2015_str03_17
14.12.2014 19:53
Stránka 11
Autobusová doprava
www.victoria-ck.cz
ODJEZDOVÉ ČASY, CENY JÍZDNÉHO A NÁSTUPNÍ MÍSTA
Trasa
Odjezdová
místa
LIBEREC
JABLONEC N. NISOU
TURNOV
MLADÁ BOLESLAV
A
PRAHA
JIHLAVA
VELKÉ MEZI¤ÍâÍ
VELKÁ BÍTE·
HRAD. KRÁLOVÉ
PARDUBICE
VYSOKÉ M¯TO
B
SVITAVY
LETOVICE
BOSKOVICE
BLANSKO
OSTRAVA
FR¯DEK-MÍSTEK
NOV¯ JIâÍN
HRANICE N. MORAVù
C
P¤EROV
OLOMOUC
PROSTùJOV
VY·KOV
UHER. HRADI·Tù
D
ZLÍN
KROMù¤ÍÎ
âES. BUDùJOVICE
E
JIND¤ICHÒV HRADEC
T¤EBÍâ
A, B,
C, D,
E
BRNO
MIKULOV
Pfiedpokládaná doba
pfiepravy z Brna
CHORVATSKO
poloostrov ostrov
Istrie
Krk
ostrov Severní Makarská poloostrov
Rab Dalmácie riviéra Pelje‰ac, Klek
ITÁLIE
ostrov
Hvar
Veneto,
Palmová
Emilia Romagna riviéra
poloostrov
Gargáno
ostrov
Elba
FRANCIE RAKOUSKO
ostrov
Sardinie
Salento
Azurové
pobfieÏí
·t˘rsko
13.00
2.700,–
13.15
2.700,–
13.45
2.650,–
14.15
2.600,–
15.30
2.550,–
17.15
2.350,–
17.45
2.300,–
18.00
2.250,–
15.00
2.500,–
15.30
2.450,–
16.15
2.400,–
16.45
2.350,–
17.15
2.300,–
17.30
2.300,–
17.45
2.250,–
14.30
2.550,–
15.00
2.500,–
15.30
2.450,–
16.00
2.400,–
16.30
2.350,–
17.00
2.350,–
17.30
2.300,–
18.00
2.250,–
16.30
2.400,–
17.00
2.400,–
17.30
2.350,–
15.00
2.550,–
15.45
2.500,–
17.15
2.350,–
19.00
2.200,–
19.45
2.200,–
13.00
2.900,–
13.15
2.900,–
13.45
2.850,–
14.15
2.800,–
15.30
2.750,–
17.15
2.550,–
17.45
2.500,–
18.00
2.450,–
15.00
2.700,–
15.30
2.650,–
16.15
2.600,–
16.45
2.550,–
17.15
2.500,–
17.30
2.500,–
17.45
2.450,–
14.30
2.750,–
15.00
2.700,–
15.30
2.650,–
16.00
2.600,–
16.30
2.550,–
17.00
2.550,–
17.30
2.500,–
18.00
2.450,–
16.30
2.600,–
17.00
2.600,–
17.30
2.550,–
15.00
2.750,–
15.45
2.700,–
17.15
2.550,–
19.00
2.400,–
19.45
2.400,–
11.00
6.00
11.00
11.00
13.00
6.00
11.00
6.00
3.100,– 3.300,– 3.700,– 2.900,– 3.300,– 3.500,– 3.800,– 5.400,–
11.15
6.15
11.15
11.15
13.15
6.15
11.15
6.15
3.100,– 3.300,– 3.700,– 2.900,– 3.300,– 3.500,– 3.800,– 5.400,–
11.45
6.45
11.45
11.45
13.45
6.45
11.45
6.45
3.050,– 3.250,– 3.650,– 2.850,– 3.250,– 3.450,– 3.750,– 5.350,–
12.15
7.15
12.15
12.15
14.15
7.15
12.15
7.15
3.000,– 3.200,– 3.600,– 2.800,– 3.200,– 3.400,– 3.700,– 5.300,–
13.30
8.30
13.30
13.30
15.30
8.30
13.30
8.30
2.950,– 3.150,– 3.550,– 2.750,– 3.150,– 3.350,– 3.650,– 5.250,–
15.15
10.15
15.15
15.15
17.15
10.15
15.15
10.15
2.750,– 2.950,– 3.350,– 2.550,– 2.950,– 3.150,– 3.450,– 5.050,–
15.45
10.45
15.45
15.45
17.45
10.45
15.45
10.45
2.700,– 2.900,– 3.300,– 2.500,– 2.900,– 3.100,– 3.400,– 5.000,–
16.00
11.00
16.00
16.00
18.00
11.00
16.00
11.00
2.650,– 2.850,– 3.250,– 2.450,– 2.850,– 3.050,– 3.350,– 4.950,–
13.00
8.00
13.00
13.00
15.00
8.00
13.00
8.00
2.900,– 3.100,– 3.500,– 2.700,– 3.100,– 3.300,– 3.600,– 5.200,–
13.30
8.30
13.30
13.30
15.30
8.30
13.30
8.30
2.850,– 3.050,– 3.450,– 2.650,– 3.050,– 3.250,– 3.550,– 5.150,–
14.15
9.15
14.15
14.15
16.15
9.15
14.15
9.15
2.800,– 3.000,– 3.400,– 2.600,– 3.000,– 3.200,– 3.500,– 5.100,–
14.45
9.45
14.45
14.45
16.45
9.45
14.45
9.45
2.750,– 2.950,– 3.350,– 2.550,– 2.950,– 3.150,– 3.450,– 5.050,–
15.15
10.15
15.15
15.15
17.15
10.15
15.15
10.15
2.700,– 2.900,– 3.300,– 2.500,– 2.900,– 3.100,– 3.400,– 5.000,–
15.30
10.30
15.30
15.30
17.30
10.30
15.30
10.30
2.700,– 2.900,– 3.300,– 2.500,– 2.900,– 3.100,– 3.400,– 5.000,–
15.45
10.45
15.45
15.45
17.45
10.45
15.45
10.45
2.650,– 2.850,– 3.250,– 2.450,– 2.850,– 3.050,– 3.350,– 4.950,–
12.30
7.30
12.30
12.30
14.30
7.30
12.30
7.30
2.950,– 3.150,– 3.550,– 2.750,– 3.150,– 3.350,– 3.650,– 5.250,–
13.00
8.00
13.00
13.00
15.00
8.00
13.00
8.00
2.900,– 3.100,– 3.500,– 2.700,– 3.100,– 3.300,– 3.600,– 5.200,–
13.30
8.30
13.30
13.30
15.30
8.30
13.30
8.30
2.850,– 3.050,– 3.450,– 2.650,– 3.050,– 3.250,– 3.550,– 5.150,–
14.00
9.00
14.00
14.00
16.00
9.00
14.00
9.00
2.800,– 3.000,– 3.400,– 2.600,– 3.000,– 3.200,– 3.500,– 5.100,–
14.30
9.30
14.30
14.30
16.30
9.30
14.30
9.30
2.750,– 2.950,– 3.350,– 2.550,– 2.950,– 3.150,– 3.450,– 5.050,–
15.00
10.00
15.00
15.00
17.00
10.00
15.00
10.00
2.750,– 2.950,– 3.350,– 2.550,– 2.950,– 3.150,– 3.450,– 5.050,–
15.30
10.30
15.30
15.30
17.30
10.30
15.30
10.30
2.700,– 2.900,– 3.300,– 2.500,– 2.900,– 3.100,– 3.400,– 5.000,–
16.00
11.00
16.00
16.00
18.00
11.00
16.00
11.00
2.650,– 2.850,– 3.250,– 2.450,– 2.850,– 3.050,– 3.350,– 4.950,–
14.30
9.30
14.30
14.30
16.30
9.30
14.30
9.30
2.800,– 3.000,– 3.400,– 2.600,– 3.000,– 3.200,– 3.500,– 5.100,–
15.00
10.00
15.00
15.00
17.00
10.00
15.00
10.00
2.800,– 3.000,– 3.400,– 2.600,– 3.000,– 3.200,– 3.500,– 5.100,–
15.30
10.30
15.30
15.30
17.30
10.30
15.30
10.30
2.750,– 2.950,– 3.350,– 2.550,– 2.950,– 3.150,– 3.450,– 5.050,–
13.00
8.00
13.00
13.00
15.00
8.00
13.00
8.00
2.950,– 3.150,– 3.550,– 2.750,– 3.150,– 3.350,– 3.650,– 5.250,–
13.45
8.45
13.45
13.45
15.45
8.45
13.45
8.45
2.900,– 3.100,– 3.500,– 2.700,– 3.100,– 3.300,– 3.600,– 5.200,–
15.15
10.15
15.15
15.15
17.15
10.15
15.15
10.15
2.750,– 2.950,– 3.350,– 2.550,– 2.950,– 3.150,– 3.450,– 5.050,–
17.00
12.00
17.00
17.00
19.00
12.00
17.00
12.00
2.600,– 2.800,– 3.200,– 2.400,– 2.800,– 3.000,– 3.300,– 4.900,–
17.45
12.45
17.45
17.45
19.45
12.45
17.45
12.45
2.600,– 2.800,– 3.200,– 2.400,– 2.800,– 3.000,– 3.300,– 4.900,–
/
/
/
/
/
/
/
/
8.30
3.850,–
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
7.05
3.850,–
7.35
3.800,–
8.10
3.800,–
8.35
3.750,–
9.15
3.750,–
9.40
3.700,–
10.05
3.700,–
10.30
3.650,–
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
11.30
3.500,–
12.15
3.500,–
6.00
3.800,–
6.15
3.800,–
6.45
3.750,–
7.15
3.700,–
8.30
3.650,–
10.15
3.450,–
10.45
3.400,–
11.00
3.350,–
8.00
3.600,–
8.30
3.550,–
9.15
3.500,–
9.45
3.450,–
10.15
3.400,–
10.30
3.400,–
10.45
3.350,–
7.30
3.650,–
8.00
3.600,–
8.30
3.550,–
9.00
3.500,–
9.30
3.450,–
10.00
3.450,–
10.30
3.400,–
11.00
3.350,–
9.30
3.500,–
10.00
3.500,–
10.30
3.450,–
8.00
3.650,–
8.45
3.600,–
10.15
3.450,–
12.00
3.300,–
12.45
3.300,–
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
7.00
2.050,–
7.30
2.000,–
8.00
1.950,–
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
9.00
1.900,–
9.45
1.900,–
11 hod.
13 hod.
15 hod. 16 hod. 16 hod. 12 hod. 16 hod. 20 hod. 20 hod. 28 hod. 24 hod.
20 hod.
5 hod.
PRAVIDELNÁ NÁSTUPNÍ MÍSTA
LIBEREC
autobusové nádraží, stanoviště č. 4,
ulice Žitavská
JABLONEC N. NISOU Horní nám., zastávka pro zájezdovou
dopravu u kostela
TURNOV
staré autobusové nádraží,
ulice Na lukách
MLADÁ BOLESLAV
parkoviště u Alberta (v blízkosti
čerpací stanice Albert)
PRAHA
Wilsonova ul., nástup. u magistrály
naproti budovy hlavního nádraží ČD
JIHLAVA
čerpací stanice OMV (motorest Pávov)
směr Brno, 110. km D1, exit 112
VELKÉ MEZIŘÍČÍ
čerpací stanice LUKOIL (směr Brno
143. km D1)
VELKÁ BÍTEŠ
čerpací stanice u sjezdu z dálnice D1,
ulice Kpt. Jaroše
HRADEC KRÁLOVÉ
zast. nepravidelné autobusové dopr.,
Riegrovo nám., směr Haškova ul.
zastávka autobusů před budovou
hlavního vlakového nádraží
PARDUBICE
VYSOKÉ MÝTO
parkoviště pro autobusy
u autobusového nádraží
SVITAVY
autobusové nádraží, u budovy České
pojišťovny
LETOVICE
čerpací stanice SHELL (na příjezdu od
Svitav)
BOSKOVICE
ulice Nádražní, pod vlakovým
nádražím
BLANSKO
parkoviště pod kinem
OSTRAVA
parkoviště u Kulturního domu
města Ostravy, ulice 28. října
FRÝDEK-MÍSTEK
parkoviště u obchodního centra
Tesco (poblíž zastávky MHD)
NOVÝ JIČÍN
čerpací stanice LUKOIL (před sjezdem
do města, směr Brno)
HRANICE NA MOR. parkoviště u motorestu Sparta
PŘEROV
parkoviště za kinem Hvězda na ulici
Šířava
OLOMOUC
staré autobusové nádraží naproti
tržnice, tř. Svobody, vedle Šantovky
PROSTĚJOV
autobusové nádraží, stanoviště H
před budovou ČD
VYŠKOV
u vlakového nádraží ČD
UH. HRADIŠTĚ
parkoviště před zimním stadionem
ZLÍN
parkoviště vedle Velkého kina, nám.
Práce (pod konečnou trolejbusů)
KROMĚŘÍŽ
autobusové nádraží,
odstavné parkoviště
ČESKÉ BUDĚJOVICE čerpací stanice AGIP, ulice Strakonická
parkoviště vedle McDonald’s
JINDŘICHŮV HRADEC autobusové nádraží ČSAD
TŘEBÍČ
autobusová zastávka před Úřadem
práce (naproti busovému nádraží)
BRNO
terminál CK – Heršpická 13
MIKULOV
poslední čerpací stanice (AGIP)
vpravo před celnicí
Trasy autobusů
Ceny zahrnují lodní přepravu na ostrovy a transfer do místa pobytu.
A:
B:
C:
D:
E:
Liberec – Jablonec – Turnov – Ml. Boleslav – Praha – Jihlava – Velké Meziříčí – Velká Bíteš – Brno – Mikulov
Hradec Králové – Pardubice – Vysoké Mýto – Svitavy – Letovice – Boskovice – Blansko – Brno – Mikulov
Ostrava – Frýdek-Místek – Nový Jičín – Hranice – Přerov – Olomouc – Prostějov – Vyškov – Brno – Mikulov
Uherské Hradiště – Zlín – Kroměříž – Brno – Mikulov
České Budějovice – Jindřichův Hradec – Třebíč – Brno – Mikulov
;y
y;y;
y;y; ;;
yy
;;
yy
y; ;;
yy
;y y; y;
;yyy
;;
;;yy
;;;yy;y;
;y yy
;y;;
yy;y yy
;;yy
;;;;
y;
yy
V rámci zkvalitnění služeb klientům nabízíme parkování
Vašich vozidel na oplocené ploše přímo v areálu terminálu CK
v Brně. Parkování v ceně 50 Kč/den je nutné uvést ve smlouvě o zájezdu a uhradit v CK nejpozději den před odjezdem.
Při platbě v den odjezdu činí cena parkovného 70 Kč/den.
Zajistěte si parkování včas, počet míst je omezen.
11
Download

Doprava - CK Victoria