Jižní Asie
Charakteristika:
střet 3 náboženství:
-
hinduismus (převaha - Indie, Nepál) – kasty, reinkarnace, krávy, řeka
Ganga…
-
buddhismus (Bhútán = země klášterů, Šrí Lanka) – v 6. století př. n. l.
z hinduismu
-
islám (Pakistán, Bangladéš, Maledivy) – od 8. stol. n. l.
-
křesťanská menšina (SV Indie)…
obyvatelstvo – převažuje indoevropská jazyková rodina (hindština,
bengálština, kašmírština, asámšitna…)
- nejlidnatější státy (Indie – 2.,
Pakistán, Bangladéš – přes 150
mil. obyv.)
- Indoganžská nížina, delta Gangy,
pobřeží Arabského moře
státní zřízení – republiky (Bhútán-království), v Nepálu království
zrušeno 2008
Přírodní podmínky:
- Monzuny – rozdílné ohřívání pevniny a moře (pevnina
se ohřívá rychleji, ale rychleji chladne)
- letní – deště, vlhko (vzduch vane z moře na
pevninu – návětrné strany hor nejvyšší srážky,
povodně (Bangladéš)
- zimní – sucho (vane z pevniny na moře)
- Fyzickogeografické oblasti:
1) plošina Dekan (sopečná) – savany
2) pobřeží Indie – Západní a Východní Ghát (monzunové lesy)
3) Indoganžská nížina – zemědělství
4) vysoká pohoří – Himaláje (Čína-Nepál: Mt. Everest,
8848), Hindukuš…
5) delta Gangy a Brahmaputry– mangrovy
(vzdušné kořeny) – tygr bengálský
delta Gangy a vzdušné
kořeny mangrovů
Indie
28 států
+ další
členění
Kašmír
Asám
Západní
Bengálsko
Lakadivy
Jak vznikly kasty?
-
osídlení cca 3000 př. n. l. – harappská kultura (Mohendžodaro – dnes
v Pakistánu), vyspělá
- 1500 př. n. l. – vpád Arjů (ze severu), zatlačení obyvatel na
jih, snaha nemísit se s původním obyvatelstvem –
rozdělení do 4 vrstev (varny) – nejvýše kněží (brahmáni)
- varny se nesměly mezi sebou mísit
- mimo byli tzv. nedotknutelní=dalité – podřadné práce, byli
nečistí (nesměl se jich člověk dotknout)
- dnes oficiálně zrušeny (ale existují)
- Kasty - dané od narození, během života nelze přejít do
vyšší kasty
- Hinduismus – dané od narození (nelze se hinduistou stát
během života)
Britská Indie
- dnešní Indie, Pakistán, Bangladéš, část
Barmy
- Mahátma Gandhí („Otec národa“) –
nenásilný odpor vůči Britům (bojkot
škol, zboží…, prosazování domácích
výrobků)
- 1930 – solný pochod (sbírání soli z mořeporušení britského monopolu na prodej
soli – vytěžování lodí z V. Británie)
M. Gándhí:
narozen 2. října –
Světový den nenásilí
- nezávislost – 1947:
rozdělení na Indii (hinduistická) a Pakistán
(muslimové), Pakistán = dnešní Pakistán + Bangladéš
(později se Bangladéš odtrhl)
- nucená migrace – cca 15 mil. lidí (muslimové z
Indie do Pakistánu a hinduisté z tehdejšího
Pakistánu do Indie)
- dodnes problémy (hranice Indie-Pakistán)
Ohniska napětí
Kašmír
- oblast rozdělená mezi Indii (Džammú a Kašmír),
Pakistán a částečně Čínu (Aksai Chin)
- Indicko – pakistánské války (poslední 1999,
možnost – jaderné zbraně)
-
kašmírská vlna
Pandžáb
- území rozdělené mezi Indii a Pakistán
- Sikhové (terorismus) – chtějí spojení obou
Pandžábů (indického a pakistánského)
- Sikhismus – náboženství se znaky islámu i hinduismu
Sikhové s turbanem a plnovousem
Náboženská struktura nástupnických států
Britské Indie:
Indie: 82% hinduisté
12% muslimové
(150 mil)
křesťané (Asám a SV), sikhové, buddhisté…
Pakistán: celkem přes 160 mil. obyv
98 % muslimové, zbytek křesťané, sikhové…
Bangladéš: celkem 150 mil. obyv.
86% muslimové
13% hinduisté, …..
Hospodářství Indie
Po Číně – 2. nejrychleji rostoucí ekonomika (9%), roste podíl
služeb
- průmysl:
textilní – tradiční, bavlna (Bombaj), juta (Západní Bengálsko – Kalkata),
podíl klesá
hutnický (Z. Bengálsko)
těžební – uhlí (3. na světě), železná ruda (vývoz – Čína, Japonsko),
barevné kovy, drahokamy
Chemický (léky), strojírenský (hit: auta na stlačený vzduch), výroba
cementu
high-tech: město Bengalur (nejrychleji rostoucí v Asii)
město Bombaj (Mumbai) – filmový průmysl („Bollywood“)
Doprava – železniční (nejhustší síť)
http://www.businessinfo.cz/cz/sti/indie-ekonomicka-charakteristika-zeme/4/1000422/
Zemědělství:
- rýže, bavlník, kaučukovník
- čaj (jižní svahy Himaláje), juta (pytlovina), proso –
nejvíce na světě
- sušší oblasti – pšenice, ječmen…
- nutnost závlah (povodí Indu)
- krávy (největší stáda), buvoly, kozy ….
rybolov
Města Indie
Nové Dillí (hl. m.)
Dillí (znečištění
Bombaj (Z)
Bengalur (jih)
Kalkata (V Indie)
- slumy
ekologická doprava)
Červená pevnost v Dillí
„Věž ticha“ – Pársové (okolí Bombaje) tam ukládají
mrtvé a nechají je vyschnout
Tádž Mahal v Agře, 17. století, nový div světa
Bangladéš
-
delta Gangy – záplavy, mangrovy
Bengálský záliv, Bengálsko
islám
1971 – odtržení od Pakistánu
hustota zalidnění (1000)
zemědělství – juta, rýže, kukuřice
(podvýživa, chudoba)
- Dháka – hl. m.
Srí Lanka
- Cejlon x Srí Lanka
- konflikt mezi Sinhálci (buddhisté) – většina
obyvatel a Tamily (hinduisté) – sever ostrova
- Nejvyspělejší v oblasti – vysoká gramotnost
- čaj, kaučuk, rýže, kokosová palma….
- turismus – význam
- Hl. m. Kolombo
Maledivy
- korálové ostrovy
- nejníže položený stát světa (záplavy???expanze státu na jiná místa)
- turismus, rybolov
- islám
Pakistán
-
islámská země (radikálové)
spor s Indií (Kašmír, Pandžáb)
jaderné zbraně
hranice s Afghanistánem – není pod
kontrolou vlády, vazby na Al-Kaidu
- řeka Indus – úrodná oblast
- Islamabád – hl. m., Karáčí - přístav
2008 – státní převrat, vznik republiky
vlajka Nepálu
Chudoba, nezaměstnanost
Turismus - Himaláje
Bhútán (Země hřmícícho draka) - království
Download

Jizni Asie - Geu Kaplice