Kalendář akcí
Region Od Brd k Vltavě
2012
Dobříšsko, Novoknínsko, Střední Povltaví
Kalendář akcí
Region Od Brd k Vltavě
2012
Dobříšsko, Novoknínsko, Střední Povltaví
Vydal Svazek obcí Dobříšska a Novoknínska ve spolupráci
se Svazkem obcí Střední Povltaví a s MAS Brdy-Vltava o. p. s.
Telefon: 608 729 787, e-mail: [email protected],
www.odbrdkvltave.cz (web bude spuštěn v březnu),
facebook.com/odbrdkvltave
Vydáno v roce 2012 v nákladu 16 000 ks
leden
9.–3. 2.
21.
21.
Semináře pro nezaměstnané
Štěchovice > Multifunkční centrum Štěchovice,
www.mfcstechovice.cz
Pouťová zábava
Čím > restaurace U Huberta, www.cim-obec.cz
Myslivecký ples
21.
Drevníky > od 20 hodin, hraje „Brdská Pětka“ – bohatá
myslivecká tombola, MS Varta Drhovy
http://drevniky.obec.cz
Tři pohádky s písničkou
24.
Štěchovice > od 15 hodin, pohádkové divadelní představení
pro nejmenší děti v Multifunkčním centru Štěchovice, ­­
www.mfcstechovice.cz
Literární večer
26.
Dobříš > od 20 hodin, přednáší Jaroslav Slanec ve Velbloud
Café, www.velbloudcafe.cz
Večery pod lampou v KD
28.
Dobříš > poté každý poslední čtvrtek v měsíci,
DISK Dobříš, Divadelní soubor Kruh, 607 672 464
Hudební kavárna CHANSON D´AMOUR
28.
28.
Štěchovice > od 19 hodin, Multifunkční centrum Štěchovice,
hudební pásmo žáků Pražské konzervatoře,
www.mfcstechovice.cz
Hasičský ples
Hradištko > od 20 hodin, www.hradistko.cz
Dětský karneval
Svaté Pole > www.svatepole.eu
29.
Dobříšský gymnastický čtyřboj
29.
Dobříš > tělocvična 2. ZŠ, SG TJ RZ Dobříš,
www.gymnastika.dobris.net, 777 145 603
Odpolední taneční čaje nejen pro pokročilé
Dobříš > poté každá poslední neděle v měsíci, Okrašlovací
spolek Dobříš, www.okraslovaci-spolek-dobris.webgarden.cz,
732 405 145
Masopust v Prostřední Lhotě / autor J. Šťástka
www.odbrdkvltave.cz, e-mail: [email protected]
únor
4.
Ples
7.
Den (po)otevřených dveří Gymnázia
Karla Čapka Dobříš
7.
Svaté Pole > pořadatel František Hejnal z Ouběnic,
www.svatepole.eu
Dobříš > www.gymkc.cz
Literární večer
8.
11.
11.
11.
16.
Dobříš > od 20 hodin, přednáší Jaroslav Slanec ve Velbloud
Café, www.velbloudcafe.cz
Zápis dětí do 1. třídy
Nečín > od 13 do 16 hodin, [email protected]
Hasičský ples
Davle > sál hotelu Pivovar, www.obecdavle.cz
Hasičský ples
Rybníky > od 20 hodin, www.obecrybniky.cz
Hasičský ples
Svaté pole > od 20 hodin, KD Svaté Pole, www.svatepole.eu
Univerzita všech věků
18.
18.
18.
Dobříš > od 17 hodin, přednáška z botaniky s RNDr. Václavem
Větvičkou ve Velbloud Café, www.velbloudcafe.cz,
www.knihovnadobris.cz
Ples Vltavanů
Davle > sál hotelu Pivovar, www.obecdavle.cz
Masopustní průvod, Šibřinky pro děti
Dobříš > TJ Sokol Dobříš, www.sokoldobris.com, 736 607 279
Masopustní maškarní průvod
Pičín > od 13 hodin, Maškarní ples od 20 hodin, www.picin.cz
18.
Myslivecký ples
18.
19.
21.
Svaté Pole > od 20 hodin, hraje „Signál“, bohatá myslivecká
tombola, MS Varta Drhovy, www.svatepole.eu
Masopust
Štěchovice > www.stechovice.info
Dětská veselice v maskách
Pičín > od 14 hodin, www.picin.cz
Literární večer
Dobříš > od 20 hodin, přednáší Jaroslav Slanec ve Velbloud
Café, www.velbloudcafe.cz
Masopustní průvod v Dalekých Dušníkách a Druhlicích
autor obec Daleké Dušníky
www.odbrdkvltave.cz, e-mail: [email protected]
únor/březen
25.
25.
Maškarní karneval pro děti
Buš > www.obecbus.cz
Masopustní průvod obcemi
Daleké Dušníky a Druhlice > zastřelení medvěda v Druhlicích
u hasičárny na návsi, www.dalekedusniky.cz
25.
25.
25.–26.
...
Dětský karneval
Nová Ves pod Pleší > sokolovna, www.novavespodplesi.cz
Masopustní průvod
Slapy > od 9 do 18 hodin, www.slapynadvltavou.cz
Ples hasičů a dětský karneval
Hříměždice > www.hrimezdice.cz
Výstava v KD: Václav Lamr (obrazy)
Dobříš > Kulturní středisko Dobříš, www.kddobris.cz,
318 521 302
...
...
...
...
Masopust
Chotilsko > www.chotilsko.cz
Masopustní průvod
Mokrovraty > www.mokrovraty-obec.cz
Vítání občánků
Nečín > obřadní síň Obecního úřadu, www.necin.cz
Odborný seminář s tématikou jara a Velikonoc
Nová Ves pod Pleší > statek U Koloucha v Nové Vsi p. Pleší,
Květinářství Letizia, www.letizia.cz, 604 254 062
2.
Ples kulturního domu
3.
Dobříš > Kulturní středisko Dobříš, www.kddobris.cz,
318 521 302
Tradiční hasičský ples
3.
6.
Slapy > od 20 hodin, restaurace U Neužilů, hraje Kolář band,
www.slapynadvltavou.cz
3. Voznický bál
Voznice > od 19 hodin, www.obecvoznice.cz
Literární večer
8.
10.
Dobříš > od 20 hodin, přednáší Jaroslav Slanec ve Velbloud
Café, www.velbloudcafe.cz
Mezinárodní den žen v KD
Dobříš > ZO KSČM, p. Plevka, 606 829 969
Dětský karneval dopoledne, večer Josefská
zábava
10.
Davle > www.obecdavle.cz
Vernisáž výstavy obrazů – Františka Vandasová
15.
Dobříš > Římskokatolická farnost, www.farnostdobris.cz,
318 521 677
Univerzita všech věků
17.
Dobříš > v 17 hodin, přednáška z politologie s PhDr. Janem
Burešem ve Velbloud Café, www.velbloudcafe.cz,
www.knihovnadobris.cz
Hasičský ples v KD
17.
Drevníky > od 20 hodin, hraje skupina Gama,
http://drevniky.obec.cz
Ples sportovců
Hříměždice > www.hrimezdice.cz
www.odbrdkvltave.cz, e-mail: [email protected]
březen/duben
17.
18.
20.
Maškarní ples
Svaté Pole > www.svatepole.eu
Dětský maškarní ples
Svaté pole > www.svatepole.eu
Literární večer
21.
Dobříš > od 20 hodin, přednáší Jaroslav Slanec ve Velbloud
Café, www.velbloudcafe.cz
Slavnost u příležitosti 300 let vysvěcení
Kostela sv. Josefa
Obořiště > http://mesta.obce.cz/zsu/vyhledat-10868.htm
Soutěž SDH okrsku v Budínku / autor obec Daleké Dušníky
24.
30.–4. 4.
...
...
...
...
...
Šibřinky
Hradištko > od 20 hodin, www.hradistko.cz
Tradiční velikonoční výstava
Nový Knín > www.mestonovyknin.cz
Fotbalový ples
Borotice > http://obecborotice.cz
Dětský karneval a vítání jara
Čím > www.cim-obec.cz
Setkání důchodců a MDŽ
Čím > restaurace U Huberta, www.cim-obec.cz
Muzikantský bál v KD
Dobříš > ZUŠ Dobříš, www.zusdobris.eu, 318 521 354
Výstava: Jan Mikulka (hyperrealistická malba)
Dobříš > Kulturní středisko Dobříš, www.kddobris.cz,
318 521 302
...
.
Posezení s důchodci
Mokrovraty > www.mokrovraty-obec.cz
Karneval sportovců v sokolovně
3.
Nový Knín > www.mestonovyknin.cz
Literární večer
Dobříš > od 20 hodin, přednáší Jaroslav Slanec ve Velbloud
Café, www.velbloudcafe.cz
5.–9. 4.
Velikonoce na zámku Dobříš
Dobříš > www.zamekdobris.cz
www.odbrdkvltave.cz, e-mail: [email protected]
duben
7.
7.
Dobříšský zelenáč – soutěž videoamatérů v KD
Dobříš > DISK Dobříš, [email protected], 607 672 464
Výšlap na Besednou s heslem „Mrskni sebou
na Besednou“
7.
Chotilsko > www.chotilsko.cz
ZUMBA Night párty
8.
Stará Huť > od 22 hodin, KD Stará Huť, pořádá Aerobik
studio Orel Dobříš, http://aerobikdobris.cz
Vodácká akce
14.
14.
Sedlčany > sjezd potoka Mastník ze Sedlčan do ústí Vltavy
„Kasárna“www.chotilsko.cz
Jarmark regionálních produktů – zahájení sezóny
Dobříš > www.mestodobris.cz, 318 533 310
Sokolský ples v sokolovně
Dobříš > TJ Sokol Dobříš, www.sokoldobris.com,
736 607 279
14.–18.
Výstava výtvarných prací žáků školy
v zámecké konírně
14.
Dobříš > 1. ZŠ Dobříš, www.1zs.dobris.cz,
318 521 070
Poznáváme Čechy
Drhovy > jednodenní autobusový zájezd do západních
Čech s prohlídkou hradu Kozel a s návštěvou Plzeňského
pivovaru s ochutnávkou,
http://mesta.obce.cz/vismo/index.asp?id_org=3248
16.–22.
Den Země
Dobříš > www.mestodobris.cz, 318 533 360
17.
Literární večer
19.
Dobříš > od 20 hodin, přednáší Jaroslav Slanec ve Velbloud
Café, www.velbloudcafe.cz
Univerzita všech věků
21.
Dobříš > v 17 hodin, přednáška z historie s PhDr. Vlastimilem
Vondruškou ve Velbloud Café, www.velbloudcafe.cz,
www.knihovnadobris.cz
Grand Prix Drhovy 2012 – Americký trip
21.
25.
28.
Drhovy > od 9 hodin, Střelecká soutěž na asfaltové terče,
pořádá MS Varta Drhovy na své střelnici v Zakopanicích,
http://mesta.obce.cz/vismo/index.asp?id_org=3248
Zabijačka
Druhlice > www.dalekedusniky.cz
Turnaj v kuličkách
Dobříš > Zlatý list, http://zlatylist.org
Jarní běh pro zdraví
28.
Dobříš > běžecký závod na 8 km, SK Vlaška Dobříš,
www.brdman.cz
Jarní vernisáž
29.
30.
30.
Památník Karla Čapka ve Strži u Staré Huti > od 14 hodin,
výstava fotografií českých spisovatelů fotografa Pavla Váchy,
www.capek-karel-pamatnik.cz
Pouťové atrakce pro děti
Obořiště > http://mesta.obce.cz/zsu/vyhledat-10868.htm
Pálení čarodějnic
Buš > www.obecbus.cz
Pálení čarodějnic
Stará Huť > www.starahut.eu
www.odbrdkvltave.cz, e-mail: [email protected]
duben
30.
Čarodějnice na hřišti
30.
30.
Čím > stavění máje na hřišti, lampionový průvod, pálení
čarodějnic, občerstvení, www.cim-obec.cz
Pálení čarodějnic
Davle > park a u hasičárny, www.obecdavle.cz
Čáry fight
30.
30.
30.
Dobříš > Skate park, druhý ročník pálení originální čarodějnice
s bohatým pasivním i aktivním programem a hudebním
doprovodem, pořadatel D Fight, cs-cz.facebook.com/dfightos
Slet čarodějnic na Vlašce
Dobříš > www.vlaska.cz, 602 102 093
Tradiční pálení čarodějnic v kynologickém areálu
Dobříš > www.snark.cz, 775 618 161
Stavění máje, večer pálení „čarodějnic“
30.
30.
30.
30.
30.
Drhovy a Homole > na hřišti u rybníka,
http://mesta.obce.cz/vismo/index.asp?id_org=3248
Pálení čarodějnic
Druhlice > www.dalekedusniky.cz
Pálení čarodějnic
Hříměždice > www.hrimezdice.cz
Pálení čarodějnic
Mokrovraty
Pálení čarodějnic na hřišti
Obořiště > http://mesta.obce.cz/zsu/vyhledat-10868.htm
Pálení čarodějnic u Dražského rybníka
Pičín > soutěž o nejlepší kostým čarodějnice, www.picin.cz
...
Výstava v KD: Střední uměleckoprůmyslová
škola Praha (řezbářství)
Dobříš > Kulturní středisko Dobříš, www.kddobris.cz,
318 521 302
...
...
...
jaro
Velikonoční koncert v KD
Dobříš > ZUŠ Dobříš, www.zusdobris.eu, 318 521 354
Pálení čarodějnic
Měchenice > www.mechenice.cz
Otevření rozhledny „Veselý vrch“ u Mokrska
Mokrsko > www.chotilsko.cz
Cykloturistická akce Memoriál bratra Vitáska
cyklistické putování z Prahy do Dobříše, http://orel-zsv.ic.cz
Stavění máje v Čími / autor M. Haniš
www.odbrdkvltave.cz, e-mail: [email protected]
květen
1.
1.
1.
Akce „Parník Praha–Slapy“
Davle > www.obecdavle.cz, www.slapynadvltavou.cz
Májová veselice v KD
Dobříš > ZO KSČM Dobříš, p. Plevka, 606 829 969
Zahájení sezóny v Chotilském muzeu, otevření
Informačního střediska
1.
5.
Chotilsko > www.chotilsko.cz
Stavění májky
Hříměždice > www.hrimezdice.cz
5. ročník Dobříšské želvy (Ve znamení pětek),
Tradiční jarní setkání modelářů
5.
Dobříš > Volné sdružení dobříšských modelářů a Okrašlovací
spolek, www.dobrismodel.cz
Barevná cyklostezka pro rodiče s dětmi
na Vlašce
Dobříš > www.mc.dobris.net, 608 459 559
5.
5.–31.
Balónová fiesta
Chotilsko > www.chotilsko.cz
Výstava fotografií s balónovou tématikou v Chotilském muzeu
5.
5.
6.
Chotilsko > www.chotilsko.cz
Cyklistický závod Gambrinus tour
Pičín > 54 km/15 km, www.picin.cz/cyklo
Svatofloriánská mše v kapli Bratřínov
Slapy > www.slapynadvltavou.cz
Pouťové atrakce
Malá Hraštice > www.malahrastice.cz
7.
8.
Pietní akt u pomníku 2. Světové války
Dobříš > www.mestodobris.cz, 318 533 310
Kladení věnců k pomníku padlých ve 2. Světové
válce
8.
Davle > www.obecdavle.cz
Literární večer
8.
Dobříš > od 20 hodin, přednáší Jaroslav Slanec ve Velbloud
Café, www.velbloudcafe.cz
Kladení věnců na památku padlých
v 2. Světové válce
12.
12.
12.
12.
Nový Knín a Záborná Lhota u Chotilska
Den matek
Davle > sál hotelu Pivovar, www.obecdavle.cz
Jarmark regionálních produktů
Dobříš > www.mestodobris.cz, 318 533 310
Den rodin
Dobříš > RC Dobříšek, www.mc.dobris.net, 608 459 559
Muzejní noc ke 100. výročí muzejnictví
na Dobříši
12.
Dobříš > Kulturní středisko, www.kddobris.cz, 318 521 302
Občovský duatlon
13.
Občov > 7 km běh – 28 km kolo – 3,5 km běh, SK Vlaška
Dobříš, www.brdman.cz
Vítání občánků
Buš > www.obecbus.cz
www.odbrdkvltave.cz, e-mail: [email protected]
květen
14.–18.
19.
Divadení festival ochotnických
souborů v KD
Dobříš > Kulturní středisko Dobříš a DISK
­Dobříš, www.kddobris.cz, 607 672 464
Dobříšské májové slavnosti – 760 let od první
zmínky o Dobříši
19.
Dobříš > www.mestodobris.cz, www.kddobris.cz,
318 521 302, 607 672 464
D Fight na Májovkách
Dobříš > Chill out zóna v rámci Májových slavností na Dobříši,
hudba, pasivní i aktivní doprovodný program na parkovišti
za sokolovnou
Balónová fiesta v Chotilsku / autor J. Šťástka
19.
Parní vlak Praha–Dobříš a Dobříš–Malá
Hraštice
19.
Dobříš > ČD a. s. a KCOD Praha, www.parnijizdy.ic.cz,
972 228 101
Orelská náboženská pouť z Příbrami na Svatou
Horu
19.
19.
Dobříš > Orel jednota Dobříš, http://orel-zsv.ic.cz
7. turnaj v deskových hrách
Dobříš > Zlatý list, www.zlatylist.org
Fotbalový Turnaj starších přípravek
19.
Dobříš > v rámci Májových slavností na hřišti V Lipkách,
­pořadatel MFK Dobříš, www.mfkdobris.cz
Den Pejsků
20.
22.
Památník Karla Čapka ve Strži u Staré Huti > od 14 hodin,
programové odpoledne pro celou rodinu,
www.capek-karel-pamatnik.cz
Tradiční pouť sv. Jana Nepomuckého
Nový Knín > www.mestonovyknin.cz
Literární večer
26.
Dobříš > od 20 hodin, přednáší Jaroslav Slanec ve Velbloud
Café, www.velbloudcafe.cz
Albertův extrémní běh
31.
Albertovy skály > 7,5 km běh, SK Vlaška Dobříš,
www.brdman.cz
Kde končí svět?
Dobříš > Akce k MDD ve Velbloud Café,
www.knihovnadobris.cz, 318 521 562
www.odbrdkvltave.cz, e-mail: [email protected]
květen/červen
...
...
...
Dětský den
Mokrovraty > www.mokrovraty-obec.cz
Májová taneční zábava v orlovně
Dobříš > http://orel-zsv.ic.cz
Univerzita všech věků
...
...
...
...
Dobříš > v 17 hodin, přednáška z typografie s PhDr. Jaroslavem
Slancem ve Velbloud Café, www.velbloudcafe.cz,
www.knihovnadobris.cz
Noční hasičská soutěž, závody v útočení
Davle > www.obecdavle.cz
Volejbalový turnaj „Lhota Cup“
Prostřední Lhota u Chotilska > www.chotilsko.cz
Zahájení sezóny v Křížovnickém špýcharu
Prostřední Lhota u Chotilska > www.chotilsko.cz
Dokopná
1.
Obořiště > http://mesta.obce.cz/zsu/vyhledat-10868.htm
13. ročník Velký dětský den
1.
Dobříš > pořadatel SK Vlaška Dobříš, www.vlaska.cz,
602 102 093
Noc kostelů
2.
Dobříš > Římskokatolická farnost, www.farnostdobris.cz,
318 521 677
Dětský den na hřišti
Buš > www.obecbus.cz
2.
Gore Brdman Cross
2.
Dobříš > MTBO + závod cruiserů, SK Vlaška Dobříš,
www.brdman.cz
Cesta za pohádkovým dědečkem v zámeckém
parku
2.
Dobříš > TJ Sokol Dobříš, www.sokoldobris.com,
774 210 868
Dětský den
2.
2.
2.
Drhovy > od 14 hodin, setkání dětí a soutěže o věcné ceny
na hřišti, http://mesta.obce.cz/vismo/index.asp?id_org=3248
Dětský den
Druhlice > www.dalekedusniky.cz
Dětský den
Hříměždice > www.hrimezdice.cz
Slavnostní zahájení sezóny 2012 v Lanovém
parku Slapy
2.
Lanový park Slapy > www.adrenalin-slapy.cz
Mezinárodní den dětí, sportovní soutěž
v rybaření pro děti s rybářským průkazem
2.
5.
Ouběnice > Místní organizace Českého rybářského svazu
Ouběnice, www.oubenice.eu
Dětský den na fotbalovém hřišti
Slapy > www.slapynadvltavou.cz
Literární večer
9.
Dobříš > od 20 hodin, přednáší Jaroslav Slanec ve Velbloud
Café, www.velbloudcafe.cz
Zábava ve stodole „Stodola patří hasičům“
Buš > www.obecbus.cz
www.odbrdkvltave.cz, e-mail: [email protected]
červen
9.
9.
Jarmark regionálních produktů
Dobříš > www.mestodobris.cz, 318 533 310
Regionální veletrh cestovního ruchu
9.
Dobříš > Svazek obcí Dobříšska a Novoknínska a MAS BrdyVltava, [email protected], 608 729 787
Zámek pro děti
9.
Dobříš > od 10 do 18 hodin, Zámek Dobříš, Denisa
Havlíčková, [email protected], 731 619 667
Dětský den
9.
12.
Drevníky > od 14 hodin, zábava pro děti a dospělé na návsi,
http://drevniky.obec.cz
Antonínská zábava
Druhlice > www.dalekedusniky.cz
Den bez úrazu
15.
Dobříš > TOM FANTAN Dobříš, www.oddil-fantan.org,
605 130 057
Zahradní slavnost s jarmarkem výrobků sociálně terapeutických dílen
16.
16.
Borotice > o. s. Stéblo, www.steblo.org, 774 166 013
Oslavy výročí 125 let SDH Davle
Davle > www.obecdavle.cz
Výstava fotografií, vzpomínek a dokumentů
o koncentračním táboře a vystěhování
Hradištka, promítání francouzského
dokumentu (s titulky)
Hradištko > www.hradistko.cz
16.
Giro Pičín
Pičín > MTB Maraton 56 km/28 km, www.picin.cz/cyklo
19.
Literární večer
Dobříš > od 20 hodin, přednáší Jaroslav Slanec ve Velbloud
Café, www.velbloudcafe.cz
19.–20.
Malířský plenér „Balón“
21.
21.
Chotilsko > jako pocta ke 100. výročí narození
malíře Kamila Lhotáka, výstava do poloviny
července, Chotilské muzeum, www.chotilsko.cz
Evropský svátek hudby, závěrečný koncert
Dobříš > ZUŠ Dobříš, www.zusdobris.eu, 318 521 354
Univerzita všech věků
23.
Dobříš > v 17 hodin, přednáška z astrologie s Ing. Pavlou
Baudyšovou Jirků ve Velblou café, www.velbloudcafe.cz,
www.knihovnadobris.cz
Slavnostní program k 90. výročí zahájení
fotbalu na Dobříši
26.
Dobříš > fotbalový stadion V Lipkách, MFK Dobříš,
www.mfkdobris.cz
Rozloučení se školním rokem
Dobříš > v ASOD, opékání buřtů na hřišti orlovny,
www.aerobikdobris.cz
29.–1. 7.
Pouťové oslavy
30.
Rosovice > Sobota odpoledne: hasičská
soutěž o Putovní pohár starosty SDH
Rosovice
Sobota večer: taneční zábava na hřišti
Neděle odpoledne: posezení s živou
dechovou muzikou na hřišti,
www.rosovice-obec.cz
Turnaj v malé kopané
Hříměždice > www.hrimezdice.cz
www.odbrdkvltave.cz, e-mail: [email protected]
červen
30.
Humi outdoor Dobříšský Tvrďák
Dobříš > triatlon – 0,8 km/30 km/ 8 km, SK Vlaška Dobříš,
www.brdman.cz
30.
Letní koncert na zámku
Dobříš > Kulturní středisko Dobříš, www.kddobris.cz,
318 521 302
30.
Pouť sv. Petra a Pavla v Drhovech
Drhovy > od 17 hodin, mše svatá u kapličky, od 18 hodin
sousedské ­posezení s harmonikou Dany Jaré konané
v prostorách ­bývalé školy,
http://mesta.obce.cz/vismo/index.asp?id_org=3248
30.
Oslavy 110 let výročí hasičů a oslavy založení obce
Nové Dvory > www.novedvory-pb.cz
30.
30.
Oslavy 130 let založení hasičského sboru
Nový Knín > www.mestonovyknin.cz
Výstava dobových hasičských fotografií ke
130. výročí vzniku Sboru dobrovolných hasičů
Nový Knín > www.mestonovyknin.cz
30.
30.
...
...
Slapská pouť
Slapy > od 13 hodin, na návsi, www.slapynadvltavou.cz
Mezinárodní turnaj Starých gard Stará Huť Stará Huť > TJ Stará Huť, oddíl kopané, www.starahut.eu
Turnaj v malé kopané
Rybníky > www.obecrybniky.cz
Den dětí a turnaj v plážovém volejbale
Čím > www.cim-obec.cz
...
...
...
...
Den dětí
Davle > www.obecdavle.cz
Fotbalový turnaj na hřišti
Davle > www.obecdavle.cz
Víkend otevřených zahrad na Zámku Dobříš
Dobříš > www.zamekdobris.cz
5. Salon dobříšských fotografů
...
Dobříš > Kulturní středisko Dobříš, www.kddobris.cz,
318 521 302
Pouť
Hradištko > www.hradistko.cz
Triatlon Dobříšský tvrďák / autor M. Brejcha
www.odbrdkvltave.cz, e-mail: [email protected]
červen/červenec
...
...
...
Den dětí
Měchenice > www.mechenice.cz
Letní noc
Měchenice > www.mechenice.cz
Výročí 90 let založení Sokola, 70 let založení fotbalového oddílu
...
Nečín > sportovní program na hřišti, www.necin.cz
Výročí 120 let založení SDH Nečín
...
Nečín > kulturní program na hřišti, soutěže požárních
dovedností, www.necin.cz
Slavnostní rozloučení s mateřskou školou a s 9. třídou ZŠ Nečín
...
...
...
...
...
Nečín > Obřadní síň Obecního úřadu, slavnostní projev
­starosty obce, kulturní program připravený MŠ a ZŠ Nečín,
www.necin.cz
Den dětí
Nová Ves pod Pleší > www.novavespodplesi.cz
Dětský den na hřišti
Obořiště > http://mesta.obce.cz/zsu/vyhledat-10868.htm
Pouťové posezení
Ouběnice > www.oubenice.eu
Antonínská pouť
Záborná Lhota u Chotilska > www.chotilsko.cz
Turnaj hasičů o pohár starosty Chotilska v požárním útoku
Živohošť > www.chotilsko.cz
4.
5.
Koncert hudby hradní stráže
Davle > www.obecdavle.cz
6. Ročník soutěže v požárním sportu o pohár starosty obce a SDH
6.
8.
14.
14.
21.
Čím > www.cim-obec.cz
Oslavy výročí 115. let Spolku Vltavan Davle
Davle > www.obecdavle.cz
Pouťové atrakce
Nečín > www.necin.cz
Jarmark regionálních produktů
Dobříš > www.mestodobris.cz, 318 533 310
Oslava 125. výročí založení místního SDH
Hříměždice > www.hrimezdice.cz
Novoknínský triatlon
Nový Knín, Županovice > 400 m – 16 km – 3,5 km,
SK Vlaška, www.brdman.cz
22.–23.
Mezinárodní šampionát
ve sportovní kynologii
...
...
...
Dobříš > CACIT Dobříš, www.cacit.cz,
777 223 372
Dětský den
Borotice > www.obecborotice.cz
Nohejbalový turnaj
Čím > www.cim-obec.cz
Noční prohlídky na Zámku Dobříš
Dobříš > www.zamekdobris.cz
www.odbrdkvltave.cz, e-mail: [email protected]
červenec/srpen
...
...
...
...
...
...
Příměstské výtvarné tábory pro děti od 6 do 12 let
Dobříš > RC Dobříšek, www.mc.dobris.net, 608 459 559
Letní slavnosti
Hubenov u Borotic > www.obecborotice.cz
Turnaj v nohejbale
Mokrovraty
Slavnostní otevření nových fotbalových šaten
Obořiště > http://mesta.obce.cz/zsu/vyhledat-10868.htm
2. Ročník obořišťského lachtana
Obořiště > triatlon, http://mesta.obce.cz/zsu/vyhledat-10868.htm
Triatlon Malý muž
Županovice> www.mesta.obce.cz/zupanovice
Triatlon Obořišťský lachtan / autor E. Fiřtová
léto
Cykloturistický pobyt orlů
program: výlety oblast Hřebeny – Brdy – Slapská
přehrada, www.orel-zsv.ic.cz
léto
léto
Mistrovství republiky ve šlapačkách
Ouběnice > www.oubenice.eu
Sraz motorkářů
Ouběnice > www.oubenice.eu
3–5.
High Jump – akrobatické skoky do vody
4.
4.
4.
Hříměždice > Asociace Highjumping, www.highjump.cz,
777 189 055
Fotbalový turnaj, memoriál Pavla Mesteka
Borotice > www.obecborotice.cz
MTB maraton Krakatit
Dobříš > 83 km/50 km, www.mtbike.cz, www.brdman.cz
11. ročník Memoriálu Josefa Vitáska
dorostenců na hřišti V Lipkách
4.
Dobříš > www.mfkdobris.cz
Fotbalový turnaj o pohár starostky a memoriál
Ing. Ladislava Tahovského
Mokrovraty > TJ Sokol Mokrovraty, www.mokrovraty-obec.cz
4.
9.–11.
Rybí hody na Zámku Dobříš
Dobříš > www.zamekdobris.cz
Letní festival
Dobříš > Kulturní středisko Dobříš, www.kddobris.cz,
318 521 302
www.odbrdkvltave.cz, e-mail: [email protected]
srpen/září
11.
16.
Jarmark regionálních produktů
Dobříš > www.mestodobris.cz, 318 533 310
Pouť sv. Panny Marie
17.
Homole u Drhov > od 16 hodin, Mše svatá u kapličky,
http://mesta.obce.cz/vismo/index.asp?id_org=3248
Sestřelený léto
Dobříš > hudební festival, areál střelnice v Brodcích,
V. Melša, www.sestrelenyleto.blogspot.com, 728 993 862
17.–19.
Mezinárodní mistrovství České
republiky a Slovenské republiky
v rýžování zlata
Nový Knín > u Voznického potoka směrem
na Malou Hraštici, www.mestonovyknin.cz
18.
18.
Pouťová zábava
Borotice > www.obecborotice.cz
VII. ročník Pouťové soutěže v požárním útoku
Stará Huť > SDH Stará Huť, www.starahut.eu
High Jump Hříměždice / autor obec Hříměždice
18.
Holšinský pohár
18.
Holšiny u Rosovic > Hasičská soutěž v netradičních
disciplínách o Holšinský pohár a putovní SVS pohár,
www.rosovice-obec.cz
Albixon Day by Night
Dobříš > 7 hodinová MTB štafeta na 11 km okruhu,
SK Vlaška Dobříš, www.brdman.cz
25.
25.
28.–29.
...
...
...
Rozloučení s prázdninami
Drevníky > posezení s troškou jídla a pití, http://drevniky.obec.cz
Chotilské posvícení
Chotilsko > www.chotilsko.cz
Pouť sv. Anny a pouťová zábava
Hříměždice > www.hrimezdice.cz
Noční prohlídky na Zámku Dobříš
Dobříš > www.zamekdobris.cz
Fotbalový turnaj
Obořiště > http://mesta.obce.cz/zsu/vyhledat-10868.htm
Turnaj smíšených družstev v nohejbale
Rybníky > www.obecrybniky.cz
1.
Buš-muž
1.
8.
Buš > Triatlonový závod 600 m – 39 km – 5 km,
www.obecbus.cz
Karneval na téma „Mořský svět“
Dobříš > SK Vlaška Dobříš, www.vlaska.cz, 602 102 093
Jarmark regionálních produktů
Dobříš > www.mestodobris.cz, 318 533 310
www.odbrdkvltave.cz, e-mail: [email protected]
září
8.
Pietní vzpomínka
Dobříš > 70leté smutné výročí odsunu židů z okresu Dobříš
do Terezína, Okrašlovací spolek Dobříš,
http://hs-os-dobris.webgarden.cz
8.
14.–16.
„Pičínský klacek“
Pičín > soutěž hasičů ve všestrannosti, www.picin.cz
Podbrdské psí závody
15.
Dobříš > 2. ročník podbrdského canicrossu
a zároveň finále seriálu Hill´s Cup 2012,
­Pesoklub a SK Vlaška Dobříš,
[email protected], www.vlaska.cz
Posvícení a ukončení sezóny na Slapské přehradě
15.
Buš > fotbalový turnaj, www.obecbus.cz
Den otevřených dveří v Aerobik studiu Orel Dobříš
15.
Dobříš > v rámci celorepublikové akce Česko se hýbe,
www.oreldobris.cz
Parní vlak Praha–Dobříš a Dobříš–Malá Hraštice
15.
Dobříš > ČD a.s. KCOD Praha, www.parnijizdy.ic.cz, 972 228 101
Poznáváme Moravu
15.
Drhovy > dvoudenní autobusový zájezd na jižní Moravu,
návštěva Templářských sklepů Čejkovice, večer posezení
ve sklípku s cimbálovkou,
http://mesta.obce.cz/vismo/index.asp?id_org=3248
Posvícenská zábava
Pičín > www.picin.cz
15.
16.–22.
Svatováclavské slavnosti na Zámku Dobříš
Dobříš > www.zamekdobris.cz
Evropský týden mobility
– Den bez aut
Dobříš > D Fight o.s. a město Dobříš,
cs-cz.facebook.com/dfightos
16.
16.–17.
Mše u kapličky svaté Ludmily
Měchenice > www.mechenice.cz
Posvícení
22.
Pičín > 16. 9. od 6 hodin Sportovní odchyt
ryb včetně občerstvení, od 14 hodin
sousedské posezení
17. 9. od 6 hodin Sportovní odchyt ryb
včetně občerstvení, od 14 hodin regata,
od 19 hodin Pěkná hodinka, taneční zábava,
www.picin.cz
Brdský terénní ½ maraton
22.
Dobříš > běžecký závod na 21 km, SK Vlaška Dobříš,
www.brdman.cz
Cena města Dobříše na zámku
28.
Dobříš > Kulturní středisko Dobříš a město Dobříš,
www.mestodobris.cz, 318 521 302
2. Ročník malování ve Strži
28.
Památník Karla Čapka ve Strži u Straré Hutě >
www.capek-karel-pamatnik.cz
Mše svatá u kapličky sv. Václava, pouť
Mokrovraty > www.mokrovraty-obec.cz
www.odbrdkvltave.cz, e-mail: [email protected]
září
29.
Drakiáda
29.
Dobříš > louka za Bzdinkou, ZO KSČM Dobříš, p. Plevka,
606 829 969
Mše svatá u kaple
...
...
...
...
Drevníky > od 15 hodin, posezení v kulturním domě,
http://drevniky.obec.cz
Posvícenská zábava
Čím > www.cim-obec.cz
Soutěž 8. ročník memoriálu Jaroslava Zajíčka
Davle > www.obecdavle.cz
Fotbalový turnaj na hřišti
Davle > www.obecdavle.cz
Bike Fight 2012
...
Dobříš > 3. ročník závodů free style BMX ve skateparku,
akce plná adrenalinu a hudby, D Fight o. s.,
cs-cz.facebook.com/dfightos
Charitativní kulturní festival Dobříšské záření
...
...
...
Dobříš > Římskokatolická farnost a FS ČCE,
www.farnostdobris.cz, www.dobris.evangnet.cz,
318 521 677, 318 523 534
Václavská taneční zábava v orlovně
Dobříš > http://orel-zsv.ic.cz
Pouťová zábava
Dražetice u Borotic > www.obecborotice.cz
Turnaj v nohejbale
Mokrovraty > www.mokrovraty-obec.cz
...
...
...
...
Setkání důchodců s „Heligonkami“
Nečín > sál místní restaurace, malé občerstvení, www.necin.cz
Závody dračích lodí „Kebuleho dračí podzim“
Nová Živohošť > www.chotilsko.cz
Veřejná schůze s občany na návsi
Obořiště > http://mesta.obce.cz/zsu/vyhledat-10868.htm
Svátek barevného listí
...
Památník Karla Čapka ve Strži u Staré Hutě > programové
odpoledne v zahradě Památníku Karla Čapka,
www.capek-karel-pamatnik.cz
Závody automobilů do vrchu
Živohošť > www.chotilsko.cz
Bike Fight na Dobříši / autor Z. Neústupný
www.odbrdkvltave.cz, e-mail: [email protected]
říjen
1.–5.
3.
Týden veřejných knihoven
Dobříš > Městská knihovna Dobříš,
www.knihovnadobris.cz, 318 520 763
Pojďme tvořit na hřiště
5.
Dobříš > Dny zdraví, řemeslný jarmark, město Dobříš
a RC Dobříšek, www.mestodobris.cz, 318 533 308
Oslava dne seniorů
6.
Dobříš > Pečovatelská služba Dobříš, [email protected],
318 522 874
Drakiáda nad rybníčkem Bzdinka
6.
Dobříš > TJ Sokol Dobříš, www.sokoldobris.com,
774 210 868
Putování za brdským duchem Fabiánem
7.
Dobříš > sportovní hala, Klub českých turistů, www.kct.cz,
603 869 664
Posvícení
8.
13.
Obořiště > pouťové atrakce,
http://mesta.obce.cz/zsu/vyhledat-10868.htm
Zábava Pěkná hodinka
Obořiště > http://mesta.obce.cz/zsu/vyhledat-10868.htm
Jarmark regionálních produktů – ukončení sezóny
Dobříš > www.mestodobris.cz, 318 533 310
13.
Posvícení spojené se setkáním důchodců
a jubilantů
Drhovy a Homole > od 15hodin, v prostorách bývalé školy
v Drhovech s harmonikou Dany Jaré,
http://mesta.obce.cz/vismo/index.asp?id_org=3248
14.
Dětská drakiáda
18.
20.
20.
Drhovy > od 14 hodin, zhotovení a pouštění draků na louce
u Pejlů, http://mesta.obce.cz/vismo/index.asp?id_org=3248
Taneční veselice v KD
Dobříš > ZO KSČM Dobříš, p. Plevka, 606 829 969
Den stromů se zábavným programem pro děti
Borotice > o. s. Stéblo, www.steblo.org, 774 166 013
Lampiónový průvod pohádkovým lesem
20.
20.
Dobříš > RC Dobříšek, zámek Dobříš, SNARK,
www.mc.dobris.net, 608 459 559
Havelské posvícení a taneční zábava
Hříměždice > www.hrimezdice.cz
Svatohubertský myslivecký ples
27.
Rybníky > hraje „Signál“, bohatá myslivecká tombola,
MS Varta Drhovy, www.obecrybniky.cz
Výlov rybníka a prodej ryb
27.
28.
28.
Drhovce > od 9 hodin, MS Varta Drhovy,
http://drevniky.obec.cz
Podzimní výlov
Buš > www.obecbus.cz
Zájezd na výlov rybníka Musík
Davle > www.obecdavle.cz
Pietní akt – den vzniku samostatného
Československa
Dobříš > www.mestodobris.cz, 318 533 310
www.odbrdkvltave.cz, e-mail: [email protected]
říjen/listopad
28.
Kladení věnců na památku padlých
v 1. Světové válce
...
...
...
Nový Knín > www.mestonovyknin.cz
Drakiáda
Davle > www.obecdavle.cz
Svatováclavský turnaj na hřišti
Davle > www.obecdavle.cz
Dny otevřených dveří v Pečovatelské službě Dobříš
...
Dobříš > [email protected], 318 522 874
Modlitba pro město
Dobříš > Římskokatolická farnost, www.farnostdobris.cz
Drakiáda ve Štěchovicích / autor Štěchovické Proudy
...
Přednáška MUDr. Brožka o včelích produktech
...
...
Dobříš > KD Dobříš, ZO ČSV, o. s. – J. Souček,
606 354 326
ROCKFEST Dobříš 2012
Dobříš > ZUŠ Dobříš, www.zusdobris.eu, 318 521 354
Výstava v KD: Petr Velebil a Zdeněk Pátek
(obrazy), Karel Havlík (knižní vazba)
...
...
Dobříš > Kulturní středisko Dobříš, www.kddobris.cz,
318 521 302
Posvícenecká zábava
Hradištko > www.hradištko.cz
Drakiáda
8.
Mokrovraty > www.mokrovraty-obec.cz
Dny poezie, Báseň a já
11.
Dobříš > veřejné čtení ve Velbloud Café, Městská knihovna
Dobříš, www.knihovnadobris.cz, 318 520 763
Průvod
Pičín > v 10.45 hodin, od hasičárny do kostela, mše, příjezd
sv. Martina na koni, www.picin.cz
23.–25.
24.
Vánoční výstava v Mincovně
Nový Knín > www.mestonovyknin.cz
VEZAH
Dobříš > městská hra pro děti a mládež, Zlatý list
a Minnehaha, www.zlatylist.org
24.
8. turnaj v deskových hrách
Dobříš > Zlatý list, www.zlatylist.org
www.odbrdkvltave.cz, e-mail: [email protected]
listopad/prosinec
30.
30.
...
...
Rozsvěcení vánočního stromu
Buš > www.obecbus.cz
Rozsvícení vánočního stromu
Nový Knín > www.mestonovyknin.cz
Koncert na vzpomínku hudebníka Borovičky
Davle > www.obecdavle.cz
Divadelní představení pro děti a oslava
narozenin RC Dobříšek
Dobříš > RC Dobříšek, www.mc.dobris.net, 608 459 559
Vánoce ve Štěchovicích / autor Štěchovické Proudy
...
Výstava v KD: Petr Bouchal – Detaily Prahy
(fotografie)
...
Dobříš > Kulturní středisko Dobříš, www.kddobris.cz,
318 521 302
Lampionový průvod sv. Martina
1.
Měchenice > www.mechenice.cz
Adventní koncert v KD
1.
Dobříš > Kulturní středisko Dobříš, www.kddobris.cz,
318 521 302
Mikulášská besídka pro děti
2.
2.
Dobříš > sokolovna, TJ Sokol Dobříš, www.sokoldobris.com,
774 210 868
Vánoční inspirace Martiny Krátké
Dobříš > Květinářství Letizia, www.letizia.cz, 604 254 062
Rozsvícení vánočního stromu
2.
3.
Drhovy > od 17 hodin, mikulášská nadílka pro děti, malý
ohňostroj pro děti v zahradě školy,
http://mesta.obce.cz/vismo/index.asp?id_org=3248
Rozsvícení vánočního stromu
Mokrovraty > www.mokrovraty-obec.cz
Den pro dětskou knihu
4.
Dobříš > Městská knihovna Dobříš, www.knihovnadobris.cz,
318 520 763
Den otevřených dveří Gymnázia Karla Čapka
Dobříš
Dobříš > www.gymkc.cz
www.odbrdkvltave.cz, e-mail: [email protected]
prosinec
6.
Mikuláš má knihy rád ve Velbloud Café
6.
Dobříš > Městská knihovna Dobříš, www.knihovnadobris.cz,
318 520 763
Setkání s Mikulášem, rozsvícení vánočního
stromu na náměstí
7.
Dobříš > Kulturní středisko a DISK Dobříš, www.kddobris.cz,
318 521 302
Tradiční „Vánoční cinkání“ na Komenského
náměstí
8.
8.
Dobříš > 1. ZŠ Dobříš, www.1zs.dobris.cz, 318 521 070
Benefiční koncert Zdeňky Žádníkové na zámku
Dobříš > NFZŽ, www.nfzz.cz
Rosvícení vánočního stromu s mikulášskou nadílkou
8.
15.
21.
Drevníky > od 16 hodin, http://drevniky.obec.cz
Mikulášská nadílka v Chotilském muzeu
Chotilsko > www.chotilsko.cz
Živý betlém
Buš > www.obecbus.cz
Vánoční koncert na zámku
23.
24.
Dobříš > Kulturní středisko Dobříš, www.kddobris.cz,
318 521 302
Roznášení Betlémského světla
Dobříš > Zlatý list a Minnehaha, www.zlatylist.org
D-Day party
Dobříš > 2. narozeniny sdružení D Fight o. s., Klub Trezor,
D Fight o.s., cs-cz.facebook.com/dfightos.cz
25.
26.
28.
29.
Vánoční zábava
Nová Ves pod Pleší > sokolovna, www.novavespodplesi.cz
14. ročník turnaje ve stolním tenisu
Nečín > www.necin.cz
Slavnostní zasedání obce
Buš > restaurace U Váňů, www.obecbus.cz
7. Dobříšský mazák
31.
...
...
...
Dobříš > soutěž pro pokročilé videoamatéry, DISK a Kulturní
středisko Dobříš, www.kddobris.cz, 607 672 464
Silvestrovský výšlap na Veselý vrch
Chotilsko > www.chotilsko.cz
Dětská mikulášská nadílka
Čím > www.cim-obec.cz
Mikulášská nadílka
Davle > www.obecdavle.cz
8. ročník Vánoční exhibice Aerobik studia Orel
Dobříš
...
Dobříš > sportovní hala, www.oreldobris.cz, 603 904 952
Adventní koncert
...
Dobříš > Pastorační centrum sv. Tomáše, Římskokatolická
farnost, www.farnostdobris.cz, 318 521 677
Adventní prohlídky a koncerty na Zámku
Dobříš
...
Dobříš > www.zamekdobris.cz
Vánoční koncert
Dobříš > ZUŠ Dobříš, www.zusdobris.eu, 318 521 354
www.odbrdkvltave.cz, e-mail: [email protected]
prosinec
...
Výstava v KD: Petra Švihlíková (fotografie)
a Tomáš Kohout (sochy)
...
...
...
...
...
Dobříš > Kulturní středisko Dobříš, www.kddobris.cz,
318 521 302
Adventní koncerty
Hradištko > www.hradistko.cz
Rozsvícení stromku a Mikulášská nadílka
Hubenov u Borotic > www.obecborotice.cz
Rozsvěcení vánočních stromků v obci
Měchenice > www.mechenice.cz
Vánoční koncerty dětí a manželů Kotalových
Měchenice > www.mechenice.cz
Vánoční zpívání s rozsvícením vánočního
stromku
...
...
...
Nečín > ohňostroj, vystoupení žáků MŠ a ZŠ Nečín, živý
betlém a koledy, www.necin.cz
Mikulášská nadílka pro děti
Nová Ves pod Pleší > www.novavespodplesi.cz
Tradiční vánoční výstava
Nový Knín > www.mestonovyknin.cz
Setkání s důchodci
...
Obořiště > vystoupení dětí MŠ a ZŠ Obořiště, hudba
a občerstvení, http://mesta.obce.cz/zsu/vyhledat-10868.htm
Setkání u stromečku, ohňostroj
Obořiště > http://mesta.obce.cz/zsu/vyhledat-10868.htm
...
...
Vánoční koncert v Kostele sv. Josefa
Obořiště > http://mesta.obce.cz/zsu/vyhledat-10868.htm
Mikulášská besídka
Pičín > zpívání ZŠ a MŠ Pičín, vystoupení žáků ZUŠ Dobříš,
www.picin.cz
… V době vydání kalendáře nebyl znám přesný termín konání akce.
Pro více informací se obracejte na pořadatele, aktualizovaná
verze kalendáře bude dostupná na internetových stránkách
www.odbrdkvltave.cz.
Silvestrovský výšlap na Veselý vrch / autor J. Šťástka
www.odbrdkvltave.cz, e-mail: [email protected]
Svazek obcí Dobříšska a Novoknínska:
Borotice > www.obecborotice.cz
Čím > www.cim-obec.cz
Daleké Dušníky >www.dalekedusniky.cz
Drevníky >www.drevniky.obec.cz
Dobříš >www.mestodobris.cz
Drhovy >www.mesta.obce.cz/vismo/index.asp?id_org=3248
Hřiměždice >www.hrimezdice.cz
Chotilsko >www.chotilsko.cz
Korkyně >www.korkyne.cz
Malá Hraštice >www.malahrastice.cz
Mokrovraty >www.mokrovraty-obec.cz
Nečín >www.necin.cz
Nová Ves p. Pleší >www.novavespodplesi.cz
Nové Dvory >www.novedvory.cz
Nový Knín >www.mestonovyknin.cz
Obořiště >www.mesta.obce.cz/zsu/vyhledat-10868.htm
Ouběnice >www.oubenice.eu
Pičín >www.picin.cz
Rosovice >www.rosovice-obec.cz
Rybníky >www.obecrybniky.cz
Stará Huť >www.starahut.eu
Svaté Pole >www.svatepole.eu
Velká Lečice >www.velkalecice.estranky.cz
Voznice >www.obecvoznice.cz
Županovice >www.mesta.obce.cz/zupanovice
Svazek obcí Střední Povltaví:
Buš >www.obecbus.cz
Davle >www.obecdavle.cz
Hradištko >www.hradistko.cz
Slapy >www.slapynadvltavou.cz
Štěchovice >www.stechovice.info
Měchenice >www.mechenice.cz
Download

Kalendář akcí - Informační středisko města Dobříš