GEZE SKLENĚNÝ PROGRAM
MANUÁLNÍ SYSTÉM POSUVNÝCH STĚN – GEZE MSW
TRANSPARENCE A FUNKČNOST
BEWEGUNG MIT SYSTEM
Manuální systém posuvných stěn
GEZE MSW
Popis výrobku
GEZE MSW s posuvně-otočnými prosklenými průchozími prvky (SBT)
Přehled MSW se SBT
GEZE MSW s vrstveným bezpečnostním sklem (VSG)
Technické detaily
Varianty
Speciální řešení: GEZE MSW s panikovými dveřmi v posuvném rámu
GEZE MSW s GGS
GEZE MSW s IGG
GEZE MSW konstrukční řešení
Reference
4
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
Manuální systém
posuvných stěn
GEZE MSW
GEZE MSW
OBSAH
3
Manuální systém posuvných stěn
GEZE MSW
GEZE MSW
Multimedia House, Kopenhagen-Fredriksberg, Dánsko
GEZE MSW
Manuální systémy posuvných stěn GEZE – všestrannost, transparence, design a bezpečnost
Manuální systém
posuvných stěn
Díky flexibilním funkcím, designu a všestrannému rozsahu možností použití jsou manuální systémy
posuvných stěn GEZE MSW ideálním řešením pro transparentní členění místností. Mohou se používat
v nákupních centrech, hotelech a restauracích, v čekárnách všeho druhu, ale také pro důmyslná řešení
v soukromých objektech. Systémy MSW otevírají, rozčleňují a oddělují prostory a mohou se těmto aplikacím přizpůsobovat. Díky speciálnímu materiálu použitému na upínací vložky mohou být prvky křídel
nyní realizovány s většími konstrukčními výškami, takže vyhovují požadavkům moderní architektury
s ohledem na prostorný design a transparenci.
POPIS VÝROBKU
4
Prvky křídel jsou uchyceny nahoře i dole po celé šířce v nosných a svěrných profilech.
Pro základní montáž GEZE MSW nejsou zapotřebí žádné otvory vrtané do skla.
To umožňuje vyrovnávat různé nepřesnosti. Snižují se náklady na zpracování skla. Zdroje závad jsou
téměř vyloučeny.
Kryty nosných a svěrných profilů mohou být upevněny po dokončení instalačních prací. Tímto
způsobem jsou povrchy chráněny před poškozením a poškrábáním během instalace.
Pojezdová kolejnice má drážky, které lze použít pro upevnění systému podhledů.
K dispozici jsou různé povrchové úpravy a barvy pro dokonalou harmonii s konstrukcí budovy.
Kryty se dají vyměnit a mohou být kdykoli nahrazeny jinou barvou.
Při maximální hmotnosti křídla 150 kg zaručují vysoce kvalitní a přesná kuličková ložiska velmi
dobré vlastnosti chodu a nízkou hlučnost provozu.
Variabilní uspořádání oblastí parkování (rovnoběžné nebo kolmé k ose pojezdové kolejnice) vytváří
optimální řešení pro širokou řadu situací v místnostech.
Protože geometrie profilu pojezdové kolejnice může být rovná, zakřivená nebo víceúhelníková,
mají architekti a projektanti veškerou svobodu tvorby, kterou potřebují.
Manuální systém posuvných stěn
GEZE MSW SE SBT
GEZE MSW s posuvně-otočnými prosklenými průchozími prvky (SBT) – flexibilní pohodlí pro uživatele
Flexibilita na základě funkčnosti je vlastností, díky které je GEZE MSW jako celek a zejména pak posuvný
prosklený celek výjimečným systémem. Klíčovými faktory obchodního úspěchu jsou uspořádání prodejních místností a prezentace zboží. Velká prosklená křídla systému GEZE MSW nabízejí jasný výhled
a mohou se používat také jako křídlové dveře s funkcí zavírání.
GEZE MSW
GEZE MSW
Mají-li zůstat posuvná křídla zavřená, je možné vstoupit do prodejní místnosti nebo do kavárny křídly,
která lze během několika sekund přeměnit z posuvných na otočné křídlové dveře. Na tuto funkci lze
posuvná křídla přeměnit několika pohyby, komfortně a bez použití síly, mechanismem, který zajišťuje
zamykání i fixaci křídel do podlahy. Horní otočné ložisko je integrováno v profilu proskleného křídla.
Navrácení křídla k jeho posuvné funkci je stejně prosté. Pojistný mechanismus brání nežádoucímu pohybu a zaručuje maximální bezpečnost.
Posuvné dvoukřídlové dveře s podlahovým zavíračem GEZE TS 520
Posuvné jednokřídlové dveře s horním zavíračem GEZE TS 3000 V
Standardní posuvné dveře
Manuální systém
posuvných stěn
VARIANTY
MSW s posuvnými prosklenými křídly
5
Manuální systém posuvných stěn
GEZE MSW
GEZE MSW
PŘEHLED MSW SE SBT
Individuální posuvné stěny pro transparenci a design
Systémy posuvných stěn GEZE jsou mimořádně vhodné pro moderní celoskleněná řešení orientovaná
na design, využívaná v náročné architektuře. Flexibilní systém stavebních bloků a integrace prvků křídel s různými funkcemi nabízí značnou volnost tvorby, a to nejen v hotelech a kongresových sálech,
nákupních centrech nebo na letištích.
Manuální systém
posuvných stěn
1
4
5
6
3
1
Otočné ložisko pro SBT
2
Spojovací pojistný mechanismus pro SBT
Může se používat pro levé i pravé dveře
Ovládací západka pro udržování v odjištěném stavu
a zamykání
Spojovací mechanismus ovládá pohyby a brání
nesprávnému provozu
Mimořádně hladký chod díky vysoce kvalitním ložiskům
3
6
Podlahový zámek
Manuální systém posuvných stěn
GEZE MSW
GEZE MSW
Manuální systém
posuvných stěn
2
4
Otočná osa SDT/SAT
Zajištěno proti nežádoucímu pohybu pojistnou západkou
Plastové kluzné ložisko
Jednoduché nastavení dveří díky nastavovacímu šroubu na čelní straně
5
Ovládací páka pro spojovací mechanismus
Namontovaný úchyt na prvku
Nejsou zapotřebí žádné další nástroje
Zajištěno proti nežádoucímu pohybu pojistnou západkou
Sklopná rukojeť
6
Spojovací mechanismus
Degresivní vačky kombinují vysoké síly páčení s dobrým jištěním
Otáčivý pohyb vačky způsobuje vysouvání a zasouvání čtyřhranu
Příznivý poměr výšky a šířky kluzného bloku brání případnému
zablokování v základní konstrukci
Nastavení v podélném směru usnadňuje vyrovnání dveří
7
Manuální systém posuvných stěn
GEZE MSW
GEZE MSW
GEZE MSW S VSG
GEZE MSW s vrstveným bezpečnostním sklem (VSG)
Systémy MSW s posuvnými panely z vrstveného bezpečnostního skla (VSG), vyrobenými z tvrzeného
bezpečnostního skla (ESG) poskytují zvýšenou ochranu proti vloupání a minimalizují riziko zranění.
Speciální ochrannou lepicí pojistnou páskou VSG brání vyklouznutí těžkých tabulí tepelně zpevněného
skla z nosného a svěrného profilu. Další zpracování skla nebo profilů není nutné.
VLASTNOSTI VÝROBKU
Není nutné žádné zpracování skla
Bezpečné lepení s použitím systémové sady, která obsahuje veškeré potřebné příslušenství (lepidlo,
aktivátor, čistidlo, svěrky)
Zpracování profilů beze změny
Bez ohledu na šířku, jedna sada pro všechny šířky prvků
Patentováno
VSG LEPENÍ SYSTÉMU MSW
Nosný a svěrný profil s ochrannou lepicí pojistnou páskou VSG
3
4
1
2
Manuální systém
posuvných stěn
2
4
3
1
2
3
4
8
Vrstvené bezpečnostní sklo
Drážkovaný úhelník pro lepení na jedné straně
Vložka pro sevření skla 1 mm, na straně drážkovaného úhelníku
Vložka pro sevření skla (strana proti drážkovanému úhelníku), závisí na tloušťce skla
Manuální systém posuvných stěn
GEZE MSW
GEZE MSW
Technické vlastnosti manuálně posuvných stěn MSW:
Max. průchozí výška 4 000 mm
Max. šířka křídla 1 500 mm (v závislosti na provedení dveří)
Max. hmotnost křídla (v závislosti na provedení dveří)
do 100 kg s jednoduchým vozíkem
do 150 kg s dvojitým vozíkem
Technické vlastnosti posuvně-otočných průchozích prosklených křídel SBT:
Max. průchozí výška 3 500 mm
Max. šířka křídel 1 100 mm
Max. hmotnost křídel 120 kg
Oblast parkování pro křídla může být uspořádána rovnoběžně nebo kolmo v úhlu 900 k ose pojezdu,
popř. speciálně. Všechny oblasti parkoviště mohou být provedeny se zakrytím nebo bez zakrytí.
Ve standardní verzi jsou povrchy pojezdové kolejnice vyrobeny z eloxovaného hliníku v barvě EV1. Při
použití dvojité kolejnice jsou možné práškové nástřiky v odstínech RAL. Geometrie pojezdové kolejnice
může být rovná, oblouková nebo víceúhelníková.
Prosklená křídla manuálně posuvných stěn GEZE MSW jsou sevřena nahoře i dole po celé šířce křídla
nosnými a svěrnými profily. Pro nosné a svěrné profily jsou k dispozici naklapávací kryty ve dvou různých verzích:
zaoblené – kopírují tvar profilu
hranaté
Horizontální utěsnění křídel je realizováno těsnicími kartáči namontovanými na horním a spodním
okraji. Kompletní podlahové vedení pro manuálně posuvnou stěnu GEZE MSW se dodává na vyžádání.
Zamykání/zámky
Provedení
Provedení dveří
Zamykání do podlahy na čelní straně (standard) nebo vpředu
Bezpečnostní zámek s jednou závorou (jako podlahový zámek)
pro cylindrickou vložku nebo čtyřhran
GEZE MSW (liniový design): celoskleněný se souvislými nosnými
a svěrnými profily (nahoře a dole),
tvrzené bezpečnostní sklo (ESG) 10 mm nebo 12 mm tlusté, alternativně VSG 10 mm nebo VSG 12 mm
GEZE MSW s celoskleněnými prvky GGS (bodový systém): celoskleněný s nosnými a vodicími prvky bodového typu, vyrobenými z nerez
oceli, tvrzené bezpečnostní sklo (ESG) 10 mm nebo 12 mm tlusté,
alternativně VSG 10 mm nebo VSG 12 mm
GEZE MSW integrovaný celoskleněný systém IGG: integruje profily
a systémové kování mezi skleněné tabule
Standardní varianta s tabulemi 2 x 6 mm ESG a prostorem mezi tabulemi (SZR) = 27 mm nebo VSG 10 mm
Konstrukce GEZE MSW: upínací profily v kombinaci s alternativními
křídly (dřevo, hliník, plast)
Prvky dveří GEZE MSW mohou být provedeny takto:
Horizontální fixní dveře
jako kyvné dveře s podlahovým zavíračem
GEZE TS 550 NV
jako otočné dveře s ložiskem v podlaze
jako jednokřídlové dveře s vnějším otočným ložiskem
jako pevný panel
Horizontálně pohyblivé dveře jako posuvné křídlo
Posuvně-otočné prosklené průchozí křídlo SBT (ne pro IGG, GGS,
alternativní křídla)
9
Manuální systém
posuvných stěn
TECHNICKÉ DETAILY
Manuální systém
posuvných stěn
10
Kartáč
Vodicí lišta na přání
Možné je rovněž provedení s alternativními (dřevo, hliník, plast) křídly.
Výška křídla (max. 3 500 mm)
Pojezdová
kolejnice
Vyrovnání vzdálenosti
Vozík
Výška křídla (max. 4 000 mm)
Výška skla (GH) = AH - 290
Výška posuvných dveří (TH) = AH - 120 (max. 4 000 mm)
Světlá průchozí výška (LH) = AH - 96
Montážní výška (EH) = AH + vyrovnání vzdálenosti
Výška systému (AH)
GEZE MSW
Manuální systém posuvných stěn
GEZE MSW
PROVEDENÍ
Manuální systém posuvných stěn
GEZE MSW
GEZE MSW
ZVLÁŠTNÍ PROVEDENÍ
GEZE MSW – manuální systém posuvné stěny s panikovými dveřmi v posuvném rámu
Vývod kabelu
kontaktu
Vývod kabelu
Reed-kontaktu
Dveřní světlík
Reed-kontakt
Integrované otočné
dveře v posuvném
křídle 1
Posuvné křídlo 5
Posuvné křídlo 4
Podlahová západka
Posuvné křídlo 2
Podlahová západka
Podlahová západka
Vodicí šroub uvnitř
zámku do podlahy
Profil MSW dole
přizpůsobený pro
otočné ložisko
Manuální systém
posuvných stěn
Podlahová západka Podlahová západka
na čtyřhran „Oliva“
Posuvné křídlo 3
GEZE Boxer
integrovaný zavírač
dveří
Deutsche Bank, Leonberg, Německo
11
Manuální systém posuvných stěn
GEZE MSW
GEZE MSW
GEZE MSW s GGS
GEZE MSW S GGS
GEZE MSW s celoskleněnými montážními prvky – členění místností s celoskleněnými prvky
Manuální systém
posuvných stěn
MSW s bodově upevněnými celoskleněnými montážními prvky (GGS) nabízí maximální transparenci.
Montážní prvky však nejsou redukovány na úkor funkčnosti a komfortu ovládání: funkce zamykání do
podlahy může být pohodlně aktivována nohou, aniž byste se museli shýbat – výhoda, kterou ocení
zejména obsluha obchodů v nákupních centrech. Charakteristickou vlastností je bodové upevnění
prosklených prvků v kombinaci s vyzkoušenou a osvědčenou pojezdovou kolejnicí GEZE MSW. Je zde
rovněž zaručeno flexibilní nastavení výšky, pomocí kování vozíků. V závislosti na hmotnosti křídla jsou
možné verze s jednoduchým nebo dvojitým vozíkem. Prosklené prvky mohou být v závislosti na použití
provedeny ve verzích ESG nebo VSG.
VLASTNOSTI VÝROBKU
12
Jednoduché řešení montážních prvků vyrobených z masivní nerez oceli
Kování GGS zajišťuje optimální bodové držení skleněných křídel
Povrch v zrnitosti 600
Patentováno
Manuální systém posuvných stěn
GEZE MSW
GEZE MSW
Pavillon Lapidarij Novigrad, Istria, Chorvatsko
GEZE MSW s integrovaným celoskleněným systémem
Systém MSW je dokonalým designem pro integrovaný celoskleněný systém (IGG). MSW s IGG skrývá
profily a montážní prvky neviditelně mezi tabule skla – bez rozměrných nebo zřetelných prvků na povrchu skla. Případné potisky na okraji skla jsou na vnitřní straně tabule, což umožňuje skrýt za ně montážní technologii. Manuální posuvné stěny s IGG umožňují integrovanou estetiku a velkou míru volnosti
při plánování a projektování. Ať při realizaci individuálních řešení, například se sítotiskovými motivy
nebo speciálními typy skla, nebo při inteligentní integraci rolet mezi skleněné tabule – GEZE MSW IGG
nabízí širokou řadu řešení pro promyšlenou architekturu.
VLASTNOSTI VÝROBKU
Estetický vzhled díky skleněným tabulím bez rámů se souvislým povrchem
Profily a montážní prvky jsou v systému neviditelně integrovány mezi tabule skla
Vhodné pro výšku křídel max. 3 500 mm a šířku max. 1 200 mm
Maximální hmotnost křídel do 150 kg (s dvojitým vozíkem)
13
Manuální systém
posuvných stěn
GEZE MSW S IGG
Manuální systém posuvných stěn
GEZE MSW
GEZE MSW
Passarelle, Sony Center, Berlín, Německo
GEZE MSW KONSTRUKČNÍ
ŘEŠENÍ
Nekomplikované spojení konstrukcí s použitím systému manuálně posuvných stěn
Manuální systém
posuvných stěn
Flexibilní a transparentní členění místností s manuálně posuvnými stěnami
VLASTNOSTI VÝROBKU
Jako alternativu k proskleným křídlům je možné používat křídla ze dřeva, hliníku nebo plastu
s GEZE MSW
Pro všechny varianty:
Hmotnosti křídel max. do 150 kg
Šířky křídel 500–1 500 mm
Upínací profily pro alternativní křídla se vkládají na horním a dolním okraji
14
Manuální systém posuvných stěn
GEZE MSW
GEZE MSW
REFERENCE
Pavillon Lapidarij Novigrad, Istria, Chorvatsko
Hotel Mövenpick, letiště Stuttgart, Německo
Hotel Mövenpick, letiště Stuttgart, Německo
Porsche AG Stuttgart, Německo
Augustinum, Stuttgart, Německo
Manuální systém
posuvných stěn
Pavillon Lapidarij Novigrad, Istria, Chorvatsko
15
GEZE PROSKLENÉ SYSTÉMY
GEZE GmbH
P.O. Box 1363
71226 Leonberg
Německo
GEZE GmbH
Reinhold-Vöster-Strasse 21-29
71229 Leonberg
Německo
Telefon +49 (0) 7152-203-0
Fax +49 (0) 7152-203-310
www.geze.com
Německo
GEZE Sonderkonstruktionen GmbH
Planken 1
97944 Boxberg-Schweigern
Telefon +49 (0) 7930-9294-0
Fax +49 (0) 7930-9294-10
E-mail: [email protected]
GEZE GmbH
Northeast branch
Bühringstraße 8
13086 Berlin (Weissensee)
Telefon +49 (0) 30-47 89 90-0
Fax +49 (0) 30-47 89 90-17
E-mail: [email protected]
GEZE GmbH
Niederlassung West
Nordsternstrasse 65
45329 Essen
Telefon +49 (0) 201-83082-0
Fax +49 (0) 201-83082-20
E-mail: [email protected]
GEZE GmbH
Central branch
Adenauerallee 2
61440 Oberursel (u Frankfurtu)
Telefon +49 (0) 6171-63610-0
Fax +49 (0) 6171-63610-1
E-mail: [email protected]
GEZE GmbH
Niederlassung Süd
Reinhold-Vöster-Strasse 21-29
71229 Leonberg
Telefon +49 (0) 7152-203-594
Fax +49 (0) 7152-203-438
E-mail: [email protected]
Zastoupení:
GEZE Česká republika s. r. o.
www.geze.cz
GEZE Slovensko s. r. o.
GEZE Service GmbH Southwest
branch
Reinhold-Vöster-Straße 25
71229 Leonberg
Telefon +49 (0) 7152-92 33 34
GEZE Service GmbH Northeast
branch
Bühringstraße 8
13086 Berlin (Weissensee)
Telefon +49 (0) 30-47 02 17 32
GEZE Service GmbH West branch
Nordsternstrasse 65
45329 Essen
Telefon +49 (0) 201-8 30 8216
GEZE Service GmbH Central branch
Adenauerallee 2
61440 Oberursel
Telefon +49 (0) 6171-63 61 03
GEZE Service GmbH South branch
Keltenring 10
85658 Egmating
Telefon +49 (0) 8095-87 13 61
Rakousko
GEZE Austria GmbH
Mayrwiesstraße 12
5300 Hallwang u Salzburgu
Telefon +43-(0)662-663142
Fax +43-(0)662-663142-15
E-mail: [email protected]
Pobaltské státy
GEZE GmbH Baltic States office
Dzelzavas iela 120 S
1021 Riga
Telefon +371 (0) 67896035
Fax +371 (0) 67896036
E-mail: [email protected]
Benelux
GEZE Benelux B.V.
Leemkuil 1
Industrieterrein Kapelbeemd
5626 EA Eindhoven
Telefon +31-(0)40-26290-80
Fax +31-(0)40-26,290-85
E-mail: [email protected]
Bulharsko
GEZE Bulgaria - Trade
Representative Office
61 Pirinski Prohod, entrance “B”,
4th floor, office 5,
1680 Sofia
Telefon +359 (0) 24704373
Fax +359 (0) 24706262
E-mail: [email protected]
Čína
GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Shuangchenzhong Road
Beichen Economic Development
Area (BEDA)
Tianjin 300400, P.R. China
Telefon +86 (0) 22-26973995-0
Fax +86 (0)22 -26972702
E-mail: [email protected]
Indie
GEZE India Private Ltd.
MF 2 & 3, Guindy Industrial Estate
Ekkattuthangal
Chennai 600 097
Tamilnadu
Telefon +91 44 3061 6900
Fax +91 44 3061 6901
E-mail: [email protected]
GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Shanghai
Unit 25N, Cross Region Plaza
No 899, Ling Ling Road,
XuHui District
200030 Shanghai, P.R China
Telefon +86 (0) 21-52340 960
Fax +86 (0) 21-64472 007
E-mail: [email protected]
Itálie
GEZE Italia Srl
Via Giotto, 4
20040 Cambiago (MI)
Telefon +3902950695-11
Fax +3902950695-33
E-mail: [email protected]
GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Guangzhou
Room 17C3
Everbright Bank Building, No.689
Tian He Bei Road
510630 Guangzhou
P.R. China
Telefon +86 (0)20 -38731842
Fax +86 (0)20 -38731834
E-mail: [email protected]
GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
Branch Office Beijing
Rm3A02, Building 3
ZhuBang 2000 Business Plaza
No.98, Balizhuang xili
Chaoyang District
100025 Beijing, P.R.China
Telefon +86 (0)10-8797 5177 /-78
Fax +86 (0) 10-87975171
E-mail: [email protected]
Francie
GEZE France S.A.R.L
ZAC de l’Orme Rond
RN 19
77170 Servon
Telefon +33-(0)1-606260-70
Fax +33-(0)1-606260-71
E-mail: [email protected]
Maďarsko
GEZE Hungary Kft.
Bartók Béla út 105-113.
Budapest
H-1115
Telefon +36 (1)481 4670
Fax +36 (1)481 4671
E-mail: [email protected]
Pyrenejský poloostrov
GEZE Iberia S.R.L.
Pol. Ind. El Pla
C/ Comerc, 2-22, Nave 12
08980 Sant Feliu de Llobregat
(Barcelona)
Telefon +34(0)9-02194036
Fax +34(0)9-02194035
E-mail: [email protected]
www.geze.sk
ID č. 104377 · Verze CZ 100521 · Změny vyhrazeny
GEZE Engineering Roma Srl
Via Lucrezia Romana, 91
00178 Roma
Telefon +3906-7265311
Fax +3906-72653136
E-mail: [email protected]
Polsko
GEZE Polska Sp.z o.o.
ul. Annopol 21
03-236 Warszawa
Telefon +48 (0)22 440 4 440
Fax +48 (0)22 440 4 400
E-mail: [email protected]
Rumunsko
GEZE Romania s.r.l.
IRIDE Business Park,
Str. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9a,
Building 10, Level 2, Sector 2,
020335 Bucharest
Telefon: +40 (0) 21 25 07 750
Fax: +40 (0) 21 25 07 750
E-mail: [email protected]
Ruská federace
GEZE GmbH Representative
Office Russia
Kolodesnij pereulok 3, str. 25
Office No. 5201-5203
107076 Moskow
Telefon +7 (0) 4955899052
Fax +7 (0) 4955899051
E-mail: [email protected]
Skandinávie – Švédsko
GEZE Scandinavia AB
Mallslingan 10
Box 7060
18711 Täby
Telefon +46 (0) 8-7323-400
Fax +46 (0) 8-7323-499
E-mail: [email protected]
Skandinávie – Norsko
GEZE Scandinavia AB avd. Norge
Industriveien 34 B
2073 Dal
Telefon +47 (0)639 -57200
Fax +47 (0)639 -57173
E-mail: [email protected]
Skandinávie – Finsko
Branch office of GEZE Scandinavia AB
Herralantie 824
Postbox 20
15871 Hollola
Telefon +358 (0)10 -4005100
Fax +358 (0)10 -4005120
E-mail: [email protected]
Skandinávie – Dánsko
GEZE Danmark
Branch office of GEZE Scandinavia AB
Høje Taastrup Boulevard 53
2630 Taastrup
Telefon +45 (0)46 -323324
Fax +45 (0)46 -323326
E-mail: [email protected]
Jižní Afrika
DCLSA Distributors (Pty.) Ltd.
118 Richards Drive, Halfway House,
Ext 111
P.O. Box 7934, Midrand 1685
Telefon +27(0)113158286
Fax +27(0)113158261
E-mail: [email protected]
Švýcarsko
GEZE Schweiz AG
Bodenackerstrasse 79
4657 Dulliken
Telefon +41-(0)62-2855400
Fax +41-(0)62-2855401
E-mail: [email protected]
Turecko
GEZE GmbH Türkiye - İstanbul
İrtibat Bürosu
Ataşehir Bulvarı, Ata 2/3
Plaza Kat: 9 D: 84 Ataşehir
Kadıköy / İstanbul
Telefon + 90 (0) 21 64 55 43 15
Fax + 90 (0) 21 64 55 82 15
E-mail: [email protected]
Ukrajina
Representative Office GEZE GmbH
Ukraine
ul. Vikentiya Hvoyki, 21,
office 151
04080 Kiev
Telefon +38 (0) 444997 725
Fax +38 (0) 444997 725
E-mail: [email protected]
Spojené Arabské Emiráty / GCC
GEZE Middle East
P.O. Box 17903
Jebel Ali Free Zone
Dubai
Telefon +971 (0)4 -8833112
Fax +971 (0)4 -8833240
E-mail: [email protected]
Velká Británie
GEZE UK Ltd.
Blenheim Way
Fradley Park
Lichfield
Staffordshire WS13 8SY
Telefon +44(0)1543443000
Fax +44(0)1543443001
E-mail: [email protected]
Download

katalog ke stažení