LÉTO 2014
Všeobecné informace
POJIŠTěNÍ
1. V souladu se zákonem 159/1999 Sb. je cestovní
kancelář Atlantika, spol. s r.o. pojištěna proti úpadku.
Klienti jsou pojištěni proti krachu cestovní kanceláře.
Toto pojištění je již zahrnuto v ceně zájezdů.
2. Komplexní cestovní (zdravotní) pojištění není
v ceně zájezdů. Doporučujeme, aby si každý účastník
zájezdu uzavřel pojištění léčebných výloh v zahraničí. V naší CK Vám můžeme zprostředkovat komplexní cestovní pojištění od UNION poisťovňa, a.s.
• Typ A25 – cena 33 Kč / os. / den
Rozsah pojištění: pojištění léčebných výloh do
250.000 €; pojištění zavazadel do 18.000 Kč (max.
9.000 Kč / 1 věc); pojištění odpovědnosti za škodu na
zdraví do 100.000 €; pojištění odpovědnosti za škodu
na majetku do 35.000 € úrazové pojištění – trvalé
následky úrazu do 180.000 Kč, smrt v důsledku úrazu
do 90.000 Kč; pojištění storna zájezdu (80% storno
poplatku max. 25.000 Kč / 1 osoba, celkem max.
75.000 Kč); asistenční služba – bez limitu, pojištění
zvýšených nákladů na zpětnou přepravu; pojištění
doprovodu; pojištění předčasného návratu a nečerpaných služeb; pojištění nákladů na cestu blízké
osoby pojištěného; pojištění nákladů v případě
nemoci dítěte; pojištění cestovních nákladů v případě nepojízdného vozidla; pojištění opožděného
nástupu na zájezd; pojištění zpoždění hromadného
dopravního prostředku; pojištění nevydařené dovolené – limity info v CK.
• Typ B – cena 18 Kč / os. / den
Rozsah pojištění: pojištění léčebných výloh do
100.000 €; asistenční služba – bez limitu, pojištění
zavazadel do 10.000 Kč (max. 5.000 Kč / 1 věc);
pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví do
100.000 € a majetku do 35.000 €; pojištění storna
zájezdu (80% storno poplatku max. 12.000 Kč /
1 osoba, celkem max. 36.000 Kč)
• Typ C – cena 15 Kč / os. / den
Rozsah pojištění: pojištění léčebných výloh do
250.000 €; asistenční služba – bez limitu, pojištění
odpovědnosti za škodu na zdraví do 100.000 €; pojištění odpovědnosti za škodu na majetku do 35.000 €
Pojištění lze sjednat pro osoby bez omezení věku. Případné pojistné události řeší pojištěný přímo s pojišťovnou. Cestovní pojištění musí být sjednáno nejpozději v den uzavření cestovní smlouvy na zájezd.
U pojištění, které je sjednáno dodatečně, tedy až po
uzavření cestovní smlouvy na zájezd jako takový,
není zahrnuto pojištění storno zájezdu (výjma typu
C, kde pojištění storna zájezdu není zahrnuto).
Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění UNION poisťovňa, a.s.
Při pojistné události v zahraničí je nutné si vyžádat
potvrzení (od lékaře, policie), bez potvrzení neuzná
pojišťovna nárok na vyplacení náhrady. Po celou
dobu pobytu (včetně přepravy) neodpovídá CK za
ztrátu zavazadel.
Podrobnější informace k pojištění žádejte v CK.
LETECKÁ DOPRAVA
Letecká přeprava je zajišťována renomovanými
leteckými společnostmi – chartrovou nebo pravidelnou leteckou přepravou. Na základě předpisů
a úmluv běžných v mezinárodní letecké dopravě
si letecké společnosti vyhrazují právo změny místa
odletu, trasy letu, typu letadla a letového plánu
a možnost mezipřistání. První a poslední den leteckých zájezdů je určen k přepravě a nikoliv k vlastní
dovolené. Odlet i přílet se může uskutečnit v kteroukoliv denní i noční dobu. Ke změnám letových
časů může dojít i jen několik hodin před odletem
(např. z důvodu špatného počasí nebo přetížením
vzdušných koridorů). CK nemůže ovlivnit případné
změny dané leteckou společností.
2
U leteckých zájezdů jsou ceny konečné včetně
letištních tax a palivového příplatku (platné k 1.10.
2013). CK je oprávněna navýšit cenu spojenou
s leteckou dopravou (palivový příplatek). Případné
navýšení palivového příplatku je stanoveno leteckou společností dle aktuální ceny paliva a o jeho
výši bude klient informován.
DOPRAVA AUTOBUSEM
U 7-denních autobusových zájezdů je odjezd z ČR
o den dříve (pátek) a příjezd zpět do ČR o den později (neděle) než jsou uvedené termíny. Tyto dny
jsou určeny k přepravě, nikoliv k vlastní dovolené.
Autobusová doprava je ve většině případů zajištěna kvalitními zahraničními autobusy. Klienti
z jiných odjezdových míst než z Brna musí počítat
s možností přestupů v rámci „svozových“ autobusů.
Taktéž je možný přestup při rozvozech v rámci jednotlivých středisek.
Je nutné vzít na vědomí, že po území ČR nemusí
trasa vést vždy nejkratším směrem k hraničnímu
přechodu, stejně tak v trasa do pobytového místa.
Přestože má cestovní kancelář zájem na nejkratší
možné trase, z důvodu kapacitního vytížení autobusů si vyhrazuje právo trasu upravit. V některých
případech je možné svážení z nástupních míst
mikrobusem, osobním automobilem, případně
proplacením jízdného linkového autobusu. Cestovní kancelář si vyhrazuje právo ve výjimečných
situacích (např. z důvodu nízkého počtu účastníků)
svoz zcela zrušit.
Každý cestující je osobně odpovědný za dodržování
pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů
země, do které cestuje, rovněž tak i za platnost svých
cestovních dokladů dle předpisů ČR. Veškeré náklady,
které vzniknou nedodržením těchto předpisů, nese
cestující. K vycestování do států EU lze kromě platného cestovního pasu použít i platný občanský průkaz. Současně upozorňujeme, že děti musí mít při
cestách do zahraničí vlastní cestovní pas (pro cesty
do států EU) nebo vlastní občanský průkaz.
NÁSTUPNÍ MÍSTA - bez příplatku:
BRNO, ZNOJMO* / MIKULOV*,
JIHLAVA*(Pávov), PRAHA
* platí pouze v případě, že trasa na hraniční
přechod povede přes toto město
NÁSTUPNÍ MÍSTA s příplatkem
(cena na osobu / obě cesty):
ZLÍN + 400 Kč, KROMĚŘÍŽ + 400 Kč,
PŘEROV + 300 Kč, OLOMOUC + 300 Kč
PROSTĚJOV + 250 Kč, VYŠKOV + 200 Kč
Další odjezdová místa dle dohody v CK.
Cestovní kancelář si vyhrazuje právo svoz z výše
uvedených míst za příplatek zcela zrušit v případě,
že toto nástupní místo bude mít předem objednáno méně než 8 klientů.
VLASTNÍ DOPRAVA
V případě, že klient cestuje na vlastní dopravu,
cestovní kancelář negarantuje volné parkovací
místo před vybranou ubytovací kapacitou. Většina
rezidencí v Itálii nemá vlastní parkoviště, proto je
nutné počítat s možností parkování na veřejném
parkovišti, které je zpoplatněno.
POBYTOVÁ TAXA
Pobytová taxa je zavedena ve většině ubytovacích
střediscích. Zda-li je již v ceně nebo je splatná na
místě při ubytování je vždy uvedeno u jednotlivých kapacit „cena zahrnuje“. V Itálii je v současné
době zavedena jen v minimálním počtu lokalit/
měst, ale řada dalších o jejím zavedení uvažuje.
www.atlantika.cz / léto 2014
Tato pobytová taxa není zahrnuta v ceně pobytu,
výjma kapacit, kde je výslovně napsáno, že cena
pobytovou taxu zahrnuje. Pokud pobytová taxa
v dané lokalitě bude zavedena, budou ji klienti platit individuálně při příjezdu na místo pobytu. Tuto
skutečnost CK nemůže ovlivnit, vždy záleží na konkrétních místních podmínkách. Přesné informace
o jednotlivých střediscích budou uvedeny v pokynech před odjezdem. Předběžné ceny: cca 0,80 –
1,50 € / osobu / den, dítě do 12 let ZDARMA.
UBYTOVÁNÍ
MONO: 1 místnost se 2-4 lůžky, vybavený kuchyňský kout (nádobí, sporák, lednička), sociální zařízení
(WC, ve většině případů sprchový kout)
BILO: 1 ložnice se 2 lůžky (většinou manželská
postel, můžou být i 2 oddělená lůžka) nebo se
3 lůžky, obývací místnost se 1-2, popř. 3 lůžky
(palanda nebo rozkládací gauč), vybavený kuchyňský kout (nádobí, sporák, lednička), sociální zařízení
(WC, ve většině případů sprchový kout)
TRILO: 2 ložnice se 2 lůžky (většinou manželská
postel, můžou být i 2 oddělená lůžka), obývací místnost se 2 (palanda nebo rozkládací gauč), vybavený
kuchyňský kout (nádobí, sporák, lednička), sociální
zařízení (WC, ve většině případů sprchový kout)
Důležité upozornění: vybavení veškerých ubytovacích kapacit se řídí podle zvyklostí v jednotlivých zemích. Cestovní kancelář v žádném případě
neodpovídá za velikost pokojů, umístění nábytku,
rozmístění jednotlivých lůžek, velikost a vybavení
koupelen atd. V případě, že budete mít konkrétní
požadavek na složení apartmánu, prosím obraťte
se na cestovní kancelář, rádi Vám sdělíme přesné
informace.
Oficiální klasifikace ubytovacích kapacit je udílena
kompetentní institucí dané země, přičemž hodnocení CK Atlantika může být odlišné. Dovolujeme
si poukázat na povinnost respektování vypsaných
pravidel jednotlivých ubytovacích kapacit, zejména
se jedná o bazény, jejichž využívání je zpravidla
podmíněno používáním koupací čepice a které
nejsou otevřeny 24 hodin denně, ale pouze v časech
vypsaných příslušnou ubytovací kapacitou.
Podle mezinárodních zvyklostí jsou klienti v den
příjezdu ubytování nejdříve ve 14 hodin a v den
odjezdu musí opustit pokoje do12 hodin (v některých ubytovacích zařízeních již do 10 hodin). Časný
příjezd či pozdní odjezd není důvodem k delšímu
používání pokoje. Rozdělování ubytovacích kapacit, respektive pokojů probíhá zásadně ze strany
smluvních partnerů – ubytovatelů v místě pobytu
a CK na něj nemá žádný vliv.
Fotografie ubytovacích kapacit uvedené v katalogu jsou ilustrační, proto nemusí vždy zcela
přesně korespondovat s pokojem, který je klientovi
na místě přidělen. Zákazník musí ve výjimečných
případech počítat i s možností změny ubytovací
kapacity, a to i na část pobytu při zachování všech
jeho práv vyplývajících z cestovní smlouvy.
PLÁŽOVÝ SERVIS
Většina pláží v Itálii je soukromá (placená), cena za
plážový servis (ve většině případů slunečník, křeslo
a lehátko) se liší dle jednotlivých oblastí. Orientační
ceny plážového servisu na vyžádání v CK.
CENY
Ceny jsou zpracovány k 1.10.2013. Pokud by došlo
k podstatnému navýšení kurzu měny v době
konání zájezdu, vyhrazuje si CK právo cenu klientovi adekvátně navýšit.
Herečka a moderátorka Marta Dřímal Ondráčková
a frontman skupiny One Life Jakub Dřímal doporučují:
„S cestovní kanceláří Atlantika jezdím již 10 let, doposud jsem jezdila pouze s maminkou a nyní
také se svým manželem. Letos jsme strávili svatební cestu na Krétě a opět jsme se obrátili na naši
nejoblíbenější cestovní kancelář, kterou můžeme jedině doporučit, protože jsou to prostě sluníčka.
Z každé dovolené udělají zážitek na celý život a nezáleží na tom, jestli se rozhodnete pro Řecko, Itálii,
Chorvatsko nebo dáte přednost zimě a lyžování.
Děkujeme za nejkrásnější líbánky,
jaké jsme si jen mohli představit. Hotel Saint Constantin, kde
jsme byli ubytovaní, je vyhlášený zejména svou vynikající
kuchyní a mohu jen potvrdit, že
byla zatím nejlepší, jakou jsem na
svých dovolených napříč Evropou
zažila. Vřele doporučujeme všem,
kteří si chtějí užít dokonalou odpočinkovou dovolenou s kvalitními
službami.
Servis cestovní kanceláře Atlantika je stoprocentní, včetně perfektních delegátských služeb.
Všem přejeme kouzelný čas
dovolenkování s cestovní kanceláří Atlantika. Vaši Dřímalovi.“
Naše tipy - nepřehlédněte
Řecko • ostrov Kréta • Gouves
Řecko • ostrov Kréta • Agia Marina
Hotel ST. CONSTANTIN****+ .............. strana 8
Hotel GALINI BEACH & EDEN*** . strana 13
SLEVY
Itálie • Kalábrie • Parghelia
Hotel BAIA TROPEA RESORT**** . strana 55
• VÁNOČNÍ SLEVA – při zaplacení zálohy 50%
(nebo zálohy ve výši 2.000 Kč / osoba a následně
s doplatkem do výše zálohy 50% do 15.02.2014)
do 20.12.2013 = SLEVA 13% *
• VČASNÁ REZERVACE – při zaplacení
zálohy 50% do 31.1.2014 = SLEVA 10% *
• VČASNÁ REZERVACE – při zaplacení
zálohy 50% do 28.2.2014 = SLEVA 5% *
• VČASNÁ REZERVACE – při zaplacení
zálohy 50% do 31.3.2014 = SLEVA 3% *
• STÁLÝ KLIENT- účastník zájezdu
pořádaného naší cestovní kanceláří
v uplynulých dvou letech = SLEVA 2% *
• SKUPINOVÉ ZÁJEZDY: možnost smluvních
cen, informace v cestovní kanceláři
* sleva z celkové ceny bez volitelných příplatků
Slevy za stálého klienta a včasnou rezervaci
se sčítají. Slevy lze uplatnit pouze na zájezdy
pořádané výhradně CK Atlantika.
Obsah
Řecko - ostrov Kréta................................... 8

Gouves .......................................................................
7

Chersonissos .........................................................
10
Stalida .
.................................................................... 11
Kissamos .
............................................................... 12

Agia Marina ...........................................................
13
Itálie - severní Itálie.................................. 14
Lignano ................................................................... 15
Bibione .................................................................... 19
Caorle ...................................................................... 21
Itálie - střední Itálie . ................................ 23
Rimini . ..................................................................... 24
Rimini, Riccione . .................................................. 31
Riccione, Cattolica . ............................................. 32
Silvi Marina............................................................. 34
Itálie - poloostrov Gargáno ..................... 38
Rodi Garganico .................................................... 39
Lido del Sole . ........................................................ 40
San Menaio, Peschici . ........................................ 42
Peschici, Manacore.............................................. 43
Peschici / Sfinale .................................................. 44
Vieste........................................................................ 45
Itálie - Salento .......................................... 47
Torre dell´ Orso . ................................................... 47
Gallipoli . ................................................................. 48
Torre Specchia, Otranto..................................... 49
Itálie - Kampánie ...................................... 50
Paestum .................................................................. 50
Ascea Marina . ....................................................... 51
Palinuro, Marina di Camerota ......................... 52
Itálie - Kalábrie ......................................... 54

Parghelia . ...............................................................
55
Praia a Mare, Scalea ............................................ 56
Scalea, Santa Maria del Cedro ........................ 57
Marina di Zambrone .......................................... 58
Capo Vaticano / Ricadi . ..................................... 59
Capo Vaticano / Ricadi, Cariati Marina ......... 61
Badolato, Guardavalle Marina ........................ 62
Itálie - Sardínie a Sicílie ........................... 63
Sardínie ................................................................... 63
Sicílie . ...................................................................... 65
Chorvatsko - Istrie . .................................. 67
Banjole .................................................................... 67
Rabac........................................................................ 68
Chorvatsko - Kvarner ............................... 69
Opatija . ................................................................... 70
Karlobag ................................................................. 71
Pag, Crikvenica ..................................................... 72
Chorvatsko - ostrov Vir ............................ 74
Chorvastko - střední Dalmácie................ 77
Vodice . .................................................................... 78
Trogir . ...................................................................... 79
Trogir, Omiš ........................................................... 80
Chorvatsko - Makarská riviera ................ 81
Baška Voda . ........................................................... 82
Podgora, Živogošče . .......................................... 85
Drvenik, Gradac ................................................... 86
Slovinsko................................................... 87
Hory a jezera v létě - Rakousko ............... 92
Poznávací zájezdy .................................... 94
Všeobecné podmínky . ....................................... 99
Vysvětlivky ikon:
Letecká
doprava
Autobusová
doprava
v ceně
www.atlantika.cz / léto 2014
Pouze
na vlastní
dopravu
ALL
Inclusive
Bazén
Plážový
servis
v ceně
3
Řecko
Řecko - ostrov Kréta
Chersonissos
Gouves
Stalida
Kissamos
 Rethymno
Malia

Agia Marina
Heraklion
Chania
LETECKY
Z PRAHY
A BRNA
Letecká společnost: Travel Service / SmartWings
Délka letu z Prahy / Brna:
cca 2 hodiny 50 minut, časový posun + 1 hodina
Odletové dny:
Praha / Brno / Heraklion: středa / sobota - 10/11 nocí
Praha / Chania: čtvrtek / neděle - 10/11 nocí
Agios Nikolaos
Kréta
Ostrov Kréta řecky Kríti, největší (plocha ostrova 8331 km2) a nejjižnější
z řeckých ostrovů a pátý největší ostrov Středomoří, za poslední desítky
let stal jednou z nejoblíbenějších prázdninových destinací, a to především
oblast ostrova Kréta Heraklion. Počet obyvatel je přes 600 000. Sezóna
díky svému klimatu zde trvá obvykle od května do října. Kréta je ovšem
tak velká (od západu na východ měří 260 km a od severu na jih až 60
km), že ji celou podrobně prozkoumat během jedné dovolené ani nejde.
Ostrov je rozdělen na čtyři provincie: Chania, Rethymno, Heraklion a Lassithi s hlavním městem Heraklion, kde je centrum kulturního a politického
života. Kréta je kolébkou minojské civilizace. Známé jsou pověsti o mocném králi Mínóovi. Faktem zůstává, že kulturní a hospodářské vlivy mínójské říše jako první námořní velmoci ve Středomoří dosáhly až na Pyrenejský poloostrov. Doposud nevysvětlené události vedly kolem roku 1400 př.
n. l. k náhlému zániku této vyspělé kultury.
Kréta je též známa svými plážemi, najdete zde dlouhé písečné i oblázkové pláže, romantické malé zátoky, skalnatá pobřeží a zákoutí. Nechybí
zde ani tradiční vesnické taverničky, kde vaří speciality domácí kuchyně.
Krétská kuchyně je proslulá, velice zdravá, chutná, založená na olivovém
oleji a zelenině.
Kréta Vám může v sezóně Léto 2014 nabídnout mnohem více než jen
slunce, tyrkysové moře, písečné pláže a olivy – tedy tradiční atributy
Řecka a řeckých ostrovů. Kréta je destinace s bohatou historií, jedinečnou
přírodou, bohatou nabídkou služeb a především místem, které uspokojí
požadavky i toho nejnáročnějšího turisty. Každý kout je jiný a nikdy se na
Krétě nebudete nudit, budete se sem několikrát vracet, abyste ji poznali
celou.
Heraklion
Je hlavním městem a správním střediskem řeckého ostrova Kréta, 5. největším městem celého Řecka. Leží zhruba uprostřed severního pobřeží
ostrova, je také nejdůležitějším přístavem Kréty, též sídlem řeckého
ortodoxního arcibiskupství. Kraj Heraklion leží mezi dvěma pohořími na západě pohoří Ida a pohoří Dikti na východě, letoviska na severním
pobřeží v okolí Heraklionu jsou nejvíce turisticky navštěvovanými. Na
území kraje Heraklion se nachází nejvýznamnější archeologické lokality
– největší světoznámá krétská památka palác Knossos leží cca 5 km od
centra, minojský palác v Malii na severním pobřeží východně od Heraklionu, Festos, Gortis a Ag. Deka.
GOUVES
Jedno z klidnějších letovisek na Krétě. Dnes už je prakticky součástí velké
turistické oblasti na severu Kréty, kde se jednotlivá letoviska navzájem prolínají. Pláže jsou zde spíše menší, tvořené zálivy s písečnými, kamenitými
i oblázkovými plážemi. V letovisku je několik restaurací, taveren, obchodů
s potravinami a suvenýry. Asi 3 km od Gouves se nachází krétské akvárium. Letovisko je vhodné pro klidnější dovolenou všech věkových generací i pro rodiny s dětmi.
Transfer z letiště: cca 20 minut
Chersonissos
Nejrušnější z letovisek na ostrově, velmi žádané a známé letovisko s kouzelnou zátokou, kde máte program během dne i noci. Přes den můžete
odpočívat a relaxovat na plážích, které jsou zde písečné a oblázkové.
V noci můžete vyrazit na procházku, za nákupy, do kavárny na něco sladkého nebo do různých klubů a barů s programem až do rána. V letovisku je
nespočet vyhlášených restaurací, taveren, kaváren, pizzerií, stánků s řeckými specialitami a pochoutkami.
Transfer z letiště: cca 30 minut
Stalida (Stalis)
Velmi oblíbené živé turistické letovisko, se nachází východně od hlavního
města Heraklionu mezi Chersonisem a Malií, se kterou ho spojuje dlouhá
pěkná promenáda plná obchodů, taveren, restaurací, barů, obchůdků se
suvenýry, kavárnami a nočními kluby. Na hlavní ulici ve Stalidě jsou bankomaty a zastávka městského autobusu pro spojení s okolními letovisky.
Zdejší pláže jsou širší a písčité. Středisko je vhodné pro klienty všech
věkových generací i pro rodiny s dětmi.
Transfer z letiště: cca 40 minut
4
www.atlantika.cz / léto 2014
Řecko
CHANIA
Řecko - ostrov Kréta
novinka
ce
v nabíd
Západní Kréta
Je to nejvlhčí a nejzelenější oblast Kréty s dostatkem zeleně a překrásným
výhledem na pohoří Lefka Ori. Tato oblast je převážně křižovatkou pro
výlety po západní a jihozápadní části ostrova jako je Samarie, Chania,
Rethymno, Elafonisi - světově známý tak zvaný řecký Karibik a Gramvusu
s Balosem. Nadšení zde budou jak milovníci památek, přírody, tak příznivci
turistiky i vodních sportů, i ti, kteří si přijeli prostě odpočinout a k pohodové
dovolené jim stačí sluníčko, pláž a výborná řecká kuchyně. Na Západní
Krétě nabízíme letoviska Agia Marina a Kissamos v okolí nejkrásnějšího
města ostrova Chania.
Agia Marina
Nejoblíbenější středisko na západní části ostrova. Živé středisko, situované západně od Chanie, je vyhlášené svými dlouhými písčitými plážemi
s pozvolným vstupem do moře vhodným i pro malé děti. Pro vodní radovánky možnost vodních sportů na pláži. Najdete zde mnoho obchodů,
restaurace, kavárny, bary, poštu, banky i bankomaty. Zastávka městského
autobusu pro spojení do okolních letovisek a Chanie na hlavní třídě.
Transfer z letiště: cca 35 minut
Chania
Historické dnes druhé největší město, je označováno za nejkrásnější na
ostrově. Nachází se na severozápadním pobřeží 160 km od Heraklionu.
Oblast prefektury Chania je bohatá na množství přírodních rezervací
a nejkrásnějších zahrad na Krétě. Milovníky historie jistě okouzlí architektura starobylého centra, na které mělo vliv několik kultur. Spatříte zde
stavby benátské, turecké i středověké. Benátské šlechtické domy, pevnost, mešity a kostely patří mezi architektonické skvosty města. Určitě si
také nenechte ujít procházku krásným benátským přístavem a úzkými křivolakými uličkami starého města s řadou kaváren, taveren krétského stylu,
obchodů, které vás uchvátí především večer, anebo návštěvu městské
tržnice s nabídkou čerstvého ovoce, vína, koření a ryb. V oblasti Chanie
převažují písčité pláže.
Kissamos
Přístavní turistické malebné městečko Kissamos, nebo také Kasteli, se
nachází na severozápadním konci ostrova Kréta. Známý zejména díky
tomu, že ze zdejšího přístavu odplouvá výletní loď k pevnosti a zálivu
Gramvousa a na krásnou pláž Balos s tyrkysovým mořem, je výborným
bodem k výletům po známých krétských karibských plážích (Elafonisi,
Falassarna). Táhne se podél pobřeží asi s 3 km dlouhou promenádou,
která končí v již zmíněném přístavu. Na promenádě naleznete mnoho
obchůdků, taveren a barů s velmi příjemnou atmosférou. Hlavní dominantou městečka je malé náměstíčko Tzanakaki s tradičním krétským kostelíčkem, kavárnami a tavernami krétského stylu.
Transfer z letiště: cca 50 minut
www.atlantika.cz / léto 2014
5
Řecko
Řecko - ostrov Kréta
Fakultativní výlety:
Knossos a Heraklion (oblast Heraklion i Chanie)
Největší památka Kréty, palác Knóssos odkrývaný od roku 1899 britskými
archeology pod vedením Sira Arthura Evanse. Nejvýznamnější krétská
památka a kolébka minojské civilizace. Následuje prohlídka historického
Heraklionu a muzea, benátské pevnosti v přístavu a městské tržnice.
Spinalonga (oblast Heraklion)
Santorini (oblast Heraklion)
Nenáročný velmi oblíbený lodní výlet s koupáním v křišťálové modré vodě,
spojený s obědem a návštěvou městečka Agios Nikolaos. Ostrůvek vzdálený jen 8 km severně od městečka Agios Nikolaos, na kterém Benátčané
v roce 1579 vystavěli téměř nedobytnou pobřežní pevnost vzdorující tureckým nájezdům. Později se stala útočištěm
malomocných. Prohlídka nejhezčího města
východní Kréty Agios Nikolaos.
Lodní celodenní výlet na pohádkový ostrov Santorini,
jeden z nejkrásnějších řeckých ostrovů s možností
návštěvy měst Oia a Thira a koupáním se na černých
plážích. Vrstvy lávy střídající se s pískem, solí a útesy
na černé lávě kontrastující s kykládskou architekturou bílo-modré barvy. Ostrov kykladského souostroví,
který vznikl vulkanickou činností, nemůže být porovnáván s žádným jiným v Egejském moři.
Elafonisi (oblast Chanie)
Elafonissi se nachází na jihozápadním
pobřeží ostrova a je jednou z nejznámějších
a nejkrásnějších pláží na Krétě, přezdívaná
řecký Karibik. Výhodná vzdálenost od ubytovacích kapacit je asi 85 km. Po cestě k plážím
zastávka v Agia Sofia - krápníková jeskyně
s kapličkou umístěná ve výšce 80 m ve skalách, s krásným výhledem na soutěsku Topolia a Chrissoskalitissa - návštěva ženského
kláštera v typickém kykládském stylu. Poté
několikahodinové koupání na růžovobílých
plážích v Libyjském moři s průzračně čistou
vodou, která střídá všechny odstíny modré.
Samaria (oblast Heraklion i Chanie)
Nejdelší soutěska v Evropě – 18 km dlouhá, až 300 m
hluboká. Je nejznámější a nejkrásnější krétskou soutěskou, obklopenou pohořím a národním parkem. Toto
místo je také útočištěm chráněné kozy Kri-kri Příchod
k Železné bráně, nejužší části soutěsky, kde se stěny
skal téměř dotýkají, je vrcholným zážitkem. Terén je
místy kamenitý, doporučujeme proto boty s pevnou
podrážkou.
Vodní park
(oblast Heraklion i Chanie)
Výlet pro všechny milovníky sladkovodních
bazénů, vodních radovánek, skluzavek,
bazénů s umělým vlnobitím, tobogánů, pomalých i divokých řek.
Gramvusa (oblast Heraklion i Chanie)
Krásný oblíbený jednodenní lodní výlet výletní lodí ke
staré pirátské pevnosti (v nadmořské výšce 137 m) na
ostrově Gramvusa.. Cesta k této pevnosti vede po strmých skalách, doporučujeme pevnou obuv. Poté oběd
na lodi, po kterém odplouváme do křišťálových vod
pláže Balos s koupáním a potápěním se na krásných
plážích s růžovým pískem a tyrkysovým mořem. Gramvusa a Balos patří mezi nejkrásnější místa Kréty.
6
CK Atlantika si vyhrazuje právo na změnu
nabídky a programu výletů. Aktuální nabídku
výletů včetně cen Vám sdělí na místě delegát CK Atlantika. Pořadatelem výletů je řecká
partnerská agentura.
www.atlantika.cz / léto 2014
Řecko
východní Kréta • Gouves
+
Hotel GOUVES MAYA RESORT***
POLOHA: rozlehlý hotelový komplex složený ze
4 budov, který vznikl spojením hotelů Gouves Bay
a Maya, je situován v klidnější části letoviska Gouves přímo u pobřeží. Jeho okolí je příjemné a relaxační s možností procházek. Asi 150 m od hotelu
se nachází supermarkety, taverny, kavárny. Větší
centrum, kde jsou obchody s potravinami, suvenýry, šperky, keramikou a oblečením, restaurace,
bary a taverny, je od hotelu vzdáleno cca 15 minut
chůze. Poloha letoviska zajišťuje dobré spojení
s hlavním městem Heraklion i s rušnějšími a většími letovisky jako je Hersonissos, Stalida, Malia
nebo Ag.Nikolaos. Krétské akvárium, největší
v jižní Evropě, se nachází ve stejném letovisku
(cca 2,5 km od hotelu). Vzdálenost od Heraklionu
20 km.
dítě
t
do 12 le
novinka
ce
v nabíd
ZDARMA
vy
í vč. stra
ubytován USIVE L
INC
L
L
A
PLÁŽ: písečná pláž s pozvolným vstupem do
moře cca 200 m od hotelu, kamenitá pláž cca 20 m.
Pobřeží i pláž jsou k dosažení přes silnici, slunečníky a lehátka za poplatek.
UBYTOVÁNÍ: 2-lůžkové pokoje s možností jedné
přistýlky nebo rodinné pokoje: 1 větší místnost se 2
lůžky, gaučem a přistýlkou nebo ložnice se 2 pevnými lůžky a obývací pokoj se 2 lůžky, případně přistýlkami. Hotel nabízí také ubytování až pro 6 osob - na vyžádání (2 ložnice a obývací pokoj s dalšími
2 lůžky nebo přistýlkami). Všechny pokoje jsou vybaveny koupelnou s vanou a sprchou nebo sprchovým koutem, WC, klimatizací (zdarma), fénem,
telefonem, trezorem na pokoji (za příplatek), TV SAT (velmi omezený příjem programů - obvykle jen řecký nebo italský), chladničkou, balkónem nebo
terasou s výhledem na bazén, zahradu, areál, letovisko, okolní zástavbu nebo na moře (některé přízemní pokoje mohou mít snížený podhled). Rodinné
pokoje se nachází převážně v přízemí a mají terasu.
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
MOŽNOSTI OBSAZENÍ: 2 lůžkový pokoj: p
,p
,p
; rodinné pokoje: p
,p
VYBAVENÍ: vstupní hala, recepce, výtah (jen v jedné budově), konferenční místnost,
internetový koutek (za poplatek), bar u bazénu, restaurace s venkovním posezením a TV
SAT, terasa s výhledem na moře, velká zahrada, parkoviště, WiFi (v prostorách recepce,
zdarma), 2 bazény, 2 dětské bazény, slunečníky a lehátka u bazénu (zdarma), malé dětské hřiště, fitness, stolní tenis u bazénu (zdarma), kulečník, stolní hokej a další hry (za
poplatek), plážový volejbal v zahradě (zdarma), masážní křeslo (za poplatek). Miniklub
pro děti a jednoduché animační programy pro dospělé (obvykle jen v italském jazyce).
Hotel pořádá nepravidelně řecký večírek během hlavní sezóny.
STRAVOVÁNÍ: ALL INCLUSIVE: snídaně, obědy a večeře formou pestrého bufetu,
u obědů a večeří bývá obvykle kopečková zmrzlina, různé dezerty a sladkosti. Během
dne lehké občerstvení ve formě sladkých koláčků a slaných snacků (10:30-11:00 a 16:3017:30). Neomezená konzumace rozlévaných nealkoholických nápojů (voda, soda, ovocné
šťávy, džusy, cola, sprite, lemon, filtrovaná káva) a rozlévaných místních alkoholických
nápojů (točené pivo, bílé a červené víno, ouzo, raki, brandy) od 10:00-23:00 Uvedená
časová rozmezí mohou být na místě hotelem pozměněna, přesný program all inclusive
obdrží klient po příjezdu do hotelu.
NÁŚ NÁZOR: JJJ+ Prostorný hotelový komplex na klidném místě s velmi přátelskou
rodinnou atmosférou je vhodný pro všechny věkové kategorie. Odpočinek na pláži
nebo u bazénu můžete vystřídat s příjemnými procházkami podél pobřeží
s krásnými západy slunce nebo návštěvou Krétského akvária. Doporučujeme všem věkovým kategoriím, především pro rodiny s dětmi.
né
Vhod
diny
pro ro
s dětmi
Odlety
z Prahy a Brna
Termíny:
31.05. - 11.06.
11.06. - 21.06.
21.06. - 02.07.
02.07. - 12.07.
12.07. - 23.07.
23.07. - 02.08
02.08. - 13.08.
13.08. - 23.08.
23.08. - 03.09.
03.09. - 13.09.
13.09. - 24.09.
24.09. - 04.10.
počet
nocí
1. a 2.
osoba
11
10
11
10
11
10
11
10
11
10
11
10
21.790
20.490
21.790
21.490
22.790
21.490
22.790
21.490
21.990
20.990
21.490
20.790
přistýlka
1. dítě
2-12 let
2. dítě
2-12 let
3. dosp.
osoba
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
15.290
14.990
15.990
14.990
15.990
14.990
15.990
14.990
15.990
14.990
15.290
14.990
17.990
17.990
18.290
18.290
19.790
18.290
19.790
18.290
18.990
18.290
17.990
17.290
• CENA ZAHRNUJE: • ubytování s all inclusive v hotelu dle uvedeného počtu nocí / osobu • letenku Praha / Brno – Heraklion – Praha / Brno, transfer autobusem do místa
pobytu a zpět • letištní a bezpečnostní taxy, palivový příplatek • služby delegáta • SLEVY na 3. a 4. lůžku (viz ceník): • 1. dítě do 12 let: ubytování s all inclusive ZDARMA
(od 2 let platí letenku včetně tax a paliva 8.990 Kč) • dítě do 2 let bez nároku na místo v letadle a služby platí knihovací poplatek 990 Kč • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • trezor:
cca + 16 -18 € / pobyt • plážový servis: cca + 6 € / den (slunečník a 2 lehátka)
www.atlantika.cz / léto 2014
7
Řecko
ostrov Kréta • Gouves
Hotel ST. CONSTANTIN****+
POLOHA: příjemný hotelový komplex ležící v klidnější okrajové části letoviska Gouves, cca
100 m od hotelu naleznete supermarkety, taverny a kavárny. Do většího centra letoviska se
dostanete cca po 400 m, kde najdete další restaurace, různé obchody a taverny. Poloha letoviska zajišťuje dobré spojení s hlavním městem Heraklion i s rušnějšími a většími letovisky
jako je Hersonissos, Stalida, Malia nebo Ag. Nikolaos. Krétské akvárium, které je největší
akvárium v jižní Evropě, se nachází ve stejném letovisku cca 3 km od hotelu. Vzdálenost od
Heraklionu cca 20 km.
PLÁŽ: nejbližší menší písečná pláž s pozvolným vstupem do moře je vzdálena cca 100 m.
Další písečné pláže cca 200 m, slunečníky, lehátka a vodní sporty za poplatek.
UBYTOVÁNÍ: moderní a prostorné 2 a 3 lůžkové pokoje stylově zařízené nebo rodinné 4
až 5 lůžkové pokoje typu „family“ jsou vybaveny koupelnou (WC, sprcha nebo vana, fén),
TV-SAT, telefonem, trezorem (za poplatek), kuchyňským koutem (vařič, menší lednička,
varná konvice, základní kuchyňské vybavení), individuální klimatizací (zdarma), balkonem
nebo terasou. Rodinné pokoje - prostorné pokoje, které mají dvě dveřmi oddělené místnosti
(ložnice s manželskou postelí a obývací pokoj s kuchyňským koutem a se 2 až 3 lůžky).
Pokoje jsou vhodné až pro 5 dospělých osob (tyto pokoje je nutné rezervovat s předstihem
a lze je obsadit pouze 4 nebo 5 osobami). Díky dostatečně prostorným pokojům s vybaveným kuchyňským koutem je tento hotel vynikající pro rodiny s malými dětmi.
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p5-lůžkové rodinné pokoje - na vyžádání)
p
p
p
p
Možnosti obsazení: pokoj: p
,p
,p
, rodinné pokoje: p
,p
,p
, (p
VYBAVENÍ: vstupní hala s recepcí, restaurace, dva venkovní bazény se sladkou vodou (lehátka a slunečníky u bazénu zdarma), dětský bazén, vnitřní
bazén, bar u bazénu, snack bar, jacuzzi, sauna, masáže (za poplatek), internetový koutek (za poplatek), WiFi ve vymezených prostorách recepce
a bazénu (zdarma), plážové osušky (za poplatek), denně animační programy pro děti, mini club pro děti, dětské hřiště, dětská postýlka (na vyžádání,
zdarma), kino, denní a večerní zábavné i animační programy pro děti i dospělé, řecký večer, billiard (za poplatek), stolní tenis, fitness, 24 hodinový lékařský servis. V areálu hotelu se nachází také pravoslavná kaplička.
STRAVOVÁNÍ: ALL INCLUSIVE: Snídaně, obědy a večeře formou bufetu.
Řecká, mezinárodní a evropská velmi chutná kuchyně, hotel připravuje
pokrmy z vlastních Bio organických (přírodních) surovin. Během jídla se
podávají nealkoholické nápoje, pivo a víno. Během celého dne lehké teplé
i studené občerstvení a zmrzlina ve snack baru 10.30 – 17.45 hodin. V baru
u bazénu 10.30 – 22.45 hodin (lokální alkoholické i nealkoholické nápoje,
káva). Uvedená časová rozmezí mohou být na místě hotelem pozměněna.
Přesný program all inclusive obdrží klient až po příjezdu do hotelu.
NÁŠ NÁZOR: JJJJ+ (oficiální kategorie hotelu 5*)
Kvalitní hotelový komplex s výbornou kuchyní a velmi přátelskou atmosférou
je vhodný pro všechny věkové kategorie a uspokojí i náročnější klientelu.
Odpočinek na pláži nebo u bazénu můžete vystřídat s příjemnými procházkami po okolí či podél pobřeží s krásnými západy slunce nebo návštěvou
Krétského akvária. Doporučujeme všem věkovým kategoriím a především
rodinám s dětmi. V tomto hotelu strávila svatební cestu herečka a moderátorka TV Nova Marta Dřímal Ondráčková se svým manželem.
8
Y
KLIENT
ý
Oblíben
hotel
www.atlantika.cz / léto 2014
Řecko
NÁŠ TIP
východní Kréta • Gouves
+
Hotel ST. CONSTANTIN****
é
Vhodn
iny
d
pro ro
s dětmi
dítě
t
do 13 le
MA
ZDAnR
vy
í vč. stra
ubytová
USIVE ALL INCL
CENOVÝ
HIT
Odlety
z Prahy a Brna
Termíny:
31.05. - 11.06.
11.06. - 21.06.
21.06. - 02.07.
02.07. - 12.07.
12.07. - 23.07.
23.07. - 02.08
02.08. - 13.08.
13.08. - 23.08.
23.08. - 03.09.
03.09. - 13.09.
13.09. - 24.09.
24.09. - 04.10.
počet
nocí
1. a 2.
osoba
11
10
11
10
11
10
11
10
11
10
11
10
23.490
22.790
23.490
24.290
25.790
24.490
25.790
24.490
23.990
22.990
23.790
22.490
3. a 4. pevné lůžko
1. dítě
2-13 let
2. dítě
2-13 let
3. a 4.
dospělá os.
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
16.490
15.990
16.490
16.490
17.490
16.490
17.490
16.490
16.490
16.490
16.490
15.990
20.290
19.990
20.290
20.490
21.790
20.490
21.790
20.490
20.790
19.990
20.290
19.990
• CENA ZAHRNUJE: • ubytování s all inclusive v hotelu dle uvedeného počtu nocí / osobu • letenku Brno / Praha – Heraklion – Brno / Praha, transfer autobusem do místa
pobytu a zpět • letištní a bezpečnostní taxy, palivový příplatek • služby delegáta • SLEVY na 3. a 4. lůžku (viz ceník): • 1. dítě do 13 let: ubytování s all inclusive ZDARMA
(od 2 let platí letenku včetně tax a paliva 8.990 Kč) • dítě do 2 let bez nároku na místo v letadle a služby platí knihovací poplatek 990 Kč
www.atlantika.cz / léto 2014
9
Řecko
východní Kréta • Chersonissos
Hotel CRETA MARIS BEACH RESORT*****
dítě
t
do 14 le
MA
ZDAnR
vy
č
v
í . stra
ubytová
USIVE ALL INCL
POLOHA: krásný a velmi příjemný komplex
2 hotelů Creta Maris a Terra Maris, ležící
v klidné části malého zálivu, je vybudován
do podoby krétské vesničky s romantickými
bungalovy. Díky rozlehlé zahradě a výborné
poloze přímo u pláže hotel nabízí klid v jinak
rušném letovisku (Chersonissos cca 600 m),
kde máte možnost navštívit mnoho obchodů,
taveren, barů nebo se pobavit v některém
z mnoha nočních hudebních klubů. Bohatá
nabídka hotelových služeb zaručuje, že je
hotel vhodný pro mladší i starší klientelu
a zejména pro rodiny s dětmi. Asi 7 km od
hotelu se nachází golfové hřiště (18 jamkové).
Vzdálenost od Heraklionu 25 km
Pro
é
náročn
klienty
PLÁŽ: přímo u písečné pláže, lehátka a slunečníky na pláži zdarma, vodní sporty na
pláži za poplatek
UBYTOVÁNÍ: komfortně vybavené klimatizované 2-lůžkové pokoje v hlavní budově
s možností 1 přistýlky pro dospělého nebo
rodinné pokoje s možností 1-2 přistýlek pro
děti. Pokoje mají vlastní soc. zařízení, trezor,
WiFi, miniledničku, kávový set, fén, TV SAT
a telefon. Mohou mít výhled na moře (za příplatek), nebo do zahrady a na hory (nelze garantovat). Hotel nabízí také možnost bezbariérového ubytování.
Další typy pokojů jako jsou bungalovy, rodinné pokoje a suity jsou na vyžádání (ceny v CK).
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p(na vyžádání, za příplatek), suity, VIP suity, superior
MOŽNOSTI OBSAZENÍ: 2 lůžkový pokoj hlavní budova: p
,p
,p
; rodinné pokoje: p
,p
,p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
suity, TOP VIP suity: p
,p
,p
, (na vyžádání)
VYBAVENÍ: vstupní klimatizovaná hala s recepcí, konferenční zázemí, 2 hlavní restaurace, 4 restaurace á la carte (nutná rezervace předem), 6 barů,
výtahy, TV a internetový koutek, zlatnictví, minimarket, 6 venkovních a 2 vnitřní bazény se sladkou vodou, 6 dětských bazénů a jeden se skluzavkami,
WiFi (ve vymezených prostorách, zdarma), lehátka a slunečníky u bazénu a na pláži zdarma (k dispozici plážové osušky bez
poplatku), tenis, stolní tenis, pétanque, plážový volejbal, šipky, minifotbal, minigolf, tenisové lekce, fitness, SPA centrum, biliár,
prádelna, kadeřnictví, půjčovna kol, hlídání dětí, široká nabídka kosmetických a relaxačních služeb a terapií (vše za poplatek
é
na místě). Pro děti má hotel připravený dětský klub Asterias (4–11 let) a animační
Vhodn
iny
d
programy. V areálu hotelu se nachází také ortodoxní kostelík.
o
r
o
STRAVOVÁNÍ: ALL INCLUSIVE, tzv. „green cretan all inclusive“: nová filozofie
hotelu, orientovaná zejména na ochranu životního prostředí, která nabízí kvalitní all
inclusive služby a produkty přímo z krétské kuchyně. Snídaně, obědy, večeře formou
bohatého bufetu, lehké teplé i studené občerstvení během dne, neomezené množství
alkoholických a nealkoholických nápojů místní výroby.
pr
s dětmi
NÁŠ NÁZOR: JJJJJ Krásný hotelový komplex v krétském stylu, velmi oblíbený
pro výbornou polohu a úroveň
kvalitních služeb, vhodný i pro
náročnou klientelu, pro páry
i rodiny s dětmi, vřele doporučujeme.
ZDARMA
ý
Plážov
is
v
ser
Odlety
z Prahy a Brna
Termíny:
31.05. - 11.06.
11.06. - 21.06.
21.06. - 02.07.
02.07. - 12.07.
12.07. - 23.07.
23.07. - 02.08
02.08. - 13.08.
13.08. - 23.08.
23.08. - 03.09.
03.09. - 13.09.
13.09. - 24.09.
24.09. - 04.10.
počet
nocí
1. a 2.
osoba
11
10
11
10
11
10
11
10
11
10
11
10
29.790
32.290
34.990
39.490
44.790
43.790
47.490
43.790
43.290
38.790
36.490
28.790
přistýlka
1. dítě
2-14 let
3. dosp.
osoba
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
22.990
24.990
26.490
28.790
31.790
31.790
34.290
31.790
31.790
28.790
27.990
22.290
• CENA ZAHRNUJE: • ubytování s all inclusive v hotelu dle uvedeného počtu nocí / osobu • letenku Praha / Brno – Heraklion – Praha / Brno, transfer autobusem do místa
pobytu a zpět • letištní a bezpečnostní taxy, palivový příplatek • služby delegáta • SLEVY na 3. lůžku (viz ceník): • 1. dítě do 14 let: ubytování s all inclusive ZDARMA (od 2
let platí letenku včetně tax a paliva 8.990 Kč) • dítě do 2 let bez nároku na místo v letadle a služby platí knihovací poplatek 990 Kč • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • výhled na
moře v hlavní budově: + 2.790 Kč / osobu / pobyt na 10 nocí, + 3.490 Kč / osobu / pobyt na 11 nocí
10
www.atlantika.cz / léto 2014
Řecko
NÁŠ TIP
východní Kréta • Stalida
+
Hotel AGGELO BEACH***
POLOHA: pěkný zrekonstruovaný hotel
s prvky tradiční krétské architektury, který je
umístěný v krásné zahradě, se nachází v rušnějším letovisku Stalida blízko promenády
spojující střediska Stalida a Malia. Hotel je
oblíbený zejména díky své výhodné poloze,
v bezprostřední blízkosti pláže a letoviska, kde
je mnoho obchůdků, taveren, kaváren a barů,
které lákají k večerním procházkám podél
pobřeží a do okolí. Autobusová zastávka asi
500 m od hotelu. Vzdálenost od Heraklionu
cca 35 km.
PLÁŽ: cca 30 m od písčité pláže (pouze přes
místní promenádu - komunikaci). Slunečníky
a lehátka na pláži za poplatek.
UBYTOVÁNÍ: zrekonstruované 2 lůžkové
pokoje s možností jedné přistýlky, které jsou
moderně a stylově zařízené. Některé pokoje
především 2 lůžkové mají přímý nebo boční
částečný výhled na moře (nelze garantovat).
Všechny pokoje jsou vybaveny vlastním soc.
zařízením, fénem, lednicí, trezorem a klimatizací (obojí za poplatek). Vedle hlavní budovy
se nacházejí bungalovy se dvěma ložnicemi
oddělené dveřmi, které jsou vhodné pro rodiny
s dětmi (na vyžádání).
p
p
p
p
p
MOŽNOSTI OBSAZENÍ: pokoje: p
, p
, p
;
p
p
p
Bungalovy (pouze na vyžádání): p
Y
KLIENT
ý
Oblíben
tel
ho
VYBAVENÍ: recepce, směnárna, výtah, WiFi
ve vymezených prostorách recepce a lobby
(zdarma), restaurace, bazén, slunečníky
a lehátka u bazénu (zdarma), snack bar.
Služby za poplatek: klimatizace, trezor. Součástí hotelu je a´la carte taverna „Kostas Golden Beach“ s vynikající řeckou kuchyní (hotelová sleva). Hotel pořádá zdarma řecké večery
s živou hudbou a krétskými tanečníky.
STRAVOVÁNÍ: polopenze (snídaně a večeře
formou bufetu, nápoje za poplatek)
NÁŠ NÁZOR: naší klientelou velmi oblíbený
hotel, který díky své výborné kuchyni a poloze
v těsné blízkosti pláže, nákupních možností,
je vhodný pro všechny věkové kategorie, včetně rodin
s dětmi a výborným místem pro výlety po východní
a jihovýchodní části Kréty. Vřele doporučujeme.
dítě
t
do 14 le
MA
ZDAnR
vy
í vč. stra
ubytová
ZE POLOPEN
Odlety
z Prahy a Brna
Termíny:
31.05. - 11.06.
11.06. - 21.06.
21.06. - 02.07.
02.07. - 12.07.
12.07. - 23.07.
23.07. - 02.08
02.08. - 13.08.
13.08. - 23.08.
23.08. - 03.09.
03.09. - 13.09.
13.09. - 24.09.
24.09. - 04.10.
počet
nocí
1. a 2.
osoba
11
10
11
10
11
10
11
10
11
10
11
10
17.990
16.990
18.290
18.490
19.290
18.490
19.290
18.490
18.290
17.990
17.990
17.490
přistýlka
1. dítě
2-14 let
2. dítě
2-14 let
3. dosp.
osoba
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
13.490
12.990
13.490
14.490
14.490
13.990
14.490
13.990
13.990
13.490
13.490
13.290
15.990
14.990
16.290
16.490
16.790
15.990
16.790
15.990
16.290
15.990
15.790
15.490
• CENA ZAHRNUJE: • ubytování s polopenzí v hotelu dle uvedeného počtu nocí / osobu • letenku Praha / Brno – Heraklion – Praha / Brno, transfer autobusem do místa
pobytu a zpět • letištní a bezpečnostní taxy, palivový příplatek • služby delegáta • SLEVY na 3. a 4. lůžku (viz ceník): • 1. dítě do 14 let: ubytování s polopenzí ZDARMA
(od 2 let platí letenku včetně tax a paliva 8.990 Kč) • 2. dítě do 14 let v bungalovu za zvýhodněnou dětskou cenu (viz ceník) pouze na vyžádání. • dítě do 2 let bez nároku
na místo v letadle a služby platí knihovací poplatek 990 Kč
www.atlantika.cz / léto 2014
11
Řecko
západní Kréta • Kissamos
Hotel SUNNY BAY***+
CENOVÝ
HIT
POLOHA: nově zrekonstruovaný hotel stávající z několika budov. Hotel je umístěný na
klidném místě přímo u moře a cca 10 minut
lehké chůze od centra města Kissamos, kde
je pobřežní promenáda, mnoho obchůdků,
taveren, kaváren a barů, které lákají k večerním procházkám do okolí. Hotel je oblíbený
zejména díky své výhodné poloze k pláži
a letoviska. Autobusová zastávka cca 500 m
od hotelu. Vzdálenost od Chanie cca 38 km
PLÁŽ: přímo u široké písčito-oblázkové
pláže, slunečníky a lehátka na pláži za poplatek. Vstup do vody místy oblázky a písek.
UBYTOVÁNÍ: nově zrekonstruované prostorné a moderně zařízené 2 lůžkové
pokoje s možností jedné přistýlky, které jsou
vybaveny vlastním soc. zařízením, fénem,
lednicí, balkonem. Trezor, minibar a klimatizace za příplatek. WiFi připojení k internetu na pokojích zdarma. Rodinné pokoje
až pro 4 dospělé osoby se dvěma oddělenými ložnicemi (vhodné pro rodiny s dětmi
- na vyžádání, za příplatek). Možnost
pokojů s výhledem na moře (za příplatek).
p
p
p
p
p
p
p(na vyžádání za příplatek)
p
MOŽNOST OBSAZENÍ: pokoje: p
,p
,p
; rodinné pokoje: až p
VYBAVENÍ: recepce, restaurace, minimarket, herna (kulečník, stolní tenis za poplatek), bazén s dětským bazénem,
sluneční terasou, terasou k posezení s výhledem na pláž,
slunečníky a lehátka u bazénu zdarma, bar, bar u bazénu.
novinka
ce
v nabíd
STRAVOVÁNÍ: polopenze (snídaně a večeře formou
bufetu)
NÁŚ NÁZOR: JJJ+ Velmi oblíbený hotel s kvalitními službami, výbornou polohou přímo u pláže a nedaleko od centra letoviska. Hotel je vynikající ke strávení klidné dovolené
nebo k cestování po krásách západní části Kréty (Elafonisi, Gramvusa, Chania, světoznámá pláž Falassarna) a je
vhodný pro všechny věkové kategorie včetně rodin s dětmi.
Vřele doporučujeme.
přímo
ži
na plá
Odlety z Prahy
(do Chanie)
Termíny:
05.06. - 15.06.
15.06. - 26.06.
26.06. - 06.07.
06.07. - 17.07.
17.07. - 27.07.
27.07. - 07.08
07.08. - 17.08.
17.08. - 28.08.
28.08. - 07.09.
07.09. - 18.09.
18.09. - 28.09.
28.09. - 09.10.
počet
nocí
1. a 2.
osoba
10
11
10
11
10
11
10
11
10
11
10
11
17.290
17.990
17.490
18.990
18.490
19.290
18.490
19.290
17.790
18.290
17.290
17.790
přistýlka
1. dítě
2-12 let
2. dítě
2-12 let
3. a 4.
dospělá os.
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
12.990
13.490
12.990
13.990
13.990
14.490
13.990
14.490
13.490
13.490
13.490
13.490
15.290
15.990
15.990
16.790
15.990
16.790
15.990
16.790
15.790
15.990
14.790
15.790
dítě
t
do 12 le
MA
ZDAnR
vy
í vč. stra
ubytová
ZE POLOPEN
• CENA ZAHRNUJE: • ubytování s polopenzí v hotelu dle uvedeného počtu nocí / osobu • letenku Praha – Chania – Praha, transfer autobusem do místa pobytu a zpět
• letištní a bezpečnostní taxy, palivový příplatek • služby delegáta • SLEVY na 3. a 4. lůžku (viz ceník): • 1. dítě 2-12 let: ubytování s polopenzí ZDARMA (od 2 let platí
letenku včetně tax a paliva 8.990 Kč) • dítě do 2 let bez nároku na místo v letadle a služby platí knihovací poplatek 990 Kč • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • příplatek za rodinný
pokoj: + 1.490 Kč / dospělá osoba / pobyt na 10 nocí; + 1.790 Kč / dospělá osoba / pobyt na 11 nocí; + 720 Kč / 2. dítě do 12 let / pobyt na 10 nocí; + 790 Kč / 2. dítě do 12
let / pobyt na 11 nocí • příplatek za výhled na moře: + 1.290 Kč / dospělá osoba / pobyt na 10 nocí; + 1.490 Kč / dospělá osoba / pobyt na 11 nocí; + 590 Kč / 2. dítě do 12
let / pobyt na 10 nocí; + 790 Kč / 2. dítě do 12 let / pobyt na 11 nocí • klimatizace: + 5 € / den • trezor: + 10 € / týden • plážový set (2 lehátka a slunečník na pláži): + 5 € / set
/ den, výhodná cena klimatizace + 2 lehátka a slunečník na pláži set: + 7 € / den
12
www.atlantika.cz / léto 2014
Řecko
NÁŠ TIP
západní Kréta • Agia Marina
Hotel GALINI BEACH & EDEN***
POLOHA: menší příjemný hotel skládající se ze
dvou budov Galini a Eden, který se nachází přímo
u moře v centru střediska Agia Marina. V okolí
hotelu najdeme řadu obchodů a taveren a také
2 km dlouhou promenádu se spoustou obchůdků,
restaurací, taveren a barů, která se táhne až do
sousedního letoviska Platanias. Vzdálenost od
Chanie cca 8 km.
dítě
t
do 12 le
MA
ZDAnR
vy
í vč. stra
ubytová
USIVE ALL INCL
PLÁŽ: přímo u jedné z nejpěknějších písečných
pláží s pozvolným vstupem do moře (z budovy
Eden cca 30 m přes místní komunikaci). Slunečníky a lehátka jsou k dispozici zdarma, vodní
sporty (za poplatek).
UBYTOVÁNÍ: standardní 2 lůžkové pokoje s možností jedné přistýlky, které jsou vybaveny koupelnou, WC, vysoušečem vlasů, klimatizací (zdarma),
TV, trezorem (za poplatek), kuchyňskou linkou
s lednicí a balkonem. Pokoje hotelu jsou umístěny v budově Galini Beach ležící na pláži nebo
v druhé části hotelu budově Eden přes místní
komunikaci, některé pokoje mají výhled na moře
nebo částečný výhled na moře (polohu pokoje ani
výhled nelze garantovat). Rodinné pokoje s oddělenými dveřmi až pro 4 dospělé jsou na vyžádání.
Dětská postýlka na vyžádání (zdarma).
p
p
p
p
p
p
p(na vyžádání)
p
MOŽNOST OBSAZENÍ: pokoje: p
,p
,p
; rodinné pokoje: až p
ZDARMA
ý
Plážov
is
v
ser
VYBAVENÍ HOTELU: recepce, výtah, internetový koutek (za poplatek), WiFi připojení k internetu v prostorách recepce (zdarma), hotelová hlavní
restaurace, snack bar u bazénu s terasou na moře a pláž, menší bazén s dětským brouzdalištěm v blízkosti pláže (slunečníky a lehátka zdarma), Spa
salón krásy v části hotelu Eden (za poplatek). Klienti mohou využít některých služeb jako
např. fitness, sauna, animace, a La Carte restaurace (za poplatek), kulečník (za poplatek)
v sesterského hotelu Galini Sea View 5*, který je vzdálen cca 200 metrů ve svahu.
STRAVOVÁNÍ: ALL INCLUSIVE: snídaně, obědy, večeře formou bufetu v hlavní restauraci.
Během jídla nealkoholické nápoje, pivo, víno domácí řecké výroby a voda). Během dne
lehké občerstvení zákusky a snack (od 11.00 hod. do 17.00 hod.), nápoje během dne (od
10.00 hod. do 23.00 hod.) - domácí víno, pivo, alkoholické, nealkoholické nápoje, domácí
likéry, překapávaná káva, kakao, čaj, koktejl v baru u bazénu. Na základě domluvy vám
hotel připraví obědový balíček. A La Carte restaurace sesterského hotelu Galini Sea View 5*
(za poplatek) - Laguna Italská restaurace, Jasmíne čínská restaurace s exotickou čínskou
kuchyní, vstup pro děti pouze od 4 let. Uvedená časová rozmezí mohou být na místě hotelem pozměněna. Přesný program all inclusive obdrží klient až po příjezdu do hotelu.
NÁŚ NÁZOR: JJJ+ Příjemný hotel
s výbornou polohou u pěkné pláže
vhodné i pro malé děti v dosahu rušnějšího letoviska, kde máte možnost
jak relaxovat na pláži tak večerní
procházky po dlouhé promenádě,
která nabízí zábavu a řadu obchodů,
kaváren a barů. Velkou výhodou je
blízké překrásné historické
město Chania a krásné
pláže karibského tipu,
které v oblasti západní
Kréty máte možnost
navštívit.
CENOVÝ
HIT
Odlety z Prahy
(do Chanie)
Termíny:
GALINI
EDEN
05.06. - 15.06.
15.06. - 26.06.
26.06. - 06.07.
06.07. - 17.07.
17.07. - 27.07.
27.07. - 07.08
07.08. - 17.08.
17.08. - 28.08.
28.08. - 07.09.
07.09. - 18.09.
18.09. - 28.09.
28.09. - 09.10.
počet
nocí
1. a 2.
osoba
10
11
10
11
10
11
10
11
10
11
10
11
20.290
21.290
20.990
22.290
21.290
22.490
21.290
22.490
20.490
21.490
20.490
21.290
přistýlka
1. dítě
2-12 let
3. a 4.
dospělá os.
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
17.290
17.990
17.990
18.990
17.990
18.990
17.990
18.990
17.490
17.990
17.290
17.790
• CENA ZAHRNUJE: • ubytování s all inclusive v hotelu dle uvedeného počtu nocí / osobu • letenku Praha – Chania – Praha, transfer autobusem do místa pobytu a zpět •
letištní a bezpečnostní taxy, palivový příplatek • služby delegáta • SLEVY na 3. a 4. lůžku (viz ceník): • 1. dítě od 2 do 12 let: ubytování s all inclusive ZDARMA (od 2 let platí
letenku včetně tax a paliva 8.990 Kč) • 2. dítě od 2 do 12 let v rodinném pokoji s all incl 14.990 Kč / 10 nocí, 15.490 Kč / 11 nocí • dítě do 2 let bez nároku na místo v letadle
a služby platí knihovací poplatek 990 Kč • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • trezor: + 12 € / týden
www.atlantika.cz / léto 2014
13
Severní Itálie
Bibione
Lignano
Caorle
LignanO
Nachází se v půli cesty mezi Benátkami a Terstem. Již od svého vzniku
ve 30.letech se vyznačoval výbornou organizací služeb a infrastrukturami,
díky kterým se z jeho 8 km písčité pláže stalo jedno z nejkrásnějších míst
na severu Jadranu. V Lignanu je moře čisté, bezpečné a každý rok je oceněno Modrou vlajkou dokonalosti. V Lignanu si budete moci odpočinout,
pobavit se a vybrat si z široké nabídky služeb, která zahrnuje například 6
zábavných parků, cykloturistické stezky, koňské jízdárny, sportovní zařízení, 18-ti jamkové golfové hřiště, tenisové kurty a 5000 míst pro loďky ve
zcela zařízených turistických přístavech.
Lignano je tvořeno ze 3 částí:
Sabbiadoro: bezstarostné centrum plné života, ve kterém se nacházejí
některé z nejlepších obchodů a přirozeně také hotely, vily, apartmány,
kempy, sportovní zařízení, noční kluby a turistické přístavy.
potápění. Pobyt u moře vám zpestří možnosti vodních sportů, lunapark,
diskotéky, místní trhy a výlety do okolí. Bibione se pyšní též několika oceněními „modrou vlajkou“ za čistotu pláží, které je udělováno mezinárodní
neziskovou organizací Nadace pro ekologickou výchovu (FEE). V Bibione
najdete klidnou část Bibione Lido del Sole a Pineda, ale i živé turistické
centrum s diskotékou, restauracemi, bary a nákupní promenádou v části
Bibione Spiaggia.
Pineta: elegantní a klidná zóna s originální spirálovou urbanistikou. Apartmány a hotely jsou napůl schované v zeleni letoviska.
Riviera: nejzelenější část, která je celá pokryta hustým porostem borovic,
najdete zde především menší vilky.
CAORLE BIBIONE Jedno z nejoblíbenějších italských letovisek na pobřeží Jaderského moře
mezi Terstem a Benátkami. Pláž je tvořena výhradně velmi jemným zlatavým pískem a je vyhlášená zejména díky pozvolnému a bezpečnému
vstupu do moře, absolutně ideální je především pro malé děti, zdravotně
postižené a neplavce. Moře je čisté a klidné, není však příliš vhodné pro
14
Caorle leží na severním pobřeží Jadranu, 70 kilometrů severovýchodně
od Benátek. Je to malebné turistické letovisko, které nabízí nejmodernější
hotelové a apartmánové komplexy, ale současně zde nalezneme bohatou historii. Pozoruhodné je zejména 2.000 let staré historické centrum,
které je díky obdobné poloze na laguně často nazýváno „malými Benátkami“. Caorle je ale taktéž vyhlášeným rybářským centrem se staletou
tradicí. Místní krásná pláž je tvořena jemným zlatavým pískem, vstup
do moře je velmi pozvolný, vhodný zejména pro rodiny s malými dětmi.
Rušná pobřežní promenáda zdobená sochami umělců z mnoha zemí láká
k večerní procházce. Přibližně 10 kilometrů dlouhé letovisko se rozděluje
do několika částí - Ponente, Levante (centrum Caorle), Porto S. Margherita, nově se budující část Altanea a Duna Verde.
www.atlantika.cz / léto 2014
Itálie
severní Itálie • Lignano Sabbiadoro
Hotel MARCO POLO ** / AL PONTE ***
POLOHA: rodinné hotely, které se nachází v klidné části, ale zároveň v blízkosti
centra Sabbiadoro a hlavní třídy, kde naleznete obchůdky, kavárny
PLÁŽ: písečná pláž 250 m. V ceně pobytu je také plážový servis.
UBYTOVÁNÍ: 2-4 lůžkové pokoje, vlastní soc. zařízení, fén, TV SAT, klimatizace (za
příplatek) a trezor
VYBAVENÍ HOTELU: recepce, restaurace, bar (hotel Al Ponte), pizzerie (hotel Al
Ponte), dětský koutek (hotel Al Ponte), venkovní posezení, internetový koutek, půjčování kol a parkoviště (omezený počet míst)
STRAVOVÁNÍ: polopenze (snídaně – bufet, večeře – servírovaná, výběr z menu,
nápoje za poplatek)
Termíny:
Marco Polo
Al Ponte
Termíny:
Marco Polo
Al Ponte
31.05. - 07.06.
07.06. - 14.06.
14.06. - 21.06.
21.06. - 28.06.
28.06. - 05.07.
05.07. - 12.07.
12.07. - 19.07.
19.07. - 26.07.
9.790
9.790
9.790
9.790
9.790
10.390
10.390
10.390
10.390
10.390
10.390
10.390
10.390
11.190
11.190
11.190
26.07. - 02.08.
02.08. - 09.08.
09.08. - 16.08.
16.08. - 23.08.
23.08. - 30.08.
30.08. - 06.09.
06.09. - 13.09.
10.390
12.390
12.390
12.390
10.390
9.790
9.790
11.190
12.990
12.990
12.990
11.190
10.390
10.390
• CENA ZAHRNUJE: • 7x ubytování s polopenzí v hotelu / osobu • povlečení a ručníky • plážový servis (slunečník + 1 lehátko + 1 křesílko) • CENA NEZAHRNUJE: • služby
delegáta • SLEVA na 3. a 4. lůžku: • dítě do 4 let: ZDARMA (bez nároku na lůžko) • dítě 2-4 roky: sleva 70 % • dítě 5-7 let: sleva 30 % • dítě 8-11 let: sleva 10 % • dětská
postýlka: + 7 € / den • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • plná penze: + 890 Kč / osobu / týden • klimatizace: + 5 € / den • DOPRAVA AUTOBUSEM: • dospělí: + 2.090 Kč, dítě do
11 let: + 1.890 Kč
severní Itálie • Lignano Sabbiadoro
Residence BIANCO NERO
POLOHA: moderní třinácti patrový apartmánový dům přímo na
pobřeží v části Lignano Sabbiadoro. Nedaleko obchodní zóny potraviny, pekařství, bary - zmrzlinárny, pizzerie.
PLÁŽ: přímo na pláži (soukromá placená pláž)
UBYTOVÁNÍ: apartmány typu MONO pro 2 osoby (studio). Studia mají vlastní soc. zařízení, vybavený kuchyňský kout s rozkládacím gaučem, TV a terasu s bočním výhledem na moře.
Nutné vlastní povlečení a ručníky (možnost zapůjčení povlečení
za poplatek).
VYBAVENÍ: recepce, výtahy, oplocená zahrada a parkoviště
s omezeným počtem míst
STRAVOVÁNÍ: vlastní strava
Termíny:
MONO 2
Termíny:
MONO 2
24.05. - 31.05.
31.05. - 07.06.
07.06. - 14.06.
14.06. - 21.06.
21.06. - 28.06.
28.06. - 05.07.
05.07. - 12.07.
12.07. - 19.07.
8.290
8.290
8.290
10.790
12.290
12.290
16.390
16.390
19.07. - 26.07.
26.07. - 02.08.
02.08. - 09.08.
09.08. - 16.08.
16.08. - 23.08.
23.08. - 30.08.
30.08. - 06.09.
06.09. - 13.09.
16.390
16.390
16.390
19.990
16.390
12.290
9.190
4.990
• CENA ZAHRNUJE: • nájem apartmánu na 7 nocí • spotřeby (voda, plyn, el. energie) • závěrečný úklid (nezahrnuje úklid kuchyňského koutu, lednice) • CENA NEZAHRNUJE:
• služby delegáta • POVINNÉ PŘÍPLATKY: • vratná kauce: + 150 € / apartmán • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • povlečení: + 7 € / osobu / výměnu • ručníky: + 7 € / osobu /
výměnu • možnost dokoupení plážového servisu (většina pláží v Lignanu je placená) • DOPRAVA AUTOBUSEM: • dospělí: + 2.090 Kč, dítě do 11 let: + 1.890 Kč
www.atlantika.cz / léto 2014
15
Itálie
severní Itálie • Lignano Sabbiadoro
Residence PUNTA DELL´EST
POLOHA: residence s bazénem a zahradou se nachází přímo
u pláže a velmi blízko centra Lignano Sabbiadoro, kde jsou
různé obchody, bary a pizzerie
PLÁŽ: přímo na pláži (soukromá placená pláž)
UBYTOVÁNÍ: apartmány typu MONO pro 2 osoby (studio).
Studia mají vlastní soc. zařízení, rozkládací gauč, vybavený
kuchyňský kout s lednicí, balkón vybavený stolečkem a židlemi,
TV, trezor (zdarma)
VYBAVENÍ: bazén (v provozu od 01.06.-10.09.2014), zahrada,
výtah, parkovací místa cca 800 m od rezidence. Nutné vlastní
povlečení a ručníky (možnost zapůjčení za poplatek).
STRAVOVÁNÍ: vlastní strava
Termíny:
MONO 2
Termíny:
MONO 2
24.05. - 31.05.
31.05. - 07.06.
07.06. - 14.06.
14.06. - 21.06.
21.06. - 28.06.
28.06. - 05.07.
05.07. - 12.07.
12.07. - 19.07.
8.990
8.990
8.990
11.790
13.390
13.390
17.990
17.990
19.07. - 26.07.
26.07. - 02.08.
02.08. - 09.08.
09.08. - 16.08.
16.08. - 23.08.
23.08. - 30.08.
30.08. - 06.09.
06.09. - 13.09.
17.990
17.990
17.990
21.790
17.990
13.390
9.990
5.390
• CENA ZAHRNUJE: • nájem apartmánu na 7 nocí • spotřeby (voda, plyn, el. energie) • závěrečný úklid (nezahrnuje úklid kuchyňského koutu a lednice) • CENA
NEZAHRNUJE: • služby delegáta • POVINNÉ PŘÍPLATKY: • vratná kauce: + 150 € / apartmán • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • povlečení: + 7 € / osobu / výměnu • ručníky:
+ 7 € / osobu / výměnu • možnost dokoupení plážového servisu (většina pláží v Lignanu je placená) • DOPRAVA AUTOBUSEM: • dospělí: + 2.090 Kč, dítě do 11 let:
+ 1.890 Kč
severní Itálie • Lignano Sabbiadoro
Residence ZATTERA
POLOHA: apartmánový dům přímo na pobřeží v části Lignano Sabbiadoro. V blízkosti komplexu se nachází centrum se všemi obchody, restauracemi, pizzeriemi,
bary a supermarkety a olympijský plavecký bazén
PLÁŽ: přímo na pláži (soukromá placená pláž)
UBYTOVÁNÍ: apartmány typu BILO pro
4 osoby s přímým nebo bočním výhledem na moře. Apartmány mají vlastní
soc. zařízení, obývací pokoj s vybaveným kuchyňským koutem s rozkládacím
gaučem, TV a terasu vybavenou stolečkem a židlemi. Nutné vlastní povlečení
a ručníky (možnost zapůjčení povlečení
za poplatek).
VYBAVENÍ: recepce, výtah a parkoviště
s omezeným počtem míst
STRAVOVÁNÍ: vlastní strava
Termíny:
24.05. - 31.05.
31.05. - 07.06.
07.06. - 14.06.
14.06. - 21.06.
21.06. - 28.06.
28.06. - 05.07.
05.07. - 12.07.
12.07. - 19.07.
BILO 4
BILO 4
boční výhled přímý výhled
10.890
10.890
10.890
14.390
16.290
16.290
21.890
21.890
12.090
12.090
12.090
15.890
17.990
17.990
24.190
24.190
Termíny:
19.07. - 26.07.
26.07. - 02.08.
02.08. - 09.08.
09.08. - 16.08.
16.08. - 23.08.
23.08. - 30.08.
30.08. - 06.09.
06.09. - 13.09.
BILO 4
BILO 4
boční výhled přímý výhled
21.890
21.890
21.890
26.490
21.890
16.290
12.190
6.590
24.190
24.190
24.190
29.290
24.190
17.990
13.490
7.290
• CENA ZAHRNUJE: • nájem apartmánu na 7 nocí • spotřeby (voda, plyn, el. energie) • závěrečný úklid (nezahrnuje úklid kuchyňského koutu, lednice) • CENA NEZAHRNUJE:
• služby delegáta • POVINNÉ PŘÍPLATKY: • vratná kauce: + 150 € / apartmán • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • povlečení: + 7 € / osobu / výměnu • ručníky: + 7 € / osobu /
výměnu • možnost dokoupení plážového servisu (většina pláží v Lignanu je placená) • DOPRAVA AUTOBUSEM: • dospělí: + 2.090 Kč, dítě do 11 let: + 1.890 Kč
16
www.atlantika.cz / léto 2014
Itálie
severní Itálie • Lignano Riviera
Residence RUBIN
POLOHA: příjemný apartmánový komplex nedaleko pláže a blízko centra Lignano Riviera, kde najdeme obchody, supermarkety, bary, restaurace, pizzerie atd.
V objektu je k dispozici bazén s lehátky.
PLÁŽ: písečná pláž cca 100 m (soukromá placená pláž)
UBYTOVÁNÍ: apartmány typu MONO pro 2 osoby a BILO pro 3 osoby. Apartmány
mají vlastní soc. zařízení, vybavený kuchyňský kout, TV, trezor, klimatizaci, terasu.
Některé apartmány mají přímý výhled na moře. Nutné vlastní povlečení a ručníky
(možnost zapůjčení za poplatek).
VYBAVENÍ: bazén (v provozu od 01.06.-10.09.2014), vyhrazené očíslované parkovací místo
STRAVOVÁNÍ: vlastní strava
Termíny:
MONO 2
BILO 3
Termíny:
MONO 2
BILO 3
24.05. - 31.05.
31.05. - 07.06.
07.06. - 14.06.
14.06. - 21.06.
21.06. - 28.06.
28.06. - 05.07.
05.07. - 12.07.
12.07. - 19.07.
7.590
7.590
7.590
9.990
11.390
11.390
15.290
15.290
10.590
10.590
10.590
13.890
15.790
15.790
21.290
21.290
19.07. - 26.07.
26.07. - 02.08.
02.08. - 09.08.
09.08. - 16.08.
16.08. - 23.08.
23.08. - 30.08.
30.08. - 06.09.
06.09. - 13.09.
15.290
15.290
15.290
18.490
15.290
11.390
8.490
4.590
21.290
21.290
21.290
25.690
21.290
15.790
11.790
6.390
• CENA ZAHRNUJE: • nájem apartmánu na 7 nocí • spotřeby (voda, plyn, el. energie) • závěrečný úklid (nezahrnuje úklid kuchyňského koutu a lednice) • klimatizace •
parkovací místo • CENA NEZAHRNUJE: • služby delegáta • POVINNÉ PŘÍPLATKY: • vratná kauce: + 150 € / apartmán • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • povlečení: + 7 €
/ osobu / výměnu • ručníky: + 7 € / osobu / výměnu • možnost dokoupení plážového servisu (většina pláží v Lignanu je placená) • DOPRAVA AUTOBUSEM: • dospělí:
+ 2.090 Kč, dítě do 11 let: + 1.890 Kč
severní Itálie • Lignano Riviera
Residence DONATELLO
POLOHA: hezký apartmánový komplex s bazénem obklopený
zelení, jen pár kroků od centra Lignano Riviera, kde naleznete celou
řadu obchodů, barů, pizzerií a restaurací. Nedaleko se nachází také
rozlehlý Riviera Park 20.000 m² zeleně s bazénem 1300 m², barem
a občerstvením, společenskou zábavou.
PLÁŽ: písečná pláž cca 200 m (soukromá placená pláž)
UBYTOVÁNÍ: apartmány typu MONO pro 4 osoby (rozkládací gauč),
BILO pro 4 osoby a TRILO pro 6 osob. Apartmány mají vlastní soc.
zařízení, vybavený kuchyňský kout, TV SAT, trezor (zdarma), pračku
(výjma apartmánu typu MONO), terasu vybavenou stolečkem a židlami, klimatizaci. Apartmány typu MONO a BILO se nachází v přízemí. Nutné vlastní povlečení a ručníky (možnost zapůjčení povlečení za poplatek).
VYBAVENÍ: recepce, výtah, prostorná společná zahrada, bazén
(v provozu od 01.06.-10.09.2014), vyhrazené očíslované parkovací
místo
STRAVOVÁNÍ: vlastní strava
Termíny:
MONO 4
BILO 4
TRILO 6
Termíny:
MONO 4
BILO 4
TRILO 6
24.05. - 31.05.
31.05. - 07.06.
07.06. - 14.06.
14.06. - 21.06.
21.06. - 28.06.
28.06. - 05.07.
05.07. - 12.07.
12.07. - 19.07.
8.590
8.590
8.590
11.290
12.790
12.790
17.190
17.190
10.590
10.590
10.590
13.890
15.790
15.790
21.290
21.290
12.490
12.490
12.490
16.290
18.590
18.590
24.990
24.990
19.07. - 26.07.
26.07. - 02.08.
02.08. - 09.08.
09.08. - 16.08.
16.08. - 23.08.
23.08. - 30.08.
30.08. - 06.09.
06.09. - 13.09.
17.190
17.190
17.190
20.790
17.190
12.790
9.590
5.090
21.290
21.290
21.290
25.690
21.290
15.790
11.790
6.390
24.990
24.990
24.990
30.190
24.990
18.590
13.890
7.490
• CENA ZAHRNUJE: • nájem apartmánu na 7 nocí • spotřeby (voda, plyn, el. energie) • závěrečný úklid (nezahrnuje úklid kuchyňského koutu) • parkovací místo • CENA
NEZAHRNUJE: • služby delegáta • POVINNÉ PŘÍPLATKY: • vratná kauce: + 150 € / apartmán • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • povlečení: + 7 € / osobu / výměnu • ručníky: + 7 €
/ osobu / výměnu • možnost dokoupení plážového servisu (většina pláží v Lignanu je placená) • DOPRAVA AUTOBUSEM: • dospělí: + 2.090 Kč, dítě do 11 let: + 1.890 Kč
www.atlantika.cz / léto 2014
17
Itálie
severní Itálie • Lignano Pineta
Residence CEDRI
POLOHA: apartmánový dům v blízkosti pláže a jen pár kroků od
centra Lignana Riviera. V okolí najdeme obchody, bary, pizzerie
a také rozlehlý Riviera Park 20.000 m² zeleně s bazénem 1300
m², barem a občerstvením, společenskou zábavou.
PLÁŽ: písečná pláž cca 200 m (soukromá placená pláž)
UBYTOVÁNÍ: apartmány typu BILO 4 osoby. Apartmány mají
vlastní soc. zařízení, vybavený kuchyňský kout, rozkládací gauč,
TV, ložnici s manželskou postelí, balkon. Nutné vlastní povlečení
a ručníky (možnost zapůjčení povlečení za poplatek).
VYBAVENÍ: prostorná společná zahrada, vyhrazené očíslované
parkovací místo
STRAVOVÁNÍ: vlastní strava
Termíny:
BILO 4
Termíny:
BILO 4
24.05. - 31.05.
31.05. - 07.06.
07.06. - 14.06.
14.06. - 21.06.
21.06. - 28.06.
28.06. - 05.07.
05.07. - 12.07.
12.07. - 19.07.
7.590
7.590
7.590
9.990
11.390
11.390
15.290
15.290
19.07. - 26.07.
26.07. - 02.08.
02.08. - 09.08.
09.08. - 16.08.
16.08. - 23.08.
23.08. - 30.08.
30.08. - 06.09.
06.09. - 13.09.
15.290
15.290
15.290
18.490
15.290
11.390
8.490
4.590
• CENA ZAHRNUJE: • nájem apartmánu na 7 nocí • spotřeby (voda, plyn, el. energie) • závěrečný úklid (nezahrnuje úklid kuchyňského koutu a lednice) • parkovací místo
• CENA NEZAHRNUJE: • služby delegáta • POVINNÉ PŘÍPLATKY: • vratná kauce: + 150 € / apartmán • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • povlečení: + 7 € / osobu / výměnu •
ručníky: + 7 € / osobu / výměnu • možnost dokoupení plážového servisu (většina pláží v Lignanu je placená) • DOPRAVA AUTOBUSEM: • dospělí: + 2.090 Kč, dítě do 11
let: + 1.890 Kč
severní Itálie • Lignano Pineta
Residence LINDA
POLOHA: moderní apartmánový dům s 9 bytovými jednotkami
vzdálený pár kroků od centra Lignana Pinety a parku Hemingway
o rozloze 40.000 m² zeleně - ideální místo pro ty, kteří hledají relax.
V okolí najdeme obchody, bary, pizzerie. Rezidence má osvětlenou
zahradu. V blízkosti se nachází Acquasplash - vodní ráj, Gulliverlandia - tématický park, Luna Park Strabilia - zábavní park s atrakcemi.
PLÁŽ: písečná pláž cca 500 m (soukromá placená pláž)
UBYTOVÁNÍ: apartmány typu BILO pro 5 osob (ložnice se 3 lůžky
a obývací pokoj s rozkládací pohovkou) a TRILO
pro 7 osob (ložnice se 3
lůžky, pokoj se 2 samostatnými lůžky a obývací pokoj s rozkládací
pohovkou). Apartmány
mají vlastní soc. zařízení, vybavený kuchyňský kout, klimatizaci, TV, terasu nebo zahrádku (TRILO). Nutné
vlastní povlečení a ručníky (možnost zapůjčení povlečení za poplatek).
VYBAVENÍ: prostorná společná zahrada, vyhrazené očíslované parkovací místo
STRAVOVÁNÍ: vlastní strava
Termíny:
BILO 5
TRILO 7
Termíny:
BILO 5
TRILO 7
24.05. - 31.05.
31.05. - 07.06.
07.06. - 14.06.
14.06. - 21.06.
21.06. - 28.06.
28.06. - 05.07.
05.07. - 12.07.
12.07. - 19.07.
8.990
8.990
8.990
11.790
13.390
13.390
17.990
17.990
10.890
10.890
10.890
14.390
16.290
16.290
21.890
21.890
19.07. - 26.07.
26.07. - 02.08.
02.08. - 09.08.
09.08. - 16.08.
16.08. - 23.08.
23.08. - 30.08.
30.08. - 06.09.
06.09. - 13.09.
17.990
17.990
17.990
21.790
17.990
13.390
9.990
5.390
21.890
21.890
21.890
26.490
21.890
16.290
12.190
6.590
• CENA ZAHRNUJE: • nájem apartmánu na 7 nocí • spotřeby (voda, plyn, el. energie) • závěrečný úklid (nezahrnuje úklid kuchyňského koutu) • parkovací místo • CENA
NEZAHRNUJE: • služby delegáta • POVINNÉ PŘÍPLATKY: • vratná kauce: + 150 € / apartmán • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • povlečení: + 7 € / osobu / výměnu • ručníky:
+ 7 € / osobu / výměnu • možnost dokoupení plážového servisu (většina pláží v Lignanu je placená) • DOPRAVA AUTOBUSEM: • dospělí: + 2.090 Kč, dítě do 11 let:
+ 1.890 Kč
18
www.atlantika.cz / léto 2014
Itálie
severní Itálie • Bibione
„SUPER CENA“ = v ceně
ubytování v apartmánu
+ doprava autobusem
Apartmány „SUPER CENA“
UBYTOVÁNÍ: v apartmánu bez specifikace (typ
a vzdálenost od pláže) za předpokladu obsazení
apartmánu 4 osobami, pro 2/3 osoby nabízíme
ubytování v samostatné ložnici (společné sociální
zařízení a kuchyňka s dvojicí ubytovanou v druhé
ložnici)
PLÁŽ: 200 - 950 m od pláže, písečná pláž s pozvolným vstupem do vody, vhodná pro malé děti
VYBAVENÍ: dle konkrétního apartmánu, zpravidla
1 vyhrazené parkovací stání / apartmán
STRAVOVÁNÍ: vlastní nebo možnost dokoupení
večeří v italské restauraci (Dolce Vita - výběr z 10
hlavních chodů, servírovaný zeleninový salát,
v ceně též 0,5 l vody či 0,25 l jiného nealkoholického nápoje nebo stolního vína; Las Vegas – výběr
z menu, salátový bufet, nápoje za poplatek)
Příklad ubytování
Termíny:
10.05. - 17.05.
17.05. - 24.05.
24.05. - 31.05.
31.05. - 07.06.
07.06. - 14.06.
Termíny:
3.390
3.590
4.590
4.790
4.890
14.06. - 21.06.
21.06. - 28.06.
28.06. - 05.07.
05.07. - 12.07.
12.07. - 19.07.
Termíny:
4.990
5.490
5.990
5.990
5.990
Termíny:
19.07. - 26.07.
26.07. - 02.08.
02.08. - 09.08.
09.08. - 16.08.
16.08. - 23.08.
5.990
6.390
6.390
6.390
5.490
23.08. - 30.08.
30.08. - 06.09.
06.09. - 13.09.
13.09. - 20.09.
20.09. - 27.09.
4.990
4.890
4.390
3.890
3.390
• CENA ZAHRNUJE: • 7x ubytování v apartmánu bez specifikace / osobu • dopravu autobusem • spotřeby (voda, plyn, el. energie) • služby delegáta • POVINNÉ PŘÍPLATKY:
• vratná kauce: + 50 € / apartmán nebo + 1.500 Kč / apartmán • pobytová taxa: + 0,5 € / osoba od 2 let / den (pouze od 1.6. – 31.8.) • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • ložní prádlo:
+ 200 Kč / týden • večeře: + 300 Kč / osoba / den (restaurace Las Vegas – Bibione Lido dei Pini), + 250 Kč / osoba / den (restaurace Dolce Vita – centrum Bibione) • plážový
servis (slunečník, plážové křeslo, lehátko): info v CK • SLEVA: • při ubytování na 14 dní sleva 1.000 Kč / osoba
severní Itálie • Bibione
Apartmánový dům LORENZON
POLOHA: přímo v centru městečka Bibione.
PLÁŽ: 350 m od písečné pláže
s pozvolným vstupem do moře
UBYTOVÁNÍ: apartmány typu
MONO pro 2-3 osoby. Apartmány mají vlastní soc. zařízení,
vybavený kuchyňský kout, balkon, TV.
VYBAVENÍ: výtah, parkování
v okolí
STRAVOVÁNÍ: vlastní nebo
možnost dokoupení večeří
v italské restauraci (Las Vegas
- výběr z menu, salátový bufet,
nápoje za poplatek)
Termíny:
Mono 2/3
Termíny:
Mono 2/3
03.05. - 10.05.
10.05. - 17.05.
17.05. - 24.05.
24.05. - 31.05.
31.05. - 07.06.
07.06. - 14.06.
14.06. - 21.06.
21.06. - 28.06.
28.06. - 05.07.
05.07. - 12.07.
12.07. - 19.07.
2.490
3.990
4.990
5.990
6.990
7.290
7.990
8.990
9.990
10.990
10.990
19.07. - 26.07.
26.07. - 02.08.
02.08. - 09.08.
09.08. - 16.08.
16.08. - 23.08.
23.08. - 30.08.
30.08. - 06.09.
06.09. - 13.09.
13.09. - 20.09.
20.09. - 27.09.
10.990
10.990
11.990
11.990
11.990
10.990
7.990
5.990
4.990
3.990
• CENA ZAHRNUJE: • nájem apartmánu na 7 nocí • spotřeby (voda, plyn, el. energie) • služby delegáta • POVINNÉ PŘÍPLATKY: • vratná kauce: + 100 € / apartmán nebo
+ 2.500 Kč / apartmán • pobytová taxa: + 0,5 euro/den/osoba od 2 let (pouze od 1.6. do 31.8.) • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • ložní prádlo: + 200 Kč / osoba • večeře: + 300 Kč
/ osoba / den (restaurace Las Vegas – Bibione Lido dei Pini) • plážový servis (slunečník, plážové křeslo, lehátko): info v CK • DOPRAVA AUTOBUSEM: • dospělí: + 2.090 Kč
• dítě do 11 let: + 1.890 Kč
www.atlantika.cz / léto 2014
19
Itálie
severní Itálie • Bibione
Apartmány BIBIONE s bazénem do 600 m od moře
POLOHA: apartmány po celém středisku Bibione.
PLÁŽ: 0 až 600 m od písečné pláže s pozvolným vstupem do moře
UBYTOVÁNÍ: apartmány typu MONO pro 2 - 4 osoby, BILO pro 3-5 osob,
TRILO pro 5- 7 osob a QUADRILO pro 6 - 8 osob. Apartmány mají vlastní soc.
zařízení, vybavený kuchyňský kout, balkon nebo předzahrádku. Apartmány
typu MONO mají postele většinou typu rozkládacího gauče a palandy.
VYBAVENÍ: venkovní bazén, zpravidla jedno vyhrazené parkovací stání
STRAVOVÁNÍ: vlastní nebo možnost
dokoupení večeří v italské restauraci (Dolce Vita - výběr z 10 hlavních
chodů, servírovaný zeleninový salát,
v ceně též 0,5 l vody či 0,25 l jiného
nealkoholického nápoje nebo stolního vína) nebo restauraci Las Vegas
( výběr z menu, salátový bufet, nápoje
za poplatek)
Termíny:
MONO 2/3
MONO 4
BILO 3/4
BILO 5
TRILO 4/5/6
TRILO 7
QUADRILO
Termíny:
MONO 2/3
MONO 4
BILO 3/4
BILO 5
TRILO 4/5/6
TRILO 7
QUADRILO
10.05. - 17.05.
17.05. - 24.05.
24.05. - 31.05.
31.05. - 07.06.
07.06. - 14.06.
14.06. - 21.06.
21.06. - 28.06.
28.06. - 05.07.
05.07. - 12.07.
12.07. - 19.07.
4.790
6.290
7.790
9.190
10.390
11.290
12.390
14.790
14.790
14.790
5.190
6.790
8.390
9.890
11.190
12.190
13.390
15.990
15.990
15.990
5.690
7.490
9.190
10.890
12.290
13.390
14.790
17.590
17.590
17.590
5.990
7.790
9.690
11.390
12.890
13.990
15.490
18.390
18.390
18.390
6.890
8.990
11.090
13.090
14.790
15.990
17.690
21.090
21.090
21.090
7.190
9.390
11.590
13.590
15.390
16.690
18.490
21.990
21.990
21.990
9.090
11.890
14.690
17.290
19.490
21.190
23.390
27.890
27.890
27.890
19.07. - 26.07.
26.07. - 02.08.
02.08. - 09.08.
09.08. - 16.08.
16.08. - 23.08.
23.08. - 30.08.
30.08. - 06.09.
06.09. - 13.09.
13.09. - 20.09.
20.09. - 27.09.
14.790
15.190
16.290
16.290
15.190
14.090
9.990
6.990
5.190
3.590
15.990
16.390
17.590
17.590
16.390
15.190
10.790
7.590
5.590
3.890
17.590
17.990
19.390
19.390
17.990
16.690
11.890
8.390
6.190
4.290
18.390
18.890
20.190
20.190
18.890
17.490
12.390
8.690
6.390
4.490
21.090
21.590
23.190
23.190
21.590
19.990
14.190
9.990
7.390
5.190
21.990
22.490
24.190
24.190
22.490
20.890
14.890
10.490
7.690
5.390
27.890
28.590
30.690
30.690
28.590
26.490
18.790
13.290
9.790
6.790
• CENA ZAHRNUJE: • nájem apartmánu na 7 nocí • spotřeby (voda, plyn, el. energie) • služby delegáta • POVINNÉ PŘÍPLATKY: • vratná kauce: + 100 € nebo 2500 Kč/
apt. • pobytová taxa: + 0,5 € / den / osoba od 2 let (pouze od 1.6. do 31.8.) • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • ložní prádlo: + 200 Kč / osoba • večeře: + 250 Kč / osoba / den
(restaurace Dolce Vita – centrum Bibione), + 300 Kč / osoba / den (restaurace Las Pegas – Bibione Lido dei Pini) • plážový servis (slunečník, plážové křeslo, lehátko): info
v CK • DOPRAVA AUTOBUSEM: • dospělí: + 2.090 Kč • dítě do 11 let: + 1.890 Kč • (zajišťujeme ve spolupráci s CK For-line)
severní Itálie • Bibione
Villaggio MICHELANGELO, SAN SIRO, AZZURRO
POLOHA: přímo v centru městečka Bibione. Jedná se o rozsáhlý komplex
dvoupodlažních řadových vilek s několika bazény (Michelangelo) a sousední menší komplex jednopodlažních a dvoupodlažních řadových vilek
s jedním bazénem (San Siro).
PLÁŽ: cca 550 až 600 m od písečné pláže s pozvolným vstupem do moře
UBYTOVÁNÍ: apartmány typu MONO pro 4 osoby, BILO pro 3-5 osob,
TRILO pro 5-6 osob a QUADRILO pro 7 - 8 osob. Apartmány mají vlastní
soc. zařízení, vybavený kuchyňský kout, balkon. Přízemní apartmány mají
většinou předzahrádku. Apartmány typu MONO mají postele většinou typu
rozkládacího gauče a palandy.
VYBAVENÍ: několik různě velkých bazénů a dětských bazénků, dětské
hřiště (jen Michelangelo), 1 vyhrazené venkovní parkovací stání / apartmán
(další parkování v blízkosti), u typologií trilo a quadrilo je zpravidla venkovní
krb, zřídka TV
STRAVOVÁNÍ: vlastní nebo možnost dokoupení večeří v italské restauraci (Dolce Vita - výběr z 10 hlavních chodů, servírovaný zeleninový salát,
v ceně též 0,5 l vody či 0,25 l jiného nealkoholického nápoje nebo stolního
vína)
Villagio Michelangelo
Termíny:
Mono 4
Bilo 3-4
Bilo 5
Trilo 6
Trilo 7
QuadRi 7
Termíny:
Mono 4
Bilo 3-4
Bilo 5
Trilo 6
Trilo 7
QuadRi 7
10.05. - 17.05.
17.05. - 24.05.
24.05. - 31.05.
31.05. - 07.06.
07.06. - 14.06.
14.06. - 21.06.
21.06. - 28.06.
28.06. - 05.07.
05.07. - 12.07.
12.07. - 19.07.
5.990
7.790
9.590
11.290
12.790
13.890
15.390
18.290
18.290
18.290
6.590
8.590
10.590
12.490
14.090
15.390
16.990
20.190
20.190
20.190
6.990
9.090
11.190
13.190
14.890
16.190
17.890
21.290
21.290
21.290
7.890
10.390
12.790
15.090
16.990
18.490
20.390
24.290
24.290
24.290
8.290
10.790
13.290
15.690
17.690
19.190
21.290
25.290
25.290
25.290
10.390
13.590
16.790
19.790
22.390
24.290
26.890
31.990
31.990
31.990
19.07. - 26.07.
26.07. - 02.08.
02.08. - 09.08.
09.08. - 16.08.
16.08. - 23.08.
23.08. - 30.08.
30.08. - 06.09.
06.09. - 13.09.
13.09. - 20.09.
20.09. - 27.09.
18.290
18.790
20.090
20.090
18.790
17.390
12.390
8.690
6.390
4.590
20.190
20.690
22.190
22.190
20.690
19.190
13.590
9.590
7.090
5.090
21.290
21.790
23.390
23.390
21.790
20.190
14.390
10.090
7.490
5.290
24.290
24.890
26.690
26.690
24.890
23.090
16.390
11.490
8.490
6.090
25.290
25.890
27.790
27.790
25.890
23.990
17.090
11.990
8.890
6.290
31.990
32.790
35.190
35.190
32.790
30.390
21.590
15.190
11.190
7.990
• CENA ZAHRNUJE: • nájem apartmánu na 7 nocí • spotřeby (voda, plyn, el. energie) • služby delegáta • POVINNÉ PŘÍPLATKY: • vratná kauce: + 50 € / apartmán nebo
+ 1.500 Kč / apartmán • pobytová taxa: + 0,5 € / den / osoba od 2 let (pouze od 1.6. do 31.8.) • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • ložní prádlo: + 200 Kč / osoba • večeře: + 290 Kč
/ osoba / den (restaurace Dolce Vita – centrum Bibione) • závěrečný úklid: + 790 Kč / MONO, + 980 Kč / BILO, + 1.190 Kč/TRILO, + 1.390 Kč / QUAD. • plážový servis
(slunečník, plážové křeslo, lehátko): info v CK • DOPRAVA AUTOBUSEM: • dospělí: + 2.090 Kč • dítě do 11 let: + 1.890 Kč • (zajišťujeme ve spolupráci s CK For-line)
20
www.atlantika.cz / léto 2014
Itálie
severní Itálie • Caorle
Residence GRAN MADO
POLOHA: nedávno vybudovaná rezidence se
nachází v klidné části letoviska, cca 400 m od historického centra. V bezprostřední vzdálenosti od ubytování se nachází obchody, restaurace a bary.
PLÁŽ: vzdálenost od písečné pláže s pozvolným
vstupem do moře cca 200 m
UBYTOVÁNÍ: moderně zařízené apartmány typu
MONO pro 4 osoby (rozkládací dvoulůžko a 2 rozkládací křesla) a typu BILO pro 5 osob (manželská
postel, samostatné lůžko a rozkládací dvoulůžko)
mají vlastní soc. zařízení, vybavený kuchyňský kout
s mikrovlnnou troubou, TV SAT, klimatizaci, trezor,
pračku a balkon nebo terasu
VYBAVENÍ: bazén se sluneční terasou, výtah, kryté
parkoviště (1 parkovací místo / apartmán)
STRAVOVÁNÍ: vlastní strava
Termíny:
MONO 4
BILO 5
Termíny:
MONO 4
BILO 5
31.05. - 07.06.
07.06. - 14.06.
14.06. - 21.06.
21.06. - 28.06.
28.06. - 05.07.
05.07. - 12.07.
12.07. - 19.07.
8.790
12.790
12.790
13.790
14.990
14.990
14.990
10.990
15.290
15.290
17.190
19.390
19.390
19.390
19.07. - 26.07.
26.07. - 02.08.
23.08. - 30.08.
30.08. - 06.09.
06.09. - 13.09.
13.09. - 20.09.
20.09. - 27.09.
14.990
14.990
13.790
12.790
8.790
6.090
6.090
19.390
19.390
17.190
15.290
10.990
7.490
7.490
• CENA ZAHRNUJE: • nájem apartmánu na 7 nocí • spotřeby (voda, plyn, el. energie) • klimatizaci • plážový servis (slunečník, lehátko a plážové křeslo / apartmán) •
POVINNÉ PŘÍPLATKY: • závěrečný úklid: + 35 € / apartmán MONO, + 45€ / apartmán BILO (nezahrnuje úklid kuchyňského koutu) • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • povlečení
a ručníky: + 35 € / apartmán MONO / týden, + 45 € / apartmán BILO / týden • dětská postýlka: + 10 € / týden • DOPRAVA AUTOBUSEM: • + 2.090 Kč
severní Itálie • Caorle
Residence ROBERTA
POLOHA: poměrně nová a příjemná rezidence se
nachází v klidné části letoviska, cca 400 m od historického centra. V bezprostřední vzdálenosti od ubytování se nachází obchody, restaurace a bary.
PLÁŽ: vzdálenost od písečné pláže (Levante)
s pozvolným vstupem do moře cca 200 m
UBYTOVÁNÍ: moderně zařízené apartmány typu
BILO pro 5 osob (manželská postel, samostatné
lůžko a rozkládací dvoulůžko) mají vlastní soc. zařízení, vybavený kuchyňský kout s mikrovlnnou troubou, TV SAT, klimatizaci, trezor, pračku a balkon
VYBAVENÍ: bazén se sluneční terasou, výtah, parkoviště (1 parkovací místo / apartmán)
STRAVOVÁNÍ: vlastní strava
Termíny:
BILO 5
31.05. - 07.06.
07.06. - 14.06.
14.06. - 21.06.
21.06. - 28.06.
28.06. - 05.07.
05.07. - 12.07.
12.07. - 19.07.
19.07. - 26.07.
26.07. - 02.08.
23.08. - 30.08.
30.08. - 06.09.
06.09. - 13.09.
13.09. - 20.09.
20.09. - 27.09.
10.990
15.290
15.290
17.190
19.390
19.390
19.390
19.390
19.390
17.190
15.290
10.990
7.490
7.490
• CENA ZAHRNUJE: • nájem apartmánu na 7 nocí • spotřeby (voda, plyn, el. energie) • klimatizaci • plážový servis (slunečník, lehátko a plážové křeslo / apartmán) •
POVINNÉ PŘÍPLATKY: • závěrečný úklid: + 45 € / apartmán (nezahrnuje úklid kuchyňského koutu) • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • povlečení a ručníky: + 45 € / apartmán /
týden • dětská postýlka: + 10 € / týden • DOPRAVA AUTOBUSEM: • + 2.090 Kč
www.atlantika.cz / léto 2014
21
Itálie
severní Itálie • Caorle
Residence CRISTOFORO COLOMBO
POLOHA: příjemná rezidence se nachází
v živější části letoviska, kde nechybí obchody,
restaurace, bary, minigolf, tenis a další možnosti
denní i večerní zábavy
PLÁŽ: vzdálenost od písečné pláže s pozvolným vstupem do moře cca 50 m
UBYTOVÁNÍ: vkusně zařízené apartmány typu
MONO pro 4 osoby (rozkládací dvoulůžko a 2
rozkládací křesla) mají vlastní soc. zařízení,
vybavený kuchyňský kout, TV SAT, klimatizaci,
trezor, pračku a balkon
VYBAVENÍ: bazén se sluneční terasou, výtah,
parkoviště (1 parkovací místo / apartmán)
STRAVOVÁNÍ: vlastní strava
Termíny:
MONO 4
31.05. - 07.06.
07.06. - 14.06.
14.06. - 21.06.
21.06. - 28.06.
28.06. - 05.07.
05.07. - 12.07.
12.07. - 19.07.
19.07. - 26.07.
26.07. - 02.08.
23.08. - 30.08.
30.08. - 06.09.
06.09. - 13.09.
13.09. - 20.09.
20.09. - 27.09.
8.790
12.790
12.790
13.790
14.990
14.990
14.990
14.990
14.990
13.790
12.790
8.790
6.090
6.090
• CENA ZAHRNUJE: • nájem apartmánu na 7 nocí • spotřeby (voda, plyn, el. energie) • klimatizaci • plážový servis (slunečník, lehátko a plážové křeslo / apartmán) •
POVINNÉ PŘÍPLATKY: • závěrečný úklid: + 35 € / apartmán (nezahrnuje úklid kuchyňského koutu) • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • povlečení a ručníky: + 35 € / apartmán /
týden • dětská postýlka: + 10 € / týden • DOPRAVA AUTOBUSEM: • + 2.090 Kč
severní Itálie • Caorle
Residence AL MARE
POLOHA: moderně vybavená
rezidence se nachází v blízkosti
živého centra Caorle
PLÁŽ: vzdálenost od písečné
pláže s pozvolným vstupem do
moře cca 150 m
UBYTOVÁNÍ: apartmány typu
BILO pro 6 osob (manželská
postel, palanda a rozkládací
dvoulůžko) mají vlastní soc. zařízení, vybavený kuchyňský kout,
TV SAT, klimatizaci a balkon
nebo terasu
VYBAVENÍ: parkoviště (1 parkovací místo / apartmán)
STRAVOVÁNÍ: vlastní strava
Termíny:
BILO 6
Termíny:
BILO 6
31.05. - 07.06.
07.06. - 14.06.
14.06. - 21.06.
21.06. - 28.06.
28.06. - 05.07.
05.07. - 12.07.
12.07. - 19.07.
9.790
14.690
14.690
16.890
18.090
18.090
18.090
19.07. - 26.07.
26.07. - 02.08.
23.08. - 30.08.
30.08. - 06.09.
06.09. - 13.09.
13.09. - 20.09.
20.09. - 27.09.
18.090
18.090
16.890
14.690
9.790
6.990
6.990
• CENA ZAHRNUJE: • nájem apartmánu na 7 nocí • spotřeby (voda, plyn, el. energie) • klimatizaci • plážový servis (slunečník, lehátko a plážové křeslo / apartmán) •
POVINNÉ PŘÍPLATKY: • závěrečný úklid: + 45 € / apartmán (nezahrnuje úklid kuchyňského koutu) • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • povlečení a ručníky: + 45 € / apartmán /
týden • dětská postýlka: + 10 € / týden • DOPRAVA AUTOBUSEM: • + 2.090 Kč
22
www.atlantika.cz / léto 2014
Střední Itálie
Rimini
Riccione
Cattolica
Rimini
Rimini se svými pohostinnými plážemi a perfektně vybavenými přímořskými
letovisky patří k nejznámějším a nejpopulárnějším cílem dovolenkářů v Itálii. Rimini svým návštěvníkům nabízí oddych na písečných plážích, které
jsou díky své šířce a pozvolnému vstupu do moře ideální pro rodiny s dětmi.
Zajisté se zde nudit nebudete. Sporty, vodní atrakce, zábavní parky, starobylé
památky
v historických centrech jednotlivých
měst a městeček,
elegantní obchodní
centra s lákavými
výkladními
skříněmi,
kavárny,
restaurace,
pizzerie, bary, diskotéky, ale i kulturními zážitky všeho
druhu.
NABÍDKA FAKULTATIVNÍCH VÝLETŮ A SLUŽEB v RIMINI:
(ceny jsou pouze orientační, z roku 2013)
Riccione
Přímořské letovisko Riccione se nachází 10 km jižně od Rimini, se kterým
je spojeno místní dopravou. Město módy, jehož hlavní třída, Via Ceccarini, je výstavní skříní celé riviéry v provincii Rimini. Návštěvník tu nalezne
butiky nejvyhlášenějších italských designérů. Obzvláště mezi mladými
návštěvníky je Riccione velmi vyhledávané pro velké množství diskoték na
pobřeží, ale i v centru samého města. Pro rodiny s dětmi se zde nachází
tématický park Otremare a vodní park Aquafan.
CATTOLICA
Toto známé lázeňské městečko s dlouholetou tradicí navazuje na nejznámější letovisko této oblasti Rimini (18 km). Dnes je lázeňským střediskem
mezinárodní pověsti, které přitahuje turisty svou dlouhou a širokou pláží
s jemným zlatavým pískem a pozvolným vstupem do moře. Najdete zde
velké množství fontán, z nichž nejznámější je „Zpívající fontána“, dále
obchůdky, restaurace, kavárny a pravidelné místní trhy. Ve městě a okolí
se nachází mnoho atrakcí - mořský park „Le navi“, vodní park „Aquafan“
(Ricione) a také několik zábavných a tematických parků. Navštívit můžete
také nedaleký miniaturní stát San Marino (40 km). Na své si tu přijdou
jak milovníci slunce a moře, tak vyznavači vodních sportů i historických
památek. Cattolica je ideálním místem pro dovolenou všech věkových
kategorií.
RIMINI: v centru města se pro obdivovatelé historie dochovaly památky nejen
z období středověku a renesance, ale také památky z římského období.
SAN MARINO: půldenní výlet do hlavního města nejstarší svobodné republiky vzdáleného 25 km od Rimini. CENA: 13,00 € / osoba, dítě do 4 let bez nároku na sedadlo:
zdarma.
PLAVBA PODÉL POBŘEŽÍ: výletní loď Vás zaveze na prohlídku města Cattolica.
Při cestě zpět ochutnávka ryb s pečivem a vínem. CENA: dospělí: 15 €, dítě 2-10
let: 10 €
VEČERNÍ PLAVBA PODÉL POBŘEŽÍ S NÁVŠTĚVOU CESANATIKA:
CENA: dospělí 12 €, dítě 2-10 let: 6 €
AQUAFAN – RICCIONE: nejslavnější vodní park Evropy pro dospělé i rodiny s dětmi
se spoustou zajímavých atrakcí. CENA (jen vstupné): dospělí: 28 €, dítě od 100 cm do
140 cm: 20 €, dítě do 100 cm zdarma. Doprava: 8 €, vstupné do parku platí na 2 dny
OLTREMARE – RICCIONE: nový park, ve kterém můžete navštívit největší lagunu
s delfíny v Evropě, sál s mořskými koníky z celého světa, máte možnost shlédnout
3D film o vzniku a vývoji planety Země a spoustu dalších zajímavostí, v ceně je
také 1 film dle vlastního výběru v IMAXu. CENA (jen vstupné): dospělí: 28 €, dítě
od 100 cm do 140 cm: 20 €, dítě do 100 cm zdarma. Doprava: 8 €, vstupné do parku
platí na 2 dny
ITÁLIE V MINIATUŘE - VISERBA: tématický park s miniaturními kopiemi nejvýznamnějších historických památek a přírodních zajímavostí Itálie. CENA: dospělí:
22 €, dítě od 1m výšky do 11 let a osoby nad 65 let: 16 €, dítě do 1m výšky: zdarma,
vstupné do parků platí na více dnů
FIABILANDIA – MIRAMARE: zábavný park pro děti i dospělé, který Vás zavede
do světa kouzel a pohádek. VSTUPNÉ: 23 €, děti od 3 let a 100 cm do 130 cm: 16 €,
osoby nad 65 let: 20 €, vstupné platí na 2 dny
MIRABILANDIA: zábavný park s atrakcemi, které Vám zanechají nezapomenutelné
zážitky (horská dráha, obří kolo, vystřelení do kosmu, propadnutí výtahu v mrakodrapu atd.). CENA (vstupné): dospělí: 34 €, dítě od 100 cm do 150 cm a max. 12 let:
30 €, doprava 9 €, vstupné platí na 2 dny
PARCO LE NAVI – CATTOLICA: tematický park s podmořskou faunou a flórou
(akvária se žraloky, kino 3D s podmořskou tématikou). VSTUPNÉ: dospělí: 19 €, dítě
4-12 let: 14 €.
DISCOTÉKY: Blow Up (Bellariva), Baia Imperiale (Gabice Monte) a spoustu dalších
Nabídka zlevněných vstupenek do jednotlivých parků i diskoték
CK Atlantika si vyhrazuje právo na změnu nabídky, programu a cevy výletů. Aktuální
nabídku výletů Vám sdělí na místě delegát CK Atlantika.
www.atlantika.cz / léto 2014
23
Itálie
střední Itálie • Rimini – Rivabella
Hotel DEL VECCHIO***
NÁŠ TIP
Vhodné pro skupiny
POLOHA: hotel s česky mluvícím personálem se nachází cca 2 km severně od
historického centra města
PLÁŽ: písečná pláž cca 30 m od hotelu (soukromá placená pláž – plážový servis za
zvýhodněné ceny na recepci hotelu), menší volná pláž cca 60 m od hotelu
UBYTOVÁNÍ: 2-lůžkové pokoje s možností 1-2 přistýlek (palanda), vlastní soc. zařízení, TV, většina pokojů se stropním ventilátorem. Některé pokoje mají balkon (za
příplatek). V některých pokojích bez balkonu je možná klimatizace (za příplatek).
VYBAVENÍ: recepce, klimatizovaná jídelna, bar se zaručeně nejnižšími cenami
v okolí, výtah, WiFi ve společných prostorách hotelu (za poplatek), venkovní posezení, zahrada s posezením a parkoviště
STRAVOVÁNÍ: polopenze: snídaně převážně formou bufetu (nápoje, pečivo, jogurt,
cornflakes, máslo, džem, med, pomazánky, sýr, salám atd.), večeře - polévka
+ hlavní chod (výběr ze dvou jídel), zeleninový salát, desert nebo ovoce. Nápoje
k večeři za poplatek.
1. dítě do 12 let ZDARMA, 2. dítě do 12 let SLEVA 50 %
Termíny:
03.05. - 10.05.
10.05. - 17.05.
17.05. - 24.05.
24.05. - 31.05.
31.05. - 07.06.
07.06. - 14.06.
14.06. - 21.06.
21.06. - 28.06.
28.06. - 05.07.
05.07. - 12.07.
Termíny:
3.790
3.990
4.190
4.490
4.990
5.990
6.490
6.990
7.990
7.990
12.07. - 19.07.
19.07. - 26.07.
26.07. - 02.08.
02.08. - 09.08.
09.08. - 16.08.
16.08. - 23.08.
23.08. - 30.08.
30.08. - 06.09.
06.09. - 13.09.
13.09. - 20.09.
7.990
7.990
7.990
7.990
7.990
7.990
6.490
4.990
3.990
3.490
• CENA ZAHRNUJE: • 7x ubytování s polopenzí v hotelu • povlečení a ručníky • služby delegáta • SLEVY na 3. a 4. lůžku: • dítě do 2 let: ZDARMA (bez nároku na lůžko
a stravu) • 1. dítě do 12 let na 3. lůžku: ZDARMA • 2. dítě do 12 let na 4. lůžku: sleva 50 % • dospělí: sleva 20 % • POVINNÉ PŘÍPLATKY: • pobytová taxa: + 1,5 € /osobu
/ den, dítě do 14 let zdarma (max. 7 dní pobytu) • NEPOVINNÉ PŘIPLATKY: • pokoj s balkonem: + 500 Kč / pokoj / týden (nutné objednat v ČR) • klimatizace na pokoji:
+ 6 € / pokoj / den (nutné objednat v ČR) • lednička na pokoji: + 500 Kč / týden (nutné objednat v ČR) • jednolůžkový pokoj: + 30 % • možnost dokoupení plážového servisu
u delegáta: 60 € – 80 € / týden (většina pláží v Rimini je placená) • DOPRAVA AUTOBUSEM: • dospělí: + 2.190 Kč • dítě do 12 let: + 1.990 Kč
24
www.atlantika.cz / léto 2014
Itálie
střední Itálie • Rimini - Torre Pedrera
+
Hotel CAMPEADOR ***
POLOHA: tento příjemný a elegantní hotel
najdete v severní části Rimini přímo naproti
pláže, v blízkosti obchodů a restaurací
PLÁŽ: písečná pláž cca 30 m (soukromá placená
pláž)
UBYTOVÁNÍ: 2-lůžkové pokoje s možností 2 přistýlek, vlastní soc. zařízení, fén, TV SAT, trezor,
klimatizace a balkon
VYBAVENÍ: vstupní hala s recepcí, WiFi (ve
vymezených prostorách, zdarma), jídelna, bar,
terasa, výtah, parkoviště, bazén (cca 150 m od
hotelu, otevřen přibližně od začátku června do
začátku / poloviny září)
STRAVOVÁNÍ: polopenze (snídaně – bufet,
večeře – servírovaná o 3 chodech, zeleninový
bufet, nápoje – víno, voda)
Nápoje
v ceně
Termíny:
03.05. - 10.05.
10.05. - 17.05.
17.05. - 24.05.
24.05. - 31.05.
31.05. - 07.06.
Termíny:
8.290
8.290
8.290
8.290
8.290
07.06. - 14.06.
14.06. - 21.06.
21.06. - 28.06.
28.06. - 05.07.
05.07. - 12.07.
Termíny:
8.290
8.290
8.290
10.790
10.790
Termíny:
12.07. - 19.07.
19.07. - 26.07.
26.07. - 02.08.
02.08. - 09.08.
09.08. - 16.08.
10.790
10.790
10.790
10.790
13.090
16.08. - 23.08.
23.08. - 30.08.
30.08. - 06.09.
06.09. - 13.09.
13.09. - 20.09.
13.090
10.790
8.290
8.290
8.290
• CENA ZAHRNUJE: • 7x ubytování s polopenzí v hotelu / osobu • povlečení a ručníky • klimatizaci • využití bazénu + 1 den vířivky • pobytovou taxu • služby delegáta •
NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • plná penze: + 1.900 Kč / osoba / týden • jednolůžkový pokoj: + 3.800 Kč / týden • pokoj s výhledem na moře: + 1.300 Kč / týden • plážový servis:
+ 9 € / den / pokoj (1 slunečník + 2 lehátka) • SLEVY na 3. a 4. lůžku: • dítě do 2 let: ZDARMA (bez nároku na lůžko a stravu) • dítě 2-8 let: sleva 50 % • dítě 8-13 let: sleva
20 % • 2 děti 2–13 let: při ubytování se 2 dospělými = cena za 3 osoby • dospělí: sleva 10 % • DOPRAVA AUTOBUSEM: • dospělí: + 2.190 Kč • dítě do 10 let: + 1.990 Kč
střední Itálie • Rimini - Torre Pedrera
Residence CALDERONE
POLOHA: oblíbená rezidence s bazénem se nachází v klidné části
Torre Pedrera, v blízkosti obchodů a restaurací cca 100 m od moře
PLÁŽ: písečná pláž cca 150 m (soukromá placená pláž). Nejbližší
volná pláž je od rezidence vzdálená cca 400 m.
UBYTOVÁNÍ: apartmány typu MONO pro 3 osoby, BILO pro 4
osoby a TRILO pro 6 osob.
Apartmány mají vlastní soc.
zařízení, vybavený kuchyňský
kout, TV SAT, trezor, WiFi (za
poplatek) a balkon.
VYBAVENÍ: recepce, bazén,
vířivka (za poplatek) a parkoviště
STRAVOVÁNÍ: vlastní strava
Termíny:
MONO 3
BILO 4
TRILO 6
Termíny:
MONO 3
BILO 4
TRILO 6
03.05. - 10.05.
10.05. - 17.05.
17.05. - 24.05.
24.05. - 31.05.
31.05. - 07.06.
07.06. - 14.06.
14.06. - 21.06.
21.06. - 28.06.
28.06. - 05.07.
05.07. - 12.07.
9.190
9.190
9.190
9.190
9.190
9.190
9.190
9.190
13.390
13.390
14.090
14.090
14.090
14.090
14.090
14.090
14.090
14.090
19.990
19.990
17.790
17.790
17.790
17.790
17.790
17.790
17.790
17.790
25.690
25.690
12.07. - 19.07.
19.07. - 26.07.
26.07. - 02.08.
02.08. - 09.08.
09.08. - 16.08.
16.08. - 23.08.
23.08. - 30.08.
30.08. - 06.09.
06.09. - 13.09.
13.09. - 20.09.
13.390
13.390
13.390
13.390
17.390
17.390
13.590
9.190
9.190
9.190
19.990
19.990
19.990
19.990
25.690
25.690
20.190
13.690
13.690
13.690
25.690
25.690
25.690
25.690
33.190
33.190
26.090
17.590
17.590
17.590
• CENA ZAHRNUJE: • nájem apartmánu na 7 nocí • spotřeby (voda, plyn, el.energie) • závěrečný úklid (nezahrnuje úklid kuchyňského koutu) • povlečení a ručníky •
parkovací místo • využití bazénu + křesílka u bazénu • pobytovou taxu • služby delegáta • POVINNÉ PŘÍPLATKY: • vratná kauce: + 200 € / apartmán • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • povlečení a ručníky: + 12 € / osobu / výměnu • přistýlka: + 3.600 Kč / týden • denní úklid apartmánu: + 15 € / apartmán / den • plážový servis: + 11 € / den
(slunečník + 2 lehátka) • WiFi připojení: + 15 € / týden • DOPRAVA AUTOBUSEM: • dospělí: + 2.190 Kč • dítě do 10 let: + 1.990 Kč
www.atlantika.cz / léto 2014
25
Itálie
střední Itálie • Rimini - Viserbella
Hotel PLAYA***
POLOHA: elegantní hotel se nachází v klidné přímořské části Viserbella, cca 4 km
od rušného centra Rimini
PLÁŽ: písečná pláž cca 20 m (soukromá placená pláž)
UBYTOVÁNÍ: 2-lůžkové pokoje s možností 2 přistýlek, vlastní soc. zařízení, fén (na
vyžádání), TV SAT, telefon, klimatizace. Za příplatek je možné objednat pokoj s balkonem a výhledem na moře.
VYBAVENÍ: vstupní hala s recepcí, trezor na recepci, restaurace, bar, TV místnost,
výtah, terasa, parkoviště, garáže (za příplatek), WiFi (ve vymezených prostorách,
zdarma)
STRAVOVÁNÍ:
polopenze (snídaně - bufet,
večeře – servírovaná,
výběr z menu, zeleninový bufet, nápoje za
poplatek)
Termíny:
03.05. - 10.05.
10.05. - 17.05.
17.05. - 24.05.
24.05. - 31.05.
31.05. - 07.06.
07.06. - 14.06.
14.06. - 21.06.
21.06. - 28.06.
28.06. - 05.07.
05.07. - 12.07.
Termíny:
4.790
4.790
4.790
4.790
6.490
6.490
6.490
6.490
6.490
7.590
12.07. - 19.07.
19.07. - 26.07.
26.07. - 02.08.
02.08. - 09.08.
09.08. - 16.08.
16.08. - 23.08.
23.08. - 30.08.
30.08. - 06.09.
06.09. - 13.09.
13.09. - 20.09.
7.590
7.590
7.590
7.590
9.490
9.490
6.090
5.190
5.190
5.190
• CENA ZAHRNUJE: • 7x ubytování s polopenzí v hotelu / osobu • povlečení a ručníky • klimatizaci • služby delegáta • POVINNÉ PŘÍPLATKY: • pobytová taxa: + 1,5 €
/ osobu / den, dítě do 14 let zdarma / max. 7 dní pobytu • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • plná penze: + 1.100 Kč / osobu / týden (pouze v období od 15.06. do 15.09.) •
jednolůžkový pokoj: + 2.100 Kč / týden • pokoj s balkonem: + 650 Kč / týden • pokoj s bočním výhledem na moře: + 850 Kč / týden • pokoj s výhledem na moře: + 1.050 Kč
/ týden • SLEVY na 3. a 4. lůžku: • dítě do 7 let: ZDARMA (bez nároku na lůžko) • 2. dítě do 3 let: sleva 50 % • dítě 7-13 let: sleva 50% • 2 děti 7–13 let: při ubytování se 2
dospělými = cena za 3 osoby • dospělí: sleva 20 % • DOPRAVA AUTOBUSEM: • dospělí: + 2.190 Kč • dítě do 10 let: + 1.990 Kč
střední Itálie • Rimini - Viserba
NÁŠ TIP
Hotel BLUMEN***
POLOHA: oblíbený rodinný hotel v přímořské
části Rimini - Viserba
PLÁŽ: přímo u písečné pláže, plážový servis na 7
dní v ceně (1 slunečník + 2 lehátka / pokoj)
UBYTOVÁNÍ: 2-lůžkové pokoje s možností 2 přistýlek, vlastní soc. zařízení, klimatizace (za příplatek), lednička (za příplatek), TV, telefon, WiFi
(zdarma), některé pokoje s balkonem
VYBAVENÍ: recepce, restaurace, bar, TV místnost, výtah, parkoviště (za příplatek)
STRAVOVÁNÍ: polopenze (snídaně – bufet:
pečivo, croasant, máslo, džem, jogurt, cornflakes,
večeře – servírovaná, výběr ze 2 menu, salátový
bufet, 1/2 litru vody / osobu, další nápoje za poplatek)
Termíny:
17.05. - 24.05.
24.05. - 31.05.
31.05. - 07.06.
07.06. - 14.06.
14.06. - 21.06.
Termíny:
5.090
5.090
7.090
7.090
7.090
21.06. - 28.06.
28.06. - 05.07.
05.07. - 12.07.
12.07. - 19.07.
19.07. - 26.07.
Termíny:
7.090
7.390
7.790
7.790
7.790
26.07. - 02.08.
02.08. - 09.08.
09.08. - 16.08.
16.08. - 23.08.
23.08. - 30.08.
Termíny:
8.190
9.290
9.290
7.490
6.190
30.08. - 06.09.
06.09. - 13.09.
13.09. - 20.09.
5.090
5.090
5.090
• CENA ZAHRNUJE: • 7x ubytování s polopenzí v hotelu / osobu • povlečení a ručníky • plážový servis na 7 dní (1 slunečník + 2 lehátka / pokoj, od soboty do pátku) •
služby delegáta • POVINNÉ PŘÍPLATKY: • pobytová taxa: + 1,5 € /osobu / den, dítě do 14 let zdarma / max. 7 dní pobytu • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • jednolůžkový pokoj:
+ 2.700 Kč / týden • pokoj na mořskou stranu: + 2.500 Kč / pokoj / týden • klimatizace: + 6 € / den • minilednička: + 5 € / den • parkoviště: + 3 € / den • SLEVY na 3. a 4. lůžku:
• dítě do 3 let: 2.300 Kč • dítě 3-7 let: sleva 40 % • dospělí: sleva 10 % • DOPRAVA AUTOBUSEM: • dospělí: + 2.190 Kč, • dítě do 10 let: + 1.990 Kč
26
www.atlantika.cz / léto 2014
Itálie
střední Itálie • Rimini - Marina Centro
Residence ART
POLOHA: nově zrekonstruovaná rezidence se nachází v klidné části Marina Centro,
přitom jen cca 200 m od moře a v blízkosti přímořské ulice Regina Elena s obchody,
bary a restauracemi
PLÁŽ: písečná pláž cca 200 m (soukromá placená pláž)
UBYTOVÁNÍ: nově zařízené apartmány typu MONO
pro 2 a BILO pro 4 osoby
(s možností až dvou přistýlek). Apartmány mají vlastní
soc. zařízení, fén, vybavený
kuchyňský kout včetně mikrovlnné trouby, klimatizaci (za
poplatek), trezor, TV a balkon. Nutné vlastní povlečení
a ručníky (možnost zapůjčení
za poplatek).
STRAVOVÁNÍ: vlastní strava
Termíny:
17.05. - 24.05.
24.05. - 31.05.
31.05. - 07.06.
07.06. - 14.06.
14.06. - 21.06.
21.06. - 28.06.
28.06. - 05.07.
05.07. - 12.07.
12.07. - 19.07.
BILO 2
BILO 4
9.190 11.490
9.190 11.490
9.190 11.490
9.190 11.490
10.190 11.490
10.190 11.490
14.190 16.890
14.190 16.890
16.890 18.290
Termíny:
BILO 2
BILO 4
19.07. - 26.07.
26.07. - 02.08.
02.08. - 09.08.
09.08. - 16.08.
16.08. - 23.08.
23.08. - 30.08.
30.08. - 06.09.
06.09. - 13.09.
13.09. - 20.09.
16.890
16.890
17.590
19.290
19.290
14.190
14.190
10.890
10.890
18.290
18.290
18.290
23.690
19.590
19.290
19.290
11.490
11.490
• CENA ZAHRNUJE: • nájem apartmánu na 7 nocí • spotřeby (voda, plyn, el. energie) • parkovací místo • služby delegáta • POVINNÉ PŘÍPLATKY: • pobytová taxa: + 1,5 €
/ osobu / den, dítě do 14 let zdarma / max. 7 dní pobytu • vratná kauce: + 200 € / apartmán • závěrečný úklid (nezahrnuje úklid kuchyňského koutu): + 50 € / apartmán
• NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • povlečení a ručníky: + 12 € / osobu / výměnu • přistýlka: + 2.400 Kč / týden (pouze v apartmánu typu BILO) • klimatizace: + 35 € / týden •
DOPRAVA AUTOBUSEM: • dospělí: + 2.190 Kč • dítě do 10 let: + 1.990 Kč
střední Itálie • Rimini - Marina Centro
Residence OLIMPO
POLOHA: nově zrekonstruovaná rezidence má
výbornou polohu v klidné zóně, ale současně hned
vedle oblíbené ulice Vespucci, kde se nachází velké
množství obchodů, barů, restaurací a diskoték
PLÁŽ: písečná pláž cca 150 m (soukromá placená
pláž)
UBYTOVÁNÍ: elegantně zařízené apartmány typu
MONO pro 2 osoby a BILO pro 4 osoby mají vlastní
soc. zařízení, vybavený kuchyňský kout, klimatizaci
(za příplatek) a balkon (pouze typ BILO)
STRAVOVÁNÍ: vlastní strava
Termíny:
MONO 2
BILO 4
Termíny:
MONO 2
BILO 4
Termíny:
03.05. - 10.05.
10.05. - 17.05.
17.05. - 24.05.
24.05. - 31.05.
31.05. - 07.06.
07.06. - 14.06.
14.06. - 21.06.
6.090
6.090
6.090
6.090
6.090
6.090
9.490
8.690
8.690
8.690
8.690
8.690
8.690
13.190
21.06. - 28.06.
28.06. - 05.07.
05.07. - 12.07.
12.07. - 19.07.
19.07. - 26.07.
26.07. - 02.08.
02.08. - 09.08.
9.490
13.890
13.890
13.890
13.890
13.890
19.490
13.190
18.590
18.590
18.590
18.590
18.590
30.990
09.08. - 16.08.
16.08. - 23.08.
23.08. - 30.08.
30.08. - 06.09.
06.09. - 13.09.
13.09. - 20.09.
MONO 2
BILO 4
19.490 30.990
13.390 18.590
9.490 11.890
9.490 11.890
9.490 11.890
9.490 11.890
• CENA ZAHRNUJE: • nájem apartmánu na 7 nocí • spotřeby (voda, plyn, el.energie) • služby delegáta • POVINNÉ PŘÍPLATKY: • pobytová taxa: + 1,5 € / osobu / den, dítě
do 14 let zdarma (max. 7 dní pobytu) • závěrečný úklid: + 40 € / apartmán • povlečení a ručníky: + 12 € / osobu / výměnu • vratná kauce: + 150 € / apartmán • DOPRAVA
AUTOBUSEM: • dospělí: + 2.190 Kč • dítě do 10 let: + 1.990 Kč
www.atlantika.cz / léto 2014
27
Itálie
střední Itálie • Rimini - Marina Centro
Hotel MONTI***
POLOHA: nově zrekonstruovaný rodinný hotel
situovaný v nejoblíbenější části Rimini-Marina
Centro, v blízkosti známé ulice Vespucci, která je
plná obchodů, barů a restaurací a zároveň v blízkosti zeleně parku.
PLÁŽ: písečná pláž cca 150 m (soukromá placená pláž)
UBYTOVÁNÍ: 2-lůžkové pokoje s možností 2 přistýlek, vlastní soc. zařízení, fén, TV SAT, telefon,
klimatizace a balkon
VYBAVENÍ: vstupní hala s recepcí, restaurace,
bar, TV místnost, výtah, terasa, parkoviště
STRAVOVÁNÍ: polopenze (snídaně - bufet,
večeře – servírovaná, výběr z menu, zeleninový
bufet, nápoje za poplatek)
Termíny:
24.05. - 31.05.
31.05. - 07.06.
07.06. - 14.06.
14.06. - 21.06.
21.06. - 28.06.
Termíny:
6.190
7.390
7.390
7.390
7.390
28.06. - 05.07.
05.07. - 12.07.
12.07. - 19.07.
19.07. - 26.07.
26.07. - 02.08.
Termíny:
7.390
8.190
8.190
8.190
8.190
02.08. - 09.08.
09.08. - 16.08.
16.08. - 23.08.
23.08. - 30.08.
30.08. - 06.09.
Termíny:
8.790
10.890
10.890
7.590
6.390
06.09. - 13.09.
13.09. - 20.09.
6.390
6.390
• CENA ZAHRNUJE: • 7x ubytování s polopenzí v hotelu / osobu • povlečení a ručníky • klimatizaci • služby delegáta • POVINNÉ PŘÍPLATKY: • pobytová taxa: + 1,5 € /
osobu / den, dítě do 14 let zdarma / max. 7 dní pobytu • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • plná penze: + 1.100 Kč / osobu / týden • jednolůžkový pokoj: + 1.900 Kč / týden •
SLEVY na 3. a 4. lůžku: • dítě do 3 let: ZDARMA (bez nároku na lůžko a stravu) • 2. dítě do 3 let: sleva 50 % • dítě 3-7 let: sleva 50% • dítě 7-12 let: 30 % • 2 děti 3–12 let:
při ubytování se 2 dospělými = cena za 3 osoby • dospělí: sleva 10 % • DOPRAVA AUTOBUSEM: • dospělí: + 2.190 Kč • dítě do 10 let: + 1.990 Kč
střední Itálie • Rimini - Marina Centro
Hotel AQUILA AZZURRA***
POLOHA: nedávno zrekonstruovaný a modernizovaný hotel se nachází
v přímořské části Marina Centro, v blízkosti pláže a zároveň blízko historického centra
PLÁŽ: písečná pláž cca 100 m (soukromá placená pláž)
UBYTOVÁNÍ: 2-lůžkové pokoje s možností 2 přistýlek, vlastní soc. zařízení, fén, TV SAT, trezor, telefon, WiFi (zdarma), klimatizace a balkon
VYBAVENÍ: vstupní hala s recepcí, restaurace, bar, wellness centrum
(za příplatek), TV místnost, výtah, terasa, parkoviště, WiFi
S TR A V O V ÁNÍ :
polopenze (snídaně
- bufet, večeře –
servírovaná, výběr
z menu, zeleninový
bufet, nápoje za
poplatek)
Termíny:
03.05. - 10.05.
10.05. - 17.05.
17.05. - 24.05.
24.05. - 31.05.
31.05. - 07.06.
07.06. - 14.06.
14.06. - 21.06.
21.06. - 28.06.
28.06. - 05.07.
05.07. - 12.07.
Termíny:
5.490
5.490
5.490
5.490
5.490
7.090
7.090
7.090
7.090
8.090
12.07. - 19.07.
19.07. - 26.07.
26.07. - 02.08.
02.08. - 09.08.
09.08. - 16.08.
16.08. - 23.08.
23.08. - 30.08.
30.08. - 06.09.
06.09. - 13.09.
13.09. - 20.09.
8.090
8.090
8.090
8.090
11.190
11.190
7.390
5.490
5.490
5.490
• CENA ZAHRNUJE: • 7x ubytování s polopenzí v hotelu / osobu • povlečení a ručníky • klimatizaci • služby delegáta • POVINNÉ PŘÍPLATKY: • pobytová taxa: + 1,5 € /
osobu / den, dítě do 14 let zdarma / max. 7 dní pobytu • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • plná penze: + 1.300 Kč / osobu / týden • jednolůžkový pokoj: + 2.100 Kč / týden • „ALL
INCLUSIVE“: + 1.900 Kč / osobu / týden / u polopenze, + 2.300 Kč / osobu / týden / u plné penze (1/4 litru vína, 1/2 litru vody během oběda a večeře / osobu, slunečník a 2
lehátka / dvoulůžkový pokoj) • dětská postýlka pro dítě do 3 let: + 6 € / den • SLEVY na 3. a 4. lůžku: • dítě do 3 let: ZDARMA (bez nároku na lůžko a stravu) • 2. dítě do 3
let: sleva 50 % • dítě 3-8 let: sleva 50% • dítě 8-13 let: 30 % • dospělí: sleva 20 % • DOPRAVA AUTOBUSEM: • dospělí: + 2.190 Kč • dítě do 10 let: + 1.990 Kč
28
www.atlantika.cz / léto 2014
Itálie
střední Itálie • Rimini - Marina Centro
+
Hotel SOLE BLU***
POLOHA: kompletně zrekonstruovaný hotel má ideální
polohu v nejatraktivnější části Rimini – Marina Centro
PLÁŽ: písečná pláž cca 100 m (soukromá placená pláž)
UBYTOVÁNÍ: 2-lůžkové pokoje s možností 2 přistýlek,
vlastní soc. zařízení, fén, TV SAT, telefon, trezor, klimatizace, balkon, WiFi (zdarma)
VYBAVENÍ: vstupní hala s recepcí, restaurace, bar, TV
místnost, bazén na střeše, prostorná terasa s výhledem
na moře, výtah, parkoviště
STRAVOVÁNÍ: polopenze (snídaně - bufet, večeře –
servírovaná, výběr z menu, zeleninový bufet, nápoje za
poplatek)
Termíny:
03.05. - 10.05.
10.05. - 17.05.
17.05. - 24.05.
24.05. - 31.05.
31.05. - 07.06.
07.06. - 14.06.
14.06. - 21.06.
21.06. - 28.06.
28.06. - 05.07.
05.07. - 12.07.
Termíny:
7.990
7.990
7.990
7.990
7.990
7.990
7.990
8.990
8.990
12.090
12.07. - 19.07.
19.07. - 26.07.
26.07. - 02.08.
02.08. - 09.08.
09.08. - 16.08.
16.08. - 23.08.
23.08. - 30.08.
30.08. - 06.09.
06.09. - 13.09.
13.09. - 20.09.
12.090
12.090
12.090
12.090
14.490
14.490
8.090
8.090
8.090
8.090
• CENA ZAHRNUJE: • 7x ubytování s polopenzí v hotelu / osobu • povlečení a ručníky • klimatizaci • využití bazénu • služby delegáta • POVINNÉ PŘÍPLATKY: • pobytová
taxa: + 1,5 € /osobu / den, dítě do 14 let zdarma / max. 7 dní pobytu • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • plná penze: + 1.300 Kč / osobu / týden • jednolůžkový pokoj: + 3.000 Kč /
týden • SLEVY na 3. a 4. lůžku: • dítě do 3 let: ZDARMA (bez nároku na lůžko a stravu) • 2. dítě do 3 let: sleva 50 % • dítě 3-10 let: sleva 50% • 2 děti 3–12 let: při ubytování
se 2 dospělými = cena za 3 osoby • dospělí: sleva 10 % • DOPRAVA AUTOBUSEM: • dospělí: + 2.190 Kč • dítě do 10 let: + 1.990 Kč
střední Itálie • Rimini - Marina Centro
+
Hotel VILLA LIVIA**
POLOHA: jednoduše zařízený hotel na klidném místě v oblíbené části Rimini - Marina Centro. Hotel se nachází vedle
hotelu Sole Blue, kam klienti dochází na stravu a mohou
využívat jeho bazén.
PLÁŽ: písečná pláž cca 170 m (soukromá placená pláž)
UBYTOVÁNÍ: 2-lůžkové pokoje s možností 2 přistýlek,
vlastní soc. zařízení, fén, TV SAT, telefon, klimatizace,
balkon, minibar (za příplatek, platba na místě)
Nápoje
v ceně
VYBAVENÍ: vstupní hala s recepcí, výtah, terasa, bazén
u hotelu Sole Blue (zdarma).
STRAVOVÁNÍ: polopenze (snídaně - bufet, večeře – servírovaná, výběr z menu, zeleninový bufet, nápoje - voda a víno).
Polopenze, příp. plná penze je podávána v hotelu Sole Blue.
Termíny:
07.06. - 14.06.
14.06. - 21.06.
21.06. - 28.06.
28.06. - 05.07.
05.07. - 12.07.
12.07. - 19.07.
19.07. - 26.07.
26.07. - 02.08.
Termíny:
5.590
5.590
6.690
6.690
6.690
6.690
6.690
6.690
02.08. - 09.08.
09.08. - 16.08.
16.08. - 23.08.
23.08. - 30.08.
30.08. - 06.09.
06.09. - 13.09.
13.09. - 20.09.
6.690
8.890
8.890
5.990
5.590
5.590
5.590
• CENA ZAHRNUJE: • 7x ubytování s polopenzí v hotelu / osobu • povlečení a ručníky • klimatizaci • využití bazénu v hotelu Sole Blue • služby delegáta • POVINNÉ PŘÍPLATKY: • pobytová taxa: + 0,80 € /osobu / den, dítě do 14 let zdarma / max. 7 dní pobytu • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • plná penze: + 1.500 Kč / osobu / týden •
jednolůžkový pokoj: + 2.300 Kč / týden • dětská postýlka pro dítě do 3 let: + 6 € /den • SLEVY na 3. a 4. lůžku: • dítě do 3 let: ZDARMA (bez nároku na lůžko a stravu) •
2. dítě do 3 let: sleva 50 % • dítě 3-10 let: sleva 45% • 2 děti 3–12 let: při ubytování se 2 dospělými = cena za 3 osoby • dospělí: sleva 10 % • DOPRAVA AUTOBUSEM:
• dospělí: + 2.190 Kč • dítě do 10 let: + 1.990 Kč
www.atlantika.cz / léto 2014
29
Itálie
střední Itálie • Rimini - Marebello
Hotel GATTEI***
POLOHA: menší rodinný hotel najdete na přímořské ulici Regina Margherita v části Marebello
PLÁŽ: písečná pláž cca 180 m (soukromá placená pláž)
UBYTOVÁNÍ: 2-lůžkové pokoje s možností 2 přistýlek, vlastní soc. zařízení, TV, trezor, telefon,
klimatizace (za příplatek) a balkon
VYBAVENÍ: vstupní hala s recepcí, restaurace, bar, TV místnost, výtah, terasa
STRAVOVÁNÍ: polopenze (snídaně - bufet, večeře – servírovaná, výběr z menu, zeleninový bufet,
nápoje za poplatek)
Termíny:
03.05. - 10.05.
10.05. - 17.05.
17.05. - 24.05.
24.05. - 31.05.
31.05. - 07.06.
Termíny:
5.690
5.690
5.690
5.690
5.690
07.06. - 14.06.
14.06. - 21.06.
21.06. - 28.06.
28.06. - 05.07.
05.07. - 12.07.
Termíny:
5.690
5.690
5.690
6.690
6.690
12.07. - 19.07.
19.07. - 26.07.
26.07. - 02.08.
02.08. - 09.08.
09.08. - 16.08.
Termíny:
6.690
6.690
6.690
9.390
9.390
16.08. - 23.08.
23.08. - 30.08.
30.08. - 06.09.
06.09. - 13.09.
13.09. - 20.09.
6.690
5.990
5.590
5.590
5.590
• CENA ZAHRNUJE: • 7x ubytování s polopenzí v hotelu / osobu • povlečení a ručníky • služby delegáta • POVINNÉ PŘÍPLATKY: • pobytová taxa: + 1,5 € / osobu / den,
dítě do 14 let zdarma / max. 7 dní pobytu • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • plná penze: + 1.300 Kč / osobu / týden • jednolůžkový pokoj: + 2.100 Kč / týden • „ALL INCLUSIVE“:
+ 2.100 Kč / osobu / týden / u polopenze, + 2.550 Kč / osobu / týden / u plné penze (1/4 litru vína, 1/2 litru vody během oběda a večeře / osobu, slunečník a 2 lehátka /
dvoulůžkový pokoj) • dětská postýlka pro dítě do 3 let: + 5 € / den • klimatizace: + 5 € / den • SLEVY na 3. a 4. lůžku: • dítě do 3 let: ZDARMA (bez nároku na lůžko a stravu)
• 2. dítě do 3 let: sleva 50 % • dítě 3-7 let: sleva 40% • dítě 7-12 let: 30 % • 2 děti 3–12 let: při ubytování se 2 dospělými = cena za 3 osoby • dospělí: sleva 10 % • DOPRAVA
AUTOBUSEM: • dospělí: + 2.190 Kč • dítě do 10 let: + 1.990 Kč
střední Itálie • Rimini - Rivazzurra
Hotel VENERE***
POLOHA: tento příjemný hotel najdete kousek od rušné přímořské ulice Regina Margherita v oblíbené části Rimini – Rivazzura
PLÁŽ: písečná pláž cca 100 m (soukromá placená pláž)
UBYTOVÁNÍ: 2-lůžkové pokoje s možností 2 přistýlek, vlastní soc. zařízení, fén, TV SAT, telefon,
trezor, klimatizace a balkon. Dětská postýlka pro děti do 3 let na vyžádání, zdarma.
VYBAVENÍ: vstupní hala s recepcí, restaurace, bar, TV místnost, terasa s výhledem na moře,
výtah
STRAVOVÁNÍ: polopenze (snídaně - bufet, večeře – servírovaná, výběr z menu, zeleninový bufet,
nápoje za poplatek)
Termíny:
03.05. - 10.05.
10.05. - 17.05.
17.05. - 24.05.
24.05. - 31.05.
31.05. - 07.06.
Termíny:
4.790
4.790
4.790
4.790
6.190
07.06. - 14.06.
14.06. - 21.06.
21.06. - 28.06.
28.06. - 05.07.
05.07. - 12.07.
Termíny:
6.190
6.190
6.190
6.190
7.590
12.07. - 19.07.
19.07. - 26.07.
26.07. - 02.08.
02.08. - 09.08.
09.08. - 16.08.
Termíny:
7.590
7.590
7.590
7.590
11.190
16.08. - 23.08.
23.08. - 30.08.
30.08. - 06.09.
06.09. - 13.09.
13.09. - 20.09.
11.190
6.390
6.390
4.990
4.990
• CENA ZAHRNUJE: • 7x ubytování s polopenzí v hotelu / osobu • povlečení a ručníky • klimatizaci • služby delegáta • POVINNÉ PŘÍPLATKY: • pobytová taxa: + 1,5 € /
osobu / den, dítě do 14 let zdarma / max. 7 dní pobytu • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • plná penze: + 1.100 Kč / osobu / týden • jednolůžkový pokoj: + 1.900 Kč / týden • SLEVY na 3. a 4. lůžku: • dítě do 3 let: ZDARMA (bez nároku na lůžko a stravu) • 2. dítě do 3 let: sleva 50 % • dítě 3-7 let: sleva 50% • dítě 7-12 let: sleva 30% • 2 děti 3–12 let: při
ubytování se 2 dospělými = cena za 3 osoby • dospělí: sleva 10 % • DOPRAVA AUTOBUSEM: • dospělí: + 2.190 Kč • dítě do 10 let: + 1.990 Kč
30
www.atlantika.cz / léto 2014
Itálie
střední Itálie • Rimini - Rivazzurra
Hotel ALFREDO´S***
POLOHA: velmi příjemný rodinný hotel v klidnější části Rimini, cca 200 m od promenády s obchody,
bary a restauracemi
PLÁŽ: písečná pláž cca 200 m (soukromá placená pláž)
UBYTOVÁNÍ: 2-lůžkové pokoje s možností 2 přistýlek, vlastní soc. zařízení, fén, TV SAT, trezor,
klimatizace (za příplatek) a balkon
VYBAVENÍ: vstupní hala s recepcí, restaurace, bar, TV místnost, výtah, terasa, parkoviště
STRAVOVÁNÍ: polopenze (snídaně - bufet, večeře
– servírovaná, výběr z menu, zeleninový bufet,
nápoje za poplatek)
Termíny:
03.05. - 10.05.
10.05. - 17.05.
17.05. - 24.05.
24.05. - 31.05.
31.05. - 07.06.
Termíny:
6.790
6.790
6.790
6.790
6.790
Termíny:
07.06. - 14.06.
14.06. - 21.06.
21.06. - 28.06.
28.06. - 05.07.
05.07. - 12.07.
6.790
6.790
7.590
7.590
7.590
Termíny:
12.07. - 19.07.
19.07. - 26.07.
26.07. - 02.08.
02.08. - 09.08.
09.08. - 16.08.
7.590
7.590
7.590
9.290
9.290
16.08. - 23.08.
23.08. - 30.08.
30.08. - 06.09.
06.09. - 13.09.
13.09. - 20.09.
7.590
6.790
6.790
6.790
6.790
• CENA ZAHRNUJE: • 7x ubytování s polopenzí v hotelu / osobu • povlečení a ručníky • služby delegáta • POVINNÉ PŘÍPLATKY: • pobytová taxa: + cca 1,5 € / osobu /
den, dítě do 14 let zdarma / max. 7 dní pobytu • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • plná penze: + 1.500 Kč / týden • jednolůžkový pokoj: + 2.300 Kč / týden • dětská postýlka pro
dítě do 3 let: + 7 € / den • klimatizace: + 5,5 € / den • SLEVY na 3. a 4. lůžku: • dítě do 3 let: ZDARMA (bez nároku na lůžko a stravu) • 2. dítě do 3 let: sleva 50 % • dítě 3-8
let: sleva 50% • dítě 8-13 let: 20 % • dospělí: sleva 10 % • DOPRAVA AUTOBUSEM: • dospělí: + 2.190 Kč • dítě do 10 let: + 1.990 Kč
střední Itálie • Riccione
+
Hotel MORESCO **
POLOHA: tento příjemný hotel se nachází na přímořské ulici D´Annunzio
v Riccione
PLÁŽ: písečná pláž cca 100 m (soukromá placená pláž)
UBYTOVÁNÍ: 2-lůžkové pokoje s možností 2 přistýlek, vlastní soc. zařízení, TV, trezor, telefon, fén, klimatizace a balkon
VYBAVENÍ: vstupní hala s recepcí, restaurace, bar, TV místnost, výtah,
terasa
STRAVOVÁNÍ: polopenze (snídaně - bufet, večeře – servírovaná, výběr
z menu, zeleninový bufet, nápoje za poplatek)
Termíny:
03.05. - 10.05.
10.05. - 17.05.
17.05. - 24.05.
24.05. - 31.05.
31.05. - 07.06.
07.06. - 14.06.
14.06. - 21.06.
Termíny:
4.790
4.790
4.790
4.790
6.190
6.190
6.190
21.06. - 28.06.
28.06. - 05.07.
05.07. - 12.07.
12.07. - 19.07.
19.07. - 26.07.
26.07. - 02.08.
02.08. - 09.08.
Termíny:
6.190
6.190
7.690
7.690
7.690
7.690
7.690
09.08. - 16.08.
16.08. - 23.08.
23.08. - 30.08.
30.08. - 06.09.
06.09. - 13.09.
13.09. - 20.09.
9.990
9.990
7.690
6.190
4.490
4.490
• CENA ZAHRNUJE: • 7x ubytování s polopenzí v hotelu / osobu • povlečení a ručníky • klimatizaci • POVINNÉ PŘÍPLATKY: • pobytová taxa: + 0,8 € / osobu / den, dítě
do 14 let zdarma / max. 7 dní pobytu • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • plná penze: + 1.300 Kč / osobu / týden • jednolůžkový pokoj: + 2.500 Kč / týden (bez balkonu) • „ALL
INCLUSIVE“: + 2.300 Kč / osobu / týden / u polopenze, 2.550 Kč / osobu / týden / u plné penze (1/4 litru vína, 1/2 litru vody během oběda a večeře / osobu, slunečník a 2
lehátka / dvoulůžkový pokoj) • SLEVY na 3. a 4. lůžku: • dítě do 6 let: ZDARMA (bez nároku na lůžko) • 2. dítě do 6 let: sleva 50 % • dítě 6-10 let: sleva 50% • dítě 10-13 let:
30 % • 2 děti 3–12 let: při ubytování se 2 dospělými = cena za 3 osoby • dospělí: sleva 10 % • DOPRAVA AUTOBUSEM: • dospělí: + 2.190 Kč • dítě do 10 let: + 1.990 Kč
www.atlantika.cz / léto 2014
31
Itálie
střední Itálie • Riccione
Hotel HOLLYWOOD***
POLOHA: rodinný hotel se nachází v klidné části Riccione,
nedaleko přímořské ulice D´Annunzio
PLÁŽ: písečná pláž cca 180 m (soukromá placená pláž)
UBYTOVÁNÍ: 2-lůžkové pokoje s možností 2 přistýlek,
vlastní soc. zařízení, fén, TV SAT, telefon, trezor, klimatizace
a balkon
VYBAVENÍ: vstupní hala s recepcí, restaurace, bar, TV místnost, terasa, výtah, zahrada
STRAVOVÁNÍ: polopenze (snídaně - bufet, večeře – servírovaná, výběr z menu, zeleninový bufet, nápoje za poplatek)
Termíny:
03.05. - 10.05.
10.05. - 17.05.
17.05. - 24.05.
24.05. - 31.05.
31.05. - 07.06.
07.06. - 14.06.
14.06. - 21.06.
21.06. - 28.06.
28.06. - 05.07.
05.07. - 12.07.
Termíny:
5.090
5.090
5.090
5.090
6.390
6.390
6.390
6.390
7.790
7.790
12.07. - 19.07.
19.07. - 26.07.
26.07. - 02.08.
02.08. - 09.08.
09.08. - 16.08.
16.08. - 23.08.
23.08. - 30.08.
30.08. - 06.09.
06.09. - 13.09.
13.09. - 20.09.
7.790
7.790
7.790
7.790
11.390
11.390
7.790
7.090
5.090
5.090
• CENA ZAHRNUJE: • 7x ubytování s polopenzí v hotelu / osobu • povlečení a ručníky • klimatizaci • POVINNÉ PŘÍPLATKY: • pobytová taxa: + 1,5 € / osobu / den, dítě do
14 let zdarma / max. 7 dní pobytu • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • plná penze: + 1.100 Kč / osobu / týden • jednolůžkový pokoj: + 2.100 Kč / týden • SLEVY na 3. a 4. lůžku:
• dítě do 3 let: ZDARMA (bez nároku na lůžko a stravu) • 2. dítě do 3 let: sleva 50 % • dítě 3-7 let: sleva 50% • dítě 7-12 let: sleva 30% • dospělí: sleva 10 % • DOPRAVA
AUTOBUSEM: • dospělí: + 2.190 Kč • dítě do 10 let: + 1.990 Kč
střední Itálie • Cattolica
Hotel LEONARDO**
POLOHA: moderní rodinný hotel se nachází v blízkosti pěší zóny
PLÁŽ: písečná pláž cca 100 m (soukromá placená pláž)
UBYTOVÁNÍ: 2 lůžkové pokoje s možností 2 přistýlek, vlastní soc.
zařízení, klimatizace (za příplatek), TV SAT, telefon, trezor a balkon
VYBAVENÍ: recepce, klimatizovaná restaurace, bar, TV místnost,
výtah, venkovní posezení a parkoviště (za poplatek)
STRAVOVÁNÍ: polopenze (snídaně – slaný i sladký bufet, večeře
– servírovaná, výběr ze 2 menu, dezert, salátový bufet, nápoje za
poplatek)
Termíny:
24.05. - 31.05.
31.05. - 07.06.
07.06. - 14.06.
14.06. - 21.06.
21.06. - 28.06.
28.06. - 05.07.
05.07. - 12.07.
12.07. - 19.07.
Termíny:
6.390
6.390
6.390
6.990
6.990
8.090
8.090
8.090
19.07. - 26.07.
26.07. - 02.08.
02.08. - 09.08.
09.08. - 16.08.
16.08. - 23.08.
23.08. - 30.08.
30.08. - 06.09.
06.09. - 13.09.
8.090
8.090
9.390
12.290
12.290
7.990
6.390
6.390
• CENA ZAHRNUJE: • 7x ubytování s polopenzí v hotelu / osobu • povlečení a ručníky • POVINNÉ PŘÍPLATKY: • pobytová taxa: + 0,5 € / osobu / den • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • jednolůžkový pokoj: + 2.100 Kč / týden • plná penze: + 1.000 Kč / osobu / týden • klimatizace: + 6 € / pokoj / den • parkoviště: + 3,50 € / den (nutné objednat
při rezervaci pobytu) • SLEVY na 3. a 4. lůžku: • dítě do 1 roku: ZDARMA (bez nároku na lůžko a stravu) • dítě 1-4 roky: sleva 50 % • dítě 5-7 let: sleva 30 % • dítě 8-12 let:
sleva 20 % • dospělí: sleva 10 % • DOPRAVA AUTOBUSEM: • dospělí: + 2.190 Kč • dítě do 10 let: + 1.990 Kč
32
www.atlantika.cz / léto 2014
Itálie
střední Itálie • Cattolica
Hotel PHILADELPHIA***
POLOHA: příjemný rodinný hotel se nachází na ulici Carducci plné různých obchodů, barů a restaurací
PLÁŽ: písečná pláž cca 100 m (soukromá placená pláž)
UBYTOVÁNÍ: 2-lůžkové pokoje s možností 2 přistýlek, vlastní soc. zařízení, TV, telefon, fén, balkon,
v některých pokojích možnost klimatizace (na vyžádání, zdarma)
VYBAVENÍ: vstupní hala s recepcí, trezor na recepci, restaurace, bar, TV místnost, výtah, terasa, parkoviště, garáž
STRAVOVÁNÍ: polopenze (snídaně - bufet,
večeře – servírovaná, výběr z menu, zeleninový bufet, nápoje za poplatek)
Termíny:
03.05. - 10.05.
10.05. - 17.05.
17.05. - 24.05.
24.05. - 31.05.
31.05. - 07.06.
07.06. - 14.06.
14.06. - 21.06.
Termíny:
5.790
5.790
5.790
5.790
5.790
7.390
7.390
Termíny:
21.06. - 28.06.
28.06. - 05.07.
05.07. - 12.07.
12.07. - 19.07.
19.07. - 26.07.
26.07. - 02.08.
02.08. - 09.08.
7.390
7.390
8.390
8.390
8.390
8.390
8.390
09.08. - 16.08.
16.08. - 23.08.
23.08. - 30.08.
30.08. - 06.09.
06.09. - 13.09.
11.490
11.490
6.890
5.990
5.990
• CENA ZAHRNUJE: • 7x ubytování s polopenzí v hotelu / osobu • povlečení a ručníky • POVINNÉ PŘÍPLATKY: • pobytová taxa: + 1 € / osobu / den • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • plná penze: + 1.100 Kč / osobu / týden • jednolůžkový pokoj: + 1.700 Kč / týden (bez balkonu) • „ALL INCLUSIVE“: + 1.900 Kč / osobu / týden / u polopenze,
2.300 Kč / osobu / týden / u plné penze (1/4 litru vína, 1/2 litru vody během oběda a večeře / osobu, slunečník a 2 lehátka / dvoulůžkový pokoj) • SLEVY na 3. a 4. lůžku: •
dítě do 3 let: ZDARMA (bez nároku na lůžko a stravu) • 2. dítě do 3 let: sleva 50 % • dítě 3-7 let: sleva 50% • dítě 7-12 let: 30 % • 2 děti 3–12 let: při ubytování se 2 dospělými
= cena za 3 osoby • dospělí: sleva 10 % • DOPRAVA AUTOBUSEM: • dospělí: + 2.190 Kč • dítě do 10 let: + 1.990 Kč
střední Itálie • Cattolica
Hotel KING***
POLOHA: rodinný hotel se nachází na ulici Carducci jen pár
kroků od pláže
PLÁŽ: písečná pláž cca 100 m (soukromá placená pláž)
UBYTOVÁNÍ: 2-lůžkové pokoje s možností 2 přistýlek, vlastní
soc. zařízení, TV SAT, trezor, telefon, fén, minibar (na vyžádání, zdarma), klimatizace, ventilátor a balkon s bočním výhledem na moře (nelze garantovat). Dětská postýlka pro děti do 3
let na vyžádání, zdarma.
VYBAVENÍ: vstupní hala s recepcí, restaurace, bar, TV místnost, výtah, terasa
STRAVOVÁNÍ: polopenze (snídaně - bufet, večeře – servírovaná, výběr z menu, zeleninový bufet, nápoje za poplatek)
Termíny:
03.05. - 10.05.
10.05. - 17.05.
17.05. - 24.05.
24.05. - 31.05.
31.05. - 07.06.
07.06. - 14.06.
14.06. - 21.06.
21.06. - 28.06.
28.06. - 05.07.
05.07. - 12.07.
Termíny:
7.290
7.290
7.290
7.290
7.290
7.290
8.090
8.090
9.590
9.590
12.07. - 19.07.
19.07. - 26.07.
26.07. - 02.08.
02.08. - 09.08.
09.08. - 16.08.
16.08. - 23.08.
23.08. - 30.08.
30.08. - 06.09.
06.09. - 13.09.
13.09. - 20.09.
9.590
9.590
9.590
9.590
11.890
11.890
9.490
8.090
8.090
7.390
• CENA ZAHRNUJE: • 7x ubytování s polopenzí v hotelu / osobu • povlečení a ručníky • klimatizaci • POVINNÉ PŘÍPLATKY: • pobytová taxa: + 1 € /osobu / den •
NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • plná penze: + 2.100 Kč / osobu / týden • jednolůžkový pokoj: + 2.800 Kč / týden • „ALL INCLUSIVE“: + 2.500 Kč / osobu / týden / u polopenze,
+ 2.950 Kč / osobu / týden / u plné penze (1/4 litru vína, 1/2 litru vody během oběda a večeře / osobu, slunečník a 2 lehátka / dvoulůžkový pokoj) • SLEVY na 3. a 4. lůžku: •
dítě do 3 let: ZDARMA (bez nároku na lůžko a stravu) • 2. dítě do 3 let: sleva 50 % • dítě 3-7 let: sleva 40% • dítě 7-12 let: 30 % • 2 děti 3–7 let: při ubytování se 2 dospělými
= cena za 3 osoby • dospělí: sleva 10 % • DOPRAVA AUTOBUSEM: • dospělí: + 2.190 Kč • dítě do 10 let: + 1.990 Kč
www.atlantika.cz / léto 2014
33
Itálie
Střední Itálie - Silvi Marina
Silvi Marina
SILVI MARINA
Silvi Marina, přímořské letovisko na pobřeží Jaderského moře, je typickým italským městečkem. Kromě centrální promenády podél moře, plné
obchůdků, barů, cukráren a restaurací, tu narazíte na klasické domky
a vilky a samozřejmě nechybí dlouhá písčitá pláž s pozvolným vstupem do
moře. Zvláštní kolorit městečku dodávají kopce tyčící se v pozadí letoviska
s mnoha vinicemi, olivovými háji a městečky na svazích. Nedaleko se také
rozprostírá Abruzzský národní park, jedna z největších italských přírodních
rezervací, kde můžete i dnes narazit na divokou zvěř v původním, lidmi
téměř nedotknutém prostředí. Jednou větou – Silvi Marina rozhodně stojí
za vidění!
světa. Uvidíte ty nejznámější římské památky, jako je Koloseum, Forum Romanum,
Benátské náměstí, Fontánu Trevi, Španělské schody, Panteon, Vatikán a další historické monumenty, které k Římu neodmyslitelně patří. Cena: dospělí 37 €, dítě do
12 let 28 €.
OSTROVY TREMITI – celodenní výlet lodí na vápencové ostrovy, které se nacházejí v přírodní mořské rezervaci. Součástí výletu je plavba kolem ostrovů, prohlídka
mořských jeskyní a návštěva starověkého opatství. Celé odpoledne mohou klienti
strávit na písečných či skalnaté pláži a volný čas využít ke koupání a šnorchlování
v průzračném moři s bohatou faunou i flórou. Cena: dospělí 65 €, dítě od 4 do 12 let
45 €, dítě do 4 let 25 €.
NABÍDKA FAKULTATIVNÍCH VÝLETŮ V SILVI MARINA:
(ceny jsou orientační; výlety se konají v případě naplnění minimální kapacity)
GRAN SASSO + CASTELLI – celodenní výlet do nedalekých hor, které jsou součástí
Národního parku Abruzzo. Těšit se můžete na prohlídku keramické dílny ve středověkém městečku Castelli, na grilování a ochutnávku typických abruzzských produktů
a na vycházku po náhorní plošině (2.000 m nad mořem), kde můžete spatřit volně se
pasoucí zvířata. Cena: dospělí 28 €, dítě do 12 let 24 €.
ŘÍM – celodenní výlet do hlavního města Itálie, jedné z nejkrásnějších metropolí
MÍSTNÍ TRHY – každou neděli a čtvrtek se v Silvi Marina konají typické italské trhy.
Silvi Marina
Aparthotel ELENA CLUB RESORT****
POLOHA: moderní rezidence ležící v jižní části Silvi
Marina. Centrum městečka cca 1,5 km.
PLÁŽ: cca 100 metrů od vlastní soukromé pláže.
V ceně pobytu je také plážový servis.
UBYTOVÁNÍ: apartmány typu MONO pro 2 a 3 osoby
a BILO pro 4 osoby. Apartmány mají vlastní sociální
zařízení, vybavený kuchyňský kout, trezor, TV, klimatizaci (za poplatek) a balkon s výhledem na moře.
VYBAVENÍ: recepce, restaurace, bar, wi-fi připojení k internetu (ve společných prostorách, zdarma),
solární terasa, klimatizovaná zasedací místnost, fitness, bazén (vstup s koupací čepicí), hřiště na beach
volejbal, parkoviště
STRAVOVÁNÍ: vlastní strava (možnost polopenze)
Termíny:
26.04. - 03.05.*
03.05. - 10.05.*
10.05. - 17.05.*
17.05. - 24.05.*
24.05. - 31.05.
31.05. - 07.06.
07.06. - 14.06.
14.06. - 21.06.
21.06. - 28.06.
28.06. - 05.07.
05.07. - 12.07.
12.07. - 19.07.
19.07. - 26.07.
26.07. - 02.08.
MONO 2 MONO 3
BILO 4
Termíny:
5.090
5.090
5.090
5.090
6.390
6.390
6.390
7.390
9.090
11.790
11.790
13.190
13.190
13.190
7.790
7.090
7.090
7.090
9.790
9.790
9.790
13.190
14.490
18.890
18.890
19.890
19.890
19.890
02.08. - 09.08.
09.08. - 16.08.*
16.08. - 23.08.*
23.08. - 30.08.
30.08. - 06.09.
06.09. - 13.09.
13.09. - 20.09.
20.09. - 27.09.*
6.090
6.090
6.090
6.090
7.390
7.390
7.390
8.390
10.790
14.190
14.190
15.190
15.190
15.190
MONO 2 MONO 3
BILO 4
13.190
21.990
21.990
10.790
6.090
5.090
5.090
5.090
19.890
32.090
32.090
14.890
9.790
7.790
7.790
7.790
15.190
25.290
25.290
12.790
7.090
6.090
6.090
6.090
SPECIÁLNÍ NABÍDKA
24.05. - 07.06. 14 nocí
08.06. - 21.06. 14 nocí
30.08. - 09.09. 10 nocí
09.09. - 20.09. 11 nocí
9.090
11.790
8.090
5.090
10.490 12.790
13.190 16.190
9.490 12.790
6.090 11.490
• CENA ZAHRNUJE: • nájem apartmánu na 7 nocí (10 nocí, 11 nocí, 14 nocí) • spotřeby (voda, plyn, el.energie) • závěrečný úklid (nezahrnuje úklid kuchyňského koutu) •
vstup do bazénu, fitness • plážový servis (slunečník + 2 křesílka) • služby delegáta • POVINNÉ PŘÍPLATKY: • pobytová taxa: + 10 € / MONO / týden, + 15 € / BILO / týden •
NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY (platba na místě, ale je nutné objednat již v ČR): • povlečení: + 10 € / osobu / výměnu • ručníky: + 5 € / osobu / výměnu • přistýlka (možná pouze
v apartmánu typu BILO): + 25 € / týden • dětská postýlka: + 20 € / týden • klimatizace: + 30 € / týden • polopenze: + 16 € / osoba / den • DOPRAVA AUTOBUSEM: • dospělí,
dítě: + 2.890 Kč • příplatek za spojení 2 a více termínů: + 100 Kč / osobu • příplatek za místenku: + 100 Kč / osobu • termíny označené * pouze vlastní doprava
34
www.atlantika.cz / léto 2014
Itálie
Silvi Marina
NÁŠ TIP
ZÓNA U MOŘE - apartmány
REZIDENCE V KLIDNÉ ČÁSTI DO 100 M OD MOŘE
Rezidence v této části Silvi Marina doporučujeme rodinám s malými dětmi, které chtějí být mimo ruch městečka, ale stále nedaleko moře. Vzdálenost do centra je
1,5 km – 2 km, cca 30 minut volné chůze.
UBYTOVÁNÍ:
GREEN MARINE - rezidenční komplex přímo u moře
v jižní části Silvi Marina. Zahrada, celkové oplocení,
parkovacích místa (omezený počet). Vzdálenost do
centra městečka cca 1,5 km. Apartmány typu MONO,
BILO a TRILO.
PINETINA - rezidence v nejsevernější části Silvi Marina.
Jde o komplex dvoupatrových vilek, kde v každé vilce
je 8 apartmánů. V přízemí jsou vždy apartmány typu
BILO s vlastní předzahrádkou. V patře jsou dvoupatrové
apartmány typu TRILO, které mají dvě sociální zařízení
a balkon. Tento typ ubytování je vhodný pro klienty
s vlastní dopravou či celé kolektivy. Vzdálenost od centra městečka cca 2 km. Apartmány typu BILO a TRILO.
Green Marine
Azzura
Pinetina
Gugu
REZIDENCE V CENTRU MĚSTEČKA DO 100 M OD MOŘE
Rezidence vhodné pro klienty, kteří mají rádi každodenní procházky po obchůdcích, kavárnách, po
místech, kde je více živo. Apartmány se nachází v centru městečka a v těsné blízkosti moře.
UBYTOVÁNÍ:
AZZURA - rezidence v centru Silvi Marina, přímo na hlavní třídě tzv. lungo mare. Vzdálenost od
moře cca 50 m. Prostorné apartmány s oddělenou kuchyní od obývací místnosti. Všechny apartmány mají úplný nebo částečný výhled na moře. Vlastní parkoviště, výtah. Apartmány typu BILO.
GUGU - rezidence v centru mětečka, v těsné blízkosti pláže (cca 20 m). Moderně zařízená rezidence s částečně bezbariérovým přístupem. Apartmány mají úplný nebo částečný výhled na moře.
Přímo u rezidence se nachází dětské hřiště. Parkovací místa v oploceném dvoře, výtah, částečně
bezbariérový přístup. Apartmány typu BILO.
KARA - přímo v centru Silvi Marina v jedné z postranních uliček, které jsou kolmé na hlavní třídu tzv.
lungo mare. Doporučujeme i pro uzavřené kolektivy, rezidence je vzdálená cca 80 metrů od moře.
Parkovací místa kolem rezidence. Apartmány typu BILO a TRILO.
MAC - moderně zařízená rezidence s částečným bezbariérovým přístupem. Nachází se v centru
městečka na hlavní promenádě tzv. lungo mare. Vzdálenost od moře cca 50 m. Apartmány mají
úplný nebo částečný výhled na moře. Parkovací místa v garáži pod rezidencí, výtah, částečný
bezbariérový přístup. Apartmány typu MONO a BILO.
Mac
Termíny:
MONO 2-4
BILO 4
TRILO 6
Termíny:
MONO 2-4
BILO 4
TRILO 6
26.04. - 03.05.*
03.05. - 10.05.*
10.05. - 17.05.*
17.05. - 24.05.*
24.05. - 31.05.
31.05. - 07.06.
07.06. - 14.06.
14.06. - 21.06.
21.06. - 28.06.
28.06. - 05.07.
05.07. - 12.07.
12.07. - 19.07.
19.07. - 26.07.
26.07. - 02.08.
5.090
5.090
5.090
5.090
6.390
6.390
6.390
7.390
8.390
11.790
11.790
13.190
13.190
13.190
6.090
6.090
6.090
6.090
7.390
7.390
7.390
8.390
10.090
14.190
14.190
15.190
15.190
15.190
7.090
7.090
7.090
7.090
8.790
8.790
8.790
9.790
11.790
16.590
16.590
17.890
17.890
17.890
02.08. - 09.08.
09.08. - 16.08.*
16.08. - 23.08.*
23.08. - 30.08.
30.08. - 06.09.
06.09. - 13.09.
13.09. - 20.09.
20.09. - 27.09.*
13.190
21.990
21.990
10.790
6.090
5.090
5.090
5.090
15.190
25.290
25.290
12.790
7.090
6.090
6.090
6.090
17.890
29.390
29.390
14.190
8.090
7.090
7.090
7.090
SPECIÁLNÍ NABÍDKA
24.05. - 07.06. 14 nocí
08.06. - 21.06. 14 nocí
30.08. - 09.09. 10 nocí
09.09. - 20.09. 11 nocí
9.090
11.790
8.090
5.090
10.490 11.790
13.190 14.490
9.490 11.190
6.090
7.090
Kara
• CENA ZAHRNUJE: • nájem apartmánu na 7 nocí (10 nocí, 11 nocí, 14 nocí) • spotřeby (voda, plyn, el.energie) • závěrečný úklid (nezahrnuje úklid kuchyňského koutu) •
služby delegáta • POVINNÉ PŘÍPLATKY: • pobytová taxa: + 10 € / MONO / týden, + 15 € / BILO / týden, + 20 € / TRILO / týden • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY (platba na místě,
ale je nutné objednat již v ČR): • povlečení: + 10 € / osobu / výměnu • ručníky: + 5 € / osobu / výměnu • přistýlka (možná pouze v apartmánech typu BILO a TRILO): + 25 €
/ týden • dětská postýlka: + 20 € / týden • plážový servis (slunečník + 2 křesílka) v zadních řadách pláže: + 30 € / týden, v období od 24.05. – 14.06. a od 06.09. do konce
sezóny je plážový servis ZDARMA • DOPRAVA AUTOBUSEM: • dospělí, dítě: + 2.890 Kč • příplatek za spojení 2 a více termínů: + 100 Kč / osobu • příplatek za místenku:
+ 100 Kč / osobu • termíny označené * pouze vlastní doprava
www.atlantika.cz / léto 2014
35
Itálie
Silvi Marina
Residence SEA RESORT
POLOHA: rezidence přímo v centru městečka Silvi Marina, v jedné
z postranních uliček kolmých na promenádu tzv. lungo mare
PLÁŽ: soukromá písečná pláž cca 80 m od hotelu. V ceně plážový
servis.
UBYTOVÁNÍ: apartmány typu MONO pro 2 a 3 osoby, BILO pro 4
osoby a TRILO pro 6 osob. Apartmány mají vlastní sociální zařízení
(typ BILO má 2 koupelny s WC a typ TRILO má 3 koupelny s WC)
a vybavený kuchyňský kout.
VYBAVENÍ: recepce, klimatizovaná restaurace, bar, wi-fi připojení
k internetu (ve společných prostorách), střešní terasa s vířivkou
STRAVOVÁNÍ: vlastní strava (možnost polopenze)
Termíny:
26.04. - 03.05.*
03.05. - 10.05.*
10.05. - 17.05.*
17.05. - 24.05.*
24.05. - 31.05.
31.05. - 07.06.
07.06. - 14.06.
14.06. - 21.06.
21.06. - 28.06.
28.06. - 05.07.
05.07. - 12.07.
12.07. - 19.07.
19.07. - 26.07.
26.07. - 02.08.
MONO 2 MONO 3
BILO 4
TRILO 6
Termíny:
5.090
5.090
5.090
5.090
6.390
6.390
6.390
7.390
8.390
11.790
11.790
13.190
13.190
13.190
7.090
7.090
7.090
7.090
8.790
8.790
8.790
9.790
11.790
16.590
16.590
17.890
17.890
17.890
8.490
8.490
8.490
8.490
10.090
10.090
10.090
13.490
15.190
19.890
19.890
20.990
20.990
20.990
02.08. - 09.08.
09.08. - 16.08.*
16.08. - 23.08.*
23.08. - 30.08.
30.08. - 06.09.
06.09. - 13.09.
13.09. - 20.09.
20.09. - 27.09.*
6.090
6.090
6.090
6.090
7.390
7.390
7.390
8.390
10.090
14.190
14.190
15.190
15.190
15.190
MONO 2 MONO 3
BILO 4
TRILO 6
13.190
21.990
21.990
10.790
6.090
5.090
5.090
5.090
17.890
29.390
29.390
14.190
8.090
7.090
7.090
7.090
20.990
33.490
33.490
15.890
10.090
8.490
8.490
7.790
15.190
25.290
25.290
12.790
7.090
6.090
6.090
6.090
SPECIÁLNÍ NABÍDKA
24.05. - 07.06. 14 nocí
08.06. - 21.06. 14 nocí
30.08. - 09.09. 10 nocí
09.09. - 20.09. 11 nocí
9.090
11.790
8.090
5.090
10.490 11.490 13.490
13.190 14.890 16.190
9.490 11.490 12.790
6.090
8.490
9.490
• CENA ZAHRNUJE: • nájem apartmánu na 7 nocí (10 nocí, 11 nocí, 14 nocí) • spotřeby (voda, plyn, el.energie) • závěrečný úklid (nezahrnuje úklid kuchyňského koutu) •
vstup do vířivky • plážový servis (slunečník + 2 křesílka) • služby delegáta • POVINNÉ PŘÍPLATKY: • pobytová taxa: + 10 € / MONO / týden, + 15 € / BILO / týden, + 20 € /
TRILO / týden • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY (platba na místě, ale je nutné objednat již v ČR): • povlečení: + 10 € / osobu / výměnu • ručníky: + 5 € / osobu / výměnu • přistýlka
(možná pouze v apartmánu typu BILO a TRILO): + 25 € / týden • dětská postýlka: + 20 € / týden • polopenze: + 16 € / osoba / den • plážový servis (slunečník + 2 křesílka)
v zadních řadách pláže: + 30 € / týden, v období od 24.05. – 14.06. a od 06.09. do konce sezóny je plážový servis ZDARMA • DOPRAVA AUTOBUSEM: • dospělí, dítě:
+ 2.890 Kč • příplatek za spojení 2 a více termínů: + 100 Kč / osobu • příplatek za místenku: + 100 Kč / osobu • termíny označené * pouze vlastní doprava
Silvi Marina
Residence GREEN BAY VILLAGE
POLOHA: rezidenci naleznete mezi městečky Silvi
Marina a Pineto, na prosluněném kopci s vyhlídkou na
jednu z nejkrásnějších pláží Jaderského pobřeží. Leží
přímo mezi olivovým hájem a piniovým lesem. Vzdálenost od centra: Pineto 1 km/Silvi Marina 4 km. Velké
nákupní centrum se nachází cca 2 km od rezidence.
PLÁŽ: písečná pláž cca 200 m
UBYTOVÁNÍ: apartmány typu BILO pro 4 osoby. Apartmány mají vlastní sociální zařízení, vybavený kuchyňský kout a terasu.
VYBAVENÍ: parkoviště,
bazén
(otevřen
21.06.06.09.2014), garáž
a klimatizace (za
poplatek)
S TR AV O V ÁNÍ :
vlastní strava
Termíny:
BILO 4
Termíny:
BILO 4
Termíny:
BILO 4
26.04. - 03.05.
03.05. - 10.05.
10.05. - 17.05.
17.05. - 24.05.
24.05. - 31.05.
31.05. - 07.06.
07.06. - 14.06.
14.06. - 21.06.
21.06. - 28.06.
7.090
7.090
7.090
7.090
8.790
8.790
8.790
9.790
11.730
28.06. - 05.07.
05.07. - 12.07.
12.07. - 19.07.
19.07. - 26.07.
26.07. - 02.08.
02.08. - 09.08.
09.08. - 16.08.
16.08. - 23.08.
23.08. - 30.08.
16.590
16.590
17.890
17.890
17.890
17.890
29.390
29.390
14.190
30.08. - 06.09.
06.09. - 13.09.
13.09. - 20.09.
20.09. - 27.09.
8.090
7.090
7.090
7.090
SPECIÁLNÍ NABÍDKA
24.05. - 07.06. 14 nocí
08.06. - 21.06. 14 nocí
30.08. - 09.09. 10 nocí
09.09. - 20.09. 11 nocí
11.790
14.490
11.190
7.090
• CENA ZAHRNUJE: • nájem apartmánu na 7 nocí (10 nocí, 11 nocí, 14 nocí) • spotřeby (voda, plyn, el.energie) • závěrečný úklid (nezahrnuje úklid kuchyňského koutu) •
služby delegáta • POVINNÉ PŘÍPLATKY: • pobytová taxa: + 15 € / BILO / týden • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY (platba na místě, ale je nutné objednat již v ČR): • povlečení:
+ 10 € / osobu / výměnu • ručníky: + 5 € / osobu / výměnu • přistýlka (možná pouze v apartmánu typu BILO): + 25 € / týden • dětská postýlka: + 20 € / týden • klimatizace: + 30 €
/ týden • garáže: + 50 € / týden • plážový servis (slunečník + 2 křesílka) v zadních řadách pláže: + 30 € / týden, v období od 24.05. – 14.06. a od 06.09. do konce sezóny je
plážový servis ZDARMA • DOPRAVA: • pouze vlastní
36
www.atlantika.cz / léto 2014
Itálie
Silvi Marina
Hotel PLAYA***
POLOHA: hotel se nachází v centru městečka Silvi Marina, na
začátku pěší zóny vedoucí celým letoviskem. Jedná se o menší,
typicky italský rodinný hotel. V blízkosti hotelu je malý lunapark.
PLÁŽ: vlastní hotelová pláž cca 50 m (písečná), v ceně plážový
servis (slunečník + 1 lehátko + 1 sedátko)
POKOJE: 1-4 lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením, telefonem, balkonem a TV. Pokoje orientované do vnitrozemí mají klimatizaci, pokoje s úplným nebo bočním výhledem na moře jsou
bez klimatizace.
VYBAVENÍ HOTELU: recepce, klimatizovaná restaurace, bar, wi-fi
připojení k internetu ve společných prostorách, terasa, vlastní hotelová pláž
STRAVOVÁNÍ: pobyt možný se snídaní, polopenzí nebo plnou penzí
(snídaně – bufet italského typu, večeře servírovaná – výběr ze 2
menu, 3 chody, nápoje za poplatek). Při polopenzi je možné zaměnit večeři
za oběd.
Termíny:
snídaně
polopenze plná penze
31.05. - 07.06.
07.06. - 14.06.
14.06. - 21.06.
21.06. - 28.06.
28.06. - 05.07.
05.07. - 12.07.
12.07. - 19.07.
19.07. - 26.07.
26.07. - 02.08.
6.390
6.390
6.390
6.390
7.590
7.590
7.590
7.590
7.590
8.790
8.790
8.790
8.790
8.790
11.090
11.090
11.090
11.590
9.890
9.890
9.890
9.890
9.890
12.290
12.290
12.290
12.790
Termíny:
snídaně
polopenze plná penze
02.08. - 09.08.
23.08. - 30.08.
30.08. - 06.09.
06.09. - 13.09.
13.09. - 20.09.
-7.590
6.390
6.390
6.390
11.590
11.090
8.790
8.790
8.790
12.790
12.290
9.890
9.890
9.890
SPECIÁLNÍ NABÍDKA
30.08. - 09.09. 10 dní
09.09. - 20.09. 11 dní
8.190
9.090
11.290 12.790
12.490 14.190
• CENA ZAHRNUJE: • 7x ubytování se snídaní, polopenzí nebo plnou penzí v hotelu / osobu • povlečení a ručníky • služby delegáta • plážový servis • POVINNÉ PŘÍPLATKY: • pobytová taxa: + 5 € / osobu / týden • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • jednolůžkový pokoj: + 1.090 Kč / týden (28.06.-30.08.2014), ostatní termíny bez příplatku
• SLEVY na 3. a 4. lůžku: • dospělí na 3.lůžku: sleva 10% • dítě do 6 let na 3. a 4. lůžku: ZDARMA (platí v období 31.05.-28.06. a 30.08.-20.09.2014) • dítě 2-6 let na 3.
lůžku: sleva 30% • dítě 7-12 let na 3. lůžku: sleva 20% • DOPRAVA AUTOBUSEM: • dospělí, dítě: + 2.890 Kč • příplatek za spojení 2 a více termínů: + 100 Kč / osobu •
příplatek za místenku: + 100 Kč / osobu
Silvi Marina
Hotel SETTE NOTE**
POLOHA: hotel se nachází v centru městečka Silvi Marina, v jedné z postranních uliček kolmých na hlavní pěší
zónu. Má výhodnou polohu – v blízkosti obchůdků, restaurací, pizzerií a barů, zároveň není vystaven přímému
ruchu a je v těsné blízkosti moře.
PLÁŽ: vlastní hotelová pláž cca 80 m (písečná), v ceně plážový servis (slunečník v 1. a 2. řadě od moře + 2
plážové křesílka)
POKOJE: 1-4 lůžkové pokoje typu standard (4 lůžkové pokoje většinou s palandou) a superior s vlastním sociálním zařízením a některé s balkonem. Pokoje typu standard se nachází ve 2. a 3. patře – TV, fén, větrák.
Klimatizace a minibar (za příplatek). Pokoje typu superior se nachází v 1. patře – TV, fén, větrák, minibar, trezor,
wifi. Klimatizace (za příplatek).
VYBAVENÍ HOTELU: recepce, klimatizovaná restaurace, bar, výtah,
střešní solární terasa, wi-fi připojení k internetu ve společných prostorách hotelu a pokojích typu superior, možnost vypůjčení kol a možnost zapůjčení dětského vybavení. Malá zvířata povolena (zdarma, na
zpětné potvrzení).
STRAVOVÁNÍ: pobyt možný s polopenzí nebo plnou penzí (snídaně –
formou sladkého bufetu, na vyžádání je možná snídaně kontinentální,
večeře – servírovaná, výběr ze 2 menu o 2 chodech, ovoce, dezert,
v ceně minerální voda, ostatní nápoje za poplatek)
Termíny:
31.05. - 07.06.
07.06. - 14.06.
14.06. - 21.06.
21.06. - 28.06.
28.06. - 05.07.
05.07. - 12.07.
12.07. - 19.07.
19.07. - 26.07.
26.07. - 02.08.
polopenze plná penze
8.790
8.790
8.790
8.790
8.790
11.090
11.090
11.090
11.590
9.890
9.890
9.890
9.890
9.890
12.290
12.290
12.290
12.790
Termíny:
02.08. - 09.08.
23.08. - 30.08.
30.08. - 06.09.
06.09. - 13.09.
13.09. - 20.09.
polopenze plná penze
11.590
11.090
8.790
8.790
8.790
12.790
12.290
9.890
9.890
9.890
SPECIÁLNÍ NABÍDKA
30.08. - 09.09. 10 dní
09.09. - 20.09. 11 dní
11.290 12.790
12.490 14.190
• CENA ZAHRNUJE: • 7x ubytování s polopenzí nebo plnou penzí v hotelu / osobu (pokoj typu standard) • povlečení a ručníky • služby delegáta • plážový servis • POVINNÉ PŘÍPLATKY: • pobytová taxa: + 5 € / osobu / týden • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • jednolůžkový pokoj: bez příplatku • pokoj superior: + 1.090 Kč / týden • klimatizace: + 5 €
/ den • minibar (pokoj standard): + 3 € / den • lehátko na pláži navíc: + 5 € / den • SLEVY na 3. a 4. lůžku: • dospělí na 3.lůžku: sleva 15% • dítě do 6 let na 3. a 4. lůžku:
ZDARMA (platí v období 31.05.-14.06. a 30.08.-13.09.2014) • dítě 2-6 let na 3. lůžku: sleva 50% • dítě 7-12 let na 3. lůžku: sleva 30% • dítě do 2 let: ZDARMA • DOPRAVA
AUTOBUSEM: • dospělí, dítě: + 2.890 Kč • příplatek za spojení 2 a více termínů: + 100 Kč / osobu • příplatek za místenku: + 100 Kč / osobu
www.atlantika.cz / léto 2014
37
Itálie - poloostrov Gargáno
Rodi Garganico
Peschici
Sfinale
Vieste
Lido del Sole
Mattinata
Rodi Garganico
Poloostrov Gargáno
Poloostrov je rozsáhlou rekreační oblastí s téměř nedotčenou přírodou.Turistům nabízí na severním a východním pobřeží poloostrova
široké písečné pláže ohraničené skalnatými útesy. Na jižním převážně skalnatém pobřeží mohou obdivovat mořské jeskyně, útesy
a oblázkové pláže.V hornatém vnitrozemí poloostrova mohou navštívit přírodní rezervaci Foresta Umbra a poutní místa San Giovanni
Rotondo a Monte San Angelo.
V obchodech a restauracích si mohou zakoupit a ochutnat i typické
místní produkty – olivový olej, speciální těstoviny, apulský chléb,
ryby, zeleninu a citrusové plody.
LIDO DEL SOLE
Lido del Sole je menší moderní turistické letovisko severního pobřeží poloostrova Gargáno z jižní strany obklopené typickou středomořskou zelení
a olivovými háji a ze severní strany širokými písečnými plážemi s pozvolným přístupem do moře. V letovisku najdete různé obchody, bary a restaurace. Od starobylého městečka Rodi Garganico ho dělí 5 km. Toto místo je
ideálním výchozím bodem pro výlety po celém poloostrově.
RODI GARGANICO
Rodi Garganico je oblíbeným turistickým letoviskem severního pobřeží
poloostrova Gargáno pro svou typicky středomořskou atmosféru. Historické jádro městečka rozprostírající se na skalnatém útesu tvoří malebné
úzké uličky s bílými kamennými domy a terasami s výhledem na moře
a Tremitské ostrovy. Při večerní procházce městem Vás budou lákat
k návštěvě některé z mnoha místních barů, restaurací a pizzerií.
PESCHICI
Peschici je nazýváno perlou poloostrova Gargáno díky jeho poloze na
skalnatém útesu nad nádhernou písečnou zátokou. Zbytky středověkého
hradu, úzké uličky, bílé domy s obchůdky, řemeslnickými dílnami a restauracemi tvoří typickou středomořskou atmosféru.
MANACORE a SFINALE
Části severního pobřeží poloostrova Gargáno mezi dvěma historickými
městečky Peschici a Vieste. Od obou měst dělí Manacore a Sfinale vzdálenost cca 10 km. Toto místo je ideální pro ty, kteří chtějí prožít klidnou
dovolenou uprostřed nedotčené přírody obklopeni piniovými háji a exotickým rostlinstvem. Pobyt v Manacore doporučujeme hlavně těm, kteří chtějí
využít vlastní dopravu.
VIESTE Vieste je díky jedinečné poloze na skalnatém útesu a strategické pozici
na nejvýchodnějším místě poloostrova nejznámějším a největším letoviskem poloostrova Gargáno. Bezpochyby vás okouzlí nejen středověkým
hradem, katedrálou, typickými bílými kamennými domy a úzkými uličkami,
ale také svou typickou jihoitalskou atmosférou.
SAN MENAIO
San Menaio je měnší poklidné letovisko 5 km od Rodi Garganico a 12 km
od Peschici. Roste zde množství borovic a pomerančovníků, čistá voda
přitahuje spoustu turistů.
NABÍDKA FAKULTATIVNÍCH VÝLETŮ A SLUŽEB: (ceny jsou orientační)
POMPEJE, VESUV: Celodenní výlet autobusem do oblasti Neapolského zálivu, při
kterém budete mít možnost navštívit archeologický areál starověkých Pompejí a podívat
se do kráteru sopky Vesuv. Vstupy 11 € (Pompeje), 10 € (Vesuv) + doprava 40 €, dítě 30 €
MOŘSKÉ JESKYNĚ - VÝLET LODÍ: Projížďka lodí podél poloostrova, při které můžete
obdivovat nejen městečka severního pobřeží, ale i nádherné scenérie vápencových
útesů, mořských jeskyní a oblázkových pláží jižního části poloostrova. Cena: 22 €
OSTROVY TREMITI - VÝLET LODÍ: Výlet lodí na ostrovy, které dnes okouzlují tisíce
návštěvníků svou přírodní krásou, průzračnou vodou a středověkou architekturou
na ostrově San Nicola. Možnosti koupání a potápění a to i na profesionální úrovni.
Cena cca 30 €
38
Vieste
ISCHITELLA, VICO: Městečka ve vnitrozemí poloostrova, v nichž můžete obdivovat
nejen středověkou architekturu, ale také nakupovat na typických jihoitalských trzích.
Cena 7 €. Slevy: dítě do 4 let: zdarma
PESCHICI: Městečko na skalnatém útesu s historickým jádrem, které na vás dýchne
svou typickou středověkou atmosférou. Podvečerní výlet, cena 11 €. Slevy: dítě do
4 let: zdarma
VIESTE: Nejvýchodnější město poloostrova Gargáno se středověkým centrem:
úzkými uličkami, kamennými domy, hradem a katedrálou. Za návštěvu také stojí
známé Muzeum mušlí. Podvečerní výlet, cena 14 €. Slevy: dítě do 4 let: zdarma
www.atlantika.cz / léto 2014
Itálie
poloostrov Gargáno • Rodi Garganico
Hotel a apartmány SOLARIA***
POLOHA: hotel se nachází cca 350 m od historického centra města
PLÁŽ: v bezprostřední blízkosti písečné pláže
UBYTOVÁNÍ: 2-4 lůžkové pokoje, vlastní soc. zařízení. Většina
pokojů má přímý nebo alespoň boční výhled na moře (nelze garantovat). Dále hotel nabízí ubytování v apartmánech typu MONO pro
2-3 osoby a TRILO 4-5 osob (může být palanda nebo rozkládací
gauč), vlastní soc. zařízení a vybavený kuchyňský kout. V apartmánech je nutné vlastní povlečení a ručníky (možnost zapůjčení za
poplatek).
VYBAVENÍ HOTELU: recepce, denní bar, kde se podávají i snídaně
STRAVOVÁNÍ: pokoje - snídaně (formou bufetu), apartmány - vlastní
strava. Možnost dokoupení obědů nebo večeří v restauraci cca 20 m
od hotelu (výběr z menu, 3 chody, 1/2 litru vody a 1/4 litru vína).
Termíny:
24.05. - 31.05.*
31.05. - 07.06.
07.06. - 14.06.
14.06. - 21.06.
21.06. - 28.06.
28.06. - 05.07.
05.07. - 12.07.
Apartmány
Hotelové
pokoje MONO 2-3 TRILO 4-5
3.390
3.390
3.790
3.790
4.290
4.290
4.790
5.790
6.490
7.090
7.790
7.790
7.790
8.490
8.790
9.790
10.490
11.190
11.190
11.190
11.890
Termíny:
12.07. - 19.07.
19.07. - 26.07.
26.07. - 02.08.
30.08. - 06.09.
06.09. - 13.09.
13.09. - 20.09.
20.09. - 27.09.*
Apartmány
Hotelové
pokoje MONO 2-3 TRILO 4-5
4.790
5.490
5.490
3.390
3.390
3.390
3.390
9.190 12.490
10.190 13.590
10.190 13.590
6.490
9.790
5.790
8.790
5.790
8.790
5.790
8.790
• CENA ZAHRNUJE: • 7x ubytování se snídaní v hotelu / osobu, popř. nájem apartmánu na 7 nocí • povlečení a ručníky (pouze u hotelových pokojů) • spotřeby (voda, plyn,
el. energie) • služby delegáta • POVINNÉ PŘÍPLAKY: • závěrečný úklid (pouze u apartmánů): + 20 € / MONO, + 30 € / TRILO • vratná kauce (pouze u apartmánů): + 30 € •
NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • povlečení a ručníky (apartmány): + 10 € / osobu / výměnu • oběd nebo večeře: + 2.800 Kč / osobu / týden • SLEVY na 3. a 4. lůžku: • dítě do 3
let: ZDARMA (bez nároku na služby) • dítě do 12 let: sleva 30% • dospělí: sleva 20% • DOPRAVA AUTOBUSEM: • dospělí: + 2.790 Kč, dítě do 10 let: + 2.590 Kč • termíny
označené * pouze vlastní doprava
poloostrov Gargáno • Rodi Garganico / Santa Barbara
Residence ZAGARE
POLOHA: hotel se nachází cca 800 m od Rodi Garganico, v lokalitě Santa Barbara
PLÁŽ: cca 300 m od písečné pláže
UBYTOVÁNÍ: apartmány typu MONO pro 2 osoby, BILO pro 4 osoby a TRILO pro
6 osob mají vlastní soc. zařízení, vybavený kuchyňský kout, TV (za příplatek),
trezor, balkon nebo verandu a klimatizaci
(za příplatek). V apartmánech je nutné
vlastní povlečení a ručníky (možnost
zapůjčení povlečení za poplatek).
VYBAVENÍ REZIDENCE: recepce, bar,
bazén, hřiště pro děti
STRAVOVÁNÍ: vlastní strava
Termíny:
MONO 2
BILO 4
TRILO 6
31.05. - 07.06.
07.06. - 14.06.
14.06. - 21.06.
21.06. - 28.06.
28.06. - 05.07.
05.07. - 12.07.
12.07. - 19.07.
19.07. - 26.07.
26.07. - 02.08.
02.08. - 09.08.*
09.08. - 16.08.*
16.08. - 23.08.*
23.08. - 30.08.
30.08. - 06.09.
06.09. - 13.09.
6.490
6.490
6.490
8.990
8.990
8.990
14.090
14.090
14.090
14.090
21.290
21.290
14.090
8.990
6.490
8.790
8.790
8.790
11.190
11.190
11.190
17.590
17.590
17.590
17.590
24.190
24.190
17.590
11.190
8.790
12.890
12.890
12.890
14.390
14.390
14.390
21.190
21.190
21.190
21.190
33.990
33.990
21.190
14.390
12.890
• CENA ZAHRNUJE: • nájem apartmánu na 7 nocí • spotřeby (voda, plyn, el. energie) • závěrečný úklid • parkování • služby delegáta • POVINNÉ PŘÍPLAKY: • Carta Servizi
(12.07. – 30.08.): + 70 € / apartmán/ týden (plážový servis – slunečník, lehátko a křeslo, plážový mikrobus) • vratná kauce: + 100 € • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • povlečení:
+ 8 € / osobu / výměnu • ručníky: + 5 € / osobu / výměnu • klimatizace: + 35 € / apartmán / týden • pronájem TV: + 35 € / apartmán / týden • DOPRAVA AUTOBUSEM: •
dospělí: + 2.790 Kč, dítě do 10 let : + 2.590 Kč • termíny označené * pouze vlastní doprava
www.atlantika.cz / léto 2014
39
Itálie
poloostrov Gargáno • Lido del Sole
Vhodné
pro skupiny
Residence IL GIARDINO
POLOHA: je situována mimo centrum městečka, v klidném prostředí
PLÁŽ: cca 700 m (10 minut pohodlné chůze)
UBYTOVÁNÍ: nabízí ubytování buď v klasických hotelových pokojích s polopenzí nebo v bungalovech bez stravy.
VYBAVENÍ REZIDENCE: bar, restaurace s pizzerií, bazén (s lehátky
a slunečníky) se sladkou vodou (část je upravena i pro malé děti)
a parkoviště.
HOTELOVÉ POKOJE: 2-4 lůžkové pokoje, vlastní soc. zařízení,
TV, telefon, trezor, klimatizace (za příplatek), balkon nebo veranda
STRAVOVÁNÍ: polopenze – italská strava (k večeři ½ litru vody a ¼
litru vína)
BUNGALOVY: typu MONO pro 2-4 osoby a BILO pro 4-5 osob.
Bungalovy mají vlastní soc. zařízení, vybavený kuchyňský kout, trezor, terasu, možnost klimatizace (za příplatek). Nutné vlastní povlečení a ručníky (možnost zapůjčení za poplatek).
STRAVOVÁNÍ: vlastní strava
Termíny:
31.05. - 07.06.
07.06. - 14.06.
14.06. - 21.06.
21.06. - 28.06.
28.06. - 05.07.
05.07. - 12.07.
Bungalovy
Hotelové
pokoje MONO 2-4 BILO 4-5
8.290
8.290
8.290
8.290
10.490
10.490
6.790
6.790
6.790
6.790
8.490
8.490
7.490
7.490
7.490
7.490
9.490
9.490
Bungalovy
Hotelové
pokoje MONO 2-4 BILO 4-5
Termíny:
12.07. - 19.07.
19.07. - 26.07.
26.07. - 02.08.
06.09. - 13.09.
13.09. - 20.09.
10.490
10.490
10.490
8.290
8.290
8.490
8.490
8.490
6.790
6.790
9.490
9.490
9.490
7.490
7.490
• HOTELOVÉ POKOJE: • CENA ZAHRNUJE: • 7x ubytování s polopenzí / osobu • povlečení a ručníky • služby delegáta • SLEVY na 3. a 4. lůžku: • dítě do 2 let v dětské
postýlce: platí 1.900 Kč • dítě 3-12 let: sleva 30% • dospělí na 3. lůžku: sleva 10% • dospělí na 4. lůžku: sleva 20% • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • jednolůžkový pokoj: + 30%
• klimatizace: + 5 € / den • DOPRAVA AUTOBUSEM: • dospělí: + 2.790 Kč, dítě do 10 let: + 2.590 Kč • termíny označené * pouze vlastní doprava
• BUNGALOVY: • CENA ZAHRNUJE: • nájem bungalovu na 7 nocí • spotřeby (voda, plyn, el. energie) • závěrečný úklid (nezahrnuje úklid kuchyňského koutu) • služby
delegáta • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • povlečení: + 5 € / osobu / týden (nutné objednat již v ČR) • ručníky: + 3 € / osobu / týden (nutné objednat již v ČR) • klimatizace: + 5 €
/ den • DOPRAVA AUTOBUSEM: • dospělí: + 2.790 Kč, dítě do 10 let: + 2.590 Kč
poloostrov Gargáno • Lido del Mare
Villaggio LIDO DEL MARE
POLOHA: uzavřený areál, který se nachází v bezprostřední blízkosti městečka Lido
del Sole, vzdálenost do centra městečka je cca 200 m.
PLÁŽ: široká písečná pláž 150 m (možnost dokoupení plážového servisu)
UBYTOVÁNÍ: apartmány typu MONO pro 2 osoby (přízemní apartmán, manželské
lůžko - rozkládací). MONO pro 4 osoby. Nebo zděné, vedle sebe stojící, bungalovy
typu BILO pro 4 osoby, TRILO pro 4 osoby a TRILO pro 6 osob (typ A = dvě ložnice
s manželským lůžkem, typ B = jedna ložnice s manželským lůžkem, druhá ložnice
s palandou). Všechny apartmány i bungalovy mají vlastní soc. zařízení, vybavený
kuchyňský kout, popř. balkon nebo terasu se zahradním nábytkem. Nutné vlastní
povlečení a ručníky (možnost zapůjčení za poplatek).
VYBAVENÍ AREÁLU: recepce, restaurace, bar, minimarket, dětský koutek, parkoviště
Apartmán
Termíny:
31.05. - 07.06.
07.06. - 14.06.
14.06. - 21.06.
21.06. - 28.06.
28.06. - 05.07.
05.07. - 12.07.
12.07. - 19.07.
19.07. - 26.07.
26.07. - 02.08.
02.08. - 09.08.*
16.08. - 23.08.*
23.08. - 30.08.
30.08. - 06.09.
06.09. - 13.09.
Apartmány
Bungalovy
MONO 2 MONO 4
BILO 4
TRILO 4 TRILO 6A TRILO 6B
5.990
5.990
5.990
9.190
9.190
9.190
9.190
11.190
11.190
16.290
16.290
9.190
5.990
5.990
7.990
7.990
7.990
11.890
11.890
11.890
11.890
14.190
14.190
23.390
23.390
11.890
7.990
7.990
8.790
8.790
8.790
12.490
12.490
12.490
12.490
14.890
14.890
23.990
23.990
12.490
8.790
8.790
6.790
6.790
6.790
10.190
10.190
10.190
10.190
11.890
11.890
16.890
16.890
10.190
6.790
6.790
STRAVOVÁNÍ: vlastní strava
10.490
10.490
10.490
14.190
14.190
14.190
14.190
16.890
16.890
25.990
25.990
14.190
10.490
10.490
10.190
10.190
10.190
13.590
13.590
13.590
13.590
16.290
16.290
24.990
24.990
13.590
10.190
10.190
Bungalov
• CENA ZAHRNUJE: • nájem apartmánu / bungalovu na 7 nocí • závěrečný úklid (nezahrnuje úklid kuchyňského koutu) • spotřeby (voda, plyn, el.energie) • parkovací místo
pro 1 auto / apartmán (další auta za poplatek) • trezor • služby delegáta • POVINNÉ PŘÍPLATKY: • vratná kauce: +100 € / apartmán / bungalov • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY:
• povlečení: + 10 € / osobu / výměnu • ručníky: + 5 € / osobu / výměnu • plážový servis: + cca 60-70 € (slunečník, lehátko a křeslo) • DOPRAVA AUTOBUSEM: • dospělí:
+ 2.790 Kč, dítě do 10 let: + 2.590 Kč • termíny označené * pouze vlastní doprava
40
www.atlantika.cz / léto 2014
Itálie
Vhodné
pro skupiny
poloostrov Gargáno • Lido del Sole
NÁŠ TIP
Residence PARCO DEL SOLE
POLOHA: příjemný, velice dobře vybavený areál obklopený olivovými háji. Vzdálenost od městečka Lido del Sole cca 1.000 m (možnost využití hotelového mikrobusu - zdarma).
PLÁŽ: nejbližší písečná pláž cca 350 m (přírodní cesta) - menší úseky
volné pláže nebo placená pláž: od 3 € / den (slunečník + 2 lehátka).
UBYTOVÁNÍ: nabízí ubytování buď v klasických hotelových pokojích
s polopenzí nebo v apartmánech bez stravy anebo v apartmánových
pokojích s polopenzí – 2 samostatné pokoje pro 2-4 osoby každý
s vlastním sociálním zařízením, společná vybavená kuchyňka s lednicí pro oba pokoje, společná terasa
VYBAVENÍ REZIDENCE: recepce, denní bar, restaurace, venkovní
bazén, tobogán, hydromasáž, terasa na slunění (včetně lehátek
u bazénu), hřiště pro děti, WiFi (ve vymezených prostorách, zdarma)
SPORTOVNÍ VYŽITÍ: tenisové hřiště (nutné vlastní rakety a tenisová
obuv), stolní tenis
KULTURNÍ VYŽITÍ: zastřešená terasa (možnost večerního posezení,
diskotéka, karaoke), společné barbecue
HOTELOVÉ POKOJE:
2-4 lůžkové pokoje, vlastní soc. zařízení, fén, TV SAT, minilednička, telefon,
trezor, klimatizace (za příplatek)
STRAVOVÁNÍ: polopenze (snídaně – bufet včetně nápojů, večeře – servírovaná, výběr ze 2 prvních a 2 druhých jídel, salátový bufet, servírovaný dezert, nápoje za poplatek)
Termíny:
31.05. - 07.06.
07.06. - 14.06.
14.06. - 21.06.
21.06. - 28.06.
28.06. - 05.07.
05.07. - 12.07.
12.07. - 19.07.
Hotelové
pokoje
Apartm.
pokoje
4.990
4.990
5.990
5.990
5.990
5.990
5.990
5.190
5.190
6.190
6.190
6.190
6.190
6.190
Termíny:
19.07. - 26.07.
26.07. - 02.08.
02.08. - 09.08.*
23.08. - 30.08.
30.08. - 06.09.
06.09. - 13.09.
13.09. - 20.09.
Hotelové
pokoje
Apartm.
pokoje
5.990
5.990
6.390
4.990
4.990
4.990
4.990
6.190
6.190
6.590
5.190
5.190
5.190
5.190
• CENA ZAHRNUJE: • 7x ubytování s polopenzí / osobu • povlečení a ručníky • služby delegáta • SLEVY: • dítě do 2 let:
ZDARMA • dítě 2-9 let: sleva 20% • dítě 9-12 let: sleva 10% • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • klimatizace: + 6 € / pokoj / den •
jednolůžkový pokoj: + 30% • DOPRAVA AUTOBUSEM: • dospělí: + 2.790 Kč, dítě do 10 let: + 2.590 Kč • termíny označené
* pouze vlastní doprava
APARTMÁNY:
typu, BILO pro 4 osoby a TRILO pro 4-6
osob (první ložnice s manželským lůžkem, druhá ložnice s manželských lůžkem
+ palanda. Každá ložnice má vlastní koupelnu). Apartmány mají vlastní soc. zařízení, vybavený kuchyňský kout, TV SAT,
telefon, trezor, terasu, klimatizaci (za příplatek). Nutné vlastní povlečení a ručníky
(možnost zapůjčení povlečení za poplatek).
STRAVOVÁNÍ: vlastní strava, možnost
dokoupení polopenze nebo večeří
Termíny:
31.05. - 07.06.
07.06. - 14.06.
14.06. - 21.06.
21.06. - 28.06.
28.06. - 05.07.
05.07. - 12.07.
12.07. - 19.07.
Apartmány
BILO 4
TRILO 4-6
6.790
6.790
6.790
8.490
8.490
8.490
11.890
8.490
8.490
8.490
10.190
10.190
10.190
13.590
Termíny:
Apartmány
BILO 4
19.07. - 26.07. 11.890
26.07. - 02.08. 11.890
02.08. - 09.08.* 13.590
23.08. - 30.08.
8.490
30.08. - 06.09.
6.790
06.09. - 13.09.
6.790
13.09. - 20.09.
6.790
TRILO 4-6
13.590
13.590
15.290
10.190
8.490
8.490
8.490
• CENA ZAHRNUJE: • nájem apartmánu na 7 nocí • spotřeby (voda, plyn, el. energie) • závěrečný úklid (nezahrnuje úklid kuchyňského koutu) • služby delegáta •
NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • povlečení: + 5 € / osobu / týden (nutné objednat již v ČR) • klimatizace: + 6 € / apartmán / den • DOPRAVA AUTOBUSEM: • dospělí: + 2.790 Kč,
dítě do 10 let: + 2.590 Kč • termíny označené * pouze vlastní doprava
www.atlantika.cz / léto 2014
41
Itálie
poloostrov Gargáno • San Menaio
Hotel PINETA
POLOHA: nedávno rekonstruovaný hotel se nachází v bezprostřední blízkosti staletého piniového háje Pineta Marzini, jednoho
z nejkrásnějšího piniového háje poloostrova Gargano. Je ideální pro
turisty, kteří chtějí prožít dovolenou ve znamení relaxu a v kontaktu
s přírodou.
PLÁŽ: písečná volná pláž cca 350 m anebo mohou hosté využívat
pláž u rezidence Marechiaro cca 1500 m.
UBYTOVÁNÍ: dvoulůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím, fénem,
klimatizací, telefonem, TV, minichladničkou, trezorem, připojením na
internet Wifi. Některé pokoje se nacházejí v sousedící depandanci
hotelu s přilehlým bazénem (vzdálenost od hlavní budovy 15 m).
VYBAVENÍ AREÁLU: recepce, centrum prodeje exkurzí, restaurace, výtah, připojení k internetu WiFi, bazén s vířivkou, půjčovna
kol (za poplatek), parkoviště (150 m. od hotelu).
STRAVOVÁNÍ: kontinentální snídaně formou bufetu, obědy
a večeře výběr z menu, zeleninový a ovocný bufet. Voda k jídlům
je zahrnuta v ceně.
Termíny:
Polopenze
Plná
penze
Termíny:
Polopenze
31.05. - 07.06.
07.06. - 14.06.
14.06. - 21.06.
21.06. - 28.06.
28.06. - 05.07.
05.07. - 12.07.
12.07. - 19.07.
19.07. - 26.07.
5.690
5.990
5.990
5.990
7.990
7.990
7.990
7.990
6.890
7.490
7.490
7.490
9.490
9.490
9.490
9.490
26.07. - 02.08.
02.08. - 09.08.*
09.08. - 16.08.*
16.08. - 23.08.*
23.08. - 30.08.
30.08. - 06.09.
06.09. - 13.09.
13.09. - 20.09.
Plná
penze
7.990
9.490
9.490 11.690
12.990 15.390
12.990 15.390
7.990
9.490
5.690
6.890
5.690
6.890
5.690
6.890
• CENA ZAHRNUJE: • 7 x ubytování s polopenzí anebo s plnou penzí • využívání bazénu • parkování • SLEVY: • 1. dítě na přistýlce do 10,99 let ZDARMA (v období
31.5.-28.6. a 30.8.-20.9.), sleva 70% (v období 28.6.-9.8. a 23.8.-30.8.), sleva 50% (v období 9.8.-23.8.) • 2. dítě do 10,99 let na přistýlce sleva 50 % • osoba nad 11 let na
přistýlce sleva 20% • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY (platba na místě, nutno objednat současně s ubytováním): • postýlka + 5 € za den • pokoj s terasou a lehátky + 10 € za den
v období 19/05 – 12/07 a 30/08 – 27/09, + 15 € za den v období 12/07 – 09/08 a 09/08 – 30/08, + 20 € v období 09/08 – 23/08. • pokoj s balkónem: + 5 € za den v období
19/05 – 12/07 a 30/08 – 27/09, + 10 € za den v období 12/07 – 09/08 a 09/08 – 30/08, + 15 € v období 09/08 – 23/08. • Plážový servis + 8 – 10 € / den (09/08 – 23/08 + 15 €
/ den) • DOPRAVA AUTOBUSEM: • dospělí: + 2.790 Kč, dítě do 10 let: + 2.590 Kč • termíny označené * pouze vlastní doprava
poloostrov Gargáno • Peschici
Villaggio PARCO DEGLI ULIVI
POLOHA: pěkný uzavřený areál plný zeleně, obklopený olivovými
háji, v klidném prostředí u městečka Peschici. Vzdálenost od centra
Peschici cca 1.500 m.
PLÁŽ: písečná pláž, odkud je překrásný výhled na Peschici, cca
200 m
UBYTOVÁNÍ: bungalovy typu MONO pro 2 osoby, BILO pro 3 osoby
a TRILO pro 4 osoby. Bungalovy mají vlastní soc. zařízení, vybavený kuchyňský kout, klimatizaci a verandu. Nutné vlastní povlečení
a ručníky (možnost zapůjčení za poplatek).
VYBAVENÍ AREÁLU: restaurace, bar, pizzerie, bazén (otevřen od
07.06. – 13.09.), dětský koutek, tenisový kurt, volejbalové a fotbalové hřiště, minimarket, animační programy (14.6 – 05.09.), parkoviště
STRAVOVÁNÍ: vlastní strava
Termíny:
MONO 2
BILO 3
TRILO 4
Termíny:
31.05. - 07.06.
07.06. - 14.06.
14.06. - 21.06.
21.06. - 28.06.
28.06. - 05.07.
05.07. - 12.07.
12.07. - 19.07.
6.590
8.690
8.690
12.290
12.290
16.290
16.290
8.090
10.290
10.290
13.890
13.890
17.790
17.790
10.990
13.190
13.190
16.790
16.790
21.590
21.590
19.07. - 26.07.
26.07. - 02.08.
16.08. - 23.08.*
23.08. - 30.08.
30.08. - 06.09.
06.09. - 13.09.
MONO 2
BILO 3
TRILO 4
16.290 17.790 21.590
20.290 22.690 27.190
20.290 22.690 27.190
6.590
8.090 10.990
6.590
8.090 10.990
6.590
8.090 10.990
• CENA ZAHRNUJE: • nájem bungalovu na 7 nocí • spotřeby (voda, plyn, el. energie) • klimatizaci • parkovací místo • služby delegáta • POVINNÉ PŘÍPLATKY: • vratná
kauce: + 50 € / bungalov • závěrečný úklid (nezahrnuje úklid kuchyňského koutu): + 30 € / bungalov • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • povlečení: + 10 € / osobu / výměnu
• ručníky: + 8 € / osobu / výměnu • plážový servis (1 slunečník + 2 lehátka): + 10 € / den • přistýlka: + 70 € / týden (na vyžádání) • DOPRAVA AUTOBUSEM: • dospělí:
+ 2.790 Kč, dítě do 10 let: + 2.590 Kč • termíny označené * pouze vlastní doprava
42
www.atlantika.cz / léto 2014
Itálie
poloostrov Gargáno • Peschici
Residence MONTE PUCCI
POLOHA: rezidence obklopená zelení se nachází na klidném místě
poblíž Peschici. Vzdálenost do historického centra Peschici cca
2 km.
PLÁŽ: písečná pláž, odkud je překrásný výhled na Peschici, cca
100 m
UBYTOVÁNÍ: apartmány typu MONO pro 2-3 osoby, BILO pro 4
osoby a TRILO pro 5-6 osob. Apartmány mají vlastní soc. zařízení,
vybavený kuchyňský kout a terasu. Některé apartmány mají klimatizaci (MONO a BILO). V ceně pobytu je také povlečení (nutné vlastní
ručníky).
VYBAVENÍ AREÁLU: součástí residence je parkoviště. V blízkosti
residence je restaurace, bar, pizzerie a minimarket.
STRAVOVÁNÍ: vlastní strava
Termíny:
MONO 2-3 BILO 4
31.05. - 07.06.
07.06. - 14.06.
14.06. - 21.06.
21.06. - 28.06.
28.06. - 05.07.
05.07. - 12.07.
12.07. - 19.07.
5.190
6.290
6.290
6.890
6.890
9.890
9.890
TRILO 5-6
5.990
7.890
7.390
9.890
7.390
9.890
8.990 11.990
8.990 11.990
12.590 14.790
12.590 14.790
Termíny:
MONO 2-3 BILO 4
19.07. - 26.07.
26.07. - 02.08.
16.08. - 23.08.*
23.08. - 30.08.
30.08. - 06.09.
06.09. - 13.09.
TRILO 5-6
10.990 13.390 16.090
10.990 13.390 16.090
15.890 18.890 23.990
7.690
8.190 10.990
5.190
5.990
7.890
5.190
5.990
7.890
• CENA ZAHRNUJE: • nájem apartmánu na 7 nocí • spotřeby (voda, plyn, el. energie) • povlečení (nutné vlastní ručníky) • služby delegáta • POVINNÉ PŘÍPLATKY: • vratná
kauce: + 100 € / apartmán • závěrečný úklid (nezahrnuje úklid kuchyňského koutu): + 25 € / MONO, + 35 € / BILO, + 40 € / TRILO • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • přistýlka:
+ 2.000 Kč / týden • plážový servis (slunečník + 1 lehátko + 1 křeslo): + 13 € /den • klimatizace: + 70 € / týden (nutné objednat v ČR) • DOPRAVA AUTOBUSEM: • dospělí:
+ 2.790 Kč, dítě do 10 let: + 2.590 Kč • termíny označené * pouze vlastní doprava
poloostrov Gargáno • Peschici / Manacore
Resort Gusmay****
POLOHA: Rozsáhlý komplex Gusmy Resort o rozloze 4 ha leží v lokalitě Manacore, mezi městečky
Peschici a Vieste. Od Peschici je vzdálen 8 km, od Vieste 15 km. Jeho poloha zaručuje návštěvníkům nezapomenutelný pobyt plný klidu a odpočinku. Gusmay Resort je dílem architekta Marcella
D´Olivvy, který vymyslel jeho charakteristický tvar horizontálního oblouku, aby hotel zapadl do okolního prostředí a zároveň všechny pokoje měly stejnou perspektivu směrem k moři.
PLÁŽ: písečná soukromá pláž rezervovaná jen pro hosty resortu, cca 350 m, plážový servis od
druhé řady (slunečník a 2 lehátka)
UBYTOVÁNÍ: Pokoje typu Standard – dvou až čtyřlůžkové pokoje, vlastní sociální zařízení. Pokoje
typu Comfort – dvou až čtyřlůžkové pokoje, většina s výhledem na moře. Všechny pokoje mají
terasu nebo předzahrádku, klimatizaci, minibar, TV/SAT, telefon, fén a trezor
VYBAVENÍ AREÁLU: 3 restaurace, 2 bary (1 je otevřený od 9 do 24 hod, 2. je lounge bar, kde hraje
živá hudba.), 2 tenisové kurty s umělou trávou a multifunkční hřiště, 2 bazény se sladkou vodou,
biberoneria (1/6-15/9) se sterilizátory, ohřívačem lahví, nádobím, mikrovlnou troubou, mixérem,
lednicí, vstup v určených hodinách., za poplatek SPA Pinea – turecké lázně, finská sauna, posilovna, animace a miniklub od 1.6.-15.9.
STRAVOVÁNÍ: kontinentální snídaně formou bufetu, za PŘÍPLATEK obědy nebo večeře formou
bufetu nebo servírované (v závislosti na obsazenosti) včetně nápojů (1/2 vody, 1/2 vína), výběr
z 5-ti teplých a studených předkrmů, 3 prvních a 3 druhých chodů, ovoce, dezert. Na vyžádání
možnost bezlepkové diety.
Termíny:
Standard
Comfort
Termíny:
Standard
Comfort
17.05. - 24.05.*
24.05. - 31.05.*
31.05. - 07.06.
07.06. - 14.06.
14.06. - 21.06.
21.06. - 28.06.
28.06. - 05.07.
05.07. - 12.07.
12.07. - 19.07.
10.490
10.490
10.490
13.990
13.990
13.990
13.990
13.990
13.990
12.790
12.790
12.790
16.390
16.390
16.390
16.390
16.390
16.390
19.07. - 26.07.
26.07. - 02.08.
02.08. - 09.08.*
09.08. - 16.08.*
16.08. - 23.08.*
23.08. - 30.08.
30.08. - 06.09.
06.09. - 13.09.
13.09. - 20.09.
13.990
19.190
23.190
23.190
23.190
13.990
13.990
10.490
10.490
16.390
21.590
25.590
25.590
25.590
16.390
16.390
12.790
12.790
• CENA ZAHRNUJE: • 7x ubytování se snídaní • animace a miniklub 1.6.-15.9. • parkoviště • bazény • WiFi ve společenské místnosti • služby delegáta • SLEVY: • děti do
2,99 let ZDARMA na 3. a 4. lůžku • děti od 3 do 14,99 let na 3. lůžku ZDARMA • děti od 3 do 14,99 let na 4. lůžku sleva 50 % • osoby nad 15 let na 3. a 4. lůžku sleva 25% •
NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • večeře: + 4.090,- Kč / osobu / týden • plná penze (obědy a večeře): + 7.990 Kč / osobu / týden (1.den začíná večeří) • DOPRAVA AUTOBUSEM:
• dospělí: + 2.790 Kč, dítě do 10 let: + 2.590 Kč • termíny označené * pouze vlastní doprava
www.atlantika.cz / léto 2014
43
Itálie
poloostrov Gargáno • Peschici / Sfinale
Residence SFINAL
POLOHA: uzavřený areál, který má nádhernou panoramatickou
polohu přímo nad mořem v borovicovém háji.
Vzdálenost do Peschici i Vieste cca 13 km (spojení zajišťují linkové
autobusy, které jsou v provozu pouze v období od poloviny června
do poloviny září).
PLÁŽ: písečná pláž Sfinale cca 2 km. V ceně pobytu je také plážový
servis (možné využít mikrobus zdarma v období cca od poloviny
června do konce srpna).
Termíny:
31.05. - 07.06.
07.06. - 14.06.
14.06. - 21.06.
21.06. - 28.06.
28.06. - 05.07.
05.07. - 12.07.
12.07. - 19.07.
19.07. - 26.07.
26.07. - 02.08.
02.08. - 09.08.*
09.08. - 16.08.*
16.08. - 23.08.*
23.08. - 30.08.
30.08. - 06.09.
Apartmány
UBYTOVÁNÍ: apartmány typu MONO pro 2-4 osoby (většinou jedno
až dvoupatrová budova). Nebo přízemní vilky typu BILO pro 2 - 5
osob, TRILO pro 4-6 osob a QUADRILO pro 7 osob. Apartmány
i vilky mají vlastní soc. zařízení, vybavený kuchyňský kout, balkon
nebo terasu se zahradním nábytkem. Nutné vlastní povlečení a ručníky (možnost zapůjčení povlečení za poplatek).
Vilky
MONO 2 MONO 2/4 BILO 2/3
BILO 4
BILO 5
TRILO 4 TRILO 6 QUADR.7
4.390
4.390
4.390
4.790
6.090
6.090
6.090
6.090
8.490
11.490
16.290
13.590
8.490
4.390
6.090
6.090
6.090
7.090
9.490
9.490
9.490
9.490
12.590
15.190
20.990
17.890
12.590
6.090
6.790
6.790
6.790
8.490
10.490
10.490
10.490
10.490
13.590
16.290
23.390
19.290
13.590
6.790
7.790
7.790
7.790
9.490
11.890
11.890
11.890
11.890
14.190
17.990
25.690
21.290
14.190
7.790
5.490
5.490
5.490
6.790
9.190
9.190
9.190
9.190
10.890
14.190
20.290
16.590
10.890
5.490
5.490
5.490
5.490
6.090
8.190
8.190
8.190
8.190
10.890
14.190
18.590
16.590
10.890
5.490
9.190
9.190
9.190
11.890
14.190
14.190
14.190
14.190
16.990
21.290
28.390
23.390
16.990
9.190
10.490
10.490
10.490
12.890
15.290
15.290
15.290
15.290
18.990
22.990
30.390
24.690
18.990
10.490
VYBAVENÍ AREÁLU: dva venkovní bazény, vířivka, bar, dětský koutek, ping-pong a minigolf (za poplatek), parkoviště. V blízkosti rezidence je minimarket a restaurace.
STAVOVÁNÍ: vlastní strava
• CENA ZAHRNUJE: • nájem apartmánu na 7 nocí • spotřeby (voda, plny, el.energie) • plážový servis (1 slunečník + 2 lehátka / apartmán) • dopravu mikrobusem na pláž
(pouze v hlavní sezoně) • animační program v partnerské residenci cca 1,5 km vzdálené (červenec – srpen) • parkovací místo pro jedno auto • služby delegáta • POVINNÉ PŘÍPLATKY: • vratná kauce: + 100 € / apartmán • závěrečný úklid (nezahrnuje úklid kuchyňského koutu): + 26 € / MONO, + 36 € / BILO, + 46 € / TRILO, + 57 € / QUADRILO
• NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • povlečení: + 10 € / osobu / výměnu • přistýlka: +1.590 Kč, v termínu 02.- 09.08. 2190 Kč, v termínech od 09.08.- 23.08. 3.090 Kč • parkování
pro druhé auto: + 18 – 40 € / týden • DOPRAVA AUTOBUSEM: • dospělí: 2.790 Kč, dítě do 10 let: + 2.590 Kč • termíny označené * pouze vlastní doprava
poloostrov Gargáno • Peschici / Sfinale
Residence MIRA
POLOHA: rezidence se nachází mezi Peschici
a Vieste. Je vzdálená cca 10 km od každého z nich.
Přízemní vilky se nachází mezi olivovníky a piniemi,
jsou navzájem oddělené zahrádkami, odkud má
každý apartmán vlastní vstup.
PLÁŽ: písečná pláž se skalnatými útesy cca 700 m.
Doprava na pláž zdarma. V ceně pobytu je zahrnut
také plážový servis (do 28.06. – od 23.08.).
UBYTOVÁNÍ: apartmány typu MONO pro 3 a 4
osoby a TRILO pro 5 a 6 osob. Vilky mají vlastní
soc. zařízení, vybavený kuchyňský kout. Nutné
vlastní povlečení a ručníky.
VYBAVENÍ AREÁLU: restaurace, bar, minimarket,
dětský bazén, bazén pro dospělé, tenisové kurty,
dětský koutek, stolní tenis a parkoviště
STRAVOVÁNÍ: vlastní strava
Termíny:
MONO 3 MONO 4 TRILO 5 TRILO 6
Termíny:
24.05. - 31.05.*
31.05. - 07.06.
07.06. - 14.06.
14.06. - 21.06.
21.06. - 28.06.
28.06. - 05.07.
05.07. - 12.07.
12.07. - 19.07.
3.890
4.290
5.290
5.490
3.890
4.290
5.290
5.490
3.890
4.290
5.290
5.490
6.990
9.190
9.890 10.590
6.990
9.190
9.890 10.590
12.090 14.690 15.390 16.490
12.090 14.690 15.390 16.490
13.090 16.690 18.490 19.590
19.07. - 26.07.
26.07. - 02.08.
16.08. - 23.08.*
23.08. - 30.08.
30.08. - 06.09.
06.09. - 13.09.
13.09. - 20.09.
MONO 3 MONO 4 TRILO 5 TRILO 6
13.090
16.690
16.690
12.090
3.890
3.890
3.890
16.690
22.090
22.090
14.690
4.290
4.290
4.290
18.490
23.890
23.890
15.390
5.290
5.290
5.290
19.590
25.690
25.690
16.490
5.490
5.490
5.490
• CENA ZAHRNUJE: • nájem apartmánu na 7 nocí • spotřeby (voda, plyn, el. energie) • plážový servis (slunečník + 2 lehátka): do 28.06. a od 23.08. • služby delegáta •
POVINNÉ PŘÍPLATKY: • vratná kauce: + 100 € / apartmán • závěrečný úklid (nezahrnuje úklid kuchyňského koutu): + 30 € / MONO, + 35 € / • klubová karta + 30 € na osobu
a týden (od 5 let) od 12.7. a do 23.8. • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • plážový servis (slunečník + 2 lehátka): + 50 € / týden (od 29.06. do 17.08.) • klimatizace + 70 € / týden •
DOPRAVA AUTOBUSEM: • dospělí: + 2.790 Kč, dítě do 10 let: + 2.590 Kč • termíny označené * pouze vlastní doprava
44
www.atlantika.cz / léto 2014
Itálie
poloostrov Gargáno • Vieste
Residence GALLO
POLOHA: oblíbená rezidence střední velikosti se skládá z centrální budovy a řadových apartmánů umístěných v jednopatrových blocích. Je situována asi 6 km od
Vieste směrem na Peschici. Apartmány jsou zařízeny velmi jednoduše a jsou vybaveny přípojkou pro satelitní příjem (pronájem TV za poplatek). Jednoduché ubytování za zajímavou cenu. Před rezidencí se nachází zastávka městské autobusové
dopravy (od poloviny června do poloviny září). Možnost využití minibusu do/z Vieste
v určených hodinách za poplatek.
PLÁŽ: volná písečná pláž cca 800 m, plážový servis za poplatek, možnost využití
plážového minibusu v určených hodinách zdarma
UBYTOVÁNÍ: apartmány typu MONO pro 2-4 osoby, BILO pro 4-5 osob a TRILO pro
6 osob. Apartmány mají vlastní soc. zařízení, vybavený kuchyňský kout a verandu.
V ceně pobytu je také povlečení, nutné vlastní ručníky.
VYBAVENÍ AREÁLU: bar s TV, bazén pro dospělé, bazének pro děti, hřiště na
petanque, stolní tenis, dětský koutek, parkoviště. V blízkosti rezidence se nachází
restaurace, pizzerie a obchod.
STRAVOVÁNÍ: vlastní strava
Termíny:
MONO 2 MONO 3 MONO 4
24.05. - 31.05.*
31.05. - 07.06.
07.06. - 14.06.
14.06. - 21.06.
21.06. - 28.06.
28.06. - 05.07.
05.07. - 12.07.
12.07. - 19.07.
19.07. - 26.07.
26.07. - 02.08.
16.08. - 23.08.*
23.08. - 30.08.
30.08. - 06.09.
06.09. - 13.09.
13.09. - 20.09.
4.890
4.890
4.890
4.890
6.490
6.490
6.490
8.990
8.990
11.890
6.490
4.890
4.890
4.890
4.890
BILO 4
BILO 5
TRILO 6
5.190
5.590
7.090
7.590
8.790
5.190
5.590
7.090
7.590
8.790
5.190
5.590
7.090
7.590
8.790
5.190
5.590
7.090
7.590
8.790
6.790
6.990
8.190
8.690 11.890
6.790
6.990
8.190
8.690 11.890
6.790
6.990
8.190
8.690 11.890
9.990 10.490 11.890 12.690 15.590
9.990 10.490 11.890 12.690 15.590
12.890 13.390 15.290 15.790 20.690
6.790
6.990
8.190
8.690 11.890
5.190
5.590
7.090
7.590
8.790
5.190
5.590
7.090
7.590
8.790
5.190
5.590
7.090
7.590
8.790
5.190
5.590
7.090
7.590
8.790
• CENA ZAHRNUJE: • nájem apartmánu na 7 nocí • spotřeby (voda, plyn. el. energie) • povlečení • služby delegáta • POVINNÉ PŘÍPLATKY: • závěrečný úklid (nezahrnuje
úklid kuchyňského koutu): + 20 € / MONO, + 30 € / BILO, + 40 € / TRILO • vratná kauce: + 50 € / apartmán • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • pronájem TV: + 20 € / týden • minibus
do/z Vieste: + cca 3 € / osobu / cestu • DOPRAVA AUTOBUSEM: • dospělí: + 2.790 Kč, dítě do 10 let: + 2.590 Kč • termíny označené * pouze vlastní doprava
poloostrov Gargáno • Vieste
Residence CASANOVA
POLOHA: residence zrekonstruovaná v roce 2006 se nachází asi 2 km od centra Vieste
směrem na Peschici. Je postavena na malém vršku, odkud je nádherný výhled. Všechny
apartmány mají samostatný vchod, jsou moderně a funkčně zařízeny a vybaveny klimatizací
a satelitní TV. Vzhledem ke klidné pozici je ideální pro ty, kteří chtějí o dovolené relaxovat.
PLÁŽ: písek ohraničený skálou cca 400 m od residence
UBYTOVÁNÍ: Bilo pro 3 osoby: obytná místnost s pohovkou a kuchyňským koutem, ložnice, koupelna, veranda. Apartmány Bilo 3 se nacházejí v přízemních zděných bungalovech.
Bilo pro 4 osoby: obytná místnost s rozkládací pohovkou a kuchyňským koutem, ložnice,
koupelna, veranda. Na vyžádání možno apartmán s výhledem na moře. Trilo pro 4 osoby:
obytná místnost s kuchyňským koutem, ložnice, pokojík se 2 lůžky, koupelna, veranda. Quadri pro 6 osob: obytná místnost s kuchyňským koutem, 2 ložnice, pokojík se 2 lůžky, 3 koupelny (vstup z každé ložnice), veranda. Nacházejí se v přízemí v hlavní budově. Ložní prádlo
a ručníky nejsou v ceně.
VYBAVENÍ AREÁLU: parkoviště, dětský koutek, společné barbecue, bazén se skluzavkou,
slunečníky a lehátky, vířivka, víceúčelové hřiště (tenis, mini kopaná), smluvní pláž, pračka
na žetony.
STRAVOVÁNÍ: vlastní strava
Termíny:
BILO 3
BILO 4
TRILO 4 TRILO 5 QUADR 6
31.05. - 07.06.
07.06. - 14.06.
14.06. - 21.06.
21.06. - 28.06.
28.06. - 05.07.
05.07. - 12.07.
12.07. - 19.07.
19.07. - 26.07.
26.07. - 02.08.
02.08. - 09.08.*
09.08. - 16.08.*
16.08. - 23.08.*
23.08. - 30.08.
30.08. - 06.09.
06.09. - 13.09.
13.09. - 20.09.
5.490
5.490
7.990
7.990
11.490
11.490
11.490
11.490
11.490
17.590
23.890
18.490
12.190
5.490
5.490
3.290
6.090
6.090
8.690
8.690
12.890
12.890
12.890
12.890
12.890
19.990
26.590
20.790
13.590
6.090
6.090
3.790
7.090
7.090
9.990
9.990
14.190
14.190
14.190
14.190
14.190
20.990
28.890
22.190
15.890
7.090
7.090
4.590
8.690
8.690
11.490
11.490
15.390
15.390
15.390
15.390
15.390
23.490
31.090
24.390
17.790
8.690
8.690
5.490
9.690
9.690
13.890
13.890
20.090
20.090
20.090
20.090
20.090
25.890
35.190
27.090
21.290
9.690
9.690
6.490
• CENA ZAHRNUJE: • nájem apartmánu na 7 nocí • služby delegáta • POVINNÉ PŘÍPLATKY: • závěrečný úklid (nezahrnuje úklid kuchyňského koutu, klienti uklízejí sami
nebo za příplatek 30 €): + 30 € / quadri, + 20 € / ostatní apartmány • vratná kauce: + 100 € / apartmán • paušální poplatek za týden: +70€ / bilo 3, +75€ / bilo 4, +75€ / trilo
4, +80€ / trilo 5, +100€ / quadri 6; Paušální poplatek zahrnuje: spotřebu vody, plynu, elektřiny, klimatizaci (červenec, srpen), plážový servis (cca červen – září), využívání
bazénu, a multifunkčního hřiště (během dne). • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • ložní prádlo + 7 € / osoba / týden • přistýlka v quadri na vyžádání • DOPRAVA AUTOBUSEM:
• dospělí: + 2.790 Kč, dítě do 10 let: + 2.590 Kč • termíny označené * pouze vlastní doprava
www.atlantika.cz / léto 2014
45
Itálie
poloostrov Gargáno • Vieste
Villaggio LA CANZONE DEL MARE
POLOHA: villaggio vystavěné v mírném svahu přímo u severní
pobřežní promenády Vieste. Historické centrum je vzdáleno cca
1.000 m.
PLÁŽ: písečná pláž přes silnici, cca 40 m.
UBYTOVÁNÍ: apartmány typu MONO pro 2 osoby, BILO pro 4
osoby (max. obsazenost 2 dospělí a 2 děti do 12 let) a TRILO pro 4
osoby. Apartmány mají vlastní soc. zařízení a vybavený kuchyňský
kout. Apartmány typu BILO pro 4 osoby mají verandu. Apartmány
typu MONO pro 2 osoby a TRILO pro 4 osoby mají terasu za příplatek. Nutné vlastní povlečení a ručníky (možnost zapůjčení povlečení za poplatek).
VYBAVENÍ AREÁLU: recepce, restaurace, bar, tenisový kurt, hřiště
na minifotbal, bazén, internet
STRAVOVÁNÍ: vlastní strava
Termíny:
31.05. - 07.06.
07.06. - 14.06.
14.06. - 21.06.
21.06. - 28.06.
28.06. - 05.07.
05.07. - 12.07.
12.07. - 19.07.
MONO 2
BILO 4
TRILO 4
6.290
7.990
8.690
6.290
7.990
8.690
7.490
9.790 10.890
7.490
9.790 10.890
10.990 13.390 13.690
10.990 13.390 13.690
11.690 14.090 16.790
Termíny:
19.07. - 26.07.
26.07. - 02.08.
23.08. - 30.08.
30.08. - 06.09.
06.09. - 13.09.
13.09. - 20.09.
MONO 2
BILO 4
TRILO 4
11.690 14.090 16.790
11.690 14.090 16.790
10.990 13.390 13.690
7.490
9.790 10.890
6.290
7.990
8.690
6.290
7.990
8.690
• CENA ZAHRNUJE: • nájem apartmánu na 7 nocí • POVINNÉ PŘÍPLATKY: • vratná kauce + 100 € za apartmán • týdenní paušální poplatek: + 55 € / MONO 2, + 110 € / BILO
4, TRILO 4 (zahrnuje spotřeby, závěrečný úklid (mimo kuchyňského koutu), parkovací místo, využívání bazénu, animace dle programu (červenec, srpen)) • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • povlečení: + 10 € / osobu / výměnu • parkovací místo + 3 € / auto / den • plážový servis: + cca 10 € / den • příplatek za terasu: + 5% z ceny za nájem apartmánu
• DOPRAVA AUTOBUSEM: • dospělí: + 2.790 Kč, dítě do 10 let: + 2.590 Kč
poloostrov Gargáno • Vieste
Villaggio SABBIADORO
POLOHA: areál s příjemnou rodinnou atmosférou se nachází cca
1 km od historického centra Vieste. Do centra Vás dovede příjemná
pobřežní promenáda. V komplexu je spousta zeleně - rozkvetlé oleandry, pinie, olivovníky, eukalypty a pomerančovníky.
PLÁŽ: široká písečná pláž cca 300 m
UBYTOVÁNÍ: apartmány typu MONO pro 2 osoby, BILO pro 2 – 4
osoby a TRILO pro 4 - 6 osob. Apartmány mají vlastní soc. zařízení,
vybavený kuchyňský kout a terasu. Nutné vlastní povlečení a ručníky
(možnost zapůjčení
povlečení za poplatek).
VYBAVENÍ AREÁLU:
recepce, minibar, minimarket, bazén, dětský
koutek, venkovní sprchy a parkoviště
STRAVOVÁNÍ: vlastní
strava
Termíny:
31.05. - 07.06.
07.06. - 14.06.
14.06. - 21.06.
21.06. - 28.06.
28.06. - 05.07.
05.07. - 12.07.
12.07. - 19.07.
MONO 2
BILO 2
BILO 3-4
TRILO 4
TRILO 5-6
3.990
4.790
5.390
6.190
7.490
5.090
5.790
6.890
8.290 10.490
5.090
5.790
6.890
8.290 10.490
7.190
7.990
9.490 11.690 14.690
7.190
7.990
9.490 11.690 14.690
10.790 12.490 15.590 16.090 17.790
12.990 14.490 15.790 17.790 20.590
Termíny:
19.07. - 26.07.
26.07. - 02.08.
16.08. - 23.08.*
23.08. - 30.08.
30.08. - 06.09.
06.09. - 13.09.
13.09. - 20.09.
MONO 2
BILO 2
BILO 3-4
TRILO 4
TRILO 5-6
12.990 14.490 15.790 17.790 20.590
12.990 14.490 15.790 17.790 20.590
17.190 18.090 19.690 22.990 24.690
5.090
5.790
6.890
8.290 10.490
5.090
5.790
6.890
8.290 10.490
3.990
4.790
5.390
6.190
7.490
3.990
4.790
5.390
6.190
7.490
• CENA ZAHRNUJE: • nájem apartmánu na 7 nocí • služby delegáta • POVINNÉ PŘÍPLATKY: • závěrečný úklid (nezahrnuje úklid kuchyňského koutu, navíc úklid
kuchyňského koutu + 50 €): + 35 € / apartmán • vratná kauce: + 100 € / apartmán • spotřeby (voda, plyn, el. energie), vstup do bazénu (otevřen 13.06. – 14.09.) a parkoviště
(jednorázový poplatek za pobyt): + 40 € / MONO, BILO 2, + 50 € / BILO 4, TRILO (období 31.05. – 07.06., 06.09. – 20.09.), + 70 € / MONO, BILO 2, + 80 € / BILO 4, TRILO
(ostatní termíny) • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • přistýlka: + 1.590 Kč / týden • povlečení: + 10 € / osobu / výměnu • parkování pro druhé auto: + 35 € / týden • plážový servis
(slunečník + 2 lehátka): + 30 € / týden • klimatizace 50 € / týden • malá domácí zvířata 35 € / týden • DOPRAVA AUTOBUSEM: • dospělí: + 2.790 Kč, dítě do 10 let: + 2.590 Kč
• termíny označené * pouze vlastní doprava
46
www.atlantika.cz / léto 2014
Itálie
Itálie - Salento
Torre del´Orso
Otranto
Gallipoli
Salento
Salento, malebný kraj ležící v „podpatku“ italské boty, je dodnes zemědělským krajem a jednou z mála oblastí, dosud nezničených civilizací,
průmyslem a masovým turistickým ruchem. Každého zde na první pohled
zaujme čarokrásné, křišťálově průzračné moře, které je pro své nepopsatelně nádherné barvy přecházející od světle tyrkysové po blankytně modrou po právu přezdíváno jako „Karibik středomoří“. Na východě je poloostrov omýván Jadranským a na západě Jónským mořem, které je mimo
jiné proslulé svými léčebnými účinky (dýchací onemocnění – astma, kožní
choroby - lupenka a ekzémy). Většina zdejších letovisek (Gallipoli, Rivabella, Torre Suda, Santa Maria di Leuca, Otranto, Torre dell´Orso, Torre
Rinalda, San Foca) se těší mezinárodnímu ohodnocení „Bandiera Blu“
(modrá vlajka) udělovanému každoročně právě za čistotu a krásu moře.
Kraj si uchoval svou autentičnost a všude je dodnes cítit tradice, folklór
a pravá středomořská atmosféra.
Salento • Torre Dell´Orso - Jižní Jadran
Villaggio THE VILLAGE***
POLOHA: velmi dobře vybavený resort leží v subtropické zeleni cca 400 m od
pobřeží v letovisku Torre dell´Orso, které je proslulé jednou z nejhezčích pláží jižního Jadranu.
PLÁŽ: překrásná romantická zátoka s bílou písečnou pláží lemovanou piniovým
hájem a vysokými vápencovými útesy bizardních tvarů se nachází cca 400 m od
střediska (zdarma odvoz výletním vláčkem) s možností plážového servisu (zdarma
červen a září).
UBYTOVÁNÍ: velmi pěkné a moderně zařízené apartmány typu MONO pro 2 osoby
a BILO pro 2-4 osoby. Apartmány jsou vybaveny kuchyňským koutem, vlastním soc.
zařízením, klimatizací, TV, trezorem, předzahrádkou nebo terasou se zahradním
nábytkem.
VYBAVENÍ REZIDENCE: vstupní hala s recepcí a barem, restaurace, pizzerie,
supermarket, amfiteátr pro zábavu a večerní animaci, 2 bazény, 2 tenisové kurty, 2
fotbalová hřiště, 2 hřiště na kuželky, dětské hřiště, uzavřené parkoviště.
STRAVOVÁNÍ: vlastní strava
Termíny:
*01.06. - 08.06.
*08.06. - 15.06.
*15.06. - 22.06.
*22.06. - 29.06.
*29.06. - 06.07.
*06.07. - 13.07.
MONO 2 BILO 2/4
5.990
6.990
7.790
9.390
10.290
10.990
8.590
9.750
10.890
12.290
12.990
13.650
Termíny:
MONO 2 BILO 2/4
*13.07. - 27.07. 14.790 18.750
27.07. - 03.08. 17.550 21.450
24.08. - 31.08. 10.990 13.650
31.08. - 14.09.
5.990
8.590
V termínech označených * lze
vyžádat pobyt sobota - sobota.
• CENA ZAHRNUJE: • nájem apartmánu na 7 nocí • spotřeby (voda, plyn, el. energie) • povlečení • klimatizaci • závěrečný úklid (kromě kuchyňského koutu) • plážový
servis na soukromé pláži (pondělí – pátek do 20.06. a do 01.09.) • klubová karta • POVINNÉ PŘÍPLATKY: • pobytová taxa (max. 7 dní): + 1 € / osoba / den, děti do 12 let
neplatí • vratná kauce: + 100 € /apartmán • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • ručníky: + 6 € / osobu / výměnu • postýlka: + 70 € / týden • malá zvířata: + 50 € / týden • DOPRAVA
AUTOBUSEM: • možnost pouze u pobytu sobota – sobota: + 2.990 Kč
www.atlantika.cz / léto 2014
47
Itálie
Salento • Gallipoli - Jónské moře
Residence PORTA D´ORIENTE***
POLOHA: třípatrová rezidence se nachází na jižním okraji městečka Gallipoli, pouhých 50 m od pobřeží Jónského moře a cca 500 metrů od hlavní třídy Corso Roma
s obchody, restauracemi, cukrárnami a nočními podniky
PLÁŽ: cca 150 m od menší písečné zátoky, cca 250 m od dlouhé písečné pláže
s bílým jemným pískem a cca 900 m od soukromé pláže. V období 01.06. – 20.07.
a 24.08. – 14.09. kyvadlová doprava na soukromou pláž a plážový servis zdarma.
UBYTOVÁNÍ: moderně a vkusně zařízené apartmány typu MONO pro 2-4 osoby.
Apartmány jsou vybaveny kuchyňským koutem, vlastním soc. zařízením, TV, balkónkem se zahradním nábytkem (většina s bočním výhled na moře) a klimatizací
(za poplatek).
VYBAVENÍ REZIDENCE: hala s hotelovou recepcí a barem
STRAVOVÁNÍ:
vlastní strava
Období:
MONO 2
MONO 3
MONO 4
*25.05. - 01.06. 4.490
5.100
5.600
*01.06. - 15.06. 6.160
6.750
7.290
*15.06. - 22.06. 6.990
7.690
8.290
*22.06. - 29.06. 9.100
9.900 10.490
*29.06. - 06.07. 11.700 12.390 12.990
*06.07. - 13.07. 12.990 13.750 14.390
*13.07. - 27.07. 16.890 17.550 18.250
*27.07. - 24.08. 23.650 24.300 24.950
24.08. - 31.08. 11.700 12.390 12.990
31.08. - 07.09.
9.100
9.900 10.490
07.09. - 14.09.
4.490
5.100
5.600
*14.09. - 28.09. 3.590
3.890
4.190
V termínech označených * lze
vyžádat pobyt sobota - sobota.
• CENA ZAHRNUJE: • nájem apartmánu na 7 nocí • spotřeby (voda, plyn, el. energie) • plážový servis (1 slunečník a 2 křesílka / apartmán – v období 26.05. - 20.07. a 24.08.
-05.10.) • kyvadlovou dopravu na soukromou pláž (v období 01.06. - 20.07. a 24.08. - 14.09.) • služby delegáta (01.06. - 20.07. a 24.08. - 28.09.) • POVINNÉ PŘÍPLATKY: •
vratná kauce: + 50 € / apartmán / týden • závěrečný úklid: + 32 € / apartmán (možnost vlastního úklidu, bez příplatku) • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • povlečení: + 8 € / osobu
/ výměnu • ručníky: + 8 € / osobu / výměnu • klimatizace: + 10 € / apartmán / den • plážový servis a kyvadlová doprava v termínu 20.07. - 24.08.: + 55 € / týden • garáž: + 45 €
/ týden (nutné nahlásit předem v ck) • DOPRAVA AUTOBUSEM: • možno pouze u pobytu sobota – sobota: + 2.990 Kč
Salento • Gallipoli – Jónské Moře
Residence LIDO DI GALLIPOLI***
POLOHA: moderní jednopatrová rezidence se
nachází v klidné části na jižním okraji městečka Gallipoli, cca 250 m od městské promenády a v docházkové vzdálenosti od centra.
PLÁŽ: cca 200 m od pláže s jemným bílým pískem
a cca 900 m od soukromé pláže s plážovým servisem, která je lehce dosažitelná pravidelnou kyvadlovou dopravou v červnu a září.
UBYTOVÁNÍ: prostorné klimatizované apartmány
typu BILO pro 2-4 osoby a TRILO pro 4-6 osob, které
jsou jsou vybaveny kuchyňským koutem, vlastním
soc. zařízením, klimatizací, TV, zahrádkou (přízemí)
nebo terasou (1. patro) se zahradním nábytkem.
VYBAVENÍ REZIDENCE: garáže, átrium vhodné pro
aerobik
STRAVOVÁNÍ: vlastní strava
Termíny:
do 01.06.
*01.06. - 15.06.
*15.06. - 22.06.
*22.06. - 29.06
*29.06 - 06.07.
*06.07. - 13.07.
*13.07. - 27.07.
BILO 2-4 TRILO 4-6
7.690
8.790
10.800
13.490
14.850
18.790
8.990
10.390
12.790
15.490
16.890
20.890
Termíny:
BILO 2-4 TRILO 4-6
*27.07. - 24.08. 25.650 27.590
24.08. - 31.08 13.490 15.490
31.08. - 07.09. 10.800 12.790
07.09. - 14.09.
5.500
6.990
*od 14.09.
4.790
6.790
V termínech označených * lze
vyžádat pobyt sobota - sobota.
• CENA ZAHRNUJE: • nájem apartmánu na 7 nocí • spotřeby (voda, plyn, el. energie) • plážový servis (1 slunečník a 2 křesílka / apartmán – v období 26.05. - 20.07.
a 24.08.-05.10.) • kyvadlová doprava na soukromou pláž ( v období 01.06. - 20.07. a 24.08. - 14.09.) • služby delegáta (01.06. - 20.07. a 24.08. - 28.09.) • POVINNÉ PŘÍPLATKY: • vratná kauce: + 50 € / apartmán / týden • závěrečný úklid: + 32 € / BILO, 38 € / TRILO (možnost vlastního úklidu, bez příplatku) • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: •
povlečení: + 8 € / osobu / výměnu • ručníky: + 8 € / osobu / výměnu • deky: + 8 € / osoba • klimatizace: + 10 € /apartmán / den • plážový servis a kyvadlová doprava v ostatních
termínech: + 55 € / týden • garáž: + 45 € / týden (nutné nahlásit předem v ck) • malá zvířata: + 50 € • závěrečný úklid: vlastní nebo za příplatek + 32 € / BILO, 38 € / TRILO •
vratná kauce: + 50 € / apartmán • DOPRAVA AUTOBUSEM: • možno pouze u pobytu sobota – sobota: + 2.990 Kč
48
www.atlantika.cz / léto 2014
Itálie
Salento • Torre Specchia - Jižní Jadran
Residence SOLARIS***
POLOHA: velice pěkná rezidence se nachází na klidném místě
v malém letovisku Torre Specchia na pobřeží Jadranského moře,
kde je klientům k dispozici několik barů a supermarket (cca 400
m), větší letovisko San Foca s pobřežní promenádou, kde je více
obchodů se nachází cca 1 km.
PLÁŽ: 10 m, volná písečná pláž ohraničená skalními útesy (přes
pobřežní komunikaci), možnost plážového servisu za příplatek.
UBYTOVÁNÍ: velmi pěkně zařízené apartmány typu MONO MARE
pro 2 osoby v první patře, BILO MARE pro 2-4 osoby v přízemí nebo
prvním patře a BILO RIBO pro 2-4 osoby ve sníženém přízemí. Apartmány jsou vybaveny kuchyňským koutem, vlastním soc. zařízením,
klimatizací, TV, balkonem či terasou se zahradním nábytkem.
VYBAVENÍ REZIDENCE: bazén se slunečníky a lehátky, dětský
koutek, parkoviště.
STRAVOVÁNÍ: vlastní strava
Období:
*01.06. - 15.06.
*15.06. - 29.06.
*29.06. - 06.07.
*06.07 - 13.07.
*13.07. - 20.07.
*20.07. - 27.07.
*27.07. - 03.08.
*03.08. - 10.08.
MONO 2 BILO 2/4 BILO 2/4
MARE
MARE
RIBO
6.990
10.350
11.100
12.290
16.650
21.790
26.290
32.990
10.350
12.950
13.690
15.550
21.790
26.290
36.990
42.550
9.290
11.590
12.290
13.990
19.650
23.650
32.990
37.990
Období:
MONO 2 BILO 2/4 BILO 2/4
MARE
MARE
RIBO
*10.08. - 17.08. 29.890 39.990 35.990
*17.08. - 24.08. 14.490 18.890 16.990
24.08. - 31.08. 10.350 12.950 11.590
31.08. - 07.09.
6.990 10.350 9.290
*07.09. - 21.09. 6.990 10.350 9.290
V termínech označených * lze
vyžádat pobyt sobota - sobota.
• CENA ZAHRNUJE: • nájem apartmánu na 7 nocí • spotřeby (voda, plyn, el. energie) • vstup do bazénu • závěrečný úklid (kromě kuchyňského koutu) • 1 parkovací místo
• POVINNÉ PŘÍPLATKY: • pobytová taxa (max. 7 dní): + 1 € / osoba / den, děti do 12 let neplatí • vratná kauce: + 100 € /apartmán • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • povlečení:
+ 10 € / osobu / výměnu • ručníky: + 10 € / osobu / výměnu • postýlka: + 25 € / týden • klimatizace: + 10 € / den • malá zvířata (na vyžádání): + 70 € / týden • DOPRAVA
AUTOBUSEM: • možnost pouze u pobytu sobota – sobota: + 2.990 Kč
Salento • Otranto - Jižní Jadran
Residence VILLA BELVEDERE***
POLOHA: dvoupatrová rezidence se nachází v klidné části městečka Otranto v panoramatické
pozici s překrásným výhledem na záliv a historické centrum, přímo nad písečnou pláží (cca 20
schodů) a cca 200 m od promenády a historického centra.
PLÁŽ: cca 100 m od pláže s jemným světlým pískem. Pro milovníky potápění a šnorchlování
jsou v okolí i divoké skalní útesy s mořskými jeskyněmi.
UBYTOVÁNÍ: prostorné a komfortně zařízené
apartmány typu BILO pro 3-4 osoby a TRILO pro
4-6 osob. Apartmány jsou vybaveny kuchyňským
koutem, vlastním soc. zařízením, klimatizací, TV,
parkovacím místem nebo garáží, u většiny prostorná terasa se zahradním nábytkem. Apartmány
bez terasy mají velká okna s výhledem na záliv.
VYBAVENÍ REZIDENCE: garáže a uzavřené parkoviště, prádelna, átrium vhodné pro aerobik
STRAVOVÁNÍ: vlastní strava
Období:
BILO 3
BILO 3**
BILO 4
BILO 4**
TRILO 4 TRILO 4** TRILO 6 TRILO 6**
*do 01.06.
7.100
5.690
7.990
6.390
8.590
6.890
9.550
7.650
*01.06. - 15.06. 9.190
7.390
9.850
7.890 11.100 8.850 12.290 9.850
*15.06. - 29.06. 9.850
7.890 10.450 8.390 11.990 9.590 12.890 10.350
*29.06. - 13.07. 11.100 9.990 12.290 11.100 14.450 12.990 15.350 13.850
*13.07. - 27.07. 16.200 14.590 17.590 15.790 20.590 18.550 22.290 20.100
*27.07. - 03.08. 23.650
xxx
26.990
xxx
28.690
xxx
33.750
xxx
*03.08. - 17.08. 30.690
xxx
30.690
xxx
48.990
xxx
48.990
xxx
*17.08. - 24.08. 23.650
xxx
26.990
xxx
28.690
xxx
33.750
xxx
24.08. - 31.08. 11.100
xxx
12.290
xxx
14.450
xxx
15.350
xxx
31.08. - 14.09.
7.690
6.150
8.290
6.650
9.200
7.390
9.850
7.890
*od 14.09.
7.100
5.690
7.990
6.390
8.590
6.890
9.550
7.650
V termínech označených * lze vyžádat pobyt sobota - sobota.
** ceny „LOW COST“: platí do vyprodání kapacity, max. do 28.02.2014
• CENA ZAHRNUJE: • nájem apartmánu na 7 nocí • spotřeby (voda, plyn, el. energie) • parkoviště • POVINNÉ PŘÍPLATKY: • pobytová taxa (max. 7 dní): + 1 € / osoba / den,
děti do 12 let neplatí • závěrečný úklid: + 20 € / BILO, 30 € / TRILO • klimatizace: + 30 € /apartmán / týden • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • povlečení: + 5 € / osobu / výměnu •
ručníky: + 10 € / osobu / výměnu • postýlka: + 5 € / den • malá zvířata: + 40 € • DOPRAVA AUTOBUSEM: • možnost pouze u pobytu sobota – sobota: + 2.990 Kč
www.atlantika.cz / léto 2014
49
Itálie
Itálie - Kampánie
Neapol
Paestum
Ascea Marina Palinuro
Marina di Camerota
KAMPÁNIE
Jihozápadní část italské pevniny s hlavním městem Neapolí je turisticky
významné a vyhledávané pobřeží v blízkosti měst Paestum , Ascea Marina
a Marina di Camerota. Podmanivé přírodní scenérie podél Tyrhénského
pobřeží jsou zde kombinovány s významnými historickými památkami.
Národní park Cilento, Amalfi, Pompeje, Vesuv, Ostrov Capri, Reggia di
Caserta lákají k možným výletům. Ideální klimatické podmínky zde umožňují prožití příjemné dovolené od května do října.
PAESTUM - Jedno z nejnavštěvovanějších míst Kampánie je vyhledávané
a oblíbené pro svá letoviska a prázdninové komplexy. Co dělá Paestum
známé po celé Evropě, je největší starořecký archeologický areál na italské pevnině.
ASCEA MARINA - Ascea je malebné antické městečko postavené vysoko
nad mořem, které nabízí zejména večer kouzelný pohled na krásně osvětlené vykopávky římského města Velia. Toto sídlo bylo oblíbeno římskou
aristokracií, na doporučení lékaře sem zavítali také Cicero nebo Horatius.
MARINA DI CAMEROTA - Marina di Camerota je součástí Národního
parku Cilento a Vallo di Diano. Národní park skýtá spousty přírodních
útvarů, které se vyskytují pouze v této oblasti. Je jedinečnou souhrou přírodní krásy a historických památek.
PALINURO - Palinuro, se svým známým mysem Capo Palinuro, je nazýváno perlou Národního parku Cilento. Jedná se o jednu z částí města
Centola, vzdálené 6 km. Palinuro je oblíbené turistické středisko s čistým
mořem, oceněné Modrou vlajkou.
Fakultativní výlety:
Pompeje a Vesuv, Capri, buvolí farma, Amalfi, lodní výlety, trhy…
Kampánie • Paestum
Residence FLORA
POLOHA: rezidence postavená v roce 2009 se nachází v místní
části Licinella, nedaleko velmi vyhledávané archeologické zóny.
Licinella je část Paesta, kde nechybí typické obchůdky, restaurace a pizzerie.
PLÁŽ: písečná pláž cca 350 m
UBYTOVÁNÍ: moderní apartmány typu BILO pro 4 osoby a typu
TRILO pro 5 a 6 osob. Apartmány mají vlastní soc. zařízení, vybavený kuchyňský kout, TV, balkon a klimatizaci (na vyžádání, za
příplatek)
VYBAVENÍ: recepce, bar, restaurace, bazén (denně do 30.08,
potom pouze o víkendech), podzemní garáže
STRAVOVÁNÍ: vlastní strava
Termíny:
BILO 4
TRILO 5 TRILO 6
31.05. - 07.06.
07.06. - 14.06.
14.06. - 21.06.
21.06. - 28.06.
28.06. - 05.07.
05.07. - 12.07.
12.07. - 19.07.
19.07. - 26.07.
16.08. - 23.08.
23.08. - 30.08.
30.08. - 06.09.
06.09. - 13.09.
13.09. - 20.09.
7.790
7.790
7.790
7.790
14.190
14.190
18.290
18.290
14.190
7.790
6.090
6.090
6.090
8.190
8.190
8.190
8.190
15.290
15.290
19.290
19.290
15.290
8.190
6.490
6.490
6.490
8.490
8.490
8.490
8.490
16.290
16.290
20.290
20.290
16.290
8.490
6.990
6.990
6.990
• CENA ZAHRNUJE: • nájem apartmánu na 7 nocí • spotřeby (voda, plyn, energie) • POVINNÉ PŘÍPLATKY: • vratná kauce: + 30 € / apartmán (závěrečný úklid si klienti
provádí sami, v případě neuklizeného apartmánu nebude kauce vrácena) • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • povlečení a ručníky: + 8 € / osobu / výměnu • klimatizace: + 5 € /
apartmán / den • DOPRAVA: • pouze vlastní
50
www.atlantika.cz / léto 2014
Itálie
Kampánie • Ascea Marina
Villaggio Hotel Residence SOLONE
POLOHA: vzdálenost do centra městečka cca 1 km
PLÁŽ: vzdálenost od pláže z jemného písku cca 250 m
UBYTOVÁNÍ: apartmány typu MONO pro 2 osoby, typu BILO pro 3–5
osob a typu TRILO pro 6 osob mají vlastní soc. zařízení, vybavený
kuchyňský kout, TV, klimatizaci, terasu nebo verandu.
VYBAVENÍ: bazén, bazén pro děti, dvě restaurace, dva bary, pingpong, animační programy v italštině, parkoviště
STRAVOVÁNÍ: vlastní strava
Termíny:
MONO 2
BILO 3
BILO 4
BILO 5
TRILO 6
Termíny:
31.05. - 07.06.*
07.06. - 14.06.
14.06. - 21.06.
21.06. - 28.06.
28.06. - 05.07.
05.07. - 12.07.
12.07. - 19.07.
5.690
5.690
5.690
5.690
8.490
8.490
8.490
6.590
6.590
6.590
6.590
9.390
9.390
9.390
7.390
7.390
7.390
7.390
10.190
10.190
10.190
8.290
8.290
8.290
8.290
11.090
11.090
11.090
9.190
9.190
9.190
9.190
11.990
11.990
11.990
19.07. - 26.07.
26.07. - 02.08.*
23.08. - 30.08.
30.08. - 06.09.
06.09. - 13.09.
13.09. - 20.09.
20.09. - 27.09.
MONO 2
BILO 3
BILO 4
BILO 5
TRILO 6
23.490 24.790 26.090 27.390 28.690
23.490 24.790 26.090 27.390 28.690
23.490 24.790 26.090 27.390 28.690
5.690
6.590
7.390
8.290
9.190
5.690
6.590
7.390
8.290
9.190
5.690
6.590
7.390
8.290
9.190
5.690
6.590
7.390
8.290
9.190
• CENA ZAHRNUJE: • nájem apartmánu na 7 nocí • spotřeby (voda, plyn, el. energie) • klimatizaci • povlečení (bez ručníků) • plážový servis (slunečník, lehátko a plážové
křeslo / apartmán), plážový mikrobus • bazény (31.05. – 21.09.) • POVINNÉ PŘÍPLATKY: • závěrečný úklid: + 20 € / apartmán • DOPRAVA AUTOBUSEM: • + 3.490 Kč
(s přestupem ve Scalee) • příplatek za spojení více termínů: + 550 Kč / osobu • příplatek za místenku: + 200 Kč / osobu • termíny označené * pouze vlastní doprava
Kampánie • Ascea Marina
Residence OLIVETTO A MARE
POLOHA: rezidence se nachází u přímořské promenády městečka
Ascea Marina
PLÁŽ: vzdálenost od pláže z jemného písku cca 20 m
UBYTOVÁNÍ: ve třech vilkách, umístěných v zahradách s olivovníky, se nachází apartmány typu MONO pro 2 osoby a typu BILO pro
4–5 osob (5. lůžko je rozkládací přistýlka). Všechny apartmány mají
vlastní soc. zařízení, vybavený kuchyňský kout, balkon nebo malou
předzahrádku.
VYBAVENÍ: recepce,
WiFi (ve vymezených
prostorách, zdarma),
zastřešená
terasa
s posezením, parkoviště
STRAVOVÁNÍ:
vlastní strava
Termíny:
MONO 2
31.05. - 07.06.*
07.06. - 14.06.
14.06. - 21.06.
21.06. - 28.06.
28.06. - 05.07.
05.07. - 12.07.
8.490
8.490
8.490
11.390
11.390
16.190
BILO 4
BILO 5
10.390 11.490
10.390 11.490
10.390 11.490
15.490 17.290
15.490 17.290
19.990 21.090
Termíny:
MONO 2
12.07. - 19.07.
19.07. - 26.07.
30.08. - 06.09.
06.09. - 13.09.
13.09. - 20.09.
20.09. - 27.09.
16.190
16.190
8.490
8.490
8.490
8.490
BILO 4
BILO 5
19.990 21.090
19.990 21.090
10.390 11.490
10.390 11.490
10.390 11.490
10.390 11.490
• CENA ZAHRNUJE: • nájem apartmánu na 7 nocí • spotřeby (voda, plyn, el. energie) • klimatizaci • povlečení (bez ručníků) • plážový servis (slunečník, lehátko a plážové
křeslo / apartmán), plážový mikrobus • bazény (31.05. – 21.09.) • POVINNÉ PŘÍPLATKY: • závěrečný úklid: + 20 € / apartmán • DOPRAVA AUTOBUSEM: • + 3.490 Kč
(s přestupem ve Scalee) • příplatek za spojení více termínů: + 550 Kč / osobu • příplatek za místenku: + 200 Kč / osobu • termíny označené * pouze vlastní doprava
www.atlantika.cz / léto 2014
51
Itálie
Kampánie • Palinuro
Residence MORFEO
POLOHA: komplex terasovitě uspořádaných samostatných apartmánů se
nachází v centru Palinura
PLÁŽ: kamenitá nebo písečná pláž s oblázky cca 350 m, veřejná nebo soukromá za poplatek
UBYTOVÁNÍ: elegantně a moderně zařízené apartmány typu BILO pro 4
osoby a TRILO pro 5-7 osob mají vlastní soc. zařízení, vybavený kuchyňský
kout, TV a balkon nebo
terasu. Většina apartmánů má výhled na moře
(nelze garantovat).
VYBAVENÍ: recepce,
bar se sluneční terasou
s výhledem na moře,
WiFi (ve vymezených
prostorách, za poplatek)
STRAVOVÁNÍ: vlastní
strava
Termíny:
BILO 4
TRILO 5
TRILO 6
TRILO 7
31.05. - 07.06.
07.06. - 14.06.
14.06. - 21.06.
21.06. - 28.06.
28.06. - 05.07.
05.07. - 12.07.
12.07. - 19.07.
19.07. - 26.07.
26.07. - 02.08.
30.08. - 06.09.
06.09. - 13.09.
13.09. - 20.09.
20.09. - 27.09.
9.990
9.990
9.990
9.990
18.590
18.590
18.590
18.590
18.590
9.990
9.990
9.990
9.990
10.690
10.690
10.690
10.690
19.490
19.490
19.490
19.490
19.490
10.690
10.690
10.690
10.690
11.490
11.490
11.490
11.490
20.690
20.690
20.690
20.690
20.690
11.490
11.490
11.490
11.490
12.490
12.490
12.490
12.490
21.490
21.490
21.490
21.490
21.490
12.490
12.490
12.490
12.490
• CENA ZAHRNUJE: • nájem apartmánu na 7 nocí • spotřeby (voda, plyn, el. energie) • závěrečný úklid • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • povlečení a ručníky: + 15 € / osobu
/ výměnu • klimatizace: + 10 € / den / apartmán • DOPRAVA: • pouze vlastní
Kampánie • Marina di Camerota
Vhodné
pro skupiny
Villaggio ESCA
POLOHA: turistický komplex, který je situovaný v centru městečka Marina di Camerota
PLÁŽ: písečná pláž (místy oblázky) cca 150 m
UBYTOVÁNÍ: zděné bungalovy typu
MONO pro 4 osoby, typu BILO pro 6
osob (kuchyňský kout na terásce) a dřevěné bungalovy typu BILO pro 4-6 osob
(kuchyňský kout na terásce). Bungalovy mají vlastní soc. zařízení, vybavený
kuchyňský kout, SAT TV.
VYBAVENÍ: recepce, pizzerie, bar se
zónou WiFi (za poplatek)
STRAVOVÁNÍ: vlastní strava
Termíny:
31.05. - 07.06.
07.06. - 14.06.
14.06. - 21.06.
21.06. - 28.06.
28.06. - 05.07.
05.07. - 12.07.
12.07. - 19.07.
MONO 4
BILO 4
BILO 6
5.790
6.490
6.490
7.790
6.490
7.790
9.790 11.190
9.790 11.190
11.890 13.590
14.190 16.890
Termíny:
19.07. - 26.07.
26.07. - 02.08.
16.08. - 23.08.
23.08. - 30.08.
30.08. - 06.09.
06.09. - 13.09.
MONO 4
BILO 4
BILO 6
14.190 16.890
15.190 17.890
15.190 17.890
9.790 11.190
5.790
6.490
5.790
6.490
• CENA ZAHRNUJE: • nájem bungalovu na 7 nocí • soukromou pláž s plážovým servisem (1 slunečník + 2 plážová lehátka / bungalov – pouze v období 01.06. - 14.09.)
• POVINNÉ PŘÍPLATKY: • spotřeby (voda, plyn, el. energie): + 20 € / bungalov MONO a BILO 4, + 30 € / bungalov BILO 6 • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • povlečení (bez
ručníků): + 15 € / bungalov / týden • DOPRAVA: • pouze vlastní
52
www.atlantika.cz / léto 2014
Itálie
Kampánie • Marina di Camerota
Villaggio DELLE SIRENE
POLOHA: vzdálenost do centra městečka cca 1.5 km
PLÁŽ: písečná pláž cca 150 m (cesta na pláž vede z kopce, po
schodech)
UBYTOVÁNÍ: apartmány typu MONO pro 2-3 osoby a BILO pro 4
osoby v třípodlažní budově nebo samostatně stojící zděné a dřevěné bungalovy typu BILO pro 4 osoby. Apartmány i bungalovy mají
vlastní soc. zařízení a vybavený kuchyňský kout (apartmány MONO a bungalovy na
venkovní zastřešené terase).
VYBAVENÍ: uzavřený areál
s bazénem, malým fit centrem, barem, volejbalovým
hřištěm, prostorem pro cvičení a parkovištěm
STRAVOVÁNÍ: vlastní strava
Termíny:
Ap.2-4
07.06. - 14.06.
14.06. - 21.06.
21.06. - 28.06.
28.06. - 05.07.
05.07. - 12.07.
12.07. - 19.07.
19.07. - 26.07.
6.790
6.790
6.790
11.890
11.890
18.590
18.590
bungalov bungalov
dřevěný 4 zděný 4
10.190
10.190
10.190
13.590
13.590
21.990
21.990
15.290
15.290
15.290
19.290
19.290
25.390
25.390
Termíny:
Ap.2-4
26.07. - 02.08.
23.08. - 30.08.
30.08. - 06.09.
06.09. - 13.09.
13.09. - 20.09.
20.09. - 27.09.
18.590
15.290
8.490
6.790
6.790
6.790
bungalov bungalov
dřevěný 4 zděný 4
21.990
20.290
11.890
10.190
10.190
10.190
25.390
25.390
16.890
15.290
15.290
15.290
• CENA ZAHRNUJE: • nájem apartmánu / bungalovu na 7 nocí • využití bazénu • závěrečný úklid • plážový servis (jeden slunečník a dvě plážová křesla na apartmán
/ bungalov) • mini fit centrum • POVINNÉ PŘÍPLATKY: • pobytová taxa: + 1,5 € /osobu / pobyt, dítě do 10 let zdarma (taxa je požadována pouze od června do srpna) •
NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • povlečení a ručníky: + 10 € / osobu / výměnu • lehátka na pláži: + 15 € / den • DOPRAVA: • pouze vlastní
Kampánie • Marina di Camerota
Villaggio MACINELLE
POLOHA: vzdálenost do centra městečka cca 150 m
PLÁŽ: písečná pláž cca 50 m
UBYTOVÁNÍ: vkusně zařízené apartmány typu BILO pro 3 osoby
s venkovním kuchyňským koutem a typu BILO 4 a TRILO 5 s vnitřním kuchyňským koutem. Všechny apartmány mají vlastní soc. zařízení a většina terasu s výhledem na moře (nelze garantovat)
VYBAVENÍ: bazén, bar
STRAVOVÁNÍ: vlastní strava
Termíny:
BILO 3
BILO 4
31.05. - 07.06.
07.06. - 14.06.
14.06. - 21.06.
21.06. - 28.06.
28.06. - 05.07.
05.07. - 12.07.
12.07. - 19.07.
9.190
9.190
9.190
9.190
17.590
17.590
17.590
10.190 11.490
10.190 11.490
10.190 11.490
10.190 11.490
18.990 20.290
18.990 20.290
18.990 20.290
TRILO 5
Termíny:
BILO 3
BILO 4
19.07. - 26.07.
26.07. - 02.08.
23.08. - 30.08.
30.08. - 06.09.
06.09. - 13.09.
13.09. - 20.09.
20.09. - 27.09.
22.990
22.990
22.990
9.190
9.190
9.190
9.190
23.690 24.690
23.690 24.690
23.690 24.690
10.190 11.490
10.190 11.490
10.190 11.490
10.190 11.490
TRILO 5
• CENA ZAHRNUJE: • nájem apartmánu na 7 nocí • spotřeby (voda, plyn, el. energie) • závěrečný úklid apartmánu • plážový servis • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • povlečení
a ručníky: + 10 € / osobu / výměnu • DOPRAVA: • pouze vlastní
www.atlantika.cz / léto 2014
53
Itálie - Kalábrie
Praia a Mare
Scalea
Santa Maria del Cedro
Parghelia
Tropea
Cariati Marina

Lamezia Terme
Marina di Zambrone
Capo Vaticano - Ricadi
Badolato
Guardavalle
Marina
KALÁBRIE Kalábrie aneb „Perla Itálie“ jak se jí dnes s oblibou říká, patří k výjimečným krajům Itálie hlavně díky své panenské nedotčené přírodě, průzračně
čistému moři a kouzelným plážím. Kalábrie se rozkládá v nejjižnější části
Itálie, je to převážně hornaté území obklopené z obou stran mořem (Jónským a Tyrhénským) jen na severu sousedí s oblastí Basilicata. Kalábrie
musí zaručeně nadchnout každého, kdo má rád opuštěné písčité zátoky,
skvělou italskou kuchyni nebo nekonečné možnosti v objevování antických
památek. Kalábrie je toho plná. Poznejte i vy tento nádherný kousek Itálie,
kde slunce svítí nejvíce dní v roce a kde najdete nejčistší moře Itálie.
PRAIA A MARE Původně jen rybářská vesnice, je jedno z největších letovisek severní
Kalábrie. Turisty přitahuje především nádherná pláž dlouhá 5 km. Dominantou pobřeží v jižní části městečka je soukromý ostrov Dino, proslulý
krásnými podmořskými jeskyněmi.
SCALEA
Patří mezi největší letoviska jižní Itálie a současně je to jedno z nejstarších
středisek v oblasti Riviera dei Cedri. Symbolem Scaley je strážná věž Torre
Takal postavená v 15. st.
Letecká společnost: Travel Service (SmartWings)
Délka letu z Brna: cca 2 hodiny 30 minut
Odletové dny: úterý - 7 nocí
Parghelia 
Tropea
LETECKY
Z BRNA
Centrem Kalábrie je historické město Tropea,
proslulé zejména krásnými býlími plážemi a čistým mořem. Tropea byla původně založena jako
řecká kolonie. Ve městě najdeme františkánský klášter a normanskou
katedrálu z 12. století. Na skále přímo nad pláží se nachází kostel Santa
Maria dell´Isola. Za návštěvu ovšem stojí také historické centrum s paláci
ze 17. a 18. století. Místní uličky lákají k procházce zejména večer, kdy
zde můžete nakoupit různé suvenýry a nasát místní atmosféru. Zajímavostí této oblasti je jistě i to, že se v okolí Tropey pěstuje kvalitní červená
cibule, známá po celé Itálii. Parghelia je malé městečko na západním
pořeží Kalábrie, které tvoří jedna hlavní ulice s obchůdky a restauracemi.
Vzdálenost od Tropey cca 4 km.
Transfer z letiště: cca 45 minut
Možnosti FAKULTATIVNÍCH VÝLETŮ:
Sicílie – výhled na sopku Etnu – Taormina – celodenní výlet, Liparské ostrovy – celodenní výlet, Stromboli by night – půldenní výlet, Zungri + ochutnávka místních produktů – půldenní výlet, Reggio Calabria + Scilla – celodenní výlet
SANTA MARIA DEL CEDRO
Leží na pobřeží tzv. Cedrové riviéry (Riviera dei Cedri), která své jméno
získala podle cedrů, které se zde díky příznivému podnebí pěstují.
MARINA DI ZAMBRONE Je malé turistické letovisko na západním výběžku pobřeží Tyrhénského
moře v zálivu Golfo di Sant´Eufemia. Nachází se pouhých 5 km severně od
malebného a nejnavštěvovanějšího městečka Kalábrie - Tropea.
CAPO VATICANO - RICADI Jedno z nejkrásnějších míst jižní Itálie, plné zeleně a bílých písčitých
a skalnatých pláží s křišťálově průzračným mořem.
CARIATI MARINA
Starobylé městečko s 3.000 let slavnou minulostí, je situované na vyvýšeném místě, ze kterého je krásný pohled na přístav. Cariati leží uprostřed
Jónského pobřeží mezi Sibari, Rossanem a Crotonem.
BADOLATO
Středověké městečko, se vypíná na kopci nad pobřežím s širokým rozhledem na moře. V současnosti je Badolato zajímavé především okolní
neporušenou přírodou a průzračným mořem.
GURDAVALLE MARINA
Nachází se na pobřeží Jónského moře v krásném zálivu Squillace. Původní
městečko Guardavalle (10 km), má do dnešní doby zachovalé starobylé
centrum s množstvím zajímavých památek a historických budovm.
54
www.atlantika.cz / léto 2014
Itálie
Brno
NÁŠ TIP
Kalábrie • Parghelia
Hotel BAIA TROPEA RESORT****
POLOHA: komplex s hotelovými pokoji a apartmány se nachází na
krásném pobřeží zvaném také Pobřeží Bohů. Nejbližší městečko Parghelia se nachází cca 2 km, historická Tropea cca 4 km.
PLÁŽ: Tyrhénské moře, vzdálenost od soukromé pláže cca 30 – 250 m
(dle polohy jednotlivých částí areálu), pláž je z bílého písku a jemného
štěrku.
UBYTOVÁNÍ: 2 lůžkové pokoje, s možností až dvou přistýlek pro dospělé
osoby, s vlastním soc. zařízením, TV, fénem, barovou ledničkou, klimatizací a balkonem nebo verandou. Prostorné pokoje se nachází ve svahu,
cca 250 m od pláže a nabízí panoramatický výhled na moře.
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
Možnosti obsazení: p
,p
,p
,p
,p
,p
VYBAVENÍ: recepce, restaurace, bar, bazén se slunečníky a lehátky
(limitovaný počet lehátek neodpovídá počtu klientů), bazén s hydromasáží, parkoviště, tenisový kurt, WiFi (ve vymezených prostorách, za
poplatek), animační program (v italském jazyce), miniklub, plážový mikrobus. V celém areálu se platí pouze kartami, které si klient nabíjí přímo
na recepci. Při odjezdu je nevyčerpaná částka vždy vrácena.
STRAVOVÁNÍ: polopenze - kontinentální snídaně formou bufetu, večeře
servírovaná, výběr ze dvou druhů 1. a 2. chodu, ovoce a obloha formou
bufetu, čepovaná minerálka a víno (možnost dokoupení plné penze)
NÁŠ NÁZOR: Příjemný areál s přátelskou atmosférou a výbornou
kuchyní, který je obklopený bohatou zelení, přímo vybízí k relaxaci
a odpočinku. Krásná pláž a čisté moře nadchne zejména rodiny s malými
dětmi, blízkost kouzelného města Tropea zase uvítají milovníci historie. Doporučujeme všem, kteří chtějí strávit klidnou dovolenou
stranou rušných turistických center.
dítě
t
do 12 le
MA
ZDAnR
vy
í vč. stra
ubytová
ZE POLOPEN
é
Vhodn
iny
d
o
r
pro
tmi
ě
s d
Odlety z Brna
Termíny:
17.06. - 24.06.
24.06. - 01.07.
01.07. - 08.07.
08.07. - 15.07.
15.07. - 22.07.
22.07. - 29.07.
29.07. - 05.08.
05.08. - 12.08.
12.08. - 19.08.
19.08. - 26.08.
26.08. - 02.09.
02.09. - 09.09.
09.09. - 16.09.
16.09. - 23.09.
počet
nocí
1. a 2.
osoba
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
15.990
16.990
17.490
17.490
17.490
17.490
17.990
17.990
17.990
17.990
16.990
16.790
16.490
15.990
přistýlka
1. dítě
2-12 let
2. dítě
2-12 let
3. a 4.
dospělá os.
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
11.990
12.490
12.990
12.990
12.990
12.990
12.990
12.990
12.990
12.990
12.990
12.790
12.490
11.990
13.990
14.490
14.990
14.990
14.990
14.990
14.990
14.990
14.990
14.990
14.990
14.790
14.490
13.990
• CENA ZAHRNUJE: • 7x ubytování s polopenzí / osobu • letenku Brno – Lamezia Terme – Brno, transfer do místa pobytu a zpět • letištní a bezpečnostní taxy, palivový
příplatek • plážový servis (slunečník, lehátko a křeslo / pokoj) • klimatizaci • služby delegáta • SLEVY na 3. a 4. lůžku (viz ceník): • 1. dítě od 2 do 12 let: ubytování
a strava ZDARMA (od 2 let platí letenku včetně tax a paliva 8.990 Kč) • dítě do 2 let bez nároku na místo v letadle a služby platí knihovací poplatek 990 Kč • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • plná penze: + 1.100 Kč / osobu / týden (kontinentální snídaně formou bufetu, oběd a večeře servírované, výběr ze dvou druhů 1. a 2. chodu, ovoce a obloha
formou bufetu, čepovaná minerálka a víno)
www.atlantika.cz / léto 2014
55
Itálie
Kalábrie • Praia a Mare
Residence SPORTING CLUB
POLOHA: nově postavený komplex je umístěný na panoramatickém
místě s výhledem na záliv Policastro, kterému dominuje ostrov Dino.
Vzdálenost do centra městečka s krásnými pobřežními promenádami
a obchody je cca 500 m.
PLÁŽ: vzdálenost od pláže z hrubého písku a oblázků cca 800 m, možnost využití plážového minibusu v určených hodinách zdarma.
UBYTOVÁNÍ: luxusní prostorné apartmány typu BILO pro 4-5 osob, typu
TRILO pro 6 osob a dvoupodlažní DUPLEX pro 8 osob mají vlastní soc.
zařízení, vybavený kuchyňský kout, LCD TV, klimatizaci,
trezor, fén a velkou terasu se
zahradním nábytkem.
VYBAVENÍ: recepce, bazén,
bar s terasou, amfiteátr, otevřený i uzavřený prostor pro
cvičení, dětský koutek, WiFi
(ve vymezených prostorách,
zdarma), parkoviště
STRAVOVÁNÍ:
vlastní strava
Termíny:
31.05. - 07.06.*
07.06. - 14.06.
14.06. - 21.06.
21.06. - 28.06.
28.06. - 05.07.
05.07. - 12.07.
12.07. - 19.07.
BILO 4
BILO 5
TRILO 6 DUPLEX
6.390
7.190
8.290
6.390
7.190
8.290
7.490
8.490
9.890
7.490
8.490
9.890
7.490
8.490
9.890
12.490 14.090 16.190
12.490 14.090 16.190
10.190
10.190
12.190
12.190
12.190
19.590
19.590
Termíny:
19.07. - 26.07.
26.07. - 02.08.*
23.08. - 30.08.
30.08. - 06.09.
06.09. - 13.09.
13.09. - 20.09.
20.09. - 27.09.
BILO 4
BILO 5
TRILO 6 DUPLEX
14.990 16.990 20.290 24.190
14.990 16.990 20.290 24.190
15.990 18.090 21.590 25.790
7.590
8.690 10.090 12.390
6.590
7.390
8.390 10.390
6.590
7.390
8.390 10.390
6.590
7.390
8.390 10.390
• CENA ZAHRNUJE: • nájem apartmánu na 7 nocí • spotřeby (voda, plyn, el. energie) • klimatizaci • povlečení (bez ručníků) • plážový servis (slunečník, lehátko a plážové
křeslo / apartmán BILO a TRILO, 2 slunečníky / DUPLEX – pouze v období 07.06.-20.09.), plážový mikrobus • POVINNÉ PŘÍPLATKY: • závěrečný úklid: + 50 € / apartmán
(nezahrnuje úklid kuchyňského koutu, lze za příplatek + 15 €) • vratná kauce: + 100 € / apartmán • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • ručníky: + 5 € / osobu / výměnu • dětská
postýlka: + 70 € /týden • DOPRAVA AUTOBUSEM: • + 3.490 Kč (s přestupem ve Scalee) • příplatek za spojení více termínů: + 550 Kč / osobu • příplatek za místenku:
+ 200 Kč / osobu • termíny označené * pouze vlastní doprava
Kalábrie • Scalea
Residence LA PLAYA
POLOHA: apartmány se nachází
přímo v centru města, vedle
slavné strážné věže Torre Talao.
Vzdálenost do historického centra cca 300 m.
PLÁŽ: dlouhá pláž s jemným
a hrubým pískem cca 100 m, na
začátku pláže se nachází skály
UBYTOVÁNÍ: apartmány typu
BILO pro 6 osob (všechny v 1.
poschodí) mají vlastní soc. zařízení, vybavený kuchyňský kout,
TV a balkon
STRAVOVÁNÍ: vlastní strava
Termíny:
BILO 6
31.05. - 07.06.*
07.06. - 14.06.
14.06. - 21.06.
21.06. - 28.06.
28.06. - 05.07.
05.07. - 12.07.
12.07. - 19.07.
19.07. - 26.07.
26.07. - 02.08.*
23.08. - 30.08.
30.08. - 06.09.
06.09. - 13.09.
13.09. - 20.09.
20.09. - 27.09.
5.190
5.190
7.190
7.190
9.490
9.490
10.990
10.990
13.190
13.190
10.990
7.190
5.190
3.990
• CENA ZAHRNUJE: • nájem apartmánu na 7 nocí • spotřeby (voda, plyn, el. energie) • POVINNÉ PŘÍPLATKY: • vratná kauce za apartmán: + 50 € / apartmán • závěrečný
úklid: + 15 € / apartmán • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • klimatizace: + 10 € / apartmán / den • DOPRAVA AUTOBUSEM: • + 3.490 Kč • příplatek za spojení více termínů:
+ 550 Kč / osobu • příplatek za místenku: + 200 Kč / osobu • termíny označené * pouze vlastní doprava
56
www.atlantika.cz / léto 2014
Itálie
Kalábrie • Scalea
PARCO DI GIOVANNI
POLOHA: vzdálenost do centra města cca 500 m, v blízkosti rezidence se nachází obchod, restaurace, bar a trhy
PLÁŽ: dlouhá pláž s jemným a hrubým pískem a kamínky cca
150 m, na začátku pláže se nachází skály
UBYTOVÁNÍ: jednoduše zařízené apartmány typu BILO pro 2-5 osob
mají vlastní soc. zařízení,
vybavený kuchyňský kout
a balkon. Jsou umístěné
v tříposchoďové budově
s vyvýšeným přízemím.
V objektu se nachází také
nehlídané parkoviště.
STRAVOVÁNÍ: vlastní
strava
Termíny:
BILO 5
Termíny:
BILO 5
07.06. - 14.06.
14.06. - 21.06.
21.06. - 28.06.
28.06. - 05.07.
05.07. - 12.07.
12.07. - 19.07.
7.190
7.190
7.190
8.990
8.990
10.890
19.07. - 26.07.
26.07. - 02.08.*
23.08. - 30.08.
30.08. - 06.09.
06.09. - 13.09.
13.09. - 20.09.
10.890
10.890
10.890
7.190
7.190
6.390
• CENA ZAHRNUJE: • nájem apartmánu na 7 nocí • POVINNÉ PŘÍPLATKY: • spotřeby (voda, plyn, el. energie), závěrečný úklid: + 25 € / apartmán / týden, + 40 € / apartmán
/ 2 týdny • DOPRAVA AUTOBUSEM: • + 3.490 Kč • příplatek za spojení více termínů: + 550 Kč / osobu • příplatek za místenku: + 200 Kč / osobu • termíny označené * pouze
vlastní doprava
Kalábrie • Santa Maria del Cedro
Hotel a residence GANDHI****
POLOHA: komplex zrenovovaných apartmánů a hotelových pokojů se nachází
přímo v centru letoviska Santa Maria del Cedro
PLÁŽ: pláž s jemným a hrubým pískem cca 200 m
UBYTOVÁNÍ: 2-4 lůžkové hotelové pokoje s vlastním soc. zařízením, TV, telefonem,
klimatizací. Některé pokoje mají malý balkon nebo terasu. Apartmány typu BILO pro
4 osoby a TRILO pro 6 osob mají vlastní soc. zařízení, vybavený kuchyňský kout, TV,
klimatizaci a balkon nebo terasu.
VYBAVENÍ: restaurace, bar, TV místnost, bazén, parkoviště
Termíny:
31.05. - 07.06.*
07.06. - 14.06.
14.06. - 21.06.
21.06. - 28.06.
28.06. - 05.07.
05.07. - 12.07.
12.07. - 19.07.
19.07. - 26.07.
26.07. - 02.08.*
23.08. - 30.08.
30.08. - 06.09.
06.09. - 13.09.
13.09. - 20.09.
20.09. - 27.09.
Hotelové pokoje
polopenze
plná p.
7.390
7.390
7.390
7.390
8.590
8.590
8.590
11.390
11.390
11.390
7.390
7.390
7.390
7.390
8.590
8.590
8.590
8.590
9.990
9.990
9.990
14.190
14.190
14.190
8.590
8.590
8.590
8.590
STRAVOVÁNÍ: apartmány – vlastní strava, hotelové pokoje – polopenze nebo plná penze (snídaně: kontinentální bufet, oběd nebo večeře: servírovaná, výběr ze 2 prvních a ze 2 druhých jídel,
čepovaná voda a víno)
Termíny:
31.05. - 07.06.*
07.06. - 14.06.
14.06. - 21.06.
21.06. - 28.06.
28.06. - 05.07.
05.07. - 12.07.
12.07. - 19.07.
Apartmány
BILO 4
TRILO 6
6.390
6.390
6.390
6.390
9.190
9.190
9.190
7.190
7.190
7.190
7.190
9.990
9.990
9.990
Termíny:
19.07. - 26.07.
26.07. - 02.08.*
23.08. - 30.08.
30.08. - 06.09.
06.09. - 13.09.
13.09. - 20.09.
20.09. - 27.09.
Apartmány
BILO 4
TRILO 6
14.690 15.490
14.490 15.490
9.190
9.990
6.390
7.190
4.490
5.290
4.490
5.290
4.490
5.290
• Hotelové pokoje: • CENA ZAHRNUJE: • 7x ubytování v hotelu s polopenzí nebo plnou penzí / osobu • klimatizaci • POVINNÉ PŘÍPLATKY • klubová karta:
+ 15 € / osobu / týden (plážový servis – slunečník a 2 lehátka / apartmán, animační program 01.06. - 14.09., bazén 01.06. - 14.09.). Děti do 4 let klubovou kartu neplatí. •
NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • dětská postýlka: + 50 € / týden • SLEVY na 3. a 4. lůžku: • dítě do 4 let: ZDARMA • děti 4-12 let: 1.690 Kč / týdenní pobyt s polopenzí, 2.390 Kč
/ týdenní pobyt s plnou penzí • dospělí: sleva 30% •
• APARTMÁNY: • CENA ZAHRNUJE: • nájem apartmánu na 7 nocí • POVINNÉ PŘÍPLATKY: • spotřeby (voda, plyn, el. energie): + 10 € / osobu / týden • klubová karta:
+ 15 € / osobu / týden (plážový servis – slunečník a 2 lehátka / apartmán, animační program 01.06. - 14.09., bazén 01.06. - 14.09.). Děti do 4 let klubovou kartu neplatí. •
vratná kauce za apartmán: + 50 € / apartmán • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • dětská postýlka: + 50 € / týden • polopenze: + 20 € / osobu / den, + 10 € / dítě do 12 let / den
• plná penze: + 25 € / osobu / den, + 15 € / dítě do 12 let / den • DOPRAVA AUTOBUSEM: • + 3.490 Kč • příplatek za spojení více termínů: + 550 Kč / osobu • příplatek za
místenku: + 200 Kč / osobu • termíny označené * pouze vlastní doprava
www.atlantika.cz / léto 2014
57
Itálie
Kalábrie • Marina di Zambrone
Villaggio IL CALABRIANO
POLOHA: komplex apartmánů se nachází na krásném pobřeží nazývaném Pobřeží
Bohů, cca 500 m od centra Marina di Zambrone a cca 9 km od města Tropea
PLÁŽ: bílá písečná pláž cca 80 m
UBYTOVÁNÍ: apartmány typu
BILO pro 4 osoby a TRILO pro
4-6 osob s vlastním soc. zařízením, vybaveným kuchyňským koutem, TV, WiFi, trezorem a verandou
VYBAVENÍ: bar, minimarket,
animační programy v červenci
a srpnu, soukromá pláž s plážovým servisem, parkoviště
STRAVOVÁNÍ: vlastní strava
Termíny:
BILO 4
TRILO 4 TRILO 5 TRILO 6
31.05. - 07.06.*
07.06. - 14.06.
14.06. - 21.06.
21.06. - 28.06.
28.06. - 05.07.
05.07. - 12.07.
12.07. - 19.07.
23.08. - 30.08.
30.08. - 06.09.
06.09. - 13.09.
13.09. - 20.09.
20.09. - 27.09.
12.090
12.090
12.090
12.090
16.590
16.590
16.590
16.590
16.590
12.090
12.090
12.090
12.890
12.890
12.890
12.890
18.490
18.490
18.490
18.490
18.490
12.890
12.890
12.890
14.690
14.690
14.690
14.690
20.390
20.390
20.390
20.390
20.390
14.690
14.690
14.690
16.590
16.590
16.590
16.590
22.190
22.190
22.190
22.190
22.190
16.590
16.590
16.590
• CENA ZAHRNUJE: • nájem apartmánu na 7 nocí • spotřeby (voda, plyn, el. energie) • plážový servis (slunečník, lehátko a plážové křeslo / apartmán) • POVINNÉ PŘÍPLATKY: • závěrečný úklid: + 50 € / apartmán • vratná kauce za apartmán: + 50 € / apartmán • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • klimatizace: + 50 € / apartmán / týden •
DOPRAVA AUTOBUSEM: • + 3.690 Kč • příplatek za spojení více termínů: + 550 Kč / osobu • příplatek za místenku: + 200 Kč / osobu • termíny označené * pouze vlastní
doprava
Kalábrie • Marina di Zambrone
Villaggio BAIA DI ZAMBRONE
POLOHA: velmi pěkný komplex obklopený zelení se nachází na tzv.
Pobřeží Bohů, cca 4 km od centra Marina di Zambrone a cca 9 km od
města Tropea
PLÁŽ: vzdálenost od bílé písečné pláže s kamínky cca 100 - 350 m (dle
polohy jednotlivých apartmánů)
UBYTOVÁNÍ: apartmány typu MONO pro 2 osoby, BILO pro 4 a TRILO
pro 6 osob s vlastním soc. zařízením, vybaveným kuchyňským koutem
a verandou se zahradním nábytkem. Některé apartmány mají kuchyňský kout na kryté verandě.
VYBAVENÍ: bazén, bar, minimarket, amfiteátr pro animační programy
v červenci a srpnu, tenisový kurt, parkoviště, restaurace vedle villaggia
STRAVOVÁNÍ: vlastní strava
Termíny:
07.06. - 14.06.
14.06. - 21.06.
21.06. - 28.06.
28.06. - 05.07.
05.07. - 12.07.
12.07. - 19.07.
19.07. - 26.07.
26.07. - 02.08.*
02.08. - 09.08.*
23.08. - 30.08.
30.08. - 06.09.
06.09. - 13.09.
MONO 2
BILO 4
TRILO 6
5.890
6.790
7.690
5.890
6.790
7.690
5.890
6.790
7.690
8.490
9.890 10.790
8.490
9.890 10.790
8.490
9.890 10.790
14.190 15.590 22.290
14.190 15.590 22.290
14.190 15.590 22.290
8.490
9.890 10.790
5.890
6.790
7.690
5.890
6.790
7.690
• CENA ZAHRNUJE: • nájem apartmánu na 7 nocí • plážový slunečník / apartmán • POVINNÉ PŘÍPLATKY: • klubová karta: + 15 € / osobu, dítě do 12 let zdarma (spotřeba
energií, závěrečný úklid, bazén, animační program v italštině 01.07. - 31.08.) • vratná kauce za apartmán: + 50 € / apartmán • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • povlečení: + 6 €
/ výměnu • ručníky: + 4 € / výměnu • plážový servis (od 01.07. - 31.08.): + 50 € / apartmán / týden (slunečník, lehátko a plážové křeslo) • tenisový kurt: + 10 € / hodinu •
DOPRAVA AUTOBUSEM: • + 3.690 Kč • příplatek za spojení více termínů: + 550 Kč / osobu • příplatek za místenku: + 200 Kč / osobu • termíny označené * pouze vlastní
doprava
58
www.atlantika.cz / léto 2014
Itálie
Kalábrie • Capo Vaticano - Ricadi
Villaggio MARCO POLO
POLOHA: areál se nachází poblíž nádherné pláže Riaci (Ricadi –
Canta Domenica), na jednom z nejkrásnějších míst Capo Vaticana,
cca 2 km od města Tropea. Komplex zasazený do zeleně citronovníků a pomerančovníků je vybudován ve svahu s panoramatickým
výhledem.
PLÁŽ: vzdálenost od pláže s bílým pískem a skalními útesy cca 50
- 350 m (dle polohy jednotlivých částí areálu)
UBYTOVÁNÍ: apartmány typu MONO pro 3 osoby, BILO pro 4
osoby a TRILO pro 5 osob s vlastním soc. zařízením a vybaveným
kuchyňským koutem. Apartmány typu MONO mají malou verandu.
VYBAVENÍ: recepce, bar, restaurace, bazén, tenisový kurt, fotbalové hřiště, obchod, amfiteátr
STRAVOVÁNÍ: vlastní strava
Termíny:
MONO 3
BILO 4
TRILO 5
Termíny:
31.05. - 07.06.*
07.06. - 14.06.
14.06. - 21.06.
21.06. - 28.06.
28.06. - 05.07.
05.07. - 12.07.
12.07. - 19.07.
6.990
6.990
6.990
8.290
8.290
11.190
11.190
8.190
8.190
8.190
10.190
10.190
14.890
14.890
9.990
9.990
9.990
10.990
10.990
17.090
17.090
19.07. - 26.07.
26.07. - 02.08.*
23.08. - 30.08.
30.08. - 06.09.
06.09. - 13.09.
13.09. - 20.09.
20.09. - 27.09.
MONO 3
BILO 4
TRILO 5
11.190 14.890 17.090
15.090 18.790 21.790
11.190 14.890 17.090
6.990
8.190
9.990
6.990
8.190
9.990
6.990
8.190
9.990
6.990
8.190
9.990
• CENA ZAHRNUJE: • nájem apartmánu na 7 nocí • spotřeby (voda, plyn, el. energie) • využití bazénu • plážový servis (do 30.06. a od 01.09.) • POVINNÉ PŘÍPLATKY: •
závěrečný úklid: + 35 € / apartmán • vratná kauce za apartmán: + 100 € / apartmán • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • povlečení: + 8 € / osobu / výměnu • ručníky: + 8 € / osobu /
výměnu • přistýlka: + 10 € / osobu / den • plážový servis (01.07.-31.08.): + 70 € / apartmán / týden (slunečník a 2 křesla) • DOPRAVA AUTOBUSEM: • + 3.690 Kč • příplatek
za spojení více termínů: + 550 Kč / osobu • příplatek za místenku: + 200 Kč / osobu • termíny označené * pouze vlastní doprava
Kalábrie • Capo Vaticano - Ricadi
Villaggio Residence OLD RIVER
POLOHA: nedávno postavený komplex se nachází
cca 2 km od centra jedné z částí města Ricadi
(Torre Ruffa) a cca 7 km od města Tropea
PLÁŽ: vzdálenost od pláže s bílým pískem,
kamínky a skalními útesy cca 250 m
UBYTOVÁNÍ: apartmány typu BILO pro 4 osoby
a TRILO pro 4 osoby (s možností dvou přistýlek,
za příplatek) s vlastním soc. zařízením, vybaveným
kuchyňským koutem, verandou nebo balkonem se
zahradním nábytkem
VYBAVENÍ: bar, restaurace s typickou kalábrijskou kuchyní, bazén s hydromasáží, společenská
místnost s TV, tenisový kurt, WiFi (ve vymezených
prostorách, za poplatek), fotbalové hřiště, stolní
tenis, dětské hřiště, malý amfiteátr na animační
programy, parkoviště
STRAVOVÁNÍ: vlastní strava
Termíny:
BILO 4
TRILO 4
Termíny:
BILO 4
TRILO 4
Termíny:
BILO 4
TRILO 4
31.05. - 07.06.*
07.06. - 14.06.
14.06. - 21.06.
21.06. - 28.06.
28.06. - 05.07.
6.990
6.990
6.990
8.290
8.290
8.190
8.190
8.190
10.190
10.190
05.07. - 12.07.
12.07. - 19.07.
19.07. - 26.07.
26.07. - 02.08.*
23.08. - 30.08.
11.190
11.190
11.190
15.090
11.190
14.890
14.890
14.890
18.790
14.890
30.08. - 06.09.
06.09. - 13.09.
13.09. - 20.09.
20.09. - 27.09.
6.990
6.990
6.990
6.990
8.190
8.190
8.190
8.190
• CENA ZAHRNUJE: • nájem apartmánu na 7 nocí • spotřeby (voda, plyn, el. energie) • využití bazénu • POVINNÉ PŘÍPLATKY: • závěrečný úklid (nezahrnuje úklid
kuchyňského koutu): + 30 € / apartmán • vratná kauce za apartmán: + 100 € / apartmán • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • povlečení (bez ručníků): + 10 € / osobu / výměnu
(povinná týdenní výměna) • ručníky: + 10 € / osobu / výměnu (povinná výměna 2x do týdne) • přistýlka (5., 6. lůžko v apartmánu TRILO): + 10 € / osobu / den • plážový
servis: + 10 € / apartmán / den (slunečník a 2 lehátka) • DOPRAVA AUTOBUSEM: • + 3.690 Kč • příplatek za spojení více termínů: + 550 Kč / osobu • příplatek za místenku:
+ 200 Kč / osobu • termíny označené * pouze vlastní doprava
www.atlantika.cz / léto 2014
59
Itálie
Kalábrie • Capo Vaticano - Ricadi
Hotel BORGO DI RIACI****
POLOHA: vzdálenost do centra jedné z částí města Ricadi cca
1 km a cca 2 km od města Tropea. Hotel má panoramatickou
polohu s překrásným výhledem na pláž Baia di Riaci.
PLÁŽ: v bezprostřední blízkosti pláže s bílým pískem a skalnatými útesy
UBYTOVÁNÍ: elegantně a vkusně zařízené 2-4 lůžkové pokoje
s vlastním soc. zařízením, TV, telefonem, trezorem, fénem,
barovou ledničkou, klimatizací a balkonem
VYBAVENÍ: restaurace, bar, parkoviště
STRAVOVÁNÍ: polopenze nebo plná penze (snídaně - kontinentální bufet, oběd nebo večeře - servírovaná, výběr z menu,
obloha a ovoce formou bufetu, 0,5 l vody a 0,25 l vína / osobu).
Termíny:
polopenze
plná p.
31.05. - 07.06.*
07.06. - 14.06.
14.06. - 21.06.
21.06. - 28.06.
28.06. - 05.07.
05.07. - 12.07.
12.07. - 19.07.
19.07. - 26.07.
26.07. - 02.08.*
23.08. - 30.08.
30.08. - 06.09.
06.09. - 13.09.
13.09. - 20.09.
20.09. - 27.09.
10.290
10.290
10.290
13.290
13.290
13.290
13.290
13.290
18.490
18.490
18.490
10.290
10.290
10.290
11.590
11.590
11.590
14.590
14.590
14.590
14.590
14.590
19.790
19.790
19.790
11.590
11.590
11.590
• CENA ZAHRNUJE: • 7x ubytování s polopenzí nebo plnou penzí v hotelu / osobu • klimatizaci • plážový servis (slunečník a 2 lehátka / pokoj - do 12.06. a od 10.09. ) •
POVINNÉ PŘÍPLATKY: • klubová karta (12.06. – 10.09.): + 20 € / osobu / týden, + 10 € / dítě 4-10 let / týden (plážový servis – slunečník a 2 lehátka / pokoj, aerobik, kanoe,
yoga, miniclub) • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • pokoj s výhledem na moře: + 35 € / osobu / týden • dětská postýlka: + 10 € / den • SLEVY na 3. a 4. lůžku: • 1. dítě do 4
let: ZDARMA • dítě 4-10 let: sleva 50% • dospělí: sleva 30% • DOPRAVA AUTOBUSEM: • + 3.690 Kč • příplatek za spojení více termínů: + 550 Kč / osobu • příplatek za
místenku: + 200 Kč / osobu • termíny označené * pouze vlastní doprava
Kalábrie • Capo Vaticano - Ricadi
Residence LA FATTORIA
POLOHA: rezidence se nachází na místě plném zeleně, cca 1 km
od centra jedné z částí města Ricadi (Torre Ruffa) a cca 7 km od
města Tropea
PLÁŽ: vzdálenost od malé pláže s bílým pískem a skalními útesy
cca 300 m, rozsáhlá pláž Tono cca 1 km, klientům k dispozici mikrobus (v určených hodinách, zdarma)
UBYTOVÁNÍ: apartmány typu MONO pro 2 osoby, BILO pro 4
osoby a TRILO pro 6 osob s vlastním soc. zařízením, vybaveným
kuchyňským koutem (u apartmánů MONO na kryté terase), balkonem nebo terasou.
VYBAVENÍ: bar, bazén, parkoviště
STRAVOVÁNÍ: vlastní strava
Termíny:
31.05. - 07.06.*
07.06. - 14.06.
14.06. - 21.06.
21.06. - 28.06.
28.06. - 05.07.
05.07. - 12.07.
12.07. - 19.07.
MONO 2
BILO 4
TRILO 6
6.090
7.290
8.590
6.090
7.290
8.590
6.090
7.290
8.590
8.090
9.290 11.090
8.090
9.290 11.090
8.090
9.290 11.090
12.990 14.290 16.190
Termíny:
19.07. - 26.07.
26.07. - 02.08.*
23.08. - 30.08.
30.08. - 06.09.
06.09. - 13.09.
13.09. - 20.09.
20.09. - 27.09.
MONO 2
BILO 4
TRILO 6
12.990 14.290 16.190
15.490 16.390 17.690
15.490 16.390 17.690
8.090
9.290 11.090
6.090
7.290
8.590
3.690
4.490
5.690
3.690
4.490
5.690
• CENA ZAHRNUJE: • nájem apartmánu na 7 nocí • spotřeby (voda, plyn, el. energie) • využití bazénu (31.05. – 20.09.) • plážový servis (slunečník, plážové křeslo)
a mikrobus v určených hodinách (obojí do 14.09.) • závěrečný úklid • POVINNÉ PŘÍPLATKY: • vratná kauce za apartmán: + 25 € / apartmán • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: •
povlečení (bez ručníků): + 8 € / osobu / výměnu • klimatizace: + 5 € / apartmán / den • DOPRAVA AUTOBUSEM: • + 3.690 Kč • příplatek za spojení více termínů: + 550 Kč /
osobu • příplatek za místenku: + 200 Kč / osobu • termíny označené * pouze vlastní doprava
60
www.atlantika.cz / léto 2014
Itálie
Kalábrie • Capo Vaticano - Ricadi
Villaggio EDEN
POLOHA: areál obklopený tropickými rostlinami se nachází cca 1 km od centra jedné
z částí města Ricadi a cca 9 km od města Tropea
PLÁŽ: vzdálenost od jedné z nejkrásnějších pláží oblasti Capo Vaticano „Baia di
Groticelle“ cca 40 m (bílý písek)
UBYTOVÁNÍ: apartmány typu BILO pro 4 osoby a TRILO pro 6 osob s vlastním soc.
zařízením, vybaveným kuchyňským koutem,
TV SAT, ventilátorem a verandou. Apartmány
nemají výhled na moře.
VYBAVENÍ: recepce, bazén s hydromasáží,
2 bary, restaurace s terasou s výhledem na
Sicilské pobřeží, minimarket, miniklub, animační programy, ping-pong, parkoviště, WiFi
(ve vymezených prostorách, za poplatek)
STRAVOVÁNÍ: vlastní
dokoupení polopenze)
strava
(možnost
Termíny:
BILO 4
TRILO 4
Termíny:
BILO 4
TRILO 4
31.05. - 07.06.*
07.06. - 14.06.
14.06. - 21.06.
21.06. - 28.06.
28.06. - 05.07.
05.07. - 12.07.
12.07. - 19.07.
9.090
9.090
18.690
18.690
20.190
20.190
20.190
10.990
10.990
23.190
23.190
24.290
24.290
24.290
19.07. - 26.07.
26.07. - 02.08.*
23.08. - 30.08.
30.08. - 06.09.
06.09. - 13.09.
13.09. - 20.09.
20.09. - 27.09.
21.790
21.790
21.790
18.690
18.690
9.090
9.090
26.190
26.190
26.190
23.190
23.190
10.990
10.990
• CENA ZAHRNUJE: • nájem apartmánu na 7 nocí • spotřeby (voda, plyn, el. energie) • povlečení (bez ručníků) • trezor na recepci • POVINNÉ PŘÍPLATKY: • závěrečný
úklid: + 30 € / apartmán • plážový servis (slunečník a dvě plážová křesla / apartmán), kánoe (30 minut denně), ping-pong (1 hodina): + 15 € / osobu / týden • vratná kauce
za apartmán: + 100 € / apartmán • Eden Card: + 1 € / apartmán – aktivace karty, se kterou se platí v komplexu v baru a restauraci • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • ručníky:
+ 5 € / osobu / výměnu • polopenze: + 140 € / osobu / týden, + 70 € / děti 3-12 let / týden (snídaně: kontinentální, večeře: servírovaná - výběr z menu) • prádelna: + 4 € / 1
praní • WiFi: + 2 € / den • DOPRAVA AUTOBUSEM: • + 3.690 Kč • příplatek za spojení více termínů: + 550 Kč / osobu • příplatek za místenku: + 200 Kč / osobu • termíny
označené * pouze vlastní doprava
Kalábrie • Cariati Marina
Villaggio VACELLERO RESORT
POLOHA: komplex obklopený zelení se nachází cca 1,5 km od města
Cariati Marina. Od pláže ho dělí pouze piniový lesík.
PLÁŽ: vzdálenost od písečné pláže cca 150 m
UBYTOVÁNÍ: přízemní bungalovy typu TRILO pro 4 osoby s vlastním
soc. zařízením, vybaveným kuchyňským koutem, malou terasou a klimatizací
VYBAVENÍ: bazén, restaurace,
bar, tenisové kurty, basketbalové a fotbalové hřiště, diskotéka na pláži (červenec, srpen)
STRAVOVÁNÍ: vlastní strava
(možnost
dokoupení
polopenze)
Termíny:
TRILO 4
01.06. - 08.06.
08.06. - 15.06.
15.06. - 22.06.
22.06. - 29.06.
29.06. - 06.07.
06.07. - 13.07.
13.07. - 20.07.
20.07. - 27.07.
27.07. - 03.08.
24.08. - 31.08.
31.08. - 07.09.
07.09. - 14.09.
14.09. - 21.09.
21.09. - 28.09.
9.590
12.590
12.590
12.590
16.390
16.390
16.390
20.890
20.890
20.890
8.890
8.890
8.890
8.890
• CENA ZAHRNUJE: • nájem bungalovu na 7 nocí (neděle – neděle) • spotřeby (voda, plyn, el. energie) • závěrečný úklid • klimatizaci (15.06. – 31.08.) • plážový servis •
POVINNÉ PŘÍPLATKY: • vratná kauce za apartmán: + 100 € / apartmán • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • povlečení (bez ručníků): + 8 € / osobu / výměnu • klimatizace: + 7 €
/ bungalov / den (do 15.06. a od 31.08.) • polopenze: + 17 € / osobu / den, + 12 € / děti do 12 let / den (snídaně: kontinentální bufet, večeře: servírovaná - výběr z menu,
minerálka a víno) • DOPRAVA : • pouze vlastní
www.atlantika.cz / léto 2014
61
Itálie
Kalábrie • Badolato
Residence Club AQUILIA RESORT
POLOHA: moderní a velmi dobře udržovaný komplex se
nachází cca 800 m od centra městečka Badolato
PLÁŽ: vzdálenost od pláže z hrubšího bílého písku a oválných kamínků cca 100 – 200 m (dle polohy jednotlivých apartmánů)
UBYTOVÁNÍ: apartmány typu BILO pro 3 osoby a TRILO pro
6 osob s vlastním soc. zařízením, vybaveným kuchyňským
koutem, terasou a klimatizací (za příplatek). Apartmány BILO
jsou postavené v r. 2010, komfortně zařízené, mají navíc TV
a nachází se blíže k moři, cca 100 m.
VYBAVENÍ: recepce, 2 bazény, restaurace, bar, tenisový kurt,
fotbalové hřiště, malé fitness centrum, parkoviště
STRAVOVÁNÍ: vlastní strava (možnost dokoupení polopenze
nebo plné penze)
Termíny:
BILO 3
TRILO 6
Termíny:
BILO 3
TRILO 6
31.05. - 07.06.*
07.06. - 14.06.
14.06. - 21.06.
21.06. - 28.06.
28.06. - 05.07.
05.07. - 12.07.
12.07. - 19.07.
7.890
7.890
7.890
7.890
11.090
11.090
16.890
19.07. - 26.07.
26.07. - 02.08.*
23.08. - 30.08.
30.08. - 06.09.
06.09. - 13.09.
13.09. - 20.09.
20.09. - 27.09.
16.890
16.890
16.890
11.090
7.890
5.490
5.490
• CENA ZAHRNUJE: • nájem apartmánu na 7 nocí • spotřeby (voda, plyn, el. energie) • klubovou kartu od 31.05. - 20.09. (využití bazénů, tenisový kurt, hřiště, fitness
centrum, kanoe a vodní šlapadla) • POVINNÉ PŘÍPLATKY: • závěrečný úklid: + 20 € / apartmán • plážový servis: + 20 € / apartmán / týden (slunečník a 2 lehátka) • vratná
kauce za apartmán: + 50 € / apartmán • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • povlečení (bez ručníků): + 8 € / osobu / výměnu • ručníky: + 12 € / osobu / výměnu • klimatizace: + 5 € /
apartmán / den • dětská postýlka: + 50 € / týden • polopenze: + 15 € / osobu / den, + 8 € / děti do 12 let / den (snídaně a večeře formou kontinentálního bufetu) • plná penze:
+ 20 € / osobu / den, + 12 € / děti do 12 let / den (snídaně, oběd a večeře formou kontinentálního bufetu) • DOPRAVA AUTOBUSEM: • + 3.890 Kč • příplatek za spojení více
termínů: + 550 Kč / osobu • příplatek za místenku: + 200 Kč / osobu • termíny označené * pouze vlastní doprava
Kalábrie • Guardavalle Marina
Villaggio FARO PUNTA STILO
POLOHA: turistický komplex obklopený tropickou zelení se nachází cca 300 m od centra
městečka
PLÁŽ: areál leží přímo u soukromé pláže z bílého hrubšího písku, vstup do moře kamenitý
(vzdálenost cca 30 - 100 m dle polohy jednotlivých apartmánů)
UBYTOVÁNÍ: bungalovy typu MONO pro 3 osoby, BILO pro 4 a apartmány TRILO pro
5 a 6 osob (všechny jsou jednoduše zařízené, vhodné pro nenáročné klienty) s vlastním
soc. zařízením, vybaveným kuchyňským koutem a terasou (kuchyňský kout může být i na
zastřešené terase)
VYBAVENÍ: restaurace, bar, pizzerie, minimarket,
dětský kout, bazén, bazén pro děti, tenisové kurty,
animační programy v červenci a srpnu (v italštině)
STRAVOVÁNÍ: vlastní strava (možnost dokoupení
polopenze)
Termíny:
MONO 3
BILO 4
TRILO 5 TRILO 6
Termíny:
MONO 3
BILO 4
TRILO 5 TRILO 6
31.05. - 07.06.*
07.06. - 14.06.
14.06. - 21.06.
21.06. - 28.06.
28.06. - 05.07.
05.07. - 12.07.
12.07. - 19.07.
3.690
3.690
4.790
4.790
6.590
8.190
8.190
4.290
4.290
5.690
5.690
7.890
9.690
9.690
4.890
5.190
4.890
5.190
6.290
6.590
6.290
6.590
8.590
8.790
10.290 10.590
10.290 10.590
19.07. - 26.07.
26.07. - 02.08.*
23.08. - 30.08.
30.08. - 06.09.
06.09. - 13.09.
13.09. - 20.09.
20.09. - 27.09.
8.190
10.590
6.590
2.890
2.690
2.690
2.690
9.690
11.790
7.890
3.290
2.990
2.990
2.990
10.290 10.590
13.290 14.090
8.590
8.790
3.990
4.090
3.590
3.890
3.590
3.890
3.590
3.890
• CENA ZAHRNUJE: • nájem apartmánu na 7 nocí • spotřeby (voda, plyn, el. energie) • klubovou kartu: využití bazénů (25.05. – 15.09.), všechna hřiště (do 29.06. a od
31.08.) • animační program (15.06. – 07.09.) • POVINNÉ PŘÍPLATKY: • závěrečný úklid: + 10 € / apartmán • plážový servis: + 15 € / apartmán / týden (slunečník a 2 plážová
křesla) • vratná kauce za apartmán: + 25 € / apartmán • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • polopenze v restauraci: + 16 € / osobu / den, + 10 € / děti do 10 let / den (snídaně:
kontinentální bufet, večeře: servírovaná - výběr ze 2 prvních a 2 druhých jídel, příloha a ovoce formou bufetu, 0,5 l čepované minerálky) • povlečení (bez ručníků): + 3 €
/ osobu / výměnu • tenisové kurty: + 10 € / hodinu, + 15 € / hodinu večer • DOPRAVA AUTOBUSEM: • + 3.890 Kč • příplatek za spojení více termínů: + 550 Kč / osobu •
příplatek za místenku: + 200 Kč / osobu • termíny označené * pouze vlastní doprava
62
www.atlantika.cz / léto 2014
Itálie
Itálie - Sardínie a Sicílie
Portorosa
Isola Rosa
San Saba
Taormina
Sciacca
Giorgini Naxos
Sicílie
Golfo Aranci
Catania
Sardínie
Santa
Margherita
di Pula
SARDÍNIE
Krásný Středomořský ostrov Sardinie patří sice k Itálii, ale je úplně jiný,
než celé italské pobřeží. Ne nadarmo jsou místní pláže považovány za
nejkrásnější v Evropě. Sardinie je nejobdivovanější pro své moře, které
je až neskutečně průzračné s bohatým podmořským životem. Z tohoto
důvodu se Smaragdové pobřeží nazývá smaragdové a Sardinii se říká
„Karibik Středozemí”. Celé pobřeží ostrova, je lemováno překrásnými plážemi, které jsou přerušovány většími či menšími skalnatými úseky.
Letovisko Isola Rosa – malebné turistické městečko s přístavem ležící
poblíž zálivu Asinara na severozápadě Sardinie. Je strategickým výchozím bodem pro výlety k historickým a archeologickým památkám, stejně
jako do nejznámějších turistických lokalit severu Sardinie. Pobřeží je tvořeno charakteristickými plážemi s jemným bílým pískem, které protínají
útesy z červené žuly, přecházející v kontrastu s průzračným, smaragdově
zbarveným mořem až do rudých odstínů. Je ideálním místem pro rodiny
s dětmi, které ocení minimální vzdálenost ubytování jak od pláže, tak i od
jeho centra, které nabízí sportovní vyžití a veškeré služby pro strávení příjemné dovolené. Děti uvítají návštěvu aquaparku (bývá otevřen zejména
červenec-srpen).
Villasimius
SICÍLIE
Sicílie je největším ostrovem ve Středomoří. Díky svému podnebí, které
umožňuje koupání a slunění od května do října, je nazývána „ostrovem
Slunce. Symbolem ostrova je dosud největší činná sopka v Evropě – Etna.
Sicílie uchvátí každého nejen svým překrásně čistým mořem a pěknými
plážemi, ale i množstvím cenných antických památek.
Taormina – Giordini Naxos - jedno z nejmalebnějších měst Itálie. Již
francouzský spisovatel Maupassant napsal, že toto místo je obrazem, na
kterém najdete vše, co bylo na Zemi stvořeno pro potěchu oka, duše a fantazie.
Portorosa - Růžový přístav – je moderní, sympatické přímořské letovisko
s uměle vyrobenými kanály a jedním z největších přístavů na Sicílii.
Catania - druhé největší a nejmodernější město s antickou minulostí leží
přímo na úpatí Etny a je ideálním výchozím bodem pro výlety po Sicílii.
Sardínie • Isola Rossa
Apartmány SPIAGGIA
POLOHA: částečně zrenovované byty situované ve
dvoupatrových rezidencích v klidné oblastní rozprostírající se v okolí pláže Spiaggia Lunga a útesů, cca
250 m do centra letoviska Isola Rossa.
PLÁŽ: 50 - 250 m od písečné pláže se skalními útesy
APARTMÁNY: byty s kompletně vybaveným kuchyňským koutem, koupelnou a WC, dvorkem, balkónem
nebo verandou, TV.
Typ B (Bilo 2 osoby): obývací pokoj s vybaveným
kuchyňským koutem, ložnice s manželskou postelí,
koupelna s WC.
Typ B1 (Bilo 4 osoby): obývací pokoj s vybaveným
kuchyňským koutem a rozkládací dvoulůžkovou pohovkou, ložnice s manželskou postelí, koupelna s WC.
Typ C (Trilo 4 osoby): obývací pokoj s vybaveným
kuchyňským koutem, ložnice s manželskou postelí,
pokoj se 2 lůžky (možno i palanda), koupelna s WC.
Typ C1 (Trilo 6 osob): obývací pokoj s vybaveným
kuchyňským koutem a rozkládací dvoulůžkovou pohovkou, ložnice s manželskou
postelí, pokoj se 2 lůžky (možno i palanda), koupelna s WC.
Typ D (Quadri 6-8 osob): obývací pokoj s kk a rozkládací jedno či dvoulůžkovou
pohovkou, ložnice s manželskou postelí, 2 pokoje vždy se 2 lůžky (možno i palandy),
koupelna s WC.Typ D1 (Quadri 6-8 osob): obývací pokoj s kk a rozkládací jedno či
dvoulůžkovou pohovkou, ložnice s manželskou postelí, 2 pokoje vždy se 2 lůžky
(možno i palandy), 2 koupelny s WC.
VYBAVENÍ: v blízkosti apartmánů je k dispozici klientům tenisový kurt, fotbalové
hřiště, potápěčské centrum, pronájem lodí
STRAVOVÁNÍ: vlastní strava
Období:
B
B1
C
C1
D
D1
do 31.05.
31.05. - 14.06.
14.06. - 28.06.
28.06. - 12.07.
12.07. - 02.08.
02.08. - 09.08.
09.08. - 23.08.
23.08. - 30.08.
30.08. - 06.09.
06.09. - 13.09.
od 13.09.
2.890
3.990
7.190
10.890
12.190
12.790
18.790
9.990
7.190
3.990
2.890
3.190
4.390
7.790
11.390
12.690
14.290
19.990
10.990
7.790
4.390
3.190
3.690
5.290
9.290
13.190
15.390
15.790
23.550
12.490
9.290
5.290
3.690
4.490
5.890
10.590
15.390
16.650
16.990
24.890
13.490
10.590
5.890
4.490
5.290
6.690
11.590
17.390
18.390
18.690
28.990
15.190
11.590
6.690
5.290
7.290
9.990
12.990
19.790
17.100
24.990
34.990
18.990
12.990
9.990
7.290
• CENA ZAHRNUJE: • nájem apartmánu na 7 nocí (sobota – sobota, na vyžádání libovolný den nástupu, min. pobyt 7 nocí) • parkovací místo • POVINNÉ PŘÍPLATKY: •
vratná kauce za apartmán: + 100€/apartmán / týden • spotřeby (voda, plyn, el. energie): + 30 € /osoba / pobyt, neplatí děti do 6 let • závěrečný úklid: + 40 € / typ B, + 50 €
/ typ C, + 55 € / typ D, + 60 € / typ D1 • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • povlečení a ručníky: + 10 € / osobu / výměnu • dětská postýlka: + 20 € / týden • pračka: + 25 € / týden •
DOPRAVA: • pouze vlastní, možnost zajištění letenek z Prahy (cca 8.000 Kč + 2.500 Kč transfery z letiště na ubytování a zpět)
www.atlantika.cz / léto 2014
63
Itálie
Sardínie • Isola Rossa
Apartmány MARE SPIAGGIA
POLOHA: příjemné apartmány se nacházejí v malebném letovisku Isola Rossa, které disponuje supermarkety, butiky, bary, restauraci, disco clubem s živou hudbou, rybárnou a dalšími
obchody.
PLÁŽ: 15 – 200 m dvě písečné pláže se skalními útesy s možností pronájmu slunečníků
a lehátek.
Období:
B
B1
C
C1
C2
do 31.05.
31.05. - 14.06.
14.06. - 21.06.
21.06. - 28.06.
28.06. -12.07.
12.07. - 02.08.
02.08. - 09.08.
09.08. - 23.08.
23.08. - 30.08.
30.08. - 06.09.
06.09. - 13.09.
od 13.09.
5.150
6.950
9.100
9.900
13.490
16.890
18.790
22.690
13.690
9.990
5.610
5.150
5.550
7.490
9.590
10.490
14.490
17.890
20.550
24.290
14.990
10.490
6.100
5.550
5.850
8.950
12.550
13.650
16.590
19.800
24.490
26.890
18.490
13.650
6.490
5.850
6.490
9.690
13.950
15.290
17.390
20.700
25.890
28.590
19.990
15.290
7.200
6.490
9.290
12.790
17.650
18.990
21.490
25.39
30.990
34.290
23.190
18.990
9.890
9.290
APARTMÁNY: standardně zařízené apartmány s výhledem na moře jsou situované ve dvoupatrových rezidencích v centru letoviska s verandou nebo balkonem, TV.
Typ B (Bilo 2 osoby): obývací pokoj s vybaveným kuchyňským koutem, ložnice s manželskou
postelí, koupelna s WC.
Typ B1 (Bilo 4 osoby): obývací pokoj s vybaveným kuchyňským koutem a rozkládací dvoulůžkovou pohovkou, ložnice s manželskou postelí, koupelna s WC.
Typ C (Trilo 4 osoby): obývací pokoj s vybaveným kuchyňským koutem, ložnice s manželskou postelí, pokoj se 2 lůžky (možno i palanda), koupelna s WC.
Typ C1 (Trilo 6 osob): obývací pokoj s vybaveným kuchyňským koutem a rozkládací dvoulůžkovou pohovkou, ložnice s manželskou postelí, pokoj se 2 lůžky (možno i palanda), koupelna
s WC.
Typ C2 (Trilo 6 osob): obývací
pokoj s vybaveným kuchyňským
koutem a rozkládací dvoulůžkovou pohovkou, ložnice s manželskou postelí, pokoj se 2 lůžky
(možno i palanda), 2 koupelny
s WC.
VYBAVENÍ: v blízkosti apartmánů máte k dispozici tenisové
kurty, fotbalové hřiště, potápěčské centrum, pronájem lodí
STRAVOVÁNÍ: vlastní strava
• CENA ZAHRNUJE: • nájem apartmánu na 7 nocí (sobota - sobota, na vyžádání libovolný den nástupu, min. pobyt 7 nocí) • parkovací místo (u rezidence Della Tore) •
POVINNÉ PŘÍPLATKY: • vratná kauce za apartmán: + 100€/apartmán / týden • spotřeby (voda, plyn, el. energie): + 30 € /osoba / pobyt, neplatí děti do 6 let • závěrečný
úklid: + 40 € / typ B, + 50 € / typ C, + 55 € / typ D, + 60 € / typ D1 • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • povlečení a ručníky: + 10 € / osobu / výměnu • dětská postýlka: + 20 € / týden
• pračka: + 25 € / týden • DOPRAVA: • pouze vlastní, možnost zajištění letenek z Prahy (cca 8.000 Kč + 2.500 Kč transfery z letiště na ubytování a zpět)
Sardínie • Isola Rossa
Residence DELLA TORRE
POLOHA: oblíbený komplex jednopatrových rezidencí cca 300 m do malebného letoviska
Isola Rossa, které disponuje supermarkety, butiky, bary, restauraci, disco clubem s živou
hudbou, rybárnou a dalšími obchody.
PLÁŽ: 200 m od písečné pláže se skalními útesy
Období:
B
B1
C
C1
C2
do 31.05.
31.05. - 14.06.
14.06. - 21.06.
21.06. - 28.06.
28.06. -12.07.
12.07. - 02.08.
02.08. - 09.08.
09.08. - 23.08.
23.08. - 30.08.
30.08. - 06.09.
06.09. - 13.09.
od 13.09.
5.150
6.950
9.100
9.900
13.490
16.890
18.790
22.690
13.690
9.990
5.610
5.150
5.550
7.490
9.590
10.490
14.490
17.890
20.550
24.290
14.990
10.490
6.100
5.550
5.850
8.950
12.550
13.650
16.590
19.800
24.490
26.890
18.490
13.650
6.490
5.850
6.490
9.690
13.950
15.290
17.390
20.700
25.890
28.590
19.990
15.290
7.200
6.490
9.290
12.790
17.650
18.990
21.490
25.39
30.990
34.290
23.190
18.990
9.890
9.290
APARTMÁNY: velice pěkně zařízené apartmány se nacházejí v nově postavených jednopatrových řadových vilkách, disponujících prostornou verandou nebo předzahrádkou, TV.
Typ B (Bilo 2 osoby): obývací pokoj s vybaveným kuchyňským koutem, ložnice s manželskou
postelí, koupelna s WC.
Typ B1 (Bilo 4 osoby): obývací pokoj s vybaveným kuchyňským koutem a rozkládací dvoulůžkovou pohovkou, ložnice s manželskou postelí, koupelna s WC.
Typ C (Trilo 4 osoby): obývací pokoj s vybaveným kuchyňským koutem, ložnice s manželskou postelí, pokoj se 2 lůžky (možno i palanda), koupelna s WC.
Typ C1 (Trilo 6 osob): obývací pokoj s vybaveným kuchyňským koutem a rozkládací dvoulůžkovou pohovkou, ložnice s manželskou postelí, pokoj se 2 lůžky (možno i palanda), koupelna
s WC.
Typ C2 (Trilo 6 osob): obývací
pokoj s vybaveným kuchyňským koutem a rozkládací
dvoulůžkovou pohovkou, ložnice s manželskou postelí,
pokoj se 2 lůžky (možno
i palanda), 2 koupelny s WC.
VYBAVENÍ: v blízkosti apartmánů je k dispozici klientům
tenisový kurt, fotbalové hřiště,
potápěčské centrum, pronájem lodí
STRAVOVÁNÍ: vlastní strava
• CENA ZAHRNUJE: • nájem apartmánu na 7 nocí (sobota - sobota, na vyžádání libovolný den nástupu, min. pobyt 7 nocí) • parkovací místo • POVINNÉ PŘÍPLATKY: •
vratná kauce za apartmán: + 100€/apartmán / týden • spotřeby (voda, plyn, el. energie): + 30 € /osoba / pobyt, neplatí děti do 6 let • závěrečný úklid: + 40 € / typ B, + 50 €
/ typ C, + 55 € / typ D, + 60 € / typ D1 • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • povlečení a ručníky: + 10 € / osobu / výměnu • dětská postýlka: + 20 € / týden • pračka: + 25 € / týden •
DOPRAVA: • pouze vlastní, možnost zajištění letenek z Prahy (cca 8.000 Kč + 2.500 Kč transfery z letiště na ubytování a zpět)
64
www.atlantika.cz / léto 2014
Itálie
Sicílie • Portorosa
Apartmány PORTOROSA
POLOHA: oblíbený turistický komplex složený z malebných řadových
vilek se zahrádkami nebo terasami ke slunění. Nachází se v romantickém a moderně postaveném jachtařském komplexu Portorosa (Růžový
přístav) s unikátním výhledem na Liparské ostrovy. Celý komplex je
obklopen hustými exotickými porosty palem, oleandrů, pinií, fíkusů. Leží
mezi městy Milazzo a Tindari a svým hostům nabízí mnoho kvalitních
služeb a zábavy a svou polohou se stala ideálním výchozím bodem pro
výlety do mnoha krásných míst Sicílie.
PLÁŽ: soukromá i veřejná písečná pláž cca 100-800 m, která je omývána
azurově zbarveným mořem.
APARTMÁNY: řadové dvoupodlažní vilky různě rozmístěné po parku.
Apartmány typu MONO pro 2-3 osoby, BILO pro 2-4 osob a TRILO pro
4-6 osob. Přízemní apartmány mají zahrádku s verandou, apartmány
v patře mají velkou terasu. Každý apartmán má samostatný vchod, vlastní
soc. zařízení, vybavený kuchyňský kout. Některé apartmány typu BILO
a TRILO mají klimatizaci (za poplatek, nutné objednat v ČR).
VYBAVENÍ: V areálu
je uzavřené parkoviště – zdarma.
V komplexu najdete
velký bazén (za poplatek), obchodní centrum s různými obchůdky, restauracemi, bary atd. Je
možný pronájem kol, lodí, motorových člunů a vodních plavidel. V residenci jsou povolena malá
zvířata zdarma
Období:
MONO 2-3 BILO 2-4 TRILO 4-6
Období:
MONO 2-3 BILO 2-4 TRILO 4-6
(na zpětné
* 01.01. - 07.06. 5.790
6.990
8.490
09.08. - 16.08. 24.690 28.290 36.190
potvrzení).
STRAVOVÁNÍ:
vlastní strava
* 07.06. - 14.06. 6.690
7.990
9.590
* 14.06. - 05.07. 9.750 12.790 16.790
05.07. - 26.07. 13.690 17.990 20.990
26.07. - 09.08. 16.790 23.090 30.390
16.08. - 23.08. 13.690 17.990 20.990
* 23.08. - 30.08. 6.690
7.990
9.590
* 30.08. - 31.12. 5.790
6.990
8.490
• CENA ZAHRNUJE: • nájem apartmánu na 7 nocí (sobota – sobota, na vyžádání libovolný termín, min. 7 dní) • spotřeby (voda, plyn, el. energie) • závěrečný úklid •
POVINNÉ PŘÍPLATKY: • vratná kauce za apartmán: + 50 € / apartmán • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • přistýlka v apartmánu BILO 4 (5.lůžko) a TRILO 6 (7. lůžko): + 30 € /
týden (nutné objednat v CK) • dětská postýlka: + 30 € / týden (nutné objednat v CK) • ložní prádlo a ručníky: vlastní nebo za příplatek + 7 € / osobu / výměnu • klimatizace:
+ 50 € / týden • DOPRAVA: • pouze vlastní, možnost zajištění letenek z Prahy do Catánie za 8.000 Kč + 2.500 Kč (transfery z letiště na ubytování a zpět) • Speciální sleva:
5% u 14 denního pobytu v období označených *.
Sicílie • Taormina - Giardini Naxos
Klimatizace
zdarma.
Villaggio ALKANTARA
POLOHA: velmi oblíbený prázdninový komplex Alkantara, ležící cca 8 km od nejkrásnějšího města Sicílie – Taorminy, kam pravidelně jezdí místní linková doprava,
zastávka busu do cca 700 m a cca 1.500 m od dalšího proslulého turistického městečka Giardini Naxos. Apartmány jsou umístěné v několika moderních budovách
obklopených středomořskou vegetací a při odpočinku u bazénu se vám naskýtají
nezapomenutelné pohledy nejen na Taorminu, ale i Etnu.
PLÁŽ: písečná pláž s oblázky cca 750 m, soukromá i veřejná
APARTMÁNY: moderně vybavené apartmány typu MONO pro 2 osoby a BILO pro
2-5 osob. Apartmány mají vlastní soc. zařízení, vybavený kuchyňský kout, telefon,
klimatizaci i topení zdarma, balkon nebo společnou verandu se zahradním nábytkem. V ceně pobytu je také ložní prádlo a ručníky. Na vyžádání je možné zajistit
dětskou postýlku (zdarma).
VYBAVENÍ: recepce s bohatou nabídkou výletů, restaurace, bar, TV místnost,
bazén se slunečníky a lehátky a panoramatickým výhledem na Etnu, 2 tenisové
kurty, dětský koutek, parkoviště v komplexu zdarma. Ve villaggiu jsou povolena malá
zvířata (na zpětné potvrzení).
STRAVOVÁNÍ: vlastní strava (možnost dokoupení snídaně formou bufetu nebo
polopenze)
Období:
23.04. - 13.07.
13.07. - 03.08.
03.08. - 24.08.
MONO 2 BILO 2/5
1.490
1.990
3.290
1.890
2.590
3.990
Období:
24.08. - 07.09.
07.09. - 26.10.
MONO 2 BILO 2/5
1.990
1.490
2.590
1.890
• CENA ZAHRNUJE: • nájem apartmánu na 1 noc (libovolný pobyt) • spotřeby (voda, plyn, el. energie) • ložní prádlo a ručníky • závěrečný úklid • klimatizaci • slunečníky
a lehátka u bazénu • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • snídaně: + 190 Kč / osobu / den • polopenze: + 450 Kč / osobu / den, dítě 6-12 let: + 225 Kč / osobu / den, dítě do 6 let:
zdarma, (nutno objednat předem – úhrada v CK) • DOPRAVA: • pouze vlastní, možnost zajištění letenek z Prahy do Catánie a zpět za 8.000 Kč + 2.500 Kč (transfer z letiště
na ubytování a zpět)
www.atlantika.cz / léto 2014
65
Itálie
Sicílie • Catanie
Villaggio EUROPEO
POLOHA: jedno z mála středisek rozkládajících se přímo u pláže města Catanie.
Toto jedinečné umístění umožňuje hostům nejen přímý vstup na krásnou hotelovou
pláž karibského charakteru, ale i snadné dosažení magického historického jádra
Catanie. Středisko Europeo se totiž nachází přímo v klidné hotelové části města,
odkud je nezapomenutelný pohled na dýmající Etnu a všechna městečka na jejím
úpatí. Doporučujeme také všem, kteří chtějí podnikat co nejvíce výletů po různých
částech Sicílie.
PLÁŽ: přímo u rozlehlé písčité hotelové pláže
APARTMÁNY: přízemní, jednoduše zařízené apartmány typu MONO pro 2-4 osoby
a typu BILO pro 4-6 osob. Apartmány jsou v bezprostřední blízkosti pláže, vlastní
soc. zařízení, kuchyňský kout a veranda.
VYBAVENÍ: bazén s lehátky (za poplatek), parkování uvnitř komplexu zdarma,
restaurace, pizzerie, bar, minimarket, Wi-Fi (za poplatek) beach volley a rozlehlá
hotelová pláž se slunečníky a lehátky zdarma. V červenci a srpnu je zajištěn také
zábavný animační program a diskotéka.
STRAVOVÁNÍ: vlastní (možnost dokoupení snídaně nebo večeře)
Období:
01.05. - 01.06.
01.06. - 01.07.
01.07. - 20.07.
20.07. - 08.08.
MONO 2/4 BILO 4/6
1.290
1.690
2.090
2.350
1.790
2.290
2.850
3.190
Období:
08.08. - 22.08.
22.08. - 01.09.
01.09. - 04.10.
MONO 2/4 BILO 4/6
2.650
1.690
1.290
3.950
2.290
1.790
• CENA ZAHRNUJE: • nájem apartmánu na 1 noc (libovolný termín – min. 5 dní) • spotřeby (voda, plyn, el. energie) • ložní prádlo, ručníky • plážový servis • parkoviště (uvnitř
komplexu) • závěrečný úklid • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • zvířata: + 3,60 € / den • DOPRAVA: • pouze vlastní, možnost zajištění letenek z Prahy do Katánie za 8.000 Kč
+ 2.500 Kč (transfer z letiště na ubytování a zpět).
Sicílie • Taormina
Hotel KENNEDY***
POLOHA: hotel rodinného charakteru s 83 pokoji se nachází přímo na
dlouhé pobřežní promenádě v centru městečka Sant Alessio Siculo a 10 km
od Taorminy, kam je zajištěna místní linková doprava. Z terasy restaurace
si můžete vychutnávat krásný výhled na moře a protější Kalábrii. Přímo
u hotelu nejdete mnoho typických obchůdků, sicilských restaurací a barů.
PLÁŽ: cca 20 m od privátní pláže s hrubým pískem a oblázky
UBYTOVÁNÍ: hotelové pokoje s možností až dvou přistýlek, postýlka na
vyžádání zdarma, pokoje mají vlastní příslušenství, telefon, klimatizaci, fén,
TV SAT, balkon převážně s výhledem na moře.
VYBAVENÍ: krytý bazén, vynikající restaurace zaměřená především na
místní bio produkty, bar, TV sál, parkoviště, povolena malá zvířata
STRAVOVÁNÍ: polopenze
Období:
01.01. - 01.08.
Období:
1.050
01.08. - 24.08.
Období:
1.560
24.08. - 01.11.
1.050
• CENA ZAHRNUJE: • ubytování ve dvoulůžkových pokojích (min. 5 dní, nástup libovolný) • snídaně • klimatizace • použití bazénu • spotřeby (voda, plyn, el. energie) •
ložní prádlo, ručníky • plážový servis • uzavřené parkoviště • závěrečný úklid • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • jednolůžkový pokoj: + 20 € / den • SLEVA na 3. a 4. lůžku: •
děti do 2 let zdarma • děti 2-12 let sleva 40% • dospělí sleva 20% • DOPRAVA: • pouze vlastní, možnost zajištění letenek z Prahy do Catánie a zpět za 8.000 Kč + 2.500 Kč
(transfery z letiště na ubytování a zpět)
66
www.atlantika.cz / léto 2014
Chorvatsko
Chorvatsko - poloostrov Istrie
Rabac
Banjole
BANJOLE
RABAC
Rybářská obec a letovisko
v jižní Istrii, 6 km jihovýchodně
od Puly. Leží mezi zálivy Soline
a Paltan. Je navštěvovaná
hlavně sportovními rybáři (loví
se tu též langusty). Banjole
často navštěvují milovníci plodů
moře z okolních letovisek, které
ve zdejších restauracích velmi
dobře připravují. V okolních
vodách se chovají ústřice.
Díky své krásné zátoce a nádhernému okolí se Rabac na jihovýchodě Isrtrie transformoval z klidné rybářské vesnice téměř bez jakýchkoli obyvatel
do jedné z nejoblíbenějších turistických destinací v této oblasti nabízející
bílé oblázkové pláže, voňavou středomořskou vegetací a nedotčenou přírodu ideální pro pěší turistiku, cykloturistiku a poznávání. Hotely a apartmány hostí stovky turistů během celého roku z celého světa, které láká
zdejší azurově modré moře a bílé oblázkové pláže. V blízkosti cca 5 km
se nachází středověké městečko Labin, které obohatí váš pobyt mnoha
místy k vidění.
poloostrov Istrie • Banjole
Hotel CENTINERA***
POLOHA: Hotel Centinera se nachází v krásné zátoce Banjole.
Banjole, je malá rybářská vesnice v jižní části západní Istrie, se
nachází asi 6 km jihovýchodně od Puly, mezi zálivy Solin a Paltan.
Pobřeží je členité, pod borovými lesy. Řada zátok, poloostrovů,
přírodních pláží, sportovišť a rekreačních zařízení - tenisové kurty,
pěší a cyklistické stezky, možnost plachtění a pronájem motorových člunů a další vodní sporty – tvoří Banjole jako příjemné místo
k pobytu. Obzvláště zajímavý je sportovní rybolov.
PLÁŽ: přímo u pláže, kamenitá, větší oblázky
UBYTOVÁNÍ: Hotel se skládá ze tří pavilonů, které jsou velmi
blízko pláže. Každý pavilon má čtyři podlaží: snížené přízemí, přízemí, první a druhé patro. Pokoje v dolním patře a přízemí nemají
balkon (klienti mohou využívat společnou terasu), zatímco pokoje
v prvním a druhém patře mají balkon a možnost přistýlky. Všechny
pokoje mají TV, telefon, klimatizaci, mini bar a nádherný výhled.
VYBAVENÍ: restaurace, „a la carte“ restaurace, dva bary, vnitřní
bazén s mořskou vodou, internet, zábava a sport (vodní sporty,
stolní tenis, volejbal, tenisové kurty cca 250m, animace pro děti
a dospělé a mnoho dalších).
STRAVOVÁNÍ: polopenze formou bufetu, nápoje u večeře v ceně
Termíny:
17.05. - 24.05.
24.05. - 31.05.
31.05. - 07.06.
07.06. - 14.06.
14.06. - 21.06.
21.06. - 28.06.
28.06. - 05.07.
05.07. - 12.07.
12.07. - 19.07.
7.390
7.390
7.390
7.390
7.390
8.790
8.790
10.190
10.190
balkon
Termíny:
8.090
8.090
8.090
8.090
8.090
9.690
9.690
11.390
11.390
19.07. - 26.07.
26.07. - 02.08.
02.08. - 09.08.
09.08. - 16.08.
16.08. - 23.08.
23.08. - 30.08.
30.08. - 06.09.
06.09. - 13.09.
13.09. - 20.09.
balkon
11.390
11.390
11.390
11.390
11.390
10.190
8.790
8.790
6.390
12.290
12.290
12.290
12.290
12.290
11.390
9.690
9.690
7.390
• CENA ZAHRNUJE: • 7 x ubytování s polopenzí • povlečení a ručníky • animace (14.6.-6.9.2014) • pobytovou taxu • SLEVY: • 1.dítě na přistýlce do 11,99 let ZDARMA
• 1.dítě na přistýlce 12-15,99 let 50% • 2. dítě 3-15,99 let na přistýlce 50% • 2.dítě 16-17,99 let na přistýlce 40% • dospělý na přistýlce 20% • DOPRAVA AUTOBUSEM: •
+1990 Kč
www.atlantika.cz / léto 2014
67
Chorvatsko
poloostrov Istrie • Rabac
Hotel MARINA**
POLOHA: Hotel Marina se nachází v borovém háji, je
ideální pro rodinnou dovolenou a relaxaci. Užijte si koupání na pláži označené modrou vlajkou v bezprostřední
blízkosti hotelu, nebo se projděte do centra malebného
městečka Rabac vzdáleného cca 800 m od hotelu.
PLÁŽ: cca 50m, oblázková, kamenitá, betonová plata
UBYTOVÁNÍ: dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky,
sprcha, WC, SAT TV, směr moře anebo park
VYBAVENÍ: recepce, restaurace, směnárna, coffee bar,
bazén s mořskou vodou, večerní hudba, hřiště na plážový
volejbal, parkoviště, trezor na recepci, lehátka a slunečníky na pláži za poplatek, vodní sporty na pláži, půjčovna
vodních šlapadel, tenisové kurty v blízkosti hotelu, Wi-Fi
na recepci zdarma, internetový koutek za poplatek, aktivity pro děti.
STRAVOVÁNÍ: polopenze formou bufetu
Termíny:
moře
park
Termíny:
moře
park
31.05. - 07.06.
07.06. - 14.06.
14.06. - 21.06.
21.06. - 28.06.
28.06. - 05.07.
05.07. - 12.07.
12.07. - 19.07.
19.07. - 26.07.
7.990
10.890
10.890
10.890
12.390
12.390
12.390
12.390
6.590
9.290
9.290
9.290
10.490
10.490
10.490
10.490
26.07. - 02.08.
02.08. - 09.08.
09.08. - 16.08.
16.08. - 23.08.
23.08. - 30.08.
30.08. - 06.09.
06.09. - 13.09.
13.09. - 20.09.
13.990
13.990
13.990
13.990
10.890
10.890
7.990
5.490
11.590
11.590
11.590
11.590
9.290
9.290
6.590
4.490
• CENA ZAHRNUJE: • 7x ubytování s polopenzí • pobytovou taxu • SLEVY: • dítě do 11,99 let na přistýlce ZDARMA • osoba od 12. let na přistýlce sleva 15% • DOPRAVA
AUTOBUSEM: • + 1.990 Kč
poloostrov Istrie • Rabac
Hotel MIRAMAR***
POLOHA: Třpytivé vody Rabackého zálivu na straně jedné, rozlehlé parky na straně
druhé. Rodinný hotel Miramar nabízí krásný výhled, ať si zarezervujete jakýkoli
pokoj. Bohatý animační program pro děti každého věku a bílé oblázkové pláže se
postarají o zábavu celé rodiny. Nebo se projděte do centra malebného městečka
Rabac vzdáleného cca 700 m od hotelu.
PLÁŽ: cca 70m, oblázková, skalnatá
UBYTOVÁNÍ:
dvoulůžkové pokoje s možností
přistýlky, klimatizace, sprcha, WC, SAT TV, balkon
Termíny:
moře
park
Termíny:
moře
park
31.05. - 07.06.
07.06. - 14.06.
14.06. - 21.06.
21.06. - 28.06.
28.06. - 05.07.
05.07. - 12.07.
12.07. - 19.07.
19.07. - 26.07.
10.690
14.190
14.190
14.190
17.190
17.190
17.190
17.190
9.690
11.990
11.990
11.990
15.290
15.290
15.290
15.290
26.07. - 02.08.
02.08. - 09.08.
09.08. - 16.08.
16.08. - 23.08.
23.08. - 30.08.
30.08. - 06.09.
06.09. - 13.09.
13.09. - 20.09.
19.390
19.390
19.390
19.390
17.190
14.190
10.690
7.190
16.990
16.990
16.990
16.990
15.290
11.990
9.690
6.390
VYBAVENÍ:
recepce,
restaurace,
směnárna,
lobby bar, bazén s mořskou
vodou,
večerní
hudba, parkoviště (nehlídané), trezor na recepci,
lehátka a slunečníky na
pláži za poplatek, vodní
sporty na pláži, půjčovna
vodních šlapadel, tenisové
kurty v blízkosti hotelu,
Wi-Fi na recepci zdarma,
internetový koutek za
poplatek, aktivity a animace pro děti.
STRAVOVÁNÍ: polopenze
formou bufetu
• CENA ZAHRNUJE: • 7x ubytování s polopenzí • pobytovou taxu • SLEVY: • dítě do 13,99 let na přistýlce ZDARMA • osoba od 14. let na přistýlce sleva 15% • DOPRAVA
AUTOBUSEM: • + 1.990 Kč
68
www.atlantika.cz / léto 2014
Chorvatsko - Kvarner
Opatija
Crikvenica
Pag
Karlobag
Karlobag
Opatija
OPATIJA je elegantní turistická destinace, centrum riviéry s nejdelší tradicí cestovního ruchu v Chorvatsku. Příznivá geografická poloha, nejbližší
výstup na teplé moře střední Evropy, bujná vegetace a příjemné podmínky,
nejdůležitější jsou důvody vzniku a rychlého rozvoje cestovního ruchu koncem 19. století. Opatija je postavena na přelomu 19. – 20. století, dodnes
si zachovala soulad s přírodou. Opečovávané parky, osvětlená promenáda dlouhá 12 km, upravené koupaliště a fontány, část oddělena pro
vily a hotely, kde se může ubytovat denně až 6000 hostů. S ohledem na
podnebí a moře, podnebí Opatija je uklidňující a osvěžující. Staré budovy
a současný komfort, hlučné zábavní centra, ale i tiché odpočinkové místa,
činí Opatiji a její okolí přitažlivou pro všechny hosty a v jakémkoliv ročním období. Dílem opatské turistické nabídky jsou kongresové centra, 11
uzavřených bazénů, wellness programy, casino, diskotéka, letní divadlo
s 2000 místy, karnevaly, festivaly, možnost kratších výletů v blízkosti okolí
nebo celodenní výlety do národních parků jako Plitvická jezera a Risnjak nebo Benátky, je třeba také vyzkoušet rybí speciality, vegetariánské
i masové menu, v některých mnohých restaurací.
Městečko a přístav se nachází pod srázy pohoří Velebit. Leží na rozhraní
Kvarneru a Severní Dalmácie, 58 km jihovýchodně od Senje. Karlobag se
nachází proti ostrovu Pag, od něhož je oddělen 1,8 km širokým Velebitský
průlivem (Velebitski kanal). Památek je díky válečné minulosti velmi málo,
a to kapucínský klášter s kostelem sv. Josefa ze zač. 18.stol., zbytky středověkého hradu nad městečkem. Karlobag má dobré možnosti pro provozování vodních sportů. Možnost výletů do pohoří Velebit, do národního
parku Paklenica a další.
Ostrov Pag Ostrov Pag je jedním z jižnějších kvarnerských ostrovů a je to třetí nejdelší
ostrov v Chorvatsku. Rozprostírá se podél masivu Velebit a od pevniny
je oddělen dlouhým Velebitským kanálem. Z pevniny je dosažitelný buď
desetiminutovým trajektem z vesničky Prizna nebo je v jižní část ostrova
spojen s pevninou mostem u Zadaru. Tento ostrov je mezi turisty oblíben
především díky malebným zátokám s průzračným mořem a velmi teplým
a suchým počasím. Kouzelné oblázkové pláže ideální pro malé děti jsou
především v okolí města Novalja. Ostrov Pag je odpradávna znám výrobou tradičního pažského sýra, pažské krajky a těžbou soli.
Crikvenica
Plitvická jezera
Opatija
Městečko Crikvenica má dlouho historickou tradici již od římského osídlení.
Přes 120 let je známé jako středisko pro cestovní ruch, kdy zde byly postaveny první přímořské lázně. Crikvenica nyní nabízí celou řadu restaurací,
kaváren, barů, obchodů, cestovních agentur, zdravotní centra, sportovní
vyžití, promenády, kultura, umění, akvárium a mini turistický vláček.
Opatija
www.atlantika.cz / léto 2014
Crikvenica
Pag
69
Chorvatsko
Kvarner • Opatija
Hotel BELVEDERE**
POLOHA: Hotel Belvedere umístěný v historické
budově se nachází v klidné části města cca 700 m
od centra, na pobřeží Jaderského moře podél
pobřežní promenády. Hotel má 95 pokojů ve dvou
budovách, které jsou obklopeny svěžím, zeleným
parkem. Nejbližší letiště Rijeka 45 km, nádraží
Matulji / Opatija 5 km, Rijeka 12 km
PLÁŽ: soukromá betonová pláž 10m od hotelu
UBYTOVÁNÍ: dvoulůžkové pokoje některé
s výhledem na moře a možností přistýlky, WC,
sprcha, telefon, dětská postýlka za příplatek
VYBAVENÍ: restaurace, a la carte restaurace,
café bar, vyhřívaný vnitřní bazén s mořskou
vodou, sejf na recepci, Wi-Fi ve veřejných prostorech, výtah, domácí mazlíčci povoleni za příplatek
STRAVOVÁNÍ: polopenze formou bufetu, nápoje
u večeře z nápojového automatu v ceně
Termíny:
17.05. - 24.05.
24.05. - 31.05.
31.05. - 07.06.
07.06. - 14.06.
14.06. - 21.06.
21.06. - 28.06.
28.06. - 05.07.
05.07. - 12.07.
12.07. - 19.07.
6.390
7.590
7.590
7.590
7.890
8.790
8.790
8.790
8.790
moře
Termíny:
7.790
8.790
8.790
8.790
9.090
9.990
9.990
9.990
9.990
19.07. - 26.07.
26.07. - 02.08.
02.08. - 09.08.
09.08. - 16.08.
16.08. - 23.08.
23.08. - 30.08.
30.08. - 06.09.
06.09. - 13.09.
13.09. - 20.09.
moře
8.790
8.890
9.690
9.690
9.690
8.890
8.790
8.790
8.790
9.990
10.090
11.090
11.090
11.090
10.090
9.990
9.990
8.990
• CENA ZAHRNUJE: • 7x ubytování s polopenzí • povlečení a ručníky • pobytovou taxu • SLEVY: • 1.dítě na přistýlce do 11,99 let ZDARMA • 2 děti do 11,99 let v pokoji s 1
dospělým 50% sleva • osoba od 12. let na přistýlce 15% sleva • PŘÍPLATKY: • parkovné 8 € / den • domácí mazlíčci 12 € / den • lehátka u pláže 4 € / den, slunečníky 4 € /
den • sejf na recepci 1,50 € / den • dětská postýlka 10 € / den • DOPRAVA: • pouze vlastní
Kvarner • Opatija
Hotel ISTRA***
POLOHA: Hotel Istra je ideální volbou pro hosty,
kteří chtějí spojit opravdovou dovolenou s výhodami městské lokality. Hotel se nachází promenádě Lungomare, jen asi 300 metrů od centra
města Opatija, takže si hosté mohou vychutnat
rytmus města. Nejbližší letiště Rijeka 45 km,
nádraží Matulji/Opatija 5 km, Rijeka 12 km
PLÁŽ: betonová pláž přímo u hotelu
UBYTOVÁNÍ: dvoulůžkové pokoje některé
s výhledem na moře a možností přistýlky, WC,
sprcha, TV, telefon, Wi-Fi, dětská postýlka za
příplatek
VYBAVENÍ: restaurace, a la carte restaurace,
aperitiv bar, vyhřívaný vnitřní bazén s mořskou
vodou, sejf na recepci, biliard, domácí mazlíčci
povoleni za příplatek
STRAVOVÁNÍ: polopenze formou bufetu,
nápoje u večeře z nápojového automatu v ceně
Termíny:
17.05. - 24.05.
24.05. - 31.05.
31.05. - 07.06.
07.06. - 14.06.
14.06. - 21.06.
21.06. - 28.06.
28.06. - 05.07.
05.07. - 12.07.
12.07. - 19.07.
7.790
8.790
8.790
8.790
9.090
9.990
9.990
9.990
9.990
moře
Termíny:
9.190
10.390
10.390
10.390
10.790
11.890
11.890
11.890
11.890
19.07. - 26.07.
26.07. - 02.08.
02.08. - 09.08.
09.08. - 16.08.
16.08. - 23.08.
23.08. - 30.08.
30.08. - 06.09.
06.09. - 13.09.
13.09. - 20.09.
moře
9.990
10.090
11.090
11.090
11.090
10.090
9.990
9.990
8.990
11.890
11.990
13.290
13.290
13.290
11.890
11.890
11.890
10.590
• CENA ZAHRNUJE: • 7x ubytování s polopenzí • povlečení a ručníky • pobytová taxa • SLEVY: • 1.dítě na přistýlce do 11,99 let ZDARMA • 2 děti do 11,99 let v pokoji s 1
dospělým 50% sleva • osoba od 12. let na přistýlce 15% sleva • PŘÍPLATKY: • parkovné 10 € / den • domácí mazlíčci 12 € / den • lehátka u pláže 4 € / den, slunečníky 4 € /
den • sejf na recepci 1,50 € / den • dětská postýlka 10 € / den • DOPRAVA: • pouze vlastní
70
www.atlantika.cz / léto 2014
Chorvatsko
Kvarner • Karlobag
NÁŠ TIP
Hotel ZAGREB***
POLOHA: Karlobag - městečko a přístav pod
srázy Velebitu, má 470 obyvatel. Leží na rozhraní Chorvatského přímoří a Severní Dalmácie.
Karlobag leží naproti ostrovu Pag, od něhož je
oddělen 1,8 km širokým Velebitským průlivem
(Velebitski kanal). Památek je díky válečné
minulosti velmi málo, a to kapucínský klášter
s kostelem sv. Josefa ze zač. 18.stol., zbytky
středověkého hradu nad městečkem. Karlobag
má dobré možnosti pro provozování vodních
sportů. Možnost výletů do pohoří Velebit, do
národního parku Paklenica a další. Vzdálenost
hotelu 300 m od centra, 90 km od Zadaru.
PLÁŽ: 50m od hotelu, betonové plochy, skalnatá.
UBYTOVÁNÍ: moderní klimatizované 2lůžkové
pokoje se sprchou a WC, SAT TV, minibarem.
Pokoje typu 1/2+2 s balkonem a možností až 2
přistýlek.
VYBAVENÍ A SPORT: recepce, hotel a depandance, restaurace s velkou terasou, bar, vnitřní
a venkovní bazén, posilovna, sauna, masáže,
wellness, fitness centrum, volejbalové hřiště,
minigolf, tenis, stolní tenis, vodní sporty na pláži,
internetový koutek, Wi-Fi.
Poznámka: Parkovné 1 € na den, platba na
recepci.
STRAVOVÁNÍ: All inclusive
ALL INCLUSIVE ZAHRNUJE:
• snídaně, obědy a večeře formou bufetu, salátový bufet, nápoje k obědu
a večeři (pivo, víno, džus, voda)
• u baru na terase - snack, pečivo, zákusky, zmrzlina, místní pálenky,
káva, místní alkoholické a nealkoholické nápoje od 11:00 do 21:00 hod
• využívání vnitřního a venkovního bazénu
• 60 minut tenisu za pobyt
• 1 hodina sauny (při pobytu min. 7 nocí)
• sleva na masáže od 10 %
• animace pro děti (od 15.6. do 31.8.)
• 3 x týdně živá hudba (do 30.6.) nebo 6 x týdně (od 1.7. do 30.9.)
Období:
17.05. - 14.06.
14.06. - 28.06.
28.06. - 12.07.
12.07. - 23.08.
Období:
8.290
10.790
11.990
12.690
23.08. - 30.08.
30.08. - 06.09.
06.09. - 20.09.
11.990
10.790
8.290
• CENA ZAHRNUJE: • 7x ubytování na osobu s all inclusive • pobytovou taxu • SLEVY: • 1. dítě do 11,99 let na přistýlce ZDARMA • 2. dítě do 15,99 let sleva 50% • dospělý
na přistýlce sleva 20% • PŘÍPLATKY: • parkovné 1 € na den • DOPRAVA: • pouze vlastní
www.atlantika.cz / léto 2014
71
Chorvatsko
Kvarner • ostrov Pag – město Pag
Hotel TONY***
POLOHA: příjemný rodinný hotel v nejslunnější části ostrova Pag, cca 1 km
od historického centra města Pag
PLÁŽ: privátní písečná pláž s drobnými kamínky 50 m
UBYTOVÁNÍ: 2 lůžkové pokoje s možností dvou přistýlek, vlastní soc. zařízení, klimatizace, TV/SAT , balkon, výhled na moře
VYBAVENÍ AREÁLU: restaurace, bar, internetová kavárna, TV sál, trezor
na recepci, parkoviště. V blízkosti hotelu tenisové kurty, fitness, potápěčské
centrum, půjčovna lodí, hřiště pro míčové hry, půjčovna kol.
STRAVOVÁNÍ: polopenze (snídaně - servírovaná, večeře – výběr z menu,
nápoje za poplatek)
Termíny:
31.05. - 07.06.
07.06. - 14.06.
14.06. - 21.06.
21.06. - 28.06.
28.06. - 05.07.
Termíny:
6.190
6.890
6.890
6.890
6.890
Termíny:
05.07. - 12.07.
12.07. - 19.07.
19.07. - 26.07.
26.07. - 02.08.
02.08. - 09.08.
8.290
8.290
9.690
9.690
9.690
09.08. - 16.08.
16.08. - 23.08.
23.08. - 30.08.
30.08. - 06.09.
06.09. - 13.09.
9.690
9.690
6.890
6.190
6.190
• CENA ZAHRNUJE: • 7x ubytování s polopenzí • pobytovou taxu • povlečení a ručníky • závěrečný úklid • SLEVY NA 3.a 4. LUŽKU: • dítě do 6 let bez nároku na lůžko :
ZDARMA • dítě 6-12 let na 3 lůžku : sleva 30% • dítě 6-12 let na 4 lůžku: sleva 50% • dospělý: sleva 30% • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • dětská postýlka: + 990 Kč/ týden •
jednolůžkový pokoj: + 40% • zvíře: + 1.190 Kč/ týden • DOPRAVA AUTOBUSEM: • + 2.190 Kč
Kvarner • Crikvenica
Hotel INTERNATIONAL**
POLOHA: leží v samém centru Crikvenice na hlavním
náměstí u přístaviště výletních lodí a jachet, ideální pro
klienty, kteří hledají odpočinek a zároveň zábavu na jednom místě.
PLÁŽ: oblázková přímo před hotelem cca 30 m, městská pláž cca 400 m
UBYTOVÁNÍ: dvoulůžkové pokoje některé s možností
přistýlky. Pokoje s možností přistýlky jsou situovány
na moře s balkonem a mají TV. Všechny pokoje mají
vlastní sociální zařízení.
VYBAVENÍ: recepce, klimatizovaná restaurace s terasou, coffee bar s terasou, internetový koutek na recepci
(za poplatek), Wi-Fi na baru, terasa, salón s TV, casino,
směnárna, v blízkosti obchody
STRAVOVÁNÍ:
polopenze
formou bufetu
v ceně nápoj
u večeře
Termíny:
17.05. - 24.05.
24.05. - 31.05.
31.05. - 07.06.
07.06. - 14.06.
14.06. - 21.06.
21.06. - 28.06.
28.06. - 05.07.
05.07. - 12.07.
12.07. - 19.07.
pokoj bez pokoj s balbalkonu
konem
4.790
4.790
5.890
5.890
5.890
5.890
7.390
7.390
8.290
5.690
5.690
6.590
6.590
6.590
6.590
8.290
8.290
9.490
Termíny:
19.07. - 26.07.
26.07. - 02.08.
02.08. - 09.08.
09.08. - 16.08.
16.08. - 23.08.
23.08. - 30.08.
30.08. - 06.09.
06.09. - 13.09.
13.09. - 20.09.
pokoj bez pokoj s balbalkonu
konem
8.290
8.290
8.290
8.290
7.390
7.390
7.390
5.890
5.890
9.490
9.490
9.490
9.490
8.290
8.290
8.290
6.590
6.590
• CENA ZAHRNUJE: • 7x ubytování s polopenzí • povlečení a ručníky • pobytovou taxu, registrační poplatek • SLEVY: • dítě na přistýlce do 5,99 let ZDARMA • dítě na
přistýlce od 6 do 11,99 let 50% • dítě na přistýlce od 12 do 17,99 let 30% • dospělý na přistýlce 20% sleva • DOPRAVA AUTOBUSEM: • + 1.990 Kč
72
www.atlantika.cz / léto 2014
Chorvatsko
Kvarner • Crikvenica
Hotel a pavilony AD TURRES
POLOHA: v borovém lese ve svahu nad mořem, součást hotelového komplexu AD TURRES, cca 2,5 km severně od centra města
Crikvenica, v blízkosti hotelu Omorika. Ubytování vhodné pro méně
náročnou klientelu.
PLÁŽ: oblázková a betonová plata, cca 250-400 m, vhodná pro
děti. Přístup na pláž přes místní komunikaci.
UBYTOVÁNÍ: Komplex se skládá z hotelu (40 pokojů) a 12 pavilonů (každý 27 pokojů) Jednoduše vybavené 2lůžkové pokoje se
sprchou a WC a balkonem směr moře, některé s možností přistýlky.
VYBAVENÍ: centrální restaurace, v blízkosti - aperitiv bar, směnárna, sejf, TV místnost, WIFI na recepci ZDARMA, terasa, parkoviště, v areálu - venkovní bazén se sladkou vodou, v blízkosti
- tenisové kurty, stolní tenis, minigolf, kuželky, vodní sporty. Před
hotelem Omorika (cca 300 m) je turistické
nádraží mini vláčku. V letních měsících, vás
vláček zavede do centra Crikvenice.
STRAVOVÁNÍ: polopenze formou bufetu.
Termíny:
hotel
pavilon
31.05. - 07.06.
07.06. - 14.06.
14.06. - 21.06.
21.06. - 28.06.
28.06. - 05.07.
05.07. - 12.07.
12.07. - 19.07.
19.07. - 26.07.
26.07. - 02.08.
02.08. - 09.08.
09.08. - 16.08.
16.08. - 23.08.
23.08. - 30.08.
30.08. - 06.09.
06.09. - 13.09.
13.09. - 20.09.
5.890
5.890
5.890
5.890
7.390
7.390
8.290
8.290
8.290
8.290
8.290
7.390
7.390
7.390
5.890
5.890
4.990
4.990
4.990
4.990
5.890
5.890
7.090
7.090
7.090
7.090
7.090
5.890
5.890
5.890
4.990
4.990
• CENA ZAHRNUJE: • 7x ubytování s polopenzí • povlečení a ručníky • pobytovou taxu, registrační poplatek • SLEVY: • dítě na přistýlce do 5,99 let ZDARMA • dítě na
přistýlce od 6 do 11,99 let 50% • dítě na přistýlce od 12 do 17,99 let 30% • dospělý na přistýlce 20% sleva • DOPRAVA AUTOBUSEM: • + 1.990 Kč
Kvarner • Selce
Hotel** a pavilony SLAVEN
POLOHA: Selce - původně rybářské městečko ležící v Crikvenické riviéře
cca 3 km od centra Crikvenice. Pro své vynikající klimatické podmínky je tato
oblast vyhledávána pro rekreaci rodin s dětmi. Malebné pobřežní městečko
s více než stoletou tradicí v cestovním ruchu. První přímořské letovisko bylo
zde otevřeno již v roce 1894. Selce je malé městečko s autentickým pobřežním vzhledem a dobře rozvinutou turistickou nabídkou. Udržované pláže,
malý přístav a malebné promenáda, která spojuje Selce a Crikvenici tvoří
toto středisko jako vynikající volbu pro rodinnou dovolenou.
PLÁŽ: oblázková a betonová mola přímo u hotelu, kamenitá, vzdálená cca
100-200 m od pavilonů. Na pláži je malý tobogán.
UBYTOVÁNÍ: jednoduše, účelně vybavené dvoulůžkové pokoje s možností
přistýlky v hotelových pavilonech (161 pokojů) balkon, sprcha, WC; v hotelu
(48 pokojů) pouze dvoulůžkové nebo jednolůžkové pokoje, sprcha WC,
v naší nabídce s balkonem směr moře.
VYBAVENÍ: v hotelu: recepce, internetový koutek na recepci (za poplatek),
klimatizovaná restaurace s kapacitou 511 míst, Aperitiv bar, TV místnost
s 20 místy, A la carte restaurace „Rokan“, parkování (zdarma pro hosty, bez
dohledu), stolní tenis, mini-golf, tobogán, potápěčské centrum
STRAVOVÁNÍ: polopenze
formou bufetu, v centrální
restauraci v hotelu.
Termíny:
pavilon
hotel
Termíny:
pavilon
hotel
31.05. - 07.06.
07.06. - 14.06.
14.06. - 21.06.
21.06. - 28.06.
28.06. - 05.07.
05.07. - 12.07.
12.07. - 19.07.
19.07. - 26.07.
4.990
4.990
4.990
4.990
6.390
6.390
7.090
7.090
7.590
7.590
7.590
7.590
9.690
9.690
10.890
10.890
26.07. - 02.08.
02.08. - 09.08.
09.08. - 16.08.
16.08. - 23.08.
23.08. - 30.08.
30.08. - 06.09.
06.09. - 13.09.
13.09. - 20.09.
7.090
7.090
7.090
6.390
6.390
6.390
4.990
4.990
10.890
10.890
10.890
9.690
9.690
9.690
7.590
7.590
• CENA ZAHRNUJE: • 7x ubytování s polopenzí • povlečení a ručníky • pobytovou taxu, registrační poplatek • SLEVY: • dítě na přistýlce do 5,99 let ZDARMA • dítě na
přistýlce od 6 do 11,99 let 50% • dítě na přistýlce od 12 do 17,99 let 30% • dospělý na přistýlce 20% sleva • DOPRAVA AUTOBUSEM: • + 1.990 Kč
www.atlantika.cz / léto 2014
73
Chorvatsko - severní Dalmácie - Vir
Vir
Zadar
OSTROV VIR
Vir je menší ostrov ležící blízko pevniny 18 km severozápadně od krásného historického 3000 let starého města Zadaru. Ostrov má plochu 23 km
čtverečních a 1609 obyvatel. Ostrov je zemědělsky obděláván, nejvíce je
pěstována vinná réva. Na ostrově je okolo 300 slunečních dní. Vrcholem
ostrova je kopec Bandire o výšce 112 m, ze kterého je pěkný rozhled nejen
po vlastním ostrově, ale i na obklopující ostrovy a na pevninu. Hlavním
střediskem ostrova je městečko Vir s malým přístavem, ležící v zátoce
Sepavac. Ostrov obklopují pěkné písečné a oblázkové pláže s betonovými
platy. Přes 300 m širokou úžinu mezi ostrovem a pevninou je vybudován
most. Vede přes něj silnice spojující Vir s obcí Privlaka na pevnině. Most
je bezplatný, otevřený 24 hod. denně. Z ostrova se dají uskutečnit krásné
výlety např.národní park Krka s překrásnými vodopády, národní park Kornati, Plitvické jezera, ostrov Pag a mnoho dalších. Pobyt na ostrově doporučujeme též milovníkům mountain – bikingu. V zátoce Sapavac, v blízkosti benátské tvrze Kasteláne se nachází pláž s peloidním blátem, které
je prospěšné k léčení revmatizmu.
TIP NA VÝLET
1) Celodenní výlet do národního parku Kornati přímo z města Zadar.
Vyplouvá se cca v 8:30 hod. a návrat na stejné místo cca v 18:00 hod.
V ceně vstupenky je aperitiv, snídaně (sendvič se šunkou a sýrem), oběd
(ryba a maso na roštu), víno, džus,zákusek.
Výlet se koná motorovou lodí „SVETI ANTE“. Proplujete most Ždrelac,
úžinu Mala Proversa, dále uvidíte modrou korálovou jeskyni, impozantní
maják veliké Sestrice nebo nejnižší ostrov na Jadranu, který vyčnívá jen
1 m nad hladinu moře - ostrov Tanjurić (Talířek), dále vysoké skály, které
se vypínají až do výšky 120 m, ostrov Mana a mnoho dalších zajímavostí.
Pokud budete mít štěstí můžete vidět také delfíny. Zastávka na koupání je
přímo v NP Kornati na jeho třetím největším ostrově Levrnaka. Na vnější
straně tohoto ostrova je zátoka Lojena s nejkrásnější a nejvyhledávanější
oblázkovo-písečnou pláží, kde se můžete opalovat a koupat dvě hodiny.
Na ostrově se nachází také restaurace a „robinsonský“ kemp. Na zpáteční
cestě plujeme z druhé strany ostrovů a opět se můžete kochat nedotčenou krásou souostroví Kornati. Můžete si všimnout také stovek metrů tzv.
„suchých zdí“ na ostrovech, které stavěli předci vlastníma rukama, když
foukala bóra i v letních vedrech, za účelem ochránit statek a pastviny.
Na ostrově Kornat je délka těchto zdí přes 70 kilometrů. Náš výlet končí
doplutím do Zadaru.
Cena: 300 Kun dospělá osoba, dítě do 12 let 50% sleva
ST
MOŽNO
ÍCH
N
n
E
VÍCED
POBYTŮ
74
2) půldenní výlet soukromou lodí pro 6 osob kolem ostrova – cena
500 kun / 6 osob
Kornati - národní park
3) celodenní výlet na ostrov DUGI OTOK – cena za osobu 150 kun
(v ceně oběd)
www.atlantika.cz / léto 2014
Chorvatsko
Severní Dalmácie • ostrov Vir
NÁŠ TIP
Privátní apartmány
Vilky 100 - 400 m od moře
BAZÉN
POLOHA: apartmány v soukromých vilkách
PLÁŽ: 100 - 400 m dle polohy apartmánu
UBYTOVÁNÍ: 2-6 lůžkové apartmány s vlastním soc.zařízením, vybaveným kuchyňským koutem, balkonem nebo terasou, parkováním u domu,
TV a grilem v zahradě. Klimatizace za příplatek.
STRAVOVÁNÍ: vlastní strava
1) villa NIKOLINA - 100 m od pláže, 1,5 km od centra, 6x apartmán 1/4
(ložnice + obytná místnost), BAZÉN, obchod 200 m
2) villa OLIVA – 100 m od pláže, 2 km od centra, 1x apartmán 1/4 (dvě
ložnice + obytná místnost – možnost až 5 osob), obchod 100 m
NIKOLINA
OLIVA
KLARA
LJILJANA
TAMARA
ZAGORKA
NENA
ANITA
3) villa KLARA - 200 m od pláže, 500 km od centra, 4x apartmán 1/2
(ložnice + obývací pokoj), obchod 100m
4) villa LJILJANA - 200 m od pláže s betonovými moly, v moři písek,
500 m od centra, 1x apartmán 1/4 první patro (dvě ložnice + obytná místnost, možnost až 5 osob), obchod 100 m
5) villa TAMARA - 200 m od pláže s betonovými moly, v moři písek, 500 m
od centra, 1x apartmán 1/4 (ložnice + obytná místnost), obchod 100m
6) villa ZAGORKA - 300 m od pláže s betonovými moly, v moři písek,
500 m od centra, 2x apartmán 1/4 (dvě ložnice + obytná místnost, možnost až 5 osob), obchod 200 m
7) villa NENA - 300 m od pláže s betonovými moly, v moři písek, 500 m
od centra, 3x apartmán 1/4 (dvě ložnice + obytná místnost, možnost až
5 osob), obchod 200 m
8) villa ANITA - 400 m od pláže s betonovými moly, v moři písek, 500 m
od centra, 1x apartmán 1/6 (tři ložnice + obytná místnost, možnost až 8
osob), obchod 200 m
ST
MOŽNO
N
n ÍCH
VÍCEDE
POBYTŮ
NENA
LJILJANA
Termíny:
31.05. - 07.06.
07.06. - 14.06.
14.06. - 21.06.
21.06. - 28.06.
28.06. - 05.07.
05.07. - 12.07.
12.07. - 19.07.
19.07. - 26.07.
26.07. - 02.08.
02.08. - 09.08.
09.08. - 16.08.
16.08. - 23.08.
23.08. - 30.08.
30.08. - 06.09.
06.09. - 13.09.
13.09. - 20.09.
NIKOLINA
OLIVA
KLARA
ZAGORKA TAMARA
17.790
17.790
17.790
17.790
19.990
19.990
19.990
19.990
19.990
19.990
19.990
19.990
19.990
17.790
17.790
17.790
10.690
10.690
10.690
10.690
13.290
13.290
13.290
13.290
13.290
13.290
13.290
13.290
13.290
10.690
10.690
10.690
7.590
7.590
7.590
7.590
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
7.590
7.590
7.590
10.690
10.690
10.690
10.690
13.990
13.990
13.990
13.990
13.990
13.990
13.990
13.990
13.990
10.690
10.690
10.690
9.990
9.990
9.990
9.990
12.290
12.290
12.290
12.290
12.290
12.290
12.290
12.290
12.290
9.990
9.990
9.990
ANITA
15.590
15.590
15.590
15.590
17.990
17.990
17.990
17.990
17.990
17.990
17.990
17.990
17.990
15.590
15.590
15.590
• CENA ZAHRNUJE: • nájem apartmánu na 7 nocí • pobytovou taxu • spotřeby (voda, plyn, el.energie) • povlečení • závěrečný úklid • služby delegáta • SLEVY: • dítě do 6 let
bez nároku na lůžko: ZDARMA • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • klimatizace: 1.890 Kč/ týden • přistýlka: 1.990 Kč/ týden • AUTOBUSOVÁ DOPRAVA: • + 2.190 Kč - Chrudim,
Pardubice, H. Králové, Holice, Vysoké Mýto, Litomyšl, Polička, Svitavy, Brno (ostatní nástupní místa s příplatkem – info v CK)
www.atlantika.cz / léto 2014
75
Chorvatsko
Severní Dalmácie • ostrov Vir
NÁŠ TIP
Privátní apartmány
Vilky 60 m od moře
POLOHA: apartmány v soukromých vilkách
PLÁŽ: 60 m od pláže
JOSIPA
MAJA
Termíny:
31.05. - 07.06.
07.06. - 14.06.
14.06. - 21.06.
21.06. - 28.06.
28.06. - 05.07.
05.07. - 12.07.
12.07. - 19.07.
19.07. - 26.07.
26.07. - 02.08.
02.08. - 09.08.
09.08. - 16.08.
16.08. - 23.08.
23.08. - 30.08.
30.08. - 06.09.
06.09. - 13.09.
13.09. - 20.09.
UBYTOVÁNÍ: 3, 4 a 6 lůžkové apartmány s vlastním soc.zařízením,
vybaveným kuchyňským koutem,
balkonem nebo terasou, parkováním u domu, TV a grilem v zahradě.
Klimatizace za příplatek.
JOSIPA
apt. 3
apt. 4
apt. 6
9.490
9.490
9.490
9.490
11.790
11.790
11.790
11.790
11.790
11.790
11.790
11.790
11.790
9.490
9.490
9.490
13.290
13.290
13.290
13.290
13.990
13.990
13.990
13.990
13.990
13.990
13.990
13.990
13.990
13.290
13.290
13.290
15.590
15.590
15.590
15.590
16.390
16.390
16.390
16.390
16.390
16.390
16.390
16.390
16.390
15.590
15.590
15.590
STRAVOVÁNÍ: vlastní strava
MAJA
BOZICA
10.690
10.690
10.690
10.690
13.990
13.990
13.990
13.990
13.990
13.990
13.990
13.990
13.990
10.690
10.690
10.690
13.990
13.990
13.990
13.990
18.690
18.690
18.690
18.690
18.690
18.690
18.690
18.690
18.690
13.990
13.990
13.990
BOZICA
1) villa MAJA – 60 m od oblázkové i písečné pláže, 3 km od centra, 3x apartmány 1/4 (ložnice + obytná místnost), výhled na moře, obchod 300 m, vhodné pro strávení velmi klidné
dovolené
2) villa JOSIPA - 60 m od oblázkové pláže, 3 km od centra, 1x
apartmán 1/3 (ložnice + obytná
místnost), 1x apartmán 1/4 (dvě
ložnice + obytná místnost),
1x apartmán 1/6 (dvě ložnice
+ obytná místnost), výhled na
moře, obchod 200 m
3) villa BOZICA – 60 m od oblázkovo – betonové pláže, 3 km od
centra, 1x apartmán 1/6 (dvě ložnice + obytná místnost), výhled na
moře, obchod 150 m
• CENA ZAHRNUJE: • nájem apartmánu na 7 nocí • pobytovou taxu • spotřeby (voda, plyn, el.energie) • povlečení • závěrečný úklid • služby delegáta • SLEVY: • dítě do 6 let
bez nároku na lůžko: ZDARMA • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • klimatizace: 1.890 Kč/ týden • přistýlka: 1.990 Kč/ týden • AUTOBUSOVÁ DOPRAVA: • + 2.190 Kč - Chrudim,
Pardubice, H. Králové, Holice, Vysoké Mýto, Litomyšl, Polička, Svitavy, Brno (ostatní nástupní místa s příplatkem – info v CK)
Chorvatsko - ubytování na míru
Vážení klienti, pro usnadnění výběru
správného ubytování pro Vaši dovolenou
v Chorvatsku můžete využít
náš komplexní vyhledávač
na stránkách www.atlantika.cz
Zadejte počet osob,
datum příjezdu
a délku pobytu.
Dle Vašeho přání zvolte
maximální vzdálenost
od pláže a požadavky
na vybavení apartmánu.
Poté se Vám zobrazí
seznam volných ubytovacích kapacit.
„Napište nebo zavolejte nám
Váš požadavek na ubytování
v Chorvatsku a my Vám připravíme
nabídku na míru.“
76
www.atlantika.cz / léto 2014
Chorvatsko - střední Dalmácie
Vodice
Trogir
Omiš
Vodopády Krka
Střední Dalmácie
Začíná na severozápadě letoviskem Rogoznica (severozápadně od Trogiru) a končí na jihovýchodě přístavem Ploče (i když administrativně je
toto město součástí jihodalmatské župy). Všeobecně se tato oblast spolu
se Středodalmatskými ostrovy pokládá za nejkrásnější oblast východního
Jadranu a mnozí její věrní návštěvníci tvrdí, že je to dokonce nejkrásnější
přímořská oblast na světě, a to pro harmonii přírody a výtvorů lidských
rukou.
Příroda k ní byla opravdu štědrá: členité pobřeží s kouzelnými zátokami,
zářícími svými bělostnými drobnými oblázky a pískem, malebné siluety
menších i větších ostrovů, nízkých i vysokých, s nesčetnými poloostrovy
a zálivy, horská hradba vyrůstající přímo z pobřeží, těsně nad rušnými letovisky, přebohatá přímořská vegetace, včetně zeleně rozsáhlých borových
lesů, udivující bohatství uměleckých památek zdejších měst a městeček,
z nichž dvě jsou dokonce zapsána do listiny světového kulturního dědictví
organizace UNESCO (Trogir, Split), svéráz zdejších přímořských i podhorských vesnic, nápaditost zdejší moderní hotelové výstavby.
Trogir
Starobylé město, 27 km západně od Splitu. Staré původní jádro na ostrůvku
mezi pevninou a ostrovem Čiovo (s pevninou spojen krátkým kamenným
mostem) je přes Trogirský průliv - Trogirski kanal spojen moderním zvedacím mostem. Od r. 1997 je Trogir zapsán do listiny světového kulturního
dědictví organizace UNESCO. Zdejší pobřeží je velmi členité, nachází se
zde mnoho malých i větších zátok s dobrým přístupem do moře, pláže jsou
zde oblázkové, případně s kamennými plochami svažujícími se pozvolna
do moře.
VODICE
Známé turistické letovisko, rozprostírající se v malebné zátoce leží přibližně 12 km severně od Šibeniku. Stará část města je tvořena malými
kamennými náměstíčky a úzkými uličkami se spoustou obchodů, taveren
a stylových restaurací, které vytváří atmosféru města. Lákavým cílem procházek je místní „marina“, kde kotví řada jachet, výletních a rybářských
lodí. Oblíbené je také tržiště s širokou nabídkou ovoce a zeleniny. Vodice
jsou také dobrým výchozím bodem k využití nabídky výletů do blízkého
i vzdálenějšího okolí, např. 109 ostrovů a ostrůvků národního parku Kornati či vodopády na řece Krka. Společně s dlouhou přírodní oblázkovou
pláží, kombinovanou s kamennými moly, vytváří toto kouzelné letovisko
vynikající podmínky k rekreaci pro rodiny s dětmi.
Vodice
Omiš Malebné městečko s hlubokou historií, nacházející se cca 22 km jižně od
Splitu, na ústí řeky Cetiny. Kulisu města dotváří pohoří Mosor, které se
prudce zvedá přímo za městem. Turisty sem láká nejen staré město plné
úzkých uliček, obchůdků a kaváren a starobylá pirátská pevnost nad městem, ale také oblázkové a písečné pláže. Toto místo je ideálním výchozím
bodem pro mnoho výletů po okolí.
Primošten
www.atlantika.cz / léto 2014
Trogir
Omiš
77
Chorvatsko
Střední Dalmácie • Vodice
Privátní apartmány
POLOHA: apartmány v soukromých vilkách 150 m až 1,5 km od
centra v části Srima nebo Blata
PLÁŽ: oblázková pláž s pozvolným vstupem do vody vhodná
pro děti do 400 m
UBYTOVÁNÍ: 2 - 6 lůžkové
apartmány, vlastní soc. zařízení,
vybavený kuchyňský kout, TV,
balkon nebo terasa, vyhrazené
parkování
STRAVOVÁNÍ: vlastní strava,
popř. možnost dokoupení polopenze nebo večeře
Termíny:
BILO 2
BILO 3
BILO 4
TRILO 4
TRILO 5
TRILO 6 QUADR.6
31.05. - 07.06.
07.06. - 14.06.
14.06. - 21.06.
21.06. - 28.06.
28.06. - 05.07.
05.07. - 12.07.
12.07. - 19.07.
19.07. - 26.07.
5.190
5.790
6.390
6.990
8.690
8.690
8.690
8.690
6.090
6.790
7.490
8.190
10.190
10.190
10.190
10.190
7.090
7.890
8.690
9.390
11.790
11.790
11.790
11.790
7.690
8.490
9.390
10.190
12.790
12.790
12.790
12.790
8.590
9.490
10.490
11.390
14.290
14.290
14.290
14.290
9.490
10.590
11.690
12.690
15.890
15.890
15.890
15.890
10.390
11.490
12.690
13.790
17.290
17.290
17.290
17.290
Termíny:
BILO 2
BILO 3
BILO 4
TRILO 4
TRILO 5
TRILO 6 QUADR.6
26.07. - 02.08.
02.08. - 09.08.
09.08. - 16.08.
16.08. - 23.08.
23.08. - 30.08.
30.08. - 06.09.
06.09. - 13.09.
8.690
8.690
8.690
8.690
7.990
6.290
5.190
10.190
10.190
10.190
10.190
8.990
7.390
6.090
11.790
11.790
11.790
11.790
9.990
8.590
7.090
12.790
12.790
12.790
12.790
10.990
9.290
7.690
14.290
14.290
14.290
14.290
12.390
10.390
8.590
15.890
15.890
15.890
15.890
13.490
11.490
9.490
17.290
17.290
17.290
17.290
14.690
12.490
10.390
• CENA ZAHRNUJE: • nájem apartmánu na 7 nocí • povlečení a ručníky • pobytovou taxu • spotřeby (voda, plyn, el.energie) • závěrečný úklid • služby delegáta •
NEPOVINNÉ PŔÍPLATKY: • polopenze: + 2.500 Kč / osoba / týden (v hotelu Nikola pro apartmány v části Srima), + 3.350 Kč / osoba / týden (pro apartmány v části Blata),
večeře: + 1.650 Kč / osoba / týden (Nikola), + 2.350 Kč / osoba / týden (apartmány v části Blata), klimatizace: + 8 eur/apartmán/den – platba na místě, nutno ověřit předem
v CK, pobyt se psem: + 15 eur/den – platba na místě, nutno ověřit předem v CK • DOPRAVA AUTOBUSEM: • dospělí + 2.390 Kč • dítě do 11 let: + 2.290 Kč • (zajišťujeme
ve spolupráci s CK Forline)
Střední Dalmácie • Vodice
Vila DRAGICA
POLOHA: vila leží 1000 m od centra města v části Srima.
PLÁŽ: oblázková pláž s pozvolným přístupem 250 m, vhodná pro děti
UBYTOVÁNÍ: 2 lůžkové pokoje s manželskou postelí nebo samostatnými lůžky, u některých pokojů možnost jedné
přistýlky, soc. zařízení, balkon nebo terasa, v přízemí předzahrádka
VYBAVENÍ: parkoviště, společná kuchyňka v patře
STRAVOVÁNÍ: polopenze (snídaně – mezinárodní bufet vč. nápojů, večeře – výběr ze tří hlavních jídel (jedno vždy
vegetariánské), dezert či ovoce, salátový bufet, nápoje za poplatek
dítě do 11 let
přistýlka
Termíny:
31.05. - 07.06.
07.06. - 14.06.
14.06. - 21.06.
21.06. - 28.06.
28.06. - 05.07.
05.07. - 12.07.
12.07. - 19.07.
19.07. - 26.07.
26.07. - 02.08.
02.08. - 09.08.
09.08. - 16.08.
16.08. - 23.08.
23.08. - 30.08.
30.08. - 06.09.
06.09. - 13.09.
3.690
3.990
4.390
4.990
5.990
5.990
5.990
6.190
6.190
6.190
6.190
6.190
5.290
4.390
3.990
1.890
1.990
2.190
2.490
2.990
2.990
2.990
3.090
3.090
3.090
3.090
3.090
2.690
2.190
1.990
• CENA ZAHRNUJE: • 7x ubytování s polopenzí • povlečení a ručníky • pobytová taxa • služby delegáta • DOPRAVA AUTOBUSEM: • dospělí + 2.390 Kč • dítě do 11 let:
+ 2.290 Kč • (zajišťujeme ve spolupráci s CK Forline)
78
www.atlantika.cz / léto 2014
Chorvatsko
Střední Dalmácie • Trogir/Seget Vranjica
Villa STINA
POLOHA: Villa se nachází v malém středisku Seget Vranjica cca 6 km od Trogiru.
Okolí Seget Vranjice charakterizují zátoky s kamenitými a oblázkovými plážemi,
bujná středomořská vegetace, stoleté vinohrady a olivovníky.
PLÁŽ: oblázková cca 100 m
UBYTOVÁNÍ: komfortní apartmány 2+2 pro 2 osoby s možností 2 přistýlek (1 ložnice, obývací pokoj s kuchyní, koupelna s WC) a apartmány 4+1 pro 4 osoby s možností 1 přistýlky(2 ložnice každá s vlastní koupelnou- sprcha a WC), obývací pokoj
s kuchyní), oba typy apartmánů mají klimatizaci, internet, SAT- TV, terasu nebo balkon. Parkování u domu. Bazén s lehátky.
STRAVOVÁNÍ: vlastní
Termíny:
31.05. - 07.06.
07.06. - 14.06.
14.06. - 21.06.
21.06. - 28.06.
28.06. - 05.07.
05.07. - 12.07.
12.07. - 19.07.
19.07. - 26.07.
os.v 2+2 os.v 4+1
7.090
7.090
7.090
7.090
9.990
9.990
9.990
9.990
4.990
4.990
4.990
4.990
6.190
6.190
6.190
6.190
Termíny:
os.v 2+2 os.v 4+1
26.07. - 02.08.
02.08. - 09.08.
09.08. - 16.08.
16.08. - 23.08.
23.08. - 30.08.
30.08. - 06.09.
06.09. - 13.09.
13.09. - 20.09.
9.990
9.990
9.990
9.990
9.990
7.090
7.090
7.090
6.190
6.190
6.190
6.190
6.190
4.990
4.990
4.990
• CENA ZAHRNUJE: • 7x ubytování za osobu při plně obsazeném apartmánu (APT 2+2 – 2 osoby, APT 4+1 – 4 osoby), děti na přistýlce ZDARMA • povlečení a ručníky •
pobytovou taxu • DOPRAVA AUTOBUSEM: • + 2.290 Kč
Střední Dalmácie • Trogir/Seget Vranjica
Villa INA
POLOHA: Villa se nachází v malém středisku Seget Vranjica cca 6 km od Trogiru.
Okolí Seget Vranjice charakterizují zátoky
s kamenitými a oblázkovými plážemi, bujná
středomořská vegetace, stoleté vinohrady
a olivovníky.
PLÁŽ: oblázková cca 100 m
UBYTOVÁNÍ: komfortní apartmán pro 8
osob s možností 1 přistýlky, 4 ložnice, obývací pokoj s kuchyní a jídelnou, 2 koupelny,
klimatizace, internet, SAT- TV, terasa směr
moře. Vybavení kuchyně: sporák s troubou,
kávovar, lednice s mrazákem. Parkování
u domu. Bazén s lehátky.
STRAVOVÁNÍ: vlastní
Termíny:
31.05. - 07.06.
07.06. - 14.06.
14.06. - 21.06.
21.06. - 28.06.
28.06. - 05.07.
05.07. - 12.07.
12.07. - 19.07.
19.07. - 26.07.
26.07. - 02.08.
02.08. - 09.08.
09.08. - 16.08.
16.08. - 23.08.
23.08. - 30.08.
30.08. - 06.09.
06.09. - 13.09.
13.09. - 20.09.
4.990
4.990
4.990
4.990
5.690
5.690
5.690
5.690
5.690
5.690
5.690
5.690
5.690
4.990
4.990
4.990
• CENA ZAHRNUJE: • 7x ubytování za osobu při plně obsazeném apartmánu (8 osob) • povlečení a ručníky • pobytovou taxu • DOPRAVA AUTOBUSEM: • + 2.290 Kč
www.atlantika.cz / léto 2014
79
Chorvatsko
Střední Dalmácie • Trogir / Seget Donji
Hotel JADRAN***
POLOHA: hotel se nachází v borovém háji cca 4 km od historické části Trogiru (zapsán v UNESCU), cca 7 km od letiště
ve Splitu. Hotel se skládá z hlavní hotelové budovy, čtyř třípatrových a jedné dvoupatrové depandance.
PLÁŽ: betonová plata 10 m, přírodní oblázková pláž, cca
300 m.
UBYTOVÁNÍ: dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky se
sprchou a WC, klimatizací, fénem, telefonem, SAT TV. Pokoje
v depandancích v naší nabídce - jsou v patře a mají terasu
nebo balkon na mořskou stranu, pokoje v hlavní budově jsou
bez balkonu na mořskou stranu, jednolůžkový pokoj na vyžádání.
VYBAVENÍ: recepce 24h, restaurace s terasou s výhledem
na moře, grill- pizzerie, aperitiv bar, WI-FI na recepci ZDAR
MA, směnárna, konferenční místnost, parkoviště, venkovní
bazén se sladkou vodou, tenisové kurty, vodní sporty, sauna,
fitness.
STRAVOVÁNÍ:
polopenze
formou bufetu
Termíny:
31.05. - 07.06.
07.06. - 14.06.
14.06. - 21.06.
21.06. - 28.06.
28.06. - 05.07.
05.07. - 12.07.
12.07. - 19.07.
19.07. - 26.07.
depand.
hotel
8.490
8.790
8.490
8.790
10.190 9.690
10.190 9.690
11.890 11.090
11.890 11.090
11.890 11.090
14.490 13.690
Termíny:
depand.
hotel
26.07. - 02.08.
02.08. - 09.08.
09.08. - 16.08.
16.08. - 23.08.
23.08. - 30.08.
30.08. - 06.09.
06.09. - 13.09.
13.09. - 20.09.
14.490
14.490
14.490
14.490
11.890
11.890
10.190
8.490
13.690
13.690
13.690
13.690
11.090
11.090
9.690
8.790
• CENA ZAHRNUJE: • 7x ubytování s polopenzí • povlečení a ručníky • pobytová taxa • SLEVY: • dítě do 3,99 let na lůžku s rodiči ZDARMA • dítě na přistýlce do 11,99 let
50% • osoba od 12. let na přistýlce 30% sleva • DOPRAVA AUTOBUSEM: • + 2.290 Kč
Střední Dalmácie • Omiš
Hotel BRZET
POLOHA: Hotel pavilónového typu s centrální restaurací a terasou, obklopen stoletým borovým hájem v těsné blízkosti oblázkové
pláže. S centrem města Omiš, vzdáleným cca 800 m, je spojen
městskou promenádou. V areálu se nachází kostel Sv. Eufemije
z 5. století.
PLÁŽ: cca 30 m od oblázkové pláže
UBYTOVÁNÍ: dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, Všechny
pokoje jsou klimatizované, se sprchou, WC, TV, SAT, minibarem,
fénem, telefonem, balkonem směrem na moře.
VYBAVENÍ: klimatizovaná restaurace, sejf, směnárna, terasa,
WI-FI na recepci ZDARMA.
STRAVOVÁNÍ: polopenze: snídaně formou bufetu, večeře výběr
ze 3 menu se salátovým bufetem v centrální restauraci, u plné
penze: obědy výběr z menu se salátovým bufetem
Termíny:
31.05. - 07.06.
07.06. - 14.06.
14.06. - 21.06.
21.06. - 28.06.
28.06. - 05.07.
05.07. - 12.07.
12.07. - 19.07.
19.07. - 26.07.
26.07. - 02.08.
02.08. - 09.08.
09.08. - 16.08.
16.08. - 23.08.
23.08. - 30.08.
30.08. - 06.09.
06.09. - 13.09.
13.09. - 20.09.
polopenze plná penze
8.490
8.490
8.490
8.490
9.990
11.190
11.190
11.190
11.190
11.190
11.190
11.190
11.190
9.290
8.490
8.490
9.990
9.990
9.990
9.990
11.590
12.790
12.790
12.790
12.790
12.790
12.790
12.790
12.790
10.790
9.990
9.990
• CENA ZAHRNUJE: • 7x ubytování s polopenzí nebo plnou penzí • pobytovou taxu • SLEVY: • dítě do 9,99 let na přistýlce 50% • DOPRAVA AUTOBUSEM: • + 2.490 Kč
80
www.atlantika.cz / léto 2014
Chorvatsko - Makarská riviéra
ostrov Brač
ostrov Hvar
Baška Voda
Makarska
Živogošče
Drvenik
Gradac
Brist
Dubrovník
Makarska
Makarská riviéra
Nejoblíbenější turistická destinace na chorvatském pobřeží. A není se
čemu divit, panorama pobřeží je naprosto úchvatné, přímo z moře se zvedá
ohromný masiv Biokovo, jehož nejvyšší vrchol stoupá až do výšky 1700
metrů nad mořem. Zdejší oblázkové pláže, které jsou lemovány typickým
borovicovým porostem, patří mezi nejkrásnější v Dalmácii a nachází se
zde i mnoho malých a klidných zátok.
DRVENIK
Rozkládá v úpatí pohoří Biokovo v nejjižnější části Makarské riviéry.
Vysoký počet slunečních dnů, středomořská vegetace, charakteristická
pro Dalmatské pobřeží, kouzlo zátok s oblázkovými a skalnatými plážemi
a průzračné moře přímo vybízí ke strávení klidné dovolené.
Podgora
Původně malé rybářské městečko je nyní rušné turistické centrum s překrásnou palmovou promenádou kolem moře, přístavem, příjemnými
oblázkovými plážemi, různými obchůdky, restauracemi a romantickými
kavárnami. Z místa je možné navštívit lodí ostrov Hvar a Brač, vydat se
lodí na fish picnic, do Dubrovníku, do pohoří Biokovo. Díky krásné okolní
krajině a nádherným plážím patří dnes Podgora k nejpřitažlivějším místům
na Jadranu.
Baška Voda Obec a přístav ležící 10 km severozápadně od Makarské a 5 km jihovýchodně od Brely. Je to významné a rušné letovisko na Makarské riviéře.
Jadranská magistrála tu vede nad obcí a neobtěžuje svým provozem
rekreanty. Předností Bašky Vody je bohatá vegetace včetně borových
lesů, které dosahují až k dlouhým oblázkovým plážím.
Drvenik
GRADAC
Nejjižnější město nejkrásnější části chorvatského pobřeží - Makarské riviéry. Je to velmi rušné a oblíbené letovisko v pozadí s mohutným masivem pohoří Riliče. Ve městě i okolí jsou pláže, které patří k nejhezčím na
Makarské rivieře. Pláže jsou lemovány borovicemi a palmami, jejichž stín
zpříjemňuje procházky po promenádě. V uličkách města je řada hospůdek a kaváren. Nechybí zde příležitost k zábavě, sportování a kulturním
zážitkům.
Brist
Živogošče
Původně rybářská obec, dnes velmi vyhledávané letovisko se rozkládá na
svahu nad mořem na úpatí pohoří Biokovo, které tvoří působivé pozadí.
V malebné poloze na skalnaté výspě se nad mořem se nachází františkánský klášter z 18. století.
Makarska
Osada ležící severozápadně od města Gradac. Je vhodná ke strávení
příjemné a klidné dovolené v nejjižnější části Makarské riviéry. Má malebnou polohu pod svahy pohoří Rilić. Brist je znám svým členitým pobřežím a krásnými drobnými zátokami. Brist má dobré podmínky pro vodní
sporty.
Živogošče
www.atlantika.cz / léto 2014
Drvenik
Gradac
81
Chorvatsko
Makarská riviéra • Baška Voda
Apartmány DAVOR
POLOHA: Oblíbené vybavené apartmány se nachází cca 250 m od centra populárního letoviska Baška Voda. Je to významné a rušné letovisko
na Makarské riviéře. Předností Bašky Vody je bohatá vegetace včetně
borových lesů, které dosahují až k dlouhým oblázkovým plážím. I její
poloha pod hradbou pohoří Biokovo je velmi malebná. Letovisko patří
k nejoblíbenějším ve Střední Dalmácii.
PLÁŽ: cca 200 m od oblázkové pláže
UBYTOVÁNÍ: Oba apartmány mají balkón směr moře, SAT / TV, klimatizaci, parkování a na zahradě se nachází gril.
APARTMAN 4 +1 - 2 ložnice, obývací pokoj s možností přistýlky (gauč)
pro dítě s kuchyňským koutem a klimatizací, kapacita 2 x apartmán 4+1
(jeden z apartmánů má 2 x wc u každé ložnice)
STRAVOVÁNÍ: vlastní
Období:
10.05. - 07.06.
07.06. - 28.06.
28.06. - 12.07.
12.07. - 23.08.
23.08. - 06.09.
06.09. - 20.09.
20.09. - 04.10.
12.890
15.790
20.790
23.790
20.790
15.790
12.890
• CENA ZAHRNUJE: • nájem apartmánu na 7 nocí • spotřeby energií (voda, elektřina, plyn) • závěrečný úklid • povlečení • pobytovou taxu • DOPRAVA AUTOBUSEM: •
+ 2.490 Kč
Makarská riviéra • Baška Voda
Apartmány a pokoje PAVIČ
POLOHA: Nachází se cca 250 m od centra oblíbeného letoviska
Baška Voda. Je to významné a rušné letovisko na Makarské riviéře.
Předností Bašky Vody je bohatá vegetace včetně borových lesů, které
dosahují až k dlouhým oblázkovým plážím. I její poloha pod hradbou
pohoří Biokovo je velmi malebná. Letovisko patří k nejoblíbenějším ve
Střední Dalmácii.
PLÁŽ: cca 150 m od oblázkové pláže
UBYTOVÁNÍ: Všechny apartmány a pokoje mají terasu nebo balkón,
SAT / TV, klimatizaci a parkování.
POKOJE – 4 x dvoulůžkový, 3 x třílůžkový(prostornější) s vlastním
sociálním zařízením.
APARTMAN 2 +2 - ložnice s manželským lůžkem, obývací pokoj s přistýlkou pro 2 osoby s kuchyňským koutem s klimatizací, kapacita 2 x
apartmán 2+2
STRAVOVÁNÍ: vlastní
Období:
pokoj
1/2
pokoj
1/3
apartmán
2+2
10.05. - 07.06.
07.06. - 28.06.
28.06. - 12.07.
12.07. - 23.08.
23.08. - 06.09.
06.09. - 20.09.
20.09. - 04.10.
1.890
2.390
2.890
3.390
2.890
2.390
1.890
2.390
2.890
3.390
3.790
3.390
2.890
2.390
9.490
11.890
14.190
16.590
14.190
11.890
9.490
• CENA ZAHRNUJE: • nájem celého apartmánu na 7 nocí nebo ubytování za osobu v pokoji na 7 nocí • spotřeby energií (voda, elektřina, plyn) • závěrečný úklid • povlečení
• pobytovou taxu • SLEVY: • dítě do 11,99 let se 2 dospělými ve třílůžkovém pokoji 30% • DOPRAVA AUTOBUSEM: • + 2.490 Kč
82
www.atlantika.cz / léto 2014
Chorvatsko
Makarská riviéra • Baška Voda
Pokoje a apartmány PALAC se snídaní
POLOHA: Nachází se přímo v centru oblíbeného letoviska Baška Voda.
Je to významné a rušné letovisko na Makarské riviéře. Předností Bašky
Vody je bohatá vegetace včetně borových lesů, které dosahují až k dlouhým oblázkovým plážím. I její poloha pod hradbou pohoří Biokovo je velmi
malebná. Letovisko patří k nejoblíbenějším ve Střední Dalmácii.
PLÁŽ: ubytování přímo u moře, kousek od oblázkové pláže cca 30m
UBYTOVÁNÍ: Všechny pokoje a apartmány mají klimatizaci, SAT / TV,
parkoviště a bezplatné Wi-Fi připojení. V přízemí budovy je restaurace.
STUDIO 2 – jedna místnost s manželskou postelí, kuchyňským koutkem,
vlastní sociální zařízení.
APARTMAN 3- ložnice s manželským lůžkem, obývací pokoj s přistýlkou
pro 1 osobu a s kuchyňským koutem
APARTMAN 2 +2 - ložnice s manželským lůžkem, obývací pokoj s přistýlkou pro 2 osoby s kuchyňským koutem
POKOJ 1/3 – třílůžkový pokoj s vlastním sociálním zařízením
STRAVOVÁNÍ: bufetové snídaně v ceně, možnost dokoupení večeří a la
carte v místní restauraci za 1390,- Kč za osobu a týden (polévka, hlavní
jídlo, salát, dezert).
Období:
pokoj
apartmán
10.05. - 07.06.
07.06. - 28.06.
28.06. - 12.07.
12.07. - 23.08.
23.08. - 06.09.
06.09. - 20.09.
20.09. - 04.10.
3.990
4.990
6.390
7.390
6.390
4.990
3.990
4.290
5.190
6.890
7.990
6.890
5.190
4.290
• CENA ZAHRNUJE: • 7x ubytování za osobu se snídaní při plném obsazení kapacity • spotřeby energií (voda, elektřina, plyn) • povlečení • pobytovou taxu • závěrečný úklid
• SLEVY: • dítě do 12 let v pokoji s 2 dospělými ZDARMA • 2. dítě do 12 let sleva 30% sleva • dítě do 12. let v samostatném pokoji 30% sleva • DOPRAVA AUTOBUSEM:
• + 2.490 Kč
NÁŠ TIP
Makarská riviéra • Baška Voda
Pokoje s polopenzí Baška Voda
POLOHA: Nachází se v oblíbeném letovisku Baška Voda. Je to významné
a rušné letovisko na Makarské riviéře. Předností Bašky Vody je bohatá
vegetace včetně borových lesů, které dosahují až k dlouhým oblázkovým
plážím. I její poloha pod hradbou pohoří Biokovo je velmi malebná. Letovisko patří k nejoblíbenějším ve Střední Dalmácii.
PLÁŽ: Oblázková cca 100 - 600 m od ubytování
UBYTOVÁNÍ: Privátní pokoje v letovisku Baška Voda s vlastním sociálním
zařízením, možnost přistýlky
STRAVOVÁNÍ: polopenze v restauraci „ŠEBIN“ – snídaně bufet, večeře
předkrm, hlavní jídlo výběr ze 2 menu, salát, desert v ceně jeden nápoj
(sklenice vína, piva nebo nealko)
Období:
10.05. - 07.06.
07.06. - 28.06.
28.06. - 12.07.
Období:
3.990
4.590
5.190
12.07. - 23.08.
23.08. - 06.09.
06.09. - 20.09.
Období:
5.690
5.190
4.590
20.09. - 04.10.
3.990
• CENA ZAHRNUJE: • 7x ubytování s polopenzí za osobu • spotřeby energií (voda, elektřina, plyn) • závěrečný úklid • povlečení • pobytovou taxu • SLEVY: • dítě do 3 let
zdarma na lůžku s rodiči • dítě 3-12 let na lůžku 10% • dítě 3-12 let na přistýlce 20% sleva • dospělí na přistýlce 10% sleva • DOPRAVA AUTOBUSEM: • + 2.490 Kč
www.atlantika.cz / léto 2014
83
Chorvatsko
Makarská riviéra • Baška Voda
Hotel HORIZONT****
POLOHA: Hotel vhodný i pro náročnější klientelu se nachází na okraji oblíbeného letoviska Baška
Voda. Je to významné a rušné letovisko na Makarské riviéře. Předností Bašky Vody je bohatá vegetace včetně borových lesů, které dosahují až k dlouhým oblázkovým plážím. I její poloha pod hradbou
pohoří Biokovo je velmi malebná. Letovisko patří k nejoblíbenějším ve Střední Dalmácii.
PLÁŽ: cca 100 m od oblázkové pláže
UBYTOVÁNÍ: dvoulůžkové pokoje s klimatizací, sprchou nebo vanou a WC, balkonem, SAT TV, telefonem, fénem, sejfem, minibarem, některé s možností přistýlky (prostornější) a některé na mořskou stranu, WiFi za poplatek.
VYBAVENÍ: restaurace, restaurace na pláži, a la carte restaurace
Matrioshka s ruskou kuchyní, aperitiv bar, beach bar, kongresový
sál, kadeřnický a kosmetický salón, kavárna, směnárna, terasa,
WI-FI na recepci ZDARMA, výtah, živá hudba, biliard club, venkovní a vnitřní bazén se sladkou vodou ZDARMA, wellness centrum, sauna (finská, infra, ruská, turecká, slaná, aroma), whirlpool,
masáže, solárium, fitness ZDARMA, v blízkosti - tenisové kurty,
vodní sporty, parkování za poplatek cca 2 € / den.
STRAVOVÁNÍ: polopenze formou bufetu.
Termíny:
1/2
1/2+1
1/2 moře
Termíny:
1/2
1/2+1
1/2 moře
17.05. - 24.05.
24.05. - 31.05.
31.05. - 07.06.
07.06. - 14.06.
14.06. - 21.06.
21.06. - 28.06.
28.06. - 05.07.
05.07. - 12.07.
12.07. - 19.07.
19.07. - 26.07.
10.390
10.390
10.390
10.390
13.290
13.290
16.290
16.290
16.290
19.190
10.890
10.890
10.890
10.890
13.990
13.990
16.790
16.790
16.790
19.690
11.390
11.390
11.390
11.390
14.690
14.690
17.490
17.490
17.490
20.390
26.07. - 02.08.
02.08. - 09.08.
09.08. - 16.08.
16.08. - 23.08.
23.08. - 30.08.
30.08. - 06.09.
06.09. - 13.09.
13.09. - 20.09.
20.09. - 27.09.
19.190
19.190
19.190
19.190
16.290
16.290
13.290
10.390
10.390
19.690
19.690
19.690
19.690
16.790
16.790
13.990
10.890
10.890
20.390
20.390
20.390
20.390
17.490
17.490
14.690
11.390
11.390
• CENA ZAHRNUJE: • 7x ubytování s polopenzí • povlečení a ručníky • vstup do bazénů a fitness • pobytová taxa • SLEVY: • dítě do 3,99 let na lůžku s rodiči ZDARMA •
dítě na přistýlce do 11,99 let 50% • dítě od 12.do 17,99 let a na přistýlce 30% sleva • DOPRAVA AUTOBUSEM: • + 2.490 Kč
Makarská riviéra • Baška Voda / Baško Polje
Kemp BAŠKO POLJE
POLOHA: Kemp Baško Pojle se nachází v borovicovém háji cca 2 km od centra
Bašky Vody na Makarské riviéře. Rozloha kempu je 13ha. Nad kempem se rozprostírá pohoří Biokovo. V kempu se nachází restaurace, supermarket.
Pláž: oblázková vzdálená cca 500-700 m
UBYTOVÁNÍ: Nové moderní plně vybavené mobilhomy, typ Anya pro 4-6 osob celková plocha 24m² anebo typ Hvar pro 4-5
osob, celková plocha 32m² (má 2 koupelny). Oba typy mají klimatizaci, 2 ložnice, obývací pokoj s rozkládací pohovkou, SAT TV, koupelnu (sprcha, wc, fén)
a krytou terasu se zahradním nábytkem.
VYBAVENÍ: restaurace, supermarket,
směnárna, bankomat, přístup k internetu,
dětské hřiště, stolní tenis, volejbal
STRAVOVÁNÍ: vlastní
Termíny:
31.05. - 07.06.
07.06. - 14.06.
14.06. - 21.06.
21.06. - 28.06.
28.06. - 05.07.
05.07. - 12.07.
12.07. - 19.07.
19.07. - 26.07.
MH Anya MH Hvar
12.590
14.890
14.890
14.890
18.690
18.690
24.890
24.890
13.790
16.390
16.390
16.390
20.890
20.890
28.690
28.690
Termíny:
26.07. - 02.08.
02.08. - 09.08.
09.08. - 16.08.
16.08. - 23.08.
23.08. - 30.08.
30.08. - 06.09.
06.09. - 13.09.
13.09. - 20.09.
MH Anya MH Hvar
24.890
24.890
24.890
18.690
14.890
14.890
8.990
8.990
28.690
28.690
28.690
20.890
16.390
16.390
9.990
9.990
• CENA ZAHRNUJE: • pronájem mobilhomu na 7 nocí • spotřeby energií • klimatizace • povlečení a ručníky • POVINNÉ PŘÍPLATKY: • vratná záloha 100 € / mobilhome •
závěrečný úklid 25 € za mobilhome, platba na recepci • turistická taxa 1 € / osoba / den, platba na recepci, děti do 11,99 let neplatí • registrační poplatek 3 € / osoba, platba
na recepci • DOPRAVA AUTOBUSEM: • + 2.490 Kč
84
www.atlantika.cz / léto 2014
Chorvatsko
Makarská riviéra • Podgora
Hotel PODGORKA***
POLOHA: v centru městečka Podgora, přímo na promenádě u pláže.
PLÁŽ: oblázková pláž 10 m od hotelu, vhodná pro děti
UBYTOVÁNÍ: dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, sprcha, WC, SAT TV, telefon, balkon nebo lodžie, některé pokoje mají výhled na moře a některé do parku.
VYBAVENÍ: hotelová restaurace, a la carte restaurace Riva, terasa s živou hudbou,
koktejl bar, trezor na
recepci, internetový
koutek, Wi-Fi v pokojích (za poplatek 1 den
cca 3,50 €, týden cca
10,50 €), parkoviště
(omezený počet míst
u hotelu, za poplatek
4 €/den), slunečník
a lehátka na pláži - za
příplatek, v blízkosti
tenisové kurty, vodní
sporty.
STRAVOVÁNÍ: polopenze formou bufetu
Termíny:
MOŘE
PARK
Termíny:
MOŘE
PARK
24.05. - 31.05.
31.05. - 07.06.
07.06. - 14.06.
14.06. - 21.06.
21.06. - 28.06.
28.06. - 05.07.
05.07. - 12.07.
12.07. - 19.07.
19.07. - 26.07.
8.990
8.990
8.990
9.490
9.490
9.490
9.490
10.890
10.890
7.790
7.790
7.790
8.490
8.490
8.490
8.490
9.690
9.690
26.07. - 02.08.
02.08. - 09.08.
09.08. - 16.08.
16.08. - 23.08.
23.08. - 30.08.
30.08. - 06.09.
06.09. - 13.09.
13.09. - 20.09.
10.890
10.890
10.890
10.890
9.490
9.490
9.490
8.990
9.690
9.690
9.690
9.690
8.490
8.490
8.490
7.790
• CENA ZAHRNUJE: • 7x ubytování s polopenzí • pobytovou taxu • SLEVY: • dítě do 11,99 let na přistýlce 50% sleva • osoba nad 12 let na přistýlce 30% sleva • DOPRAVA
AUTOBUSEM: • + 2.490 Kč
Makarská riviéra • Živogošče
Pension MALA DUBA
POLOHA: pension se nachází v části Mala Duba, cca 1 km od centra.
PLÁŽ: cca 10 m od oblázkové pláže s velmi mírným vstupem, nudistická pláž 200 m
UBYTOVÁNÍ: standardně zařízené 2 lůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek formou palandy s výhledem na pohoří Biokovo a 2 lůžkové pokoje s možností jedné přistýlky s výhledem na moře, sociální zařízení, balkon a apartmán pro 4 osoby typu BILO
(ložnice + obytná místnost), vybavený kuchyňský kout, terasa s výhledem na moře.
Apartmán se nachází v posledním patře penzionu.
VYBAVENÍ: restaurace s terasou s výhledem na moře, wi-fi připojení ve společných
prostorách, parkoviště, domácí zvíře zdarma
STRAVOVÁNÍ: polopenze – (snídaně – kontinentální bufet vč.nápojů, večeře – servírované menu s výběrem z polévky či teplého předkrmu, tří hlavních jídel s přílohou, salát,
dezert, zmrzlina nebo ovoce, nápoje za poplatek)
Termíny:
31.05. - 07.06.
07.06. - 14.06.
14.06. - 21.06.
21.06. - 28.06.
28.06. - 05.07.
05.07. - 12.07.
12.07. - 19.07.
19.07. - 26.07.
26.07. - 02.08.
02.08. - 09.08.
09.08. - 16.08.
16.08. - 23.08.
23.08. - 30.08.
30.08. - 06.09.
06.09. - 13.09.
4590
4990
6490
7490
8590
8590
8590
8590
8590
8590
8590
8590
8590
7490
6490
přistýlka
směr
moře
osoba
v ap.
BILO 4
dospělý
dítě
do 11 let
4990
5490
6990
7990
8990
8990
8990
8990
8990
8990
8990
8990
8990
7990
6990
4990
5490
6990
7990
8990
8990
8990
8990
8990
8990
8990
8990
8990
7990
6990
2990
2990
3990
4990
5990
5990
5990
5990
5990
5990
5990
5990
5990
4990
3990
0
0
0
3990
4290
4290
4290
4290
4290
4290
4290
4290
4290
3990
0
• CENA ZAHRNUJE: • 7x ubytování s polopenzí • pobytovou taxu • ložní a koupelnové prádlo • služby delegáta • spotřeby (voda, plyn, el. energie) • závěrečný úklid •
DOPRAVA AUTOBUSEM: • dospělí: + 2.590 Kč • dítě do 12 let: + 2.390 Kč • (zajišťujeme ve spolupráci s CK Forline)
www.atlantika.cz / léto 2014
85
Chorvatsko
Makarská riviéra • Drvenik
Vila ANTONIJA
POLOHA: vila rodinného typu v klidné části Gornja Vala 500 m od centra.
PLÁŽ: oblázková pláž s pozvolným vstupem do vody vhodná pro děti
80 m. Pláž v Drveníku byla zařazena deníkem MF Dnes mezi 15 nejkrásnějších pláží v Evropě. Na pláži půjčovna skútrů, šlapadel, motorových
lodí a další sportovní atrakce.
UBYTOVÁNÍ: 2 - 4 lůžková studia (jedna místnost) a 4-5 lůžkové apartmány (dvě ložnice + obytná místnost), vlastní soc. zařízení, vybavený
kuchyňský kout, TV/SAT (s českým programem), balkon, možnost klimatizace (za příplatek), některé s výhledem na moře. Domácí zvířata nejsou
akceptována.
VYBAVENÍ AREÁLU: wi-fi připojení v přízemí vily, jídelna, bar, terasa
s posezením a slunečníky, terasa na cvičení aerobicu, jogy apod., trampolína (za poplatek), parkování u vily zdarma.
STRAVOVÁNÍ: bohatá místní polopenze podávaná v hotelu Antonija****
10 m od vily (snídaně – kontinentální bufet vč. nápojů, večeře – servírované menu s výběrem z jedné polévky či teplého předkrmu, tří hlavních
jídel s přílohou,
salátový bufet, servírovaný
dezert,
zmrzlina či ovoce)
směr
přistýlka
přistýlka
na moře dítě do 12 let dospělý
Termíny:
31.05. - 07.06.
07.06. - 14.06.
14.06. - 21.06.
21.06. - 28.06.
28.06. - 05.07.
05.07. - 12.07.
12.07. - 19.07.
19.07. - 26.07.
5.490
6.490
6.990
7.490
8.590
8.590
8.590
8.590
5.990
6.990
7.490
7.990
8.990
8.990
8.990
8.990
3.690
3.790
6.490
5.690
5.990
5.990
5.990
5.990
směr
přistýlka
přistýlka
na moře dítě do 12 let dospělý
Termíny:
4.190
4.390
6.490
6.690
6.990
6.990
6.990
6.990
26.07. - 02.08.
02.08. - 09.08.
09.08. - 16.08.
16.08. - 23.08.
23.08. - 30.08.
30.08. - 06.09.
06.09. - 13.09.
8.590
8.590
8.590
8.590
8.590
7.490
6.490
8.990
8.990
8.990
8.990
8.990
7.990
6.990
5.990
5.990
5.990
5.990
5.990
5.690
5.490
6.990
6.990
6.990
6.990
6.990
6.690
6.490
• CENA ZAHRNUJE: • 7x ubytování s polopenzí • pobytovou taxu • povlečení a ručníky • závěrečný úklid • spotřeby (voda, plyn, el. energie) • služby delegáta • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • klimatizace: + 1.600 Kč (nutno objednat v ČR) • DOPRAVA AUTOBUSEM: • dospělí: + 2.590 Kč • dítě do 12 let: + 2.390 Kč • (zajišťujeme ve spolupráci s CK
Forline)
Makarská riviéra • Gradac, Brist
Apartmány a pokoje
PRIVÁTNÍ APARTMÁNY
POLOHA: apartmány v soukromých
vilkách v okolí centra městečka
Gradac a Brist
POLOHA: pokoje v soukromých vilkách v blízkém okolí centra města Gradac a Brist
PLÁŽ: oblázková pláž do 450 m dle
polohy apartmánu
PLÁŽ: oblázková pláž do 450 m dle polohy
vilky
UBYTOVÁNÍ: studia pro 2-3 osoby
a 4-8 lůžkové apartmány s možností jedné přistýlky. Apartmány
mají vlastní soc. zařízení, vybavený
kuchyňský kout, balkon nebo terasu.
UBYTOVÁNÍ: 2-3 lůžkové pokoje, vlastní soc.
zařízení, balkon nebo terasa
STRAVOVÁNÍ: vlastní strava
Příklad ubytování
SOUKROMÉ POKOJE S VEČEŘÍ NEBO POLOPENZÍ
STRAVOVÁNÍ: polopenze nebo večeře (servírovaná), možnost dokoupení obědů + 1.690 Kč.
Stravování je zajištěno v restauraci, vzdálené
zpravidla do 500 m od ubytování.
Termíny:
apt. 2
apt. 3
apt. 4
apt. 5
apt. 6
apt.7
apt.8
přistýlka
Termíny:
večeře
polopenze
31.05. - 07.06.
07.06. - 14.06.
14.06. - 21.06.
21.06. - 28.06.
28.06. - 05.07.
05.07. - 12.07.
12.07. - 19.07.
19.07. - 26.07.
26.07. - 02.08.
02.08. - 09.08.
09.08. - 16.08.
16.08. - 23.08.
23.08. - 30.08.
30.08. - 06.09.
06.09. - 13.09.
13.09. - 20.09.
5.940
5.940
5.940
6.540
7.340
7.340
8.340
8.340
8.340
8.340
8.340
8.340
8.340
7.340
5.940
5.940
8.840
8.840
8.840
9.540
10.440
10.440
10.940
10.940
10.940
10.940
10.940
10.940
10.940
10.440
8.840
8.840
11.140
11.140
11.140
12.040
14.040
14.040
15.440
15.440
15.440
15.440
15.440
15.440
15.440
14.040
11.140
11.140
12.740
12.740
12.740
13.940
15.940
15.940
16.940
16.940
16.940
16.940
16.940
16.940
16.940
15.940
12.740
12.740
14.390
14.390
14.390
15.490
17.890
17.890
18.790
18.790
18.790
18.790
18.790
18.790
18.790
17.890
14.390
14.390
15.490
15.490
15.490
17.090
20.190
20.190
20.690
20.690
20.690
20.690
20.690
20.690
20.690
20.190
15.490
15.490
16.840
16.840
16.840
18.740
21.340
21.340
22.240
22.240
22.240
22.240
22.240
22.240
22.240
21.340
16.840
16.840
1.890
1.890
1.890
1.890
2.190
2.190
2.290
2.290
2.290
2.290
2.290
2.290
2.290
2.290
1.890
1.890
31.05. - 07.06.
07.06. - 14.06.
14.06. - 21.06.
21.06. - 28.06.
28.06. - 05.07.
05.07. - 12.07.
12.07. - 19.07.
19.07. - 26.07.
26.07. - 02.08.
02.08. - 09.08.
09.08. - 16.08.
16.08. - 23.08.
23.08. - 30.08.
30.08. - 06.09.
06.09. - 13.09.
13.09. - 20.09.
4.490
4.490
4.490
4.890
5.190
5.190
5.390
5.390
5.390
5.390
5.390
5.390
5.390
5.390
4.490
4.490
5.090
5.090
5.090
5.590
5.690
5.690
5.990
5.990
5.990
5.990
5.990
5.990
5.990
5.990
5.090
5.090
• CENA ZAHRNUJE: • nájem apartmánu na 7 nocí • pobytovou taxu •
spotřeby (voda, plyn, el. energie) • povlečení • závěrečný úklid • DOPRAVA
AUTOBUSEM: • dospělí: + 2.490 Kč
86
Příklad ubytování
• CENA ZAHRNUJE: • 7x ubytování s večeří (polopenzí) • pobytovou taxu • spotřeby
(voda, plyn, el. energie) • povlečení • závěrečný úklid • SLEVA NA 3 LUŽKU: • děti do
6 let: - 1390 Kč • DOPRAVA AUTOBUSEM: • dospělí: + 2.490 Kč
www.atlantika.cz / léto 2014
Slovinsko
Slovinsko
Terme 3000 – Moravské Toplice
Terme Banovci
Bled
Izola
Strunjan
Portorož
Bled
Strunjan
SLOVINSKO
Země, která je pro nás z České republiky docela blízko. Pokud sem
zamíříte, určitě neprohloupíte. Najdete tu na malé ploše perfektní
služby, malebná přímořská městečka, termální lázně i plno příležitostí na zajímavé výlety do okolí.
Protože je Slovinsko malé, máte tam všechno blízko sebe. Když vás
přestane bavit lenošení u pobřeží, můžete snadno vyrazit do vnitrozemí, např. do světoznámých jeskyň, na krasové planiny, termálních
lázní, do metropole Lublaně nebo třeba do Julských Alp. To vše za
pár desítek minut jízdy.
Od roku 1990 je tato oblast mezi městy Izola a Piran chráněna jako přírodní rezervace díky své biotické rozmanitosti a typické flóře a fauně. Nejvýznamnějším místem je cca 80 m vysoký flyšový útes.
Izola
Izola je středověké městečko na pobřeží Jaderského moře v Terstském
zálivu. Izola je obklopena malebnou krajinou s četnými dlouhými údolími
a kopci – můžete zde ochutnat plno tradičních jídel v místních restauracích, většina z nich nabízí nádherný výhled na záliv.
Bled
Bled je bezpochyby hlavním turistickým centrem a symbolem Slovinska.
Kdo by neznal jezero obklopené Julskými Alpami a kostelíkem uprostřed?
Leží na severozápadě Slovinska, cca 80 km od Lublaně. Ve velkém jezeře
ledovcového původu se můžete koupat, jezdit na loďce, rybařit nebo se
jen procházet po okolí.
Strunjan
Portorož
Bled Golf
Portorož patří k nejdůležitějším letoviskům na slovinském pobřeží v Terstském zálivu, hlavně kvůli největšímu výběru ubytování, krásné velké pláži
s navezeným umělým pískem a mnoha možnostmi zábavy. Romantické
procházky u moře, koupání v bazénech, kosmetická a zdravotní péče, programy termálních lázní, sport a rekreace revitalizující tělo i duši. Portorož
je úzce spojen s nedalekým Piranem - malé středověké město, jehož sláva
a bohatství pocházejí z jednoho z největších slanisek v této části světa.
Slanisko a jejich přírodní prvky, sůl, péče a bahenní fango, urychlili zdejší
vývoj cestovního ruchu. Léčivé vlastnosti těchto přírodních prvků zde objevili již v 19. století, Dnes je Portorož vyhledávaným místem pro práci, relaxaci a zábavu. Portorož se může pochlubit celou řadu komfortních hotelů
s moderními bazény širokou škálou restaurací s různými druhy pokrmů. Je
zde také několik kasin.
Portorož
Izola
Terme 3000 – Moravské Toplice
V zdejších termálních lázních na Prekmurských loukách můžete zažít koupání a lázeňské terapie v unikátní černé minerální vodě, která dodává tělu
energii, zlepšuje průchodnost cév, zmírňuje napětí, působí na pohybové
onemocnění. Patří k největším slovinských lázním a jsou jedním z největších vodních parků v této části Evropy.
Terme Banovci
Terme Banovci jsou nejmenší termální lázně patřící do skupiny Panonské
Terme. Nabízejí termální léčivou vodu objevenou před 40 lety. Později zde
byla provedena výstavba termálního bazénu a roku 1974 zde byl otevřen
první nudistický kemp s termální
vodou v Evropě. V roce 1996 byly
lázně rozšířeny o hotel, komplex
apartmánů, saun a wellness centrum. Kromě celkové relaxace, přispěje dovolená v Terme Banovci
také k vašemu zdraví, termální voda
bohatá na fluoridy, působí na zmírnění revmatických potíží a zlepšení
zdravotního stavu po operacích
Terme Banovci
pohybového aparátu.
www.atlantika.cz
www.atlantika.cz / léto
léto2014
2014
87
Slovinsko
Portorož
NÁŠ TIP
Hotel LUCIJA***
POLOHA: Hotel Lucija se nachází se hned vedle pláže a promenády v Portoroži, je vhodný pro rodiny s dětmi, nabízí klimatizované pokoje s moderní
koupelnou. Do města Piran s jeho středověkou architekturou a bohatým kulturním dědictvím se dostanete snadno autobusem. Hotel Lucija je vzdálen
pouze 1 km od nejbližší zastávky. Mezi další pozoruhodná místa v okolí patří
kostel Svaté Trojice v 36 km vzdáleném městě Hrastovlje.
PLÁŽ: betonová asi 100 m od hotelu, u pláže se nacházejí venkovní bazény.
Písečná hlavní městská pláž je vzdálená asi 250 m od hotelu, pozvolný přístup do moře.
UBYTOVÁNÍ: Hotel Lucija má prostorné dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky nebo rodinné pokoje pro 3-4 osoby, satelitní TV, klimatizace, některé
pokoje s balkonem (za příplatek), Wi-Fi za příplatek
VYBAVENÍ: Terasa, venkovní bazén, tenisový kurt, sauna, kasino, solárium,
lázně a wellness, masáže, dětské hřiště, stolní tenis, bowling, minigolf, krytý
bazén s mořskou vodou, restaurace, bar. Hotelový bar Pieneta má zastřešenou venkovní terasu s výhledem na květinovou zahradu. Pro rodiny je
v hotelu miniklub Lucyland, dětská herna s videohrami a TV koutek.
Období:
02.01. - 12.04.
12.04. - 21.04.
21.04. - 21.06.
21.06. - 12.07.
12.07. - 26.07.
26.07. - 23.08.
23.08. - 20.09.
20.09. - 18.10.
18.10. - 29.12.
1.390
1.690
1.590
1.690
1.790
2.190
1.690
1.590
1.390
Wellness Lucija je rozsáhlý komplex s vyhřívanými krytými bazény s mořskou
vodou, malou saunou a je zde také
několik dalších lázeňských zařízení včetně infračervených kabin.
Kromě dalších služeb jsou k dispozici také thajské masáže. Parkovat
mohou hosté za poplatek v garáži
hotelu. Možnost pobytu i s malými
domácími mazlíčky.
STRAVOVÁNÍ: polopenze formou
bufetu
• CENA ZAHRNUJE: • 1 x ubytování s polopenzí/osoba (minimální délka pobytu 4 noci nebo 5 nocí v termínech 26.7.-23.8.2014) • volný vstup do bazénů a na hotelovou
pláž (pláž dle počasí 15.6.-15.9.) • animační programy v červenci a srpnu • vstup do Kasina Portorož • veškeré pobytové taxy • PŘÍPLATKY: • pokoj s balkonem 170 Kč /
osoba / den • jednolůžkový pokoj na vyžádání • domácí mazlíčci 12 € / den • parkování v garáži 5 € / den • WiFi 2 € / den • dětská postýlka 7 € / den • SLEVY: • dítě do 11,99
let na přistýlce ZDARMA • dítě do 14,99 let na přistýlce 50% • dospělí na přistýlce 20% • rodinné pokoje: 2. dítě do 11,99 let 50%, 2. dítě do 14,99 let 30% • DOPRAVA: •
vlastní
Portorož
Hotel ROŽA***
POLOHA: Tento hotel se nachází na pobřeží v letovisku Portorož hned vedle Grand
hotelu Metropol, ve kterém mohou klienti využívat bohatou nabídku služeb, je obklopen
zelení a má soukromou pláž a několik venkovních bazénů. V komplexu hotelů je dále
kasino, několik restaurací a různá sportovní zařízení, ke kterým patří tenisové kurty.
Pouze 1 km od hotelu se nachází autobusová zastávka Lucija a nejbližší vlakové nádraží
je v Koperu, 15 km daleko.
PLÁŽ: betonová asi 200 m od hotelu, u pláže se nacházejí venkovní bazény. Písečná
hlavní městská pláž je vzdálená asi 250 m od hotelu, pozvolný přístup do moře.
UBYTOVÁNÍ: dvoulůžkový pokoj s balkonem s možností přistýlky.
Vybavení pokojů: balkon, televize, telefon, psací stůl, minibar, fén, koupelna - sprcha
nebo vana, klimatizace.
VYBAVENÍ: recepce, snídaňová jídelna s venkovní terasou, aperitiv bar, WiFi internetové připojení (za poplatek 2 EUR/den), vnitřní bazén a venkovní bazény, v hotelu Metropol možnost parkování v garážích za poplatek, nachází se zde i Aqua Relax centrum.
STRAVOVÁNÍ: polopenze, snídaně formou bufetu v hotelu Roža a večeře formou bufetu
v Grand hotelu Metropol.
Období:
02.01. - 12.04.
12.04. - 21.04.
21.04. - 21.06.
21.06. - 12.07.
12.07. - 26.07.
26.07. - 23.08.
23.08. - 20.09.
20.09. - 18.10.
18.10. - 29.12.
1.290
1.590
1.490
1.590
1.690
1.890
1.590
1.490
1.290
• CENA ZAHRNUJE: • 1 x ubytování s polopenzí/osoba (minimální délka pobytu 4 noci nebo 5 nocí v termínech 26.7.-23.8.2014) • volný vstup do bazénů a na hotelovou
pláž (pláž dle počasí 15.6.-15.9.) • animační programy v červenci a srpnu • vstup do Kasina Portorož • veškeré pobytové taxy • PŘÍPLATKY: • jednolůžkový pokoj na
vyžádání • domácí mazlíčci 12 € / den • parkování v garáži 5 € / den • WiFi 2 € / den • dětská postýlka 7 € / den • SLEVY: • dítě do 11,99 let na přistýlce ZDARMA • dítě do
14,99 let na přistýlce 50% • dospělý na přistýlce 20% • DOPRAVA: • vlastní
88
www.atlantika.cz / léto 2014
Slovinsko
Portorož
NÁŠ TIP
Hotel HISTRION****
POLOHA: Hotel Histrion se může pochlubit malebnou polohou na
mořském pobřeží mezi letovisky Portorož a Piran a malým přístavištěm pro jachty. Hotel byl vybudován z bývalého klášterního kostela sv.
Bernardina. Budete okouzleni výhledem na pláž nebo výhledem na
přístav jedné z nejkrásnějších částí slovinského pobřeží. Tento rodinný
hotel nabízí wellness centrum, akvapark, soukromou pláž, venkovní
bazény i několik restaurací a kaváren. Hosté hotelu mají přímý přístup
do vodního parku Laguna Bernardin, Wellness Vile Park a Casina Bernardin. Vzdálenost od centra Portorože cca 1,5 km.
PLÁŽ: přímo na vlastní pláži s pozvolným vstupem do moře, louka na
opalování a koupací mola.
UBYTOVÁNÍ: dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, mají balkón,
výhled na moře nebo na přístav. Jsou klimatizované a vybavené kabelovou TV, telefonem a minibarem. Wi-Fi je v hotelu dostupné za příplatek.
VYBAVENÍ: recepce v objektu, výtah v objektu, klimatizace společných prostorů, dětský koutek, restaurace, lobby bar, denní bar, noční
bar, letní terasa, soukromá pláž, vnitřní a venkovní bazén, Wellness
centrum zahrnuje
turecké a finské
sauny s malebnými
interiéry a venkovní
ochlazovací bazén.
Vodním
park
s několika bazény
s mořskou vodou.
STRAVOVÁNÍ:
polopenze formou
bufetu.
Období:
výhled
přístav
výhled
moře
02.01. - 12.04.
12.04. - 21.04.
21.04. - 21.06.
21.06. - 12.07.
12.07. - 26.07.
26.07. - 23.08.
23.08. - 20.09.
20.09. - 18.10.
18.10. - 29.12.
1.490
2.090
1.790
2.090
2.190
2.290
2.090
1.790
1.490
1.690
2.290
1.990
2.290
2.390
2.490
2.290
1.990
1.690
• CENA ZAHRNUJE: • 1 x ubytování s polopenzí / osoba (minimální délka pobytu 4 noci nebo 5 nocí v termínech 26.7.-23.8.2014) • volný vstup do bazénů a na hotelovou
pláž (pláž dle počasí 15.6.-15.9.) • animační programy v červenci a srpnu • vstup do Kasina Bernardin • veškeré pobytové taxy • PŘÍPLATKY: • jednolůžkový pokoj na
vyžádání • WiFi 2 € / den • dětská postýlka 7 € / den • lehátka a slunečníky 5 € / den • SLEVY: • dítě do 12 let na přistýlce ZDARMA • dítě do 15 let na přistýlce 50% • dospělí
na přistýlce 20% • DOPRAVA: • vlastní
Strunjan
Apartmány SALINERA**
POLOHA: Letovisko Strunjan leží na jižní straně stejnojmenného, světlými
skalami lemovaného poloostrova, který se nachází v polovině cesty mezi
Izolou a Portoroží. Z nejvyššího skalního břehu celého pobřeží je nádherný daleký výhled až do Terstu, za jasného počasí je vidět až ke sněhem
pokrytým vrcholkům Alp. Nejbližší restaurace je 300 metrů daleko, zatímco
obchod s potravinami leží ve vzdálenosti 1 km. Autobusové nádraží ve
Strunjanu je zhruba 1 km daleko, vzdálenost od letiště v Terstu 90 km
PLÁŽ: Přírodní oblázky, travnatá s betonovými plochami na opalování, ve
vzdálenosti cca 300 m od apartmánů.
UBYTOVÁNÍ: Apartmán pro 3-4 osoby MONO: má podlahovou plochu 28
m2 a skládá se z obývacího pokoje s 3 lůžky (přistýlka pro 4.osobu za
příplatek), kuchyňské linky, koupelna se sprchovým koutem, terasa nebo
balkon. Některé apartmány s klimatizací (označeny AC).
Apartmán pro 5-6 osob BILO: má podlahovou plochu 42 m2 a skládá se
z obývacího pokoje s 3 lůžky, ložnice s manželskou postelí (přistýlka pro
6.osobu za příplatek), kuchyňské linky, koupelna se sprchovým koutem,
terasa nebo balkon. Všechny apartmány mají klimatizaci.
Všechny apartmány jsou vybaveny: elektrický sporák, lednička, kuchyňské
nádobí, SAT TV a telefon, vysoušeč vlasů.
VYBAVENÍ: V komplexu restaurace, parkoviště, TV místnost, venkovní
a vnitřní bazén ( v hotelu Salinera), tenisové kurty v blízkosti, hotelová pláž, internet
(na recepci hotelu Salinera, za
poplatek). Hosté apartmánů
mají slevu na vstup do vnitřního
bazénu. Možný pobyt s domácím mazlíčkem za příplatek.
STRAVOVÁNÍ: vlastní.
Období:
MONO 3
MONO 3
AC
BILO 5
AC
02.01. - 17.04.
17.04. - 21.06.
21.06. - 12.07.
12.07. - 26.07.
26.07. - 23.08.
23.08. - 20.09.
20.09. - 18.10.
18.10. - 29.12.
1.690
1.990
2.390
2.490
2.590
2.390
1.990
1.690
1.990
2.390
2.690
2.890
2.990
2.690
2.390
1.990
2.990
3.190
3.790
3.990
4.190
3.790
3.190
2.990
• CENA ZAHRNUJE: • nájem apartmánu na den(minimální délka pobytu 3 noci v termínech do 21.6. a od 20.9., 4 noci od 21.6. do 26.7. a od 23.8. do 20.9. a 5 nocí
v termínech 26.7.-23.8.2014) • spotřebu elektrické energie a vody • ložní prádlo a ručníky • parkování, pobytovou taxu • PŘÍPLATKY: • domácí mazlíčci 12 € / den •
DOPRAVA: • vlastní
www.atlantika.cz / léto 2014
89
Slovinsko
Izola
Hotel HALIAETUM**** a MIRTA****
POLOHA: Hotely Haliaetum a Mirta se nachází v komplexu San Simon nedaleko městečka
Izola s bohatou historií a krásnou architekturou, v bujné středomořské zeleni, kde jsou stále
viditelné pozůstatky starobylého přístavu Haliaetum z římských dob. Vzdálenost do centra
města cca 800 m.
PLÁŽ: přírodní oblázková, písčitá, travnatá, místy betonová, vzdálenost cca 100 m
UBYTOVÁNÍ: dvojlůžkový pokoj s možností 1 přistýlky (hotel Haliaetum) až 2 přistýlek
(hotel Mirta), balkón, sprcha, WC, telefon, SAT TV, mini bar, fén, sejf, klimatizace. Haliaetum - některé pokoje na mořskou stranu (za příplatek) Mirta –všechny pokoje na mořskou
stranu, výhled na moře (za příplatek)
VYBAVENÍ: centrální restaurace, vnitřní bazén s ohřívanou mořskou vodou (mimo provoz
v červenci a srpnu) v hotelu Haliaetum, kde se nachází i recepce. Hotelový komplex San
Simon: tenisová hřiště, minigolf, promenády, kadeřnický salón, kosmetický salón s masáží
a pedikúrou. Na pláži: vybíjená, stolní tenis, velký vodní tobogán, trampolína pro děti, půjčovna různých plavidel (šlapadla, kánoe), škola surfování, dětský koutek, gril s bufetem,
prodejna suvenýrů, půjčovna lehátek a slunečníků.
V Hotelu Mirta se nachází Wellness & Spa centrum s bylinkovou saunou, finskou saunou,
infračervenou saunou, římskou parní lázeň, ledová jeskyně, tepidárium, vířivka a široká
nabídka relaxačních masáží, léčebných procedur a programů pro relaxaci a regeneraci
duši a revitalizovat celé vaše tělo.
V restauraci na terase taneční večery s živou
hudbou 1 x týdně, animace pro děti, noční
klub. Ve městě je pošta, obchody, lékárna,
ambulance, diskotéka,…
Období:
02.01. - 12.04.
12.04. - 07.06.
07.06. - 12.07.
12.07. - 23.08.
23.08. - 13.09.
13.09. - 11.10.
11.10. - 21.12.
1.290
1.490
1.690
1.990
1.690
1.490
1.290
STRAVOVÁNÍ: polopenze formou bufetu.
Jídla jsou podávána v hlavní restauraci San
Simon, v blízkosti hotelů a depandancí komplexu.
• CENA ZAHRNUJE: • 1 x ubytování s polopenzí/osoba (minimální délka pobytu 3 noci v termínech do 7.6. anebo od 13.9., 4 noci 7.6.-12.7. a od 23.8.-13.9. nebo 5 nocí
v termínech 12.7.-23.8.2014) • vstup do krytého bazénu s ohřívanou mořskou vodou (mimo provoz v červenci a v srpnu) • vstup na pláž (pláž dle počasí 15.6.-15.9.) • 1x
týdně taneční večer s živou hudbou • animační programy v červenci a srpnu • veškeré pobytové taxy • PŘÍPLATKY: • pokoj na mořskou stranu (Haliaetum) 100 Kč / osoba
/ den • výhled moře (Mirta) 170 Kč /osoba / den • jednolůžkový pokoj na vyžádání • dětská postýlka 7 € / den • garáž 10 € / den • Wi-Fi 2 € / den • SLEVY: • dítě do 11,99 let
na přistýlce ZDARMA • dítě do 14,99 let na přistýlce 50% • dospělí na přistýlce 20% • DOPRAVA: • vlastní
Bled
Hotel SAVICA***
POLOHA: Renovovaný rodinný hotel Savica se nachází
u jezera Bled. Hotel nabízí kvalitní ubytování v propojených
rodinných pokojích, zařízených s důrazem na potřeby rodin
s malými dětmi. Zaměstnanci hotelu jsou poháněny touhou
poskytnout rodičům nezapomenutelné zážitky s rodinou, organizují zábavu a vzdělávání dětí s pomocí rozsáhlých zábavných
programů s ohledem na životní prostředí.
UBYTOVÁNÍ: Hotel Savica nabízí 90 pokojů, některé s možností propojení na rodinné pokoje (některé rodinné pokoje
i s palandou), zařízené s důrazem na potřeby rodin s malými
dětmi. Většina pokojů má balkon. Každý pokoj má vlastní koupelnu se sprchou nebo vanou, kabelovou TV, připojení na internet, telefon, mini bar, trezor a klimatizaci.
VYBAVENÍ: snídaňová místnost, dětské hřiště, dětská herna,
hlídání dětí, tenisový kurt, stolní tenis, Živa wellness ve vedlejším hotelu Golf – vstup do bazénů zdarma.
Období:
rodinný
pokoj
dvoulůž.
pokoj
05.01. - 17.04.
18.04. - 13.06.
14.06. - 25.07.
26.07. - 29.08.
30.08. - 19.09.
20.09. - 17.10.
18.10. - 19.12.
1.790
1.990
2.090
2.490
2.090
1.990
1.790
1.390
1.490
1.590
1.990
1.590
1.490
1.390
STRAVOVÁNÍ: Polopenze formou bufetu. V hotelu Savica
jsou snídaně, večeře jsou podávány v hotelové restauraci
Golf v sousedním hotelu, kde
se také nachází
Veranda restaurace a la carte,
která nabízí širokou škálu pokrmů
místní a mezinárodní kuchyně.
• CENA ZAHRNUJE: • 1 x ubytování s polopenzí/osoba (minimální délka pobytu 2 noci nebo 3 noci v termínech 14.6.-19.9.2014) • volný vstup do bazénů wellness komplexu
Živa v hotelu Golf • veškeré pobytové taxy • PŘÍPLATKY: • pokoj strana jezero 390 Kč / noc / pokoj • jednolůžkový pokoj na vyžádání • možnost i Silvestrovského nebo
Vánočního pobytu na vyžádání • SLEVY: • dítě do 6 let s 2 dospělými bez nároku na lůžko a služby zdarma • dítě do 11,99 let na přistýlce 50% • osoba od 12. let na přistýlce
30% • rodinný pokoj: 2 děti do 12 let s 2 platícími osobami ZDARMA, 3.dítě do 12 let na přistýlce 50% • DOPRAVA: • vlastní
90
www.atlantika.cz / léto 2014
Slovinsko
Banovci
Hotel ZELENI GAJ***
POLOHA: Nachází se v samém srdci nedotčené krajiny Prlekija v Banovci.
Hotel Zeleni Gaj je malý hotel s 24 pokoji, které nabízejí veškerý moderní
komfort a pohodlí. Hotel Zeleni Gaj je součástí Terme Banovci Spa Resort
a nabízí 2,000 m² komplex termálních bazénů a wellness zařízení. V létě
je tento příjemný hotel obzvláště oblíbený u rodin s malými dětmi, protože nabízí celou řadu zábavných programů. V ostatních ročních obdobích
je hotel navštěvován seniory a páry, kteří relaxují a nechávají se hýčkat
v Terme Banovci Spa Resort. Hotel je ideálním výchozím bodem pro výlety
za památkami v oblasti kolem řeky Mura. Do města Veržej je to pouhých
5 minut jízdy.
UBYTOVÁNÍ: Hotel má 24 pokojů. Každý dvoulůžkový pokoj (některé mají
manželské postele) má možnost přistýlky pro dítě, balkon, koupelnu se
sprchovým koutem, fen, župan, telefon, kabelová TV, mini bar, připojení
na internet, trezor a klimatizací. Všechny pokoje nabízejí nádherný výhled
na krajinu Prlekija a Banovci.
VYBAVENÍ A WELLNESS: Restarace, wellness Terme Banovci Spa
Resort, kde si hosté mohou vybrat z působivé nabídky termálních vodních
procedur, jako jsou bylinkové lázně, 4 různé druhy saun a řada krytých
a venkovních bazénů
včetně
venkovního
vyhřívaného bazénu,
vířivka, tobogán, dětský bazén. Klienti
hotelu mají vstup do
bazénů zdarma a 1x
vstup do sauny za
pobyt
Období:
02.01. - 07.02.
08.02. - 24.04.
25.04. - 04.05.
05.05. - 22.06.
23.06. - 24.08.
25.08. - 24.10.
25.10. - 02.11.
03.11. - 30.11.
01.12. - 20.12.
21.12. - 29.12.
20.12. - 02.01.
STRAVOVÁNÍ: Polopenze formou bufetu
1.490
1.590
1.790
1.490
1.790
1.590
1.790
1.590
1.490
1.590
1.790
• CENA ZAHRNUJE: • 1 x ubytování s polopenzí / osoba (minimální délka pobytu 2 noci) • volný vstup do bazénů wellness komplexu • 1 x vstup do sauny za pobyt • veškeré
pobytové taxy • PŘÍPLATKY: • jednolůžkový pokoj na vyžádání • možnost i Vánočního nebo Silvestrovského pobytu na vyžádání (Silvestrovský příplatek 4490 Kč / osoba)
• SLEVY: • dítě do 5,99 let s 2 dospělými bez nároku na lůžko a služby ZDARMA • dítě do 11,99 let na přistýlce 50% • DOPRAVA: • vlastní
Moravské Toplice
Hotel TERMAL****
POLOHA: Hotel Termal v Moravských Toplicích je ideální pro hosty, kteří
chtějí mít relaxační dovolenou a prospět svému zdraví. V tomto rodinném
hotelu si můžete vybrat mezi aktivní dovolenou plnou sportu a dobrodružství a relaxační, regenerační pauzou, při níž se zbavíte stresu a budete
jako znovuzrození. Mnoho klientů využívá služeb centra terapie Thermalium, které nabízí welness programy s použitím černé termální minerální
vody. Zdejší atmosféra je uvolněná a uklidňující. Hotel Termal nabízí celou
řadu organizovaných cvičení a další programy se zaměřením na zdraví
a pohodu.
UBYTOVÁNÍ: Hotel Termal má 108 dvoulůžkových pokojů a 25 jednolůžkových pokojů. Některé s výhledem na vodní park Terme 3000 mají balkon.
Každý pokoj má vlastní koupelnu (s vanou nebo sprchou, WC a fenem), TV,
telefonem s přímou volbou a minibar.
VYBAVENÍ A TERME 3000: restaurace, aperitiv bar, 2 venkovní a 1vnitřní
bazén.
V Terme 3000:, sauna, wellness centrum Thermalium, vodní zábavní komplex – skluzavky, tobogány, protiproud, vířivky a další, Prestige restaurace
a la carte a Café Praliné, kde mohou hosté ochutnat tradiční Prekmurjské
dezerty. Klienti hotelu mají vstup zdarma do termálních bazénů a saun.
Terme 3000 - Moravske Toplice jsou dobře známy jako velký vodní park
s černou termální minerální vodou, která má blahodárné účinky na pokožku.
Navíc výzkum ukazuje, že je
působí na zmírnění revmatismu a jiných zdravotních
problémů. Terme 3000 jsou
jedeny z největších slovinských lázní.
STRAVOVÁNÍ:
formou bufetu.
polopenze
Období:
02.01. - 04.01.
05.01. - 01.02.
02.02. - 26.04.
27.04. - 03.05.
04.05. - 31.05.
01.06. - 05.07.
06.07. - 17.07.
Období:
1.690
1.590
1.690
1.890
1.690
1.590
1.690
18.07. - 23.08.
24.08. - 18.10.
19.10. - 22.11.
23.11. - 06.12.
07.12. - 23.12.
24.12. - 25.12.
26.12. - 01.01.
1.890
1.690
1.890
1.690
1.590
1.690
1.890
• CENA ZAHRNUJE: • 1 x ubytování s polopenzí /osoba (minimální délka pobytu 2 noci) • volný vstup do bazénů a saun wellness komplexu • veškeré pobytové taxy •
PŘÍPLATKY: • jednolůžkový pokoj na vyžádání • možnost i Vánočního nebo Silvestrovského pobytu na vyžádání (Silvestrovský příplatek 4790 Kč / osoba) • SLEVY: • dítě
do 5,99 let s 2 dospělými bez nároku na lůžko a služby ZDARMA • dítě do 11,99 let na přistýlce 50% • DOPRAVA: • vlastní
www.atlantika.cz / léto 2014
91
HORY A JEZERA V LÉTĚ
RAKOUSKO - HORY A JEZERA V LÉTĚ
HALLSTATT
Hallstatt je městečko nacházející se v Solné komoře v Rakousku. Leží
bezprostředně u Halštatského jezera a společně s pohořím Dachstein
a Solnou komorou patří ke Světovému dědictví UNESCO. Předmětem
zájmu turistů je nádherná krajina, Halštatské jezero, velké jeskynní systémy (Obří a Mamutí jeskyně) a v neposlední řadě malebný Hallstatt se
svými památkami, muzeem a nejstaršími solnými doly.
LUNGAU
ZELL AM SEE Pohádková krajina s průzračnými jezery, majestátními horskými štíty,
Mozartovo město – Salcbursko splňuje veškeré předpoklady pro to, abyste
zde mohli strávit krásnou letní dovolenou. Městečko Zell am See a několik kilometrů vzdálený Kaprun leží v srdci salcburských Alp. V létě je tato
lokalita rájem pro cyklisty (velké množství cyklostezek s různou náročností) a turisty, stejně jako pro plavce či horolezce, motorkáře nebo i pro ty,
kteří se rozhodnou jen tak lenošit. Tradiční pamětihodnosti, přírodní úkazy
a atrakce dodají Vaší dovolené na pestrosti a rozmanitosti. Zapomenout
nesmíme ani na romantické jezero Zeller See, které je považováno za
jedno z nejčistších v Evropě.
Středisko Lungau leží chráněno oblastmi Niederen Tauern a Nockbergen
na jihu Salzburska. Díky své poloze se řadí mezí místa s nejčistším vzduchem a s největším počtem slunečných dní v roce. Vrcholky hor se majestátně tyčí až do výšky přes 3 000 m. V oblasti se nalézá přes 60 horských
jezer, křišťálově průzračné horské potůčky a velké množství vodopádů.
Návštěvníky uchvátí závratně vysoké hory, prosluněné výšiny s nádherným výhledem i rozmanité turistické a cyklistické trasy vedoucí údolím
řek a dalšími přírodními krásami. Oblíbenou trasou je Murradweg, cyklistická cesta přímo kolem řeky Mur, která pramení v Lungau za obcí Muhr
v Národním parku Hohe
Tauern. Na její počest byla
vybudována jedna z nejhezčích rakouských cyklistických cest – Murradweg.
Lungau však potěší i příznivce relaxačních letních
aktivit. Samsung, lázeňské
vitální a wellness centrum
v Mariapfarr rozkládající
se na ploše 1.700 m2 je
zajisté jedno z nejimpozantnějších.
Lungau • St. Martin • Michael im Lungau
Gasthof MENTENWIRT***
POLOHA: klidné prostředí malé vesničky. Možnost napojení na Murskou cyklotrasu Murradweg cca 200 m, 18-ti a 9-ti jamkové golfové hřiště Golfclub Lungau cca 3 km. Lanovka
Sonnenbahn-Speiereck cca 300 m. V blízkosti obchůdky, supermarket, kavárny.
POKOJE: 2 lůžkové pokoje s možností dvou přistýlek (pevné lůžko nebo rozkládací gauč),
vlastní soc. zařízení, TV, zpravidla balkon nebo terasa
VYBAVENÍ GASTHOFU: recepce, restaurace vyhrazená pro hotelové hosty / bar, wi-fi připojení k internetu (zdarma), vyhrazené parkoviště. Malé domácí zvířata polovena (na zpětné
potvrzení a poplatek)
STRAVOVÁNÍ: snídaně nebo polopenze (snídaně – kontinentální bufet, večeře – servírovaná, výběr z menu, desert, nápoje za poplatek)
NAŠE TIPY: cyklistické trasy všech náročností, pěší a vysokohorská turistika, golfové hřiště
Golfclub Lungau, termální lázně ThermeAmadé v Altenmarkt, údolí Liesertal a Maltatal
s přehradou Kölbreinspeicher a dechberoucí vyhlídkou Skywalk Bella Vista, které jsou na
konci vysokohorské panoramatické silnice Malta
Hochalmstrasse, městečko Mariapfarr s wellness centrem Samsun a městečko Tamsweg
s oblíbeným aquaparkem Badel-Insel a v neposlední řadě dětský park SmartyLand
Období:
snídaně
polopenze
01.05. - 09.07.
10.07. - 10.09.
10.09. - 30.09.
990
1.090
990
1.190
1.290
1.190
• CENA ZAHRNUJE: • 1x ubytování v pokoji se snídaní nebo polopenzí / osobu (minimální délka pobytu 7 nocí s nástupem v sobotu, kratší pobyty na vyžádání – v období
10.07.-10.0.9.2014 za příplatek) • povlečení a ručníky • POVINNÉ PŘÍPLATKY: • pobytová taxa: + 1,20 € / osoba / noc • NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • jednolůžkový pokoj:
+ 370 Kč / den • malé domácí zvíře: + 5 € / den • příplatek za kratší pobyt v období 10.07.-10.09.2014: + 100 Kč / osobu / noc • SLEVY na 3. a 4. lůžku: • dítě do 2 let: zdarma
(bez nároku na lůžko a služby) • dítě 3-6 let: sleva 60% • dítě 16-12 let: sleva 40% • dítě 12-16 let: sleva 20% • DOPRAVA: • pouze vlastní
92
www.atlantika.cz / léto 2014
HORY A JEZERA V LÉTĚ
Zell am See
Penzion ALPENHEIM***
POLOHA: rodinný penzion v nádherném prostředí Zell am See, městské části Brückberg.
Centrum města cca 3,5 km, jezero Zeller See cca 2,5 km (voda v jezeře je velmi čistá a hodí
se k plavání a k potápění, je však poněkud chladnější). Městečko Kaprun a nové termální
lázně Tauern Spa v Kaprunu cca 5 km.
APARTMÁNY/POKOJE: prakticky vybavené apartmány pro 2-4 osoby (apartmán pro 4
osoby – vždy manželské dvojlůžko a buď palanda nebo rozkládací gauč) a jeden 1-lůžkový
pokoj. Apartmány i pokoje mají vlastní soc. zařízení, apartmány mají navíc vybavený kuchyňský kout s mikrovlnou troubou. Apartmány i pokoje mají TV s českým programem a některé
jsou s balkonem.
VYBAVENÍ PENZIONU: společenská místnost s TV a DVD, wi-fi připojení k internetu
(zdarma), terasa, zahradní posezení s venkovním grilem, venkovní parkovací stání, pro majitele motorek možnost parkování v garáži
STRAVOVÁNÍ: vlastní strava
NAŠE TIPY: náročné, ale i pohodové cyklistické stezky krásnou krajinou kolem jezera Zeller
See, vysokohorská turistika, 18-ti jamkové golfové hřiště, nejimpozantnější horská silnice
v Alpách – Grossglockner Hochalpenstrasse, vodní dílo Mooserboden s elektrárnami – nejvýše položené přehradní nádrže v Evropě, Kaprunu – ledovec Kitzsteinhorn, Krimmelské
vodopády – nejvyšší vodopády ve střední Evropě, ledovcové jeskyně Eisriesenwelt ve Werfenu, kouzelné město Salzburg a mnoho dalšího...
Období:
AP 2
AP3
12.4. - 31.10.
1.190
1.790
AP4
obs. 2 os. obs. 4 os.
1.490
2.390
PO1
590
• CENA ZAHRNUJE: • nájem apartmánu nebo pokoje na 1 noc • povlečení a ručníky • POVINNÉ PŘÍPLATKY – UBYTOVÁNÍ: • pobytová taxa: + 1,10 € / osobu / den (děti
do 15 let taxu neplatí) • závěrečný úklid (nezahrnuje úklid kuchyňského koutu: + 40 € / apartmán pro 2-4 os., + 20 € / pokoj • DOPRAVA: • pouze vlastní
Hallstatt
+
Gasthof BERGFRIED**
POLOHA: rodinný gasthof, který se nachází na klidném místě a jen 50 m od Hallstattského jezera. Stanice lanovky na Solnou horu (Salzberg) je v bezprostřední blízkosti.
K jezeru a zastávce lodní dopravy po jezeře cca 100 m. Zastávka autobusu je cca 50 m
od hotelu. Historické centrum města, keré je zapsáno na seznamu UNESCO, se světoznámým muzeem, nákupními možnostmi, kavárnami, restauracemi, půjčovnou lodí,
atd. je cca 400 m od hotelu. Veřejná pláž s koupáním je cca 500 m (průměrná teplota
19°C:))
POKOJE: 2 lůžkové pokoje s možností dvou přistýlek vhodné pro děti do 14,9 let, vlastní
soc. zařízení, TV, některé s balkonem. Možnost vyžádání dětské postýlky (zdrama).
VYBAVENÍ GASTHOFU: recepce (10:00-20:00 hod.), restaurace a parkoviště. Menší
wellnes koutek: sauna a jacuzzi (za poplatek).
STRAVOVÁNÍ: polopenze (snídaně – bufet, večeře – servírovaná, 3 chodové menu
s výběrem 2 hlavních jídel, nápoje za poplatek)
NAŠE TIPY: samotné historické městečko Hallstatt, které leží bezprostředně u Hallstattského jezera s společně s pohořím Dachstein a Solnou komorou patří ke Světovému
dědictví UNESCO, nejstarší solný důl na světě, který je zrekonstruovaný a přístupný
veřejnosti, nejvýznamější jeskynní systémy celé oblasti (Obří a Mamutí jeskyně), celé
Dachsteinské pohoří a jeho 2.000 hřeben Krippenstein, ferraty a mnoho dalšího..
Období:
01.05. - 30.09.
1.590
• CENA ZAHRNUJE: • 1x ubytování v pokoji s polopenzí / osobu (minimální délka pobytu 3 noci s libovolným dnem nástupu) • povlečení a ručníky • pobytová taxa •
NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY: • jednolůžkový pokoj: + 270 Kč / den • SLEVY na 3. a 4. lůžku: • dítě do 5 let: zdarma • dítě 6-11 let: sleva 50% • dítě 12 let: sleva 25% •
DOPRAVA: • pouze vlastní
www.atlantika.cz / léto 2014
93
Poznávací zájezdy
Paříž klasická
1. den: odjezd z ČR v odpoledních hodinách dle míst
odjezdu (Brno, Praha, Plzeň). Noční přejezd do Francie.
2. den: v ranních hodinách příjezd do Paříže. Následuje
celodenní prohlídka s průvodcem -návštěva Muzea parfémů - prohlídka expozice o výrobě a historii parfémů
s možností vyzkoušet si jednotlivé vůně, dale procházka
- chrám Madeleine, Náměstí Svornosti, třída Champs Elysees s Vítězným obloukem, zde volno na nákupy, posezení v kavárně apod., Invalidovna s hrobkou Napoleona,
most Alexandra III, procházka po nabřeží Seiny s možnosti plavby po Seině, Eiffelova věž - možnost výstupu
na tuto nejznámější pařížskou pamětihodnost. V podvečerních hodinách odjezd na ubytování na okraj Paříže.
3. den: po snídani příjezd k nejstarší pařížské universitě Sorboně, Latinská čtvrť, pěší prohlídka na ostrově
La Cité - katedrála Notre Dame, vězení Conciergerie,
Justiční palác, přes nejstarší pařížský most Pont Neuf
k Louvru, možnost prohlídky Louvru, dále přes palác
Palais Royal do čtvrti Opera a Grand Boulevards, Opera
Garnier, procházka po bulvárech, možnost navštěvy
Museé Grévin - muzea voskových figurin s novou expozicí slavných osobností ze současnosti i z francouzských
dějin, možnost večere v typicke francouzské restauraci, po večeři přesun do čtvrti Montmartre, bazilika
Sacré Coeur, náměstí Place du Tertre, dále okružni jízda
večerní osvětlenou Paříží kolem Moulin Rouge do čtvrti
Montparnasse, možnost výstupu na Tour Montparnasse
s vyhlídkovou terasou ve výši 210 m, vyhlídka na noční
Paříž s osvětlenou Eiffelovou věží a dalšími pařížskými
památkami. Odjezd do ČR
4. den: příjezd v odpoledních hodinách
Minimální počet účastníků: 35 osob. Změna programu
vyhrazena.
Termíny:
18.04. – 21.04.
01.05. – 04.05.
08.05. – 11.05.
22.05. – 25.05.
25.09. – 28.09.
09.10. – 12.10.
24.10. – 27.10.
3.990
3.990
3.990
3.990
3.990
3.990
3.990
Cena zahrnuje: dopravu busem, 1x ubytování
v hotelu s vlastním sociálním zařízením a se snídaní,
služby průvodce, pojištění CK proti úpadku
Nástupní místa: Brno, Jihlava OMV Pávov, Praha,
Beroun OMV u dálnice, Plzeň, svoz Olomouc, Prostějov
příplatek 300 Kč/osoba, min. počet 8 osob
Ceny vstupů:
• Eifelova věž 3. patro výtahem 14,50 €, 2. patro
výtahem 8,50 €, 2. patro pěšky 5 €
• Louvre 11 €, zdarma do 25 let vč.
• Museé d´Orsay 9 €, zdarma do 25 let vč.
• plavba po Seině 13 €
• Tour Montparnasse 13,50 €
• cesta metrem 2 €
• Musee Grevin - muzeum voskových figurin 22 €
• večeře - 3 chodové menu vč. nápojů cca 20 - 22 €
Doporučené kapesné: 70 - 120 €, podle věku
a zálib
Paříž a Versailles
1. den: odjezd z ČR v odpoledních hodinách dle míst
odjezdu (Brno, Praha, Plzeň). Noční přejezd do Francie.
- za zvuku krásné barokní hudby se před vašimi zraky
odehrává představení Velké vodní muzikály.
2. den: v ranních hodinách příjezd kolem Notre Dame,
Museé d´Orsay, Bourbonského paláce do centra Paříže.
Následuje celodenní prohlídka s průvodcem -návštěva
Muzea parfémů - prohlídka expozice o výrobě a historii parfémů s možností vyzkoušet si jednotlivé vůně,
dale procházka - chrám Madeleine, náměstí Svornosti,
třída Champs Elysees s Vítězným obloukem, zde volno
na nákupy, posezení v kavárně apod., Invalidovna
s hrobkou Napoleona, most Alexandra III, procházka po
nábřeží Seiny s možnosti plavby po Seině, Eiffelova věž možnost výstupu na tuto nejznámější pařížskou pamětihodnost. V podvečerních hodinách odjezd na ubytování
na okraj Paříže.
Odpoledne návrat do Paříže, možnost prohlídky Louvre.
Poté procházka přes Palais Royale do čtvrti Grand Boulevards, budova Burzy, Opera Garnier, procházka po pařížských bulvárech s možností zážitkové prohlídky Musée
Grevin - muzea voskových figurín.
3. den: ráno výlet do Versailles - prohlídka barokní rezidence krále Slunce Ludvíka XIV s mnoha nádhernými sály
v čele se známou Zrcadlovou síní. Následně prohlídka
rozsáhlých zahrad se spoustou soch a fontán s nejznámějšími Apollonovou a Neptunovou, Oranžerií, Velkým
a Malým Trianonem. O víkendu jsou fontány v činnosti
Večeře v typické francouzské restauraci.
Noční Paříž - po večeři procházka podvečerní a postupně
se rozsvěcující Paříží, přejezd metrem do čtvrti Montparnasse, možnost výstupu na Tour Montparnasse s vyhlídkovou terasou ve výši 210 m, vyhlídka na noční Paříž
s osvětlenou Eiffelovou věží a dalšími pařížskými památkami. Odjezd do ČR
4. den: příjezd v odpoledních hodinách
Minimální počet účastníků: 35 osob. Změna programu
vyhrazena.
Termíny:
18.04. – 21.04.
01.05. – 04.05.
08.05. – 11.05.
22.05. – 25.05.
25.09. – 28.09.
09.10. – 12.10.
24.10. – 27.10.
4.290
4.290
4.290
4.290
4.290
4.290
4.290
Ceny vstupů:
• Eifelova věž 3. patro výtahem 14,50 €, 2. patro
výtahem 8,50 €, 2. patro pěšky 5 €
• Louvre 11 €, zdarma do 25 let vč.
• Museé d´Orsay 9 €, zdarma do 25 let vč.
• plavba po Seině 13 €
• Tour Montparnasse 13,50 €
• cesta metrem 2 €
94
www.atlantika.cz / léto 2014
• Musee Grevin - muzeum voskových figurin 22 €
• večeře - 3 chodové menu vč. nápojů cca 20 - 22 €
• Versailles palác 15 €, zdarma do 25 let vč.
Doporučené kapesné: 70 - 120 €, podle věku
a zálib
Cena zahrnuje: dopravu busem, 1 x ubytování v hotelu
s vlastním sociálním zařízením a se snídaní, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku
Nástupní místa: Brno, Jihlava OMV Pávov, Praha, Beroun
OMV u dálnice, Plzeň, svoz
Poznávací zájezdy
Belgie - Brusel a Bruggy
Poznejte hlavní město Belgie a zároveň romantické
Bruggy s chutí čokolády v jednom zájezdu.
bramborových hranolek (6 €) a mnoho dalších, případně
volný čas k nákupu. Večer odjezd zpět do ČR.
Brusel – hlavní město Belgie, sídlo NATO a některých
institucí EU. Bruggy, nacházející se na severozápadě
Belgie, bývají často označovány jako „Benátky severu“
a romantické město milenců. Jsou protkané sítí kanálů,
které tvoří řeka Reie a plavba po kanálech je tudíž oblíbenou turistickou atrakcí. Historické centrum města
je zapsáno na Seznam světového dědictví UNESCO.
Najdete v něm gotické stavby a milovníky historie potěší
středověký ráz, který si Bruggy dokázaly uchovat.
1. den: odjezd z ČR v odpoledních hodinách ( Brno v cca
16,00 hod, Praha 19,00 hod)
2. den: ranní příjezd do Bruselu. Pěší prohlídka města
– stará část města v okolí náměstí Grande-Place (Grote
Markt) se slavnými cechovními domy a radnicí, Manneken Pis (soška čurajícího chlapečka) je symbolem
Bruselu, gotická katedrála Sv. Michala a Guduly, perla
gotické architektury, Magrittovo muzeum (8 €) anebo
jiné z množství muzeí. Odpoledne volno – možnost prohlídky nové části města, kde se nachází největší symbol
4. den: příjezd v ranních až poledních hodinách.
Minimální počet účastníků: 35 osob. Změna programu
vyhrazena.
Termíny:
01.05. – 04.05.
25.09. – 28.09.
města – Atomium (11 €). Tato stavba vznikla v roce 1958
pro Expo a představuje atom železa zvětšený 165 miliardkrát. V jeho blízkosti se nachází velmi oblíbené místo
nejen pro rodiny s dětmi - Mini Europe (15 €), park s 300
známými stavbami a místy Evropy v měřítku 1:25. Večer
odjezd na ubytování.
3. den: po snídani ráno odjezd směr Bruggy. Ve městě
můžete navštívit historická náměstí Markt s řadou štítových domů jako z pohádky, podívat se na 83 metrů vysokou věž Belfried, odkud je krásný výhled do okolí anebo
náměstí Burgg s bazilikou Svaté krve, Justiční palác
(Gerechtshof) nebo gotickou radnici (Stadhuis). Zajímavý je také kostel Panny Marie (Onze-Lieve-Vrouwekerk) pocházející ze 13. století. Známý je svou 122 metrů
vysokou kostelní věží, která je druhou nejvyšší v Belgii.
Určitě si nenechte ujít možnost ochutnat zdejší čokoládu. V programu je zahrnuta návštěva čokoládovny
– muzea a také 500 g čokoládových bonbónů pro vás.
Fakultativní projížďka otevřenou lodí po kanálu cca 30
minut (cca 10 €). Možnost návštěvy některých muzeí –
Groeningemuseum 8 EUR , Bazilika svaté krve klenotnice – 1,50 €, Muzeum diamantů – 7 €, Muzeum krajky
3 €, Volkskundemuseum (4 €), světově unikátní Muzeum
4.590
4.590
Cena zahrnuje: dopravu busem, služby průvodce, 1x
ubytování v hotelu v Bruselu se snídaní, pojištění CK
proti úpadku
Cena nezahrnuje: pojištění, muzeum čokolády s balíčkem 500 g čokolády - 340 Kč (minimální počet 15 účastníků). Vstup je potřeba objednat dopředu, konání dle
počtu osob. Případná změna ceny vyhrazena. Další
individuální vstupy: cca 60 €, městská doprava Brusel
cca 6 €
Nástupní místa: Brno, Jihlava – Pávov OMV, Praha,
Beroun OMV u dálnice, Plzeň, svoz Olomouc, Prostějov
300 Kč (min. počet 8 osob)
Aquapark Tropical Islands a Berlín
Pojeďte s námi na relaxační výlet do Tropických
ostrovů u Berlína a zároveň poznejte hlavní město
Německa.
1. den: Odjezd brzy ráno (Brno cca v 6,00 hod, Praha
cca v 8,30 hod). Odpolední příjezd do Berlína, prohlídka neznámějších pamětihodností města - Říšský
sněm (Reichstag), Braniborská brána, světoznámá třída
druhů) u Berlína s rozlohou 66 000 m2. Místo úžasné
relaxace na dlouhé písečné pláži u moře anebo v Bali
laguně (teplota vody 28 - 31°C)s vodopádem a vířivkami
vám poskytne opravdu magickou atmosféru, skvělé
jízdy na tobogánu a objevů v tropické vesnici. Budovy
v parku jsou postaveny dle tradiční architektury z Thaiska, Bornea, Bali a z ostrova Samoa. Můžete vše pozorovat i z výšky z balonu. Nepřeberné možnosti nápadů na
relaxaci a prožití dne pro celou rodinu. Množství restaurací, kaváren, barů, sauny a relaxační centrum, masáže,
dětský Tropino club, každodenní show „Circus Tropical“.
Odpolední odjezd zpět. Návrat v pozdních večerních
hodinách.
Minimální počet účastníků: 35 osob. Změna programu
vyhrazena.
Termíny:
12.04. - 13.04.
16.11. - 17.11.
2.190
2.190
Cena zahrnuje: doprava busem, 1x ubytování
v hotelu Ibis budget (nebo podobném), služby průvodce
Příplatky: vstup do Tropického ostrova (nutno vyznačit v přihlášce, vybírá se předem v busu): zlevněná skupinová cena do Tropického světa 22,50 €, děti 6- 14 let
16,00 €, děti do 5 let zdarma, kombinované vstupné
(sauna i tropický svět) 28 €, snídaně na hotelu 130 Kč
Nástupní místa: Brno, Jihlava Pávov OMV, Praha
Unter den Linden vedoucí od Braniborské brány, dále
Karl-Marx-Allee, bývalý přechod Checkpoint Charlie,
televizní věž Fernsehturm, chrám Berliner Dom, Neptunova kašna a zřícenina kostela Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, Kurfürstendamm a Alexanderplatz (bývalé
„západní“ a „východní“ centrum města), Postupimské
náměstí (Potsdamer Platz). Večer odjezd na ubytování.
2. den: po snídani odjezd na Tropický ostrov. Užijeme
si tropů i u nás v Evropě a navštívíme největší krytý
deštný les s množstvím tropických rostlin (přes 600
www.atlantika.cz / léto 2014
95
Poznávací zájezdy
Benátky s koupáním
poté přesun na koupání na ostrov Lido, anebo individuálně odjezd na ostrov Murano – slavné benátské sklo
s nákupem, pokud nemáte zájem o koupání, můžete
zůstat celý den v Benátkách. Odjezd zpět do ČR ve večerních hodinách.
3. den: příjezd v ranních až dopoledních hodinách do
ČR
Poznámka: Pokud nebude počasí vhodné, bude v programu místo koupání výlet na ostrov Murano
Minimální počet účastníků: 35 osob. Změna programu
vyhrazena.
1. den: odjezd z Prahy v cca 17:00, z Jihlavy v cca 19:00,
z Brna v cca 20:00 (Janáčkovo divadlo)
2 den: v ranních hodinách příjezd do Punta Sabbioni,
plavba linkovou lodí do Benátek cca 30 minut, prohlídka
města s průvodcem, náměstí Svatého Marka se zvonicí,
bazilika, Dóžecí palác, Most vzdechů, trh, Canal Grande,
most zlatníků Ponte di Rialto, prohlídka do cca 13 hod,
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, služby průvodce
Termíny:
09.05. – 11.05.
14.07. – 16.07.
11.08. – 13.08.
26.09. – 28.09.
10.10. – 12.10.
1.990
1.990
1.990
1.990
1.990
Cena nezahrnuje: celodenní jízdenka na lodní přepravu cca 20 €, vstupné - orientační ceny vstupů: věž
cca 8 €, Benátky – Academia cca 14 € (studenti 11 €),
Dóžecí palác + Museo Correale + Museo Archeologico
Nazionale 16 € (studenti 8 €), pojištění
Trasa zájezdu povede svozem z Prahy do Brna anebo
přes Prahu dle počtu klientů.
Holandsko - Keukenhof a Amsterdam
ročně na jaře vykvést 6 - 7 milionů cibulovitých květin,
sázených do země ve třech vrstvách podle období květu
(krokusy, narcisy, tulipány, hyacinty). Jedinečná seskupení květin s různými trvalkami v zeleni členitého parku
s vodními plochami, kvetoucími keři, starými stromy
a uměleckými pracemi sochařů utváří neopakovatelnou
podívanou. Ve čtyřech pavilonech areálu Keukenhofu
se konají květinové výstavy a soutěže o nejkrásnější
výpěstky.
- v termínu 9.-11. 5. 2014: výstavy trvalek, lilie, hortenzie,
anturium, bromélie, orchideje a další
Minimální počet účastníků: 35 osob. Změna programu
vyhrazena.
Termíny:
04.04. – 06.04.
25.04. – 27.04.
09.05. – 11.05.
2.490
2.490
2.490
Cena zahrnuje: dopravu busem, průvodce
Cena nezahrnuje: pojištění, vstupy (Keukenhof 15 €)
Nástupní místa: Brno, Jihlava – Pávov OMV, Praha,
Beroun OMV u dálnice, Plzeň
1. den: o djezd z ČR ve večerních hodinách (Brno v cca
16,30 hod, Praha v cca 19,30 hod, Plzeň v cca 21,00 hod)
2. den: ráno příjezd do Keukenhofu – největší květinový
park v Holandsku i v Evropě.
Základy květinového parku byly položeny již v roce 1830,
pro veřejnost byl otevřen v roce 1950. Na 32 hektarech
u vesničky Lisse pouhých 24 zahradníků nechá každo-
Kolem poledne přejezd do Amsterdamu, kde vás čeká
odpolední a večerní prohlídka centra s průvodcem,
popř. individuální program (možnost návštěvy zdejších
muzeí). V pozdních večerních hodinách odjezd do ČR.
3. den: příjezd do ČR v ranních až poledních hodinách
Přehled akcí v Keukenhofu:
- v termínu 4.- 6. 4. 2014: výstava gerbery, hortenzie,
bromélie, orchideje, anturium, amarylis a další
- v termínu 25.-27.4.2014: kosatce, bromélie, hortenzie,
orchideje, amarylis, alstroemeria a další
96
www.atlantika.cz / léto 2014
Poznávací zájezdy
Velký okruh jižní Itálií
Florencie, Neapol, Vesuv, Pompeje, Sorrento,
Capri, Ischia, Řím, Vatikán
Termíny:
14.04. – 20.04.*
26.05. – 01.06.
16.06. – 22.06.
21.07. - 27.07.
11.08. – 17.08.
15.09. – 21.09.
06.10. – 12.10.**
1. den: odjezd v odpoledních hodinách přes ČR
a Rakousko, Slovensko nebo Německo
2. den: v časných ranních hodinách příjezd do Florencie,
starobylé metropole Toskánska. Pěší procházkou (cca 1,5
hod.) se dostaneme k jedné z největších křesťanských staveb světa - domu Maria del Fiore, dále ke Campanile a Baptistériu, Gallerii Degli Uffizi, náměstí Republiky s palácem
a světoznámou Michelangelovou sochou Davida se závěrem u Mostu zlatníků. Procházka Florencií trvá cca 1,5 hod.
Odjezd do oblasti Neapolského zálivu, ubytování,možnost
koupání v moři (duben a říjen možnost koupání v termálních bazénech na Ischii), večeře, nocleh.
3. den: po snídani odjezd autobusem do továrny na
výrobu kamejí s možností nákupu šperků z korálů.
Poté odjezd k sopce Vesuv (vstup 10 € / os.) a pěší
vystup k samotnému jícnu vulkánu. Následuje návštěva
Pompejí ( vstup 11 € / os., + 5 € / os. za italského průvodce a sluchátka), prohlídka bývalého antického města,
jež bylo zničeno a zasypáno v r. 79 při výbuchu sopky.
Poté návštěva obchodního domu v Sorrentu. Odjezd na
hotel, možnost koupání v bazénu (za poplatek s koupací
čepici) a na krásné pláži v moři, večeře, nocleh.
4. den: po snídani odjezd autobusem do Sorrenta –
procházka městem do přístavu, jízda lodí na malebný
ostrov Capri, jeden z nejkrásnějších a nejatraktivnějších v Tyrhénském moři.. Prohlídka ostrova, měst Capri
a Anacapri, případně vily San Michel a Monte Solara nejvyššího vrcholu ostrova, z něhož je velkolepý výhled
na celý ostrov, Neapolský záliv, Vesuv a okolní ostrovy.
Dále je možná okružní plavba lodí kolem ostrova. Navečer odjezd lodi do Neapole, hodinová projížďka naším
autobusem po centru města včetně slavné Santa Lucie.
Navečer návrat na hotel, možnost koupání v moři, večeře,
nocleh. Cena za program na tento den = 75 € / os.
5. den: po snídani odjezd do přístavu Pozzouli, přejezd
trajektem na termální ostrov Ischia, kde následuje okruh
ostrovem italským klimatizovaným autobusem. Uslyšíte
o historii ostrova a uvidíte z nadhledu např. Aragonský
hrad, městečka Ischias Porto a Ponte, zastavíte na krásné
vyhlídce v Serrara Fontana, čeká vás zastávka na poloostrůvku Sant‘ Angelo s prohlídkou centra. Ve Foriu
v restauraci Belvedere nebo v hotelu Royal Palm 4* je
možno objednat a ochutnat fritované mořské plody
(krevety, langusty, chobotnice, mušle), nebo králíka na
ischitanský způsob (16 € / os.). Dále zde můžete ochutnat
i zakoupit ischitanská vína a likéry. Odpoledne možnost
koupání v moři nebo v termálních bazénech. V podvečer
přejezd trajektem na pevninu, možnost koupání v moři,
večeře, nocleh. Cena za program = 44 € / os.
6. den: po snídani odjezd do Říma, přeprava metrem
do centra města, kde následuje půldenní prohlídka
s průvodcem. Ve Vatikánu prohlídka Svatopetrského
náměstí a křesťanského chrámu sv. Petra. Dále uvidíme
Andělský hrad, Pantheon, náměstí Navone, fontánu di
Trevi, Kapitol a památník Emanuela II., ForumRomanum
a Koloseum,.. Cena za program v Římě cca 15 € / os. Večer
odjezd do ČR.
7. den: v odpoledních hodinách návrat do ČR
7.800 Kč
7.490 Kč
7.490 Kč
7.490 Kč
7.490 Kč
7.490 Kč
7.800 Kč
* Vítání jara s pobytem na Ischii
** termín s pobytem na Ischii
Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým autobusem
(video, TV, bar), 4x ubytování v hotelu 3* s bazénem
(jednoduché ubytování včetně stravy) přímo na pláži
u moře s každodenní možností koupání, 4x polopenze, služby průvodce CK, zákonné pojištění CK proti
úpadku. První a poslední termín (14. 4. -20. 4.; 6. 10.
-12. 10.) - je ubytování na ostrově Ischia v hotelu s termálními bazény a rovněž koupáním v moři. U těchto
dvou terminu odpadá návštěva Sorrenta a obchodního domu u Pompejí.
Cena nezahrnuje: výlety a vstupné (např. trajekt na
ostrovy Ischia, Capri a zpět, italské autobusy po ostrovech, okružní plavba lodi kolem ostrova Capri, vstup
do Pompejí a na Vesuv, metro v Římě, italští průvodci,
bezdrátová sluchátka v Pompejích a v Římě.) Pro absolvování celého programu bude zapotřebí cca 160 €. Je
na klientech, zda budou chtít poznat vše nebo jen část
programu, cestovní pojištění.
Nepovinné příplatky: + 2.000 Kč / os. v 5* hotelu,
+ 1.000 Kč / os. dependance hotelu 3*, + 2.500 Kč /
os. jednolůžkový pokoj (lze doobsadit do pokoje 1/2),
+ 210 Kč / os. komplexní pojištění Exkluziv (vč. storna)
Zajišťujeme ve spolupráci s CK Osvěta
Velký okruh Švýcarskem
Německo, Švýcarsko, francouzské Chamonix,
Lichtenštejnsko
Termíny:
07.05. – 11.05.
04.06. – 08.06.
20.08. – 24.08.
03. 09. – 07.09.
24.09. – 28.09.
01.07. – 06.07. (6 dní)
1. den: Ve večerních hodinách (21.00 hod) odjezd
z Brna, přes Prahu a Rozvadov do Německa a Švýcarska se zastávkami při dálničním tahu.
2. den: Ráno příjezd do Lindau, ležícího u Bodamského jezera. Zde si prohlédneme toto oblíbené
město se středověkým centrem a přístavem. Následuje přejezd do malebného starobylého městečka
s historickým jádrem ze 14. století - Stein nad
Rýnem. Pokračujeme ke světoznámým Rýnským
vodopádům, které budeme obdivovat z několika
vyhlídek. Je zde možnost vyjížďky lodi pod vodopády. Odpoledne přesun do Bernu, kde se při procházce městem seznámíme s katedrálou, budovou
parlamentu, centrem a hlavni třídou města. Odjezd
na ubytování do hotelu***. Volno, možnost procházky do nedalekého Wangenu, kde se nachází
vzácná švýcarska památka - dřevěný most ze 14.
století přes řeku Aare. Možnost večeře, nocleh.
3. den: po snídani zavítáme do krásného, lázeňského města Montreux, procházka podél ženevského jezera mezi cizokrajnými stromy a kouzelnou
zelení. Dále pokračujeme přes průsmyky a horskou
vyhlídku Martiny (zastávka) do Francie do Chamonix, světoznámého horského městečka pod Mont
Blancem, cestou vidíme vodopády, ledovce, přírodní scenérie. V Chamonix odpočinek, procházka
po horském středisku s překrásnými pohledy na
masiv Mont Blanc. Možnost výjezdu lanovkou na
Planpratz (2.000 m n.m.). V provozu od června do
první poloviny září. Odpoledne odjezd do Ženevy.
Zde můžeme obdivovat Anglickou zahradou, symbolický vodotrysk na kraji jezera, možnost okružní
6.490 Kč
6.490 Kč
6.490 Kč
6.490 Kč
6.490 Kč
8.290 Kč
PROGRAM č. 2 (6 dní) Zermatt + Matterhorn
plavby lodí po Ženevském jezeře, uvidíme i sídlo
mezinárodní organizace OSN, atd. Po prohlídce
města se vrátíme podél Ženevského jezera zpět na
hotel. Možnost večeře, nocleh.
4. den: po snídani odjezd do Interlakenu, prohlídka
města s možností nákupu v obchodním domě
Migros. Horskou krajinou přes další průsmyk se
dostaneme do střední části Švýcarska, kde Vás čeká
prohlídka malebného města Luzernu. Romantickou
cestou kolem jezera Vierwaldstatersee projedeme
k bájnému Altdorfu. Prohlédneme si město Viléma
Tella a poté zavítáme do Schwyzu, kde vznikla švýcarská konfederace. Mimo krásně pomalované radnice navštívíme i skanzen nejstarších domů Švýcarska. Následuje průjezd horskými městy a vesnicemi
kolem jezer až do Glarenskych Alp. Ve večerních
hodinách příjezd do Vaduzu, prohlídka hlavního
města jednoho z nejmenších států světa, Lichtenštejnského knížectví.
5. den: Příjezd do ČR v ranních hodinách do Prahy
(cca v 5 hod) a Brna (cca v 8 hod.)
www.atlantika.cz / léto 2014
Program se stejným obsahem jako u č. 1 + navíc
jeden den a jedna noc s poznáním oblasti Zermattu
a Matterhornu. Den navíc zahrnuje: po snídani
odjezd do oblasti Matterhornu přes městečko Visp
do Täsche, kde budeme pokračovat vláčkem nebo
taxíkem do Zermattu. Doporučujeme vyjet zubačkou na vyhlídkovou plošinu Gornegrad (3.130 m
n. m.), kde je možnost vidět až 30 pohoří sahajících do 4000 m.n.m. včetně Matherhornu 4.478 m
n.m.) a nejvyššího vrcholu Švýcarska Dufourspitze
4.636 m n.m. ležící v masivu Monte Rosa. Ubytování
je ve Villars ve 4* hotelu, možnost večeře, nocleh.
Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým busem (video,
bar, TV, WC, klimatizace), 2x ubytování v hotelu 4*,
1x v hotelu 3*, 3x snídaně, průvodce a služby CK,
pojištěni CK proti úpadku.
Příplatky: 3x večeře – 1.700 Kč / os. (polévka nebo
salát + hlavní jídlo + zmrzlina nebo desert), cestovní
pojištění Exkluziv storno od Generali pojišťovny –
180 Kč / os., jednolůžkový pokoj 1.990 Kč / os.
Doporučené kapesné: 115 € / 130 CHF (lanovka
Lugano, miniatury, lanovka Gornegrad a Chamomix, Rýnské vodopády, loď Ženeva)
Zajišťujeme ve spolupráci s CK Osvěta
97
Poznávací zájezdy
Adventní Norimberk
Program: Odjezd z ČR v nočních až brzkých ranních
hodinách (v cca Brno 2,00 hod, Jihlava v 3,20 hod, Praha
5,00 hod., Plzeň 6,45 hod)
této sakrální stavbě stojí vyzdobená norimberská radnice. V blízkosti se rovněž nachází náměstí Hauptmarkt
se svými skvosty a vánočními trhy, kašnou Schöner
Brunnen a gotickým kostelem Panny Marie, Největší církevní stavbou je však v Norimberku Lorenzkirche (kostel
svatého Vavřince).
- poté osobní volno - návštěva vánočních trhů-Christkindlesmarkt – jeden z nejstarších vánočních trhů
v Evropě. – během předvánočního období je zde cítit
slavnostní atmosféra, vůně perníku, svařeného vína
a klobásy je ve vzduchu, uprostřed všeho svítí Norimber-
Nechte se okouzlit a zažít všemi smysly zvláštní a původní
Norimberský vánoční trh!
odjezd zpět do ČR v podvečerních hodinách, příjezd
v pozdních večerních hodinách na místo odjezdu.
Minimální počet účastníků: 35 osob. Změna programu
vyhrazena.
Termíny:
29. 11. 2014
990
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, průvodce, pojištění CK proti úpadku
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh, případné vstupy
Dopolední příjezd do Norimberku, druhého největšího
města Bavorska. Prohlídka města s průvodcem, pěší
procházka - Dominantou celého města je nepochybně
Císařský hrad (Nürnberger Kaiserburg), Dürerův dům, ve
kterém bydlel tento slavný malíř posledních 20 let svého
života, románsko-gotický Sebalduskirche. Přímo naproti
ský vánoční trh v záři tisíce světel. Zvláštní kouzlo trhu
pochází z historického prostředí Norimberku - Hauptmarkt s Frauenkirche, Schöner Brunnen a pohledy na
gotický kostel Sebalduskirche . Velký důraz je kladen
na tradiční zboží: můžete ochutnat původní Norimberský perník a klobásy, zakoupit typické dřevěné a cínové
hračky, vánoční a ozdoby na vánoční stromky, ruční
umění a všechny druhy sladkostí a svařeného vína v originálních hrnečcích.
Velice zajímavá je také procházka po vánočním trhu
partnerských měst, kde si můžete zakoupit díla uměleckých řemeslníků z více jak 20 partnerských zemí z celého
světa.
Adventní Paříž
Bohatý program po nejvýznačnějších pařížských památkách v době adventu, kdy je Paříž
nádherně vánočně vyzdobena a osvětlena, vč.
návštěvy Muzea parfémů, adventních trhů na
Champs Elysées, prohlídky noční Paříže a možnosti ochutnat francouzskou kuchyni v typické
francouzské restauraci. Možnost nákupu originálních vánočních dárků z Paříže anebo ochutnání místních vánočních specialit.
1. den: odjezd z ČR v odpoledních hodinách dle míst
odjezdu (Brno, Praha, Plzeň). Noční přejezd do Francie.
2. den: v ranních hodinách příjezd do Paříže, krátká
okružní jízda Paříží. Následuje celodenní prohlídka s průvodcem - návštěva Muzea parfémů - prohlídka expozice
o výrobě a historii parfémů s možností vyzkoušet si
jednotlivé vůně, dále procházka - chrám Madeleine,
Náměstí Svornosti, třída Champs Elysees s Vítězným
obloukem, zde volno k prohlídce adventních trhů a na
vánoční nákupy, Invalidovna, most Alexandra III, , Eiffelova věž - možnost výstupu na tuto nejznámější paříž-
98
skou pamětihodnost, procházka po nábřeží Seiny s možností plavby po Seině. V podvečerních hodinách odjezd
na ubytování na okraji Paříže.
3. den: po snídani příjezd k nejstarší pařížské universitě
Sorboně, Latinská čtvrť, pěší prohlídka na ostrově La
Cité - katedrála Notre Dame, vězení Conciergerie, Justiční palác, přes nejstarší pařížský most Pont Neuf k Louvru, možnost prohlídky Louvru, dále přes palác Palais
Royal do čtvrti Opera a Grand Boulevards, Opera Garnier, procházka po bulvárech, možnost návštěvy Museé
Grévin - muzea voskových figurín s novou expozicí slavných osobností ze současnosti i z francouzských dějin,
možnost večere v typické francouzské restauraci, po
večeři okružní jízda večerní osvětlenou Paříží do čtvrti
Montparnasse, možnost výstupu na Tour Montparnasse
s vyhlídkovou terasou ve výši 210 m, vyhlídka na noční
Paříž s osvětlenou Eiffelovou věží a dalšími pařížskými
památkami. Odjezd do ČR
4. den: příjezd v odpoledních hodinách
Minimální počet účastníků: 35 osob. Změna programu
vyhrazena.
www.atlantika.cz / léto 2014
Termíny:
04.12. - 07.12.2014
3.990
Ceny vstupů:
• Eifelova věž 3.patro výtahem 14,50 €, 2.patro výtahem 8,50 €, 2.patro pěšky 5 €,
• Louvre 12 €, zdarma do 25 let vč.
• Museé d´Orsay 9 €, zdarma do 25 let vč.
• plavba po Seině 13 €
• Tour Montparnasse 13,50 €
• cesta metrem 2 €
• Musee Grevin - muzeum voskových figurin 22,50 €
• večeře - 3chodové menu vč.napojů cca 20 - 22 €
• Doporučené kapesné: 70 - 120 €, podle věku a zálib
Cena zahrnuje: dopravu busem, 1x ubytování
v hotelu s vlastním sociálním zařízením a se snídaní,
služby průvodce, pojištění CK proti úpadku
Nástupní místa: Brno, Jihlava OMV Pávov, Praha,
Beroun OMV u dálnice, Plzeň, svoz Olomouc, Prostějov
příplatek 300 Kč / osoba, min. počet 8 osob
Všeobecné podmínky účasti na zájezdech pořádaných cestovní kanceláří Atlantika, spol. s r.o.
Následující podmínky platí pro všechny zájezdy a pobyty pořádané cestovní kanceláří Atlantika, spol. s r.o. (dále jen CK). Společnost je zapsána v OR vedeném KOS
v Brně, oddíl C, vložka 26238. Podmínky nabývají účinnosti podpisem zákazníka
a CK na cestovní smlouvě. Klient je povinen se seznámit s informacemi, které CK
k danému typu zájezdu poskytuje.
1. Cestovní smlouva
Při přihlášení na zájezd-pobyt, pořádaný CK, obdrží zákazník cestovní smlouvu
k zájezdu-pobytu, kterou vyplní a po podpisu předá nebo zašle CK. Zákazník je
povinen seznámit se s „Všeobecnými podmínkami účasti na zájezdech pořádaných CK“ (dále jen všeobecné podmínky) a s programem zájezdu-pobytu. Písemný
doklad-cestovní smlouva k zájezdu-pobytu sestává po podpisu zákazníkem a pracovníkem CK smlouvou.
2. Placení, ceny
Zákazník zaplatí podle typu zájezdu buď 50% z ceny zájezdu nebo plnou cenu
zájezdu při závazném přihlášení zájezdu-pobytu. Doplatek 50% musí zákazník
uhradit nejpozději 30 dnů před termínem odjezdu nebo začátku pobytu. Při
zaplacení složenkou se termínem zaplacení rozumí termín, kdy CK obdrží potvrzení o zaplacení. Při placení fakturou se termínem zaplacení rozumí termín, kdy
je na běžný účet CK připsána požadovaná částka. Za změnu objednávky podle
přání zákazníka, která má za následek „překnihování termínu nebo ubytování“, je
povinen zákazník zaplatit 300 Kč za překnihovanou osobu včetně dětí. Bez zaplacení celé částky v termínu uvedeném v cestovní smlouvě, nemá zákazník nárok
na účast na zájezdu-pobytu a k čerpání služeb. Doklad pro ubytování a čerpání
dalších služeb VOUCHER bude zásadně zákazníkovi předán nebo odeslán až po
plném zaplacení ceny. Poplatky za překnihování a zrušení objednaného zájezdupobytu jsou splatné ihned.
Klient je povinen uhradit splátky ceny zájezdu CK. Úhradu provede sám (v hotovosti
v provozovně CK, případně bezhotovostně na účet CK), nebo pokud zplnomocní
k úhradám splátek zájezdu autorizovaného prodejce, může hradit splátky autorizovanému prodejci. Za řádnou a včasnou úhradu splátek odpovídá CK vždy klient.
3. Změna ceny zájezdu
CK je oprávněna za podmínek stanovených v tomto článku zvýšit cenu zájezdu.
Cena zájezdu uvedená v cestovní smlouvě však nesmí být jednostranně zvýšena
během 20 dnů před zahájením zájezdu. Cenu zájezdu lze zvýšit jen v případě, že
dojde ke zvýšení ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot, plateb spojených
s dopravou zahrnutých v ceně zájezdu, nebo směnného kursu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10%, pokud k této změně
dojde do jednadvacátého dne před zahájením zájezdu. Písemné oznámení
o zvýšení ceny musí být zákazníkovi odesláno nejpozději 21 dní před zahájením
zájezdu. CK si vyhrazuje právo před uzavřením smlouvy oznámit změny údajů
uvedených v katalogu. V takovém případě, kdy se údaje na přihlášce a v katalogu
odlišují, jsou závazné údaje uvedené na přihlášce.
4. Fakultativní služby
Fakultativními službami jsou ty služby, které nejsou součástí zájezdu. Tyto služby
platí zákazník vždy zvlášť (jednolůžkový pokoj, strava, výlety apod.). Zákazník
musí své požadavky na služby uvést při podání cestovní smlouvy a tyto musí
zaplatit současně při úhradě zálohy nebo celé částky zájezdu. O zajištění fakultativní služby v průběhu zájezdu bude zákazníka informovat průvodce (delegát,
vedoucí zájezdu), který tyto služby realizuje. CK neručí za sníženou úroveň služeb
u takových akcí, které si zákazník objedná na místě
u průvodce, hotelu či jiné organizace.
5. Rušení zájezdu, storno poplatky
Zákazník má právo zrušit cestovní smlouvu v kanceláři, kde zájezd objednal
(zakoupil). Zrušení účasti na zájezdu (storno požadavek) je zákazník povinen
předat písemně. V tomto případě má CK právo účtovat storno poplatky, jejíchž
výše je závislá na době, ve které podal zákazník svůj storno požadavek, a to:
60 dnů před odjezdem a více ....................................... 500,- Kč/osobu,
Od 59 dnů do 21dnů před odjezdem ................... 30% z celkové ceny,
Od 20 dnů do 15 dnů před odjezdem .................. 50% z celkové ceny,
Od 14 dnů do 5 dnů před odjezdem ..................... 85% z celkové ceny,
Od 4 dnů do odjezdu ........................................................... 100% z celkové ceny.
V případě, že se zákazník nedostaví k zájezdu-pobytu, nemá nárok na vrácení
zaplacené finanční částky. Po odečtení storno poplatků obdrží zákazník zpět
zbytek ze zaplacené částky. Tato platba se převádí přes účtárnu CK poštovní poukázkou. V případě, že zákazník v průběhu zájezdu na základě svého přání zruší
zájezd nebo svévolně nevyčerpá některou ze zaplacených služeb, nemůže uplatnit nárok na náhradu za nevyčerpané služby.
6. Doklady
Zákazníci, kteří se přihlásí k zájezdům-pobytům, zodpovídají za platnost svých
cestovních dokladů v době konání zájezdu. V případě, že tomu tak není a zákazník
se z toho důvodu nemůže zájezdu zúčastnit, postupuje CK stejně jako by zákazník
zájezd-pobyt zrušil, tedy podle předcházejícího bodu. Účastníci zájezdů-pobytů
CK, kteří si zajišťují vlastní dopravu, zodpovídají za veškeré potřebné doklady
nezbytné k cestám do zahraničí (zelená karta, mezinárodní řidičský průkaz apod.)
7. Dodržování celních, devizových a právních předpisů
Zákazníci jsou povinni dodržovat všechny celní, devizové a právní předpisy České
republiky nebo navštívené země. Pokud by zákazník svým jednáním ohrožoval
nebo narušil průběh a program zájezdu, nebo pokud závažným způsobem poruší
celní, devizové a právní předpisy České republiky nebo navštívené země, může
být vyloučen z účasti na zájezdu, přičemž ztrácí jakýkoliv nárok na náhradu nevyužitých služeb.
8. Změny služeb, změny programu, odstoupení od smlouvy,
rušení zájezdu-pobytu
CK si vyhrazuje právo zrušit zájezd nejpozději 7 dní před odjezdem v případě, že
by se zájezdu účastnilo méně než 30 platících osob v autobusu. V tomto případě
má zákazník nárok na vrácení částky bez dalších náhrad. CK si vyhrazuje nárok na
plné odstoupení od smlouvy se zákazníkem v případě okolností, které nastanou
uvnitř nebo vně CK a které nebylo možno očekávat, vyhnout se jim nebo je oddálit a v době sepsáni smlouvy nebyl tento důvod znám. CK je povinna zákazníka
informovat nejpozději do 20 dní před termínem zájezdu. CK si vyhrazuje právo
na změnu data a hodiny příjezdu, jakož i na změnu trasy a věcného i časového
programu z důvodu zásahu vyšší moci nebo mimořádných okolností (nejistá či
vojenská situace v navštívené zemi, stávky, dopravní problémy a poruchy, neštěstí
a další okolnosti, které CK nemohla ovlivnit). CK nepřebírá ve shora uvedených případech odpovědnost za důsledky plynoucí ze změny programu a ceny zájezdupobytu. Rozhodnutí státních orgánu, jež mají přímý či nepřímý dopad na kalkulaci ceny zájezdu-pobytu. Rovněž nepřebírá zodpovědnost za změny programu
a služeb z důvodu zásahu vyšší moci v průběhu zájezdu-pobytu. V tomto může CK
zajistit jen služby v souladu se svými možnostmi. CK si vyhrazuje právo na změnu
ubytovacího zařízení, je-li tato změna provedena ze strany zahraničního partnera.
V tomto případě CK garantuje ubytování v jiném ubytovacím zařízení minimálně
na stejné kvalitativní úrovni a není důvodem k reklamaci.
9. Reklamace
CK přijímá reklamace do 3 měsíců po ukončení zájezdu. Došlo-li k nesplnění programu nebo nesplnění služeb z viny CK, zákazník má právo na náhradu jen do
výše nečerpaných služeb mimo případů, uvedených v článku 7. V okamžiku vzniku
reklamace poskytovaných služeb doporučujeme, aby klient o tomto vzniku seznámil průvodce či zástupce CK, který přímo na místě může reklamaci poskytovaných
služeb odstranit. Nevyčerpá-li zákazník kteroukoliv ze zaplacených služeb, vzniká
nárok na vrácení odpovídající finanční částky v případě, že si zákazník nechá delegátem nebo průvodcem nečerpané služby písemně potvrdit. Bez splnění těchto
náležitostí nelze uplatnit nárok na reklamaci.
10. Pojištění
V cenách služeb CK není obsaženo pojištění léčebných výloh. CK zajistí pojištění
pro zákazníka jen na základě požadavku uvedeného v závazné přihlášce. Každý
zákazník cestuje s vědomím svého zdravotního stavu a s vědomím úhrady nákladu
za lékařské zákroky a léčení v zahraničí ze svých finančních prostředků. Doporučujeme proto, aby si každý účastník zájezdu-pobytu sjednal před odjezdem vlastní
pojištění léčebných výloh v zahraničí (pojištění lze zřídit v CK).
11. Zavazadla
Převoz zavazadel do hmotnosti 20 kg na osobu je zdarma. Zákazník je povinen
naložit svá zavazadla do přepravního prostředku a v cílové stanici zavazadla ihned
převzít. CK nepřebírá záruky za ztrátu nebo odcizení zavazadel. V případě odcizení nebo ztráty může zákazník požádat průvodce o pomoc při vyřizování formalit
v cizí zemi.
12. Zpoždění
CK plánuje přepravy s nezbytnými rezervami, neručí však za případná zpoždění
a upozorňuje na možnost jejich vzniku z důvodu ať už technických, nepříznivého
počasí či přetížení leteckých a silničních cest. Klienti musí při plánování přípojů,
obchodních termínů a celé dovolené brát v úvahu možnost i výrazného zpoždění.
V případech zpoždění (a to i v případě příjezdu či příletu do cílového místa dovolené) nevzniká cestujícímu právo na odstoupení od smlouvy, náhradu za případné
škody, či na slevu z ceny zájezdu.
13. Ztráta dokladu
V případě, že cestující v průběhu zájezdu-pobytu ztratí, nebo mu jsou odcizeny
doklady, je povinen si pro zpáteční cestu opatřit nové (náhradní) doklady sám a na
vlastní náklady. Zákazník se v tomto případě může obrátit na průvodce s žádostí
o výpomoc při opatření nových nebo náhradních dokladů pro zpáteční cestu.
14. Ostatní
Ústní informace, které zákazník obdrží na prodejním místě, nezavazuje CK více,
než je uvedeno v písemné nabídce, v písemném programu zájezdu. V případě
nejasnosti před podpisem cestovní smlouvy k zájezdu-pobytu se obraťte na pracovníky prodeje CK, kteří Vám rádi poskytnou vysvětlení.Tyto všeobecné podmínky nabývají platnosti dnem 1. 1. 2001 a jsou zpracovány v souladu se zákonem
č. 159/99 Sb. Tyto všeobecné záruční podmínky jsou součástí smlouvy mezi CK
a klientem a nabývají účinnosti podpisem zákazníka na přihlášce.
www.atlantika.cz / léto 2014
Atlantika spol. s r.o., Brno, listopad 2013.
99
Centrála:
Běhounská 22, 602 00 Brno
tel.: 542 217 718, fax: 542 217 721
e-mail: [email protected]
Pobočky:
Korunní 19, 120 00 Praha 2
od 1. 2. 2014: Lidická 39 (Anděl), 150 00 Praha 5
tel.: 257 329 641, fax: 257 316 079
Wilsonova 2, 750 02 Přerov
tel.: 581 202 841, fax: 581 202 842
ÚAN Zvonařka, 602 00 Brno
tel.: 543 214 911, fax: 543 214 912
http://www.atlantika.cz
Download

Katalog LÉTO 2014