Discendo docebis, docendo disces
Základní a Mateřská škola Sluníčko s.r.o.
Loučská 237, Lipník nad Bečvou 751 31
PŘIHLÁŠKA KE STUDIU / APPLICATION FOR ADMISSION:
Očekávaný nástup / Expected entry:
Dosažený stupeň vzdělání / The highest grade
achieved:
OSOBNÍ ÚDAJE DÍTĚTE / PERSONAL DATA OF CHILD:
Přímení / Surname:
Datum, narození / Date of birth:
Národnost / Nationality:
Křestní jméno/ First name:
DD / MM / YY
Rodné číslo / Personal number:
Mateřský jazyk / Native language:
Pohlaví / Sex:
ŠKOLA, Z KTERÉ ŽÁK PŘECHÁZÍ / PREVIOUS SCHOOLING:
Jméno školy / Name of school:
DALŠÍ INFORMACE O DÍTĚTI / FURTHER INFORMATION ON CHILD:
Bylo Vaše dítě v minulosti zahrnuto v nějakém speciálním vzdělávacím programu? Pokud ano, prosím popište
v jakém a připojte relevantní údaje. / Has your child ever been enrolled in any type of special education
program? If yes, please explain:
Discendo docebis, docendo disces
OSOBNÍ ÚDAJE RODIČŮ / PERSONAL DATA OF PARENTS:
(pouze pro adresář školy a vnitřní použití / for School Directory and internal use only)
OTEC / FATHER
MATKA / MOTHER
Příjmení / Surname:
Příjmení / Surname:
Křestní jméno / First name:
Křestní jméno / First name:
Národnost / Nationality:
Národnost / Nationality:
Zaměstnání / Occupation:
Zaměstnání / Occupation:
Zaměstnavatel / Employer:
Zaměstnavatel / Employer:
ADRESA / ADDRESS:
Místo bydliště v ČR / Permanent home address in Czech Republic:
Telefon / Telephone:
Mobil / Cell phone:
FAX:
E-mail:
Kontakt v naléhavém případě (jméno a telefon) / Emergency contact (name and phone)
Korespondenční adresa – pokud se liší od trvalého bydliště / Address for immediate correspondence – if
different from permanent address:
Telefon / Telephone:
Fax:
Email:
KDE JSTE SE O NÁS DOZVĚDĚLI? / WHERE DID YOU HEAR ABOUT OUR SCHOOL?
___________________________
DATUM / DATE
___________________________
PODPIS / SIGNATURE
Download

Zápis dětí do MŠ