13.
Geografie Číny
Čínská diaspora
2011
Mgr. Adam Horálek
Čínská diaspora





Huaqiao – čínský most
největší diaspora světa
její počet odhadován na 40-85 mil.
nepočítaje v to Taiwan, Hongkong a
Macao, počet okolo 50-60 mil.
nejvýznamnější oblasti: JV Asie, Sev.
Amerika, Austrálie, Afrika, Evropa
Největší čínské diaspory (1997)
http://www.ocac.gov.tw
Asie
29 561 000
75,9 % Pozn: z celkových cca 40 mil.
Indonésie
7 776 000
20,0 % -
Thajsko
7 123 000
18,3 % -
Malajsie
6 324 000
16,2 % -
Singapur
3 496 700
6,9 % -
Vietnam
1 309 000
3,4 % Dále: Filipíny, Barma
Amerika
7 157 000
18,4 %
USA
3 858 000
9,9 % -
Kanada
1 318 000
3,4 % +
Peru
1 300 000
3,3 % 0
670 000
1,7 % -
Austrálie
Evropa
Afrika
1 144 000
219 000
2,9 % GB, F, I, RUSKO??
0,6 % JAR, ???
Význam čínských migrantů
rok
??
čínská
diaspora
ČLR
počet
obyvatel
(mil)
HNP
(mld.
USD)
HNP /
obyvatele
(USD)
(%) z
celkového
HNP
55
450
8 200
56
1 270
360
280
44
Seagraves (1998, Dept. Foreign Affairs, 1995) In: RYAN, J (2002): Chinese Women
as Transnational Migrants: Gender and Class in Global Migration Narratives
Přístup k čínským migrantům

přístup „Pacific Century“ – 21. století „bude“

přístup „konfuciánské diskriminace“-

přístup „nárazový push-pull“- Číňané
stoletím tichomořských velmocí, současná migrace je
„přípravou“ na expanzi
Číňanky migrují, protože v „tradiční“ Číně je jejich
význam „marginalizován“
nemohli dlouho emigrovat, nyní mohou, a to se týká
nově i žen
Wangova klasifikace

huashang 华上- „čínští obchodníci“ (v JV Asii!)

huagong 华工- „čínští coolies“ (námezdní dělníci 1847-1874 v

huaqiao 华侨- „čínští cestovní příručí“ (též všeobecný

huayi 华裔- „čínská emigrující inteligence“ (anebo Číňan

angl. a nizozemských koloniích)
zastřešující pojem)
jiného státního občanství)
tangren 糖人 – čínští migranti z Fujianu, Guangdongu a
Hainanu, tzv. Kantoňané, Hakka, Hokkieni
Huayi 华裔




čínská migrační vlna 2. poloviny 20. století
vyznačuje se migrací „inteligence“ (nebo
spíše všech, kdo chtějí emigrovat na
trvalo?)
umožňuje migraci žen („ženské
inteligence“?)
zlepšuje životní podmínky migrujících

Děkuji
za
pozornost!
Download

Čínská diaspora