Regionální informační a inzertní čtvrtletník
Podzim 2012
Dobříšsko
Mníšecko
Novoknínsko
č.4
Vychází 1.9.2012
ZDARMA
Kreativní Dobříš podruhé
Před začátkem prázdnin se konal
druhý ročník akce Kreativní Dobříš.
Jedná se o jarmark regionálních
kreativních výrobců, kde kromě
inspirace nalezne každý i materiál
pro vlastní domácí tvoření. Stejně
jako v loňském roce našli všichni,
kdo rádi tvoří nebo nakupují „hand
made“, mnoho různorodých stánků
v Kulturním domě a nově také v
místní Sokolovně.
Kromě samotného materiálu bylo
na prodej i mnoho originálních výrobků – šperky, oblečení, hračky,
dřevěné stojánky na šperky přímo
od jejich tvůrců. Pro malé i velké
byly připraveny kreativní dílny. Návštěvníci na této akci mohli také
zhlédnout výstavu
Českého pálenkového klubu či
.....pokračování na straně 3
Sokolník se svými
opeřenými „miláčky“
ve francouzském parku
Mníšecký festival vína
V sobotu 23. června 2012 se v
Mníšku pod Brdy konal 7. ročník
Mníšeckého festivalu vína. Akce
panenky
Hnaistorické
zámku Dobříš
ROZHOVOR S PAVLEM
KREJCÁRKEM
Jan Rosák a Petr Bendl, kteří se v létě pravidelně setkávají ve
hře Noc na Karlštejně
tradičně probíhala pod širým nebem v areálu Hostince u Káji Maříka pod patronací generálního
ředitele Českého rozhlasu Petera
Duhana. Slavnostního zahájení
festivalu se tradičně ujali senátor
Jiří Oberfalzer, Jan Rosák a Josef
Vítek. Letos se k nim přidal také
.....pokračování na straně 4
svět Jitky Hrubé
Barevný
na zámku Dobříš
Romantické prohlídky ve francouzském parku na zámku Dobříš
návštěvníkům v letních měsících
zpestřila vzácná návštěva – sokolník Pavel Řehka se svými ptačími
miláčky. Sokolnické ukázky zde
pořádal každou neděli do konce
srpna.
„Ukazuji dravce a sovy, které jsou
k vidění běžně v přírodě. Žádné
exotické ptáky, ty si mohou návštěvníci prohlédnout v zoologické
zahradě,“ říká sokolník Pavel Řehka. Přihlížející návštěvníky nechává hádat, o jaké druhy opeřenců
jde, informuje je o životě ptáků a
odpovídá i na zvídavé otázky.
„Jaké jim kupujete maso? Jakého
ptáka máte nejraději?
Pohled na okolní svět s nádechem barev slibuje výstava olejo-
.....pokračování na straně 18
.....pokračování na straně 18
maleb Jitky Hrubé na dobříšském
zámku od 29. července. Slavnostní
vernisáž výstavy proběhla 28. července v Galerii JMC. K vidění zde
bude každý den až do 30. září od
Inzerce řasopisu
[email protected]
724 136 556
www.dobrisskoaktualne.cz
Dobříš – Interiéry zámku Dobříš
ožily od soboty 17. června panenkami. „Zámek plný panenek“ nese
název výstava historických
Malebný rokokový zámek je dominantou Dobříše. Majetek rodiny
Colloredo-Mannsfeld z Rakouska
.....pokračování na straně 18
.....pokračování na straně 19
ROZHOVOR S HEREČKOU
KRISTÝNOU FREJOVOU
Švandovo divadlo na Smíchově přišlo letos v létě s novinkou
– divadelní přehlídkou Báječné
léto s Michalem Vieweghem. Šlo
o dvě nové inscenace, adaptace
Vieweghova bestselleru Román
pro ženy (v hlavních rolích Jiří
Langmajer, Ljuba Krbová a Markéta Stehlíková) a novinky Biomanželka (hlavní postavy představují
Kristýna Frejová, Filip Čapka a
Petra Hřebíčková).
Přehlídka Báječné léto skončí
po více než šedesáti odehraných
letních termínech posledním představením 14. září. Nejen o Biomanželce, hře o komické srážce
dvou životních stylů, přinášíme
rozhovor s představitelkou hlavní
- 2 x dvoudenní skipas
- 2 x poukázku na občersvení
- 2 x vstup do wellnes
www.moninec.cz
...strana 20
.....pokračování na straně 21
SNARK
Luštěte sudoku
a vyhrajte
®
SPRÁVA NEMOVITOSTÍ A REALITNÍ KANCELÁŘ
Aktuální nabídka nemovitostí
k prodeji či pronájmu
www.snark.cz
Setkání rukavičkářů na Dobříši
Většina pamětníků éry velkého podniku – Rukavičkářských závodů –
vzpomíná na Dobříš jako na „město rukavic“. Všichni se ptají: „Kde ty rukavice
jsou?“. Tato otázka se stala hlavním motivem k uspořádání setkání rukavičkářů.
Bývalé vedení tehdejších závodů (pánové Šefránek, Bednář, Dušek a paní
Čepelková) po dvaceti letech pozvalo
bývalé vedoucí pracovníky na informativní schůzku. Záměrem bylo především
společné setkání a ohlédnutí za slavnou historií výroby rukavic. K velkému překvapení se většina pozvaných
schůzky zúčastnila včetně hostů z Abertam a Prahy. Všichni rádi zavzpomínali na staré časy. Odezva byla velmi příznivá.
Hlavním organizátorem tohoto setkání byl pan Josef Šefránek, který se
výrobě rukavic věnuje od vyučení v roce 1948. Poté si doplnil vzdělání
maturitní zkouškou a studiem Vysoké školy ekonomické. Nejdříve působil v Abertamech, poté přešel do dobříšských Rukavičkářských závodů.
V současné době je většinovým majitelem firmy NAPA, spol. s r.o., která
patří mezi největší výrobce rukavic v České republice již od svého založení
v roce 1992. Firma se kromě klasických vycházkových rukavic specializuje
převážně na výrobu řidičských, šermířských, jezdeckých a hasičských
rukavic. Až 70% produkce je dnes
určeno pro zahraniční trh.
Pana Šefránka velmi motivovala
letošní akce při májových slavnostech města Dobříš, kde se za pomoci návštěvníků slavností šila obří
rukavice. Současně ho velmi potěšil
zájem francouzských hostů z Tonnerre, kteří s nadšením v jeho firmě absolvovali exkurzi výroby rukavic. Rád
by využil příležitosti a v rámci příštích oslav uskutečnil svůj plán. „Mám
takovou ideu, že další setkání rukavičkářů by mohlo proběhnout během
oslav. Pozveme prostřednictvím pozvánek všechny bývalé zaměstnance.
Požádáme město Dobříš o vyčlenění prostoru, místnosti či stanu, kde by
setkání probíhalo. Zaměstnanci se nejen potkají, ale svým podpisem stvrdí
svoji účast. Byla by to taková milá vzpomínka na prožitá léta ve výrobě
rukavic“, říká Josef Šefránek. Podporuje také snahu o vytvoření Muzea
rukavic v našem městě. Velmi ho mrzí, že v současné době nejsou vhodné
prostory k vystavení nashromážděných exponátů. Nezavrhuje myšlenku
vystavit tyto exponáty po dohodě s majiteli případně alespoň na oslavách
města při setkání rukavičkářů. Mohl by současně probíhat výklad k jednotlivým strojům. Příjemné by se tak spojilo s užitečným.
Na závěr můžeme jen doufat, že se panu Šefránkovi veškerá přání splní.
Tradiční klasické výrobě rukavic v našem městě přejeme hodně úspěchů.
Bc. Helena Housková
Nově jmenovaní ředitelé škol v Dobříši
Na základě vyhlášení konkurzních řízení na obsazení pracovních míst
ředitelů škol zřizovaných
městem
Dobříš
došlo
s účinností od 1. 8. 2012
ke změně vedení na 2. ZŠ
Dobříš, Školní 1035 a na
ZŠ Dobříš, Lidická 384.
Rada města na jednání
ze dne 21. 6. 2012 jmenovala na pracovní místo
ředitele 2. základní školy
Dobříš paní Mgr. Bohumilu
Pallagyovou. Novou ředitelkou základní školy praktické a základní školy speciální se stala paní Mgr. Irena Pánková.
Vedení 1. ZŠ Dobříš, Komenského náměstí 35, ZUŠ - základní
umělecké školy a vedení všech tří mateřských škol zůstává beze změny.
Zdroj: město Dobříš
2
TZ: Novináři objevovali
krásy regionu
Od Brd k Vltavě
Kreativní Dobříš podruhé
V rámci probíhajícího projektu Společná propagace regionu Brdy – Vltava se uskutečnilo již několik významných aktivit. Na konci května byl
zorganizován presstrip, tedy výlet pro novináře cestovního ruchu, a to do
Povltaví. Odborník na tuto oblast a zároveň průvodce výletu pan V. Pavelčík zaujal svým výkladem stejně jako osada Louisiana, Štěchovice s vodní
elektrárnou, kostel ve Slapech, Garni hotel Petra, Lanový park Slapy, mu-
Novinari v korunach stromu Lanoveho parku Slapy
zea v Prostřední Lhotě a Chotilsku. V červnu podobnými místy putovalo
i školení pracovníků informačních center s cílem zvýšit jejich znalosti o
regionu. Ve stejném měsíci proběhl také regionální veletrh cestovního ruchu, kde v rámci vědomostní soutěže bylo možné vyhrát i let balonem,
který poskytlo balonové muzeum v Chotilsku. Výherkyni první cena udělala
ohromnou radost a podle jejich slov i splnila sen. Druhý presstrip dne 2.
8. byl zaměřen na západní část regionu, a tak došlo na návštěvu Nového
Knína s Muzeem zlata, Památníku Karla Čapka, depozitáře a zámku Dobříš, Wellness centra Svaté Pole, kostelu v Obořišti, Pohádkového domu
v Pičíně, penzionu Nový Rybník a Čechovy stodoly v Bukové. Novinářům
se u nás líbilo, což potvrzují všechny vzniklé články i slova V. Konečného,
novináře serveru novinky.cz. „Podíval jsem se do míst, kam bych asi těžko
zabloudil, moc se mi líbilo v Chotilsku, v kostele v Obořišti, na Dobříši,
Čapkův památník, ale i další lokality, setkal jsem se se zajímavými lidmi,
zapálenými pro svou věc a snažícími se z mála vytvořit hodně. Bez zisku
pro sebe.“
Kromě těchto aktivit byl vydán nový materiál shrnující největší atraktivity
regionu, plánuje se druhé školení pracovníku infocenter a neustále probíhá aktualizace webu na www.odbrdkvltave.cz, kde se nachází i kalendář
akcí celého regionu a nově i tipy na cyklistické výlety.
V rámci projektu začíná vznikat spolupráce mezi aktéry cestovního ruchu, která se bude snad zdárně vyvíjet i do budoucna. Všem, kteří se na
aktivitách projektu podílejí, velmi děkujeme.
.....pokračování z titulní strany
udělat něco pro životní prostředí - odevzdat své vybité baterie a odnést si
speciální designové nádoby na vybité baterie k sobě domů.
Organizátorkou akce kreativní Dobříš je Jana Veselá, kterou jsme požádali o zodpovězení následujících otázek:
Jak vznikla myšlenka zorganizovat akci
tohoto typu?
Na první myšlenku si
ani nevzpomínám, přišlo to tak nějak samo.
Dlouho jsem se o
ruční práce zajímala,
sama zkoušela možné
i nemožné, jezdila po
různých akcích jako
nakupující. Najednou
jsem začala mít pocit,
že všechny akce jsou
stejné, všude jsou
stejní prodejci. To byl
asi impulz. Určitě hrálo roli i to, že jsem na
Dobříši vyrostla a stále žiji v tom, že Dobříš je úžasně živé kulturní město.
Takže místo bylo jasné od začátku. Zároveň jsem byla zvědavá, kolik šikovných lidí se vyklube z těch, které potkáváte na ulici, prostě z místních.
Proč je podle vás o hand made výrobky takový zájem?
Jeden aspekt je určitě originalita, touha mít doma nebo na sobě něco
jedinečného, ne „sériovku", kterou potkám na každém rohu. Dozajista je
v nás historicky zakořeněno řemeslo, je jedno jaké, ale prostě precizní
řemeslná práce, která se u sériové výroby dost často vytrácí.
Co bylo hlavní novinkou na letošním jarmarku?
Zatímco loňský ročník byl zaměřen na textilní techniky, letos jsme trošku
uhnuli od této myšlenky a dali prostor například pletení z pedigu. V Sokolovně vznikaly kouzelné freestylové koše a mísy pod vedením občanského
sdružení Magráta z Českého Brodu.
Jaké typy výrobků návštěvníky nejvíce lákají?
Hitem prvního ročníku byly nákrčníky a šperky z úpletů, které prezentovala značka WILDWAVE a letos byl naprosto nepřekonatelný stánek
Magsbags, kde se nabízely svačinové ubrousky a pytlíky, které jsou praktické a eko. Nemohu opomenout materiál na výrobu, ať látky nebo korálky, většina návštěvníků doma něco tvoří a zásoby materiálu nejsou nikdy
dostatečné.
Jste spokojená s účastí na letošním jarmarku? Můžeme se těšit i příští
rok?
Emoce jsou obrovské. Je dost náročné zorganizovat tuto akci i přesto,
že mám kolem sebe spoustu lidí, kteří mi pomohou. Ale všichni jsme z
akce odjížděli nadšení, spokojení a plni tvůrčí energie. Dobříš si již během prvního ročníku mnoho prodejců chválilo pro atmosféru, která byla
velmi přátelská a pohodová. Rozhodně budeme v akci pokračovat, těšit se
můžete na další ročník v září 2013. Budeme se snažit opět připravit něco
nového, zajímavého, akci posunout dál. Letošním posunem byla tombola
ke vstupence, kde bylo kolem 60 cen od vystavujících. Co to bude příští
rok, tím se necháme překvapit i my sami.
Více na www.kreativnidobris.cz Bc. Helena Housková
Dobříšský letní festival - přálo nám počasí
a potěšil i zájem diváků
Brněnská revivalová kapela U2 Desire ukončila v sobotu o půlnoci třídenní Dobříšský letní festival. Od čtvrtka 26. 7. do soboty 28. 7. jej navštívilo
přibližně 600 diváků. Největší divácký ohlas zaznamenal páteční hudební
program, který nabídl oblíbenou Vypsanou fixu, kultovní Totální nasazení
nebo muzikantské pohlazení v podání Moniky Načevy a Justina Lavashe.
Velmi neobyčejným zážitkem byl i nový
projekt Hi 5 live, který je s Dobříší spřízněn v osobě dj Sunpaji. K naší radosti ale v zájmu publika nezaostával ani
čtvrteční program, který patřil regionální scéně. Kvarteto kapel Eviwat,
Každej rok jinak, V-Pořádku a UHO 13 si přišlo poslechnout asi 200 lidí.
Velice pěkná byla i tři divadelní představení – pohádka, studentské divadlo a hudebně-divadelní skeč. Poněkud menší zájem diváků o tento program lze jistě přičíst i horkému a dusnému počasí, které v sobotu odpoledne panovalo. Následující večerní program ale proběhl již za příjemných
teplot a občasné letní přeháňky, ačkoli bouřky a přívalové deště naplno
řádily všude kolem nás. Diváci si tak mohli na závěr festivalu nerušeně vychutnat hudebně i textově nekompromisní The Prostitutes a známé pecky
irských U2 v podání brněnského revivalu U2 Desire.
Děkujeme všem lidem, kteří na festival přišli. Účinkujícím připravili skvělou atmosféru a nám organizátorům umožnili zažít příjemný pocit, že vynaložená práce nebyla zbytečná.
Děkujeme také všem, bez nichž by nebylo možné celou akci v tomto rozsahu zorganizovat, především Středočeskému kraji za finanční podporu
festivalu, firmě Dokas s.r.o. za technickou pomoc, firmě LRS Zbiroh za
bezplatný pronájem pozemku a všem jednotlivcům, kteří nám nezištně pomáhali.
Za organizátory festivalu Mgr. Jindra Kastnerová,Kulturní středisko Dobříš
Moje rodná Dobříš
Šedesátým rokem žiji v Dobříši. Své město mám celý život ráda. Sice
trochu ztrácí svoji starou poetičnost, ale všichni jistě s přibývajícími léty
vzpomínáme, jak bylo vše krásné za našich dětských let.
Nedávno jsem byla nadšena tím, že jsem sobě i svým dětem, které již
v Dobříši nebydlí, mohla koupit magnetky se starými pohledy Dobříše.
Na lednici mám malou obrazovou galerii s obrázky např. ze San Francisca, Grand Canyonu, Jellowstone, Budapešti, Barcelony a dalších míst,
jež navštívily moje děti. A nyní jsem k nim přidala i magnetky – pohledy
z Dobříše. Jsem ráda, že jsme světoví.
Táňa Krechová
Výtvarné práce Taťjány Krechové
Za organizační tým projektu Mgr. Michaela Doleželová
[email protected], tel.: +420 608 729 787
Objednejte si plochu v tomto periodiku i vy:
Inzerce:
E-mail: [email protected]
Tel.: + 420 724 136 556
Redakce
E-mail: [email protected]
Tel.: + 420 737 615 528
Dobrissko aktualne
30. srpna 2011 13:13:59
www.dobrisskoaktualne.cz
Redakce příjem námětů na články a reportáže telefon 737 615 528, e-mail:[email protected], www.dobrisskoaktualne.cz
Během letních měsíců, do 31. 8. 2012, měli návštěvníci Pohádkové
země v Pičíně možnost shlédnout výtvarné práce paní Taťjány Krechové z Dobříše. Jejím hlavním materiálem jsou květiny. Na požádání české strašidloložky Vítězslavy Klimtové vytvořila paní Krechová mnoho květinových variací na venkovní terase. Celou místnost
ve vnitřních prostorách pak zdobily květinové obrázky.
Vernisáž výstavy, která proběhla již v květnu, uvedl ředitel VÚM
Obořiště Mgr. Vladislav Pleticha společně s paní Klimtovou. Vystavovatelka vedla několik let ve výchovném ústavu v Obořišti výtvarný
kroužek.
K vidění byly nejen obrázky z květin, ale mnoho dalších prací z materiálů, které nabízí sama příroda. Paní Krechová kombinuje paličkovanou krajku se sušenými rostlinami, vytváří velkoplošné obrazce z čerstvých květin i listí,
drátuje či s velkou fantazií využívá například korku k vyrobení rámečků. Inspiraci čerpala především od zemního
umělce Andho Goldswrthyho ze Skotska. Její první setkání se sušenými květinami však proběhlo již v dětství. Na
výstavě mohli návštěvníci obdivovat také přeměnu omalovánek pohádkových příšerek paní Klimtové. Od výtvarnice Taťjány dostaly nový kabát díky využití právě přírodních materiálů.
Autorka prací se věnuje mimo jiné také fotografování. Stejně tak je její vášní oblékání starých panenek. Své práce prezentuje také v různých časopisech. Umělecké sklony jsou patrné v celé její rodině. Tuto výstavu speciálně
věnovala zesnulému bratru panu Josefu Suldovskému, který vydal v knižní podobě dvě kroniky o hornictví.
Ze všech prací paní Taťjány vyzařuje klid a pohoda. Úspěch výstavy je patrný také ze zápisů a vzkazů v knize
návštěv.
Bc. Helena Housková
Redakce příjem námětů na články a reportáže telefon 737 615 528, e-mail:[email protected], www.dobrisskoaktualne.cz
Dobrissko aktualne
30. srpna 2011 13:13:59
Dobrissko aktualne
30. srpna 2011 13:13:59
3
Příbram obdržel Jakub Zamrazil. Za věrnost 10 let byli vyznamenáni Stanislav Foukner, Miroslav Konopásek ml., Milan Krotil, Václav Krotil, Miroslav
Nové sportovně relaxační centrum
v Mníšku pod Brdy
Mníšecký festival vína
V Mníšku pod Brdy vedle tenisových kurtů vzniklo nové sportovně relaxační centrum – Esmarin. Nabízí od podzimu 2012 řadu zážitků pro každého příznivce zdravého pohybu i příjemně stráveného odpočinku.
V nabídce pro sportovce má centrum např. šest venkovních tenisových
kurtů, z nichž dva budou v zimě kryty přetlakovou halou. Mimo jiné bude k
dispozici pevná sportovní hala na badminton, tenis, florbal, volejbal, nohejbal, stolní tenis a další. Centrum disponuje také dvěma víceúčelovými sály,
ve kterých si můžete zacvičit aerobic, jógu a jiné nebo fitness.
Oslavy 130 let Sboru dobrovolných
hasičů Nový Knín „Od historie
do současnosti“
.....pokračování z titulní strany
vzácný host – ministr zemědělství Petr Bendl, kterého Jan Rosák označil
za „vrchního vinaře“. Během celého dne probíhala volná degustace vín. Na
�n�
�
ec�o
�o�o�n�
30. prosince 2011 16:38:21
ns�o
30. prosince 2011 16:40:09
Dne 30. června 2012 oslavili novoknínští hasiči 130. výročí od svého
založení. Z historie v krátkosti uvádíme, že podnět k založení vzešel v minulosti od Čtenářské besedy. Snahou bylo předcházet zničujícím požárům,
Zleva - Jiřina Rosáková, Standa Hložek a manželka moderátora Petra Jančaříka Mirka společně pějí Dajánu
programu bylo mimo jiné vyhlášení výsledků soutěže o šampiona festivalu,
o nejhezčí etiketu či vyhlášení dětské ceny z výtvarné dílny.
Proč právě festival vína? Podle
slov Jana Rosáka
dostala jeho manželka před osmi lety
nápad založit Klub
přátel dobrého vína
(KPDV).
Začali
společně
pronikat do vinařských tajů a po
čase vzniklo Občanské
sdružení
KPDV za účelem
dělat degustace pro
veřejnost, pořádat
Jan Rosák se právě dozvídá, kdo se stal vítězem v soutěži o nejkrásnější etiketu
zájezdy za vínem
do vinařských oblastí i za hranice naší země. Rozhodnutí uspořádat festival vína přímo
v Mníšku pod Brdy bylo jen třešničkou na dortu. „Víno nám bylo sympatické i z toho důvodu, že je to kultivované konzumování alkoholu a ne opíjení“, říká Jan Rosák.
Návštěvníci mohli na akci potkat mnoho atraktivních hostů. Po celou
dobu festivalu byl zajištěn hudební doprovod. Paní Jiřina Rosáková nám
sdělila, že většina jejích přátel se nezdráhá na festivalu neformálně vystoupit. Letos tak přítomným udělala radost Jitka Zelenková. Ovace sklidili
i Karel Štědrý a Standa Hložek. V průběhu odpoledne hrál Classic jazz
memorial. „Zakládáme si na tom, aby se u nás všichni cítili jako doma, aby
mezi pořadateli a návštěvníky byl stálý kontakt. Ze všeho dýchá rodinná
atmosféra, ostatně na řadě pořadatelských prací se podílejí naši rodinní
příslušníci včetně dětí. Když je řeč o dětech, nemůžeme opomenout ani jejich činnost v rámci festivalu. Každoročně je pro ně připravována výtvarná
soutěž. Děti malují pod laskavým okem Zuzky Zápalové – vynikající keramičky, výtvarnice a hlavně naší kamarádky“, dodávají manželé Rosákovi.
Letošního festivalu se zúčastnilo celkem 24 vystavovatelů. V soutěži
o nejkrásnější etiketu zvítězil dovozce portugalských vín. Rozhodla tak
porota – malíř Kristián Kodet a herečka a výtvarnice Iva Huttnerová. Na
otázku jak se rozhodovalo o vítězi festivalu, Jan Rosák odpovídá: „Ještě
před festivalem se výkonný ředitel Ing. Josef Vítek a já – prezident festivalu, to mám hezkou funkci – sejdeme se someliéry a provedeme bodové
hodnocení dodaných vzorků od vinařů. Krásná práce. Tento rok se vítězem, tedy šampionem festivalu, stalo Vinařství Hana a František Mádlovi z Velkých Bílovic.“
Bc. Helena Housková
4
Pro příznivce odpočinku bude k dispozici příjemné a moderní wellness
centrum, kde kromě masáží najdeme například čtyři druhy saun a také
tepidarium s unikátní technologií „sea climate“, tedy mořské klima, která má mimořádně příznivé zdravotní účinky. K relaxaci slouží také malý
bazén (5,5 x 2,5 m) s vířivou částí i plaveckým protiproudem, který bude
také využíván k plavání kojenců a malých dětí pod vedením specializované instruktorky plavání Magdaleny Budníkové (info na [email protected]).
Kurzy začínají 26.září 2012.
Po procedurách si bude možné odpočinout v klidové místnosti nebo si
popovídat s přáteli a občerstvit se v centrální místnosti wellnessu ve tvaru
„amfiteátru“. Péči o tělo pak můžete završit využitím dalších služeb, jako
je kadeřnictví, kosmetika aj.
Návštěvníky Brd jistě potěší možnost ubytování v deseti hotelových pokojích, včetně jednoho svatebního apartmá, a nás všechny pak příjemné
posezení v restauraci s venkovní terasou. O kvalitní gastronomický zážitek se postará mnohým dobře známý tým restaurace Lískovka, která se
do nových prostor z Líšnice přestěhuje. Rodiče menších dětí určitě ocení
možnost poskytnout dětem zábavu v dětském klubu (s možností hlídání) a
na venkovním dětském hřišti.
Již nyní jsou v provozu 3 nové antukové kurty na tenis, kam si může přijít
zahrát každý (nejlépe po předchozí rezervaci). Je také možné zapsat sebe
nebo své děti do tenisové školy. Prakticky každý pracovní den je k dispozici některý z trenérů tenisu a těší se na vás.
Více informací naleznete na www.esmarin.cz.
Pozvánka na: BRDSKÝ FARMÁŘSKÝ TRH
Mníšek pod Brdy
Sobota 15. září 2012,
9.00 - 13.00
náměstí F. X. Svobody
Zelenina, ovoce, masné výrobky,
výrobky z ovčího či kozího mléka,
ryby, rostliny, květiny a další.
Řemeslné výrobky z regionu a okolí.
Soutěž o putovní pohár za
nejlepší KÁJOVY ROZPÍČKY!
_________________________________________________
Pro soutěžící jsou kromě Putovního poháru za nejlepší
Kájovy rozpíčky připraveny i další atraktivní ceny.
______________________________________________________
Místní i okolní zájemci o prodej i účastníci rozpíčkové soutěže
se mohou hlásit na adrese [email protected]
nebo na telefonu 318 592 280.
Více informací k organizaci na www.mnisek.cz
Redakce příjem námětů na články a reportáže telefon 737 615 528, e-mail:[email protected], www.dobrisskoaktualne.cz
které naše město několikrát postihlo. Jedním ze zakládajících členů v r.
1882 byl Josef Kolumbus. Byl zvolen prvním velitelem sboru jako propagátor myšlenky hasičské a později zakladatel několika desítek hasičských
sborů. Byl významným novoknínským občanem a dlouholetým členem
městské rady, prvním starostou Župy Proud 48, která později byla pojmenována na „Župu Kolumbusovu“. Jejím starostou byl plných 41 let. Na jeho
památku byl v roce 1967 při oslavách 85. výročí sboru vybudován v Novém
Kníně památník.
V roce 1889 byl ve Starém Kníně založen vlastní hasičský sbor,
který byl v roce 1960 spojen s novoknínským. V průběhu dalších let se ve
sboru vystřídala řada funkcionářů. Za pomoci tehdejší techniky nasazovali
hasiči své zdraví, obětovali svůj volný čas a nechali i kus svého srdce právě tak, jak je tomu i dnes. Připomeňme některá jména, které možná ještě
někteří občané pamatují: J. A. Harfel, Mikuláš Nevařil, Jan Doubrava, Josef Nevařil, Slávek Filipovský, Ludvík Klouda, Bohuslav Nešuta, František
Pechar, Jaroslav Koza, Bohuslav Zettel, Jiří Zamrazil, Josef Kolumbus,
Václav Filipovský, Václav Vopička, Josef Šáša, Stanislav Hranický, Vladimír Nosákovec, Josef Kalianko, Augustin Filipovský, Josef Černý, František Pechar, Zdeňka Nosákovcová, Miloslava Smělá, Jan Sirotek, Jan
Růžička, František Hovorka, František Křesina, Jan Chmelík, Josef Goliáš, Jaroslav Koza, Jan Loučka, Antonín Drážďanský, Václav Koza, Josef
Oktávec, Vojtěch Ureš, Jiří Ježek, František Velebil, Karel Štrup, Antonín
Čeleda. Současným velitelem je Stanislav Foukner, starostou Miroslav Konopásek. Tolik velice stručně k historii.
Dne 29. 6. 2012 členové Sboru dobrovolných hasičů v Novém
Kníně u příležitosti oslav položili věnce a kytice u památníku ve Starém
Kníně a rovněž na hrob na novoknínském hřbitově zakladateli sboru Josefu Kolumbusovi. V tento den ve Starém Kníně proběhl slavnostní akt
žehnání pamětních stuh na prapory sborů, kterým žehnal pan farář Josef
Andrejčák, O. Cr.. Touto cestou mu ještě jednou zasíláme náš dík.
Samotné oslavy, resp. jejich oficielní část, byly zahájeny dne 30.
6. 2012 v dopoledních hodinách slavnostním otevřením výstavy k historii
hasičského sboru, která byla instalována v prostoru Mincovny v Novém
Kníně. Za perfektně provedenou výstavu děkujeme Petře Lojínové a jejímu kolektivu. Dále následovalo položení věnce k památníku před kostelem
v Novém Kníně, krátké projevy starosty SDH Miroslava Konopáska a starosty města Ing. Tomáše Havlíčka. Zde bylo provedeno dekorování praporů přítomných sborů z Nového Knína, Záborné Lhoty, Prostřední Lhoty,
Libčic, Chotilska, Suchodola, Budínku, Nové Vsi pod Pleší, Milína a Hasičského záchranného sboru Příbram. Slavnostním pochodem průvod pokračoval před hasičskou zbrojnici v Novém Kníně, kde byla uctěna památka
zakladatele Josefa Kolumbuse. Průvod se poté přesunul na stanoviště
oslav. Zde byla předána ocenění řadě našich členů. Čestné uznání OSH
Pechač, Roman Žemlička, Pavel Trefný, Tomáš Kadlec, Michal Hranický,
Tomáš Jarolímek a Jaroslav Šturma. Za věrnost 20 let Marie Kápičková,
za věrnost 30 let Milan Kalianko, za věrnost 40 let Zdeňka Nosákovcová,
za věrnost 50 let Jaroslav Miška a Miroslav Novák, za věrnost 60 let Jan
Cihelka a Jiří Ďuriga.
Za spolupráci a podporu, která se našemu sboru dostává, byla předána řada poděkování místním i okolním firmám. Jedná se o poděkování
společnosti BOBCAT DOOSAN Dobříš, KOVOS Nový Knín spol. s r.o.,
Kovošrot Lorenz, s.r.o., panu Martinu Provazníkovi, panu Beránkovi, spo-
lečnosti 3S – Ing. Nechybovi a paní Maškové, Zemědělské společnosti
Dobříš spol. s r.o., OK-BE Nový Knín spol. s r.o., Lesům ČR, s. p. panu
Milanu Kaliankovi. Samozřejmě, že největší naše poděkování právem náleží Městu Nový Knín.
Pro návštěvníky oslav byla připravena řada akcí a to ukázky cvičení a
zásahu dětského hasičského sboru ČHJ Libčice a SDH Nová Ves pod Pleší, ukázka současné techniky profesionálních hasičů, zásah našich hasičů
spolu s Policií ČR. Na naši žádost byla předvedena rovněž historická technika – stříkačka tažená koňským spřežením, kterou nám ochotně předvedli
hasiči ze Senešnice v dobových uniformách. Z nové techniky byly předvedeny malé bagříky firmy Bobcat Doosan Dobříš. S nimi naši hasiči před časem odvedli obrovský kus práce na likvidaci následků povodní v severních
Čechách, známé Chrastavě.
V rámci oslav byly uspořádány také soutěže v požárním sportu
s PPS 8 „O pohár starosty“ a s PPS 12 „O pohár velitele“. Soutěže s PPS
8 se zúčastnilo 13 družstev, kdy první místo obsadilo družstvo Sedlčan
– muži a družstvo Nová Ves pod Pleší – ženy. O pohár velitele soutěžilo
celkem 18 družstev, kdy na prvním místě se umístilo družstvo Chotilska –
muži a Nové Vsi pod Pleší – ženy.
Na své si přišly i děti, které si s radostí zařádily v pěně, která byla vytvořena speciálním přístrojem. Určitě všem v parném dni prospělo osvěžení
historickou motorovou stříkačkou, kterou nám předvedli hasiči z Budínku.
Nejdůležitější však bylo dodržování pitného režimu v tropickém vedru.
Ve večerních hodinách se uskutečnil koncert skupiny KARÁT
REVIVAL. Pan F. Snopek opět nezklamal a předvedl hvězdné letní nebe
v záplavě ohňostroje. Zlatým hřebem a zlatou tečkou na závěr oslav byla
„hasičská fontána“ nacvičená našimi hasiči – podsvícené proudy vody vytvářely romantický vodní tanec za hudby z cyklu „Má vlast“. Úžasný zážitek
…
Co napsat k těmto oslavám na závěr? Veliké díky za vynaložené
úsilí a podporu všem, kteří se jakkoliv podíleli na přípravách a průběhu
oslav ve vskutku velkolepém provedení.
Všichni proto přijměte ještě jednou naše poděkování a vděčnost.
SDH Nový Knín - O. K.
Redakce příjem námětů na články a reportáže telefon 737 615 528, e-mail:[email protected], www.dobrisskoaktualne.cz
Dobrissko aktualne
30. srpna 2011 13:13:59
Dobrissko aktualne
30. srpna 2011 13:13:59
5
VÁS ZVE NA NÁSLEDUJÍCÍ AKCE:
ZÁŘÍ 2012
1. 9. sobota Karneval na téma „Mořský svět“
SK Vlaška Dobříš, www.vlaska.cz, 602 102 093
Dobrissko aktualne
30. srpna 2011 13:13:59
1.9. sobota Bike Fight 2012 – 3.ročník závodů free style BMX, skate
park Dobříš D Fight
o.s., 724 302 203
1. 9. sobota ŠTRŮDL 2012
Divadelní a hudební
festival, spolek Rorejs
Mníšek pod Brdy
2. 9. neděle Vernisáž výstavy
Jitky Štanclové
- kresby a objekty
Mníšek pod Brdy –
areál Skalka,
od 15 hod.
7. 9. pátek
DOBŘÍŠKÉ ZÁŘENÍ:
vernisáž výstavy a
společenský večer
Pastorační centrum sv. Tomáše,
Dobříš, www.farnostdobris.cz
8. 9. sobota Jarmark regionálních produktů město Dobříš,
www.mestodobris.cz, 318 533 310
8. 9. sobota Vernisáž výstavy Jiřího Skořepy
– obrazy klášter na Skalce – Mníšek pod Brdy
8. a 9. 9.
Dny evropského dědictví 2012 v kostele sv. Václava
(nedělní koncert – soubor MUSICA ORGANUM)
9. 9. neděle Zahradní slavnost RC Dobříšek, od 15 hodin
www.dobrisek.webnode.cz
Přijďte s námi oslavit začátek školního roku, vybrat si z naší nabídky.
Čeká na vás bohatý program pro celou rodinu včetně „ochutnávky“
některých našich kroužků, přihlásit se na jednotlivé kroužky a osobně
poznat naše lektory. V novém školním roce se můžete těšit na kurzy
Moderních tanců, hudební školy Yamaha, angličtiny pro děti i dospělé,
výtvarné kroužky a další zajímavé programy.
15. 9. sobota Svatováclavské slavnosti na zámku
Zámek Dobříš, www.zamekdobris.cz, 318 521 240
15. 9. sobota Parní vlak Praha-Dobříš a Dobříš-Malá Hraštice
ČD a.s.KCOD Praha, www.parnijizdy.ic.cz
15. 9. sobota Den otevřených dveří v Aerobik studiu Dobříš
Aerobik studio Orel, oreldobris.cz, 603 904 952
15. 9. sobota Čtvrtý Brdský farmářský trh
Náměstí F.X. Svobody, Mníšek
pod Brdy
15. a 16. 9.
Podbrdské psí závody Hill´s
Cup – finále
Pesoklub Dobříš, SHK ČR a TJ
Sokol Maxičky
[email protected],
777 166 632
16. 9. neděle 5.ročník BĚHU NADĚJE
Humanitární sportovní akce,
Mníšek pod Brdy
16. – 22. 9.
Evropský týden mobility
– Den bez aut
D Fight o.s. a město Dobříš,
724 302 203
22. 9. sobota Koncert skupiny VÝČEP – Mníšek pod Brdy
Amfiteátr u Hostince Káji Maříka
22. 9. sobota Svátek barevného listí
- prezentace Naučné stezky Karla Čapka ve Staré Huti
Památník K. Čapka, 318 522 265
22. 9. sobota Brdský terénní 1/2 maraton
BRDMAN ADVENTURE, www.brdman.cz
28. 9. pátek 2.ročník malování ve strži
Památník K. Čapka ve Staré Huti
29. 9. sobota Cena města Dobříše na zámku
6
Dobrissko aktualne
30. srpna 2011 13:13:59
Omyly pana učitele Bureše
Kulturní středisko a město Dobříš, 318 521 302
29. 9. sobota Drakiáda na louce za Bzdinkou
ZO KSČM Dobříš, p. Plevka, 606 829 969
30. 9. neděle DOBŘÍŠKÉ ZÁŘENÍ
– koncert na Zámku Dobříš
- soubor Musica Podberdensis
www.farnostdobris.cz, 318 521 677
ŘÍJEN 2012
1. – 5. 10.
Týden veřejných knihoven
Městská knihovna Dobříš, 318 520 763
3. 10. středa Pojďme tvořit na hřiště (Dny zdraví),
řemeslnický jarmark
město Dobříš a RC Dobříšek, 318 533 308
5. 10. pátek
Den seniorů – Pečovatelská služba Dobříš
www.mestodobris.cz, 318 522 874
6. 10. sobota Putování za brdským duchem Fabiánem
- sportovní hala Dobříš
Klub českých turistů, www.ktc.cz,
603 869 664
6. 10. sobota Drakiáda nad rybníčkem
Bzdinka
TJ Sokol Dobříš,
www.sokoldobris.com,
774 210 868
6. 10. sobota 5. Brdský farmářský trh
Náměstí F. X. Svobody,
Mníšek pod Brdy
7. 10. neděle Vernisáž výstavy
Stanislava Chládka
Aleutské ostrovy – fotografie
Klášter na Skalce – Mníšek pod Brdy
13. 10. sobota Jarmark regionálních produktů – ukončení sezóny
město Dobříš, www.mestodobris, 318 533 310
18. 10. čtvrtek Taneční veselice v KD Dobříš
ZO KSČM Dobříš, p. Plevka, 606 829 969
20. 10. sobota Den stromů v Boroticích
- zábavný program pro děti
Občanské sdružení Stéblo, www.steblo.org
20. 10. sobota Lampiónový průvod pohádkovým lesem
RC Dobříšek, zámek Dobříš a SNARK
28. 10. neděle Pietní akt – den vzniku samostatného Československa
město Dobříš, www.mestodobris.cz
28. 10. neděle Kladení věnců na památku padlých v 1. světové válce
Nový Knín, www.mestonovyknin.cz
Radní města Dobříše a vysokoškolský učitel pan Jan Bureš již podruhé rezignoval na členství v ČSSD.
A nijak mu nevadí fakt, že za sociální demokracii kandidoval PhDr. Jan Bureš jako lídr kandidátky v
Dobříši v komunálních volbách 2010. Pod heslem „Změna, které můžete věřit“ šel do voleb jako kandidát na starostu v roce 2010. A přesto, že ČSSD v posledních komunálních volbách dosáhla historického
úspěchu a měla šanci získat post starosty města, doktor Bureš této jedinečné příležitosti nevyužil a
realizovat skutečnou změnu v Dobříši se neodvážil.
Volební úspěch, který umožňoval ČSSD získat křeslo starosty, navíc Dr. Bureš znevážil větou: „Nedomníváme se ale, že máme mandát k vytlačení vítěze voleb do opozice a nepovažujeme to pro kulturu
politiky v našem městě za seriózní.“ Více zde: http://www.cssd-dobris.cz/news/dopis-volicum/.
Po loňských komunálních volbách J. Bureš otevřeně přiznal, že se starostou města nikdy stát nechtěl.
Úspěch ve volbách byl proto pro něho nepříjemným překvapením. Opuštění volebních hesel, volebního programu a odhození povolebních možností „realisticky“ přenechal jiným. Jakoby mu na městě
vůbec nezáleželo. V povolebním vyjednávání s ODS následně Dr. Bureš bezostyšně přistoupil na „odsunutí“ MUDr. Stanislava Holobrady mimo vedení města. A to i přesto, že ve volbách dostal MUDr.
Holobrada nejvíce hlasů ze všech kandidátů ČSSD a přeskočil tak i lídra kandidátky.
Snahou o další eliminaci konkurence v osobě MUDr.Holobrady je i návrh na vyloučení z Místní organizace ČSSD Dobříš. Důvodem pro vyloučení MUDr. Holobrady je jeho podpis pod výzvou, aby vedení města vysvětlilo tak zvanou kauzu Západní zóna.
I když možná PhDr. Bureš odmítá nejen za tento průšvih přijmout odpovědnost, tak pro MUDr. Holobradu je důležité, aby se nejen jeho voliči
dozvěděli, proč má město Dobříš platit statisíce, či dokonce miliony korun a proč je uvalena exekuce na městský majetek. Čí chybu to skrýváte
pane učiteli Bureši? To dáváte pěkný příklad svým studentům, když ty, který se chtějí dozvědět, co se děje s veřejným majetkem, vylučujete a
snažíte se je tak umlčet. Ještě že nežijeme v 50. letech, kdy se za odlišné názory a protivení se stranické většině dokonce popravovalo.
Cílem vyloučení MUDr. Holobrady z ČSSD přitom nebylo nic jiného, než snaha nahradit jej na kandidátce ČSSD do krajských voleb letos na podzim. Vnitrostranický puč na okresní konferenci na konci měsíce června 2012, podporovaný platformou protikandidátů, PhDr. Bureš ale neustál a
lidsky ani nezvládl. Přímo na konferenci a později i v několika periodikách nepřátelských vůči ČSSD teatrálně vystoupil s kritikou. Následně i již
podruhé ukončil členství v ČSSD. Mimochodem, i poprvé PhDr. Bureš opustil ČSSD poté, co nebyl zvolen na místo v krajské kandidátce ČSSD,
které si přál a které by mu dávalo možnost dostat se do krajského zastupitelstva. Můžeme se jen domnívat, že mocenské ambice PhDr. Bureše
jsou vyšší, než je křeslo starosty Dobříše a že k dosažení těchto cílů neváhá využít podpory od kontroversního Filipa Bušiny, který podle celé
řady svědectví stál za červnovým pokusem o vnitrostranický puč v příbramské ČSSD. Patrně je tato platforma pro PhDr. Bureše přijatelnější a
větší zárukou politického růstu.
René Hlavatý ČSSD Dobříš
Kučera
STŘECHY
Střechy Kučera
Kompletní dodávka střech:
klempíři, pokrývači, tesaři.
- montáž a prodej veškerých střešních krytin, střešních
oken, tepelných izolací, výroba, nátěry klempířských prvků
- demontáž a výstavba komínů – revize komínů
- tesařské práce
- sádrokartony
LISTOPAD 2012
8. 11. čtvrtek Dny poezie, Báseň a já
- veřejné čtení ve Velbloud café
Městská knihovna Dobříš, www.knihovna.dobris.net
10. 11. sobota Oslava narozenin RC Dobříšek, od 16 hodin
- divadelní představení pro děti
RC Dobříšek, www.dobrisek.webnode.cz
10. 11. sobota Sokolský country bál, od 19 hodin v Sokolovně
TJ Sokol Dobříš, www.sokoldobris.com
23. – 25. 11.
Vánoční výstava v Mincovně
Nový Knín, www.mestonovyknin.cz
24. 11. sobota 8. turnaj v deskových hrách
- Pastorační centrum sv. Tomáše, Dobříš
Zlatý list, www.zlatylist.org
24. 11. sobota VEZAH na Dobříši – městská hra pro děti a mládež
Zlatý list a Minnehaha, www.zlatylist.org
30. 11. pátek Rozsvícení vánočního stromu
Nový Knín, www.mestonovyknin.cz
H R A N ATÁ 8komora
P Ř I C H Á Z Í PASIV-HLswiss
TROJsklo a TROJité těsnění
v OSMIkomoře
špičkový teplý
meziskelní rámeček
-V
objednejte okna a vyhrajte
automobil ŠKODA CITIGO
přijď te si pro LETNÍ SLEV Y již teď
Mobil: 777 084 736 E-mail: [email protected]
www.strechy-kucera.wz.cz
Vančurova 1658, DOBŘÍŠ • telefon: 773 360 028 • Na Potůčku 41, SEDLČANY • telefon: 773 360 025
Žežická 522, PŘÍBRAM • telefon: 773 360 065 • e-mail: [email protected] • w w w.okna.eu
KVALITNÍ BRIKETY, PELETY, PALIVOVÉ DŘEVO
A DŘEVĚNÉ UHLÍ
a od una
cen
t
/
č
-K
00,
4
.
4
.
.
*platnost do vyprodání zásob
Příjem inzerce telefon 724 136 556, e-mail:[email protected], internetové stránky www.dobrisskoaktualne.cz
Dobrissko aktualne
30. srpna 2011 13:13:59
Redakce příjem námětů na články a reportáže telefon 737 615 528, e-mail:[email protected], www.dobrisskoaktualne.cz
7
Největší výběr renolit dekorů imitací dřeva
a barev v ČR u sekčních, posuvných, dvoukřídlých vrat a dveří.
Venkovní žaluzie isotra
CETTA 50-80, 80 Flexi
ZETTA 70,90, SETTA 65,90
Rolety, žaluzie, stínící technika
Moderní a praktické zastínění
výrobních hal,reprezentačních budov, bytových zařízení jakéhokoli charakteru.
[email protected] mob: 737 847 594
NOVÁ KOLEKCE LÁTEK MARKÝZ NA MÍRU
www.lksystem.cz
AKČNÍ CENY VRAT
LKSYSTEM.CZ, s.r.o., Staroknínská 310, 262 03 Nový Knín
NA
VY
MO BRA
N
DE
LY É
-1
5%
Doprava ZDARMA v regionu
Příbramsko a Dobříšsko!
8
Dobrissko aktualne
30. srpna 2011 13:13:59
Centrum oken a dveří - Příbram, ulice Čs. armády 29,
telefon 777 119 970, e-mail: [email protected]
www.centrumokenadveri.cz
Castingy po celé
České republice!
Další ročník prestižní soutěže krásy
Look Bella 2012 je již v plném proudu.
Do této chvíle se zaregistrovaly stovky mladých dívek a chlapců. Vítězem
volby nejzajímavější tváře roku může
být každá krásná dívka či muž ve věku
do 25 let. Těm nejlepším se otevřou
dveře do světa modelingu, fotomodelingu a předváděcích mol. Dívka i muž
LOOK BELLA 2012 získá nejen titul
z uznávané soutěže, ale i hodnotné
ceny. Už za několik dní přitom začínají
veřejné castingy v krajských městech
České republiky, na které můžete přijít
i Vy!
LOOK BELLA 2012 přináší i módní
přehlídky luxusních značek
„Do soutěže se mohou přihlásit
všechny zajímavé dívky od 15 do 25
let s minimální výškou 170 cm a mladí pánové od 17 do 25 let s minimální
výškou 180 cm“, upřesňuje podmínky
přihlášení Ing. Martin Špaček, ředitel pořadatelské agentury Prestige
Models. Profesionální soutěž krásy
LOOK BELLA 2012 je již devátým
pokračováním volby nejzajímavější a
nejkrásnější tváře, které se tradičně
zúčastní mnoho mediálně známých
hostů. Luxusní event doprovází veřej-
OTEVŘETE TY SPRÁVNÉ DVEŘE...
Právě nyní!
LOOK BELLA 2012:
né castingy v krajských městech České republiky, módní přehlídky světově
známých značek, slavnostní zahájení
a velkolepé finále v Praze v luxusních
prostorách pražského hotelu Hilton.
Vítězové a vítězky soutěže LOOK
BELLA jsou dnes velmi úspěšné. Důkazem toho je například Česká MISS
2007 Lucie Hadašová, která se umístila na 2. místě modelingové soutěže
LOOK BELLA 2004 nebo Muž roku
Slovenské Republiky 2009 Peter Menky, který se umístil na 1. místě soutěže
LOOK BELLA 2009. Peter Menky se
v roce 2010 stal i Nejkrásnějším mužem světa Manhunt International a
stále je světově uznávaným modelem.
Z každého ročníku se vždy 2 - 3 finalistky probojují do finále České Miss a
vyhrávají soutěže krásy po celé ČR.
Více informací, termíny a místa
castingů najdete na
SNARK
®
SPRÁVA NEMOVITOSTÍ A REALITNÍ KANCELÁŘ
Specialista na nemovitosti v regionech Praha, Praha – západ a Příbramsko
REALITNÍ KANCELÁŘ
Prodej nových bytů 2+kk, OV, 5160m2 s balkonem/ předzahrádkou,
Dobříš
Prodej chaty 3+1 se zahradou,
Kozí Hory u Nového Knína
Cena: 1.500.000,-
Cena:
Kč
Prodej novostavby 3+1 s garáží,
Buková u Příbramě
Cena:
2.400.000,- Kč
Prodej bytu 2+kk, OV, 43m2 ,
Dobříš
Cena:
1.098.000,- Kč
695.000,- Kč
Prodej rodinné usedlosti s
pozemky,Druhlice
Cena:
4.250.000,- Kč
Prodej RD 2+1 s možností půdní
vestavby,Dobříš
Cena:
3.200.000,- Kč
Prodej RD 4+2 se zahradou
nedaleko centra,Příbram
Cena:
3.300.000,- Kč
Prodej nového RD 4+kk/T v klidné
části města,Dobříš
Cena:
3.995.000,- Kč
Prodej nebytového prostoru
115m2 v centru města,Dobříš
Prodej st. pozemku 6026m2
ke komerčním účelům, Dobříš
Cena: 2.990.000,-
Cena: 800,-
Kč
Prodej novostavby RD 4+1 s
velkou zahradou,Lhota u Příbramě
Cena:
2.800.000,- Kč
Kč/m2
Prodej nových bytových jednotek
1+kk až 5+kk Dobříš
Cena již od:850.000,-
Kč
Dobříš (naproti poště), Komenského nám 412,
tel.: 318 522 722
Praha 4, Budějovická 601/128,
tel.: 261 216 020
Tel.: 608 61 81 61
www.snark.cz
www.look-bella.cz!
Příjem inzerce telefon 724 136 556, e-mail:[email protected], internetové stránky www.dobrisskoaktualne.cz
Příjem inzerce telefon 724 136 556, e-mail:[email protected], internetové stránky www.dobrisskoaktualne.cz
Dobrissko aktualne
30. srpna 2011 13:13:59
9
Penzion a restaurace Nový Rybník, Obořiště
VÍTÁME VÁS ...
MOUDŘÍ MYSLÍ
NA DRUHÉ VÍC,
NEŽ SI MYSLÍTE
NABÍZÍME:
HELENA LANGŠÁDLOVÁ
kandidátka na hejtmanku
- ubytovací kapacitu 50 lůžek ve 13 nově zařízených pokojích
s vlastním příslušenstvím
- celodenní možnost stravování v restauraci a přilehlých saloncích
- možnost posezení a venkovního grilování na terase či v altánu
- pořádání svatebních hostin, rodinných oslav, firemních akcí.....
- tenisový kurt, hřiště na plážový volejbal, fotbal a sauna
RADEK VYSTYD
kandidát do krajského zastupitelstva
Plastová okna a dveře
od českého výrobce ve Vašem regionu
NEDROPLAST s.r.o.
OTEVŘENO DENNĚ PO CELÝ ROK !
rodinná firma s 20ti lety zkušeností v oboru
Nedrahovice 52, 264 01 Sedlčany
Ať už se rozhodnete strávit ve zdejším kraji dovolenou
nebo přijedete pracovně, neváhejte a zastavte se u nás
na krátké občerstvení, oběd nebo nocleh.
( zelená linka ZDARMA: 800 138 428
www.nedroplast.cz
tel. 318 877 180, fax 318 877 190
e-mail: [email protected]
výroba * doprava * odborná montáž
Obořiště 53, 262 12
Tel.: 318 523 562 , 724 858 626
www.novyrybnik.com
e-mail: [email protected]
PLASTOVÁ OKNA A
PLASTOVÉ DVEŘE - vchodové i balkónové
- značkové 5 a 6 komorové profily
- celoobvodové kování
SIEGENIA AUBI s mikroventilací
- 6 komorový
profil + trojsklo
TĚŠÍME SE NA VÁS !
- 5 komorový
profil + dvojsklo
- tepelně-izolační dvojsklo Ug=1,1 W/m2K
- tepelně-izolační trojsklo Ug=0,7 W/m2K
zednické začištění * parapety * stínící technika
Nová vzorková prodejna v Příbrami
se nachází v blízkosti vlakového a autobusového nádraží na adrese
Čs. Armády 29, 261 01 Příbram
tel. 777 119 970, e-mail: [email protected]
"
Doprava v regionu Příbramsko, Dobříšsko, Sedlčansko a Voticko ZDARMA !!
"
"
"
Váš kupón na slevu: 40 % na plastová okna a dveře
www.dokas.cz
Nezávaznou cenovou nabídku Vám vypracujeme do 3 pracovních dnů
"
Dobrissko aktualne
30. srpna 2011 13:13:59
Příjem inzerce telefon 724 136 556, e-mail:[email protected], internetové stránky www.dobrisskoaktualne.cz
"
10
Příjem inzerce telefon 724 136 556, e-mail:[email protected], internetové stránky www.dobrisskoaktualne.cz
Dobrissko aktualne
30. srpna 2011 13:13:59
11
Rozhovor s kandidátem na hejtmana
Středočeského kraje, příbramským starostou
MVDr. Josefem Řihákem
Kdo pozorně sleduje, jak se za posledních šest let změnila Příbram, a kolik užitečných projektů zde realizovali, pro toho určitě není překvapením skutečnost, že středočeská ČSSD
nominovala kandidátem na krajského hejtmana příbramského starostu MVDr. Josefa Řiháka. „Mým cílem je přesvědčit občany, že kraj vedený sociální demokracií dává lidem jistoty
například v podobě kvalitní dopravní obslužnosti, plně funkčních a spolehlivých oblastních
nemocnic a středních škol, či investic do zkvalitňování infrastruktury. Chceme voličům nabídnout spravedlivou alternativu k Nečasově vládě, která na jedné straně zvyšuje daně, či
snižuje důchody a sociální dávky zdravotně postiženým, a na druhé straně se chystá darovat
desítky miliard církvi. A zatímco u nás nyní téměř mizí střední třída, která se čím dál hlouběji propadá do chudoby, rostou
majetky těch nejbohatších,“ říká příbramský starosta Josef Řihák.
Ě
V
NO TECHNICKÉ PORADENSTVÍ
Město Příbram pod vaším vedením v posledních letech nebývale vzkvétá. Kterých úspěšně realizovaných projektů si
nejvíce ceníte a jak se vám na tyto stavby podařilo získat peníze?
„Aniž bych chtěl nějak upřednostňovat některé realizované stavby tak pro budoucí spokojený život obyvatel Příbrami
bude mít asi největší význam zateplení a výměny střech či oken v domech s pečovatelskou službou ve školních objektech.
Tím, že se nám povedlo snížit energetickou náročnost provozu těchto budov, ušetříme v budoucnu spoustu peněz. Podobně si vážím také investic do modernizace Březohorského sídliště, kde se nám podařilo získat peníze z fondů Evropské
unie nejen na opravy silnic, chodníků, či výstavby nových parkovišť, ale tyto peníze mohli získat i družstva vlastníků bytů, která je mohla využít na opravy svých
nemovitostí. Radost mám také z toho, že se nám v Příbrami povedlo modernizovat autobusové nádraží, že jsme zde vybudovali novou pěší a odpočinkovou zónu a
v neposlední řadě jsem rád, že se nám v nejbližších dnech podaří dokončit kompletní opravy obou největších příbramských náměstí. Dobrých a užitečných projektů
jsme ale za těch šest let, kdy jsem v Příbrami starostou, realizovali mnohem víc.
A kde jsme na to vše získali peníze? Snažili jsme se co nejvíce využít možnosti, které nám nabídly rozvojové fondy Evropské unie. Vytvořili jsme si zásobník
projektů a vždy, když se objevila nějaká výzva, přihlásili jsme se do ní s konkrétní stavbou. Občas jsme neuspěli, ale příležitosti, na které se nám podařilo získat
dotaci, jsme využili maximálně. Rozhodně jsme zadlužování. Město Příbram má jednu z nejnižších dluhových služeb ze všech českých měst. A přitom jsme nemuseli
zdražovat nájemné v městských bytech. Ani například daň z nemovitosti, jako to udělali jinde, aby získali od občanů peníze do městské pokladny.“
·
·
·
Jaký máte recept na to, jak vést Středočeský kraj?
„Po událostech, ke kterým došlo, nebude snadné získat opět důvěru občanů. Mám ale rád velké výzvy a pokusím se o to. Myslím si, že je za mnou vidět kus práce
a že se tak mohu opřít o tento poctivý základ. Mým heslem v Příbrami je šetřit, šetřit a zase šetřit. Už v době, kdy nás ještě vláda neinformovala o tom, že se blíží
krize, jsme snížili o 10 až 20 procent příspěvky organizacím zřizovaným městem. A tím jsme zlepšili hospodaření města. Město Příbram dokazuje, že hospodařit se
dá dobře i bez dluhů aniž by se přitom musely zastavit investiční akce. Podobně bych chtěl vést i Středočeský kraj. Soustředit se na úspory na provozních výdajích
tam, kde to bude možné. A na druhé straně investovat do budoucnosti – zateplovat školy, domovy důchodců či dalších objektů v majetku. Zároveň ale bych chtěl
zachovat všechny výhody pro běžné občany – to je kvalitní dopravní spojení, fungující zdravotní péče, opravy komunikací.“
Realizace venkovního zateplovacího systému
Montáž sádrokartonu
Kompletní výstavba rodinných domů
Kontakt realizace: +420 602 379 159
e-mail: [email protected]
STAVEBNINY A SPECIALIZOVANÝ
MALOOBCHOD IZOLACÍ
•
•
•
•
•
•
•
•
Pórobetonové tvárnice
Sádrokartony , OSB desky
Kari sítě
Hydroizolace
Betonové výrobky
Maltoviny
Stavební chemie
Nářadí
SLEVA AŽ 60% NA VYBRANÉ
TYPY SKELNÝCH VAT
·
·
·
·
Polystyren
Minerální vata – skelná i čedičová
Desky pro podlahové vytápění
Veškeré příslušenství
www.stavebniny-rychle.cz
Kontakty: CJ izolace s.r.o.
Příbramská 506
263 01 Dobříš
Mobil: +420 602 194 344
+420 608 493 493
E-mail: [email protected]
[email protected]
Pracovní doba: Po - Pá 7:00 - 17:00, So 8:00 - 12:00
12
Dobrissko aktualne
30. srpna 2011 13:13:59
Příjem inzerce telefon 724 136 556, e-mail:[email protected], internetové stránky www.dobrisskoaktualne.cz
Příjem inzerce telefon 724 136 556, e-mail:[email protected], internetové stránky www.dobrisskoaktualne.cz
Dobrissko aktualne
30. srpna 2011 13:13:59
13
Vaše realitní kancelář
pro Dobříš, Příbram, Mníšek a okolí
NABÍZÍME
Naše služby pro Vás
Projektování elektrických
zařízení a staveb
▪ distribuční vedení NN, VN, VVN
▪ transformační stanice
▪ rozvodny
▪ průmyslové elektrické rozvody
▪ řídicí systémy
▪ veřejné osvětlení
Energetické sítě
▪ energetické stavby
KOMPLEXNÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ
Geodetické práce
▪ inženýrská geodézie
▪ činnosti odpovědného geodeta
▪ katastr nemovitostí
Hydrogeologické studie
a revitalizace vodních toků
Vodohospodářské stavby
▪ projektování a realizace
inženýrských sítí, vodovodů
a kanalizací
ENERGON Dobříš, s.r.o., Průmyslová 1665, 263 01 Dobříš
tel.: 318 520 597, fax: 318 520 789, e–mail: [email protected]
Stavební a zemní práce
▪ projektování a realizace
pozemních staveb
Zapůjčení stavební mechanizace
Nabízíme kompletní řešení Vaší
situace od projektové dokumentace
až po realizace staveb včetně všech
souvisejících služeb.
www.energon.cz
VÝKUP KOVŮ
PŘÍBRAMSKÁ 506, DOBŘÍŠ
(v areálu zemědělské společnosti)
DIGITÁLNÍ VÁŽENÍ
AUTOVÁHA
MOŽNOST ZPRACOVÁNÍ A ODVOZU VĚTŠÍHO MNOŽSTVÍ OD VÁS
STŘELTE SVŮJ ODPAD
- vedení evidence vlastníků bytů a nebytových prostor
- předpis záloh a služeb, výběr a evidence plateb do fondu oprav
(popř. dalších fondů upravených stanovami a dalšími interními předpisy)
- vedení podvojného účetnictví týkajícího se nemovitostí
spravovaných dle smlouvy
- roční vyúčtování zálohových plateb za služby poskytované
Malá Hraštice: Přízemní rodinné
s užíváním bytů a nebytových prostor
domy 3+KK na klíč vč. pozemku.
- vymáhání dlužných plateb
Cena 2.799.999,-- Kč + provize RK
- vedení přehledu neplatičů
- dodávky služeb spojených s užíváním bytu a nebytových
- zajištění pravidelného úklidu společných prostor domu,
chodníků a zelených ploch
- odečty, popř. výměny vodoměrů či poměrových měřidel
- revize technických zařízení dle příslušných ČSN a předpisu
státního odborného dozoru
- běžná údržba, provoz a opravy technologických zařízení
- převod členských práv v bytových družstvech
Dobříš: Slunný byt 3+1 se dvěma
- transformace družstva do společenství vlastníků jednotek
balkóny.
a další služby
Cena 1 449.000,- Kč + provize RK
REALITNÍ KANCELÁŘ
- prodej, nákup a pronájem nemovitostí
- výhodné financování při nákupu nemovitostí
- výhodné pojištění nemovitostí
- odhad ceny nemovitosti pro účely prodeje, dědictví, zástavy
- kompletní právní servis
- zajištění rekonstrukce a opravy prodávaných
i nakupovaných nemovitostí
Dobříš: Novostavba příjemného
rodinného domu 4 + kk.
Cena 5.100.000 Kč vč. provize RK
železo, litina, hliník, měď, mosaz, olovo, bronz, nerez,
katalyzátory, kabely, chladiče, elektromotory atd...
OTEVŘENO PO - NE 9 - 16 HOD.
TEL.: 775 605 977
VÝKUP EUR PALET!!!
www.vykupkovu.eu
14
Dobrissko aktualne
30. srpna 2011 13:13:59
Příjem inzerce telefon 724 136 556, e-mail:[email protected], internetové stránky www.dobrisskoaktualne.cz
SVĚTOVÁ JEDNIČKA
V REALITÁCH
Plk.B.Petroviče čp. 86 / Dobříš, PSČ: 263 01 [email protected] / +420 602 545 577
Dobříš: Hezký byt 2+KK 57 m2.
Cena 1.100.000 Kč vč. provize RK
Příjem inzerce telefon 724 136 556, e-mail:[email protected], internetové stránky www.dobrisskoaktualne.cz
Dobrissko aktualne
30. srpna 2011 13:13:59
15
12
ANO
- sociálnímu státu
RSDr. Josef Hála
starosta městyse
Jince
13
Ing. Josef Vondrášek
starosta města
Rožmitál p/Třemš.
28
BiosNOVĚ
Dobříš s.r.o.
V PRODEJI
Tradiční
výrobce a dodavatel
- církevním restitucím
- důchodové reformě vlády
- bezhlavému utrácení na úkor
učitelů, lékařů z ostat. občanů
Kraj potřebuje pracovité lidi, využijte právo kroužkovat.
Střechy Bios
Koupelny
různé druhy ventilátorů
čerpadla, vodárny a nautily značek
Sigma, Grundfos, atd.
dřevěných střešních
konstrukcí
Produkty
Bios
l zahradní technikaDřevoprodej
a zahr. hadice
stavebnívazníky
chemie
l podlahové vytápění Rehau
• dřevěné příhradové
a
krovy
LB CERAMIC SYSTEM l podlahové vytápění Ivar včetně
• střechy na klíč (pokrývačské
zapůjčení lisovacích kleští
- technologické
postupy
a klempířské
práce, hromosvody)
Bios
l prodej svařovacíTruhlářství
techniky
pokládky obkladů a dlažeb
svářecí dráty, prodej elektrod
• dřevoprodej
(řezivo, palubky,
zeměřené zejména na
l sanitární keramika, koupelnový
OSB desky, koupelny,
barvy) bazény,
nábytek, vany, masáž. boxy a panely,
podlahy,
• zakázkovéodhlučněné
truhlářství
sprchové vaničkyKámen
a kouty
Bios
balkony a terasy
Kotle
l
chemické
kotvy
• přírodní kámen (obklad, dlažby, dekorace)
l boilery Dražice, Tatramat - el. a kombi.,
náhradní díly do boilerů
l montážní pěny, silikony a tmely
l řezné a brusné kotouče
l ohebné připojovací nerezové trubky
systém CATS
l potrubí odpadní PVC, HT, KG
Pracovní obuv
vodovodní plast. PPR, pozink a potrubí
ETKA 31
VM collection
UT měd, Fe
l
l
Kvalitnější obuv
nehledejte,
protože ji
nenajdete !!!
MONTÁŽE
- instalatérské, topenářské
- obkladačské
- kompletní rekonstrukce
koupelen a bytových jader
NE
- bezplatné zdravotní péči
- rovnému přístupu k seniorům
- bezplatnému veřejnému školství
tel./fax: 318 822 116, tel.: 739 451 790, tel.: 739 451 791
www.frantisekskalicky.cz
PRODEJ
Bios Dobříš s.r.o.
Tradiční výrobce a dodavatel
dřevěných střešních konstrukcí
• dřevěné příhradové vazníky a krovy
• střechy na klíč (pokrývačské
a klempířské práce, hromosvody)
• dřevoprodej (řezivo, palubky,
OSB desky, barvy)
• zakázkové truhlářství
• přírodní kámen (obklad, dlažby, dekorace)
Střechy Bios
Dřevoprodej Bios
Truhlářství Bios
Kámen Bios
kotle na plyn,
pevná paliva,
elektrické
- vodoinstalatérský materiál
- topenářský materiál
- vybavení koupelen
- nářadí pro řemeslníky
Dělostřelecká 344, Příbram (Balonka), www.pbtisk.cz
BIOS Dobříš s. r. o.
přijme pracovníka na pozici
U Pivovaru 1898, 263 01 Dobříš
Tel.: 318 521 075  GSM: 602 420 864
Fax:
318 521
167  e-mail:
[email protected]
obchodní
zástupce
pro sekci
www.biosdobris.cz
Web:
„výroba
obalů”
BIOS Dobříš s. r. o.
U Pivovaru 1898, 263 01 Dobříš
Tel.: 318 521 075  GSM: 602 420 864
Fax: 318 521 167  e-mail: [email protected]
Web:
www.biosdobris.cz
k03022
RSDr. Jiří Svoboda
předseda OV KSČM
Příbram
Kvalitní materiály
pro byt, dům a zahradu
proProdejna:
byt,
dům
SEDLČANY,
ul. 28.a
říjnazahradu
180, tel.: 318 820 690
Firma SKALICKÝ
k03022
KRAJSKÉ VOLBY
2012
Kvalitní-materiály
TOPENÍ - VODA
KOUPELNY
výroba papírových/kartonových obalů (obaly na potraviny, krabice a krabičky na potraviny
léky, kosmetiku, pošetky na CD a DVD, kapacitní desky a jiné produkty)
Tel: 775 386 220
Email:[email protected]
PRACOVNÍ NÁPLŇ:
- vyhledávání, vytváření a spravování
databáze nových a stávajících zákazníků
NABÍZÍME:
- zajímavé finanční ohodnocení
- auto
- po roce týden dovolené navíc
POŽADAVKY:
- praxe v oboru obchodník
- znalost oboru obalařina
- řidičský průkaz
- komunikativnost, příjemné vystupování
- flexibilita
CV s fotografií zasílejte na e-mail: [email protected]
VEŠKERÉ ZEDNICKÉ PRÁCE
STAVBY DOMŮ KOMPLET.
PLOTY
ZÁMKOVÉ DLAŽBY
TERÉNNÍ PRÁCE
DOKONČOVACÍ PRÁCE
ZAHRADY
GRILY UDÍRNY
www.zednicistrednicechy.cz
Bezpečné a účinné hubnutí
Osvědčené programy Vám pomohou
nejen zhubnout, ale především si váhu i udržet.
tel:724051266
www.hubnete.cz/malkova20
PODLAHY,
DVEŘE A ZÁRUBNĚ,
NÁBYTEK,
SCHODIŠTĚ, SAUNY A INFRASAUNY
ˇ
ˇ
ˇ
klempírství
psenickovi
604 438 916
MONTÁŽE  603 237 359
PRODEJ

Miroslav a Zdena Pšeničkovi
kompletní sortiment klemp. zboží
plechové krytiny - taškový, trapéz profil
zakázková výroba a montáž parapetů
plechy - tabule, svitky
střešní fólie a doplňky, stavební hřebíky
lakovaný hliník a pozink v barvách RAL
Vojkov 72, okr. Benešov
tel./fax. 317 835 235
garážová stání, altánky, dřevěné zimní zahrady
Výroba venkovních parapetů a střešního lemování až do 6-ti
metrů délky na nové hydraulické ohýbačce
Okapové systémy lakovaný pozink a hliník v hnědé barvě skladem
www.kpmetal.cz
16 VHS Dob
24. レ
jna 2011 19:35:46
Dobrissko aktualne
30. srpna 2011 13:13:59
Příjem inzerce telefon 724 136 556, e-mail:[email protected], internetové stránky www.dobrisskoaktualne.cz
Info inzert - Dobříšsko, Mníšecko a Novoknínsko - čtvrtletník - vydává Lucie Bártová, se sídlem: Nad Přehradou 860, 264 01 Sedlčany, IČ: 871 961 91 Registrována MK ČR E 10272.
Příjem inzerce a grafická úprava: 724 136 556, [email protected] Redakce a příjem námětů na články a reportáže: 737 615 528, [email protected] .
d evointext
Vydavatel neodpovídá za obsah zveřejněných inzerátů. Akuality na www.dobrisskoaktualne.cz nebo na www.infoinzert.cz. ( č.4 podzim 2012, vychází 1.9.2012 )
24.   jna 2011 19:37:12
Dobrissko aktualne
30. srpna 2011 13:13:59
17
Na zámku Dobříš vystavují historické panenky
.....pokračování z titulní strany
svět Jitky Hrubé
Barevný
na zámku Dobříš
ROZHOVOR S PAVLEM KREJCÁRKEM
- ředitelem zámku Dobříš
.....pokračování z titulní strany
název výstava historických předmětů sběratelky Ivy Zrostlíkové, kterou
zde mohou zhlédnout návštěvníci
prvního zámeckého okruhu.
„V roce 1999 jsem si na výletě
koupila historický kočárek. Posléze mi k němu kamarádka koupila panenku, a od té doby jsem
tyto předměty začala sbírat,“ říká
autorka výstavy Iva Zrostlíková,
která dodává, že se do panenek
doslova zamilovala. „Kupuji si
je, přináší mi je přátelé a opatřuje mi je i rodina. Někdy mi staré
panenky přináší i lidé, kterým je
líto hračky vyhodit, a jsou rádi, že
já z nich mám radost,“ popisuje
Zrostlíková.
Ve své domácnosti má sběratelka z Řevnic v současnosti už 310
panenek. Podle jejích slov jde ze-
jména o repliky panenek, vlastní ale
také několik historických kočárků a
rebornových miminek (umělé miminko, které je skoro k nepoznání
od skutečných, pozn. red). „Můj největší miláček je rebornové miminko
Kubíček,“ říká sběratelka.
V zámecké expozici dobříšského
zámku vystavuje Iva Zrostlíková
výraznou část své sbírky, 122 panenek. K vidění zde bude až do 30.
září. A nebojí se sběratelka o své
cenné kousky? „To víte, že se bojím, na jedné výstavě mi návštěvníci dokonce jednu panenku zničili.
Ale na druhou stranu je moc ráda
veřejnosti ukáži, musím věřit, že se
s nimi nic nestane a že budou důkladně zabezpečené,“ dodává Zrostlíková.
Výstavu mohou zhlédnout návštěvníci v rámci prvního zámeckého okruhu. Vstupné je dle běžného ceníku zámku Dobříš.
Ve výstavě s názvem „Barevný svět
Jitky Hrubé“ najde zalíbení každý, kdo má chuť vidět okolní svět
z jiného úhlu a hlavně barevně.
„Obrazy zachycují můj pohled na
svět. Návštěvníci na nich uvidí
každodenní motivy v rozmanitých barvách a já věřím, že si je
zapamatují i pro všední chvíle,“
říká autorka výstavy Jitka Hrubá.
Podle jejích slov je v dnešní době
důležité zastavit se a vnímat okolní svět alespoň chvíli bez všudypřítomného shonu. Tímto mottem se řídí i výstava - žádné složité rozbory
a analýzy na ní nenajdete. „Návštěvníkům mohu slíbit, že nebudou muset
přemýšlet nad dramaty, v malbě neuvidí ani temné odstíny, protože dramat
a smutku je v životě dost,“ podotýká autorka.
Milovnice barev Jitka Hrubá se malováním zabývá více než osm let, dříve
to ale bylo takzvaně „do šuplíku“. Zúčastnila se několika výstav na Dobříši, své výtvory představila také v Bukové u Příbrami. Sama o sobě tvrdí,
že maluje především pro radost. Jejím nejoblíbenějším obrazem je vždy
ten nejnovější, který ještě není okoukaný. „Když si vybavuji, jak vznikal,
jak jsem nevěděla kde začít, co se mi při jeho tvorbě nedařilo, ale jak se
pak motiv začal přece jen objevovat a nakonec to vyšlo,“ popisuje autorka
výstavy.
Michaela Rozšafná
�EC�O�A ��ODOLA
��NO�NÍ ��A�O�E�K� ��ODOLA - OD ��.��.2��2
���A�O�E�K� BE�L���,
PEKLO, NEBE, NADÍLKA)
B�kov� � P��bram� �2�,
tel.: 724 236 884,
e-mail: [email protected]
www.cechovastodola.cz
Celý objekt je bezbariérový
Michaela Rozšafná
Sokolník se svými opeřenými
„miláčky“ ve francouzském parku
.....pokračování z titulní strany
Kdo se vám o ně stará, když jste na dovolené?“ A mnohé další…
Samozřejmostí programu byly sokolnické ukázky, do kterých se mohl zapojit každý. Ani malé děti se nebály a pochovaly
si alespoň malého sýčka Vašíka. Každého opeřence má totiž sokolník pojmenovaného. „Když
na ně zavolám, tak ta jména musejí znít. Třeba
jestřáb se jmenuje Jack, výr je Kuba, káně je Bobík, jestřáb se jmenuje Hardy a káně harrisovo
dostalo jméno Harry,“ vysvětluje Řehka.
Práci v prostředí francouzského parku na zámku Dobříš si pochvaluje. „Bylo to tady příjemné,
ptáci potřebují klidné prostředí, stín, stromy a podobně. A tak i oni byli ve francouzském parku moc
spokojeni,“ dodává sokolník.
Na zvídavé otázky odpovídal Pavel Řehka návštěvníkům francouzského parku každou neděli:
Kolik ptáků vlastníte?
Mám jich doma na zahradě deset, jsou to sovy a dravci, kteří žijí u nás
v běžné přírodě.
Jak se líbí vaší manželce, že si děláte ze zahrady „zoologickou“?
Moc nadšená není, se zahradou měla jiné plány (smích). Když jsem tam
18
zpočátku postavil jednu, dvě chaloupky pro ptáky, tak to ještě šlo, ale když
to postupně přibývalo, tak už se jí to nelíbilo… No ale naštěstí rezignovala
a přijala to jako fakt. Vždyť i v tomto případě platí, že každý chlap, který si hraje,
nezlobí (smích).
Pomáhá vám rodina s chovem ptáků?
Ano. Kdybych neměl rodinu a kamarády,
kteří mi s tím pomáhají, tak nevím, jak bych
vše stíhal. Je to časově dost náročný koníček, který bych přirovnal k hospodářství.
Na prvním místě jsou zvířata, aby se ptáci
vylítali, aby dostali nažrat, napít a tak dále.
Jak dlouho se chovu dravců a sov věnujete?
Zajímal jsem se o ně už dříve, vždycky mě
to bavilo… Intenzivněji se ale chovu věnuji posledních osm let. Od kamaráda, který
má záchrannou stanici, jsem tehdy dostal
káňata, se kterými jsem se učil pracovat.
Potom mi radilo a pomáhalo spoustu odborníků, abych nedělal žádné chyby.
Stalo se vám, že od vás nějaký pták odletěl?
Bohužel ano, to se zkrátka stává. Může
se něčeho leknout, něco ho zaskočí, a je to
hned. Jenom těžko ho pak v přírodě znovu najdete.
Michaela Rozšafná
Redakce příjem námětů na články a reportáže telefon 737 615 528, e-mail:[email protected], www.dobrisskoaktualne.cz
.....pokračování z titulní strany
Právě Svatováclavská slavnost bývá každoročně největší
akcí sezóny. V jakém duchu se letos ponese?
Je to naše největší akce, pořádaná správou zámku, a letošní téma – Z pohádky do pohádky – dává tušit, že program bude pro všechny generace.
Pohádka je něco jako naděje!
je turistickým lákadlem, místem,
kde si stovky novomanželů ročně
řeknou své ano i kulturní atrakcí
– konají se zde nejrůznější slavnosti, koncerty, výstavy a mnohé
další. „Hlava“ zámku Dobříš –
ředitel Pavel Krejcárek poskytl
Dobříšsku aktuálně rozhovor.
Kdy jste na zámku se Svatováclavskou slavností začínali a
kde se vzala iniciativa k jejímu pořádání?
Původně to byla akce pouze pro Dobříš a okolí, kdy jsme bezprostředně
po restituci měli snahu ukázat obyvatelům, jaké máme plány se zámkem
do budoucna. Chtěli jsme také zpřístupnit prostory těm, kteří se dlouhá
léta do zámku nedostali z důvodu jeho cca padesátiletého uzavření pro
veřejnost v minulém režimu.
Pavel Krejcárek pro Dobříšsko
aktuálně říká:
„Také já jsem na vlastní kůži
pocítil návštěvu původních
majitelů zámku ze 17. Století.“
Bude se letošní Svatováclavská slavnost nějak
lišit od předchozích?
Kéž by se nějak výrazně nelišila – přejeme si dobré počasí tak jako v minulých ročnících a spokojené návštěvníky.
Michaela Rozšafná
Cítíte se být
zámeckým pánem?
Cítím se být správcem soukromého majetku s obrovskou historickou tradicí a velkými kompetencemi. Zároveň vůči němu
vnímám osobní odpovědnost. Za
minulého režimu byly tyto hodnoty zcela pošlapány a dnes se k nim pomalu vracíme, učíme se hospodařit a
uvažovat v dlouhodobých horizontech. S nadsázkou přirovnám svoji práci
k námětu filmu Postřižiny a větě „Pane správce, to pivo je nějaké teplé“
– je to fakt, nedá se před tím utéct a nápravu musíte zjednat osobně bez
schvalování viny na někoho jiného.
Máte nějaký zážitek z doby vašeho ředitelování, na který
nejraději vzpomínáte?
Určitě je jich mnoho – třeba začátky mého správcování na zámku, kdy
jsme hledali vhodné prostory pro správu zámku. Já osobně jsem například
zpočátku seděl v bývalé truhlárně. Také vzpomínám na to, jak jsme plánovali rekonstrukce a dlouhodobé záměry zámku. Samozřejmostí jsou nádherné akce – například předávání osobního automobilu pro dětský dům.
Bylo úžasné vidět, jak tyto děti dávají plným srdcem, výrazem překvapení
a úsměvem najevo, co to pro ně znamená – možnost ulehčení dopravy
do školy, možnost se společně podívat na výlet a částečně se tak přiblížit
tomu, co většina z nás má – rodině.
Spoustu návštěvníků zajímá, jestli na zámku straší. Co byste
jim odpověděl vy?
Na toto téma odpovídám pouze svým dobrým známým, tak jen nastíním,
že i na dobříšském zámku něco podobného funguje. Také já jsem na vlastní kůži pocítil návštěvu původních majitelů ze 17. století a snad jsem při ní
obstál, poučen, co je povolené, a co ne.
Zámek Dobříš zve na
TRADIČNÍ SVATOVÁCLAVSKOU SLAVNOST
letos s podtitulem „z pohádky do pohádky“
Sobota 15. září 2012
10:00 – 18:00
Program dne:
* kostýmované prohlídky zámku – slovem, hudbou a tancem vás
přenesou do pohádky studenti Gymnázia Karla Čapka Dobříš
* návštěva expozice dobříšských přízraků v rámci prohlídek
zámecké komnaty doplněné replikami historických panenek
a kočárků ze soukromé sbírky Ivy Zrostlíkové z Řevnic
* sladká pozornost pro děti po ukončení prohlídky zámecké expozice,
dospělým bude ke vstupence podáváno malé pivo Staropramen zdarma
na nádvoří zámku stánky s občerstvením a prodejem suvenýrů
cukrářské výrobky – cukrárna Jarolímek s.r.o., Mníšek pod Brdy
* ukázka kovářské výroby – umělečtí kováři a zámečníci z Oselců u
Nepomuku
* pro nejmenší dřevěné hračky – Jiří Jedlička z Březnice
* degustace a prodej vína – Vinařství Klimeš, Hrušky – Jižní Morava
* rybí občerstvení – Zdeněk Novák, Dobříš
* navštívit můžete i Muzeum města Dobříše s expozicí
historických motocyklů
* zámecká restaurace po celý den otevřena
* Galerie JCM s výstavou obrazů „Barevný svět Jitky Hrubé“
– malířky z Dobříše
Francouzský park:
*
*
*
*
šermířská skupina „Páni ze Zvěřince“ – Sedlec-Prčice
sokolnické ukázky s dravými ptáky ze zámku Sychrov
hledání pokladu v původních pivovarských sklepích
od 13.00 hod. program pro děti – SOUTĚŽE s Princeznou ze mlejna
www.zamekdobris.cz
GENERÁLNÍ PARTNER
LOOK
PARTNERSTVÍ
V CHARITATIVNÍ OBLASTI
BELLA 2012
PARTNEŘI
IX. ROČNÍK SOUTĚŽE O NEJZAJÍMAVĚJŠÍ TVÁŘ ROKU
Soutěž pro dívky od 15 do 25 let
a muže od 17 do 25 let
Castingy po celé ČR
Semifinále v BRNĚ
Velké finále v PRAZE
Na jaké akce lákáte letos návštěvníky na zámek Dobříš?
Především na druhý ročník Rybích hodů, nádhernou akci pořádanou ve
spolupráci s Lesní a rybniční správou Zbiroh. Zmínil bych také výstavu
krásných obrazu paní Hrubé, kouzelnou a tak trochu tajemnou výstavu
historických panenek v rámci celé expozice a v závěru nepochybně na
dvanáctý ročník tradiční Svatováclavské slavnosti.
PŘIHLÁŠKY A INFORMACE O SOUTĚŽI
na WWW.LOOKBELLA.CZ, WWW.PRESTIGEMODELS.CZ
● přehlídky luxusních značek
● VIP osobnosti
● volba LOOK BELLA 2012
● volba LOOK BELLA Internet 2012
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
www.prestigemodels.cz | www. lookbella.cz
D
Redakce příjem námětů na články a reportáže telefon 737 615 528, e-mail:[email protected], www.dobrisskoaktualne.cz
Dobrissko aktualne
30. srpna 2011 13:13:59
Dobrissko aktualne
30. srpna 2011 13:13:59
19
SOUTĚŽ OKU
SUD
2
Vyplňte mřížku tak, aby každý řádek, každý sloupec a každý čtverec o 3x3 políčkách obsahoval čísla od jedné do devíti.
Součet čísel z označených polí
posílejte do 10. 11. 2012 na DobříšskoAktuálně.cz, Komenského
nám. 412, Dobříš 263 01 nebo na
[email protected]
s
uvedením adresy.
R OZHOVOR S HEREČKOU
KRISTÝNOU FREJOVOU
§ Co možná nevíte?
STUDIUM A PODPORA V NEZAMÉSTNANOSTI
.....pokračování z titulní strany
role, herečkou Kristýnou Frejovou.
Výhercem se stal pan Rubeš
z Dobříše. Gratulujeme !!!
Řešení SUDOKU letního vydání byly čísla 19,19. Děkujeme všem luštitelům.
Luštěte sudoku a vyhrajte
- 2 x dvoudenní skipas
- 2 x poukázku na občersvení v hodnotě 250Kč
- 2 x vstup do wellnes v hotelu Monínec
Herečka Kristýna Frejová (uprostřed) říká: Emancipaci bych neviděla
tak dramaticky.
Vaši kolegové si užívají divadelní prázdniny, vy ale i v létě pracujete.
Proč?
Rozhodující pro mě bylo, s kým a co budu hrát. Na Biomanželce spolupracuji s režisérem Dodo Gombárem, oslovilo mě i zpracování tohoto
knižního románu. Skvělá je také možnost hrát přímo u nás „doma“, na
scéně Švandova divadla.
Trávíte léto každoročně prací?
Někdy to mám více nabité, jindy méně. Ve Švandově divadle hraji letos v Biomanželce podruhé, předtím jsem několikrát hrála na Hradě v
Shakespearovských slavnostech. Upřímně také můžu říct, že letní produkce jsou výrazně lépe ohodnocené, takže i proto o prázdninách pracuji.
Jakou roli ztvárňujete v Biomanželce?
Postavu duly, což je figura, která není úplně konkrétní, ale svým způsobem ztělesňuje celé ženství. Takovou tu úlohu pramatky, prarodičky,
která trvá už od existence lidstva.
V čem je vám dula blízká?
Je to velmi složitá role, ale řekla bych, že čím déle ji hraji, tím lépe se
s ní sbližuji. Mám ji moc ráda. Často se přistihnu, že do ní vkládám i
zkušenosti z vlastního života.
Je pravda, že od ledna 2012 mohou studenti, kteří se soustavně připravují na budoucí povolání, být vedeni v evidenci uchazečů o zaměstnání a
dokonce i pobírat podporu v nezaměstnanosti?
Zákon o zaměstnanosti do 31. prosince 2011 stanovil, že uchazečem o
zaměstnání může být, pokud tento zákon nestanový jinak, pouze fyzická
osoba, která má bydliště na území České republiky a není fyzickou osobou
soustavně se připravující na povolání.
Od 1. ledna 2012 se nově stanoví, že zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání nebrání, pokud fyzická osoba soustavně se připravující
na budoucí povolání získala v rozhodném období, tj. v posledních 2 letech
před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání, zaměstnáním nebo
jinou výdělečnou činností účast na důchodovém pojištění podle jiného
právního předpisu v délce alespoň 12 měsíců.
Pokud fyzická osoba soustavně se připravující na budoucí povolání tyto
podmínky splňuje, může být nejen vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání, ale zároveň při splnění zákonem stanovených podmínek jí může být
poskytována podpora v nezaměstnanosti.
Zdroj: ČSSZ
V minulém čísle vyšla anketa, kde jste měli možnost dát voleným zástupcům města známku za to, jak se osobně podílejí na fungování uvedené oblasti života vašeho města. Známkování bylo
jako ve škole – jednička nejlepší, pětka nejhorší. Podívejte se sami, jak to na dopadlo:
Rozhoduješ o svém povolání? Zvol řemeslo, budeš za vodou.
Výsledná známka jednotlivých zástupců měst je průměrem známek získaných na základě dodaných hlasovacích lístků.
Poukaz do Penzionu Nový Rybník v hodnotě 500 Kč od redakce získává paní Jaroslava Makovcová, Nový Knín. Poukázka k vyzvednutí v redakci.
Výherci gratulujeme!!! Poznámka: Anonymní hlasování nebylo v hodnocení zohledněno.
20
Redakce příjem námětů na články a reportáže telefon 737 615 528, e-mail:[email protected], www.dobrisskoaktualne.cz
Biomanželka nastiňuje současnou proměnu ženy, měnící se trendy ve
vztazích mezi muži a ženami. Vnímáte je i ve vlastním životě?
Myslím si, že proměny žen a mužů ve společnosti se silně ovlivňují,
jsou to spojené nádoby. Já jsem k emancipaci tak nějak dospěla, protože v dnešní době není zbytí (smích). Ten fakt, že ženy obecně přijímají
mužské role, souvisí s daleko hlubšími věcmi. I v historii tyto skutečnosti běžely po sinusoidách, jednou byly ženy naprosto podřízené muži,
jindy naopak ve společnosti dominovaly. Neviděla bych „dnešní“ emancipaci tak dramaticky.
V čem se liší Biomanželka v divadelním zpracování oproti knižnímu
románu?
Především samozřejmě v pojetí času. To, co máte v knize na několika
stránkách, musíte na jevišti zvládnout třeba do půl minuty. Řekla bych,
že pointa našeho představení také vyznívá daleko smířlivěji a optimističtěji než v knize. Po přečtení knihy mi bylo smutno, Hedvika s Mojmírem moc šancí "na přežití" neměli.
Co vám říká zdravý, v dnešní době hojně propagovaný „bio“ životní
styl, o kterém Biomanželka také pojednává?
V poslední době se věnuji čínské medicíně, s čímž ten zájem o výživu souvisí. Když jdu koupit dětský jogurt, který reklama propaguje jako
zdravý a přečtu si, co všechno obsahuje, tak od něj dám raději ruce
pryč. Nejzákladnější potraviny nakupuji na farmářském trhu, který jsem
si velmi oblíbila. Nepřijde mi to však jako nějaké prosazování bio stylu,
ale normálního stravování. To, co nám dnes předkládají supermarkety,
se dá ve spoustě případů pokládat za dobrovolné, pomalé otravování
organismu.
Proč by měl divák přijít na představení Biomanželka?
Protože je to dobře udělaná komedie s chytrým textem. Ve hře si najde
svoje žena i muž a myslím, že sympatie se během představení přelévají
ze strany na stranu. Prostě srážky ve vztahu zná každý z nás.
Redakce DA
luci 16a4
Na Červeném Hrádku 766
8. listopadu 2011 14:38:46
organizujeme přípravu v učebních oborech
• Mechanik opravář motorových vozidel
• Strojní mechanik
• Zedník
• Instalatér
Studujte efektivně, využijte nadstandard
Podporujeme využití moderních vyučovacích
metod a technologií ve výuce.
Počínaje rokem 2012/13 poskytneme každému
žákovi 1. ročníku pro školní i domácí přípravu
notebook.
„Hrajeme si s řemesly” - projekt OPKV
podporuje technické vzdělávání v regionu Sedčanska
Pronájem kancelářských prostor
80m - 666,- Kč/m
Kontakty:
Tel.: 318821680, mob.:731169372
E-mail: [email protected], [email protected]
www.souch.sedlcany.cz
Redakce příjem námětů na články a reportáže telefon 737 615 528, e-mail:[email protected], www.dobrisskoaktualne.cz
Dobrissko aktualne
30. srpna 2011 13:13:59
Dobrissko aktualne
30. srpna 2011 13:13:59
21
Nová pobočka:
Příbram, Žežická ul.
V hotelu Hájek
(dříve Asia)
PRODEJ A MONTÁŽ
PLASTOVÝCH OKEN
SLEVA 55%
Marion
11 500,-
VCHODOVÉ
BEZPEČNOSTNÍ
DVEŘE
Alcatraz
13 990,-
CENY DVEŘÍ
JSOU KOMPLETNÍ
RŮZNÝCH
PROFILŮ
A DEKORŮ
VČETNĚ ZÁRUBNÍ,
KOVÁNÍ, ZÁMKŮ
A 20% DPH
TEL: 777 728 741, 777 728 742, 318 622 619
www.oknamonti.cz
ˇ
AndeliKA
ˇ
ˇ
Mírové námestí
41,Dobríš
DUOLIFT EXPERT v Dobříši !!!!
-čištění pleti ultrazvukem
-tkáňová drenáž
-expresní lifting
-vyhlazení vrásek a zpevnění kontur obličeje
-okamžité zlepšení hydratace
-výrazné zlepšení akné
-redukce tvorby mazu
-sjednocení barvy pleti
-okamžitě viditelné výsledky
Při Vaší návštěvě obdržíte DÁRKOVÝ POUKAZ
s výraznou SLEVOU na další ošetření!
Obdarujte i ty,co máte ráda!
JSEM TU PRO VÁS VE DNECH PO - ČT 8.30 - 20.00
PÁ,SO,NE dle telefonické domluvy
Tel.: 603 447 381
"KRÁSA A ZDRAVÍ KRÁČÍ SPOLU,NENECHME JE ODEJÍT....."
masáže, bazén, sauna, relax
www.moninec.cz
lanové centrum, golf, travní lyže,
trampolína, koně, atd.
ubytování v hotelu v pokojích
tří kategorií s kapacitou 82 lůžek
kvalitní kuchyně a příjemné
posezení s výhledem na
panorama Českého Meránu
DobříšskoAktuálně.cz - čtvrtletník - vydává SNARK s.r.o., se sídlem: Budějovická 601/128, 140 00 Praha 4, IČ: 271 119 343, MK ČR E 20402.
Příjem inzerce a grafická úprava: 724 136 556, [email protected] Redakce a příjem námětů na články a reportáže: 737 615 528, [email protected] Adresa redakce: Komenského nám.
412, Dobříš 263 01 (naproti poště) Odpovědná redaktorka: Bc. Helena Housková. Korektury: Mgr. Světlana Drábová. Vydavatel neodpovídá za obsah zveřejněných inzerátů a autorizovaných článků. Použití
stejného grafického zpracování inzerátů povoleno pouze s písemným souhlasem vydavatele časopisu. Tiskne TRIA v.o.s. v nákladu 10 000ks. Akuality na www.dobrisskoaktualne.cz nebo na www.infoinzert.cz
Dobrissko aktualne
30. srpna 2011 13:13:59
Download

Dobříš - INFO inzert