Informace k žádostem o "omlazování" hráčů
Soutěžní a disciplinární řád ČSLH v článcích 217, 218 a 219 stanovuje pravidla pro
věkové kategorie, která jsou závazná pro všechny soutěže členských klubů
sdružených v ČSLH. Výkonný výbor je povinen se výše uvedeným řádem řídit a
nepřísluší mu v této oblasti udělovat jakékoliv výjimky ohledně umožnění startu
hráčů v nižší věkové kategorii, a to ať z jakéhokoliv důvodu. Ostatně udělování
výjimek ve smyslu tzv. „omlazování hráčů“ nedoporučuje ani lékařská komise
svazu. Z výše uvedených důvodů žádáme kluby, aby na řídící orgány soutěží
nezasílaly žádné žádosti o povolení startu hráčů v nižších věkových kategoriích.
Děkujeme za pochopení.
Aktualizace informací o trenérských licencích
Klubům, oddílům, trenérům a hokejové veřejnosti předkládáme inovovaný systém
trenérských směrnic, který stanovuje jednotlivé druhy trenérských licencí
udělovaných ČSLH platných od 1. listopadu 2009 s dodatkem 1. července 2011. V
sekci "Pro trenéry - Trenérské licence" nyní najdete výňatek z vnitřní směrnice
ČSLH.
Tento výňatek z „Vnitřní směrnice ČSLH č. 50 upravující trenérské licence“
stanovuje podmínky a způsob jejich získávání, evidenci trenérů všech licenčních
stupňů, doklady o udělení licence, podmínky jejich prodloužení a kvalifikační
předpoklady pro vedení družstev v soutěžích řízených ČSLH.
Touto směrnicí jsou povinni se řídit všichni trenéři, kterým ČSLH udělil některou z
těchto licencí, vedou a řídí družstva v soutěžích řízených ČSLH, rovněž tak všechny
členské kluby a orgány ČSLH.
Upozornění:
Kvalifikační předpoklady pro vedení žákovských družstev 5. – 8. tříd a kategorií
mladších a starších žáků budou od 1.7.2014 pozměněny.
TMK ČSLH požaduje mít od tohoto data v těchto kategoriích minimálně jednoho
trenéra s licencí A nebo s licencí B+repre (buď u kategorie 5.-6.tříd a nebo 7.8.tříd) a od 1.7.2015 dva trenéry s těmito licencemi (jak u 5.-6. tříd, tak i u 7.8.tříd).
Tento požadavek předkládáme všem klubům, oddílům a trenérům LH s
dostatečným předstihem tak, aby mohlo dojít k uvedenému datu k jeho
respektování. Jednotlivé kluby si tak mohou včas pro tyto kategorie kvalifikované
trenéry získat a nebo si své stávající s licencí B vyškolit .
www.olomouckyhokej.cz
www.olomouckyhokej.cz
Nabídka kurzů
6. Ofocený trenérský průkaz lince „B“.
Školení licence "A"
Studium je dvouleté, obsahuje předměty obecného základu (pedagogika sportu,
psychologie sportu, sportovní trénink, fyziologie…) a předměty specializace. Výuka
probíhá formou přednášek (teoretické disciplíny) a cvičení (praktické disciplíny) 3
dny v měsíci (čtvrtek, pátek, sobota). Součástí každého ročníku studia je kurz
specializace.
Studium na FTK UP Olomouc
Ve školním roce 2012/13 bude otevřen nový běh TŠ FTK UP Olomouc specializace
LH k získání licence "A".
Přihlášky zasílejte na adresu:
Český svaz ledního hokeje
Zdeněk Pavliš
Prvního pluku 8-10, 186 00 Praha 8 - Karlín
E-mail: [email protected]
Uzávěrka přihlášek: 31. března 2012
Přijímací pohovory: červen 2012, termín bude upřesněn; FTK UP Olomouc
Pozvánku k přijímacím pohovorům obdrží každý osobně.
Poplatek za celé studium je 20.000,- Kč
Termín zahájení studia: září 2012
Studium na FTVS UK Praha
Ve školním roce 2011/12 byl otevřen běh TŠ FTVS UK Praha specializace LH k
získání licence "A".
Další běh bude otevřen v akademickém roce 2013/14. Podrobnosti budou na
www.cslh.cz zveřejněny později.
Okruh učiva k přijímacím pohovorům:
obecné obory a specializace LH z trenérské licence „B“.
Přihláška musí obsahovat:
Školení licence "B"
1. Žádost o studium na TŠ FTK UP Olomouc, specializace LH
V dubnu 2012 bude otevřen nový běh školení k získání trenérské licence „B“, a to v
Praze a v Olomouci.
2. Osobní stručný životopis zakončený větou: „Souhlasím s evidencí osobních údajů
včetně rodného čísla s uvedením adresy trvalého bydliště a s vlastnoručním
podpisem, e-mail, číslo mobilního telefonu
Uzávěrka přihlášek je 31. ledna 2012.
3. Doporučení klubu na hlavičkovém papíru s podpisem manažera klubu
Všechny přihlášky zasílejte na adresu PhDr. Zdeněk Pavliš - ČSLH, Prvního pluku 810, 186 00 Praha 8 - Karlín nebo na e-mail [email protected], kde budou
centrálně evidovány.
4. Trenérskou praxi po jednotlivých sezónách podepsanou manažerem klubu
5. Ověřenou kopii maturitního vysvědčení nebo potvrzení o studiu na SŠ
zakončené maturitou. Bez SŠ vzdělání zakončeného maturitou nelze uchazeče
přijmout ke studiu na TŠ FTK UP Olomouc
www.olomouckyhokej.cz
Podle místa trvalého bydliště budou uchazeči rozděleni do školení v Praze a v
Olomouci.
Podmínkou je úplné středoškolské vzdělání nebo Rekvalifikační kurz, který je
součástí školení (pořádá FTVS UK Praha a UP Olomouc v době školení).
www.olomouckyhokej.cz
Rozpis konzultací Univerzita Palackého Olomouc - 2. ročník
Přihláška musí obsahovat:
3.10. - 4.10. (2 dny)
Žádost
4.11. – 7.11. (4 dny)
Osobní stručný životopis zakončený větou: „Souhlasím s evidencí osobních údajů
včetně rodného čísla“ s uvedením adresy trvalého bydliště s vlastnoručním
podpisem
Doporučení klubu na hlavičkovém papíru s podpisem manažera klubu
Trenérskou praxi po jednotlivých sezónách podepsanou manažerem klubu
Ověřenou kopii maturitního vysvědčení nebo dokumentu o absolvování
„Všeobecně vzdělávacího kurzu“
Ofocený trenérský průkaz lince „C“
E-mail, číslo mobilního telefonu
28.11. – 29.11. (2 dny)
12.12. – 13.12. (2 dny)
3.2. - 6.2. (4 dny)
23.4. – 24.4. (2 dny)
17.5. – 19.5. (2 dny)
Rozpis konzultací Univerzita Karlova Praha - 1. ročník
10.10. - 11.10. (2 dny)
31.10. – 3.11. (4 dny)
Školení licence "C"
19.12. – 22.12. (4 dny)
Školícím subjektem jsou TMK Krajských svazů ČSLH. Školení v jednotlivých krajích
se otevírá každoročně, pokud je dostatečný počet uchazečů - minimálně 20.
30.1. - 2.2. (4 dny)
16.4. – 17.4. (2 dny)
Pro bližší informace kontaktujte sekretáře KS ČSLH podle místa trvalého bydliště,
kteří Vám sdělí další podrobnosti.
14.5. – 15.5. (2 dny)
Studium trenérské licence A v akademickém roce 2011/12
zdroj :
www.olomouckyhokej.cz
http://cslh.cz/
www.olomouckyhokej.cz
Download

www.olomouckyhokej.cz www.olomouckyhokej.cz Informace k