D
Systém pro dřevěné dveře
Minima
kryt hrany
dveří
kryt hrany
dveří
pojezdová
nosná lišta
12 mm *
krycí lišta
pojezdová
nosná lišta
18 mm *
tlumič
spodní vodicí
lišta
1000 mm
krytka lišty
vodicí trn
* rozměr 12 a 18 mm
- je odsazení desky dveřního křídla od stěny
po montáži na pojezdovou nosnou lištu
tlumič
- pro dveře max. 40 kg
- pro dveře max. 80 kg
vše ve stejném povrchu
- krycí lišta
- pojezdová nosná lišta
- kryt hrany dveří
- krytka lišty
povrchy - barvy
stříbrný matný hliník
leštěná ocel
černý mat
braun mat
délky lišt
1700 mm
2000 mm
3000 mm
4000 mm
individuálně možnost jiného rozměru
1
D
pojezdová nosná
lišta 18 mm
102
52,8
30
doporučená mezera
od vrchního okraje
stavebního otvoru
18 *
10
10
stavební
otvor
X1
12 *
stavební otvor bez
spodní mezery 10 mm
11
52,8
30
X
11
132
102
výška dveří
X = X1 + 132
krycí
lišta
pojezdová
nosná lišta
12 mm
obložení stěny - sokl
16
16
10
12
10
12
obložení stěny - sokl
spodní vodicí lišta
doporučujeme pro
dlouhodobé zachování
konstantního rozměru drážky
* odsazení dveřního křídla od stěny
patent
integrovaný zpomalovací
a tlumící systém při dojezdu
dveřního křídla v obou
směrech
tlumič: do 40 kg, do 80 kg
CLICK
2
V případě nerovnosti zdi je nutné
nosnou pojezdovou lištu podložit.
Nosná pojezdová lišta musí zůstat
v rovině (nesmí se deformovat)
podle nerovnosti zdi.
nosná pojezdová lišta
50
52,8
(12 m
m
(18 m )
m)
krycí lišta
tlumič
krytka lišty
3
18
67
15
14
14
16
15
* 12
46
46
67
67
46
R1
0
72.5
4
4
72.5
18
30
4
151
151
72.5
30
*7
Ø8
105.5
* 12 mm ... šířka drážky při použití
spodní vodicí lišty
doporučujeme variantu se spodní
vodicí lištou
* 7 mm ... šířka drážky bez použití
vodicí lišty
4
Při nasazování křídla na kolejnici
musí být vozík maximálně zvednutý
aby nedošlo k poškození - poškrábání pojezdové nosné lišty.
Po nasazení křídla na pojezdovou
nosnou lištu, následným utahováním stavěcího šroubu na vozíku a
následně posunem vozíku dolů,
upravíme spáru mezi podlahou a
křídlem. Křídlo seřídíme ve svislé
ose (křídlo se bude zvedat).
B
krycí lišta
nosná pojezdová lišta
(18 mm)
nosná pojezdová
lišta (12 mm)
spodní vodicí
lišta
5
a varianta do volného prostoru - dveře jednokřídlé
montážní pomocný
kolík (mosazný)
b varianta mezi stěny - dveře dvoukřídlé
krycí lišta se instaluje
ze dvou stejných polovin
6
c varianta do volného prostoru
- dveře dvoukřídlé
X=Y
X
7
Download

Montážní návod (pdf)