CENÍK SLUŽEB
Ceník platný od 01.01.2014
ERKADO CZ s.r.o.
Zaměření
zdarma
dohodou
Zaměření včetně dopravy po Praze
Zaměření včetně dopravy mimo Prahu
Doprava
Doprava po Praze (celá zakázka)
Doprava mimo Prahu (celá zakázka)
300,200,- +14,-/km
Montáž jednokřídlých dveří*
Osazení dveří do ocelové zárubně
Osazení vchodových dveří do ocelové zárubně (včetně úpravy zárubně)
Montáž obložkové zárubně včetně dveří / montáž OKZ
Obložení stavebního otvoru (slepá zárubeň-tunel)
400,1300,1000,- / 1400,900,-
Montáž dvoukřídlých dveří*
900,1500,-
Osazení dveří do ocelové zárubně (2ks)
Montáž obložkové zárubně včetně dveří
Montáž posuvných dveří*
Montáž pouzdra pro posuvné dveře (do připraveného stavebního otvoru)
Montáž obložkové zárubně včetně dveří do pouzdra JAP, ECLISSE
Jednokřídlé
Dvoukřídlé
Montáž posuvných dveří na stěnu (bez obložení stavebního otvoru)
Jednokřídlé
Dvoukřídlé
Obložení stavebního otvoru (slepá zárubeň - tunel)
2000,2000,2500,1500,2500,900,-
Demontáže
Demontáž stávajících zárubní
Odvoz a recyklace
Ostatní práce
Podřiznutí dveří do 2 cm
Podřiznutí dveří od 2 cm
Montáž dveřního prahů
Montáž přechodové lišty
Montáž vlastního kování zákazníka (interiérové kování)
Montáž vlastního kování zákazníka (bezpečnostní kování)
Montáž samozavírače
Montaž dveřní zarážky
Montáž ocelové zárubně včetně materiálu a začištění
Nátěr zárubní včetně barvy
Zužení obložkové zárubně (změna tloušťky zdi)
Více práce
od 700,- do 1000,800,-/m3 nebo 100,-/ks
200,400,od 150,70,50,500,250,150,2000,500,300,250,-/hod
Ceny jsou bez DPH
*Cena montáže zahrnuje montáž dveřního kování, dodávaného naší společností.
Z technologických důvodů montáže je nutné, aby před vlastní montáží dveří a zárubní byly provedeny veškeré
podlahové krytiny.
Download

CENÍK SLUŽEB - Rostra Dveře