2. Koloniální panství a jeho rozpad
Koloniální panství evropských zemí, USA a Japonska vznikalo v době velkých námořních objevů (15. -18.
století)
Stabilizovalo se v průběhu 19. Století
Hlavním důvodem byly ekonomické cíle
1.
Hledání nových zdrojů surovin, potravin, drahých kovů
2.
Získání levné pracovní síly – otroků
Ale také – šíření náboženství (velmi násilnými prostředky), zvyšení politické prestiže státu
Kolonie se staly zdrojem mimořádného bohatství koloniálních mocností a jednou z hlavních příčin jejich
ekonomického rozvoje.
Důsledkem je současná velmi složitá hospodářská i společenská situace ve většině bývalých kolonií
Nejsilnější koloniální mocnosti:
Velká Británie
Britská Indie (dnešní Indie, Pakistán, Bangladéš
Kanada, Austrálie, dříve i podstatná část dnešních Spojených států
Velká Británie byla označována, jako říše nad kterou slunce nikdy nezapadá
Francie
-
Rozsáhlé državy v severní a rovníkové Africe
Severní Americe (dnešní Kanada), v Karibské oblasti, v Polynésii
Nizozemsko
Území dnešní Indonésie
Japonsko
Ve 20. Století – čínské Mandžusko, později Korejský poloostrov, a za druhé světové války
východní a jihovýchodní Asii, mnoho tichomořských ostrovů a ohrožovalo i Austrálii
Rozpad koloniální říše:
Pozvolný rozpad počal především po druhé světové válce
Důvodem
Národní osvobozenecké hnutí
Ekonomické důvody – zvětšování rozdílů mezi jádry kolonií a periferiemi
Začátek – jihovýchodní a jižní Asie (Francie, Velká Británie, Nizozemí)
Později Afrika
Např. rok 1960 vznik 17 nových afrických států
Proces rozpadu koloniálního panství se označuje jako dekolonizace
V některých částech světa proběhl mírovou cestou (především bývalá britská území)
Jinde velmi krvavě (francouzské a portugalské državy)
Obrovské problémy nově vzniklých států
Uměle vytvořené hranice nerespektující historický vývoj (rozdělení jednoho národa, kmene, etnika do
více států nebo znepřátelené kmeny do státu jednoho)
Chaos v hospodářské a správní sféře
Problémy mezi národnostními, jazykovými a náboženskými skupinami
Rozbujení korupce
vznik řady režimů s nízkou mírou demokracie a svobod
Použité zdroje a literatura:
BIČÍK, IVAN A KOLEKTIV: Hospodářský zeměpis – globální geografické aspekty světového
hospodářství. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, s.r.o. ,2010, ISBM 978-8086034-90-4
Download

2. Koloniální panství a jeho rozpad