®
01 - 01.2
04.11.CZ
Přímočinné regulátory diferenčního tlaku
a přímočinné regulátory diferenčního tlaku s omezovačem průtoku
Přímočinné regulátory výstupního tlaku
BEE line
-1-
®
tlaku
3
3
SET
VENTIL
SPOTŘEBIČ
-1
POTRUBÍ
RD122 D 2211 25/150-40/T
SET
RD122 P 2211 25/150-40/T
3
Typické schéma zapojení regulačního okruhu s regulátorem diferenčního tlaku ve zpátečce
-2-
-1
-1
®
V případech, kdy regulátor diferenčního tlaku je nucen
zpracovávat vysoký tlakový spád (ΔpRDT > 250 kPa) výrobce
doporučuje instalaci regulátoru i regulačních ventilů na
vstupní větev okruhu. Tím jsou zaručeny příznivější
podmínky pro práci regulátoru a zkvalitnění funkce celé
soustavy.
Schéma zapojení regulačního okruhu s regulátorem diferenčího tlaku na vstupní větvi
Postup návrhu regulátoru výstupního tlaku (redukčního ventilu)
Q NOM
ΔpRDT
15
1
Základní schémata a zapojení regulátoru výstupního tlaku
RD 122 V2
RD 122 V3
RD 122 V4
-3-
®
BEE line
RD 122 D
Přímočinný regulátor diferenčního tlaku
DN 15 - 50, PN 25
Popis
Pracovní média
Přímočinný regulátor diferenčního tlaku RD 122 D je armatura
určená k udržování konstantní tlakové diference na daném
zařízení. To zabezpečuje membrána vystavená účinkům
vstupního a výstupního tlaku daného zařízení. Výchylka membrány se přenáší na kuželku a při zvýšení tlakové diference
dochází k zavírání armatury. Díky tlakově vyvážené kuželce
není hodnota diferenčního tlaku ovlivňována tlakovými poměry
v armatuře.
V případech, kdy se hodnota požadovaného diferenčního
tlaku pohybuje v oblasti, kde se překrývají hodnoty rozsahů
jednotlivých pružin, je vhodnější pro větší citlivost regulátoru
volit pružinu s nižším rozsahem.
K ventilům jsou standardně dodávány připojovací impulsní
trubičky pro připojení k odběrům v potrubí.
Ventily RD 122 jsou vhodné pro použití v zařízeních, kde je
regulovaným médiem voda, vzduch nebo nízkotlaká pára do
1,0 MPa. Dále jsou vhodné pro chladicí směsi a další
neagresivní kapalná a plynná média v rozsahu teplot +2°C až
+150°C, případně ve spec. provedení s chladicími
kondenzačními jímkami až do 180°C. Těsnicí plochy škrticího
systému jsou odolné vůči běžným kalům a nečistotám média,
při výskytu abrazivních příměsí je však nutné do potrubí před
ventil umístit filtr pro zajištění dlouhodobé spolehlivé funkce a
těsnosti.
Montážní polohy
Základní pracovní poloha regulátoru je tělesem ventilu nahoru
a ovládací hlavicí dolů. Tuto polohu je nutné dodržet
především při redukci tlaku páry a při teplotách nad 90°C.
U kapalných a plynných médií při teplotách do 90°C může být
regulátor namontován rovněž do svislého potrubí, nebo do
vodorovného potrubí s hlavicí vyloženou do boku.
Použití
Armatury jsou učeny pro provoz v běžných teplovodních a
horkovodních regulačních okruzích v topenářství a rovněž v
provozech s některými charakteristickými vlastnostmi médií,
jako jsou např. chladírenství a klimatizační technika. Maximální diferenční tlak na armatuře nesmí přesáhnout 1,6 MPa.
Technické parametry
Konstrukční řada
Provedení
Rozsah světlostí
Jmenovitý tlak
Materiál tělesa
Materiál kuželky
Materiál sedla
Materiál táhla
Materiál membrány a těsnění
Materiál vík membránové komory
Rozsah pracovních teplot
Připojení
RD 122 D
Přímočinný regulátor diferenčního tlaku
DN 15 až 50
PN 25
Tvárná litina EN-JS1030
Korozivzdorná ocel 1.4006 / 17 027.6
Korozivzdorná ocel 1.4021 / 17 022.6
Korozivzdorná ocel 1.4305
EPDM
Tvárná litina / uhlíková ocel
+2°C až +150°C, provedení s kondenzačními jímkami až +180°C
Nátrubek s vnějším závitem + závitové šroubení
Příruba s hrubou těsnicí lištou
Nátrubek s vnějším závitem + přivařovací šroubení
Materiál přivařovacích nátrubků
DN 15 až 32 ... 1.0036 / 11 373.0
DN 40 a 50 ... 1.0308 / 11 353.0
Typ kuželky
Tvarovaná, tlakově odlehčená, s měkkým těsněním v sedle
0,63 až 32 m 3 /hod
Hodnoty Kvs
Netěsnost
Třída IV. - S1 dle ČSN-EN 1349 (5/2001) (< 0.0005 % Kvs)
Rozsah nastavení diferenčních
DN 15 až 25: 10; 15 až 60; 30 až 210; 60 až 400; 150 až 550; 220 až 1000 kPa
tlaků Δpset
DN 32 až 50: 10; 20; 25 až 70; 40 až 220; 70 až 410; 150 až 550; 220 až 1000 kPa
Tolerance nastavení krajních hodnot rozsahu je 10% z příslušné krajní jmenovité hodnoty rozsahu.
-4-
®
Rozměry a hmotnosti ventilů RD 122 D../T se závitovými a RD 122 D../W
s přivařovacími nátrubky
C
L
L1
V1
H1*)
H 2 *)
A
B
D
∅M
N
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
100
146
44.5
119
254
Rp 1/2
25
41
16.1
21.3
G1
15
100
149
44.5
119
254
Rp 3/4
32
51
21.7
26.9
20
G 1 1/4
25
G 1 1/2
105
160
44.5
119
254
Rp 1
38
56
29.5
33.7
G2
130
193
63
139
274 Rp 1 1/4
47
71
37.2
42.4
32
G 2 1/4
40
140
207
63
139
274 Rp 1 1/2
53
76
43.1
48.3
G 2 3/4
50
160
233
63
139
274
Rp 2
66
91
54.5
60.3
*)
H1, m1 ... rozměry a hmotnosti pro ventily s pevně nastaveným tlakem RD 122 D1
H2, m2 ... rozměry a hmotnosti pro ventily s nastavitelným rozsahem tlaku RD122 D2; D3; D4
DN
Ventily RD 122 D../T se závitovým šroubením
F
mm
9
10
11
12
14
16
m1 *)
kg
3.6
3.9
4.2
5.6
6.5
8.6
Ventily RD 122 D../W s přivařovacím šroubením
-5-
m 2 *)
kg
4.1
4.4
4.7
6.1
7.0
9.1
®
Rozměry a hmotnosti ventilů RD 122 D../F v přírubovém provedení
L1
V1
H 1*)
H 2*)
∅ D1
∅ D2
∅ D3
a
f
n
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
130
44.5
119
254
95
65
45
16
2
4
15
150
44.5
119
254
105
75
58
16
2
4
20
25
160
44.5
119
254
115
85
68
18
2
4
180
63
139
274
140
100
78
18
2
4
32
40
200
63
139
274
150
110
88
19
3
4
50
230
63
139
274
165
125
102
19
3
4
*)
H1, m1 ... rozměry a hmotnosti pro ventily s pevně nastaveným tlakem RD 122 D1
H2, m2 ... rozměry a hmotnosti pro ventily s nastavitelným rozsahem tlaku RD122 D2; D3; D4
DN
Ventily RD 122 D../F v přírubovém provedení s hrubou těsnicí lištou
-6-
d
mm
14
14
14
18
18
18
m1*)
kg
4.7
5.4
6.3
8.4
9.9
12.8
m2*)
kg
5.2
5.9
6.8
8.9
10.4
13.3
®
Rozměry a provedení hlavice D3 resp. D4 s membránou 26 cm2
Rozměry hlavice RD 122 D3
Provedení D4, s manometry
-7-
®
Schéma sestavení úplného typového čísla ventilů RD 122 D
1. Ventil
3. Funkce
4. Provedení
5. Rozsah nastavení
redukovaného tlaku /
barva pružin
1)
Pro tento rozsah nastavení nesmí
maximální diferenční tlak na
armatuře přesáhnout 0,2 MPa
6. Impulsní potrubí
7. Kvs
8. Jmenovitý tlak PN
9. Pracovní teplota °C
10. Jmenovitá světlost
11. Připojení
XX XXX X XXXX XX / XXX - XX / X
Přímočinný regulátor tlaku
RD
Tlakově vyvážený
122
D
Regulátor diferenčního tlaku
S pevně nastaveným tlakem
1
S nastavitelným rozsahem tlaku, membrána 63 cm2
2
3
S nastavitelným rozsahem tlaku, membrána 26 cm2
S nastavitelným rozsahem tlaku, membrána 26 cm2,
4
s manometry
10 kPa
11
15 až 60 kPa / červená
22
DN 15 až 25
30 až 210 kPa / červená + žlutá
23
24
60 až 400 kPa / červená + černá
10 kPa 1)
10
20 kPa
11
20
15 až 60 kPa 1) / červená
DN 32 až 50
25 až 70 kPa / červená
22
40 až 220 kPa / červená + žlutá
23
70 až 410 kPa / červená + černá
24
33
150 až 550 kPa / červená + žlutá
DN 15 až 50
34
220 až 1000 kPa / červená + černá
43
150 až 550 kPa / červená + žlutá
DN 15 až 50
44
220 až 1000 kPa / červená + černá
Standardní 1,6 m
1
Prodloužené 2,5 m
2
Délka 1,6 m, s kohoutem R 1/4
3
4
Prodloužené 2,5 m, s kohoutem R 1/4
Jiné provedení dle dohody
9
X
Číslo sloupce dle tabulky Kvs
PN 25
25
150°C
150
S chladícími jímkami do 180°C
180
XX
DN 15 až 50
Závitové šroubení
T
Příruba PN 25 s hrubou těsnicí lištou
F
W
Přivařovací šroubení
Poznámka: Připojovací rozměry přírub pro PN 25, PN 16 a PN 10 jsou v rozsahu DN 15 až 50 shodné.
Příklad objednávky : RD122 D 2411 25/150-25/W
Průtokové součinitele Kvs
DN
15
20
25
32
40
50
1
5
8
10
15
21
32
2
2.5
-----------
Kvs [m3/hod]
3
1.6
-----------
4
1.0
-----------
-8-
5
0.63
-----------
®
BEE line
RD 122 P
Přímočinný regulátor diferenčního tlaku
s omezovačem průtoku
DN 15 - 50, PN 25
Popis
Pracovní média
Přímočinný regulátor diferenčního tlaku s omezovačem průtoku RD 122 P je armatura určená především k zajištění
požadavků na omezení maximálního průtoku zařízením. To
zajišťuje dvojice kuželek, z nichž jedna je uživatelsky nastavitelná na žádanou hodnotu a druhá je ovládaná tlakovou
diferencí pomocí membránové hlavice. Výchylka membrány
se přenáší na kuželku a při zvýšení tlakové diference dochází k
zavírání armatury. Tlakově vyvážené kuželky garantují spolehlivou funkci a stálost nastavené hodnoty v celém rozsahu
statických i diferenčních tlaků.
K ventilům jsou standardně dodávány připojovací impulsní
trubičky pro připojení k odběrům tlaku z potrubí.
Ventily RD 122 jsou vhodné pro použití v zařízeních, kde je
regulovaným médiem voda, vzduch nebo nízkotlaká pára do
1,0 MPa. Dále jsou vhodné pro chladicí směsi a další
neagresivní kapalná a plynná média v rozsahu teplot +2°C až
+150°C, případně ve speciálním provedení s chladicími
kondenzačními jímkami až do 180°C. Těsnicí plochy škrticího
systému jsou odolné vůči běžným kalům a nečistotám média,
při výskytu abrazivních příměsí je však nutné do potrubí před
ventil umístit filtr pro zajištění dlouhodobé spolehlivé funkce a
těsnosti.
Použití
Základní pracovní poloha regulátoru je tělesem ventilu nahoru
a ovládací hlavicí dolů. Tuto polohu je nutné dodržet
především při redukci tlaku páry a při teplotách nad 90°C. U
kapalných a plynných médií při teplotách do 90°C může být
regulátor namontován rovněž do svislého potrubí, nebo do
vodorovného potrubí s hlavicí vyloženou do boku.
Montážní polohy
Použití regulátoru diferenčního tlaku s omezením průtoku je
vhodné tam, kde je potřeba zaručit jmenovitý průtok zařízením
zároveň jako maximální, např. omezení výkonu odběrného
místa při najíždění apod.
Armatury jsou učeny pro provoz v běžných teplovodních a
horkovodních regulačních okruzích v topenářství a rovněž v
provozech s některými charakteristickými vlastnostmi médií,
jako jsou např. chladírenství a klimatizační technika. Maximální diferenční tlak na armatuře nesmí přesáhnout 1,6 MPa.
Technické parametry
Konstrukční řada
Provedení
Rozsah světlostí
Jmenovitý tlak
Materiál tělesa
Materiál kuželky
Materiál sedla
Materiál táhla
Materiál membrány a těsnění
Materiál vík membránové komory
Rozsah pracovních teplot
Připojení
RD 122 P
Přímočinný regulátor diferenčního tlaku s omezovačem průtoku
DN 15 až 50
PN 25
Tvárná litina EN-JS1030
Korozivzdorná ocel 1.4006 / 17 027.6
Korozivzdorná ocel 1.4021 / 17 022.6
Korozivzdorná ocel 1.4305
EPDM
Tvárná litina / uhlíková ocel
o
+2 až +150 C, provedení s kondenzačními jímkami až +180°C
Nátrubek s vnějším závitem + závitové šroubení
Příruba s hrubou těsnicí lištou
Nátrubek s vnějším závitem + přivařovací šroubení
Materiál přivařovacích nátrubků
DN 15 až 32 ... 1.0036 / 11 373.0
DN 40 a 50 ... 1.0308 / 11 353.0
Typ kuželky
Tvarovaná, tlakově odlehčená, s měkkým těsněním v sedle
0,63 až 28,5 m3/hod
Hodnoty Kvs
Netěsnost
Třída IV. - S1 dle ČSN-EN 1349 (5/2001) (< 0.0005 % Kvs)
Rozsah nastavení diferenčních tlaků
DN 15 až 25: 10; 15 až 60; 30 až 210; 60 až 400; 150 až 550; 220 až 1000 kPa
DN 32 až 50: 10; 20; 25 až 70; 40 až 220; 70 až 410; 150 až 550; 220 až 1000 kPa
Δpset
Tolerance nastavení krajních hodnot rozsahu je 10% z příslušné krajní jmenovité hodnoty rozsahu.
-9-
®
Rozměry a hmotnosti ventilů RD 122 P../T se závitovými a RD 122 P../W
s přivařovacími nátrubky
C
L
L1
V2
H *)
H 2 *)
A
B
D
M
N
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
100
146
100
119
254
Rp 1/2
25
41
16.1
21.3
G1
15
100
149
100
119
254
Rp 3/4
32
51
21.7
26.9
20
G 1 1/4
25
G 1 1/2
105
160
100
119
254
Rp 1
38
56
29.5
33.7
G2
130
193
119
139
274 Rp 1 1/4
47
71
37.2
42.4
32
G 2 1/4
40
140
207
119
139
274 Rp 1 1/2
53
76
43.1
48.3
G 2 3/4
50
160
233
119
139
274
Rp 2
66
91
54.5
60.3
*)
H1, m1 ... rozměry a hmotnosti pro ventily s pevně nastaveným tlakem RD 122 P1
H2, m2 ... rozměry a hmotnosti pro ventily s nastavitelným rozsahem tlaku RD122 P2; P3; P4
DN
Ventily RD 122 P../T se závitovým šroubením
F
mm
9
10
11
12
14
16
m1 *)
kg
4.0
4.3
4.6
6.4
7.4
9.9
Ventily RD 122 P../W s přivařovacím šroubením
-10-
m 2 *)
kg
4.5
4.8
5.1
6.9
7.9
10.4
®
Rozměry a hmotnosti ventilů RD 122 P../F v přírubovém provedení
L1
V2
H 1*)
H 2*)
∅ D1
∅ D2
∅ D3
a
f
n
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
130
100
119
254
95
65
45
16
2
4
15
150
100
119
254
105
75
58
16
2
4
20
25
160
100
119
254
115
85
68
18
2
4
180
119
139
274
140
100
78
18
2
4
32
40
200
119
139
274
150
110
88
19
3
4
50
230
119
139
274
165
125
102
19
3
4
*)
H1, m1 ... rozměry a hmotnosti pro ventily s pevně nastaveným tlakem RD 122 P1
H2, m2 ... rozměry a hmotnosti pro ventily s nastavitelným rozsahem tlaku RD122 P2; P3; P4
DN
Ventily RD 122 P../F v přírubovém provedení s hrubou těsnicí lištou
-11-
d
mm
14
14
14
18
18
18
m1*)
kg
5.1
5.8
6.7
9.2
10.8
14.1
m 2*)
kg
5.6
6.3
7.2
9.7
11.3
14.6
®
Rozměry a provedení hlavice P3 resp. P4 s membránou 26 cm2
Rozměry hlavice RD 122 P3
Provedení P4, s manometry
-12-
®
Schéma sestavení úplného typového čísla ventilů RD 122 P
1. Ventil
3. Funkce
4. Provedení
5. Rozsah nastavení
redukovaného tlaku /
barva pružin
1)
Pro tento rozsah nastavení nesmí
maximální diferenční tlak na
armatuře přesáhnout 0,2 MPa
6. Impulsní potrubí
7. Kvs
8. Jmenovitý tlak PN
9. Pracovní teplota °C
10. Jmenovitá světlost
11. Připojení
XX XXX X XXXX XX / XXX - XX / X
Přímočinný regulátor tlaku
RD
Tlakově vyvážený
122
P
Regulátor diferenčního tlaku s omezovačem průtoku
S pevně nastaveným tlakem
1
S nastavitelným rozsahem tlaku, membrána 63 cm2
2
3
S nastavitelným rozsahem tlaku, membrána 26 cm2
S nastavitelným rozsahem tlaku, membrána 26 cm2,
4
s manometry
10 kPa
11
15 až 60 kPa / červená
22
DN 15 až 25
30 až 210 kPa / červená + žlutá
23
24
60 až 400 kPa / červená + černá
10 kPa 1)
10
20 kPa
11
20
15 až 60 kPa 1) / červená
DN 32 až 50
25 až 70 kPa / červená
22
40 až 220 kPa / červená + žlutá
23
70 až 410 kPa / červená + černá
24
33
150 až 550 kPa / červená + žlutá
DN 15 až 50
34
220 až 1000 kPa / červená + černá
43
150 až 550 kPa / červená + žlutá
DN 15 až 50
44
220 až 1000 kPa / červená + černá
Standardní 1,6 m
1
Prodloužené 2,5 m
2
Délka 1,6 m, s kohoutem R 1/4
3
4
Prodloužené 2,5 m, s kohoutem R 1/4
Jiné provedení dle dohody
9
X
Číslo sloupce dle tabulky Kvs
PN 25
25
150°C
150
S chladícími jímkami do 180°C
180
XX
DN 15 až 50
Závitové šroubení
T
Příruba PN 25 s hrubou těsnicí lištou
F
W
Přivařovací šroubení
Poznámka: Připojovací rozměry přírub pro PN 25, PN 16 a PN 10 jsou v rozsahu DN 15 až 50 shodné.
Příklad objednávky: RD122 P 2411 25/150-25/W
Průtokové součinitele Kvs
DN
15
20
25
32
40
50
1
5
8
10
15
21
28.5
2
2.5
-----------
Kvs [m3/hod]
3
1.6
-----------
4
1.0
-----------
-13-
5
0.63
-----------
®
BEE line
RD 122 V
Přímočinný regulátor
výstupního tlaku
DN 15 - 50, PN 25
Popis
Pracovní média
Přímočinný regulátor výstupního tlaku RD 122 V je armatura
určená k redukci tlaku média a jeho udržení na nastavené
hodnotě. To zabezpečuje membrána vystavená účinkům
výstupního tlaku v potrubí a z druhé strany ovládaná pružinou.
Výchylka membrány se přenáší na kuželku a při zvýšení
výstupního tlaku dochází k zavírání armatury. Díky tlakově
vyvážené kuželce není hodnota výstupního tlaku ovlivňována
tlakovými poměry v armatuře.
V případech, kdy se hodnota požadovaného výstupního tlaku
pohybuje v oblasti, kde se překrývají hodnoty rozsahů
jednotlivých pružin, je vhodnější pro větší citlivost regulátoru
volit pružinu s nižším rozsahem.
Ventily RD 122 jsou vhodné pro použití v zařízeních, kde je
regulovaným médiem voda, vzduch nebo nízkotlaká pára do
1,0 MPa. Dále jsou vhodné pro chladicí směsi a další
neagresivní kapalná a plynná média v rozsahu teplot +2°C až
+150°C, případně ve spec. provedení s chladicími
kondenzačními jímkami až do 180°C. Těsnicí plochy škrticího
systému jsou odolné vůči běžným kalům a nečistotám média,
při výskytu abrazivních příměsí je však nutné do potrubí před
ventil umístit filtr pro zajištění dlouhodobé spolehlivé funkce a
těsnosti.
Použití
Základní pracovní poloha regulátoru je tělesem ventilu nahoru
a ovládací hlavicí dolů. Tuto polohu je nutné dodržet
především při redukci tlaku páry a při teplotách nad 90°C. U
kapalných a plynných médií při teplotách do 90°C může být
regulátor namontován rovněž do svislého potrubí, nebo do
vodorovného potrubí s hlavicí vyloženou do boku.
Montážní polohy
Armatury jsou učeny pro provoz v běžných teplovodních a
horkovodních regulačních okruzích v topenářství a rovněž v
provozech s některými charakteristickými vlastnostmi médií,
jako jsou např. chladírenství a klimatizační technika.
Maximální diferenční tlak na armatuře nesmí přesáhnout
1,6 MPa.
Technické parametry
Konstrukční řada
Provedení
Rozsah světlostí
Jmenovitý tlak
Materiál tělesa
Materiál kuželky
Materiál sedla
Materiál táhla
Materiál membrány a těsnění
Materiál vík membránové komory
Rozsah pracovních teplot
Připojení
Materiál přivařovacích nátrubků
RD 122 V
Přímočinný regulační ventil výstupního tlaku
DN 15 až 50
PN 25
Tvárná litina EN-JS1030
Korozivzdorná ocel 1.4006 / 17 027.6
Korozivzdorná ocel 1.4021 / 17 022.6
Korozivzdorná ocel 1.4305
EPDM
Tvárná litina / uhlíková ocel
o
+2 až +150 C, provedení s kondenzačními jímkami až +180°C
Nátrubek s vnějším závitem + závitové šroubení
Příruba s hrubou těsnicí lištou
Nátrubek s vnějším závitem + přivařovací šroubení
DN 15 až 32 ... 1.0036 / 11 373.0
DN 40 a 50 ... 1.0308 / 11 353.0
Tvarovaná, tlakově odlehčená, s měkkým těsněním v sedle
0,63 až 32 m3/hod
Třída IV. - S1 dle ČSN-EN 1349 (5/2001) (< 0.0005 % Kvs)
DN 15 až 50: 25 až 70; 40 až 220; 70 až 410; 150 až 550; 220 až 1000 kPa
Typ kuželky
Hodnoty Kvs
Netěsnost
Rozsah nastavení výstupních
tlaků Δpset
Tolerance nastavení krajních hodnot rozsahu je 10% z příslušné krajní jmenovité hodnoty rozsahu.
-14-
®
Rozměry a hmotnosti ventilů RD 122 V../T se závitovými a RD 122 V../W
s přivařovacími nátrubky
DN
15
20
25
32
40
50
L
mm
100
100
105
130
140
160
L1
mm
146
149
160
193
207
233
V1
mm
44.5
44.5
44.5
63
63
63
H2
mm
217
217
217
237
237
237
A
Rp 1/2
Rp 3/4
Rp 1
Rp 1 1/4
Rp 1 1/2
Rp 2
Ventily RD 122 V2../T se závitovým šroubením
B
mm
25
32
38
47
53
66
C
G1
G 1 1/4
G 1 1/2
G2
G 2 1/4
G 2 3/4
D
mm
41
51
56
71
76
91
M
mm
16.1
21.7
29.5
37.2
43.1
54.5
N
mm
21.3
26.9
33.7
42.4
48.3
60.3
F
mm
9
10
11
12
14
16
m
kg
3.9
4.2
4.5
5.9
6.8
8.9
Ventily RD 122 V3../W s přivařovacím šroubením
-15-
®
Rozměry a hmotnosti ventilů RD 122 V../F v přírubovém provedení
DN
15
20
25
32
40
50
L1
mm
130
150
160
180
200
230
V1
mm
44.5
44.5
44.5
63
63
63
H2
mm
217
217
217
237
237
237
D1
mm
95
105
115
140
150
165
D2
mm
65
75
85
100
110
125
D3
mm
45
58
68
78
88
102
a
mm
16
16
18
18
19
19
Ventily RD 122 V4../F v přírubovém provedení s hrubou těsnicí lištou
-16-
f
mm
2
2
2
2
3
3
n
4
4
4
4
4
4
d
mm
14
14
14
18
18
18
m
kg
5.0
5.7
6.6
8.7
10.2
13.1
®
Schéma sestavení úplného typového čísla ventilů RD 122 V
1. Ventil
3. Funkce
4. Provedení
5. Rozsah nastavení
výstupního tlaku /
barva pružin
6. Impulsní potrubí
7. Kvs
8. Jmenovitý tlak PN
9. Pracovní teplota °C
1)
Nelze používat pro V4
10. Jmenovitá světlost
11. Připojení
Přímočinný regulátor tlaku
Tlakově vyvážený
Regulátor výstupního tlaku
Membrána 63 cm2, bez manometru,
vstup redukčního tlaku z odběru v potrubí
Membrána 26 cm2, s manometrem,
vstup redukčního tlaku z odběru v potrubí
Membrána 26 cm2, s manometrem,
integrální vstup redukčního tlaku
25 až 70 kPa / červená
40 až 220 kPa / červená + žlutá
70 až 410 kPa / červená + černá
DN 15 až 50 150 až 550 kPa / červená + žlutá
220 až 1000 kPa / červená + černá
150 až 550 kPa / červená + žlutá
220 až 1000 kPa / červená + černá
Bez impulsního potrubí (jen pro V4)
Standardní 1,6 m
Prodloužené 2,5 m
Délka 1,6 m, s kohoutem R 1/4
Prodloužené 2,5 m, s kohoutem R 1/4
Jiné provedení dle dohody
Číslo sloupce dle tabulky Kvs
PN 25
150°C
S chladící jímkou do 180°C 1)
DN 15 až 50
Závitové šroubení
Příruba PN 25 s hrubou těsnicí lištou
Přivařovací šroubení
XX XXX X XXXX XX / XXX - XX / X
RD
122
V
2
3
4
22
23
24
33
34
43
44
0
1
2
3
4
9
X
25
150
180
XX
T
F
W
Poznámka: Připojovací rozměry přírub pro PN 25, PN 16 a PN 10 jsou v rozsahu DN 15 až 50 shodné.
Příklad objednávky: RD122 V 3311 25/150-25/W
Průtokové součinitele Kvs
DN
15
20
25
32
40
50
1
5
8
10
15
21
32
2
2.5
-----------
Kvs [m3/hod]
3
1.6
-----------
4
1.0
-----------
-17-
5
0.63
-----------
®
Příslušenství
Standardní impulsní potrubí pro přivedení tlakových
impulsů do regulátoru (M 8x1)
Je standardní součástí dodávky.
Přivařovací nátrubek pro zaústění impulsní trubičky
Je standardní součástí dodávky.
1. impulsní potrubí
2. hrdlo
3. ploché těsnění ∅ 12x8
Impulsní potrubí s uzavíracím kohoutkem a připojovacím závitem 1/4''
1. impulsní potrubí
2. hrdlo na stranu regulátoru
3. ploché těsnění ∅ 12x8
4. hrdlo R1/4
5. nátrubek G1/4
6. kulový kohout
Chladicí kondenzační jímka
Je standardní součástí dodávky ventilů v provedení do 180°C.
-18-
®
Diagram závislosti Δp chráněného úseku na průtoku Q soustavou
Δp
+5%
Δpset
-20%
Q min
Q
Q max
Tabulka udávající průtok Qmax [m3/h] pro vybrané Δpset
Hodnoty jsou odměřeny při celkovém tlakovém spádu Δpdisp = 2 x Δpset.
DN
Kvs
15
15
20
25
2.5
5
8
10
DN
Kvs
32
40
50
15
21
32
10
0.85
1.35
1.85
2.65
25
1.60
2.20
3.25
4.60
40
2.05
3.00
4.45
6.40
Δpset [kPa]
80
60
2.40
2.25
4.00
3.80
6.20
5.50
8.80
7.80
100
2.70
4.70
7.00
9.80
180
3.80
6.50
9.50
13.00
400
4.70
7.60
12.00
16.00
10
5.50
6.30
7.00
20
6.70
10.80
12.10
30
8.70
11.90
14.40
Δpset [kPa]
65
45
10.50
12.70
13.30
16.00
17.50
21.00
100
14.90
20.00
26.50
180
20.50
26.40
34.00
400
25.00
33.00
42.00
Pro mezilehlé hodnoty Δpset je možné určit přibližnou hodnotu Qmax podle vztahu:
Qmax =
Kvs .
k
Δpset
,
100
kde: Δpset je nastavený diferenční tlak
k je korekční součinitel
[kPa]
[-]
Pro minimální průtok Qmin platí Qmin = 0.
-19-
Součinitel k
1
1.12
1.15
1.1
Součinitel k
1
1.05
1.25
®
RD 122 P - závislost Kvs hodnoty na nastavení omezovače
-20-
®
Maximální dovolené pracovní přetlaky [ MPa]
Materiál
1)
100
2,50
2,50
RT
Tvárná litina
EN-JS1030
120
Teplota [oC]
150
180
200
250
300
2,50
2,43
---
---
---
PN
25
1) -10°C až 50°C
-21-
2,38
®
LDM, spol. s r.o.
Litomyšlská 1378
560 02 Česká Třebová
LDM, spol. s r.o.
Kancelář Praha
Podolská 50
147 01 Praha 4
LDM, spol. s r.o.
Kancelář Ústí nad Labem
Mezní 4
400 11 Ústí nad Labem
LDM servis, spol. s r.o.
Litomyšlská 1378
560 02 Česká Třebová
tel.: 465502511
fax: 465533101
E-mail: [email protected]
http://www.ldm.cz
tel.: 241087360
fax: 241087192
tel.: 475650260
fax: 475650263
tel.: 465502411-3
fax: 465531010
E-mail: [email protected]
Váš partner
LDM, spol. s r.o. si vyhrazuje právo změnit své výrobky a specifikace bez předchozího upozornění.
-22-
Download

Přímočinné regulátory diferenčního tlaku a přímočinné