V O L M U T, s. r. o.
Návod na seřízení samozavírače GEZE TS 4000
1. zavírací rychlost (křížový šroubovák Ph2)
2. síla zavírání
(hodně točit imbus klíčem č.5)
3. nastavení zpětného tahu při otevírání - síla při otevírání
(síla při otevírání; křížový šroubovák Ph2)
I-P15-návod GEZE TS 4000.doc
Strana 1 (celkem 2)
VOLMUT, s.r.o.
V O L M U T, s. r. o.
4. Velikost nastavení koncového doklapu
prodloužením nebo zkrácením raménka.
5. Nasadit plechový kryt samozavírače
I-P15-návod GEZE TS 4000.doc
Strana 2 (celkem 2)
VOLMUT, s.r.o.
Download

Návod na seřízení samozavírače GEZE TS 4000