Nový průmyslový standard
Řetězový kladkostroj DC-Pro Demag
Manulift DCM-Pro Demag
Zdvihací zařízení Demag:
Dokonalá manipulace s břemeny
Vysoká produktivita, hospodárnost a bezpečnost provozu
jsou nejdůležitějšími požadavky budoucnosti systémů
manipulace s materiálem.
Obsah
Řetězový kladkostroj DC-Pro
Nový standard
Řešení na míru
Větší výkon, vyšší rychlost
Více bezpečnosti
Ovladač
Uvedení do provozu a údržba
3
4–5
6
7
8–9
10 – 11
Manulift DCM-Pro
Manulift DCM-Pro
12 – 15
Příslušenství
Sloupové a nástěnné otočné jeřáby
Dráhy a jeřáby KBK
Pojezdy a elektrické pohony
Nárazníky a magnety Servis
16 – 17
18 – 19
20 – 23
24 – 25
26 – 27
Technická data a pomoc při výběru
Kritéria výběru
Technická data
Výběrové a rozměrové tabulky
Hoist Designer / Elektronické nástroje
Příprava nabídky
2
Strana
28 – 29
30 – 37
38
39
Společnost Demag Cranes & Components inovuje
a vyrábí nová řešení v oblasti manipulace s břemeny pro
všechna odvětví a společnosti všech velikostí, od malých
dílen až po průmyslové giganty.
Řetězový kladkostroj DC-Pro Demag:
Nový průmyslový standard – Made by Demag Cranes
All inclusive: plná výbava bez navýšení ceny
Řetězový kladkostroj Demag DC-Pro nabízí již ve
standardním provedení to, co musíte u jiných řetězových
kladkostrojů dodatečně objednávat a také zaplatit.
DC-Pro je plně vybavený a maximálně flexibilní
řetězový kladkostroj, který lze rychle instalovat
a uvést do provozu.
39094-4
Kladkostroj „Standard – Made by Demag Cranes“, investice
s přidanou hodnotou.
■■ O 20 % delší životnost a lepší hospodárnost díky
zatřídění  
■■ Větší bezpečnost v důsledku stykačového ovládání 24V
a provozního koncového spínače
■■ Rychlé a ergonomické nastavení výšky ovladače bez
požadavku na kabeláž
■■ Sériová flexibilita dosažená dvěma závěsnými třmeny
rozdílné délky
■■ Jednoduché uvedení do provozu pomocí zásuvného
spojení – plug & lift a plug & drive
■■ Převodovka, brzda, spojka nevyžadují údržbu po dobu
10 let
■■ Jemná a rychlá manipulace s břemeny s dvěma
rychlostmi zdvihu
■■ Počítadlo provozních hodin a diagnostické rozhraní
poskytují informace o provozním stavu – možnost
plánování odstávek z důvodu údržby
■■ Násuvný řetězový převod/pohon je v případě potřeby
snadno a rychle vyměněn
3
Řešení na míru
Certifikováno
Řetězové kladkostroje DC-Pro jsou
testovány a schváleny příslušnými
úřady a splňují předpisy CSA.
Elektromagnetická kompatibilita je
zaručena podle EN 6100-6-2 až 4 pro
eliminaci rušivých signálů v oblastech
obchodu, řemesel a průmyslu.
7
8
1
5
10
9
3
2
4
11
6
12
1
Převodovka – bez nutnosti údržby
až po dobu 10 let. Svým FEMzařazením do skupiny Demag 2m+
představuje DC-Pro nový standard
s 1 900 hodinami životnosti při plné
zátěži. Při praktickém využití
představuje delší životnost o zhruba
20 %. Šikmé ozubení všech
převodových stupňů minimalizuje
hluk a zajišťuje tichý chod.
4
2
Brzdy – bezúdržbová až po dobu 10
let (konstrukční velikost DC 10 - 25 až
5 let). Seřízení není díky minimálnímu
opotřebení nutné; pozvolná a krátká
dráha doběhu. Brzda je dvojitě
zapouzdřena a tím odolná proti
nepříznivým povětrnostním podmínkám a prostředí.
3
Prokluzová spojka – bez nutnosti
údržby až po dobu 10 let. Je
umístěna v hnacím řetězci za brzdou
a zajišťuje tak bezpečnou ochranu
před extrémním přetížením. Kontrola
počtu otáček eliminuje škodlivé
trvalé prokluzování
4
Výškově nastavitelný ovladač –
délka kabelu ovladače a tedy
i výška zavěšení ovladače může být
plynule nastavena v rozsahu výšky
zdvihu 2 - 5 m a 5 - 8 m.
Nepoužitá část kabelu ovladače je
uložena pod servisním krytem.
Ovládací kabel je zásadně
dimenzován pro trojosé, elektrické
aplikace pojezdu.
5
Ovládání – standardní provedení
zahrnuje stykačové ovládání 24 V,
provozní koncový vypínač (horní/
dolní) a počítadlo provozních hodin.
U konstrukčních velikostí DC 16 a 25
se jako provozní koncový vypínač
používá mezní vypínač převodovky
se čtyřmi kontakty pro počáteční
a koncové vypnutí.
6
Řetěz z kruhové ocele – speciální
řetěz společnosti Demag
z vysokopevnostního materiálu
odolného proti opotřebení
s vysokou tvrdostí povrchu.
Galvanicky pozinkovaný
s dodatečným zušlechtěním povrchu
k ochraně proti agresivním látkám.
7
Závěsná oka – kyvně zavěšené
kladkostroje DC‑Pro optimálně
využívají díky své nízké světlé výšce C
výšku prostoru. DC-Pro standardně
disponuje jedním krátkým a jedním
dlouhým závěsným třmenem
a nachází tak vždy správný úvaz na
horní konstrukci.
8
Kladnice – Robustní hliníkový
odlitek o nízké hmotnosti, litý pod
tlakem, s kompaktním a moderním
průmyslovým designem. Povrch je
opatřen práškovým nátěrem
odolným proti nárazům, poškrábání
a UV záření.
9
Motor zdvihu – robustní, vysoce
výkonný motor s dlouhou životností
a s rezervou bezpečnosti i při
vysokých teplotách okolí a dlouhé
době provozu. ­Standardně se
2 rychlostmi zdvihu ve vztahu F4.
(Třída izolace F, 360 s/h a 60 % ED) 10
Řetězový pohon – násuvný pohon
umožňuje rychlou a snadnou
výměnu celého řetězového pohonu
bez demontáže motorové a krycí
části. Zkrátit lze výrazně i doby
odstávek.
Řetězový pohon je vyroben
z materiálů s vysokou odolností proti
opotřebení při dlouhodobém použití.
11
Zásobník řetězu – kyvně
připevněn, z houževnatě pružné
umělé hmoty, která je velmi odolná
proti nárazům, s kapacitou umožňující
dráhu zdvihu až 8 m. Flexibilní
zásobník řetězu pro délky řetězu až
40 m. Možné jsou i speciální délky až
do 120 m.
12
Spodní kladnice – až do 1 000 kg
s vedením řetězu 1/1‑ pro lepší
ergonomickou manipulaci s hákem.
Řetěz není nutné obracet, čímž se
snižuje jeho opotřebení. Pro vedení
řetězu 2/1 je použita nová
kompaktní a zvlášť ergonomická
spodní kladnice DC. Vypínací pružiny
potřebné pro koncové vypnutí jsou
integrovány do spodní kladnice
a ušetří tak 60 mm cenného
rozměru C.
5
Větší výkon, vyšší rychlost
Vyšší rychlost, větší ergonomie, více bezpečnosti – to
znamená vyšší produktivitu. Kladkostroj DC-Pro nabízí
mnoho předností.
Přesně a rychle
DC-Pro se do průběhu práce a výrobních procesů Vašeho
podniku zapojí velmi flexibilně. ­Zatímco hlavní zdvih
s rychlostí minimálně 6 m/min. zaručuje rychlou a
efektivní práci, mikrozdvih zajistí pozvolnou a precizní
manipulaci s břemenem.
– Výhoda životnosti pro větší hospodárnost
Demag
znamená v běžné praxi prodloužení životnosti
o 20 % ve srovnání s obvyklým FEM zatříděním skupiny
hnacího ústrojí 2m u řetězových kladkostrojů. Výrazně se
tím prodlouží časové intervaly pro servis a generální opravu.
Řetězový kladkostroj – Demag DC-Pro je zaměřen na větší
hospodárnost.
39730
Hodiny při
plném zatížení
Doba provozu při plném zatížení
1 900 hodin
1 600 hodin
800 hodin
400 hodin
200 hodin
1Cm
6
1Bm
1Am
2m
FEM
Více bezpečnosti
Motor
Prokluzová spojka
Řetězový
pohon
Brzda
Převodovka
Pohony
Brzdy
záznam počtu
otáček,
39600-3
Převodovka, brzda a spojka nevyžadují v důsledku zcela
nově vyvinuté bezpečnostní koncepce řetězových
kladkostrojů Demag DC-Pro údržbu až po dobu 10 let
(brzdy u konstrukčních velikostí DC 10 - 25 až 5 let).
Systém brzdy a spojky dbá na to, aby bylo břemeno
v každé provozní situaci bezpečně drženo. Uspořádání
brzdy bezprostředně na hnacím řetězci (červená čára)
zabraňuje prokluzu břemene. Seřízení brzdy není
vzhledem k minimálnímu opotřebování nutné.
Bezpečnost proti úrazu je díky jednoprovazovému
provedení všeobecně zvýšena až do nosnosti 1 000 kg.
Souhrou elektronického ovládání a integrované senzoriky
počtu otáček jsou motor zdvihu, spojka a brzdy
nepřetržitě kontrolovány,
čímž je trvale zaručena bezpečnost obslužného
personálu. Kompaktní a lehké stykačové ovládání 24 V
přispívá k minimálnímu opotřebení. Dojezd je pozvolný
a klidný.
Ovládání ve standardním provedení obsahuje:
■■ stykačové ovládání 24 V,
■■ provozní koncový vypínač (nahoře/dole) k vypnutí zdvihu
v nejvyšší a nejnižší poloze háku – konstrukční velikosti
DC 16 a 25 s mezním vypínačem převodovky se čtyřmi
kontakty pro počáteční a koncové vypnutí
■■ počítadlo provozních hodin odečitatelné z vnějšku,
■■ záznam počtu otáček,
■■ IR diagnostické rozhraní.
7
Ovladač
vždy ve správné výšce
39415-2
39745-6
39045
Výškové nastavení ovládacího kabelu
Individuálně nastavitelná pracovní výška může být
u řetězového kladkostroje DC-Pro společnosti
Demag jednoduše měněna. Regulovatelný mechanismus
integrovaný do těla řetězového kladkostroje uživateli
umožňuje snadno měnit výšku zavěšení ovladače bez
nutnosti použití nástrojů nebo kabeláže.
Kabel ovladače je možné přestavit v rozsahu 3 m.
Nepotřebnou část kabelu ovladače je možné
z důvodu úspory místa schovat pod servisní kryt
kladkostroje DC-Pro. Tato inovace byla u řetězového
kladkostroje uskutečněna poprvé.
8
Regulovatelný mechanismus obsahuje zároveň odlehčení
tahu ovládání a je odolný proti extrémním namáháním.
To platí také pro ovladač, který je vyroben
z osvědčeného a zvlášť odolného materiálu. Ovladač je
vysoce flexibilní a snadno ovladatelný.
Ergonomie
vše na dosah
Ovladač DSC přenáší v každé situaci pokyny obsluhy.
Pravákům i levákům umožňuje bezpečnou a neunavující
práci v rukavici i bez ní. Elektrické blokování navíc
zabraňuje současnému spuštění pohybů v obou
směrech.
Ovladače společnosti Demag se vyznačují ergonomicky
optimalizovanými tvary krytu a šikmým sklonem. Jsou
vyrobeny z vysoce jakostní umělé hmoty s vysokou odolností
proti úderům a nárazům a jsou proto mimořádně robustní.
Díky ochraně proti lomu a nárazu, ochraně IP 65 proti
prachu a vlhkosti, je DSC předurčen pro každodenní
použití v nejtěžším provozu. Ovladač DSC byl vyvinut
speciálně pro řetězové kladkostroje DC-Pro s ručním
pojížděním a je vybaven dvoustupňovými přepínacími
prvky. Pro elektrické pojíždění s pohony E11, E22 nebo
E34 se používá ovladač DSE 10-C.
39546-1
Jednoduchá a rychlá výměna ovladače
39031-1
Ochranu proti lomu nad ovládacím
kabelem posuňte nahoru
39031-3
Zástrčku s bajonetovým uzávěrem
zasuňte do ovladače a otočte do
blokovací polohy
39031-5
Ochranu proti lomu posuňte dolů
9
Uvedení do provozu
Plug & Lift a Plug & Drive
Velkou předností nového řetězového kladkostroje
společnosti Demag je jeho jednoduché uvedení do
provozu. Sklopné závěsné oko a plynule nastavitelná
šířka příruby pojezdu U 11, U 22 nebo U34 zaručují
jednoduchou mechanickou instalaci.
Konektorové spoje pod servisním krytem a zástrčky pro
přívody ze sítě, které jsou součástí dodávky, zaručují také
jednoduchou elektrickou instalaci.
DC-Pro je tak během krátké doby připraven k provozu.
Vše pod jedním krytem
Odklopením servisního krytu získáte
rychle přístup ke všem částem, které
jsou důležité pro uvedení do provozu
a servis.
■■ Zásobník na 3 m ovládacího kabelu
■■ Elektrická zásuvková spojení pro
síť, ovládací kabel, koncový vypínač
a pojezd.
■■ Odlehčení tahu pro přívod proudu
a přívod k pojezdovému ústrojí
■■ Vedení řetězu
■■ Mazání řetězu
39044-2
Odklopný servisní kryt
10
Údržba nenáročná a velmi rychlá
Všechny důležité hnací komponenty řetězového
kladkostroje Demag DC-Pro, jako jsou převodovka, brzda
a spojka, nevyžadují údržbu až po dobu 10 let (brzda
u konstrukčních velikostí 10 - 25 je 5 let bezúdržbová).
Kvalita všech komponent značky Demag je
zárukou dlouhé životnosti i při náročném provozu.
Údržbu lze díky konstrukci DC-Pro provést snadno
a rychle.
Například řetězový pohon kladkostroje DC-Pro je
konstruován jako násuvná část, kterou lze v krátkém
čase vyměnit bez nutnosti demontáže dílů motoru
a převodovky. Dlouhé prostoje v důsledku údržbářských
prací jsou proto minulostí.
Diagnostika - bezdrátově,
displejem nebo infračerveným
paprskem
Servisní technik zjišťuje údaje na
sériovém počítadle provozních hodin
a vyvolává příslušné informace
o provozním stavu - buď z vnějšku na
displeji ve spodní části kladkostroje
nebo pomocí diagnostického rozhraní
přenosem dat infračerveným
paprskem.
39241-26
39241-22
Řetězový pohon
Diagnostické rozhraní
11
Manulift DCM-Pro Demag:
ergonomická manipulace s břemenem a jednou rukou na pracovišti
Manulift DCM-Pro byl vyvinut pro bezpečnou a rychlou
manipulaci s břemenem při ovládání jednou rukou.
Nový DCM-Pro je založen na zdvihací jednotce
řetězového kladkostroje DC-Pro a ovladači DSM-C, který
je k němu připojen kabelem. Ovladač je ke kladkostroji
připojen pevně. Obsluha tak může bez ohledu zda se
jedná o praváka nebo leváka, jednou rukou ovládat
řetězový kladkostroj a druhou vést zavěšené břemeno
druhou rukou.
Rychlospojka umožňuje snadnou výměnu různých typů
zařízení ke zdvihání břemene. Všechna zařízení pro
uchopení břemene typu Manulift jsou vybavena kolíkem
spojky se zabezpečením proti zkroucení, který zapadne do
rychlospojky. Nadzvednutím pojistky je možné tento
uchopovací prostředek jednoduše odjistit.
Manulift může pojíždět na KBK-profilech společnosti
Demag, jakož i na nosnících ve tvaru I (viz strana 16 - 23),
čímž se flexibilně zapojí do pracovních postupů
a výrobních procesů.
39204-7
Závěsný hák
250 kg
39143
12
Otočný závěsný hák
250 kg
Drapákový hák
125 kg
Nosný pás
125 kg
Flexibilní - přizpůsobí se každému úkolu
Praxí ověřené uchopovací prostředky umožňují v provozu
optimální a flexibilní přizpůsobení kladkostrojů daným
úkolům. Široké spektrum nabízí provedení od normálních
závěsných háků přes různé nůžkové kleště až
k paralelním uchopovacím systémům, např. pro KLTpřepravky v automobilovém průmyslu. Manulift DCM-Pro
je kompatibilní s individuálně vyvinutými zařízeními
k uchopení břemene. Univerzálně použitelný kolík spojky
se stává spojovacím článkem pro vlastní zařízení
Vnitřní závit M12 umožňuje připojení speciálních
uchopovacích prostředků.
Zařízení k uchopení břemene Manulift lze také připojit
pomocí adaptéru na závěsný hák řetězového kladkostroje
DC-Pro. Všestrannost a flexibilita řetězového kladkostroje
Demag přispívají k větší hospodárnosti při manipulaci
s břemeny na pracovišti.
Tlačná pružina
Odjišťovací pouzdro
Kolík válce
Upevnění břemene
Pojistka proti otočení
Kolík spojky
410898I.eps
Rychlospojka na ovladači DSM-C
38922
Uchopovací kleště PGS
125 kg
Nůžkové kleště k uchopení
hranatého zboží
125 kg
Nůžkové kleště k uchopení
oválného zboží
125 kg
Adaptér závěsného háku
do 250 kg
Adaptér závěsného
háku s kleštěmi
PGS‑k uchopení
hřídelí
13
Systém uchopení PGS
pevné uchopení břemen až do 125 kg
Uchopovací kleště PGS
Štíhlá konstrukce a malý prostor k otevření drapáku
umožňují, aby bylo zboží i při nedostatku místa bez
problémů uchopeno nebo přeloženo či přímo umístěno
do kartonů. Díky rozsahu kleští o šířce 100 mm mohou
být kleštěmi dopravovány jak jednotlivé kusy
zboží, tak i celá balení.
37452-10
419704.eps
14
419703.eps
Kleště PGS k uchopení hřídelí
Výrobní program zahrnuje různé hřídelové kleště,
které lze výměnou uchopovacích čelistí přizpůsobit
různým tvarům hřídelí a manipulačním úkolům.
Díky možnosti nastavení můžete manipulovat
i s hřídelemi různého průměru a těžiště.
Přeprava břemen se stává bezpečnější.
39229-1
Kleště PGS pro uchopování přepravek
Kleště pro uchopování přepravek jsou k dispozici
v pevném i nastavitelném provedení. Zdvihnutím
a pootočením bezpečnostních kolíků nebo změnou
nastavení velikosti uchopení lze kleště snadno
přizpůsobit různým velikostem přepravek.
Typ kontejneru
Eurokontejnery
KLT (VDMA)
Různé kontejnery,
například
PDB, fa. ARCA
MF, fa. SSI Schäfer,
Eurotec, fa. Utz
KLT, fa. Bito
Rozměr kontejneru
600 x 400
400 x 300
Pevné
Pevné
Pevné
Pevné
Nastavitelné
Pevné
Pevné
Nastavitelné
Kleště pro uchopování dalších typů kontejnerů na základě poptávky
423015.eps
37892-8
423013.eps
423012.eps
Uchopení kontejnerů
15
Otočné jeřáby usnadňují dopravu materiálu na pracovišti
Sloupové a nástěnné otočné jeřáby s řetězovým kladkostrojem DC-Pro jsou cenově výhodné . Jeřáboví pomocníci
umožňují prostorově nenáročnou manipulaci s břemeny
ve výrobě, skladu a expedici. Při použití přímo na
39026-2
Nástěnné otočné jeřáby
Tyto jeřáby s nízkou náročností na podlahovou plochu se
používají v místech, kde jsou k dispozici nosné betonové
stěny nebo sloupy hal. Jeřáby nabízejí široké spektrum
využití díky rozsahu otočení až o 270 ° a možnosti
montáže na stroje a zařízení .
16
výrobních strojích významně přispívají ke zkrácení doby
montáže a prostojů. Nástěnné otočné jeřáby a sloupové
otočné jeřáby jsou již ve svém standardním provedení
vhodné pro každý typ použití.
39095-1
Sloupové otočné jeřáby
Svým rozsahem otočení od n x 360 ° je optimálním
způsobem využita pracovní plocha těchto volně stojících
jeřábů.
Široké využití: jsou montovány v hale anebo venku, plní
úlohu na rampě při překládce zboží anebo při
obsluhování strojů. Zejména tam, kde je k dispozici
omezená výška, dosahují tyto jeřáby maximální výšky
zdvihu. Sloup má nízké nároky na podlahovou plochu a je
ukotven buď pomocí kotevních šroubů v základech anebo
jednoduše pomocí kotev do betonové podlahy.
KBK otočné jeřáby mají výložník z dutého profilu
a vyznačují se velmi nízkou vlastní hmotností při
nosnostech do 1 000 kg. S břemeny se snadno
manipuluje i ručně.
Výrobní program otočných jeřábů z I profilu pokrývá
rozsah nosnosti až do 10 000 kg.
Další informace o sloupových a nástěnných otočných
jeřábech naleznete v prospektu 208 754 44.
39187-1
17
Efektivní tok materiálu s jeřábovou stavebnicí KBK
Propojení výrobních procesů, obsluha strojů, přesun
materiálu – všechny úkoly související s manipulací
a transportem mají jedno společné: břemena nestačí
pouze zdvihat a spouštět, potřebná je také horizontální
manipulace.
Jeřábová stavebnice KBK je ideálním horizontálním
vedením řetězového kladkostroje DC-Pro a manuliftu
DCM-Pro.
Zařízení KBK jsou vhodná jak pro dopravu po přímých
trasách, tak pro dopravu po celé ploše provozu.
39042-4
39741-10
Podvěsné jeřáby
Podvěsné jeřáby s jedním nebo se dvěma nosníky se
osvědčují při dopravní obsluze určité oblasti.
Díky nízké vlastní hmotnosti je možná i snadná ruční
manipulace. V nabídce jsou pohony pojezdu pro přesné
polohování větších břemen nebo pro delší pojíždění.
Portálové jeřáby
Portálové jeřáby systému KBK nejsou vázány na kolejnicesnadno se s nimi pojíždí. Po vybavení řetězovým
kladkostrojem DC-Pro se stávají ideálními a flexibilními
zdvihacími zařízeními, nacházejícími uplatnění zejména
při opravách a montážích.
29463
Kolejnice KBK nabízíme v různých konstrukčních velikostech
pro variabilní nosnosti
18
Specifické požadavky na dopravu je možné řešit různými
prvky, z nichž lze vytvořit účinné řešení nadzemní
dopravy materiálu.
Jeřábová stavebnice KBK je podvěsný systém, který
nevyžaduje podkladovou plochu a nezatěžuje proto
žádnou pracovní plochu výrobní haly. Vzniká
stavebnicové provedení, přičemž všechny spoje jsou
přišroubovány nebo zasunuty. Zařízení se snadno a levně
přestaví nebo rozšíří. Jde o systémové řešení společnosti
Demag pro praktický tok materiálu.
Podvěsné dráhy
Jednokolejové závěsné dráhy
představují preferované přímé
propojení míst nakládky a vykládky.
Četné možnosti provedení od
jednoduchých přímých drah s ruční
obsluhou až po složitě větvené
uzavřené jednokolejové dráhy
s částečně anebo plně automatizovanou obsluhou nabízejí
široké spektrum použití.
Individuální vedení tras po přímých
nebo obloukových dílech, výhybkách
a točnách umožňuje cenově
nenáročné přizpůsobení různým
podmínkám použití.
36147
Další informace týkající se
drah a jeřábů z jeřábové stavebnice
naleznete v prospektu 208 384 44
34497
Obloukové díly umožňují dopravu po
křivkách
37979-3
KBK-Aluline - profily z hliníku
19
Snadná horizontální manipulace pojezdem s ručním ovládáním
Pojezd U
Nová generace pojezdu U je nabízena ve dvou velikostech
pro nosnosti do 1 100 kg (U 11), do 2 200 kg (U 22) a do
3 400 kg (U 34). Šířka příruby může být plynule
nastavena pomocí dvou stavěcích kroužků a pokrývá
rozsah od 58 mm do 200 mm, příp. od 201 mm
do 310 mm. Rychlá a jednoduchá montáž.
Pojezdová kola vyrobená z vysokopevnostního polyamidu
odolného proti opotřebení zajišťují klidný chod a malý
odpor. ­Ocelová kola se využívají při zvláštních
podmínkách prostředí, např. při vysokých teplotách.
Díky univerzálnímu provedení lze pojezdová kola použít
na rovných i skloněných profilech.
39032-1
20
Boční ocelová kola umožňují pojezd do zatáčky až do
nejmenšího poloměru 1 000 mm a minimalizují
opotřebení nosníku. V bočnici, která je vyrobena
z hliníkového odlitku s práškovou povrchovou úpravou,
je umístěna pojistka proti pádu.
Ruční pojezdy U jsou konstruovány pro snadné
dovybavení elektrickým pohonem pojezdu E.
39087-2
Click-fit pojezd CF 5
Jednoduše zaklapnout na nosník a podpřírubový pojezd
click-fit s maximální nosností 550 kg, je schopný provozu.
Šířky přírub od 50 do 91 mm, poloměr zatáčení 800 mm
a snadné přizpůsobení normálnímu nebo paralelnímu
nosníku znamenají univerzální použití pojezdu.
Bezpečnost provozu zajišťuje integrované zabezpečení
proti pádu a samostoupání.
39136-1
21
Plug & Drive s elektrickými pojezdy
Pojezd EU
Pro použití s novým řetězovým kladkostrojem DC-Pro byly
vyvinuty elektrické pohony E 11, E 22 a E 34. Spektrum
použití tohoto moderního kladkostroje se tak výrazně
rozšířilo.
Pohony mohou být přizpůsobeny pojezdům U 11 - U 34.
Při vertikálním zabudování lze docílit zvlášť rychlého
rozjezdu. Výhodné je rychlé začlenění a uvedení do
provozu, a to díky tomu, že v kolových pojezdech
nemusejí být prováděny žádné úpravy.
39164-3
22
Pohon se pomocí zásuvných kabelů jednoduše připojí
k řetězovému kladkostroji DC-Pro.
Ovládá se nově vyvinutým ovladačem DSE 10-C.
Ovladač k pojíždění s jeřábem nebo kočkou lze vzhledem
k zásuvné konstrukci snadno namontovat. Pro kolejový
systém KBK s novým pohonem RF 125 s třecím kolem se
standardně používají pojezdy E 22.
Elektrický pojezd E provedený v kompaktním průmyslovém
designu se vyznačuje vynikajícími pojezdovými vlastnostmi.
Řízení, které je integrováno do pojezdu, pozvolným
rozběhem a brzděním, zajišťuje nepatrné rozkývání
39208-1
břemene při jeho manipulaci. Při pojíždění kočky je
možné aktivovat tlumení rozkyvu. V případě potřeby mohou
být dodatečně změněny rychlosti a urychlení, příp.
zpoždění, a to pomocí ovladače DSE 10-C. Všechna
elektrická spojení jsou v násuvném provedení.
Pojezdy lze na přání vybavit křížovým koncovým
spínačem, a to buď s jednostupňovým nebo
s dvoustupňovým vypnutím.
39209
23
Nárazník k vymezení pojezdové dráhy
Nárazníky KPA/KPT představují ideální vymezení dráhy
a jsou vhodné pro všechny pojezdy DC-Pro. Dají se pomocí
šroubů rychle a jednoduše namontovat na šikmé a rovné
nosníky s profilem ve tvaru I. Zkrácení nebo prodloužení
dráhy pojezdu je možné pouhým přemístěním nárazníku.
Univerzální použití nárazníků zajišťuje jejich přizpůsobení
šířkám přírub od 50 do 300 mm.
Jsou vhodné pro teploty v rozmezí od - 20 °C do + 70 °C
a pro svou dostatečnou odolnost proti stárnutí materiálu,
škodlivým vlivům ozonu a povětrnostním podmínkám i pro
venkovní použití. Zároveň jsou odolné vůči kyselinám
a louhům. Pro dodržení správné montáže jsou utahovací
momenty vyznačeny přímo na nárazníku.
39716
24
Magnety – universální pomocníci
Permanentní magnety DPMN
Přesvědčují svými nízkými provozními náklady, stálou
pohotovostí k použití a všestranností a osvědčují se jak ve
výrobních halách, tak i venku. Jsou nezávislé na napětí,
jednoduché při manipulaci a poskytují bezpečný provoz.
V poloze „Magnetizace“ na řadicí páce vzniká
magnetické pole přes dva póly, v poloze „Demagnetizace“
nepřetrvává již žádný magnetismus. Kryt magnetu
zůstává neutrální a chrání proti externím vlivům.
36387
Bateriové magnety DBM 34/68
Elektromagnet, baterie a ovládací část tvoří spolu
s integrovanou nabíječkou kompaktní jednotku. Bateriové
magnety pracují nezávisle na síti a používají se buď jako
stacionární nebo pojízdné.
Vyznačují se bezpečným provozem a jednoduchou
manipulací - ve skladu i ve výrobních provozech.
Regulace nabíjení probíhá automaticky a indikace
kontroly baterie zároveň informuje o stavu nabíjení.
38476
19763
Kruhové magnety R 26
Kruhové magnety se vyznačují obrovskou silou. Masivní
ocelový kryt má vysokou permeabilitu, zalitá cívka se
skládá z lakovaného měděného drátu. Sériově jsou
vybaveny se zabudovaným usměrňovačem a spínačem.
25
Servis – je pro vás vždy k dispozici
Zastoupení po celém světě
S naší celosvětovou sítí kvalifikovaných servisních týmů
Vám poskytneme nonstop servis. Zaměřujeme se na
maximální využití zařízení s ohledem na bezpečnost
provozu.
Systém servisu: Demag-IDAPSY
Pro nový řetězový kladkostroj DC-Pro společnosti
Demag jsme vyvinuli nový celosvětový servisní systém.
Demag-IDAPSY. IDAPSY jako Inspekce, Diagnóza,
Aplikace, Systém.
Rychlá a spolehlivá dodávka náhradních dílů
Potřebné náhradní díly dodáváme z centrálního skladu
ve Slaném.
Výhody:
■■ Transparence zařízení
Záznamem historie zařízení umožňuje Demag-IDAPSY
předvídatelný a plánovatelný servis. Vysoká využitelnost.
■■ Možnosti analýzy
Záznam dat skýtá vynikající možnosti analýzy. Např.
může být přečteno počítadlo provozních hodin anebo
mohou být v rámci ošetřování anebo údržby vyvolána
hlášení o vadách.
■■ Hospodárnost
Včasné ošetření pro optimální stav Vašeho zařízení
zvyšuje celkovou hospodárnost.
Pomocí systému Demag IDAPSY probíhají servisní práce
mnohem flexibilněji. Kladkostroj je proto v případě
provedení servisu rychleji připraven k použití.
Váš individuální servisní balíček
Náš servis Vám nabízí rozsáhlé portfolio služeb, které
Vám zajistí stálý chod zařízení po celou dobu životnosti
cyklu:
■■ Periodické zkoušky podle preventivních bezpečnostních
předpisů UVV
■■ Ošetření a inspekce
■■ Odstranění poruch včetně nebo bez smluvně stanovené
připravenosti na telefonu.
■■ Servisní proškolení pro pracovníky obsluhy a údržby.
39462-3
26
39040
27
Kritéria výběru kladkostroje
Konstrukční velikost se určuje druhem zatížení, střední
dobou chodu, nosností a typem vedení řetězu.
1. Jaké jsou provozní podmínky?
2. Jak velká má být maximální nosnost?
3. Jaká je výška zdvihu?
4. Jaká má být rychlost zdvihu?
5. Vyžadují břemena citlivé zdvihání a klesání?
6. Má se s břemenem pojíždět?
7. Jaké má být ovládání?
Druh zatížení
(ve většině případů odhadováno) se dá stanovit podle následujícího schématu:
Velká mrtvá zátěž
Nosnost
Nosnost
Malé dílčí zatížení
Malé mrtvé zatížení
Doba chodu
Doba chodu
1 lehké
Zdvihací zařízení, která pouze výjimečně podléhají
nejvyššímu­­namáhání, běžně však jen velmi malému
namáhání.
3 těžké
Zdvihací zařízení, která jsou často vystavena nejvyššímu
namáhání, běžně však středním namáháním
Velmi vysoká
mrtvá zátěž
Nosnost
Nosnost
Velká dílčí zátěž
Střední dílčí zatížení
Střední mrtvá zátěž
Doba chodu
2 střední
Zdvihací zařízení, která jsou dost často vystavována
nejvyššímu namáhání, běžně však jen velmi malým
namáháním
28
Doba chodu
4 velmi těžké
Zdvihací zařízení, která jsou pravidelně vystavována
nejvyššímu namáhání.
Podle doby chodu a druhu zatížení se určí skupina hnacího ústrojí řetězového kladkostroje.
Druh zatížení
Střední doba chodu
na pracovní den v hodinách
L1
lehké
2–4
4–8
8–16
přes 16
L2
střední
1–2
2–4
4–8
8–16
L3
těžké
0,5–1
1–2
2–4
4–8
0,25–0,5
0,5–1
2m+
1–2
2–4
3m
4m
L4
velmi těžké
Skupina hnacího ústrojí podle FEM
Typ vinutí
1Am
Konstrukční řada
Konstrukční velikost
Nosnost v kg
1/1
2/1
80
100
125
160
160
200
200
250
252
315
315
400
400
500
500
630
800
1 000
1 250
1 250
1 250
1 600
1 600
2 000
2 000
2 500
2 500
3 200
4 000
5 000
Příklad:
nosnost: 250 kg
druh zatížení: „střední“ podle
tabulky
rychlost zdvihu: 8 m/min
vedení řetězu: 1/1
střední výška zdvihu: 4 m
počet cyklů za hodinu: 20
pracovní doba/den: 8 hodin
Řetězový kladkostroj DC Demag
DC-Pro 1 / DC-Pro 2
DC-Pro 1 / DC-Pro 2
DC-Pro 1 / DC-Pro 2
DC-Pro 2
DC-Pro 5
DC-Pro 2
DC-Pro 5
DC-Pro 2
DC-Pro 5
DC-Pro 5
DC-Pro 10
DC-Pro 5
DC-Pro 10
DC-Pro 5
DC-Pro 10
DC-Pro 10
DC-Pro 10
DC-Pro 10
DC-Pro 10
1 250
DC-Pro 16
DC-Pro 10
DC-Pro 16
DC-Pro 10
DC-Pro 25
DC-Pro 10
DC-Pro 25
2 500
2 500
DC-Pro 10
DC-Pro 16
DC-Pro 25
DC-Pro 25
5 000
80
100
125
160
160
200
200
250
250
315
315
400
400
500
500
630
800
1 000
1 250
1 250
1 600
1 600
2 000
2 000
3 200
4 000
Střední doba chodu na pracovní den se odhadne nebo počítá takto:
Doba chodu/den =
2 . střední výška zdvihu . počet cyklů/h . pracovní doba/den
60 . rychlost zvedání
2 · 4 · 20 ·8
= 2,66 hod.
60 · 8
Pro střední druh zatížení a střední dobu chodu za den 2,66 hodin uvádí
tabulka skupinu 2m+. Pro nosnost 250 kg vykazuje diagram konstrukční
velikost DC-Pro 2-250.
=
29
Technická data
Klíč provedení
EU
DC-Pro
10 –
2 000 2/1
H5
V6/1,5
380 – 415 /
50
24/6
100
Šířka příruby [mm] nebo I-nosník
Rychlost pojezdu [m/min]
Frekvence [Hz]
Napětí [V]
Rychlost zdvihu [m/min]
Výška zdvihu [m]
Vinutí
Nosnost [kg]
Konstrukční velikost
DC
CF
U
R
Řetězový kladkostroj (Demag Chainhoist)
Typ pojezdu
Clifk-Fit
Kočka se spodní
přírubou
Ruční pojezd
E
D
elektrický pojezd
Otočný kloub - křivkový pojezd
Tabulka pro volbu zařízení manulift DCM-Pro Demag
Nosnost
Manulift
[kg]
Typ
80
125
250
Rychlost zdvihu
[m/min. při 50 Hz]
Velikost motoru Výška zdvihu Skupina poháněcího
ústrojí
[m/min. při 60 Hz]
DCM-Pro 1 - ...
8/2
9,6/2,4
DCM-Pro 2 - ...
16/4
19,2/4,8
DCM-Pro 1 - ...
8/2
9,6/2,4
DCM-Pro 2 - ...
16/4
19,2/4,8
DCM-Pro 2 - ...
8/2
9,6/2,4
DCM-Pro 5 - ...
16/4
19,2/4,8
[m]
2,8
ZNK 71 B 8/2
Vinutí
FEM
[kg]
4m
a
4,3
ZNK 80 B 8/2
Max. hm. při
výšce zdvihu 2,8
a 4,3 m
1/1
2m+ 1)
4m
22 / 23
28 / 29
1) 2m+ odpovídají 1 900 hodinám doby využití při plném zatížení.
Tabulka rozměrů Manuliftu DCM-Pro Demag
Krátký nosný třmen
Konstrukční
velikost
42598647.eps
30
Dlouhý nosný třmen
C
C1
C
C1
Při dráze háku
Zásobník na řetěz
Při dráze háku
Zásobník na řetěz
2,8 m
4,3 m
H5
2,8 m
4,3 m
H5
DCM-Pro 1
635
705
335
673
743
373
DCM-Pro 2
635
705
335
673
743
373
DCM-Pro 5
680
750
395
718
788
435
Tabulka pro volbu řetězového kladkostroje DC-Pro
Nosnost
Řetězový
kladkostroj
[kg]
Typ
80
100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1 000
1 250
1 600
2 000
2 500
3 200
4 000
5 000
Rychlost zdvihu
[m/min. při 50 Hz]
Velikost motoru
[m/min. při 60 Hz]
DC-Pro 1 -...
8/2
9,6/2,4
DC-Pro 2 -...
16/4
19,2/4,8
DC-Pro 1 -...
8/2
9,6/2,4
DC-Pro 2 -...
16/4
19,2/4,8
DC-Pro 1 -...
8/2
9,6/2,4
19,2/4,8
Výška
zdvihu 2)
Skupina
poháněcího
ústrojí
[m]
FEM
ZNK 71 B 8/2
4m
Vinutí
Max.
hmotnost
při H5 / H8
nebo H4
[kg]
22/24
DC-Pro 2 -...
16/4
DC-Pro 2 -...
8/2
9,6/2,4
DC-Pro 5 -...
16/4
19,2/4,8
ZNK 80 B 8/2
DC-Pro 2 -...
8/2
9,6/2,4
ZNK 71 B 8/2
3m
22/24
DC-Pro 5 -...
16/4
19,2/4,8
ZNK 80 B 8/2
4m
28/30
22/24
28/30
DC-Pro 2 -...
8/2
9,6/2,4
ZNK 71 B 8/2
2m+1)
DC-Pro 5 -...
16/4
19,2/4,8
ZNK 80 A 8/2
4m
DC-Pro 5 -...
8/2
9,6/2,4
ZNK 80 A 8/2
DC-Pro 10 -...
12/3
14,4/3,6
ZNK 100 A 8/2
DC-Pro 5 -...
8/2
9,6/2,4
ZNK 80 A 8/2
DC-Pro 10 -...
12/3
14,4/3,6
ZNK 100 A 8/2
DC-Pro 5 -...
8/2
9,6/2,4
ZNK 80 A 8/2
DC-Pro 10 -...
12/3
14,4/3,6
ZNK 100 A 8/2
DC-Pro 10 -...
DC-Pro 10 -...
6/1,5
7,2/1,8
ZNK 100 A 8/2
12/3
14,4/3,6
ZNK 100 B 8/2
6/1,5
7,2/1,8
ZNK 100 A 8/2
5a8
1/1
28/30
28/30
4m
3m
28/30
4m
48/52
2m+1)
28/30
4m
48/52
4m
3m
2m+1)
4m
2/1
65/73
1Am
1/1
56/60
48/52
48/52
56/60
48/52
12/3
14,4/3,6
ZNK 100 B 8/2
6/1,5
7,2/1,8
ZNK 100 A 8/2
12/3
14,4/3,6
ZNK 100 B 8/2
6/1,5
7,2/1,8
8/2
9,6/2,4
DC-Pro 16 -...
12/3
14,4/3,6
ZNK 100 C 8/2
4
3m
1/1
111
DC-Pro 10 -...
6/1,5
7,2/1,8
ZNK 100 B 8/2
5a8
3m
2/1
65/73
4
2m+1)
1/1
DC-Pro 10 -...
DC-Pro 10 -...
ZNK 100 B 8/2
5a8
8/2
9,6/2,4
ZNK 100 B 8/2
12/3
14,4/3,6
ZNK 100 C 8/2
DC-Pro 10 -...
6/1,5
7,2/1,8
ZNK 100 B 8/2
5a8
DC-Pro 25 -...
8/2
9,6/2,4
ZNK 100 C 8/2
4
DC-Pro 10 -...
4/1
4,8/1,2
ZNK 100 B 8/2
5a8
DC-Pro 25 -...
8/2
9,6/2,4
ZNK 100 C 8/2
4
4/1
4,8/1,2
ZNK 100 B 8/2
6/1,5
7,2/1,8
ZNK 100 C 8/2
4/1
4,8/1,2
DC-Pro 16 -...
DC-Pro 16 -...
DC-Pro 25 -...
1) 2m+ odpovídají 1 900 hodin doby využití při plném zatížení
4
4
2m+1)
1Am
2m+1)
2m+1)
1Am
56/60
48/52
56/60
2/1
103
111
65/73
1/1
113
2/1
65/73
1/1
113
2/1
110
2/1
125
2) delší výška zdvihu dle poptávky
31
Tabulky rozměrů řetězových kladkostrojů DC-Pro Demag
42064446.eps
42064545.eps
DC-Pro 1 - 10 do 1 000 kg
vinutí 1/1
Konstrukční
Závěsné oko
Motor
velikost
Krátké
Dlouhé
Krátké
Dlouhé
Velikost zásobníku řetězu
H5
H8
H5
C
DC-Pro 1
DC-Pro 2
ZNK 71 B 8/2
326
H8
b
l
b3
d
268
422
183
124
C1
364
335
365
373
403
DC-Pro 5
ZNK 80 B 8/2
378
316
395
425
435
465
280
468
195
151
DC-Pro 10
ZNK 100 A 8/2
472
505
493
582
526
615
349
528
227
187
DC-Pro 10
ZNK 100 B 8/2
472
505
582
582
615
615
349
578
227
187
DC-Pro 10, 1 250 až 2 500 kg
vinutí 2/1
Konstrukční
Závěsné oko
Motor
velikost
Krátké
Dlouhé
Krátké
Dlouhé
Velikost zásobníku řetězu
H5
H8
C
DC-Pro 10
32
ZNK 100 B 8/2
541
H5
H8
H5
C1
574
582
582
H8
H5
b
615
615
349
H8
b3
409
227
330
l
d
578
187
Tabulky rozměrů řetězových kladkostrojů DC-Pro Demag
42700447x.ai
DC-Pro 16 - 25, 1 250 až 2 500 kg
vinutí 1/1
Konstrukční
velikost
Velikost zásobníku
řetězu
Velikost zásobníku řetězu
Motor
Velikost 1
Výška
zdvihu
C
Velikost 2
Výška
zdvihu
Velikost 1
C1
Velikost 2
Velikost 1
l
b
Velikost 2
d
b3
DC-Pro 16
ZNK 100 B 8/2
640
813
H14
893
H30
490
501
679
265
325
187
DC-Pro 25
ZNK 100 C 8/2
640
813
H10
893
H20
490
501
732
265
325
187
DC-Pro 16 - 25, 2 500 až 5 000 kg
vinutí 2/1
Konstrukční
velikost
Velikost 1
Výška
zdvihu
C
DC-Pro 16
DC-Pro 25
ZNK 100 B 8/2
ZNK 100 C 8/2
ZNK 100 C 8/2
Velikost zásobníku
řetězu
Velikost zásobníku řetězu
Motor
Velikost 2
Výška
zdvihu
Velikost 1
C1
Velikost 2
H5
l
b
735
813
H7
893
H15
490
501
770
813
H5
893
H10
490
501
679
732
732
H8
d
b3
265
325
187
265
325
187
33
Tabulka rozměrů kladkostroje DC-Pro s pojezdem CF 5
Příčně k nosníku
Rovnoběžně s nosníkem
42652544.eps
Příčně k nosníku
C1
C
Konstrukční velikost
Rovnoběžně s nosníkem
C1
C
Zásobník na řetěz
Zásobník na řetěz
H5
H8
H5
H8
DC-Pro 1
385
415
445
380
410
440
DC-Pro 2
385
415
445
380
410
440
DC-Pro 5
430
477
507
425
472
502
Tabulka rozměrů kladkostroje DC-Pro 1 - 10 s pojezdem U 11, U 22 nebo U 34
Příčně k nosníku
Rovnoběžně s nosníkem
Rozsah uchopení
Příčně k nosníku
Rovnoběžně s nosníkem
C1
C
C1
C
Konstrukční
velikost
Vinutí
Pojezd
H5
H8
H5
H8
DC-Pro 1
1/1
U 11
378
390
420
416
415
445
DC-Pro 2
1/1
U 11
378
390
420
416
415
445
DC-Pro 5
1/1
U 11
430
452
482
468
477
507
1/1
U 11
524
578
667
557
602
691
1/1
U 22
536
590
679
569
614
703
2/1
U 22 / U 34
605
679
779
638
703
803
DC-Pro 10
Zásobník na řetěz
Zásobník na řetěz
Další informace k pojezdům U 11, U 22 a U 34 naleznete v Technických údajích 203 569 44.
34
42652644.eps
Tabulka rozměrů řetězového kladkostroje DC-Pro 16 a 25 s pojezdem U 22, U 34, RU 56
Příčně k nosníku
Rovnoběžně s nosníkem
42718744.jpg
Konstrukční
velikost
Vinutí
Pojezd
Příčně k nosníku
C
Rovnoběžně s nosníkem
C1
C
C1
Zásobník na řetěz
Vel. 1
DC-Pro 16
DC-Pro 25
1/1
U 22
704
2/1
U 34
799
1/1
U 34
2/1
RU 56
Zásobník na řetěz
Vel. 2
736
Vel. 1
Vel. 2
909
989
877
957
704
877
957
736
909
989
850
893
973
882
925
1.005
831
Pojezdy s poloměrem zatáčení
Velikost pojezdu
Nosnost
Nosník pojezdové dráhy
Ruční pojezd
[kg]
CF 5
Elektrický pojezd
Šířka příruby
Rmin
Šířka příruby
Rmin
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
550
50-91
800
-
-
U 11 DC
EU 11 DC
1 100
58–310
1 000
58–310
2 000
U 22 DC
EU 22 DC
2 200
82–310
2 000
82–310
3 000
U 34 DC
EU 34 DC
3 400
82–310
2 000
82–310
3 000
RU 56 DC
EU 56 DC
5 600
98–310
98–310
2 500 1)
2 000
1)
1) Od šířky příruby 106 mm
Uvedené poloměry zatáček platí pro normální použití.
Při častých pohybech po zakřivené dráze (např. automatizovaná zařízení) se s námi poraďte.
35
Pojezdové rychlosti
Nosnost
Řetězový
kladkostroj
[kg]
Typ
80
DC-Pro 1 -...
do
do
1 000
1 250
DC-Pro 16 -...
DC-Pro 10 -...
2 000
2 500
3 200
4 000
5 000
V14/3
V12/4
pohonu
pojezdu
Pojezd
Pojezd
pohonu
pojezdu
-
-
2/1
1/1
-
DC-Pro 10 -...
2/1
-
-
DC-Pro 25 -...
1/1
U 34 DC
E 34 DC
DC-Pro 10 -...
2/1
DC-Pro 25 -...
1/1
DC-Pro 16 -...
pohonu
pojezdu
U 11 DC
E 11 DC
U 34 DC
E 34 DC
U 34 DC
E 34 DC
-
-
2/1
Pojezd
pohonu
pojezdu
-
-
RU 56 DC
ZBF 80 A 8/2
-
-
RU 56 DC
ZBF 80 A 8/2
E 22 DC
U 22 DC
E 22 DC
RU 56 DC
ZBF 71 A 8/2
RU 56 DC
ZBF 80 A
12/4
-
-
U 22 DC
E 22 DC
RU 56 DC
ZBF 80 A
12/4
U 22 DC
E 22 DC
RU 56 DC
ZBF 71 A 8/2
-
-
U 22 DC
E 22 DC
-
-
ZBF 71 A 8/2
RU 56 DC
ZBF 80 A 8/2
-
-
-
RU 56 DC ZBF 80 A 12/4 RU 56 DC
ZBF 71 A 8/2
RU 56 DC
ZBF 80 A 8/2
RU 56 DC ZBF 80 A 12/4 RU 56 DC
ZBF 71 A 8/2
RU 56 DC
ZBF 80 A 8/2
ZBF 80 A
12/4
ZBF 80 A 8/2
RU 56 DC
ZBF 90 B 8/2
2/1
1/1
V40/10
Pojezd
U 22 DC
-
DC-Pro 16 -...
DC-Pro 25 -...
V24/6
1/1
DC-Pro 10 -...
DC-Pro 10 -...
1 600
Možné rychlosti pojezdu kočky cca ... m/min
Vinutí
RU 56 DC ZBF 80 A 12/4 RU 56 DC
-
-
RU 56 DC
-
RU 56 DC
Tabulka pro výběr pohonů E 11 / E 22 / E 34, 220 – 480 V, 50 / 60 Hz, 3 ~
Max. pojezdová
Hm. včetně mrtvé
zátěže 2)
pohonu
pojezdu
[kg]
Typ
1 100
E 11
2 200
E 22
3 400
E 34
Rychlost
při dílčím
při plném
zatížení 1)
zatížení 3)
[m/min.]
[m/min.]
24/6
30
14/3,5
–
1) možné jiným parametrováním 2) stoupavost max. 1 %
42670744.eps
Další informace viz Návod k použití 214 809 44.
Rozměry pohonu E 22 na KBK RF 125
42670544_x.ai
36
Možný pojezd
Max. hmotnost
[kg]
U 11
4
U 22, RF 125
5
U 34
5
3) plynule do 24 m/min.
Rozměry pohonu E11 / E 22 / E 34 na dolní přírubě pojezdu U 11 / U 22 / U 34
Pojezd
X2
X1 A1
282
A1
X1
X2
T1
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
58
50
68
41
60
68
44
49
161
T1
138
154
U 11
U 22 / U 34
42669444.eps
Tabulka rozměrů nůžkových kleští pro nosnost do 125 kg
SZ 1/SZ 2
SZ 1 - R/SZ 2 - R
Rozsah uchopení
Konstrukční řada
Rozsah uchopení
Rozsah uchopení
b
I
h min
h max.
60
370
190
265
60–80
80–105
SZ 1-08-1
265 701 44
SZ 1-10-1
565 601 44
SZ 1-13-1
565 702 44
130–155
SZ 1-15-1
565 602 44
SZ 1-18-1
565 703 44
180–205
SZ 1-20-1
565 603 44
60–80
SZ 1-08-2
565 704 44
SZ 1-10-2
565 604 44
SZ 1-13-2
565 705 44
80–105
60
200
370
370
190
190
265
265
105–130
SZ 1-15-2
565 605 44
200
370
190
265
SZ 1-18-2
565 706 44
SZ 1-20-2
565 606 44
120
370
225
420
SZ 1-R-15
565 608 44
SZ 2-21-1
565 712 44
130–155
155–180
180–205
Ø 40 – 150
140–210
210–275
60
520
190
415
275–340
SZ 2
Objednací číslo
105–130
155–180
SZ 1
Konstrukční
velikost
140–210
210–275
200
520
190
415
SZ 2-27-1
565 612 44
SZ 2-34-1
565 613 44
SZ 2-21-2
565 715 44
SZ 2-27-2
565 615 44
41192444.eps
Hmotnost
v kg
3,5
3,7
4,3
4,5
4,0
4,7
5,4
275–340
200
520
190
415
SZ 2-34-2
565 616 44
5,7
Ø 100 – 300
160
520
325
620
SZ 2-R-30
565 618 44
5,3
37
Vyberte si kladkostroj
www.demag-hoistdesigner.de webová adresa
obsahující důležitá data o řetězovém kladkostroji DC-Pro
a Manuliftu DCM-Pro.
Najdete zde přehled o výrobcích a technická data,
nezbytná při projektování.
Výkresy v CAD lze stáhnout a integrovat do Vašich
výkresů.
Samy si budeme moci vybrat vhodné zdvihací zařízení
a příslušenství.
Praktické a intuitivní uživatelské rozhraní zajišťuje rychlé
a bezproblémové nalezení správného řešení pro Vaše
potřeby.
39041
Konfigurace
Volba technických parametrů
CAD
Seznam výsledků
38
Rádi Vám nabídneme správné řešení
Demag Cranes & Components nabízí pro každý provoz
a každou zátěž ten správný kladkostroj. Rádi Vám
nabídneme naše produkty z rozmanitých konstrukčních
velikostí a provedení. Sdělte nám požadované údaje a náš
obchodní team pro Vás připraví nabídku.
Demag Cranes & Components s.r.o.
Bienerova 1536
274 81 Slaný
Demag nabídku/podklady zašlete na adresu.
Firma
Česká republika
Ulice
Tel.
Fax
+420 312 514 111
+420 312 514 101
PSČ/místo
Kontaktní osoba
E-mail: [email protected]
www.demagcranes.cz
Telefon/přímá linka
Fax
E-mail
Řetězový kladkostroj DC-Pro
Manulift DCM-Pro
Nosnost Doba chodu/den kg
Sloupový/nástěnný otočný jeřáb
cca hodin
Jeřábová stavebnice KBK
(podvěsné dráhy/podvěsné jeřáby)
Výška zdvihu Rychlost zdvihu cca m
m/min.
Pojezd
Kolový pojezd
(s ruční obsluhou)
Elektrický pojezd
Rychlost pojezdu
(u elektrického pojezdu) Rozměry profilového nosníku
Provozní napětí
m/min.
39
0611 CZ 201 001 45 701 IS 152
Omyly, tiskové chyby a technické změny vyhrazeny.
Vytištěno v České republice / Printed in CZ / 011211
Demag Cranes & Components spol. s r.o.
Bienerova 1536
274 81 Slaný, Česká republika
Tel.: +420 312 514 111
Fax: +420 312 514 101
E-mail:[email protected]
www.demagcranes.cz
Download

Demag - řetězové kladkostroje