Kalendář akcí
2015
Region Od Brd k Vltavě
Dobříšsko, Novoknínsko,
Střední Povltaví
Projekt Sociální fond regionu Brdy–Vltava reg. č. CZ.1.04/3.1.02/D7.00041
Kalendář akcí
2015
Region Od Brd k Vltavě
Dobříšsko, Novoknínsko,
Střední Povltaví
Vydala MAS Brdy–Vltava o. p. s. ve spolupráci s městem Dobříš
www.odbrdkvltave.cz, facebook.com/odbrdkvltave,
www.brdy-vltava.cz, e-mail: [email protected],
www.mestodobris.cz
Vydáno v roce 2015 v nákladu 5000 ks
3000 ks financováno v rámci projektu Sociální fond regionu Brdy–Vltava
leden
1.
Novoroční výstup na Studený vrch
1.
Studený vrch Dobříš > pořádá TJ Sokol Dobříš,
www.sokoldobris.cz
Novoroční výšlap na Chvojnou (Mikuli)
3.
8.
Nový Knín > 13 hod., start náměstí Nový Knín, na vrcholu se
podává tradiční novoroční čočka, pořádá TJ Sokol Nový Knín,
http://sokolnovyknin.cz
Hasičský ples
Svaté Pole > KD Svaté Pole, www.svatepole.eu
Den otevřených dveří
8.
Dobříš > 8–13 hod., 1. ZŠ Dobříš Komenského náměstí,
www.1zs.dobris.cz
Je mé dítě připraveno na vstup do školy?
8.
Dobříš > 17 hod., Městská knihovna Dobříš, pořádá
RC Dobříšek, ve spolupráci s MěK Dobříš, www.dobrisek.cz
Výstava Olaf Deutsch (fotografie)
„Voda je život“
9.
Dobříš > KD Dobříš, akce probíhá celý leden, www.kddobris.cz
Novoknínský kurýr
10.
10.
10.
Nový Knín > 21.30 hod., sokolovna Nový Knín, noční
orientační závod 10–15 km, http://sokolnovyknin.cz
Myslivecký ples Daleké Dušníky
Svaté Pole > KD Svaté Pole, www.svatepole.eu
Myslivecký ples
Stará Huť > KD Stará Huť, www.starahut.eu
Ples mateřské školy
Štěchovice > 20 hod., Multifunkční dům Štěchovice,
www.stechovice.info
11.
Novoroční posezení s hudbou pro členstvo
jednoty Orla Dobříš
12.
Dobříš > hudební doprovod heligonkář a dudák,
www.orel-zsv.ic.cz
Napsal a nakreslil: Josef Čapek – vyhlášení
literárně-výtvarné soutěže
13.
Dobříš > Městská knihovna Dobříš, www.knihovnadobris.cz
Domácí štěstí? Ivo! S pravdou ven!
Dobříš > KD Dobříš, klubový pořad s Ivou Hüttnerovou
a Tomášem Bartákem, www.kddobris.cz
15.
15.–16.1.
Den otevřených dveří Davelské školy
Davle > 8–13 hod., ZŠ Davle, www.zs-davle.cz
Zápis do 1. tříd
Dobříš > 13.30–16.30, 2. ZŠ Dobříš, www.2zsdobris.cz
16.
Myslivecký ples
16.
Malá Hraštice > 20 hod., sokolovna Malá Hraštice, pořádá
myslivecké sdružení Hubert, www.malahrastice.cz
Ekumenická bohoslužba
16.
Dobříš > 18 hod., Pastorační centrum sv. Tomáše, společně
se sborem Českobratrské církve evangelické Dobříš,
www.farnostdobris.cz
Společenský večer farností
16.
Dobříš > 19 hod., Pastorační centrum sv. Tomáše,
Českobratrská církev evangelická a Římskokatolická církev
Dobříš, www.farnostdobris.cz
Koncert Tony Ackermann (USA)
Dobříš > KD Dobříš, sólový koncert na pěti kytarách,
www.kddobris.cz
www.odbrdkvltave.cz, e-mail: [email protected]
leden
17.
Slavnostní odjezd Trabantů na expedici do Austrálie
17.
17.
17.
Nová Ves pod Pleší > www.novavespodplesi.cz
Hasičský ples
Stará Huť > KD Stará Huť, www.starahut.eu
Vítání občánků
Rosovice > www.rosovice-obec.cz
Myslivecký ples
20.
Rybníky > 20 hod., restaurace Rybníky, pořádá MS Varta
Drhovy, hraje Brdská Pětka, bohatá myslivecká tombola,
www.drhovy.cz
Masopust v Hornickém muzeu
20.
Příbram > Březové Hory – Ševčinský důl, masopustní průvod,
lidová veselice, rej masek a žertovné masopustní scénky na
havířské téma, www.muzeum-pribram.cz
Masopust ve Vysokém Chlumci
Vysoký Chlumec > skanzen Vysoký Chlumec, tradiční masopustní průvod s rejem masek, žertovnými scénkami a hudbou
uprostřed povltavské veselice, www.muzeum-pribram.cz
22.
23.
24.
Pohádková babička: Bratři Čapkové dětem
Dobříš > 17 hod., Městská knihovna Dobříš, k 125. výročí
Karla Čapka a k 70. výročí úmrtí Josefa Čapka,
www.knihovnadobris.cz
Koncert Krausberry
Dobříš > KD Dobříš, www.kddobris.cz
Maškarní ples TJ Obořiště
Svaté Pole > KD Svaté Pole, www.svatepole.eu
24.
Míčový sedmiboj dvojic
24.
Nový Knín > 12.30 hod., sokolovna, basketbal, fotbal,
soft tenis, badminton, nohejbal, volejbal, stolní tenis,
http://sokolnovyknin.cz
7. ročník Dobříšského gymnastického čtyřboje
24.
Dobříš > tělocvična 2. ZŠ Dobříš, Gymnastika Dobříš,
www.gymnastika-dobris.cz
Rockový ples
25.
25.
25.
Stará Huť > KD Stará Huť, ples nejen pro motorkáře,
www.disco-heart.cz
Dětský maškarní ples TJ Obořiště
Svaté Pole > KD Svaté Pole, www.svatepole.eu
Výstava fotografií Davida Hegera
27.
Dobříš > Pastorační centrum sv. Tomáše, www.farnostdobris.cz
Sůl nad zlato
Štěchovice > 15 hod., MFC Štěchovice, divadlo pro děti,
www.stechovice.info
Den obětí holocaustu
29.
Dobříš > 8–18 hod., Městská knihovna Dobříš, výstava
literatury, www.knihovnadobris.cz
Pasování prvňáčků na čtenáře a první vysvědčení
30.
Dobříš > 8.30–12 hod., KD Dobříš, 2. ZŠ Dobříš ve spolupráci s Městskou knihovnou Dobříš, www.knihovnadobris.cz,
www.2zsdobris.cz
Farní ples
Dobříš > 20 hod., KD Dobříš, www.farnostdobris.cz
www.odbrdkvltave.cz, e-mail: [email protected]
leden
30.
31.
31.
Sportovní ples Daleké Dušníky
Svaté Pole > KD Svaté Pole, www.svatepole.eu
Výroční valná hromada SDH Davle
Davle > 17.30 hod., sál Pivovar v Davli, www.obecdavle.cz
Hasičský ples
31.
Davle > 20 hod., sál Pivovar v Davli, k tanci hraje Blue Moon
Band, bohatá tombola, www.obecdavle.cz
Hasičský ples
Malá Hraštice > 20 hod., sokolovna, pořádá SDH Malá
Hraštice, hraje skupina STATIC, www.malahrastice.cz
31.
31.
31.
Country bál
Stará Huť > KD Stará Huť, www.disco-heart.cz
Dětský karneval Daleké Dušníky
Svaté Pole > KD Svaté Pole, www.svatepole.eu
Přednáška Dana Přibáně o expedicích Trabantem
...
...
Nová Ves pod Pleší > www.novavespodplesi.cz
Pouťová zábava
Čím > www.cim-obec.cz
Tříkrálová sbírka – přednáška
...
Dobříš > Římskokatolická farnost Dobříš,
www.farnostdobris.cz
Přednáška Evoluční proces církve
...
Dobříš > Pastorační centrum sv. Tomáše, přednáší
doc. Tomáš Machula, PhDr., Th.D., www.farnostdobris.cz
Tříkrálová sbírka
Chotilsko > www.ic-chotilsko.cz
...
Prohlídky s výstavou betlémů
Dobříš > Zámek Dobříš, akce probíhá celý leden,
www.zamekdobris.cz
...
Buková u Příbramě > 9–15 hod., Čechova stodola, akce
probíhá celý leden, www.cechovastodola.cz
...
Buková u Příbramě > 9–15 hod., Čechova stodola, akce
probíhá celý leden, www.cechovastodola.cz
...
Dobříš > 2. ZŠ Dobříš, spolupráce s mateřskými školami
v Dobříši, www.2zsdobris.cz
Vánoční stodola
Masopust ve stodole
Návštěva předškoláků v pavilonech 1. stupně
Masopust Daleké Dušníky / autor Radek Chmela
www.odbrdkvltave.cz, e-mail: [email protected]
leden/únor
...
Ukázková hodina psaní
...
Dobříš > 16 hod., 2. ZŠ Dobříš, hodina pro budoucí prvňáčky
s využitím interaktivní tabule, www.2zsdobris.cz
Maškarní ples a dětský karneval
4.
5.
5.
Obořiště > www.obecoboriste.cz
Zápis do 1. tříd
Davle > 14–18 hod., ZŠ Davle, www.zs-davle.cz
Náhradní termín zápisu do 1. ročníků
Dobříš > 13.30–16.30, 2. ZŠ Dobříš, www.2zsdobris.cz
„Hell(p) – Stop násilí na ženách“
6.
7.
7.
Dobříš > KD Dobříš, originální návrhy plakátů studentů
designu Západočeské univerzity v Plzni, www.kddobris.cz
Koncert Sunflower Caravan
Dobříš > KD Dobříš, www.kddobris.cz
Masopustní průvod
Daleké Dušníky a Druhlice > www.dalekedusniky.cz
Výroční valná hromada SDH Sloup
7.
Hvozdnice > 17 hod., restaurace „U Rybníka“,
www.obecdavle.cz
Vltavanský ples
7.
Štěchovice > 20 hod., na Peškově, pořádá Vltavan Štěchovice,
www.stechovice.info
Taneční ples
Štěchovice > 20 hod., MFC Štěchovice, www.stechovice.info
7.
13.
14.
Obecní ples
Stará Huť > KD Stará Huť, www.starahut.eu
Ples fotbalistů MFK Dobříš
Stará Huť > KD Stará Huť, www.disco-heart.cz
Hasičský ples
14.
14.
14.
Malá Hraštice > 20 hod., sokolovna, pořádá SDH Velká
Hraštice, www.malahrastice.cz
Ples Vltavanu Davle
Davle > 20 hod., sál Pivovar v Davli, www.obecdavle.cz
Disco oldies
Stará Huť > KD Stará Huť, www.disco-heart.cz
Můj přítel knihovna
14.
Dobříš > 16 hod., Městská knihovna Dobříš, program pro
Přátele knihovny a jejich hosty, divadlo, hudba a občerstvení,
www.knihovnadobris.cz
Spěte s námi!
14.
Dobříš > 20 hod., Městská knihovna Dobříš, rezervujte si
místo, noční program pro dospělé, souběžně program pro
děti od 7 do 15 let v klubu Biják, www.knihovnadobris.cz
Myslivecký ples Varta Drhovy
14.
14.
15.
Svaté Pole > KD Svaté Pole, hraje „Signál“, bohatá myslivecká
tombola, www.svatepole.eu
Masopustní průvod – Šibřinky pro děti
Dobříš > pořádá TJ Sokol Dobříš, www.sokoldobris.cz
Masopust
Štěchovice > www.stechovice.info
Valná hromada Vltavanu Davle
Davle > 14 hod., sál Pivovar v Davli, www.obecdavle.cz
www.odbrdkvltave.cz, e-mail: [email protected]
únor
15.
Karneval pro děti
20.
20.
21.
21.
Dobříš > 15 hod., Pastorační centrum sv. Tomáše,
www.farnostdobris.cz
Hasičský ples
Nová Ves pod Pleší > www.novavespodplesi.cz
Koncert Oswald Schneider + Hm…
Dobříš > KD Dobříš, www.kddobris.cz
Dětský karneval
Davle > pořádá Daveláček a městys Davle, www.obecdavle.cz
6. reprezentační ples Aerobik studia Orel Dobříš
21.
Stará Huť > 19.30 hod., KD Stará Huť, hraje Karel Čihák
s Dynamic band, www.aerobikdobris.cz
Tradiční setkání vodáků
21.
21.
22.
Nový Knín > sokolovna, ocenění nejlepších výkonů,
http://sokolnovyknin.cz
Sokolský ples
Dobříš > sokolovna, www.sokoldobris.cz
Karneval pro děti
Štěchovice > 15 hod., MFC Štěchovice, www.stechovice.info
Dětský maškarní ples
26.
Rosovice > 14.30 hod., hostinec U Černých,
www.pohoda.rosovice.info
Pohádková babička: Z pohádek bratří Grimmů
27.
Dobříš > 17 hod., Městská knihovna Dobříš, k 230. výročí
narození Jacoba Grimma, www.knihovnadobris.cz
Rybářský ples Dobříš
Svaté Pole > KD Svaté Pole, www.svatepole.eu
28.
Stará Huť > KD Stará Huť, Gymnázium Karla Čapka Dobříš,
www.gymkc.cz
28.
Buš > 14 hod., Hostinec U Váňů, dětská maškarní zábava,
www.obecbus.cz
Maturitní ples I.
Maškarní bál pro děti
28.
Potkejte se s muzikálem
28.
Nová Ves pod Pleší > povídání nejen o muzikálech, nejúspěšnější muzikál v historii s největší návštěvností – Děti ráje: hosté
Martin Zounar, Petra Doležalová, www.novavespodplesi.cz
Hasičský ples
28.
...
...
...
...
...
...
Hřiměždice > 20 hod., KD Hřiměždice, hudba Axiom,
www.hrimezdice.cz
Maškarní bál pro dospělé
Buš > 20 hod., Hostinec u Váňů, www.obecbus.cz
Maškarní zábava
Štechovice > Vltavan Štechovice, www.stechovice.info
Masopust v Prostřední Lhotě
Prostřední Lhota > www.ic-chotilsko.cz
Vítání občánků
Obořiště > www.obecoboriste.cz
Masopustní průvod
Mokrovraty > www.mokrovraty-obec.cz
Prezentace organizace Likvidace lepry
Dobříš > Pastorační centrum sv. Tomáše, www.farnostdobris.cz
Dětský karneval
Malá Hraštice > 14 hod., sokolovna, pořádá o.s. žen Malá
Hraštice, www.malahrastice.cz
www.odbrdkvltave.cz, e-mail: [email protected]
únor/březen
...
Prohledej půdu
...
Davle > výstava o historii vzdělávání a elementárního školství
v průběhu několika staletí (pořádá Kateřina Obermajerová
a městys Davle), www.obecdavle.cz
Masopust ve stodole
1.
Buková u Příbramě > 9–15 hod., Čechova stodola, akce
probíhá celý únor, www.cechovastodola.cz
Dětský karneval
Hřiměždice > 14 hod., KD Hřiměždice, www.hrimezdice.cz
Dětský karneval v Libčicích / autor Radka Poslušná
2.–31.3.
Petice na podporu „domácích
veřejných knihoven“ na Kubě!
Dobříš > Městská knihovna Dobříš, akce probíhá celý březen,
www.knihovnadobris.cz
4.
Himálaje: utajená země Horní Dolpo – přednáší Pavla Bičíková
5.
Dobříš > 19 hod., Městská knihovna Dobříš,
www.knihovnadobris.cz
Den pro Josefa Čapka
5.
Dobříš > 17 hod., Městská knihovna Dobříš, vyhlášení
výsledků soutěže + program s hudbou a výtvarnou dílnou,
www.knihovnadobris.cz
Beseda se spisovatelkou Ivou Procházkovou
6.
7.
7.
7.
7.
8.
Dobříš > Městská knihovna Dobříš, pro žáky ZŠ a veřejnost,
na objednání, www.knihovnadobris.cz
Koncert A bude hůř + křest nového CD kapely ABH
Dobříš > KD Dobříš, www.kddobris.cz
Den Novoveských žen
Nová Ves pod Pleší > www.novavespodplesi.cz
Dětský karneval
Nový Knín > 14 hod., sokolovna, http://sokolnovyknin.cz
Karneval sportovců
Nový Knín > 20 hod., sokolovna, http://sokolnovyknin.cz
Živnostenský ples
Stará Huť > KD Stará Huť, www.disco-heart.cz
Oslava MDŽ
Dobříš > 16 hod., KD Dobříš, pořádá ZO KSČM Dobříš,
taneční zábava, sckr.kscm.cz
www.odbrdkvltave.cz, e-mail: [email protected]
březen
8.
Šípková Růženka
8.
Štěchovice > 15 hod., MFC Štěchovice, divadlo pro děti,
www.stechovice.info
Výstava – Zuzana Studenovská
10.
Dobříš > KD Dobříš, oděvní tvorba, akce probíhá celý březen,
www.kddobris.cz
Den Tibetu
11.
Dobříš > 8–18 hod., Městská knihovna Dobříš, výstava
literatury a vyvěšení tibetské vlajky, www.knihovnadobris.cz
Madame Pompadour
12.
Dobříš > 18 hod., Městská knihovna Dobříš, divadelní hra
Dory Dunckerové v podání Stanislavy Hoškové,
www.knihovnadobris.cz
Zdeněk Izer „Furtluftdurch tour“
13.
Dobříš > KD Dobříš, autorský program známého baviče,
www.kddobris.cz
Koncert Lenky Filipové
14.
Dobříš > zrcadlový sál, Zámek Dobříš, pořádá Kulturní
středisko Dobříš, www.kddobris.cz
Valná hromada Slavoje Davle
14.
14.
Davle > Bistro Sport, pořádá TJ Slavoj Davle,
www.slavojdavle.cz
Valná hromada TJ Sokol
Nový Knín > 10 hod., sokolovna, http://sokolnovyknin.cz
Sportovní ples
Stará Huť > KD Stará Huť, www.starahut.eu
19.
Pohádková babička: Bleška, veška a kousek z Fimfára
20.
20.
Dobříš > 17 hod., Městská knihovna Dobříš, k 110. výročí
narození Jana Wericha, www.knihovnadobris.cz
Josefovská zabijačka
Dobříš > obchodní středisko Bedřich, www.bedrich.cz
Den šťastného francouzského vrabce
21.
21.
21.
Dobříš > 12–18 hod., Městská knihovna Dobříš,
www.knihovnadobris.cz
Zábava Českého rybářského svazu Štěchovice
Štěchovice > 20 hod., www.stechovice.info
Vítání občánků
Davle > www.obecdavle.cz
Zahájení fotbalové sezony mistrovským zápasem v Klinci
21.
Davle > www.slavojdavle.cz
Sportovní ples TJ Vltavan Hřiměždice
21.
Hřiměždice > 20 hod., KD Hřiměždice, hudba Signál,
www.hrimezdice.cz
Žraloci, moře a já
21.
Nová Ves pod Pleší > beseda na téma nejatraktivnějších
obyvatel moří (záběry z potápění se žraloky bez ochranné
klece), www.novavespodplesi.cz
Maturitní ples II.
Stará Huť > KD Stará Huť, Gymnázium Karla Čapka Dobříš,
www.gymkc.cz
www.odbrdkvltave.cz, e-mail: [email protected]
březen
21.
Štěchovice > MFC Štěchovice, pořádá Hvozdnický sbor,
www.stechovice.info
22.
Dobříš > 15 hod., KD Dobříš, pořádá ZO KSČM Dobříš,
akce pro děti, sckr.kscm.cz
22.
Dobříš > orlovna, přednáška na duchovní téma vede
p. Antonín Nohejl, www.orel-zsv.ic.cz
4. ročník zpěvobraní
Vítání jara
Postní duchovní obnova
23.3.–5.4.
Velikonoce v hornickém domku
Příbram > Březové Hory – hornický domek, velikonoční
tradiční výzdoba, ukázka lidových řemesel, pletení pomlázek,
zdobení vajíček, ochutnávka dobových pokrmů,
www.muzeum-pribram.cz
27.–28.3.
27.–3.4.
Noc s Andersenem
Dobříš > program pro děti se spaním v knihovně, www.knihovnadobris.cz
Velikonoční prodejní výstava
Nový Knín > Muzeum Zlata Nový Knín,
www.mestonovyknin.cz
27.–28.3.
Den dětské knihy
Dobříš > RC Dobříšek, ve spolupráci
s Městskou knihovnou Dobříš, www.dobrisek.cz
28.
Davle > sál Pivovar v Davli, k tanci hraje skupina KIK Band,
bohatá tombola a překvapení od ZŠ Davle, www.zs-davle.cz
28.
Buš > 14 hod., obecní úřad, výroba velikonočních dekorací,
www.obecbus.cz
III. ples davelské školy
Velikonoční dílna
28.
28.
28.
Maškarní bál
Stará Huť > KD Stará Huť, www.disco-heart.cz
Velikonoční dílny
Měchenice > http://ou.mechenice.cz
Valná hromada
28.
Štěchovice > 14.30 hod., klubovna, pořádá Vltavan
Štěchovice, www.stechovice.info
4. ročník konference na Strži, téma: Život a díloFerdinanda Peroutky
Stará Huť > Památník K. Čapka, www.capek-karel-pamatnik.cz
28.
29.
30.–6.4.
Závody kočárků – celostátní akce
Dobříš > ulice V Lipkách, www.aerobikdobris.cz
Členská schůze Vltavanu Davle
Davle > 14 hod., sál Pivovar v Davli, www.obecdavle.cz
Velikonoce ve skanzenu
Vysoký Chlumec > Skanzen Vysoký
Chlumec, ukázky tradičních zvyků a rukodělných činností
ve venkovských chalupách, www.muzeum-pribram.cz
...
Prohledej půdu
...
Davle > výstava o historii vzdělávání a elementárního školství
v průběhu několika staletí (pořádá Kateřina Obermajerová
a městys Davle), www.obecdavle.cz
Seminář k postní době s Vojtěchem Kodetem
...
Dobříš > Pastorační centrum sv. Tomáše,
www.farnostdobris.cz
Masopust
Měchenice > http://ou.mechenice.cz
www.odbrdkvltave.cz, e-mail: [email protected]
březen/duben
...
...
...
...
...
...
Mezinárodní den žen
Obořiště > www.obecoboriste.cz
Setkání občanů & MDŽ
Čím > www.cim-obec.cz
Dětský karneval
Mokrovraty > www.mokrovraty-obec.cz
Dětský karneval
Čím > www.cim-obec.cz
Dětský karneval
Libčice u Nového Knína > www.mestonovyknin.cz
Velikonoční stodola
Buková u Příbramě > 9–15 hod., Čechova stodola,
akce probíhá celý březen, www.cechovastodola.cz
O putovní pohár starosty obce Libčice / autor Petra Žáčková
1.
Den otevřených dveří s velikonočními tvořivými
dílnami
Dobříš > ZŠ Dobříš Lidická, www.zsdobris-lidicka.cz
2.–6.4.
Velikonoční bohoslužby
Dobříš > kostel Nejsvětější Trojice, www.farnostdobris.cz
4.
Zahájení víkendového provozu na Veselém Vrchu
4.
4.
Mokrsko > www.ic-chotilsko.cz
Slavnostní otevření rozhledny na Besedné
Besedná u Chotilska > www.ic-chotilsko.cz
Jarní svatováclavská pouť do Stochova
11.
11.
16.
16.
Dobříš > Orel jednota Dobříš, rodiště sv. Václava,
www.orel-zsv.ic.cz
Dobříšské regionální trhy
Dobříš > Mírové náměstí, www.mestodobris.cz
Hasičská soutěž O zlatý koš
Nová Ves pod Pleší > www.novavespodplesi.cz
Koncert Horkýže Slíže
Dobříš > KD Dobříš, www.kddobris.cz
Pohádková babička: Malý princ
Dobříš > 17 hod., k 115. výročí narození A. de Saint–Exupéryho, www.knihovnadobris.cz
17.–19.4.
Expedice Apalucha
Doubravka u Chotěboře > chata
Doubravka, víkend pro maminky s dětmi, www.aerobikdobris.cz
www.odbrdkvltave.cz, e-mail: [email protected]
duben
18.
22. okrsková hasičská zábava
18.
Nová Ves pod Pleší > sokolovna, hraje skupina RHYTMIC,
www.novavespodplesi.cz
Dětské divadélko Romaneto
Malá Hraštice > 15.30 hod., Restaurace u Petrášků,
pořádá o. s. žen Malá Hraštice, www.malahrastice.cz
20.–26.4.
Den země
Dobříš > město Dobříš a okolí,
www.mestodobris.cz
24.
Den země, na téma: les
24.
25.
Dobříš > hřiště B. Němcové, pořádá město Dobříš, ochrana
fauny ČR, Gymnázium K. Čapka Dobříš a společnost Colloredo-Mannsfeld, www.mestodobris.cz
Den země
Davle > ZŠ Davle, www.zs-davle.cz
Jarní koncert – Felix Slováček a Felix Slováček ml.
Dobříš > 19.30 hod., zrcadlový sál Zámek Dobříš, pořádá
Kulturní středisko Dobříš, www.kddobris.cz
25.
25.
25.
25.–26.4.
Den země
Davle > pracovní četa po celé Davli, www.obecdavle.cz
Jarní brigáda
Buš > 8 hod., jarní úklid obce, www.obecbus.cz
Jarní běh pro zdraví 8,4 km
Dobříš > SK Vlaška, běh stomatologů 4,2 km, www.brdman.cz
Akce Harley Davidson
– první míle
Stará Živohošť > Hotel Atlantida, www.hotelatlantida.cz
25.
Grand Prix Drhovy 2013 – Americký trap – baterie
25.
26.
29.
Zakopanice > 9 hod., střelnice v Zakopanicích, střelecká soutěž
na asfaltové terče, pořádá MS Varta Drhovy, www.drhovy.cz
Jarní vernisáž
Stará Huť > Památník K. Čapka, www.capek-karel-pamatnik.cz
Pouť v Obořišti
Obořiště > www.obecoboriste.cz
Jazzový večer v knihovně
30.
30.
30.
30.
30.
30.
30.
Dobříš > 19 hod., Městská knihovna Dobříš,
www.knihovnadobris.cz
Country večer
Dobříš > SK Vlaška, www.brdman.cz
Slet čarodějnic
Dobříš > 18 hod., SK Vlaška, www.brdman.cz
Pálení čarodějnic a stavění májky
Buš > 17 hod., sportovní hřiště, www.obecbus.cz
Pálení čarodějnic
Velká Lečice > www.velkalecice.cz
Čarodějnický rej
Nová Ves pod Pleší > www.novavespodplesi.cz
Pálení čarodějnic a stavění máje
Obořiště > www.obecoboriste.cz
Pálení čarodějnic
Dobříš > 17 hod., u areálu základní kynologické organizace
Dobříš, pořadatel Energon reality, www.energon-reality.cz
www.odbrdkvltave.cz, e-mail: [email protected]
duben
30.
30.
30.
Stavění máje a pálení čarodějnic
Libčice u Nového Knína > www.mestonovyknin.cz
Pálení čarodějnic
Nový Knín > SK Oplocenka Nový Knín, www.mestonovyknin.cz
Průvod čarodějů a čarodějnic a pálení čarodějnic
30.
30.
30.
30.
30.
30.
30.
30.
30.
Mokrovraty > www.mokrovraty-obec.cz
Pálení čarodějnic
Měchenice > http://ou.mechenice.cz
Stavění máje a pálení čarodějnic
Čím > www.cim-obec.cz
Stavění máje a pálení čarodějnic
Stará Huť > organizuje OÚ ve spolupráci s SDH, www.starahut.eu
Stavění máje a pálení čarodějnic
Svaté Pole > 18 hod., Svaté Pole, www.svatepole.eu
Pálení čarodějnic
Prostřední Lhota, Chotilsko, Záborná Lhota > www.ic-chotilsko.cz
Pálení čarodějnic
Sloup u Davle > pořádá SDH Sloup, www.obecdavle.cz
Pálení čarodějnic
Davle > park u ZŠ, pořádá SDH Davle, www.obecdavle.cz
Čarodějnická škola kouzel a pálení čarodějnic
Štěchovice > 17 hod., MFC Štěchovice, www.stechovice.info
Stavění máje na Drhovech a na Homoli
Drhovy > 19 hod., hřiště u rybníka, www.drhovy.cz
30.
15. Čarodějnický slet
Rosovice > 20 hod., vchod ZŠ a MŠ Rosovice, start
v čarodějnických hábitech, připraven bohatý program
a plno soutěží, www.pohoda.rosovice.info
...
Dobříš > KD Dobříš, výstava probíhá celý duben,
www.kddobris.cz
...
Davle > celý duben probíhá sbírka oděvů, pořádá Daveláček,
www.davelacek.cz
Výstava obrazů Dagmar Hamsíkové
Sbírka oděvů a obuvi jaro–léto
...
Zápis dětí do Mateřské školy
Davle > MŠ Davle, www.obecdavle.cz
Stavění májky ve Svatém Poli / autor Svaté Pole
www.odbrdkvltave.cz, e-mail: [email protected]
duben/květen
...
...
Zahradní slavnost – Sestry Havelkovy
Štěchovice > MFC Štěchovice, www.stechovice.info
Zahájení sezóny Muzea Šprýchar v Prostřední Lhotě
...
...
Prostřední Lhota > www.ic-chotilsko.cz
Velikonoční tvoření v Dobříšku
Dobříš > RC Dobříšek, výtvarné tvoření, www.dobrisek.cz
Burza dětského oblečení
...
Dobříš > sokolovna Dobříš, pořádá RC Dobříšek,
www.dobrisek.cz
Velikonoční stodola
1.
Buková u Příbramě > 9–15 hod., Čechova stodola, akce
probíhá celý duben, www.cechovastodola.cz
Zahájení plavební sezony na Vltavě
1.
Praha–Slapy > parník Praha–Slapy a zpět, pořádá Vltavan
Davle, www.obecdavle.cz
Oslava svátku práce
Dobříš > 16 hod., KD Dobříš, pořádá ZO KSČM, taneční
veselice, sckr.kscm.cz
1.
1.–3.5.
1.
Zahájení sezony Chotilského muzea
Chotilsko > www.ic-chotilsko.cz
Balonová Fiesta
Chotilsko > www.ic-chotilsko.cz
Wlašbledon
Dobříš > SK Vlaška, www.brdman.cz
2.
3.
3.
5.
Májová veselice
Dobříš > 16 hod., KD Dobříš, pořádá ZO KSČM, sckr.kscm.cz
Tradiční pouť na návsi
Malá Hraštice > www.malahrastice.cz
Pouťové posezení s hudbou
Malá Hraštice > restaurace U Kapličky, www.malahrastice.cz
Pietní akt u společného hrobu partyzánů u hřbitova v Dobříši
6.
Dobříš > 18 hod., pořádá ZO KSČM, sckr.kscm.cz
Jak vyrobit umění z ničeho
6.
8.
8.
Dobříš > Městská knihovna Dobříš, workshop s výtvarnicí
Veronikou Richterovou, nutno přihlásit se předem,
www.knihovnadobris.cz
Vernisáž výstavy V. Richterové PETart
Dobříš > 17.30, Zámek Dobříš, www.knihovnadobris.cz
Pietní akt v Záborné Lhotě
Záborná Lhota > www.ic-chotilsko.cz
Pietní akt u pomníku padlých
8.
8.
9.
Dobříš > 11 hod., Mírové náměstí, pořádá ZO KSČM,
sckr.kscm.cz
Oslavy 70. výročí konce 2. světové války
Nová Ves pod Pleší > www.novavespodplesi.cz
Kladení věnců u památníků 2. světové války
Nový Knín > www.mestonovyknin.cz
Dobříšské regionální trhy
Dobříš > Mírové náměstí, www.mestodobris.cz
www.odbrdkvltave.cz, e-mail: [email protected]
květen
9.
Slivice 1945. Rekonstrukce poslední bitvy 2. světové války v Evropě na Slivici u Milína Slivice u Příbramě > pietní akt u Památníků Vítězství na Slivici, prezentace historické a soudobé vojenské techniky,
www.muzeum-pribram.cz
9.
Oslava Dne matek
9.
10.
Štěchovice > Vltavan Štěchovice, pro seniory s hudbou
a občerstvením, www.stechovice.info
Albixon brdský duatlon 4,2–20–4,2 km
Dobříš > SK Vlaška, www.brdman.cz
Oslava Dne matek
16.
16.
Davle > 14 hod., sál Pivovar v Davli, pořádá Vltavan Davle
ve spolupráci s MŠ Davle, www.obecdavle.cz
VIII. ročník Nočního útočení v JZD – Fire Night Cup
Sloup u Davle > www.obecdavle.cz
Mezinárodní den rodiny
16.
Dobříš > pořádá RC Dobříšek ve spolupráci s Městskou
knihovnou Dobříš, www.dobrisek.cz
Muzejní noc v Hornickém muzeu
16.
Příbram > Březové Hory – důl Vojtěch a důl Anna, netradiční
prohlídky hornických památek a noční jízda důlním vláčkem,
divadelní představení s havířskou tematikou a hudební
vystoupení, www.muzeum-pribram.cz
Fair day v knihovně
Dobříš > 14–17 hod., Městská knihovna Dobříš, jarmark
chráněných dílen a malovýrobců, www.knihovnadobris.cz
16.
Ať žije rodina!
16.
Dobříš > 17 hod., Městská knihovna Dobříš, program
s hudbou a divadlem pro děti a rodiče, www.knihovnadobris.cz
Náboženská pouť na poutní místo Svatá Hora
u Příbrami
16.
Svatá Hora u Příbrami > Orel jednota Dobříš,
www.orel-zsv.ic.cz/akce
Květinový den
16.
Dobříš > Zámek Dobříš, pořádá Martina Krátká, www.letizia.cz,
www.zamekdobris.cz
Den pejsků
17.
Stará Huť > Památník Karla Čapka,
www.capek-karel-pamatnik.cz
Cyklotrek Vltava–Brdy
17.
Nový Knín > 9–17 hod., sokolovna, cykloturistika mezi Vltavou
a Brdy, možnost přesunutí termínu na 24. 5. 2015,
www.mestonovyknin.cz
Šamanka Manka
Štěchovice > MFC Štěchovice, divadlo pro děti,
www.stechovice.info
17.
18.–22.5.
Pouť ke sv. Janu Nepomuckému
Nový Knín > www.mestonovyknin.cz
Divadelní festival ochotnických souborů
Dobříš > KD Dobříš, www.kddobris.cz
18.
Mezinárodní den muzeí
Příbram, Lešetice > Březové Hory Příbram, Památník Vojna
Lešetice, prohlídky objektů spjaté s důlní činností,
www.muzeum-pribram.cz
www.odbrdkvltave.cz, e-mail: [email protected]
květen
18.–22.5.
Výstava výtvarných prací žáků 1. ZŠ Dobříš
Dobříš > konírna Zámek Dobříš, www.1zs.dobris.cz
21.–24.5.
Cykloturistický pobyt ve Vyšším Brodu u Lipna na
Šumavě
Vyšší Brod > Orel jednota Dobříš, www.orel-zsv.ic.cz/akce
22.–24.5.
Vzpomínka 100 let vysídlení
obyvatel kraje Trentino
Nový Knín > příjezd přátel z obce Ledro v Itálii,
www.mestonovyknin.cz
23.
23.
23.
Dobříšské májové slavnosti
Dobříš > náměstí Dobříš, www.mestodobris.cz
Dobříšské májové slavnosti v Muzeu Dobříš
Dobříš > Muzeum Dobříš, www.muzeumrukavic.cz
Žertovný rekord
23.
27.
Dobříš > v době Dobříšských májových slavností,
www.provasdobris.cz
Dny s permoníky
Příbram > Březové Hory – důl Anna, www.muzeum-pribram.cz
Ženy, muži a válka
Dobříš > 18 hod., Městská knihovna Dobříš, divadelní večer:
dva silné příběhy z dob nacismu v podání Stanislavy Hoškové
a Divadla Knihovna, www.knihovnadobris.cz
28.–29.5.
Soutěžní dopoledne pro děti předškolního věku a žáky 1. ročníků
Dobříš > ZŠ Dobříš Lidická, www.zsdobris-lidicka.cz
29.
29.
Noc kostelů
Dobříš > kostel Nejsvětější Trojice, www.farnostdobris.cz
Noc kostelů
30.
30.
30.
30.
Stará Živohošť > kostel sv. Fabiána a Šebestiána,
www.ic-chotilsko.cz
Dětský den
Druhlice > u hasičské zbrojnice, www.dalekedusniky.cz
Cesta za pohádkovým dědečkem
Dobříš > anglický park, www.sokoldobris.cz
Novoveské oslavy
Nová Ves pod Pleší > www.novavespodplesi.cz
Dětský den
30.
30.
30.
Davle > pořádá Daveláček ve spolupráci s městysem Davle,
www.obecdavle.cz
Kácení máje
Velká Lečice > www.velkalecice.cz
Dětský den
Buš > 14 hod., sportovní hřiště, www.obecbus.cz
Dětský den
31.
...
Štěchovice > pořádá SDH Štěchovice ve spolupráci s MŠ,
www.stechovice.info
Dětský den
Malá Hraštice > www.malahrastice.cz
Výstavy 70. let od konce 2. světové války a 100 let o odsunu Italů do Čech a zmapování jejich pobytu
Nový Knín > Muzeum Zlata, výstava probíhá celý měsíc,
www.muzeum-pribram.cz/cz/muzeum-zlata-novy-knin
www.odbrdkvltave.cz, e-mail: [email protected]
květen/červen
...
...
...
...
...
9. kafíčko pro seniory
Davle > www.obecdavle.cz
Besídka pro maminky
Davle > MŠ Davle, www.msdavle.cz
Dětský den
Mokrovraty > www.mokrovraty-obec.cz
Kurz první pomoci
Dobříš > RC Dobříšek, www.dobrisek.cz
Kácení máje
Obořiště > www.obecoboriste.cz
Dobříšský Tvrďák / autor SK Vlaška – Novoknínský triatlon / autor Pavla Kápičková
...
Výstava VII. Salon dobříšských výtvarníků
...
Dobříš > KD Dobříš, výstava probíhá celý květen,
www.kddobris.cz
Delegace na Mezinárodní setkání plavců a vorařů v Itálii na 4 dny
...
...
...
...
Štěchovice > Vltavan Štěchovice, www.stechovice.info
II. ročník Jazz na zahradě
Štěchovice > zahrada MŠ, www.stechovice.info
Wlašbledon
Dobříš > SK Vlaška, tenisový turnaj, www.brdman.cz
Zájezd na výstavu HOBBY do Českých Budějovic
České Budějovice > Vltavan Štěchovice, www.stechovice.info
Staré pověsti české
1.
1.
Buková u Příbramě > 9–15 hod., Čechova stodola,
akce probíhá celý květen, www.cechovastodola.cz
Mezinárodní den dětí
Dobříš > RC Dobříšek, www.dobrisek.cz
Den pro děti (MDD)
1.
2.
Dobříš > 12–17 hod., Městská knihovna Dobříš, soutěž
s úkoly na různých místech ve městě, www.knihovnadobris.cz
Dětský den
Nový Knín > SK Oplocenka Nový Knín, www.mestonovyknin.cz
Klíčování
Dobříš > 8–12 hod., Městská knihovna Dobříš,
www.knihovnadobris.cz
www.odbrdkvltave.cz, e-mail: [email protected]
červen
3.
Dobříš čte dětem
Dobříš > 17 hod., Městská knihovna Dobříš, předčítá vzácný
host, www.knihovnadobris.cz
4.–7.6.
Cykloturistický pobyt členů Orla jednoty Dobříš v Krušných horách
Vejprty > www.orel-zsv.ic.cz/akce
5.
6.
6.
Ekofest
Davle > ZŠ Davle, www.zs-davle.cz
Zájezd spolků Vltavanu na Kvildu
Kvilda > položení věnce k pramenům Vltavy, www.obecdavle.cz
Netradiční stezka
6.
Dobříš > anglický park, stezka je zaměřena na orientaci
v prostoru a plnění úkolů, www.provasdobris.cz
2. ročník happeningu Dobrá nálada nad Zlato
6.
Mokrsko > pod rozhlednou Veselý Vrch Mokrsko,
www.dobranaladanadzlato.cz
Festival
6.
6.
Štěchovice > 14 hod., MFC Štěchovice, představení dětí
pod vedením K. Cihelkové, www.stechovice.info
Dětský den
Drevníky > www.drevniky.eu
Gore Brdman Cross
7.
Dobříš > SK Vlaška, Orientační cyklozávod MTB,
www.brdman.cz
Dětská olympiáda
Dobříš > SK Vlaška, www.brdman.cz
11.
Den bez bariér
Dobříš > 9–15 hod., Městská knihovna Dobříš, program pro
děti z Jedličkova ústavu v Praze, www.knihovnadobris.cz
12.
13.
13.
13.
13.
13.–14.6.
13.
Festival americké jaro
Dobříš > KD Dobříš, www.kddobris.cz
Cyklostezka
Dobříš > SK Vlaška, www.dobrisek.cz
Zámek dětem
Dobříš > Zámek Dobříš, www.zamekdetem.webnode.cz
Dobříšské regionální trhy
Dobříš > Mírové náměstí, www.mestodobris.cz
Antonínské posezení
Druhlice > u hasičské zbrojnice, www.dalekedusniky.cz
Antonínská pouť
Chotilsko > www.ic-chotilsko.cz
Stodola patří hasičům
Buš > 20 hod., obecní stodola, hasičská zábava s tombolou,
www.obecbus.cz
16.
18.
Schůzka rodičů budoucích prvňáčků
Dobříš > 17 hod., 2. ZŠ Dobříš, www.2zsdobris.cz
Oslava 50. výročí otevření školy
19.
Dobříš > 9–16 hod., 2. ZŠ Dobříš, den otevřených dveří – výuka dříve a dnes, sportovní akce, odpolední program na
platu školy, www.2zsdobris.cz
Gymnastická akademie
Dobříš > Sportovní hala, Gymnastika Dobříš,
www.gymnastika-dobris.cz
www.odbrdkvltave.cz, e-mail: [email protected]
červen
20.
20.
20.
20.
20.
20.
21.
Letní noc
Měchenice > http://ou.mechenice.cz
Sportovní odpoledne pro rodiče s dětmi
Nová Ves pod Pleší > www.novavespodplesi.cz
Oslava 115. let od založení SDH
Velká Lečice > www.velkalecice.cz
Festival chutí
Dobříš > SK Vlaška, www.brdman.cz
Country večer
Dobříš > SK Vlaška, www.brdman.cz
Závody plachetnic – Regata Atlantida
Stará Živohošť > Hotel Atlantida, www.hotelatlantida.cz
Putování s Indiány
21.
Štěchovice > 15 hod., MFC Štěchovice, loučení se školním
rokem, soutěžní odpoledne, www.stechovice.info
Turnaj přípravek o putovní pohár
Zdeňka Piskáčka
24.
Mokrovraty > www.mokrovraty-obec.cz
Piknikový knižní bazar
24.
Dobříš > 12–17 hod., Městská knihovna Dobříš, přijďte koupit,
vyměnit, nabídnout k prodeji, www.knihovnadobris.cz
Rozloučení se školním rokem
26.
Dobříš > hřiště orlovny Aerobik studio Orel Dobříš, opékání
buřtů, www.aerobikdobris.cz
Oceňování žáků s vynikajícími výsledky
Štěchovice > ZŠ Štěchovice, www.stechovice.info
27.
Turnaj obcí a oslavy 90. let založení Sokola
Daleké Dušníky
27.
27.
Daleké Dušníky > hřiště, www.dalekedusniky.cz
130 let od založení SDH Dobříš
Dobříš > 8 hod., ulice Brodská, www.facebook.com/sdhdobris
Opičí dráha
27.
Dobříš > hřiště u kina, dráha je zaměřená na všestrannost,
sílu, rychlost, obratnost a vytrvalost, www.provasdobris.cz
Humi Outdoor Dobříšský Tvrďák
Dobříš > SK Vlaška, triatlon 1–30–8 km + závod štafet,
www.brdman.cz
27.–28.6.
130. výročí založení SDH Rosovice
Rosovice > www.rosovice-obec.cz
27.
Pouť sv. Petra a Pavla v Drhovech a setkání důchodců a jubilantů
27.
28.
Drhovy > 17 hod., kaplička Drhovy, mše svatá u kapličky,
od 18 hod. sousedské posezení s harmonikou Dany Jaré
v prostorách bývalé školy, www.drhovy.cz
Dětský den
Drhovy > 14 hod., hřiště, soutěže o věcné ceny, www.drhovy.cz
Energiáda
Nový Rybník > penzion Nový Rybník, sportovně – zábavný den
pro celou rodinu, www.aerobikdobris.cz
28.
29.6–24.7.
Členská schůze Vltavanu Davle
Davle > 14 hod., sál Pivovar, www.obecdavle.cz
Příměstské tábory – TVA
Dobříš > RC Dobříšek, www.dobrisek.cz
www.odbrdkvltave.cz, e-mail: [email protected]
červen/červenec
...
...
...
Turnaj Povltavské fotbalové akademie (PFA)
Davle > www.obecdavle.cz
Rozloučení s předškoláky
Davle > www.msdavle.cz
Šikulové
...
...
...
...
...
Vysoký Chlumec > Skanzen Vysoký Chlumec, předvádění
lidových řemesel, www.muzeum-pribram.cz
Wlašbledon
Dobříš > SK Vlaška, tenisový turnaj, www.brdman.cz
Okrsková soutěž v požárním sportu
Chotilsko > www.ic-chotilsko.cz
Dětský den
Obořiště > www.obecoboriste.cz
Oslavy 85. let hasičů ve Lhotce
Lhotka u Obořiště > www.obecoboriste.cz
Výstava Handa Rysová – fotografická výstava k 70. narozeninám autorky
...
Dobříš > KD Dobříš, výstava probíhá celý červen,
www.kddobris.cz
Dvoudenní zájezd na Kvildu
...
Kvilda > Vltavan Štěchovice, k 45. výročí odhalení pamětní
desky Vltavě–Živitelce, www.stechovice.info
Den rodiny
...
Štěchovice > pořádá MŠ ve spolupráci se skupinou ČEZ,
www.stechovice.info
Dětský den
Čím > www.cim-obec.cz
...
...
Nohejbal cup
Čím > www.cim-obec.cz
Slavnostní rozloučení s 9. ročníkem
...
Dobříš > 9 hod., plato 2. ZŠ Dobříš, předání závěrečného
vysvědčení, www.2zsdobris.cz
Staré pověsti české
Buková u Příbramě > 9–15 hod., Čechova stodola, výstava
probíhá celý červen, www.cechovastodola.cz
Fotbal Borotice, Prostřední Lhota / autor Radka Poslušná
www.odbrdkvltave.cz, e-mail: [email protected]
červenec
1.–31.7.
Měsíc s Mistrem Janem Husem
Dobříš > Městská knihovna Dobříš, výstava knih, akce probíhá celý červenec,
www.knihovnadobris.cz
1.–17.7.
Letní Sport Camp
Dobříš > Aerobic studio Orel Dobříš, týden-
ní sportovní program pro děti organizovanou formou příměstského tábora, www.aerobikdobris.cz
4.–11.7.
3. ročník dětského sportovního
tábora
Polabí > Orel jednota Dobříš ve spolupráci
s Římskokatolickou farností Štětí n. L., www.orel-zsv.ic.cz/akce
4.
5.
Nohejbalový turnaj o putovní pohár
Mokrovraty > www.mokrovraty-obec.cz
Soutěž o pohár starosty SDH a Obce v požárním sportu 110. výročí založení sboru
5.
Čím > www.cim-obec.cz
Prokopská pouť
Příbram > Březové Hory, 26. ročník hornické pouti, krojový průvod horníků a hutníků, 140. výročí dosažení světového rekordu
1000 m hloubky dolu Vojtěch, www.muzeum-pribram.cz
6.–15.7.
Baltská cyklistická výprava do Estonska
Estonsko > Orel jednota Dobříš, www.orel-zsv.ic.cz/akce
10.
10.–13.7.
Country večer
Dobříš > SK Vlaška, www.brdman.cz
Mezinárodní setkání plavců a vorařů
Itálie Valstagna > pořádá Vltavan Davle, www.obecdavle.cz
11.
11.
Dobříšské regionální trhy
Dobříš > Mírové náměstí, www.mestodobris.cz
22. ročník soutěže v požárních útocích a MISS hasička
11.
Hřiměždice > pohár zasloužilých členů SDH Hřiměždice,
www.hrimezdice.cz
Hudební kavárna
Štěchovice > 17 hod., evergreen v MFC Štěchovice,
www.stechovice.info
11.
18.
18.
24.–25.7.
Turnaj u chaty
Daleké Dušníky > chata Daleké Dušníky, www.dalekedusniky.cz
Novoknínský triatlon
Nový Knín > SK Oplocenka, www.brdman.cz
Slapský fičák – závody plachetnic
Stará Živohošť > Hotel Atlantida, www.hotelatlantida.cz
Summer fest Dobříš
Dobříš > za sportovní halou,
www.kddobris.cz
24.
25.
25.–26.7
9. ročník Jakubská pouť
Dobříš > obchodní středisko Bedřich, www.bedrich.cz
Vánoční regata – závody plachetnic
Stará Živohošť > Hotel Atlantida, www.hotelatlantida.cz
Pouť v Hřiměždicích
Hřiměždice > pouťová diskotéka, zábava s atrakcemi, www.hrimezdice.cz
www.odbrdkvltave.cz, e-mail: [email protected]
červenec/srpen
29.
Den tygrůůů
Dobříš > 8–17 hod., Městská knihovna Dobříš, výstava
literatury a soutěže k MD tygrů, www.knihovnadobris.cz
31.–2.8.
High Jump
Hřiměždice > lom Hřiměždice, hudební festival a soutěže ve skocích do vody, www.hrimezdice.cz
...
...
Wlašbledon
Dobříš > SK Vlaška, tenisový turnaj, www.brdman.cz
Noční prohlídky
Dobříš > Zámek Dobříš, akce probíhá celý červenec,
www.zamekdobris.cz
Sportovní den s McDonald´s / autor 2. ZŠ Dobříš
...
Vycházky francouzským parkem
...
...
...
...
Dobříš > Zámek Dobříš, akce probíhá celý červenec,
www.zamekdobris.cz
Brdská liga
Chotilsko > www.ic-chotilsko.cz
Pouť s taneční zábavou
Nečín > www.necin.cz
Pouťový turnaj v kopané
Nečín > www.necin.cz
Staré pověsti české
...
Buková u Příbramě > 9–15 hod., Čechova stodola,
akce probíhá celý červenec, www.cechovastodola.cz
Dny otevřených dveří s prémiovými vstupy
...
...
Štěchovice > MFC Štěchovice, tenisové turnaje,
www.stechovice.info
Závody dračích lodí
Štěchovice > Vltavan Štěchovice, www.stechovice.info
Obořišťský lachtan
Obořiště > www.obecoboriste.cz
1.–31.8.
Měsíc původního obyvatelstva
Dobříš > Městská knihovna Dobříš, výstava
knih (k MD původního obyvatelstva), akce probíhá celý srpen,
www.knihovnadobris.cz
1.
Rybí hody
Dobříš > Zámek Dobříš, www.zamekdobris.cz
www.odbrdkvltave.cz, e-mail: [email protected]
srpen
1.
Brdská pivní míle
1.
Dobříš > SK Vlaška, štafetový závod tří členných družtev, běh,
zpracování dřeva, zpracování piva a střelby, www.brdman.cz
Fotbalový turnaj o pohár starostky obce a memoriál Ing. Ladislava Tahovského
Mokrovraty > www.mokrovraty-obec.cz
7.
8.
8.–15.8.
Country večer
Dobříš > SK Vlaška, www.brdman.cz
Dobříšské regionální trhy
Dobříš > Mírové náměstí, www.mestodobris.cz
14. ročník LDT
Rožmitálsko > hájovna Na Dědku, rozvoj všestrannosti, www.provasdobris.cz
8.
8.
9.–14.8.
Dechová hudba F. Sirotek
Svaté Pole > KD Svaté Pole, www.svatepole.eu
80. výročí založení SDH Sloup
Sloup u Davle > www.obecdavle.cz
Rodinná dovolená s animátorským programem
Nový Rybník > penzion Nový Rybník, pořádá Aerobic studio
Orel Dobříš, www.aerobikdobris.cz, www.novyrybnik.com
15.
15.
15.
Cyklo–market Day by Night
Nový Knín > štafeta na horských kolech, www.brdman.cz
Pouťová soutěž v požárním útoku
Stará Huť > SDH Stará Huť, www.starahut.eu
Slapseidon – závody plachetnic
Stará Živohošť > Hotel Atlantida, www.hotelatlantida.cz
15.
16.
22.
Pouť sv. Panny Marie
Homole u Drhov > 17 hod., mše svatá u kapličky, www.drhovy.cz
Pouťové posezení na návsi s bohoslužbou
Stará Huť > kaple Nanebevzetí Panny Marie, www.starahut.eu
Den řemesel
22.
Vysoký Chlumec > Skanzen Vysoký Chlumec, tradiční řemesla,
lidové stavebnictví, folkové hudební skupiny,
www.muzeum-pribram.cz
Křest sborníku Podbrdsko sv. XXII
Vysoký Chlumec > Skanzen Vysoký Chlumec, nové vydání
vlastivědného sborníku, www.muzeum-pribram.cz
22.
24.–28.8.
Hasičská taneční zábava Holšiny
Holšiny u Rosovic > hrají BOSÁCI, www.rosovice-obec.cz
Minitábor s knihou
Dobříš > Městská knihovna Dobříš, příměstský tábor: letos pro děti
i mimozemšťany, www.knihovnadobris.cz
27.
Divadelní představení pro děti
28.
28.
29.
Dobříš > 17 hod., Městská knihovna Dobříš, místo akce bude
včas upřesněno, www.knihovnadobris.cz
Country večer
Dobříš > SK Vlaška, www.brdman.cz
Koncert skupiny Brutus
Davle > pořádá SDH Davle, www.obecdavle.cz
Buš – muž
Buš > 10 hod., sportovní hřiště, triatlon, www.obecbus.cz
www.odbrdkvltave.cz, e-mail: [email protected]
srpen
29.
29.
29.
31.–11.9.
Hasičská soutěž
Nový Knín > www.mestonovyknin.cz
Chotilské posvícení
Chotilsko > www.ic-chotilsko.cz
1. ročník Novoveského běhu
Nová Ves pod Pleší > www.novavespodplesi.cz
Zápis do dětských sportovních
kurzů Aerobic studio Orel Dobříš
Dobříš > www.aerobikdobris.cz
...
...
...
...
...
...
...
Olympiáda
Stará Živohošť > www.ic-chotilsko.cz
Kobylnický mini triatlon
Kobylníky > www.ic-chotilsko.cz
Wlašbledon
Dobříš > SK Vlaška, tenisový turnaj, www.brdman.cz
Pohádkový les
Libčice u Nového Knína > www.mestonovyknin.cz
115. výročí Pražské paroplavební společnosti
Davle > www.obecdavle.cz
Oslava 110 let Starého davelského mostu
Davle > www.obecdavle.cz
Fotografická výstava k 110 letům Starého davelského mostu
Davle > www.obecdavle.cz
...
Štěchovice > MFC Štěchovice, tenisové turnaje,
www.stechovice.info
...
Buková u Příbramě > 9–15 hod., Čechova stodola, akce
probíhá celý srpen, www.cechovastodola.cz
...
Dobříš > Zámek Dobříš, akce probíhá celý srpen,
www.zamekdobris.cz
...
Dobříš > Zámek Dobříš, akce probíhá celý srpen,
www.zamekdobris.cz
Dny otevřených dveří s prémiovými vstupy
Staré pověsti české
Noční prohlídky
Vycházky francouzským parkem
125. výročí Nejstarší turistické stezky ve Štěchovicích / autor Vojtěch Pavelčík
www.odbrdkvltave.cz, e-mail: [email protected]
září
31.–11.9.
Zápis do dětských sportovních kurzů Aerobic studio Orel Dobříš
Dobříš > www.aerobikdobris.cz
1.
Slavnostní zahájení školního roku – 50 let školy
1.
5.
Dobříš > 8 hod., 2. ZŠ Dobříš, slavnostní přestřižení pásky,
hudební program v areálu školy, www.2zsdobris.cz
Slavnostní zahájení nového školního roku
Davle > 8 hod., ZŠ Davle, www.zs-davle.cz
Hasičská soutěž O pohár starosty obce a Memoriál Václava Petrika
5.
Nová Ves pod Pleší > www.novavespodplesi.cz
2. ročník spolkové náboženské poutě na Tetín
5.
5.
Tetín > Orel jednota Dobříš, poutní místo spojené s přemyslovskou kněžnou sv. Ludmilou, www.orel-zsv.ic.cz/akce
Rozloučení s létem
Měchenice > http://ou.mechenice.cz
Brdmenův pařez – kola Beran
6.
Dobříš > SK Vlaška, MTB maratón 50 km + fitness jízda
25 km, www.brdman.cz
IX. ročník memoriálu Jaroslava Zajíčka v požárním útoku pro mladé hasiče
6.
6.
Sloup u Davle > www.obecdavle.cz
Živohošťské posvícení
Stará Živohošť > www.ic-chotilsko.cz
Dobříšek zblízka
Dobříš > RC Dobříšek, www.dobrisek.cz
12.
Dny evropského dědictví
12.
12.
12.
Příbram Březové Hory, Památník Vojna Lešetice, Skanzen
Vysoký Chlumec, Muzeum zlata Nový Knín, Muzeum Špýchar
Prostřední Lhota > www.muzeum-pribram.cz
Svatováclavská slavnost
Dobříš > Zámek Dobříš, www.zamekdobris.cz
Dobříšské regionální trhy
Dobříš > Mírové náměstí, www.mestodobris.cz
Davelské posvícení
13.
Davle > pořádá Daveláček ve spolupráci s ostatními spolky,
www.obecdavle.cz
Kašpárek na cestách
17.
17.
Štěchovice > 15 hod., MFC Štěchovice, divadlo pro děti,
www.stechovice.info
Slavnost babího léta
Davle > MŠ Davle, www.msdavle.cz
Pohádková babička: Alenka v říši divů
18.
Dobříš > 17 hod., Městská knihovna Dobříš, k Alenčiným
150. narozeninám, www.knihovnadobris.cz
Den IZS
19.
19.
Štěchovice > MFC Štěchovice, pro ZŠ, MŠ a veřejnost,
www.stechovice.info
Cena města Dobříše za rok 2014
Dobříš > Město Dobříš, www.mestodobris.cz
Poslední vítr – závody plachetnic
Stará Živohošť > Hotel Atlantida, www.hotelatlantida.cz
www.odbrdkvltave.cz, e-mail: [email protected]
září
19.
19.
19.
19.
Prakijáda
Dobříš > V Lipkách, vyrob si a střílej, www.provasdobris.cz
Nohejbalový turnaj
Nová Ves pod Pleší > www.novavespodplesi.cz
Posvícení
Buš > náves a sportovní hřiště, www.obecbus.cz
SOREX Brdský maratón
Dobříš > maratón na trati Praha–Dobříš, půlmaratón Mníšek
pod Brdy–Dobříš, SK Vlaška, www.brdman.cz
25.
26.–27.9.
Moravský den
Dobříš > obchodní středisko Bedřich, www.bedrich.cz
Poslední míle – akce Harley
Davidson
Stará Živohošť > Hotel Atlantida, www.hotelatlantida.cz
26.
26.
27.
27.
28.
Svátek barevného listí
Stará Huť > Památník K. Čapka, www.capek-karel-pamatnik.cz
Václavský nohejbalový turnaj
Mokrovraty > www.mokrovraty-obec.cz
Mše svatá u kapličky sv. Václava
Mokrovraty > www.mokrovraty-obec.cz
Členská schůze Vltavanu Davle
Davle > 14 hod., sál Pivovar v Davli, www.obecdavle.cz
Svatováclavský turnaj Povltavské fotbalové
akademie (PFA)
Davle > www.obecdavle.cz
28.
...
Svatováclavská pouť spojená se mší svatou
Drevníky > www.drevniky.eu
Dobříšské záření
...
...
...
Dobříš > kulturní charitativní festival, pořádají Římskokatolická farnost Dobříš a Sbor Českobratrské církve evangelické
Dobříš, www.farnostdobris.cz
Setkání s občany
Obořiště > www.obecoboriste.cz
Dračí Lodě
Stará Živohošť > www.ic-chotilsko.cz
Ozdravný pobyt v termálních lázních Harkány v Maďarsku
Maďarsko > Vltavan Štěchovice, www.stechovice.info
Pohádkový les, Libčice / autor Pavla Fabiánová
www.odbrdkvltave.cz, e-mail: [email protected]
září/říjen
...
...
...
Posvícenská zábava
Čím > www.cim-obec.cz
Drakiáda pro děti
Dobříš > rybník Bzdinka, pořádá ZO KSČM, sckr.kscm.cz
Staré pověsti české
...
Buková u Příbramě > 9–15 hod., Čechova stodola,
akce probíhá celé září, www.cechovastodola.cz
Hasičská soutěž
Libčice u Nového Knína > www.mestonovyknin.cz
1.–3.10.
Dny fitness, Aerobik studio Orel Dobříše
Dobříš > 3 dny otevřených dveří v rámci celorepublikového
projektu Česko se hýbe, www.aerobikdobris.cz,
www.ceskosehybe.cz
2.
Aktivní stáří
2.
Dobříš > 10 hod., anglický park, pořádá Pečovatelská služba
Dobříš, www.dobris.ps.sweb.cz/PS
Večerní zábava
Dobříš > 18 hod., KD Dobříš, pořádá Pečovatelská služba
Dobříš, www.dobris.ps.sweb.cz/PS
2.–4.10.
Edda cup – závody do vrchu
Stará Živohošť > Hotel Atlantida,
www.hotelatlantida.cz
4.
Posvícení
Obořiště > www.obecoboriste.cz
5.–9.10.
Týden knihoven
Dobříš > Městská knihovna Dobříš,
www.knihovnadobris.cz
5.
Výtvarná dílna
Dobříš > 12–17 hod., Městská knihovna Dobříš,
www.knihovnadobris.cz
5.10.–5.11.
Petice za vězněného spisovatele
Dobříš > Městská knihovna Dobříš, www.knihovnadobris.cz
6.
Muzika v knihovně: Přijďte si zahrát!
7.
Dobříš > 12–18 hod., Městská Knihovna Dobříš,
www.knihovnadobris.cz
Pojďme tvořit na hřiště
7.
Dobříš > 15–18 hod., hřiště u kina Dobříš, zábava pro každou
věkovou skupinu, pořádá město Dobříš, na místě prezentace
Městské knihovny Dobříš, o.s. Dej mi šanci, Pesoklubu Dobříš
a další, www.mestodobris.cz
Pohádková babička: Pohádky na týden
8.
Dobříš > 17 hod., Městská knihovna Dobříš, k 85. výročí
narození Ljuby Štíplové, www.knihovnadobris.cz
Beseda se scénáristou Petrem Jarchovským
8.
Dobříš > 17 hod., Městská knihovna Dobříš, pro GKČ
i veřejnost, www.knihovnadobris.cz
Promítání z rance Jarchovský/Hřebejk
9.
Dobříš > 18 hod., Městská knihovna Dobříš, pro GKČ
i veřejnost, www.knihovnadobris.cz
Soutěžní odpoledne v knihovně
Dobříš > 12–18 hod., Městská knihovna Dobříš,
www.knihovnadobris.cz
www.odbrdkvltave.cz, e-mail: [email protected]
říjen
9.
10.
10.
10.
11.
Dýňobraní ve školní družině
Davle > 14 hod., ZŠ Davle, www.obecdavle.cz
Výlov rybníka
Buš > 10 hod., rybník, www.obecbus.cz
Drakiáda nad rybníčkem Bzdinka
Dobříš > u Bzdinky, TJ Sokol Dobříš, www.sokoldobris.cz
Dobříšské regionální trhy
Dobříš > Mírové náměstí, www.mestodobris.cz
MIŠPACHA – koncert
Dobříš > 17 hod., Městská knihovna Dobříš, k Evropskému dni
židovské kultury, www.knihovnadobris.cz
16.–18.10.
Fantasy víkend v knihovně
Dobříš > Městská knihovna Dobříš,
besedy, hry, turnaje, sci-fi, fantasy, koncerty,
www.knihovnadobris.cz
17.
Lampiónový průvod
17.
17.
17.
17.
Dobříš > anglický park, pořádá RC Dobříšek ve spolupráci
se Zámkem Dobříš a podporou Energon reality,
www.zamekdobris.cz
Posvícenská taneční zábava
Velká Lečice > www.velkalecice.cz
Talk show Kateřiny Cajthamlové a jejích hostů
Nová Ves pod Pleší > www.novavespodplesi.cz
Posvícení s taneční zábavou
Rosovice > www.rosovice-obec.cz
Posvícenská zábava
Rosovice > pořádá SDH Rosovice, www.rosovice-obec.cz
18.
22.
Dětská drakiáda
Drhovy > 14 hod., louka u Pejlů, www.drhovy.cz
Děti z Bullerbynu
24.
Dobříš > 19 hod., KD Dobříš, divadelní představení
pro dospělé i děti od 12 let, www.knihovnadobris.cz
60 let dětské knihovny
24.
Dobříš > 16 hod., Městská knihovna Dobříš, program pro děti
i dospělé s divadlem, hudbou a dárky, www.knihovnadobris.cz
Novoknínské dýňování
24.
24.
Nový Knín > Muzeum Zlata,
www.muzeum-pribram.cz/cz/muzeum-zlata-novy-knin
Poznej krásy v Brdech
Dobříš > procházka po Brdech, www.provasdobris.cz
Hallowen
24.
Štěchovice > 16 hod., MFC Štěchovice, program pro děti,
www.stechovice.info
Svatohubertský myslivecký ples
26.
27.
27.
28.
Rybníky > Restaurace Rybníky, pořádá MS Varta Drhovy,
hraje Signál, bohatá myslivecká tombola, www.drhovy.cz
Podzimní dílnička Hallowen
Chotilsko > Chotilské muzeum, www.ic-chotilsko.cz
Kladení věnců
Buš > 18 hod., náves, slavnostní kladení věnců, www.obecbus.cz
Lampionový průvod
Buš > 18 hod., náves, www.obecbus.cz
Kladení věnců k památníku 1. světové války
Nový Knín > www.mestonovyknin.cz
www.odbrdkvltave.cz, e-mail: [email protected]
říjen
28.
Zájezd na výlov rybníka Musík
28.
rybník Musík na Sedlčansku > pořádá Vltavan Davle,
www.obecdavle.cz
Drakiáda
28.
Daleké Dušníky > 14 hod., chata u trolejbusu, pořádá SDH
Daleké Dušníky, http://sdhdalekedusniky.unas.cz
Den Středočeského kraje
28.
Příbram Březové Hory, Památník Vojna Lešetice, Skanzen
Vysoký Chlumec, Muzeum zlata Nový Knín, Muzeum Špýchar
Prostřední Lhota > Havířské šprýmování, zábavný program
pro děti a dospělé, rýžování zlata a granátů, havířská štreka,
pošťuchování s permoníkem, www.muzeum-pribram.cz
Den Středočeského kraje
31.
Stará Huť > Památník K. Čapka,
www.capek-karel-pamatnik.cz
Uctění památky zesnulých
31.
31.
Davle > pořádá Vltavan Davle a Vltavan Štěchovice,
www.obecdavle.cz
Koncert Wabi Daněk
Nová Ves pod Pleší > www.novavespodplesi.cz
Výlov rybníka na Drhovcích s prodejem ryb
31.
...
Drhovce > 9 hod., rybník na Drhovcích, pořádá MS Varta
Drhovy, www.drhovy.cz
Drakiáda
Prostřední Lhota > 14 hod., sraz u Šprýcharu, www.ic-chotilsko.cz
Sbírka oděvů a obuvi podzim – zima
Davle > celý říjen probíhá sbírka oděvů, pořádá Daveláček,
www.davelacek.cz
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Drakiáda spojená s údržbou stromů
Davle > www.obecdavle.cz
Drakiáda
Mokrovraty > www.mokrovraty-obec.cz
Dýňování
Mokrovraty > www.mokrovraty-obec.cz
Závody do Vrchu
Chotilsko > www.ic-chotilsko.cz
Burza dětského oblečení
Dobříš > sokolovna, pořádá RC Dobříšek, www.dobrisek.cz
Výstava Petra Tůmová (malba)
Dobříš > KD Dobříš, výstava probíhá celý říjen, www.kddobris.cz
Mezinárodní festival outdoorových filmů
Dobříš > KD Dobříš, www.kddobris.cz
Zájezd na výlov rybníka v jižních Čechách
Jižní Čechy > pořádá Vltavan Štěchovice, www.stechovice.info
Sázení stromů v obci
...
Štěchovice > pokračování projektu Stromy nás chrání,
www.stechovice.info
Lampionový průvod
...
Štěchovice > hodina duchů, pořádá MŠ Štěchovice,
www.stechovice.info
Sportovní den pro MŠ
Dobříš > 2. ZŠ Dobříš, sportovní soutěže pro předškoláky na
venkovním hřišti, www.2zsdobris.cz
www.odbrdkvltave.cz, e-mail: [email protected]
říjen/listopad
...
Buková u Příbramě > 9–15 hod., Čechova stodola,
akce probíhá celý říjen, www.cechovastodola.cz
...
Buková u Příbramě > 9–15 hod., Čechova stodola,
www.cechovastodola.cz
3.
Davle > 16 hod., zahrada MŠ, pořádá MŠ a ZŠ Davle,
www.zs-davle.cz a www.msdavle.cz
Dýňování – strašidelná stodola
Staré pověsti české
Lampionový průvod
5.
Rodopis, koníček na celý život – Genealogie
Dobříš > 17 hod., Městská knihovna Dobříš, přednáší
genealožka Helena Voldánová, www.knihovnadobris.cz,
www.dobrisek.cz
2. Hubertova jízda, Trnová / autor Michaela Vlčková
7.
Lampionový průvod
7.
11.
Daleké Dušníky > 16 hod., fotbalové hřiště, pořádá SDH
Daleké Dušníky, http://sdhdalekedusniky.unas.cz
Podzimní brigáda
Buš > 8 hod., www.obecbus.cz
Tvář herečky
12.
Dobříš > 18 hod., Městská knihovna Dobříš, divadelní
představení Stanislavy Hoškové o herečce překonávající
velký handicap, www.knihovnadobris.cz
Pohádková babička: Příběhy Toma Sawyera
13.
Dobříš > 17 hod., Městská knihovna Dobříš, ke 180. výročí
narození Marka Twaina, www.knihovnadobris.cz
Školní ples základní školy
14.
Nová Ves pod Pleší > ZŠ Nová Ves pod Pleší,
www.novavespodplesi.cz
Hudební kavárna
14.
14.
17.
20.
Štěchovice > 17 hod., evergreen v MFC Štěchovice,
www.stechovice.info
Svatomartinský průvod
Měchenice > http://ou.mechenice.cz
Narozeniny Dobříšku
Dobříš > Pastorační centrum sv. Tomáše, www.dobrisek.cz
Adventní dílnička
Chotilsko > Chotilské muzeum, www.ic-chotilsko.cz
Závod rodiče a dítě
Dobříš > tělocvična 2. ZŠ Dobříš, Gymnastika Dobříš,
www.gymnastika-dobris.cz
www.odbrdkvltave.cz, e-mail: [email protected]
listopad
21.
Nohejbalový turnaj Mokrovraty
21.
21.
Nový Knín > sportovní hala ZŠ Nový Knín,
www.mokrovraty-obec.cz
Výroba vánočních ozdob
Chotilsko > Chotilské muzeum, www.ic-chotilsko.cz
Den pro dítě s knihou
Dobříš > 15 hod., Městská knihovna Dobříš, program
pro děti i rodiče s hudbou, čtením a občerstvením,
www.knihovnadobris.cz
23.–4.12.
Vánoční prodejní výstava
Nový Knín > Muzeum Zlata,
www.muzeum-pribram.cz/cz/muzeum-zlata-novy-knin
26.
Slavnostní rozsvícení vánočního stromečku
27.
27.
Davle > 17 hod., pořádá ZŠ Davle a městys Davle,
www.obecdavle.cz
Rozsvícení vánočního stromu
Buš > 18 hod.,www.obecbus.cz
Tradiční sousedské posezení pro Hraštické
občany
28.
28.
Malá Hraštice > www.malahrastice.cz
Mami, tati… tradiční vánoční dílny
Davle > školní družina ZŠ Davle, www.obecdavle.cz
Mikulášská nadílka
28.
Malá Hraštice > 14 hod., sokolovna, pořádá SDH Malá
Hraštice, www.malahrastice.cz
Rozsvícení vánočního stromu
Stará Huť > www.starahut.eu
28.
Na stojáka
28.
28.
28.
28.
Nová Ves pod Pleší > sokolovna, oblíbená stand-up comedy,
www.novavespodplesi.cz
Rozsvícení vánočního stromu
Hřiměždice > kostel Hřiměždice, www.hrimezdice.cz
Rozsvícení vánočního stromu
Rosovice > zahájení adventu, www.rosovice-obec.cz
Rozsvícení vánočního stromu
Chotilsko > www.ic-chotilsko.cz
Jarmárek
Dobříš > Pastorační centrum sv. Tomáše,
www.dobrisek.cz
28.
28.–20.12.
Zahájení adventu
Rosovice > SDH Rosovice, www.rosovice-obec.cz
Adventní prohlídky
Dobříš > Zámek Dobříš, www.zamekdobris.cz
29.
29.
29.
Rozsvícení vánočního stromu
Mokrovraty > www.mokrovraty-obec.cz
Rozsvícení vánočního stromu
Sloup u Davle > pořádá SDH Sloup, www.obecdavle.cz
Adventní aranžérská výstava Jany Amlerové s workshopem
29.
Dobříš > Muzeum Dobříš, www.muzeumrukavic.cz
Adventní zpívání a rozsvícení stromečku
Druhlice > 13 hod., u kapličky, www.dalekedusniky.cz
www.odbrdkvltave.cz, e-mail: [email protected]
listopad/prosinec
29.
Adventní setkání u kostela sv. Jana Nepomuckého, zahájení Adventu a vánoční trhy
29.
Štěchovice > 15–17 hod., www.stechovice.info
11. ročník Vánoční exhibice Aerobik studia Orel Dobříš
29.
...
Dobříš > sportovní hala, www.aerobikdobris.cz
Vánoční inspirace Martiny Krátké
Dobříš > Zámek Dobříš, www.zamekdobris.cz
Výstava Ivy Vodřážkové
...
Dobříš > textilní tvorba a obrazy, výstava probíhá celý
listopad, www.kddobris.cz
10. kafíčko pro seniory
Davle > www.obecdavle.cz
130 let založení SDH Daleké Dušníky / autor Katka Ryčl Bohuslávková
...
Uctění památky zesnulých na hřbitovech v Davli a Štěchovicích
...
...
Štěchovice > Vltavan Štěchovice, www.stechovice.info
Rozsvícení vánočního stromu
Libčice u Nového Knína > www.mestonovyknin.cz
Výtvarná dílna pro budoucí prvňáčky
...
Dobříš > 16 hod., 2. ZŠ Dobříš, výtvarná dílna pro budoucí
prvňáčky, www.2zsdobris.cz
Vánoční stodola
1.
Buková u Příbramě > 9–15 hod., Čechova stodola,
akce probíhá celý listopad, www.cechovastodola.cz
Adventní setkání
3.
Dobříš > 2. ZŠ Dobříš, tradiční předvánoční akce školy,
www.2zsdobris.cz
Program pro o.s. „Dej mi šanci“
3.
Dobříš > 15 hod., Městská knihovna Dobříš,
www.knihovnadobris.cz
Pohádková babička: Pohádky a veršíčky pro
kluky i holčičky
4.
Dobříš > 17 hod., Městská knihovna Dobříš, k 105. výročí
narození F. Hrubína, 170. výročí narození J. V. Sládka
a k 70. narozeninám J. Žáčka, www.knihovnadobris.cz
Rozsvícení vánočního stromu
Nový Knín > www.mestonovyknin.cz
www.odbrdkvltave.cz, e-mail: [email protected]
prosinec
4.
Vánoční cinkání
5.
5.
5.
Dobříš > 1. ZŠ Dobříš, Komenského náměstí, tradiční vánoční
jarmark spojený s vystoupením žáků školy, www.1zs.dobris.cz
Mikulášská besídka
Davle > www.obecdavle.cz
Mikulášská besídka pro děti
Dobříš > TJ Sokol Dobříš, www.sokoldobris.cz
Rozsvícení vánočního stromu s mikulášskou nadílkou
5.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
Drhovy > 17 hod., www.drhovy.cz
Peklo na zámku
Dobříš > Zámek Dobříš, www.zamekdobris.cz
Příchod sv. Mikuláše a rozsvícení vánočního stromu
Dobříš > Mírové náměstí, www.kddobris.cz
Mikulášská nadílka
Nová Ves pod Pleší > www.novavespodplesi.cz
Mikulášská nadílka pro děti
Buš > 14 hod., obecní úřad, www.obecbus.cz
Rozsvícení Vánočního stromu
Svaté Pole > www.svatepole.eu
Mikulášská veselice pro děti
Štěchovice > 15 hod., MFC Štěchovice, www.stechovice.info
Rozsvícení vánočního stromu s mikulášskou
nadílkou
Drevníky > www.drevniky.eu
7.–18.12.
Vánoce v hornickém domku
Příbram > hornický domek Březové Hory,
tradiční výzdoba, lidová řemesla, pečení a zdobení
perníčků, řezbářské práce, výroba ozdob, ochutnávka
dobových pokrmů, www.muzeum-pribram.cz
7.–18.12.
Vánoční šichta v Prokopské štole
Příbram > Březové hory – důl Anna, www.muzeum-pribram.cz
9.
10.–10.1.2016
Předvánoční posezení s dříve narozenými
Nová Ves pod Pleší > www.novavespodplesi.cz
Hornické betlémy
Příbram > Galerie Fr. Dtikola, Zámeček-Ernestinum Příbram,
tradiční výstava hornických betlémů, www.muzeum-pribram.cz
12.
12.
Živý betlém
Buš – lokalita Jílová > 15 hod., www.obecbus.cz
Benefiční večer Nadačního fondu Zdeňky Žádníkové
12.
12.
Dobříš > 17 hod., zrcadlový sál Zámek Dobříš,
www.zamekdobris.cz
Posezení u kamen
Stará Huť > Památník K. Čapka, www.capek-karel-pamatnik.cz
Vánoční koncert spojený s jarmarkem
13.
Rosovice > 14.30 hod., kostel sv. Petra a Pavla,
na koncertě vystoupí děti z rosovické školy a školky,
www.pohoda.rosovice.info
Setkání u vánočního stromu
Nová Ves pod Pleší > www.novavespodplesi.cz
www.odbrdkvltave.cz, e-mail: [email protected]
prosinec
17.
18.
Vánoční jarmark
Dobříš > ZŠ Dobříš Lidická, www.zsdobris-lidicka.cz
Vánoční koncert na zámku
19.
23.
Dobříš > zrcadlový sál Zámek Dobříš, pořádá Kulturní středisko Dobříš, www.kddobris.cz
Příbramská filharmonie – Rybova mše
Dobříš > Zámek Dobříš, www.zamekdobris.cz
Betlémské světlo
23.
24.
24.
24.
24.
Dobříš > 1. dívčí skautský oddíl Minnehaha Dobříš, Pastorační
centrum sv. Tomáše, http://minnehaha.webnode.cz
Roznášení betlémského světla
Rosovice, Holšiny, Sychrov > 16 hod., www.pohoda.rosovice.info
Bohoslužba v kapli Nanebevzetí Panny Marie
Stará Huť > 22 hod., www.starahut.eu
Půlnoční mše svatá
Stará Živohošť > 15 hod., www.ic-chotilsko.cz
Půlnoční mše svatá v kostele Nejsvětější Trojice
Dobříš > 24 hod., www.farnostdobris.cz
Půlnoční mše svatá
25.
Štěchovice > 24 hod., kostel sv. Jana Nepomuckého
ve Štěchovicích, www.stechovice.farnost.cz
Narození Páně – mše svatá
25.
Davle > 8 hod. – Kostel sv. Kiliána Davle, 10 hod. – Kostel
sv. Petra a Pavla ve Slapech, 18 hod. – Kostel sv. Jana
Nepomuckého ve Štěchovicích, www.stechovice.farnost.cz
Narození Páně – mše svatá
Dobříš > 9 hod., Kostel Nejsvětější Trojice, www.farnostdobris.cz
25.
26.
Sokolská zábava
Nová Ves pod Pleší > www.novavespodplesi.cz
Svatý Štěpán – mše svatá
26.
Davle > 8 hod. – Kostel sv. Kiliána Davle, 10 hod. – Kostel
sv. Petra a Pavla ve Slapech, www.stechovice.farnost.cz
Svatý Štěpán – mše svatá
26.
27.
Dobříš > 9 hod., Kostel Nejsvětější Trojice Dobříš,
www.farnostdobris.cz
Slavnostní schůze Vltavanu Davle
Davle > 14 hod., sál Pivovar v Davli, www.obecdavle.cz
Koncert Česká mše vánoční J. J. Ryba
29.
31.
...
...
...
Štěchovice > kostel Štěchovice, pěvecký sbor Hvozdnice,
www.stechovice.info
Slavnostní zasedání zastupitelstva obce Buš
Buš > 19 hod., www.obecbus.cz
Výšlap na Veselý Vrch
Mokrsko > www.ic-chotilsko.cz
Adventní koncert
Dobříš > kostel Nejsvětější Trojice, www.farnostdobris.cz
Živý Betlém a zpívání koled u jesliček
Dobříš > zahrada PC sv. Tomáše, www.farnostdobris.cz
Předvánoční setkání U Kapličky
...
Malá Hraštice > pořádá Cukrárna a pekárna Stáňa,
www.malahrastice.cz
Vánoční zpívání a ohňostroj
Nečín > www.necin.cz
www.odbrdkvltave.cz, e-mail: [email protected]
prosinec
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Vánoční turnaj ve stolním tenise
Nečín > www.necin.cz
Výstava Betlémů
Davle > pořádá SDH Davle, www.obecdavle.cz
Vánoční besídka spojená s malými vánočními trhy
Davle > MŠ Davle, www.msdavle.cz
Setkání s důchodci
Obořiště > www.obecoboriste.cz
Setkání u vánočního stromu s ohňostrojem
Obořiště > www.obecoboriste.cz
Rozsvícení vánočního stromu
Měchenice > http://ou.mechenice.cz
Vánoční jarmark
Měchenice > http://ou.mechenice.cz
Vánoční dílny
Měchenice > http://ou.mechenice.cz
Vánoční koncert
Měchenice > http://ou.mechenice.cz
Výstava Pavlína Petráková-Slancová & Zdena Skořepová (malba)
...
...
Dobříš > KD Dobříš, výstava probíhá celý prosinec,
www.kddobris.cz
Mikulášský večer
Štěchovice > Vltavan Štěchovice, www.stechovice.info
Mikulášská nadílka pro děti
Čím > www.cim-obec.cz
...
...
...
...
...
Mikulášská pro dospělé
Čím > www.cim-obec.cz
Mikulášská nadílka
Chotilsko > www.ic-chotilsko.cz
Zpívání u betléma
Prostřední Lhota > www.ic-chotilsko.cz
Předvánoční posezení s důchodci
Nový Knín > sokolovna, sokolnovyknin.cz
Máme rádi hudbu
Dobříš > 16 hod., 2. ZŠ Dobříš, hudební akce pro budoucí
prvňáčky, www.2zsdobris.cz
...
Nový Knín > sokolovna, florbal, badminton, stolní tenis
a nohejbal, http://sokolnovyknin.cz
...
Buková u Příbramě > 9–15 hod., Čechova stodola, akce
probíhá celý prosinec, www.cechovastodola.cz
Vánoční turnaje
Vánoční stodola
Živý Betlém, Buš / autor Roman Hlubinka
www.odbrdkvltave.cz, e-mail: [email protected]
Svazek obcí Dobříšska a Novoknínska:
Borotice >www.obecborotice.cz
Buková u Příbramě >http://bukova.net
Čím >www.cim-obec.cz
Daleké Dušníky >www.dalekedusniky.cz
Drevníky >www.drevniky.eu
Dobříš >www.mestodobris.cz
Drhovy >www.drhovy.cz
Hřiměždice >www.hrimezdice.cz
Chotilsko >www.chotilsko.cz
Korkyně >www.korkyne.cz
Malá Hraštice >www.malahrastice.cz
Mokrovraty >www.mokrovraty-obec.cz
Nečín >www.necin.cz
Nová Ves p. Pleší >www.novavespodplesi.cz
Nové Dvory >www.novedvory-pb.cz
Nový Knín >www.mestonovyknin.cz
Obořiště >www.obecoboriste.cz
Ouběnice >www.oubenice.eu
Pičín >www.picin.cz
Rosovice >www.rosovice-obec.cz
Rybníky >www.rybniky.net
Stará Huť >www.starahut.eu
Svaté Pole >www.svatepole.eu
Velká Lečice >www.velkalecice.cz
Voznice >www.obecvoznice.cz
Županovice >www.obeczupanovice.cz
Svazek obcí Střední Povltaví:
Buš >www.obecbus.cz
Davle >www.obecdavle.cz
Slapy >www.slapynadvltavou.cz
Štěchovice >www.stechovice.info
Měchenice >http://ou.mechenice.cz
Download

Kalendář akcí 2015 - Brdy