Termická analýza
a kalorimetrie
64. Sjezd asociací českých
a slovenských chemických
společností
Olomouc, 25.6.-27.6.2012
Termická analýza a kalorimetrie
Účastníci sekce
„Termická analýza
a kalorimetrie“, kteří
stihli společnou fotografii.
64. Sjezd asociací českých a slovenských chemických společností,
Olomouc, 25.6.-27.6.2012
Termická analýza a kalorimetrie
Jaroslav Šesták, Václav
Slovák, Petra Šulcová,
Jiří Málek, Pavel Holba
a Miloš Nevřiva
u posteru věnovanému
založení a aktivitám
odborné skupiny.
64. Sjezd asociací českých a slovenských chemických společností,
Olomouc, 25.6.-27.6.2012
Termická analýza a kalorimetrie
Oldřich Pytela, Jiří
Málek, Lukáš Válek,
Petra Šulcová, Václav
Slovák, Zuzana
Cibulková, Peter
Šimona a Jaroslav
Šesták po prohlídce
posterové sekce.
64. Sjezd asociací českých a slovenských chemických společností,
Olomouc, 25.6.-27.6.2012
Termická analýza a kalorimetrie
Dr. Luis A. Pérez-Maqueda:
zvaná přednáška a převzetí
certifikátu.
64. Sjezd asociací českých a slovenských chemických společností,
Olomouc, 25.6.-27.6.2012
Termická analýza a kalorimetrie
Druhý zvaný přednášející
profesor Jindřich Leitner:
převzetí certifikátu.
64. Sjezd asociací českých a slovenských chemických společností,
Olomouc, 25.6.-27.6.2012
Termická analýza a kalorimetrie
Předání Pamětního listu doc. Ing. Vendě
Tomkové, CSc. (VŠB-TU Ostrava) za její
aktivitu v odborné skupině.
64. Sjezd asociací českých a slovenských chemických společností,
Olomouc, 25.6.-27.6.2012
Termická analýza a kalorimetrie
Trio zakládajících členů
odborné skupiny
termické analýzy:
Jaroslav Šesták, Pavel
Holba a Miloš Nevřiva,
představuje výsledky
činnosti zakladatele
českého teplozpytu
majora Kopřivy.
64. Sjezd asociací českých a slovenských chemických společností,
Olomouc, 25.6.-27.6.2012
Odborná
skupina
termické
analýzy
při ČSCh
64. Sjezd asociací českých a slovenských chemických společností,
Olomouc, 25.6.-27.6.2012
Download

Termická analýza a kalorimetrie