Dodáváme přístroje na noční vidění od dvou největších výrobců v oboru ve
všech typech a výkonech.
Na všechny přístroje poskytujeme ze zákona dvouletou záruční lhůtu, záruční i
pozáruční servis provádíme po dohodě s výrobci u nás.
Servisní centrum firmy DIPOL - provádíme záruční i pozáruční opravy přístrojů
značky Dipol pro všechny oficiální prodejce států EU.
Jako výhradní dovozci značky DEDAL provádíme opravy pouze na zboží
zakoupené u nás. Přístroje se k nám dostávají prostřednictvím překupníků, kteří
nabízejí zboží nejistého původu a kvality, prodávají přístroje s nižšími
parametry se slabšími zesilovači jasu (zaplatíte přístroj s měničem XR 5
obdržíte přístroj o 70 tis. levnější s měničem DEP 0), nedodržují záruční
podmínky a tím poškozují dobré jméno firmy. Tato situace se Dedalu nelíbí a
nepřeje si, aby byly přístroje z takových zdrojů u nás opravovány.
UPOZORNĚNÍ:
Přístroje na noční vidění jsou velmi složité a drahé zařízení, jejich opravu nelze
zvládnout svépomocí. Proto je nutno zvážit zda přístroj koupím u oficiálního
zástupce se zárukou a servisem od výrobce, nebo koupím od překupníků zboží
nejisté kvality a původu. Tito Vám při prodeji záruku přislíbí, ale bez přímého
kontaktu na výrobce nejsou schopni dodržet zákonné podmínky a lhůty. Velmi
často nás takto podvedení lidé žádají o provedení opravy, jelikož jejich prodejce
již není, nebo pokud jim opravu zajistí tak ve lhůtě mnoha měsíců a často si ji
musí sami uhradit i v záruční době!!!!!!
POPIS ZESILOVAČŮ JASU
Výrobou měničů se dnes zabývá řada firem. Velmi kvalitní měniče dnes vyrábí Ruské firmy: EKRAN, MELZ,
KATOD. Prvenství si však stále udržuje nejlepší evropský výrobce firma PHOTONIS, jejíž měniče vynikají velmi
čistým obrazem s minimální zrnitostí (poměr signál/šum), vysokou ostrostí (rozlišení), špičkovou elektronikou,
velkou odolností proti nárazům a minimální poruchovostí. Světově absolutní špička co do výkonu jsou pro armádu
vyráběné měniče 3 generace Americké firmy ITT.
Při nákupu přístroje na noční vidění je třeba znát, jaké parametry má zesilovač jasu. Nejdůležitějšími údaji pro
posouzení kvality a výkonu měniče jsou: rozlišení, poměr signál/šum a citlivost fotokatody. Pokud je udáván pouze
údaj o zesílení měniče, nelze objektivně posoudit kvalitu měniče. Hodnota zesílení je velmi nepřesná, udává se v
širokém rozmezí a nedá se z ní zjistit ostrost a zrnitost obrazu. Proto je nutno znát všechny údaje měniče a posuzovat
je jako celek. Důležitý je též údaj životnost měniče.
Citlivost fotokatody- množství el. energie vytvořené dopadem světla na fotokatodu- udává se v mikro Ampérech/
lumen (jas obrazu). Rozlišení- udává počet dvojic čar na 1mm dokud je lze rozeznat jako dvě čáry, než splynou v
jednu (ostrost obrazu). Poměr signál/šum- udává kolikrát je užitečný signál silnější, než hladina rušivého šumu, pod
kterou nelze obraz vidět (zrnitost obrazu). Zesílení jasu měniče- světlo dopadající na fotokatodu měniče je zesíleno
v mikro kanálkové desce a promítáno na obrazovce- kolikrát je světlo zesíleno. Světelnost objektivu- má velmi
významný vliv na pracovní dosah přístrojů (př. F 100/1,5)…F 100- ohnisková vzdálenost, 1.5- světelnost. Výpočet100 : 1.5 = 66.6 mm - průměr objektivu. Čím nižší hodnota světelnosti tím lepší viditelnost. Optimální hodnota
světelnosti do 1,5.
VÝROBCE
typ
označení
rozlišení
cit. fotokatody
signál/šum
zesílení jasu
životnost hod.
USA
2+ MS
MX9916
35-50
350
15-18
15 000
2 500
Rusko
Ekran
EPM223
40-45
450
18
20 000
5 000
Rusko
Ekran
EPM221
45-50
550
18
25 000
5 000
Holandsko
„DEP 0“
1441/1451
60-70
500-750
20-24
30 000
5 000
Holandsko
xx1450
60-70
600-750
17-24
35 000
5 000
Holandsko
XR 5
xx2545
65-70
700-850
25-29
45 000
15 000
Holandsko
XR 5 onyx
xw2545x
65-72
700-800
25-29
45 000
15 000
Generace 1
Obraz vytvořený objektivem dopadá na fotokatodu měniče- tmavá plocha z přední strany s citlivostí max. 250
Lm, kde se přemění v elektrony a ty se přenáší na fosforovou obrazovku. U tohoto přenosu dojde k asi 1 000
násobnému zesílení. Rozsah spektrální citlivosti je 300- 820 nm. Typické pro tyto měniče je čistý obraz bez šumu, na
středu je geometricky přesný, čím dál od středu tím víc je však rozmazaný. Nevýhodou je, že měniče nemají ochranu
proti přesycení nadměrným světlem ani automatickou regulaci zesílení jasu. To znamená, že při vysoké úrovni
osvětlení např. ve dne, dojde k poškození, sundáme-li krytku objektivu. V noci při ozáření blízkých předmětů IR
ozařovačem (např. kmeny, větve) dojde ke značnému rozjasnění obrazovky a není možno pozorovat vzdálenější
prostor s menší intenzitou světla, při delším trvání i k poškození měniče. Za noci bez měsíce vyžaduje 1 gen. použití
IR ozařovače, obecně platí, že čím větší výkon ozařovače tím kvalitnější obraz a větší dosah. Životnost měniče je
1000 hod. Měniče byly vyvinuty v letech 1970 a stále se vyrábějí. Praktický dosah max. 100m.
Generace 2+
Na rozdíl od měničů 1 gen. jdou elektrony z fotokatody s citlivostí 350 až 800 Lm do mikro kanálkové destičky s
cca. 10 miliony mikro kanálků, ve které se elektrony násobí a poté se přenáší na fosforovou obrazovku. Zesílení se
pohybuje mezi 10-50 000x. Rozsah spektrální citlivosti je 300- 850nm. Obraz měničů 2 generace je po celé ploše
stejně ostrý, nedochází u něj ke zkreslení okrajů jako u 1 gen. Měniče mají ochranu proti poškození nadměrnou úrovní
osvětlení a nevadí jim pokud se v zorném poli pozorovaného prostoru nachází silné bodové zdroje světla.
Automatická regulace zesílení jasu upravuje obraz podle aktuálních podmínek a okamžitě reaguje na náhlou změnu
intenzity osvětlení. Životnost měničů se pohybuje mezi 2 000 až 15 000 hod. Měniče byly vyvinuty v letech 1980 a
stále se zdokonalují. Praktický dosah dle měniče 100- 250 m.
HOLANDSKÉ měniče firmy PHOTONIS se vyrábějí v řadě:
2+,SHD3, XD 4, XR 5. Nejsou to měniče 3
generace, nemají totiž fotokatodu z arzenidu galného. Nejvýkonnější měnič XD 4 a XR 5 může být vybaven
technologií autogating pro celodenní operace, která umožňuje použití přístroje v podmínkách s rozdílnou úrovní
osvětlení např. v noci ve městě nebo ve dne. Měnič krátkodobě snese vysoké osvětlení, aniž by se poškozoval, není,
však konstruován pro použití ve dne s otevřenou krytkou objektivu ta musí být jako u všech nočních přístrojů na
světle zavřena. Novinkou jsou měniče ONYX zobrazující obraz černobíle díky použití bílého fosforu. Na rozdíl od
zelené barvy je obraz detailnější a příjemnější oku, vyrábí se v měniči SHD3, XD4 a XR5. Holandské měniče vynikají
velmi čistým obrazem s minimální zrnitostí, vysokou ostrostí, velkou odolností proti nárazům, vysokým zesílením
jasu a minimální poruchovostí. Garantovaná životnost měniče XR 5 je bezkonkurenčních 15 000 hodin. Měniče
Photonis jsou stále špičkou v oboru a je to nejlepší volba při výběru přístroje na noční vidění. Dosah 300- 400 m.
Generace 3 USA- ITT,
U měničů 3 gen. je citlivost fotokatody 1500 až 2700 mA/Lm. U měničů tzv. ¨4¨ gen. (mají autogating) je citlivost
2100 až 2700 mA/Lm. Toho je dosaženo použitím polovodičového materiálu GaAs-ARZENID GALNÝ na výrobu
fotokatody. Zesílení se pohybuje mezi 30 000 až 70 000 x. Vyrábí je firma ITT Night Vision. Používají se v armádě a
jejich vývoz z USA je zakázán. Tyto měniče mají menší šum, daleko vyšší citlivost posunutou více do infračervené
oblasti spektra. Pracují v rozmezí 450 až 950 nm, jsou dostatečně výkonné i v podmínkách s nízkou úrovní osvětlení,
kde již lidský zrak není schopen nic rozeznat, a nevyžadují použití infračerveného ozařovače. 3 gen. se vyrábí v
několika výkonových stupních- OMNI III, IV, V, VI, VII. Srovnáme-li nejlepší měnič Holandské firmy PHOTONISXR 5 s měničem 3 gen. OMNI VII výroby ITT v nízké úrovni osvětlení, má 3 gen. menší šum, je citlivější na
zbytkové světlo a má jasnější obraz žluté barvy. Měniče 3 gen. mohou být vybaveny technologií autogating stejně
jako Holandské měniče, někteří prodejci např. ATN je nabízeji pod označením 4 generace. Autogating umožňuje
použití přístroje v podmínkách s rozdílnou úrovní osvětlení např. v noci ve městě nebo ve dne. Měnič krátkodobě
snese vysoké osvětlení aniž by se poškozoval, není však konstruován pro použití ve dne s otevřenou krytkou objektivu
ta musí být jako u všech nočních přístrojů na světle zavřena. Životnost měničů se pohybuje okolo 10 000 hod. Měniče
byly vyvinuty v letech 1990 a stále se zdokonalují. Praktický dosah dle typu měniče 150- 400 m.
Night Tech
Výhradní zástupce DEDAL v CZ a SK, výhradní zástupce DIPOL v CZ
Dipol- 125
gen. 1
Monokulární pozorovací přístroj s možností výměnných objektivů-různé zvětšení a světelnost. Zvětšení 1x
lze připevnit na hlavu pomocí masky pro pohyb v terénu (volné ruce). Lze pomocí speciální montáže MK123, 124 připevnit na okulár denního zaměřovače jako zesilovač jasu bez změny nastřelení, kdy zvětšení
denního zaměřovače zůstává zachováno. Lze připojit k foto-video přístrojům. Lze výměnou objektivu
používat jako dalekohled se zvětšením 4x; 5x; 6x. Zaostření objektivu i okuláru, možnost upevnění
doplňkových infračervených ozařovačů pro pozorování na větší vzdálenosti-vhodné při nasazení na okulár
denního zaměřovače kvůli snížené světelnosti. Ve střelecké sadě obdržíte přístroj D 125 + montáž MK 123
+ doplňkový 9- ti polohový laserový ozařovač.
TECHNICKÁ DATA
zesilovač jasu
rozlišení
zesílení měniče
citl. fotokatody
životnost měniče
korekce
zvětšení
objektiv-světelnost
zorné pole
zaostření od
IR ozařovač
baterie
rozměry mm
hmotnost kg.
1 gen. EP 33
35 lp/mm
900 x
250 µA/lm
1000 hod.
± 4 dptr.
1x
4x
5x
6x
25/1,2 80/1,5 10/1,7 120/2
40°
12°
10°
8°
0,25m
5m
5m
5m
Vestavěný + doplňkové
LR1 / 40 hod.
136x58x74
204x58x74
0,3
0,49
0,59
0,62
Night Tech s.r.o., Slunečná 356, Slušovice 763 15 ● tel.: 604 347 506 ● www.nighttech.cz ● [email protected]
Night Tech
Dipol- 128
Výhradní zástupce DEDAL v CZ a SK, výhradní zástupce DIPOL v CZ
NOVINKA 2012
gen. 2+ Ru- EKRAN ● NL- DEP 0, XR5, XR5onyx ●
Monokulární pozorovací přístroj s možností výměnných objektivů. Zvětšení 1x lze připevnit na hlavu. Lze pomocí
speciální montáže MK-123, 124 připevnit na okulár denního zaměřovače jako zesilovač jasu bez změny nastřelení,
kdy zvětšení denního zaměřovače zůstává zachováno. Možno připojit k foto-video přístrojům. Lze výměnou objektivu
používat jako dalekohled se zvětšením 3.2x, 5x, 8x. Zaostření objektivu i okuláru, vestavěn infračervený ozařovač pro
použití v úplné tmě, možnost upevnění doplňkových infračervených ozařovačů-vhodné při použití s denním
zaměřovačem, ochrana proti bodovým zdrojům světla, ochrana proti vysoké úrovni osvětlení, automatická regulace
zesílení jasu měniče. Přístroj nabízíme s měniči ruské firmy EKRAN a holandské firmy PHOTONIS. Přístroje s
holandskými měniči firmy Photonis dodáváme v provedení DEP 0- xx1441, XR 5 a s černo-bílým obrazem XR5
onyx. Ve střelecké sadě obdržíte přístroj D 126 + montáž MK 123 + doplňkový 9-ti polohový laserový ozařovač.
zesilovač jasu-dle přání
zvětšení
objektiv/světelnost
zorné pole
zaostření od
dosah
dioptrická. korekce
IR ozařovač
baterie
rozměry
hmotnost
VÝROBCE
typ
označení
rozlišení
cit. fotokatody
signál/šum
zesílení jasu
životnost hod.
USA
2+ MS
MX9916
35-50
350
15-18
15 000
2 500
Rusko
Ekran
EPM223
40-45
450
18
20 000
5 000
Rusko
Ekran
EPM221
45-50
550
18
25 000
5 000
Ekran, NL- DEP0 a XR5
1x
3,2 x
5x
F25/1,2 F80/1,5 F110/1,5
40°
13°
10°
0,25 m
5m
10 m
400 m
± 4 dptr.
Vestavěný + doplňkové
CR 123A / 40 hod.
133 - 192 - 228 x 47 x 70 mm
0,38 kg 0,55 kg
0,80 kg
Holandsko
DEP¨0¨
1441/1451
60-70
500-750
20-24
30 000
5 000
Holandsko
xx1450
60-70
600-750
17-24
35 000
5 000
Holandsko
XR 5
xx2545
65-70
700-850
25-29
45 000
15 000
Holandsko
XR 5 onyx
xw2545x
65-72
700-800
25-29
45 000
15 000
Photonis- Holandská firma vyrábějící zesilovače jasu špičkové kvality. www.photonis.com
Night Tech s.r.o., Slunečná 356, Slušovice 763 15 ● tel.: 604 347 506 ● www.nighttech.cz ● [email protected]
Night Tech
Výhradní zástupce DEDAL v CZ a SK, výhradní zástupce DIPOL v CZ
Dedal- D 541, 542, 543 NOVINKA 2011
gen. 2+ Ru- EKRAN ● NL- DEP 0, XR5, XR5 onyx ●
Monokulární pozorovací přístroj s možností upevnění na objektiv ze přední strany denního zaměřovače. Zvětšení
přístroje1x, po nasazení na objektiv zůstává zvětšení denního zaměřovače beze změny. Přístroj lze pomocí závitové
redukce zašroubovat do závitu z vnitřní strany objektivu nebo pomocí objímky daného průměru připevnit zvenčí na
objektiv denního zaměřovače. K přístroji lze dokoupit okulár se zvětšením 2,5x na pozorování- pro výrazné zlepšení
kvality obrazu, lze připojit k foto-video přístrojům, možnost upevnění infračervených ozařovačů- vhodné při použití
s denním zaměřovačem, ochrana proti bodovým zdrojům světla, ochrana proti vysoké úrovni osvětlení, automatická
regulace zesílení jasu měniče. Přístroj nabízíme s měniči ruské firmy EKRAN a holandské firmy PHOTONIS.
Přístroje s holandskými měniči firmy Photonis dodáváme v provedení DEP 0- xx1441, s měniči XR 5 a s černo-bílým
obrazem XR5 onyx.
D541- starší model, D542- foto- nový kvalitnější objektiv, D543 stejný jako 542 s měničem 3 gen..
zesilovač jasu- dle přání
zvětšení
objektiv/světelnost
zorné pole
optimální zvětšení
možné zvětšení
dosah
baterie
rozměry
hmotnost
Provozní teploty
VÝROBCE
typ
označení
rozlišení
cit. fotokatody
signál/šum
zesílení jasu
životnost hod.
USA
2+ MS
MX9916
35-50
350
15-18
15 000
2 500
Rusko
Ekran
EPM223
40-45
450
18
20 000
5 000
Rusko
Ekran
EPM221
45-50
550
18
25 000
5 000
EKRAN, NL výběr a XR5
1x / 2,5 okulár
F 78 / 1,5
9°
3-5x
1 - 20 x
dle výkonu měniče
CR 123A / 60 hod.
188 x 68 x 71 mm
0,59 kg
-30°C do + 50°C
Holandsko
DEP¨0¨
1441/1451
60-70
500-750
20-24
30 000
5 000
Holandsko
xx1450
60-70
600-750
17-24
35 000
5 000
Holandsko
XR 5
xx2545
65-70
700-850
25-29
45 000
15 000
Holandsko
XR 5 onyx
xw2545x
65-72
700-800
25-29
45 000
15 000
Photonis- Holandská firma vyrábějící zesilovače jasu špičkové kvality. www.photonis.com
Night Tech s.r.o., Slunečná 356, Slušovice 763 15 ● tel.: 604 347 506 ● www.nighttech.cz ● [email protected]
Night Tech
Dipol- DN 34
Výhradní zástupce DEDAL v CZ a SK, výhradní zástupce DIPOL v CZ
NOVINKA 2012
gen. 2+ Ru- EKRAN ● NL- DEP 0, XR5, XR5 onyx ●
Monokulární pozorovací přístroj s možností upevnění na objektiv ze přední strany denního zaměřovače. Zvětšení
přístroje1x, po nasazení na objektiv zůstává zvětšení denního zaměřovače beze změny, optimální zvětšení 4-6x .
Přístroj lze pomocí závitové redukce zašroubovat do závitu z vnitřní strany objektivu nebo pomocí objímky daného
průměru připevnit na objektiv denního zaměřovače. Možno připojit k foto-video přístrojům, unikátní systém zaostření
objektivu, možnost upevnění infračervených ozařovačů- vhodné při použití s denním zaměřovačem, možnost
připojení doplňkového zdroje s prodloužením vypínače na denní zaměřovač - pohodlnější ovládání přístroje, ochrana
proti bodovým zdrojům světla, ochrana proti vysoké úrovni osvětlení, automatická regulace zesílení jasu měniče.
Přístroj nabízíme s měniči ruské firmy EKRAN a holandské firmy PHOTONIS. Přístroje s holandskými měniči
firmy Photonis dodáváme v provedení DEP 0- xx1441, XR 5 a s černo-bílým obrazem XR5 onyx.
zesilovač jasu- dle přání
zvětšení
objektiv/světelnost
zorné pole
zaostření od
dosah
baterie
doplňkový zdroj
rozměry
hmotnost
Provozní teploty
VÝROBCE
typ
označení
rozlišení
cit. fotokatody
signál/šum
zesílení jasu
životnost hod.
USA
2+ MS
MX9916
35-50
350
15-18
15 000
2 500
Rusko
Ekran
EPM223
40-45
450
18
20 000
5 000
2+ Rusko EKRAN, DEP 2+ a XR5
1x
F80 / 1,6
13°
10 m
dle výkonu měniče
CR 123A / 52 hod.
2 ks tužkové AA
190 - 62 - 62 mm
0,61 kg
-30°C do + 50°C
Rusko
Ekran
EPM221
45-50
550
18
25 000
5 000
Holandsko
DEP¨0¨
1441/1451
60-70
500-750
20-24
30 000
5 000
Holandsko
xx1450
60-70
600-750
17-24
35 000
5 000
Holandsko
XR 5
xx2545
65-70
700-850
25-29
45 000
15 000
Holandsko
XR 5 onyx
xw2545x
65-72
700-800
25-29
45 000
15 000
Photonis- Holandská firma vyrábějící zesilovače jasu špičkové kvality. www.photonis.com
Night Tech s.r.o., Slunečná 356, Slušovice 763 15 ● tel.: 604 347 506 ● www.nighttech.cz ● [email protected]
Night Tech
Dipol- 212 PLAST
Výhradní zástupce DEDAL v CZ a SK, výhradní zástupce DIPOL v CZ
NOVINKA 2012
gen. I
POPIS
Pozorovací dalekohled D 212 SL, je určen k pozorování za šera i v úplné tmě. Zapnutí přístroje ve dne umožňují
ochranné krytky objektivů. Za šera se krytky sejmou, v úplné tmě zapneme infračervený (IR) ozařovač. Je dodáván
s objektivy B 80 ve zvětšení 4x a s objektivy B 120 zvětšení 6x pro použití na větší vzdálenosti ve spojení s laserem.
Tělo přístroje je vyrobeno z plastu, objektivy jsou ze slitiny hliníku.
PŘEDNOSTI
- možnost výměny objektivů-různé zvětšení a světelnost, lze upevnit na kuklu a použít jako brýle
- regulace objektivů i okulárů na každé oko zvlášť
- vestavěný infračervený ozařovač s regulací průměru, umožňující pozorování v úplné tmě na velkou vzdálenost
- ochrana přístroje při zapnutí před přesycení světlem-sonda v přední části přístroje (nespustí přístroj)
- ochrana přístroje za provozu proti náhlému zvýšení úrovně osvětlení-automaticky vypne přístroj
- lze zapnout i ve dne-je nutno zakrýt objektivy ochrannými krytkami a zakrýt otvor v přední části přístroje (sonda
proti přesycení světlem)
- lze doplnit přídavný LASEROVÝ ozařovač s regulací velikosti ozářeného prostoru s devíti stupni výkonu
UPOZORNĚNÍ!!!
Přístroj se nesmí zapnout bez krytek objektivů při vyšší úrovni osvětlení (ve dne, v osvíceném prostoru).
Při zapnutém IR ozařovači nepozorovat blízké předměty-přesycení odraženým IR paprskem.
Nepozorovat silné zdroje světla-reflektory, měsíc, pouliční lampy…
Nenahlížet do přídavného IR laserového ozařovače za provozu-poškození zraku.
typ přístroje / zvětšení 1 x, 2.5 x, 3,5 x, 4 x, 6 x citlivost fotokatody
250 A/lm
zvětšení- typ objektivu
4x B80
6x B120
rozlišení
35 lin./mm
objektiv
F 64/1,4
F 120/1,5 baterie
1,5V tužková 1ks
zorné pole
12°
8°
spotřeba měniče
20 mA ( 30 hod.)
pracovní vzdálenost
5 m…..
měnič +IR
60 mA ( 12 hod.)
regulace okuláru
± 4 dptr.
výkon IR
35 mW
viditelnost 1/4 měsíce
300 m
doplňkový laser
90 mW
úplná tma s IR dioda
100 m
váha
0,76 kg.
1 kg
úplná tma s IR laser
250 m
rozměry
199x122x63 270x127x65
zesílení měniče
900 X
typ měniče
EP 33 GEN. 1
D212 s obj. B 80- 4 x má menší zvětšení ale větší jas ve srovnání s objektivy B 120- 6x.
D 212 s obj. F120- 6x mají velké zvětšení a dosah- tím menší jas a nutnost IR laserového ozařovače.
Night Tech s.r.o., Slunečná 356, Slušovice 763 15 ● tel.: 604 347 506 ● www.nighttech.cz ● [email protected]
Night Tech
Výhradní zástupce DEDAL v CZ a SK, výhradní zástupce DIPOL v CZ
Dipol- D206B + D206G
NEJŽÁDANĚJŠÍ MODEL
F 80 /1,5
gen. 2+
F 100 /1,5
Špičkový pozorovací přístroj firmy DIPOL. Možnost výměnných objektivů- různé zvětšení. Lze připevnit na hlavu a
použít jako brýle se zvětšením 1 x, což je vhodné pro noční jízdu automobilem, chůzi v terénu i v objektech, to vše
bez nutnosti použití infračerveného ozařovače, popř. zapnutí světel automobilu. Lze použít jako výkonný pozorovací
dalekohled se zvětšením 4x, 5.5x, nově i 8.2x. Zaostření objektivu i okulárů, regulace vzdálenosti mezi okuláry šířku
lze upravit podle velikosti hlavy i pro děti. Vestavěný infračervený ozařovač, možnost upevnění výkonnějších
přídavných infračervených ozařovačů, ochrana proti bodovým zdrojům světla, ochrana proti vysoké úrovni osvětlení,
automatická regulace zesílení jasu měniče. Přístroj nabízíme s měniči RU firmy EKRAN a NL firmy PHOTONIS.
Měniče Photonis dodáváme v provedení DEP 0- xx1451, xx1450, XR 5 a s černo-bílým obrazem XR5 onyx.
V sadě obdržíte přístroj D 206 s objektivem F27- 1x + objektiv F100- 5,5x + kukla + IR laserový ozařovač.
PROČ V SADĚ? Přístroj osazen objektivem 1x má největší možné zorné pole, vidí největší prostor bez nutnosti
zostřování na různé vzdálenosti a má nejvyšší možný jas obrazu- světelnost 1,0. Toto je velmi důležité v úplné tmě v
lese a mnohdy daleko významnější, než velké zvětšení. Pozorujete-li zvěř na velké vzdálenosti na loukách, objektiv
lze snadno zaměnit za jiný se zvětšením, je však nutno počítat se snížením jasu a kvality obrazu a zmenšením zorného
pole. Přiblížení zvěře je pak velké, zvěř vidíme detailně, je však nutno častěji doostřit při změně vzdálenosti.
Předností přístroje je velmi nízká hmotnost, příjemný vzhled a malé rozměry.
TECHNICKÉ PARAMETRY
BINO D-206B
BINO D-206B BRÝLE D-206M
Objektiv ohn.vzd./ světelnost
F80/1,5
F100/1,5
F27/1,0
Zvětšení
4x
5,5 x
1x
Zorné pole
14 °
10 °
40 °
Minimální vzdálenost - m
5 ... ∞
5 ... ∞
0,25 ... ∞
Regulace dioptrií
±4
±4
±4
Baterie-typ
CR123A Lithium CR123A Lithium CR123A Lithium
Doba provozu bez IR - hod.
36
36
36
Rozměry
200х108х60
245х108х72
143х108х47
Váha – kg.
0,69
0,79
0,46
VÝROBCE
typ
označení
rozlišení
cit. fotokatody
signál/šum
zesílení jasu
životnost hod.
USA
2+ MS
MX9916
35-50
350
15-18
15 000
2 500
Rusko
Ekran
EPM223
40-45
450
18
20 000
5 000
Rusko
Ekran
EPM221
45-50
550
18
25 000
5 000
Holandsko
DEP¨0¨
1441/1451
60-70
500-750
20-24
30 000
5 000
Holandsko
xx1450
60-70
600-750
17-24
35 000
5 000
Holandsko
XR 5
xx2545
65-70
700-850
25-29
45 000
15 000
Holandsko
XR 5 onyx
xw2545x
65-72
700-800
25-29
45 000
15 000
PHOTONIS - Holandská firma vyrábějící zesilovače jasu špičkové kvality. www.photonis.com
Night Tech s.r.o., Slunečná 356, Slušovice 763 15 ● tel.: 604 347 506 ● www.nighttech.cz ● [email protected]
Night Tech
Výhradní zástupce DEDAL v CZ a SK, výhradní zástupce DIPOL v CZ
Dedal- DVS-8
gen. 2+
Špičkový pozorovací přístroj výroby DEDAL. Možnost výměnných objektivů-různé zvětšení až 10x. Lze připevnit na
hlavu a použít jako brýle se zvětšením 1x, což je vhodné pro noční jízdu automobilem, chůzi v terénu i v objektech, to
vše bez nutnosti použití infračerveného ozařovače, popř. zapnutí světel automobilu. Lze použít jako výkonný
pozorovací dalekohled se zvětšením 4x, 6.6x, 10x. Zaostření objektivu i okulárů, regulace vzdálenosti mezi okuláryšířku lze upravit podle velikosti hlavy i pro děti. Vestavěný infračervený třípolohový ozařovač 75 mW, možnost
upevnění výkonnějších přídavných ozařovačů, ochrana proti bodovým zdrojům světla, ochrana proti vysoké úrovni
osvětlení, automatická regulace zesílení jasu měniče. Přístroj dodáváme v sadě jako brýle s kuklou zvětšení 1x +
objektiv se zvětšením dle Vašeho přání. Přístroj nabízíme s měniči ruské firmy EKRAN a holandské firmy
PHOTONIS. PROČ V SADĚ? Přístroj osazen objektivem 1x má největší možné zorné pole, vidí největší prostor bez
nutnosti doostřování na různé vzdálenosti a má nejvyšší možný jas obrazu - světelnost 1. Toto je velmi důležité v
úplné tmě v lese a mnohdy daleko významnější, než velké zvětšení. Pozorujete-li zvěř na velké vzdálenosti na
loukách, objektiv lze snadno zaměnit za jiný se zvětšením, je však nutno počítat se snížením jasu a kvality obrazu a
zmenšením zorného pole. Přiblížení zvěře
je pak velké zvěř vidíme detailně je však
nutno častěji doostřit při změně
vzdálenosti.
zesilovač jasu
Ekran, Photonis
64 - 72 lp/mm
rozlišení
zesílení měniče
45 000 - 50 000 x
citlivost fotokatody
min. 750 A/lm
poměr signál / šum
26 - 30
životnost měniče
zvětšení
10 000 – 15 000 hod.
1x brýle
4x
6.6 x
objektiv
26/ F 1,1
100/ F 1,5
165/ F 2,0
40°
10°
8°
0,2 m
10 m
15 m
zorné pole
zaostření od
dosah
200 - 400 m
dioptrická korekce
+2 -6 dptr
odolnost proti vlhkosti
vodotěsný
IR ozařovač
vestavěný 75 mW + doplňkové
baterie / doba provozu
rozměry
172x148x80 250x148x80 310x148x80
hmotnost
0,53kg
provozní teploty
záruka
2x AA / 40 hodin
0,9 kg
1,1 kg
-40°C do +50°C
2 roky
PHOTONIS - Holandská firma vyrábějící zesilovače jasu špičkové kvality. www.photonis.com
ITT- Americká firma vyrábějící nejvýkonnější měniče. www.nightvision.com
Night Tech s.r.o., Slunečná 356, Slušovice 763 15 ● tel.: 604 347 506 ● www.nighttech.cz ● [email protected]
Night Tech
Výhradní zástupce DEDAL v CZ a SK, výhradní zástupce DIPOL v CZ
Dipol 161
NOVINKA 2011
gen. 1
Přístroj je konstruován tak, že snese velké otřesy, původně byly přístroje vyráběny pro armádní účely. Za
šera a v noci využívá zbytkové světlo od měsíce a hvězd a v úplné tmě zapneme infračervený ozařovač (dále
IR). Použití přístroje ve dne je možné po zavření krytky objektivu. Přístroj je používán k myslivosti,
rybaření, astronomickým účelům, turistice, lze spojit s foto- video přístroji, na ostrahu objektů,
fotografování apod.
Srovnání
Firma Dipol dodává přístroj se zvětšením 2,5x a 4x. Pro běžné myslivecké využití na vzdálenost do 100 m
je jeho výkon i zvětšení zcela dostatečné. Pro maximální využití přístroje a lepší kvalitu obrazu
doporučujeme zakoupení přístroje s laserovým ozařovačem pro značné zvýšení dosahu pozorování (200m) a
zlepšení ostrosti obrazu ve srovnání s diodovými. Velkou výhodou je plynulá regulace výkonu ozařovače
pro případ použití na krátkou vzdálenost kdy je nutné snížit výkon ozařovače kvůli možnému rušení zvěře,
regulace průměru kužele a výšková a stranová korekce paprsku.
Přednosti
-objektiv je pevně vestavěn, ostření obrazu v zadní části přístroje- snadné ovládání
-přístroj lze upevnit k foto- video přístrojům (ostraha objektů)
-regulace objektivu i okuláru umožňuje zaostření obrazu podle vzdálenosti a podmínek
-dostatečně výkonný IR diodový ozařovač 50 mW dosah 80 m, popř. laserový s dosahem 200m.
Upozornění
- při vyšší úrovni osvětlení (ve dne, v osvíceném prostoru) nezapínat bez krytky objektivu!!!!
- nedoporučuje se přístroj používat při silném slunečním svitu např. v létě
- nedoporučuje se pozorovat bodové zdroje světla např. reflektory aut
- při zapnutém ozařovači se nesmí přístroj zaměřit na blízké předměty, popř. otočit směrem k zemi
(přesycení přístroje odraženým světlem z ozařovače)!!!!!
- za provozu IR laserového ozařovače je nebezpečné do něj nahlížet (poškození zraku)
zvětšení
objektiv / světelnost
zorné pole
pracovní vzdálenost
regulace okuláru
viditelnost - čtvrt měsíce
- uplná tma bez IR
-úplná tma s IR 50mW
úplná tma s IR Laser
typ měniče
900 x
2.5 x 4 x zesílení měniče
F 80 / 1,5 citlivost katody
250 mA/lm
11° 9,4°
rozlišení
35 lp/mm
od 5m......¥ životnost měniče
1000 hod.
± 4 dptr.
zdroj
3 V (AA- 2ks)
200m
spotřeba
30mA ( 60hod. )
40m
s IR 50 mW 100mA ( 10 hod. )
80m
váha
0,83 kg
200m
rozměry
255x 95x 82
EP 33 gen. 1
záruka
2 roky
Night Tech s.r.o., Slunečná 356, Slušovice 763 15 ● tel.: 604 347 506 ● www.nighttech.cz ● [email protected]
Night Tech
Výhradní zástupce DEDAL v CZ a SK, výhradní zástupce DIPOL v CZ
DEDAL- 180 HR- High Resolution
NEJŽÁDANĚJŠÍ MODEL
gen. 1+
D 180HR - nejvýkonnější z přístrojů 1 generace na trhu, je osazen novým zesilovačem jasu s vysokým
rozlišením- ostrostí obrazu 50 lp/mm. Použití velmi kvalitní optiky (vyšší jas obrazu) objektiv F64/1,2
zvětšení 1,8x + dabler zvětšení 3,6x, objektiv F100/1.5 se zvětšením 2,8x, přístroj je vodotěsný. Objektiv
pevně vestavěn- ostření na horní straně přístroje, úprava dioptrií okulárem. Třípolohový infračervený
diodový ozařovač 15, 35, 75 mW s regulací velikosti ozářeného prostoru.
Přístroj je používán k myslivosti, rybaření, astronomickým účelům, turistice, lze spojit s foto- video
přístroji, na ostrahu objektů, fotografování apod.
Dodáváme s nejvýkonnějším měničem gen. 1+ HR, ve zvětšení 2,8x.
objektiv / světelnost
F64/1.2 F100/1,5
zvětšení
1,8 x
2,8x
zorné pole
8°
10°
pracovní vzdálenost
od 5m......∞
korekce dioptrií
± 4 dptr.
typ baterie
2 ks AA
doba provozu
60 hod.
viditelnost -čtvrt měsíce
400 m
- v úplné tmě s IR 75 mW
150 m
typ měniče
gen. 1+ HR
zesílení jasu
900 X
citlivost fotokatody
min. 350 mA/lm
rozlišení obrazovky
50 lin./mm
životnost měniče
1000 hod.
váha kg
0,7
0,83
rozměry mm
190x89x79 280x89x79
Night Tech s.r.o., Slunečná 356, Slušovice 763 15 ● tel.: 604 347 506 ● www.nighttech.cz ● [email protected]
Night Tech
DIPOL 241
Výhradní zástupce DEDAL v CZ a SK, výhradní zástupce DIPOL v CZ
NOVÝ MODEL 2012
gen. 2+
Špičkový profesionální přístroj Běloruské firmy DIPOL. V přístroji je použita velmi kvalitní optická
soustava konstruovaná s důrazem na minimální ztráty rozlišení- ostrosti obrazu. Přístroj byl konstruován s
důrazem na co nejjednodušší- tím bezporuchové provedení, má příjemným design, nízkou hmotnostvyroben z plastu s vysokou mechanickou odolností. Nově navržený optický systém značně prodlužuje
vzdálenost oka od okuláru, obrazovka je stále viditelná v celém průměru. Infračervený ozařovač dle přání
diodový 120 mW, nebo laserový. Objektiv pevně vestavěn-ostření pomocí kolečka nahoře, ovládání na levé
straně, přístroj je vodotěsný, ochrana proti bodovým zdrojům světla, ochrana proti vysoké úrovni osvětlení,
automatická regulace zesílení jasu měniče. Napájení přístroje lze baterií CR 123- 3V popř. lze použít i
baterii tužkovou- 1,5V s dodaným závitovým adaptérem. Přístroj je vyráběn s měniči ruské firmy EKRAN
EPM 223G a EPM 221G. Přístroj je používán k myslivosti, rybaření, astronomickým účelům, turistice, lze
spojit s foto- video přístroji, na ostrahu objektů, fotografování apod.
zesilovače jasu 2+ gen.
Ru-EKRAN epm223, epm221
rozlišení
40-50 lp/mm
zesílení měniče
25 000 x
citlivost fotokatody
500- 600 mA/lm
poměr signál / šum
18
životnost měniče
5 000 hod
dosah
200 m
zvětšení
4x
ohnisková vzdálenost/světelnost
F 100 / 1,5
průměr objektivu
62 mm
zorné pole
10°
korekce 1 dílek 100m
12 mm
hranice zaostření
od 10 m
dioptrická korekce
± 4 dptr.
IR ozařovač
dle přání
baterie/životnost
CR 123A / 60 hod. 1x AA / 25 hod.
rozměry
230x92x86 mm
provozní teploty
-40°C +50°C
váha
0,90 kg
zpět
Night Tech s.r.o., Slunečná 356, Slušovice 763 15 ● tel.: 604 347 506 ● www.nighttech.cz ● [email protected]
Night Tech
Výhradní zástupce DEDAL v CZ a SK, výhradní zástupce DIPOL v CZ
DEDAL- 440
gen. 2+
Přístroj ruské firmy DEDAL vyráběn pro americký trh. Montáž pro upevnění různých typů infračervených
ozařovačů podle přání (doporučujeme laser pro vyšší ostrost, regulaci výkonu a velikosti kužele), objektiv
pevně vestavěn-ostření pomocí kolečka na levé straně, při použití předsádkové čočky zvětšení- 6x, velmi
kvalitní optika, přístroj je vodotěsný, ochrana proti bodovým zdrojům světla, ochrana proti vysoké úrovni
osvětlení, automatická regulace zesílení jasu měniče. Předností přístroje je velmi nízká hmotnost, příjemný
vzhled a malé rozměry. Přístroj je vyráběn s měničem gen. 2+ USA.
Přístroj je používán k myslivosti, rybaření, astronomickým účelům, turistice, lze spojit s foto- video
přístroji, na ostrahu objektů, fotografování apod
zesilovač jasu
gen. 2+ USA
rozlišení
40 - 50 lp/mm
zesílení měniče
15 000 x
citlivost fotokatody
min. 350 A/lm
poměr signál / šum
15 - 18
životnost měniče
zvětšení
ohnisková vzdálenost/světelnost
průměr objektivu
zorné pole
hranice zaostření
dosah
dioptrická korekce
2500 hod.
3 x / 6 x s předsádkou
F 80 / 1,5
53 mm
12°
od 10 m
200 m (3x ) 250 m (6x)
±4 dptr.
IR ozařovač
výkon podle přání
baterie / životnost
CR 123 / 40 hod.
provozní teploty
-40°C + 45°C
rozměry
250 x 66 x 86 mm
váha
0,79 kg
záruka
2 roky
Night Tech s.r.o., Slunečná 356, Slušovice 763 15 ● tel.: 604 347 506 ● www.nighttech.cz ● [email protected]
Night Tech
Výhradní zástupce DEDAL v CZ a SK, výhradní zástupce DIPOL v CZ
DEDAL- 450
gen. 2+ Rusko EKRAN
Přístroj ruské firmy DEDAL. Třípolohový infračervený diodový ozařovač 15, 35, 75 mW s regulací velikosti
ozářeného prostoru. Objektiv pevně vestavěn-zaostření pomocí kolečka nahoře, velmi kvalitní optika se zvětšením 4 x
objektiv F 100/ 1.5, přístroj je vodotěsný, ochrana proti vysoké úrovni osvětlení, ochrana proti bodovým zdrojům
světla, automatická regulace zesílení jasu měniče. Přístroj je vyroben jen pro měniče ruské výroby bez vláknooptického elementu, který převrací obraz, proto je zapotřebí převracení obrazu provést v okuláru, který je tím delší
než u standardních přístrojů. Je dodáván pouze s ruskými měniči- A, C. Rozdíl v hodnotě citlivosti fotokatody a
v kvalitě obrazu. Přístroj je používán k myslivosti, rybaření, astronomickým účelům, turistice, lze spojit s foto- video
přístroji, na ostrahu objektů, fotografování apod
Přístroj nelze osadit kvalitnějšími holandskými zesilovači jasu firmy Photonis!!!
.
zesilovače jasu RU gen.2+
A
rozlišení
40- 50 lp/mm
zesílení měniče
C
25 000 x
30 000 x
citlivost fotokatody
350 A/lm 500 A/lm
Poměr signál / šum
13 - 18
životnost měniče
zvětšení
ohnisková vzdálenost/světelnost
průměr objektivu
zorné pole
hranice zaostření
dosah
dioptrická korekce
5 000 hod.
4x
F 100 / 1,5
66,6 mm
8,6°
od 10 m
200 m
+3 -4 dptr.
IR ozařovač
15, 35, 75 mW
baterie/životnost
2x AA / 60 hod.
rozměry
31 x 85 x 75 mm
provozní teploty
-40°C +50°C
váha
0,93 kg
záruka
2 roky
Night Tech s.r.o., Slunečná 356, Slušovice 763 15 ● tel.: 604 347 506 ● www.nighttech.cz ● [email protected]
Night Tech
DEDAL- 470
Výhradní zástupce DEDAL v CZ a SK, výhradní zástupce DIPOL v CZ
NEJŽÁDANĚJŠÍ MODEL
Ru- EKRAN ● NL- DEP 0, XR5, XR5 onyx ●
Špičkový profesionální přístroj ruské firmy DEDAL s nejhezčím designem, velmi podobný denním přístrojům
s výhodou pravostranného ovládání. Celé tělo přístroje (vyjma zadní části) je vyrobeno z jednoho kusu zušlechtěného
duralu, proto nemůže dojít k uvolnění objektivu. Vestavěný infračervený diodový ozařovač s výkonem 15, 35, 75
mW. Pevný objektiv- výhodou je snadné zaostření pomocí kolečka na pravé straně přístroje, velmi kvalitní optika se
zvětšením 4 x u objektivu F 100/ 1,5 a 6 x objektiv F 165/ 2.0. Přístroj je vodotěsný. Ochrana proti vysoké úrovni
osvětlení, ochrana proti bodovým zdrojům světla, automatická regulace zesílení jasu měniče. Přístroj
nabízíme s měniči ruské firmy EKRAN a holandské firmy PHOTONIS. Přístroje s holandskými měniči firmy
Photonis dodáváme v provedení DEP O- xx1441, XR 5 a s černo-bílým obrazem XR5 onyx. Přístroj je používán
k myslivosti, rybaření, astronomickým účelům, turistice, lze spojit s foto- video přístroji, na ostrahu objektů,
fotografování apod
zesilovače jasu 2+gen.
Ru-EKRAN, NL DEP-0, XR5, XR5 onyx
rozlišení
50 - 72 lp/mm
zesílení měniče
30 000 - 50 000 x
citlivost fotokatody
600 - 800 A/lm
poměr signál / šum
20 - 30
životnost měniče
zvětšení
5 000 - 15 000 hod
4x
6x
F 100 / 1,5
F 165 / 2,0
66,6 mm
80 mm
10°
8°
hranice zaostření
od 7 m
od 15 m
dosah
200 m
350 m
ohnisková vzdálenost/světelnost
průměr objektivu
zorné pole
dioptrická korekce
+3 -4 dptr.
IR ozařovač
baterie/životnost
rozměry
15, 35, 75 mW
2ks AA / 40 hod.
260x88x80 mm
provozní teploty
váha
záruka
310x88x80mm
-40°C +50°C
0,8 kg
1 kg
2 roky
DEP- Holandská firma vyrábějící zesilovače jasu špičkové kvality. www.photonis.com
Night Tech s.r.o., Slunečná 356, Slušovice 763 15 ● tel.: 604 347 506 ● www.nighttech.cz ● [email protected]
Night Tech
Výhradní zástupce DEDAL v CZ a SK, výhradní zástupce DIPOL v CZ
gen. 2+ Ru- EKRAN ● NL- DEP 0, XR5, XR5 onyx ●
DEDAL- 480
Špičkový profesionální přístroj ruské firmy DEDAL vyniká velmi masivní základnou pro upevnění, má však i
mohutnější vzhled. Vestavěný infračervený diodový ozařovač s výkonem 15, 35, 75 mW. Objektiv pevně vestavěnostření pomocí kolečka nahoře, velmi kvalitní optika, přístroj je vodotěsný, tělo přístroje je vyrobeno z plastu- značné
snížení hmotnosti- 0,8 kg, ochrana proti bodovým zdrojům světla, ochrana proti vysoké úrovni osvětlení, automatická
regulace zesílení jasu / měniče. Přístroj nabízíme s měniči ruské firmy EKRAN a holandské firmy PHOTONIS.
Přístroje s holandskými měniči firmy Photonis dodáváme v provedení DEP 0- xx1441, XR 5 a s černo-bílým
obrazem XR5 onyx.
Přístroj je používán k myslivosti, rybaření, astronomickým účelům, turistice, lze spojit s foto- video přístroji, na
ostrahu objektů, fotografování apod
zesilovače jasu 2+ gen.
Ru-EKRAN, NL DEP-0, XR5, XR5 onyx
rozlišení
50 - 72 lp/mm
zesílení měniče
30 000 - 50 000 x
citlivost fotokatody
600 - 800 A/lm
poměr signál / šum
20 - 30
životnost měniče
5 000 - 15 000 hod
dosah
zvětšení
ohnisková vzdálenost/světelnost
průměr objektivu
zorné pole
hranice zaostření
200 - 350 m
4x
F 100 / 1,5
F 165 / 2,0
66,6 mm
80 mm
10°
od 15 m
+3 -4 dptr.
IR ozařovač
15, 35, 75 mW
baterie/životnost
2ks AA / 40 hod.
260x85x75 mm
provozní teploty
váha
8°
od 7 m
dioptrická korekce
rozměry
6x
330x91x102 mm
-40°C +50°C
0,8 kg
1 kg
DEP- Holandská firma vyrábějící zesilovače jasu špičkové kvality. www.photonis.com
Night Tech s.r.o., Slunečná 356, Slušovice 763 15 ● tel.: 604 347 506 ● www.nighttech.cz ● [email protected]
Night Tech
Výhradní zástupce DEDAL v CZ a SK, výhradní zástupce DIPOL v CZ
DEDAL- 480
NOVINKA 2012
gen. 2+ Ru- EKRAN ● NL- DEP 0, XR5, XR5 onyx ●
Špičkový profesionální přístroj ruské firmy DEDAL vyniká velmi masivní základnou pro upevnění, má však i
mohutnější vzhled. PŘÍSTROJ JE OSAZEN NOVÝM- KVALITNĚJŠÍM OBJEKTIVEM- VYŠŠÍ DOSAH
POZOROVÁNÍ A KVALITA OBRAZU (ve srovnání s D470, 480). Nový objektiv je jen v přístroji se zvětšením 4x.
Vestavěný infračervený diodový ozařovač s výkonem 15, 35, 75 mW. Objektiv pevně vestavěn-ostření pomocí
kolečka nahoře, velmi kvalitní optika, přístroj je vodotěsný, tělo přístroje je vyrobeno z plastu- značné snížení
hmotnosti- 0,8 kg, ochrana proti bodovým zdrojům světla, ochrana proti vysoké úrovni osvětlení, automatická
regulace zesílení jasu / měniče. Přístroj nabízíme s měniči ruské firmy EKRAN a holandské firmy PHOTONIS.
Přístroje s holandskými měniči firmy Photonis dodáváme v provedení DEP 0- xx1441, xw 1441 onyx, XR 5 a
s černo-bílým obrazem XR5 onyx. Přístroj je používán k myslivosti, rybaření, astronomickým účelům, turistice, lze
spojit s foto- video přístroji, na ostrahu objektů, fotografování apod. PŘÍSTROJ LZE DODAT V PROVEDENÍ S
MANUÁLNÍ REGULACÍ ZESÍLENÍ JASU MĚNIČE, PŘI SNÍŽENÍ VÝKONU MĚNIČE JE OBRAZ KLIDNĚJŠÍ,
MÉNĚ ZRNITÝ A PRODLUŽUJE SE JEHO ŽIVOTNOST.
zesilovače jasu 2+ gen.
Ru-EKRAN, NL DEP-0, XR5, XR5 onyx
rozlišení
50 - 72 lp/mm
zesílení měniče- ruční regulace
10 000 - 50 000 x
citlivost fotokatody
600 - 800 A/lm
poměr signál / šum
20 - 30
životnost měniče
5 000 - 15 000 hod
dosah
zvětšení
ohnisková vzdálenost/světelnost
průměr objektivu
zorné pole
hranice zaostření
200 - 350 m
4x
F 100 / 1,5
F 165 / 2,0
66,6 mm
80 mm
10°
od 15 m
+3 -4 dptr.
IR ozařovač
15, 35, 75 mW
baterie/životnost
2ks AA / 40 hod.
260x85x75 mm
provozní teploty
váha
8°
od 7 m
dioptrická korekce
rozměry
6x
330x91x102 mm
-40°C +50°C
0,8 kg
1 kg
DEP- Holandská firma vyrábějící zesilovače jasu špičkové kvality. www.photonis.com
Night Tech
Výhradní zástupce DEDAL v CZ a SK, výhradní zástupce DIPOL v CZ
gen. 2+ ● NL- DEP 0, XR5, XR5 onyx ●
DEDAL- 530 den/ noc
Špičkový profesionální přístroj ruské firmy DEDAL. Snímatelný infračervený ozařovač v ceně laserový 90 mW.
Přístroj lze používat jako denní i noční zaměřovač výměnou zadní části na bajonetovém závitu, dále jako noční
jednooký dalekohled se zvětšením 1x a s předsádkovou čočkou 3x. Objektiv pevně vestavěn-ostření pomocí kolečka
na levé straně, velmi kvalitní optika, přístroj je vodotěsný, osnova černá (velmi tenký nitkový kříž-precizní
nastavení), korekce záměrné osnovy ve středu přístroje, použití kvalitních materiálů- nízká hmotnost, ochrana proti
bodovým zdrojům světla, ochrana proti vysoké úrovni osvětlení, automatická regulace zesílení jasu měniče. Přístroj
nabízíme s měniči holandské firmy PHOTONIS v provedení DEP 0- xx1451, novým modelem XX1450, u kterého je
zaručena zcela čistá obrazovka bez defektů na rozdíl od xx1451, dále dodáváme s měniči XR 5 a s černo-bílým
obrazem XR5 onyx.
zesilovače jasu 2+ gen.
NL – DEP 0- 1451, 1450, XR5, XR5 onyx
rozlišení
60 - 72 lp/mm
zesílení měniče
30 000 - 50 000 x
citlivost fotokatody
600 - 800 A/lm
poměr signál / šum
20 - 30
životnost měniče
10 000 - 15 000 hod
dosah
zvětšení
200 - 350 m
den 7 x
ohn. vzdálenost/světelnost
F 100 / 1,5
průměr objektivu
zorné pole
noc 3,7 x
66,6 mm
3,7°
7,4°
korekce 1 dílek
¼ MOA
hranice zaostření
od 10 m
osnova
dioptrická korekce
IR ozařovač
baterie/životnost
rozměry
provozní teploty
denní část- kříž
+3 -4 dptr.
Laserový 90 mW
CR123A / 40 h.
330x82x82 mm
340x82x82 mm
-40°C +50°C
váha
0,99 kg
1,05 kg
DEP- Holandská firma vyrábějící zesilovače jasu špičkové kvality. www.photonis.com
Night Tech s.r.o., Slunečná 356, Slušovice 763 15 ● tel.: 604 347 506 ● www.nighttech.cz ● [email protected]
Night Tech
Výhradní zástupce DEDAL v CZ a SK, výhradní zástupce DIPOL v CZ
OZAŘOVAČE
IR ozařovače jsou v provedení s LED diodou a LASEROVOU diodou, výsledný obraz při použití obou typů
ozařovačů je vždy ostřejší a s vyšším dosahem ve prospěch laserových ozařovačů, které i na velkou
vzdálenost mají stále dostatečný výkon a jejich paprsek se nerozptýlí- na rozdíl od diodových ozařovačů.
Všechny infračervené ozařovače nutně vydávají ze přední strany červené světlo o intenzitě cigarety.
Vyrábějí se i ve vyšších vlnových délkách, podle toho jsou méně rušivé ze přední strany. Měniče všech
generací jsou nejcitlivější ve vlnové délce 800- 810 nm, proto většina ozařovačů je takto konstruována.
Měniče 2+ a 3 generace jsou ještě citlivé i ve vyšší vlnové délce, proto je možno používat ozařovače např.
840 nm, ale nevyužijeme naplo výkon ozařovače, měnič není schopen jej vidět jako u 810 nm. Měniče 1
generace však s ozařovačem 840 nm nebudou pracovat- uvidí jen malý zlomek jeho výkonu.
Před ozařovače lze připojit infračervené foto filtry, které se používají k focení. Filtr by pro použití s
přístrojem 2+ generace měl být okolo 750 nm, kdy nebude výrazně snižovat výkon ozařovače a nebude již
rušit z pohledu zvěře. Filtrování ozařovače u 1 generace např. 750 nm však velmi značně snižuje výkon
ozařovače. Asi nejrozumnější řešení je použití ozařovače s dostatečným výkonem a možností jeho regulace
na kratší vzdálenosti pozorování.
Infračervené ozařovače firmy DEDAL
Firma Dedal dodává všechny přístroje s pevně zabudovaným ozařovačem 75 mW s regulací, který je
dostatečný pro běžné použití přístrojů. Regulací čočky ozařovače lze ozařovat velké plochy tak menší
prostor- čím značně narůstá výkon a dosah pozorování. Regulace vypínačem v rozsahu- 15, 35, 75 mW
umožní pozorovat na kratší vzdálenosti, nerušit zvěř a nezatěžovat měnič vysokým výkonem odražených
paprsků. Součástí ozařovače je montáž se šroubkem, lze upevnit ke všem přístrojům výroby DIPOL i
DEDAL. Dosah ozařovače s přístrojem gen. 1 -100 m, gen. 2+ 200 m.
VLNOVÁ
DÉLKA
OZNAČENÍ
CENA
TYP / VÝKON
IR 75
3 500Kč
diodový / 75 mW
IR 150
4 300Kč
diodový / 150 mW
IR 40/940
3 500Kč
diodový / 40 mW
IR 80/940
4 300Kč
diodový / 80 mW
IR L 160
7 500Kč
laserový / 160 mW
805 nm
IR L 250
14 000Kč
laserový / 250 mW
840 nm
ZDROJ
805 nm
940 nm
CR 123,
2x AA
Diodový infračervený ozařovač- DIPOL 120 mW
Velmi výkonný IR diodový ozařovač je určen k ozáření i na větší vzdálenost díky vysokému výkonu
rovnoměrným paprskem. Paprsek lze stranově i výškově nastavit na střed obrazovky. 2 polohový vypinač60 mW, 120 mW. Součástí je montáž, lze upevnit ke všem přístrojům DIPOL i DEDAL. Dosah ozařovače
s přístrojem gen. I -200 m.
výkon
vlnová délka
korekce paprsku
zdroj
spotřeba / provoz
rozměry
60 / 120 mW
805 nm.
± 3°
CR 123A
400mA / 2,5 h
138 x 30 x 38
Night Tech s.r.o., Slunečná 356, Slušovice 763 15 ● tel.: 604 347 506 ● www.nighttech.cz ● [email protected]
Night Tech
Výhradní zástupce DEDAL v CZ a SK, výhradní zástupce DIPOL v CZ
Laserový 9-ti polohový infračervený ozařovač- DIPOL 90 mW
Extrémně výkonný IR laserový ozařovač s regulací je určen jak k ozáření velké plochy tak menšího
prostoru- čím značně narůstá výkon a dosah pozorování. Možnost plynulé regulace velikosti ozařovaného
prostoru od celé plochy obrazovky až po téměř bod. Na rozdíl od klasických diodových ozařovačů je ozářen
jen prostor, který si nastavíme-okolo je úplná tma. Obraz je ostřejší a čistší než u diodového ozařovače.
Paprsek lze stranově i výškově nastavit na střed obrazovky. Značnou výhodou je 9-ti polohový vypínač,
který umožní měnit výkon ozařovače ve velkém rozmezí. Ozařovač lze na zakázku dodat i ve vašší vlnové
délce 940 nm. Součástí je montáž, lze upevnit ke všem přístrojům DIPOL i DEDAL. Dosah s přístrojem
gen. I – 250 m, gen. 2+ 400 m.
Pozor: Laserový ozařovač je nebezpečný pro lidský zrak. Je zakázáno do něj za provozu nahlížet nebo
ozařovat zrak jiným osobám.
výkon
vlnová délka
korekce paprsku
regulace paprsku
zdroj
spotřeba / provoz
rozměry
30- 90 mW
810/ 940 nm
± 3°
0°-10°
CR 123 A
100mA / 6 h
114x24x31
OBJEKTIVY
Všechny pozorovací přístroje jsou navrženy tak, aby umožnily záměnu objektivu pro různé zvětšení,
vzdálenosti a účely použití. Použitím přístroje s objektivem zvětšení 1x je vhodné pro chůzi, jízdu autem,
pozorování velkého prostoru. Přístroj má nejvyšší možné zorné pole cca. 40°, zabere největší prostor bez
nutnosti doostřování na různé vzdálenosti, poskytne přesný odhad nutný při jízdě a chůzi, díky ideální
světelnosti objektivu 1,0 poskytne nejvyšší možný jas obrazu a tím naplno využije výkon měniče. Záměnou
objektivu zvětšení např. 5x lze pozorovat na velké vzdálenosti s detailním rozpoznáním, mění se hodnota
světelnosti na optimálních 1,5- snížení jasu oproti zvětšení 1x, zmenšuje se zorné pole na cca 8°, je nutno
objektiv doostřit na různé vzdálenosti, podle světelných podmínek a výkonu měniče bude lépe použít
infračervený ozařovač pro detailní vykreslení obrazu. Světelnost objektivu má velmi významný vliv na
pracovní dosah přístrojů: F 100/1,5 … F 100- ohnisková vzdálenost, 1.5- světelnost. Výpočet- 100 : 1.5 =
66.6 mm - průměr objektivu. Čím nižší hodnota světelnosti tím lepší viditelnost. Optimální hodnota
světelnosti do 1,5.
Night Tech s.r.o., Slunečná 356, Slušovice 763 15 ● tel.: 604 347 506 ● www.nighttech.cz ● [email protected]
Download

Dodáváme přístroje na noční vidění od dvou