslo
10 005
10 009
10 010
10 004
10 008
190 001
20 014
320 005
60 001
60 002
60 003
14.00.04
14.00.05
50 001
Název
Okulár H 5x Huygens
Okulár WF 16x širokoúhlý
Okulár WF 20x
Okulár širokoúhlý WF 10x
Okulár měřící WF 10x se stupnicí a křížem
Objektivový mikrometr 1 mm/100 dílků
Monokulární hlavice
Žárovka halogenová 6V/20W
Filtr modrý
Filtr žlutý
Filtr zelený
CCD kamera model C 737A
CCD kamera model C 737D
Kondenzor
DIN
DIN
DIN
DIN
Obj. číslo
30 004
30 005
30 006
30 007
30 008
30 009
30 016
30 017
30 018
30 019
30 020
30 021
110 001
Název
Achromatický objektiv 4:1
Achromatický objektiv 10:1
Achromatický objektiv 20:1
Achromatický objektiv 40:1 (S)
Achromatický objektiv 60:1 (S)
Achromatický objektiv 100:1 (S), Oil.
Semiplanachromatický objektiv SP 4:1
Semiplanachromatický objektiv SP 10:1
Semiplanachromatický objektiv SP 20:1
Semiplanachromatický objektiv SP 25:1
Semiplanachromatický objektiv SP 40:1 (S)
Semiplanachromatický objektiv SP 100:1 (S), Oil.
Fotoadaptér Klasik
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
11
Studentské mikroskopy
MODEL SM 4 A
Objednací číslo: 3.00.16
Binokulární hlavice
otočná o 360°
Okulárové tubusy, dioptricka korekce 5 D
úhel vhledu 30°
Oční rozestup
55–75 mm
Okulár širokoúhlý
WF 16x, DIN
Revolverová hlavice pro 4 objektivy
Achromatické objektivy (DIN)
4:1, 10:1, 40:1 (S), 100:1 (S) Oil.
Celkové optické zvětšení
64x–1600x
Stůl
136 x 125 mm
• Výška zdvihu stolu
18 mm
• Koaxiální ovládání pracovního stolku
• Stupnice podélného posuvu
90 mm (funkční využití 80 mm)
• Stupnice příčného posuvu
45 mm (funkční využití 35 mm)
• Noniové odečítání po 0,1 mm
• Zaostřování pomocí koaxiálního makro a mikro posuvu
Kondenzor – N.A. 1,25, středitelný
Irisová aperturní clona a zářez pro vložení modrého filtru
Výškový posuv
30 mm
Osvětlovací soustava zabudovaná v noze mikroskopu napájecí napětí 230V
Halogenová žárovka
6V/20W
Plynulá regulace osvětlení
Transportní plastový obal
290 x 290 x 490 mm
Výška mikroskopu
370 mm
Celková hmotnost včetně obalu
8 kg
MODEL SM 4 A EKONOMIK
Objednací číslo: 3.00.17
• Okuláry WF 16x, DIN
• Objektivy achromatické 4:1, 10:1, 40:1 (S), celkove zvětšení 64–640x
• Ostatní parametry viz. model SM 4A
MODEL SM 4 SP
Objednací číslo: 3.00.18
• Objektivy semiplanachromatické SP 4:1, SP 10:1, SP 40:1 (S), SP 100:1 (S) Oil.
• Ostatní parametry viz. model SM 4A
MODEL SM 4 SP EKONOMIK
Objednací číslo: 3.00.19
• Okuláry WF 16x, DIN
• Objektivy semiplanachromatické SP 4:1, SP 10:1, SP 40:1 (S)
• Ostatní parametry viz. model SM 4 A Ekonomik
Doplňky a náhradní díly k modelům SM 4 A, SM 4 A E, SM 4 SP, SM 4 SP E, SM 5 A, SM 5 A E, SM 5 SP, SM 5 SP E
Obj. číslo
10 005
10 009
10 010
10 004
10 008
190 001
20 015
320 005
60 001
60 002
60 003
14.00.04
14.00.05
50 001
12
Název
Okulár H 5x Huygens
Okulár WF 16x širokoúhlý
Okulár WF 20x
Okulár širokoúhlý WF 10x
Okulár měřící WF 10x se stupnicí a křížem
Objektivový mikrometr 1 mm/100 dílků
Binokulární hlavice
Žárovka halogenová 6V/20W
Filtr modrý
Filtr žlutý
Filtr zelený
CCD kamera model C 737A
CCD kamera model C 737D
Kondenzor
DIN
DIN
DIN
DIN
Obj. číslo
30 004
30 005
30 006
30 007
30 008
30 009
30 016
30 017
30 018
30 019
30 020
30 021
110 001
Název
Achromatický objektiv 4:1
Achromatický objektiv 10:1
Achromatický objektiv 20:1
Achromatický objektiv 40:1 (S)
Achromatický objektiv 60:1 (S)
Achromatický objektiv 100:1 (S), Oil.
Semiplanachromatický objektiv SP 4:1
Semiplanachromatický objektiv SP 10:1
Semiplanachromatický objektiv SP 20:1
Semiplanachromatický objektiv SP 25:1
Semiplanachromatický objektiv SP 40:1 (S)
Semiplanachromatický objektiv SP 100:1 (S), Oil.
Fotoadaptér Klasik
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
Studentské mikroskopy
MODEL SM 5 A
Objednací číslo: 3.00.20
Binokulární hlavice
otočná o 360°
Okulárové tubusy, dioptrická korekce 5 D
úhel vhledu 30°
Oční rozestup
55–75 mm
Okulár širokoúhlý
WF 10, P 16x, DIN
Revolverová hlavice pro 4 objektivy
Achromatické objektivy (DIN)
4:1, 10:1, 40:1 (S), 100:1 (S) Oil.
Celkové optické zvětšení
40x–1600x
Stůl
136 x 125 mm
• Výška zdvihu stolu
18 mm
• Koaxiální ovládání pracovního stolku
• Stupnice podélného posuvu
90 mm (funkční využití 80 mm)
• Stupnice příčného posuvu
45 mm (funkční využití 35 mm)
• Noniové odečítání po 0,1 mm
• Zaostřování pomocí koaxiálního makro a mikro posuvu
Kondenzor – N.A. 1,25, středitelný
Irisová aperturní clona a zářez pro vložení modrého filtru
Výškový posuv
30 mm
Osvětlovací soustava zabudovaná v noze mikroskopu
Halogenová žárovka regulace intenzity osvětlení
230V/6V/20W
Transportní plastový obal
290 x 290 x 490 mm
Výška mikroskopu
370 mm
Celková hmotnost včetně obalu
8 kg
MODEL SM 5 A EKONOMIK
Objednací číslo: 3.00.21
• Okuláry WF 16x, DIN
• Objektivy achromatické 4:1, 10:1, 40:1 (S)
• Celkové optické zvětšení
• Ostatní parametry viz. model SM 4A
MODEL SM 5 SP
64x–640x
Objednací číslo: 3.00.22
• Objektivy semiplanachromatické SP 4:1, SP 10:1, SP 40:1 (S), SP 100:1 (S) Oil.
• Ostatní parametry viz. model SM 4A
MODEL SM 5 SP EKONOMIK
Objednací číslo: 3.00.23
• Okuláry WF 16x, DIN
• Objektivy semiplanachromatické SP 4:1, SP 10:1, SP 40:1 (S)
• Celkové optické zvětšení
64x–640x
• Ostatní parametry viz. model SM 4A Ekonomik
13
Studentské mikroskopy
MODEL SM 6 A
Objednací číslo: 3.00.24
Trinokulární hlavice
otočná o 360°
Okulárové tubusy, dioptrická korekce 5 D
úhel vhledu 30°
Oční rozestup
55–75 mm
Okulár širokoúhlý
WF 10, P 16x, DIN
Revolverová hlavice pro 4 objektivy
Achromatické objektivy (DIN)
4:1, 10:1, 40:1 (S), 100:1 (S) Oil.
Celkové optické zvětšení
40x–1600x
Stůl
136 x 125 mm
• Výška zdvihu stolu
18 mm
• Koaxiální ovládání pracovního stolku
• Stupnice podélného posuvu
90 mm (funkční využití 80 mm)
• Stupnice příčného posuvu
45 mm (funkční využití 35 mm)
• Noniové odečítání po 0,1 mm
• Zaostřování pomocí koaxiálního makro a mikro posuvu
Kondenzor – N.A. 1,25, středitelný
Irisová aperturní clona a zářez pro vložení modrého filtru
Výškový posuv
30 mm
Osvětlovací soustava – zabudovaná v noze mikroskopu
Napájecí napětí 230V
Halogenová žárovka, plynulá regulace osvětlení
6V/20W
Transportní plastový obal
290 x 290 x 490 mm
Výška mikroskopu
370 mm
Celková hmotnost včetně obalu
8 kg
MODEL SM 6 A EKONOMIK
Objednací číslo: 3.00.25
• Okuláry WF 16x, DIN
• Objektivy achromatické 4:1, 10:1, 40:1 (S)
• Celkové optické zvětšení
• Ostatní parametry viz. model SM 4A
64x–640x
MODEL SM 6 SP
Objednací číslo: 3.00.26
• Objektivy semiplanachromatické SP 4:1, SP 10:1, SP 40:1 (S), SP 100:1 (S) Oil.
• Ostatní parametry viz. model SM 4A
MODEL SM 6 SP EKONOMIK
Objednací číslo: 3.00.27
• Okuláry WF 16x, DIN
• Objektivy semiplanachromatické SP 4:1, SP 10:1, SP 40:1 (S)
• Celkové optické zvětšení
64x–640x
• Ostatní parametry viz. model SM 4A Ekonomik
Doplňky a náhradní díly k modelům řady SM 6 A, SM 6 A E, SM 6 SP, SM 6 SP E
Obj. číslo
10 005
10 009
10 010
10 004
10 008
190 001
120 011
50 001
320 005
60 001
60 002
60 003
110 001
110 002
110 003
330 005
14
Název
Okulár H 5x Huygens,
Okulár WF 16x širokoúhlý,
Okulár WF 20x,
Okulár širokoúhlý WF 10x
Okulár měřící WF 10x se stupnicí a křížem
Objektivový mikrometr 1 mm/100 dílků
Adaptér pro CCD kameru
Kondenzor
Žárovka halogenová 6V/20W
Filtr modrý
Filtr žlutý
Filtr zelený
Fotoadaptér klasik
Fotoadaptér standart
Fotoadaptér komfort
Gumová očnice
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
Obj. číslo
30 004
30 005
30 006
30 007
30 008
30 009
30 016
30 017
30 018
30 019
30 020
30 021
14.00.04
14.00.05
20 016
Název
Achromatický objektiv 4:1
Achromatický objektiv 10:1
Achromatický objektiv 20:1
Achromatický objektiv 40:1 (S)
Achromatický objektiv 60:1 (S)
Achromatický objektiv 100:1 (S) Oil.
Semiplanachromatický objektiv SP 4:1
Semiplanachromatický objektiv SP 10:1
Semiplanachromatický objektiv SP 20:1
Semiplanachromatický objektiv SP 25:1
Semiplanachromatický objektiv SP 40:1 (S)
Semiplanachromatický objektiv SP 100:1 (S) Oil.
CCD kamera model C 737A
CCD kamera model C 737D
Trinokulární hlavice
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
Studentské mikroskopy
MODEL SME 3A
MODEL SME 5A
MODEL SME 6A
Model SME 3A Objednací číslo: 3.00.28
Monokulární hlavice
otočná o 360°
Okulárový tubus
úhel vhledu 45°
Okulár širokoúhlý DIN
WF 10x
Revolverová hlavice pro 4 objektivy
Achromatické objektivy DIN
4:1, 10:1, 40:1 (S), 100:1 (S) Oil.
Celkové optické zvětšení
40x–1000x
Stůl - křížový
110 x 126 mm
• Koaxiální ovládání pracovního stolku
• Posuv podélný/příčný
70/30 mm
• Noniové odečítání po 0,1 mm
• Zaostřování pomocí koaxiálního makro a mikro posuvu
• Interval zaostřování mikroposuvu
0,002 mm
Kondenzor – N.A. 1,25, středitelný
Irisová aperturní clona
Výškový posuv
30 mm
Osvětlovací soustava zabudovaná v noze mikroskopu
Halogenová žárovka
6V/20W
Model SME 5A Objednací číslo: 3.00.29
Binokulární hlavice
otočná o 360°
Okulárové tubusy
úhel vhledu 30°
Oční rozestup
55–75 mm
5D
Dioptrické doostřování okulárového tubusu
Okuláry širokoúhlé DIN
WF 10x
Revolverová hlavice pro 4 objektivy
Achromatické objektivy DIN
4:1, 10:1, 40:1 (S), 100:1 (S) Oil.
Celkové optické zvětšení
40x–1000x
Stůl - křížový
110 x 126 mm
• Koaxiální ovládání pracovního stolku
• Posuv podélný/příčný
70/30 mm
• Noniové odečítání po 0,1 mm
• Zaostřování pomocí koaxiálního makro a mikro posuvu
• Interval zaostřování mikroposuvu
0,002 mm
Kondenzor – N.A. 1,25, středitelný
Irisová aperturní clona
Výškový posuv
30 mm
Osvětlovací soustava zabudovaná v noze mikroskopu
Halogenová žárovka
6V/20W
Model SME 6A Objednací číslo: 3.00.30
Trinokulární hlavice
Ostatní parametry viz. model SME 5A
otočná o 360°
Doplňky a náhradní díly k modelům SME 3A, SME 5A a SME 6A
Obj. číslo
10 001
10 002
10 010
10 007
10 008
190 001
20 026
20 027
20 028
14.00.04
14.00.05
Název
Okulár H 5x Huygens
Okulár WF 15x širokoúhlý
Okulár WF 20x
Okulár P 16x periplanatický
Okulár měřící WF 10x se stupnicí a křížem
Objektivový mikrometr 1 mm/100 dílků
Monokulární hlavice
Binokulární hlavice
Trinokulární hlavice
CCD kamera model C 737 A
CCD kamera model C 737 D
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
Obj. číslo
30 058
30 059
30 060
30 061
30 062
30 063
320 005
110 001
110 002
110 003
120 016
Název
Objektiv achromatický 4:1
Objektiv achromatický 10:1
Objektiv achromatický 20:1
Objektiv achromatický 40:1 (S)
Objektiv achromatický 60:1 (S)
Objektiv achromatický 100:1 (S) Oil.
Žárovka halogenová 6V/20W
Fotoadaptér klasik
Fotoadaptér standard
Fotoadaptér komfort
Adaptér pro CCD kameru
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
15
Laboratorní mikroskopy
Mikroskopy řady BM a LM jsou přesné biologicko-laboratorní mikroskopy sloužící k subjektivnímu i objektivnímu
pozorování v přirozeném procházejícím světle. Jsou určeny pro výukovou rutinní a klinickou mikroskopii v různých
oborech vědy, školství, zdravotnictví, zemědělství, ekologii a průmyslu.
MODEL BM 46 A
Objednací číslo: 4.00.01
Binokulární hlavice
Nastavitelný oční rozestup
Dioptrické doostřování okulárového tubusu
Úhel vhledu
Okuláry DIN
Revolverová hlavice pro 4 objektivy
Achromatické objektivy DIN
55–75 mm
5D
30°
WF 10x
Celkové optické zvětšení
Křížový stůl
Podélný rozsah posuvu
Příčný rozsah posuvu
Odečítání v obou osách pomocí nonií
Zdvih stolku
Koaxiální makro a mikro posuv
Přestavitelný doraz posuvu zostřování (FLC)
Abbe kondenzor N.A. 1,25 s aperturní irisovou clonou
• výklopná objímka pro filtr
• středitelný, výškový posuv cca. 20 mm
Osvětlení zabudované v noze mikroskopu
• Halogenová žárovka 6V/2OW
• Plynulá regulace intenzity osvětlení
MODEL LM 56 SP
4:1, 10:1, 40:1 (S),
100:1 (S) Oil.
40x–1000x (1500x)
130 x 160 mm
80 mm
50 mm
1 mm po 0,1 mm
26 mm
Objednací číslo: 4.00.02
Semiplanachromatické objektivy DIN
SP 4:1, SP 10:1, SP 40:1 (S),
SP 100:1 (S) Oil.
Revolverová hlavice pro 5 objektivů
Ostatní parametry viz model BM 46 A
MODEL LM 56 PC
Objednací číslo: 4.00.03
Planachromatické objektivy DIN
PC 4:1, PC 10:1, PC 40:1(S),
PC 100:1 (S) Oil.
Revolverová hlavice pro 5 objektivů
Ostatní parametry viz model BM 46 A
Možnost dovybavení o fázový kontrast, temné pole, polarizační zařízení, CCD kamery nebo digitální fotoaparáty
včetně digitálních zrcadlovek (Nikon, Olympus, Canon atd.)
Analyzátor a polarizátor pro BM, LM a BAM
16
Temné pole pro BM, LM a BAM
Kreslící zařízení pro BM a LM
Laboratorní mikroskopy
MODEL BM 466 A
Model BM 466 A Objednací číslo: 4.00.04
Trinokulární hlavice
Ostatní parametry viz. Model BM 46 A
Model LM 566 SP Objednací číslo: 4.00.05
Trinokulární hlavice
Revolverová hlavice pro 5 objektivů
Ostatní parametry viz. Model BM 46 A
Model LM 566 PC Objednací číslo: 4.00.06
Trinokulární hlavice
Revolverová hlavice pro 5 objektivů
Ostatní parametry viz. Model BM 46 A
MODEL LM 566 SP
MODEL LM 566 PC
Možnost dovybavení o fázový kontrast, temné pole, polarizační zařízení, CCD kamery nebo digitální fotoaparáty
včetně digitálních zrcadlovek (Nikon, Olympus, Canon atd.)
Doplňky a náhradní díly k modelům Laboratorních mikroskopů řady BM a LM
Obj. číslo
10 004
10 011
10 012
10 002
10 014
10 010
10 008
190 001
50 009
50 010
60 001
60 002
60 003
20 017
20 018
150 001
80 001
320 005
320 006
90 001
90 002
330 005
50 011
120 001
40 005
40 006
Název
Okulár širokoúhlý WF 10x/18 mm
DIN
Okulár širokoúhlý WF 10x/20 mm
DIN
Okulár širokoúhlý WF 10x/21 mm
DIN
Okulár širokoúhlý WF 15x
DIN
Okulár periplanatický P 16x
DIN
Okulár širokoúhlý WF 20x
DIN
Okulár měřící WF 10x se stupnicí a křížem
DIN
Objektivový mikrometr 1 mm/100 dílků
Kondenzor – temné pole NA 0,9 pro obj. 4:1,10:1,20:1,40:1,60:1
Kondenzor – temné pole NA 1,25-1,3 pro objektiv 100:1
Filtr modrý
Filtr žlutý
Filtr zelený
Binokulární hlavice
Trinokulární hlavice
Demo polarizační zařízení
Kolektor s intenzivním osvětlením
Žárovka halogenová 6V/20W
Žárovka halogenová 6V/30W
Zařízení fázového kontrastu – pozitivní
Zařízení fázového kontrastu – negativní
Gumová očnice
Kondenzor Abbe N.A. 1,25
Adaptér pro CCD kameru
Stolek výhřevný VS 1001
Stolek měřící MS DIR
Obj. číslo
30 004
30 005
30 014
30 006
30 015
30 013
30 016
30 017
30 018
30 019
30 020
30 021
30 023
30 024
30 025
30 026
30 029
30 027
30 030
30 028
330 006
110 002
110 003
30 022
14.00.04
14.00.05
Název
Achromatický objektiv 4:1
Achromatický objektiv 10:1
Achromatický objektiv 20:1
Achromatický objektiv 40:1 (S)
Achromatický objektiv 60:1 (S)
Achromatický objektiv 100:1 (S) Oil.
Semiplanachromatický objektiv SP 4:1
Semiplanachromatický objektiv SP 10:1
Semiplanachromatický objektiv SP 20:1
Semiplanachromatický objektiv SP 25:1
Semiplanachromatický objektiv SP 40:1 (S)
Semiplanachromatický objektiv SP 100:1 (S) Oil.
Planachromatický objektiv PC 4:1
Planachromatický objektiv PC 10:1
Planachromatický objektiv PC 20:1
Planachromatický objektiv PC 25:1
Planachromatický objektiv LWD PC 25:1
Planachromatický objektiv PC 40:1 (S)
Planachromatický objektiv LWD PC 40:1 (S)
Planachromatický objektiv PC 100:1 (S) Oil.
Kreslící zařízení
Fotoadaptér standard
Fotoadaptér komfort
Objektiv 100:1 (S) Oil. pro temné pole
CCD kamera model C 737 A
CCD kamera model C 737 D
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
17
Laboratorní mikroskopy
Laboratorní mikroskopy řady LMU najdou široké uplatnění při lékařském klinickém vyšetřování, při výuce na středních
školách i na univerzitách a při vědeckém výzkumu. Četné doplňky slouží pro zvláštní druhy mikroskopování jako jsou
metody pozitivního i negativního fázového kontrastu, fluorescenční mikroskopie, pozorování ve světlém i temném poli
i k mnoha jiným druhům mikroskopického zobrazování, a také k mikrofotografii i k videomikroskopii. Konstrukce těchto
mikroskopů umožní snadnou, pohodlnou a rychlou práci v biologii, v mikroskopické anatomii a v histologii, ve
farmakognosii a v botanice i v chemii, zkrátka všude, kde je mikroskop důležitým pomocníkem.
MODEL LMU 400 SP
Model LMU 400 SP Objednací číslo: 4.00.07
Binokulární hlavice
Nastavitelný oční rozestup
Dioptrické doostřování okulárového tubusu
Úhel vhledu
Okuláry DIN
Revolverová hlavice pro 5 objektivů
Semiplanachromatické objektivy DIN
Celkové optické zvětšení
Křížový stůl
Podélný rozsah posuvu
Příčný rozsah posuvu
Odečítání v obou osách pomocí nonií
Koaxiální makro a mikro posuv
Přestavitelný doraz posuvu zostřování (FLC)
Abbe kondenzor N.A. 1.25 s aperturní irisovou clonou
• výklopná objímka pro filtr
• středitelný, výškový posuv cca. 20 mm
Osvětlení zabudované v noze mikroskopu
• Halogenová žárovka 6V/20W
• Plynulá regulace intenzity osvětlení
• Balení standartní: polystyrenový obal
MODEL LMU 400 PC
55 – 75 mm
5D
30°
WF 10x, WF 16x
SP 4:1, SP 10:1, SP 40:1(S),
SP 100:1 (S) Oil.
40x–1600x
140 x 160 mm
74 mm
50 mm
1 mm po 0,1 mm
Model LMU 400 PC Objednací číslo: 4.00.08
Planachromatické objektivy DIN
PC 4:1, PC 10:1, PC 20:1,
PC 40:1 (S), PC 100:1 (S) Oil
Ostatní parametry viz. Model LMU 400 SP
MODEL LMU 406 SP
Model LMU 406 SP Objednací číslo: 4.00.09
Trinokulární hlavice
Ostatní parametry viz. Model LMU 400 SP
Model LMU 406 PC Objednací číslo: 4.00.10
Trinokulární hlavice
Planachromatické objektivy DIN
Ostatní parametry viz. Model LMU 400 SP
MODEL LMU 406 PC
18
PC 4:1, PC 10:1, PC 20:1,
PC 40:1 (S), PC 100:1 (S) Oil.
Laboratorní mikroskopy
DOPLŇKY K LABORATORNÍM MIKROSKOPŮM ŘADY LMU
50 013
Zařízení fázového
kontrastu – karusel
K
Fázový kontrast jednotlivé
sady 10x, 40x, 100x
50 014
S
K
Temné pole
Abbe kondenzory
Objektivový mikrometr
Demo polarizační zařízení
Adaptér pro CCD kameru
Trinokulární hlavice s
videotubusem a optikou 0,5x
pro CCD kameru
S
Kolektory
Al transportní obal
Objektivy a okuláry
Doplňky a náhradní díly k modelům Laboratorních mikroskopů řady LMU
Obj. číslo
10 004
10 011
10 012
10 002
10 014
10 010
10 008
190 001
50 013
50 014
60 001
60 002
60 003
20 020
20 019
150 002
330 008
320 005
320 006
90 005
90 006
90 011
90 007
90 008
80 002
80 003
Název
Okulár širokoúhlý WF 10x/18 mm
DIN
Okulár širokoúhlý WF 10x/20 mm
DIN
Okulár širokoúhlý WF 10x/21 mm
DIN
Okulár širokoúhlý WF 15x
DIN
Okulár periplanatický P 16x
DIN
Okulár širokoúhlý WF 20x
DIN
Okulár měřící WF 10x se stupnicí a křížem
DIN
Objektivový mikrometr 1 mm/100 dílků
Kondenzor - temné pole NA 0,9 pro obj. 4:1,10:1,20:1,40:1,60:1
Kondenzor - temné pole NA 1,25–1,3 pro objektiv 100:1
Filtr modrý
Filtr žlutý
Filtr zelený
Binokulární hlavice
Trinokulární hlavice
Demo polarizační zařízení
Al transportní obal
Žárovka halogenová 6V/20W
Žárovka halogenová 6V/30W
Zařízení fázového kontrastu – karusel
Zařízení fázového kontrastu 10:1
Zařízení fázového kontrastu 20:1
Zařízení fázového kontrastu 40:1
Zařízení fázového kontrastu 100:1 Oil
Kolektor K – středitelný
Kolektor S – pevný
Obj. číslo
30 016
30 017
30 018
30 019
30 020
30 021
30 023
30 024
30 025
30 026
30 029
30 027
30 030
30 028
120 002
110 002
110 003
290 001
50 003
50 004
14.00.04
14.00.05
40 005
40 006
330 005
Název
Semiplanachromatický objektiv SP 4:1
Semiplanachromatický objektiv SP 10:1
Semiplanachromatický objektiv SP 20:1
Semiplanachromatický objektiv SP 25:1
Semiplanachromatický objektiv SP 40:1 (S)
Semiplanachromatický objektiv SP 100:1 (S) Oil.
Planachromatický objektiv PC 4:1
Planachromatický objektiv PC 10:1
Planachromatický objektiv PC 20:1
Planachromatický objektiv PC 25:1
Planachromatický objektiv LWD PC 25:1
Planachromatický objektiv PC 40:1 (S)
Planachromatický objektiv LWD PC 40:1
Planachromatický objektiv PC 100:1 (S) Oil.
Adaptér pro CCD kameru
Fotoadaptér standard
Fotoadaptér komfort
Videotubus 0,5x
Kondenzor Abbe N.A. 1,25 S
Kondenzor Abbe N.A. 1,25 K
CCD kamera model C 737 A
CCD kamera model C 737 D
Stolek výhřevný VS 1001
Stolek měřící MS DIR
Gumová očnice
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
19
Laboratorní mikroskopy
Mikroskopy řady BM 3000 jsou vybaveny planachromatickými objektivy a širokoúhlými okuláry, takže dosahují jasný,
kontrastní obraz a široké zorné pole. Naleznou široké uplatnění zejména v biomedicíně, zemědělství a průmyslu. Jsou
ideálním přístrojem na poli patologické diagnostiky a univerzitních laboratoří.
MODEL BM 3000 B
Model BM 3000 B Objednací číslo: 4.00.11
Binokulární hlavice
Nastavitelný oční rozestup
Dioptrické doostřování okulárového tubusu
Úhel vhledu
Okuláry DIN
Revolverová hlavice pro 5 objektivů
Planachromatické objektivy DIN
MODEL BM 3006 T
Celkové optické zvětšení
Křížový stůl
Podélný rozsah posuvu
Příčný rozsah posuvu
Odečítání v obou osách pomocí nonií
Koaxiální makro a mikro posuv
Přestavitelný doraz posuvu zostřování (FLC)
Abbe kondenzor s aperturní irisovou clonou
• výklopná objímka pro filtr
• výškový posuv
Osvětlení zabudované v noze mikroskopu
• halogenová žárovka
• plynulá regulace intenzity osvětlení
Model BM 3006 T Objednací číslo: 4.00.12
Trinokulární hlavice
Ostatní parametry viz. Model BM 3000 B
otočná o 360°
55–75 mm
5D
30°
WF 10x / 20
4:1, 10:1, 20:1, 40:1 (S)
100:1 (S) Oil.
40x–1000x (1600x)
210 x 140 mm
75 mm
50 mm
1 mm po 0,1 mm
N.A. 1.25
20 mm
6V/20W
otočná o 360°
Možnost kompletovat se CCD kamerou (viz. str. 47) nebo digitálním fotoaparátem včetně digitální zdrcadlovky Nikon,
Olympus, Canon atd.).
Doplňky a náhradní díly k modelům Laboratorních mikroskopů řady BM 3000
Obj. číslo
10 011
10 009
10 010
10 008
50 015
50 016
50 018
60 001
60 002
60 003
20 029
20 030
90 009
20
Název
Okulár širokoúhlý WF 10x/20 mm
Okulár širokoúhlý WF 16x/11 mm
Okulár širokoúhlý WF 20x
Okulár měřící WF 10x se stupnicí a křížem
Kondenzor - temné pole N.A. 0,77–0,91
Kondenzor - temné pole N.A. 1,25–1,40
Kondenzor Abbe N.A. 1,25
Filtr modrý
Filtr žlutý
Filtr zelený
Binokulární hlavice
Trinokulární hlavice
Zařízení fázového kontrastu
DIN
DIN
DIN
DIN
Obj. číslo
30 064
30 065
30 066
30 067
30 086
190 001
120 017
110 002
110 003
40 006
40 005
330 005
320 005
Název
Planachromatický objektiv PL 4:1
Planachromatický objektiv PL 10:1
Planachromatický objektiv PL 20:1
Planachromatický objektiv PL 40:1
Planachromatický objektiv PL 100:1
Objektivový mikrometr 1 mm/100 dílků
Adaptér pro CCD kamery
Fotoadaptér standard
Fotoadaptér komfort
Stolek výhřevný VS 1001
Stolek měřící MS DIR
Gumová očnice
Žárovka halogenová 6V/20W
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
Laboratorní mikroskopy
MODEL LMI B
Objednací číslo: 4.00.13
Binokulární hlavice
otočná o 360°
Okulárové tubusy
úhel vhledu 30°
Oční rozestup
55–75 mm
5D
Dioptrické doostřování okulárového tubusu
Okuláry širokoúhlé DIN
WF 10x
Revolverová hlavice pro 4 objektivy
4:1, 10:1, 40:1 (S), 100:1 (S) Oil.
Objektivy DIN, (korigované na nekonečno)
Celkové optické zvětšení
40x–1000x
Stůl - křížový
110 x 126 mm
• Koaxiální ovládání pracovního stolku
• Stupnice podélného posuvu
70 mm
• Stupnice příčného posuvu
30 mm
• Noniové odečítání po 0,1 mm
• Zaostřování pomocí koaxiálního makro a mikro posuvu
• Interval zaostřování mikroposuvu
0,002 mm
Kondenzor – N.A. 1,25, středitelný
Irisová aperturní clona
Výškový posuv
30 mm
Osvětlovací soustava zabudovaná v noze mikroskopu
Halogenová žárovka
6V/20W nebo 6V/30W
MODEL LMI T
Objednací číslo: 4.00.14
Trinokulární hlavice
Ostatní parametry viz. model LMI B
otočná o 360°
Doplňky a náhradní díly k modelům LMI B a LMI T
Obj. číslo
10 011
10 002
10 010
10 014
10 008
190 001
20 031
20 032
14.00.04
14.00.05
150 003
Název
Okulár H 5x Huygens
Okulár širokoúhlý WF 15x
Okulár širokoúhlý WF 20x
Okulár P 16x periplanatický
Okulár měřící WF 10x se stupnicí a křížem
Objektivový mikrometr 1 mm/100 dílků
Binokulární hlavice
Trinokulární hlavice
CCD kamera model C 737 A
CCD kamera model C 737 D
Demopolarizační zařízení
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
Obj. číslo
30 044
30 045
30 046
30 047
320 005
110 001
110 002
110 003
120 013
90 010
320 006
Název
Objektiv 4:1/0,1/
Objektiv 10:1/0,25/
Objektiv 40:1 /0,65//(S)
Objektiv 100:1/ /(S) Oil.
Žárovka halogenová 6V/20W
Fotoadaptér klasik
Fotoadaptér standard
Fotoadaptér komfort
Adaptér pro CCD kameru
Zářízení fázového kontrastu
Žárovka halogenová 6V/30W
21
Laboratorní mikroskopy
MODEL RTL
Objednací číslo: 4.00.15
Model RTL je určen pro pozorování povrchů v dopadajícím i procházejícím světle, tj. pro
neprůhledné i průhledné preparáty. Je vybaven vertikálním iluminátorem,
planachromatickými objektivy a širokoúhlými okuláry. Mikroskop má jasný a velmi
kontrastní obraz s polarizačním zařízením. Je to ideální prostředek pro výzkumné práce
v metalografii, mineralogii, v přesném strojírenství, elektronice atd. Mikroskop dále
nalezne uplatnění při výuce na vysokých školách nebo v průmyslu.
Trinokulární hlavice se zabudovaným analyzátorem
Rozsah dioptrického doostřování tubusu
Okuláry širokoúhlé DIN
Okulár měřící
Revolverová hlavice pro 5 objektivů
Planachromatické objektivy pro nepokryté preparáty
úhel vhledu 30°
5D
WF 10x, WF 16x
WF 10x (se stupnicí 0,1 mm)
PL 5:1, PLL 10:1, PLL 20: 1,
PLL 40:1, PLL 50:1 (S) PL 60:1 (S)
PLL 80:1 (S),PL 100:1 (S) Oil.
160 x 140 mm
72 mm
50 mm
halogenová žárovka 6V/20W
Křížový stůl
podélný posuv
příčný posuv
Procházející i dopadající světlo
Plynulá regulace osvětlení
V obou osvětlovacích soustavách zabudován polarizátor
Planachromatické objektivy pro nepokryté preparáty
Zvětšení/Numerická apertura
Pracovní vzdálenost (mm)
PL 5x/0,12
18,30
PLL 10x/0,25
8,90
PLL 20x/0,40
8,70
PLL 40x/0,60
3,70
PLL 50x/0,70
2,02
PL 60x/0,85
0,26
PLL 80x/0,80
0,96
PL 100x/1,25 Oil.
0,44
Možnost kompletovat se CCD kamerou (viz. str. 47) nebo digitálním fotoaparátem včetně digitální zdrcadlovky (Nikon,
Olympus, Canon atd.).
Doplňky a náhradní díly k modelu RTL
Obj. číslo
10 004
10 009
10 008
20 021
320 007
120 006
120 007
120 008
110 013
110 014
60 001
60 002
60 003
22
Název
Okulár širokoúhlý WF 10x/18
Okulár širokoúhlý WF 16x/11
Okulár WF 10x se stupnicí 0,1 mm
Trinokulární hlavice
Žárovka halogenová 12V/20W
Adaptér pro CCD kameru 0,4 x
Adaptér pro CCD kameru 1,0 x
Adaptér pro CCD kameru 0,5 x (se stupnicí)
Fotoadaptér standard
Fotoadaptér komfort
Filtr modrý
Filtr zelený
Filtr žlutý
DIN
DIN
DIN
Obj. číslo
30 050
30 051
30 052
30 053
30 054
30 055
30 056
30 057
30 058
40 006
40 005
330 005
50 005
Název
Planachromatický objektiv PL 5:1
Planachromatický objektiv PLL 10:1
Planachromatický objektiv PLL 20:1
Planachromatický objektiv PLL 40:1
Planachromatický objektiv PLL 50:1 (S)
Planachromatický objektiv PL 60:1 (S)
Planachromatický objektiv PLL 80:1 (S)
Planachromatický objektiv PL 100:1 (S) Oil.
Objektivový mikrometr 1 mm/100 dílků
Stolek výhřevný VS 1001
Stolek měřící MS DIR
Gumová očnice
Kondenzor Abbe N.A. 1,25
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
Badatelské mikroskopy
MODEL PADIM
Objednací číslo: 5.00.01
Univerzální mikroskop umožňující sledovat preparáty jak v procházejícím,
tak i dopadajícím světle. Velkou výhodou je polarizované světlo pro oba způsoby osvětlení.
Využití: metalografie, geologie, biologie, mineralogie, anatomie, bakteriologie, agronomie
Možnost kompletování digitálním fotoaparátem nebo CCD kamerou.
Optická soustava korigovaná na nekonečno
Okuláry širokoúhlé WF 10x, P 16x
Okuláry širokoúhlé WF 10x – měřící okulár (s křížem a stupnicí 0,1 mm)
Revolverová hlavice pro 5 objektivů
Pracovní stolek 185 x 142 mm
Napájení externím osvětlovačem:
12V 50W (pro metalografické využití)
12V 20W (pro biologické využití)
Objektivy planachromatické korigované na nekonečno splňují normu DIN
• PL 4:1 / 0,1 / • PL 10:1 / 0,25 / (i pro temné pole)
• PL 20:1 / 0,4 / (i pro temné pole)
• PL 40:1 / 0,65 / • PL 80:1 / 0,9 / • PL 100:1 Oil./ 1,25 / • PL 40:1 / 0,65 / / 0,17 – biologie
• PL 100:1 / 1,25 / / 0,17 – biologie
Pro metalografické využití je zabudován do stativu:
polarizátor i analyzátor.
Doplňky a náhradní díly k modelu PADIM
Obj. číslo
10 012
10 014
10 010
10 008
60 001
60 002
60 003
20 019
20 020
320 007
320 008
120 005
110 011
110 012
330 005
Název
Okulár širokoúhlý WF 10x/21 mm
Okulár periplanatický P 16x
Okulár širokoúhlý WF 20x
Okulár měřící WF 10x se stupnicí a křížem
Filtr modrý
Filtr žlutý
Filtr zelený
Trinokulární hlavice
Binokulární hlavice
Žárovka halogenová 12V/20W
Žárovka halogenová 12V/50W
Adaptér pro CCD kameru / Fotoadaptér standard / Fotoadaptér komfort / Gumová očnice
DIN
DIN
DIN
DIN
Obj. číslo
30 031
30 032
30 033
30 034
30 035
30 036
30 037
30 038
190 001
40 006
40 005
50 012
14.00 04
14.00.05
Název
Planachromatický objektiv PL 4:1 / Planachromatický objektiv PL 10:1/ Planachromatický objektiv PL 20:1 / Planachromatický objektiv PL 40:1 / Planachromatický objektiv PL 80:1 / Planachromatický objektiv PL 100:1 / Planachromatický objektiv PL 40:1 / 0,65 / / 0,17
Planachromatický objektiv PL 100:1 / 1,25 / / 0,17
Objektivový mikrometr 1 mm/100 dílků
Stolek výhřevný VS 1001
Stolek měřící MS DIR
Kondenzor Abbe N.A. 1,25
CCD kamera model C 737 A
CCD kamera model C 737 D
23
Badatelské mikroskopy
Badatelské mikroskopy řady BAM & BAM 2006 vás potěší svým moderním vzhledem i dokonalou kvalitou zobrazení
mikrosvěta. Uvedené mikroskopy přitahují vkusným zevnějškem, ladným a výrazným tvarem, zvláště pak uzavřenou
jednotnou ergonomickou stavbou s nízkoležícími ovládacími prvky. Vynikající je i jím vytvářený dokonale rovinný obraz
pozorovaného objektu. Pro návrh těchto přístrojů se také poprvé použila univerzální zobrazovací soustava IOS.
Každý námi dodávaný objektiv vyhovuje normě DIN (Deutsche Industrienorm – Německá průmyslová norma). Jeho
rozlišovací schopnost byla optimálně upravena.
Předností mikroskopů řady BAM je možnost použití četných doplňků, například pro fázový kontrast, pro mikrofotografii,
pro pozorování v temném poli, pro polarizační mikroskopii, pro fluorescenční mikroskopii, digitální záznam a přenos
sledovaného obrazu do PC a pro videomikroskopii. Tyto modely tak mohou plnit vaše nejrůznější požadavky a stát se
vašimi optimálními pracovními nástroji.
Mikroskop z řady BAM je ideální nástroj pro výzkum i pro kontrolu výrobků v mnoha odvětvích, např. kdekoliv v biologii,
anatomii, histologii, bakteriologii, imunologii, farmakognózii, ale i v agronomii a při chovu dobytka, ve zbožíznalství,
chemii, mineralogii i v geologii.
MODEL BAM 2000 SP
Objednací číslo: 5.00.02
Binokulární hlavice
Nastavitelný oční rozestup
Dioptrické doostřování okulárového tubusu
Úhel vhledu
Okuláry periplanatický DIN
Revolverová hlavice pro 5 objektivů
Semiplanachromatické objektivy DIN
55–75 mm
5D
30°
P 10x, P 16x
SP 4:1, SP 10:1 (S),
SP 25:1 (S), SP 40:1 (S),
SP 100:1 (S) Oil.
40x–1600x
135 x 160 mm
Celkové optické zvětšení
Křížový stůl
Koaxiální ovládání křížového stolu v osách X a Y
Podélný rozsah posuvu
76 mm
Příčný rozsah posuvu
60 mm
Odečítání v obou osách pomocí nonií
1 mm po 0,1 mm
Zdvih stolku
25 mm
Koaxiální makro a mikro posuv
1 dílek = 0,001 mm
Přestavitelný doraz posuvu zostřování (FLC)
Abbe kondenzor N.A. 1.25 s aperturní irisovou clonou
• výklopná objímka pro filtr
• středitelný, výškový posuv cca. 20 mm
Osvětlení zabudované v noze mikroskopu
• Halogenová žárovka 6V/3OW
• Plynulá regulace intenzity osvětlení
Možnost sestavit variantu s vhledem pro konzultanta
MODEL BAM 2000 PC
Objednací číslo: 5.00.03
Planachromatické objektivy DIN
PC 4:1, PC 10:1 (S), PC 20:1 (S),
PC 40:1 (S), PC 100:1 (S) Oil.
Ostatní parametry viz model BAM 2000 SP
Model BAM 2000 PC/
Objednací číslo: 5.00.04
Planachromatické objektivy DIN
PC 4:1, PC 10:1 (S), PC 20:1 (S),
PC 40:1 (S), PC 100:1 (S) Oil.
Tubusová délka korigovaná na nekonečno
Ostatní parametry viz model BAM 2000 SP
MODEL BAM 2006 SP
Objednací číslo: 5.00.05
Trinokulární hlavice
Semiplanachromatické objektivy DIN
Ostatní parametry viz model BAM 2000 SP
24
SP 4:1, SP 10:1 (S), SP 25:1 (S),
SP 40:1 (S), SP 100:1 (S) Oil.
Badatelské mikroskopy
MODEL BAM 2006 PC
Objednací číslo: 5.00.06
Trinokulární hlavice
Planachromatické objektivy DIN
PC 4:1, PC 10:1 (S), PC 20:1 (S),
PC 40:1 (S), PC 100:1 (S) Oil.
Ostatní parametry viz model BAM 2000 SP
MODEL BAM 2006 PC/
Objednací číslo: 5.00.07
Planachromatické objektivy DIN
PC 4:1, PC 10:1 (S), PC 20:1 (S),
PC 40:1 (S), PC 100:1 (S) Oil.
Tubusová délka korigovaná na nekonečno
Ostatní parametry viz model BAM 2000 SP
Doplňky a náhradní díly k modelům Badatelských mikroskopů řady BAM
Obj. číslo
10 012
10 014
10 010
10 008
330 005
50 009
50 010
60 001
60 002
60 003
20 022
20 024
20 023
23 025
150 001
80 001
320 005
320 006
90 001
90 002
90 003
90 004
120 003
120 004
14.00.04
14.00.05
Název
Obj. číslo
Okulár širokoúhlý WF 10x/21 mm
DIN
30 016
Okulár periplanatický P 16x
DIN
30 017
Okulár širokoúhlý WF 20x
DIN
30 019
Okulár měřící WF 10x se stupnicí a křížem
DIN
30 020
Gumová očnice
30 021
Kondenzor / 160 - temné pole N.A. 0,9 pro obj. 4:1, 10:1, 20:1, 40:1, 60:1
30 023
Kondenzor / 160 - temné pole N.A. 1,25 - 1,3 pro objektiv 100:1
30 024
Filtr modrý
30 026
Filtr žlutý
30 027
Filtr zelený
30 028
Binokulární hlavice / 160
30 039
Binokulární hlavice / 30 040
Trinokulární hlavice / 160
30 041
Trinokulární hlavice / 30 042
Demo polarizační zařízení
30 043
Kolektor s intenzivním osvětlením
190 001
Žárovka halogenová 6V/20W
50 002
Žárovka halogenová 6V/30W
330 007
Zařízení fázového kontrastu – pozitivní
110 007
Zařízení fázového kontrastu – negativní
110 008
Zařízení fázového kontrastu – pozitivní / 110 009
Zařízení fázového kontrastu – negativní / 110 010
Adaptér pro CCD kameru / 160
40 006
Adaptér pro CCD kameru / 40 005
CCD kamera model C 737 A
30 022
CCD kamera model C 737 D
Název
Semiplanachromatický objektiv SP 4:1
Semiplanachromatický objektiv SP 10:1
Semiplanachromatický objektiv SP 25:1
Semiplanachromatický objektiv SP 40:1 (S)
Semiplanachromatický objektiv SP 100:1 (S) Oil.
Planachromatický objektiv PC 4:1
Planachromatický objektiv PC 10:1
Planachromatický objektiv PC 25:1
Planachromatický objektiv PC 40:1 (S)
Planachromatický objektiv PC 100:1 (S) Oil.
Planachromatický objektiv PC 4:1 / Planachromatický objektiv PC 10:1/ Planachromatický objektiv PC 20:1 / Planachromatický objektiv PC 40:1 (S) / Planachromatický objektiv PC 100:1 (S) Oil. / Objektivový mikrometr 1 mm/100 dílků
Kondenzor Abbe N.A. 1,25
Zařízení pro souběžné pozorování
Fotoadaptér standard / 160
Fotoadaptér komfort / 160
Fotoadaptér standard / Fotoadaptér komfort / Stolek výhřevný VS 1001
Stolek měřící MS DIR
Objektiv 100:1 (S) Oil. pro temné pole (160)
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
25
Aplikace laboratorních a badatelských mikroskopů
Připojení digitálního fotoaparátu, včetně digitálních zrcadlovek (Nikon, Olympus, Canon atd.) nebo CCD kamery umožní
přenos obrazu do PC.
26
Stereoskopické mikroskopy
Výhody stereoskopických mikroskopů lze využít v biologii, mineralogii, metalografii, archeologii, ale i v různých
oblastech průmyslu a zemědělství. Velké zorné pole, pracovní vzdálenost a hloubka ostrosti umožní sledovat objekty bez
dalších úprav. Široké využití nalezly na kontrolních pracovištích. Různé modely stativů zvyšují komfort pro pozorovatele.
Ke každému stereoskopickému mikroskopu od nás zdarma obdržíte dárek.
MODEL STM 701
Model STM 701 Objednací číslo: 6.00.01
Binokulární hlavice
Úhel vhledu
Optické doostření levého okuláru
Oční rozestup okulárů
Okuláry
Dva páry objektivů v otočné hlavici
Změna zvětšení
MODEL STM 702
45°
5D
55–75 mm
WF 10x/22 mm
2:1, 4:1
otočením hlavice
s objektivy
20x, 40x
70 mm
Celkové optické zvětšení
Pracovní vzdálenost
Tyčový stativ s hrubým nastavením polohy hlavice
• Pracovní stůl: 115 mm x 80 mm
• Pérový držáky preparátu
• Černo-bílá podložní deska ve stole 59,5 mm
• Jemné zaostřování posuvem hlavice pomocí pastorku a hřebínku
• Bez osvětlení
• Výška mikroskopu 260 mm
• Transportní polystyrenový obal 360 x 330 x 180 mm
• Hmotnost včetně obalu 3 kg
Model STM 702 Objednací číslo: 6.00.02
Binokulární hlavice – parametry viz Model STM 701
MODEL STM 703
Tyčový stativ s hrubým nastavením polohy hlavice
• Pracovní stůl: 120 mm x 115 mm
• Dopadající osvětlení 12V/10W
• Výška mikroskopu 300 mm
• Matová podložní deska ve stole 94,5 mm
• Hmotnost včetně obalu 3,2 kg
Ostatní parametry viz. Model STM 701
Modle STM 703 Objednací číslo: 6.00.03
Binokulární hlavice – parametry viz Model STM 701
Tyčový stativ s hrubým nastavením polohy hlavice
• Pracovní stůl: 115 mm x 90 mm
• Dopadající a procházející osvětlení 12V/10W
• Matová podložní deska 94,5 mm
• Výška mikroskopu 270 mm
• Hmotnost 3,5 kg
Ostatní parametry viz. Model STM 701
Doplňky a náhradní díly k modelům STM 701, STM 702, STM 703
Obj. číslo
10 115
10 117
10 118
10 119
10 120
190 002
Název
Okulár WF 5x/22 mm
Okulár WF 15x/13 mm
Okulár WF 20x/10 mm
Okulár měřící WF 10x/21 se stupnicí a křížem 1/10 mm
Okulár měřící WF 20x se stupnicí a křížem 1/10 mm
Objektivová měrka
Obj. číslo
310 004
130 002
130 003
130 004
320 011
330 009
Název
Pérový držák preparátu
Černo-bílá podložní deska 59,5 mm
Černo-bílá podložní deska 94,5 mm
Matová podložní deska 94,5 mm
Žárovka 12V/10W
Gumová očnice (pár)
27
Stereoskopické mikroskopy
MODEL STM 712 24 3223
Model STM 712 24 3223 Objednací číslo: 6.00.04
Binokulární hlavice Model 712 24
Úhel vhledu
Optické doostření obou okulárů
Oční rozestup okulárů
Okuláry širokoúhlé
Dva páry objektivů
Změna zvětšení
Celkové optické zvětšení
Pracovní vzdálenost
Zorné pole
otočná o 360°
45°
5D
55–75 mm
WF 10x/22 mm (), WF 20x/11,5 mm
2:1, 4:1
otočením hlavice s objektivy
20x, 40x, 80x
108 mm
11 / 55 mm (pro WF10x)
6 / 3 mm (pro WF20x)
Stativ Model ST 3223 HH
viz. strana 36
Model STM 712 12 3223 Objednací číslo: 6.00.05
Binokulární hlavice Model 712 12
Dva páry objektivů
Celkové optické zvětšení
Pracovní vzdálenost
Zorné pole
MODEL STM 712 12 3223
MODEL STM 712 13 3223
otočná o 360°
1:1, 2:1
10x, 20x, 40x
128 mm
22 / 11 mm (pro WF10x)
10 / 5 mm (pro WF20x)
Stativ Model ST 3223 HH
Ostatní parametry viz. Model STM 712 24 3223
Model STM 712 13 3223 Objednací číslo: 6.00.06
Binokulární hlavice Model 712 13
Dva páry objektivů
Celkové optické zvětšení
Pracovní vzdálenost
Zorné pole
otočná o 360°
1:1, 3:1
10x, 20x, 30x
108 mm
22 / 6,3 mm (pro WF10x)
10 / 3,4 mm (pro WF20x)
Stativ Model ST 3223 HH
Ostatní parametry viz. Model STM 712 24 3223
• Hlavice mikroskopů řady STM 712 lze nasadit na různé stativy – viz. strana 36–39
Optické parametry Modelů řady STM 712, 713
Model
Okuláry
STM 712 12
WF 10x
WF 20x
Objektivy
STM 712 13
WF 10x
WF 20x
2:1
STM 712 14
WF 10x
WF 20x
3:1
4:2
Optické zvětšení
10x; 20x
20x; 40x
10x; 30x
20x; 60x
20x; 40x
40x; 80x
Zorné pole (mm)
22; 11
11; 6
22; 11
10; 3,5
11; 6
5; 3,2
Pracovní vzdálenost
Předsádkové objektivy
28
Bez předsádového objektivu
128 mm
108 mm
108 mm
Předsádkový objektiv 0,3:1
295 mm
189 mm
189 mm
Předsádkový objektiv 0,5:1
154 mm
122 mm
122 mm
Předsádkový objektiv 1,5:1
44 mm
40 mm
40 mm
Předsádkový objektiv 2:1
38 mm
38 mm
38 mm
Stereoskopické mikroskopy
MODEL STM 713 12 3223
Model STM 713 12 3223 Objednací číslo: 6.00.07
Trinokulární hlavice Model 713 12
Úhel vhledu
Optické doostření pravého okulárového tubusu
Oční rozestup
Okuláry širokoúhlé
Dva páry objektivů
Změna zvětšení
Celkové optické zvětšení
Pracovní vzdálenost
Dopadající a procházející světlo
Plynulá regulace intenzity osvětlení
Zorné pole
Možnost připojení CCD kamery nebo fotoaparátu.
Stativ Model ST 3223 HH (viz. model STM 712 24 3223)
Transportní polystyrenový obal
Hmotnost sestavy 6 kg
MODEL STM 713 13 3223
Model STM 713 3223 Objednací číslo: 6.00.08
Trinokulární hlavice Model 713 12
Dva páry objektivů / celkové optické zvětšení
Pracovní vzdálenost / zorné pole
Stativ Model ST 3223 HH (viz. strana 36)
Ostatní parametry viz. Model STM 713 12 3223
MODEL STM 713 24 3223
Model STM 713 24 3223 Objednací číslo: 6.00.09
Trinokulární hlavice Model 713 12
Dva páry objektivů / celkové optické zvětšení
Pracovní vzdálenost / zorné pole
Stativ Model ST 3223 HH (viz. strana 36)
Ostatní parametry viz. Model STM 713 12 3223
MODEL STM 601 51
Model STM 601 51 Objednací číslo: 6.00.10
Binokulární hlavice
Úhel vhledu
Dioptrické doostření levého okuláru
Okuláry
Objektivy ve výměnném rybinovém vedení (saňové)
Celkové optické zvětšení / zorné pole
Pracovní vzdálenost
Dopadající světlo
Vertikální, tyčové rameno, tyče 18 mm, délka 300 mm
Horizontální, tyčové, zalamovací (dělené) rameno,
tyče 18 mm, délka 200 mm
otočná o 360°
45°
+4D; -6D
55–75 mm
WF 10x/22 mm
1:1, 2:1
otočením hlavice s objektivy
10x, 20x
110 mm
230V/12V/10W
22, 11 mm
610 x 300 x 190 mm
otočná o 360°
1:1, 3:1 / 10x, 30x
102 mm / 22 mm, 7,3 mm
otočná o 360°
1:2, 2:4 / 20x, 40x
90 mm / 11 mm, 5,5 mm
45°
5D
WF 10x/20 mm
0,5:1, 1:1
5x, 10x / 5 mm, 13 mm
250–231 mm
12V/10W
Model STM 601 50 Objednací číslo: 6.00.11
Objektiv 0,5:1
Ostatní parametry viz. Model STM 601 51
Model STM 601 01 Objednací číslo: 6.00.12
Objektiv 1:1
Ostatní parametry viz. Model STM 601 51
Doplňky a náhradní díly k modelu STM 600
Obj. číslo
10 115
10 118
10 119
190 002
Název
Okulár WF 5x
Okulár WF 20x
Okulár měřící WF 10x se stupnicí a křížem 1/10 mm
Objektivová měrka
Obj. číslo
30 048
30 049
330 009
320 011
Název
Objektiv saňový 0,5:1
Objektiv saňový 1:1
Gumová očnice (pár)
Žárovka 12V/10W
29
Stereoskopické mikroskopy
MODEL STM 722 3223 ZOOM
Objednací číslo: 6.00.13
Binokulární hlavice Model 722
Úhel vhledu
Optické doostření obou okulárů
Oční rozestup okulárů
Okuláry širokoúhlé
otočná o 360°
45°
5D
55–75 mm
WF 10x/22 mm (),
WF 20x/11,5 mm
0,7x–4,5x (plynulý posuv)
Zoom
Celkové optické zvětšení:
• Standard
7x–90x
• Při použití předsádkových objektivů a
kombinaci okulárů
až 225x (viz. optické parametry*)
Pracovní vzdálenost:
• Standard
108 mm
• Při použití předsádkových objektivů a
kombinaci okulárů
35x–314 mm (viz. *)
Zorné pole:
2,6–31,3 mm
• Standard
• Při použití předsádkových objektivů a
1,3–105 mm (viz. *)
kombinaci okulárů
Stativ Model ST 3223 HH (viz. model STM 712 24 3223)
Transportní polystyrenový obal
480 x 340 x 260 mm
Hmotnost sestavy 8 kg
MODEL STM 723 3223 ZOOM
Objednací číslo: 6.00.14
Trinokulární hlavice Model 723
otočná o 360°
Možnost připojení CCD kamery nebo digitálního fotoaparátu na třetí výstup.
Ostatní parametry trinokulární hlavice - viz. Model STM 722 3223
Stativ Model ST 3223 HH (viz. model STM 712 24 3223)
Binokulární a trinokulární hlavice Modelů STM 722 a 723 lze použít na
různé modely stativů – viz. strana 36–39
Objednací číslo: STM 722 (STM 723) + Model stativu
*) Optické parametry Modelů STM 722, STM 723
předsádky
Okuláry
pracovní
vzdálenost
(mm)
0,30x
314
1,05x–5,75x
114,3–17,8
2,1x–13,5x
105,0–16,3
2,1x–13,5x
90,5–14,1
3,2x–20,3x
76,2–11,9
4,2x–27,0x
55,0–8,5
5,3x–33,8x
0,50x
189
1,75x–11,25x
68,6–10,7
3,5x–22,5x
63,0–9,8
3,5x–22,5x
54,3–8,4
5,3x–33,8x
45,7–7,1
7,0x–45,0x
33,0–5,1
8,8x–56,3x
26,0–4,0
0,75x
122
2,625x–16,9x
45,7–7,1
5,3x–33,8x
41,9–6,5
5,3x–33,8x
36,2–5,6
7,9x–50,6x
30,5–4,7
10,5x–67,5x
22,0–3,4
13,1x–84,4x
17,2–2,7
1,00x
108
3,5x–22,5x
34,3–5,3
7,0x–45,0x
31,3–4,9
7,0x–4,0x
27,1–4,2
10,5x–67,5x
22,9–3,6
14,0x–90,0x
16,4–2,6
17,5x–112,5x
13,0–2,0
1,50x
39
5,25x–33,75x
22,9–3,6
10,5x–67,5x
21,0–3,3
10,5x–67,5x
18,1–2,8
15,8x–101,3x
15,2–2,4
21,0x–135,0x
11,0–1,7
26,3x–168,8x
8,6–1,3
2,00x
35
7,0x–45,0x
17,1–2,7
14,0x–90,0x
15,7–2,4
14,0x–90,0x
13,6–2,1
21,0x–135,0x
11,4–1,8
28,0x–180,0x
8,2–1,3
35,0x–225,0x
6,5–1,0
30
WF 5x / 24 mm
WF 10x / 22 mm WF 10x / 19 mm
WF 15x / 16 mm
WF 20x / 11,5 mm
WF 25x / 9 mm
zvětšení
zorné pole
(mm)
zvětšení
zorné pole
(mm)
zvětšení
zorné pole
(mm)
zvětšení
zorné pole
(mm)
zvětšení
zorné pole
(mm)
zvětšení
zorné pole
(mm)
43,0–6,7
Stereoskopické mikroskopy
MODEL STM 1561 1200 ZOOM
MODEL STM 1562 3230
Model STM 1561 1200 ZOOM Objednací číslo: 6.00.15
Binokulární hlavice Model 1561
Binokulární optický systém
Úhel vhledu
Optické doostření obou okulárů
Oční rozestup okulárů
Okuláry širokoúhlé
Zoom (plynulý i krokový posuv)
Planachromatický objektiv
Celkové optické zvětšení:
• Standard
• Při použití předsádkových objektivů
a kombinaci okulárů
Pracovní vzdálenost:
• Standard
• Při použití předsádkových objektivů
a kombinaci okulárů
Zorné pole:
• Standard
• Při použití předsádkových objektivů
a kombinaci okulárů
Stativ Model ST 1200
• Základna 285 x 260 x 32 mm
• Horizontální tyč 32 mm, délka 530 mm
• Vertikální tyč 37 mm
• Hmotnost 20,5 kg
Hmotnost sestavy STM 1561 1200
otočná o 360°
45°
5D
55–75 mm
), WF 20x/11,5 mm
WF 10x/21 mm (
0,62x–5,0x
PL 1:1
6,2x–100x
6,2x–320x (viz. optické parametry**)
80 mm
26–296 mm (viz. **)
2,2–33,9 mm
až 106 mm (viz. **)
24,5 kg
Model STM 1562 3230 Objednací číslo: 6.00.16
Trinokulární hlavice Model 1562
otočná o 360°
Ostatní parametry trinokulární hlavice - viz. Model STM 722 3223
Možnost připojení CCD kamery nebo digitálního fotoaparátu na třetí výstup.
Stativ Model ST 3230 (viz. str. 36)
Binokulární a trinokulární hlavice Modelů STM 1561 a 1562 lze použít
na různé modely stativů – viz. strana 36–39
Objednací číslo: STM 1561 (STM 1562) + Model stativu
**) Optické parametry Modelů STM 1561, STM 1562
Okuláry
WF 20x / 11
předsádky
WFH 10x / 21 pracovní
vzdálenost
(mm)
zvětšení
zorné pole
(mm)
zvětšení
zorné pole
(mm)
zvětšení
zorné pole
(mm)
zvětšení
zorné pole
(mm)
zvětšení
zorné pole
(mm)
0,32x
296
1,9x–16,0x
106,0–13,1
3,2x–25,6x
70,6–8,8
3,9x–32,0x
55,4–6,9
5,0x–40,0x
45,4–5,6
6,3x–51,2x
38,0–5,0
0,50x
187
3,1x–25,0x
67,7–8,4
5,0x–40,0x
45,2–5,6
6,2x–50,0x
35,5–4,4
7,8x–62,5x
29,0–3,6
9,3x–75,0x
26,0–4,1
0,63x
149
3,9x–31,5x
53,8–6,7
6,2x–50,4x
35,8–4,4
7,8x–63,0x
28,2–3,5
9,8x–78,8x
23,0–2,9
11,7x–94,5x
18,0–3,4
1,00x
80
6,2x–50,0x
33,9–4,2
9,9x–90,0x
22,6–2,8
12,4x–100,0x
17,7–2,2
15,5x–125,0x
14,5–1,8
18,6x–160,0x
11,3–1,4
2,00x
26
12,4x–100,0x
16,9–2,1
19,8x–160,0x
11,3–1,4
24,8x–200,0x
8,9–1,1
31,0x–250,0x
7,3–0,9
37,2x–320,0x
5,7–0,7
WF 16x / 14
WF 25x / 9
WF 32x / 8
31
Stereoskopické mikroskopy
Doplňky a náhradní díly k modelům STM 712, STM 713, STM 720 a STM 1500
Obj. číslo
10 121
10 122
10 126
10 123
10 124
10 125
10 119
10 127
10 131
190 002
10 128
10 129
10 130
20 002
20 003
20 001
20 004
20 005
20 006
20 007
20 008
20 009
20 010
140 001
140 002
140 003
140 004
140 005
140 006
140 007
140 008
140 011
180 001
180 002
180 003
180 004
150 004
150 005
160 001
310 004
310 005
130 005
130 003
120 014
120 015
320 004
320 005
320 013
110 001
110 002
110 003
140 009
32
Název
Okulár WF 5x/24 mm
Okulár WF 10x/22 mm Okulár WF 15x/16 mm
Okulár WF 20x/11,5 mm
Okulár WF 25x/9 mm
Okulár WF 32x/8 mm
Okulár měřící WF 10x se stupnicí a křížem 1/10 mm
Okulár měřící WF 10x se stupnicí a křížem 1/20 mm
Okulár měřící WF 20x se stupnicí a křížem 1/20 mm
Objektivová měrka
Okulár měřící WF 10x se stupnicí
Okulár měřící WF 10x s křížem
Okulár měřící WF 10x se síťkou
Hlavice 712 12 zvětšení objektivů 1:1, 2:1
Hlavice 712 13 zvětšení objektivů (1:1, 3:1)
Hlavice 712 24 zvětšení objektivů (2:1, 4:1)
Hlavice 713 12 zvětšení objektivů (1:1, 2:1)
Hlavice 713 13 zvětšení objektivů (1:1, 3:1)
Hlavice 713 24 zvětšení objektivů (2:1, 4:1)
Hlavice binokulární model STM 722
Hlavice trinokulární model STM 723
Hlavice binokulární model STM 1561
Hlavice trinokulární model STM 1562
Předsádkový objektiv 0,3x
Předsádkový objektiv 0,5x
Předsádkový objektiv 0,75x
Předsádkový objektiv 1,5x
Předsádkový objektiv 2,0x
Předsádkový objektiv 0,32x
Předsádkový objektiv 0,5x
Předsádkový objektiv 0,63x
Předsádkový objektiv 2,0x
Kruhový adapter model 1333 (pro KL9)
Kruhový adapter model 2321 (pro KL3, KL4, KL7, KL8)
Kruhový adapter model 1568
Kruhový adapter + krycí sklo 2322
Demopolarizační zařízení
Polarizační zařízení pro procházející světlo
Temné pole
Pérový držák preparátu
Mineralogický držák
Podložní sklo čiré 94,8 mm
Podložní deska černo-bílá 94,5 mm
CCD adapter 0,35x
CCD adapter 0,5x
Halogenová žárovka 6V/15W
Halogenová žárovka 6V/20W
Zářivka 5W
Fotoadaptér klasik
Fotoadaptér standart
Fotoadaptér komfort
Objektiv PL 1:1
Poznámka
Pro STM 712
Pro STM 712
Pro STM 712
Pro STM 713
Pro STM 713
Pro STM 713
Pro STM 720
Pro STM 720
Pro STM 1500
Pro STM 1500
Pro STM 712 a STM 720
Pro STM 712 a STM 720
Pro STM 712 a STM 720
Pro STM 712 a STM 720
Pro STM 712 a STM 720
Pro STM 1500
Pro STM 1500
Pro STM 1500
Pro STM 1500
Pro STM 712 a STM 720
Pro STM 1500
Pro STM 712 a STM 720
Pro STM 712 a STM 720
Pro STM 1500
Stereoskopické mikroskopy
Aplikace STM mikroskopů, příslušenství a náhradní díly
Zařízení pro temné pole a preparační držák
Preparační držák
Demo polarizační zařízení
Předsádky
CCD adaptéry
Objektivová měrka pro STM
Držáky pro stereohlavice
MODEL 4121
Objednací číslo: 220 001
• Vnitřní objímky: 83 mm
• Makroposuv (hřebínek – pastorek)
• Délka posuvu 54 mm (+26; -28)
• Určeno pro stativy: ST 1200, ST 1300, ST 3620, ST 3640
MODEL 4115
Objednací číslo: 220 002
• Vnitřní objímky: 83 mm
• Makroposuv (hřebínek – pastorek)
• Délka posuvu 88 mm
• otvoru pro tyčový stojan: 30 mm
• Určeno pro stativy: ST 3142, ST 3151
MODEL 4144
Objednací číslo: 220 003
• Vnitřní objímky: 83 mm
• Makro i mikro posuv (hřebínek – pastorek)
• Délka posuvu 88 mm
• Určeno pro stativy: ST 3240, ST 3241
33
Stereoskopické mikroskopy – stereohlavice
HLAVICE MODEL 712 JSOU KOMPATIBILNÍ SE VŠEMI STATIVY
(VIZ. STR. 36–39)
MODEL STM 712 12
MODEL STM 712 13
MODEL STM 712 24
Objednací číslo
20 002
20 003
20 001
Hlavice
Úhel vhledu
Optické doostření
Oční rozestup okulárů
Okuláry širokoúhlé
binokulární, otočná o 360°
45°
5D u obou okulárů
55–75 mm
),
WF 10x/22 mm (
WF 20x/11,5 mm
1:1, 2:1
otočením hlavice s objektivy
20x, 40x, 80x
128 mm
22 / 11 mm (pro WF10x)
10 / 5 mm (pro WF20x)
binokulární, otočná o 360°
45°
5D u obou okulárů
55–75 mm
),
WF 10x/22 mm (
WF 20x/11,5 mm
1:1, 3:1
otočením hlavice s objektivy
20x, 40x, 80x
108 mm
22/ 6,3 mm (pro WF10x)
10 / 3,4 mm (pro WF20x)
binokulární, otočná o 360°
45°
5D u obou okulárů
55–75 mm
),
WF 10x/22 mm (
WF 20x/11,5 mm
2:1, 4:2
otočením hlavice s objektivy
20x, 40x, 80x
108 mm
11 / 5,5 mm (pro WF10x)
6 / 3 mm (pro WF20x)
Dva páry objektivů
Změna zvětšení
Celkové optické zvětšení
Pracovní vzdálenost
Zorné pole
HLAVICE MODEL 713 JSOU KOMPATIBILNÍ SE VŠEMI STATIVY
(VIZ. STR. 36–39)
MODEL STM 713 12
MODEL STM 713 13
MODEL STM 713 24
Objednací číslo
20 004
20 005
20 006
Hlavice
Úhel vhledu
Optické doostření
Oční rozestup okulárů
Okuláry širokoúhlé
Dva páry objektivů
Změna zvětšení
Celkové optické zvětšení
Pracovní vzdálenost
trinokulární, otočná o 360°
45°
+4D, -6D u pravého okuláru
55–75 mm
WF 10x/22 mm
1:1, 2:1
otočením hlavice s objektivy
10x, 20x
110 mm
trinokulární, otočná o 360°
45°
5D u obou okulárů
55–75 mm
WF 10x/22 mm
1:1, 3:1
otočením hlavice s objektivy
10x, 30x
102 mm
trinokulární, otočná o 360°
45°
5D u obou okulárů
55–75 mm
WF 10x/22 mm
2:1, 4:2
otočením hlavice s objektivy
20x, 40x
90 mm
34
Stereoskopické mikroskopy – stereohlavice
HLAVICE MODEL 722, 723, 1561 A 1562 JSOU KOMPATIBILNÍ SE VŠEMI STATIVY (VIZ. STR. 36–39)
MODEL STM 722
MODEL STM 723
MODEL STM 1561
MODEL STM 1562
Model
Objednací číslo
Hlavice
Úhel vhledu
Optické doostření obou okulárů
Oční rozestup okulárů
Okuláry širokoúhlé
Zoom plynulý posuv
Celkové optické zvětšení
Poznámka:
Pracovní vzdálenost
Zorné pole
STM 722
STM 723
20 007
20 008
binokulární, otočná o 360°
trinokulární, otočná o 360°
45°
45°
5D
5D
55–75 mm
55–75 mm
), WF 20x/11,5 mm
), WF 20x/11,5 mm
WF 10x/22 mm (
WF 10x/22 mm (
0,7x–4,5x
0,7x–4,5x
2,1x–225x (viz. strana 29)
2,1x–225x (viz. strana 29)
zvětšení se mění kombinací okulárů, ZOOM a předsádkových objektivů
38–314 mm (viz. strana 29)
38–314 mm (viz. strana 29)
1–114,3 mm (viz. strana 29)
1–114,3 mm (viz. strana 29)
Model
Objednací číslo
Hlavice
Úhel vhledu
Optické doostření obou okulárů
Oční rozestup okulárů
Okuláry širokoúhlé
Zoom plynulý a krokový posuv
Předsádkový objektiv
Celkové optické zvětšení
Poznámka:
Pracovní vzdálenost
Zorné pole
STM 1561
STM 1562
20 009
20 010
binokulární, otočná o 360°
trinokulární, otočná o 360°
45°
45°
5D
5D
55–75 mm
55–75 mm
), WF 20x/11,5 mm
), WF 20x/11,5 mm
WF 10x/21 mm (
WF 10x/21 mm (
0,62x–5x
0,62x–5x
PL 1:1, planachromatický
PL 1:1, planachromatický
6,2x–320x (viz. strana 30)
6,2x–320x (viz. strana 30)
zvětšení se mění kombinaci okulárů, ZOOM a předsádkových objektivů
26–296 mm (viz. strana 30)
26–296 mm (viz. strana 30)
0,8–106 mm (viz. strana 30)
0,8–106 mm (viz. strana 30)
Hlavice model STM 1561 a STM 1562 jsou konstruovány na principu podle GALILEA. Snímaný obraz je v tomto případě
přenášen rovnoběžně umístěnými objektivy, a tím nedochází k úhlové chybě.
Model
Objednací číslo
STM 600
20 011
Hlavice
Úhel vhledu
Dioptrické doostření levého okuláru
Oční rozestup okulárů
Okuláry
Objektivy saňové
Celkové optické zvětšení
Zorné pole
Pracovní vzdálenost
Dopadající světlo
Binokulární
45°
5D, levého okuláru
55–75 mm
WF 10x/20mm
1:1; 0,5:1
10x, 5x
5 mm / 13 mm
250/231 mm
12V/10W
35
Stereoskopické mikroskopy – stereostativy
Stativy je možno kompletovat stereohlavicemi Model 712, 713, 722, 723, 1561, 1562. Všechny stojany jsou dodávány
včetně držáků pro uchycení hlavic.
MODEL ST 3223 HH
Objednací číslo: 210 001
• Pevné rameno s držákem pro uchycení hlavice. Možnost nastavení držáku na rameni do tří poloh
a tím zvětšení vzdálenosti hlavice od pracovního stolu (160 mm–203 mm)
• Makro posuv držáku s hlavicí pomocí pastorku a hřebínku v rozsahu 65 mm
(+39 mm; -26 mm)
• Pracovní stůl: 480 mm x 180 mm x 60 mm
• Vzdálenost od ramene do středu podložní desky 110 mm
• Čirá podložní deska ( 94,8 mm) a matový filtr ( 40 mm) ve stole
• Pérové držáky preparátu 2ks
• Dopadající světlo: halogen 6V/15W s plynulou regulací intenzity osvětlení
• Procházející světlo: halogen 6V/15W s plynulou regulací intenzity osvětlení
• Hmotnost 3,6 kg
MODEL ST 3223 HF
Objednací číslo: 210 002
• Procházející (spodní) studené osvětlení: zářivka 5W
• Ostatní parametry viz. Model ST 3223 HH
MODEL ST 3142 HH
Objednací číslo: 210 003
• Tyčové vertikální rameno s držákem pro uchycení hlavice stativu, tyče 30 mm, délka tyče
360 mm–500 mm
• Hmotnost 3,5 kg
• Ostatní parametry viz. Model ST 3223 HH
MODEL ST 3142 HF
Objednací číslo: 210 004
• Procházející (spodní) studené osvětlení: zářivka 5W
• Hmotnost 3,5 kg
• Ostatní parametry viz. Model ST 3223 HH
MODEL ST 3230
Objednací číslo: 210 005
• Pevné vertikální rameno s držákem pro uchycení hlavice
• Makro posuv (pastorek – hřebínek) do 250 mm
• Bez osvětlení
• Nízký pracovní stůl: 325 x 305 x 21 mm, dva pérové držáky preparátu
• Podložní deska (černo – bílá): 94,8 mm
• Vzdálenost od ramene do středu podložní desky: 175 mm
• Hmotnost 5 kg
36
Stereoskopické mikroskopy – stereostativy
MODEL ST 3240
Objednací číslo: 210 006
• Makro a mikro posuv
• Ostatní parametry viz. Model ST 3230
MODEL ST 3231 HF
Objednací číslo: 210 007
• Pevné vertikální rameno s držákem pro uchycení hlavice
• Makro posuv (pastorek – hřebínek) do 250 mm
• Pracovní stůl: 335 mm x 305 mm x 80 mm
• Čirá podložní deska ( 94,8 mm), matový filtr ( 40 mm) ve stole
• Vzdálenost od ramene do středu podložní desky 175 mm
• Dopadající světlo: halogen 6V/15W s plynulou regulací intenzity osvětlení
• Procházející (spodní) světlo: zářivka 5W
• Hmotnost 8,5 kg
MODEL ST 3231 HH
Objednací číslo: 210 008
• Dopadající i procházející světlo: halogen 6V/15W s plynulou regulací intenzity osvětlení
u obou světel
• Ostatní parametry viz. Model ST 3231 HF
MODEL ST 3241 HF
Objednací číslo: 210 009
• Makro a mikro posuv (pastorek – hřebínek) do 250 mm
• Ostatní parametry viz. Model ST 3231 HF
MODEL ST 3241 HH
Objednací číslo: 210 010
• Makro a mikro posuv (pastorek – hřebínek) do 250 mm
• Ostatní parametry viz. Model ST 3231 HH
MODEL ST 3151 HF
Objednací číslo: 210 011
• Tyčové rameno stativu, tyče 30 mm, délka tyče 360
• Dopadající světlo: halogen 6V/15W; Procházející světlo: zářivka 5W
• Ostatní parametry viz. Model ST 3231 HF
37
Stereoskopické mikroskopy – stereostativy
MODEL ST 3151 HH
Objednací číslo: 210 012
• Dopadající i procházející světlo: halogen 6V/15W s plynulou regulací intenzity osvětlení
u obou světel
• Ostatní parametry viz. Model ST 3151 HF
MODEL ST 3640
Objednací číslo: 210 013
• Tyčové vertikální rameno stativu, tyče 30 mm, délka tyče až 600 mm
• „U“ základna 415 x 416 x 85 mm
• Vertikální rameno (pantograf) délka 745 mm
• Kompletováno držákem Model 412i
• Hmotnost 16 kg
MODEL ST 3620
Objednací číslo: 210 014
• Stolový úchyt, maximální rozevření 57 mm
• Ostatní parametry viz. Model ST 3640
• Hmotnost 9,5 kg
MODEL ST 1000
Objednací číslo: 210 017
• Základna 285 x 260 x 32 mm
• Horizontální tyč 32 mm, délka 530 mm
• Vertikální tyč 37 mm, délka 380 mm–600 mm
• Pomocná vertikální tyč 25 mm, délka 200 mm, možnost naklonění hlavice
• Hmotnost 22 kg
Pozn.: dodáváno bez hlavice
Ilustrační foto ST 1000 + stereohlavice STM 722
MODEL ST 1100
Objednací číslo: 210 018
• Klips s maximálním otevřením 57 mm
• Ostatní parametry viz. Model ST 1000
Pozn.: dodáváno bez hlavice
Ilustrační foto ST 1100 + stereohlavice STM 722
MODEL ST 1200
Objednací číslo: 210 019
• Základna 285 x 260 x 32 mm
• Horizontální tyč 32 mm, délka 530 mm
• Vertikální tyč 37 mm, délka 380 mm–600 mm
• Hmotnost 20,5 kg
Pozn.: dodáváno bez hlavice
Ilustrační foto ST 1200 + stereohlavice STM 722
38
Stereoskopické mikroskopy – stereostativy
MODEL ST 1300
Objednací číslo: 210 020
• Klips s maximálním otevřením 57 mm
• Ostatní parametry viz. Model ST 1200
Pozn.: dodáváno bez hlavice
Ilustrační foto ST 1300 + stereohlavice STM 722
MODEL ST 5321
Objednací číslo: 210 021
• Základna 240 x 180 x 80 mm
• V základně zrcátko 70 mm, ovládané vně základny točítkem, pro přenos procházejícího světla
• Stativ je kompletován pevným ramenem, makroposuv
• Osvětlení zrcátka zdrojem KL 3 a jednoramenným světlovodem (viz. osvětlení str. 55)
• Hmotnost 4 kg
MODEL ST 5322
Objednací číslo: 210 022
• Základna 240 x 180 x 80 mm
• V základně zrcátko 70 mm, ovládané vně základny točítkem, pro přenos procházejícího světla
• Stativ je kompletován tyčovým ramenem, makroposuv (viz. model ST 3151)
• Osvětlení zrcátka zdrojem KL 3 a jednoramenným světlovodem (viz. osvětlení str. 55)
• Hmotnost 4 kg
MODEL ST 5323
Objednací číslo: 210 023
• Základna 335 x 305 x 80 mm
• V základně zrcátko 50 mm, ovládané vně základny točítkem, pro přenos procházejícího světla
• Stativ je kompletován pevným ramenem (viz. model ST 3241)
• makro a mikroposuv
• Osvětlení zrcátka zdrojem KL 3 a jednoramenným světlovodem pro přenos procházejícího světla
• Dopadající světlo: halogen 6V/15W s plynulou regulací intenzity osvětlení
• Hmotnost 8 kg
MODEL ST 5324
Objednací číslo: 210 024
• Základna 335 x 305 x 80 mm
• V základně zrcátko 50 mm, ovládané vně základny točítkem, pro přenos procházejícího světla
• Stativ je kompletován tyčovým ramenem (viz. model ST 3142)
• makroposuv
• Osvětlení zrcátka zdrojem KL 3 a jednoramenným světlovodem pro přenos procházejícího světla
• Dopadající světlo: halogen 6V/15W s plynulou regulací intenzity osvětlení
• Hmotnost 8 kg
39
Metalografické mikroskopy
Metalografické mikroskopy lze použít pro analýzu vnitřní struktury kovů a jsou nepostradatelným přístrojem pro
metalurgický výzkum, pro kvalitní inspekci kovů (železa a oceli). Jejich význam lze docenit i při analýze surovin,
a to zejména při jejich tepelném zpracování.
MODEL MTM 110
Model MTM 110 Objednací číslo: 8.00.01
Monokulární hlavice
Okulárový tubus
Okuláry
Revolverová hlavice pro 3 objektivy
Objektivy achromatické:
Zvětšení
N.A.
4:1
0,1
10:1
0,25
40:1
0,65
MODEL MTM 120
otočná o 360°
úhel vhledu 45°
WF 10x/18 mm, WF 16x/10 mm
Pracovní vzdálenost
Poznámka
22,0 mm
6,8 mm
0,53 mm
Odpružený („S“)
Celkové optické zvětšení
Pracovní stůl
Makro a mikro posuv
Vertikální osvětlovač
• Plynulá regulace intenzity osvětlení
Filtr
40x–640x (2000x)
130x122 mm; 70 mm(X) a 30 mm (Y)
40 mm / 0,002 mm
6V/20W
modrý, zelený, žlutý
Model MTM 120 Objednací číslo: 8.00.02
MODEL MTM 130
Binokulární hlavice
Úhel vhledu
Oční rozestup
Rozsah dioptrického doostřování tubusu
Ostatní parametry viz. Model MTM 110
otočná o 360°
30°
55–75 mm
5D
Model MTM 130 Objednací číslo: 8.00.03
Trinokulární hlavice
Ostatní parametry viz. Model MTM 120
otočná o 360°
Možnost kompletovat se CCD kamerou (viz. str. 47) nebo digitálním
fotoaparátem včetně digitální zdrcadlovky (Nikon, Olympus, Canon atd.).
Doplňky a náhradní díly k modelům metalografických mikroskopů MTM 110, MTM 120, MTM 130
Obj. číslo
10 004
10 015
10 009
10 010
10 008
320 005
330 004
120 009
110 002
110 003
40
Název
Okulár WF 10x
Okulár WF 12,5x
Okulár WF 16x
Okulár WF 20x
Okulár měřící WF 10x se stupnicí a křížem
Žárovka halogenová 6V/20W
Imerzní olej 10 ml
Adaptér pro CCD kameru
Fotoadaptér standard
Fotoadaptér komfort
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
Obj. číslo
30 070
30 071
30 072
30 073
30 074
30 075
60 001
60 002
60 003
330 005
Název
Objektiv 4:1 pro nepokryté preparáty
Objektiv 10:1 pro nepokryté preparáty
Objektiv 20:1 pro nepokryté preparáty
Objektiv 40:1 (S) pro nepokryté preparáty
Objektiv 60:1 (S)pro nepokryté preparáty
Objektiv 100:1 (S) Oil, pro nepokryté preparáty
Filtr modrý
Filtr zelený
Filtr žlutý
Gumová očnice
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
Metalografické mikroskopy
MODEL MTM 100
Objednací číslo: 8.00.04
Monokulární hlavice
Úhel vhledu
Okuláry DIN
Revolverová hlavice pro 3 objektivy
Objektivy DIN:
Zvětšení
N.A.
10:1
0,25
PL 40:1
0,65
100:1
1,25
Celkové optické zvětšení
Osvětlení – halogenová žárovka
• Plynulá regulace intenzity osvětlení
MODEL MTM 200
Objednací číslo: 8.00.05
Binokulární hlavice
Úhel vhledu
Rozsah dioptrického doostřování tubusu
Ostatní parametry viz. Model MTM 110
MODEL MTM 300
Objednací číslo: 8.00.06
Trinokulární hlavice
Úhel vhledu
Oční rozestup
Rozsah dioptrického doostřování tubusu
Okuláry DIN
Revolverová hlavice pro 4 objektivy
Objektivy DIN:
Zvětšení
N.A.
10:1
0,25
20:1
0,40
SP 40:1
0,65
100:1
0,25
Celkové optické zvětšení
Kruhový otočný stůl
Köhlerův princip osvětlení
• plynulá regulace intenzity osvětlení
otočná o 360°
45°
WF 10x, WF 12,5x
Pracovní vzdálenost
6,3 mm
0,7 mm
0,1 mm
Poznámka
Odpružený (S)
Oil, (S)
100x–1250x
6V/20W
otočná o 360°
45°
5D
otočná o 360°
30°
55–75 mm
5D
WF 10x, WF 16x
Pracovní vzdálenost
6,7 mm
1,96 mm
0,55 mm
0,30 mm
Poznámka
Odpružený (S)
Oil, (S)
100x–1600x
6V/20W halogenová žárovka
Možnost kompletovat se CCD kamerou (viz. str. 47) nebo digitálním fotoaparátem včetně digitální zdrcadlovky (Nikon,
Olympus, Canon atd.).
Doplňky a náhradní díly k modelům metalografických mikroskopů MTM 100, MTM 200, MTM 300
Obj. číslo
10 004
10 015
10 009
10 010
10 008
20 003
20 034
20 021
120 010
110 017
110 018
320 005
Název
Okulár WF 10x
Okulár WF 12,5x
Okulár WF 16x
Okulár WF 20x
Okulár měřící WF 10x se stupnicí a křížem
Monokulární hlavice
Binokulární hlavice
Trinokulární hlavice
Adaptér pro CCD kameru
Fotoadaptér standard
Fotoadaptér komfort
Žárovka halogenová 6V/20W
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
Obj. číslo
30 076
30 077
30 078
30 079
30 080
30 081
330 004
60 001
60 002
60 003
330 005
Název
Objektiv 4:1 pro nepokryté preparáty
Objektiv 10:1 pro nepokryté preparáty
Objektiv 20:1 pro nepokryté preparáty
Objektiv 40:1 (S) pro nepokryté preparáty
Objektiv 60:1 (S)pro nepokryté preparáty
Objektiv 100:1 (S) Oil, pro nepokryté preparáty
Imerzní olej 10 ml
Filtr modrý
Filtr zelený
Filtr žlutý
Gumová očnice
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
41
Metalografické mikroskopy
MODEL MTM 350
Objednací číslo: 8.00.07
Binokulární hlavice
Úhel vhledu
Oční rozestup
Dioptrické doostření levého okuláru
Okuláry DIN
Planachromatické objektivy DIN:
Zvětšení
N.A.
PL 10:1
0,25
PL 20:1
0,35
PL 40:1
0,65
PL 100:1
1,25
Pracovní stůl - křížový
Podélný a příčný posuv stolu
Odečítání posuvu stolu
Otočný díl stolu:
3 clony
Polarizátor, analyzátor
Osvětlení – halogenová žárovka
• Plynulá regulace intenzity osvětlení
Příslušenství k MTM 350
45°
55–75 mm
5D
P 10x, P 12,5x, měřící P 10x/0,1 mm
Pracovní vzdálenost
7,51 mm
3,60 mm
0,51 mm
0,42 mm
Poznámka
Odpružený (S)
Oil.(S)
180 x 155 mm
80 mm x 50 mm
1 mm po 0,1 mm
100 mm s noniem 0°–90°
(vnitřní 25 mm, 16 mm, 12 mm)
6V/30W
Možnost kompletovat se CCD kamerou (viz. str. 47) nebo digitálním
fotoaparátem včetně digitální zdrcadlovky (Nikon, Olympus, Canon atd.).
Doplňky a náhradní díly k metalografickému mikroskopu Model MTM 350
Obj. číslo
10 004
10 015
10 009
10 008
150 001
310 006
330 011
330 012
330 013
330 004
42
Název
Okulár WF 10x
Okulár WF 12,5x
Okulár WF 16x
Okulár měřící WF 10x se stupnicí a křížem
Demo polarizační zařízení
Pérový držáky preparátu
Kruhová clona vnitřní 25 mm
Kruhová clona vnitřní 16 mm
Kruhová clona vnitřní 12 mm
Imerzní olej 10 ml
DIN
DIN
DIN
DIN
Obj. číslo
30 082
30 083
30 084
30 085
30 086
120 018
110 002
110 003
320 005
pozn.*
Název
Planachromatický objektiv PL 4:1 *
Planachromatický objektiv PL 10:1 *
Planachromatický objektiv PL 20:1 *
Planachromatický objektiv PL 40:1 (S) *
Planachromatický objektiv PL 100:1 (S) Oil. *
Adaptér pro CCD kameru
Fotoadaptér standard
Fotoadaptér komfort
Žárovka halogenová 6V/20W
objektivy pro nepokryté preparáty
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
Polarizační mikroskopy
Polarizační mikroskopy jsou jedněmi z nejužitečnějších profesionálních přístrojů určených pro oblast geologie,
mineralogie a metalurgii. Modely řady PM 200 jsou používány pro pozorování v procházejícím světle. Lze je využít jak pro
pouhá polarizační pozorování, tak i pro ortogonální polarizační pozorování a rovněž pro mikrofotografii. Mikroskopy jsou
doplněny různým příslušenstvím – sádrová testovací destička (pro dlouhé vlnové délky), 1/4 λ slídová destička, křemenný
klín a připojitelný křížový vodič preparátu, atd., které zvyšují užitnou hodnotu přístroje.
MODEL PM 201
Model PM 201 Objednací číslo: 11.00.01
Monokulární hlavice
Úhel vhledu
Okuláry DIN
otočná o 360°
45°
WF 10x/18 mm s křížem
WF 10x/18 mm se stupnicí
Revolverová hlavice pro 4 objektivy
Objektivy achromatické DIN
MODEL PM 202
Celkové optické zvětšení
Kruhový stůl
Koaxiální makro a mikro ovládání zaostření
Rozsah zdvihu stolu
Křížový vodič preparátu
Sádrová destička
1/4 λ slídová destička
Křemenný klín
Abbe kondenzor
Osvětlení zabudované v noze
• Plynulá regulace intenzity osvětlení
A 4:1, A 10:1, A 25:1, A 40:1 (S)
A 63:1 (S)
40x–630x
140 mm, 0°–360°, nonium 0,1°
posuv po 0,002 mm
26 mm
N.A. 1,25 s irisovou clonou
halogenová žárovka 12V/20W
Model PM 202 Objednací číslo: 11.00.02
MODEL PM 203
Binokulární hlavice
Úhel vhledu
Nastavitelnost očního rozestupu
Rozsah dioptrického doostřování levého tubusu
Možnost protáčení hlavice
Ostatní parametry viz. model PM 201
45°
55 mm
5D
o 360°
Model PM 203 Objednací číslo: 11.00.03
Trinokulární hlavice
Ostatní parametry viz. model PM 202
Doplňky a náhradní díly k polarizačním mikroskopům řady PM
Obj. číslo
10 004
10 016
10 017
20 035
20 036
20 037
330 014
120 019
110 002
110 003
Název
Okulár WF 10x
Okulár WF 10x s křížem
Okulár WF 10x se stupnicí
Monokulární hlavice
Binokulární hlavice
Trinokulární hlavice
Slídová destička 1/4 λ
Adaptér pro CCD kameru
Fotoadaptér standard
Fotoadaptér komfort
DIN
DIN
DIN
Obj. číslo
30 087
30 088
30 089
30 090
30 091
330 015
330 016
50 019
310 007
320 007
Název
Objektiv 4:1 polarizační
Objektiv 10:1 polarizační
Objektiv 25:1 polarizační
Objektiv 40:1 (S) polarizační
Objektiv 63:1 (S) polarizační
Sádrová destička
Křemenný klín
Kondenzor Abbe 1,25
Křížový vodič preparátu
Žárovka halogenová 12V/20W
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
43
Fluorescenční mikroskopy
Zdroj záření pro vybuzení fluorescence vysílá záření s dostatečně krátkou vlnovou délkou, která v preparátu vybudí
fluorescenci ve viditelném světle. Toto vybuzené záření vytváří v mikroskopu jasný a kontrastní fluorescenční obraz.
Přístroj splní všechny nejrůznější požadavky, které dnes ve fluorescenční mikroskopii mohou přicházet v úvahu.
MODEL FL 2002 S
MODEL FL 2003 K
Model FL 2002 S Objednací číslo: 10.00.01
Binokulární hlavice
Nastavitelný oční rozestup
Dioptrické doostřování okulárového tubusu
Úhel vhledu
Okuláry DIN
Revolverová hlavice pro 5 objektivů
Fluorescenční objektivy DIN
55–75 mm
5D
30°
WF 10x, WF 16x
FL 4:1, FL 10:1, FL 40:1 (S)
FL 100:1 (S) Oil.
B, G
40x–1600x
140 x 160 mm
74 mm
50 mm
1 mm po 0,1 mm
Fluorescenční filtry:
Celkové optické zvětšení
Křížový stůl
Podélný rozsah posuvu
Příčný rozsah posuvu
Odečítání v obou osách pomocí nonií
Koaxiální makro a mikro posuv
Přestavitelný doraz posuvu zostřování (FLC)
Abbe kondenzor N.A. 1.25 s aperturní irisovou clonou
• výklopná objímka pro filtr
• výškový posuv cca. 20 mm
Osvětlení zabudované v noze mikroskopu
• halogenová žárovka 6V/2OW
• plynulá regulace intenzity osvětlení
• pevný, nestředitelný kolektor - S
Zdrojová část pro fluorescenci - možnost plynulé regulace 2,5A až 5A
• zobrazení hodnot na displeji
• samostatný displej pro součet provozních hodin
Těleso rtuťové výbojky
• možností středění
• možnost kontroly centricity světelného výboje na monitorku
Model FL 2002 K
Binokulární hlavice
Fluorescenční objektivy DIN
Středitelný kolektor - K
Fluorescenční filtry
Ostatní parametry viz. Model FL 2002 S
Objednací číslo: 10.00.02
FL 4:1, FL 10:1, FL 20:1, FL 40:1 (S)
FL 100:1 (S) Oil.
B, G, UV, V
Model FL 2003 S
Trinokulární hlavice
Ostatní parametry viz. Model FL 2002 S
Objednací číslo: 10.00.03
Model FL 2003 K
Trinokulární hlavice
Ostatní parametry viz. Model FL 2002 K
Objednací číslo: 10.00.04
Parametry fluorescenčních filtrů
Fluorescenční kostky
B (Blue)
G (Green)
UV (Ultraviolet)
V (Violet)
C (Cyanobacteria)
44
Excitační filtr (nm)
BP450-480
BP510-550
BP330-385
BP400-410
BP445-580
Dichroické zrcadlo (nm)
DM500
DM570
DM400
DM455
DM570
Barierový fitr (nm)
BA515
BA590
BA420
BA455
BA610
Fluorescenční mikroskopy
Fluorescenční mikroskop Model FL 2003 K
s digitálním fotoaparátem
Fluorescenční mikroskop Model FLIM
Možnost kompletovat CCD kamerou (viz. Str. XY) nebo digitálním fotoaparátem (Nikon, Olympus, Canon atd.).
Doplňky a náhradní díly k modelům Fluorescenčních mikroskopů řady FL
Obj. číslo
10 004
10 002
10 014
10 010
10 008
109 001
50 013
50 014
20 020
20 019
150 002
50 003
50 004
80 002
80 003
320 005
320 006
320 009
330 017
330 018
330 019
90 005
90 006
330 005
Název
Okulár širokoúhlý WF 10x/18 mm
DIN
Okulár širokoúhlý WF 15x
DIN
Okulár periplanatický P 16x
DIN
Okulár širokoúhlý WF 20x
DIN
Okulár WF 10x se stupnicí a křížem
DIN
Objektivový mikrometr 1 mm/100 dílků
Kondenzor – temné pole NA 0,9 pro obj. 4:1,10:1,20:1,40:1,60:1
Kondenzor – temné pole NA 1,25–1,3 pro objektiv 100:1
Binokulární hlavice
Trinokulární hlavice
Demo polarizační zařízení
Kondenzor Abbe N.A. 1,25 S
Kondenzor Abbe N.A. 1,25 K
Kolektor K – středitelný
Kolektor S – pevný
Žárovka halogenová 6V/20W
Žárovka halogenová 6V/30W
Rtuťová vysokotlaká výbojka 100W
Fluorescenční kostka B (Blue), G (Green)
Fluorescenční kostka UV (Ultraviolet), V (Violet)
Fluorescenční kostka C (speciál – sinice)
Zařízení fázového kontrastu – karusel
Zařízení fázového kontrastu – 10:1, 20:1, 40:1, 100:1
Gumová očnice
Obj. číslo
30 092
30 093
30 094
30 095
30 096
30 016
30 017
30 018
30 019
30 020
30 021
30 023
30 024
30 025
30 026
30 029
30 027
30 030
30 028
110 002
110 003
290 001
120 002
330 020
Název
Fluorescenční objektiv FLUOR 4:1
Fluorescenční objektiv FLUOR 10:1
Fluorescenční objektiv FLUOR 20:1
Fluorescenční objektiv FLUOR 40:1 (S)
Fluorescenční objektiv FLUOR 100:1 (S) Oil.
Semiplanachromatický objektiv SP 4:1
Semiplanachromatický objektiv SP 10:1
Semiplanachromatický objektiv SP 20:1
Semiplanachromatický objektiv SP 25:1
Semiplanachromatický objektiv SP 40:1 (S)
Semiplanachromatický objektiv SP 100:1 (S) Oil.
Planachromatický objektiv PC 4:1
Planachromatický objektiv PC 10:1
Planachromatický objektiv PC 20:1
Planachromatický objektiv PC 25:1
Planachromatický objektiv LWD PC 25:1
Planachromatický objektiv PC 40:1 (S)
Planachromatický objektiv LWD PC 40:1 (S)
Planachromatický objektiv PC 100:1 (S) Oil.
Fotoadaptér standard
Fotoadaptér komfort
Videotubus 0,5x
Adaptér pro CCD kameru
Ochranný kryt UV
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
45
Fluorescenční mikroskopy
Model FLIM je kombinací inverzního a fluorescenčního mikroskopu. Je vybaven planachromatickými objektivy s dlouhou
pracovní vzdáleností, kondenzorem s dlouhou pracovní vzdáleností a zařízením pro fázový kontrast včetně příslušných
objektivů. Jedná se o vynikající přístroj vhodný pro sledování transparentních vzorků živých tkání a výzkum tekutých
usazenin. Ve fluorescenční mikroskopii je využíváno principu tzv. epifluorescence. Tyto mikroskopy mohou být využívány
rovněž ve výzkumných ústavech, na univerzitách, při některých léčebných metodách, v zemědělství, veterinářství nebo v
rámci oboru ochrany životního prostředí.
MODEL FLIM
Objednací číslo: 10.00.05
Trinokulární hlavice
Nastavitelný oční rozestup
55–75 mm
5D
Dioptrické doostřování okulárového tubusu
Úhel vhledu
30°
Okuláry DIN
WF 10x
Revolverová hlavice pro 5 objektivů
Planachromatické objektivy s dlouhou pracovní
vzdáleností (PLL)
• Fluorescenční objektivy DIN
PLL 10:1, PLL 25:1, PLL 40:1
• Objektivy pro fázový kontrast (PH) DIN
PLL 10:1, PLL 25:1, PLL 40:1
Celkové optické zvětšení
100x–400x (800x)
Křížový stůl
140 x 160 mm
Podélný rozsah posuvu
112 mm
Příčný rozsah posuvu
79 mm
Odečítání v obou osách pomocí nonií
1 mm po 0,1 mm
Koaxiální makro a mikro posuv
1 dílek = 0,002 mm
Přestavitelný doraz posuvu zostřování (FLC)
Kondenzor s dlouhou pracovní vzdáleností
50 mm
Osvětlení zabudované v noze mikroskopu
• halogenová žárovka – procházející světlo
6V/3OW
• rtuťová výbojka – pro odražené světlo
100W / DC
• plynulá regulace intenzity osvětlení
Zdrojová část pro fluorescenci - možnost plynulé regulace 2,5A až 5A
• samostatný čítač provozních hodin
Těleso rtuťové výbojky
• možností středění
Parametry fluorescenčních filtrů
Fluorescenční kostky
B (Blue)
G (Green)
Excitační filtr (nm)
BP420-485
BP460-550
Fluorescenční kostky
UV(Ultraviolet)
V (Violet)
Excitační filtr (nm)
BP330-400
BP395-415
Doplňky a náhradní díly k mikroskopu FLIM
Obj. číslo
10 004
10 009
10 010
10 018
10 008
20 021
50 020
50 021
320 006
190 001
46
Název
Okulár WF 10x
Okulár WF 16x
Okulár WF 20x
Okulár DZ 11x – centrování Ph
Okulár WF 10x měřící se stupnicí a křížem
Trinokulární hlavice
Kondenzor s pracovní vzdáleností 70 mm
Kondenzor s pracovní vzdáleností 50 mm / Ph
Halogenová žárovka 6V/30W
Objektivový mikrometr 1 mm/100 dílků
DIN
DIN
DIN
DIN
Obj. číslo
30 051
30 097
30 053
30 098
30 099
30 100
120 006
120 007
110 002
110 003
Název
Objektiv PLL 10:1 / 0,25
Objektiv PLL 25:1 / 0,40
Objektiv PLL 40:1 / 0,60
Objektiv PLL 10:1 / 0,25 PHP2
Objektiv PLL 25:1 / 0,40 PHP2
Objektiv PLL 40:1 / 0,60 PHP2
Adaptér pro CCD kameru 0,4 x
Adaptér pro CCD kameru 1x
Fotoadaptér standard
Fotoadaptér komfort
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
CCD kamery
CCD kamery jsou využívány jako jedna z hlavních součástí pro videomikroskopy, snímání obrazu z barevné předlohy pro
snímání diapozitivů a přenos těchto typů zobrazení na obrazovku TV nebo videomonitoru. Kamery lze použít prakticky
na všechny typy našich i dovážených mikroskopů. Zajišťujeme aplikaci kamery i na Váš mikroskop.
MODEL C 731 A
MODEL C 735 A
MODEL C 736 BD
MODEL C 737 A
MODEL C 737 D
Objednací číslo: 13.00.01
Objednací číslo: 13.00.02
Objednací číslo: 13.00.03
Objednací číslo: 13.00.04
Objednací číslo: 13.00.05
CCD kamera C 737 A
CCD kamera C 737 D
CCD kamery C 731 A, C 735 A, C 735 mini
CCD kamera C 736 CD
Aplikace CCD kamery na MMK
CCD kamery
Technické údaje
Obrazové snímací zařízení
Počet obrazových bodů (PAL)
Plocha CCD čipu (mm)
Rozlišení TV řádků vertikálně
Poměr signál/šum - lepší než
Minimální osvětlení
Vertikální synchronizace (PAL)
Horizontální synchronizace (PAL)
Vyváženost bílé
Synchronizační systém
Výstupní signál
Příkon
Provozní teplota
Rozměry (mm)
Hmotnost (g)
Napájecí zdroj
Závit pro objektiv
Max. provozní vlhkost
Připojovací konektor
C 731 A
1/3”
500 (H) x 582 (V)
6,00 x 4,96
370
48 dB
1 Lux
50 Hz
15.625 kHz
Auto/Manual.
Interní
220 mA
-10°C až +55°C
117 x 57 x 57
850
12V DC 10%
(220-230V/240V AC)
typu C nebo CS
(změna pomocí
redukčního kroužku)
85%
CINCH
Analogové
Digitální
C 735 A
C 737 A
C 737 D
C 736 BD
1/3”
1/3”
1/3”
1/2”
752 (H) x 582 (V)
640 (H) x 480 (V)
628 (H) x 582 (V)
1280 (H) x 1024 (V)
6,00 x 4,96
6,00 x 7,00
6,25 x 6,25
5,20 x 5,20
470
470
420
750
48 dB
48 dB
45 dB
45 dB
1 Lux
3 Lux
3 Lux
1 Lux
50 Hz
50 Hz
50 Hz
50 Hz
15.625 kHz
15.625 kHz
15.625 kHz
15.625 kHz
Auto/Manual.
Auto
Auto
Auto/Manual.
Interní
Interní
Interní
Interní
VBS 1, 1 Vp-p comp. Video sig. at 75 Ω load
220 mA
18W (max.) 700mA
500 mA
220 mA
-10°C až +55°C
-10°C až +55°C
-10°C až +40°C
-10°C až +40°C
117 x 57 x 57
32 x 57
31 x 80
73 x 65 x 36
850
40
50
200
12V DC 10%
220V / 7,5V DC/
(220-230V/240V AC)
700 mA
typu C nebo CS
Násuvný přímo do
Násuvný přímo do
Násuvný přímo do
(změna pomocí
okuláru
okuláru
okuláru
redukčního kroužku)
85%
85%
85%
85%
CINCH
CINCH
USB 2.0
47
Inverzní mikroskopy
Inverzní mikroskopy jsou využívány na pracovištích biomedicíny, ekologie, průmyslu, zemědělství a školství. Jsou
nezbytné při pozorování kultur živých buněk a mikroorganismů, zejména těch, které se drží při dně kultivačních nádob
nebo jsou suspendovány v živých půdách. Další možnost využití je při zkoumání tkáňových kultur, kvality vody, rozborech
sedimentů vzniklých chemickou reakcí, pozorování krystalických struktur atp.
MODEL IM 1
Objednací číslo: 9.00.01
Binokulární hlavice
Úhel vhledu
Oční rozestup
Dioptrické doostřování
Okuláry
45°
55–75 mm
5D
WF 10x/20 mm
WF 16x/14 mm
PF 10x se síťkou
Revolverová hlavice pro 4 objektivy
Pomocný mikroskop pro PH
Objektivy planachromatické
Typ
LWD PL 10:1
LWD PL 25:1
LWD PL 40:1
Fázový PH PL 25:1
Celkové optické zvětšení
Pozorování lze uskutečnit v nádobách
o max. tloušťce stěny
Stůl křížový
Posuv stolu osa x/y
Kruhová clona
Vložky do otočné části stolu 3 clony
Makro a mikro posuv
Fázový kontrast pro
Kondenzor s dlouhou pracovní vzdáleností
Osvětlení: halogenová žárovka
• plynulá regulace intenzity osvětlení
DZ 11x
N.A.
0,25
0,40
0,60
0,40
Pracovní vzdálenost
7,90 mm
5,00 mm
3,00 mm
5,00 mm
100x–640x
1,5 mm
150 x 150 mm
75/50 mm
100 mm, nonius 0°–90°
vnitřní 25 mm, 16 mm, 12 mm
40 mm/0,002 mm
PL 25:1 PH
N.A. 0,40
6V/30W
Možnost kompletovat se CCD kamerou (viz. str. 47) nebo digitálním
fotoaparátem včetně digitální zdrcadlovky (Nikon, Olympus, Canon atd.).
Doplňky a náhradní díly k inverznímu mikroskopu IM 1
Obj. číslo
10 004
10 009
10 019
10 018
10 008
30 101
30 102
30 103
30 104
48
Název
Okulár WF 10x
Okulár WF 16x
Okulár PF 10x se síťkou
Okulár DZ 11x – centrování Ph
Okulár měřící WF 10x se stupnicí a křížem
Objektiv LWD PL 10:1/0,25
Objektiv LWD PL 25:1/0,40
Objektiv LWD PL 40:1/0,60
Objektiv PH PL 25:1/0,40
DIN
DIN
DIN
DIN
Obj. číslo
190 001
120 020
110 002
110 003
320 006
330 011
330 012
330 013
50 022
Název
Objektivový mikrometr 1 mm/100 dílků
Adaptér pro CCD kameru
Fotoadaptér standard
Fotoadaptér komfort
Halogenová žárovka 6V/30W
Kruhová clona vnitřní 25 mm
Kruhová clona vnitřní 16 mm
Kruhová clona vnitřní 12 mm
Kondenzor N.A 0,40
Inverzní mikroskopy
Uvedené mikroskopy jsou vybaveny kondenzorem s dlouhou pracovní vzdáleností, objektivy s dlouhou pracovní
vzdáleností a zařízením pro fázový kontrast. Jedná se o kvalitní nástroje vhodné pro sledování živých tkáňových kultur
a dalších objektů v živném médiu, umístěném ve speciálních laboratorních nádobách s maximální tloušťku dna 1,5 mm.
Přístroje umožňují pozorování v procházejícím světle ve světlém poli a metodou fázového kontrastu. Při dlouhotrvající
práci je užitečným pomocníkem zejména systém FLC, pomocí kterého lze zafixovat nastavené zaostření.
MODEL IM 2
MODEL IM 3
Model IM 2 Objednací číslo: 9.00.02
Trinokulární hlavice
úhel vhledu
30°
Oční rozestup
55–75 mm
5D
Dioptrické doostřování
Okuláry
WF 10x/20 mm
Objektivy planachromatické – dlouhá pracovní vzdálenost (PLL)
Typ
N.A.
PLL 10:1
0,25
PLL 25:1
0,40
PLL 40:1
0,60
PLL 10:1 PHP1
0,25
Celkové optické zvětšení
100x–400x
Pozorování lze uskutečnit v nádobách o max. tloušťce stěny 1,2 mm
Stůl křížový
200 mm x 140 mm
Posuv v osách X a Y
30 mm x 75 mm
Koaxiální makro a mikro posuv stolu
po 0,002 mm
Možnost aretace posuvu (FLC)
Kondenzor
N.A. 0,40
Pracovní vzdálenost
30 mm
Osvětlení halogenovou žárovkou
6V/20W
• plynulá regulace intenzity osvětlení
Model IM 3 Objednací číslo: 9.00.03
Trinokulární hlavice
Stůl s rozsahem posuvu (X, Y)
79 mm x 112 mm
• využitelný pro devadesátišesti otvorové kultivační nádoby
• zaměnitelný za stůl vhodný pro jiné typy kultivačních nádob
Kondenzor
N.A. 0,40
pracovní vzdálenost
50 mm / Ph
Osvětlení halogenovou žárovkou
6V/30W
Ostatní parametry viz. Model IM 2
Možnost kompletovat se CCD kamerou (viz. str. 47) nebo digitálním
fotoaparátem včetně digitální zdrcadlovky (Nikon, Olympus, Canon atd.).
Doplňky a náhradní díly k inverzním mikroskopům IM 2 a IM 3
Obj. číslo
10 004
10 009
10 019
10 018
10 008
20 015
20 021
50 023
50 020
50 021
120 006
120 007
190 001
Název
Okulár WF 10x
Okulár WF 16x
Okulár PF 10x se síťkou
Okulár DZ 11x – centrování Ph
Okulár měřící WF 10x se stupnicí a křížem
Binokulární hlavice
Trinokulární hlavice
Kondenzor s pracovní vzdáleností 30 mm
Kondenzor s pracovní vzdáleností 70 mm
Kondenzor s pracovní vzdáleností 50 mm / Ph
Adaptér pro CCD kameru 0,4 x
Adaptér pro CCD kameru 1x
Objektivový mikrometr 1 mm/100 dílků
DIN
DIN
DIN
DIN
Obj. číslo
30 051
30 097
30 053
30 105
30 106
30 107
30 098
30 099
30 100
320 005
320 006
110 002
110 003
Název
Objektiv PLL 10:1 / 0,25
Objektiv PLL 25:1 / 0,40
Objektiv PLL 40:1 / 0,60
Objektiv PLL 10:1 / 0,25 PHP1 (pro IM 2)
Objektiv PLL 25:1 / 0,40 PHP1 (pro IM 2)
Objektiv PLL 40:1 / 0,60 PHP1 (pro IM 2)
Objektiv PLL 10:1 / 0,25 PHP2 (pro IM 3)
Objektiv PLL 25:1 / 0,40 PHP2 (pro IM 3)
Objektiv PLL 40:1 / 0,60 PHP2 (pro IM 3)
Halogenová žárovka 6V/20W
Halogenová žárovka 6V/30W
Fotoadaptér standard
Fotoadaptér komfort
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
DIN
49
Měřící mikroskopy
MODEL MM 100
Model MM 100 Objednací číslo: 7.00.01
Jednoduchý přenosný měřící mikroskop využitelný v průmyslu a zemědělství
Okulár
WF 10x se stupnicí a křížem
Objektiv
10:1
Celkové optické zvětšení
100x
Výška:
210 mm
Hmotnost:
0,650 kg
Model MM 110 Objednací číslo: 7.00.02
včetně přídavné lampy 3V/10W
ostatní parametry viz. model MM 100
MODEL MM 110
Doplňky a náhradní díly k modelům měřících mikroskopů MM 100 a MM 110
Obj. číslo
10 008
190 001
10 020
Název
Okulár měřící WF 10x se stupnicí a křížem
Objektivový mikrometr 1mm/100 dílků
Okulár W 5x
MODEL MM 2000
Obj. číslo
30 108
30 109
320 016
Název
Achromatický objektiv 2,5:1
Achromatický objektiv 4:1
Minižárovka 3V/10W
Objednací číslo: 7.00.03
Měřící mikroskop
• optomechanické, bezkontaktní měření poloměrů, kruhových částí a úhlů, např. břitů
nástrojů s výstupem přes CCD kameru na monitor
• vysoké rozlišení – brilantní obraz
• možnost zvětšit obraz sledovaného nástroje (předmětu) a současně přesně měřit úhel
odečítání s přesností na 10°
• dlouhá pracovní vzdálenost (objektiv – předmět) – pohodlná manipulace s měřeným
předmětem
• velké zvětšení i zorné pole
• možnost sledování obrazu na monitoru více osobami
• dostatečná tuhost
• odolnost proti prašnosti
• jednoduchá obsluha
• okamžité vyhodnocení s možností záznamu obrazu
• archivace obrazu do PC
Mikroskop je vybaven dvojicí stupnic, pomocí kterých je možno provádět měření úhlů
a poloměrů kruhových částí. Pro měření úhlů se používá otočná úhlová stupnice, která je
ovládána kroužkem S. Motiv otočné stupnice tvoří úhlová stupnice 0°–360°, dělená po 1°,
soustava dvou koncentrických kruhových výsečí (s dělením po 0,1 mm v rozmezí 0–3 mm),
určených pro měření poloměrů a záměrný kříž. Pomocné dělení koncentrických kruhových
výsečí po 0,05 mm umožňuje určit hodnotu měřeného poloměru s přesností v setinách
milimetru. Pevná stupnice je tvořena noniem, který slouží k odečítání úhlu otočení úhlové
stupnice s přesností 10’’. Aperturní clonu C při měření vždy otevřeme na plný průměr.
Technické parametry:
Pracovní vzdálenost
Zvětšení
Zorné pole
Délka mikroskopu L
Průměr P
Hmotnost
50
83 mm
28x
6 mm
275 mm
44,5 mm
0,75 kg
Legenda:
C – aperturní clona objektivu
S – kroužek otočné stupnice
P – průměr
L – délka mikroskopu
K – propojovací kabel
Měřící mikroskopy
MODEL MMK
Objednací číslo: 7.00.04
Výborný pomocník v průmyslu i na servisních a kontrolních pracovištích.
Brilantní optická soustava mikroskopu MMK.
• plynulé zvětšení Zoom 0,7x–4,5x
• rozsah optického zvětšení 0,7x–18x (viz. Tabulka č. 1)
• přenos obrazu pomocí CCD kamery 1/3’’, rozlišení 752 x 582 pixels,
TV řádky H 520, V 470, světelná citlivost 1 Lux (možnost použití
i jiných typů CCD kamer s C – mount adapterem)
• široká nabídka předsádek a fotookulárů zaručuje rozsah pracovních
vzdáleností od 38 mm–314 mm (viz. Tabulka č. 1)
• snadné uchycení měřeného předmětu do sklíčidla pracovního stolu
o rozměru 150 x 150 mm
• aretace otočného stolu po 60°
• mikrometrický posuv mechanického a elektronického čidla
MITUTOYO (přesnost odečítání 0,001 mm) kompatibilní s PC
• zařízení pro zobrazení pozitivního i negativního kříže na monitoru
Konfigurace (set) měřícího mikroskopu MMK
• Stativ
• Optická soustava MMK
• CCD kamera C 735 A
• Fotookulár 0,35x pro CCD kameru
• Měřící stůl MS OPTA
• Mechanický mikrometr
• Digimatic MITUTOYO
• Studené světlo KL 10
• Monitor SONY
• Zařízení pro zobrazení kříže
Tabulka č. 1 – Optické zvětšení
Předsádka
Fotookuláry
0,3x
0,5x
0,75x
1,0x
1,5x
2,0x
0.35x
0.07–0.47
0.12–0.79
0.18–1,18
0.25–1.58
0.37–2.36
0.49–3.15
0.5x
0.11–0.68
0.18–1.13
0.26–1.69
0.35–2.25
0.53–3.38
0.70–4.50
Fotookulár
0.75x
1x
0.16–1.01
0.21–1.35
0.26–1.69
0.35–2.25
0.39–2.53
0.53–3.38
0.53–3.38
0.70–4.50
0.79–5.06
1.05–6.75
1.05–6.75
1.40–9.00
1.5x
0.32–2.03
0.53–3.38
0.79–5.06
1.05–6.75
1.58–10.13
2.10–13.50
Pracovní
vzálenost
314 mm
189 mm
122 mm
108 mm
40 mm
38 mm
2x
0.42–2.70
0.70–4.50
1.05–6.75
1.40–9.00
2.10–13.5
2.80–18.0
Optické zvětšení = Zoom zvětšení x fotookulár x předsádka
Tabulka č. 2 – Monitorové zvětšení
Předsádky
Formát
kamery
1/3’’
1/5’’
9’’
38,1x
28,6x
12’’
50,7x
38,1x
Úhlopříčka obrazovky monitoru
13’’
20’’
55,0x
84,6x
41,3x
63,5x
27’’
114,1x
85,7x
Celkové zvětšení = optické zvětšení x monitorové zvětšení (Tabulka č. 2)
Jsme připraveni řešit i jiné atypické problémy v oblasti optomechaniky a optoelektroniky spojené s měřením,
vyhodnocováním a záznamem obrazu.
Doplňky a náhradní díly k měřícímu mikroskopu MMK
Obj. číslo
260 001
260 002
260 003
260 004
260 005
260 006
210 001
330 021
13.00.02
230 002
40 001
230 001
Název
Fotookulár 0,35 x
Fotookulár 0,5 x
Fotookulár 0,75 x
Fotookulár 1x
Fotookulár 1,5 x
Fotookulár 2 x
Stativ ST 3223
Optická soustava MMK
CCD kamera C 735 A
Mechanický mikrometr L 25
Křížový stůl MS OPTA viz. strana 54
Mechanický mikrometr L 50
Set
●
●
●
●
●
●
Obj. číslo
140 012
140 013
140 014
140 015
140 016
140 017
230 004
70 012
280 001
120 021
230 003
Název
Předsádka 0,3 x
Předsádka 0,5 x
Předsádka 0,75 x
Předsádka 1x
Předsádka 1,5 x
Předsádka 2 x
Digimatik MITUTOYO L 25
Osvětlení KL 10
Monitor SONY
Zařízení pro zobrazení kříže (generátorem)
Adaptér pro CCD kameru s optikou 0,5x a křížem
Digimatik MITUTOYO L 50
Set
●
●
●
●
51
Měřící mikroskopy
MODEL MM DIR
Objednací číslo: 7.00.05
Měřící mikroskop MM DIR je konstruován na profesionálním badatelském mikroskopu
BAM 2006. Technické parametry mikroskopu viz. strana 24.
Součástí dodávky je i barevná CCD kamera, okuláry WF 10x, objektivy PL 4:1, PL 10:1,
PL 20:1, PL 40:1 (S), PL 100:1 (S) Oil., objektivový mikrometr a SW pro spolupráci
s PC – Model SW 1203.
Stolek měřícího mikroskopu MM DIR je vybaven krokovými motory Microcon pro posuv
preparátu v obou osách X, Y a zaostřování v ose Z. Ovládání motorků je provedeno
mikroprocesorovou řídící jednotkou umístěnou v těle mikroskopu, která je k počítači
připojena sériovým kabelem. Propojení umožňuje interaktivní ovládání motorků, které
mají v základním režimu 400 kroků a nebo 800 polovičních kroků na otáčku. Nejmenší
posuv preparátu je 39 resp. 19,5 mikrometrů. Rychlost posuvu je cca 1,0 cm/s. Pro
zaostřování je citlivost posunu 2 nebo 1 mikrometr. Koncové polohy posuvů X, Y i Z je
možno snímat optickými koncovými spínači. Elektronická jednotka v mikroskopu dále
umožňuje interaktivní nastavení intenzity osvětlení preparátu z počítače.
MODEL SW 1203
Objednací číslo: 18.00.01
Program pro spolupráci počítače s mikroskopem
Program umožňuje zpracování obrazu mikroskopu vybaveného CCD kamerou v počítači se systémem Windows 95 a vyšším. Je možno provést
výběr objektivu a jeho kalibraci pomocí objektivového mikrometru, měření objektu myší, statického vyhodnocení rozměru pomocí horizontální
a vertikální mřížky. Program provádí interaktivní nastavování jasu, kontrastu a tří barevných složek, ukládání obrázků ve formátu *.bmp nebo
*.jpg , časový záznam obrázků a obsahuje podporu pro zpracování obrazu v jiných grafických programech. Součástí programu je databáze
obrázků s doprovodnými texty. Výběr obrázku může být proveden podle data nebo názvu. V databázi jsou uloženy všechny nastavené
parametry, takže je možno i dodatečně provádět měření velikostí nebo obrazovou analýzu.
MODEL SW MICOM 1203
Objednací číslo: 18.00 02
Systém automatizovaného vyhodnocování třídy čistoty olejů
Charakteristika systému:
• analýza velikostí částic pomocí mikroskopu a SW
• archivace pořízených snímků
• ovládání mikroskopového stolku a zaostřování řízeno počítačem
Systém je určen pro automatizované vyhodnocení třídy čistoty olejů prostřednictvím barevné nebo intenzivní analýzy obrazu. Přístroj obsahuje
mikroskop MM DIR s krokovými motorky pro posun stolku a zaostřování, které jsou ovládány počítačem a SW. Je možno provádět analýzu pro
zadaný počet snímků v automatickém režimu. Vzorek pro analýzu se připravuje vakuovou filtrací. Vyhodnocuje se velikost částic zachycených
na filtru o průměru 47mm. Vypočte se četnost částic v zadaných skupinách velikostí podle norem, ISO 4406, ČSN 656206 nebo IEC 970.
Výsledek může být případně převeden na vyhodnocení podle jiných norem. Správnost měření je dána kalibrací optické soustavy pomocí
objektivového mikrometru. Novou kalibraci je nutno provést vždy po změně některého z prvků optické soustavy, monitoru nebo kamery.
Sestava mikroskopu obsahuje trinokulární tubus, okuláry 10x, objektivy 4x, 10x, 20x, barevnou CCD kameru, objektivový mikrometr 1mm/100.
Mikroskop je připojen k PC standardním sériovým rozhraním. Aplikace stanovení třídy čistoty olejů je součástí programu pro spolupráci počítače
s mikroskopem, který umožňuje zpracování obrazu pod systémem Windows. Je zde možno provádět výběr objektivu, měření objektu myší,
statistické vyhodnocení rozměru nebo měření pomocí horizontální a vertikální mřížky. SW umožňuje interaktivní nastavování jasu, kontrastu,
barevných složek, ukládání obrázků ve formátu *.bmp nebo *.jpg , časový záznam obrázků a obsahuje podporu pro zpracování obrazu v jiných
grafických programech. Součástí SW je databáze obrázků s doprovodnými texty. Výběr obrázku může být proveden podle data nebo názvu.
V databázi jsou uloženy všechny nastavené parametry, takže je možno i dodatečně provádět měření velikostí nebo obrazovou analýzu.
MODEL SW 2203
Objednací číslo: 18.00.03
Program analýzy velikosti barevných ploch
Programem jsou určovány velikosti ploch podle zadaných barev. Je možno dále provádět měření velikosti objektu myší, interaktivně nastavovat
jas, kontrast a barvu. SW může být použit pro analýzu obrázků z kamery, scanneru a digitálního fotoaparátu, případně ze záznamu ve formátu
*.bmp nebo *.jpg. Obrázky lze ukládat ve ve formátu *.bmp nebo *.jpg a zpracovávat v jiných grafických programech.
Doplňky a náhradní díly k modelu MM DIR – Tabulka Doplňky a náhradní díly k Modelu BAM viz. strana 24
52
Trichinoskopy – INTRA
Zařízení INTRA slouží k identifikaci přítomnosti larev Trichinella spp. Pří kontrole vepřového masa, svaloviny černé
i spárkaté zvěře. Kapalný výluh je pozorován v Petriho misce s mřížkou, která má označená jednotlivá pole. Sledovaný
obraz je přenášen pomocí CCD kamery nebo digitálního fotoaparátu na TV obrazovku nebo monitor počítače. Možnost
archivace a přenosu naměřených dat.
Trichinoskopy INTRA splňují normy EU pro vyšetření trávicí metodou.
MODEL INTRA B
Technické parametry soupravy
ZOOM
Celkové optické zvětšení:
Celkové zvětšení na obrazovce o úhlopříčce 55 cm
Osvětlení halogenová žárovka
Plynulá regulace intenzity osvětlení
Napájení:
Hmotnost (bez BTV)
0,7x–4,5x
7x–90x
14x–97x
6V/20W
Model INTRA-B
obj.číslo: 19.00.01
230V/50 Hz
10 kg
• stereohlavice STM 723 ZOOM – trinokulár
• stativ ST 3231
• fotookulár 0,3x
• CCD kamera Model C 735A vč. elektropříslušenství
• Petriho miska s rastrem
• barevný TV monitor, úhlopříčka 55 cm
MODEL INTRA C
Model INTRA-C
obj.číslo: 19.00.02
• digitální fotoaparát
• ostatní parametry viz Model INTRA-B
Pozn.: na přání je možné kompletovat varianty trichinoskopy INTRA
různými modely dig.fotoaparátů, počítačovými a TV monitory nebo
kompletním PC.
MISKA
MISKA S HLAVICÍ
Příslušenství a náhradní díly k Trichonoskopům INTRA
Obj. číslo
10 122
10 123
330 022
330 023
320 005
260 001
40 008
Název
Okulár WF 10x/22
Okulár WF 20x/11,5
Petriho miska 90 mm
Skleněná deska s rastrem
Žárovka 6V/20W
Fotookulár 0,35
Stůl MS ZWT 302 A
Obj. číslo
330 009
13.00.02
250 001
240 001
110 002
110 003
Název
Gumová očnice
CCD kamera C 735A
Napájecí adaptér 230V/12V
Propojovací kabel 2,5 m k PC, BTV
Fotoadaptér standard
Fotoadaptér komfort
53
Měřící a výhřevné stolky
MODEL MS OPTA
MODEL MS GTX 01 N
MODEL MS GTX 02 D
Objednací číslo: 40 001
Použití pro stereoskopické mikroskopy
řady STM 712, 713, 720, 1560
Celkový rozměr stolu: 230 x 180 x 50 mm
Vnitřní pohyblivá část stolu: 180 x 180 mm
Posuv: 95 x 95 mm
Možnost dokompletování mechanickými
mikrometry, digitálními mikrometry nebo
digitálními čidly MITUTOYO pro přenos
naměřené délky do PC.
Objednací číslo: 40 002
Použití pro stereoskopické mikroskopy
řady STM 712, 713, 720, 1560
Celkový rozměr stolu: 140 x 140 mm
Otočná část stolu: 120 mm, 0–360° se
skleněnou pracovní deskou 94,5 mm
Posuv: 32 x 32 mm
Kompletován mechanickými
mikrometry.
Objednací číslo: 40 003
Použití pro stereoskopické mikroskopy
řady STM 712, 713, 720, 1560
Celkový rozměr stolu: 140 x 140 mm
Otočná část stolu: 120 mm, 0–360° se
skleněnou pracovní deskou 94,5 mm
Posuv: 32 x 32 mm
Kompletován digitálními
mikrometry.
MODEL MS ZWT 302
MODEL MS DIR 1
MODEL VS 1001
Objednací číslo: 40 005
Použití pro mikroskopy řady LM, LMU,
BAM, PADIM, mikroskopy řady STM 712,
713, 720, 1560, inverzní mikroskopy řady IM
Posuvy řízeny v osach X, Y krokovými
motory z PC
Detailní informace viz. str. 52
Objednací číslo: 40 006
Použití pro mikroskopy řady LM, LMU,
BAM, PADIM, mikroskopy řady STM 712,
713, 720, 1560, inverzní mikroskopy řady IM
Celkový rozměr stolu: 150 x 130 x 55 mm
vestavěný teplotní senzor
Teplotní rozsah: 20° C–50° C, po 1° C
Zdroj napájení: 230V/50Hz/50W
Výhřevný stolek VS 1001 na LM 56
Měřící stolek MS GTX 02 D na STM
Objednací číslo: 40 004
Použití pro stereoskopické mikroskopy
řady STM 712, 713, 720, 1560
Celkový rozměr stolu: 150 x 150 mm
Posuv: 70 x 70 mm
Koaxiální uspořádání točítek pro
ovládání posuvů.
MODEL MS ZWT 302 A
Objednací číslo: 40 008
• Pro trichinoskop
• Posuv 90 x 90 mm
Aplikace měřících a výhřevných stolků
Měřící stolek MS Opta na MMK
54
Osvětlení
MODEL KL 1
MODEL KL 5
MODEL KL 9
Objednací číslo: 70 001
Objednací číslo: 70 005
Objednací číslo: 70 009
• Zdroj osvětlení 230V/150W
• Plynulá regulace intenzity osvětlení
• Jeden ohebný světlovod 50 cm
• Halogenová lampa 12V/20W na ohebném
rameni
• Plynulá regulace intenzity osvětlení
• Osvětlení dopadajícím světlem přes zrcátko
• Pro stereoskopické mikroskopy
• Zdroj osvětlení 230V/6V/20W
• Vhodné pro použití při nasvícení do
otvorů, vnitřních stěn atp.
MODEL KL 2
MODEL KL 6
MODEL KL 10
Objednací číslo: 70 002
Objednací číslo: 70 006
Objednací číslo: 70 012
• Zdroj osvětlení 230V/150W
• Plynulá regulace intenzity osvětlení
• Dva ohebné světlovody 50 cm
• Osvětlení zářivkou 230V/8W
• Zdroj osvětlení 230V/150W
• Kruhové světlo určené pro MMK
• Ohebný světlovod 90 cm
• Plynulá regulace intenzity osvětlení
MODEL KL 3
MODEL KL 7
MODEL OL 1
Objednací číslo: 70 003
Objednací číslo: 70 007
Objednací číslo: 70 010
• Zdroj osvětlení 230V/150W
• Kruhové světlo uchycené pod objektivy
modelů STM
• Ohebný světlovod 90 cm
• Plynulá regulace intenzity osvětlení
• Kruhové osvětlení s jednou řadou LED
diod 12V/12W
• Plynulá regulace intenzity osvětlení.
• Přídavná lampa pro modely řady ZM
a model SM 0
• Napájecí napětí 230V
• Osvětlovací, bajonetová žárovka 15W
MODEL KL 4
MODEL KL 8
MODEL OL 2
Objednací číslo: 70 004
Objednací číslo: 70 008
Objednací číslo: 70 011
• Kruhové osvětlení zářivkou 8W
• Bez regulace intenzity osvětlení
• kruhové osvětlení se dvěma řadami LED
diod 12V/12W. Plynulá regulace intenzity
osvětlení
• nasvěcuje střed osvětlované plochy
• Přídavná lampa pro modely řady ZM
a model SM 0
• Externí zdroj 230V
• Osvětlovací LED dioda 5V/4W
• Bezpečné napětí - vhodné pro školy
55
Osvětlení – aplikace, Lupy
2
1
3
1. Nástavec s irisovou clonou na světlovody
KL 1 a KL 2
2. Nástavec s čočkou
3. Sada filtrů
Aplikace osvětlení KL 9
Aplikace osvětlení KL 3
Příslušenství a náhradní díly k osvětlení
Obj. číslo
170 001
170 002
170 003
170 004
60 004
60 005
60 006
60 007
330 024
330 025
Název
Světlovod 1 rameno 50 cm
Světlovod 2 ramena 50 cm
Světlovod kruhový 51 mm, 90 cm (pro KL 3)
Světlovod kruhový 34 mm, 90 cm (pro KL 10)
Filtr modrý pro KL 1, KL 2
Filtr červený pro KL 1, KL 2
Filtr zelený pro KL 1, KL 2
Filtr polarizační pro KL 1, KL 2
Nástavec s clonou pro KL 1, KL 2
Nástavec s čoskou pro KL 1, KL 2
Obj. číslo
320 017
320 014
320 007
320 002
320 003
330 026
330 027
330 028
330 029
Název
Žárovka halogen 230V/12V/150W pro KL 1, KL 2, KL 3
Zářivka 8W pro KL 4, KL 6
Žárovka halogen 12V/20W pro KL 5
LED dioda 12V/4W pro KL 7, KL 8, OL 2
Žárovka 230V/15W bajonet pro OL 1
Externí zdroj 5W pro OL 2
Externí zdroj 5W pro KL
Externí zdroj 5W pro KL 8
Zdroj osvětlení 230V/150W pro KL 1, KL 2, KL 3
MODEL SKC 10
MODEL 3680
MODEL 3600
Objednací číslo: 15.00.01
Objednací číslo: 15.00.03
Objednací číslo: 15.00.04
• základna: 290 x 200 mm
• pantografické rameno: 200 x 200 mm
• průměr čočky: 118 mm
• zvětšení: 5x
• napájení: 230 V
• osvětlení: zářivka 8 W
• zvětšení: 2,5x
• skleněná čočka průměr 100 mm
• zvětšení: 2,5x
• skleněná čočka průměr 65 mm
MODEL SKC 5
MODEL 3410
MODEL 3405
MODEL 3400
Objednací číslo: 15.00.02
Objednací číslo: 15.00.05
Objednací číslo: 15.00.06
Objednací číslo: 15.00.07
• stativ
• vertikální rameno: 600 mm
• horizontální rameno: 300 mm
• průměr čočky: 118 mm
• zvětšení 5x
• napájení 230 V
• osvětlení: zářivka 8W
• zvětšení 3x
• skleněná čočka průměr
75 mm
• kovový rám
• zvětšení 3,5x
• skleněná čočka průměr
65 mm
• kovový rám
• zvětšení 3,5x
• skleněná čočka průměr
50 mm
• kovový rám
56
Mikrotomy
Základem pro mikroskopii jsou kromě dobrých mikroskopů i dobře připravené preparáty. Dělené části musí být
konzistentní, a co nejtenčí. Z toho důvodu nabízíme celou řadu mikrotomů počínaje jednoduchým ručním modelem až
k vysoce přesným, stolním mikrotomům.
MODEL MT 5500
Objednací číslo: 12 0001
Ruční válcový mikrotom
Kulatý stolek 70 mm s hladkým povrchem z černého skla.
Mikrometrické dělení 0,01 mm (10 mikronů).
Kompletováno plankonkávním nožem v dřevěné skříňce.
MODEL MT 5501
Objednací číslo: 12 0002
Ruční válcový mikrotom
Stejný s typem MT 5500, avšak bez nože a skříňky.
MODEL MT 5503
Objednací číslo: 12 0003
Ruční mikrotom
Krabicový typ s možností přichycení svorkou na hranu stolu. Při řezání je pak jedna ruka
volná. Do nastaveného držáku může být umístěna běžná holící žiletka. Pohyb břitem pod
úhlem zajišťuje perfektně nařezané preparáty. Nastavení tloušťky v 25 mikronových
intervalech. Kompletováno stolní svorkou a jemným štětcem v dřevěné skříňce.
MODEL MT 5505
Objednací číslo: 12.00.04
Rotační mikrotom
Je pro sériové dělení histologických vzorků zalitých v parafinu. Nůž je pevný. Předmět se
vertikálně posouvá podél nože a je tlačen dopředu přes nastavenou tloušťku. Pohyb
polotovaru je zajišťován točením ručního kola. Tloušťka dělení může být nastavena od
1 do 25 mikronů. Úhel řezu mikrotomového nože je nastavitelný od 0 do 30°. Maximální
světlost úchytky příslušného polotovaru je 40 x 45 mm. Tento mikrotom se dodává
s ocelovým nožem 17 cm typu „B“ a 3 držáky polotovaru o průměru 20, 30, 35 mm.
Upínání pásku, který je ovládán ručně.
MODEL MT 5506
Objednací číslo: 12.00.05
Velký rotační mikrotom
Je shodný s typem MT 5505, je však uložen v kovovém pouzdru. Zařízení na dělící tloušťku
pomocí mikronového čtecího knoflíku od 1 do 25 mikronů.
57
Mikrotomy
MODEL MT 5540
Objednací číslo: 12.00.06
Přesný rotační mikrotom
Vhodný pro sériové dělení v histologických laboratořích vzorků zalitých v parafínu nebo
pryskyřici. Jednoduché ovládání, pevný nůž. Polotovar se pohybuje vertikálně podél
mikrotomového nože a je přes nastavenou tloušťku po každém dělení tlačen dopředu.
Tloušťka dělení může být nastavena od 1 do 40 mikronů v těchto intervalech: až do
10 mikronů po 1 mikronu, od 10 do 30 mikronů po 2 mikronech a od 30 do 40 mikronů
po 5 mikronech. Vertikální posuv držáku vzorku je 60 mm. Držák vzorku je nastavitelný
všemi směry, úhel sklonu 5°.Maximální otevření držáku polotovaru je 48 mm. Nůž je
nastavitelný od 0 do 30°. Držák nosného pásku je ovládán ručně. Kompletováno ocelovým
nožem 17 cm typu „B“. Na zvláštní objednávku možno dodat s ocelovým nožem typu „C“
nebo „D“.
MODEL MT 5509
Objednací číslo: 12.00.07
Malý kluzný mikrotom
Univerzálně použitelný mikrotom, vhodný pro měkké i tvrdé předměty. Pro dělení zalitých
předmětů jakož i plastických, papíru, gumy atd. Základní myšlenka: pevný předmět,
pohyblivý nůž. Délka posuvu 300 mm, tloušťka předmětu 2 až 30 mikronů, nastavitelnost
v intervalech 2 mikronů. Držák předmětu nastavitelný do všech směrů. Maximální otevření
držáku vzorku 44 mm. Nůž nastavitelný do úhlu 20 stupňů. Kompletováno ocelovým
nožem 17 cm typu „B“. Na zvláštní objednávku možno dodat ocelový nůž typu „C“
nebo „D“.
MODEL MT 5510
Objednací číslo: 12.00.08
Velký kluzný mikrotom
Dle specifikace jako u MT 5509, avšak se 400 mm posuvem. Tloušťka předmětu
nastavitelná v intervalech 0,5 mikronu od 0,5 mikronu do 50 mikronů. Maximální světlost
držáku polotovaru 38 x 45 mm. Kompletováno ocelovým nožem 17 cm typu „B“. Na přání
lze dodat ocelový nůž typu „C“ nebo „D“.
Všechny rotační a kluzné mikrotomy mohou být vybaveny zmrazovačem CO2 typ MT 5520.
Pro rotační a kluzné mikrotomy se doporučuje nakoupit následující příslušenství: nožovou
rukojeť MT 5528, držák úhlu nože MT 5526, řemen MT 5529 a brusnou pastu MT 5531.
58
Mikrotomy, preparační soupravy
Příslušenství k mikrotomům
Model MT 5514 C
Obj.č.: 12.00.09
Nůž ocelový – délka čepele 17 cm
Model MT 5515 D
Obj.č.: 12.00.10
Nůž ocelový – délka čepele 17 cm
Model MT 5516 B
Obj.č.: 12.00.11
Nůž ocelový – délka čepele 17 cm. Nůž z tvrdé oceli
s wolframo-karbidovým ostřím k dělení velmi tvrdých
předmětů.
Model MT 5517
Obj.č.: 12.00.13
Držák pro žiletkové čepelky
Model MT 5513 D
Obj.č.: 12.00.12
Nůž z tvrdokovu – délka čepele 16 cm
Model MT 5521
Obj.č.: 12.00.15
Držák na čepelky – k použití na kluzné nebo
otočné mikrotomy
Model MT 5519
Obj.č.: 12.00.16
Balíček deseti čepelek – vhodné pro MT 5521
Model MT 5526
Obj.č.: 12.00.17
Držák úhlu nože – k použití při broušení
a doostřování nožové oceli
Model MT 5528
Obj.č.: 12.00.18
Rukojeť k přichycení na mikrotomové ocelové nože
Model MT 5529
Obj.č.: 12.00.19
Řemen se čtyřmi stranami na obtahování ocelových
nožů. Rozměr 200x40x40 mm
Model MT 5531
Obj.č.: 12.00.20
Brusná pasta – sada o třech kusech, používá se s
řemenem MT 5529
Model MT 5520
Obj.č.: 12.00.21
Zmrazovač – průměr zmrazovací plošiny 35 mm
Model MT 5590
Obj.č.: 12.00.22
Parafinem vyplněné formy, balíček 500 ks
Model MT 5595
Obj.č.: 12.00.23
Držáky na formy vyplněné parafínem, sada 6 kusů
Model MT 5504
Obj.č.: 12.00.24
Stolní svěrka – k přichycení mikrotomu MT 5500,
nebo MT 5501. Umožňuje uvolnění jedné ruky.
Model MT 5518
Obj.č.: 12.00.14
Zásobník s padesáti mikrotomovými čepelkami
Nože z karbonové oceli typu „B“ a „D“ se používají na vzorky zalité v parafínu, typy „C“ a „D“ i na tvrdé nebo zmrzlé předměty.
Preparační soupravy, podložní a krycí skla
MODEL 5051
PODLOŽNÍ SKLA
KRYCÍ SKLA II.
Objednací číslo: 16.00.01
Objednací číslo: 20.00.01
Objednací číslo: 20.00.03
Sestava: jehla, stěrka, skalpel, nůžky,
pinzeta, skleněná tyčka, pipeta, PVC obal
• rozměr 76 x 26 mm, tloušťka 0,99 mm
• řezané, myté
• balení: 50 ks/krabička
• rozměr 20 x 20 mm, tloušťka 0,13 mm
• balení: 100 ks/krabička
MODEL 5052 C
KRYCÍ SKLA I.
Objednací číslo: 16.00.02
Objednací číslo: 20.00.02
Sestava: stěrka, nůžky, jehla, pinzeta,
skalpel, lupa, PVC obal
• rozměr 18 x 18 mm, tloušťka 0,13 mm
• balení: 100 ks/krabička
Ilustrační foto sady preparátů
viz. strana 60
59
Mikroskopické preparáty
Naše nabídka obsahuje 29 úplných preparátů EUROS a KONUS pro mikroskopování
k vyučovacím účelům i pro potřebu amatérů. Sto různých preparátů ze souborů EUROS je na
prodej i jednotlivě. Tyto kvalitní mikroskopické preparáty jsou dodávány za velmi výhodné
ceny. Dodací lhůta do 30 dnů po objednání u kompletních souborů. U jednotlivých preparátů
je dodací lhůta dojednávána dle konkrétního požadavku.
Soubory preparátů EUROS
Soubory 1 až 5 obsahují 25 preparátů z tělovědy člověka, zoologie a botaniky, vhodné pro
obecné a střední školy. V těchto pěti sadách je celkem 125 preparátů různých objektů. Sady
Histologie I a II obsahují 23 preparátů z histologie člověka a savců.
EUROS soubory PB 204 a PB 218 jsou vhodné pro amatéry a prvních z nich obsahuje 10 a
druhý 25 preparátů. Každý soubor je uložen v plastikové krabici pro 25 preparátů, která má
odklápěcí průhledné víko.
Preparáty označené cenovým kódem A nebo B jsou na prodej i jednotlivě, a to v minimálním
množství 10 ks od jednoho typu.
Jednotlivé preparáty je vždy nutno objednat společně s krabicí. Dodáváme tyto krabice :
PB 181 plastiková krabice s průhledným víkem pro 25 preparátů
PB 186 krabice pro 100 preparátů
Soubory preparátů KONUS
Preparáty KONUS jsou uloženy v dřevěné krabičce. Každá sada obsahuje 10 ks preparátů a
náhradní krycí a podložní skla. Preparáty ze souborů KONUS nelze objednat jednotlivě.
ŠKOLNÍ SADA č. 1
Obj. číslo Kód
SH 1011
B
SH 1045
B
SH 1072
B
SH 1078
A
SH 1150
A
SZ 1510
SZ 1580
SZ 1640
SZ 1655
SZ 1715
B
B
A
A
SZ 1719
A
SB 2006
A
SB 2009
SB 2055
SB 2060
SB 2070
SB 2130
SB 2205
A
A
A
A
A
B
SB 2212
SB 2335
SB 2355
SB 2377
SB 2381
SB 2405
A
A
obj. č. sady - EPB 211
HISTOLOGIE ČLOVĚKA A SAVCŮ
Tenký výbrus kompaktní kostí člověka
Kosterní sval psa, podélný a příčný řez
Kůže, řez vlasovou cibulkou člověka
Řez plochým vícevrstvým epitelem psa
Krevní nátěr, člověk, barvení podle Giemsy
ZOOLOGIE
Měňavka (Améba), celý prvok
Nezmar (Hydra) s pupenem, celý tvor
Žížala, dešťovka (Lumbricus sp.), příčný řez
Daphnia sp. (Hrotnatka, Perloočka, Vodní veš) , celý tvor
Musca domestica (Moucha domácí), ústní ústrojí SZ 1717
Musca domestica (Moucha domácí), noha s přísavným polštářkem
Musca domestica (Moucha domácí), křídlo, celý orgán
BOTANIKA
Alium cepa, cibule, sloupnutá pokožka (epidermis) suknice cibule
(vcelku)
Alium cepa, cibule, mitóza v kořenovém vrcholu, podélný řez
Zea mays, kukuřice, lodyha, příčný řez
Triticum aestivum, pšenice setá, stéblo, příčný řez
Helianthus annuus, slunečnice, mladá lodaha, příčný řez
Helianthus annuus, slunečnice, list, příčný řez
Jednoděložné / dvouděložné : kukuřice (Zea mays)
Pryskyřník (Ranunculus) , příčný řez
Lilium sp., Lilie, příčný řez semeníkem
Mnium sp., měřík, celá rostlina mechu
Rhizopus nigracans, chlebová plíseň, zralá sporangia
Skořápky různých rozsivek ( Diatomeae)
Spirogyra sp., zelená řasa Šroubatka, vegetativní vlákna
Otěr zubního povlaku, člověk, roztěr
ŠKOLNÍ SADA č. 2
Obj. číslo Kód
SH 100
A
SH 1005
A
SH 1160
A
SH 1230
A
SH 1250
A
SH 1430
obj. č. sady - EPB 212
HISTLOGIE SAVCŮ
Řídké vazivo, králík
Hyalinní chrupavka králíka, řez
Mízní uzlina králíka, řez
Tenké střevo psa, příčný řez
Játra vepře, řez
Mozek psa, řez
SZ 1520
SZ 1625
SZ 1630
SZ 1635
SZ 1708
SZ 1725
SZ 1730
SZ 1750
ZOOLOGIE
Paramecium (trepka), celý prvok
Schisostoma japonicum, motolice, ploštěnec, původce bilhariozy, celá vejce
Taenia solium, tasemnice vepře, zralý článek (proglottis) , celý
Ascaris megalocephala, škrkavka koňská , samice se samcem, příčný řez
Apis mellifera, včela medonosná, ústní ústrojí
Periplaneta americana, šváb americký, ústní ústrojí vcelku
Pieres brassicae, bělásek zelný, ústní ústrojí vcelku
Periplaneta americana, šváb americký, vzdušnice (Trachea)
60
A
B
A
A
A
SB 2095
B
SB 2105
SB 2110
SB 2115
A
SB 2160
SB 2225
SB 2235
SB 2240
SB 2305
SB 2310
SB 2386
A
A
A
A
BOTANIKA
Příčný řez lodyhou jednoděložné a dvouděložné byliny Zea mays
(kukuřice) a Cucurbita pepo (dýně)
Hibiscus sp. Ibišek, mladý stonek, příčný řez
Cucurbita pepo ( dýně), lodyha, podélný řez
Lodyha s korkovým mízním pletivem (kambiem) a s průduchy,
Sambucus sp., nebo Morus Alba (Moruše bílá), příčný řez
Lilium sp. (lilie), list, příčný řez
Zea mays (kukuřice), zrno s klíčkem, podélný řez
Pirus sp. (hrušeň), buňky jader hrušky, řez jádrem (semenem)
Triticum aestivum (pšenice setá), zrno, podélný řez
Cyrtomium falcatum , kapraďorost, příčný řez oddenkem
Cyrtomium falcatum , kapraďorost, řez
Oscillatoria sp. (drkalka), rod sinic (Cyanophyta)
ŠKOLNÍ SADA č. 3
Obj. číslo Kód
SH1006
A
SH 1040
A
SH 1110
A
SH 1130
A
SH 1410
A
obj. č. sady - EPB 213
HISTOLOGIE SAVCŮ
Elastická chrupavka králíka
Hladký sval králíka, rozvlákněný preparát, podélný a příčný řez
Plíce králíka s nastříknutými krevními cévkami, příčný řez
Tepna a žíla králíka, příčný řez
Nerv králíka, příčný a podélný řez
SZ 1535
SZ 1586
SZ 1620
SZ 1705
SZ 1733
SZ 1738
SZ 1780
SZ 1877
ZOOLOGIE
Euglena viridis, krásnoočko zelené, bičíkovec s oční skvrnou
Hydra sp. nezmar, celý tvor s chapadly
Schistosoma Japonicum (motolice) samice, celý tvor
Apis mellifera, včela medonosná, zadní celá noha
Pieres brasicae, bělásek zelný, část křídla
Locusta sp., kobylka luční, ústní aparát vcelku
Členovci, čtyři typy noh, včela medonosná, moucha domácí, komár, pavouk
Rana sp., skokan (žába), krevní nátěr
SB 2011
SB 2020
SB 2025
A
A
A
B
B
A
A
B
SB 2040
SB 2075
SB 2091
SB 2100
SB 2337
SB 2339
SB 2373
A
SB 2380
SB 2420
A
A
A
A
A
A
BOTANIKA
Zea mays, kukřice, vrchol kořena s vlásením, podélný řez
Helinathus annuus, slunečnice, starý kořen, příčný řez
Monocotyledonae (jednoděložné) / dicotylenodae (dvouděložné).
Kořeny rostlin : Zea mays (kukuřice) a Helianthus annuus
(slunečnice), příčné řezy
Solanum tuberosum, brambor
Tilia ap., lípa, letorost, příčný řez
Ceartophyllum demersum, růžkatec ostnitý, list s průdochy, příčný řez
Pelargonium hortorum, muškát, pelargonie, příčný řez lodyhou
Mnium sp. , měřík(mech), větvička s antheridiem, podélný řez
Mnium sp. , měřík(mech), větvička s archegoniem, podélný řez
Coprinus atramentarius, hnojník inkoustový, řez kloboukem plodnice
(„houby“)
Spirogyra sp., šroubatka, zelená řasa v konjugaci
Tři typy bakterií : koky, bacily (tyčinky), spirely
ŠKOLNÍ SADA č. 4
Obj. číslo Kód
SH 1060
A
SH 1075
SH 1330
A
SH 1340
A
SH 1360
A
SH 1490
B
obj. č. sady - EPB 214
HISTOLOGIE ČLOVĚKA A SAVCŮ
Šlacha psa, podélný řez
Řez kůží s potní žlázou, člověk
Varle (testis) králíka , příčný řez
Vaječník (ovarium) králíka s vyvinutými vajíčky, řez
Sperma člověka, nátěr
Sítnice oka králíka, řez
SZ 1522
SZ 1524
SZ 1540
SZ 1585
SZ 1710
SZ 1720
SZ 1724
SZ 1810
SZ 1860
A
ZOOLOGIE
Prvok Paramecium sp. (trepka) v konjugaci, celí tvorové
Prvok Paramecium sp. (trepka) při dělení, celé buňky
Prvok Trachelomonas ze skupiny krásnooček Euglenoideina
Nezmar (Hydra sp.) endoderm a ektoderm, příčný řez
Apis mellifera, včela medonosná, složené oko, příčný řez
Culex pipiens, komár pisklavý, celá larva
Drosophilia sp. (muška) ocromilka, obří chromozomy buněk slinné žlázy
Mlž druhu Mya arenaria, žábry, příčný řez
Branchiostoma costa, kopinatec (amfioxus), podélný řez gonádami a
žábrami
SB 2015
SB 2076
A
B
SB 2080
SB 2140
SB 2150
A
B
A
A
A
B
BOTANIKA
Ranunculus sp., pryskyřník, kořen, příčný řez
Tilia sp., lípa, příčné řezy větvičkami 1, 2 a 3 roky starými v jednom
preparátu
Pinus sp., borovice (sosna), kmen, podélný řez
Triticum sp., pšenice, příčný řez listem
Listy jednoděložné rostliny (Zea myas, kukuřice) a dvouděložné
(Ligrustrum lucidum, ptačí zob japonský) v příčném řezu
Mikroskopické preparáty
SB 2230
SB 2232
SB 2315
A
A
SB 2320
SB 2384
A
ŠKOLNÍ SADA č. 5
Obj. číslo Kód
SH 1043
SH 1070
SH 1315
SH 1420
A
SH 1450
A
SH 1470
A
SZ 1610
SZ 1636
SZ 1760
SZ 1770
SZ 1930
SZ 1940
B
B
SB 2090
SB 2112
SB 2135
SB 2210
SB 2214
SB 2220
A
B
A
SB 2222
A
SB 2234
SB 2330
SB 2360
SB 2365
SB 2410
SB 2415
A
A
Pinus sp., borovice, samčí šištice, podélný řez
Pinus sp., borovice, samičí šištice, podélný řez
Cyrtomium falcatum, prvoklíček, (prothalium) s mladým sporofztem,
celý kapraďorost
Cyrtomium falcatum, list kapraďorostu s výtrusnicemi (sporangii)
Volvox sp., zelená řasa, v celku
obj. č. sady - EPB 215
HISTOLOGIE ČLOVĚKA A SAVCŮ
Sreční sval psa, podélný řez
Dlažidicový epitel člověka, jednotlivé buňky z úst, nátěr
Ledvina potkana, kůra a dřeň, řez
Mozeček (Cerebellum) psa, řez
Mícha králíka, příčný řez
Chuťové pohárky králíka, podélný řez
ZOOLOGIE
Ploštěnka, Planaria (třídy Platyheminthes, plošší červi), nástřik střevní
roury, celý otvor
Ascaris megalocephala, škrkavka koňská, mitotické dělení vaječné buňky
Ctenocephalus canis, blecha psí, celý tvor
Tetranychus sp. sviluška, červený rotoč, celý tvor
Ptačí peří, letka (penna) a prachové pero (plumula), řezy
Kuře, zárodek 48 h starý, sagitální řez
BOTANIKA
Hydrilla verticilata (bylina příbuzná vodnímu moru), hrot lodyhy, podélný řez
Cucurbita sp., dýně, lodyha, příčný řez
Nerium olenader, oleandr bobkovnice, list se zanořenými průduchy, příčný řez
Lilium sp., Lilie, prašník se zralým pylem, příčný řez
Lilium sp., Lilie, pyl, různá stadia redukčního dělení (meiozy), příčný řez
Capsella bursa-pastoris, kokoška pastuší tobolka, semeník s embryem
před vznikem děloh, podélný řez
Capsella bursa-pastoris, kokoška pastuší tobolka, semeník s embryem
po vzniku děloh, podélný řez
Pinus sp., borovice, pyl
Marchantia sp., porostnice (játrovka mnohotvárná), stélka s pupenem
v pohárku, podélný řez
Saccharomyces sp., kvasinka s pupeny, celý organismus
Penicillium sp., štětičkovec (plíseň)
Streptococus lactis, bakteri mléčného kvašení, nátěr
Baclillus subtilis, senná bakterie, roztěr
ŠKOLNÍ SADA HISTOLOGIE č. I obj. č. sady - EPB 221
Obj. číslo Kód
HISTOLOGIE ČLOVĚKA A SAVCŮ
Epitely a pojiva
SH 1001
A
Řídké vazivo králíka
SH 1005
A
Hyalinní chrupavka králíka, řez
SH 1011
B
Řez kompaktní kostí, člověk, výbrus
SH 1049
B
Různé druhy svalů, příčně pruhovaný, hladký, srdeční, pes, podélné řezy
SH 1060
A
Šlacha, pes, podélný řez
SH 1070
Dlaždicový epitel, člověk, jednotlivé buňky uvolněné ze sliznice úst, nátěr
SH 1072
B
Řez kůží přes vlasovou cibulku, člověk
SH 1078
A
Vrstevnatý plochý epitel psa, řez
Soustavy : dýchací, oběhu krve a endokrinních žláz
SH 1120
A
Trachea (průdušnice) králíka, příčný řez
SH 1130
A
Artérie (tepna) a véna (žíla) králíka, příčný řez
SH 1150
A
Krevní nátěr, člověk, barvení podle Giemsy
Trávicí soustava
SH 1210
Žaludeční stěna psa, řez
SH 1230
A
Tenké střevo psa, řez
SH 1250
A
Játra vepře, řez
Soustava močová a pohlavní
SH 1310
A
Nastříknutá ledvina králíka, řez
SH 1330
A
Varle (testis) králíka, příčný řez
SH 1340
A
Vaječník (ovarium) králíka se zralými vajíčky
SH 1376
Lidské chomosomy v krvi, žena
Nervová soustava a smyslové orgány
SH 1410
A
Nerv, králík, příčný a podélný řez
SH 1430
Mozek psa, řez
SH 1450
A
Mícha, králík, příčný řez
SH 1470
A
Chuťové pohárky, králík, podélný řez
SH 1490
B
Sítnice králíka, řez
SH 1040
SH 1043
SH 1045
SH 1075
SH 1080
A
SH 1110
SH 1140
SH 1160
SH 1170
SH 1180
A
A
A
SH 1220
SH 1235
SH 1260
SH 1280
A
SH 1315
SH 1360
SH 1375
SH 1724
SH 1415
SH 1420
SH 1480
SH 1470
SH 1490
B
A
A
B
B
A
A
B
Hladký sval, rozvlákněný preparát, králík, podélný a příčný řez
Srdeční sval, pes, podélný a příčný řez
Kosterní sval, pes, podélný a příčný řez
Řez kůží člověka s potní žlázou
Řasinkový epitel, průdušnice (trachea), králík
Soustavy : dýchycí, oběhu krve a endokrinních žláz
Plíce s nastříknutými krevními cévami, králík, příčný řez
Slinivka břišní (pankreas), králík, řez
Mízní uzlina, králík, řez
Štítná žláza, králík, řez
Nadledvina, králík, řez
Soustava trávicí
Jícen (oesophagus) psa, příčný řez
Tlusté střevo psa, příčný řez
Žlučový měchýř (žlučník) psa, řez
Golgiho aparát v epitelových buňkách střeva psa
Soustava močová
Ledvina potkana, řez kůrou a dření
Člověk, sperma, nátěr
Člověk, chromozomy v krvinkách, muž
Drosophia sp. (octomilka), obří chromozomy slinné žlázy, celé
Nervová soustava a smyslové orgány
Motorické neurony s koncovými ploténkami, králík
Mozeček psa, řez
Oční bulva králíka, sagitální řez
Chuťové pohárky, králík, podélný řez
Sítnice králíka, řez
AMATÉRSKÁ SADA č. I - S DESETI PREOPARÁTY
obj. č. sady EPB 204
Obj. číslo Kód
HISTOLOGIE ČLOVĚKA A SAVCŮ
SH 1040
A
Hladký sval králíka, rozvlákněný preparát, podélný a příčný řez
SH 1110
A
Plíce králíka s nastříknutými krevními cévami, příčný řez
SZ 1708
A
Včela medonosná (Apis mellifera) ústní aparát
SZ 1733
A
Bělásek zelný (Pieres brassicae), část křídla
SZ 1877
A
Skokan (žába) (Rana sp.), krevnínátěr
SB 2015
A
Pryskyřník (Ranunculus sp.), kořen, příčný řez
SB 2160
A
Lilie (lilium sp.), list, příčný řez
SB 2222
A
Kokoška pastuší tobolka (Capsella bursa-pastoris), semeník se
zárodkem ve stadiu děložních listů, podélný řez
SB 2374
A
Hnědá plíseň (Aspergillus sp.), celý organizmus
SB 2384
A
Váleč (Volvox sp.), zelená řasa, celý organismus
AMATÉRSKÁ SADA č. II - S DVACETIPĚTI PREOPARÁTY obj. č. sady EPB 218
Obj. číslo Kód
HISTOLOGIE ČLOVĚKA A SAVCŮ
SH 1072
B
Řez kůží skrz vlasovou cibulku, člověk
SH 1150
A
Krevní nátěr člověk, barvení podle Giemsy
SH 1415
B
Motorické neurony s koncovými ploténkami, králík
SH 1470
A
Chuťové pohárky králíka, podélný řez
ZOOLOGIE
SZ 1520
A
Paramecium (trepka), celý prvok
SZ 1535
A
Euglena viridis, bičíkovec s oční skvrnou
SZ 1580
B
Nezmar (Hydra) s pupenem, celý tvor
SZ 1630
B
Taenia solium, tasemnice vepře, zralý čláenk (proglottis) celý
SZ 1635
A
Ascaris megalocephala, škrkavka koňská, samice se samcem, příčný řez
SZ 1640
A
Žížala, dešťovka (Lumbricus sp.), příčný řez
SZ 1655
A
Daphnia sp. (hrotnatka, perloočka, vodní veš) celý tvor
SZ 1705
A
Apis mellifera, včela medonosná, zadní noha celá
SZ 1710
A
Apis mellifera, včela medonosná, složené oko, příčný řez
SZ 1719
A
Musca domestica (moucha domácí), křídlo, celý orgán
SZ 1722
A
Culex pipiens, komár pisklavý, samice, ústní aparát
SZ 1724
B
Drosophia sp. (octomilka) obří chromozomy slinné žlázy, celé
BOTANIKA
SB 2009
A
Allium cepa, cibule, mitóza v kořenovém vrcholu, podélný řez
SB 2055
A
Zea mays, kukuřice, lodyha, příčný řez
SB 2075
A
Tilia sp. lípa, letorost, příčný řez
SB 2100
A
Pelargonium hortorum, muškát, pelargonie, příčný řez lodyhou
SB 2112
A
Cucurbita sp. dýně, lodyha, příčný řez
SB 2130
A
Helianthus annuus , slunečnice, list, příčný řez
SB 2135
A
Nerium oleander, oleandr bobkovnice, list se zanořenými průduchy,
příčný řez
SB 2210
A
Lilium sp. lilie, prašník se zralým pylem, příčný řez
SB 2225
A
Zea mays, kukuřice, zrno s klíčkem , podélný řez
ŠKOLNÍ SADA HISTOLOGIE č. II obj. č. sady - EPB 222
Obj. číslo Kód
HISTOLOGIE ČLOVĚKA A SAVCŮ
Epitel a pojiva
SH 1006
A
Elastická chrupavka, králík
SH 1012
B
Kompaktní kost, králík, výbrus, zub odvápněný
61
Mikroskopické preparáty
RYBY, ŽÁBY A JINÍ OBOJŽIVELNICI
Obj. číslo Mikroskopické preparáty KONUS KON 4855
1.
Malý žralok Máčka (Scyllium sp.), páteř, příčný řez
2.
Sladkovodní ryba, žaberní krajina, příčný řez
3.
Sladkovodní ryba, ocasní krajina, příčný řez
4.
Rybí šupiny různých typů, celé
5.
Plec (žabí larva), příčný řez tělem
6.
Žába (skokan, Rana Sp.), krevní nátěr
7.
Žába (skokan, Rana Sp.), jazyk, příčný řez
8.
Žába (skokan, Rana Sp.), střevo, příčný řez
9.
Žába (skokan, Rana Sp.), plíce, příčný řez
10.
Mlok (Salamandra sp.), kůže s jedovými žlázami, příčný řez
ROZMNOŽOVÁNÍ A PROPAGACE ROSTLIN
Obj. číslo Mikroskopické preparáty KONUS KON 4881
1.
Bakterie, tyčinky (Bacilli), jejich dělení
2.
Chaluha, Fucus thallus, příčný řez
3.
Sněť kukuřičná, Ustilago maydis, spory
4.
Borovice, Pinus sp., samčí šištice s pylem, příčný řez
5.
Borovice, Pinus sp.,pylová zrna se vzduchovými vaky (celá)
6.
Pažitka, Allium schoenoprasum, květ s prašníky a semenem, příčný řez
7.
Prašníky lilie (lillium sp.), vyvíjecí se pylová zrna, příčný řez
8.
Tulipán, Tulipa sp., příčný řez semeníkem s vajíčky
9.
Kosatec (Iris sp.), semeno se zárodkem v příčném řezu
10.
Rajče (Solanum lycopersicum) mladý plod v příčném řezu
JEŠTĚŘI, HADI, PTÁCI
Obj. číslo Mikroskopické preparáty KONUS KON 4856
1.
Ještěrka (Lacerta sp.), plíce, příčný řez
2.
Ještěrka (Lacerta sp.), ledvina, příčný řez
3.
Užovka (Elaphe sp.), příčný řez svalem
4.
Užovka (Elaphe sp.), příčný řez žaludkem
5.
Husa (Anser sp.), péro z trupu, celé
6.
Kachna (Anas sp.), svalnatý žaludek (ventriculus), příčný řez
7.
Krocan (Meleagris sp.), letka
8.
Kur domácí (Gallus sp.), hřeben kohouta, příčný řez
9.
Kur domácí (Gallus sp.), vaječník (ovarium) slepice, příčný řez
10.
Kur domácí (Gallus sp.), krevní nátěr
PODIVUHODNÁ STAVBA ROSTLINNÝCH BUNĚK
Obj. číslo Mikroskopické preparáty KONUS KON 4886
1.
Kaktus, řez příčnými buňkami s krystaly
2.
Bez, Sambucus sp., příčný řez větví
3.
Divizna, Verbascum sp., rozvětvené chlupy listů
4.
Rozmarýna,Rosmarinus officinalis, příčný řez listem se žlaznatými buňkami
5.
List slunečnice (Helianthus annuus) s chlupy, příčný řez
6.
Leknín, Nymphaea sp., hvězdovité chlupy na stvolu
7.
Hluchavka, Laminum sp., příčný řez lodyhou
8.
Brambor, Solanum tuberosum, řez hlízou
9.
Směs pylových zrn různých druhů rostlin
10.
Izolované cévy z rostlinné osy
ROZMNOŽOVÁNÍ ŽIVOČICHŮ
Obj. číslo Mikroskopické preparáty KONUS KON 4862
1.
Motolice ovčí (Distomum hepaticum), tělní článek (proglottis) příčný řez
2.
Včela medonosná (Apis mellifera) matak, ovaria v příčném řezu
3.
Ryba, varle se spermiemi
4.
Tur domácí (bos taurus), býk nátěr spermatu
5.
Spermatogeneze ve varleti tura domácího, příčný řez varletem
6.
Ovarium králíka (Oryctollagus cuniculus) v příčném řezu, ovogeneze
7.
Vejcovod morčete (Cavia aperea), příčný řez
8.
Děloha prasete (Sus scrofa) v klidovém stavu, příčný řez
9.
Děloha potkana (Ratus norvegicus) se zárodkem, příčný řez
10.
Placenta kočky (Felis domestica) nebo prasete (Sus scrofa), příčný řez
VÝVOJ A MNOŽENÍ BUNĚK
Obj. číslo Mikroskopické preparáty KONUS KON 4887
1.
Stadia mitotického dělení buněk v kostní dřeni
2.
Stadia mitotického dělení buněk ve varlatech myši, příčný řez
3.
Ježovka ve stadiu rýhování
4.
Zrající vejce v ovariu ptáka, příčný řez
5.
Mitózy rostlinných buněk, kořenový vrchol cibule (Allipum cepa)
6.
Vývojová stadia buněk v kostní dřeni
7.
Rostoucí tkáň ve vrcholu stonku, podélný řez
8.
Rostoucí tkáň ve vrcholu výhonku, příčný řez
9.
Meioza (redukční dělení) v mladých prašnících lilie
10.
Zralá celá pylová zrna lilie (Lilium sp.)
EMBRYOLOGIE A VÝVOJ ŽIVOČICHŮ
Obj. číslo Mikroskopické preparáty KONUS KON 4863
1.
Hádě octové (Angulia aceti), hlístice (nematod) žijicí v octě
2.
Škrkavka (Ascaris lumbrikoides), samice, příčný řez nematodem
3.
Komár (Culex sp.), larva
4.
Včela medonosná (Apis mellifera), kukla v příčném řezu
5.
Ježovka z třídy ostnokožců (Echinodea), oplodněná vejce
6.
Pulec (larva žáby skokana (Rana sp.)), příčný řez hlavou
7.
Pulec (larva žáby skokana (Rana sp.)), příčný řez hrudní krajinou
8.
Pulec (larva žáby skokana (Rana sp.)), příčný řez břišní krajinou
9.
Zárodek (embryo) myši, příčný řez hlavou
10.
Zárodek (embryo) myši, příčný řez tělem
PODIVUHODNÝ SVĚT V KAPCE VODY
Obj. číslo Mikroskopické preparáty KONUS KON 4900
1.
Rozsivky (Diatomeae), mnoho různých druhů skořápek
2.
Zelený bičíkovec krásnoočko (Euglena sp.)
3.
Trepka (Paramecium sp.), bičíkovec ze senného nálevu
4.
Prloočka (vodní veš), Daphnia sp.
5.
Klanonožec (nižší korýš) Cyclops sp., celý tvor
6.
Dvojčatkovité řasy (Desmidiaceae), směs exemplářů různých druhů
7.
Sladkovodní plankton, směs různých primitivních organismů
8.
Nezmar (Hydra sp.), příčný řez tělem
9.
Ploštěnec (plochý červ, organismus z třídy Planaria), příčný řez
10.
Bakterie z „hnijící“ vody
BAKTERIE A PRIMITIVNÍ ORGANIZMY
Obj. číslo Mikroskopické preparáty KONUS KON 4877
1.
Senná bakterie (Bacillus subtilis)
2.
Bakterie mléčného kvašení (Streptococus lactis)
3.
Hnilobná bakterie (Proteus vulgaris)
4.
Střevní bakterie (Escherichia coli)
5.
Paratyfová bakterie (Salmonela parazyphi)
6.
Původce úplavice (Shingella dysenteriae)
7.
Bakterie způsobující hnisání (Staphylococus pyogenes)
8.
Bakterie z úst člověka
9.
Bakterie ze sýra
10.
Bakterie z droždí (Salmonela paratyphi)
LIDSKÉ TĚLO - normální tkáně První část
Obj. číslo Mikroskopické preparáty KONUS KON 4910
1.
Krevní nátěr, člověk
2.
Epitelové buňky, výtěr z úst člověka
3.
Příčně pruhovaný sval, podélný řez, člověk
4.
Mozek člověka, příčný řez
5.
Tonsilia (mandle) s lymfatickými uzlinami, příčný řez, člověk
6.
Plíce člověka, příčný řez
7.
Kůže člověka, podélný řez
8.
Žaludek člověka, příčný řez
9.
Kostní dřeň člověka
10.
Varle člověka, příčný řez
TROPICKÉ ROSTLINY
Obj. číslo Mikroskopické preparáty KONUS KON 4880
1.
Epityfická ( na stromu rostoucí) kapradina Platycerium sp., příčný řez
2.
Datlová palma Phoenix dactylifera , příčný řez úkrojkem listovým
3.
Kokosový ořech Cocos nucifera, buňky vlákna, celé vlákno
4.
Kaktus, stonek s redukovanými listy, příčný řez
5.
Epitifická orchidej, příčný řez vzdušným kořenem
6.
Tilandsie lišejníková (Tilandsia usneoides, lousianský nebo španělský mech), vlákna
7.
Inidcký gumovník, smovoň pružnokolejná, Ficus elastica, list s krystaly, příčný řez
8.
Coleus sp. (africká bylina z čeledi hluchavkovitých), příčný řez čtyřhrannými
stonkem
9.
Begonie čili kysal (Beogina sp.)
10.
Ananas, plod, příčný řez
LIDSKÉ TĚLO - normální tkáně Druhá část
Obj. číslo Mikroskopické preparáty KONUS KON 4911
1.
Kůže člověka, příčný řez vlasy
2.
Slinná žláza člověka, příčný řez
3.
Mozeček člověka, příčný řez
4.
Bakterie z lidského střeva
5.
Spermatozoa člověka, nátěr
6.
Srdeční sval člověka, příčný a podélný řez
7.
Kost člověka, příčný řez
8.
Jaterní tkáň člověka, příčný řez
9.
Stěna střeva člověka, příčný řez
10.
Ledvina člověka, příčný řez kůrou
62
Mikroskopické preparáty
LIDSKÉ TĚLO - patologické tkáně První část
Obj. číslo Mikroskopické preparáty KONUS KON 4914
1.
Plicní tuberkulóza, příčný řez
2.
Cirhoza jater, příčný řez
3.
Leukemie, slezina, příčný řez
4.
Spavá nemoc, trypanosomiaáza, krevní nátěr
5.
Zápal plic
6.
Malárie, melanemie ve slezině, příčný řez
7.
Jízevnatá tkáň v kůži, příčný řez
8.
Eberthella typhi (Saolmonella typhi), průvodce břišního tyfu
9.
Dhronický zánět ledvin (nephritis), příčný řez ledvinou
10.
Nátěr hnisu s koky
ŽIVOČICHOVÉ A ROSTLINY POŠKOZENÉ PROSTŘEDÍM
Obj. číslo Mikroskopické preparáty KONUS KON 4952
1.
Orgány rostlin napadené mšicemi, příčný řez
2.
Poškozené listy, příčný řez zničenou pokožkou
3.
Poškozené jehlice jehličnanů, příčný řez
4.
Stonek rostliny poškozené zvěří, příčný řez
5.
Dřevo zničené houbou
6.
Kůže ryby poškozená chemikáliemi, příčný řez
7.
Vřed na kůži na kůži obojživelníka, příčný řez
8.
Plíce zaprášená uhelným prachem, příčný řez
9.
Struma (vole) způsobená nedostatkem jodu
10.
Duběnka na dubovém listu, způsobená hmyzem, příčný řez
LIDSKÉ TĚLO - patologické tkáně Druhá část
Obj. číslo Mikroskopické preparáty KONUS KON 4915
1.
Miliární tuberkulóza jater
2.
Antrakoza plic (uhlák, sněť slezinná)
3.
Malárie, paraziti (plazmoida) v krvi
4.
Infarkt plic, příčný řez
5.
Rakovina varlete (seminom), příčný řez
6.
Amyloidní degenerace jater
7.
Chřipková pneumonie, plíce
8.
Štítná žláza, struma (vole)
9.
Chronický zánět tlustého střeva
10.
Metastazující rakovina jater
SADA PRO VYUČOVÁNÍ PŘÍRODNÍ VĚDĚ
Obj. číslo Mikroskopické preparáty KONUS KON 4960
1.
Noha mouchy domácí, Musca domestica
2.
Ptačí péro, vcelku
3.
Šupiny z křídla motýla
4.
Nátěr krevní, člověk
5.
Střevo králíka, příčný řez
6.
Plíce kočky, příčný řez
7.
Plankton, směs mikroorganismů z rostlinné i živočišné říše
8.
Pylový zrna různých rostlin
9.
List listnatého stromu, síťová žilnatina
10.
Velké buňky bezové duše (korkového pletiva Sambucus Nigra), příčný řez
PARAZITI ŽIVOČICHŮ A ČLOVĚKA
Obj. číslo Mikroskopické preparáty KONUS KON 4918
1.
Tasemnice (Taenia), příčný řez článkem
2.
Tasemnice (Taenia), vajíčka celá
3.
Trichinella spiralis, svolvec stočený, larvy ve svalu, příčný řez svalem
4.
Trypanosoma sp. v krevním nátěru
5.
Plasmoidum sp., původce malárie v krevním nátěru
6.
Játra králíka nemocného kokcidiozou, příčný řez
7.
Velká jaterní motolice Fasciola hepatica, příčný řez
8.
Motolice Schistosoma haematobium, průvodce bilharziozy, příčný řez
9.
Cysta echinokoka (Echinococcus granulosus), příčný řez
10.
Škrkavka člověka a prasete (Ascaris sp.) příčný řez
SADA PRO VYUČOVÁNÍ BIOLOGIE První část
Obj. číslo Mikroskopické preparáty KONUS KON 4963-1
1.
Vláknitá sladkovodní zelená řasa
2.
Plíseň chleba s myceliem (podhoubím) a sporami (výtrusy)
3.
Kořen slunečnice (Helianthus annuus), příčný řez
4.
Příčný řez listem ptačího zobu (Ligrustum vulgare)
5.
Tulipán (Tulipa gesnerana), příčný řez semeníkem, ukazující uspořádání vajíček
6.
Nálevník trepka
7.
Dešťovka (žížala, Lumbricus sp.) příčný řez středem těla
8.
Moucha domácí (Musca Domestica) , křídlo (celé)
9.
Žába (Rana sp.), krevní nátěr
10.
Slepice, řez kůží s péry
POTRAVINY A JEJICH NÁHRAŽKY
Obj. číslo Mikroskopické preparáty KONUS KON 4935
1.
Bramborový škrob
2.
Pšeničná mouka nastavovaná mletou křídou
3.
Žitná mouka falšovaná mletým barytem
4.
Kukuřičná mouka kontaminovaná sporami sněti kukuřičné
5.
Pšeničné otruby
6.
Kakaový prášek
7.
Kakaový prášek nastavovaný šamotem
8.
Žitná mouka kontaminovaná kousky molů
9.
Kyselé mléko s řetízky bakterií
10.
Kořen mrkve s karotenem, příčný řez
SADA PRO VYUČOVÁNÍ BIOLOGIE Druhá část
Obj. číslo Mikroskopické preparáty KONUS KON 4963–2
1.
Bakterie v nátěru z kyselého mléka
2.
Mech, lístky s chloroplasty, příčný řez
3.
Tis (Taxus baccata), příčný řez mladým kmenem
4.
Příčný řez semenem hyacintu
5.
Zelený bičíkovec Euglena virdis (Krásnoočko zelené)
6.
Škrkavka (Ascaris sp.), příčný řez středem těla
7.
Včela medonosná (Apis mellifera), tykadlo celé
8.
Kapr (Cyprinus carpio), příčný řez žábrami
9.
Králík (Oryctolagus cuniculus), příčný řez játry
10.
Podélný řez kůží kočky, ukazující škáru (cutis n.derma)
ŽIVOT V PŮDĚ
Obj. číslo Mikroskopické preparáty KONUS KON 4950
1.
Půdní bakterie
2.
Hyfy (podhoubí) symbiotických kořenových hub, příčný řez
3.
Tělo plodnice houby (Pečárka, Agaricus Psalliota brunescens)
4.
Přeslička, Equisetum sp., výtrusy (spory) s mrštníky (elatéry)
5.
Lístek mechu, celý
6.
List (jehlice) borovice (Pinus sp.), příčný řez
7.
Žilnatina opadlého listu
8.
Rozkládající se list, vznik humusu
9.
Roztoč z lesní půdy, celý
10.
Dešťovka (Lumbricus sp.) příčný řez středem těla
ORGÁNY ŽABY A MYŠI
Obj. číslo Mikroskopické preparáty KONUS KON 4975
1.
Žaludek žáby (Rana sp.)
2.
Tenké střevo žáby (Rana sp.)
3.
Tlusté střevo žáby (Rana sp.)
4.
Játra žáby (Rana sp.)
5.
Ledvina žáby (Rana sp.)
6.
Varlata žáby (Rana sp.)
7.
Mozek žáby (Rana sp.)
8.
Srdce žáby (Rana sp.)
9.
Kůže žáby (Rana sp.)
10.
Kost původu chrupavčitého (Rana sp.)
11.
Žaludek myši
12.
Tenké střevo myši
13.
Myší játra
14.
Myší slezina
15.
Myší ledvina
16.
Myší varlata
17.
Myší kůže
18.
Myší plíce
19.
Tlusté střevo myši
20.
Ovarium (vaječník) prasete
OBYVATELÉ ZNEČIŠTĚNÝCH VOD
Obj. číslo Mikroskopické preparáty KONUS KON 4951
1.
Bakterie rodu Spirillum ze silně znečištěné vody
2.
Bakterie hnijících vod (Sphaerotilla)
3.
Mikroby vodního květu (Microcystis sp.)
4.
Zelená řasa Chlamydomonas
5.
Vláknitá zelená řasa Spirogyra
6.
Rozvětvená zelená řasa Cladophora (žabí vlas)
7.
Viřníci (Rotatoria), hlísti z čisté vody
8.
Zvonovitý sunoucí se obrvený nálevník Carchesium sp.
9.
Směs křemenných skořápek více druhů rozsivek (Diatomeae)
10.
Vodní hyacint, Eichhornia crassipes, příčný řez oddenkem
63
Zobrazovací technika
MODEL VK 1
Objednací číslo: 13.00.01
Zařízení pro barevné snímání předloh a přenosu obrazu do BTV.
Zařízení tvoří:
1. CCD kamera C 731 A pro barevné snímání
2. Objektiv F 1.3.
3. Stativ
4. Propojovací kabel 2 m
5. Napájecí zdroj
• kameru na stojanu lze použít ke sledování v horizontální i vertikální poloze
• posuv kamery po vodící tyči dlouhé cca 700 mm pomocí pastorku a hřebínku
• objektivem lze snímat předměty již ze vzdálenosti 100 mm až do nekonečna
• zařízení umožňuje dokonalý barevný přenos obrazu zvolené předlohy na BTV, případně
jeho záznam na videorekordér, PC, projektor
• výhodou je možnost přenosu obrazu na více monitorů BTV současně zejména při
přednáškách, demonstračních laboratorních pracích apod.
• technické údaje barevné CCD kamery viz str. 47
• rozměry základní dřevěné desky 420 x 590 mm
• hmotnost reprostojanu bez kamery: 7 kg
Příslušenství a náhradní díly k Modelu VK 1
Obj. číslo
13.00.01
30 110
Název
CCD kamera C 731 A
Objektiv F 1,3
MODEL VK 3
Obj. číslo
240 002
330 030
Název
Propojovací kabel
Adaptér 230V/6V
Objednací číslo: 13.00.02
FlexCam – barevná CCD kamera s mikrofonem upevněná na ohebném rameni o délce
45 cm, které umožňuje snadné nasměrování kamery vůči sledovanému předmětu.
Je kompatibilní se všemi digitalizačními panely pro Microsoft Video (od Windows 95
a výše). Možno připojit přímo k BTV, videorekordéru či projektoru.
Lze prezentovat trojrozměrné předměty, dokumenty a dokonce místnosti nebo lidi.
Technické parametry:
1. Rozměr snímacího čipu: 1/4“
2. Počet bodů: 542(H) x 582(V)
3. Rozlišení: 310 TV řádků horizontálně , 350 TV řádků vertikálně
4. Světelné podmínky: min. 1 Lux, dopor. min 2,5 Lux
5. Výstupní signál: PAL kompozitivní/S-video
6. Vyvážení bílé: TTL Auto dovážení
7. Poměr signálu/šum: 46 dB
8. ostření: 0,6 cm–nekonečno
9. Hmotnost: 1,25 kg
10. Napájení 230V nebo 110V
11. Rozměry kamery: 4,0 x 3,5 x 3,3 cm
64
Zobrazovací technika
MODEL VK 4
Objednací číslo: 13.00.03
Multifunkční barevná CCD kamera. Může být použita pro zobrazení
textů a obrázků v různých materiálech a knihách a k zobrazení lidí
a scének či objektů různých rozměrů. Může rovněž přenášet snímky
z mikroskopů do videorekordéru, PC, projektoru a BTV. Může být
využita při setkáních u videa, při vyučování a nácviku, zobrazování
a kontroly kvality apod.. Je rovněž ideálním přístrojem pro audio
a video spojení na internetu.
Dodávka obsahuje i propojovací kabel 1,5 m, adaptéry pro připojení
biologických a stereoskopických mikroskopů, kovový transportní kufřík.
Technické parametry CCD kamery:
1. 1/3“ barevná digitální CCD
2. Pixel: 500 (Horizontálně) x 582 (Vertikálně)
3. Rozlišení: 420 řádek
4. Minimální osvětlení: 3 Luxy
5. Uzávěrka: 1/50 do 1/10000 s., autokontrola
6. Video standard: PAL/NTSC
7. Vyvažování bílé: auto
8. Objektiv: F 8 mm, fokus od 10 mm do nekonečna
9. Napájení: 230V nebo 110V
10. Hmotnost: 1,6 kg
Aplikace CCD kamery model VK 4
65
Nové modely – Nový partner
Tímto zkráceným průřezem výrobního programu Vám chceme představit našeho partnera, firmu MOTIC. Detailnější
informace zašleme na vyžádání.
MODEL BA 3
MODEL BA 300
MODEL BA 200
MODEL BA 400
66
Nové modely – Nový partner
MODEL SMZ 168
MODEL K 400 P
MODEL DMBA 300
MODEL GM 168 T
MODEL BA 400 F
MODEL AE 31
MODEL K 700 P
MODEL Z 14
MODEL GM 143
67
Software
Přinášíme ukázky některých SW řešení, která byla úspěšně aplikována v praxi. S dalšími variantami vás rádi seznámíme,
stejně tak jako navrhneme řešení vašich zadání.
SYSTÉM KONTROLY KVALITY SPOJE PLECHOVEK
Systém má za cíl řešit kontrolu kvality v nejkritičtějším místě výroby v konzervárenském
průmyslu. Systém zavírání konzerv zalisováním okraje je velmi citlivý na precizní nastavení
zavírací hlavy. V současnosti se kontrola nastavení vykonává v pravidelných intervalech
vyrobením zkušebního vzorku, na kterém se lupou pozoruje stupeň překrytí plechu. V případě
nedostatečného překrytí se musí zavírací hlava upravit. Tato kontrola je subjektivní, není
zdokumentovatelná a nesplňuje požadavky za účelem dosažení shody s normou ISO 9001: 2000
prokazatelností měření.
Program CAN Analyse umožňuje kontrolovat kvalitu uzavření konzerv. Kontrolovaný vzorek se
vkládá do zvláštního držáku pod mikroskop. Digitální kamera přenese obrazový signál do PC.
Program umožní manuálně i automaticky určit kontrolní body na řezu plechovky. Na základě
polohy kontrolních bodů se následně vypočítá parametr překrytí. Jednotlivé měření je
v programu možné přidávat do souboru měření a následně vytisknout zkušební protokol.
D (1, 5) – výška uzávěru
E (2, 4) – háček pláště
F (3, 5) – háček víka
G (1, 6) – hloubka prolisu
H (8, 9) – šířka uzávěru
Tp (10, 11) – tloušťka plechu
Tv (6, 7) – tloušťka víka
Arm (3, 4) – překrytí
PCB INSPEKTOR
Systém na kontrolu osazení plošných spojů
elektronickými součástkami.
Kontrola osazení:
• SMD už od 0201 (podle zvětšení objektivu)
• Diskrétní součástky (až do výše 30mm)
součástky
• Poloha a natočení
• Polarita součástky
• Piny diskrétních součástek
• Speciální kontroly podle požadavku
zákazníka
PCB inspektor je otevřený systém na kontrolu
osazení elektronickými součástkami. Umožňuje
rychlou verifikaci osazení jakýchkoli součástek
podle prototypové desky.
68
Software
IMAGE ARCHIVE PLUS
Image Archive Plus je systém počítačového zpracování a archivace obrazů, pořízených TV kamerou z mikroskopu či pomocí makrooptiky ze
stativu nebo obrazů nescanovaných. Archivaci obrazu doplňuje proměřování planimetrických veličin (vzdálenost, plocha, úhel). Pozorování
scény na monitoru PC je v reálném čase. Záběr lze snímat a ukládat na harddisk počítače jako jednotlivé obrazy nebo jejich sekvence.
Obrázek ukazuje počáteční stav, kdy je přes snímaný objekt zobrazen vybraný čtvercový rastr.
V levém horním rohu se zobrazuje vzdálenost mezi liniemi, která odpovídá kalibraci.
Obrázek ukazuje scénu po změření kruhového otvoru pomocí záměrných křížů (Ad 1). Ve výřezu
je zobrazen týž otvor změřený pomocí vložené kružnice (Ad 2). Pro tisk je obrázek doplněn
měřítkem (Ad 3).
Download

Katalog mikroskopy - podzim 2013