TITAN - MULTIPLAST
PLAST CENTRUM
SPECIALISTA NA PLASTY
KOMPAKTNÍ LAMINÁTOVÉ
Kronoplan color
HPL desky pro exteriéry
CHARAKTERISTIKA MATERIÁLU
Laminátové desky HPL (High Pressure Laminates = vysokotlaké lamináty) jsou kvalitní velkoformátové desky. Skládají se z pásů přírodních vláken a
syntetických pryskyřic, které se při velkém tlaku a vysoké teplotě roztavují a nenávratně tvrdnou. HPL desky jsou velmi odolné proti oděru, mohou přijít do
přímého styku s potravinami a dají se snadno čistit.
Mezi výhody tohoto materiálu patří jejich vysoká pevnost a odolnost proti nárazu, odolnost vůči teplu, chladu i vodní páře, což umožňuje jejich široké využití.
Při použití je však nutné vyvarovat se trvalé vlhkosti. Dalšími přednostmi HPL desek jsou: snadná údržba, hygienicky hutný povrch, dlouhá životnost a vysoká
odolnost vůči chemikáliím. Povrch má na dotek příjemný povrch, podobný struktuře pomerančové kůry.
VLASTNOSTI LAMINÁTOVÝCH DESEK HPL
Laminátové desky HPL jsou fyziologicky nezávadné a elektricky nevodivé. Desky jsou atestované na desinfekčnost povrchu, odolnost proti desinfekčním
prostředkům, nezávadnost při použití v obytných prostorech a také na nezávadnost při styku s potravinami. Při hoření neodkapávají, slabě doutnají.
HPL desky jsou charakteristické svou roztažností. Při ztrátě vlhkosti dochází k jejich smrštění, naopak při navlhnutí se roztahují. Při zpracování a montáži je
nutné brát zřetel na tuto změnu rozměrů.
Mezi další vynikající vlastnosti HPL desek patří:
vysoká odolnost proti povětrnostním vlivům
optimální barevná stálost
vysoká odolnost vůči ředidlům
odolnost proti nepříznivým vlivům prostředí (kyselý déšť)
vysoká mechanická pevnost
dekorativnost
snadná údržba
odolnost vůči vodě a vodní páře
odolnost vůči mrazu a horku
fyziologicky nezávadné, nepoškozují životní prostředí
při hoření neodkapávají a vzniká nepatrný kouř
jsou lehce opracovatelné a snadno se montují
POUŽITÍ LAMINÁTOVÝCH HPL DESEK
Exteriérové laminátové desky HPL se využívají na obklady vnějších stěn se zadním odvětráním. Nabízíme široké množství dekorů, což umožňuje maximální
tvůrčí možnosti. HPL desky se mohou montovat na většinu obvyklých kovových a dřevěných spodních konstrukcí. Desky jsou určeny pro dlouhodobé obložení
fasád a výplně balkonů. Jejich součástí je účinná ochranná vrstva proti povětrnostním vlivům. Navíc HPL exteriérové desky typu Kronoplan color, mají
zvýšenou UV stabilizační vrstvu, která chrání desky před ztrátou barev.
Interiérové HPL desky se využívají například k výrobě sprchových kabinek, billboardů, reklamních ploch, dveří nebo nábytku. Zmíněné desky je, vzhledem k
jejich fyziologické nezávadnosti a výborným vlastnostem, možné využít i v domácnosti.
ZPRACOVÁNÍ
S HPL deskami je možné pracovat jako s tvrdým dřevem či laminodesekami, tedy všemi nástroji na zpracování dřeva opatřenými tvrdým kovem. Zmíněné
desky je možné:
řezat
frézovat
vrtat
brousit
K řezání se využívají kotoučové nebo ruční pily.
TITAN - MULTIPLAST
PLAST CENTRUM
...VÁŠ SPECIALISTA NA PLASTY
MONTÁŽ
HPL desky lze montovat na konstrukci z kovových profilů (z hliníku nebo pozinkované oceli) nebo na dřevěné profily. Dřevěné profily musí být odizolovány
od země i povrchu HPL pomocí pěnové nebo izolační pásky. Lze použít pěnovou či jinou izolační pásku.
Zásady montáže
Nosná kontrukce by měla být široká minimálně 60 mm v oblasti spojů pak 80 mm. Vzdálenost od kraje by měla být 20 -100 mm.
Užitné zatížení kN/m
Podklad/nosná konstrukce
Podklad/nosná konstrukce
Podklad/nosná konstrukce
Max. povolený průhyb
1/300
2
3,0
4,0
Vzdálenosti podpěr v mm
Tloušťka desky
A
X
X
---
---
X
X
18 mm
X
X
X
20 mm
X
X
X
12 mm
16 mm
A
500
12 mm
16 mm
A
A
1816mm
mm
20 mm
600
X
X
X
X
---
XX
XX
800
-X
X
---
A
X
X = povolené
Desky lze kotvit pomocí šroubů, nýtů nebo pomocí lepení vysoce kvalitními elastickými polyvinylakrylátovými lepidly.
UPEVNĚNÍ POMOCÍ ŠROUBŮ
UPEVNĚNÍ POMOCÍ NÝTŮ
8 mm
Pevný bod
8 mm
Pohyblivý bod
Pevný bod
5,0
Pohyblivý bod
UPEVNĚNÍ POMOCÍ LEPIDEL
X
TITAN - MULTIPLAST
PLAST CENTRUM
...VÁŠ SPECIALISTA NA PLASTY
Příklad upevnění pomocí šroubů
Příklad upevnění pomocí nýtů
Příklad upevnění pomocí lepidel
Je třeba počítat vždy alespoň se 3 upevňovacími body v každém směru. Proveďte statistické propočty, aby bylo kotvení dostačující.
Při montáži je nutné počítat s reakcí materiálu na teplotní změny. Vrtaný průměr do desky musí být vždy větší než průměr upevňovacího prostředku.
Upevňovací prostředek má být usazen tak, aby se deska mohla pohybovat.
Deska s více poli
Deska s jedním polem
Pevný bod
Pohyblivý bod
Pevný bod-slouží k rovnoměrnému zmírnění pohybů při smršťování a rozpínání desky. Vždy je nutné mít alespoň jeden pevný bod maximálně blízko středu
desky. Pohyblivé body – otvor, který je o 2 mm větší než je průměr šroubu, kterým se HPL desky připevňují. Hlava šroubu či nýtu musí být vždy tak veliká,
aby byl vyvrtaný otvor zakryt. Šrouby nesmí být příliš pevně dotaženy, nepoužívejte šrouby se zápustnou hlavou. Při montáži by se vždy mělo začínat od
středu desky.
8 mm
Pevný bod
Pohyblivý bod
Rozestupy desek – diletační mezera mezi deskami by měla být minimálně 8 mm. Výplň spáry může být provedena elastickým tmelem. Rohy – čelní deska by
měla mít přesah cca 11 mm přes boční desku. Tímto se zakryjí stavební tolerance, které by mohli při montáži (zejména při rekonstrukci) vzniknout.
TITAN - MULTIPLAST
PLAST CENTRUM
...VÁŠ SPECIALISTA NA PLASTY
ROZVRŽENÍ PODKLADOVÉ KONSTRUKCE PRO UPEVNĚNÍ DO BALKÓNŮ
DESKY PŘIPEVNĚNÉ POMOCÍ ŠROUBŮ
A
E
L
H*
E
F1
A
A
L
450 mm
850 mm
8 mm
A
L
500 mm
1000 mm
10 mm
A
L
550 mm
1100 mm
F1 120 mm
F2 40 mm
Přesah E
pro desku 6 mm: 20 mm
pro desku 8 mm: 20 mm
pro desku 10 mm: 20 mm
F2
E
A
6 mm
H*
* výška zábradlí H = 900 – 1100 mm
= max. rozestup pro uchycení
Tloušťka desky v mm
A
E
F1
L
E 120 mm
E 200 mm
E 250 mm
L
E
F1
DESKY PŘIPEVNĚNÉ SVĚRNÝMI ÚCHYTKAMI NA SKLO
F2
E
A
H*
A
G
* výška zábradlí H = 900 – 1100 mm
= max. rozestup pro uchycení
Tloušťka desky v mm
F1 120 mm
F2 40 mm
G
35 mm
Na straně desky musí být minimálně 3 upevnění.
Na každé desce musí být alespoň jedna svorka
opatřena pojistným kolíčkem.
8 mm
A
L
450 mm
950 mm
10 mm
A
L
500 mm
1100 mm
13 mm
A
L
550 mm
TITAN - MULTIPLAST
PLAST CENTRUM
...VÁŠ SPECIALISTA NA PLASTY
DESKY PŘIPEVNĚNÉ POMOCÍ NÝTŮ
A
E
L
H*
E
F1
A
A
L
350 mm
800 mm
8 mm
A
L
350 mm
950 mm
10 mm
A
L
400 mm
1000 mm
F1 120 mm
F2 40 mm
Přesah E
pro desku 6 mm: 20 mm
pro desku 8 mm: 20 mm
pro desku 10 mm: 20 mm
F2
E
A
6 mm
H*
* výška zábradlí H = 900 – 1100 mm
= max. rozestup pro uchycení
Tloušťka desky v mm
A
E
F1
L
E 120 mm
E 200 mm
E 250 mm
SKLADOVÁNÍ A MANIPULACE
S materiálem je nutné zacházet s opatrností a předejít možnému poškození na
hranách či plochách. HPL interiérové i exteriérové desky reagují na teplotu i
vlhkost odpovídající klimatu skladového prostoru. Materiál by z tohoto důvodu
neměl být skladován v trvale vlhkém prostředí a mělo by být zajištěno jeho
zadní odvětrávání.
HPL desky je nutné skladovat ve vodorovné poloze na rovné stabilní ploše.
Desky musí ležet na celé své ploše. Desky by měli být zajištěni proti posunutí.
ÚDRŽBA
Laminátové desky HPL nevyžadují žádnou péči. V případě nutnosti je lze čistit za použití teplé vody, čistého hadru a běžně užívaného mýdla v domácnostech.
Vyvarujte se použití přípravků, které by mohly desku poškrábat.
Velkoobchod a maloobchod s plasty
Formátování, obrábění a tváření plastů
Stroje a zařízení pro svařování plastů
Bezplatný poradenský servis, projekce, montáž
Doprava po ČR ZDARMA
TITAN-MULTIPLAST S.R.O.
PLAST CENTRUM
Jablonecká 1379
468 51 Smržovka
www.plastcentrum.cz
tel. +420 483 360 060-9
fax +420 483 360 063
[email protected]
Download

HPL laminátové desky montáž - TITAN