sestajovice.cz :: Zobrazit téma - Biologická stanice
Page 1 of 10
sestajovice.cz
Fórum obce Šestajovice
FAQ
Hledat
Seznam uživatelů
Profil
Uživatelské skupiny
Soukromé zprávy
Registrace
Přihlášení
Biologická stanice
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5 Další
Obsah fóra sestajovice.cz -> Stavební komise
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma
Autor
Ing. Jan Meloun
Založen: 23.11.2008
Příspěvky: 7
Bydliště: Jirny
Zpráva
Zaslal: po listopad 24, 2008 5:55 pm
Předmět: Biologická stanice
Vážení diskutující,
v zápisu z jednání obecního zastupitelstva ze dne 23.10.2008 se v bodu 16.
"Diskuse" objevila informace o sběrném dvoru a biologické stanici. Můžete
prosím někdo upřesnit o co se skrývá pod pojmem biologická stanice, na
jakém místě, kdy se má stavět a co se v ní bude zpracovávat? Není to jen
krycí název pro kafilerii?
Děkuji
_________________
Honza
Návrat nahoru
Tomáš Dvořák
Založen: 3.1.2007
Příspěvky: 202
Bydliště: Šestajovice
Zaslal: út listopad 25, 2008 1:32 pm
Předmět:
Dobrý den,
Zemědělská obchodní společnost Šestajovice – Jirny, a.s., obci podala
žádost o souhlas s provozováním biostanice. Zastupitelstvo obce si od ZOS
vyžádalo podrobné informace o stanici, poté teprve bude ve věci dále
jednat.
Tomáš Dvořák
Návrat nahoru
Ing. Jan Meloun
Založen: 23.11.2008
Příspěvky: 7
Bydliště: Jirny
Zaslal: út listopad 25, 2008 6:44 pm
Předmět:
Dobrý večer,
předem děkuji panu Dvořákovi za informaci, nicméně mám doplňující
otázky:
1)pod pojmem "biostanice" si mám představit bioplynovou fermentační
stanici nebo se jedná o něco jiného?
2)existuje představa kde by měla stát?
3)je souhlas obce Šestajovice postačující pro provoz biostanice? (Zápach
nepochybně zamoří daleko širší okolí tj. Šestajovice, Jirny, Klánovice
případně Zeleneč a Úvaly).
http://www.sestajovice.cz/forum/viewtopic.php?t=103
29.8.2010
sestajovice.cz :: Zobrazit téma - Biologická stanice
Page 2 of 10
Ptám se proto, že jsme s manželkou nedávno dostavěli dům a neradi
bychom se museli stěhovat jinam, protože zde nebude možno vydržet kvůli
zápachu z hnijícího biodpadu (tj. i odpadů z jatek). Už takhle je zápach z
kravína dost často nesnesitelný.
Děkuji
_________________
Honza
Návrat nahoru
vojir
Založen: 29.11.2006
Příspěvky: 38
Zaslal: ne listopad 30, 2008 12:55 pm
Předmět:
Doporučuji ke čtení Metodický pokyn Ministerstva životního prostředí k
podmínkám povolování bioplynových stanic před uvedením do provozu.
http://www.mzp.cz/AIS/web-pub.nsf/$pid/MZPIBFRKAGI4
Ve zkratce:
- k územnímu rozhodnutí potřebuje provozovatel mimojiné závazné
stanovisko odboru ochrany ovzduší KÚ, kterému musí předložit odborný
posudek a rozptylovou studii
- dále potřebuje povolení krajské hygienické stanice
- dále by měl provozovatel projít procesem EIA (dle výkonu kogenerační
jednotky)
- pokud bude provozovatel zpracovávat více než 10tun odpadu denně,
nebude stavební povolení vydáno bez integrovaného povolení dle zák.
76/2002. Účastníkem řízení pro vydání integrovaného povolení je
provozovatel, kraj, obec a občanská sdružení
další citace z pokynu
Při umístění zdroje je vhodné zohlednit:
- rozptylové podmínky pachových látek v oblasti v souvislosti s obydlenou
zástavbou,
- umístění BPS na závětrné straně vzhledem k bytové zástavbě,
- přepravní trasy zapáchajícího materiálu.
Z hlediska ochrany provozovatele a obyvatel v blízkém okolí „ostatních
bioplynových stanic“ je vhodné, aby investor zažádal stavební úřad o
vyhlášení ochranného pásma dle § 83 stavebního zákona, s návrhem na
vydání územního rozhodnutí. Doporučení se vztahuje zejména na BPS
umístěné mimo obytnou zástavbu. Důvodem je zamezit tomu, aby v
opodstatněných případech nedocházelo k pozdějšímu přibližování bytové
zástavby k BPS.
tak ted jen zjistit, odkud fouká [/i]
Návrat nahoru
Tomáš Dvořák
Založen: 3.1.2007
Zaslal: po prosinec 01, 2008 10:00 am
Předmět:
Dobrý den.
http://www.sestajovice.cz/forum/viewtopic.php?t=103
29.8.2010
sestajovice.cz :: Zobrazit téma - Biologická stanice
Příspěvky: 202
Bydliště: Šestajovice
Page 3 of 10
1) Ano, jde o bioplynovou stanici. V návrhu je zpracovávání vepřové kejdy,
kukuřičné siláže a cukrovarnických řízků.
2) Stanice má být umístěna poblíž ustájení krav.
3) ad odpověď pana Vojíře.
Tomáš Dvořák
Návrat nahoru
Ing. Jan Meloun
Založen: 23.11.2008
Příspěvky: 7
Bydliště: Jirny
Zaslal: po prosinec 01, 2008 2:11 pm
Předmět:
Převažující směr větru pro naši oblast je tuším ze severoseverovýchodu.
Pokud mě paměť nemýlí, tak jsem to viděl někde v dokumentaci ke stavbě
domu resp. stavebnímu povolení.
Z dosud uvedených poznatků plyne, že pokud tedy stanice bude zapáchat,
půjde zápach přímo na Jirny a velmi pravděpodobně i na Šestajovice, v
zeslabené míře na Úvaly a Klánovice.
Všichni kdo na provozu těchto stanic profitují, se dušují, že stanice
páchnout nebude. To platí na papíře, zpravidla i v praxi po dobu zkušebního
provozu. Určitou dobu po kolaudaci a zřejmě po vypršení záruční doby na
zařízení ovšem začíná docházet k opotřebení a znečištění technologie a
otupení návyků personálu. Příkladem budiž například postup při zavážení
páchnoucího "vstupního materiálu" kdy má obsluha odvětrat vstupní halu
přes filtry, zkontrolovat uzavření vnitřních vrat, otevřít vnější vrata, najet s
vozidlem, uzavřít vnější vrata, otevřít vnitřní vrata, vyložit náklad, uzavřít
vnitřní vrata, odvětrat halu přes filtry, vyjet a uzavřít vnější vrata.
Není těžké si představit, že po nějakém čase přestávají fungovat pohony,
těsnění a pojezdy vrat, ventilátory odvětrání, filtry jsou příliš nákladné a
jejich nákup snižuje zisk, obsluha, která ten smrad stejně čuchá přece
nebude pořád dokoloa otevírat a zavírat vrata - ať si ti kolem také užijí.
Koneckonců je zkolaudováno takže už nám všichni mohou ....
Nástroje či páky pro zjednání nápravy takového stavu jsou nulové! (pokud
nejsou předem zjednány důrazné pokuty). I tak je ovšem sporné, jak měřit
míru a dobu působení zápachu. Vždy se nějaká obezlička najde. V Úvalech
si lidé stěžovali na hluk z místní továrničky (směrem k Novým Jirnům).
Dlóóóuho se nic nedělo a pak jeden z místních v noci načapal partu podivně
se chovajících individuí. Myslel, že jsou to zloději ale posléze se ukázalo, že
jsou z hygieny a měří hluk! V noci! kdy je továrna zavřená. Závěr
samozřejmě zněl, že hygienické hlukové normy nejsou porušeny!!!
Poučení na závěr: jakmile jednou továrna (obecně) stojí, je prakticky
nemožné ji zrušit a odnesou to lidé bydlící v blízkosti. Proto bych se
přimlouval (neřkuli apeloval) za uvážlivý postup zastupitelstva a pokud by
měla být biostanice schválena, ponechat si významné páky, které by v
případě stížností obyvatel dokázaly provoz ukončit a uzavřít.
Omlouvám se za svoje litanie, ale bohužel mám za sebou špatné zkušenosti
a 5x stěhovaní....
_________________
Honza
Návrat nahoru
http://www.sestajovice.cz/forum/viewtopic.php?t=103
29.8.2010
sestajovice.cz :: Zobrazit téma - Biologická stanice
Tomášek Josef, Ing.
Založen: 1.12.2008
Příspěvky: 7
Bydliště: Vřesová 1260,
Šestajovice
Zaslal: út prosinec 02, 2008 5:10 pm
Page 4 of 10
Předmět: Biostanice
Vážení, chtěl bych vyjádřit své stanoviska k záměru vybudovat v
bezprostřední blízkosti bytové a občanské výstavby naší obce [b]biostanici.
Jsem přesvědčen, že zastupitelstvo tento návrh jednoznačně zamítne, k
mému přesvědčení mne vede následující
1)členy představenstva jsou občané Šestajovic, kteří zde mají své rodiny a
rozhodně je nevystaví nepříjemnostem, které podrobně a fundovaně popsal
pan Ing. Meloun a o kterých se lze informovat i na internetových stránkách,
2) jedná se o záležitost, která se týká všech občanů a to nejen Šestajovic,
ale i okolních obcí podle směru větru, který právě vane.
3) případný souhlas zastupitelstva by výrazně ovlivnil rozhodování dalších
zainteresovaných institucí zmíněných v příspěvku pana Vojíře,
4) výstavba biostanice by ovlivnila život v obci na řadu dalších desetiletí,
tedy daleko za rámec stávajícího volebního období
Považoval bych za účelné, aby tato problematika byla podrobně vysvětlena
na stránkách měsíčníku Dostavník, který je, alespoň pro mne, zdrojem
zajímavých informací o dění v obci. Doporučuji, aby byl, v případě
nerozhodného stanoviska zastupitelstva, v Dostavníku umístěn jednoduchý
dotazník, ve kterém by mohli občané vyjádřit svůj názor a podpořit resp.
ovlivnit stanovisko zastupitelstva. Byl by to určitě nenákladný způsob, jak si
demokraticky zjistit názor spoluobčanů. Věřím, že tento můj apel se nemine
účinkem a přispěje malým dílem k tomu abychom nadále mohli dýchat
relativně svěží vzduch. Děkuji Josef Tomášek
_________________
Tomášek
Návrat nahoru
vojir
Založen: 29.11.2006
Příspěvky: 38
Zaslal: út prosinec 02, 2008 5:36 pm
vane
Předmět: Tak už vím, odkud vítr
Převažující směr větru:
18 % západní
16% jihozápadní
12% severozápadní
V.Vojíř
Návrat nahoru
Jiří Čížek
Založen: 5.12.2008
Příspěvky: 1
Zaslal: pá prosinec 05, 2008 4:01 pm
Předmět:
Dobrý den,
V současnosti se v Jirnech a Šestajovicích šíří informace o stavbě bioplynové
stanice. Bohužel je zde spoustu fám a polopravd, které neodpovídají
skutečnosti, rád bych uvedl tyto informace na pravou míru.
Zemědělská obchodní společnost Šestajovice-Jirny, a.s. má poměrně silnou
http://www.sestajovice.cz/forum/viewtopic.php?t=103
29.8.2010
sestajovice.cz :: Zobrazit téma - Biologická stanice
Page 5 of 10
živočišnou výrobu, která samozřejmě produkuje k tomu odpovídající
chlévskou mrvu a kejdu. Tento materiál při skladování na hnojišti a v
jímkách produkuje amoniak, který je zdrojem zápachu a dále metan, který
je skleníkový plyn a který má 21 x větší negativní vliv na oteplování planety
než oxid uhličitý.
Zemědělská společnost bude muset vzhledem k předpisům u uskladnění
hnoje tuto situaci řešit. Má dvě možnosti, buď postaví hnojiště které bude
odpovídat předpisům, nebo hnůj spolu s kejdou bude plynule dodávat do
zateplené, vyhřívané a uzavřené jímky, čímž urychlí uvolňování metanu,
který zachytí a nechá jím pohánět motory a produkovat elektřinu.
Tento fermentační proces se nazývá anaerobní digescí a můžeme tak
získávat metan i z kukuřičné siláže nebo travní senáže. Pravda je taková, že
čím je siláž kvalitnější tím více metanu získáme, a tím vyrobíme více
elektřiny. Argumentace, že špatně udělaná siláž smrdí není relevantní,
protože pokud umí zemědělská společnost udělat kvalitní siláž pro skot,
udělá ji i pro bioplynovou stanici. A proč by zemědělec měl dělat něco, co
mu generuje méně peněz. Kejda, hnůj a kukuřice projde fermentací a na
konci tohoto procesu vznikne homogenní materiál tzn. digestát, která
obsahuje dusík, fosfor a draslo, které se používá jako hnojivo a na rozdíl od
čerstvého hnoje a kejdy při aplikaci nezapáchá.
Stabilizovaný digestát bude (podle plánované novelizace legislativy) před
vývozem i na vlastní pozemky ke hnojení podléhat certifikaci na UKZUZ.
Technologie BPS není vhodná pro zpracování vedlejších živočišných
produktů (jako jatečný nebo kafilerní odpad) a tyto materiály ani nebudou
zpracovávány. Jinak by BPS dostala vysoké pokuty od ČIZP, Kraj. úřadu ŽP
atp. a digestát by ani nepřešel certifikací, čím by investor musel platit
nepřiměřené výdaje za jeho likvidaci např. v ČOV.
Stabilizovaný digestát ze zemědělských materiálů nesmrdí a podle
Metodického pokynu MŽP pro zemědělské bioplynové stanice není nutno
budovat zastřešené skladovací jímky, přesto podnik zastřešení vybuduje.
Pro úplnou fermentaci zemědělských materiálů stačí zádržný čas cca 40-60
dnů. Na základě průměru fermentačních nádrží a denního množství
vstupních materiálu v BPS Šestajovice vychází zádržný čas ve fermentoru
(1. stupeň fermentace) 49 dnů a v dofermentoru (2. stupeň fermentace) 36
dnů. Celkový zádržný čas materiálu u 2-stupňové fermentace na dané BPS
tedy bude 85 dnů, což je víc než dostačující. Až po přechodu materiálu přes
fermentor a dofermentor je digestát skladován v určených skladovacích
jímkách.
Zemědělské bioplynové stanice, zpracovávající pouze zemědělský vstupní
materiál jsou nejméně problematické z hlediska zápachu a plánovaná
legislativa ministerstva ŽP pro tyto stanice plánuje uvést limit minimální 50
m vzdálenosti od nejbližšího obytného objektu. Pro BPS Šestajovice se
nejbližší obytný objekt nachází ve vzdálenosti 235m, což je víc než
dostačující, aby nedocházelo k obtěžování zápachem. Podle větrné růžice
pro lokalitu Šestajovice (uvedená v oznámeni EIA) převládá směr větru od
východu na západ (20,3%).
V současné době je velmocí v bioplynových stanicích Německo, kde je
http://www.sestajovice.cz/forum/viewtopic.php?t=103
29.8.2010
sestajovice.cz :: Zobrazit téma - Biologická stanice
Page 6 of 10
celkem 4 000 zemědělských bioplynových stanic, které pracují a současně
nezatěžují své občany zápachem. Je důležité, aby dodaná technologie
odpovídala moderním trendům a byla na stejné technologické úrovni jako
bioplynové stanice v Německu. Společnost, která bude stavbu provádět již
postavila v Německu, Rakousku, Itálii, Francii a Lucembursku 250 BPS.
V České republice stojí v současné době 10 realizovaných bioplynových
stanic stejné technologie, bez jakýchkoliv stížností obyvatel na zápach.
Je nutno říct, že bioplynové stanice jsou dvojího druhu:
1. Zemědělské bioplynové stanice- používají vstupy ze zemědělské činnosti
tzn. hnůj ,kejdu, siláž a senáž.
2. Komunální bioplynové stanice- používají jako surovinu odpady z jídelen a
jatek.
Zemědělská obchodní společnost Šestajovice-Jirny, a.s. je zemědělská
společnost, která chce a bude dělat zemědělskou činnost a řešit své
záležitosti s uložením hnoje a kejdy dle pravidel EU a proto bude provozovat
zemědělskou bioplynovou stanici se vstupy vyrobenými ve svém podniku a
garantuje, že nejsou uzavřeny žádné smlouvy o odběru nevhodných
vstupních materiálů (vedlejší živočišné produkty, jatečný nebo kafilerní
odpad atp.). Na BPS se budou zpracovávat pouze zemědělské vstupní
materiály, které podnik produkuje tzn. kejda, hnůj a kukuřičná siláž.
Dle NAŘÍZENÍ VLÁDY 615/2006 Sb. ze dne 20. prosince 2006 o stanovení
emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních
zdrojů znečišťování ovzduší jsou v tabulce 3.3. jako referenční a ověřené
technologie snižující emise amoniaku, označeny fermentační nádrže, neboli
bioreaktory jako technologie, která snižuje produkci amoniaku o 85%.
Současně při spalování bioplynu v kogeneracích vzniká z chlazení motorů
odpadní teplo, které se bude dále využívat pro výtápění školky a školy v
Šestajovicích, čímž vznikne výrazné snížení provozních nákladů na otop
těchto objektů. Nejnovější trend v Evropě je přibližovat bioplynové stanice k
k bytové zástavbě, kde je možno vniklé teplo efektivně využít pro vytápění
těchto objektů a celoročně pro ohřev teplé užitkové vody.
Z hlediska nárůstu dopravy nedojde k žádnému navýšení, protože pozemky
se již nyní obhospodařují a zde vyprodukovaná biomasa se již dnes tak jako
tak dováží do podniku.
V případě odstávky motorů bude bioplyn spálen v nouzovém hořáku, čímž
se zabrání úniku bioplynu do ovzduší.
Zemědělská obchodní společnost Šestajovice-Jirny a.s. již hospodaří v obci
od roku 1993. Po celou dobu se snaží chovat vzhledem k obci a jejím
občanům seriozně a chce v tomto trendu pokračovat.
Nebuďme pouze krátkozrací populisti a přiznejme si pravdu a přesvědčme
se, že existuje i mnoho bioplynových stanic a hlavně zemědělských, které
neobtěžují okolí pachem, hlukem ani neúnosným nárůstem dopravy. Jinak
by to vypadalo, že v celém světě to funguje (Amerika, Západní Evropa, Asie
http://www.sestajovice.cz/forum/viewtopic.php?t=103
29.8.2010
sestajovice.cz :: Zobrazit téma - Biologická stanice
Page 7 of 10
atd), jenom v ČR to nesmírně páchne, nesmírně obtěžuje hlukem, nesmírně
narůstá doprava a nesmírně všechno proti tomu.
Jsme připraveni v případě zájmu občanu připravit exkurzi na několik ze
stávajících bioplynových stanic, které jsou již v provozu a ukázat technické
řešení tohoto zajímavého oboru zemědělské činnosti.
Za Zemědělskou obchodní společnost Šestajovice-Jirny,a.s.
Jiří Čížek, předseda představenstva
kontakt: Zámecká 345, 250 90 Jirny, tel.281961441, email. [email protected]
Naposledy upravil Jiří Čížek dne pá prosinec 12, 2008 3:49 pm, celkově upraveno 2 krát.
Návrat nahoru
vojir
Založen: 29.11.2006
Příspěvky: 38
Zaslal: pá prosinec 05, 2008 4:46 pm
Předmět:
"Na druhou stranu v ČR existuje 4 - 5 bioplynových stanic, které měly
problémy se zápachem, způsobenými převážně provozní kázní " (zdroj:
Česká inspekce životního prostředí)
Ve Valašském Meziříčí demonstrují občané proti výstavbě bioplynové stanice
v areálu místního Agropodniku. Mezi demonstranty jsou i ekologové, kteří
sice záměr chválí, ale podle nich se v civilizovaném světě podobné stanice
stavějí několik kilometrů od obytné zóny, obvykle pět kilometrů. "Problém
vzniká především při nakládání a vykládání do zásobníku a ze zásobníku,
což smrdí." (zdroj ČTK, Český svaz ochránců přírody)
to jen tak na okraj..
Kupodivu tento "zajímavý obor zemědělské činnosti" se stává zajímavým až
v poslední době, kdy je v rámci globálně-oteplovací propagandy mohutně
dotován spolu s dalšími podobnými projekty.
Zajímalo by mě několik věcí:
1/ jaký je plánovaný výkon Vaší bioplynové stanice
2/co se stane, pokud v budoucnu omezíte ztrátovou živočišnou výrobu (viz
vaše výroční zpráva) - případně se Vám zmenší plochy pro rostlinnou
výrobu (např. z důvodů další výstavby v obci)
Mám na mysli v časovém horizontu provozu BPS tedy min. 10-20 let).
Zavřete či omezíte provoz BPS nebo budete vstupní suroviny dovážet z
širokého okolí ?
3/ kolik z těch Vámi zmiňovaných BPS stojí několik set metrů od školy či
obytné zóny.
P.S Na exkurzi se hlásím.
Návrat nahoru
Aleš Housa
Zaslal: ne prosinec 07, 2008 1:02 pm
Předmět:
umístění BPS dle ministerstva životního prostředí :
http://www.sestajovice.cz/forum/viewtopic.php?t=103
29.8.2010
sestajovice.cz :: Zobrazit téma - Biologická stanice
Založen: 3.12.2008
Příspěvky: 2
Bydliště: Šestajovice od
2009
Page 8 of 10
v souvislosti s výstavbou BPS je vhodné požadat zároveň s územním
rozhodnutím pro umístění stavby o ochranné pásmo, pro zemědělskou BPS
min. 300 m od plánované výstavby bytové.
Bytová vystavba je rozhodně již nyní v menši vzdálenosti !!!
dale nakolik asi souvisi rekonstrukce COV s případnou výstavbou BPS ??
Naposledy upravil Aleš Housa dne pá prosinec 12, 2008 9:25 pm, celkově upraveno 1 krát.
Návrat nahoru
Tomáš Dvořák
Založen: 3.1.2007
Příspěvky: 202
Bydliště: Šestajovice
Zaslal: po prosinec 08, 2008 8:54 am
Předmět:
Dobrý den,
Rekonstrukce ČOV s případnou výstavbou biostanice nesouvisí.
Tomáš Dvořák
Návrat nahoru
Tomášek Josef, Ing.
Založen: 1.12.2008
Příspěvky: 7
Bydliště: Vřesová 1260,
Šestajovice
Zaslal: po prosinec 08, 2008 11:10 am
Předmět:
Dovolte, abych v stručně reagoval na vysvětlení pana Čížka
1. nepovažuji za populismus pokud se občan zajímá o dění ve své
domovské obci
2. v obhajobě výstavby biostanice mi chybí ten základní důvod a to je
ekonomický přínos pro zěmědělskou a obchodní společnost, jejíž
hospodářská situace není, podle zveřejněných výsledků za rok 2007,
nejlepší a bez účelových dotací postrádá zdroje na další rozvoj Tomášek
_________________
Tomášek
Návrat nahoru
Ing. Jan Meloun
Založen: 23.11.2008
Příspěvky: 7
Bydliště: Jirny
Zaslal: út prosinec 09, 2008 10:02 pm
Předmět:
Pokud jde o šíření fám a polopravd, které zmiňuje pan Čížek, rád bych
ocitoval část dopisu ing. Aleše Macha (petiční výbor):
----začátek citace----"Jak jsme se o výše uvedeném záměru dozvěděli?
Jako první se zmínil starosta obce Šestajovice, p. Herzán, a to na veřejném
zasedání zastupitelstva obce koncem října.
Na veřejném zasedání zastupitelstva obce Jirny, konaném 5.11.2008, bylo
požádáno zastupitelstvo, konkrétně starosta p. Skořepa, o vyjádření se k
výše uvedenému záměru. Vzhledem k tomu, že na zasedání nebyl přítomen
ing. Čížek - zastupitel obce a zároveň předseda představenstva ZOS!, a
nikdo další o záměru údajně nevěděl, bylo přislíbeno písemné dotázání na
ZOS (což je i v zápise z jednání na internetových stránkách obce Jirny).
Překvapení nastalo při jednání členů petičního výboru - p. Starého a p.
Caldy se starostou obce Šestajovice , které proběhlo dne 1.12. Starosta
informoval o předchozím jednání s ing. Čížkem, který p. starostu obce
Šestajovice ubezpečil, že zastupitelstvo obce Jirny nemá proti výstavbě
bioplynové stanice námitek!"
http://www.sestajovice.cz/forum/viewtopic.php?t=103
29.8.2010
sestajovice.cz :: Zobrazit téma - Biologická stanice
Page 9 of 10
-----konec citace----Vážený pane Čížku, kolem Vaše bioplynová stanice to zatraceně "páchne" již
nyní !!!
Pokud jde o zmiňované Německo, kdyby zde fungovala policie a ostatní
instituce jako tam, neměl bych nejmenší obavy o dodržování technologické
kázně, zákonů a zásad soužití.
Mohu demonstrovat na drobném příkladu z vlastní zkušenosti. Pracovní
povinnosti mě před lety zavedly do malé obce pod Alpami, kde jsem se na 2
noci ubytoval v malebném penzionu. Naproti penzionu stál poměrně velký
statek, jehož majitel si během odpoledne přivezl a vyklopil na dvůr fůru
hnoje. Majitelka penzionu svého souseda nejdřive slušně vyzvala k nápravě
tohoto nevoňavého stavu a poté co jí nevybíravě poslal dál než do háje
zavolala místní policii. Policisté přijeli ani ne za 10 minut aby napravili
porušení pravidel soužití. Hříšníkovi napařili pokutu s tím, že hnůj
neprodleně během dvou hodin odstraní. Po dvou hodinách přijeli znovu,
hnůj byl již na zpět valníku a statkáři, který právě oplachoval dvůr vodou z
hadice ještě zkontrolovali domácí čistírnu odpadních vod, aby náhodou nešla
znečištěná voda do potoka. Přitom bylo jasně patrno, že se s provinilcem
osobně znají ale prostě pořádek je pořádek a vše ostatní šlo stranou.
Jestlipak náhodou nepáchnou biostanice (skládky, chemičky apod.) v Česku
právě proto, že pro mnoho lidí u nás je typické kašlat na zákony, předpisy a
technologické postupy (zvláště pokud se na tom dá něco vydělat). Bohužel
je to samozřejmě podmíněno špatnou vymahatelností práva obecně.
Na závěr snad jen informace, kterou jsem obdržel v ústním podání (kdo
můžete potvrďte!): dne 17.12. 2008 (v 19:00) by měla proběhnout v
Jirnech veřejná schůze zastupitelstva, kde by se měla projednávat
biostanice.
Petičnímu výboru zdar!
_________________
Honza
Návrat nahoru
ales.mach
Založen: 9.12.2008
Příspěvky: 2
Bydliště: Jirny, Lipová 368
Zaslal: st prosinec 10, 2008 2:50 pm
Předmět: Bioplynová stanice
Dobrý den do Šestajovic.
Jsem velice rád, že zde bylo otevřeno právě toto téma a tím Vám všem zde
diskutujícím vyjadřuji velký dík za podporu probíhající akce proti výstavbě
bioplynové stanice.
Posledním zde zveřejněným příspěvkem je od p. Ing. Jana Melouna, který
podstatu problému myslím vystihl naprosto přesně.
Nejde totiž o tupé odmítání principu bioplynových stanic. Jde o to, aby měli
obyvatelé, bydlící v okolí takových staveb 100% jistotu toho, že provozem
BPS nebude žádným způsobem zhoršeno jejich životní prostředí a rovněž,
aby nedošlo k reálnému poklesu hodnoty jejich nemovitostí. Bohužel, k
takovým případům již došlo - viz Velký Karlov nebo Velké Albrechtice, kde
byly bioplynové stanice rovněž prezentovány jako zemědělské,
http://www.sestajovice.cz/forum/viewtopic.php?t=103
29.8.2010
sestajovice.cz :: Zobrazit téma - Biologická stanice
Page 10 of 10
zpracovávající siláž, senáž, kejdu, atd. Realita jejich provozu je však
naprosto jiná a přesto, že jsou tyto stanice permanentně pokutovány,
většinou však směšnými částkami, rády zaplatí a pokračují vesele ve své
činnosti. O všem se lze při troše času a chuti dočíst na internetu, např. na
www.ekobrana.cz ( o Velkém Karlově ),nebo : http://sdruzenimaxov.cz/poznatky-z-provozu-bioplynovych-stanic-ve-velkychalbrechticich. V současných legislativních podmínkách, ketré jsou v ČR a
bohužel i při převažující mentalitě českého národa ( těžko se mi to říká, ale
stále je to o tom všechno a všechny přečůrat, okecat a nahrabat za každou
cenu ) není možné takové garance získat.
Jinak 17.12. je skutečně veřejné jednání zastupitelstva Jiren, a to od 19.00
v Nových Jirnech v myslivecké chatě, Lovecká 333. V programu přímo není
bod o projednávání problematiky BPS, nicméně v diskuzi asi toto téma
otevřeno bude. Přijďte také vyjádřit svůj názor.
Zítra, tj. 11.12. je v budově ZŠ v Šestajovicích také veřejné zasedání
zastupitelstva, starosta p.Hrdlic ( tímto se mu omlouvám , že jsem ho v
mém dopise pojmenoval Herzán ) zmínil, že v diskusi bude prostor na
projednání BPS. Přiďte i sem vyjádřit svůj názor.
Mějte se krásně
Aleš Mach
_________________
Aleš Mach
Návrat nahoru
Zobrazit příspěvky z předchozích: Všechny příspěvky 6
Nejdříve nejstarší
6 jdi
Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Obsah fóra sestajovice.cz > Stavební komise
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5 Další
Strana 1 z 5
Přejdi na: Stavební komise
6 jdi
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto
Nemůžete odpovídat na témata v tomto
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto
Nemůžete hlasovat v tomto
fóra.
fóru.
fóru.
fóru.
fóru.
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Český překlad phpBB Czech - www.phpbbcz.com
http://www.sestajovice.cz/forum/viewtopic.php?t=103
29.8.2010
Download

Strana 1 - Šestajovice