Referenční listina - společnosti STEFAN Engineering s.r.o.
Rok
Objednavatel
2014
EUROBIT
2014
Phoenix-Zeppelin, spol. s
r.o.
ZOPOS Přestavlky a.s.
2014
2014
2014
AEROSPACE a.s. – Aero
Vodochody
město Horní Jiřetín
2013
HERKUL a.s. - Most
2013
2013
Kroys s.r.o.
Renocar, a.s.
2013
2014
2013
2012
DP Plzeň
Horní Jiřetín
AERO Vodochody a.s.
2012
Ammann
a.s.
Czech
2011
2012
2013
Soukromá a fyzická osoba
2011
2012
2013
2014
CGM Czech a.s.
2011
2012
2013
2014
2011
2012
2013
2014
ČEZ Distribuce
Somax Plus s.r.o.
STEFAN Engineering s.r.o.
IČO / DIČ :
Registrace:
Sídlo/Kancelář :
Kontakty:
Republik
Rozsah dodávky
 Kompletní vodovodní přípojka pro novou stavbu
 Kompletní elektro přípojka pro novou stavbu
 Olejové hospodářství
 Projektová dokumentace olejového hospodářství
 Realizace olejového hospodářství
 Odsávání a filtrace při výrobě kompozitů
 Projektová dokumentace pro energetické vytápění
Základní školy v Horním jiřetíně
 Olejové hospodářství
 Instalace nového výdejního softwaru
 Dokumentace čerpací stanice –nafta, AdBlue
 Projektová dokumentace olejového hospodářství BMW
Čestlice
 Projektová dokumentace pro odsávání výfukových plynů
 Vypracování projektů a návrhů
 Dodávka a realizace trafostanice VN
 Instalace potrubí a elektrorozvodů při odsávání pro
výrobu náběžné hrany křídla letadla Bombardier –
SONACA
 Hala 59 – elektroinstalace,VZT
 Elektroinstalace a zabezpečení při čerpání provozních
kapalin – oleje,nafty,atd.

 Přípojka NN + nové elektrorozvody obytného domu
 Výstavba FVE 30 kW – 4x
 Výstavba FVE 60 kW
 Výstavba FVE 50 kW
 Výstavba FVE 15 kW – 3x
 Výstavba FVE 5 kW – 4x
 Výstavba FVE 120 kW
 Projektová dokumentace elektro a ÚT pro výstavbu
rodinného domu – 7x
 Přípojka NN pro ČOV Černice
 Přípojka NN pro ČOV Horní Jiřetín
 Realizace VO – kompletní elektro + osazení VO
 Kompletní rekonstrukce přípojky NN pro bytový dům
č.p.293 v Horním Jiřetíně
 Kompletní elektrorozvody v 15-ti bytech č.p.293 Horní
Jiřetín
 Staveništní přípojky NN – 5x
 Dodávka a montáž ÚT,ZTI – bytový dům
 Přeložka kabelu NN + technické řešení a projektová
dokumentace pro výstavbu parkoviště ve městě Meziboří
 Přeložka kabelu Most-Zahražany
 Demontáž venkovního NN a výstavba nového NN v Mostě
 Projektová dokumentace na akci DP Plzeň
 Projektová dokumentace na čerpačku PHM
 Elektroinstalace,VZT – Pohořelice u Brna
 Elektroinstalace pro napájení strojů Behr Mošnov-Ostrava
28739370, CZ 28739370
Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem ,oddíl C, vložka 29762
Horská 165/34 , 435 43 Horní Jiřetín
E-mail:[email protected]
Tel:+420 734 385 077
Web:www.stefan-engineering.cz
2011
2012
Nederman CR s.r.o.
2012
Praha 10
2012
Intermont-Opatrný s.r.o.
2012
Pneu-Hnídek-Jablonec
2012
2013
2011
2012
2011
2012
Motorest Skršín– p.Cesnok
Škoda Mladá Boleslav
Vít Lepič s.r.o.
STEFAN Engineering s.r.o.
IČO / DIČ :
Registrace:
Sídlo/Kancelář :
Kontakty:
 Elektroinstalace,VZT – Rubena a.s.
 Elektroinstalace + odsávání Chart Ferox a.s.
 VZT – Volvo Truck Praha
 VZ,elektroinstalace haly H4 – Aero Vodochody
 Dodávka a svařování potrubí nerez
 Elektroinstalace,MaR – teplárna
 Dodávka a montáž potrubí pro výměníkovou stanici Most
 Elektroinstalace výměníkové stanice Most
 Dodávka montáž FVE 30 kW
 Projektová dokumentace pro biostanici
 Projektová dokumentace pro výstavbu motorestu
 Přípojka NN,včetně projektu a realizace
 Dodávka elektroinstalace,MaR a VZT pro svařovnu haly
M12B
 Dodávka elektromontáží pro elektrárnu Dukovany
 Dodávka elektromontáží pro elektrárnu Temelín
 Dodávka elektromontáží pro spol.CUBE Praha
 Dodávka elektromontáží pro kanceláře TV Nova
28739370, CZ 28739370
Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem ,oddíl C, vložka 29762
Horská 165/34 , 435 43 Horní Jiřetín
E-mail:[email protected]
Tel:+420 734 385 077
Web:www.stefan-engineering.cz
Download

Reference - STEFAN Engineering sro