ROZPIS
MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ
ÚSTECKÉHO KRAJE
V LEDNÍM HOKEJI
2013 – 2014
1
Obsah
Adresa KSLH pro veškerou poštu
VV Ústeckého Krajského svazu ledního hokeje
Výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje
Sekretariát Českého svazu ledního hokeje
Sekretariát PROHOCKEY cz s.r.o.
Adresář krajských svazů ledního hokeje
Účastníci soutěţí Ústeckého kraje 2013 – 2014
Skupiny účastníků F a G
Telefonní čísla zimních stadionů zúčastněných oddílů
1.
Řízení soutěţí
2.
Všeobecné ustanovení pro všechny soutěţe řízené KSLH
3.
Věkové kategorie
4.
Lékařské prohlídky
5.
Soupisky hráčů
6.
Rozhodčí a instruktoři
7.
Náhrady rozhodčím
8.
Povinnosti rozhodčích
9.
Kontrola totoţnosti
10. Výstroj hráčů
11. Povinnosti oddílů - klubů po utkání
12. Disciplinární komise
13. Ustanovení o osobních trestech
14. Trenéři
15. Zdravotní zabezpečení
16. Vedoucí druţstva
17. Protesty a odvolání
18. Tituly a odměny
19. Hodnocení výsledků
20. Administrativně pořádkové postihy
21. Další povinnosti oddílů - klubů
22. Závěrečná ustanovení
23. Seznam příloh
4
4
5
6
7
8
10
11
12
13
13
14
15
15
15
15
15
16
17
17
17
17
18
18
18
18
18
18
19
19
19
19
Rozlosování soutěţí
* Krajská liga muţů
* Liga starších ţáků - A + liga mladších ţáků C - technické normy
* Liga starších ţáků
A 2000, 2001
* Liga mladších ţáků
C 2002, 2003
* Liga starších ţáků - B + liga mladších ţáků D - technické normy
* Liga starších ţáků
B 2000, 2001 I. část
* Liga starších ţáků
B 2000, 2001 II. část
* Liga mladších ţáků D 2002, 2003 I. část
* Liga mladších ţáků D 2002, 2003 II. část
* Krajská liga přípravek
2004 turnaje
* Krajská liga přípravek 2004
II. část skupina A
* Krajská liga přípravek 2003
II. část skupina B
* Minihokej
2005
* Minihokej
2006
20
22
23
28
33
34
37
39
42
44
48
49
50
55
2
Adresáře :
Organizačních pracovníků oddílů - klubů LH
Výkonný výbor KS LH
Dozorčí rada KSLH
Sportovně technická komise
Komise mládeţe
Trenérsko-metodické komise
Ekonomická komise
Disciplinární komise
Komise rozhodčích
Zdravotní komise
Adresář předsedů VV OS LH Ústeckého kraje
Trenéři výběrů Ústeckého kraje
Adresář rozhodčích ČSLH Ústeckého kraje
Příloha č. 1 Hlášenka utkání
Příloha č. 2 Protokol o startu ve vyšší věkové kategorii
Příloha č. 3 Sportovní prohlídky hráčů ledního hokeje
Příloha č. 4 Přehled povinné výstroje hráčů
Příloha č. 5 Administrativně pořádkové postihy a náhrady
Příloha č. 6 Pravidle minihokeje 2013 - 2014
Příloha č. 7 Vnitřní směrnice ČSLH č. 55 k domácímu
ustanovení k PLH pro hru tělem
Příloha č. 8 Odměny za řízení utkání
Příloha č. 9 Pokyny pro zpracování zápisu
3
58
60
60
60
60
60
61
61
61
61
61
61
62
67
68
69
70
71
73
75
77
79
Adresa KSLH pro veškerou poštu
Česká unie sportu - KSLH
PO BOX 69,
Vaníčkova 11
400 01 Ústí nad Labem
Sekretariát Ústeckého KSLH :
tel. Fax : 475 200 631
mobil
: 606 200 691
E-mail
: ks-ustecký@cslh.cz
www
: hokejul.cz
Česká unie sportu - KSLH
Číslo účtu : 234207784/0600
Variabilní symbol : 20
Bankovní spojení : IČO – ČSTV
70926450
Výkonný výbor Ústeckého krajského svazu ledního hokeje
Předseda VV
Ekonomická
Místopředseda VV
Disciplinární
Rozhodčí
Zbyněk
Pour
Radomír
Mikeš
Michal
Barna
Mládeţ
Vojtěch
Čihař
STK
Jiří
Štverák
Zdravotní
Martin
Pašek
TMK
Viktor
Lukeš
Dozorčí rada
Miloslav
Sűsser
Sekretář
Bohuslav
Říha
416 809 085
606
e-mail : [email protected]
725
e-mail : [email protected]
601
e-mail : [email protected]
777
e-mail : [email protected]
417 575 458
606
e-mail : [email protected]
725
e-mail : [email protected]
603
e-mail:[email protected]
400 01 Ústí n.L, Na stráni 28
475 200 631
e-mail : [email protected]
4
337 797
550 601
570 479
939 999
833 244
784 913
260 574
605 432 314
606 200 691
Výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje
prezident
Tomáš
Král
víceprezident
Aleš
Pavlík
vrchol.hokej, veteránská komise, DK extraligy
víceprezident
Miloslav
Šeba
výkonnostní hokej, poradní výbor
víceprezident
Petr
Bříza
Legislativa,mezin.vztahy, brankářská komise
člen
Otakar
Černý
ekonomická komise, marketingová komise
člen
František
Dvořák
STK a disciplinární
člen
Karel
Jankovič
Lékařská komise,kom.ţenského hokeje,sledge hokej
člen
Ctibor
Jech
APK LH, extraliga
člen
Bedřích
Ščerban
trenersko-metodická komise
člen
Ondřej
Šebek
komise nadačního fondu Ivana Hlinky
člen
Milan
Vacke
komise mládeţe
DR ČSLH
Miroslav
Rákosník
předseda DR
místopředseda DR
Zdeněk
Blaţek
dozorčí rada
Karel
Čapek
dozorčí rada
Jaroslav
Veverka
dozorčí rada
Jaroslav
Částka
dozorčí rada
vrcholový hokej
dozorčí rada
Pavel
Schwarz
Jan
Trunda
Arbitr.komise ČSLH
Vladimír
Balaš
5
224 891 470
Fax : 233 336 096
e-mail : [email protected]
596 707 223
604 228 503
e-mail : [email protected]
241 490 085
602 320 778
e-mail : [email protected]
266 727 454
777 948 676
e-mail : [email protected]
312 276 35
606 630 466
e-mail : [email protected]
384 361 704
602 160 804
e-mail : [email protected]
577 211 664
602 832 765
e-mail : [email protected]
488 048 330
731 547 904
e-mail : [email protected]
567 331 434
724 202 538
e-mail : [email protected]
466 741 630
602 648 038
e-mail : [email protected]
474 621 461
777 610 914
e-mail : [email protected]
222 586 969
602 215 607
e-mail : [email protected]
602 436 096
e-mail : [email protected]
602 728 620
e-mail : [email protected]
602 344 457
e-mail : [email protected]
775 042 023
e-mail : [email protected]
603 215 640
e-mail :[email protected]
603 824 950
e-mail : [email protected]
221 005 432
e-mail:[email protected]
Sekretariát Českého svazu ledního hokeje
Adresa :
Tel. : + 420 224 891 470
Fax.: + 420 233 336 096
GSM: + 420 724 046 410
E-mail: [email protected]
Český svaz ledního hokeje
Prvního pluku 621/8a
186 00 Praha 8 - Karlín
Generální sekretář
Martin
Urban
Vedoucí sekretariátu
Zuzana
Minářová
tiskový mluvčí
Zdeněk
Zikmund
Sportovní úsek
Josef
Řezníček
ředitel extraligy
Sport. úsek
Antonín
Vansa
manaţer extraligy a registračního oddělení
Sekretářka extraligy
Dagmar
Petrová
manaţer extraligy a registračního oddělení
Sport. úsek
Pavel
Setikovský
manaţer I.liga, ELJ,LJ – (řízení soutěţí)
ved.registr. oddělení Vladimír
Schiefner
II. liga, ELSD
e-mail : [email protected]
Sport.manager
Martin
Loukota
Mezinárodní přestupy LSD – řízení soutěţe
Kateřina
Tkadlecová
asistentka sportovního oddělení
Marek
Chlupatý
internet, statistika
šéftrenér ČSLH
Slavomír
Lener
trenér ČSLH
Miroslav
Přerost
trenér ČSLH
Pavel
Arnošt
metodik a tr.mlád.
Petr
Studnička
trenér brankářů
Radek
metodik, sportovní centra mládeţe
Zdeněk
Tóth
videotrenér ČSLH
Procházka
Jan
Pavliš
ekonomický poradce
Jan
Brabenec
ekonomka
Lucie
Kubicová
6
224 891 470,
606 656
e-mail : [email protected]
224 891 470,
723 555 105
e-mail : [email protected]
224 891 485
725 936
e-mail: [email protected]
224 891 361
608 505
e-mail : [email protected]
224 891 485
723 620
e-mail : [email protected]
224 891 488
607 911
e-mail : [email protected]
224 891 480,
602 127
e- : setikovsky@ czehockey.cz
224 891 483
606 443
e-mail : [email protected]
224 891 362
724 046
e-mail: loukota @czehockey.cz
224 891 478
604 242
[email protected]
224 891 474
776 737
chlupaty@ czehockey.cz
224 891 481
724 169
[email protected]
224 891 366
777 205
e-mail : [email protected]
224 891 486
773 826
e-mail : [email protected]
224 891 486
605 421
e-mail : [email protected]
224 891 486
607 500
e-mail : [email protected]
224 891 484
606 634
e-mail : [email protected]
224 891 362
604 757
[email protected]
224 891 473
724 351
e-mail: [email protected]
224 891 476
606 145
e-mail : [email protected]
900
035
506
429
219
838
208
410
574
801
011
088
448
939
262
336
696
024
342
sekretář KR
Org. výbor MS 2015
Generální sekretář
asistentka
Rudolf
Potsch
639 00 Brno, Vídeňská 9
Markéta
Štěrbová
Tereza
Kobzová
542 211 107
602 722 363
e-mail : [email protected]
733 146 939
e-mail : [email protected]
603 456 978
e-mail : [email protected]
PROHOCKEY CZ., spol. s.r.o.
Adresa :
PRO HOCKEY Cz., s.r.o.
E-mail:
Fax:
IČO
Prvního pluku 621/8a
186 00 Praha 8 - Karlín
ředitel, marketing
Lenka
Bártová
mezinárodní akce
Jan
Černý
produkce
Radim
Prusenovský
archiv - foto
Luboš
Lang
ekonomka
Venuše
Göghová
účetní, mzdy
Eva
Kuciánová
hospodář
Zdeněk
Šmíd
[email protected]
420 224 891 360
25062689
224 891 466
602 440 667
e-mail : [email protected]
224 891 469
724 349 031
e-mail : [email protected]
224 891 363
724 185 853
[email protected]
224 891 364
736 778 205
[email protected]
224 891 365
606 345 792
e-mail: [email protected]
224 891 367
725 528 861
[email protected]
224 891 480
608 026 694
e-mail : [email protected]
7
Adresář Krajských svazů ČSLH
Jihočeský
370 04 České Budějovice, Skuherského 14, p.s. 52,
e-mail : [email protected],
www : jihoceskyhoky.cz
387 316 064
Mob: 603 148 895
Luděk
Pavelka
skype : pavelka23
Evţen
Kostka
Mob: 602 270 635
390 02 Tábor, Husinecká 1270
[email protected]
Tel.+ fax
Sekretář
Předseda
Jihomoravský
Tel.+ fax
Sekretář
Předseda
Královehradecký
Tel.+ fax
Sekretář
Předseda
Karlovarský
Tel.+ fax
Sekretář
Předseda STK
Předseda
Liberecký
Tel.+ fax
Sekretář
Předseda
601 73 Brno, Zámečnická 2,
e-mail : [email protected]
e-mail : [email protected],
542 211 117
Vítězslav
Sklenář
Pavel
Kubica
www : hokejmorava.cz
F.: 542 212 443
mob.: 777 586 818
mob.: 603 766 216
501 01 Hradec Králové, PS 72, U Koruny 292
e-mail : [email protected]
www : www.hokejhk.cz
495 534 167
F.: 495 522 843
Lucie
Balášová
mob.: 603 226 319
Milan
Hušek
mob.: 737 110 530
[email protected]
www.hokej.cz
356 01 Sokolov, Boţeny Němcové 1780, - zimní stadion
e-mail : [email protected]
www : cslhkv.aktualne.cz,
352 605 042
352 605 042
Petr
Vilhelm
mob.* 775 052 023
Rostislav
Králík
mob.* 736 722 256
Jaroslav
Částka
mob.* 775 042 023
[email protected]
www.cslhkv.xf.cz
460 07 Liberec - 7, Jeronýmova 494/20, PO BOX 8,
e-mail : [email protected]
www: libereckyhokej¨.cz
488 048 342
F. 488 048 340
Karel
Hornický
mob.: 731 547 914
Josef
Helebrant
mob.: 723 762 804,
Moravskoslezský 702 00 Moravská Ostrava, Vítkovická 3083/1 - MSKS ČSTV
e-mail : [email protected]
www: volny.cz/kvv.ostrava
Tel.+ fax
596 625 751
Sekretář
Karel
Kafka
mob.: 603 844 425
Předseda
Dalibor
Boniatti
mob.: 731 447 360
Olomoucký
772 00 Olomouc, Legionářská 12
e-mail : [email protected]
www:olomouckyhokej.cz
e-mail : [email protected]
Tel.+ fax
585 203 895
F. 585 203 894
Sekretář
Zdeněk
Konečný
mob.: 777 142 738
Předseda
Kamil
Přecechtěl
mob.: 603 304 923
e-mail: [email protected]
8
Pardubický
Tel.+ fax
Sekretář
Předseda
Plzeňský
Tel.+ fax
Sekretář
Předseda
Praţský
Tel.+ fax
Sekretář
Předseda
Středočeský
Tel.+ fax
Sekretář
Předseda
Ústecký
Tel.+ fax
Sekretář
Předseda
Vysočina
Tel.+ fax
Sekretář
Předseda
Zlínský
Tel.+ fax
Sekretář
Předseda
530 02 Pardubice, Sukovo nábřeţí 1735
e-mail : [email protected]
466 741 642
Jaromír
Jindřich
Vladimír
Martinec
e-mail: [email protected]
326 00 Plzeň, Úslavská 75
e-mail : [email protected],
377 449 362
Václav
Ruprecht
Robin
Šin
[email protected]
www.hokejpu.cz
F. 466 741 643
mob.: 603 221 881
č.t.. 466 741 642
F: 377 449 362
Mob: 732 801 693
mob.: 775 949 940
140 00 Praha 4 – Michle, Hanusova 347/16
e-mail : [email protected]
www :
261 219 499
F: 261 219 499
Ludvík
Bloch
mob.: 606 218 563
Vladimír
Schiefner
mob.: 606 443 208
[email protected]
160 17 Praha 6 - Zátopkova 100/2, p.s. 40
e-mail: [email protected]
www.stredoceskyhokej.cz
e-mail: [email protected]
233 101 141
F: 233 101 142
Věra
Janečková
mob.:602 270 903
skype : verajan31
Pavel
Vosyka
mob.: 602 435 884
[email protected]
400 01 Ústí nad Labem, Vaníčkova 11, P.O. Box 69.
e-mail: [email protected]
www.hokejul.cz
475 200 631
F: 475 200 631
Bohuslav
Říha
mob.: 606 200 691
Zbyněk
Pour
mob.: 606 337 797
[email protected]
586 04 Jihlava, Evţena Rosického 6.
e-mail:[email protected]
567 300 265
Antonín
Micka
Bedřich
Ščerban
[email protected]
762 36 Zlín, Hradská 854., PS 173
e-mail: [email protected]
577 218 325
Tomáš
Jankovič
Karel
Jankovič
[email protected]
9
www: hokejvysocina.cz
F - 567 300 265
mob.: 606 756 904
mob.: 724 933 912
567 331 434
www : www.kslh.zlin.cz
F.: 577 218 325
mob.: 737 533 722
mob.: 602 832 765
577 211 664
Účastníci soutěţí Ústeckého kraje 2013 – 2014
1) Krajská liga muţů
1. HC Roudnice n. L.
2. HC Slovan Louny
3. HC Lovosice
4. SK Kadaň „B“
2) Krajská liga juniorů
V sezoně 2013 – 2014 VV KSLH Ústeckého kraje soutěţ nevyhlásil pro malý počet přihlášek
3) Krajská liga dorostu
V sezoně 2013 – 2014 VV KSLH Ústeckého kraje soutěţ nevyhlásil pro malý počet přihlášek
4) Liga starších ţáků „A“ 2000, 2001
1. HC Sparta Praha
2. HC Litvínov
3. HC Kladno
4. Piráti Chomutov
5. HC Ústí n.L.
6.
7.
8.
9.
10.
HC Karlovy Vary
HC Kobra Praha
PZ Kladno
HC Hvězda Praha
HC Stadion Litoměřice
5) Liga mladších ţáků „C“ 2002, 2003
1. HC Sparta Praha
2. HC Litvínov
3. HC Kladno
4. Piráti Chomutov
5. HC Ústí n. L.
6) Liga starších ţáků
6. HC Karlovy Vary
7. HC Kobra Praha
8. PZ Kladno
9. HC Hvězda Praha
10. HC Stadion Litoměřice
„B“ 2000, 2001
1. SK HC Baník Most
2. HC Ústí n. L.
3. HC Děčín „A“
4. HC Kladno
5. HC Stadion Litoměřice
6.
7.
8.
9.
10.
HC Litvínov
HC Draci Bílina
HC Roudnice n.L.
HC Louny
7) Liga mladších ţáků „D“ 2002, 2003
1. SK HC Baník Most
2. HC Ústí n. L.
3. HC Děčín „A“
4. HC Kladno
5. HC Stadion Litoměřice
6. HC Litvínov
7. HC Draci Bílina
8. HC Roudnice n.L.
9. HC Louny
10. HC Děčín „B“
10
8) Krajská liga přípravek 2004 - (4. tříd)
1. HC Ústí n. L. „A“
2. HC Varnsdorf
3. HC Stadion Litoměřice
4. HC Děčín A
5. SK Kadaň
6. HC Litvínov
7. HC Ústí n. L. „B–1/pol.
8. HC Louny
9. Piráti Chomutov
10. HC Roudnice n.L.
11. SK Baník Most
12. HC Klášterec n.O.
13. HC Draci Bílina
9) Minihokej 2005 - (3. tříd)
Účastníci
1. HC Ústí n. L. A
2. HC Draci Bílina
3. HC Stadion Litoměřice
4. HC Děčín A
5. Piráti Chomutov A
6. ESC Dráţďany
7. HC Slovan Louny
8. SK Kadaň
9. SK HC Baník Most
10. HC Klášterec n.O.
11. HC Litvínov
12. HC Roudnice n.L.
13. HC Ústí n. L. B
14. Piráti Chomutov B
10) Minihokej 2006 - (2. tříd)
Účastníci :
1. HC Ústí n. L.
2. HC Draci Bílina
3. HC Stadion Litoměřice
4. HC Děčín
5. HC Litvínov A
6. HC Varnsdorf
7. HC Slovan Louny A
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
SK Kadaň
SK HC Baník Most
HC Klášterec n.O.
HC Litvínov B
HC Roudnice n.L.
Piráti Chomutov A
HC Slovan Louny B
Piráti Chomutov B
Skupiny, ve kterých hrají účastníci skupiny „F“ a „G“ - soutěţe – LSŢ a LMŢ
Skupina – F Karlovarský
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Karlovy Vary
Chomutov
Sokolov
Kadaň
Cheb
Ostrov n.O.
Klášterec n.O.
Tachov – M. Lázně
Mannheim
Skupina – G
MŢ+SŢ
MŢ+SŢ
MŢ+SŢ
MŢ+SŢ
MŢ+SŢ
MŢ+SŢ
MŢ+SŢ
MŢ+SŢ
MŢ+SŢ
11
Most
Ústí nad Labem
HC Kladno
Děčín „B“
Litoměřice
Litvínov
Bílina
Děčín „A“
Louny
Roudnice n.L.
Ústecký
MŢ+SŢ
MŢ+SŢ
MŢ+SŢ
MŢ
MŢ+SŢ
MŢ+SŢ
MŢ+SŢ
MŢ+SŢ
MŢ+SŢ
MŢ+SŢ
Telefonní čísla zimních stadionů zúčastněných oddílů
Oddíl
HC
Baník Sokolov
HC
Bílina
ESC Dráţďany
ESC Dráţďany - tlumočník
HC Děčín
HC Hvězda Praha
Piráti Chomutov
HC Cheb 2001
SK Kadaň
HC Karlovy Vary
HC Kladno
HC Klášterec n.O.
HC Litoměřice
HC Lovosice
HC Litvínov
HC Louny
HC Most
HC Ostrov n.O.
HC Roudnice n. L.
HC Sparta Praha
HC Ústí n. L.
HC Varnsdorf
ZS
Sokolov
Bílina
Dráţďany
Dráţďany
Děčín
Hvězda Praha
Chomutov
Cheb
Kadaň
KV Aréna
Kladno
Klášterec n.O.
Litoměřice
Lovosice
Litvínov
Louny
Most
Město Nejdek
Roudnice n.L.
Sparta Praha
Ústí n.L.
Varnsdorf
tel. číslo
352 600 383
417 823 927
00493514885252
00491704470135
412 512 790
602 765 300
775 784 810
354 432 586
474 332 349
359 909 112 (173)
312 247 048
474 376 851
416 735 480
416 532 491
476 767 211
415 652 077
910 801 344
603 582 200
416 809 085
266 727 411
728 885 886
604 212 482
12
mobil
602 765 301
775 346 178
602 430 508
1. Řízení soutěţí
Soutěţe krajských přeborů (dále KP) řídí Výkonný výbor Krajského svazu ledního hokeje Ústí nad
Labem (dále VV KSLH).
Řízení soutěţí krajských přeborů, včetně soutěţí ţákovské ligy, skupiny „A“ provádí prostřednictvím
své sportovně technické komise (dále jen STK).
HOK hrají utkání podle čl. 313 SDŘ na vlastní náklady.
VV KSLH delegoval na STK část pravomocí DK pro sezónu 2013/2014 STK při řešení přestupků
(porušení pravidel dle SDŘ) včetně ukládání finančních postihů za porušení řádů jednotlivců a
kolektivů při utkáních.
2. Všeobecné ustanovení pro všechny soutěţe řízené KSLH
Nedílnou součástí tohoto rozpisu jsou Stanovy, SDŘ, PLH, registrační a přestupní řád ČSLH.
Dále pak ustanovení a doplňky, prezentované na www stránkách ČSLH, respektive KSLH
www.hokejul.cz a jsou závazné pro všechny účastníky soutěţí
b) Utkání se hrají podle schválených a platných Pravidel IIHF LH a jejich doplňků.
Všichni hráči mohou startovat pouze na platné průkazy vystavené na základě Registračního a
Přestupního řádu LH.
c)
Hrací doba :
a) kategorie 4. třídy je 3 x 15 minut čistého času
b) kategorie 3. třídy je 3 x 15 minut hrubého času
c) kategorie 2. třídy je 3 x 15 minut hrubého času – turnajová soutěţ
d) pro ostatní kategorie je hrací doba 3 x 20 min. čistého času
d)
Termíny a začátky utkání jsou uvedeny v RS a jsou závazné pro všechny účastníky soutěţe. K
sehrání utkání v jiný den je třeba písemný souhlas soupeře a STK.
e)
Není-li rozpisem soutěţí stanoven termín a hodina začátku utkání je povinností pořádajícího
HOK zaslat soupeři, řídícímu orgánu a rozhodčím, pokud jiţ byli na toto utkání delegováni,
výzvu a to nejpozději 10 dní před stanoveným začátkem utkání.
f)
Veškeré vzájemné dohody o změně termínu jsou HK povinny předloţit STK KSLH ke schválení
podle Soutěţního řádu LH 10 dnů před poţadovanou změnou na předepsaném tiskopise, který
musí obsahovat:
1) název
e-mail :
2) razítka a podpisy obou HK
3) uvedení důvodů poţadované změny
4) v případě ohlášení změny v termínu kratším neţ výše uvedených 10 dnů, upřesňujících jen
hodinu začátku, den a místo (město) se nemění, platí poţadující HOK poplatek KSLH ve
výši 300,- Kč a doloţí STK kopii doklad o úhradě pro kontrolu.
5) v případě ohlášení změny v termínu kratším neţ výše uvedených 10 dnů, měnící den
utkání, místo utkání nebo změnu pořadatelství, platí poţadující HOK poplatek KSLH ve výši
500,- Kč a doloţí STK kopii dokladu o úhradě pro kontrolu.
g)
HOK mohou sehrát utkání ze závaţných důvodů i mimo původní termín, jestliţe jejich
dohodu schválí STK.
Veškeré změny termínu utkání jsou HOK povinny projednat telefonicky s předsedou STK.
Nerespektování tohoto ustanovení má za následek finanční postih ve výši 500,- Kč za
utkání
h)
13
ch) Utkání hraná dopoledne:
- do vzdálenosti
- do vzdálenosti
- do vzdálenosti nad
Utkání hraná odpoledne:
- do vzdálenosti
- do vzdálenosti nad
50 km nejdříve v 08,00 hodin
100 km nejdříve v 09,00 hodin
100 km nejdříve v 10,00 hodin
50 km
50 km
nejpozději v 16,00 hodin
nejpozději v 15,00 hodin
- V soutěţi juniorů a dorostů je nejpozdější začátek stanoven na 18,00 hodin.
- Výjimky po vzájemné písemné dohodě obou HOK schvaluje STK.
i)
Oba startující HOK a rozhodčí musí v maximální míře učinit vše pro sehrání mistrovského
utkání v nalosovaném termínu.
j)
V případě, ţe utkání nebylo sehráno v nalosovaném nebo náhradním termínu, schváleném
STK, je povinností obou HOK sdělit první pracovní den po nesehraném utkání písemně a
telefonicky předsedovi důvod STK, proč utkání nebylo sehráno.
k)
Pokud utkání nebylo sehráno z důvodu vyšší moci je povinností obou HOK postupovat dle
čl. 305 SDŘ.
l)
Odloţení nebo nesehraní utkání z důvodu epidemie lze akceptovat pouze pokud bude tato
vyhlášena hygienikem.
m)
Nastoupí-li muţstva k utkání ve shodných barvách dresů je povinností domácího muţstva
nastoupit k utkání v rozdílné barvě dresů.
n)
Všechny uloţené finanční postihy a disciplinární poplatky jsou HOK, rozhodčí a funkcionáři
povinni uhradit a v předepsaném termínu a zaslat KSLH doklad o úhradě pro kontrolu.
Nesplnění této povinnost má za následek zastavení činnosti se všemi důsledky.
3. Věkové kategorie
* Krajská liga Muţů
hráči, celého ročníku 1993 a starší
* Starší ţáci „A“ , „B“
hráči ročníků 2000 + 2001
v utkání mohou nastoupit maximálně 3 hráči ročníku 2002
* Mladší ţáci „C“, „D“
hráči ročníků 2002 + 2003
v utkání mohou nastoupit maximálně 3 hráči ročníku 2004
* Krajská liga přípravek 2004
hráči ročníku 2004
* Minihokej 2005
hráči ročníku 2005
* Minihokej 2006
hráči ročníku 2006
* Dívky :
sezona 2013 – 2014
starší ţáci - dívky ročníku 1999
mladší ţáci - dívky ročníku 2001
* Povolení startu ve vyšší věkové kategorii na základě poţadavku OLH vystavuje STK na tiskopise příloha č.2.
* Převod hráče do vyšší věkové kategorie : pro převod hráče do vyšší kategorie platí článek
219 SDŘ LH.
Protokol o souhlasu se startem hráče ve vyšší věkové skupině musí být potvrzen lékařem, HOK, u
mladistvých do 15ti let rodičem nebo zákonným zástupcem.
Za zařazení hráčů, odpovídajících výše uvedeným věkovým kategoriím do jednotlivých druţstev,
plně zodpovídají HOK.
14
4. Lékařská prohlídka
a) kaţdý hráč musí mít potvrzení o lékařské prohlídce; potvrzení je platné 1 rok; za dodrţování
této povinnosti odpovídá HOK, který můţe mít potvrzení o lékařské prohlídce vystaveno
pro hráče i hromadně,
b) pro start ve vyšší věkové kategorii dle čl. 219 Soutěţního a disciplinárního řádu ČSLH (dále
jako „SDŘ ČSLH“) musí být sepsán „Protokol o souhlasu se startem ve vyšší věkové
kategorii“
(Příloha č. 2).
c) kontrolu potvrzení o lékařské prohlídce (Příloha č. 3) a protokolu o souhlasu se startem ve
vyšší věkové kategorii je oprávněn provádět řídící orgán soutěţe.
V soutěţích extraliga, I. liga ČR, II. liga ČR, ELJ, LJ, ELSD, LSD, ELMD a LMD je povinností
pořádajícího klubu vybavit zimní stadion externím defibrilátorem ve funkčním stavu,
v blízkém dosahu a připravenému k okamţitému pouţití při utkání. V ostatních soutěţích
řízených VV KSLH případně VV OSLH se toto doporučuje.
5. Soupisky hráčů
Pokud má HOK v jedné soutěţi dvě druţstva, musí předloţit řídícímu orgánu soutěţe, před
jejím zahájením (7 dní), soupisku „A“ druţstva ve 3 vyhotoveních.
Tato musí obsahovat nejméně 16 hráčů, včetně jednoho brankáře. Dále se postupuje dle
čl. 220 - 224 SDŘ ČSLH.
6. Rozhodčí a instruktoři
a)
b)
c)
d)
e)
Mistrovská utkání muţů, a starších ţáků jsou řízena třemi rozhodčími, u mladších kategorií
dvěma rozhodčími.
K utkání mohou být delegování pouze hlavní rozhodčí, kteří jsou na seznamu schválených
rozhodčích VV KSLH na základě doporučení KKR. Za dodrţování tohoto ustanovení
zodpovídají předsedové OKR. Nedodrţení tohoto opatření má za následek disciplinární
řízení.
K řízení mistrovských, přátelských a turnajových utkání mohou být delegováni pouze
rozhodčí vlastnící platnou licenci, jsou-lu uvedeni v adresáři rozhodčích, eventuálně v jeho
doplňku. Za dodrţování tohoto ustanovení zodpovídají předsedové OKR. Nedodrţení
tohoto opatření má za následek disciplinární řízení.
Delegaci rozhodčích na mistr. utkání Muţů provádí průběţně komise rozhodčích KSLH.
Delegaci rozhodčích na ostatní mistrovská utkání provádějí příslušné okresní komise
rozhodčích podle pokynů KR KSLH. Dále OKR provádějí delegaci rozhodčích na přátelská a
turnajová utkání a k výkonu pomocných funkcí.
Poţadavky na delegaci instruktorů musí HOK předloţit VV KS LH nejpozději do 7 dnů před
utkáním. Delegace instruktora se provádí na náklady ţadatele.
7. Náhrady rozhodčím
a)
b)
Odměňování se řídí směrnicí pro poskytování odměn a náhrad rozhodčím v soutěţích
řízených ČSLH.
Kdyţ se utkání neuskuteční, náleţí rozhodčím odměna v poloviční výši + cestovné
CESTOVNÉ. Účtuje se podle skutečně pouţitého dopravního prostředku. Pokud rozhodčí
pouţije osobní automobil - pouţívá se tarifu schváleného VV ČSLH pro výpočet
kilometrovného,který činí v soutěţích řízených KSLH včetně ţákovské ligy 5,-Kč za 1 km
Rozhodčí mohou účtovat pouze náhradu za jeden osobní automobil pro celou trojici.
8. Povinnosti rozhodčích
a)
K utkání mohou nastoupit pouze hráči, kteří jsou uvedeni v Zápise o utkání, mají platný
registrační průkaz, jsou uvedeni na potvrzeném seznamu hráčů (u kategorií, kde je
15
b)
c)
d)
předepsán) a případně mají povolen start za vyšší věkovou kategorii. V případě nesplnění
některé z výše uvedených náleţitostí, rozhodčí nepřipustí hráče ke hře a tuto skutečnost
uvede v Zápise o utkání.
V případě, ţe trenér nepředloţí platnou licenci, rozhodčí ho připustí ke hře a uvede důvod
nepředloţení do Zápisu o utkání.
V kaţdém případě je povinností rozhodčího uvést do ZÁPISU zda byly či nebyly trenérské
licence předloţeny
Mimořádné situace řešit podle Pravidel ledního hokeje Soutěţního, disciplinárního řádu a
ostatních platných směrnic. Všechny důleţité skutečnosti (např. nevhodné chování
trenérů, hráčů, diváků, nedohrání utkání, nepřipuštění hráče (ů) ke hře apod.) podrobně
uvést v zápisu o utkání včetně srozumitelného popsání všech udělených větších,osobních,
osobních do konce utkání a trestů ve hře.
Hlavní rozhodčí zodpovídá za správnost všech uvedených náleţitostí v „Zápisu o
utkání“ (t. j. č. utkání, soupeři, věková kategorie, datum utkání, výsledek utkání, třetiny a
správnost popisu utkání, skutečností, ke kterým při utkání došlo).
Dále je povinen uvést, zda byla či nebyla při utkání zajištěna pořad. a zdrav. sluţba.
Čároví rozhodčí odpovídají za to, ţe k utkání nastoupí pouze hráči, kteří splňují
předepsané náleţitosti viz bod a) a u svého jména v zápise označí druţstvo, jehoţ
náleţitosti kontroloval. Je-li utkání řízeno dvěma rozhodčími, zodpovídají oba za
dodrţování bodů a) - e).
Rozhodčí v případě kdy uloţí Trest ve hře, Osobní trest do konce utkání a Osobní trest
podrobně a srozumitelně popíše důvod uloţení tohoto trestu. Při uloţení Trestu ve hře
odebere hráči registrační průkaz a zašle jej spolu se Zápisem o utkání KSLH.
Při uloţení OT a Osobního trestu do konce utkání se registrační průkaz neodebírá.
Rozhodčí je povinen odeslat „Zápis o utkání“ nejpozději první pracovní den po
utkání na adresu :
Česká unie sportu – KSLH
PO BOX 69
Vaníčkova 11,
400 01 Ústí nad Labem
i)
Za opoţděně zaslání ZÁPISU nebo chybně vyplněném Zápisu o utkání bude příslušnému
rozhodčímu udělena pořádková pokuta ve výši do 500,- Kč za kaţdý zápis.
Za ztracený zápis do 1 000,- Kč (ztracený zápis se povaţuje po uplynutí 3 týdnů po
utkání).
h)
V případě nemoci, nebo náhlého pracovního zaneprázdnění je delegovaný rozhodčí povinen
písemně se omluvit příslušné OKR, popř. KKR, které jsou povinny zajistit kvalifikovanou
náhradu. Dojde-li k přeobsazení utkání OKR nebo KKR, uvede tuto skutečnost rozhodčí
v Zápise o utkání.
a)
Kontrola totoţnosti hráče (hráčů) ve všech věkových kategoriích můţe být provedena v
průběhu celého utkání. Způsob a místo provedení kontroly totoţnosti určí rozhodčí v souladu
s články 330 aţ 332 SDŘ.
Kontroly totoţnosti se kromě kontrolovaných hráčů zúčastní vedoucí druţstev a kapitáni obou
celků, kteří svými podpisy potvrdí výsledek provedené kontroly totoţnosti.
Rozhodčí nechá vţdy napsat vlastnoručně kontrolovaným hráčem "provedena kontrola
totoţnosti" a podepsat se celým jménem.
Je-li zřejmé, ţe je vše v pořádku, nechá rozhodčí hráče pokračovat ve hře.
Je-li jednoznačné, ţe se jedná o neoprávněný start a nebo jsou-li pochybnosti o totoţnosti
hráče, rozhodčí ho nepřipustí k další hře vykáţe jej do šatny.
9. Kontrola totoţnosti
b)
c)
d)
e)
16
f)
g)
h)
Hráči, starší 15-ti let, jsou povinni prokázat svoji totoţnost občanským průkazem. Nemůţe-li se
hráč prokázat občanským průkazem, rozhodčí ho nepřipustí k další hře a vykáţe hráče do
šatny.
Zjištěné skutečnosti, je rozhodčí povinen vţdy uvést v zápise o utkání.
Kapitánu a vedoucímu druţstva umoţní rozhodčí nahlédnout do zápisu o utkání za účelem
zjištění jména a příjmení kteréhokoli hráče soupeře.
Pokud rozhodčí nedodrţí výše uvedené zásady kontroly totoţnosti, nebo provedení kontroly
totoţnosti odmítnou, bude vůči nim zavedeno disciplinární řízení.
10. Výstroj hráčů
Výstroj hráčů se řídí Pravidly ledního hokeje 2010-2014 s místními úpravami viz. (Příloha č. 4)
11. Povinnosti oddílů – klubů po utkání
a)



Výsledky ze všech kategorií jsou povinny domácí HOK nahlásit sekretáři VV KS LH na
telefonní číslo: 475 200 631, po utkání, v pondělí, nebo první pracovní den po
utkání. mezi 06.30 - 08,30 hod.
lze i na záznamník po utkání č. t. 475 200 631
nebo na stejné číslo faxem
nebo na E-mail : [email protected], [email protected]
Nesplnění povinnosti bude pokutováno částkou 200,- Kč za kaţdé nenahlášené utkání.
V případě řízení utkání laickými rozhodčími zodpovídá pořádající HOK za odeslání Zápisu o
utkání první pracovní den po sehraném utkání na adresu řídícího svazu
12. Disciplinární komise
a)
b)
c)
e)
veškeré přestupky hráčů. trenérů a funkcionářů, které jsou uvedeny v zápise o utkání, řeší
disciplinární komise (DK) řídícího orgánu ve spolupráci s STK,
hráč nebo funkcionář, který obdrţí trest ve hře (dále jako „TH“), má nepodmíněně
zastavenou činnost s tím, ţe registrační průkaz, hráčský průkaz nebo průkaz trenéra
rozhodčí odebírá a zasílá spolu se zápisem o utkání na KSLH, přičemţ o ukončení
zastavení činnosti rozhodne disciplinární komise KSLH,
projednání přestupku hráče nebo funkcionáře musí předcházet úhrada poplatku za
projednávání ve výši 500,- Kč na číslo účtu 234207784/0600, variabilní symbol je
registrační číslo klubu a do zprávy pro příjemce se píše jméno provinilce) a zaslání
potvrzení o úhradě DK KSLH (čl. 524 SDŘ); bez úhrady výše uvedeného poplatku nebude
přestupek projednáván,
v případě uloţení pokuty jednotlivci nebo kolektivu je povinností HOK dodrţet termín
splatnosti a doloţit kopii dokladu o zaplacení; pokud nebude ve stanoveném termínu
kopie o úhradě doloţena, zastavuje se příslušnému druţstvu HOK činnost,
viz - finanční postihy DK KSLH. Viz příloha č. 5
13. Ustanovení o osobních trestech
a)
HOK vede vlastní evidenci uloţených osobních trestů do konce utkaní (OK) u hráčů
všech věkových kategoriích a osobních trestů (desetiminutových) udělených v utkáních
mládeţnických kategorií včetně kategorie dorostů a juniorů (týká se i hráčů mládeţnického
věku při startu za muţe). HOK zodpovídá za správnost evidence.
Evidence výše uvedených trestů se vede v kaţdé věkové kategorii samostatně (startuje-li
hráč za dvě nebo více věkových kategorii, započítávají se mu výše uvedené tresty v kaţdé
věkové kategorii samostatně).
Evidence trestů-upřesnění výkladu čl. 529
17
b)
c)
Je-li v téţe soutěţi nebo turnaji v kategorii muţů uloţen témuţ hráči druhý osobní
do konce utkání (OK), zastavuje se mu automaticky činnost na jedno následující utkání
v téţe soutěţi nebo turnaji a evidence trestů začíná znovu. Jiné tresty se neevidují, při
nepodmíněném zastavení činnosti hráče disciplinární komise přihlédne k jiţ uloţenému
osobnímu trestu do konce utkání.
Je-li v mládeţnické mistrovské nebo nemistrovské, dlouhodobé nebo krátkodobé
soutěţi uloţen témuţ Hráči druhý vyšší trest, s tím ţe pro účely ustanovení tohoto
odstavce se sčítají pouze osobní tresty /10´/ (OT) a tresty do konce utkání /20´/) (OK)
má hráč automaticky v následujícím utkání zastavenou činnost na jedno následující utkání
v této soutěţi a evidence trestů začíná znovu. Pokud stejný Hráč obdrţí ve stejné soutěţi
opět další druhý vyšší trest, počet utkání zastavení činnosti se vţdy násobí (2,4,,8
atd.utkání).
14. Trenéři
a)
b)
a)
b)
c)
Trenérská činnost bez platné trenérské licence se v soutěţích ČSLH nepovoluje, přičemţ
se za drţitele trenérské licence povaţuje i trenér příslušnou trenérskou licenci studující, a
to dle posouzení TMK řídícího orgánu soutěţe,
součástí přihlášky do soutěţe je uvedení jména a licence hlavního trenéra a jeho
asistenta; kontrolu uvedených trenérských licencí na přihlášce provede STK KSLH ve
spolupráci s TMK. Současně s registračními či hráčskými průkazy předloţí muţstvo před
utkáním hlavnímu rozhodčímu ke kontrole platné originály trenérských průkazů hlavního
trenéra a jeho asistenta, v případě zjištěných nedostatků se bude postupovat v souladu s
platným SDŘ
uplatnění jakékoli výjimky v trenérských licencích podléhá schválení řídícího orgánu
soutěţe na základě doporučení příslušné TMK.
15. Zdravotní zabezpečení
povinností domácího oddílu je zajistit zdravotní zabezpečení. Při utkání musí být přítomen
lékař(ka), resp. Zdravotník (ce).
musí být připravena a přístupna ošetřovna se základním vybavením a telefonem
k přivolání lékařské pomoci.
v soutěţích, řízených ČSLH, je povinný defibrilátor, v ostatních soutěţích se doporučuje.
16. Vedoucí druţstva
Je povinen předat hostujícímu druţstvu zápis o utkání, se všemi náleţitostmi, nejméně
45´před utkáním.
Po utkání podepíše rubriky branky a tresty, čímţ bere toto na vědomí.
17 Protest a odvolání
Protesty a odvolání proti rozhodnutí komisí VV KSLH se podávají doporučenou poštou dle SDŘ
LH čl. 601 aţ 621.
UPOZORNĚNÍ : případné podání protestu či odvolání nemá odkladný účinek pro zaplacení
uloţených postihů. Nebude-li ve stanoveném termínu finanční postih uhrazen, je to pro DK
důvodem k zastavení činnosti příslušnému druţstvu do doby splnění závazku.
Rozhodnutí o uloţení pokut platí aţ do případného vyhovění odvolání-viz SDŘ LH čl.601 aţ 621
18. Tituly a odměny
Vítězná druţstva v jednotlivých kategoriích obdrţí od VV KSLH pohár za 1. místo, diplom a titul
"PŘEBORNÍK..". Druţstva na druhém a třetím místě obdrţí diplomy.
19. Hodnocení výsledků
Pro hodnocení výsledků v soutěţích platí články 401 aţ 412 SDŘLH.
18
20. Administrativně pořádkové postihy
Za porušení Pravidel LH, SDŘ, Rozpisu mistrovských soutěţí a dalších ustanovení ČSLH a KS LH
- VV KSLH delegoval na STK pravomoc, ukládat administrativně pořádkové postihy a poplatky
provinilým HOK do 10.000,- a jednotlivcům do 2.000,- Kč dle závaţnosti přestupku v souladu s
přílohou, č. 3 na str.53-59 SDŘ LH a přílohou č.1 RS 2013 - 2014.
21. Další povinnosti oddílů - klubů
a)
b)
c)
d)
HOK je povinen ihned nahlásit kaţdou změnu organizačního pracovníka případně další změny,
které nastaly po vydání tohoto ROZPISU (např. změny adres, tel. čísla atp.) STK a kromě toho i
všem oddílům s nimiţ hraje v soutěţi.
nahlásit STK konání turnajů a výjezdy druţstev do zahraničí.
Přihlášky do soutěţí pro sezónu 2014 - 2015 zašlou HOK doporučenou poštou (ve dvou
vyhotoveních) nejpozději do 14. IV. 2014 na adresu KSLH.
HOK jejichţ druţstva hrají LŢ jsou povinny po odehrání kaţdé poloviny soutěţe odeslat na
adresu VV KS LH zpracované kanadské hodnocení hráčů druţstev SŢ „A“, „B“ MŢ „C“ a „D“ .
V případě nedodrţení ustanovení bude HOK udělen finanční postih ve výši 500,- Kč za
druţstvo.
22. Závěrečná ustanovení
Řídící orgán soutěţí - STK VV KS LH - si vyhrazuje právo provést v průběhu soutěţí opatření k
zajištění zdárného průběhu soutěţí. Uzavřením a vyhlášením výsledků tabulek soutěţí, končí
příslušnost HOK k soutěţím, které absolvovaly.
Finanční a disciplinární postihy se přenášejí do následujících sezón.
Směrnice v tomto Rozpise doplňují ustanovení SDŘ pro soutěţe řízené VV KSLH Ústí n.L.
23. Seznam příloh
Příloha č. 1. Hlášenka utkání
Příloha č. 2. Protokol o povolení startu ve vyšší věkové kategorii čl. 219 SDŘ LH
Příloha č. 3 Sportovní prohlídky hráčů ledního hokeje
Příloha č. 4 Přehled povinné výstroje hráčů a výjimek z pravidel ledního hokeje 2010– 2014
Příloha č. 5 Administrativně pořádkové poplatky a náhrady
Příloha č. 6 pravidla minihokeje
Příloha č. 7 Domácí ustanovení k pravidlům ledního hokeje pro hru tělem a holí v ţák.kateg.
Příloha č. 8. Odměny za řízení utkání podle soutěţí
19
Krajská liga muţů
Systém: osm kol každý s každým.

Hrací dny Ne (So),
Hodnocení soutěže: soutěž bude hodnocena tříbodovým systémem :
a) za vítězství v základní hrací době
3
b) za prohru v základní hrací době
0
c) za nerozhodný výsledek získává každé mužstvo
1
utkání se neprodlužuje a následují 3 samostatné nájezdy na každé
straně, po té po jednom nájezdu do rozhodnutí
d) vítěz samostatných nájezdů získává další
1
*
Mužstvo, které se umístí na prvním místě získá titul „Přeborník ...“
s právem postupu do kvalifikace o II. ligu, dále pak pohár a diplom.
Rozlosování :
1. HC Roudnice n.L.
2. HC Slovan Louny
1. kolo 13. 10. 2013 neděle
1.
Roudnice n. L.
2.
HC Louny
2. kolo 20. 10. 2013 neděle
3.
SK Kadaň B
4.
Roudnice n. L.
3. kolo 27. 10. 2013 neděle
5.
HC Louny
6.
HC Lovosice
4. kolo 03. 11. 2013 neděle
7.
SK Kadaň B
8.
HC Louny
5. kolo 10. 11. 2013 neděle
9.
SK Kadaň B
10.
HC Louny
6. kolo 17. 11. 2013 neděle
11.
SK Kadaň B
12.
Roudnice n. L.
7. kolo 24. 11. 2013 neděle
13.
Roudnice n. L.
14.
HC Louny
8. kolo 01. 12. 2013 neděle
15.
HC Lovosice
16.
Roudnice n. L.
9. kolo 08. 12. 2013 neděle
17.
HC Louny
18.
HC Lovosice
10. kolo 15. 12. 2013 neděle
19.
SK Kadaň B
20.
HC Lovosice
body
bodů
bod
bod
3. HC Lovosice
4. SK Kadaň B
SK Kadaň B
HC Lovosice
:
:
HC Lovosice
HC Louny
:
17:00
:
výzva
SK Kadaň B
Roudnice n. L.
:
:
výzva
Roudnice n. L.
HC Lovosice
:
:
výzva
17:00
HC Lovosice
Roudnice n. L.
:
17:00
:
výzva
HC Louny
HC Lovosice
:
17:00
:
výzva
SK Kadaň B
HC Lovosice
:
:
výzva
17:00
SK Kadaň B
HC Louny
:
:
výzva
SK Kadaň B
Roudnice n. L.
:
17:00
:
výzva
Roudnice n. L.
HC Louny
:
:
20
So 12.10.
So 26.10.
So
So
výzva
18:00
18:00
17:00
výzva
17:00
11. kolo 22. 12. 2013 neděle
21.
HC Lovosice
22.
HC Louny
12. kolo 29. 12. 2013 neděle
23.
SK Kadaň B
24.
Roudnice n. L.
13. kolo 05. 01. 2014 neděle
25.
Roudnice n. L.
26.
HC Lovosice
14. kolo 12. 01. 2014 neděle
27.
SK Kadaň B
28.
Roudnice n. L.
15. kolo 19. 01. 2014 neděle
29.
HC Louny
30.
HC Lovosice
16. kolo 26. 01. 2014 neděle
31.
SK Kadaň B
32.
HC Lovosice
17. kolo 02. 02. 2014 neděle
33.
HC Lovosice
34.
HC Louny
18. kolo 09. 02. 2014 neděle
35.
SK Kadaň B
36.
Roudnice n. L.
19. kolo 16. 02. 2014 neděle
37.
Roudnice n. L.
38.
HC Louny
20. kolo 23. 02. 2014 neděle
39.
SK Kadaň B
40.
Roudnice n. L.
21. kolo 02. 03. 2014 neděle
41.
HC Louny
42.
HC Lovosice
22. kolo 09. 03. 2014 neděle
43.
SK Kadaň B
44.
HC Lovosice
23. kolo 16. 03. 2014 neděle
45.
HC Lovosice
46.
HC Louny
24. kolo 23. 03. 2014 neděle
47.
SK Kadaň B
48.
Roudnice n. L.
SK Kadaň B
Roudnice n. L.
:
:
výzva
HC Louny
HC Lovosice
:
17:00
:
výzva
SK Kadaň B
HC Louny
:
:
HC Lovosice
HC Louny
:
17:00
:
výzva
SK Kadaň B
Roudnice n. L.
:
17:00
:
výzva
Roudnice n. L.
HC Louny
:
:
So
výzva
17:00
SK Kadaň B
Roudnice n. L.
:
So
17:00
:
výzva
HC Louny
HC Lovosice
:
17:00
:
výzva
SK Kadaň B
HC Lovosice
:
:
výzva
17:00
HC Lovosice
HC Louny
:
17:00
:
výzva
SK Kadaň B
Roudnice n. L.
:
:
17:00
výzva
Roudnice n. L.
HC Louny
:
:
SK Kadaň B
Roudnice n. L.
:
:
HC Louny
HC Lovosice
:
:
21
So
So
17:00
výzva
17:00
So
výzva
17:00
So
17:00
výzva
17:00
výzva
Liga starších ţáků - „A „ 2000-2001 a liga mladších ţáků „C“ 2000 - 2003
technické normy
Startují : SŢ - startují hráči dvouročníku 2000 - 2001 (dívky navíc i ročník 1999). Do utkání smí
nastoupit maximálně tři mladší hráči ročníku 2002 (po splnění čl. 219 SDŘ)
MŢ - startují hráči dvouročníku 2002-2003 (dívky navíc ročník 2001). Do utkání smí
nastoupit maximálně tři mladší hráči ročníku 2004 (po splnění čl. 219 SDŘ)
V případě neoprávněného startu hráče (start na cizí RP) se uděluje finanční postih 10.000,- Kč.
Současně se trenéru zastavuje činnost na jeden rok s přerušením.
Pohyb hráčů : Mezi týmy SŢ „A“ a SŢ „B“ je volný pohyb hráčů. Stejné pravidlo platí i mezi týmy
MŢ “C“ a MŢ „D“. V celém víkendu lze však nastoupit pouze za jeden tým. Není
proto moţné,aby hráč v sobotu hrál za SŢ“A“ a v neděli za SŢ“B“
Stejné pravidlo platí mezi všemi týmy „SŢ "A",SŢ "B",MŢ "C" a MŢ "D".
Zahájení
: 14. 09. 2013
Ukončení
: 23. 03. 2014
Hrací systém : - v pěti skupinách celkem 47 klubů se dvěma druţstvy SŢ“A“ a MŢ „C“
- jednotný dvoubodový systém (čl.402 SDŘ)
- ve skupinách čtyřkolové rozlosování kaţdý s kaţdým
(36 kol) se stejnou
termínovou listinou
- hraje se formou dvojutkání, zahajují MŢ
- úprava ledové plochy vţdy po dvou třetinách, rozbruslení 10 min.
- bez následné úpravy ledu
Postup a sestup :- Pouze pro vítěze skupin SŢ „A“ bude organizován turnaj o přeborníka ČR.
Nikdo nikam nesestupuje.
Hrací dny
: Hracím dnem je sobota + prázdniny a svátky.
Herním dnem vloţeného kola je středa-pokud se kluby nedohodnou jinak
Volné termíny :
Pro turnaje ČSLH výběrů krajů ročníků 1999 a 2000 jsou určeny následující
termíny (pro ročník 1999 jsou to soboty, pro ročník 2000 neděle)
I.
II. roč. 1999 :
roč. 2000 :
III. roč. 2000 :
Začátky utkání:
Ostatní:
9. - 10. 11. 2013
19. - 24. 1. 2014 - ZODM – Vysočina
26. 1. 2014
23. 3. 2014
Pokud se kluby nedohodnou jinak, platí pro začátky prvního utkání
následující upřesnění
- víkend (svátek) 09:00 – 17:00 hodin
- pracovní den do 100 km - 11:00 – 17:00 hod.
nad 100 km - 11:00 – 16:00 hod.
a)
b)
c)
e)
f)
g)
h)
i)
Všichni hráči musí absolvovat lékařskou prohlídku minimálně od praktického
lékaře, včetně vyšetření klidového EKG.
Vybavení stadionu defibrilátorem se doporučuje.
Pořádající klub je povinen po utkání zajistit kopii
„Zápisu o utkání“ pro
hostující druţstvo.
Pořádající klub je povinen první pracovní den po utkání do 09:00 hodin
nahlásit výsledek utkání na řídící krajský svaz.
Dle směrnice ČSLH č. 50 musí být hlavní trenér drţitelem trenérské licence
nejméně „B“,
asistent drţitelem nejméně licence C, C+mládeţ.
Rozhodčí je povinen první pracovní den (dle směrnice ČSLH č. 49) zpracovaný
Zápis o utkání odeslat na řídící krajský svaz dané skupiny.
Utkání SŢ „A“ 2000-2001 jsou řízena třemi rozhodčími,utkání MŢ „C“ dvěma
Utkání ročníku 2002 a mladší se při hře „do těla“ řídí směrnicí ČSLH č. 55
22
Liga starších ţáků - „A“ 2000 – 2001
Nalosovaná čísla: 1.
2.
3.
4.
5.
HC Sparta Praha
HC Litvínov
HC Kladno
Piráti Chomutov
HC Ústí n. L.
1. kolo 14. 09. 2013 sobota
8001
HC Sparta Praha
8002
HC Litvínov
8003
HC Kladno
8004
Piráti Chomutov
8005
HC Ústí n.L.
2. kolo 21. 09. 2013 sobota
8006
HC Litoměřice
8007
HC Kobra Praha
8008
PZ Kladno
8009
HC Hvězda Praha
8010
HC Sparta Praha
3. kolo 25. 09. 2013 středa
8011
HC Litvínov
8012
HC Kladno
8013
Piráti Chomutov
8014
HC Ústí n.L.
8015
HC Karlovy Vary
4. kolo 28. 09. 2013 sobota
8016
HC Litoměřice
8017
PZ Kladno
8018
HC Hvězda Praha
8019
HC Sparta Praha
8020
HC Litvínov
5. kolo 05. 10. 2013 sobota
8021
HC Kladno
8022
Piráti Chomutov
8023
HC Ústí n.L.
8024
HC Karlovy Vary
8025
HC Kobra Praha
6. kolo 12. 10. 2013 sobota
8026
HC Litoměřice
8027
HC Hvězda Praha
8028
HC Sparta Praha
8029
HC Litvínov
8030
HC Kladno
7. kolo 19. 10. 2013 sobot
8031
Piráti Chomutov
6. HC Karlovy Vary
7. HC Kobra Praha
8. PZ Kladno
9. HC Hvězda Praha
10.HC Stadion Litoměřice
den
HC Litoměřice
HC Hvězda Praha
PZ Kladno
HC Kobra Praha
HC Karlovy Vary
:
:
:
:
:
HC Karlovy Vary
HC Ústí n.L.
Piráti Chomutov
HC Kladno
HC Litvínov
:
:
:
:
:
HC Litoměřice
HC Sparta Praha
HC Hvězda Praha
PZ Kladno
HC Kobra Praha
:
:
:
:
:
HC Kobra Praha
HC Karlovy Vary
HC Ústí n.L.
Piráti Chomutov
HC Kladno
:
:
:
:
:
HC Litoměřice
HC Litvínov
HC Sparta Praha
HC Hvězda Praha
PZ Kladno
:
:
:
:
:
PZ Kladno
HC Kobra Praha
HC Karlovy Vary
HC Ústí n.L.
Piráti Chomutov
:
:
:
:
:
HC Litoměřice
:
23
NE 22.9.
čas
výzva
13:15
výzva
14:00
13:15
15:15
12:15
výzva
16:00
výzva
17:15
výzva
14:00
13:15
13:30
NE 29.9.
16:45
výzva
16:00
výzva
13:15
výzva
14:00
výzva
14:15
12:15
NE 13.10.
15:15
16:00
výzva
13:15
výzva
14:00
8032
HC Ústí n.L.
8033
HC Karlovy Vary
8034
HC Kobra Praha
8035
PZ Kladno
8. kolo 23. 10. 2013 středa
8036
HC Litoměřice
8037
HC Sparta Praha
8038
HC Litvínov
8039
HC Kladno
8040
Piráti Chomutov
9. kolo 26. 10. 2013 sobota
8041
HC Ústí n.L.
8042
HC Karlovy Vary
8043
HC Kobra Praha
8044
PZ Kladno
8045
HC Hvězda Praha
10. kolo 28. 10. 2013 pondělí
8046
HC Litoměřice
8047
HC Hvězda Praha
8048
PZ Kladno
8049
HC Kobra Praha
8050
HC Karlovy Vary
11. kolo 30. 10. 2013 středa
8051
HC Karlovy Vary
8052
HC Ústí n.L.
8053
Piráti Chomutov
8054
HC Kladno
8055
HC Litvínov
12. kolo 02. 11. 2013 sobota
8056
HC Litoměřice
8057
HC Sparta Praha
8058
HC Hvězda Praha
8059
PZ Kladno
8060
HC Kobra Praha
13. kolo 6. 11. 2013 středa
8061
HC Kobra Praha
8062
HC Karlovy Vary
8063
HC Ústí n.L.
8064
Piráti Chomutov
8065
HC Kladno
14. kolo 16. 11. 2013 sobota
8066
HC Litoměřice
8067
HC Litvínov
8068
HC Sparta Praha
8069
HC Hvězda Praha
8070
PZ Kladno
HC
HC
HC
HC
Kladno
Litvínov
Sparta Praha
Hvězda Praha
:
:
:
:
16:45
14:15
12:15
výzva
HC Hvězda Praha
PZ Kladno
HC Kobra Praha
HC Karlovy Vary
HC Ústí n.L.
:
:
:
:
:
17:15
výzva
17:15
výzva
14:00
HC Litoměřice
Piráti Chomutov
HC Kladno
HC Litvínov
HC Sparta Praha
:
:
:
:
:
17:45
14:15
12:15
výzva
16:00
HC Sparta Praha
HC Litvínov
HC Kladno
Piráti Chomutov
HC Ústí n.L.
:
:
:
:
:
17:00
výzva
výzva
výzva
výzva
HC Litoměřice
HC Kobra Praha
PZ Kladno
HC Hvězda Praha
HC Sparta Praha
:
:
:
:
:
13:30
13:15
14:00
výzva
17:15
HC Litvínov
HC Kladno
Piráti Chomutov
HC Ústí n.L.
HC Karlovy Vary
:
:
:
:
:
13:15
výzva
16:00
výzva
12:15
HC Litoměřice
PZ Kladno
HC Hvězda Praha
HC Sparta Praha
HC Litvínov
:
:
:
:
:
výzva
13:30
13:15
14:00
výzva
HC Kladno
Piráti Chomutov
HC Ústí n.L.
HC Karlovy Vary
HC Kobra Praha
:
:
:
:
:
24
NE 17.11.
15:15
13:15
výzva
16:00
výzva
15. kolo 23. 11. 2013 sobota
8071
PZ Kladno
8072
HC Kobra Praha
8073
HC Karlovy Vary
8074
HC Ústí n.L.
8075
Piráti Chomutov
16. kolo 30. 11. 2013 sobota
,8076 HC Litoměřice
8077
HC Kladno
8078
HC Litvínov
8079
HC Sparta Praha
8080
HC Hvězda Praha
17. kolo 04. 12. 2013 středa
8081
HC Hvězda Praha
8082
PZ Kladno
8083
HC Kobra Praha
8084
HC Karlovy Vary
8085
HC Ústí n. L.
18. kolo 07. 12. 2013 sobota
8086
HC Litoměřice
8087
Piráti Chomutov
8088
HC Kladno
8089
HC Litvínov
8090
HC Sparta Praha
19. kolo 14. 12. 2013 sobot
8091
HC Sparta Praha
8092
HC Litvínov
8093
HC Kladno
8094
Piráti Chomutov
8095
HC Ústí n.L.
20. kolo 21. 12. 2013 sobota
8096
HC Litoměřice
8097
HC Kobra Praha
8098
PZ Kladno
8099
HC Hvězda Praha
8100
HC Sparta Praha
21. kolo 28. 12. 2013 sobota
8101
HC Litvínov
8103
Piráti Chomutov
8104
HC Ústí n.L.
8105
HC Karlovy Vary
22. kolo 04. 01. 2014 sobota
8106
HC Litoměřice
8107
PZ Kladno
8108
HC Hvězda Praha
8109
HC Sparta Praha
8110
HC Litvínov
HC
HC
HC
HC
HC
Litoměřice
Hvězda Praha
Sparta Praha
Litvínov
Kladno
:
:
:
:
:
výzva
12:15
14:15
17:45
14:00
Piráti Chomutov
HC Ústí n.L.
HC Karlovy Vary
HC Kobra Praha
PZ Kladno
:
:
:
:
:
13:30
výzva
13:15
výzva
16:00
HC Litoměřice
HC Sparta Praha
HC Litvínov
HC Kladno
Piráti Chomutov
:
:
:
:
:
15:00
výzva
výzva
13:30
13:15
HC Ústí n.L.
HC Karlovy Vary
HC Kobra Praha
PZ Kladno
HC Hvězda Praha
:
:
:
:
:
výzva
14:00
výzva
13:15
výzva
HC Litoměřice
HC Hvězda Praha
PZ Kladno
HC Kobra Praha
HC Karlovy Vary
:
:
:
:
:
výzva
13:15
výzva
14:00
13:15
HC Karlovy Vary
HC Ústí n.L.
Piráti Chomutov
HC Kladno
HC Litvínov
:
:
:
:
:
13:30
12:15
výzva
16:00
výzva
HC Litoměřice
HC Hvězda Praha
PZ Kladno
HC Kobra Praha
:
:
:
:
HC Kobra Praha
HC Karlovy Vary
HC Ústí n.L.
Piráti Chomutov
HC Kladno
:
:
:
:
:
25
18:12.
18:15
14:00
13:15
14:15
výzva
výzva
16:00
výzva
13:15
23. kolo 08. 01. 2014 středa
8111
HC Kladno
8112
Piráti Chomutov
8113
HC Ústí n.L.
8114
HC Karlovy Vary
8115
HC Kobra Praha
24. kolo 11. 01. 2014 sobota
8116
HC Litoměřice
8117
HC Hvězda Praha
8118
HC Sparta Praha
8119
HC Litvínov
8120
HC Kladno
25. kolo 18. 01. 2014 sobota
8121
Piráti Chomutov
8122
HC Ústí n.L.
8123
HC Karlovy Vary
8124
HC Kobra Praha
8125
PZ Kladno
26. kolo 25. 01. 2014 sobota
8126
HC Litoměřice
8127
HC Sparta Praha
8128
HC Litvínov
8129
HC Kladno
8130
Piráti Chomutov
27. kolo 31. 01. 2014 pátek
8131
HC Ústí n.L.
8132
HC Karlovy Vary
8133
HC Kobra Praha
8134
PZ Kladno
8135
HC Hvězda Praha
28. kolo 01. 02. 2014 sobota
8136
HC Litoměřice
8137
HC Hvězda Praha
8138
PZ Kladno
8139
HC Kobra Praha
8140
HC Karlovy Vary
29. kolo 08. 02. 2014 sobota
8141
HC Karlovy Vary
8142
HC Ústí n.L.
8143
Piráti Chomutov
8144
HC Kladno
8145
HC Litvínov
30. kolo 12. 02. 2014 středa
8146
HC Litoměřice
8147
HC Sparta Praha
8148
HC Hvězda Praha
8149
PZ Kladno
8150
HC Kobra Praha
HC Litoměřice
HC Litvínov
HC Sparta Praha
HC Hvězda Praha
PZ Kladno
:
:
:
:
:
výzva
14:00
13:15
13:30
výzva
PZ Kladno
HC Kobra Praha
HC Karlovy Vary
HC Ústí n.L.
Piráti Chomutov
:
:
:
:
:
výzva
16:00
výzva
13:15
výzva
HC
HC
HC
HC
HC
Litoměřice
Kladno
Litvínov
Sparta Praha
Hvězda Praha
:
:
:
:
:
14:00
13:15
14:15
12:15
výzva
HC Hvězda Praha
PZ Kladno
HC Kobra Praha
HC Karlovy Vary
HC Ústí n.L.
:
:
:
:
:
výzva
výzva
13:15
výzva
14:00
HC Litoměřice
Piráti Chomutov
HC Kladno
HC Litvínov
HC Sparta Praha
:
:
:
:
:
výzva
výzva
výzva
výzva
výzva
HC Sparta Praha
HC Litvínov
HC Kladno
Piráti Chomutov
HC Ústí n.L.
:
:
:
:
:
výzva
16:00
výzva
12:15
14:15
HC Litoměřice
HC Kobra Praha
PZ Kladno
HC Hvězda Praha
HC Sparta Praha
:
:
:
:
:
14:15
17:45
14:00
výzva
13:15
HC Litvínov
HC Kladno
Piráti Chomutov
HC Ústí n.L.
HC Karlovy Vary
:
:
:
:
:
výzva
výzva
16:00
výzva
výzva
26
31. kolo 15. 02. 2014 sobota
8151
HC Litoměřice
HC Kobra Praha
8152
PZ Kladno
HC Karlovy Vary
8153
HC Hvězda Praha
HC Ústí n.L.
8154
HC Sparta Praha
Piráti Chomutov
8155
HC Litvínov
HC Kladno
32. kolo 22. 02. 2014 sobota
8156
HC Kladno
HC Litoměřice
8157
Piráti Chomutov
HC Litvínov
8158
HC Ústí n.L.
HC Sparta Praha
8159
HC Karlovy Vary
HC Hvězda Praha
8160
HC Kobra Praha
PZ Kladno
33. kolo 01. 03. 2014 sobota
8161
HC Litoměřice
PZ Kladno
8162
HC Hvězda Praha
HC Kobra Praha
8163
HC Sparta Praha
HC Karlovy Vary
8164
HC Litvínov
HC Ústí n.L.
8165
HC Kladno
Piráti Chomutov
34. kolo 08. 03. 2014 sobota
8166
Piráti Chomutov
HC Litoměřice
8167
HC Ústí n.L.
HC Kladno
8168
HC Karlovy Vary
HC Litvínov
8169
HC Kobra Praha
HC Sparta Praha
8170
PZ Kladno
HC Hvězda Praha
35. kolo 15. 03. 2014 sobota
8171
HC Litoměřice
HC Hvězda Praha
8172
HC Sparta Praha
PZ Kladno
8173
HC Litvínov
HC Kobra Praha
8174
HC Kladno
HC Karlovy Vary
8175
Piráti Chomutov
HC Ústí n.L.
36. kolo 22. 03. 2014 sobota
8176
HC Ústí n.L.
HC Litoměřice
8177
HC Karlovy Vary
Piráti Chomutov
8178
HC Kobra Praha
HC Kladno
8179
PZ Kladno
HC Litvínov
8180
HC Hvězda Praha
HC Sparta Praha
27
:
:
:
:
:
12:15
14:15
17:45
14:00
výzva
:
:
:
:
:
výzva
13:15
výzva
16:00
výzva
:
:
:
:
:
výzva
12:15
14:15
17:45
14:00
:
:
:
:
:
výzva
výzva
13:15
výzva
16:00
:
:
:
:
:
16:00
výzva
12:15
14:15
17:45
:
:
:
:
:
výzva
14:00
výzva
13:15
výzva
Liga mladších ţáků - „C“ 2002 - 2003
Nalosovaná čísla: 1.
2.
3.
4.
5.
HC Sparta Praha
HC Litvínov
HC Kladno
Piráti Chomutov
HC Ústí n. L.
6. HC Karlovy Vary
7. HC Kobra Praha
8. PZ Kladno
9. HC Hvězda Praha
10.HC Stadion Litoměřice
1. kolo 14. 09. 2013 sobota
6001 HC Sparta Praha
HC Litoměřice
6002 HC Litvínov
HC Hvězda Praha
6003 HC Kladno
PZ Kladno
6004 Piráti Chomutov
HC Kobra Praha
6005 HC Ústí n. L.
HC Karlovy Vary
2. kolo 21. 09. 2013 sobota
6006 HC Litoměřice
HC Karlovy Vary
6007 HC Kobra Praha
HC Ústí n.L.
6008 PZ Kladno
Piráti Chomutov
6009 HC Hvězda Praha
HC Kladno
6010 HC Sparta Praha
HC Litvínov
3. kolo 25. 09. 2013 středa
6011 HC Litvínov
HC Litoměřice
6012 HC Kladno
HC Sparta Praha
6013 Piráti Chomutov
HC Hvězda Praha
6014 HC Ústí n.L.
PZ Kladno
6015 HC Karlovy Vary
HC Kobra Praha
4. kolo 28. 09. 2013 sobota
6016 HC Litoměřice
HC Kobra Praha
6017 PZ Kladno
HC Karlovy Vary
6018 HC Hvězda Praha
HC Ústí n.L.
6019 HC Sparta Praha
Piráti Chomutov
6020 HC Litvínov
HC Kladno
5. kolo 05. 10. 2013 sobota
6021 HC Kladno
HC Litoměřice
6022 Piráti Chomutov
HC Litvínov
6023 HC Ústí n.L.
HC Sparta Praha
6024 HC Karlovy Vary
HC Hvězda Praha
6025 HC Kobra Praha
PZ Kladno
6. kolo 12. 10. 2013 sobota
6026 HC Litoměřice
PZ Kladno
6027 HC Hvězda Praha
HC Kobra Praha
6028 HC Sparta Praha
HC Karlovy Vary
6029 HC Litvínov
HC Ústí n.L.
6030 HC Kladno
Piráti Chomutov
7. kolo 19. 10. 2013 sobota
6031 Piráti Chomutov
HC Litoměřice
6032 HC Ústí n.L.
HC Kladno
28
den
čas
výzva
11:00
výzva
12:00
11:15
Ne 22.9.
13:00
10:00
výzva
14:00
výzva
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
15:00
výzva
12:00
11:15
11:30
Ne 29.9.
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
14:30
výzva
14:00
výzva
11:00
výzva
12:00
výzva
12:15
10:00
Ne 13.10.
13:00
14:00
výzva
11:00
výzva
12:00
14:45
6033 HC Karlovy Vary
HC Litvínov
6034 HC Kobra Praha
HC Sparta Praha
6035 PZ Kladno
HC Hvězda Praha
8. kolo 23. 10. 2013 středa
6036 HC Litoměřice
HC Hvězda Praha
6037 HC Sparta Praha
PZ Kladno
6038 HC Litvínov
HC Kobra Praha
6039 HC Kladno
HC Karlovy Vary
6040 Piráti Chomutov
HC Ústí n.L.
9. kolo 26. 10. 2013 sobota
6041 HC Ústí n.L.
HC Litoměřice
6042 HC Karlovy Vary
Piráti Chomutov
6043 HC Kobra Praha
HC Kladno
6044 PZ Kladno
HC Litvínov
6045 HC Hvězda Praha
HC Sparta Praha
10. kolo 28. 10. 2013 pondělí
6046 HC Litoměřice
HC Sparta Praha
6047 HC Hvězda Praha
HC Litvínov
6048 PZ Kladno
HC Kladno
6049 HC Kobra Praha
Piráti Chomutov
6050 HC Karlovy Vary
HC Ústí n.L.
11. kolo 30. 10. 2013 středa
6051 HC Karlovy Vary
HC Litoměřice
6052 HC Ústí n.L.
HC Kobra Praha
6053 Piráti Chomutov
PZ Kladno
6054 HC Kladno
HC Hvězda Praha
6055 HC Litvínov
HC Sparta Praha
12. kolo 02. 11. 2013 sobota
6056 HC Litoměřice
HC Litvínov
6057 HC Sparta Praha
HC Kladno
6058 HC Hvězda Praha
Piráti Chomutov
6059 PZ Kladno
HC Ústí n.L.
6060 HC Kobra Praha
HC Karlovy Vary
13. kolo 06. 11. 2013 středa
6061 HC Kobra Praha
HC Litoměřice
6062 HC Karlovy Vary
PZ Kladno
6063 HC Ústí n.L.
HC Hvězda Praha
6064 Piráti Chomutov
HC Sparta Praha
6065 HC Kladno
HC Litvínov
14. kolo 16. 11. 2013 sobota
6066 HC Litoměřice
HC Kladno
6067 HC Litvínov
Piráti Chomutov
6068 HC Sparta Praha
HC Ústí n.L.
6069 HC Hvězda Praha
HC Karlovy Vary
6070 PZ Kladno
HC Kobra Praha
29
:
:
:
12:15
10:00
výzva
:
:
:
:
:
15:00
výzva
15:00
výzva
12:00
:
:
:
:
:
15:45
12:15
10:00
výzva
14:00
:
:
:
:
:
14:45
výzva
výzva
výzva
výzva
:
:
:
:
:
11:30
11:15
12:00
výzva
15:00
:
:
:
:
:
11:00
výzva
14:00
výzva
10:00
:
:
:
:
:
výzva
11:30
11:15
12:00
výzva
:
:
:
:
:
Ne 27.11.
13:00
11:00
výzva
14:00
výzva
15. kolo 23. 11. 2013 sobota
6071 PZ Kladno
HC Litoměřice
:
výzva
6072
HC Kobra Praha
HC Hvězda Praha
:
10:00
6073
HC Karlovy Vary
HC Sparta Praha
:
12:15
6074
HC Ústí n.L.
HC Litvínov
:
15:45
HC Kladno
Piráti Chomutov
16. kolo 30. 11. 2013 sobota
6076 HC Litoměřice
Piráti Chomutov
:
výzva
:
11:15
6077
HC Kladno
HC Ústí n.L.
:
výzva
6078
HC Litvínov
HC Karlovy Vary
:
11:00
6079
HC Sparta Praha
HC Kobra Praha
6075
:
výzva
PZ Kladno
HC Hvězda Praha
17. kolo 04. 12. 2013 středa
6081 HC Hvězda Praha
HC Litoměřice
:
14:00
:
14:00
6082
PZ Kladno
HC Sparta Praha
:
výzva
HC Kobra Praha
HC Litvínov
:
výzva
HC Karlovy Vary
HC Kladno
:
11:30
Piráti Chomutov
HC Ústí n.L.
18. kolo 07. 12. 2013 sobota
6086 HC Litoměřice
HC Ústí n.L.
:
11:15
:
výzva
6087
Piráti Chomutov
HC Karlovy Vary
:
12:00
6088
HC Kladno
HC Kobra Praha
:
výzva
6089
HC Litvínov
PZ Kladno
6080
6083
6084
6085
:
11:00
HC Hvězda Praha
HC Sparta Praha
19. kolo 14. 12. 2013 sobota
6091 HC Sparta Praha
HC Litoměřice
:
výzva
:
výzva
6092
HC Litvínov
HC Hvězda Praha
:
11:00
6093
HC Kladno
PZ Kladno
:
6094
Piráti Chomutov
HC Kobra Praha
:
12:00
HC Karlovy Vary
HC Ústí n.L.
20. kolo 21. 12. 2013 sobota
6096 HC Litoměřice
HC Karlovy Vary
:
11:15
:
11:15
6097
HC Kobra Praha
HC Ústí n.L.
:
10:00
6098
PZ Kladno
Piráti Chomutov
:
výzva
6099
HC Hvězda Praha
HC Kladno
:
14:00
6100 HC Sparta Praha
HC Litvínov
21. kolo 28. 12. 2013 sobota
6101 HC Litvínov
HC Litoměřice
:
výzva
6102
HC Kladno
HC Sparta Praha
:
výzva
6103
Piráti Chomutov
HC Hvězda Praha
:
12:00
6104
HC Ústí n. L.
PZ Kladno
:
11:15
6105
HC Karlovy Vary
HC Kobra Praha
:
12:15
6090
6095
:
30
ST 18.12.
16:00
22. kolo 04. 01. 2014 sobota
6106 HC Litoměřice
HC Kobra Praha
6107 PZ Kladno
HC Karlovy Vary
6108 HC Hvězda Praha
HC Ústí n.L.
6109 HC Sparta Praha
Piráti Chomutov
6110 HC Litvínov
HC Kladno
23. kolo 08. 01. 2014 středa
6111 HC Kladno
HC Litoměřice
6112 Piráti Chomutov
HC Litvínov
6113 HC Ústí n.L.
HC Sparta Praha
6114 HC Karlovy Vary
HC Hvězda Praha
6115 HC Kobra Praha
PZ Kladno
24. kolo 11. 01. 2014 sobota
6116 HC Litoměřice
PZ Kladno
6117 HC Hvězda Praha
HC Kobra Praha
6118 HC Sparta Praha
HC Karlovy Vary
6119 HC Litvínov
HC Ústí n.L.
6120 HC Kladno
Piráti Chomutov
25. kolo 18. 01. 2014 sobota
6121 Piráti Chomutov
HC Litoměřice
6122 HC Ústí n.L.
HC Kladno
6123 HC Karlovy Vary
HC Litvínov
6124 HC Kobra Praha
HC Sparta Praha
6125 PZ Kladno
HC Hvězda Praha
26. kolo 25. 01. 2014 sobota
:
:
:
:
:
výzva
výzva
14:00
výzva
11:00
:
:
:
:
:
výzva
12:00
11:15
11:30
výzva
:
:
:
:
:
výzva
14:00
výzva
11:00
výzva
:
:
:
:
:
12:00
11:15
12:15
10:00
výzva
výzva
6126
HC Litoměřice
HC Hvězda Praha
:
6127
HC Sparta Praha
PZ Kladno
:
výzva
6128
HC Litvínov
HC Koba Praha
:
11:00
6129
HC Kladno
HC Karlovy Vary
:
výzva
HC Ústí n.L.
Piráti Chomutov
27. kolo 31. 01. 2014 pátek
:
výzva
6131
6130
6132
HC Ústí n.L.
HC Litoměřice
:
výzva
:
výzva
výzva
HC Karlovy Vary
Piráti Chomutov
6133
HC Kobra Praha
HC Kladno
:
6134
PZ Kladno
HC Litvínov
:
výzva
HC Sparta Praha
:
14:00
HC Sparta Praha
HC Litvínov
HC Kladno
Piráti Chomutov
:
:
:
:
výzva
14:00
výzva
10:00
6140 HC Karlovy Vary
HC Ústí n.L.
29. kolo 08. 02. 2014 sobota
6141 HC Karlovy Vary
HC Litoměřice
6142 HC Ústí n.L.
HC Kobra Praha
6143 Piráti Chomutov
PZ Kladno
:
12:15
:
:
:
12:15
15:45
12:00
6135
HC Hvězda Praha
28. kolo 01. 02. 2014 sobot
6136 HC Litoměřice
6137 HC Hvězda Praha
6138 PZ Kladno
6139 HC Kobra Praha
31
6144 HC Kladno
HC Hvězda Praha
6145 HC Litvínov
HC Sparta Praha
30. kolo 12. 02. 2014 středa
6146 HC Litoměřice
HC Litvínov
6147 HC Sparta Praha
HC Kladno
6148 HC Hvězda Praha
Piráti Chomutov
6149 PZ Kladno
HC Ústí n.L.
6150 HC Kobra Praha
HC Karlovy Vary
31. kolo 15. 02. 2014 sobota
6151 HC Kobra Praha
HC Litoměřice
:
:
výzva
11:00
:
:
:
:
:
výzva
výzva
13:00
výzva
výzva
:
10:00
6152
HC Karlovy Vary
PZ Kladno
:
12:15
6153
HC Ústí n.L.
HC Hvězda Praha
:
15:45
6154
Piráti Chomutov
HC Sparta Praha
:
12:00
HC Litvínov
HC Kladno
32. kolo 22. 02. 2014 sobota
:
výzva
6156
HC Litoměřice
HC Kladno
:
výzva
6157
HC Litvínov
Piráti Chomutov
:
11:00
6158
HC Sparta Praha
HC Ústí n.L.
:
výzva
6159
HC Hvězda Praha
HC Karlovy Vary
:
14:00
6160 PZ Kladno
HC Kobra Praha
33. kolo 01. 03. 2014 sobota
:
výzva
6161
6155
PZ Kladno
HC Litoměřice
:
výzva
6162
HC Kobra Praha
HC Hvězda Praha
:
10:00
6163
HC Karlovy Vary
HC Sparta Praha
:
12:15
6164
HC Ústí n.L.
HC Litvínov
:
15:45
6165 Piráti Chomutov
HC Kladno
34. kolo 08. 03. 2014 sobota
6166 HC Litoměřice
Piráti Chomutov
6167 HC Kladno
HC Ústí n.L.
6168 HC Litvínov
HC Karlovy Vary
6169 HC Sparta Praha
HC Kobra Praha
6170 HC Hvězda Praha
PZ Kladno
35. kolo 15. 03. 2014 sobota
6171 HC Hvězda Praha
HC Litoměřice
6172 PZ Kladno
HC Sparta Praha
6173 HC Kobra Praha
HC Litvínov
6174 HC Karlovy Vary
HC Kladno
6175 HC Ústí n.L.
Piráti Chomutov
36. kolo 22. 03. 2014 sobota
:
12:00
:
:
:
:
:
Výzva
výzva
11:00
výzva
14:00
:
:
:
:
:
14:00
výzva
10:00
12:15
15:45
6176
6177
6178
6179
6180
:
:
:
:
:
výzva
12:00
výzva
11:00
výzva
HC Litoměřice
Piráti Chomutov
HC Kladno
HC Litvínov
HC Sparta Praha
HC Ústí n.L.
HC Karlovy Vary
HC Kobra Praha
PZ Kladno
HC Hvězda Praha
32
Liga starších ţáků - „B „ + liga mladších ţáků „D“ - technické normy
Startují : SŢ - startují hráči dvouročníku 2000-2001 (dívky navíc i ročník 1999)
- do utkání smí nastoupit max. tři mladší hráči ročníku 2000 po splnění čl.219 SDŘ
MŢ - startují hráči dvouročníku 2002-2003 (dívky navíc i ročník 2001) do utkání smí
nastoupit max.tři mladší hráči ročníku 2002 po splnění čl.219 SDŘ
V případě neoprávněného startu hráče (start na cizí RP).se uděluje finanční pokuta 10.000,-Kč
Současně se trenéru zastavuje činnost na jeden rok s přerušením.
Pohyb hráčů :
Mezi týmy SŢ „A“ a SŢ „B“ je volný pohyb hráčů. Stejné pravidlo platí i mezi
týmy MŢ “C“ a MŢ „D“. V celém víkendu lze však nastoupit pouze za jeden tým.
Není proto moţné, aby hráč v sobotu hrál za SŢ“A“ a v neděli za SŢ“B“ (stejné
pravidlo platí u všech týmů „SŢ "A",SŢ "B",MŢ "C" a MŢ "D")
Hrací systém: - v 14-ti skupinách převáţně s MŢ i SŢ
- jednotný dvoubodový systém pro I. i II. část (čl.402 SDŘ)
- není povinností klubů do soutěţe přihlašovat oba týmy
I. část
II. část
- dvoukolové rozlosování kaţdý s kaţdým – 14 nebo 18 kol
(podle počtu klubů ve skupině)
-
na základě součtové tabulky LMŢ+LSŢ druţstva umístěná na 1.- 4. Místě
postupují se stejně umístěnými druţstvy přidělené skupiny do skupiny o osmi,
rovněţ tak druţstva umístěná na 5.–10. místě do sk. o osmi/ deseti. Zda
opravdu sloučit i druţstva umístěná na 5.-10.místě je v kompetenci daných
řídících KVV.
- klub, který má v soutěţi pouze jedno druţstvo, startuje ve II. části automaticky
ve skupině „5-9“
- výsledky z I. části se do II. části nikde nezapočítávají
- druţstva „1-4“ ve skupině o osmi pokračují dvoukolovým rozlosováním kaţdý
s kaţdým
- druţstva „5-8“ či „5-9“ve skupině o osmi/deseti pokračuj jednokolovým či
dvoukolovým rozlosováním (v kompetenci řídících KSLH),
- kraje se společnou nadstavbou (II.část)
- hraje se formou dvojutkání, zahajují MŢ
- úprava ledové plochy vţdy po dvou třetinách, rozbrus. 10 min.bez úpravy ledu
Zahájení soutěţe:
I. část
II.část
nejdříve 14.9. 2013
4.1. 2014
Ukončení soutěţe:
I. část
II.část
15.12.2013
nejpozději 16. 3.2014
Postup a sestup : Nikdo nikam nepostupuje ani nesestupuje.
Hrací dny
: Hracím dnem je sobota nebo neděle. V případě dvoukola: Nevloţené kolo se
hraje v sobotu, kolo vloţené v neděli (můţe upřesnit losovací aktiv). Vloţené
kolo můţe být sehráno i v jiný den, ale pouze po vzájemné dohodě klubů.
Volné termíny
: Pro turnaje ČSLH výběrů krajů ročníků 1999 a 2000 jsou určeny následující
termíny (pro ročník 1999 jsou to soboty, pro ročník 2000 neděle)
I. 9.-10.11.2013
II. roč. 1999 : 19. - 24.1.2014 - ZODM – Vysočina
roč. 2000 : 26. 1. 2014
III. roč. 2000 : 23. 3. 2014
33
Začátky utkání
Ostatní:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
: Pokud se kluby nedohodnou jinak, platí pro začátky prvního utkání následující
upřesnění
- víkend (svátek)
09:00 – 17:00 hodin
- pracovní den
do 100 km 11:00 – 17:00 hodin
nad 100 km 11:00 – 16:00 hodin
Všichni hráči musí absolvovat lékařskou prohlídku minimálně od praktického
lékaře, včetně vyšetření klidového EKG. Vybavení stadion defibrilátorem se
doporučuje.
Pořádající klub je povinen po utkání zajistit kopii „Zápisu o utkání“ pro
hostující druţstvo.
Pořádající klub je povinen první pracovní den po utkání do 09:00 hodin
nahlásit výsledek utkání na řídící krajský svaz.
Dle směrnice ČSLH č. 50 musí být hlavní trenér drţitelem trenérské licence
nejméně „B“, asistent drţitelem nejméně licence C, C+mládeţ.
Rozhodčí je povinen první pracovní den (dle směrnice ČSLH č. 49) zpracovaný
Zápis o utkání odeslat na řídící krajský svaz dané skupiny.
Obě utkání SŢ „B“ i MŢ „D“ jsou řízena dvěma rozhodčími.
Ročník 2002 a mladší se při hře „do těla“ řídí směrnicí ČSLH č.55 - str.31 RS
Rozlosování Liga starších ţáků „B“ I. část
Účastníci :
1. SK HC Baník Most
2. HC Ústí n. L.
3. HC Děčín A
4. HC Kladno
5. HC Stad. Litoměřice
1. kolo 14. 09. 2013 sobota
7001
HC Most
7002
HC Ústí n. L.
7003
HC Děčín A
7004
HC Kladno
7005
HC Litoměřice
2. kolo 21. 09. 2013 sobota
7006
volno
7007
HC Bílina
7008
HC Roudnice n.L.
7009
HC Louny
7010
HC Most
3. kolo 25. 09. 2013 středa
7011
HC Ústí n. L.
7012
HC Děčín A
7013
HC Kladno
7014
HC Litoměřice
7015
HC Litvínov
4.kolo 28. 09. 2013 sobota
7016
volno
7017
HC Roudnice n. L.
7018
HC Louny
7019
HC Most
6. HC Litvínov
7. HC Draci Bílina
8. HC Roudnice n.L.
9. HC Louny
10. volno
výsledek
den
čas
volno
HC Louny
HC Roudnice n. L.
HC Bílina
HC Litvínov
:
:
:
:
Ne 15.9
13:15
11:45
výzva
11:30
HC
HC
HC
HC
HC
:
:
:
:
12:00
11:00
11:00
14:15
volno
HC Most
HC Louny
HC Roudnice n.
HC Bílina
:
:
:
:
výzva
výzva
17:15
17:15
HC
HC
HC
HC
:
:
:
Litvínov
Litoměřice
Kladno
Děčín A
Ústí n. L.
Bílina
Litvínov
Litoměřice
Kladno
34
Ne 15.9.
Čt.26.9.
Čt.26.9.
11:00
11:00
14:15
7020
HC Ústí n. L.
5. kolo 5. 10. 2013
7021
HC Děčín A
7022
HC Kladno
7023
HC Litoměřice
7024
HC Litvínov
7025
HC Bílina
6. kolo 12. 10. 2013
7026
volno
7027
HC Louny
7028
HC Most
7029
HC Ústí n. L.
7030
HC Děčín A
7. kolo 19. 10. 2013 sobota
7031
HC Kladno
7032
HC Litoměřice
7033
HC Litvínov
7034
HC Bílina
7035
HC Roudnice n. L.
8. kolo 26. 10. 2013 sobota
7036
volno
7037
HC Most
7038
HC Ústí n. L.
7039
HC Děčín A
7040
HC Kladno
9. kolo 28. 10. 2013 pondělí
7041
HC Litoměřice
7042
HC Litvínov
7043
HC Bílina
7044
HC Roudnice n. L.
7045
HC Louny
10. kolo 30. 10. 2013 středa
7046
volno
7047
HC Louny
7048
HC Roudnice n. L.
7049
HC Bílina
7050
HC Litvínov
11. kolo 02. 11. 2013 sobota
7051
HC Litvínov
7052
HC Litoměřice
7053
HC Kladno
7054
HC Děčín A
7055
HC Ústí n. L.
12. kolo 16. 11. 2013 sobota
7056
volno
7057
HC Most
7058
HC Louny
7059
HC Roudnice n. L.
7060
HC Bílina
HC Děčín A
:
17:45
volno
HC Ústí n. L.
HC Most
HC Louny
HC Roudnice n. L.
:
:
:
:
výzva
14:45
13:15
12.00
HC
HC
HC
HC
HC
:
:
:
:
10:30
14:15
17:45
11:45
Roudnice n. L.
Bílina
Litvínov
Litoměřice
Kladno
volno
HC Děčín A
HC Ústí n. L.
HC Most
HC Louny
:
:
:
:
HC
HC
HC
HC
HC
:
:
:
:
Louny
Roudnice n. L.
Bílina
Litvínov
Litoměřice
volno
HC Kladno
HC Děčín A
HC Ústí n. L.
HC Most
Ne 20.10.
Ne 27.10.
16:45
13:15
12:00
11:00
14:15
15:00
11:45
:
:
:
:
:
17:15
12:00
11:00
10:30
Most
Ústí n. L.
Děčín A
Kladno
Litoměřice
:
:
:
:
17:00
17:00
17:00
17:15
volno
HC Bílina
HC Roudnice n. L.
HC Louny
HC Most
:
:
:
:
HC
HC
HC
HC
HC
:
:
:
:
HC
HC
HC
HC
HC
Ústí n. L.
Děčín A
Kladno
Litoměřice
Litvínov
35
Čt.31.10.
Ne 3.11.
11:30
výzva
11:45
13:15
14:15
11:00
10:00
12:00
13. kolo 23. 11. 2013 sobota
7061
HC Bílina
7062
HC Litvínov
7063
HC Litoměřice
7064
HC Kladno
7065
HC Děčín A
14. kolo 30. 11. 2013 sobota
7066
volno
7067
HC Ústí n. L.
7068
HC Most
7069
HC Louny
7070
HC Roudnice n. L.
15. kolo 04. 12. 2013 středa
7071
HC Roudnice n. L.
7072
HC Bílina
7073
HC Litvínov
7074
HC Litoměřice
7075
HC Kladno
16. kolo 07. 12. 2013 sobota
7076
volno
7077
HC Děčín A
7078
HC Ústí n. L.
7079
HC Most
7080
HC Louny
17. kolo 14. 12. 2013 sobota
7081
HC Louny
7082
HC Roudnice
7083
HC Bílina
7084
HC Litvínov
7085
HC Litoměřice
18. kolo 21. 12. 2013 sobota
7086
volno
7087
HC Kladno
7088
HC Děčín A
7089
HC Ústí n. L.
7090
HC Most
volno
HC Roudnice n. L.
HC Louny
HC Most
HC Ústí n. L.
:
:
:
:
HC
HC
HC
HC
HC
:
:
:
:
Děčín A
Kladno
Litoměřice
Litvínov
Bílina
Ne 24.11.
Po 2.12.
Ne 1.12.
12:00
13:15
15:15
výzva
11:45
16:00
14:15
10:30
11:00
volno
HC Louny
HC Most
HC Ústí n. L.
HC Děčín A
:
:
:
:
HC
HC
HC
HC
HC
:
:
:
:
11:45
17:45
14:15
11:00
volno
HC Most
HC Ústí n. L.
HC Děčín A
HC Kladno
:
:
:
:
17:00
12:00
12:15
výzva
HC
HC
HC
HC
HC
:
:
:
:
Kladno
Litoměřice
Litvínov
Bílina
Roudnice n. L.
Litoměřice
Litvínov
Bílina
Roudnice n. L.
Louny
36
Čt. 5. 12.
Ne 15.12.
17:00
17:15
17:15
výzva
výzva
11:45
13:15
14:15
Liga starších ţáků „B“
–
II. část
Do II. části postupují druţstva,
která se umístila v základní části na 1. – 4. místě skupiny G a F
skupina G. – řídí Ústecký kraj
skupina F. – řídí Karlovarský kraj
Čísla – nadstavba:
1.
2.
3.
4.
G
G
G
G
1
2
3
4
5.
6.
7.
8.
1. kolo 05. 01. 2013 neděle
7057 G 1
F4
7058 G 2
F3
7059 G 3
F2
7060 G 4
F1
2. kolo 12. 01. 2013 neděle
7061 F 4
F1
7062 F 2
G4
7063 F 3
G3
7064 G 1
G2
3. kolo 19. 01. 2013 neděle
7065 G 2
F4
7066 G 3
G1
7067 G 4
F3
7068 F 1
F2
4. kolo 26. 01. 2013 neděle
7069 F 4
F2
7070 F 3
F1
7071 G 1
G4
7072
G2
F
F
F
F
1
2
3
4
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
G3
:
5. kolo 31. 01. 2013 pátek
7073 G 3
F4
7074 G 4
G2
7075 F 1
G1
7076 F 2
F3
6. kolo 02. 02. 2013 neděle
7077 F 4
F3
7078 G 1
F2
7079 G 2
F1
7080 G 3
G4
7. kolo 9. 02. 2013 neděle
7081 G 4
F4
7082 F 1
G3
7083 F 2
G2
7084 F 3
G1
8. kolo 12. 02. 2013 středa
7085 F 4
G1
7086 F 3
G2
7087 F 2
G3
7088 F 1
G4
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
37
9. kolo 16. 02. 2013 neděle
7089 F 1
F4
7090 G 4
F2
7091 G 3
F3
7092 G 2
G1
10. kolo 23. 02. 2013 neděle
7093 F 4
G2
7094 G 1
G3
7095 F 3
G4
7096 F 2
F1
11. kolo 02. 03. 2013 neděle
7097 F 2
F4
7098 F 1
F3
7099 G 4
G1
7100 G 3
G2
12. kolo 09. 03. 2013 neděle
7101 F 4
G3
7102 G 2
G4
7103 G 1
F1
7104 F 3
F2
13. kolo 12. 03. 2013 středa
7105 F 3
F4
7106 F 2
G1
7107 F 1
G2
7108 G 4
G3
14. kolo 16. 03. 2013 neděle
7109 F 4
G4
7110 G 3
F1
7111 G 2
F2
7112 G 1
F3
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Do II. části postupují druţstva, která se umístila v základní části na 1. – 4. místě skupiny G a F
38
Liga mladších ţáků „D“ I. část
Nalosovaná čísla: 1.
2.
3.
4.
5.
SK HC Baník Most
HC Ústí n. L.
HC Děčín A
HC Kladno
HC Stadion Litoměřice
6.
7.
8.
9.
10.
HC
HC
HC
HC
HC
Litvínov
Draci Bílina
Roudnice n.L.
Louny
Děčín B
1. kolo 14. 09. 2013 sobota
5001
HC Most
HC Děčín B
:
5002
HC Ústí n. L.
HC Louny
:
5003
HC Děčín A
HC Roudnice
:
5004
HC Kladno
HC Bílina
:
HC Litvínov
:
5005
HC Litoměřice
2. kolo 21. 09. 2013 sobota
12:15
Ne 15.9.
11:15
9:45
výzva
Ne 15.9.
9:15
5006
HC Děčín B
HC Litvínov
:
9:45
5007
HC Bílina
HC Litoměřice
:
10:00
5008
HC Roudnice
HC Kladno
:
9:00
5009
HC Louny
HC Děčín A
:
9:00
5010
HC Most
HC Ústí n. L.
:
12:15
HC Děčín B
:
3. kolo 25. 09. 2013 středa
5011
HC Ústí n. L.
Čt.26.9.
12:15
5012
HC Děčín A
HC Most
:
9:45
5013
HC Kladno
HC Louny
:
výzva
5014
HC Litoměřice
HC Roudnice
:
Čt.26.9.
15:00
5015
HC Litvínov
HC Bílina
:
Čt.26.9.
15:00
HC Bílina
:
výzva
9:00
4. kolo 28. 09. 2013 sobota
5016
HC Děčín B
5017
HC Roudnice n.L.
HC Litvínov
:
5018
HC Louny
HC Litoměřice
:
9:00
5019
HC Most
HC Kladno
:
12:15
5020
HC Ústí n. L.
HC Děčín A
:
15:45
HC Děčín B
:
9:45
5. kolo 05. 10. 2013 sobota
5021
HC Děčín A
5022
HC Kladno
HC Ústí n. L.
:
výzva
5023
HC Litoměřice
HC Most
:
12:30
5024
HC Litvínov
HC Louny
:
11:00
HC Bílina
HC Roudnice n. L.
:
10:00
5025
39
6. kolo 12. 10. 2013 sobota
5026
HC Děčín B
HC Roudnice n. L.
:
výzva
5027
HC Louny
HC Bílina
:
8:30
5028
HC Most
HC Litvínov
:
12:15
5029
HC Ústí n. L.
HC Litoměřice
:
15:45
5030
HC Děčín A
HC Kladno
:
9:45
HC Děčín B
:
výzva
7. kolo 19. 10. 2013 sobota
5031
HC Kladno
5032
HC Litoměřice
HC Děčín A
:
5033
HC Litvínov
HC Ústí n. L.
:
11:00
5034
HC Bílina
HC Most
:
10:00
5035
HC Roudnice n. L
HC Louny
:
9:00
HC Louny
:
výzva
:
12:15
8. kolo 26. 10. 2013 sobota
5036
HC Děčín B
Ne 20.10.
14:30
5037
HC Most
HC Roudnice n. L.
5038
HC Ústí n. L.
HC Bílina
:
5039
HC Děčín A
HC Litvínov
:
9:45
HC Kladno
HC Litoměřice
:
výzva
HC Děčín B
:
12:00
:
15:00
5040
9. kolo 28.10.2013 pondělí
5041
HC Litoměřice
Ne 27.10.
13:00
5042
HC Litvínov
HC Kladno
5043
HC Bílina
HC Děčín A
:
10:00
5044
HC Roudnice n.L.
HC Ústí n. L.
:
9:00
7045. HC Louny
HC Most
:
8:30
10. kolo 30. 10. 2013 středa
5046
HC Děčín B
5045
HC Most
:
výzva
5047
HC Louny
HC Ústí n. L.
:
15:00
5048
HC Roudnice n. L.
HC Děčín A
:
15:00
5049
HC Bílina
HC Kladno
:
5050
HC Litvínov
HC Litoměřice
:
11. kolo 02. 11. 2013 sobota
5051
HC Litvínov
15:00
Čt.31.10.
15:00
HC Děčín B
:
HC Litoměřice
HC Bílina
:
5053
HC Kladno
HC Roudnice
:
5054
HC Děčín A
HC Louny
:
9:45
5055
HC Ústí n. L.
HC Most
:
11:15
HC Ústí n. L.
:
9:45
HC Děčín A
:
12:15
5052
12. kolo 16. 11. 2013 sobota
5056
HC Děčín B
5057
HC Most
40
11:00
Ne 3.11.
9:15
výzva
5058
HC Louny
HC Kladno
:
9:00
5059
HC Roudnice n. L
HC Litoměřice
:
8:00
5060
HC Bílina
HC Litvínov
:
10:00
HC Děčín B
:
10:00
13. kolo 23. 11. 2013 sobota
5061
HC Bílina
5062
HC Litvínov
HC Roudnice
:
5063
HC Litoměřice
HC Louny
:
5064
HC Kladno
HC Most
:
výzva
5065
HC Děčín A
HC Ústí n. L.
:
9:45
HC Děčín A
:
9:45
14. kolo 30. 11. 2013 sobota
5066
HC Děčín B
11:00
Ne 24.11.
5067
HC Ústí n. L.
HC Kladno
:
5068
HC Most
HC Litoměřice
:
HC Louny
HC Litvínov
:
HC Roudnice n.
HC Bílina
:
HC Děčín B
:
15:00
:
15:00
5069
5070
15. kolo 04. 12. 2013 středa
5071
HC Roudnice n.
Po 2.12.
13:00
14:00
12:15
8:30
Ne 1.12
9:00
5072
HC Bílina
HC Louny
5073
HC Litvínov
HC Most
:
5074
HC Litoměřice
HC Ústí n. L.
:
HC Kladno
HC Děčín A
:
výzva
HC Kladno
:
výzva
:
9:45
5075
16. kolo 07. 12. 2013 sobota
5076
HC Děčín B
15:00
Čt. 5.12.
15:00
5077
HC Děčín A
HC Litoměřice
5078
HC Ústí n. L.
HC Litvínov
:
15:45
5079
HC Most
HC Bílina
:
12:15
HC Louny
HC Roudnice
:
9:00
HC Děčín B
:
:
5080
17. kolo 14. 12. 2013 sobota
5081
HC Louny
9:00
5082
HC Roudnice
HC Most
5083
HC Bílina
HC Ústí n. L.
:
5084
HC Litvínov
HC Děčín A
:
Ne 15.12.
10:00
5085
HC Litoměřice
HC Kladno
:
Ne 15.12.
výzva
18. kolo 21. 12. 2013 sobota
5086
HC Děčín B
St. 11.12
15:00
10:00
HC Litoměřice
:
výzva
5087
HC Kladno
HC Litvínov
:
výzva
5088
HC Děčín A
HC Bílina
:
9:45
5089
HC Ústí n. L.
HC Roudnice
:
11:15
5090
HC Most
HC Louny
:
12:15
41
Rozlosování – liga mladších ţáků
„D“ - II. část
Do II. části postupují druţstva, která se umístila v základní části na 1. – 4. místě skupiny G a F
skupina G. – řídí Ústecký kraj
skupina F. – řídí Karlovarský kraj
Čísla – nadstavba:
1.
2.
3.
4.
1. kolo 06. 01. 2014 neděle
5057
G1
5058
G2
5059
G3
5060
G4
2. kolo 13. 01. 2014 neděle
5061
F4
5062
F2
5063
F3
5064
G1
3. kolo 16. 01. 2014 středa
5065
G2
5066
G3
5067
G4
5068
F1
4. kolo 20. 01. 2014 neděle
5069
F4
5070
F3
5071
G1
5072
G2
5. kolo 27. 01. 2014 neděle
5073
G3
5074
G4
5075
F1
5076
F2
6. kolo 01. 02. 2014 pátek
5077
F4
5078
G1
5079
G2
5080
G3
7. kolo 03. 02. 2014 neděle
5081
G4
5082
F1
5083
F2
5084
F3
8. kolo 10. 02. 2014 neděle
5085
F4
5086
F3
5087
F2
5088
F1
G
G
G
G
1
2
3
4
5.
6.
7.
8.
F
F
F
F
1
2
3
4
den
F
F
F
F
4
3
2
1
:
:
:
:
F1
G4
G3
G2
:
:
:
:
F4
G1
F3
F2
:
:
:
:
F2
F1
G4
G3
:
:
:
:
F4
G2
G1
F3
:
:
:
:
F3
F2
F1
G4
:
:
:
:
F4
G3
G2
G1
:
:
:
:
G
G
G
G
:
:
:
:
1
2
3
4
42
čas
9. kolo 17. 02. 2014 neděle
5089
F1
5090
G4
5091
G3
5092
G2
10. kolo 24. 02. 2014 neděle
5093
F4
5094
G1
5095
F3
5096
F2
11. kolo 03. 03. 2014 neděle
5097
F2
5098
F1
5099
G4
5100
G3
12. kolo 06. 03. 2014 středa
5101
F4
5102
G2
5103
G1
5104
F3
13. kolo 10. 03. 2014 neděle
5105
F3
5106
F2
5107
F1
5108
G4
14. kolo 17. 03. 2014 neděle
5109
F4
5110
G3
5111
G2
5112
G1
F4
F2
F3
G1
:
:
:
:
G2
G3
G4
F1
:
:
:
:
F4
F3
G1
G2
:
:
:
:
G3
G4
F1
F2
:
:
:
:
F4
G1
G2
G3
:
:
:
:
G4
F1
F2
F3
:
:
:
:
Do II. části postupují druţstva, která se umístila v základní části na 1. – 4. místě skupiny G a F
skupina G. – řídí Ústecký kraj
skupina F. – řídí Karlovarský kraj
43
Krajská liga přípravek 2004
Hrací systém :
1. 1. polovina sezony – minihokej (turnajově) říjen - prosinec 2013, 3 turnaje za měsíc.
Pořadatel turnaje je zvýrazněn
1. Termíny – sobota nebo neděle
ii.
1. Druhá polovina soutěţe Leden – Březen 2014 se hraje na celém hřišti dvoukolově
kaţdý s kaţdým ve dvou skupinách.
2. Startují hráči věkové kategorie 2004 – bez výjimek
Počet hráčů minihokej : 3 – 3, min. počty 7 (6+1), v případě více hráčů postavit tým
„B“, hraje se v obou krajních třetinách týmy „A“+„B“ nebo se spárují týmy, které mají pouze „A“
2 polovina 5 na 5. Minimální počet hráčů 11 (10+1). Za udělený trest se provádí trestné střílení.
Hraje se normálními kotouči.
Hrací doba:
3 x 15´ hrubý čas (1. polovina)
Hrací doba:
3 x 15´ čistý čas (2. polovina)
Povinnost:
týmy nastupují s rozlišovacími páskami
- hraje se na registrační průkazy
I.
Účastníci :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
HC Ústí n. L. A
HC Draci Bílina
HC Stadion Litoměřice
HC Děčín A
HC Varnsdorf
HC Slovan Louny
Piráti Chomutov
část – turnaje
8.
9.
10.
11.
12.
13.
SK Kadaň
SK HC Baník Most
HC Klášterec n. O.
HC Litvínov
HC Roudnice n. L.
HC Ústí n. L. B
6.10.2013
den
4001
Louny
Děčín
Ne 6.10.
6.10.2013
4002
Most
Chomutov
Ne 6.10.
6.10.2013
4003
Kadaň
Klášterec n.O.
4004
Litvínov
Klášterec n.O.
4005
Kadaň
Litvínov
6.10.2013
4006
Ústí n. L. A
Ústí n. L. B
So 21.9.
4007
Varnsdorf
Ústí n. L. A
So 21.9.
4018
Ústí n. L. B
Varnsdorf
So 21.9.
6.10.2013
4009
Bílina
Litoměřice
4010
Bílina
Roudnice n. L.
4011
Litoměřice
Roudnice n. L.
20.10.2013
4012
Roudnice n.L.
Ústí n. L. A
Ne 20.10.
4013
Roudnice n.L.
Ústí n. L B
Ne 20.10.
4014
Ústí n. L. A
Ústí n. L B
Ne 20.10.
20.10.2013 * HC Litoměřice - hrají turnaje na ZS Lovosice
4015
Litoměřice
Kadaň
So 19.10.
44
čas
9:00
:
8:00
:
výzva
výzva
výzva
:
:
:
11:15
12:15
13:15
:
:
:
9:00
11:00
10:00
:
:
:
9:00
10:00
11:00
:
:
:
9.30
:
4016
Litoměřice
Most
So 19.10
10:30
:
4017
Kadaň
Most
So 19.10
11:30
:
20.10.2013
4018
Klášterec n.O.
Louny
výzva
:
20.10.2013
4019
Chomutov
Bílina
výzva
:
20.10.2013
4020
Děčín
Litvínov
20.10.
11:00
:
4021
Děčín
Varnsdorf
20.10.
9:00
:
4022
Litvínov
Varnsdorf
20.10.
10:00
:
27.10.2013 * HC Varnsdorf-při nepříznivém počasí se turnaj odehraje na ZS Rumburk, pořádající
OLH oznámí minimálně 3 dny před termínem soupeřům a STK místo, kde se bude turnaj hrát
4023
Varnsdorf
Děčín
výzva
:
27.10.2013
4024
Litvínov
Litoměřice
10:00
:
27.10.2013
4025
Bílina
Ústí n.L. A
NE 29.10.
9:00
:
4026
Bílina
Ústí n.L. B
11:00
:
4027
Ústí n.L. A
Ústí n.L. B
10:00
:
27.10.2013
4028
Kadaň
Louny
výzva
:
4029
Chomutov
Louny
výzva
:
4030
Kadaň
Chomutov
výzva
:
27.10.2013
4031
Roudnice n.L.
Klášterec n.O.
Ne 27.10.
10:00
:
4032
Roudnice n.L.
Most
Ne 27.10.
11:00
:
4033
Klášterec n.O.
Most
Ne 27.10.
12:00
:
10.11.2013
4034
Most
Litvínov
Ne 10.11.
8:00
:
Ne 10.11.
4035
Ústí n. L A
Litvínov
9:00
:
Ne 10.11.
4036
Most
Ústí n. L. A
10:00
:
10.11.2013
4037
Litoměřice
Kadaň
10:30
:
4038
Litoměřice
Roudnice n.L.
9:30
:
4039
Kadaň
Roudnice n.L.
11:30
:
10.11.2013
4040
Klášterec n.O.
Chomutov
výzva
:
4041
Bílina
Chomutov
výzva
:
4042
Klášterec n.O.
Bílina
výzva
:
10.11.2013
4043
Louny
Varnsdorf
Ne 10.11.
11:30
:
4044
Louny
Ústí n. L. B
Ne 10.11.
9:30
:
4045
Varnsdorf
Ústí n. L. B
Ne 10.11.
10:30
:
17.11.2013 *HC Varnsdorf -při nepříznivém počasí se turnaj odehraje na ZS Rumburk, pořádající
OLH oznámí minimálně 3 dny před termínem soupeřům a STK místo, kde se bude turnaj hrát
4046
Varnsdorf
Ústí n. L A
výzva
:
4047
Varnsdorf
Ústí n. L B
výzva
:
4048
Ústí n. L A
Ústí n. L B
výzva
:
45
17.11.2013
4049
Litvínov
Most
10:00
:
4050
Litvínov
Louny
11:00
:
4051
Most
Louny
12:00
:
17.11.2013
4052
Chomutov
Bílina
výzva
:
17.11.2013
4053
Děčín
Roudnice n.L.
13:30
:
17.11.2013
4054
Kadaň
Klášterec n. O.
výzva
:
4055
Kadaň
Litoměřice
výzva
:
4056
Klášterec n. O.
Litoměřice
výzva
:
24.11.2013 * HC Litoměřice - hrají turnaje na ZS Lovosice
4057
Litoměřice
Děčín
So 23.11.
10:00
:
4058
Litoměřice
Varnsdorf
So 23.11.
10:00
:
4059
Děčín
Varnsdorf
So 23.11.
10:00
:
24.11.2013
4060
Roudnice n. L.
Litvínov
Ne 24.11.
9:00
:
24.11.2013
4061
Bílina
Klášterec n.O.
NE 24.11.
9:00
:
4062
Bílina
Kadaň
NE 24.11.
11:00
:
4063
Klášterec n.O.
Kadaň
NE 24.11.
10:00
:
24.11.2013
4064
Ústí n. L. B
Ústí n. L. A
NE 24.11.
11:15
:
24.11.2013
4065
Louny
Chomutov
Ne 24.11.
8:30
:
4066
Most
Chomutov
Ne 24.11.
9:30
:
4067
Louny
Most
Ne 24.11.
10:30
:
8.12.2013
4068
Děčín
Litoměřice
10:00
:
8.12.2013 * HC Varnsdorf - při nepříznivém počasí se turnaj odehraje na ZS Rumburk, pořádající
OL oznámí minimálně 3 dny před termínem soupeřům a STK místo, kde se bude turnaj hrát.
4069
Varnsdorf
Chomutov
výzva
:
4070
Most
Chomutov
výzva
:
4071
Varnsdorf
Most
výzva
:
8.12.2013
4072
Roudnice n.L.
Bílina
12.15
:
8.12.2013
4073
Litvínov
Kadaň
10:00
:
4074
Litvínov
Louny
11:00
:
4075
Kadaň
Louny
12:00
:
8.12.2013
4076
Klášterec
Ústí n. L. B
výzva
:
4077
Klášterec n.O.
Ústí n. L. A
výzva
:
4078
15.12.2013
4079
4080
Ústí n. L. B
Ústí n. L. A
Ústí n.L. A
Ústí n. L. A
Bílina
Ústí n. L. B
46
Ne 15.12.
Ne 15.12.
výzva
:
11:15
11:15
:
:
4081
Bílina
Ústí n. L. B
Ne 15.12.
21.12.2013
4082
Roudnice n.L.
Litoměřice
15.12.2013
4083
Chomutov
Litvínov
4084
Klášterec n.O.
Litvínov
4085
Chomutov
Klášterec n.O.
15.12.2013
4086
Louny
Děčín
Ne 15.12.
15.12.2013
4087
Most
Varnsdorf
Ne 15.12.
4088
Most
Kadaň
Ne 15.12.
4089
Varnsdorf
Kadaň
Ne 15.12.
22.12.2013 * HC Litoměřice - hrají turnaje na ZS Lovosic
4090
Litoměřice
Litvínov
4091
Litoměřice
Roudnice n.L.
4092
Litvínov
Roudnice n.L.
22.12.2013
4093
Kadaň
Chomutov
22.12.2013
4094
Klášterec n.O
Louny
4095
Klášterec n.O.
Most
4096
Louny
Most
22.12.2013 – oprava data
4097
Ústí n. L. A
Ústí n. L. B
oprava
4098
Ústí n. L. A
Varnsdorf
data
4099
Ústí n. L. B
Varnsdorf
22.12.2013
4100
Bílina
Děčín
47
11:15
:
9:00
:
výzva
výzva
výzva
:
:
:
9:00
:
8:00
9:00
10:00
:
:
:
9:30
10:30
11:30
:
:
:
výzva
:
výzva
výzva
výzva
:
:
:
11:15
11:15
11:15
:
:
:
9:00
:
Krajská liga přípravek 2004 - II. část skupina „A“
1. HC Děčín
3. HC Ústí n. L.
5. HC Varnsdorf
2. HC Draci Bílina
4. HC Stadion Litoměřice
6. HC Roudnice n.L.
1. kolo 05. 01. 2014
Výsledek
den
čas
4501
HC Roudnice n.L.
HC Děčín
:
9:00
4502
HC Bílina
HC Varnsdorf
:
9:00
4503
HC Ústí n.L.
HC Litoměřice
:
15:15
2. kolo 12. 01. 2014 * HC Litoměřice - hrají turnaje na ZS Lovosice
4504
HC Litoměřice
HC Roudnice n.L.
:
výzva
4505
HC Varnsdorf
HC Ústí n. L.
:
výzva
4506
HC Děčín
HC Bílina
:
10:00
3. kolo 19. 01. 2014
4507
HC Bílina
HC Roudnice n.L.
:
9:00
4508
HC Ústí n. L.
HC Děčín
:
11:15
4509
HC Litoměřice
HC Varnsdorf
:
výzva
4. kolo 26. 01. 2014 * HC Varnsdorf - při nepříznivém počasí se utkání odehraje na ZS Rumburk,
pořádající OL oznámí minimálně 3 dny před termínem soupeřům a STK místo, kde se utkání hraje
4510
HC Varnsdorf
HC Roudnice n.L.
:
výzva
4511
HC Děčín
HC Litoměřice
:
10:00
4512
HC Bílina
HC Ústí n. L.
:
9:00
5. kolo 02. 02. 2014
4513
HC Ústí n. L.
HC Roudnice n.L.
:
11:15
4514
HC Litoměřice
HC Bílina
:
výzva
4515
HC Varnsdorf
HC Děčín
:
výzva
6. kolo 09. 02. 2014
4516
HC Děčín
HC Roudnice n.L.
:
10:00
4517
HC Varnsdorf
HC Bílina
:
výzva
4518
HC Litoměřice
HC Ústí n.L.
:
výzva
7. kolo 16. 02. 2014
4519
HC Roudnice n
HC Litoměřice
:
8:00
4520
HC Ústí n. L.
HC Varnsdorf
:
11:15
4521
HC Bílina
HC Děčín
:
9:00
8. kolo 23. 02. 2014
4522
HC Roudnice n.L.
HC Bílina
:
9:00
4523
HC Děčín
HC Ústí n.L.
:
10:00
4524
HC Varnsdorf
HC Litoměřice
:
výzva
9. kolo 02. 03. 2014
4525
HC Roudnice n.L.
HC Varnsdorf
:
9:00
4526
HC Litoměřice
HC Děčín
:
výzva
4527
HC Ústí n.L.
HC Bílina
:
15:45
10. kolo 09. 03. 2014
4528
HC Roudnice n.L.
HC Ústí n. L.
:
9:00
4529
HC Bílina
HC Litoměřice
:
9:00
4530
HC Děčín
HC Varnsdorf
:
10:00
48
Krajská liga přípravek 2004 - II. část skupina „B“
Účastníci
1. Piráti Chomutov
3. SK
Kadaň
5. HC
Litvínov
1. kolo 05. 01. 2014
4601
Piráti Chomutov
4602
HC Klášterec n.O.
4603
Sk Kadaň
2. kolo 12. 01. 2014
4604
HC Louny
4605
HC Litvínov
4606
Piráti Chomutov
3. kolo 19. 01. 2014
4607
HC Klášterec n.O.
4608
Sk Kadaň
4609
HC Most
4. kolo 26. 01. 2014
4610
HC Louny
4611
Piráti Chomutov
4612
HC Klášterec n.O.
5. kolo 02. 02. 2014
4613
Sk Kadaň
4614
HC Most
4615
HC Litvínov
6. kolo 09. 02. 2014
4616
HC Louny
4617
HC Litvínov
4618
HC Most
7. kolo 16. 02. 2014
4619
HC Most
4620
Sk Kadaň
4621
HC Klášterec n.O.
8. kolo 23. 02. 2014
4622
HC Louny
4623
Piráti Chomutov
4624
HC Litvínov
9. kolo 02. 03. 2014
4625
HC Litvínov
4626
HC Most
4627
Sk Kadaň
10. kolo 09. 03. 2014
4628
HC Louny
4629
HC Klášterec n.O.
2. HC
Klášterec n. O.
4. SK HC Baník Most
6. HC Slovan Louny
HC Louny
HC Litvínov
HC Most
den
čas
výzva
výzva
výzva
výsledek
:
:
:
HC Most
Sk Kadaň
HC Klášterec n.O.
8:30
10:00
výzva
:
:
:
HC Louny
Piráti Chomutov
HC Litvínov
výzva
výzva
8:00
:
:
:
HC Litvínov
HC Most
Sk Kadaň
9:00
Výzva
výzva
:
:
:
HC Louny
HC Klášterec n.O.
Piráti Chomutov
výzva
8:00
10:00
:
:
:
Piráti Chomutov
HC Klášterec n.O.
Sk Kadaň
8:30
10:00
8:00
:
:
:
HC Louny
HC Litvínov
Piráti Chomutov
8:00
Výzva
výzva
:
:
:
HC Klášterec n.O.
Sk Kadaň
HC Most
9:00
výzva
10:00
:
:
:
11:00
výzva
:
:
:
9:00
výzva
:
:
HC Louny
Piráti Chomutov
HC Klášterec n.O.
Sk Kadaň
HC Most
49
So 1.3.
4630
Piráti Chomutov
Systém:
Termíny :
Pořadatel :
Startují :
Počet hráčů:
Hrací doba:
Povinnost:
Různé:
Účastníci
HC Litvínov
Minihokej 2005
výzva
:
12 turnajů za sezonu (říjen – březen), 2x měsíčně
sobota nebo neděle
je zvýrazněn v jednotlivých skupinách
Startují hráči viz oddíl věkové kategorie
3 – 3, min. počty 7 (6+1), v případě více hráčů postavit týmy „B“, „C“
hraje se v obou krajních třetinách, týmy „A“+„B“ nebo se spárují týmy,
které mají pouze „A“
3 x 15´ hrubý čas
týmy nastupují s rozlišujícími páskami hraje se s modrými (lehčími) kotouči
hraje se na registrační průkazy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
HC Ústí n. L.
A
HC Draci Bílina
HC Stadion Litoměřice
HC Děčín
Piráti Chomutov A
ESC Dráţďany
HC Slovan Louny
8. SK Kadaň
9. SK HC Baník Most
10. HC Klášterec n.O.
11. HC Litvínov
12. HC Roudnice n.L.
13. HC Ústí n. L.
B
14. Piráti Chomutov B
6.10.2013
den
3001
Ústí n. L. A
Dráţďany
So 21.9.
3002
Litoměřice
Dráţďany
So 21.9.
3003
Ústí n. L. A
Litoměřice
So 21.9.
6.10.2013
3004
Chomutov A
Klášterec n. O.
3005
Kadaň
Klášterec n. O.
3006
Chomutov
Kadaň
6.10.2013
3007
Roudnice n. L.
Louny
So 5.10.
So 5.10.
3008
Bílina
Louny
So 5.10.
3009
Roudnice n. L.
Bílina
6.10.2013
3010
Děčín
Ústí n.L. B
5.10.2013 sobota
3011
Most
Litvínov
3012
Chomutov B
Litvínov
3013
Most
Chomutov B
20.10.2013
3014
Bílina
Děčín
3015
Most
Děčín
3016
Bílina
Most
20.10.2013
3017
Dráţďany
Roudnice n. L
So 19.10.
20.10.2013
3018
Klášterec n. O.
Louny
3019
Litvínov
Louny
3020
Klášterec n.
Litvínov
20.10.2013 * HC Litoměřice - hrají turnaje na ZS Lovosice
50
čas
15:00
16:00
17:00
výsledek
:
:
:
výzva
výzva
výzva
:
:
:
9:00
10:00
11:00
:
:
:
11:00
:
12:15
13:15
14:15
:
:
:
9:00
10:00
11:00
:
:
:
11:30
:
výzva
výzva
výzva
:
:
:
3021
Litoměřice
Ústí n.L. B
3022
Ústí n. L. A
Ústí n.L. B
3023
Litoměřice
Ústí n. L A
20.10.2013
3024
Kadaň
Chomutov B
3025
Chomutov A
Chomutov B
3026
Kadaň
Chomutov A
3.11.2013
3027
Ústí n. L A
Roudnice n. L
3028
Bílina
Roudnice n. L
3029
Ústí n. L A
Bílina
3.11.2013
3030
Klášterec n.
Litvínov
3031
Litoměřice
Klášterec n. O.
3032
Litvínov
Litoměřice
2.11.2013 sobota
3033
Most
Kadaň
3.11.2013 - Změna času po vydání RS
3034
Dráţďany
Chomutov B
3035
Chomutov A
Chomutov B
3036
Dráţďany
Chomutov A
3.11.2013
3037
Louny
Děčín
3038
Ústí n.L. B
Děčín
3039
Louny
Ústí n.L. B
17.11.2013
3040
Chomutov A
Chomutov B
3041
Litoměřice
Chomutov B
3042
Chomutov A
Litoměřice
17.11.2013
3043
Bílina
Litvínov
3044
Dráţďany
Litvínov
3045
Bílina
Dráţďany
17.11.2013
3046
Louny
Ústí n.L. B
3047
Roudnice n. L
Ústí n.L. B
3048
Louny
Roudnice n. L
17.11.2013
3049
Klášterec n.
Kadaň
3050
Kadaň
Most
3051
Most
Kadaň
17.11.2013
3052
Děčín
Ústí n. L. A
1.12.2013
3053
Louny
Kadaň
3054
Chomutov B
Kadaň
3055
Louny
Chomutov B
51
8:30
8:30
8:30
:
:
:
výzva
výzva
výzva
:
:
:
11:15
12:15
13:15
:
:
:
výzva
výzva
výzva
:
:
:
12:15
:
12:30
13:30
14:30
:
:
:
11:00
10:00
9:00
:
:
:
výzva
výzva
výzva
:
:
:
9:00
10:00
11:00
:
:
:
11:00
10:00
9:00
:
:
:
výzva
výzva
výzva
:
:
:
9:00
:
9:00
10:00
11:00
:
:
:
1.12.2013
3056
3057
3058
1.12.2013
3059
1.12.2013
3060
3061
3062
1.12.2013
3063
3064
3065
15.12.2013 *
3066
3067
3068
15.12.2013
3069
3070
3071
15.12.2013
3072
15.12.2013
3073
3074
3075
15.12.2013
3076
3077
3078
5.1.2014
3079
3080
3081
5.1.2014
3082
3083
3084
5.1.2014
3085
3086
3087
5.1.2014
3088
3089
3090
Roudnice n.
Litoměřice
Roudnice n. L
Litoměřice
Chomutov
Chomutov
Děčín
Litvínov
Litvínov
Klášterec n. O
So 7.12.
So 7.12.
So 7.12.
9:00
10:00
11:00
:
:
:
Dráţďany
10:00
:
Most
Klášterec n. O
Most
10:00
11:00
12:00
:
:
:
Bílina
Ústí n.L. B
Ústí n.L. A
Ústí n.L. B
Bílina
Ústí n.L. A
HC Litoměřice - hrají turnaje na ZS Lovosice
Litoměřice
Ústí n.L. B
Ústí A
Ústí n.L. B
Litoměřice
Ústí A
výzva
výzva
výzva
:
:
:
8:30
8:30
8:30
:
:
:
Kadaň
Dráţďany
Kadaň
Most
Most
Dráţďany
výzva
výzva
výzva
:
:
:
Bílina
Děčín
9:00
:
Roudnice
Litvínov
Roudnice n. L
Louny
Louny
Litvínov
9:00
10:00
11:00
:
:
:
Klášterec
Chomutov B
Klášterec n. .
Chomutov A
Chomutov A
Chomutov B
výzva
výzva
výzva
:
:
:
Ústí n. L A
Klášterec n.
Ústí n. L A
Děčín
Děčín
Klášterec n. O
výzva
výzva
výzva
:
:
:
Bílina
Litoměřice
Bílina
Litoměřice
Varnsdorf
Varnsdorf
13:00
14:00
15:00
:
:
:
Litvínov
Dráţďany
Litvínov
Roudnice n. L
Roudnice n. L
Dráţďany
10:00
11:00
12:00
:
:
:
Louny
Most
Louny
Most
Ústí n.L. B
Ústí n.L. B
9:00
10:00
11:00
:
:
:
28.12.
28.12.
28.12.
52
5.1.2014
3091
Kadaň
Chomutov A
3092
Chomutov B
Chomutov A
3093
Kadaň
Chomutov B
18.1.2014 * HC Litoměřice - hrají turnaje na ZS Lovosice
3094
Litoměřice
Děčín
So 18.1.
3095
Most
Děčín
So 18.1.
3096
Litoměřice
Most
So 18.1.
19.1.2014
3097
Kadaň
Litvínov
3098
Chomutov A
Litvínov
3099
Kadaň
Chomutov A
19.1.2014
3100
Klášterec n.
Chomutov B
3101
Bílina
Chomutov B
3102
Klášterec n. O
Bílina
20.1.2014
3103
Dráţďany
Ústí n.L. B
3104
Ústí n. L. A
Ústí n.L. B
3105
Dráţďany
Ústí n. L A
19.1.2014
3106
Roudnice n. L
Louny
2.2.2014
3107
Louny
Děčín
3108
Ústí n. L A
Děčín
3109
Louny
Ústí n. L A
1.2.2014 * HC Litoměřice - hrají turnaje na ZS Lovosice
3110
Litoměřice
Dráţďany
So 1.2.
2.2.2014
3111
Roudnice n.
Chomutov A
So 1.2.
3112
Klášterec n. O
So 1.2.
Chomutov A
3113
Roudnice n. L
Klášterec n. O
So 1.2.
2.2.2014
3114
Bílina
Ústí n.L. B
3115
Kadaň
Ústí n.L. B
3116
Bílina
Kadaň
1.2.2014 sobota
3117
Most
Litvínov
3118
Litvínov
Chomutov B
3119
Most
Chomutov B
16.2.2014
3120
Louny
Most
3121
Bílina
Most
3122
Louny
Bílina
16.2.2014
3123
Litvínov
Litoměřice
16.2.2014
3124
Děčín
Ústí n. L A
53
výzva
výzva
výzva
:
:
:
9:30
9:30
9:30
:
:
:
výzva
výzva
výzva
:
:
:
výzva
výzva
výzva
:
:
:
výzva
výzva
výzva
:
:
:
9:00
:
11:00
10:00
9:00
:
:
:
10:00
:
9:00
10:00
11:00
:
:
:
9:00
10:00
11:00
:
:
:
12:15
13:15
14:15
:
:
:
8:30
9:30
10:30
:
:
:
10:00
:
9:00
:
3125
3126
16.2.2014
3127
3128
3129
16.2.2014
3130
Dráţďany
Děčín
Ústí n. L A
Dráţďany
10:00
11:00
:
:
Chomutov A
Klášterec n. O
Chomutov A
Kadaň
Kadaň
Klášterec n. O
výzva
výzva
výzva
:
:
:
Roudnice
Ústí n. L. B
Chomutov B
Ústí n. L. B
So 15.2.
So 15.2.
3132
2.3.2014
3133
2.3.2014
3134
Roudnice n. L
Chomutov B
So 15.2.
Bílina
Chomutov A
9:00
:
Litvínov
Děčín
10:00
:
3135
Roudnice n. L.
Děčín
11:00
:
Roudnice n. L.
12:00
:
Ústí n. L A
Ústí n. L A
Ústí n. L. B
výzva
výzva
výzva
:
:
:
Litoměřice
Litoměřice
Chomutov B
RS
Louny
Louny
Most
výzva
výzva
výzva
:
:
:
13:30
14:30
15:30
:
:
:
Bílina
Bílina
Kadaň
9:00
10:00
11:00
:
:
:
Děčín
výzva
:
Ústí n. L. A
Dráţďany
Dráţďany
9:00
10:00
11:00
:
:
:
Chomutov A
Chomutov A
Chomutov B
10:00
11:00
12:00
:
:
:
Ústí n.L. B
8:00
:
3131
3136
Litvínov
2.3.2014
3137
Kadaň
3138
Ústí n. L. B
3139
Kadaň
2.3.2014
3140
Klášterec
3141
Chomutov B
3142
Klášterec
2.3.2014 - Změna času po vydání
3143
Dráţďany
3144
Most
3145
Dráţďany
16.3.2014
3146
Louny
3147
Kadaň
3148
Louny
16.3.2014
3149
Litoměřice
16.3.2014
3150
Roudnice n. L.
3151
Ústí n. L. A
3152
Roudnice n. L
16.3.2014
3153
Litvínov
3154
Chomutov B
3155
Litvínov
16.3.2014
3156
Most
54
9:00
:
10:00
:
11:00
:
3157
3158
Klášterec n. O.
Most
9:00
10:00
Ústí n.L. B
Klášterec n. O.
:
:
Minihokej 2006 - turnaje
Systém
:
Termíny
:
Pořadatel :
Startují
:
Počet hráčů:
Hrací doba :
Povinnost :
Různé
:
Účastníci :
5 turnajů za sezonu (říjen – březen), 1x měsíčně
sobota nebo neděle
je zvýrazněn v jednotlivých skupinách
Startují hráči viz oddíl věkové kategorie
4 – 4, min. počty 9 (8 + 1), v případě více hráčů lze postavit další týmy
3 x 15 hrubý čas. Povinné střídání po 60 sec.
týmy nastupují s rozlišujícími páskami hraje se s modrými (lehčími) kotouči
hraje se na registrační průkazy
1. HC Ústí n. L.
2. HC Draci Bílina
3. HC Stadion Litoměřice
4. HC Děčín
5. HC Litvínov
A
6. HC Varnsdorf
7. HC Slovan Louny A
Říjen 20.10.2013
2001
Ústí n. L.
2002
Varnsdorf
2003
Ústí n. L.
20.10.2013
2004
Louny A
2005
Bílina
2006
Louny A
Říjen 20.10.2013
2007
Chomutov A
2008
Most
2009
Chomutov A
Říjen 20.10.2013
2010
Kadaň
2011
Klášterec n.O.
2012
Kadaň
6.10.2013
2013
Litvínov A
2014
Děčín
2015
Litvínov A
Listopad
2016
Klášterec n.O.
2017
Chomutov A
2018
Klášterec n.O.
24.11.2013
2019
Litoměřice
2020
Litvínov A
2021
Litvínov A
10.11.2013
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
SK Kadaň
SK HC Baník Most
HC Klášterec n.O.
HC Litvínov
B
HC Roudnice n.L.
Piráti Chomutov A
HC Slovan Louny B
Piráti Chomutov B
Roudnice n. L
Roudnice n. L
Varnsdorf
dat. – čas
So 19.10.-11:00
So 19.10.-11:00
So 19.10.-11:00
výsledek
:
:
:
Bílina
Louny B
Louny B
Ne 20.10.- 9:00
Ne 20.10.-10:00
Ne 20.10.-11:00
:
:
:
Most
Chomutov B
Chomutov B
výzva
výzva
výzva
:
:
:
Litoměřice
Litoměřice
Klášterec n.O.
výzva
výzva
výzva
:
:
:
6.10.-10:00
6.10.-11:00
6.10.-12:00
:
:
:
výzva
výzva
výzva
:
:
:
Ne 24.11. 9:30
Ne 24.11. 9:30
Ne 24.11. 9:30
:
:
:
Litvínov B
Litvínov B
Děčín
Most
Most
Chomutov A
Litvínov B
Litvínov B
Litoměřice
55
2022
2023
2024
Roudnice n. L.
Louny B
Roudnice n. L
Louny A
Louny A
Louny B
Ne 10.11. – 9:00
Ne 10.11. – 10:00
Ne 10.11. – 11:00
:
:
:
So 2.11.
2025
Bílina
Chomutov B
So 2.11. - 9:00
:
2026
Kadaň
Chomutov B
So 2.11. - 10:00
:
2027
Bílina
Kadaň
So 2.11. - 11:00
:
24.11.2013
2028
Děčín
Varnsdorf
Ne 24.11. 11:00
:
2029
Ústí n. L. A
Varnsdorf
Ne 24.11. 10:00
:
2030
Děčín
Ústí n. L. A
Ne 24.11. 9:00
:
8.12.2013 neděle
2031
Most
Kadaň
8:00
:
9:00
2032
Klášterec n. O.
Kadaň
:
10:00
2033
Most
Klášterec n. O.
:
7.12.2013 sobota
2034
Bílina
Chomutov A
So 7.12. - 9:00
:
2035
Chomutov B
Chomutov A
So 7.12. - 10:00
:
2036
Bílina
Chomutov B
So 7.12. - 11:00
:
8.12.2013 - neděle
2037
Roudnice n.L.
Ústí n. L
Ne 8.12. – 9:00
:
2038
Děčín
Ústí n. L
Ne 8.12. – 10:00
:
2039
Roudnice n.L.
Děčín
Ne 8.12. – 11:00
:
Prosinec * HC Varnsdorf -při nepříznivém počasí se turnaj odehraje na ZS Rumburk,
pořádající OLH oznámí minimálně 3 dny před termínem soupeřům a STK místo, kde se bude hrát
2040
Varnsdorf
Litvínov A
výzva
:
2041
Litvínov B
Litvínov A
výzva
:
2042
Varnsdorf
Litvínov B
výzva
:
21.12.2013
2043
Louny A
Louny B
So 21.12. - 9:00
:
2044
Litoměřice
Louny B
So 21.12.-10:00
:
2045
Louny A
Litoměřice
So 21.12.-11:00
:
19.1.2014
2046
Louny B
Louny A
Ne 19.1.- 8:30
:
2047
Most
Louny A
Ne 19.1.- 9:30
:
2048
Louny B
Most
Ne 19.1.-10:30
:
19.1.2014
2049
Děčín
Ústí n. L
Ne 19.1. – 9:00
:
2050
Kadaň
Ústí n. L
Ne 19.1. – 10:00
:
2051
Děčín
Kadaň
Ne 19.1. – 11:00
:
11.1.2014
2052
Litoměřice
Varnsdorf
So 11.1.-10:00
:
2053
Litoměřice
Roudnice n. L
So 11.1.-10:00
:
2054
Varnsdorf
Roudnice n. L
So 11.1.-10:00
:
19.1.2014
56
2055
Litvínov B
Bílina
19.1. -10:00
:
2056
Litvínov A
Bílina
19.1. -11:00
:
2057
Litvínov B
Litvínov A
19.1. -12:00
:
Leden
2058
Klášterec n. O.
Chomutov A
výzva
:
2059
Chomutov B
Chomutov A
výzva
:
2060
Klášterec n. O.
Chomutov B
výzva
:
9. 2. 2014 neděle
10:00
2061
Most
Litvínov
A
:
11:00
2062
Litvínov
A
:
Chomutov B
12:00
2063
:
Most
Chomutov B
Únor
2164
Kadaň
Chomutov A
výzva
:
2165
Louny A
Chomutov A
výzva
:
2166
Kadaň
Louny A
výzva
:
9. 2. 2014 - neděle
2167
Roudnice n. L
Litoměřice
Ne 9.2. – 9:00
:
2168
Bílina
Litoměřice
Ne 9.2. – 10:00
:
2169
Roudnice n. L
Bílina
Ne 9.2. – 11:00
:
Únor
2170
Klášterec n. O.
Ústí n. L
výzva
:
2171
Litvínov B
Ústí n. L
výzva
:
2172
Klášterec n. O.
Litvínov B
výzva
:
2.2.2014
2173
Děčín
Varnsdorf
Ne 2.2. – 9:00
:
2174
Louny B
Varnsdorf
Ne 2.2. – 10:00
:
2175
Děčín
Louny B
Ne 2.2. – 11:00
:
Březen
2176
Litvínov A
Litvínov B
9.3. -10:00
:
2177
Kadaň
Litvínov B
9.3. -11:00
:
2178
Litvínov A
Kadaň
9.3. -12:00
:
1.3.2014
2179
Louny B
Louny A
So 1.3. – 8:30
:
2180
Most
Louny A
So 1.3. – 9:30
:
2181
Louny B
Most
So 1.3. – 10:30
:
Březen* HC Varnsdorf -při nepříznivém počasí se turnaj odehraje na ZS Rumburk,
pořádající
OLH oznámí minimálně 3 dny před termínem soupeřům a STK místo, kde se bude hrát
2182
Varnsdorf
Chomutov A
výzva
:
2183
Chomutov B
Chomutov A
výzva
:
2184
Varnsdorf
Chomutov B
výzva
:
9.3.2014
2185
Litoměřice
Klášterec n. O.
Ne 9.3. 8:30
:
2186
Děčín
Klášterec n. O.
Ne 9.3. 8:30
:
2187
Litoměřice
Děčín
Ne 9.3. 8:30
:
Březen
57
2188
2189
2190
Ústí n. L
Roudnice n. L
Ústí n. L
Bílina
Bílina
Roudnice n. L
So 22.3. 15:45
So 22.3. 16:45
So 22.3. 17:45
:
:
:
Adresář - organizačních pracovníků oddílů a klubů LH
S:- org. pracovník (sekretář) P: (president,) VP: vícepresident M:(manaţer)
HC Draci Bílina – www.hcdracibilina.cz
415 01 Teplice, Trnovanská 1278/19
417 538 634 -F
S. Bezpalec Radek
e-mail : [email protected]
774 428 868
418 01 Bílina, Mládeţnická 292,
417 810 810
VP. Štěpánek René
e-mail : [email protected]
608 161 616
HC Děčín – www.hcdecin.cz
405 01 Děčín III., ZS Oblouková 638/21
412 514 585-F
S Pošusta Martin
e-mail : [email protected]
774 450 188
P Vaníček Lukáš
e-mail : [email protected]
603 497 683
ESC Dresden Germany – www.eisloewen-nachwuchs.de
D-01067 Dresden, Magdeburger Str. 10
00 493 512 109 094 - F
S. Seifert Pit
e-mail: [email protected]
00 491 743 404 151- M
D-01237 Dresden, Breitscheidstr. 78
00 493 512 052 938
P. Micksch Peter
e-mail :
00 491 792 986 50
Máchová Lenka
- česky
[email protected]
00 491 7044 701 35 - M
Piráti Chomutov – www.piratichomutov.cz
430 01 Chomutov, Mostecká 5773
474 699 102
S. Pašek Martin
e-mail : [email protected]
725 784 913
P. Veverka Jaroslav
430 01 Chomutov, Mostecká 5773
602 344 457
HC Stadion Cheb - www.hcstadioncheb.cz
350 02 Cheb, Valdštejnova 70 PS 140
354 433 915 - F
S. Krutina Josef
e-mail : [email protected]
603 539 439
P. Horník Ilja
350 02 Cheb, Hradební 516/16
604 592 342
SK Kadaň
- www.skkadan.cz
432 01 Kadaň, Na podlesí 1425
602 159 368
e-:[email protected],
S. Veselý Jaroslav
ja
[email protected]
474331756, 474332349-F
432 01 Kadaň, T.G.Masaryka 856
603 435 149
P. Wágner František
e-mail : [email protected]
603 435 149
HC Energie Karlovy Vary s.r.o. – KV Arena - www.hokejkv.cz
360 01 Karlovy Vary,Západní ul.1812/73
359 909 159 - F
S. Holý Jiří
e-mail : [email protected]
602 120 320
M. Vaněk Miroslav
360 01 Karlovy Vary,Západní ul.1812/73
602 335 937
e-mail : [email protected]
HC Klášterec nad Ohří – www.hcklasterec.cz
431 51 Klášterec n.O., Stadion 356
474 376 851
S. Mikeš Petr
e-mail : hcklasterec@emaiel.cz
777 171 455
P. Vladimír Dvořák
e-mail : hcklasterec@emaiel.cz
777 711 242
PZ Kladno + HC Kladno – www.ritirykladno.cz
272 01 Kladno, Petra Bezruče 2531
312 246 415 - F
S. Blaţek Václav
e-mail : václav.blazek@rytirikladno.cz
775 254 323
274 01 Kladno, Kačická 886
312 268 009
P. Jágr Jaromír
HC Stadion Litoměřice – www.hclitomerice.cz
S. Fišera Jan
412 01 Litoměřice, Zahradnická 28
416 735 480
58
4
e-mail : fisera.j@hclitomerice.cz
722 788 005
412 01 Litoměřice, Zahradnická 30
602 453 064
P. Tvrzník Jaromír
e-mail : j.tvrznik@hclitomerice.cz
602 453 064
HC Litvínov – www.hokej-litvinov.cz
436 01 Litvínov ZS I.Hlinky,S.K.Neumanna 1598
476 767 222/1-F
e-mail : hc.litvinov@seznam.cz,
476 767 222/1
S. Tůma Václav.
e-mail : tuma.hclitvinov@tiscali.cz
721 386 525
P. Havelka Kamil
436 01 Litvínov, S.K.Neumanna 1598
602 428 238
HC Slovan Louny – www.hcslovanlouny.cz
440 01 HC Louny,Čeňka Zemana 1473
415 652 077 - F
S. Suchý Ladislav
e-mail : ladislavsuchy@email.cz
602 430 508
P. Trefný Jan
mail : jan.trefny@seznam.cz
774 231 503
HC TJ Lovochemie Lovosice - Gudera 603 508 413
410 02 Lovosice, Osvoboditelů 940/47
416 709 186 - F
S. : Bačák Milan
e-mail : mbacak@pehak.cz
724 028 470
P. : Bačák Milan
410 02 Lovosice, Osvoboditelů 940/47
HC Mariánské Lázně – www.hokejml.cz
353 01 Mariánské Lázně,Tyršova 621/21 A
354 602 025 - F
S. Špírek Rostislav
e-mail : hcml.cz@seznam.cz,
723 244 631
P Šín Robin
349 01 Stříbro, Větrná 1281
775 949 940
SK HC Baník Most – www.hcmost.cz
434 01 ZS Most, 434 01 Most, Rudolická 1700,tel.910 801 344
411 130 679 - F
S. Slavíček
e-mailBohumil
:l
e-mail : bobbyslavicek@seznam.cz
721 032 672
P. Pitin Luboš
e-mail : lubos.pitin@mesto-most.cz
602 303 180
HC Roudnice nad Labem – www.
S. Bílek Petr
413 01 Roudnice n.L.,Třída T.G. Masaryka
602 206 851
P. Bílek Petr
e-mail :bilek@hcroudnice.com
HC Hvězda Praha – www.hokejhvezda.cz
160 00 Prahy VI. Na Rozdílu 1
235 364 057 - F
S. Najman Karel
e-mail : hchvezda@volny.cz
602 765 300
P. Grim Michael
e-mail :
602 765 301
HC Kobra Praha – www.hckobra.cz
147 00 Prahy IV. Mikuleckého 1584 -Bráník
241 490 085 - F
S. Bohumil Chmelík
e-mail : hckobra@hckobra.cz
728 822 400
P. Šeba Miloslav
e-mail : hckobra@hckobra.cz
602 320 778
HC Sparta Praha – www.hcsparta.cz
184 00 Prahy 8. Doubická
266 727 440 - F
S. Pavel Geffert
e-mail : geffert@hcsparta.cz
775 065 472
P. Kuneš Miroslav
170 00 Praha 7, Za Elektrárnou 419
266 727 234
HC Baník Sokolov - www.hcsokolov.xf.cz
356 01 Sokolov, B.Němcové 1780,
352 623 082 - F
S. Makovec Karel
e-mail : karel.makovec@quick.cz
606 963 871
356 04 Dolní Rychnov, Černý Vrch 415
352 463 503
P. Francisko Rudolf
e-mail : francisco@suas.cz
737 666 094
HC Ústí nad Labem – www.hcusti.cz
400 01 Ústí n.L.,Masarykova 232
472 741 093 - F
S. Daniš Jan
e-mail : danis.jan@seznam.cz
724 278 129
400 01 Ústí n.L., Masarykova 232,
P: Holík Jaromír
e-mail : jaromir.holik@ul-net.cz
608 201 366
59
HC Varnsdorf – www.hcvarnsdorf.cz
407 47 Varnsdorf, Budějovická 3392
S. Damašek Zdeněk
e-mail : samat@samat.cz
P: Damašek Zdeněk
407 47 Varnsdorf, Východní 2583
předseda VV
před.
EK
místopř. VV
před.
DK
KR předseda
KM předseda
ZDR předseda
STK předseda
TMK ředseda
412 371 342 - F
604 212 482
412 372 863 –zam
Výkonný výboru KS LH Ústeckého kraje
Zbyněk
Pour
416 809 085
606 337
412 01 Litoměřice, Nezvalova 15
e-mail : pour.zbynek@seznam.cz
Radomír
Mikeš
725 550
400 11 Ústí n.L.,Gagarinova 2689/3
e-mail :radamikes@seznam.cz
Michal
Barna
601 570
434 01 Most,ČSA bl.74/2124
e-mail : mbarna1@seznam.cz
Vojtěch
Čihař
777 939
430 01 Chomutov, Osvobození 3730
e-mail : vojteh.cihar@post.cz
Martin
Pašek
725 784
430 01 Chomutov Palackého 3952
e-mail : pasek@piratichomutov.cz
Jiří
Štverák
417 575 458
606 833
415 01 Teplice, Šrámkova 2578
e-mail : stverak.jiri@volny.cz
Viktor
Lukeš
e-mail :vlukes@seznam.cz
453 32 Marián. Radčice, Luční 177
603 260
Říha
797
601
479
999
913
244
574
sekretář
Bohuslav
475 200 631
606 200 691
e-mail : ks-ustecky@cslh.cz
předseda
Miloslav Sűsser
Dozorčí rada KS LH
400 01 Ústí n.L., Na stráni 28
605 432 314
členové
Václav Tůma
e-mail : tuma.hclitvinov@tiscali.cz
721 386 525
436 01 Litvínov, ZS I.Hlinky, SK Neumanna 1598
Petr Mikeš
e-mail : hcklasterec@email.cz
605 432 314
431 51 Klášterec n. O., Školní 489
Sportovně technická komise
e-mail : stverak.jiri@volny.cz
předseda
Jiří Štverák
členové
Václav Horáček
403 31 Neštěmice, Studentská 270
417 575 458
606 833 244
Miloš Musil
400 07 Ústí n.L., Ţeţická 15
722 296 324
Miloslav Sűsser
400 01 Ústí n.L., Na stráni 28
605 432 314
723 170 028
Trenérsko - metodická komise
předseda
Viktor Lukeš
603 260 574
e-mail : vlukes@seznam.cz
453 32 Mariánské Radčice, Luční 177
členové
předseda
Vladimír Pek
400 01 Ústí n.L. Londýnská 8
602 931 210
e-mail : vladimir.pek@volny.cz
475 210 893
Marek Pek
412 01 Litoměřice, Dukelská 1856/6
724 978 505
Vojtěch Čihař
Komise mládeţe
430 01 Chomutov, Osvobození 3730
e-mail : vojteh.cihar@post.cz
60
777 939 999
členové
Martin Pašek
430 01 Chomutov Palackého 3952
725 784 913
e-mail : pasek@piratichomutov.cz
Vladimír Evan
e-mail : v.evan@seznam.cz
737 268 286
400 01 Ústí n.L.,Masarykova 232
předseda
Zbyněk Pour
Ekonomická komise
412 01 Litoměřice, Nezvalova 15
606 337 797
e-mail : pour.zbynek@seznam.cz
členové
předseda
Miloslav Süsser
400 01 Ústí n.L., Na stráni 28
Bohuslav Říha
e-mail : ks-ustecky@cslh.cz
Radomír Mikeš
605 432 314
606200691,475200631
Disciplinární komise
e-mail : radamikes@seznam.cz
725 550 601
400 11 Ústí n. L., Gagarinova 2689/3
členové
Vladimír Evan
400 01 Ústí n. L., Masarykova 232
737 268 286
e-mail : v.evan@seznam.cz
Jiří Volf
e-mail : flov.irij@seznam.cz
608 826 821
400 11 Ústí n.L., Pincova 5
předseda
členové
předseda
Komise rozhodčích
434 01 Most, ČSA blok 74/2124
e-mail : mbarna1@seznam.cz
František Pěkný
430 02 Chomutov, Schubertova
e-mail : F.pekny@seznam.cz
Jaroslav Koblischke
410 02 Lovosice, Radostice 1.
e-mail :jar.kobl@seznam.cz
Tomáš Plachý
440 01 Louny, Petra Obrovce 2255
e-mail : plachysro@seznam.cz
Martin Novák
400 02 Ústí n.L. Habří 3.
e-mail : novak@fvtm.ujep.cz
Michal Barna
Martin Pašek
Jan
Minčák
Jan
Hanouer
Zdravotní komise
430 01 Chomutov Palackého 3952
430 01 Chomutov, nemocnice
430 01 Chomutov, nemocnice
601 570 479
720 353 644
603 285 348
602 156 412
606 255 405
725 784 913
776 816 684
Předsedové okresních svazu ledního hokeje - KSLH Ústeckého kraje
Miroslav Vágner
405 02 Děčín VI, Slovanská 1481/82
602 952
e-mail : mirvagner@centrum.cz
Chomutov
Vojtěch Čihař
430 01 Chomutov, Osvobození 3730
777 939
e-mail : vojteh.cihar@post.cz
Litoměřice
e-mail :
Louny
Tomáš Plachý
440 01 Louny, Petra Obrovce 2255
602 156
e-mail : plachysro@seznam.cz
Most
Michal Barna
434 01 Most,ČSA bl.74/2124
777 245
e-mail : mbarna1@seznam.cz
Teplice
e-mail :
Ústí n. L.
Miloslav Sűsser
400 01 Ústí n.L., Na stráni 28
605 432
e-mail :
Děčín
61
522
999
412
145
314
Viktor
Lukeš
Zdeněk
Zíma
Miroslav Novák
Miroslav Buchal
Trenéři výběrů 1999 - Ústecký kraj
453 32 Mariánské Radčice, Luční 177
e-mail :vlukes@seznam.cz
435 33 Louka u Litvín.Šefčíkova 148
e-mail :zdenek.zima@email.cz
Trenéři výběrů 2000 - Ústecký kraj
432 01 Kadaň, Koţelského 1510
e-mail : f1kadan@seznam.cz
430 03 Chomutov, Kostnická 2324
e-mail : bousa13@seznam.cz
603 260 574
724 689 074
607 923 834
604 954 292
KM ČSLH vypsala termíny turnajů pro sezonu 2013 - 2014 - 9. nebo 10. 11. 2013; 26.1.2014; a 23. 3.2014
Adresář rozhodčích Ústeckého kraje
Děčín
Bedan
Brňák
Čapek
Karel
Marek
Dominik
Čiţmár
Čiţmár
Fejl
Forejtová
Havlík
Havlík
Havlík
Holada
Hynčica
Jirásek
Kilián
Klein
Kvaček
Lichtenberk
Luczków
Martinec
Pořádek
Pulda
Roud
Roud
Růţička
Střelka
Šolc
Štěpán
Štěpán
Štěpánek
Štulc
Toman
Viktor
Dominik
Michal
Dominika
Aleš
Dominik
Šimon
David
Roman
Antonín
Michal
Miroslav
Martin
David
Tomáš
Ondřej
Petr-ml.
Petr-st.
Patrik
Martin
Václav
Vojtěch
Michal
Radim
Václav
Čestmír
Petr
Václav
Marek
Jan
Ašenbrener
Baláček
Jan
Michal
Michajličenko
Michajličenko
405 02 Děčín 10, Druţstevní 313
407 14 Arnoltice 1
405 02 Děčín 2,Lípová 619/2
405 02 Děčín 3, Oblouková 210/84
405 02 Děčín 3, Oblouková 210/ 84
405 01 Děčín 9, Teplická 82
407 55 Dolní Podluţí 335
405 02 Děčín 27, Kosmonautů 174
405 02 Děčín 27, Kosmonautů 174
405 02 Děčín 27, Kosmonautů 174
405 02 Děčín 1, Nerudova 236/4
405 02 Děčín 12, Ústecká 68
405 01 Děčín 3, Rakovnická 39
405 02 Děčín 2, Dvořákova 1316/9
405 02 Děčín 6,Jiřího z Poděbrad 72
405 02 Děčín 2, Kamenická 78
408 01 Rumburk, Dlouhá 396
405 02 Děčín 6, Sofijská 47/438
405 02 Děčín 4, Chelčického 8
405 02 Děčín 2, Kamenická 102
405 02 Děčín 2, Kamenická 102
405 02 Děčín 6, Polská 11.
405 01 Děčín 1, Zámecká 11
405 02 Děčín 2, Dvořákova 1325/19
405 02 Děčín 2, Dvořákova 1325/19
405 02 Děčín 27, Kosmonautů 156
405 02 Děčín 3, Rakovnická 31
405 02 Děčín 6, Severní 15/12
405 02 Děčín 6, Jiřího z Poděbrad 29
405 02 Děčín 6, Slovanská 99
405 02 Děčín 6, Ruská 930/22
405 01 Děčín 3, Litoměřická 205
405 01 Děčín 3, Ţerotínova 48
kbedan@seznam.cz
maistro7@seznam.cz
mikes000@seznam.cz
9.viki@seznam.cz
cizmi.7@seznam.cz
fejlak3@seznam.cz
chachi10@seznam.cz
aha.aha@volny.cz
dominikhavlik@seznam.cz
simon011@seznam.cz
dawis.holada @ email.cz
hrnecc@centrum.cz
micurinec@seznam.cz
kilián.michal@gmail.com
kleinmiroslav@seznam.cz
kvacek15@gmail.com
d.lichtenberk@gmail.com
tomas.luczkow@centrum.cz
ond.mar@seznam.cz
pgs18@seznam.cz
gregori@karneval.cz
patrik.poradek@centrum.cz
martas720659@email.cz
vaclav.roud@seznam.cz
vroud@seznam.cz
ruzicka.mic@seznam.cz
strelka@seznam.cz
solc.truhlarství@centrum.cz
pypycek@centrum.cz
venca.stepanek@seznam.cz
stulc.marek@seznam.cz
jens12@tiscali.cz
736
734
737
731
732
775
604
774
737
737
739
605
736
776
606
737
606
602
737
725
604
604
722
728
607
737
775
777
606
606
737
606
604
522
503
566
751
222
173
732
450
137
130
406
889
726
884
556
008
115
390
610
566
210
924
263
743
658
647
872
993
865
768
446
737
656
631
923
348
077
274
529
072
189
708
753
818
227
076
199
515
785
018
090
325
486
283
035
679
129
001
811
258
723
800
167
200
217
036
Chomutov
431 11 Otvice, Nádraţní 145
430 01 Chomutov, Palackého 4279
62
Asenbrener@seznam.cz
m.balacek@zklnaradi.cz
721 203 139
777 602 503
Compel
Compel
Coubal
Danylets
Danylets
Dyršmíd
Fára
Kalaš
Kordina
Kordina
Krejsa
Mansfeld
Mertins
Mizera
Pátková
Pěkný
Pleticha
Plch
Přibík
Sadílek
Tauš
Tenk
Tonar
Wohlrab
Bohuslav
Daniel
Richard
Yevheniy
Michal
David
Jan
Jiří
Martin- m
Martin -st.
Jaroslav
Jaroslav
Jiří
Pavel
Kateřina
František
Zdeněk
Pavel
Lukáš
Jakub
David
Karel
Karel
Jan
430 03 Chomutov,M.Kopeckého 4819
430 03 Chomutov,M.Kopeckého 4819
430 01 Chomutov, Palackého 3996
431 11 Jirkov, Pionýrů 1696
431 11 Jirkov, Pionýrů 1696
430 04 Chomutov, Kamenná 5126
431 45 Březno u Chom.g.Svobody 196
430 01 Chomutov,Bělohradská 3248
431 11 Jirkov, Budovatelů 936
431 11 Jirkov, Budovatelů 936
431 01 Chomutov, Blatenská 4907
431 11 Jirkov,Krušnohorská 1667
430 05 Chomutov, Pod břízami 5229
430 04 Chomutov, Březenecká 4750
430 03 Chomutov, Kostnická 4099
430 02 Chomutov, Schubertova 1721
431 11 Jirkov, SNP 1632
430 01 Nezabylice 11
431 82 Hora sv. Šebestiána 25
431 11 Jirkov, Zámecká Cesta 1479
430 05 Chomutov, Jirkovská 5045
430 05 Chomutov, Kamenná 5128
430 03 Chomutov, Šafaříkova 4204
430 03 Chomutov,M.Kopeckého 4828
compel@sdas.cz
daniel.compel@post.cz
richardcoubal@seznam.cz
guma.D@seznam.cz
M.danylets@seznam.cz
dyrsmid.d@seznam.cz
jamesfara@centrum.cz
kalas@seznam.cz
Kordina2@seznam.cz
makeo@seznam.cz
krejsa.jaroslav@gmail.com
jaroslav.mansfeld@seznam.cz
pavel.m.62@email.cz
kata.hokej@seznam.cz
F.pekny@seznam.cz
tranturbek@seznam.cz
plch.pavel@seznam.cz
pribiklukas@gmailcz
jakubsadilek@seznam.cz
taus77@seznam.cz
honzagles@centrum.cz
602
777
777
774
774
725
732
775
733
731
777
775
605
731
777
720
725
724
775
723
725
731
773
602
115
047
686
989
989
279
772
262
322
648
090
966
754
883
930
353
298
747
522
288
972
870
464
649
508
829
339
703
704
073
130
249
814
189
313
167
838
564
217
644
771
417
043
082
776
240
673
457
739
733
734
606
737
602
721
721
721
721
723
777
606
724
608
773
728
607
720
774
732
607
721
739
157
265
614
509
412
164
081
720
505
970
787
477
159
538
163
496
841
664
737
694
256
620
574
157
330
640
168
664
724
314
379
885
766
555
073
164
464
227
775
016
250
177
979
234
612
420
180
330
605
603
725
737
776
739
421
259
241
412
735
102
862
359
578
724
854
149
Klášterec n. O.
Černý
Drahotský
Farkaš
Chmel
Kalivoda
Kliment
Kliment
Kopáč
Kopáč
Kopáčová
Laňka
Nguyen
Pala
Pala
Schädelbauer
Vaněk
Vlasák
Vlasák
Kokrment
Hřebíček
Ledašilová
Novotný
Putyera
Černý
Miroslav
Vladimír
Pavel
Jakub
Martin
Miroslav
Stanislav
Jan
Martin
Michaela
Jakub
David
Ondřej
Daniel
František
Martin
Filip
Petr ml.
Ondřej
Martin
Kateřina
Josef
Jan
Miroslav
431
431
431
431
432
431
431
431
431
431
431
431
431
431
431
431
431
431
431
431
431
431
431
431
51
51
51
51
01
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
Klášterec n.O.,17.Listopadu 519
Klášterec, Mírová 480
Klášterec, Dlouhá 667
Klášterec n. O. , Lestkov 42
Kadaň Stráţiště 1878
Klášterec n.O.,17.Listopadu 472
Klášterec n.O.,17.Listopadu 472
Klášterec n. O., Topolová 578
Klášterec n.O., Topolová 578
Klášterec n.O., Topolová 578
Klášterec n.O., Školní 496
Klášterec n.O., Školní 500
Klášterec n.O., Ţitná 650
Klášterec n.O., Zahradní 265
Klášterec, Okruţní 558
Klášterec n.O., Ţitná 664
Klášterec n. O., Dukelská 498
Klášterec n. O., Dlouhá 538
Klášterec n.O.,17.Listopadu 474
Klášterec n.O., Praţská 176
Klášterec n.O., Rokycanova 317
Klášterec n.O., Lesní 535
Klášterec n.O., V Zátiší 688
Klášterec n.O.,17.Listopadu 519
cucikk@seznam.cz
kubacch@seznam.cz
Kliment@seznam.cz
hokejkopi@seznam.cz
Maistro99@seznam.cz
Majky@email.cz
Lanka1@seznam.cz
ponk@kabel1.cz
Ondrej.Pala@seznam.cz
P.Palic@seznam.cz
m.vanek14@seznam.cz
fvlasak@email.cz
w96@seznam.cz
o-ndra@seznam.cz
Hrebajs.kl@email.cz
L.Kateryna@seznam.cz
Putyera.J@seznam.cz
cucikk@seznam.cz
Kadaň
* pouze pomocné funkce
Armstark
Milan
Hamerská *
Miroslava
Hrubý
Lukáš
Kalivoda
Martin
Nedvěd
Marek
Pichlík
Lukáš
432
431
432
432
01
01
01
01
Kadaň, Chomutovská 1217
Spořice, Luční 496
Kadaň, Husova 1320
Kadaň, Stráţiště 1878
432 01 Kadaň, Budovatelů 1135
63
armstarkm@seznam,cz
martinkalivoda007@seznam.cz
lukas.s2h@seznam.cz
Ridoško
Sukovič
Svobodová*
Šíma
Tichý
Tichý
Trnka
Rudolf
Richard
Vendula
Jan
Miroslav
Rudolf
Tomáš
432 01 Kadaň, Bystřická 1648
432 01 Kadaň, Koţeluţská 1511
432 01 Kadaň, Ţitná 831
432 01 Kadaň, Ţitná 831
S sadik@seznam.cz
hlucny@seznam.cz
725
605
725
731
720
725
723
483
919
241
036
127
858
659
460
504
827
492
021
578
555
Litoměřice – * pouze pro box
*Bačík
Beneš
Folk
Čichovský
Drha
Hauzr
Nenadál
Hlavatý
* Hrdlička
Ševic
Chamrád
Kloub
Koblischke
Krob
Krýsl
Kvis
*Valůšek
Votrubec
Vrzáček
Martin
Pavel
Pavel
Lukáš
Lukáš
Tomáš
Jan
Jiří
Stanislav
Martin
Jakub
Lukáš
Jaroslav
Lukáš
Daniel
Václav
Vladimír
Jan
Eduard
410
412
413
411
412
411
413
432
412
411
413
411
410
413
412
413
412
412
412
01
01
01
08
01
08
01
01
01
41
01
84
02
01
01
01
01
01
01
Lovosice Osvoboditelů 940/C
Litoměřice, A. Muchy 12
Roudnice n.L., Čechova 1115
Štětí, Strčenská 728
Litoměřice, Janáčkova 16
Štětí, Račice 45
Roudnice n.L,Na Terase 2637
Kadaň, Husova 1320
Litoměřice, Liškova 61
Ţitenice, Pohořany 63
Roudnice n.L.Husovo nám. 40
Straškov
Lovosice, Radostice 1.
Roudnice n.L., Krokava 983
Litoměřice, Jarošova 10/37
Roudnice n.L.,Bořivojova 107
Litoměřice, Hlinná 87
Litoměřice, Liškova 2013/10
Litoměřice, Kořenského 4.
benesp@email.cz
p.folk@seznam.cz
vladimiracichovska@seznam.cz
tomas.hauzr@centrum.cz
honzan59@seznam.cz
rozhodci@seznam.cz
martin.sevic@email.cz
kalisek10@centrum.cz
pavel.kloub@seznam.cz
jar.kobl@seznam.cz
1.krob@seznam.cz
krysl6@seznam.cz
vladimir.valusek@seznam.cz
votruba.ltm@seznam.cz
j
723 210 638
721 896 981
603 252 660
728 582 014
776 300 764
776 139 944
607 844 790
724 340 250
607 944 475
723 536 159
723 932 051
737 860 671
603 285 348
774 101 068
734 806 712
737 487 698
603 378 437
723 622 555
774 840 872
Louny
Bárta
Bečka
Beneš
Derfler
Majerčin
Hrbek
Pazourek
Plachý
Plachý
Lindner
Krebs
Ruchař
Vacek
Jaromír
Vladimír
Jakub
Petr
Miroslav
Zdeněk
Jan
Bedřich
Tomáš
Jiří
Václav
Zdeněk
Jan
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
439
440
440
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
03
01
01
Louny, J.Švermy 1883
Louny, Schovánkova 1879
Louny, Schovánkova 1879
Louny, Štefánikova 1895
Louny, Husova 733
Louny, Česká
Louny, Náměstí B.Rejta 2269
Louny, 28.října 2100
Louny, Smetanova 1232
Louny, Školní 2453
Chlumčany 163
Louny, 17. listopadu 2066
Louny, Hrnčířská
beca11@seznam.cz
BenyBeny01@seznam.cz
derfler@seznam.cz
hrbajs@seznam.cz
Pazourek9@seznam.cz
plachysro@seznam.cz
lindner.jiri@seznam.cz
v.krebs@seznam.cz
ruchy@email.cz
MC.NEWVIN@seznam.cz
732
731
731
603
605
733
725
606
602
604
608
774
720
805
103
866
167
063
712
576
831
156
473
224
995
269
532
248
351
282
471
453
895
471
412
597
163
701
575
777
723
723
724
602
775
777
728
775
777
605
728
603
245
942
351
922
432
325
213
412
134
552
267
243
349
145
684
057
464
994
456
505
604
208
701
045
646
395
Most
Barna
Dvořák
Foltýn
Filipec
. Hauser
Hlinka
Jenka
Kabelka
Kalbáč
Koskuba
Kuranda
Kysela
Lukášová
Michal
Jakub
Martin
Antonín
Petr
Kamil
Rudolf
Martin
Jiří
Radek
Tomáš
Robert
Erika
434 01 Most, ČSA blok 74/2124
Litvínov, U Bílého sloupu 2086
434 01 Most, Maxima Gorkého 1260
434 01 Most, J. Suka 511/1591
434 01 Most, Jiţní 3200
435 32 Mariánské Radčice luční 138
434 01 Most, Zdenka Štěpánka 345/2807
419
434
434
434
434
434
01
01
01
01
01
01
Duchcov, Horská Cesta 16
Most, Albrechtická 413/3
Most ,V. Nezvala blok 206
Most, Hutnická 331
Most, Šeříkova 1054
Most, Česká 626/483
64
mbarna1@seznam.cz
dvorkajak@seznam.cz
martin.folta@seznam.cz
hauserpetr@atlas.cz
hlina14@seznam.cz
r.jenka@seznam.cz
Kabi.10@seznam.cz
kalbik@centrum.cz
radekkoskuba@seznam.cz
kurandatomas@nam.cz
robert_kysela@volny.cz
erikalukas@seznam.cz
Loefner
Longauer
Matějovič
Matějovič
Mareš
Marešová
Mašek
Mašek
Neumann
Němec
Němec
Nidl
Nidl
Petruţálek
Petruţálek
Plachý
Plichta
Pric
Ptáček
Rozlílek
Rybář
Stulák
Šafner
Šerý
Šimánek
Štěpanovský
Šulo
Temr
Touš
Turčan
Vilt
Vlk
Vondráček
Vozárová
Vozár
Zítka
Petr
Marek
Václav st.
Václav ml.
Tomáš
Monika
Petr
Tomáš
Marek
Zdeněk ml.
Zdeněk st.
David
Michal
Mir.-ml.
Mir.-st
Jiří
Jan
Rostislav
Jan
Jiří
Jiří
Jiří
Vladimír
Jan
Miroslav
Petr
Radek
Michal
Josef
Tomáš
Tomáš
Ondřej
Jaroslav
Boţena
Jiří
Pavel
436 01 Litvínov, PKH 1620
436 01 Litvínov, Přátelství 248
435 42 Litvínov 8, Vilová 342
435 42 Litvínov 8, Vilová 342
436 01 Litvínov, Jedličkova 1121
435 21 České Zlatníky 83 u Obrnic
419 01 Duchcov, Teplická 76
435 43 Horní Jiřetín, Na Písku 468
435 02 Most, Františka Malíka 732/1039
436 01 Litvínov, Vrchlického 1093
436 03 Litvínov, Dukelská 233
434 01 Most, V Břízách 3293
434 01 Most, V Břízách 3293
435 42 Litvínov, Hamerská 249
435 42 Litvínov 8, Chemiků 203
434 01 Most, V. Nezvala bl.236
434 01 Most, M.Pujmanové bl.204
415 01 Teplice, Lipová 516/8
436 01 Litvínov, Čapkova 2034/12,
435 13 Meziboří, Markův Kopec 418
434 01 Most, Průchova 2910/20
435 02 Most, Souš, J. Mánesa 186
434 01 Most, J.Suka 510/1592
435 02 Most, Pod Kaštany 102
43401 Most, Růţová 3082
436 01 Litvínov, Tylova 994
434 01 Most, Budovatelů 2349/93
434 01 Most, SNP 2605/5
436 06 Litvínov 6, K loučkám 1426
434 01 Most-Čepirohy, U Rybníka 34
434 01 Most, Chomutovská 2231
434 01 Most, Karla Marxe 632/2
434 01 Most, Vrbenského 1084/725
434 01 Most, Pod Lajsmíkem 525/7
434 01 Most, Pod Lajsmíkem 525/7
434 01 Most, F.Malíka 734
p.loefner@seznam.cz
Longic17@seznam.cz
venca96@seznam.cz
marovci@seznam.cz
monnie.maresova@centrum.cz
masa.hokej @volny.cz
tomik.masa@seznam.cz
neumann.marek@seznam.cz
zdeneknemec.16@seznam.cz
zdeneknemec.7@seznam.cz
nidl.david@gmaiel.com
michal.nidl@gmaiel.com
miroslav.petruzalek@centrum.cz
mirapetry@seznam.cz
pasek15@seznam.cz
ondin@seznam.cz
rosak@iex.cz
ptakulin@post.cz
Jiri.rozlilek@seznam.cz
jiri.rozlilek@seznam.cz
jiri.stulak@seznam.cz
afnervladimir@seznam.cz
honzasery@seznam.cz
mir.simanek@seznam.cz
harvester@seznam.cz
r.sulo@centrum.cz
michaltemr@seznam.cz
josef.tous@unipetrol.cz
turcan@seznam.cz
vilt@seznam.cz
vlkondra@gmail.com
vondráček.j@centrum.cz
baravozarova@seznam.cz
baravozarova@seznam.cz
pavelteckazitka@seznam.cz
608
777
604
605
721
731
723
606
736
777
602
733
607
777
774
777
776
775
608
608
777
724
777
774
607
723
608
739
724
777
721
777
724
723
728
775
966
811
895
356
811
737
732
646
468
161
286
565
178
948
551
636
457
242
505
929
838
113
286
956
131
111
337
684
959
948
716
818
743
720
263
053
432
328
585
983
582
789
394
872
661
526
182
640
730
954
022
438
403
141
870
492
624
051
929
443
270
856
506
267
317
368
436
915
329
211
020
146
Teplice
Aulický
Aulický
Budek
Bţoch
Flesar
Goltsch
Haraštová
Jirkovská
Krajčovič
Krotil
Kusý
Kvěch
Malá
Mašek
Malý
Moudrá
Pokorný
Pospíšil
Prokopová
Reichelová
Rostislav
David
Pavel
Jaroslav
Martin
Patrik
Zuzana
Miroslava
Jiří
Karel
Martin
Ladislav
Melita
Petr
David
Jaroslava
Jan
Jan
Kateřina
Romana
418
418
418
417
415
01
01
01
24
03
Bílina, Masaryk.Výšina 116/6
Bílina, Masaryk.Výšina 116/6
Bílina, Za Chlumem 761
Oldřichov, Jeníkov 93
415
418
415
418
417
418
419
419
419
415
415
415
415
418
01
01
01
01
31
01
01
01
01
01
01
01
01
01
Teplice, Alejní 2757
Bílina, Za Chlumem 2/8
Teplice, Opavská 2678
Bílina, Za Chlumem 3
Novosedlice,Trnovanská 156/23
Bílina Mládeţnická 292
Duchcov,Vrchlického 5
Duchcov, Teplická 76
Duchcov, Vrchlického 5
Teplice,,Sokolská cesta 343
Teplice, Opavská 2662
Teplice, Štůrova 1251
Teplice Praţská 10
Bílina, Litoměřická 866
Teplice,Sokolská cesta 343
417 31 Novosedlice,Trnovanská 56/23
65
r.aulicky@volny.cz
r.aulicky@volny.cz
budekpa@seznam.cz
jaroslav.bzoch@napismi.to
FlesarovaJ@seznam.cz
zuzikkk.zuzikkk@centrum.cz
kvech@bilina.cz
71@post.cz
FlesarovaJ@seznam.cz
pospisil_jan@centrum.cz
Kaczenka.p@seznam.cz
603 158 973
773 121 564
777 173 425
603 212 607
728 682 963
725 241 108
736 666 769
606 564 248
739 121 192
606 573 735
721 093 252
602112 323
607 883 354
728 426 094
604 257 275
736 173 343
607 226 372
608 645 241
725 180 776
728 447 637
Sládek
Šalát
Šrámek
Uher
Vitík
Vitvar
Vunč
Ţák
Wiedemann
Martin
Ondřej
Marek
Lubomír
Ladislav
Adam
Milan
Petr
Marek
418
415
418
418
417
415
415
418
415
01
01
01
01
31
01
01
01
01
Bílina, Za Chlumem 731
Teplice, Opavská 2625
Bílina, Jiţní 338
Bílina, kpt. Jaroše 710
Novosedlice,Hraniční 349/13
Teplice Mostecká 1436/8
Teplice, U Zámku 12
01 Bílina , Fűgnerova 1
Teplice, Moravská 14
Bečvář
Bečvář
Biedermann
Biedermann
Drncová
Fiala
Gruntová
Hladíková
Jakl
Jedlička
Janíček
Kalina
Karpinský
Knapík
Kokavec
Kremlík
Loskot
Místecký
Novák
Poláček
Ptáček
Řeţábek
Řeţábek
Suchánek
Soldatová
Volf
Karel ml.
Karel st.
Michal
Petr
Lucie
Miroslav
Aneta
Petra
Patrik
Aleš
Michal
Roman
Václav
Jan
Peter
Tomáš
David
Lukáš
Martin
Ondřej
Richard
Martin
Tomáš
Tomáš
Lucie
Jiří
400 11 Ústí n. L., Malátova 2430/7
400 11 Ústí n. L., Malátova 2430/7
400 07 Ústí n. L., Přemyslovců 12
400 07 Ústí n. L., Přemyslovců 6
400 01 Ústí n. L., Dvořákova 10
400 03 Ústí n. L., Kubelíkova 17
400 11 Ústí n. L., Glennova 17
403 31 Ústí n. L., J. Plachty 163
400 07 Ústí n. L., Ţeţická 681/11
400 01 Ústí n. L., Stříţovická 3
400 11 Ústí n. L., Šrámkova 3211/8
400 11 Ústí n. L., Stará 1831/11
400 11 Ústí n. L., Pod Parkem 2788
415 10 Teplice, Bohosudovská 36
400 03, Ústí n. L. Tom. ze Štítného 3
400 11 Ústí n. L., Svojsíkova 266/6
403 32 Povrly, Kovářská 25/6
400 11 Ústí n. L., Jana Zajíce 12
400 02 Ústí n. L., Habří 3
400 02 Ústí n. L., Opletalova 151
400 11 Ústí n. L., Na Spádu 6/320
400 03 Ústí n. L., Na Zacházce 22
400 03 Ústí n. L., Na Zacházce 1308/22
400 11 Ústí n. L., Kmochova 3144/9
403 36 Tisá 406
400 11 Ústí n. L., Pincova 5
slady111@seznam.cz
725 298 828
724 917 169
uherlubomir@seznam.cz
ladislavvitik@klikni.cz
adam.vitvar@seznam.cz
vunc@volny.cz
724
777
721
602
720
774
687
802
169
431
732
161
601
382
390
553
478
092
gearhead@seznam.cz
karel.becvar@tiscali.cz
bidrs@seznam.cz
Petr.Bidrs@seznam.cz
lucka.drncova@seznam.cz
scaron1993@seznam.cz
gruntova.aneta@email.cz
betanny@seznam.cz
jaklik007@seznam.cz
jedla.a@seznam.cz
Michal.janicek@centrum.cz
73alficek@seznam.cz
vaclav.karpinsky@seznam.cz
jan.knapik@seznam.cz
kokavec.peter@gmail.com
T.Kremlik@seznam.cz
Loskot.David@seznam.cz
misteckyl@seznam.cz
novak@fvtm.ujep.cz
ondrej.poly@seznam.cz
RichardPtacek@seznam.cz
martin.rezabek@seznam.cz
tom.rezabek@centrum.cz
602
724
720
725
775
608
721
725
777
731
732
725
603
777
775
775
606
723
606
732
728
724
724
728
773
608
223
803
762
847
216
403
309
550
084
822
776
469
534
645
200
031
855
806
255
319
657
787
291
698
983
826
966
963
042
388
601
292
277
606
445
147
683
527
425
735
949
119
135
464
405
629
749
181
706
355
444
821
Ústí n. L.
66
suchanek-tomas@seznam.cz
soldatova.lucie@seznam.cz
flov.irij@seznam.cz
Příloha č. 1
Hlášenka utkání
(místo a datum odeslání)
Číslo utkání : ……………………..
Soutěţ :
……………………………………………..
Mezi druţstvy
HC : .……….………………………. a …………………………………
Původní termín :
Nový termín :
Původní čas
Nový čas :
Místo :
………………………………………………………….
………………………………………………………………
: ……………………………………………………………….
…………………………………………………………………...
………………………………………………………………………..
Potvrzení soupeře:
67
íloha č. 2
Protokol
o povolení startu ve vyšší věkové kategorii – čl. 219 SDŘ
Příjmení: ………………………
Jméno:
……………………..……….
Registrační číslo: …………………….
Start za věkovou kategorii: …………………….
…………………………
Zákonný zástupce
Sezóna: …………..……
………………………
lékař
68
..………………
klub
Příloha č. 3
Sportovní lékařské prohlídky hráčů ledního hokeje
Z důvodu mnoţících se případů srdečních příhod hráčů ledního hokeje u nás i ve světě,
které končí zanecháním aktivní činnosti, invaliditou či úmrtím, rozhodl VV ČSLH na svém
pravidelném zasedání dne 27.11.2008 zavést povinné lékařské vyšetření kardiovaskulárního systému
jako součást lékařské preventivní prohlídky u všech hráčů ledního hokeje v soutěţích řízených
ČSLH.
Tělovýchovná prohlídka pro ţákovské kategorie, mladšího a staršího dorostu, juniorů a
seniorů kromě soutěţí uvedených níţe:
Povinné:
Všeobecné vyšetření praktickým lékařem.
Klidová EKG křivka – v případě patologických nálezů provést další nebytná klinická a biochemická
vyšetření (PEKG, atd.).
Doporučeno:
ECHO kardiografie.
Komplexní sportovní test – sledování fyziologických klidových parametrů a jejich změny a reakce
organismu při zátěţi.
Silový test – určuje maximální silové schopnosti organismu.
Antropologické vyšetření, sloţení těla, stanovení podkoţního tuku, BMI.
Zhodnocení s doporučením dalšího pohybového a stravovacího reţimu.
Tělovýchovná prohlídka pro kategorie staršího dorostu, juniorů a seniorů soutěţí ELSD,
ELJ, 1. ligy ČR:
Povinné:
Všeobecné vyšetření tělovýchovným nebo sportovním lékařem.
Zátěţový test EKG (PEKG) - sledování fyziologických klidových parametrů a jejich změny a reakce
organismu na zátěţ (sledování EKG křivky, srdeční frekvence, krevního tlaku atd.). V případě
patologických nálezů provést další nebytná klinická a biochemická vyšetření
Doporučeno:
ECHO kardiografie.
Komplexní sportovní test – sledování fyziologických klidových parametrů a jejich změny a reakce
organismu při zátěţi.
Silový test – určuje maximální silové schopnosti organismu.
Antropologické vyšetření, sloţení těla, stanovení podkoţního tuku, BMI.
Zhodnocení s doporučením dalšího pohybového a stravovacího reţimu
69
Příloha č. 4
Přehled povinné výstroje hráčů
a výjimek z pravidel ledního hokeje 2010 - 2014
LSD a LMD
Liga ţen
doporuču
je se
doporučuje
se
doporuču
je se
musí nosit
všichni hráči
ročníku 1994
a mladší, pro
ročník 1994
tato
povinnost
končí
31.12.13
musí
nosit
všichni
hráči
musí nosit
všichni
hráči
musí
nosit
všechny
hráčky
hráči nemusí
mít stejnou
barvu přileb,
brankář můţe
mít jinou
barvu kalhot
brankář
můţe mít
jinou
barvu
kalhot
I. liga ČR
II. liga ČR
ELJ
LJ
Chránič
očí:
musí nosit
hráči
narození
po31.12.74
musí nosit
všichni
hráči
ročníku
1992 a
mladší
pokud
nemají
celob. kryt
musí nosit
všichni
hráči
ročníku
1994 a
mladší, pro
ročník 1994
tato
povinnost
končí
31.12.13.
brankář
můţe mít
jinou barvu
kalhot
musí nosit
hráči
narození
po31.12.74
musí nosit
všichni
hráči
ročníku
1992 a
mladší
pokud
nemají
celob. kryt
musí nosit
všichni
hráči
ročníku
1994 a
mladší, pro
ročník 1994
tato
povinnost
končí
31.12.13.
hráči
nemusí mít
stejnou
barvu
přileb,
brankář
můţe mít
jinou barvu
kalhot
musí nosit
hráči pokud
nemají celob..
kryt
musí nosit
všichni hráči
pokud nemají
celobličejový
kryt
musí nosit
všichni hráči
pokud nemají
celob. kryt
musí nosit
všichni hráči
pokud nemají
celobličej.
kryt
musí nosit
všichni hráči
ročníku 1994
a mladší, pro
ročník 1994
tato
povinnost
končí
31.12.2013
brankář můţe
mít jinou
barvu kalhot
Chránič
úst:
Hráčská
obličej.
maska a
chránič
krku a
hrdla:
Výjimky
v barvách
výstroje:
Dresy:
Hřiště:
hráči
hráčky
nemusí mít nemusí
stejnou
mít
barvu
stejnou
přileb,
barvu
brankář
přileb a
můţe mít
kalhot
jinou barvu
kalhot
na rukávech nemusí být čísla
neplatí ustanovení o maximálních rozměrech mezer
mezi díly hrazení a skly nad hrazením,
neplatí ustanovení pravidel o minimálních
rozměrech hráčské a trestné lavice
70
Kraj.
sout.
Upraví příslušné KVV ČSLH svým nařízením
ELSD a
ELMD
Soutěţ
Příloha č. 5
Administrativně pořádkové poplatky a náhrady
Přehled sazeb, ze kterých se bude vycházet při udělování postihů.
Druh přestupku
Muţi
Jun. Dor. LŢ 5-8. 2-4.tř.
Odhlášení druţstva
a po rozlosování soutěţí
5.000,5.000,- 5.000,- 2.000,1 Ze soutěţe
b v průběhu soutěţe
10.000,8.000,- 8.000,- 3.000,Nedostavení se k utkání a řídícímu svazu
6.000,3.000,- 2.000,- 1.000,2 (za druţstvo)
+ *náhrada škody soupeři + NŠ
+ NŠ
+ NŠ
+ NŠ
3 Disciplinární poplatek za kontumaci utkání
500,500,500,500,4 Nezajištění utkání dle RS či rozhodnutí STK svazu
3.000,3.000,- 3.000,- 3.000,5 Odloţení utkání bez souhlasu řídícího svazu
1.000,1.000,- 1.000,- 1.000,odmítnutí druţstva
6 Předčasně ukončené
a pokračovat ve hře
8.000,5.000,- 3.000,- 2.000,utkání
b ostatní – viník
do
2.000,2.000,- 2.000,- 2.000,start na cizí RP
J- 10.000,a
10.000,- D- 5.000,- 5.000,- 5.000,Neoprávněný start
+ odebrání dotace druţstvu
-dotace D - dotace - dotace
7 hráče
+ vedoucí a trenér
zast .č
zast .č
zast .č
zast .č
b start po 2 x OK či 3 x OT
2.000,2.000,- 1.000,- 1.000,c nedopsání do seznamu
1.000,. 1.000,8 Nezaslání hlášenky v souladu s čl. 302 SDŘ
300,300,300,300,9 Nezajištění zdravotní sluţby dle čl. 315 e) SDŘ
1.000,1.000,- 1.000,- 1.000,10 Nezajištěná (ţádná ) pořadatelská sluţba
do
10.000,10.000,- 10.000,- 10.000,Nevypracování, nezaslání poţadovaného dokumentu,
11 vyjádření (kolektiv, jednotlivec)
1.000,1.000,- 1.000,- 1.000,12 Seznam hráčů – nepředloţení před zahájení. soutěţí
1.000,- 1.000,13 Nepředloţení soupisky „A“ druţstva
500,500,500,500,14 Nepředloţení platného trenérského průkazu
500,500,500,500,Zápis o
a nečitelně vyplněný do
500,500,500,500,utkání
b nedostatky, chyby
dle přílohy ***
15 (rozhodčí) – c pozdní odeslání zápisu o utkání: do
500,500,500,200,včetně
d ztráta zápisu o utkání
1.000,1.000,- 1.000,- 1.000,přílohy ***
e nedostavení se bez omluvy
1.000,1.000,- 1.000,- 1.000,Pro všechny ostatní přestupky proti ustanovení v Řádech CSLH platí tresty dle přílohy 2 na str. 51 - 53
SDŘ LH vč. článku 505 SDŘ o fin. pokutách, pro kolektiv do 20.000,- Kč, pro jednotlivce do 4.000,- Kč
16 Vklad při podávání protestu
čl. 604 SDŘ
300,200,300,100,17 Vklad při podávání odvolání
čl. 615 SDŘ
600,400,600,200,18 Poplatek za disciplinární řízení
čl. 524 SDŘ
500,500,500,500,19 Startovné za druţstvo
čl. 204 SDŘ
3.000,2.500,2.000,1.500,Náhrada škody soupeři-NŠ *za ledovou plochu *za rozhodčí *za dopravné-cestovné cca 25,-Kč 1 km
Sankční opatření : při neoprávněném startu v kategorii LŢ 5.-8.tř.:při prvním zjištění porušení bude
provinilé druţstvo potrestáno pokutou dle finanč. postihů+odebráním dotace za druţstvo, které se
provinilo
-při druhém zjištění provinění bude proviněné druţstvo potrestáno pokutou dle finančního postihu +
odebráním dotace za 5.–8. tř. Při třetím zjištěním provinění bude provinilý oddíl vyloučen ze soutěţe LŢ
71
- Ve výjimečných případech můţe být od udělení finančního postihu upuštěno
Upozornění : při podání protestu či odvolání nemá odkladný účinek pro zaplacení uloţených postihů
nebude-li ve stanoveném termínu finanční postih uhrazen a předloţen doklad o úhradě, je to pro DK
důvodem k zastavení činnosti příslušnému kolektivu nebo jednotlivci do doby
splnění závazku
*** příloha k : změna posuzování chyb v zápise o utkání
DK VV Karlovarského kraje ve spolupráci s KR VV Ústeckého se rozhodla od 1.7.2013 posuzovat
chyby v zápisech následovně :
1) Postih za chybu v zápise ve všech soutěţích řízených VV KSLH
a)
1 - 3 chyby
v zápise
- postih 100,- Kč
b)
4 - 6 chyby
v zápise
- postih 200,- Kč
c)
7 a více chyb v zápise
- postih 300,- Kč
Vyjma:
2a)
Porušení ustanovení č. 55 o hře tělem v ŢL - MŢ (5. třída) postih 500,- Kč.
2b)
Nevyplnění poznámek k utkání viz. SDŘ článek 332 písmena f + g) postih 300,- Kč.
2c)
Pozdě zaslaný zápis postih 500,- Kč.
2d)
Ztracený zápis postih 1.000,- Kč.
2e)
Porušení SDŘ článek 332 písmena e) a i)-(př: zfalšování údajů apod.) dle SDŘ články 502 a 505. postih: 1.000,- Kč aţ 4.000,- Kč
72
Příloha č. 6
Pravidla minihokeje 2013 - 2014
1.
1.1.
PLATNOST PRAVIDEL
Tato pravidla platí pro kategorii minihokeje 2006 – 2005 a do prosince i pro Krajskou Ligy
přípravek 2004 v sezóně 2013/2014.
2.
2.1.
HRACÍ PLOCHA
Hrací plochy pro minihokej se vytvoří tak, ţe na hrací plochu (modré čáry) se poloţí
mantinely nebo obyčejná hadice.
Minihokej se hraje v útočných resp. obranných třetinách (i na dvou plochách současně ).
Střední třetina slouţí pro střídání a odpočinek hráčů, pobyt trenérů a vedoucích druţstev.
Střední třetina je k účelu dle bodu 2. 3. vybavena přenosnými lavičkami.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.
3.2.
BRANKY
Pouţívají se klasické hokejové branky podle Pravidel ČSLH.
Branky se umisťují na obvodu kruhů pro vhazování tak, aby za brankou zůstal volný prostor
1,5 m široký pro bezpečné pokračování ve hře i za brankou.
4.
4.1.
4.2.
VÝZBROJ A VÝSTROJ
Hráči nastupují k utkání v kompletní výstroji a výzbroji pro lední hokej.
U kategorie minihokeje 2006 a 2005 se pouţívají výhradně odlehčené (modré)
puky. Kategorie 2004 tuto povinnost nemá.
Jednotlivé formace ( čtveřice/trojice ) jsou barevně označeny páskou na levé paţi.
Barevné označení formací je jednotné: 1. formace - červená, 2.- zelená, 3.- modrá, 4. ţlutá. Jednotlivé formace jsou v zápise o utkání uvedeny v pořadí ( Č-červená, Z-zelená, Mmodrá, Ţ– ţlutá) s přiděleným číslem dresu a poznámkou o barevném zařazení (Č,Z,M,Ţ).
4.3.
5.
5.1.
5.1.1
DRUŢSTVA / ROČNÍKY NAROZENÍ (není povolen start st. hráčů)
Druţstva minihokeje 2006 a ml. nastupují k utkání s minimálním počtem 9 hráčů (1
brankář, 2 čtveřice hráčů ). Utkání hrají 4 hráči a brankář. V případě, ţe klub na turnaj
přihlásí dva týmy (modrý a červený) je nejmenší počet hráčů v týmu 8+1 (16+2).
V případě, ţe muţstvo nemá kompletní čtveřici ( poslední čtveřici) – hraje pouze se třemi
hráči. To znamená, ţe jedno střídání se hraje 4-3 nebo 3-3 pokud i druhé muţstvo nemá
čtvrtého hráče. Pokud má muţstvo jen dva hráče pro poslední čtveřici hráčů, tak tito dva
hráči nemohou hrát, ale mohou být zařazeni v další třetině. Je zakázáno během třetiny
přesunovat hráče z jedné čtveřice do druhé.
5.2.
Druţstva minihokeje 2005 a ml. nastupují k utkání s minimálním počtem 7 hráčů ( 1
brankář, 2 trojice hráčů ).Utkání hrají 3 hráči a brankář. Kaţdé muţstvo nastupuje se dvěma
muţstvy A,B. Nejmenší počet hráčů tedy v týmu je 6+1 (12+2).
5.2.1
V případě, ţe muţstvo nemá kompletní trojici ( poslední trojici) – hraje pouze se dvěma
hráči. To znamená, ţe jedno střídání se hraje 3-2 nebo 2-2 pokud i druhé muţstvo nemá
třetího hráče. V případě, ţe muţstvo má jen jednoho hráče pro poslední trojici hráčů, tak
tento hráč nemůţe hrát, ale můţe být zařazen v další třetině. Je zakázáno během třetiny
přesunovat hráče z jedné trojice do druhé.
5.3.
Druţstva Krajské Ligy přípravek 2004 a ml. nastupují k utkání s minimálním počtem 7
hráčů ( 1 brankář, 2 trojice hráčů). Utkání hrají 3 hráči a brankář. Kaţdé muţstvo nastupuje
se dvěmi muţstvy A,B. Nejmenší počet hráčů tedy v týmu je 6+1 (12+2).
V případě, ţe muţstvo nemá kompletní trojici ( poslední trojici) – hraje pouze se dvěma
hráči. To znamená, ţe jedno střídání se hraje 3-2 nebo 2-2 pokud i druhé muţstvo nemá
třetího hráče. V případě, ţe muţstvo má jen jednoho hráče pro poslední trojici hráčů, tak
5.3.1
73
5.4.
tento hráč nemůţe hrát, ale můţe být zařazen v další třetině. Je zakázáno během třetiny
přesunovat hráče z jedné trojice do druhé.
Brankáři mohou střídat kdykoliv při přerušené hře na pokyn trenéra.
5.4.1. Při utkání minihokeje není moţné odvolání brankáře a hrát power-play.
5.5.
Tým, který nastoupí k utkání se třemi, popř. čtyřmi formacemi, musí dodrţet jejich
pravidelné střídání v průběhu celého utkání.
6.
6.1.
HRACÍ DOBA
Hrací doba je 3 x 15 minut hrubého času. Měření času se provádí centrálně pro obě
souběţně hraná utkání.
6.2.
Přestávky mezi třetinami jsou minimální. Strany ani střídačky si druţstva po celé utkání
nemění.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
ROZHODČÍ
Utkání ve třetině řídí jeden rozhodčí.
Jediným bodem pro vhazování je vţdy střed hřiště.
Rozhodčí má „po ruce“ 1 - 2 náhradní kotouče, které vyuţije např. při vyhození kotouče mim
hřiště (z důvodu minimalizace prostojů).
Rozhodčí pískáním přeruší hru pouze při vstřelení branky, pro nařízení trestného střílení
a pro rozehrání akce brankářem (odstoupení hráčů).
7.4.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
10.
10.1.
10.2.
PŘESTUPKY PROTI PRAVIDLŮM A TRESTY
Za vyjmenované přestupky ( nedovolená hra tělem, bodnutí koncem nebo špičkou hole,
sekání, krosček, podraţení, vraţení na hrazení, vysoká hůl a také při hře po odpískání )
nařídí rozhodčí proti provinivšímu se druţstvu trestné střílení.
Za ostatní přestupky ( nevyjmenované ) rozhodčí napomene hráče bez přerušení.
Postavení mimo hru a zakázané uvolnění v minihokeji neplatí.
TRESTNÉ STŘÍLENÍ
Provádí hráč, který byl faulován, TS za hru po přerušení provádí hráč určený trenérem z
hráčů, kteří byli na ledě.
Provádí se z prostoru vlastní branky (ostatní hráči jsou u svých střídaček).
Zkrácená hrací doba za trestné střílení se nenastavuje.
LETMÉ STŘÍDÁNÍ
Interval střídání po 60 sekundách provádí časomíra (houkačkou, odlišným zapískáním
nebo slovním povelem). Hráči, kteří byli ve hře, se nesmí jiţ s viditelným úmyslem dotknout
kotouče a směřují neprodleně na střídačku. Ve stejný okamţik ( na stejný povel ) nastupují
do hry hráči ze střídačky a plynule pokračují v přerušené hře.
Střídání se musí provádět zásadně směrem ke své střídačce.
11.
11.1
11.2
PŘERUŠENÍ HRY / ROZEHRÁNÍ
Vhazování buly se provádí pouze při zahájení utkání/třetiny a po vstřelení branky.
Pokud je kotouč v drţení brankáře, hráči soupeře mají za povinnost (na povel rozhodčího)
odstoupit do takové vzdálenosti, aby brankář mohl v klidu kotouč rozehrát svým
spoluhráčům.
12.
12.1.
SYSTÉMY MINITURNAJŮ
Systémy turnajů jsou v kompetenci řídicího svazu s ohledem na počty přihlášených klubů do
soutěţe. Řídicí svaz vychází z materiálu schváleného VV ČSLH dne 18. 4. 2011.
Řídícím svazům je zakázáno vést (zpracovávat) jakoukoliv tabulku soutěţe i statistiku hráčů.
Nařízení ČSLH platí pro kategoriie 4. tříd a mladší.
12.2.
74
Příloha č. 7.
Vnitřní směrnice ČSLH č. 55 - upravující domácí ustanovení k pravidlům ledního hokeje pro hru
tělem a holí v ţákovských kategoriích.
1. Následující domácí ustanovení platí:
a) pro kategorii ţáků 6. tříd a všechny niţší věkové kategorie,
b) ve všech utkáních hraných v České republice, včetně mezinárodních, turnajových a
přátelských, od 1. září 2012 bez časového omezení.
2. Je dovolena hra tělem:
a) Tlačit soupeře na mantinel, pokud oba hráči jedou stejným směrem (např. „uzavřít“ soupeři
cestu – tzv. „trychtýř“).
Například je dovoleno bránícímu hráči, pokud hráč v drţení kotouče se pokouší jet mezi ním
a hrazením, „uzavřít“ prostor mezi sebou a mantinelem s úmyslem donutit hráče vedoucího
kotouč zmenšit rychlost nebo objet bránícího hráče po vnitřní straně.
b) Kontaktovat soupeře tělem v případě, ţe jak bránící hráč, tak i útočící hráč se pohybují
stejným směrem a jsou otočeni čelem proti sobě (bránící hráč jede jízdou vzad – situace
jeden proti jednomu). Pokud bránící hráč brání tělem v pohybu útočícího hráče, nepovaţuje
se zákrok za nedovolený.
c) Kontakt tělem mezi bránícím a útočícím hráčem můţe nastat, jestliţe je výsledkem pohybu
útočícího hráče.
3. Kromě všech omezení pro hru tělem uvedených v pravidlech LH
je zakázáno:
a) Jakékoli naraţení soupeře na hrazení. Porušení tohoto ustanovení bude trestáno větším
trestem podle pravidla č. 520 Vraţení na hrazení.
b) Najetí do soupeře nebo kontaktování soupeře z jiného směru, neţ kterým se pohybuje hráč
v drţení kotouče. Porušení tohoto ustanovení bude trestáno menším nebo větším trestem
podle pravidla č. 522 Napadení.
c) Hraní tělem, strkání nebo najíţdění do soupeře. Porušení tohoto ustanovení bude trestáno
menším podle pravidla č. 534 Nedovolené bránění, případně menším nebo větším trestem
podle pravidla č. 522 Napadení.
d) Jakákoli hra tělem na brankáře a to i v případě, ţe brankář je mimo brankoviště a má
kotouč na holi. Porušení tohoto ustanovení bude trestáno menším nebo větším trestem
podle pravidla č. 522 Napadení.
e) Strkání, hraní tělem nebo napadání protihráče stojícího u hrazení. Porušení tohoto
ustanovení bude trestáno menším podle pravidla č. 534 Nedovolené bránění, případně
menším nebo větším trestem podle pravidla č. 520 Vraţení na hrazení.
4. Posuzování
a) Jako nedovolená hra se posuzuje zejména situace, kdy hráč nehraje kotoučem, ale
připravuje se hrát protihráče tělem některým ze způsobů uvedených v bodu 3. Naproti tomu
kolize, k nimţ dochází nevědomky, nemají být trestány.
b) Údery rukavicemi nebo hokejkou, např. před brankou, se posuzují podle běţných pravidel a
trestají se menším nebo větším trestem + osobním trestem do konce utkání podle pravidel
č. 528 Hrubost, 525 Krosček, 537 Sekání.
c) Hra tělem na hráče bez kotouče musí být trestána podle pravidel č. 534 Nedovolené bránění
nebo č. 522 Napadení.
d) Jako nejhrubší a krajně nesportovní je nutno posuzovat nájezd do protihráče zezadu.
Takový zákrok se trestá větším + osobním trestem do konce utkání nebo trestem ve hře
podle pravidla č. 523 Naraţení zezadu. Za porušení tohoto pravidla není moţné v soutěţích
uvedených
v čl. 1. a)
uloţit
jen
menší
trest
a
osobní
trest.
I kdyţ se hráč takovým zákrokem současně proviní např. podle pravidla Krosček, Faul
75
loktem nebo kolenem, Napadení, Vraţení na hrazení apod. bude vţdy potrestán podle
pravidla Naraţení zezadu, neboť podle tohoto pravidla se ukládá přísnější trest.
e) Dojde-li při hře tělem ke zranění, uloţí se vţdy větší trest, případně osobní trest do konce
utkání, je-li tak uvedeno v pravidlech.
f) Jestliţe má hra tělem hrubší charakter, jedná-li se o brutální zákrok, je zřejmý záměr
soupeře zranit nebo je-li patrná snaha vyřadit zákrokem soupeře z utkání, musí být pouţito
pravidlo č. 527 Nadměrně hrubá hra a uloţen trest ve hře.
5. Nesportovní chování
a) Jako nesportovní chování bude posuzováno chování trenéra nebo jiného funkcionáře
druţstva, který jakýmkoliv způsobem nabádá hráče k nedovolené hře tělem nebo jiným
nedovoleným zákrokům. V prvním takovém případě rozhodčí v nejbliţším přerušení
napomene druţstvo prostřednictvím kapitána. Při druhém porušení tohoto ustanovení u
téhoţ druţstva uloţí menší trest pro hráčskou lavici podle pravidla č. 551. Kaţdé další
porušení tohoto ustanovení stejným druţstvem má za následek kromě menšího trestu pro
hráčskou lavici i osobní trest do konce utkání pro funkcionáře, který se dopustil takového
jednání.
b) Jakýkoli záměrný fyzický kontakt hráče s protihráčem v přerušené hře je nesportovní
chování a trestá se větším trestem jako napadení. Dojde-li takovým zákrokem ke zranění,
musí být zákrok posouzen jako porušení jiných pravidel (např. hrubost, faul loktem, krosček,
vysoká hůl) a potrestán větším trestem a osobním trestem do konce utkání.
Schváleno VV ČSLH dne 22. 6. 2012.
Tato vnitřní směrnice je platná dnem schválení VV ČSLH, účinnosti nabývá dnem 1.9.2012 a datem
nabytí účinnosti ruší platnost a účinnost všech směrnic dříve upravujících výše uvedené.
76
Příloha č. 8
ostatní
zápis
Zapisovatel pro
elektronický
časoměřič,
zapisovatel
brankový
video
rozhodčí
čárový
rozhodčí
Soutěţ
hlavní
rozhodčí
Odměny za řízení utkání podle soutěţí
Reprezentace senioři A viz poznámka 9
250,- CHF 250,- CHF
500,-
300,-
600,-
Reprezentace senioři B, „20“ viz poznámka
9
Reprezentace junioři, ostatní
150,- CHF 150,- CHF
500,-
250,-
500,- 200 ,-
200,-
200,-
400,-
150,-
Extraliga
Podle ind smluv
300,-
500,-
500,-
200,-
200,-
200,-
400,-
150,-
3 000,-
2 000,-
250,-
I. liga
2 700,-
1 800,-
II. liga
1 650,-
1 100,-
Pohár – semifinále, finále
4 050,-
2 700,-
390,-
250,-
500,-
200,-
Pohár – ostatní kola
2 100,-
1 400,-
200,-
200,-
400,-
150,-
Pohár – předkola
1 050,-
700,-
150,-
300,-
120,-
Extraliga juniorů
1 000,-
650,-
150,-
300,-
130,-
1. liga juniorů
750,-
500,-
140,-
Extraliga staršího dorostu
750,-
500,-
140,-
Liga staršího dorostu
650,-
450,-
110,-
Extraliga mladšího dorostu
550,-
350,-
110,-
Liga mladšího dorostu
Liga starších ţáků - ţákovské výběry
450,-
300,-
100,-
90,-
350,-
250,-
90,-
80,-
Liga ţen
350,-
250,-
90,-
80,-
Krajská liga muţů
800,-
550,-
110,-
100,-
Ostatní krajské soutěţe muţů
400,-
270,-
80,-
70,-
Krajské soutěţe juniorů
400,-
270,-
80,-
70,-
Krajské soutěţe dorostu
330,-
220,-
80,-
70,-
Liga starších a mladších ţáků
250,-
180,-
70,-
70,-
Přípravka
220,-
150,-
70,-
70,-
Okresní soutěţe muţů
350,-
230,-
70,-
70,-
Okresní soutěţe juniorů, dorostu
250,-
150,-
60,-
60,-
Okresní soutěţe ţáků
150,-
100,-
60,-
60,-
Minihokej
100,-
150,-
130,-
120,280,-
120,100,-
220,-
100,-
50,-
Poznámky k odměnám za řízení utkání:
1. Odměny za řízení utkání neuvedené v tabulce stanovuje řídící orgán soutěţe.
2. Při utkáních neuvedených v Příloze č. 1 (přátelských, turnajových apod.) se odměna za řízení
utkání řídí zařazením pořádajícího klubu v soutěţi a je:
a) u ţákovských utkání v plné výši,
b) pro Extraligu ve výši: hlavní rozhodčí 3 000 Kč, čárový rozhodčí 2 000 Kč,
c) v ostatních utkáních hlavnímu a čárovému rozhodčímu v poloviční výši.
77
3. V utkání kvalifikací a prolínacích soutěţí je odměna za řízení utkání shodná s odměnou za řízení
utkání soutěţe, do níţ vítěz nebo vítězové postupují, u hlavního a čárového rozhodčího se zvyšuje
o 20 %.
4.V utkáních hraných do rozhodnutí (viz. čl. 407 Soutěţního a disciplinárního řádu) včetně
pohárových se odměna hlavního a čárového rozhodčího za řízení utkání zvyšuje o 20 %, v
semifinále o 30 %, ve finále o 50 %.
5. V utkáních hraných v pracovní dny v období od 1. září do 30. června se začátkem před 15.
hodinou se všechny odměny uvedené v sazebníku zvyšují o 100%.
6. Je-li utkání řízeno jen dvěma rozhodčími, náleţí oběma odměna hlavního rozhodčího.
7. Odřídí-li rozhodčí jen část utkání, náleţí mu poměrný díl odměny za řízení utkání. S výjimkou, ţe
se tak stalo pro zranění rozhodčího nebo z důvodů předčasného ukončení utkání.
8. Jestliţe se rozhodčí k utkání řádně dostavil a mistrovské utkání nebylo odehráno (např. z viny
některého oddílu nebo pro nezpůsobilost hrací plochy) náleţí mu polovina odměny za řízení
utkání.
9. Odměny za řízení utkání jsou uvedeny v Kč, není-li uvedeno jinak. Pokud jsou odměny za řízení
utkání uvedeny v CHF, jsou vypláceny v Kč v kurzu střed platném v den utkání.
10. Částky uvedené v sazebníku jsou konečné ceny.
Odměny za dopravu
1. Rozhodčímu přísluší odměna za dopravu mezi místem, které sdělil komisi rozhodčích jako výchozí
místo cest k utkáním a místem konání utkání. Nesdělil-li rozhodčí výchozí místo cest k utkáním, je
za takové místo povaţováno bydliště rozhodčího. Koná-li se utkání ve stejné obci jako je výchozí
místo cest k utkáním, odměna za dopravu se neproplácí.
2.Hlavnímu rozhodčímu, čárovému rozhodčímu a brankovému videorozhodčímu se vyplácí odměna
za dopravu podle způsobu pouţité dopravy:
a) při pouţití veřejné hromadné dopravy podle odst. 3. této přílohy,
b) při pouţití silničního motorového vozidla podle odst. 4. této přílohy,
c) pouţije-li rozhodčí jiný způsob dopravy, odměna za dopravu se nevyplácí.
Ostatním rozhodčím se vyplácí odměna za dopravu vţdy podle odst. 3. této přílohy.
3. Odměna za dopravu veřejným dopravním prostředkem je vyplácena ve výši ceny jízdenky.
4. Odměna za dopravu při pouţití silničního motorového vozidla se vyplácí jen hlavnímu rozhodčímu
a/ nebo čárovému rozhodčímu a/nebo brankovému videorozhodčímu ve výši:
a) 6 Kč/km v Extralize,
b) 5 Kč/km v ostatních soutěţích,
78
Příloha č. 9
Pokyny pro zpracování zápisu o utkání a činnost pomocných rozhodčích
Tyto pokyny vycházejí z Příručky IIHF pro pomocné rozhodčí a jsou zpracovány obecně pro pouţití
v soutěţích ledního hokeje v České republice, jsou závazné pro soutěţe přímo řízené VV ČSLH (I. a
II. liga, Extraligy juniorů a dorostu, Ligy juniorů a dorostu, Liga ţen), v dalších soutěţích se pouţijí,
rozhodne-li tak řídící orgán soutěţe. V textu je dále vyznačeno, ţe se určitá ustanovení vztahují jen
na některé soutěţe.
Obdobně jako Soutěţní a disciplinární řád jsou tyto pokyny pouţitelné i pro ţenský hokej, případně
pokud některé funkce vykonávají ţeny,př.pouţívaný pojem hráči zahrnuje hráče i hráčky
I. Pokyny pro zpracování zápisu o utkání
Záznamem o průběhu zápasu je zápis o utkání, na jeho kvalitě závisí zpracování statistických údajů
a další práce řídícího orgánu soutěţe.
I. A. Příprava zápisu před utkáním
Zápis o utkání se pořizuje na jednotném tiskopisu v jednom vyhotovení – originálu. Tiskopis zápisu
je přílohou těchto pokynů a je zaslán všem klubům v digitální podobě a je rovněţ k dispozici na
adrese www.hokej.cz. Je-li zápis pořizován z digitální podoby, je v počítači vyplněno záhlaví a údaje
o druţstvech, další údaje se zapisují rukou tiskacím písmem. Je-li zápis pořizován z listovního
formuláře, vypisuje se rukou tiskacím písmem. V tomto případě je moţné záhlaví zápisu a údaje o
druţstvech vyplnit psacím strojem.Nic -(i sestavy hráčů nelze do zápisu vlepovat)
Formulář zápisu poskytuje domácí klub. Pro přípravu zápisu před utkáním je stanoveno toto pořadí
a odpovědnost:
1. Vedoucí druţstva domácích, případně jiná osoba pověřená domácím klubem:
a) vyplňuje soutěţ, místo, datum, začátek a číslo utkání,
b) vyplňuje jméno, příjmení a adresu hlavního pořadatele,
vyplňuje sestavu domácích1), čísla hráčů, čísla registrace, u hráčů označí C, A, P, J, D, Ţ,
vyplní jméno, příjmení a licence trenéra(ů) a své jméno a příjmení2) a zápis podepíše,
c) obstará podpis trenéra2),
zápis předá nejpozději 45 minut před utkáním vedoucímu druţstva hostů,
předá zapisovateli nejpozději 30 minut před utkáním průkazy3) hráčů a trenérů.
2. Vedoucí druţstva hostů:
a) vyplňuje sestavu čísla hráčů, čísla registrace, u hráčů označí C, A, P, J, D, Ţ;
pokud je zápis včetně údajů hostujícího druţstva pořizován na počítači, údaje o hostujícím
druţstvu vyplňuje vedoucí druţstva domácích nebo jiná osoba pověřená domácím klubem
na základě pokynů (diktování) vedoucího druţstva hostů,
vyplní jméno, příjmení a licenci2) trenéra(ů), své jméno a příjmení a zápis podepíše,
* zajistí, aby trenér zápis podepsal, předá zapisovateli nejpozději 30 minut před utkáním
zápis a průkazy3) hráčů a trenérů.
1)
Do zápisu budou zapsáni všichni přítomní hráči včetně náhradních brankářů, první dva
řádky jsou vyhrazeny pro brankáře.
2)
Jména trenérů a vedoucích jsou kromě podpisu uvedena tiskacím písmem.
3)
Průkazy jsou seřazené podle zápisu.
3. Zapisovatel :
a) Převezme zápis vyplněný vedoucími obou muţstev nejpozději 30 minut před utkáním a
předá jej ke kontrole rozhodčím společně s průkazy hráčů a trenérů.
b) Je prostředníkem mezi rozhodčími a vedoucími druţstev pro řešení zjištěných nedostatků
v zápise (chybějící průkaz, chybně zapsaný hráč, nezapsaný hráč apod.).
I.B Vyplňování zápisu v průběhu utkání :
V průběhu utkání do zápisu píše jen zapisovatel.

Zaznamenává, kteří hráči jiţ zasáhli do utkání (např. tečkou u jejich čísla). K tomu je dobré
vyuţít spolupráci s jiným pomocným rozhodčím, který hlásí čísla hráčů na ledě.
79

Zaznamená všechny vstřelené branky. Čas zaznamenává s přesností na vteřinu (12.34), čas
se počítá od začátku utkání, nikoli od začátku jednotlivých třetin (např. branka v prodlouţení
padla v čase 65.43). Střelce a asistenty vyplňuje podle hlášení rozhodčího. Změny čísel
hráčů v záznamu branek jsou moţné jen z rozhodnutí hlavního rozhodčího. Doplňování
asistentů po zahájení hry není moţné.

Zaznamenává všechny uloţené tresty.U trestů se uvádí:

čas uloţení trestu s přesností na vteřinu (12.34),
číslo hráče, případně HL (menší trest pro hráčskou lavici) nebo F (trest pro funkcionáře),

uloţený trest v minutách:
 „2“ pro menší trest, menší trest pro hráčskou lavici
„4“ pro dvojitý menší trest za stejný přestupek ve stejném čase
„5“ pro větší trest,
„10“ pro osobní trest,
„20“ pro osobní trest do konce utkání,
„25“ pro trest do konce hry,
„TS“ pro trestné střílení.
 důvod trestu (přestupek) zkratkou, např. VYSH, PODR, kódy jsou v příloze č…. (důvodem
pro osobní trest není „OT“).
 Kaţdý trest zaznamenává na samostatný řádek i kdyţ je uloţeno více trestů za jeden
přestupek (např. větší trest a osobní trest do konce utkání). Na jeden řádek lze uvést dvojitý
menší trest („2+2“ nebo „4“) za jeden přestupek. Jsou-li uloţeny dva menší tresty za různá
provinění (např. krosček a hrubost), je nutné uvést kaţdý na samostatný řádek.
 Zaznamenává čas střídání brankářů, oddechový čas.
I.C. Zpracování zápisu po utkání :
1. Vedoucí obou druţstev :
– Překontrolují se zapisovatelem údaje v zápise s jejich záznamy (střelce branek,
asistence,tresty, počet zásahů brankářů, tresty).
Nahlásí zapisovateli pozitivní a negativní účast hráčů při brankách a zásahy brankářů.
 v pozitivní a negativní účasti se na prvním místě uvede brankář, je-li na ledě,
 při brance z trestného střílení se zaznamená pozitivní a negativní účast hráčům, kteří byli na
ledě v době přestupku (střelec branky z TS nemusí mít pozitivní účast),
 za zásah brankáře se povaţuje krytí přímé střely na branku nebo úspěšný zákrok při nájezdu
útočníka,
 střely do brankových tyčí se nezaznamenávají jako střely na branku
a) Oznámí zapisovateli hráče, kteří v utkání nenastoupili, zapisovatel je vyškrtne pokud se tato
skutečnost kryje s jeho záznamy,
b) V rubrice tresty zápis podepíší, čímţ berou na vědomí údaje o vstřelených brankách a
uloţených trestech;
c) Vedoucí druţstva nebo lékař potvrdí podpisem záznam zranění,
d) Převezmou od zapisovatele průkazy hráčů a trenérů (včetně potrestaných trestem ve hře) a
zkontrolují jejich počet.
2. Zapisovatel :
a) Vyplňuje výsledek třetin a výsledek utkání, rozhodčí a pomocné rozhodčí.
b) Po skončení utkání překontroluje s vedoucími muţstev údaje v zápise s jejich záznamy
(střelce branek, asistence, tresty), sporné věci uvede do souladu po schválení hlavním
rozhodčím. Doplní pozitivní a negativní účast hráčů při brankách a zásahy brankářů.
c) Po konzultaci s vedoucími druţstev vyškrtne hráče, kteří v utkání nenastoupili.
d) Zapíše zraněné hráče dle nahlášení lékaře nebo vedoucího druţstva, pokud ke zranění
nedošlo, uvede do zápisu „Bez zranění“.
e) Převezme od rozhodčích průkazy hráčů a trenérů (včetně potrestaných trestem ve hře)a
předá je vedoucím druţstev.
80
f)
V ELH zapíše dle pokynů rozhodčího poznámky k utkání, zejména podrobnosti k uloţení VT,
OT, OK, případně jiné důleţité skutečnosti (přerušení utkání apod.)
g) Zajistí vyhotovení kopií pro kaţdé druţstvo, originál vrátí rozhodčímu.
h) Opouští zimní stadion aţ po převzetí zápisu rozhodčím.
3. Čároví rozhodčí, brankový videorozhodčí a delegát :
a) Zápis podepíší.
b) Čároví rozhodčí vyznačí vedle svého jména odpovědnost za kontrolu průkazů (A nebo B).
4. Hlavní rozhodčí:
a) Vyplňuje technické poznámky a poznámky k utkání a zápis podepisuje ke jménu a za
poznámky k utkání.
b) Odpovídá za úplnost celého zápisu.
c) Odpovídá za odeslání zápisu včetně příloh první pracovní den po utkání doporučenou poštou
řídícímu svazu, potvrzení o odeslání zápisu uschová.
II. Pokyny pro činnost pomocných rozhodčích
II.A. Všeobecné zásady
Hlavním cílem všech rozhodčích (na ledě i mimo led) musí být zdárný, plynulý a bezproblémový
průběh utkání podle Pravidel ledního hokeje. Cestou k těmto cílům je týmová práce, odpovědnost a
respekt k sobě navzájem.
Pro soutěţe vyjmenované v úvodu těchto pokynů musí být v souladu s Pravidly ledního hokeje určen
tento počet pomocných rozhodčích:
 zapisovatel
 časoměřič
 2 dohlíţitelé na trestné lavici
 hlasatel
 2 brankoví rozhodčí
Činnost brankových videorozhodčích upravují samostatné pokyny.
Všichni delegovaní rozhodčí musí mít kvalifikaci rozhodčího, přednostně jsou delegováni rozhodčí
s vyšší kvalifikací a rozhodčí, kteří příslušnou soutěţ řídí – cílem je zlepšení spolupráce rozhodčích na
ledě a mimo led.
Do šatny rozhodčích je kromě delegáta a brankové videorozhodčího dovolen vstup pouze
zapisovateli podle čl. 317 SDŘ, dále vedoucímu boxu, případně dalším pomocným rozhodčím po
souhlasu hlavního rozhodčího. Všichni pomocní rozhodčí se mohou v šatně rozhodčích zdrţovat jen
na dobu nezbytně nutnou k plnění jejich úkolů.
Vedoucí boxu, zapisovatel a časoměřič je povinen být přítomen na utkání nejpozději 60 minut před
začátkem, ostatní delegovaní pomocní rozhodčí 20 minut před začátkem utkání (tento čas můţe
vedoucí boxu upravit). Všichni pomocní rozhodčí se dostavují v odpovídajícím oblečení, případně
v jednotném oblečení podle pokynů vedoucího boxu.
V boxu pomocných rozhodčích mají své stanoviště zapisovatel, časoměřič a hlasatel. Dohliţitelé
trestů musí mít zvláštní místo v blízkosti trestných lavic. Kromě pomocných rozhodčích a trestaných
hráčů nemá do boxu pomocných rozhodčích a na trestné lavice nikdo jiný přístup.
Pomocní rozhodčí se během utkání musí vyvarovat konverzace s diváky.
II.B. Zásady činnosti pomocných rozhodčích
1. Vedoucí boxu : - je současně pověřen některou z dalších funkcí (časoměřič, zapisovatel apod.,
nikoliv brankový rozhodčí) Vedoucí boxu je nejbliţším spolupracovníkem rozhodčích a delegáta.
Je styčnou osobou mezi rozhodčími a ostatními pomocnými rozhodčími a mezi rozhodčími a
oběma týmy i pořádajícím klubem.
a) Odpovídá za bezvadnou činnost pomocných rozhodčích. Před utkání zkontroluje počet a seznam
pomocných rozhodčích přítomných na utkání a operativně řeší vzniklé problémy.
b) Před utkáním informuje ostatní pomocné rozhodčí o jejich povinnostech.
c) Dohlíţí na technickou a materiální vybavenost boxu pomocných rozhodčích a stav budek
brankových rozhodčích. Rozděluje úkoly související s vybavením trestné lavice (kotouče, šablona
pro měření holí, nápoje a ručníky pro hráče). Nedostatky řeší s hlavním pořadatelem.
d) Kontroluje zajištění nápojů pro rozhodčí.
81
e) Pokud se platba odměn rozhodčím uskutečňuje na utkání, převezme od hlavního a čárových
rozhodčích vyplněné vyúčtování a předá je osobě pověřené domácím klubem a převezme
finanční náhrady, které předá rozhodčím. Vyplňuje nebo určí jiného funkcionáře k vyplnění
formuláře pro vyúčtování pomocných rozhodčích a zajistí jejich proplacení pořadatelem utkání.
f) Opouští zimní stadion aţ po převzetí zápisu rozhodčím.
2. Zapisovatel : - zapisuje do zápisu podle pokynů v kapitole I., kromě toho:
a) Při brankách a trestech vţdy okamţitě překontroluje, zda nahlášení hráči jsou uvedeni v zápise,
pokud ne, upozorní hlavního rozhodčího ještě před zahájením hry.
b) Upozorní hlavního rozhodčího, je-li témuţ hráči v utkání uloţen druhý OT.
c) Při mimořádných událostech poznamená na papír čas a další důleţité údaje a po utkání tyto
poznámky předá hlavnímu rozhodčímu.
2. Časoměřič : Rozhodující vlastností časoměřiče je přesnost.
 Před zahájením odpočítávání zkontroluje funkčnost časomíry včetně klaksonu.
 Před utkáním postupuje podle pravidel, příloha 2 – Odpočítávání času a rozcvičení:
 v čase –40 minut spustí odpočítávání 20 minut rozcvičení,
 v čase –20 minut sirénou oznámí konec rozcvičení a hodiny začnou odpočítávat 20 minut do
začátku utkání,
 v čase –5 minut oznámí čas rozhodčím
 v čase –4 minuty oznámí čas druţstvům.
b) Hrací doba se měří pro kaţdou třetinu a prodlouţení zvlášť (0.00 aţ např. 20.00). Před
zahájením třetin či prodlouţení vţdy zkontroluje, zda je časomíra nastavena na správný
cílový stav (20 minut, prodlouţení).
c) Při zahájení utkání a třetin udrţuje kontakt pohledem s hlavním rozhodčím, aby rozhodčí
získal jistotu, ţe časoměřič i časomíra jsou připraveni.
d) Časomíru spouští při dopadu kotouče na led. Nereaguje na pohyby hráčů ani rozhodčích na
vhazování.
e) Časomíru zastavuje při hvizdu rozhodčího (nereaguje na dění na ledě, ale aţ na rozhodnutí
rozhodčího). Zejména v závěru utkání je nutná maximální přesnost.
f) Při kaţdém přerušení a zahájení hry kontroluje, zda časomíra reaguje, současně si udrţuje
povědomí o odehraném čase, aby mohl při poruše alespoň přibliţně sdělit rozhodčímu
odehraný čas. Má vţdy připraveny ruční stopky pro náhradní měření času a píšťalku, pro
případ selhání zvukového signalizačního zařízení pro ukončení hracího času. V případě sporu
o čas rozhodne s konečnou platností hlavní rozhodčí.
g) Tresty se měří od jejich délky (2.00, 5.00 k nule). Uloţené tresty se vyznačí na časomíře aţ
po ohlášení hlavním rozhodčím, případně po konzultaci se zapisovatelem (z důvodu
moţného krácení souběţných trestů apod.). Vykrácené souběţné tresty a osobní tresty se
na časomíře nevyznačují. Počet trestů vyznačených na časomíře musí vţdy navazovat na
počet hráčů na ledě-je-li na časomíře jeden trest,muţstvo hraje oslabeno o jednoho hráče
h) Při současně ukládaných nekrácených trestech vyznačuje tresty na obou stranách současně.
Není-li to technicky moţné, vyznačí nejprve tresty hostujících hráčů.
i) Při brance ji vyznačuje na časomíře aţ při oznámení rozhodčím zapisovateli. Končí-li
dosaţením branky trest, současně s vyznačením branky tento trest zruší.
j) Při samostatných nájezdech k určení vítěze utkání se na místě výsledku utkání vyznačí stav
0:0 a zaznamenávají se branky dosaţené ze samostatných nájezdů. Po posledním
rozhodujícím nájezdu se vyznačí opět celkový výsledek utkání včetně rozhodující branky.
k) Oddechový čas měří aţ po oznámení rozhodčího u trestné lavice, je-li to technicky moţné na
časoměrném zařízení od času 30´´ k nule, jinak na stopkách.
l) V přestávkách, vţdy měří čas přestávky. Je-li to technicky moţné, od času délky přestávky
(většinou 15.00 k nule). Pokud není moţné měřit čas přestávky na časomíře, měří čas
82
přestávky na stopkách a upozorní muţstva 3 minuty před koncem přestávky na zahájení
další třetiny.
m) Jsou-li na konci třetiny ukládány tresty, vstřelena branka, zkoumán záznam hry nebo dojdeli k jiné sporné situaci, začíná se měřit čas přestávky aţ po ohlášení rozhodnutí rozhodčích
rozhlasem.
n) Plní další úkoly spojené s časovým reţimem utkání – upozornění muţstev na začátek utkání,
upozornění rozhodčích na nástup na led, zajištění přítomnosti pomocných rozhodčích.
3. Dohlíţitelé na trestné lavici
a) Jsou vybaveni blokem a tuţkou, poznačí čas uloţení, začátek odpykávání a řádné ukončení
trestu. Kontrolují, zda tresty jsou správně vyznačeny na časomíře. K tomu spolupracují se
zapisovatelem, neboť při souběţných trestech musí znát i tresty u druhého muţstva. Při
oslabení musí v kaţdém okamţiku vědět, zda a kdo se při brance vrátí na led.
b) Při ukládání trestu brankáři zaznamená k určení odpykání trestu hráče, kteří byli v době
přestupku na ledě. Při šarvátkách a bitkách poznačí čísla všech hráčů, kteří vnikli na led
z protější hráčské lavice. Tyto informace poskytne hlavnímu rozhodčímu pouze na poţádání.
c) Dvířka trestné lavice otvírá aţ po nabytí jistoty, ţe trest je na „jeho“ straně, nejpozději při
signalizaci hlavního rozhodčího u trestné lavice. Otevření dvířek na jiné straně můţe být
chybou komplikující průběh utkání. Při současně ukládaných trestech je důleţité současné
otevření dvířek na obou stranách.
d) S trestanými hráči hovoří co nejméně, zdrţí se všech projevů, které by mohly na hráče
negativně působit (např. kárání za přestupek, sdělení hráči pokolikáté je vyloučen,
rekonstrukce nedovoleného zákroku apod.). Hráč má právo vţdy vědět, kdy končí jeho trest
a kdy se vrací na led.
Při konci trestu je nutná přesnost: dvířka otevřít při čase trestu 0.01, aby se při 0.00 mohl hráč
vrátit do hry. Zejména při současně končících trestech je nutné současné otevření obou dvířek.
Oficiální hlasatel
e) Před utkáním se seznámí se zápisem utkání, prostuduje jména (včetně výslovnosti) hráčů,
funkcionářů druţstev, hlavního a čárových rozhodčích.
f) Hlásí jen fakta, rozhodnutí a pokyny rozhodčích. Na všechna další hlášení (informace
divákům o výsledcích jiných utkáních, pozvánky na další zápasy, reklamy) musí být na
zimním stadionu přítomen jiný hlasatel, jehoţ hlášení je rozpoznatelně rozdílné od oficiálního
hlasatele. Oficiální hlasatel můţe nad rámec svých povinností oznámit sestavy muţstev, vţdy
však před zahájením utkání nebo třetin. Není-li přítomen na utkání jiný hlasatel, oznámí
oficiální hlasatel sestavy druţstev vţdy před zahájením utkání, podle vlastního uváţení
i v přestávkách.
g) Při hlášení zachovává neutralitu příslušející všem rozhodčím včetně pomocných. Přípustné je
podpoření „radosti“ domácích diváků při oznamování vstřelené branky intonací, případně
pomlkou pro odeznění potlesku pro střelce branky. Mimo fakta k utkání nesmí hlasatel
provádět ţádná jiná hlášení.
h) Hlasatel musí hlásit všechna povinná hlášení podle pravidel (příloha 3 Pravidel ledního
hokeje – Oficiální hlášení): branky a asistence, tresty, konce trestů, přezkoumání záznamu
hry brankovým videorozhodčím, oddechový čas, čas zbývající do konce třetiny nebo utkání.
Další hlášení jsou informativní (postavení minu hru, zakázané uvolnění, důvod neuznání
branky, postavení útočícího hráče v brankovišti, hra vysokou holí, sevření kotouče apod.
i) Při jmenování hráče hlásí nejprve jeho jméno a příjmení.
j) Doporučené znění českého a anglického hlášení je uvedeno v příloze.
k) Většina hlášení musí proběhnout v přerušené hře.
l) Při současném vyloučení hráčů obou muţstev ohlásí nejprve všechny tresty hostujícího
muţstva.
m) Pro názvy faulů je nutno pouţívat přesně terminologie z pravidel.
Příklady chybně pouţívaných hlášení a správných pojmů:
83
chybně
správně
bránění
nedovolené bránění
napadení tělem
napadení
podtrţení
podraţení
nebezpečná hra vysokou holí
vysoká hůl
najetí zezadu
naraţení zezadu
píchání špičkou hole
bodnutí špičkou hole
n) Pokud rozhodčí dá jen všeobecný pokyn k upozornění diváků na nevhodné chování, snaţí se
o přijatelnou formulaci, která situaci dále nevyhrotí, např. „Ţádáme diváky, aby s ohledem
na zdraví hráčů nevhazovali ţádné předměty na ledovou plochu“, v ţádném případě v této
souvislosti nebere do úst slovo „rozhodčí …“. Pokud rozhodčí dá hlasateli pokyn k ohlášení
přesné formulace (upozornění divákům, přerušení utkání apod.), bude ji přesně opakovat,
např. „Upozorňujeme diváky, ţe při dalším vhazování předmětů na led bude utkání
přerušeno“ – chybou by bylo zaměnit pojmy „přerušeno“ a „ukončeno“.
4. Brankoví rozhodčí
a) Jsou oblečeni v dresech rozhodčích.
b) Při zahájení utkání a třetin udrţují pohledový kontakt s rozhodčím. V případě, ţe rozhodčí
zvedne ruku směrem k nim, rozsvítí červené světlo.
c) Po dobu hry sledují kotouč, nikoliv hráče.
d) Rozsvítí červené světlo v případě, ţe kotouč před přerušením hry a před případným
posunutím branky přešel celým svým objemem za brankovou čáru.
e) Pro rozsvícení červeného světla brankovým rozhodčím nejsou další aspekty uznání branky
důleţité (vysoká hůl, kopnutí kotouče, postavení hráče v brankovišti apod.)
f) Jestliţe brankový rozhodčí rozsvítí červené světlo a hlavní rozhodčí pouţije signálu „ne“
(není branka), brankový rozhodčí okamţitě zhasne červené světlo.
g) Na poţádání hlavního rozhodčího sdělí brankový rozhodčí všechny okolnosti důleţité
k rozhodnutí o uznání branky.
h) Při trestném střílení a samostatných nájezdech v utkáních hraných do rozhodnutí brankový
rozhodčí plní své povinnosti stejně jako ve hře.
i) Při poruše světelného zařízení nahrazují brankoví rozhodčí rozsvícení červeného světla
zvednutím ruky, kde červené světlo není musí být vybaveni červenými praporky.
II.C. Jak můţe box pomocných rozhodčích dále přispět ke dobrému průběhu utkání :
1. Přesným plněním povinností.
2. Dobrou komunikací s rozhodčími, hlasatel i zapisovatel by měli při signalizování trestů hlavním
rozhodčím udrţovat kontakt s rozhodčím,aby měl rozhodčí jistotu,ţe signál byl přijat
3. Při brankách lze pomoci napsáním střelce a nahrávače(ů) na papír, hlavní rozhodčí buď
odsouhlasí nebo provede změnu. Toto je důleţité zejména při brankách domácích, kdy obvykle
není slyšet hlášení rozhodčího.
4. Napovědět rozhodčím i v jiných případech – např. číslo hráče, který má být trestán a během hry
vystřídal; číslo faulujícího hráče při trestném střílení atd.
5. Ve spolupráci s pořadatelskou sluţbou zamezit přístupu neoprávněných osob do šatny
rozhodčích. Je-li to dispozičně moţné, při odchodu rozhodčích z hrací plochy do šaten se
pohybovat kolem rozhodčích, zejména za nimi. Tím lze z velké části zamezit neoprávněným
osobám v přístupu k rozhodčím.
84
Rozpis mistrovských soutěţí Ústeckého krajského svazu ledního hokeje pro sezónu 2013 – 2014
Vydal
:
VV KSLH v Ústí nad Labem
pro potřebu oddílů a klubů ledního hokeje, rozhodčích a
funkcionářů ČSLH
Zpracovala
Za obsah zodpovídá
:
:
STK KSLH Ústeckého kraje
Jiří Štverák - předseda STK
Tisk
:
pouze elektronicky
Schváleno VV KSLH
:
6. 8. 2013
85
Download

Rozpis soutěží Ústeckého kraje 2013-14