36 Životnost řídicích systémů
52 Využití nářadí
ISSN 1803-4535
23 Odlučovače kondenzátu
www.udrzbapodniku.cz
EDITORIAL
REDAKCE
Vydavatel
Michael J. Majchrzak
Šéfredaktor
Lukáš Smelík
Odborná spolupráce
Petr Moczek
Viktor Svobodník
Martina Bojdová
Monika Galbová
Zdeněk Mrózek
Milan Bronclík
Petr Klus
REKLAMA
Account Manager
František Cvik
Grafické zpracování
Eva Nagajdová
TISK
Printo, spol. s r. o.
REDAKCE USA
Šéfredaktor
Jack Smith
Redaktoři
Bob Vavra
Kevin Campbell
Amara Rozgusová
REDAKCE POLSKO
Šéfredaktor
Tomasz Kurzacz
VYDAVATEL
Trade Media International, s. r. o.
Mánesova 536/27
737 01 Český Těšín
Tel.: +420 558 711 016
Fax: +420 558 711 187
www.udrzbapodniku.cz
ISSN 1803-4535
MK ČR E 18395
Milan Katrušák
Vážení čtenáři,
kdo šetří – má za tři, praví staré moudro, které si vzala k srdci naše nová
(až symbolicky) trojkoalicová vláda. Tento úsporný meteorit, jenž mířil ke střetu
s mnohými peněženkami, je nyní opravdu tady a není tak příliš překvapivé, že se
začínají ozývat negativní ohlasy. Ať už jde o davy policistů, kteří hodlají vyrazit
do ulic, jenže tentokrát bez úmyslu „pomáhat a chránit“, nebo o všetečné hašteření
nad „povodňovou stokorunou“, jedno je zcela jasné. Po dlouhé době opravdu nastávají
ZMĚNY, kterých si povšimneme i bez čekání na finálové panoptikum na konci zpráv
či honosné hospodské diskuse. Naši američtí kolegové by Vás navíc jistě rychle
přesvědčili, že slovo CHANGE/ZMĚNA bylo pravým hnacím motorem ke zvolení
jejich současného prezidenta. Můžete souhlasit, hořekovat nad neplněním slibů
(ano, pane Nečasi, můžete se omlouvat, ale národ už je dávno obezřetnější), ba
dokonce křičet po jiných řešeních (progresivní daňový systém bude stejně vždy
středem sporu, který pramení ze současného stavu: zaměstnanec versus podnikatel
aneb závidíme si navzájem). Situace nás vždy však dostane před podstatu problému,
ZMĚNY nastat musí…
Nastávají ovšem také v měřítku průmyslového sektoru. Kdo si již pozorně prohlédl
obálku časopisu, jistě vytušil, kterým směrem se tyto řádky ubírají. U příležitosti
blížícího se MSV v Brně, který je každým rokem jedním z největších indikátorů
současné nálady průmyslového trhu, se naše redakce rozhodla zapojit do průzkumu
našeho mateřského časopisu Plant Engineering, a tak jsme položili našim čtenářům
(a nejen jim) sérií otázek, které měly odhalit současné trendy v oblasti Řízení a údržby
průmyslových podniků. Nerad bych zde nějak hlouběji poukazoval na výsledky (čemuž
jsme se neubránili již na jiných místech časopisu), nicméně neublíží zopakovat dvě
nejpodstatnější fakta. Česko-slovenská průmyslová veřejnost rozhodně nezaostává
za nejmodernějšími trendy v této oblasti, ale co je směrodatné, uvědomuje si souvislosti
tohoto měnícího se světa (více od strany 13, ovšem laskavý čtenář může vydržet
do konce)…
Abychom však poukázali na neměnnost věcí, které jednoduše fungují za každé
situace, tak i v tomto vydání kromě této rozsáhlé studie naleznete užitečné tipy pro
zvýšení efektivity průmyslových provozů; o jednotlivé články se opět podělili autoři
z různých koutů světa. V této souvislosti bych snad jen upozornil na novou sekci,
s níž se do budoucna budete moci v našem časopise setkávat. I když jsem v některém
z minulých vydání lamentoval nad tím, že dnešní technik/údržbář rozhodně nemůže
být spojen s představou „umaštěných montérek a s klíčem v ruce“; bez různých druhů
nářadí se ani v dnešním digitalizovaném světě jen tak neobejdete.
Když už jsem se již výše mírně otřel o blížící se brněnskou výstavu, tak ani tu
zaklínací slovo tohoto vydání nenechalo beze ZMĚNY. Škrty, tentokráte v rozpočtech
firemních, jsou hlavní příčinou avizovaného spojení tradičních součástí veletrhu
s novými přírůstky. Opětovně bych však nerad zbytečně duplikoval obsah dalších
stran. Raději bych Vám dal podnět pro návštěvu našeho
stánku – skromného, leč naprosto otevřeného všem zájemcům
o problematiku nových technologií a postupů v průmyslu.
A pokud byste se do Brna nedostali, stále nás můžete
kontaktovat, způsobů je v dnešním měnícím se světě dostatek…
Přeji Vám ničím nerušenou četbu.
ředitel
[email protected]
Redakce si vyhrazuje právo na krácení textů
Lukáš Smelík
Šéfredaktor
nebo na změny jejich nadpisů.
Nevyžádané texty nevracíme.
Redakce neodpovídá za obsah
reklamních materiálů.
Časopis je vydáván v licenci
CFE Media.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Září 2010
•
1
4
FÓRUM
13 TÉMA Z OBÁLKY
Měnící se svět podnikového
inženýra
Září 2010
ČÍSLO 3 (10) ROČNÍK III
23 STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ
Prevence poruch odlučovačů
kondenzátu
26 S párou z 19. století
až do současnosti
28 ELEKTROTECHNIKA
Zajištění dlouhé životnosti
elektrických zařízení
32 AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA
Hodnocení konvergence
podnikových sítí
35 Věk průmyslového Ethernetu
36 Životnost řídicích systémů:
Jak dlouhá je dostatečně
dlouhá funkčnost?
39 Bezdrátové modemy
pro průmyslové použití
40 Opravy průmyslové
automatizace SIEMENS
42 ÚDRŽBA & SPRÁVA
Sedm méně častých způsobů
využití infrateploměrů
45 Starší jeřáby nemusí
do sběru
48 Měřitelné a prokazatelné
snižování nákladů = maziva
INTERFLON
50 Systém pro řízení údržby
v podniku COMES Maintenance
52 NÁŘADÍ
Využití nářadí
56 Kouzlo procesu utahování
58 TOP PRODUKTY
60 ZAOSTŘENO
Posledních pár slov
ke studii „Měnící se svět…"
Přeložené texty jsou v tomto časopise umístěny se souhlasem redakce
časopisu “Plant Engineering Magazine
USA” vydavatelství CFE Media. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto
časopisu nemůže být žádným způsobem
a v žádné formě rozmnožována a dále šířena
bez písemného souhlasu CFE Media. Plant
Engineering je registrovanou ochrannou
známkou, jejímž majitelem je vydavatelství
CFE Media.
13
Měnící se svět
podnikového inženýra
Technologie a rozvíjející se globální prostředí změnilo
výrobní provozy
Zažíváme období evoluce a revoluce globální průmyslové výroby. Existují ekonomické, sociální, kulturní a politické problémy a témata, která ovlivňují způsob, jakým výrobci v dnešním sílícím konkurenčním prostředí fungují a jednají.
Pro podnikové manažery to vše vystihuje jedno jediné slovo: ZMĚNA.
Zaostřeno
Posledních pár slov
ke studii „Měnící se svět…"
60
23 Strojní inženýrsví
Prevence poruch odlučovačů kondenzátu
Správně fungující odlučovače kondenzátu se otevřou,
aby uvolnily kondenzát, a automaticky uzavřou, je-li přítomna
pára. Poškozené nebo vadné odlučovače zvyšují spotřebu
paliva, snižují účinnost, zvyšují výrobní náklady...
28 Elektrotechnika
Zajištění dlouhé životnosti elektrických zařízení
Výpadek dodávky elektrické energie v podniku způsobuje prostoje klíčových
zařízení, pokles produktivity a někdy i příjmů.
32 Automatizační technika
Hodnocení konvergence podnikových sítí
Podle průmyslových analytiků směřují četné imperativy
v podnikatelské sféře k propojování průmyslových a obchodních sítí
v rámci jednotlivých podniků.
42 Údržba & správa
Sedm méně častých způsobů využití infrateploměrů
Profesionálové znalí údržby vědí, že infračervené bezkontaktní teploměry
se hodí na údržbu motorů, pohonů a elektrického zařízení. Zařízení
za provozu jednoduše proskenujte a lokalizujte komponenty, které jsou
teplejší, než by měly být. Problémy odhalte dříve, než se komponenty spálí.
Ušetříte peníze i čas.
52 Nářadí
Využití nářadí
Dovednost vytvářet a obsluhovat nářadí je výjimečná
vlastnost, která náleží pouze člověku. Proto když hovoříme
o nářadí používaném při výrobě, je třeba se na ně dívat nejen
z perspektivy jeho použití, ale rovněž z pohledu jeho uživatele.
Jedná se zde jak o ergonomický aspekt, tak o bezpečnost.
Při obsluze a opravách nářadí nelze brát tyto aspekty
na lehkou váhu.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Září 2010
•
3
FÓRUM - MSV SPECIÁL
MSV 2010 společně
s technologickými veletrhy
S
ouběžně s 52. mezinárodním strojírenským veletrhem
a 7. mezinárodním veletrhem
obráběcích a tvářecích strojů IMT
na brněnském výstavišti proběhnou
ještě další tři specializované technologické veletrhy: 13. mezinárodní slévárenský veletrh FOND-EX,
20. mezinárodní veletrh svařovací techniky WELDING a 3. mezinárodní veletrh technologií pro
povrchové úpravy PROFINTECH.
Ve společném termínu 13.–17. 9.
2010 se uskuteční také 10. mezinárodní veletrh prostředků osobní
ochrany, bezpečnosti práce a pracovního prostředí INTERPROTEC.
Spojením technologických veletrhů do společného termínu pořadatelé
vycházejí vstříc zájmům vystavujících
firem a partnerských asociací. „Tímto
krokem reagujeme na aktuální vývoj
v daných branžích a na požadavky
vystavovatelů. Firmy, které se v minu-
losti účastnily jak Mezinárodního strojírenského veletrhu, tak specializovaných projektů, v současné situaci
chtějí vystavovat jen jednou v roce.
A preferují MSV, kde mohou oslovit
více nových potenciálních zákazníků,“
vysvětlil ředitel projektu Jiří Rousek.
Spojení zvýší počet komplexně prezentovaných oborů a přinese nové
synergické efekty. Všechny společně konané veletrhy oslovují podobnou
cílovou skupinu, ale rozšířená nabídka
zasáhne ještě více branží a potenciálních klientů. Atraktivita MSV pro
návštěvníky vzroste, takže lze očekávat zvýšení jejich počtu.
Veletrhy FOND-EX, WELDING
a PROFINTECH se původně měly
konat v květnovém termínu stejně
jako v letech 2006 a 2008. Společně
s nimi v minulosti probíhal také
Mezinárodní veletrh plastů, pryže
a kompozitů PLASTEX, který se letos
neuskuteční vůbec. Důvodem je říjnové konání největšího světového vele-
Dlouhodobě udržitelný design
a čisté technologie = Autodesk
A
utodesk, světový lídr ve 3D
náv rhovém, konst r u kčním
a animačním softwaru, bude
na letošním 52. mezinárodním strojírenském veletrhu (MSV) v Brně prezentovat koncept dlouhodobě udržitelného designu a čistých technologií.
Expozice společnosti Autodesk a jejích
partnerů bude umístěna na stánku
č. 10 v pavilonu P.
Koncept dlouhodobě udržitelného
designu je pro Autodesk klíčovým
4 • Září 2010
tématem. Společnost nabízí svým
uživatelům široké spektrum softwarových řešení, která po celém světě
využívá na deset milionů uživatelů.
Ti pomocí nástrojů Autodesku navrhují nové a inovativní výrobky, které
se posléze dostanou k miliardám lidí.
Jako světový lídr ve 2D a 3D designu cítí společnost Autodesk společenskou odpovědnost za to, jaký dopad
na životní prostředí bude mít používání výrobků, strojů nebo zařízení, které
vznikají po celém světě právě pomocí 2D a 3D návrhových technologií.
Tato odpovědnost je hlavním důvodem,
proč Autodesk reaguje konceptem udržitelného designu na environmentální
výzvy, jako je např. globální oteplování nebo šetrnější využívání přírodních zdrojů.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
trhu plastikářského a gumárenského
průmyslu K Düsseldorf, na který se
soustřeďují všechny klíčové firmy
oboru. Vystavovatelé z této branže se
na brněnském výstavišti mohou prezentovat v rámci MSV a jeho oborového celku Plasty, gumárenství, chemie.
Více na www.bvv.cz/msv
Autodesk bude na veletrhu MSV
v Brně prezentovat řešení pro digitální prototypování, které umožní výrobním podnikům navrhovat své výrobky
efektivně a s minimálním negativním
dopadem na životní prostředí. Součástí
expozice bude také představení programu Autodesk CleanTech umožňující
začínajícím společnostem, které řeší
environmentální výzvy, získat výhodný grant na pořízení nejmodernějších
technologií pro digitální prototypování a to včetně aplikací AutoCAD
Inventor Professional, Autodesk
Showcase Professional, Autodesk Vault
Professional, Autodesk Navisworks
Manage, Autodesk Revit Architecture
a Autodesk Alias Design. Tyto výkonné nástroje dovolují uživatelům vyvíjet
digitální prototypy, urychlit inovace
a lépe odhadnout směr vývoje nových
výrobků také s ohledem na dlouhodobě udržitelný rozvoj.
www.autodesk.cz
Termokamera testo jako skvělý nástroj
pro preventivní údržbu v průmyslu
R
ychlost nalezení vad ného
elektrického spoje v elektrickém rozvaděči je rozhodující.
Na rychlosti vyhledání závady záleží, zda bude mít tento problematický
spoj vážné důsledky. Každá anomálie, která se projeví změnou povrchové teploty, je snadno detekovatelná
pomocí termokamer. Jejich uživatel
tak může snadno nalézt přechodový odpor v rozvaděči či vadnou nebo
chybějící tepelnou izolaci na rozvodech médií. Termokamery testo vám
stejně efektivně pomohou při detekci
přehřátých ložisek nebo částí strojů,
což může ve svém důsledku znamenat
hrozící poruchu a následné poškoze-
ní stroje. Minimální teplotní rozdíl,
který dokáže termokamera testo detekovat, je menší než 0,05 °C, přičemž
její teplotní rozsah je až do 550 °C.
Současně s termografickým snímkem
vytvoří termokamera testo i reálný snímek, který usnadňuje dokumentaci.
Pořízené termogramy může servisní
technik ukládat v přehledné adresářové struktuře, což velmi usnadňuje
administrativu jeho inspekčních cest.
Snadná tvorba termografických zpráv
v profesionálním vyhodnocovacím
softwaru IRSoft
Termogramy a reálné snímky jsou
zachyceny na obrazovce počítače již
během analýzy a automaticky jsou
převzaty do termografické zprávy.
Asistent tvorby zprávy vede uživatele
krok za krokem k vytvoření jasné a srozumitelné zprávy z měření. Jsou zde
k dispozici různé šablony jak pro krátké zprávy, tak pro úplnou dokumentaci. Šablony obsahují veškeré relevantní
informace o místě měření, úkolu měření a výsledcích měření. Kromě toho
Inovace v oblasti technologie
pohonů SEW-EURODRIVE
S
polečnost SEW-EURODRIVE
CZ s.r.o., lídr na trhu s pohonnou technikou, na svém stánku
č. 16 v pavilonu D představí nejzajímavější inovace v oblasti technologie pohonů, např. nové řady převodovek z nerezové oceli zajišťující
pohyb všude tam, kde se stroje a zařízení musí obzvláště důkladně čistit.
Vyznačují se hladkým povrchem bez
prohlubní a záhybů pro snadné čištění
a dezinfekci, plochami ve sklonu pro
odtok kapalin, odolností vůči kyselinám i zásadám a odolností vůči vysokotlakému čištění (IP69k).
V servisním koutku se návštěvníci dozví více informací o servisním
portfoliu CDS ®, které nabízí uce-
může uživatel upotřebit vlastní šablonu, kterou lze vytvořit pomocí designéru
zprávy. Kromě uvedených vlastností je
možné ve vyhodnocovacím softwaru spojit reálné a termografické snímky do jednoho obrázku
pomocí funkce prolínání snímků testo
TwinPix. Profesionální vyhodnocovací software IRSoft je součástí každé
dodávané termokamery testo.
Na letošním, 52. mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně představí společnost Testo, s. r. o., na svém
stánku č. 31 (v přízemí pavilonu C)
nejen termokamery testo 875 a testo
881, ale také další profesionální přístroje a systémy pro zajištění efektivní
údržby v průmyslu.
Testo, s. r. o.
Jinonická 80, 158 00 Praha 5
tel: 257 290 205, fax: 257 290 410
e-mail: [email protected]
www.testo.cz/termokamera
lenou řadu služeb, jež pokrývají
všechny potřeby
v oblasti techniky
pohonů, mj. poradenství při instalaci
pohonů a uvádění do provozu, školení, pravidelné prohlídky a údržbu,
opravy a dodávky náhradních dílů či
monitoring stavu zařízení. Kompletní
portfolio CDS® služeb je k dispozici
také ve formě „XXL“ pro průmyslové převodovky.
Novinkou je modul řízení údržby CDM®, který zajišťuje strategii
údržby pohonné techniky maximálně přizpůsobenou potřebám zákazníka
a tím umožňuje vytvoření individuálního údržbového scénáře a dosažení
optimalizace pro každý pohon. Naši
servisní specialisté jsou k dispozici
24 hodin denně 7 dní v týdnu.
www.sew-eurodrive.cz
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Září 2010
•
5
FÓRUM
Servisní centrum Alfa Laval pro údržbu
deskových výměníků tepla
postará o likvidaci odpadu a manipulaci s chemikáliemi.
V servisním centru Alfa Laval jsou
těsnění a úsady z desek odstraňovány
pomocí speciálního vybavení a chemikálií. Na deskách tak nevzniká koroze. Jejich povrch je čistý a ideálně připraven pro umístění nových těsnění.
Alfa Laval používá pouze originální
náhradní díly, těsnění, lepidla a dodržuje správné montážní postupy.
Deskové výměníky tepla jsou používány v různých aplikacích téměř všech
odvětví průmyslu a v řadě procesů mají
dokonce klíčovou roli. V důsledku fyzikálních a chemických vlastností médií
a produktů, které pomáhají zpracovávat, dochází často k jejich zanášení. Menší účinnost výměníků má vliv
na vyšší spotřebu energie, zhoršenou
kvalitu produktu a bezpečnost provozu. Případná odstávka výroby z důvodu
poruchy výměníku může vést k velkým
ztrátám. Význam údržby je v tomto případě zřejmý.
Údržba deskových výměníků může
vypadat jako velmi snadná záležitost
a volba nekvalifikovaného dodavatele
jako cesta k úspoře času a nákladů. Je
však třeba si uvědomit, že taková rozhodnutí mohou mít negativní dopady.
Při neodborné údržbě mohou být
desky poškozeny mechanicky i chemicky. I malé defekty mohou být časem
příčinou velkých problémů. Použití
nevhodných nástrojů může významně zkrátit životnost zařízení nebo
dokonce váš výměník úplně zničit.
Riskujete nejen nižší produktivitu, ale
také výrobní ztráty v důsledku havarijních odstávek.
Pořízení kvalitního deskového výměníku tepla představuje nemalou investici. Je dobré si jeho životnost pojistit kvalifikovaným servisem. Čištění
a další údržbové práce na výměníku
se dají dělat na místě. Servisní centrum však disponuje speciálním vybavením a odborníky. Obojí je zárukou
kvalitního a rychlého servisu. Navíc se
Chem. čištění vyžaduje znalosti o správné koncentraci, teplotě a době čištění.
Š
Špatně zvolená těsnění mohou způsobit
prosakování či zničit desku výměníku.
Pokud není původní těsnění a lepidlo
úplně odstraněno, hrozí netěsnost.
Volba
klíčová
V
lb vhodného
h d éh llepidla
idl jje klíč
á pro
správnou funkci těsnění.
Bez zkušeností
B
k š
í a profesionálního
f i ál íh vybab
vení lze přehlédnout malé deformace.
čištění
desek
I takto
k může
ůž vypadat
d čiš
ě íd
k výměý ě
níku prováděné nekvalifikovanou firmou.
S
polečnost Alfa Laval je
výrobce výměníků tepla
s více než 70letou tradicí. Během října otevírá
v Lužicích u Hodonína specializované servisní centrum pro údržbu
deskových výměníků tepla.
6 • Září 2010
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Renovace výměníků má význam
Mít výměník odborně servisovaný
od Alfa Laval není pouze praktické, ale
má to také zřejmý ekonomický dopad.
Obnovením maximální účinnosti přenosu tepla a tlakové ztráty si můžete být
jisti, že nebudete plýtvat energií, bude
zajištěna kvalita výroby a stejná produktivita. Pokud nedochází k únikům,
nejsou chráněni pouze vaši zaměstnanci
a vybavení, ale také životní prostředí.
Pro další informace o službách servisního centra kontaktujte společnost
Alfa Laval. www.alfalaval.cz
Vybavení servisního centra
S pomocí médií, jako jsou tekutý dusík a louh sodný, jsou
původní těsnění a lepidla odstraňována šetrně, úplně a drážky
na deskách zůstávají nedotčeny.
Nová těsnění Alfa Laval jsou vybrána tak, aby byla zajištěna
jejich optimální funkce s ohledem na médium, tlak a teplotu dané
aplikace, a poté namontována podle originálních postupů bez
lepení nebo s použitím lepidla.
Dokonalé očištění desek je prováděno za použití tlakové vody
a chem. lázně, jejíž koncentrace a teplota je pečlivě regulována.
K nalepení těsnění se používá dvousložkové epoxidové lepidlo se speciálním složením. Lepidlo následně zraje v peci.
Tím je zajištěna optimální přilnavost mezi deskami a těsněním.
Ke kontrole desek se používají pokročilé technologie, včetně
aplikace barevných detekčních tekutin a UV záření. Díky tomu je
možné najít i tu nejmenší prasklinku nebo deformaci.
Celá sestava desek prochází kontrolou se zaměřením na správnost montáže těsnění, odstranění koroze nebo mechanického
erozního poškození. Poté je na provedené práce vydánoprohlášení o shodě a protokol o zkouškách s doporučeními.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Září 2010
•
7
FÓRUM
Česká společnost pro údržbu nabízí
svým členům široké spektrum služeb
•
•
•
•
Diagnostika v údržbě
Informační systém (IS) údržby
Management údržby
Nástroje řízení a zabezpečování péče
o hmotný majetek
• A další
J
ako jediná česká nezisková společnost , sdru žuje
ČSPÚ, člen Evropské federace národních společností
pro údržbu (EFNMS), profesionály z oblasti údržby hmotného majetku (HM), výrobních zařízení zvláště.
Svým individuálním i kolektivním
členům pak zprostředkovává mnoho
služeb napomáhajících zvyšovat
jejich povědomí o nových trendech
v řízení aktiv.
Kurz
MANAŽER ÚDRŽBY
Termín zahájení kurzu:
11. 11. 2010
TÉMATICKÉ OKRUHY KONFERENCE:
K účasti na vybranou akci se přihlašujte e-mailem (přihlášku si stáhněte
z http://www.udrzba-cspu.cz) na libovolnou z uvedených adres: [email protected], [email protected], nebo
staženou přihlášku vyplňte, vytiskněte
a zašlete ji alespoň 14 dní před zahájením
vybrané akce (konference, kurzu) na adresu: Ing. Zdeněk Votava, Březová 1404,
277 11 Neratovice.
• Podnikové řízení a strategie péče
o hmotný majetek
www.udrzba-cspu.cz,
www.udrzba-cspu.cz/konference/
ÚDRŽBA 2010
V rámci vzdělávacích a osvětových aktivit zve ČSPÚ touto formou pracovníky
z oblastí řízení výroby a údržby k účasti
na mezinárodní konferenci ÚDRŽBA 2010,
které se koná 3. a 4. listopadu 2010 v Konferenčním centru AV ČR na zámku Liblice.
Kurz
MISTR ÚDRŽBY
Kurz
TECHNIK ÚDRŽBY
Termín zahájení kurzu:
Termín zahájení kurzu:
18. 11. 2010
11. 11. 2010
CÍL A PŘÍNOSY VÝUKY A TRÉNINKU:
Cílem vzdělávání a tréninku je seznámit účastníky kurzu se základními požadavky na práci odpovídající jejich
pozici v oblasti údržby ve firmě. Účastníkům bude vysvětleno a objasněno mnoho otázek z oblasti organizace
a řízení údržby, motivace pracovníků, provozní spolehlivosti strojů, technologie udržování, diagnostiky a oprav
a počítačové podpory řízení údržby. Trénink probíhá pomocí případových studií a příkladů z praxe. V neposlední řadě je kladen důraz na uplatňování zásad ekonomického myšlení v managementu údržby.
8 • Září 2010
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
MAINTAIN 2010 –
to jsou 3 dny veletrhu
pro průmyslovou
údržbu
V
Registrujte se nyní a zajistěte si výhody
www.maintain-europe.com/ticket
e dnech 12.–14. října 2010 se koná na mnichovském výstavišti M,O,C veletrh MAINTAIN
2010.
Všichni lídři trhu přítomni! Nový rámcový program Macher&Märkte nabídne návštěvníkům odborné
informace.
MAINTAIN, to je vůdčí mezinárodní odborný veletrh
pro průmyslovou údržbu. Tento veletrh se stal ve svém
oboru téměř nepostradatelným. Ve dnech 12.–14. října
2010 budou na mnichovském výstavišti M,O,C představeny nejžhavější novinky a objevy, u kterých nebude chybět
nikdo, kdo v této branži něco znamená. MAINTAIN, veletrh impulzů, strategií, konceptů a řešení, se stal pro vystavovatele a odborné návštěvníky téměř povinnou událostí.
V současné době je přihlášeno 160 zástupců z Belgie, Číny,
Německa, Francie, Velké Británie, Koreje, Chorvatska,
Nizozemska, Rakouska a Švýcarska. Veletrh se bude opět
konat ve třech halách na ploše okolo 10 000 m².
MAINTAIN nabídne kompletní přehled novinek a trendů v oboru průmyslové údržby. MAINTAIN je návštěvníky a vystavovateli zvláště ceněn i pro svou další silnou
stránku, a tou je kooperace, jak potvrzuje i obchodní ředitel Messe München Gerhart Gerritzen: „Mezinárodním
skupinám návštěvníků budou letos poprvé představeny
speciálně přizpůsobené semináře. Rámcový program
Macher&Märkte se svými odbornými přednáškami je
jakousi formou dalšího vzdělávání. Samozřejmě nebudou
chybět ani živé diskuse a ani velmi oblíbený bavorský
stánek s občerstvením (funguje od roku 2005), populární místo alternativních schůzek a setkání.
Na rámcovém programu Macher&Märkte nebude nová
jen centrální poloha všech přednášek v hale 3, ale i celkové rozdělení do tematických bloků. V nabídce jsou
metody a nářadí pro údržbu, management, dodatečné
vybavení, modernizace či vedení procesů a mnohé další.
Každý návštěvník si z této bohaté nabídky, která bude
zahrnovat i názorné příklady používání produktů, určitě vybere.
Využijte nabídky na výhodné ubytování, zlevněné vstupenky, dotovaný dvoudenní zájezd na veletrh za pouhých
1 490,- Kč! Odjezd 13. 10. 2010 z Bratislavy přes Brno,
Prahu, Plzeň, Mnichov.
Mezinárodní
i á d í odborný
db
ý veletrh
l t h pro
průmyslovou údržbu
Investujte dnes do zítřka:
MAINTAIN 2010
Návštěva Mnichova se vyplatí:
Nalezněte řešení operativních a strategických úloh dneška
Poslechněte si přednášky expertů z praxe o praxi
Informujte se o nových trendech v průmyslové údržbě
Získejte nové praktické informace pro každodenní provoz
Vítejte na MAINTAIN 20010!
12.– 14. října 2010
M,O,C, Mnichov
www.maintain-europe.com
Hotline: 545 176 158
15
Více informací naleznete na www.expocs.cz
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Září 2010
•
9
FÓRUM
U
ž zanedlouho se otevřou
brány mezinárodního průmyslového odborného veletrhu VIENNA-TEC, který
se koná jednou za dva roky a který
nabízí možnost zhlédnout na jednom místě a pod jednou střechou
šest odborných průmyslových veletrhů, a to AUTOMATION AUSTRIA
(automatizace), ENERGY-TEC
(energie), IE (průmyslová elektronika), INTERTOOL (nástroje a nářadí), MESSTECHNIK (měřicí a regulační technika) a SCHWEISSEN/
JOIN-EX (svařování).
Důležité technické novinky veletrhu najdete na http://www.vienna-tec.
at/highlights/index.html.
strojaři – zástupci všech oborů, které
VIENNA-TEC nabízí.
Rádi bychom vás upozornili na možnost návštěvy tohoto veletrhu dne
12. 10. 2010 autobusy z Brna, Českých
Budějovic, Třebíče, Bratislavy a také
z maďarského Györu společně s těmito delegacemi. Účast pro odborné
návštěvníky po předchozí registraci
je bezplatná. Kvůli omezenému počtu
Ilustrační foto: Schwarz & Partner
Na tento mezinárodní veletrh se
chystají různé delegace ze států střední
a východní Evropy, včetně Maďarska,
Ruska, Ukrajiny, Slovenska a České
republiky, např. členové Asociace strojních inženýrů z Prahy, Slovenská svářečská společnost nebo Slovenská asociace strojních inženýrů z Bratislavy,
jejichž návštěvníci budou především
Ilustrační foto: Schwarz & Partner
VIENNA-TEC 2010 čeká na české
a slovenské odborné návštěvníky
ve Vídni od 12. do 15. října 2010
10 • Září 2010
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
míst na těchto VIP zájezdech zasílejte
závazné přihlášky již nyní na e-mailovou adresu [email protected]
VIENNA-TEC je největší rakouskou platformou pro mezinárodní kontakty v oboru průmyslu pro celý region střední a východní Evropy. Tuto
skutečnost potvrzuje také účast českých firem, která je tento rok silnější. Kromě společného stánku českých firem, zajišťovaného agenturou
CzechTrade, budou vystavovat na stánku EUROKONTAKT česká média
a mnohé další firmy. Na samostatných stáncích vystavují české firmy
REFIMA s. r. o. nebo ČERVINKA
– CZECH REPUBLIC s. r. o. Také
účast slovenských firem je nejsilnější za celou historii VIENNA-TECu.
Kolektivní prezentaci slovenských
firem zajišťuje Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ve spolupráci
s hospodářskou komorou v Trenčíně.
Spoluvystavovat budou firmy HM
TRANSTECH spol. s r. o., NES s. r. o.,
SELOS s. r. o., AQUASTYL Slovakia
s. r. o. a PEDRAZOLI Galanta. Velkou
expozici také nabízí slovenská firma
BOST a. s. z Trenčína.
ra ve spolupráci se společností FFG
a Schwarz & Partner CEE Promotion.
V České republice a na Slovensku
mohou odborníci získat čestné VIP
pozvánky u mediálních partnerů projektu VIENNA-TEC 2010, u řady regionálních hospodářských komor, asociací a svazů.
Zvlášť chceme upozornit na možnost prezentace vaší firmy v německém vydání speciálního čísla časopisu mezinárodních obchodních
kontaktů EUROKONTAKT – TRH,
TECHNOLOGIE A PRŮMYSL,
který vyjde koncem září v nákladu
3 000 ks a bude distribuován především
na mezinárodních veletrzích skupiny
Tento rok také posiluje expozice
firem z Běloruska na společném stánku Ministerstva průmyslu Běloruské
republiky a expozice speciální ekonomické zóny Grodno na stánku
EUROKONTAKT.
Organizacím, institucím, obchodním komorám, asociacím a podnikatelským subjektům z oboru rozvoje
podnikání v průmyslu nabízíme i další
speciální formy účasti na veletrhu:
- možnost katalogové prezentace
na stánku EUROKONTAKT,
- možnost katalogové prezentace s osobní účastí na stán k u
EUROKONTAKT,
- oslovení vystavovatelů – potenciálních obchodních partnerů vytipovaných společností Schwarz & Partner,
- umístění reklamních materiálů
v salonku CEE-VIP Lounge.
(Ceny za výše uvedené prezentace zašleme zájemcům na vyžádání.)
VIENNA-TEC 2010 nabízí rozmanitý
program pro odborníky ze zemí střední
a východní Evropy a EURASIE. Dne
12. 10. 2010 proběhne Den odborných návštěvníků z těchto regionů.
VIENNA-TEC se stává místem setkání a obchodních kontaktů různých zemí
z regionu nejen střední, ale i východní
Evropy.
VIENNA-TEC v Rakousku. V tomto
speciálním čísle vám nabízíme prezentaci formou inzerce nebo PR článku
za zvýhodněné ceny.
Pro registraci na veletrh a veškeré další dotazy kontaktujte oficiální
zastoupení veletrhu VIENNA-TEC pro
Českou republiku a Slovensko:
Schwarz & Partner, spol. s r. o.
Senovážné náměstí 23, 110 00 Praha 1
Ing. Romana Svátková
tel.: +420 604 243 010
Lenka Kotllárová
tel.: +420 558 711 741
m: +420 728 404 471
E-mail: [email protected]
www.sp.cz, www.vienna-tec.at
MOTTO: „OPTIMALIZOVAT NEZNAMENÁ TLUMIT“
EXKURZE 8.11.2010
HLAVNÍ NÁDRAŽÍ PRAHA - NOVÉ PROSTORY
ODBAVOVACÍCH HAL A ZÁZEMÍ
URČENO POUZE PRO ÚČASTNÍKY KONFERENCE
KONFERENCE 9.11.2010
HOTEL OLYMPIK - ARTEMIS, U SLUNCOVÉ 14/71, PRAHA 8
SPOLEČENSKÝ VEČER 9.11.2010
VYHLÁŠENÍ FM AWARDS 2010
AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY, OPLETALOVA 29, PRAHA 1
WORKSHOP 10.11.2010
TÉMA: OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH PROCESŮ
HOTEL OLYMPIK - ARTEMIS, U SLUNCOVÉ 14/71, PRAHA 8
POŘÁDÁ IFMA CZ WWW.IFMA.CZ
KARLOVO NÁMĚSTÍ 30, PRAHA 2, E-MAIL:[email protected]
GENERÁLNÍ PARTNER
PARTNEŘI
HLAVNÍ PARTNER
HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
V tento den máte možnost zúčastnit
se zdarma kooperační burzy, kterou
připravuje rakouská hospodářská komoŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Září 2010
•
11
MSV 2010
52. mezinárodní
strojírenský
veletrh
7. mezinárodní
veletrh obráběcích
a tvářecích strojů
www.bvv.cz/msv
www.bvv.cz/imt
10
13.–17. 9. 2010
Brno – Výstaviště
RAKOUSKO – PARTNERSKÁ ZEMù MSV
Společně s:
13. mezinárodní
slévárenský veletrh
20. mezinárodní veletrh
svařovací techniky
www.bvv.cz/fondex
www.bvv.cz/welding
3. mezinárodní veletrh technologií
pro povrchové úpravy
ntech PODNIKU
12 • Září 2010www.bvv.cz/profi
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO
Veletrhy Brno, a.s.
Výstaviště 1
647 00 Brno
tel.: +420 541 152 926
fax: +420 541 153 044
e-mail: [email protected]
www.bvv.cz/msv
TÉMA Z OBÁLKY
Měnící se svět
podnikového inženýra
Technologie a rozvíjející se globální prostředí
změnilo výrobní provozy
Bob Vavra a Lukáš Smelík
Z
ažíváme období evoluce a revoluce globální průmyslové výroby. Existují ekonomické, sociální, kulturní a politické problémy a témata, která ovlivňují způsob,
jakým výrobci v dnešním sílícím konkurenčním prostředí fungují a jednají. Pro podnikové
manažery to vše vystihuje jedno jediné slovo:
ZMĚNA.
na americký trh. Když se v letošním roce začal
výzkum provádět, vyvstala snaha zjistit, jak
jsou tyto problémy nazírány celosvětově, čímž
se vytvořil prostor pro komparaci výsledků.
Jedním z nejpřekvapivějších výsledků celého výzkumu bylo zjištění, jak je práce na těchto pracovních pozicích všude
obdobná. Priority, povinnosPriority, povinnosti
Ve s p olupr á ci s I BM
ti a úkoly se region od regionu
a výstavištěm v Hannoveru a úkoly se region
tolik neliší. V Evropě je napříprovedl časopis Plant Engive srovnání s USA větší
od regionu tolik neliší. klad
neering po celém světě průpochopení pro koncepci udržizkum o výzvách, problémech
telné výroby, je to však otázka,
a technologiích, které dnešní výrobu ovlivňují. kterou má na svém seznamu toho, čím je třeba
K těmto výsledkům navíc přibyla ryze česko-slo- se zabývat, každý.
venská anketa, které se zúčastnili zejména čtenáři časopisu Řízení a údržba průmyslového podA protože globální ekonomický útlum postiniku a umožnili nám tak proniknout do důvěrně hl každého, jak na tuto krizi jednotlivé regiony
známého prostředí.
reagují (a snaží se z ní vyjít), je další z oblastí,
kde přinesla studie zajímavé výsledky. Světové
Výsledky studie „Měnící se svět podnikového podniky viděly v období propadu příležitost pro
inženýra“ vycházejí z údajů od více než 1 300 restrukturalizaci a modernizaci strojového vybapodnikových inženýrů, manažerů a odborníků vení, což jen potvrzují výsledky českého a sloz výroby a údržby z celého světa. Pracují v kaž- venského trhu. Pokud jde o situaci na americkém
dém koutě planety a zabývají se širokým spek- trhu, je posun tímto směrem méně jistý.
trem sociálních, politických a ekonomických
otázek. Na úrovni výrobních provozů je náplň
S rostoucím optimismem a s tím, jak se výroba
jejich práce nicméně téměř stejná. Jsou odpověd- oživuje, spatřují podnikoví manažeři svoji úlohu
ní za to, aby byl provoz v podnicích bezpečný, v rozšiřování a růstu - jak v souvislosti s novými
efektivní, výkonný a rentabilní.
technologiemi a automatizací, tak v příležitosti stát se významnějším obchodním partnerem
Dosavadní výzkumy prováděné časopi- v období opětovného růstu průmyslové výroby.
sem Plant Engineering (všechny jsou dostupné Není pochyb o tom, že se zkušení a kvalifikovana www.plantengineering.com) byly zaměřeny ní manažeři tímto směrem vydají.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Září 2010
•
13
TÉMA Z OBÁLKY
Dnešní podnik
Máte ve svém podniku zabudovanou
komplexní strategii údržby?
Složitá doba vyžaduje
nové strategie
USA
N
SVĚT
26 %
ejvíce zarážející údaje přinesla studie v oblasti
údržby, kde se ve srovnání s výsledky z předcházejících studií změnilo jen málo. Více než
60 % podniků v USA a více než 70 % podniků ve světovém měřítku (přičemž česko-slovenský trh to takřka
potvrzuje) nemá strategii údržby. Na oživení existuje
široké spektrum názorů. Více než polovina světových
výrobců využila recesi k modernizaci vybavení a zkvalitnění školení; třetina amerických výrobců se nedomnívá, že k oživení výroby v dohledné době dojde.
Všichni se ale shodují, že úkolem pro nejbližší budoucnost bude vyrábět méně za více.
37 %
46 %
37 %
ČR/SR
Ne
32 %
36 %
32 %
Co vaši práci v posledních 2 letech
nejvíce ovlivnilo?
Správa více zaměstnanců
23 %
22 %
ČR/SR
6%
Neočekáváme brzké ozdravení
6%
USA
35 %
ČR/SR
Spolupráce s globálními týmy
SVĚT
52 %
39 %
7%
8%
16 %
SVĚT
33 %
18 %
Outsourcing
Zvyšování počtu zaměstnanců
USA
28 %
24 %
Zvýšení podílu automatizace
Sanace bonusových programů
32 %
Životní prostředí/zelená výroba
Školení a vzdělávání zaměstnanců
84 %
59 %
22 %
25 %
33 %
65 %
42 %
39 %
Snižování objemu výroby
25 %
Investice do nových technologií
42 %
33 %
17 %
12 %
12 %
59 %
27 %
Recese
39 %
23 %
Vyhodnocování/nákup investičních celků
58 %
34 %
35 %
14 • Září 2010
Zatím je ve fázi
vývoje
Ano, užíváme ji
Jak se připravujete
na oživení ekonomiky?
13 %
27 %
27 %
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
72 %
47 %
Nutnost vyrábět více za méně
47 %
61 %
68 %
Máte v současném ekonomickém klimatu obavy o svou práci?
52 %
43 %
34 %
32 %
ČR/SR
26 %
SVĚT
23 %
18 %
USA
17 %
13 %
11 %
10 %
7%
3%
Extrémně
znepokojen
Dostatečně
znepokojen
Částečně
znepokojen
Do jaké míry se zabýváte jednotlivými
oblastmi vaší práce?
Ziskovost
32 %
Rozvoj pracovních sil
Jaké jsou vaše hlavní ekonomické obavy
v tomto roce?
ČR/SR
45 %
SVĚT
40 %
39 %
38 %
43 %
41 %
Neznepokojen
Offshoring (přesun výroby)
39 %
Energetický management
Nepříliš
znepokojen
SVĚT
Outsourcing
24 %
21 %
USA
13 %
Požadavky zákazníků
51 %
50 %
32 %
26 %
51 %
43 %
43 %
Hledání kvalitních zaměstnanců
47 %
31 %
30 %
Držení kroku s novými technologiemi
59 %
54 %
43 %
Environmentální záležitosti
41 %
Řízení výkonnosti
30 %
30 %
69 %
Snižování výroby
52 %
Bezpečnost
52 %
73 %
61 %
Spolehlivost výrobního zařízení
62 %
61 %
Údržba
ČR/SR
20 %
13 %
13 %
USA
Řízení rozpočtu
44 %
5% 6%
52 %
18 %
33 %
Udržení kvalifikovaných zaměstnanců
74 %
41 %
38 %
56 %
Zvýšení provozních nákladů
75 %
74 %
60 %
56 %
39 %
46 %
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Září 2010
•
15
TÉMA Z OBÁLKY
Informační technologie,
automatizace a podnikoví inženýři
Jaká je vaše účast na řízení podnikových
aktiv a jaká by podle vás být měla?
Jaká by měla být
Dnes
Nejsem zapojen
Nejsem zapojen
ČR/SR
26 %
ČR/SR
6%
SVĚT
8%
10 %
SVĚT
16 %
14 %
USA
Občasné konzultace
USA
Občasné konzultace
35 %
29 %
27 %
20 %
34 %
22 %
Aktivní účast
Aktivní účast
39 %
65 %
65 %
64 %
56 %
22 %
Konzultovali jste nákup softwaru
s odborníkem/dodavateli?
Máte ve vašem podniku zavedenu
softwarovou správu majetku?
68 %
74 %
62 %
55 %
71 %
ČR/SR
36 %
SVĚT
USA
Jaký očekáváte
vývoj nákupu IT
a automatizačních
komponentů
v příštích 2–3 letech?
Nárůst
44 %
76 %
62 %
Stejná úroveň
51 %
21 %
32 %
Pokles
ČR/SR
1%
4%
6%
SVĚT
USA
16 • Září 2010
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Máte ve vašem podniku zaveden software pro řízení údržby (ERP, MES, EAM atd.)?
ČR/SR
32 %
SVĚT
68 %
USA
71 %
Konzultovali jste nákup tohoto
softwaru s odborníkem/dodavateli?
Jak se v horizontu 2 let změní důležitost podnikové
údržby vzhledem k rozšíření zavádění IT systémů?
Nárůst
26 %
56 %
58 %
33 %
Stejná úroveň
71 %
61 %
34 %
ČR/SR
57 %
ČR/SR
Pokles
SVĚT
3%
35 %
10 %
11 %
SVĚT
USA
USA
Jaké potřeby jsou pro vás
při výběru IT a automatizačních
komponentů rozhodující?
ČR/SR
Technologické hledisko
(funkčnost, bezdrátový přenos dat)
26 %
SVĚT
33 %
USA
24 %
Ekonomické hledisko
(náklad/zisk, ROI, vhodnost)
45 %
33 %
38 %
Uživatelské hledisko (školení/obsluha)
29 %
34 %
38 %
Nový partner v oblasti
informačních technologií
a automatizace
P
odnikoví manažeři si jsou vědomi rostoucího významu využití informačních technologií a možností automatizace. Zároveň se domnívají, že by měli být součástí diskuse o tom, jaké
automatizované systémy ve výrobních provozech, které spravují,
zavést. V USA se tak zatím neděje. S manažery podniků není řízení nových podnikových aktiv či systémů proaktivních zdrojů údržby nikterak konzultováno. V tomto chtějí mít větší slovo, protože
si v souvislosti s otázkou aktivního řízení energií a procesů (což
vede také k úspoře pracovních míst) uvědomují, že v následujících
dvou letech bude nezbytné významným způsobem navýšit výdaje
na automatizační systémy a informační technologie.
ŘÍZENÍÍ & Ú
ŘÍ
ÚDRŽBA
Ž PRŮMYSLOVÉHO
Ů
É
PODNIKU
Září 2010
•
17
TÉMA Z OBÁLKY
Pohled do budoucnosti
Co očekáváte, že nejvíce ovlivní vaši
práci ve výhledu do roku 2012?
V jaké oblasti budete investovat
v následujících 24 měsících?
Správa více zaměstnanců
Outsourcing interních služeb
23 %
26 %
ČR/SR
19 %
22 %
5%
80 %
SVĚT
Spolupráce s globálními týmy
Externí služby
31 %
48 %
USA
30 %
16 %
16 %
14 %
ČR/SR
Podnikové aplikace
Outsourcing
SVĚT
35 %
41 %
33 %
48 %
USA
19 %
20 %
Zvýšení podílu automatizace
Nábor nových zaměstnanců
39 %
45 %
24 %
22 %
25 %
29 %
Životní prostředí/zelená výroba
IT technologie/software
41 %
68 %
46 %
55 %
40 %
43 %
Snižování objemu výroby
Servisní služby
45 %
65 %
18 %
52 %
23 %
45 %
Ekonomické otázky
Nákup zařízení
60 %
68 %
68 %
28 %
32 %
70 %
Bude vykonávána pravidelná
údržba strojů speciálními
pracovníky údržby, operátory
nebo oběma?
56 %
55 %
48 %
38 %
34 %
29 %
ČR/SR
18 %
16 %
SVĚT
6%
USA
Speciálními
pracovníky údržby
18 • Září 2010
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Operátory
Oběma
Role podnikového inženýra se stále mění
S
rostoucím důrazem na problematiku životního prostředí a udržitelnosti výroby roste i význam využití informačních
technologií. Protože je globální ekonomika stále slabá, budou muset manažeři v příštích dvou letech čelit také jiným
výzvám a problémům. Do roku 2012 předpokládají nárůst ve využívání technologií, outsourcingu a větší závislost
na globálních týmech. Na všechny tyto oblasti kladou světoví výrobci větší důraz než podniky v USA. Všichni se však shodují v jednom: úloha podnikových inženýrů v příštích třech letech poroste tak, jak poroste význam těchto obchodních a provozních témat. Funkce podnikových inženýrů a manažerů se tím zviditelní a celosvětově vzroste jejich prestiž.
Jak se zvýší důležitost vaší práce k celopodnikovým operacím ve výhledu do roku 2012?
66 %
ČR/SR
58 %
54 %
SVĚT
39 %
39 %
USA
29 %
6%
Nárůst
Stejná úroveň
5%
3%
Pokles
Jak jsou důležité jednotlivé oblasti ovlivňující vaše podnikání?
ČR/SR
Řízení bezpečnosti
Redukce nákladů na údržbu
68 %
65 %
65 %
Optimalizace produkce
Optimalizace produkce
USA
77 %
73 %
75 %
Zajištění shody
Redukování/vyhnutí
se neplánovaným odstávkám
SVĚT
75 %
85 %
75 %
68 %
80 %
86 %
72 %
84 %
82 %
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
88 %
92 %
89 %
Září 2010
•
19
TÉMA Z OBÁLKY
Shrnutí
V úhrnu jejich vlastními slovy
aneb co řekli podnikoví inženýři
o svém „měnícím se světě“ ?
N
ení překvapením, že šíře témat týkajících se současného a budoucího stavu
výroby, kterých se přes 1 300 respondentů z více než 40 zemí světa ve svých
odpovědích dotklo, byla velká.
Zde jsou autentické reakce na některá z témat,
kterými se musí řídící pracovníci zabývat:
K hospodářství:
„Kolaps ekonomiky a naše vláda, která nedokázala pochopit, že její oživení není možné díky tomu,
že celý výrobní sektor byl přesunut do zahraničí."
K otázce stárnutí pracovní síly:
„Pokud naši zkušení zaměstnanci (tvořící znalostní bázi) odejdou v příštích několika letech
do důchodu, budu schopen získat včas kvalifikovanou náhradu?“
www.mgmtpress.cz
K N I Ž Nnovinky
Í
John P. Kotter
VĚDOMÍ NALÉHAVOSTI
ZMĚNY
První a nejdůležitější krok
realizace změny
Novinka Johna Kottera se soustřeďuje na hlavní předpoklad a první, nejtěžší krok originálního osmifázového
rámce úspěšné realizace procesu změny – vyvolávání
a udržování pravého a konstruktivního vědomí naléhavosti změny.
Tuto knihu mohli získat také vylosovaní jedinci, kteří se
zapojili do našeho průzkumu. Aktivní respondenti budou
mít i příště možnost získat nějakou zajímavou knižní cenu.
20 • Září 2010
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
K bezpečnosti:
„O kolik více než doposud toho ještě budou
muset zbývající zaměstnanci pracovně zvládat,
než se to projeví na jejich zdraví a bezpečnosti
práce na pracovišti?“
K podnikovým rozpočtům:
„Vzhledem k hospodářskému poklesu je největším problémem udržet náklady na výrobu.“
„S omezeným rozpočtem nakládáme, jak nejlépe umíme, abychom zabránili větším problémům.“
K vládním nařízením:
„Rostoucí angažovanost vlády, která zvyšuje množství nařízení a regulací, jež musí výrobní
podniky dodržovat, chtějí-li ve výrobě pokračovat."
„Zbrzdění některých ekologických norem
a investic do domácího průmyslu, aby se zmodernizoval a mohl konkurovat průmyslovým subjektům ze zahraničí. Zaměřte se na dlouhodobý přínos – ne na krátkodobé výsledky.“
K investicím do technologií:
„Investujte do adekvátních zdrojů, včetně moderního vybavení (u nás je v některých
oblastech staré i 50 let) a zaměstnanců. V počtu
zaměstnanců jsme v současné době pod úrovní
bezpečného minima a naše náklady jdou nahoru
místo dolů.“
K v ý znamu zachování pracovních mís t
ve výrobě:
„Daňovou politiku a systém financování výzkumu a vývoje je třeba sladit s cílem zvýšení průmyslové výroby. Výroba je motorem naší ekonomiky. Všechny ostatní snahy jen přerozdělují
bohatství pocházející z výroby.“
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Září 2010
•
21
22 • Září 2010
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
STROJNÍINŽENÝRSTVÍ
Prevence poruch odlučovačů
kondenzátu
Bruce Gorelick
Enercheck Systems
Alan Bandes
UE Systems
S
právně fungující odlučovače (v odborných kruzích se
užívá shodně výrazu odvaděče; pozn. redakce) kondenzátu se otevřou, aby uvolnily kondenzát,
a automaticky uzavřou, je-li přítomna
pára. Poškozené nebo vadné odlučovače zvyšují spotřebu paliva, snižují účinnost, zvyšují výrobní náklady a oslabují
celkovou integritu parních a kondenzačních systémů. Odlučovače kondenzátu je
třeba pravidelně kontrolovat, zanedbání kontrol se může výrazně prodražit.
Úsporné hospodaření s parní energií
je důležité i z hlediska národních zájmů.
Posuďte následující statistiky amerického Ministerstva energetiky, energetické účinnosti a obnovitelných energií:
• Více než 45 % všech paliv spalovaných výrobci v USA se spotřebuje
na výrobu páry. Pára se používá k zahřívání surovin a při nakládání s polotovary. Pára je také zdrojem energie pro
zařízení, vytápění budov a výrobu elektřiny. Není ale zadarmo. Palivo do kotlů
na výrobu páry stojí ročně přibližně 18
miliard dolarů.
• Řada výrobních podniků může ušetřit energii zavedením účinnějších zařízení na výrobu páry a efektivnějšími
pracovními postupy. Běžné průmyslové
zařízení může modernizací svého parního systému dosáhnout úspor ve výši
20 %. Pokud by modernizace proběhla
napříč celou průmyslovou sférou, přineslo by to úspory v nákladech na paliva ve výši 4 miliard dolarů a došlo by
ke snížení emisí o 32 milionů tun.
Proč odlučovače kondenzátu selhávají?
Cokoli mechanického může přestat
fungovat a ani odlučovače kondenzátu nejsou samozřejmě výjimkou.
Řádná údržba nicméně zlepšuje jejich
životnost a pomáhá snižovat i náklady
Odlučovače vyžadují pravidelnou kontrolu. Nefunkční nebo poškozené odlučovače zvyšují spotřebu paliva, snižují účinnost, zvyšují výrobní náklady a oslabují
celkovou integritu parních a kondenzačních systémů.
na jejich opravu. Jsou tři hlavní faktory, které činnost odlučovačů nepříznivě ovlivňují:
1. Špína je hlavní příčinou selhání
odlučovačů, způsobuje jejich netěsnost
nebo ucpání.
2. Tlakové rázy (v důsledku náhlých
a prudkých otevření parního ventilu,
nevhodného či poškozeného potrubí
nebo nesprávného používání odlučovačů) mohou způsobit efekt „vodního
kladiva" a následně poškodit vnitřní
součásti odlučovačů.
3. Předimenzování odlučovačů se
zpětným ventilem může narušit sání,
u termodynamických odlučovačů může
dojít k rapidnímu zrychlení jejich pracovního cyklu a tím k několikanásobnému zkrácení životnosti.
Jak udržet problémy na minimu
a mít náklady na energie pod kontrolou? Jediným, avšak jednoduchým způ-
sobem je sledování varovných signálů.
Následujících sedm znaků signalizuje, že se v parním systému evidentně
něco děje:
1. Doposud líný oblak ze zásobníku
kondenzátu nyní kouří jako nákladní
vlak, který se vymkl kontrole. Sloup
páry ze zásobníku, jenž stojí v pozoru
jako voják, vás přijde draho.
2. Zpětné tlaky kondenzátu, které
pozvolna narůstaly, zapříčinily poškození elektrického čerpadla kondenzátu.
Kondenzát o vysoké teplotě nelze odvádět konvenčními elektrickými čerpadly. Teploty vyšší než 100 ºC vytvářejí
v běžných zpětných elektrických čerpadlech dutiny (kavitace). Motory vyhoří a mechanickými ucpávkami začíná
unikat pára.
3. Redukční nebo regulační ventily
nedrží nastavený tlak. Plně nebo částečně zanesené odlučovače zabraňují
odloučení kondenzátu z prostoru pro
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Září 2010
•
23
STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ
v
vače
brání řádnému fungování citliv
vých
zařízení. Když odlučovače selžou
v uzavřené poloze, nehybný kondenz se v průběhu času přemění na oxid
zát
u
uhličitý
(CO3) , který naruší každý kov,
s nímž přijde do styku. Kromě zvýšení
spotřeby
energie způsobují nefunkční
s
odlučovače
o
v otevřené poloze problémy
s ovládáním a účinností.
Oblasti, kde byla izolace odstraněna
a nebyla nahrazena, výrazně přispívají
k růstu celkových nákladů na výrobu
páry.
páru. Neodloučený kondenzát z redukčních ventilů se dostane zpět do parovodu a poškodí hlavy a sedla ventilů.
Poškození je způsobeno vysokou rychlostí vody (neodloučeného kondenzátu)
v parním systému. Dokonce i drobné
mikroskopické defekty budou bránit
řádnému fungování těchto ventilů.
4. Snižuje se výkonnost produkce
páry. Otevřené nebo zavřené odlučovače, které přestaly fungovat, mají negativní vliv na fungování celého systému.
Zanesené odlučovače budou zpožďovat
proces odlučování kondenzátu a výrazně sníží výkonnost systému. Unikající
odlučovače prodražují výrobu páry
kvůli zbytečně narůstající spotřebě
energie.
5. Problém s odlišností potrubí pro
páru a pro kondenzát. Zcela otevřené
nebo částečně otevřené odlučovače,
které nejsou včas opraveny, narušují
potrubí, jímž se kondenzát odlučuje.
Jedním z prvních varovných příznaků
je unikání páry.
6. Náklady na údržbu výměníků
tepla, zvlhčovačů vzduchu, klimatizačních cívek a dalších zařízení výrazně
narostly. Nesprávně fungující odlučo24 • Září 2010
7. K efektu vodního kladiva může
dojít
d
v zanedbaných nebo špatně sprav
vovaných
kondenzačních systémech.
„
„Vodní
kladivo“ zní doslova, jako
k
kdyby
někdo udeřil kladivem do potrub V některých případech může k efekbí.
t vodního kladiva dojít, pokud část
tu
p
páry
zkondenzuje na vodu v parním
p
potrubí.
Zbylý neodvedený kondenzát
p
proteče
do parního systému a začne se
hromadit. Nakonec se vytvoří vodní
vlna. Tato dávka vody může proudit
vysokou rychlostí, dokud nenarazí
na překážku, jako je uzavřený ventil,
nižší výška nebo náhlá změna směru
toku. Efekt vodního kladiva může
způsobit i odlučovač, který propouští páru. Odlučovače, které propouštějí
páru, vytvářejí zpětný tlak v potrubí
pro kondenzát. Pokud je potrubí poddimenzované, problém se bude s dalšími vadnými odlučovači prohlubovat. Neodvodněný kondenzát se může
dostat zpět do parního rozvodu. Z hlediska bezpečnosti podniku je nezbytné
kontrolovat a udržovat všechny odlučovače kondenzátu. Napište do internetového vyhledávače „nehody a problémy
způsobené vodním kladivem", výsledky hledání by měly být dostatečně přesvědčivé a měly by vést k okamžitému
vytvoření akčního plánu.
Akční plán
Následující kroky vám pomohou
zajistit, že vaše odlučovače budou fungovat správně:
● Provádějte pravidelně kontrolu
odlučovačů kondenzátu.
● Sledujte problémy celého systému.
● Proveďte kontrolu izolace. Oblasti,
kde byla izolace odstraněna a nebyla
nahrazena novou, výrazně přispívají
k růstu celkových nákladů na výrobu
páry.
● Pokud máte ve vašem parním systému obtokové armatury, otestujte je
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
ultrazvukovým detektorem. Mohou
propouštět, i pokud mají být zavřeny.
● Vypínejte sezónně provozovaná
zařízení, jako jsou ohřívače.
● Pravidelně testujte těsnost regulačních či uzavíracích ventilů ručním infrateploměrem a ultrazvukovým detektorem. Pokud jen částečně prosakují,
zvyšují celkové náklady na energii.
● Proveďte audit systému a nevyužitých zásob – nefunkční zařízení
odstraňte.
● Kdykoli je to možné a praktické,
používejte počítačový systém pro řízení a monitorování procesů.
● Zakupte vhodné testovací zařízení.
I když na testování parního systému
kontrahujete externí odborníky, může
se čas od času objevit nějaký problém.
A čas jsou peníze. S vhodným vybavením a jen jedním vyškoleným zaměstnancem se můžete vyhnout nákladným prostojům. Dvě základní zařízení,
která byste měli mít, jsou bezdotykový
infračervený teploměr a ultrazvukový
přístroj. Taková zařízení jsou k dispozici ve všech cenových relacích.
Teploměr s jednoduchými funkcemi
stačí, poslechový ultrazvukový přístroj
je ale třeba vybrat opatrněji – musí mít
kvalitní signál.
Je to podobné jako s nákupem audio
systému do domácnosti a porovnávání jedné sady reproduktorů s jinou. Při
poslechu hudby z kvalitní sady reproduktorů otevřou veškeré nuance toho,
co bylo skutečně zaznamenáno, vašim
uším novou úroveň poslechu. Totéž platí
o poslechu odlučovače kondenzátu.
S citlivým nástrojem můžete dokonce slyšet zvuk páry procházející přes
hlavu a sedlo poškozeného kondenzačního hrnce ve zpětném potrubí.
Než začnete nakupovat
Ještě než začnete utrácet své těžce
vydělané peníze, vezměte v potaz některé z následujících charakteristik ultrazvukových nástrojů:
● Jaká je kvalita zvuku přes sluchátka (ve většině parních prostředí bude
velmi komplikované používat externí
reproduktory)?
● Všestrannost využití. Bude možné
změnit frekvenci a testovací moduly?
● Je těžký nebo nevhodný pro práci
na žebříku?
● Má prodlouženou záruční dobu?
● Má potřebnou technickou podporu
po telefonu či přímo na místě použití?
● Je možné baterie jednoduše dobít
a vyměnit?
● Lze si zapůjčit přístroj na funkční
zkoušku?
● Nákup ultrazvukového přístroje by
měl být učiněn s rozvahou. Přístroj vám
musí poskytnout jasný a rozpoznatelný
signál. Náklady na práci s ním i jeho
cena závisí na jeho kvalitě.
Proč používat ultrazvuk k testování
odlučovačů kondenzátu?
Ze všech testovacích metod je ultrazvuk nejdoporučovanější a nejspolehlivější. Ultrazvuk je krátkovlnný vysokofrekvenční signál, který nepostupuje
daleko od svého zdroje. Tím, že uživatel
poslouchá za provozu složky ultrazvuku odlučovače, může signál izolovat
a snadno zachytit jeho provozní zvuky.
Ultrazvukové testery převádějí vysokofrekvenční ultrazvukový signál vznikající turbulentním prouděním v odlučovačích do zvukového spektra, které
je slyšitelné ve sluchátkách; intenzitu
úrovně signálu je pak možné odečíst
na stupnici nebo na displeji. Některé
testery mají možnost nastavit frekvenci,
a tak je možné odfiltrovat rušivé signály
a naladit se na zvuky páry a kondenzátu.
Testování odlučovačů ultrazvukem
poskytuje výsledky v reálném čase.
Toto testování izoluje testovanou oblast
eliminací matoucích zvuků na pozadí.
Uživatel může rychle rozpoznat rozdíly
mezi jednotlivými odlučovači.
Ultrazvukový detektor poskytuje
nejjednodušší, nejflexibilnější a nejpřesnější metodou testování zvukem.
Ultrazvukový přístroj nemůže nicméně zjistit, zda je odlučovač neaktivní
nebo zablokovaný. Proto nejprve použijte indikátor teploty, abyste se ujistili, že odlučovač funguje. Pak použijte
ultrazvukový nástroj ke zjištění, zda
je odlučovač částečně blokován, což
znamená, že ve vývodu odlučovače je
zpětný tlak.
Bruce Gorelick je viceprezident společnosti Enercheck Systems, Charlotte,
Severní Karolína, a Alan Bandes je
viceprezident marketingu společnosti UE Systems.
Ultrazvuková kontrola odvaděčů kondenzátu
J
iž od prvních okamžiků „průmyslové
revoluce“ to byla pára, která měla velký
vliv na technický rozvoj. Poháněla parní
stroje, otáčela turbínami, poskytovala teplo
pro výrobní technologie a také pro vytápění. Způsoby výroby páry jsou různě složité,
od jednoduchých kotlů po složité parní generátorové komplexy. Postupem času byly
do parních systémů přidávány nové komponenty, aby se optimalizovalo množství tepla
získaného z páry. Jedním z nejdůležitějších
byl odvaděč parního kondenzátu.
Odvaděč kondenzátu je vlastně automatický ventil, který umožňuje, aby pára, která je ještě
schopna předávat teplo, zůstala v parním systému a současně aby ochlazená pára, která už z tepelného hlediska není užitečná, mohla systém opustit ve formě chladného kondenzátu.
Pro správnou funkci parního systému je důležitá údržba odvaděčů kondenzátu. Chybně fungující odvaděče nejen způsobují ztráty energie, ale také přispívají k erozi potrubí působením vody
a znečisťujících látek unášených párou. Vadné odvaděče kondenzátu mohou také negativně ovlivnit
kvalitu výrobků, jako například papíru, potravin nebo chemikálií, a dokonce mohou i způsobit
zvýšení znečištění prostředí.
Kontrola funkce odvaděčů kondenzátu musí být průběžná. Četnost jejich kontroly je často
určená jejich použitím. Tak například u parních systémů určených pro vytápění jsou odvaděče kontrolovány pravidelně každý rok. V parních systémech poskytujících páru pro výrobní technologie
však musí být četnost kontrol vyšší. Volí se nejčastěji půlroční nebo čtvrtletní interval podle toho,
jaký význam má pára ve výrobním procesu.
Zatím je mnoho uživatelů odvaděčů kondenzátu, kteří pravidelně vykonávají jejich preventivní
údržbu tak, že odvaděče kondenzátu prostě jednou za rok vymění. Tento způsob údržby rozhodně
není efektivní. Pro zavedení postupu výhodnější prediktivní diagnostiky je důležité znát funkci celého kontrolovaného systému. Proto je nutné mít k dispozici schéma parního systému s vyznačeným
umístěním všech odvaděčů a ventilů v provozu. Všechny odvaděče musí být označeny jedinečným
kódem, aby se daly jednoznačně identifikovat. Navíc seznam odvaděčů musí obsahovat údaje
o jejich typu, velikosti, výrobci a datu montáže.
Kontrolní metody mohou být různé, například vizuální, akustické, teplotní nebo ultrazvukové.
A právě ultrazvukové metody kontroly odvaděčů patří k nejefektivnějším. Přístroje pro tuto kontrolní metodu převádějí vysokofrekvenční ultrazvukový signál vznikající při činnosti odvaděče
do akustického spektra a tak může být odvaděč posuzován poslechem nebo pomocí ukazatele
intenzity zvukového projevu. Je také možné zachycený a transformovaný ultrazvuk zaznamenat
a uložit pro další vyhodnocení.
Všechny tyto kontrolní možnosti nabízí ultrazvukové detektory Ultraprobe® amerického výrobce
UE Systems, který se ultrazvukovou diagnostikou zabývá více než 35 let. Základní přístroj pro
ultrazvukovou diagnostiku je analogový model Ultraprobe® 100. Má jednoduché použití, osm nastavitelných stupňů citlivosti, LED sloupcový ukazatel, širokoúhlou akustickou ultrazvukovou jednotku
s fokusačním nástavcem a kontaktní modul.
Ultraprobe® 3000 je pokrokový digitální ultrazvukový detektor s pamětí a dokumentačním
programovým vybavením. Pistolové provedení s přehledným displejem a rotačním ovladačem
zaručuje snadné a pohodlné použití. Paměť dat umožňuje zaznamenat hodnoty až ze 400 měřicích
míst. Výměnné širokoúhlé, směrové a kontaktní moduly a řada příslušenství umožňují provádět
diagnostiku na velké vzdálenosti i nablízko.
Nejvyšší model Ultraprobe® 10000 je vlastně digitální kontrolní systém. Přístroj v pistolovém
provedení s velkým grafickým displejem nabízí rozsáhlé možnosti vlastního snímání ultrazvuku
pomocí různých širokoúhlých, směrových, kontaktních a specializovaných snímacích modulů.
Umožňuje také časový záznam sejmutého ultrazvuku do paměti.
Pro komplexní dokumentaci zkoušek slouží program Ultratrend DMS™, pro další podrobnou
analýzu ultrazvukových signálů je určený program UE Spectralyzer™.
TSI System s.r.o.
www.tsisystem.cz
Zpracováno podle podkladů UE Systems Inc.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Září 2010
•
25
STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ
S párou z 19. století až
do současnosti
Marek Ledabyl
Spirax Sarco
N
a stránkách časopisu Řízení
a údržba pr ůmyslového
podniku jsme se již společně zamýšleli nad procesem
správné volby odvaděčů kondenzátu,
nad základními charakteristikami
jednotlivých typů odvaděčů kondenzátu i nad tím, jak efektivně provozovat parní systémy ve všech jeho
částech – výroba, distribuce, spotřeba páry a zacházení s kondenzátem.
Příjemně mě překvapila řada vašich
dotazů k těmto tématům.
Na následujících řádcích se však chci
s vámi vrátit na úplný začátek „parní
teorie“ a demonstrovat nepostradatelnost páry i v dnešních dnech plných
mikro- a nanočástic, gigabytů atd. Proto
se budeme toulat v čase a z 19. století se
dostaneme až do současnosti.
Přestože za století páry je všeobecně považováno 19. století, tak i dnes,
v době moderních informačních technologií, má pára své nepostradatelné
místo. Stačí se rozhlédnout kolem nás
a bez nadsázky se dá říct, že téměř
každý předmět, na němž spočine náš
zrak, byl vyroben (v určité fázi výrob-
26 • Září 2010
ního procesu) za pomoci páry. Jen
namátkou vybírám několik průmyslových odvětví, která se bez páry neobejdou: rafinerie a petrochemie, potravinářský, papírenský, farmaceutický,
textilní průmysl, hutnictví, strojírenství a jiné.
Skutečnost, že pára je plynné skupenství vody, asi nepřekvapí nikoho
funguje jako zdroj síly jen v elektrárnách a teplárnách a její hlavní role je
sloužit jako teplonosné médium pro
nejrůznější ohřevy. Pára nám umožňuje, aby energie vzniklá spalováním
paliva v parním kotli (vyvíječi páry)
byla dopravena na jiné místo – do parního spotřebiče – kde se této energie
využívá k ohřívání, sterilizaci a realizaci dalších technologických procesů. Samozřejmě existují i jiné způsoby
přenosu tepla – cirkulující teplá nebo
horká voda, případně vysokoteplotní
oleje. Přesto ve prospěch páry hovoří řada argumentů: vysoký tepelný
Pro přenos 1 kW tepelného výkonu
potřebujeme následující množství média:
médium
potřebné množství
teplotní spád nosiče tepla
Pára při tlaku 6 barů
1,7 kg/h
0 oC tzn. konstantní teplota
Teplá/ horká voda
43 kg/h
20 oC vstupní / výstupní teplota
z nás. Jestliže budeme zahřívat vodu,
její teplota bude stoupat až na hodnotu, při níž voda nemůže existovat
jako kapalina. Tuto hodnotu nazýváme BOD SYTOSTI. Z těchto bodů
sytosti se skládá KŘIVKA SYTOSTI
PÁRY, která je grafickým znázorněním závislosti teploty a tlaku SYTÉ
PÁRY. Každému určitému tlaku
odpovídá konkrétní teplota, nad níž
nemůže voda existovat jako kapalina. Všichni víme, že atmosférickému
tlaku (cca 1 bar absolutně) odpovídá
teplota 100 oC, ale skutečnost,
že stejného stavu (bodu varu)
dosáhneme např. při absolutním tlaku 8 barů až při teplotě přibližně 170 oC, není tak
notoricky známá. Naštěstí pro
nás všechny, fyzikové přesně
změřili a zaznamenali teploty
a množství energie v závislosti
na okolním tlaku, takže nám
dnes postačí otevřít PARNÍ
TABULKY a závislost teploty na tlaku syté páry máme
jako na dlani.
Pára je jedním z nejstarších průmyslových nástrojů.
Původně byla všeobecně rozšířeným zdrojem síly (parní
stroj) a byla také využívána
jako teplonosné médium. Dnes
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
obsah, vysoký koeficient přestupu
tepla, není potřeba cirkulačních čerpadel, malý rozměr potrubí a snadná
regulace. Jen pro představu uvádíme
následující srovnání dvou médií:
Abychom parní systémy provozovali hospodárně, je nutné se adekvátně starat o všechny jeho 4 základní
části, tj. o výrobu páry, rozvody páry,
parní spotřebiče a vracení kondenzátu. Především se budeme snažit vyrábět, distribuovat a spotřebovávat kvalitní páru, což znamená páru zbavenou
mechanických nečistot, kondenzátu, vzduchu a jiných nekondenzovatelných plynů. K tomuto účelu nám
slouží armatury, bez nichž si fungující parní systém dnes nedokážeme
představit: filtry, odvaděče kondenzátu, odvzdušňovače.
FILTRY
Každému je jasné, že mechanické
nečistoty jsou v parních (ale i jiných)
systémech nežádoucí. K odstranění
mechanických nečistot z páry nám
slouží filtry. Existuje celá řada filtrů
a mikrofiltrů používaných na parních
rozvodech. Nejčastěji používanými
jsou filtry ve tvaru „Y“, které jsou osazovány nerezovými síty s otvory 0,8 –
1,6 mm, případně jemnými nebo ultrajemnými síty, a to podle účelu použití
páry. Dle konkrétní aplikace můžeme
volit mezi filtry vyrobenými z nerezové austenitické oceli, bronzu, uhlíkové oceli, tvárné litiny a s připojením
k potrubí přírubovým, závitovým nebo
přivařovacím spojem. Všeobecně platí,
že filtr je poměrně levné a jednoduché zařízení, které nám při správném
použití dokáže ochránit drahé a složité
armatury před poškozením mechanickými nečistotami a tím několikanásobně prodlouží jejich životnost.
Abychom parní systémy
provozovali hospodárně,
je nutné se adekvátně starat
o všechny jeho 4 základní
části, tj. o výrobu páry,
rozvody páry, parní spotřebiče a vracení kondenzátu.
ODVADĚČE KONDENZÁTU
Účelem parních topných systémů je
produkovat a dopravovat páru, která
bude odevzdávat svoje teplo na povrchu teplosměnné plochy. Odevzdáním
svého tepla pára kondenzuje a teplosměnná plocha se pokrývá filmem kondenzátu. Ve správně konstruovaných
systémech je tento vodní film nepřetržitě odváděn dolů k místu, kde je instalován ODVADĚČ KONDENZÁTU,
a odvedený kondenzát je nahrazen čerstvou párou. Zmiňovaný vodní film
na povrchu teplosměnné plochy klade
60- až 70krát větší odpor než ekvivalentní tloušťka ocelové stěny a 500až 600krát větší odpor než u měděné stěny.
Mokrá pára, kromě kondenzace,
vzniká i díky „přestřiku“ z parního kotle. Při naplnění celého průřezu potrubí kondenzátem vzniká tzv.
vodní zátka, která letí rychlostí cca
100 km/h a ničí vše, co se jí postaví
do cesty. V každém případě pokud si
představíme pouhé vodní kapičky letící
rychlostí cca 100 km/h, i ty mají velmi
negativní abrazivní účinky na zařízení, na něž dopadají.
Naštěstí existují zařízení, která
nám pomohou zajistit dodávk u
„suché pár y“ až na požadované
místo. Pomocí správně dimenzovaného a spádovaného potrubí, vhodně
rozmístěných SEPARÁTORŮ vlhkosti
a ODVADĚČŮ KONDENZÁTU dokážeme zajistit eliminaci nepříznivých
účinků vlhkosti v parním systému,
čímž zajišťujeme jednak správnou
funkčnost a jednak podstatně prodlužujeme životnost jak armatur,
tak i samotných potrubních rozvodů.
Správnému odvádění kondenzátu jsme
se věnovali v jednom z předcházejících
článků (červen 2009; pozn. redakce).
Filtr
Odvaděč kondenzátu
ODVZDUŠŇOVAČE
Mechanické nečistoty a vodu nám
nyní doplní ještě poslední nežádoucí element a tím je vzduch (a jiné
nezkondenzovatelné plyny). Při zahájení provozu obsahuje parní systém
vzduch. Pokud jej neodstraníme,
pak výsledkem je vznik směsi páry
a vzduchu/plynu v prostoru, kde by
měla být pouze pára. Přítomnost této
směsi má několik negativních dopadů. Za prvé bude teplota směsi nižší
než teplota páry při stejném tlaku
a tím bude obtížnější přenos tepla ze
strany primární na stranu sekundární. Podstatnější problém představuje vysoká tepelná izolace vzduchové vrstvičky, která má 1500krát větší
tepelný odpor než ocel a 13000krát
větší než měď.
Naštěstí i těmto nežádoucím vlivům
se dnes umíme účinně bránit, k čemuž
nám slouží tzv. ODVZDUŠŇOVAČE.
Volbou správného odvzdušňovače se
nebudeme zabývat dopodrobna, ale
platí totéž, co u odvaděčů kondenzátu: pro různé aplikace je ideální vždy
konkrétní typ odvzdušňovače.
Rozmístění jednotlivých armatur
zajišťujících kvalitní páru je poměrně složité, ale velmi zjednodušeně
můžeme tvrdit, že: 1/ filtry umístíme tak, abychom chránili dražší armatury před působením mechanických
nečistot; 2/ odvaděče kondenzátu
umístíme do nejnižších míst systému
a kondenzát do nich bude stékat díky
gravitaci; 3/ odvzdušňovače instalujeme v místech jednotlivých parních
větví, kde by se mohly tvořit kapsy
chladného vzduchu.
A nyní, když máme páru zbavenou
mechanických nečistot, kondenzátu i vzduchu a dalších nekondenzovatelných plynů, tak vám můžeme
s klidným svědomím popřát hodně
zdaru při provozování parních systémů, dobrý vítr do plachet, lovu zdar
a PLNOU PAROU VPŘED.
Marek Ledabyl působí ve společnosti
SPIRAX SARCO jako manažer pro klíčové zákazníky. Kontaktovat jej můžete
na [email protected]
Odvzdušňovač
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Září 2010
•
27
ELEKTROTECHNIKA
Zajištění dlouhé životnosti
elektrických zařízení
Fotografii poskytla společnost General Electric.
Ed Hamilton a Michael D. Seal
General Electric
Nízkonapěťový výkonový jistič
v první fázi demontáže, jejímž cílem
je kontrola jeho vnitřního stavu.
V
ýpadek dodávky elektrické
energie v podniku způsobuje prostoje klíčových zařízení,
pokles produktivity a někdy
i příjmů. Správné uzemnění a efektivní postupy údržby však mohou vašemu podniku pomoci této nepříjemné
situaci zabránit.
Využití uzemňujících systémů
s odporníky
Klíčem k zajištění spolehlivosti rozvodné elektrické soustavy je
používání odpovídajícího uzemnění.
Uzemňující systémy s odporníky mají
oproti systémům trvalého uzemnění
mnoho výhod, včetně redukce účinků obloukového výboje, což omezuje
28 • Září 2010
mechanické a tepelné poškození zařízení, a regulace přechodných přepětí. Uzemňující systémy s odporníky
s vysokým odporem zajišťují kontinuální tok elektrické energie a umožňují lokalizovat zdroj poruchy.
Při kotvení nulového vodiče elektrické soustavy do země se obecně používají dva typy odporníků: s nízkým
nebo vysokým odporem. Pokud dojde
k poruše na jedné z fází, zemní poruchový proud protéká jedním z těchto
odporníků, čímž dojde k nárůstu napětí
na zbývajících dvou fázích. Parametry
izolace vodiče a přepěťové ochrany
musí proto vycházet z hodnot sdruženého napětí. Dočasné zvýšení napětí
na fázi je třeba vzít v úvahu při výběru dvou- a trojpólových jističů instalovaných do nízkonapěťových systémů zemněných s odporníky. Mnoho
trojpólových jističů 480/277 V zase
například přerušuje fázi při jmenovitém vypínacím výkonu vycházejícím
z napětí na fázi 277 V. Jakmile se napětí na fázi zvýší na 480 V, není účinnost
jističe zaručena.
Nárůst napětí na fázi způsobený
poruchovými proudy rovněž vylučuje navýšení zatížení fáze připojené přímo do systému. Jsou-li připojeny fáze pro osvětlení s napětím
277 V, musí být trvale uzemněny přímo
do země. Toho lze dosáhnout oddělovacím transformátorem, který má
na primárním vinutí tři fáze zapojené do trojúhelníku a na sekundárním
vinutí čtyři dráty zapojené do hvězdy. Uzemňující systémy s odporníky
(s nízkým nebo vysokým odporem)
nesnižují nebezpečí zkratu nebo oblouku mezi fázemi, výrazně ale snižují
nebo zcela eliminují nebezpečí obloukového výboje při poruše mezi fází
a zemí. Všechny typy uzemnění pak
omezují mechanické namáhání a snižují tepelné poškození elektrických
zařízení, obvodů a zařízení odvádějících poruchový proud.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Odporníky NGR (neutral grounding resistors) pro zemnění elektrických uzlů omezují úroveň poruchového proudu v případech, že jedna fáze
zkratuje nebo jiskří do země. Pakliže
potíže se zemním spojením trvají, sníží
tento proud zpravidla na úroveň 200 až
400 A, i když většina výrobců označuje
odporníky tak, že snižují poruchový
proud na úroveň 25 A (nebo méně).
Odporník může mít například charakteristiku: 2 400 V/ 400 A/ 10 s, což
značí, že impedance odporníku je taková, že při napětí 2 400 V dojde ke snížení proudu na 400 A, a to při časovém zatížení 10 s, pak dochází k jeho
přehřátí. Pro orientaci stačí vědět, že
tyto odporníky jsou navrženy pro trvalý průchozí proud, jenž se rovná přibližně 10 % jejich jmenovitého proudu.
Odporníkem s výše uvedenými hodnotami může proto kontinuálně procházet proud 40 A. Aby se zabránilo
jejich přehřátí, je třeba nainstalovat
zařízení pro nadproudovou ochranu,
která odporník od elektřiny v požadovanou chvíli odpojí.
Zařízení elektrických rozvodů – zejména součásti
sloužící k vypínání – tvoří
pomyslnou „páteř“ každého
závodu nebo podniku.
Systémy uzemnění s vysokoodporovými odporníky HRG (high resistance
grounding) omezují úroveň poruchového proudu v případech, kdy jedna
z fází systému zkratuje nebo jiskří
do země, avšak na nižší úroveň než
systémy s odporníky s nízkým odporem. V případě, že potíže se zemním
spojením pokračují, sníží tento proud
obvykle na úroveň 5 až 10 A, přestože většina výrobců označuje tyto
odporníky tak, že snižují poruchový
proud na 25 nebo méně A jako v případě odporníků s vysokým odporem.
Odporníky s vysokým odporem mají
uváděnou úroveň pro přijatelný trvale
NAOBZORU
Fotografii poskytla společnost General Electric.
průchozí proud, jejich specifikace ale neob- Většina výrobců odporníků vydává podrobné tabulky, které lze použít pro přesnější
sahuje údaj o možném časovém zatížení.
Na rozdíl od systémů NGR není úroveň odhady nabíjecích proudů v elektrických
zemního poruchového proudu protékající- soustavách.
ho vysokoodporovými odporníky obvykle
tak významná, aby došlo k aktivaci zaří- Údržba páteře podniku
Dalším klíčem k prodloužení životnoszení pro nadproudovou ochranu. Protože
pak není průběh poruchového proudu nijak ti elektrických zařízení je údržba. S pravinarušován, je třeba používat zařízení k jeho delnou preventivní údržbou a modernizadetekci. Tato zařízení obsahují přemosťova- cí vaší elektrické rozvodné soustavy může
cí stykač vedený k části odporníku, který váš podnik v tomto ohledu dosáhnout až
pulzuje – periodicky se otevírá a uzavírá. na úroveň nejnovějších regulačních stanKdyž je stykač otevřený, poruchový proud dardů, jako jsou směrnice NFPA 70E pro
prochází celým odporníkem. Je-li naopak zlepšení ochrany před zkraty a jiskřením
uzavřen, prochází proud jen částí odporní- na pracovišti. Navíc tak můžete pomoci sníku, což způsobuje, že jeho aktuální odpor žit provozní náklady tím, že minimalizujeje nižší, a dochází tak ke zvýšení úrovně te neplánované odstávky zařízení a zlepšíte
poruchového proudu. Ruční pulzující detek- energetickou účinnost.
Zařízení elektrických rozvodů – zejména
tor poruchového proudu lze použít k lokasoučásti sloužící k vypínání – tvoří pomysllizaci zdroje poruchy.
Aby nedocházelo k přechodným přepě- nou „páteř“ každého závodu nebo podniku.
tím, musí být vysokoodporový odporník Bez spolehlivého rozvodu elektrické enerdimenzován tak, aby úroveň poruchového gie a ochranného systému proti závadám
proudu, které umožní protéct, převyšovala nemohou strojní zařízení potřebná k výroúroveň nabíjecího proudu rozvodné elektric- bě zboží produkovat. Zdraví podniku proto
závisí na zdraví této
ké soustavy. Nabíjecí
„elektrické páteře“.
proud pro elektrické
Obratli této pátedistribuční soustavy lze
ře jsou jističe a vypízměřit nebo odhadnout.
nače, které neustále
Orientačně platí, že
hledají chyby, odpoúroveň nabíjecího proujují je a brání tak rizidu v soustavách nízkéku vážného incidenho napětí se odhaduje
tu. Vlastníci podniků
na 1 A na 2 000 kVA,
by měli pravidelně
u soustav 4,16 kV pak
zajišťovat, že jistina 2 A na 2 000 kVA.
če a vypínače funguTyto odhadované nabíjí správně, a v přípajecí proudy se zvyšují,
dě potřeby je nechat
pokud jsou v soustavě
opravit nebo vyměnit.
nainstalovány přepěZ tohoto nízkonapěťového výkoModerní jističe jsou
ťové ochrany. Každá
nového jističe byly vyjmuty zhášecí
k dispozici ve formě
sada přepěťové ochrany
komory, aby bylo možné prohlédvypínacích jednotek,
nainstalovaná v soustanout pohyblivé a stacionární konkteré poskytují zvývě nízkého napětí zvytakty.
šenou ochranu a které
šuje odhadovanou úrolze připojit k moderním
veň nabíjecího proudu
přibližně o dalších 0,5 A, každá sada přepě- komunikačním protokolům za účelem zlepťové ochrany v soustavě 4,16 kV pak o dal- šení ochrany před zkraty, jiskřením a také
ších 1,5 A. Soustava o výkonu 3 000 kVA s cílem snížit provozní náklady.
Velmi důležitou roli zde hraje rovněž
s napětím 480 V by měla odhadem nabíjecí proud na úrovni 1,5 A. Přidáním jedné údržba. Nedostatečná údržba může zapříochranné sady proti přepětí by se celkový činit nečekané časové prodlevy při odstranabíjecí proud zvýšil o 0,5 A, tj. na úroveň ňování závad na těchto zařízeních nebo při
2,0 A. Standardní pěti ampérový odporník jejich výměně. Pokud nebyl například někoby tedy bylo možné v této soustavě použít. lik let udržován nízkonapěťový výkonový
Machines
Communicate 2010
Konference odborného
měsíčníku „Sdělovací technika“ o komunikaci M2M,
o testování a měření, sběru
a distribuci dat, průmyslové
automatizaci a moderních
komunikačních technologiích
ve výrobě, logistice a distribuci
se koná v pondělí 13. září 2010
od 13.00 hodin na Výstavišti
v Brně (sál P1 pavilonu P) jako
tradiční součást doprovodného programu 52. mezinárodního strojírenského veletrhu.
Machines Communicate,
zkráceně M2M, znamená
komunikaci mezi lidmi, přístroji a systémy či transformaci
dat na informace, se kterými
se dá dále pracovat. Nezáleží
na tom, zda tento proces
nazveme machine-to-machine,
man-to-machine, mobile-tomachine či machine-to-mobile.
Vždy se jedná o to, co bylo
v 90. letech nazýváno telemetrie, telematika, device relationship management, dálkové
monitorování apod. Zjednodušeně je M2M propojení věcí
nejen v průmyslu, ale čím dál
častěji i v každodenním životě.
Sektor M2M je vysoce diverzifikovaná součást globální
ekonomiky, která v podstatě
zahrnuje propojení jakýchkoli průmyslových výrobků
obsahujících zpracovávání či
měření veličin.
Konference se koná pod
záštitou Českomoravské elektrotechnické asociace ve spolupráci s Veletrhy Brno a. s.
Více na www.stech.cz
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Září 2010
•
29
ELEKTRO TECHNIKA
Kdy přikročit k obměně elektrické soustavy
Ž
ádné pevné pravidlo, kdy měnit elektrickou soustavu, neexistuje. Chcete-li zjistit, zda vaše
soustava obměnu potřebuje, prověřte její stáří a zvažte i prostředí, ve kterém byla provozována, a zda byla důsledně prováděna její preventivní údržba.
Položte si sami následující otázky, které vám pomohou určit, zda vaše elektrická soustava
modernizaci vyžaduje. Pokud na jednu či více z otázek odpovíte „ne“, je téměř jisté, že ta pravá
chvíle pro její obměnu nastala.
● Byla vaše elektrická soustava zprovozněna během posledního desetiletí? Ověřte si to
u výrobce, který instalaci realizoval.
● Plní všechny přerušovače svůj účel? Konfigurace soustavy nebo některé její součásti mohou
potenciálně zapříčinit jejich nesprávné fungování.
● Už jste elektrickou soustavu modernizovali?
● Prováděli jste průběžně její údržbu? Pokud nebyla údržba prováděna důsledně, životnost
elektrické soustavy se výrazně snížila.
● Jsou vaše provozní požadavky stejné jako při její instalaci? Provozní cíle se vyvíjejí a elektrická soustava by měla těmto požadavkům odpovídat.
● Zajišťuje vaše stávající elektrická soustava ochranu důležitého zařízení? Určitě jste do provozního zařízení značně investovali a vaše soustava by měla vše dostatečně chránit.
● Je vaše elektrická soustava v čistém provozním prostředí? Prostředí ovlivňuje životnost
elektrické soustavy.
Ať už elektrickou soustavu průběžně modernizujete nebo provádíte její údržbu, vždy se ujistěte,
že vyhovuje současným bezpečnostním předpisům a normám. Bezpečnostní pravidla a normy
různých organizací jsou průběžně aktualizovány. Ujistěte se, že je v souladu s normami, jež snižují
nebezpečí zkratů a projiskření.
Charakteristika instalací
uzemňujících systémů s odporníky
Uzemnění s odporníky
s nízkým odporem
Uzemnění s odporníky
s vysokým odporem
200-400 A
5-10 A
Omezuje nebezpečí zkratování
a jiskření
Dobře
Lépe
Omezuje mechanické a tepelné
poškozování
Dobře
Lépe
Odvrací aktivaci přepěťových
zařízení
Ne
Ano
Dokud není porucha
lokalizována (v případě
poruchy na jedné fázi)
Potřeba systému pro detekci
poruchových proudů
Ne
Ano
Upozorní technika, že došlo
k poruše
Použití u nízkonapěťových
systémů
Ne
Ano, do 5 kV
Použití u středonapěťových
a vysokonapěťových systémů
Ano
Ne
Parametry izolace vodičů
a omezovačů napětí je třeba
volit dle úrovní sdruženého
napětí
Ano
Ano
Instalace oddělovacího
transformátoru
Ano
Ano
Úroveň poruchového proudu
po průchodu odporníkem
Při navrhování uzemňujících systémů s odporníky berte v úvahu zvláštní požadavky
na izolace vodičů, parametry omezovačů přepětí, provozní parametry jednopólových vypínačů a způsob obsluhy zatížení fází.
30 • Září 2010
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
jistič, z jeho mazání se stala lepkavá
nebo zatvrdlá hmota, takže by mohl
potřebovat několik pracovních cyklů
navíc, vteřin, minut nebo déle k překonání poruchového stavu.
Nejsou-li ochranné prvky, např. jističe a relé, kontrolovány minimálně
jednou ročně, pravděpodobnost jejich
selhání se výrazně zvyšuje.
Není pochyb o tom, že jističe fungují i v závodech se starými vypínacími jednotkami – a mnohé z nich stále
pracují dobře. Nakonec ale platí, že
„co je dobré, nemusí být dost dobré“,
často s hrozivým vědomím toho, že
staré vypínací jednotky mohou bránit provozu důležitých zařízení. Jeden
špatný obratel – jedna špatná vypínací
jednotka – jednoduše stačí, aby došlo
k paralýze elektrické soustavy a ochromení podniku. Údržba přerušovačů
a jističů spočívá převážně v jejich čištění a řádném mazání.
Do stejné kategorie patří rovněž
zařízení fungující jako centrální nervový systém, která zajišťují ovládání
motorů – buď jako jednotlivé spouštěče motorů, nebo v kombinaci s motorovými řídicími centry. V závislosti
na aplikaci mohou být tato zařízení v provozu mnohokrát za den, což
způsobuje jejich mechanické a elektrické opotřebení. Proto se doporučuje jejich pravidelná údržba a modernizace. Ovladače motorů je možné
preventivně vyměnit, motorová řídicí centra lze modernizovat. Při navrhování uzemňujících systémů s odporníky berte v úvahu zvláštní požadavky
na izolaci vodičů, parametry omezovačů přepětí, provozní parametry jednopólových vypínačů a způsob obsluhy
zatížení fází. Nové řídicí systémy obsahují relé umožňující kvalitnější ovládání motoru, lepší ochranu i komunikaci.
Ovládací systémy motorů lze také
modernizovat přidáním modulů a citlivějších spouštěčů za účelem zefektivnění jejich energetického provozu
a snížení mechanického namáhání při
procesu spouštění.
Znamenitým zdrojem informací
pro preventivní údržbu elektrických
zařízení je materiál Národního sdružení protipožární ochrany (National
Fire Protection Association) nazvaný „Doporučené postupy při údržbě
Fotografii poskytla společnost General Electric.
Tento nízkonapěťový výkonový
jistič byl zrenovován a dodatečně
vybaven novou vypínací jednotkou.
elektrických zařízení“ (Recommended
Practice for Electrical Maintenance),
který uvádí čtyři základní kroky pro
zajištění efektivní údržby:
1. Sestavit seznam všech zařízení
a systémů podniku.
2. Ustanovit, která zařízení a systémy jsou nejdůležitější.
3. Vytvořit systém pro posuzování
toho, co je třeba provést.
4. Vyškolit zaměstnance nebo
najmout kvalifikované lidi pro realizaci naplánovaných úkolů.
Osobami, které provádějí kontrolu
a údržbu elektrického zařízení, musí
být kvalifikovaní technici vyškolení
pro práci s testovacím zařízením a také
v bezpečných pracovních postupech
a zásadách bezpečnosti při práci s elektrickým zařízením.
Ať už se rozhodnete pro model preventivní údržby, údržby orientované na spolehlivost, údržby založené
na aktuálním stavu zařízení nebo pro
jejich kombinaci, je nesmírně důležité,
abyste ji prováděli plánovaně – alespoň
jednou za rok a pravidelně. Program
plánované údržby snižuje potřebu nouzové údržby, což vám ušetří nákladné prostoje.
Jak často je třeba údržbu elektrických systémů provádět? Neexistuje
žádné pravidlo, kontrolu elektrických
zařízení byste však měli provádět přinejmenším jednou ročně. Pokud míváte v podniku odstávku, domluvte si
údržbu na dobu odstávky.
Může znít možná lákavě důkladné
testování a údržbu elektrických zařízení podceňovat či ignorovat. Může
se zdát rozumné v současné náročné ekonomické situaci argumentovat
slovy typu: „Pokud to není porouchané, neopravuj to." Ale pokud si porovnáte, kolik by to opravdu stálo, pokud
byste netestovali, neudržovali nebo
nemodernizovali a podnik by měl kvůli
tomu náhle provozní výpadek, v otázce
financí by bylo jasno. Kontrola skutečných nákladů na váš elektrický systém
může pomoci rozhodujícím pracovníkům vyhnout se nákladným prostojům.
Ed Hamilton je marketingový manažer pro průmysl a OEM výrobky,
Michael D. Seal je senior specifikační inženýr, oba ze společnosti General
Electric.
Specialista na mazání Teflonem®
s prokazatelnými a měřitelnými úsporami
KOV
OLEJ
TEFLON®*
KOV
OLEJE - TUKY - ADITIVA - ČISTIČE
I
P R O
P O T R A V I N Á Ř S K Ý
P R Ů M Y S L
INTERFLON Czech, s.r.o, Jeremiášova 947, 155 00 Praha 5, Tel./Fax 257 214 169, GSM 604 215 944, [email protected], www.interflon.cz
AUTOMATIZAČNÍTECHNIKA
Hodnocení konvergence podnikových sítí
Architektura konvergence sítí
Konvergence sítí vyžaduje integraci kabeláže, propojení řídicích jednotek, přepínačů
a dalších komponentů, včetně softwarového rozhraní pro přenos a získávání dat mezi
obchodními a průmyslovými funkcemi.
Přínosy plynoucí z konvergence do značné
míry závisí na konfiguraci sítě a konkrétních
strategiích společnosti, která se rozhodne síť
integrovat. Na úrovni sítí provozního zaříze-
Mění se technologie a průmysl souběžně?
Výkon zařízení a výrobní ukazatele byly
dříve chápány pouze z hlediska fungování strojů v závodě, přičemž dnes jsou všeobecně uznávány jako důležité strategické obchodní nástroje, které mohou přispět
ke snížení nákladů a optimalizaci provozuschopnosti. Technologický vývoj ustavil
standardy, které nabízejí síťové nástroje pro
efektivní propojení výrobních procesů strojů, řídicích systémů a informací z podniku,
a to s bezkonkurenční přizpůsobitelností,
funkčností a možností alternativ.
Technologie a průmysl se málokdy mění
souběžně. Navzdory komunitě analytiků,
kteří mnohdy tvrdohlavě předpovídají přechod celého průmyslu na konvergované
obchodně-průmyslové sítě, je skutečností,
že se přijímání technologií pohybuje rozvážnějším a strategičtějším tempem – a to
je rozumné. V pomalé ekonomice se trendy
příliš nehýbou a ani nejsou čitelné.
Nicméně je faktem, že podniky postupně přecházejí od proprietárních protokolů k zavedeným standardním protokolům:
Foto poskytla společnost Molex.
P
ní komunikují řídicí jednotky se stroji prostřednictvím jednoho z několika otevřených
nebo chráněných protokolů. Současný trend
směřuje k implementaci Ethernetu jako linkové vrstvy na některou z aplikací síťových
protokolů, a to i na úrovni komunikačních
zařízení jednotlivých strojů.
Se správnou architekturou a kvalitními
průmyslovými komponenty nabízí konvergence do ethernetové sítě značné výhody,
např.:
● přístup v rámci celého podniku a zlepšení kvality rozhodování,
● rychlost přenosu dat pro rychlejší tok
informací a zlepšení energetické účinnosti
a řízení zdrojů,
● zlepšení chodu zařízení,
● koordinované sledování a řízení za účelem optimalizování produkce.
Ethernetová konvergence nabízí možnost
spolehlivě a bezpečně doručovat požadovaná data v reálném čase i snadnou integraci.
To je důvod, proč trend směřující k budování těchto celopodnikových technologických
platforem neustále roste, zejména u větších
výrobců.
Komponenty průmyslového Ethernetu by měly být navrženy tak, aby mohly
fungovat v náročných prostředích s extrémními teplotami, vlhkostí a vibracemi.
Rick Griffin
Molex
Ve většině případů
je nutné potřeby
průmyslové sítě
odlišovat od potřeb
sítě kancelářské.
32 • Září 2010
odle průmyslových analytiků směřují četné imperativy v podnikatelské sféře k propojování průmyslových a obchodních sítí v rámci
jednotlivých podniků. Často se v této souvislosti hovoří o optimalizaci provozuschopnosti a výroby, o kvalitě produkce, rychlosti
a efektivitě pracovních postupů a o požadavcích na služby zákazníkům. Globální konkurence a snižující se ziskové marže pak
integraci těchto sítí ještě uspíšily, protože
mnoho výrobců se snaží zjednodušit podnikové operace, zvýšit produktivitu a snížit
celkové náklady.
Stejně jako se v průběhu let rozšířilo zavádění počítačem řízených průmyslových sítí,
tak se dnes firmy zajímají o využití možností sítě Ethernet, aby získaly konkurenční výhodu tím, že propojí svou výrobní
a obchodní síť.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
komunikační protokoly, které používají TCP/IP (Transmission Control
Protocol/Internet Protocol) a standardní struktury sítě Ethernet.
Průmyslový Ethernet používá pro
přenos kroucenou dvojlinku, optická
vlákna, bezdrátové sítě a do budoucna
přenos dat po silových kabelech. Běžné
průmyslové protokoly – jako Profinet,
DeviceNet a jiné podobné otevřené
systémy – jsou osvědčené komunikační
kanály, které spravují nesčetné množství automatizačních scénářů vyžadujících realizaci v reálném čase a mnoho
komunikačních kanálů na stejné síti.
TCP/IP je balík protokolů vyvinutých proto, aby mohly počítače sdílet
informace po síti. V obchodních kancelářích byl široce přijat jako síťový
standard, který umožňuje komunikaci
mezi sítěmi a počítači. Skupina počítačů v rámci jedné lokální sítě může
používat TCP/IP a další protokoly s IP
přesměrováním na poskytovatele přístupu k síti Internet. TCP/IP protokol
umožňuje rychlé a přesné přenosy souborů a komunikaci uživatelů v rámci
obchodní sítě. Přenos podnikových
dat přes Ethernet a TCP/IP umožňuje
snadné propojení běžné obchodní sítě
s kancelářskými aplikacemi.
Informace v podnicích je třeba
odlišovat
Ve většině případů je nutné potřeby průmyslové sítě odlišovat od potřeb
Přínosy plynoucí z konvergence do značné míry závisí
na konfiguraci sítě a konkrétních strategiích společnosti, která se rozhodne síť
integrovat.
sítě kancelářské. Na úrovni zařízení,
řízení procesů a automatizace vyžadují průmyslové sítě přenosové rychlosti pro přenášení dat v reálném čase.
Kromě rychlosti je Ethernet schopen
překonávat vzdálenosti a bez snížení
výkonu přijímat data z více zařízení,
než umožňovaly předcházející síťové
technologie.
Očekává se, že Ethernet se v budoucnu stane hlavní komunikační technologií, což zajišťuje, že se tato technologie
bude i nadále vylepšovat a zdokonalovat. Ti, kdo dnes zavádějí Ethernet, se
hodně poučili z minulosti. Architektura
sítě, zabezpečení a správa dat musí být
velmi pečlivě promyšlené a naplánované, a to nejen aby efektivně sloužily dnes, ale aby je bylo možné dále
s minimem úsilí rozšiřovat.
Jedním z mýtů, který je třeba rozptýlit, je, že otevřenost se vždy ztotožňuje s bezproblémovou interoperabilitou.
I přes shodnost ethernetových čipů (100
Mbit/s) je neslučitelnost se zvolenými
zaváděnými protokoly realitou. Ne
všechny produkty jsou v rámci stejného
protokolu kompatibilní. Interoperabilita
je důležitým faktorem, který je třeba
vždy pečlivě vyhodnotit.
Získávání potřebných informací
Řídicí jednotky, jako jsou PLC (programmable logic controller - programovatelný logický kontrolér) či PAC
(peripheral autonomous control autonomní řízení periferního zařízení), ovládají stroje a zařízení a sbírají
od nich data. Vhodně navržená síťová
architektura umožňuje řízení podniku
s těmito řídicími jednotkami účinně
propojit, a to až na úroveň jednotlivých zařízení.
Všudypřítomná transparentní data
mohou posílit i zahltit. Filtrování
a výběr dat je klíčem k úspěšné konvergenci sítí. Různé typy řídicích panelů, softwarů a analytických aplikací
se mohou zaměřit na klíčová měření,
klíčové ukazatele výkonu a další údaje
potřebné pro kvalitní úroveň procesu
rozhodování.
Jak důležitý je rychlý tok informací?
Na rozdíl od zpoždění, obvykle
zakoušeného při surfování na webu
nebo při odeslání dokumentu do nedaleké tiskárny, bezodkladnost požadavků na komunikaci mezi stroji vyžaduje
větší šířku pásma. Výše rychlosti je ale
relativní. Vzhledem k rychle se roz-
Snižte
Snižte
své
provozní
náklady
Snižtesvé
svéprovozní
provoznínáklady
náklady
cíleným
cíleným
řízením
údržby
strojů
zařízení
cílenýmřízením
řízenímúdržby
údržbystrojů
strojůaaazařízení
zařízení
QAD
QADŘízení
Řízeníúdržby
údržbyvám
vámposkytne
poskytne
QAD Řízení údržby vám poskytne
komfortní
komfortnísledování
sledováníaařízení
řízenínákladů
nákladů
komfortní sledování a řízení nákladů
vvoblastech
oblastechúdržby,
údržby,náhradních
náhradníchdílů
dílů
v oblastech údržby, náhradních dílů
aařízení
řízeníprojektů.
projektů.
a řízení projektů.
Výrobní
Výrobníspolečnosti
společnostina
nasvých
svýchstrojích:
strojích:
Výrobní společnosti na svých strojích:
zvýší
zvýšíproduktivitu
produktivitu
● zvýší produktivitu
sníží
snížíčas
časodstávek
odstávek
● sníží čas odstávek
●● sníží
snížípočet
početoprav
opravaanákupů
nákupů
● sníží počet oprav a nákupů
●● využijí
využijílépe
lépečasu
časuservisního
servisníhotýmu
týmu
● využijí lépe času servisního týmu
●● prodlouží
prodloužíživotnost
životnostzařízení
zařízení
● prodlouží životnost zařízení
●●
●●
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Září 2010
Informujte
Informujtese,
se,jak
jaksnížit
snížitsvé
svéprovozní
provoznínáklady
nákladyna
[email protected]
[email protected]
nebona
natel.
tel.386
386351
351870.
870.
Informujte se, jak snížit své provozní náklady na [email protected] nebo na tel. 386 351 870.
•
33
AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA
víjející technologii můžeme nakonec
očekávat, že přenosová rychlost sítí
dosáhne úrovně gigabitů/s, což znamená rychlejší přenos většího množství dat.
Rychlost přenosu dat sama o sobě
nemusí nutně zvýšit rychlost procesů, i když přenos dat v téměř reálném
čase může přispět k lepším výsledkům
a efektivnějšímu toku prací. Plně lze
hodnotu vysokorychlostního přenosu
informací využít pouze tehdy, pokud
to provozní procesy vyžadují a síťové komponenty vykazují souměřitelný výkon.
Typickým příkladem jsou extrémně rychlé výrobní operace zahrnující
řízení pohybu a přesnou automatizaci,
vyžadující šířku pásma pro vysoké rozlišení, komplikované pohyby a algoritmické sledy operací. Ve své nejjednodušší formě (10 až 100 Mbit/s) je
Ethernet pro většinu výrobních a procesních úkonů zpravidla dostatečně
rychlý. Přestože každý závod v dnešním světě potřebuje být vysoce efektivní, důraz by měl být kladen spíše
na propustnost než na rychlost. Pro
každého výrobce je důležité, aby síťová struktura fungovala při požadované
rychlosti správně a dosahovala požadované propustnosti.
Otázky ke zvážení
Časově reálná surová data ze zařízení se na úroveň stupně řízení obvykle
nedostanou a není to ve většině případů ani potřeba. V minulosti podniky
často nakládaly s výrobní a administrativní složkou jako se dvěma samostatnými entitami z unikátních prostředí, s odlišnými úkoly a cíli. Jejich
integrace na úrovni celého podniku
může přinést výrobcům významné
výhody tím, že poskytuje v reálném
čase data nebo snímky přístrojových
desek pro účely diagnostiky, kontroly
kvality, zákaznického servisu, efektivního plánování výroby, tvorby časových rozvrhů a rychlého vyřizování.
Množství dat, která mohou být
v jednom paketu přenášena, činí
z Ethernetu rovněž ideální nástroj pro
diagnostické monitorování a lokalizaci
poruch. Rostoucí poptávka po pokročilém monitorování a diagnostice zařízení urychlí cyklus přenosu dat, což
34 • Září 2010
by mohlo vést ke zvýšení přenosové
kapacity.
Standardní Ethernet je běžně nabízený jako neproprietární a je levnější. Tak tomu je, nicméně komponenty
průmyslového Ethernetu používaného
v provozních procesech jsou určeny
pro fungování v náročných prostředích, jsou odolné vůči extrémním
teplotám, vlhkosti a vibracím, což je
vzdáleno podmínkám zařízení, která
jsou instalována v kontrolovaných prostředích. Protože jsou odolnější, může
být počáteční investice do komponent
určených pro průmyslový Ethernet
vyšší. Jsou nicméně vyrobeny tak,
že jsou spolehlivější a mají výrazně
delší životnost, takže celkové náklady
na jejich vlastnictví se mohou ve skutečnosti snížit.
Množství dat, která mohou
být v jednom paketu přenášena, činí z Ethernetu rovněž
ideální nástroj pro diagnostické monitorování a lokalizaci poruch.
Rozsáhlejší použití ethernetových
aplikací od kancelářských podlaží
po tovární úroveň vyžaduje konektory RJ-45 s lepší úrovní ochrany (výkonnostně spadají do kategorie 5, 100
Mbit/s - Fast Ethernet). Bezdrátový přenos lze využít k pokrytí větších vzdáleností nebo v průmyslových odvětvích,
kde nelze snadno instalovat kabely.
V petrochemických závodech se bezdrátový přenos stává téměř normou.
Některé novější systémy Ethernetu jsou
napájeny malými solárními panely.
Ethernet bude výrazně těžit z příchodu nových bezdrátových technologií.
Mnoho společností využívá v náročných průmyslových provozech technologii optických vláken. Ve srovnání
s měděnými kabely poskytují optické
kabely vyšší přenosovou rychlost, větší
šířku pásma a jsou odolné proti rušení.
I když jsou většinou náklady na systémy z optických vláken vyšší a jejich
kompatibilita se staršími systémy může
být problematická, řešení pomocí optic-
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
ké kabeláže nabízí do budoucna cestu
k datové integritě v rámci podniků,
které k celopodnikové konvergenci
dat směřují.
Pro použití v průmyslu existuje nabídka řady protokolů na bázi
Ethernetu, jako například EtherNet/
IP, EtherCAT, ModbusTCP, Powerlink
a Profinet. Některé z nich (jako třeba
EtherNet/P) používají protokol TCP/
IP, jiné (např. ProfiNet) zase ne. Volba
protokolu pak závisí na hardwarových
zařízeních, která jsou do architektury
průmyslové sítě připojena.
Převádění surových dat do použitelné formy je největší překážkou integrace pro firmy integrující s využitím
Ethernetu. Společnost se může rozhodnout, že zachová funkční DeviceNet,
Profibus nebo jiné starší sítě propojující stroje, zatímco Ethernet zavede pro
komunikaci mezi stroji a PLC systémy,
mezi PLC systémy navzájem, mezi PAC
systémy nebo počítači v rámci infrastruktury sítě. Softwarová integrace
řídicích jednotek ve výrobních provozech a podnikových řešení, jako jsou
SAP nebo Oracle, umožní pokračující
pronikání Ethernetu do průmyslového
prostředí.
Ethernet se ukázal jako nejkompatibilnější, nejspolehlivější a nákladově
nejefektivnější vysokorychlostní spojení mezi řídicími jednotkami podniku, navíc s možností snadno se připojit
na tuto strukturu.
Řada větších společností již zavádí Ethernet na úrovni strojů a zařízení
s cílem zajistit pružnou výrobu a zvýšit
efektivnost zjednodušením a uspořádáváním procesů, sledováním strojových
dat a implementací další automatizované výroby.
Je nezbytné, aby každý závod zvážil
své specifické pracovní operace a požadavky na informace za účelem stanovení vhodné infrastruktury pro automatizaci výrobních provozů a podnikových
řešení směřujících k maximalizaci produktivity, efektivitě a ziskovosti.
Rick Griff in je globální manažer pro rozvoj obchodu společnosti Molex, divize SST ve Waterloo,
provincie Ontario v Kanadě. Má
15 let zkušeností v oblasti průmyslové automatizace.
Věk průmyslového Ethernetu
Zdeněk Švihálek
B+R automatizace
E
thernet v průmyslu, nebo chcete – li průmyslový link, EtherCat, Sercos III, CC-Link a další. Ti, kdo vlastEthernet, je logickým vyústěním masového roz- ní průmyslový Ethernet na trh neuvedli nyní, přemýšlí,
šíření informačních technologií ve všech sférách který z nich vlastně používat. Tím vzniklo velké nové téma
našeho života. Miliardy účastníků Ethernetu v kan- v automatizaci.
Kdo z nich je nejlepší? Mezinárodní elektrotechnická
celářích a domácnostech zlevnily a ověřily technologii natokomise (IEC) se rozhodla nám to neulehčit. Problém prolik, že se bezpochyby brzy naplno prosadí i v průmyslu.
Ethernet totiž není jedinou technologií, která přichází stě neřešila a zařadila do svých standardů všechny uvedeze světa PC do průmyslu. Kromě ethernetového portu se né ethernetové sběrnice. Standardem jsou tedy všechny.
na současných programovatelných automatech již objevu- Nicméně podle mého názoru je ta otázka špatně položejí také USB porty a výměnné flash paměti se souborovým na. Místo „Kdo je nejlepší?“, by měla znít „Kdo je nejlepší
systémem z PC, nejeden automat umí WEB a FTP serve- pro mou aplikaci?“ Výrobce automatizovaného zařízení asi
ry a architektura průmyslových řídicích systémů se velmi bude posuzovat více faktorů a rozhodně si nevybere nejdříčasto inspiruje architekturou PC. Průmyslový Ethernet ve sběrnici, aby k ní následně přizpůsoboval řídicí systém.
je tedy téma, kterým se dříve nebo později bude zabývat Předpokládám, že naopak posoudí řídicí systém jako celek
včetně ethernetové sběrnice. Posoudí, jak dobře je sběrnice
každý, kdo má co do činění s řídicími systémy.
Ethernet začal pronikat do automatizace díky snaze vyu- do systému integrována a zda její parametry ve spolupráci
žít ověřené protokoly transportní vrstvy (TCP/IP, UDP/IP) s řídicím systémem řeší jeho požadavky.
Tvrdý real-time vhodný pro synchronizaci pohonů bezek propojení PC nebo automatů přímo v průmyslovém prostředí. Zde stačilo „zodolnit“ jen fyzickou vrstvu, tedy sporu nejlépe řeší dnes již dobře zavedené sběrnice Powerhardware, a všechny ostatní vrstvy zachovat. V průmyslu link a EtherCat. Jsou ideální pro řízení strojů, včetně CNC
je instalováno mnoho „Ethernetů“, kde se „kancelářské“ a robotiky. V tvrdém real-time se snaží prosadit také Sercos
IP rámce prohání po dobře odstíněných kabelech s odol- III a Profinet IRT, který ovšem zatím není úplně dotažen,
ným polyuretanovým pláštěm a do PC a automatů vstu- zápolí s malým počtem instalací a závislostí na specifickém
pují přes kovové konektory propojující stínění, přičemž hardware (ERTEC). Pro rozsáhlé sítě inteligentních zaříaktivní prvky jsou uzpůsobeny pro instalaci do rozvadě- zení, tedy pro procesní automatizaci jsou vhodné Profinet
čů. Od přelomu století však toto přestává stačit. Především RT, Ethernet/IP a Modbus TCP. Používají „kancelářskou“
v řízení strojů se stále více začínají uplatňovat servopoho- transportní vrstvu a rychlost odezvy řeší pomocí inteligentny a výrobci strojů stále častěji narání infrastruktury (managed switch).
žejí na problém, jak uřídit a sesynNedosahují tak krátkých dob cyklu
chronizovat pohyb velkého množství
a odezvy jako Powerlink nebo Etherservopohonů na průmyslové sběrnici.
Cat, ale zase poskytují propracované
Doposud známým průmyslovým sběrprotokoly na aplikační vrstvě (Profinicím založeným na RS485 (Profibus,
net CBA, CIP atd.). Nutnost inteligentDeviceNet, CAN) při rostoucím počtu
ní infrastruktury však cenu instalasynchronizivaných pohonů poměrce těchto sběrnic posouvá vysoko nad
ně rychle dochází dech a cena jejich
např. Powerlink, u něhož je cena instalavylepšení začíná být pro strojírenství
ce shodná s instalací CANu. Závěrem se
neúnosná.
dá říci, že všechny výše uvedené etherKolem roku 2001 tedy začínají
netové sběrnice jsou na tom z pohledu
vývojáři řídicích systémů intenzívněužitných hodnot velice dobře a všechny
ji pošilhávat po Ethernetu a přemýšsi svůj okruh zákazníků najdou. Otázlet, jak zachovat jeho dobré vlastnoskou zůstává, jak se vypořádají s překotti (rychlost a množství přenesených
ným vývojem kancelářského ethernetu
dat) a přitom odstranit nevyzpytatela adaptací nových technologií, jakou je
nost doby přenosu při různých zatínapříklad gigabitový ethernet.
ženích sítě. Od té doby uvedla většina
významných hráčů na trh automatizaZdeněk Švihálek vede aplikačce vlastní řešení opakovatelné a konní oddělení společnosti B+R autozistentní (real-timové) komunikace Výsledky průzkumu trhu na téma „Ehtermatizace v České republice. Můžete
na Ethernetu. A tak zde máme Ether- net v prostředí jiných síťových standardů“ jej kontaktovat na e-mailové adrese
net/IP, Modbus/TCP, Profinet, Power- naleznete na www.controlengcesko.com. [email protected]
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO
Ů
PODNIKU
Září 2010
•
35
AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA
Životnost řídicích systémů:
Jak dlouhá je dostatečně
dlouhá funkčnost?
Řada řídicích systémů ze 70. let 20. století stále
funguje. Co byste měli vědět, pokud jde o životnost
těchto zařízení?
Peter Welander
Control Engineering
N
a nedávném setkání odběratelů s dodavatelem řídicích
systémů uvedl prezentátor,
který představoval technologický plán dodavatele, že tato společnost navrhuje systémy s životností
minimálně 30 let. Je to možné a je to
dobrý nápad? Pokud se snažíte zjistit, co praktického s sebou životnost
řídicího systému přináší, budete si
možná muset ještě několik let počkat.
Mnoho starších systémů – nebo alespoň jejich částí – stále funguje a nevykazují žádné známky toho, že by měly
přestat. Pokud to víte, jaká by měla být
vaše očekávání?
Začněme vymezením toho, co se pod
pojmem řídicí systém skrývá. Pokud
vezmete v úvahu běžný zpracovatelský závod, automatizační systém tvoří
zařízení závodu, která jsou kabelově
připojena k I/O kartám, jež dodávají
data do centrální řídicí jednotky. Tato
jednotka komunikuje s lidmi a dalšími IT systémy prostřednictvím HMI
rozhraní (Human Machine Interface
– rozhraní člověk-stroj). Obvykle se
instalují i další, menší dálkově ovládaná zařízení, i ta jsou ale většinou tak či
onak napojena na centrální jednotku.
Sotva byste dnes našli v provozu
původní HMI zařízení instalovaná
v 70., 80. či dokonce 90. letech minulého století. Operátorské terminály,
pevné disky, napájecí zdroje, klávesnice, CRT monitory a další podobná
zařízení mají často mechanické nebo
elektrické součásti, které se opotřebovávají, až přestanou fungovat. Starší
verze Microsoft Windows, které
tyto systémy řídí, jsou již zastaralé.
36 • Září 2010
Na druhou stranu polní instrumentace, kabeláž, I/O karty a procesory
mohou sloužit dlouho. Když tedy mluvíme o zařízeních s dlouhou životností, jsou to právě tyto položky.
Všechny staré systémy samozřejmě
nepřežily. Většina decentralizovaných
systémů (DCS), které se dnes považují za standard, patří až k druhé generaci těchto systémů. V provozu je již
jen málo z původního prvogeneračního vybavení, protože výrobci neměli
vyvinuté technologie, aby zabránili
korodování a poškození obvodových
desek a kabeláže. A po rané fázi došlo
k rapidnímu technickému vývoji.
„První generace skončila díky technologii,“ uvedl Ken Keiser, marketingový
manažer PCS systémů (process control system – procesní řídicí systém)
společnosti Siemens. „Nemělo žádný
smysl udržovat staré, když bylo k dispozici tolik nových věcí, které dovedly mnohem víc. S příchodem druhé
generace mohli uživatelé postupnými
kroky modernizovat staré, aby vše udrželi v chodu.“
Zvažování investic
Hlavní motivací pro udržování starých systémů v provozu jsou náklady.
Výměna zařízení, která fungují, neprobíhá tak často. „Pokud chtějí provozovatelé přejít ze starého řídicího systému na nový, musí k tomu mít opravdu
pádný důvod," poznamenal Hesh
Kagan, architekt portfolia technologických inovací společnosti Invensys
Operations Management. „Existuje
řada způsobů, jak udržet starý systém
v provozu, pokud se vám nepodaří prokázat, že přechodem na nový systém
lze získat více než tím, co umožňoval
ten starý. Rozhodnutí o modernizaci
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
musí vycházet z více měřítek. Určité
součástky jsou těžko upgradovatelné,
mění se v souvislosti s novými technologiemi. Ostatní díly jsou z hardwarového hlediska časově odolnější.
Základní architektura – základ systému – je navrhována tak, aby vydržela
velmi dlouho."
Jaká je tedy současná situace? Kolik
ze starého zařízení doposud funguje? „V provozu je velká část námi
dodávaného zařízení instalovaného
v 70. letech," řekl Jason Urso, viceprezident pro technologie společnosti Honeywell Process Solutions.
„Velmi výrazný podíl zaujímá i systém TDC2000. Kromě toho je v provozu obrovské množství zařízení, jež
bylo instalováno na bázi technologie
TDC3000, a to v hodnotě objednávek za 16 až 18 miliard dolarů, které
bylo instalováno v 80. a 90. letech.
Samozřejmě že prvky tohoto systému
byly modernizovány, ale klíčová řídicí a I/O infrastruktura je stále poměrně rozsáhlá a pracuje se s ní dodnes.
Víme, že zákazníci by tuto řídicí infrastrukturu stejně udržovali v chodu
a do systému nijak nezasahovali."
Honeywell není jediný, kdo podporuje fungování velkého množství starších systémů. V provozu je řada systémů od společností Fischer&Porter,
Zatímco některé staré platformy přestali dodavatelé
zcela podporovat, jiné stále
plně podporují. Někteří
dodavatelé dosud přicházejí
se zbrusu novými verzemi
starších platforem, možná
ale brzy přestanou.
Bailey, Moore Products a dalších.
Málokteré jsou přesně v témže stavu,
v jakém byly po první instalaci, některé z jejich prvků jsou ale bezesporu
původní. Udržování a správa těchto
systémů je náročná a vyžaduje dodávky originálních dílů, ať už od původní
dodavatelské společnosti, jako v případě Honeywellu, nebo od společností,
které změnily vlastníka. Příkladem je
společnost Moore Products, která nyní
spadá pod koncern Siemens, a společnost Bailey, jež je nyní součástí ABB.
Skutečností ale je, že některé deskové komponenty s plošnými spoji,
které byly běžné, když se tyto systémy počátkem 80. let navrhovaly, se již
přestaly vyrábět. Výrobci proto musejí
pracovat na vytváření funkčních ekvivalentů za použití novějších komponentů. Nová náhradní deska tištěného
spoje, kterou vkládáte do DCS systému APACS, nemusí vypadat přesně
jako ta stará. Má nejspíš daleko méně
aktivních prvků, hodí se ale do stejného slotu a pracuje shodně jako ta
původní.
Investice do minulosti?
Pro poskytovatele systémů to představuje dilema. Vždy, když se musí
zabývat výměnou desky nebo části
systému, protože úroveň komponentů zastarává, se objeví otázka, je-li to
nezbytné nebo zda je čas tlačit uživatele do něčeho modernějšího. „Můžete
to dělat jen tak dlouho, než se zeptáte,
kolik do daného produktu ještě hodláte investovat," poznamenal Keiser.
Siemens stále dodává zařízení pro staré
systémy společnosti Moore Products,
v některých případech se ale snaží
nasměrovat zákazníky ke své současné nabídce systému PCS7.
„Upgradovali jsme například karty
řídicího systému APACS," uvedl
Keiser. „V určitém momentu se ale
zeptáte, budeme i nadále investovat
do výzkumu a vývoje starého zařízení,
nebo budeme investovat do postupného přechodu na systém PCS7? Náklady
na přechod na nový systém mohou
být stejné jako vývoj nového kontroléru s novými čipy pro starý systém.
U každého můžete též realizovat exit
strategii. Investovali jsme do systému APACS, investovali jsme ale také
do exit strategie.“
Vytváření exit strategie zahrnuje
hledání způsobů, jak zlepšit výkon
a spolehlivost systému a zároveň minimalizovat množství nového hardwaru
a změn v kabeláži. Když se navrhuje
přechodová strategie, dodavatelé jdou
vždy až do krajnosti, aby nalezli způsob, jak zachovat co nejvíce ze stávající infrastruktury. Uživatelé nemají
rádi, když je někdo tlačí k modernizaci jednoduše jen proto, že se původní
výrobce rozhodl starý systém již více
nepodporovat.
Je dlouhá životnost žádoucí?
Cožpak od dob, kdy byly tyto systémy instalovány, nedošlo k pokroku
v technologiích? Nebrzdí udržování starého systému vaše možnosti využívat
takové věci, jako je inteligentní instrumentace či programy pro správu aktiv?
To je sice částečně pravda, tvůrci těchto systémů ale našli způsoby, jak problém zmírnit. Většina vylepšení souvisí
s rozhraním HMI, takže jeho modernizace umožňuje mnohá vylepšení, která
se týkají propojení systému s podnikovými IT sítěmi, strategií kybernetické
bezpečnosti, správy varovných signálů,
sběru a archivace dat, operátorských
stanic, používání výkonných operátorských displejů. Zároveň je nezbytné, v rámci modernizace na úrovni I/O
zařízení, přestat staré zařízení používat
a odpojit ho. Jinak budete muset najít
způsoby, jak problém obejít, nebo prostředky pro upgrade vytvořit. Řekněme
například, že chcete zavést program
na správu aktiv, který využívá protokol
HART (Highway Adressable Remote
Transducer – protokol komunikace inteligentních senzorů) a další vlastnosti
inteligentních senzorů. Pokud provozujete zastaralé analogové I/O zařízení, co jiného můžete dělat?
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Září 2010
•
37
AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA
NAOBZORU
Modulární jednotky
pro sběrnici PROFINET
Novéé moduly
N
d l pro připoři
jení podřízených jednotek
sběrnicových systémů k programovatelným automatům
řady FP-Sigma a FP2/FP2SH
společnosti Panasonic umožňují připojení sběrnicových
systémů bez nutnosti výměny
procesorové jednotky CPU.
Nový modul FSU pro PROFINET má dva konektory RJ 45
s integrovaným přepínačem.
To dovoluje komunikaci v reálném čase při jakékoli topologii
sítě, tedy bez ohledu na to, zda
se jedná o síť se strukturou
sběrnicovou, kruhovou, stromovou nebo hvězdicovou.
Panasonic Electric Works
www.panasonic-electric-works.cz
Hanácké železárny
a pérovny uvedly
do provozu první část
nové linky na výrobu
pružin
Společnost Hanácké železárny a pérovny, která je již
dva roky ovládaná firmou
Moravia Steel, uvedla do provozu první část nové linky
na produkci pružin. První část
linky tvoří dva roboti, kteří
v automatickém cyklu zajišťují
obsluhu pecí, dále tvarovací
a kalicí automaty, rovnačky
a děrovačky. Druhá část – válcovací linka – bude instalována
do konce letošního roku. Zcela
nové výrobní zařízení, které
patří k nejmodernějším v Evropě, přijde celkem na více než
105 milionů korun.
Zdroj:
Control Engineering Česko
38 • Září 2010
„Vytváříme spoustu projektů pro správu
aktiv i na starších zařízeních," řekl Urso.
„K tomu používáme hardware HART multiplexer, který lze jednoduše nainstalovat
do řídicích místností nebo přístrojoven. Ten
snímá signály, které běží ve 4–20mA vedení.
S hardwarem multiplexer a naším softwarem
pro správu aktiv jsou zákazníci rádi, že je
jejich systém zmodernizován a že jim běží
i s programem pro správu aktiv."
I přes výše uvedené poukazuje Urso
na to, že správa aktiv není to, co si většina
zákazníků přeje přidat. Jejich požadavky se
obvykle týkají jiných položek s vyšší prioritou. „Zákazníci se zaměřují na dvě oblasti. S ohledem na stávající systém je první
otázkou, kterou dostáváme: ‚Rád bych, aby
veškerá má řídicí a I/O infrastruktura zůstala na místě, potřebuji ale o něco zvýšit provozní výkon nebo snížit náklady na energie. Mohu přidat APC (Advanced Process
Control – pokročilé metody řízení procesů)?' Je důležité udržovat propojitelnost
původních systémů s pokročilými aplikacemi, které přinášejí značné výhody,“ konstatuje Urso.
„Druhou oblastí, o kterou se zajímají, je
rozhraní HMI. Vědí, že 30 % mimořádných
situací je způsobeno chybami lidí. Souvisí
to s tím, že dotyčná osoba neměla správné
informace, aby učinila dobré rozhodnutí,
nebo došlo k neúmyslným chybám. Panuje
silné přesvědčení, že zdokonalením HMI
a implementací prováděcích funkcí pro automatizaci manuálně řízených úkonů můžeme
ovlivnit zvýšení provozního výkonu a podstatně snížit úroveň neplánovaných ztrát.
Jakmile do svých požadavků zahrnou tyto
dva body, mají tendenci zabývat se správou aktiv."
Koupit staré, nebo nové?
Zatímco některé staré platformy přestali
dodavatelé zcela podporovat, jiné stále plně
podporují. Někteří dodavatelé dosud přicházejí se zbrusu novými verzemi starších platforem, možná ale brzy přestanou. Keiser
se svěřil, že se těmito otázkami musí stále
zabývat. „Pokud existují zákazníci, kteří
mají systém APACS a zamýšlí závod rozšířit, podporovali bychom to, ale zároveň
bychom jim vysvětlili jejich další možnosti. Pokud přidáváte kotel a říkáte ‚tohle je
první a během příštích 20 let budeme přidávat dalších 10', doporučili bychom jim, aby
systém APACS dále neudržovali. Měli by
do toho jít s PCS7. Domníváme se, že z hle-
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
diska dlouhodobé expanzivní strategie je to
lepší přístup. Nehodláme prodávat systém
APACS do čistírny odpadních vod na 300
milionů galonů vody denně, kterou někdo
začíná budovat na zelené louce."
Cožpak od dob, kdy byly tyto
systémy instalovány, nedošlo
k pokroku v technologiích?
Nebrzdí udržování starého systému vaše možnosti využívat
takové věci, jako je inteligentní
instrumentace či programy pro
správu aktiv? To je sice částečně
pravda, tvůrci těchto systémů
ale našli způsoby, jak problém
zmírnit. Většina vylepšení souvisí s rozhraním HMI, takže jeho
modernizace umožňuje mnohá
vylepšení...
Výhled do budoucna
Vydrží nově instalované systémy tak
dlouho jako ty klasické? Očekává se, že ano
a pravděpodobně ještě déle. Kagan poznamenal, že strategie navrhování řídicích systémů
se v průběhu let vyvíjela: „Každý, kdo v současné době koncipuje řídicí systémy, by je
měl navrhovat takovým způsobem, aby bylo
možné je průběžně aktualizovat a propojovat
s aktuálními moderními technologiemi. Tak
by to mělo probíhat pořád a my bychom měli
pochopit, že jádro – báze systému – se stává
mnohem otevřenější a vyžaduje určité standardy. Součástky se opotřebovávají a nahrazují díly, které jsou se staršími díly nějakým
způsobem kompatibilní. To, čím se jako stavitelé těchto systémů odlišujeme, je způsob,
jakým tuto filozofii naplňujeme, a principy,
které integraci a interoperabilitu jednotlivých
částí umožňují, neboť ty se v průběhu času
mění. Do budoucna by to měla být mnohem
větší zábava, než tomu bylo v minulosti."
Peter Welander je editor časopisu Control
Engineering, jeho specializací je zpracovatelský průmysl.
Bezdrátové modemy pro
průmyslové použití
odemy řady Z-Linx společnosti B&B electronics (zastoupení v ČR
a SR společnost Papouch
s. r. o.) jsou určeny pro bezdrátové propojení RS232, RS485 nebo
RS422. K dispozici jsou tři typy, které
se liší dosahem. Komunikace probíhá v pásmu 2,4 GHz, ale nejedná se
o standard WiFi.
M
v náročném průmyslovém prostředí
i jedním pracovníkem.
Komunikační linka se podle typu
snadno připojí svorkovnicí nebo konektorem D-SUB9, součástí dodávky je
i anténa. Bezdrátové modemy Z-Linx
se montují na lištu DIN. Napájení může
být stejnosměrné (10-48 V) nebo střídavé (18–30 V) a je signalizováno
kontrolkou.
Vlastnosti a instalace
Bezdrátový přenos dat z linek RS232,
RS485 nebo RS422 je transparentní,
data nejsou nijak ovlivněna. Je tedy
lhostejné, jaký komunikační protokol se
používá, což je velká výhoda pro aplikaci. Komunikační rychlost na sériových linkách je volitelná do 230 kBd,
u některých typů do 56 kBd.
K jednoduché instalaci přispívá signalizace funkčního spojení a síly signálu přímo na modemu. Výpadek spojení
je na modemu signalizován i výstupem
typu „otevřený kolektor“, takže připojené zařízení může na vzniklou situaci reagovat. Pro nastavení je dodáván
přehledný software. Modemy Z-Linx
lze při testování nastavit do režimu
„loopback“, kdy jsou přijatá data vyslána zpět. Uvedené vlastnosti umožňují snadné nastavení přenosové trasy
Výběr dle dosahu
Komunikace mezi modemy probíhá v bezlicenčním pásmu na frekvence 2,400 až 2,4385 GHz. Řada Z-Linx
obsahuje 3 typy lišící se dosahem.
Základní typ má dosah 1,6 km při přímé
viditelnosti venku a 90 m uvnitř budovy. Typ se středním dosahem 4,8 km
venku a 180 m uvnitř. K dispozici je
i typ s dlouhým dosahem, který komunikuje v pásmu 869 MHz. Jeho dosah je
při přímé viditelnosti až 40 km, uvnitř
budovy pak přes 500 m. Pro prodloužení dosahu je možné vložit do trasy další
modem jako opakovač (retranslátor).
Modemy se vstupy
a výstupy
Kromě modemů pro
přenos sériových linek
existují v řadě Z-Linx
Obr. 2 Příklad aplikace bezdrátového přenosu
Obr. 1 Bezdrátový
modem Z-Linx
Obr. 3 Ukázka nastavovacího softwaru
i typy s dvoustavovými i analogovými
vstupy a výstupy. Lze je použít dvěma
způsoby:
1) Pro bezdrátový přenos dvoustavových i analogových signálů („pear to
pear“). Binární nebo analogové signály snímané vstupním modulem jsou
bezdrátově přeneseny do výstupního
modulu. K dispozici jsou tedy ve stejné formě jako na vstupu. Uspořádání
se hodí jako náhrada vedení, např.
pro PLC, kde je již program předem
dán. Je to tedy instantní řešení pro
situace, kdy není možné použít přenos po drátech.
2) Pro sběr dat. Sledované binární či
analogové signály jsou bezdrátově
přenášeny protokolem MODBUS
RTU do nadřízeného systému. Je tak
možné rozšiřovat vstupy a výstupy
i na obtížně dostupná místa. Výhodou
je použití protokolu MODBUS, který
je standardem.
Bezdrátové modemy řady Z-Linx je
možné zapůjčit k vyzkoušení a technici
společnosti Papouch s. r. o. jsou připraveni poradit s jejich aplikací.
AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA
Opravy průmyslové
automatizace SIEMENS
M
át e ve své m provo z u 20 let st ar ý ř ídicí systém SI EM ENS
SIMATIC S5 a nemůžete do něho sehnat náhradní karty?
Chcete si nechat opravit řídicí kartu
SINUMERIK a mít na ni záruku 12
měsíců? Odchází vám často výkonové
karty SIMODRIVE a chcete mít jistotu, že je servisní středisko důkladně
opraví a hlavně otestuje?
O společnosti FOXON s. r. o.
Liberecká společnost FOXON s. r. o.
zastupuje v České a Slovenské republice již čtvrtým rokem holandské servisní středisko UNISGROUP, které
patří k nejlépe vybaveným opravárenským centrům průmyslové elektroniky v Evropě. Servisní středisko
UNISGROUP se specializuje na opravy a prodej použitých dílů průmyslové
automatizace SIEMENS, a to zejména na řídicí systémy SIMATIC S5/
S7, analog/digital karty, zdroje, frekvenční měniče, moduly SIMODRIVE,
SI N U M ER I K , T ELEPER M,
ISKAMATIC, operátorské panely,
průmyslové monitory, klávesnice atd.
Vedle toho opravuje a prodává starší díly INDRAMAT, Allen-Bradley,
Mitsubishi a další. Na opravené a zakoupené díly je poskytnuta záruka 12 měsí-
ců. Opravami a servisem průmyslové
automatizace se firma UNISGROUP
zabývá již přes 20 let. Má bohaté zkušenosti, rozsáhlý tým odborníků a nejmodernější měřicí a testovací zařízení.
Ročně opraví přes 10 000 dílů, disponuje certifikátem ISO 9001:2000 a naprostá většina oprav je hotova do 4 týdnů.
Ceny oprav předem
Ceny oprav jsou fixní a odpovídají zhruba 40 % původní ceny zařízení. Zašlete nám poptávku e-mailem
a do hodiny obdržíte nabídku na opravu dílu. Budete-li spokojeni s cenou,
pošlete nám díl k opravě. Opravený
díl obdržíte zpět do 3–4 týdnů. Pokud
se stane, že díl je neopravitelný, zašleme vám jej zdarma zpět. Potřebujete-li
opravit díl rychleji, můžete si za příplatek zvolit opravu do 3–10 dnů.
Výměna nefunkčního dílu za funkční
Nemůžete si dovolit mít nefunkční díl
3–4 týdny v opravě a pořízení nového
považujete za velmi nákladné? Máme-li
pro vás potřebný díl skladem, nabídneme vám za výhodnou cenu jeho výměnu
za váš nefunkční, a to opět se zárukou
12 měsíců. Díl skladem vám můžeme
dodat už do druhého dne, obratem nám
zašlete váš nefunkční díl. Poškozený
díl proto nevyhazujte, ale kontaktujte nás s žádostí o jeho výměnu.
Díky výměně ušetříte značné finanční prostředky a náš
funkční díl můžete
mít již druhý den
zpět ve stroji.
Testovací prostory pro moduly SIMODRIVE 611, které zde běží
pod zátěží 5-7 dní.
Servisní středisko UNISGROUP, Holandsko.
40 • Září 2010
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Opravy a prodej dílů SIMATIC S5 /S7
Specializací servisního střediska jsou
opravy starších dílů průmyslové automatizace SIEMENS, které již ve většině
případů výrobce nepodporuje, nezajišťuje náhradní díly, servis apod. Umíme
opravit, otestovat a nabídnout k prodeji
starší díly SIMATIC S5/S7, tzn. zdroje, IO karty, CPU, komunikační karty,
monitory, operátorské panely, klávesnice, frekvenční měniče, programovací
počítače PG a další.
Skladem máme statisíce použitých
dílů SIMATIC S5/S7, kdy řadu z nich již
výrobce nepodporuje, tzn. neopravuje
ani neprodává. Ceny a dodací lhůty vám
rádi na vyžádání sdělíme. Na opravené
a dodané díly SIMATIC S5/S7 poskytujeme záruku 12 měsíců.
Opravy a prodej starších dílů
SINUMERIK
Zajišťujeme opravy a prodej starších
dílů systémů SINUMERIK 805, 810,
820, 830, 840, 850, 880, vše se zárukou 12 měsíců. Skladem máme tisíce
karet pro systémy SINUMERIK a díky
tomu nabízíme výměny a dodání karet
už následující pracovní den. Do systémů SINUMERIK zároveň zajišťujeme náhrady původních CRT obrazovek
za moderní TFT monitory.
Náhrady monitorů v systémech
SINUMERIK
Máte ve výrobě starší řídicí systém
SINUMERIK a údaje na obrazovkách
CRT jsou již špatně čitelné? Daný
monitor lze opravit, ale modernější
způsob repase je daný monitor nahradit novým TFT monitorem, který má
stejné rozměry a způsob montáže jako
ten původní. Kabel z videokarty se
připojí do konektoru nového monitoru a monitor se
uchy tí do stejných svorek jako
původní. Monitor
TFT vyzařuje do stroje méně
tepla, má jasnější
obraz, umožňuje
více specifických
nastavení a vydrží
déle než klasický
monitor s obrazovkou CRT.
Opravy a prodej karet
SIMODRIVE 611
Opravujeme veškeré části napájecích, výkonových i řídicích modulů
SIMODRIVE 611, a to opět se zárukou 12 měsíců. Kromě poškozených
součástek vyměňujeme preventivně i takové funkční součástky, které
jsou z našich zkušeností poruchové
a časem přestávají fungovat. Řada
firem dnes nabízí opravy modulů
SIMODRIVE na počkání. I my jsme
schopni nabídnout rychlou opravu
karty SIMODRIVE v rámci 3-5 dní,
dáváme ale přednost standardní době
oprav 3–4 týdny. Je rozdíl testovat
modul půl hodiny, nebo 6 dní. Stane
se, že modul v rámci zátěže nahlásí
po třech dnech chybu. Znovu se tedy
zkontroluje, opraví a nasadí do dlouhodobého testu, dokud jím úspěšně
neprojde. Jakmile se rozhodnete pro
opravu modulu SIMODRIVE 611,
musíte si být jisti, že zpět dostanete opravený a hlavně 100% otestovaný díl, který byl testován pod plnou
zátěží. Ke každému LT a E/R modulu SIMODRIVE je přiložen report
s výsledky průběhu testování.
Testování opravených modulů
SIMODRIVE 611 po dobu
několika dní
Klademe maximální důraz na 100%
otestování opravené karty, a proto
je každá výkonová karta dlouhodobě testována pod plnou zátěží.
Dlouhodobou zátěží karty se projeví její stabilita a kvalita, proto jsou
karty SIMODRIVE testovány běžně
5–7 dní nonstop. Proces testování
probíhá v jednom z největších testovacích center modulů SIMODRIVE
v Evropě! Výkonovou techniku jsme
schopni dlouhodobě testovat až
do zátěže 315 kW.
Opravy frekvenčních měničů
Jedním z nejnamáhanějších zařízení v závodě jsou frekvenční měniče,
které časem přestanou fungovat spolehlivě a vyžadují opravu nebo náhradu za novější. U starších měničů může
být náhrada za modernější měnič často
komplikovaná, a proto se vyplatí
původní měnič opravit. Opravujeme
frekvenční měniče a regulátory všech
výrobců, a to opět se zárukou 12 měsíců. Stejně jako karty SIMODRIVE
je třeba opravený měnič nebo regulátor důkladně otestovat. K dispozici máme vlastní testovací centrum se
zátěží max. 315 kW, kde se opravený
měnič testuje několik dní.
Opravy robotických systémů
Servisní středisko UnisGroup provádí rovněž opravy, čištění a testování řídicích systémů robotů KUKA,
ABB, Fanuc, Motoman, Comau,
Kobelco a dalších. Opravujeme ovládací panely, řídicí karty, bezpečnostní
karty, zdroje, IO karty apod. K dispozici máme vlastní robotické systémy,
na kterých testujeme opravené díly.
Záruka na opravené díly je 1 rok.
Více informací najdete na stránkách
www.foxon.cz
ÚDRŽBA & SPRÁVA
Sedm méně častých způsobů
využití infrateploměrů
sledování trendů teploty objektu nebo při
porovnání měření dle dané specifikace.
2. Porovnejte teplotní rozdíl dvou míst.
Můžete například porovnávat stejné komponenty na dvou různých motorech.
3. Proskenujte objekt a detekujte změny
v jeho rámci. To vám umožní najít teplé
nebo studené skvrny na opláštění, panelech
a konstrukcích. Můžete například zkontrolovat odvod tepla ze vzduchem chlazených
transformátorů, které indikuje omezený nebo
chybějící tok vzduchu.
Pokud potřebujete měřit teplotu objektů nad hlavou, ujistěte se, že optické rozlišení vašeho infrateploměru je dostatečně vysoké na to, aby vám měření zajistilo
přesné údaje.
Brian Stowell
Fluke
42 • Září 2010
P
rofesionálové znalí údržby vědí,
že infračervené bezkontaktní teploměry se hodí na údržbu motorů,
pohonů a elektrického zařízení.
Zařízení za provozu jednoduše proskenujte
a lokalizujte komponenty, které jsou teplejší, než by měly být. Problémy odhalte
dříve, než se komponenty spálí. Ušetříte
peníze i čas.
Zde jsou základní způsoby využití infrateploměrů (v praxi mnohdy označovány
také pojmem pyrometr):
1. Změřte absolutní teplotu jednoho
místa. Tento typ měření je užitečný pro
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Lokalizace vadných komponentů
Používáte-li jednu z výše uvedených
základních metod, zkuste infrateploměr využít i některým z následujících způsobů.
1. Zdroj nepřerušovaného napájení
využívá stejnosměrný proud baterie přes
svorky, které jsou náchylné k uvolnění
a korozi, což vede následně k růstu jejich
teploty. Lokalizujte též horká místa u připojení výstupních filtrů zdroje nepřerušovaného napájení. Vzhledem k tomu, že velké třífázové zdroje nepřerušovaného napájení mají
kondenzátory zapojené sériově a uspořádané
v blocích, nejjednodušším způsobem testování
neporušenosti filtru je kontrola jeho relativní
rovnováhy fázového proudu.
2. U nízkonapěťových záložních baterií je
třeba dávat pozor na způsob jejich propojení. Špatně připojené propojovací pásky baterií
se mohou přehřát tak, že celé místo vyhoří.
3. Tlumivky svítidel a další komponenty
svítidel se mohou přehřát v důsledku stárnutí elektrických součástek. Bezkontaktní
infrateploměr může odhalit přehřívání tlumivky ještě před tím, než začne kouřit. V jednom
průzkumu prováděném mezi personálem servisu a údržby elektrozařízení tvrdili všichni,
kteří používají infrateploměry, že v důsledku
detekování přehřívajících se míst v elektrických systémech zabránili ztrátám tisíců dolarů za prostoje a náklady na opravy.
4. Parní systémy jsou obzvláště důležité. Pravidelně porovnávejte vstupní a výstupní teploty u odlučovačů kondenzátu. Řádně
fungující odlučovač kondenzátu způsobuje
významný pokles teploty.
Vzhledem k tomu, že velké
třífázové zdroje nepřerušovaného napájení mají kondenzátory zapojené sériově
a uspořádané v blocích,
nejjednodušším způsobem
testování neporušenosti filtru je kontrola jeho relativní
rovnováhy fázového proudu.
V procesech, kde je třeba doručit ve správný čas na správné místo
a ve správném množství tekutinu, může
ruční infrateploměr odhalit ucpání
potrubí, poruchy automatických ventilů, poruchy chladiče či ohřívače a řadu
dalších možných problémů.
7. Ruční infrateploměr se může
stát i nástrojem kontroly požadované kvality samotných výrobků. Ruční
infrateploměry se používají na výrobních linkách pneumatik, hliníkových
kol pro auta, polyuretanových forem,
čokolád a u mnoha dalších výrobků.
Jak za vaše peníze získat co nejvíce?
Většina infrateploměrů funguje do jisté míry stejným způsobem,
takže nemusí být hned zřejmé, že jeden
model by mohl být mnohem přesnější
než jiné. Zde je uvedeno, na co je třeba
se zaměřit.
Vysoké optické rozlišení
Optické systémy všech infrateploměrů odebírají infračervenou energii
z kruhové plochy vytvořené infračerveným paprskem. Čím je cíl dále, tím
větší je i kruhová plocha. Nástroje se
liší poměrem vzdálenosti od přístroje
k cíli měření k průměru kruhové plochy,
kterou paprsek na cíli vytváří.
Základní modely těchto nástrojů mají
tento poměr relativně malý, tj. 6:1 nebo
8:1. Takže pro měření plochy o průměru
2,5 cm musí být uživatel od cíle vzdálen
15 nebo 20 cm. Propracovanější, přesto
cenově dostupné infrateploměry mají
tento poměr 30:1, 50:1 nebo i vyšší.
Foto poskytla společnost Fluke.
Pokud teplota neklesne, odlučovač
zůstal otevřený a propouští přehřátou
páru do odvodu pro kondenzát. Pokud
je pokles teploty příliš velký, může být
odlučovač kondenzátu uzavřen, takže
neodlučuje ohřátý kondenzát.
Kondenzát v rozvodech parních
systémů plýtvá energií, protože snižuje efektivní energii páry. Může také
způsobit provozní problémy v procesech, kde se páry využívá, kde nežádoucí kapaliny mohou být překážkou
provozu, nebo dokonce poškodit hotový výrobek.
Vadný odlučovač kondenzátu může
stát podnik ročně 500 i více dolarů.
Každý rok přestane fungovat přibližně 10 % všech průmyslových odlučovačů kondenzátu. Takže má-li podnik 1 000 odlučovačů, infrateploměr
mu může ročně ušetřit 500 000 dolarů a více.
5. Systémy topení, ventilace a klimatizace jsou kandidáty na významné energetické úspory. Sledujte všechny uvedené složky stejně jako opláštění
budovy. Bezkontaktní infrateploměr
poskytuje data pro rychlé energetické
audity a správné nastavení teplotních
parametrů v místnostech.
Poměr optiky u infrateploměrů je
50:1 (i více), takže dosáhnou i na otevřené větrací průduchy. Mějte přehled i o provozních parametrech topení, ventilace či klimatizace. Pokud by
měl chladič ochlazovat vodu na 6,7 °C,
infrateploměr okamžitě odhalí, zda funguje dle požadovaných specifikací.
6. Monitorování procesů činí z ručního infrateploměru kvalitní a spolehlivý nástroj. Můžete ho použít
ke sledování procesů, abyste zajistili,
že parametry procesů, které s teplotami přímo souvisejí, odpovídají požadovaným specifikacím. V řadě případů,
zejména když je nutné sledovat teploty
jen občas, je infrateploměr pro taková
měření vhodným nástrojem.
Vzhledem k počtu odvětví zpracovatelského průmyslu (rafinerie, papírny, farmaceutické společnosti, pekárny,
konzervárny atd.) jsou možnosti využití
ručních infrateploměrů téměř neomezené. Stejně tak je téměř neomezená
škála zařízení, která lze jimi sledovat.
ÚDRŽBA & SPRÁVA
NAOBZORU
VB
Bohumíně
h í ě vyroste
t
moderní linka pro
výrobu kol
Novou technologii na tepelné
zpracování kol postaví ve svém
areálu bohumínská společnost
BONATRANS GROUP a. s.
Pro realizaci investice si vybrala
německou firmu Andritz Maerz,
se kterou již uzavřela smlouvu
o dodávce.
Linka, jejíž spuštění je plánováno na rok 2012, umožní
největšímu výrobci železničních
kol a dvojkolí v Evropě zvýšit
výrobní kapacitu o více než
20 %. Celková realizace
projektu, včetně rozsáhlých
stavebních úprav, si vyžádá
investici několik stovek milionů.
Důležitou předností nové linky
je její ekonomický a ekologický
přínos. Na provoz spotřebuje
o polovinu méně zemního
plynu než stávající zařízení.
BONATRANS GROUP, a. s.
www.bonatrans.cz
První trojice českých
firem se vrátila ze
Silicon Valley
První tři české firmy jsou
zpátky z tříměsíčního pobytu
v kalifornském Silicon Valley.
BoldBrick, Cognitive Security
a ImageMetry strávily čtvrt roku
v jednom z nejúspěšnějších
podnikatelských inkubátorů
světa Plug And Play Tech
Center. Příležitost jim poskytl
program CzechAccelerator
agentury CzechInvest. „Silicon
Valley je IT srdcem světa. Technologie, které tam vznikají právě
teď, budou na globálním trhu
známé třeba až za dva roky.
Tři měsíce v takovém prostředí
tak českým firmám dají náskok.
Více na www.czechinvest.org
44 • Září 2010
Pokud pracujete v procesním prostředí, zvažte, zda jsou v tomto prostředí místa, kde by se bezkontaktní infrateploměry mohly stát účinným a kvalitním měřidlem.
Nástroj s poměrem 50:1 může měřit stejný
bod o průměru 2,5 cm ze vzdálenosti přibližně 125 cm. Ze vzdálenosti 125 cm by původní nástroj měřil bod o průměru 20 cm a více.
Ve snaze získat správné hodnoty musí být
cíl větší než zmíněná kruhová plocha, v ideálním případě by měl být cíl měření dvakrát tak velký. Tak například z podlahy byste
pravděpodobně nemohli zaznamenat teplotu
motoru dopravníku nad hlavou s použitím
nástroje s optickým poměrem 8:1. Svou práci
byste ale mohli provést s nástrojem s optickým poměrem 30:1 nebo 50:1. Vysoké rozlišení je důležité i při práci z bližší vzdálenosti,
protože to umožňuje přesné měření menších
cílů z bezpečné vzdálenosti.
Nastavitelná emisivita
Infrateploměry počítají s emisivitou povrchu 0,95 a řada infrateploměrů využívá tohoto faktoru při všech teplotních měřeních.
Některé materiály, jako je beton a lesklé kovy,
jsou ale slabší zářiče. Emisivita je vydatnost,
s jakou povrch sledovaného objektu vyzařuje
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Vzhledem k počtu odvětví
zpracovatelského průmyslu
(rafinerie, papírny, farmaceutické společnosti, pekárny, konzervárny atd.) jsou možnosti využití
ručních infrateploměrů téměř
neomezené.
při dané teplotě energii. Vzhledem k tomu,
že pro emisivitu většiny organických materiálů, natřených nebo zoxidovaných, nemůže
nastavení emisivity na úroveň 0,95 přinést
při měření povrchových teplot vždy přesný
výsledek, budete-li chtít používat infrateploměr v nejširší škále aplikací, zvolte přístroj
s nastavitelnou emisivitou.
Brian Stowell je marketingový ředitel společnosti Fluke pro infračervená a elektrická
testovací zařízení.
Starší jeřáby nemusí
do sběru
J
eřáby a zdvihací zařízení musí
během své provozní doby čelit
náročným provozním úkolům.
Velmi často se v zastaralých
provozech setkáváme s jeřáby, které
pamatují výrobní procesy i před 30 či
40 lety, změny výrobních programů
či generace pracovníků. Jeřáby, které
z ptačí perspektivy dohlížejí na dění
v dílnách a jednotlivých provozech, také
mají svoji omezenou životnost a provozuschopnost. Bohužel jsme naučeni
vnímat stroje a zařízení v úrovni očí
a ocelové tvory nad hlavou zaregistrujeme pouze při jejich práci. Ale v případě výpadku jeřábové techniky nastává problém, který může ovlivnit chod
celého provozu. Důležitá je i stále podceňovaná bezpečnost práce.
Nesmíme zapomínat na to, že nad
našimi hlavami jsou zavěšeny často
několikatunové jeřáby, skládající se
z mnoha komponentů, které se díky
pohybujícímu se háku mohou dostat
po celé hale a způsobit i rozsáhlé
materiální škody či úrazy. Zároveň
je nutno zmínit, že některé jeřáby se
na své místo dostaly v době, kdy byla
ještě hala ve výstavbě. Svoji roli hraje
i ekonomická stránka; pořízení nových
jeřábů patří mezi investiční záležitosti
většího charakteru.
A tak se ptáme, co se staršími jeřáby? Musí do sběru? Ne, existuje řešení! Starší jeřáby pomůže opět vrátit
do plného života rekonstrukce nebo
modernizace.
Modernizace
Během provozní doby jeřábů a komponentů se mohou změnit požadavky
na využití, zejména u starších zařízení
často vznikají výrazně vyšší provozní náklady. Modernizace pomáhá rozšířit využití, snížit náklady a odhalit
nevyužitý potenciál. Například komponenty značky Demag využívají nejnovějších poznatků ve vývoji pohonů,
elektrotechniky a techniky materiálu. Cílenou modernizací lze aktivovat
mnoho rezerv, kterými starší zařízení
disponují.
Položili jsme pár otázek panu Jiřímu
Skorkovskému, který v této oblasti pracuje 20 let a působí na pozici servisního manažera pobočky německé firmy
Demag Cranes & Components v České
republice.
Firma Demag Cranes & Components
sídlí ve Slaném, na českém trhu působí
od roku 1990 a zaměřuje se na prodej
jeřábové techniky, kladkostrojů, pohonů a dalších komponent.
Jakou roli ve vaší firmě hraje servis,
modernizace a rekonstrukce?
Produkty firmy Demag se používají na celém světě, a proto i naše servisní střediska najdete na všech kontinentech. Demag Service nabízí širokou
paletu služeb zaměřených na udržení
stálé provozuschopnosti a na dosažení
dlouhé doby životnosti jeřábů. Naším
cílem je, aby naši zákazníci byli s jeřáby maximálně spokojeni. Dobu nucených odstávek a neplánovaných prostojů
zařízení lze díky pravidelným kontrolám a preventivní údržbě snížit na minimum. Orientujeme se na služby šité
na míru zákazníkům.
Zaměřujete se při své práci pouze
na rekonstrukce a modernizace značky Demag?
I když se prvoplánově zabýváme
rekonstrukcemi zejména našich jeřábů, jsme schopni provádět i rekonstrukce jeřábů jiných značek. Například pro
pojezd jeřábu nebo kočky máme vyvinutý unifikovaný díl určený právě pro
rekonstrukce jiných než Demag jeřábů. S použitím tohoto dílu můžeme
modernizovat prakticky jakékoli jeřáby
z 50. až 90. let minulého století.
Pro rekonstrukce a modernizace
je velmi důležité, jestli je k dispozici
podrobná technická dokumentace.
S jakými modernizačními požadavky se ve své praxi nejčastěji setkáváte?
Naši zákazníci požadují např. změnu
způsobu řízení jeřábu instalací rádiopovelové soupravy, dodatečnou instalaci měničů pro pojezdy, výměnu zastaralých pohonů s kroužkovými motory
a odporníky za moderní motorpřevodovky s brzdovými motory, častý je též
Rekonstruovat nebo modernizovat?
Rekonstrukce představuje přizpůsobení zařízení novým podmínkám.
Změny se většinou týkají nosnosti nebo rozpětí. Hlavním důvodem
je často snížení provozních nákladů, zlepšení bezpečnosti práce atd.
V dnešní době musí firmy pružně
reagovat na situaci na trhu, a tak se
během krátké doby musí přizpůsobit
např. výrobě produktů o vyšší či naopak nižší hmotnosti, velikosti, tvaru
atd. Důraz kladený na flexibilitu provozu je stále větší.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Září 2010
•
45
požadavek na výměnu celé „kočky“.
V rámci rekonstrukcí provádíme také
přemístění zařízení včetně přizpůsobení rozpětí nové dráze a znovuuvedení
do provozu.
Co zákazníci očekávají
od modernizací?
Zákazníci požadují rychlejší a flexibilnější manipulaci s důrazem na ergonometrii a bezpečnost.
Nabízíme proto přizpůsobení – optimalizaci - rychlostí pojezdů a zdvihu
novým požadavkům provozu, čímž lze
dosáhnout vyššího objemu překládky,
a to paradoxně leckdy i při volbě nižších
rychlostí, než byly ty původní.
Jaká opatření doporučíte, aby bylo
možné prodloužit životnost jeřábů?
Důležité jsou pravidelné kontroly,
včasné seřízení a provádění údržby
dle plánu. Při našich inspekčních prohlídkách kontrolujeme kromě jiného
zejména všechny hlavní konstrukční části, bezpečnostní prvky i stav
a funkčnost elektroinstalace.
Všechny jeřáby Demag jsou vybaveny zařízením pro zjištění odpracovaných plnězátěžových hodin. Dříve
to bylo počítadlo ujeté dráhy zdvihu, dnešní elektronikou vybavené
jeřáby sledují řadu různých hodnot,
jako elektronicky vyhodnocené zatížení zdvihu, počty sepnutí jednotlivých stykačů, kilometry ujeté kočkou
a jeřábem, v paměti jsou zaznamenána
varovná a chybová hlášení a mnoho
dalšího.
S využitím těchto záznamů lze potom
snadněji plánovat četnost prohlídek
a údržby, a pokud se odpracované plnězátěžové hodiny blíží projektované hodnotě, naplánovat včas provedení generální opravy.
Naši smluvní zákazníci oceňují, že
starost s hlídáním různých termínů
inspekcí, revizí nebo kontrol jeřábových drah za ně převzala naše firma.
Zmínil jste inspekční prohlídky,
které jsou součástí aktualizované
normy. Jak často je nutné provádět
pravidelné inspekční prohlídky?
Letos v únoru aktualizovaná norma
ČSN ISO 9927-1 zavedla nové pojmy
v inspekcích:
● denní inspekce – provádí jeřábník,
● běžná inspekce – 1x za 6 měsíců
– provádějí naši servisní technici,
● periodická inspekce – 1x ročně –
provádějí naši servisní technici,
● důkladná inspekce – 1x za dva,
popř. více let – provádějí servisní
pracovníci s kvalifikací odborného
technika.
Uvedená norma stanovuje ještě
další druhy inspekcí až po zvláštní
posouzení.
Jaký vliv má obsluha jeřábu na jeho
provozuschopnost?
Podle našich zkušeností má způsob řízení jeřábu opravdu velký vliv
na jeho provozuschopnost a životnost.
Statisticky nejméně poruch se vyskytuje
na jeřábech řízených bez vlivu lidského
činitele, automaticky podle programu.
Zručnost jeřábníka má na životnost
jeřábu skutečně značný vliv. Často se
v praxi setkáváme s „jeřábníkem“, který
ačkoli je jeřáb vybaven tzv. mikrorychlostmi, používá i pro krátké popojetí
nebo usazení břemene stále jen velkou rychlost, kterou krátkodobě, rychle
za sebou spíná. Říkáme tomu tipování.
Na jeřábu se tím pádem spínají a rozpínají v rychlém sledu všechny možné
stykače, motory odebírají rozběhový
proud, který je několikanásobně vyšší
než jmenovitý, dynamické vlivy zbytečně zatěžují náhony kol nebo pohon
zdvihu. Takový „jeřábník“ si asi neuvědomuje, že jeho počínání je stejné,
ne-li horší, jako když se adept autoškoly snaží rozjet na trojku prošlapáváním
spojky a plynu.
Co dále ovlivňuje stav jeřábu?
Jsou to jeřábové dráhy a geometrie
jeřábu. Dokonalá jeřábová dráha a geometrie jeřábu zajistí klidné jízdní pohyby, zabrání příliš rychlému opotřebování jeřábových kol. Zamezí se i škubání
při změně jízdní rychlosti a neočekávanému rozkmitání břemene. Musíme
mít na mysli, že některé jeřáby přepravují břemena i o hmotnosti vyšší než
100 tun.
Firma Demag vyměřuje jeřábovou
dráhu patentovaným systémem laserového měření LMS. Měření systémem
LMS je přitom rychlé a bezproblémové, takže provoz není nutné přerušovat na delší dobu. Systém LMS je
propojen s počítačem. Po dokončení
měření se zobrazí naměřené hodnoty včetně vyhodnocení a grafického
znázornění.
Jak f inančně nákladné jsou
modernizace?
Do modernizací patří, jak jsem se již
zmínil, i instalace dálkového ovládání
místo závěsného ovladače na kabelu.
Zde se ceny pohybují řádově v desítkách tisíc korun.
Nákladnější jsou pak rekonstrukce,
kdy dochází k výměně celé jeřábové
kočky nebo pojezdových kol včetně
pohonů, zde se podle nosnosti, provedení a vybavenosti pohybujeme řádově
ve statisících korun.
Nejnákladnější jsou celkové rekonstrukce, kdy z původního jeřábu zůstane
46 • Září 2010
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
jen holá ocelová konstrukce, veškeré
komponenty jsou nahrazeny novými,
modernějšími s nižší spotřebou elektrické energie. Tyto rekonstrukce se
svojí cenou mohou blížit ceně nového jeřábu. Jsou prováděny tam, kde
z dispozičních důvodů nelze starý
jeřáb demontovat a nahradit jej jeřábem novým. Jedná se zejména o haly,
do nichž nelze zajet autojeřábem, jako
např. kotelny a strojovny elektráren
nebo papírny, kde je podlaha haly výše
než příjezdová komunikace.
Obecně lze říci, že celkové rekonstrukce jsou cenově výhodnější u jeřábů velkých nosností nebo s velkým rozpětím, popř. u jeřábů se dvěma a více
zdvihy (kočkami). Naopak malé jednonosníkové jeřáby do 10 t nosnosti se
většinou nevyplatí rekonstruovat.
Vybavujete při rekonstrukcích jeřáby i nějakými novými bezpečnostními prvky?
Ano, jeřáby můžeme vybavit elektronickou pojistkou proti přetížení, která
zároveň slouží k načítání jednotlivých
dílčích břemen a tím i vyhodnocení celkové doby bezpečného používání (SWP
– save working period).
Dále to jsou různé typy zabezpečení
proti srážce buď jeřábů navzájem, nebo
s nějakou překážkou. Například u kolejových vozů – přesuven – se používají
ultrazvuková čidla pro zastavení před
překážkou nebo dotykové lišty.
Zajímavým prvkem je také zařízení
zabraňující rozhoupání břemene způsobené rozjezdem a brzděním jeřábu
a kočky.
Samozřejmostí je doplnění chybějících mechanických koncových spínačů
pojezdů nebo výměna starých nepřesných koncových spínačů zdvihu za naše
DGS spínače, které zastavují zdvih
s přesností několika málo milimetrů.
Modernizujete i jiná než jeřábová
zařízení?
Zejména naše mateřská firma
v Německu se soustřeďuje i na modernizaci dalších zařízení. Zajímavým projektem byla úprava a modernizace šesti
servisních můstků na mostě Ponte 25 de
Abril v Lisabonu. Byla zde vyměněna
kompletní plošinová technika a upraveno zavěšení pojezdu.
Jak náročná je příprava většího
modernizačního projektu?
Příprava větší rekonstrukce nebo
modernizace je jistě náročnější než
projekt nového jeřábu. Je nutné zjistit aktuální stav jeřábu, který leckdy neodpovídá původní dokumentaci, chybějící dokumentaci nahradit
měřením na místě a fotodokumentací. Vlastní projekt se často nemůže
držet zaběhlých standardů, ale musí
respektovat stav jeřábu a požadavky
zákazníka.
Naštěstí vyvinula firma Demag pro
usnadnění práce projektantů různé
SW nástroje – tzv. konfigurátory.
V oblasti rekonstrukcí a modernizací lze dobře využít zejména konfigurátor pohonů, tzv. drivedesigner, a konfigurátor kladkostrojů,
tzv. hoistdesigner.
tak k situaci známé u jiných firem, že
jeřáb po rekonstrukci je slepencem
mnoha různých značek, byť světových výrobců.
Společnost Demag Cranes &
Components pracuje neustále na vývoji nových komponentů.
Již v době uvádění určitého výrobku
na trh je zahájen vývoj dalšího pokračovatele v řadě.
Například v roce 2004 byla na trh
uvedena nová řada lanových kladkostrojů typu DR, která postupně od menších k větším nosnostem
nahradila dřívější velmi oblíbenou
a úspěšnou řadu kladkostrojů typu
DH. Nové DR kladkostroje jsou řízeny
SW elektronikou, která zároveň obsahuje i komplexní monitoring.
Jiří Skorkovský / 56 let
www.demag-drivedesigner.de
konfigurátor pohonů
www.demag-hoistdesigner.de
konfigurátor kladkostrojů
Jsme i v kontaktu s naší centrálou
ve Wetteru /Německo/, kde sídlí experti s letitými zkušenostmi.
Proč zvolit modernizaci právě u vaší
firmy?
Firma Demag má v oblasti jeřábů
a zdvihadel více jak stoletou tradici
a zkušenosti. V České republice působí firma Demag od roku 1990.
Prakticky všechny komponenty
potřebné pro jeřáb a jeho rekonstrukci má naše firma z vlastního vývoje, říkáme „z jedné ruky“. Nedochází
Nastoupil do firmy Agrostav Slaný v roce 1979
na pozici projektanta elektro, později referent
technického rozvoje.
Od roku 1990 se datuje spolupráce tehdejší
firmy Eltran, později Transtechnik Slaný
(nástupce Agrostavu) s firmou Mannesmann
Demag Fördertechnik,
kde Jiří Skorkovský.
od počátku vedl
středisko servisu.
V současné době
pracuje jako vedoucí
servisu a montáží
a jako obchodnětechnický konzultant
pro rekonstrukce
a modernizace.
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Září 2010
•
47
ÚDRŽBA & SPRÁVA
Měřitelné a prokazatelné snižování
nákladů = maziva INTERFLON
pro společnost INTERFLON vypracována podrobná studie o úsporách energie při přechodu na prezentovaná maziva v různých průmyslových odvětvích.
Výsledky uváděné v této studii společnost INTERFLON ráda poskytne všem
svým klientům a navíc nabízí i vypracování profilu energetických úspor
přímo v podmínkách zákazníka!
Sortiment
(výběr nejžádanějších produktů)
N
echte ve svůj prospěch pracovat jedinečnou technologii nizozemské společnosti
INTERFLON, která je specialistou na mazání Teflonem®. Díky
mazání tak ušetříte náklady na energie, zvýšíte efektivitu práce, prodloužíte životnost strojů a pomůžete i životnímu prostředí.
Využití jedinečné technologie při
výrobě maziv – INTERFLON využívá při výrobě svých maziv skutečnosti,
že teflon má nejmenší koeficient tření
ze všech pevných látek. INTERFLON
používá výhradně patentovaný Teflon®
Du Pont, který je považován za nejkvalitnější na světě. Jedinečnost maziv však
spočívá v tom, že Teflon® je před použitím v mazivech mikronizován a polarizován. Teprve díky těmto úpravám
použitého Teflonu® získávají maziva
INTERFLON vlastnosti, kterými se
liší od všech ostatních maziv, včetně
těch s teflonem.
Vlastnosti maziv INTERFLON –
Zmíněná technologie umožňuje mazivům vytvořit stabilní mazací film silně
repelentní vůči vodě, páře, kyselinám,
zásadám, barvám atp. Maziva vodu
48 • Září 2010
vypuzují a chrání mazanou plochu proti
korozi. Neabsorbují, ale ani nepřitahují nečistoty, a proto netvoří brusnou
pastu. U tuků zůstává prach na povrchu, není vtahován dovnitř a vytváří
ochranný krunýř proti dalšímu znečištění. Oleje a tuky slouží pouze jako
dopravce Teflonu® na mazané místo.
Mazání zabezpečuje skutečně Teflon®.
Dokladem toho jsou oleje, které se
po stabilizaci teflonového filmu odpaří.
Prokazatelné úspory při použití
inteligentních maziv – Díky svým
vlastnostem maziva INTERFLON
výrazně snižují tření, teplotu a opotřebení. Prodlužují mazací interval
až na 10násobek. Mají lepší startovací schopnosti a eliminují tzv. „stick-slip! “. Po sečtení všech jmenovaných předností lze přechodem na tato
maziva ušetřit v průměru 50 % nákladů
i více a zabezpečit vyšší produkci.
Investice jsou v podstatě minimální a vrátit se mohou už do 2 měsíců.
Snižují se náklady na energie (až 20
%), náklady na práci při údržbě, ztráty ve výrobě z důvodu zastavení stroje
a snižuje se i ušlý zisk, naopak zvyšuje
se životnost dílů i celých zařízení atp.
Na základě dlouhodobých testů byla
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
1. Oleje
Fin Super – výborně penetrující olej,
repelentní vůči vodě, vhodný pro servisy, dílny, běžnou údržbu
Fin Lube TF – univerzální mazací
olej s vyšším obsahem Teflonu®, dlouhodobá účinnost, rozpouští rez, vhodný
pro průmyslové využití (řetězy, lana,
lineární vedení aj.)
Fin Lube EP – silně penetrující olej
pro extrémně vysoká zatížení (silně
namáhané řetězy, lana jeřábů, výhybky, kladkostroje, ventily), ČOV
FIN Lube PN 32/46/68 – oleje pro
centrální a pneumatické systémy, velmi
nízká spotřeba (snížení až o 90 %)
2. Tuky
Fin Grease – penetrující tuk ve spreji, repelentní vůči vodě, certifikace H1
(pro ložiska, řetězy, převodovky)
Fin Grease LS1/2,LS2 – tuky pro
vysoká zatížení, nízké rychlosti, rázová zatížení, odolné proti vodě (ložiska,
ozubená soukolí, lineární vedení jeřábů, specialista na čepy)
Fin Grease MP00 – řídký tuk pro
centrální mazání
Fin Grease OG – silně přilnavý tuk
pro pomalé pohyby a vhodný pro velmi
vysoká zatížení, odolný vůči vodě, páře
a alkáliím (silně namáhané převodovky,
lineární vedení, čepy, rázová zatížení)
3. Oleje pro potravinářský průmysl
s certifikací H1
Fin Food Lube – univerzální, pomalu
schnoucí olej s vynikajícími penetračními vlastnostmi (řetězy, lineární vedení, kluzné plochy, dopravníky, závitová vřetena)
Fin Food Lube AL – olej stejných
vlastností jako Fin Food Lube, ale určený pro automatické mazání
Fin Food Lube G100/150/220/320 –
oleje s patentovanými antiabrazivními,
antioxidačními, antikorozivními a EP
přísadami
Fin Food Lube H32/46/68 – hydraulický olej eliminující trhavé pohyby,
usnadňuje start, snižuje opotřebení
(ventily, písty, válce, centrální mazání)
4. Tuky pro potravinářský průmysl
s certifikací H1
Fin Food Grease 1,2 – bílý tuk, nemá
bod skápnutí, je odolný proti žíravinám, ovocným, mléčným a vinným
kyselinám
Fin Food Grease EP – excelentní protikorozní ochrana, odolný vůči vodě
a páře do 170 °C, neodkapává
Fin Food Grease 000 – tuk pro automatické mazací systémy, ložiska, převodovky, lineární vedení atp.
5. Produkty pro vysoké teploty
s certifikací H2
Fin Grease HTG – tuk určený pro
teploty až do 250 °C, neodkapává, prodlužuje životnost ložisek (pece, ventilátory, cihelny)
Fin Lube HT4 – olej pro vysoká zatížení, určený pro teploty až do 250 °C
při aplikaci na studený povrch nebo
až do teploty 70 °C, odpuzuje vodu,
chrání proti korozi (řetězy, lana, závěsy, ložiska)
Fin Lube HT/SF4 – aplikace v celém
rozsahu až do 250 °C, dále jako u HT4
6. Aditiva
Finnoly NT500, Fin25 – aditivum pro
motorové oleje (4taktní motory), snižuje spotřebu oleje, hlučnost, opotřebení a spotřebu energie, zlepšuje studené starty
Finnoly T251, Fin Gear – aditivum
pro převodovky, snižuje tření, teplotu,
hluk a spotřebu oleje a energie, prodlužuje životnost převodů
Finnoly N251-H – aditivum pro hydraulické systémy, snižuje teplotu a spotřebu oleje, odpuzuje vlhkost, prodlužuje životnost hydraulických olejů
a hydraulických komponentů
7. Speciality, odmašťovače a čisticí prostředky
V sortimentu jsou také různé druhy
montážních past (HT1200) a voskových či kluzných emulzí (Fin Film WB,
Interflon WAX). Dále je zde i několik
typů odmašťovačů (Degreaser EM30+,
EM56+, Metal Clean) a čističů (Foam
Cleaner, Fin Clean All, Fin Clean
Special), které dokážou z rozličných
povrchů odstranit oleje, tuky, lepidla,
asfalt, graffiti,vodní kámen, rez, cementový zákal atp.
8. Nově vyvinutá řada Eco-Bio
produktů
Produkty mají kromě vynikajících
mazacích schopností minimální negativní vliv na životní prostředí.
Interflon Bio Lube Rail – dlouhodobě účinný, biologicky odbouratelný,
silně penetrující olej na mazání výhybek, lineárních vedení, řetězů aj.
Interflon Eco Lube H46 – biologicky odbouratelný hydraulický olej s eko
značkou ISO 15380 HESS
Interflon Bio Grease MP2 – biologicky odbouratelný tuk pro venkovní
použití na ložiska, ozubené tyče, lineární vedení, ozubená soukolí, čepy aj.
Interflon Eco Solve EM 100+ – biologicky odbouratelný čisticí a odmašťovací prostředek, bez emisí VOC, odstraňuje barvy, asfalt, polymery, lepidla,
vosky, živice, oleje a tuky
Interflon Bio Weld 15+ – biologicky rychle odbouratelný produkt pro
svařování kovů, brání prskání a přilepení rozstříknutého kovu na povrchu
Věříme, že vás krátké seznámení
s technologií INTERFLON zaujalo.
Jsme připraveni představit technologii
osobně přímo ve vašem provozu a doporučit výběr produktů včetně způsobu
aplikace tak, aby jejich využití bylo pro
vás co nejefektivnější. Máte-li zájem
o návštěvu technického poradce nebo
vzorek, napište nám:
INTERFLON Czech, s. r. o.
Jeremiášova 947
155 00 Praha 5
e-mail: [email protected]
tel./fax: + 420 257 214 169
mobil +420 604 215 944
www.interflon.cz
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Září 2010
•
49
ÚDRŽBA & SPRÁVA
Systém pro řízení údržby v podniku
COMES Maintenance
S
ystém pro řízení údržby podniku COMES Maintenance
je vytvořen pro řízení údržby
podniku a obsahuje podporu pro zajištění plánování a realizaci
údržby, poskytuje přehled o činnostech údržby v organizaci včetně přehledu klíčových ukazatelů nezbytných
pro řízení údržby.
Mezi hlav n í systémové část i
COMES Maintenance patří vlastní
konfigurace, plánování údržby, sklad
náhradních dílů a protokolace.
COMES Maintenance vy užívá
modul COMES Modeller výrobního informačního systému COMES.
I proto je jednoduše doplnitelná o speciální uživatelské funkce.
C OM E S M a i nt e n a n c e m ů ž e
být provázán s externími systémy
(docházkové pro synchronizaci pracovníků, celopodnikové IT/ERP pro
synchronizaci náhradních dílů a jejich
objednávání).
Vazbu zajišťuje konfigurovatelné
rozhraní modulu COMES Modeller,
které umožňuje výměnu dat s externími systémy pomocí přímé vazby
mezi SQL databázemi, pomocí textových nebo XML souborů nebo pomocí webových služeb.
• Správa zařízení, která podléhají
údržbě, s možností definice hierarchie zařízení (dle konkrétní struktury v daném výrobním podniku).
Zařízením je možno přiřazovat
jak předdefinované vlastnosti, tak
i externí dokumenty (obrázky, výkresová dokumentace, SOP pro údržbu
atd.).
• Správa nástrojů a náhradních dílů
s přímou vazbou na sklad náhradních dílů.
Plánování údržby
COMES Maintenance nabízí provedení automatického a uživatelského plánování údržby, kalibrací a kontrol (Obr. 2).
Díky úzké vazbě na ostatní moduly výrobního informačního systému
COMES podporuje možnost vytvoření automatické vazby na jednotlivá
zařízení podléhající údržbě (přenosy
dat z řídicích systémů těchto zařízení).
Příkladem může být získávání informa-
Vlastní konfigurace
COMES Maintenance umožňuje
definovat zdroje potřebné pro údržbu
(lidské, materiální) a předmět údržby
(zařízení). Navíc je také možné vytvořit
vazbu na externí systémy, což slouží pro
synchronizaci dat (pracovníci, náhradní díly).
Konfigurace je členěna do částí
(Obr.1):
• Správa lidských zdrojů (pracovníci údržby, externí firmy zajišťující
údržbu). Součástí je tvorba uživatelsky definovaných skupin (např. údržba strojní, údržba elektro) s uživatelsky definovanými vlastnostmi
jednotlivých skupin (např. kontaktní informace, kvalifikace).
50 • Září 2010
Obr. 1 – Příklady konfiguračních formulářů
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
cí o skutečně naběhaném čase (motohodin) zařízení, což je důležité pro prediktivní údržbu.
Perioda údržby je nastavitelná u každého zařízení.Uživatelské plánování
umožňuje ruční zadání požadavků
na provedení údržby.
Plán údržby využívá v konfiguraci
systému definovanou hierarchii zařízení a skupiny údržby a je zobrazován
pomocí Ganttova diagramu.
Automatické plánování probíhá
periodicky (preventivní údržba) nebo
na základě motohodin a poruchových
hlášení (alarmů) řídicího systému (prediktivní údržba).
Jednotlivé požadavky na údržbu procházejí v systému definovaným životním cyklem (Obr. 2).
Pracovníci údržby mohou být o požadavcích na provedení údržby informováni prostřednictvím e-mailu nebo
SMS.
Plánování údržby je možno provázat s funkčností operativního plánování
výroby, zákazníky často požadovanou
funkčností výrobního informačního
systému COMES.
Přehledy a protokoly
COMES Maintenance obsahuje standardní protokoly. Další uživatelské protokoly lze doplnit prostředky výrobního
informačního systému COMES.
Mezi standardní protokoly patří:
• Plán údržby zobrazený Ganttovým
diagramem nebo tabulkou s filtrováním přes časový interval od-do,
zařízení, skupin údržby.
• Protokol o provedení údržby.
Seznam všech záznamů o provedených
údržbách s možností jejich filtrování
(filtr podle data údržby, názvu udržovaného zařízení, údržbáře) a s možností zobrazení detailních informací
o provedení údržby.
• Statistika zařízení podléhajících
údržbě s možností výběru zařízení
a období. Obsahem protokolu je:
• četnost údržeb zařízení
• průměrná doba trvání údržby
• datum posledního provedení
údržby
• průměrné náklady na údržbu
zařízení
• celkové náklady všech údržeb
daného zařízení
• Statistika vytíženosti pracovníků
údržby s možností výběru pracovníka a období. Obsahem protokolu
je:
• počet vyřešených úkolů
• počet nevyřešených úkolů
• celková doba strávená údržbou
• vytíženost pracovníka za zvolené
období
Sklad náhradních dílů
COMES Maintenance umožňuje vést
sklad náhradních dílů.
Pomáhá definovat fyzické a logické
sklady, v rámci skladu vymezovat skladové pozice. Počet definovaných skladů
není systémem omezen.
Skladové položky jsou zobrazovány
souhrnně v přehledové tabulce s možností filtrování dle skladu a vybraného řetězce, nebo detailně pomocí karty
položky s podrobnými informacemi
o položce (Obr. 3).
Na skladové položky lze vystavovat objednávky, ve skladu je možné
Obr. 2 – Příklady oken pro plánování údržby
provádět skladové operace (příjmy,
výdeje, převody) a skladové uzávěrky
či inventury.
Součástí skladu jsou protokoly skladových pohybů a inventurní protokoly.
Sklad podporuje identifikaci pomocí
čárových kódů i jiných systémů značení (2D, RFID).
•
•
•
•
•
údržby s možností hierarchického
členění
vizuální plánování údržby v různých
režimech
evidenci provedených úkonů
možnost prediktivní údržby
vedení skladu náhradních dílů
komunikaci s externími systémy,
a to jak s řídicími systémy technologií, tak i s podnikovým IT systémem (ERP)
přehledy, statistiky a protokoly
Souhrnně o COMES Maintenance
Systém nabízí uživatelům efektivní a uživatelsky přátelské řešení řízení •
údržby. Je vyvinut na základě moderCOMPAS automatizace, spol. s r. o.
ní IT technologie, uživatelským klienwww.compas.cz
tem je Internet Explorer, což uživatelům
umožňuje transparentní
přístup k informacím
jak uvnitř podniku, tak
ze vzdáleného přístupu. Velkou předností
je možnost návaznosti
na technologii výrobního informačního systému COMES s jeho
komplex n í m i M ES
funkčnostmi (např. sběr
a vyhodnocování výrobních dat).
COMES Maintenance
poskytuje uživateli:
• jednoduchou definici zdrojů a předmětu Obr. 3 – Příklad specifikace skladové položky
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Září 2010
•
51
NÁŘADÍ
Využití nářadí
Bohdan Szafrański
Utrzymanie Ruchu
52 • Září 2010
D
ovednost vytvářet a obsluhovat
nářadí je výjimečná vlastnost, která
náleží pouze člověku.
Proto když hovoříme o nářadí používaném při výrobě, je třeba se na ně dívat
nejen z perspektivy jeho použití, ale rovněž
z pohledu jeho uživatele. Jedná se zde jak
o ergonomický aspekt, tak o bezpečnost.
Při obsluze a opravách nářadí nelze brát
tyto aspekty na lehkou váhu.
Produktivní údržba nářadí různého typu,
od ručního nářadí až po nářadí s pneumatickým a elektrickým pohonem, závisí jak
na kvalitě jeho provedení, tak na způsobu
jeho využití. Podle názoru velkého množ-
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
ství uživatelů hraje v mnoha případech
klíčovou roli kvalita používaného zařízení. Například používání otupených vrtáků
nezpůsobuje jenom hůře provedenou práci,
s čímž lze občas souhlasit, ale také značné
zatížení samotné vrtačky.
Dnes jsou vyhledávány – nejednou
i za každou cenu – způsoby, jak omezit náklady, a často se volí ty, které bezprostředně přinášejí nižší výdaje, přičemž se nebere na zřetel vliv takových
činností na ekonomický výsledek v delší
perspektivě.
Pro správné a úsporné využívání nářadí v podniku má velký význam nejenom samotné vybavení a jeho kvalita, ale
také všeobecná atmosféra, jaká převládá
na pracovišti. Tentýž produkt využívaný
pro stejné práce se může chovat odlišně
v závislosti na tom, kdo a v jakých podmínkách ho používá. Na první pohled se
s tím nedá nic udělat a zdá se, že uživatelé
jsou „nereformovatelní”.
Rudolph Giuliani, starosta New Yorku,
se v letech 1994–2001 proslavil vítěznou
kampaní na boj proti kriminalitě. Byl
to právě on, kdo prosadil zásadu „nulté
tolerance”, v jejímž souladu bylo vymáháno respektování práva i v případě, že
šlo o menší přestupky. Méně se už hovoří
o tom, že ve stejné době byly dobře opraveny zničené pouliční lampy, byly vyměněny
vytlučené okenní tabule, začal se brát ohled
na pořádek. Proč uvádíme tento příklad,
když zde hovoříme o nářadí používaném
v průmyslových podnicích? Ukazuje se,
že zavedení pořádku na vlastním pracovišti má veliký vliv na dosažené výsledky.
V mnoha organizacích se používá systém
5S, který má svůj původ v Japonsku.
Je to soustava pěti pravidel, jejichž název
začíná v českém jazyce na písmeno „s”
(stejně jako v japonštině). V japonštině to
zní: seiri, seiton, seiso, seiketsu a shitsuke neboli: selekce, systematika, spořádání,
standardizace, sebekázeň. Pokud přejdeme
do praxe, tak selekce znamená odstranění
veškerého nepotřebného nářadí a materiálů z pracoviště. V případě nářadí se tím
navíc zamezí používání nářadí nevhodného
pro příslušnou práci, po němž sáhneme jen
proto, že je „po ruce”. Následuje systemati-
ka neboli seřazená a vhodně označená místa, kde se uchovává například
nářadí. Zde se skvěle uplatňují vozíky se zásuvkami a třmeny, jež slouží pro přechovávání nářadí a kde má
každý předmět své vyznačené místo
– je okamžitě vidět, co chybí. Pokud
bude použito barevné označení, pak
nářadí nebude „cestovat” mezi odděleními a svým umístěním.
Spořádání, které představuje udržování pracoviště v pořádku, má také
vliv na péči zaměstnanců o nářadí.
Pokud je nářadí uvedeno do pořádku a je čisté, pak „vyžaduje”, aby se
s ním zacházelo rovněž odpovídajícím
způsobem. Také standardizace usnadňuje zachování pořádku. Důležité
je, aby tentýž typ nebo druh nářadí
pocházel od stejného výrobce. To také
pomáhá při využívání servisu v případě nutnosti oprav. Samozřejmě se
nedá nic dělat, pokud nebude respektována sebekázeň při dodržování výše
uvedených každodenních zásad tak,
aby se to stalo denní rutinou.
Pneumatické nářadí
Pneumatické nářadí je ve výrobním
prostředí velmi intenzivně využíváno. Jeho specifickou vlastností je hnací
médium. Kvalita média má důležitý
význam pro životnost a výkon nářadí. Vliv na životnost pneumatického
nářadí má podle Macieje Jaworského
z firmy Despol Techniki Montażowe
kvalita dodávaného vzduchu, volba
odpovídajícího nářadí pro příslušný
proces (rychlost otáček při broušení,
nominální moment u montážních zařízení), pravidelná regenerace založená na výměně použitých částí, ověření odchýlení od osy otáčených prvků
a přesnost práce servisu. Také Marek
Wojtyczka, poradce pro technické
záležitosti ve společnosti Pneumat
System, považuje v případě pneumatického nářadí za klíčové použití
takzvaných souprav přípravy stlačeného vzduchu. Tyto jednotky se skládají z filtru, reduktoru a maznice,
následně jsou smontovány na pracovišti a v obrovské míře omezují poruchovost zařízení způsobenou nesprávnou kvalitou dodávaného média, jímž
je stlačený vzduch. Samozřejmě důležité jsou i vnitřní požadavky čili projekt a provedení samotné instalace stlačeného vzduchu. Bezpochyby je třeba
souhlasit s názorem Marka Wojtyczky,
že důležitým problémem je zajištění
vhodných podmínek využívání nářadí s pneumatickým pohonem, což
ve spojení s optimální volbou samotného zařízení pro konkrétní aplikaci
zajišťuje jeho bezpečnou, trvanlivou
a bezporuchovou práci.
Z d z i s ł aw Cz y s z e k z f i r my
Hydropneumat se domnívá, že kromě
požadavků bezpečnosti a hygieny práce je důležité používat nářadí
v souladu s doporučeními uvedenými v návodu k obsluze (ze zkušenosti
víme, že uživatelé a pracovníci kontroly bohužel nečtou návody), což je
klíčem k prodloužení životnosti zařízení. Ve společnosti Hydropneumat
vznikla dokonce monografie s názvem
„Pneumatická nářadí – Příručka”, jež
obsahuje nezbytné informace vhodné pro přímé uživatele a pracovníky
kontroly.
Všichni se také shodují na tom,
že specifikace pneumatického nářadí vyžaduje profesionální přístup
k opravám a kromě toho čistotu, čistotu a ještě jednou čistotu.
Elektrické nářadí
Nářadí s elektrickým pohonem
všeobecně nevyžaduje speciální konzervační zákroky. Moderní baterie
Li-Ion jsou také mnohem odolnější.
Neobjevuje se u nich takzvaný paměťový efekt, který nedovoluje plné nabití
akumulátoru následně po jeho předchozím neúplném vybití.
Pro čištění skříně elektrického nářadí
je třeba používat měkký hadřík a před
provedením očisty je nutné nářadí vypnout jak vypínačem umístěným na nářadí, tak vytažením napájecího kabelu ze
zásuvky. Výrobci nedovolují při čištění
používat chemické prostředky (benzín,
terpentýn, ředidla na barvy a laky, čisticí prostředky používané v domácnosti). Je nanejvýš důležité, aby se kapalina
nedostala dovnitř zařízení. Doporučuje
se zjistit, zda jsou ventilační štěrbiny
motoru čisté a propustné.
NÁŘADÍ
Uživatelské opotřebování je u každého nářadí normální věc. Lze prodloužit jeho životnost používáním maziv
tam, kde je možné je používat. Na trhu
jsou k dispozici prostředky pro mazání
elektrického nářadí, které jsou prodávány jak pod značkou výrobce nářadí,
tak jako bio-degradovaný olej A6102
BLACK&DECKER, stejně jako maziva povolená výrobci, což je případ
prostředku RENOLIT ST-BHF 0/00
– plně syntetického maziva s organickým zahušťovačem pro mazání
elektrického nářadí, který je povolen
pro Bosch VS 18496 Ft. Je to záruka, že mazací vlastnosti používaného
prostředku jsou dostatečně dobré a že
jsou ověřeny výrobcem.
Při používání elektrického nářadí
je třeba se zamyslet, zda se nevyplatí používat nářadí s vyšším výkonem,
než je potřebné (pokud jejich velikost
a odběr proudu nebudou hrát větší roli).
Tyto nástroje mají obvykle masivnější (trvalejší) konstrukci. Všeobecnou
chybou, ke které při používání dochází, je přepínání zařízení.
Výkony uváděné na elektrickém
nářadí jsou nominální výkony. Jak
se odhaduje, efektivní výkon na pracovním prvku činí pouze
50 až 80 procent. Je třeba
zaměřit pozornost na způsob regulování rychlosti
otáček elektrického nářadí.
Pokud je ovládán elektronicky (stále více používáno), dosahuje se maximálního výkonu při maximálních
otáčkách. Při malé rychlosti otáček je výkon zařízení
značně nižší.
Když provádíte práce při
malé rychlosti, je chlazení
zařízení také méně účinné.
V této situaci může snadno
dojít k přetížení nářadí. To
je třeba mít na paměti během
dlouhodobé práce při nízkých obrátkách. Neplatí tu
všeobecné přesvědčení, že
menší otáčky znamenají
menší nebezpečí „spálení”.
V případě nářadí s regulátorem otáček pomocí převodu
je chlazení stejně účinné při
každém druhu práce.
54 • Září 2010
V případě elektrického nářadí je
třeba dbát na závazné předpisy a odpovědně s ním zacházet v souladu s jeho
zařazením do uživatelské kategorie
(I, II, III). V závislosti na kategorii je
třeba provádět pravidelné periodické kontroly, přičemž v případě práce
ve vlhkém a silně zaprášeném prostředí je nutno požadované periody zkrátit
na polovinu. Uplatňuje se zde nařízení
ministra hospodářství ze dne 30. října
2002 ve věci minimálních požadavků týkajících se bezpečnosti a hygieny
práce v oblasti použití strojů zaměstnanci v průběhu práce.
Vibrace
Při práci s nářadím s pohonem se
setkáváme se vznikem vibrací, které
jsou pro člověka škodlivé a které působí hlavně na horní končetiny. Výrobci
elektrického a pneumatického nářadí
používají různá obložení a systémy,
jež omezují vznik a přenos nebezpečného množství kmitů na zaměstnance. Závazná je též unijní směrnice
č. 2002/44 ze dne 25. června 2002 týkající se minimálních požadavků v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti, pokud
jde o vystavení zaměstnance rizikům
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
způsobeným fyzickými faktory (vibracemi). Pro vibrace přenášené na horní
končetiny byla stanovena denní přípustná hodnota vystavení vibracím, která
byla sjednocena pro osmihodinový pracovní úsek na 5 m/s², a denní hodnota
činnosti vystavení vibracím, která byla
sjednocena pro osmihodinový pracovní
úsek na 2,5 m/s² . Za neškodlivé je považováno nářadí, u něhož hodnota kmitů
nepřekračuje hranici 2,5 m/s². Také skutečný čas práce s nářadím je často nižší
než uváděných osm hodin denně, jako
v případě některých elektrických zařízení, kterými jsou úhlové brusky, příklepová otočná kladiva, u nichž hodnota
kmitů často překračuje hranici 5 m/s².
Avšak tento aspekt je třeba mít
neustále na paměti. Směrnice také popisuje způsob měření vibrací nářadí. Jak
uvádí Evropská agentura pro bezpečnost a zdraví na pracovišti, vystavení
zaměstnanců škodlivým vibracím je
stále vysoké a situace - např. v Polsku
- není v tomto směru dobrá. Například
podíl zaměstnanců vystavených vibracím po celou pracovní dobu činí
v Polsku 10,1 % na rozdíl třeba od 3,5 %
ve Finsku, kde je situace v tomto ohledu nejlepší. V Německu tato hodnota
činí 4,5 % a průměr pro 27
zemí Evropské unie je 5,5 %.
Zaměstnavatelé, kteří nedodržují doporučení směrnice
2002/44, budou muset nést
následky.
Maciej Jaworski z firmy
Despol Techniki Montażowe,
která se již mnoho let zabývá zlepšováním pneumatického nářadí, upozorňuje na nutnost měření vibrací po každé
opravě mechanického nářadí.
Taková prověřování mohou
provádět jenom náležitě připravené dílny, které se specializují na opravy profesionálního nářadí.
Výrobci uvádějí, pokud jde
o příslušné nářadí, reálnou
hodnotu zrychlení kmitání
působícího na ruce obsluhy,
a to podle normy EN 50144.
Omezení nákladů
Při rozhovorech, jež se
týkají omezování nákladů,
kých investičních nákladů, které jsou
pro tento proces bohužel typické, je
spolupráce se specializovanými dílnami zajišťujícími ostření a regeneraci nářadí, jako je třeba vzpomínaná
firma Penny-Dobroszyce zaměřená
na výrobu, regeneraci a ostření stelitovaných pil.
Vhodné a dobře naostřené nářadí zaručuje vždy, a to i tehdy, pokud
na něm není f iremní označení.
Všeobecně uvádějí výrobci na trh řadu
produktů určených pro různé skupiny
odběratelů.
Proto je třeba dávat pozor na to,
do jaké řady výrobků patří příslušné
nářadí, poněvadž i v případě podobných technických parametrů může být
výkon naprosto jiný.
Bohdan Szafrański je externí redaktor časopisu Utryzmanie Ruchu.
zdůrazňují odborníci zabývající se širokým trhem s nářadím, že je nezbytné
číst pokyny v návodech k obsluze přiložených k zařízení. Jak uvádí Marek
Wojtyczka, nejdůležitější otázkou je
dodržení doporučení výrobce souvisejících s využitím zařízení (každé pneumatické i elektrické průmyslové nářadí
obsahuje návod k obsluze) – rozhodující většina poruch vychází ze zlehčování těchto návodů; klíčem k úspěchu,
jakým je omezení nákladů, je dodržování stanovených pokynů.
Při výběru z nabídky nářadí dostupného na trhu je třeba se zabývat mj.
dostupností náhradních dílů, vybavení a servisu. Výsledkem může být, že
na počátku levnější řešení je na konci
dražší.
Omezovat náklady v souvislosti
s údržbou nářadí je třeba začít tím,
že uvedeme pracoviště do pořádku, jak jsme se již výše zmiňovali.
Organizační činnosti přinášejí překvapivé výsledky.
Shrnutí
Všechny opravy pneumatického nářadí musí bez výjimky provádět autorizované servisy, které mají
k dispozici kvalifikované pracovníky
a zařízení nezbytné pro ověření účinku samotné opravy. Právě možnost
ověření účinku opravy je velmi důle-
žitá. Pouze taková řešení, jak zdůraznili odborníci, s nimiž jsem na toto téma
hovořil, zajišťují klientovi, že zařízení
je zcela v pořádku a dosahuje stanovených parametrů.
V mnoha oborech se setkáváme
se specifickým jevem souvisejícím
s druhem využívaného nářadí a zařízení. Je těžké mluvit o každém oboru
zvlášť. Příkladem je nářadí používané na pilách. V posledních letech, jak
uvádí Adam Pilipiuk z firmy PennyDobroszyce (firma působí od roku
1991 a jako hlavní pole působnosti
si zvolila spolupráci s dřevařskými
a nábytkářskými podniky), dochází v dřevařském průmyslu k velkým
změnám v technologii řezání. Jejich
nedílnou součástí je stále lepší a produktivnější nářadí. Je to podmínka
umožňující zvýšit rychlost řezání.
Nejdůležitější novinky v tomto oboru
jsou: téměř všeobecné používání stelitovaných katrových či pásových pil,
nářadí kombinovaného s výměnnými
noži z HW a rychlořezné oceli. Také
při dalším zpracování pro získání
tenkých lamel při výrobě vrstvených
podlah nebo překližek typu sendvič se
používají pilky s velmi tenkým korpusem a šířkou ostří od 0,9–1,4 mm.
Používání a udržování takového nářadí
v pohotovosti vyžaduje speciální vybavení ostříren. Alternativou velmi vyso-
Zvyšujte produktivitu
eliminováním prostojů
kvůli špatnému stavu
vašeho nářadí
Industrial Tools Service, servisní organizace působící v regionu východní Evropy, zajišťuje kompletní servisní služby pro vzduchové
i elektrické průmyslové nářadí jak v lokalizovaných servisech, tak přímo u zákazníků.
Nabízíme široké spektrum servisních produktů, které jsme schopni vám ušít na míru
přesně dle vašich požadavků:
- servisní smlouvy dle přání zákazníků
- preventivní údržba
- kompletní servisní program
- kalibrační služby
- ToolScan + ToolScan RCM
- Toolstart
- školení a semináře
Naši vyškolení a zkušení technici jsou vždy
připraveni poskytnout technickou podporu
a pomoc.
Industrial Tools Service
V Parku 2336/22, 148 00 Praha 4 – Chodov
Obchodní manažer: David Tydlitat 724 853 538
Operační manažer: Martin Zárybnický 724 566 262
Servis: 225 434 161
e-mail: [email protected]
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Září 2010
•
55
NÁŘADÍ
Kouzlo procesu utahování
A
ť se podíváme na svět kolem
sebe jako spotřebitel či jako
zaměstnanec, při bližším
pohledu zjistíme, že prakticky neexistuje výrobek, jehož součástí
by nebyl šroubový spoj. Od mobilních
telefonů po těžké důlní stroje, od zdravotnictví po stavebnictví, v každém
odvětví a oboru lidské činnosti existuje nepřeberné množství výrobků,
které jsou sešroubovány z různých
součástek. Proč tomu tak je? Nabízí
se celá řada zajímavých odpovědí. Šrouby jako standardní materiál spoří náklady. Většinu šroubů je
možné použít ke stejné operaci znovu.
Šrouby můžeme povolit, aniž bychom
výrobek zničili, a díky tomu je možné
produkt diagnostikovat. Šroubový
spoj je možné lehce opravit. Šrouby
dokážou velmi dobře kompenzovat
tepelný stres. Šrouby můžeme libovolně dotahovat, dosahovat tak různé
svěrné síly a měřit zbytkový moment
utažení, čímž máme svěrnou sílu pod
kontrolou.
Mohli bychom nalézt celou řadu
dalších praktických důvodů, proč
je vhodné používat šroubové spoje;
zamysleme se však nyní nad otázkou,
proč jsou šroubové spoje tak důležité? Samozřejmě je nejprve nutné
podotknout, že některé typy šroubových spojů jsou důležitější než jiné.
Ty nejdůležitější šroubové spoje pak
musí splňovat následující klíčové
charakteristiky: musejí být odolné
vůči mechanické či tepelné námaze,
musejí být vzhledem ke své hmotnosti
maximálně zatížitelné, aby se naplno
využily jejich mechanické vlastnosti, musejí spojovat nové typy dosud
nepříliš hojně využívaných materiálů,
jako jsou plasty, karbon, keramika,
hořčík nebo třeba hliník, které mají
různou povrchovou úpravu. Při tom
všem nesmí povolit, aby neohrozily
zdraví, nebo dokonce život uživatelů.
Drtivá většina z nás se již setkala s pojmem utahovací moment, již
málokdo z nás však ví, že ve sku56 • Září 2010
tečnosti mnohem důležitější veličinou je svěrná síla, tedy axiální síla,
která drží spojované části pohromadě.
Svěrná síla nesmí být příliš velká, aby
nedošlo k destrukci šroubového spoje
nebo výrobku, na druhou stranu musí
být větší než střižné síly, tažné síly
a jiné vnější síly, jako např. vibrace,
aby spoj nepovolil. Maximální bezpečné svěrné síly je dosaženo tehdy,
je-li šroubový spoj utažen do bodu
takzvané meze kluzu, což je bod, kdy
deformace šroubového spoje přechází
z oblasti elastické – vratné – do oblasti plastické – nevratné.
Spoje lze libovolně dělit z různých hledisek do různých skupin
– například na tvrdé a měkké – ale
také exaktněji – například tak, jak je
rozlišuje předpis VDI/VDE 2862, tj.
na životně důležité, bezpečnostně kritické a kvalitativně kritické. Každá
kategorie má samozřejmě definován
způsob a přesnost dotažení. Podle
náročnosti požadavků na jednotlivé typy spojů se vyrábí montážní
nářadí s různou utahovací inteligencí, které dle svých schopností dokáže
předejít vzniku nekvality při montáži.
Foto poskytla společnost Atlas Copco Tools.
Filip Šmída
Industrial Tools Service
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Možných příčin nekvality je celá řada
a zahrnují chybějící šrouby, stržené
závity, špatný finální moment utažení, brzké vypnutí nářadí, špatné nebo
chybějící díly, špatnou opakovatelnost
utažení na definovaný moment, chybějící opravy nebo chybějící archivace
údajů o utažení.
Pět kroků pro bezchybný proces
utahování
Poněvadž je utahování spojů stále
složitějším postupem, stává se zajištění
ochrany proti chybám rozhodujícím
faktorem ziskovosti vaší provozní
činnosti. Čím později je zjištěna vada
vzniklá při montáži, tím vyšší náklady je nutno vynaložit na její odstranění v dalších úsecích montážní linky.
V nejhorším případě se nesprávně
smontovaný výrobek dostane až
ke koncovému zákazníkovi, což má
za následek uplatnění záruční reklamace a ztrátu dobré pověsti výrobce.
Společnost Atlas Copco, která zaujímá vedoucí postavení v oblasti řízení
postupů utahování spojů, definovala
pět kroků zaměřených na zajištění bezchybného postupu utahování.
Foto poskytla společnost Atlas Copco Tools.
Krok 1. Zajistit správný utahovací moment
Tohoto prvního kroku na cestě
k bezchybné výrobě je dosaženo
použitím montážního nářadí, které
vytváří přesný a předem stanovený
utahovací moment. V tomto prvním
kroku se však stanovuje pouze utahovací moment - k pracovníkům obsluhy
a obrobkům se ještě v procesu monitorování nepřihlíží.
Krok 2. Zajistit, aby byly utaženy
všechny šrouby
Jednou z nejčastějších příčin chybné
montáže je skutečnost, že pracovník
jednoduše zapomene dotáhnout nějaký
šroub nebo znovu utáhne již utažený
šroub. Nápravou vedoucí k eliminaci
možných chyb tohoto druhu je použití řídicí jednotky RE-controller. Tato
jednotka monitoruje utahovací cyklus
a rozpoznává řádné vypnutí nářadí.
Krok 3. Ujistit se, že je spoj
správně proveden
V krocích 1 a 2 bylo přihlédnuto k nářadí a pracovníkům. Příčinou
nesprávného utažení však může být
také samotný spoj. Může tomu tak být
z několika důvodů. Chybějící díly, jako
např. těsnění nebo podložky, změní
charakteristiky spoje. Poškozené závity nebo úlomky ve spoji rovněž vedou
k nesprávnému utažení spoje. Tyto
druhy chybných spojů lze detekovat
monitorováním úhlu utažení během
utahovacího procesu. Pracovník je
naváděn a zpětně informován prostřednictvím signálních světel na nářadí
použitím výstupních signálů atd.
Krok 4. Ujistit se, že jsou řádně
utaženy spoje, které jsou kritické
z hlediska bezpečnosti
Toto je úroveň vyžadovaná pro
spoje kritické z hlediska bezpečnosti. Veškeré údaje o utahování se dokumentují a lze je za účelem analýzy chyb
načíst. Zdokumentované údaje o utahování jsou nezbytné k tomu, aby se
odstranilo nebo omezilo stahování
z oběhu a nákladům v rámci záruky.
Krok 5. Zajistit výrobu s nulovým
výskytem závad
Po dosažení předchozího kroku (4)
s cílem dosáhnout bezchybné výroby
existuje stále prostor pro chyby procesu. Prostřednictvím kroku 5 se zavádějí další prvky zajišťující bezchybnou
výrobu. Jedním prvkem je identifikace dílů a druhým krokem je správa zmetků. Pátý krok spočívá nejen
ve vzájemném síťovém propojení řídicích jednotek nástrojů, nýbrž i v jejich
připojení k podnikové síti. Informace
o součástech jsou odesílány prostřednictvím podnikové sítě. Příslušné
informace o identifikaci součástí, které
mají být smontovány, se příslušné řídicí jednotce nástroje předávají prostřednictvím sítě. Toto opatření zabezpečuje
jednak to, že jsou montovány správné
součásti, a také to, že se zvolí příslušné utahovací parametry.
Podrobnější informace lze nalézt
ve specializované brožuře Error proofed production (v anglickém jazyce). Máte-li zájem, napište si o ni na
[email protected]
Atlas Copco Tools and Assembly Systems je součástí skupiny Atlas Copco, která
vyvíjí, vyrábí a dodává průmyslové nářadí,
montážní systémy, software a servisní služby. Provádí inovace za účelem trvale udržitelné produktivity u všech aplikací v oblasti
automobilového a leteckého průmyslu, obecné průmyslové výroby a údržby či oprav vozidel po celém světě.
Produktové portfolio zahrnuje:
• vzduchové montážní nářadí
• akumulátorové montážní nářadí
• elektrické montážní nářadí a systémy
• příslušenství k nářadí
• fixní aplikace
• systémy pro zajištění jakosti při utahování
• brusky
• nárazové nářadí
• vrtačky
• automatické vrtací a závitořezné jednotky
• příslušenství vzduchových rozvodů
• pneumatické motory
• zdvihací zařízení a nosníkové vozíky
• servisní služby
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Září 2010
•
57
TOP PRODUKTY
Nový tester vibrací
Fluke 810
V
ibrační analýza je propracovaná diagnostická metoda,
která zahrnuje jak jednoduché indikátory vibrací, tak
složité systémy pro snímání, analýzu
a vyhodnocování vibračních signálů
pro komplexní diagnostiku. Chceme-li
důkladně poznat stav stroje, musí být
vibrační analýza vztažena k definovaným počátečním podmínkám a musí
zahrnovat kvalifikované vyhodnocení.
To vyžaduje nejen nákladnou měřicí
aparaturu, ale také zkušenou obsluhu.
Přístroj Fluke 810 přináší na praktickou vibrační diagnostiku nový pohled.
Tento nový tester vibrací v sobě spojuje jednoduchost použití a komplexnost vyhodnocení stavu zkoušeného
stroje. Představuje tak unikátní diagnostické zařízení navržené pro každodenní použití v rámci běžné údržby
strojních zařízení.
Tester vibrací Fluke 810 je navržený
a naprogramovaný pro diagnostiku většiny mechanických problémů spojených
s nevyvážením, uvolněním, nesouosostí
Z Areklamy
D AVAT E L É
a vadami ložisek v celé řadě mechanických zařízení. Je vhodný pro diagnostiku motorů, ventilátorů, dmychadel,
pásových a řetězových dopravníků,
Název společnosti
strana
www stránky
telefon
Alfa Laval spol. s r.o.
43
www.alfalaval.cz
+420 234 710 700
Atlas Copco Tools Eastern Europe
53
www.atlascopco.com
+420 225 434 122
CMMS s. r. o.
21
www.cmms.cz
+420 251 812 449
Compas automatizace, spol. s r.o.
4. str. obálky
www.compas.cz
+420 567 567 232
EXPO-consult+Service, spol. s r.o
9
www.expocs.cz
+420 545 176 159
FOXON s.r.o
40, 41
www.foxon.cz
+420 484 845 555
IFMA CZ
11
www.ifma.cz
+420 602 320 047
INTERFLON Czech, s.r.o.
31
www.interflon.cz
+420 257 214 169
Minerva Česká republika, a.s.
33
www.minerva-is.eu
+420 543 251 119
Papouch s. r. o.
39
www.papouch.com
+420 267 314 267
ProSoft technology
2. str. obálky
www.prosoft-technology.com
+33 534 368 722
PROTECH
22
www.targi-protech.pl
+22 852 44 15
SEW-EURODRIVE CZ s.r.o.
5
www.sew-eurodrive.cz
+420 255 709 619
Schwarz & Partner spol. s r. o.
10, 11
www.sp.cz
+420 558 711 741
SPIRAX SARCO spol. s r. o.
3. str. obálky
www.spiraxsarco.com
+420 274 001 551
Testo, s. r. o.
5
www.testo.cz
+420 257 290 601
TSI System s. r. o.
25, 58, 59
www.tsisystem.cz
+420 545 129 462
Veletrhy Brno, a.s.
12
www.bvv.cz/msv
+420 541 152 926
58 • Září 2010
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
převodovek, spojek, čerpadel, kompresorů, soustrojí a hřídelí. Fluke 810
není pouhý detektor vibrací, ale nástroj
pro celkové posouzení stavu diagnostikovaného zařízení. Přístroj pracuje na základě nově vyvinutých algoritmů, které vycházejí z mnoholetých
zkušeností a rozsáhlých databází vibrodiagnostických dat. Vyhodnocuje typ
a závažnost zjištěné poruchy jedinečnou technologií simulace bezchybného stavu a stanovením výchozí úrovně
k aktuálně sejmutým datům.
Přístroj Fluke 810 pracuje s tříosým snímačem zrychlení. Ten poskytuje vibrační data ve vertikálním, horizontálním a axiálním směru. Snímač
zrychlení se připevňuje na kontrolované zařízení pomocí nalepené podložky
nebo magnetickým držákem a s vlastním přístrojem je propojen kabelem.
Vlastní zkouška probíhá ve třech
krocích: nastavení, měření a diagnóza. V prvním kroku – nastavení – se
do přístroje zadají potřebné počáteční informace o zkoušeném zařízení,
jako jsou druh zařízení, jeho otáčky
a příkon, umístění a poloha snímače. Neznámé otáčky je možné přímo
změřit připojeným snímačem otáček.
Ve druhém kroku – měření – probíhá automatický sběr vibračních dat
po dobu několika desítek sekund.
V posledním, třetím kroku – diagnóza – se na displeji přístroje zobrazí soupis zjištěných vad a stanovení jejich
závažnosti ve čtyřstupňové škále.
Tester vibrací Fluke 810 je provozní
přístroj robustního provedení. Všechny
informace jsou zobrazovány na velkém
barevném displeji v přehledné grafické
formě. Přístroj komunikuje s obsluhou
formou otázek a odpovědí, a tak není
možné opomenout některá nastavení.
Výsledek zkoušky je popsán slovně
spolu s přehledným grafickým ukazatelem a včetně doporučení, jak zjištěné
závady odstranit. Naměřená data se
ukládají do paměti pro jejich dokumentaci a další možné zpracování.
K přístroji Fluke 810 se dodává
programové vybavení Viewer PC pro
pohodlné a pokročilé zpracování vibračních dat. Program Viewer PC umožňuje vytvořit nastavení zkoušky stroje na počítači a přenést ho do přístroje,
zpracovat diagnostickou zprávu o pro-
vedené zkoušce, zobrazit vibrační spektrum pro podrobnou analýzu a importovat obrázky a termogramy z programu
SmartView pro komplexní pohled
na stav zkoušeného stroje.
Tester vibrací Fluke 810 se dodává
s tříosým snímačem zrychlení, lepicím a magnetickým upínačem snímače, propojovacím kabelem s konektorem, laserovým otáčkoměrem s brašnou,
napájecími akumulátory včetně nabíječe, popruhem přes rameno a pojistným popruhem pro ruku, programovým
vybavením Viewer PC, kabelem s USB
konektorem, stručným návodem k použití, ilustrovaným návodem s referencemi, návodem k použití na CD ROMu
a přepravním kufříkem.
Přístroj Fluke 810 přináší nový
pohled na vibrodiagnostiku. Již není
nutné náročně školit odborníka na specializované diagnostické postupy.
Stačí, aby pracovník údržby provedl
pomocí Fluke 810 tři kroky – nastavení, měření a diagnózu – a přístroj
sám vyhodnotí stav kontrolovaného
zařízení a vydá doporučení případných oprav. Tak se pokročilá vibrodiagnostika dostává z expertní roviny
do provozní údržby a její rychlé provedení šetří čas a peníze.
TSI System s. r. o.
www.tsisystem.cz
Zpracováno podle podkladů Fluke.
Tester vibrací
Fluke 810
Unikátní přístroj pro diagnostiku
nevyvážení, uvolnění, nesouososti a ložisek
rotačních systémů
1. nastavení
2. měření
3. diagnóza
Pouhé tři kroky, které vedou
k okamžitému poznání
NO
VIN
KA
TSI System s. r. o.
Mariánské nám. 1 617 00 Brno ČR
tel. +420 545 129 462 fax 545 129 467
[email protected] www.tsisystem.cz
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
Září 2010
•
59
ZAOSTŘENO
Posledních pár slov ke
studii „Měnící se svět…"
Bob Vavra a Lukáš Smelík
P
okud jste tento měsíc začali
číst náš časopis odzadu, oceňujeme, že je o tuto poněkud nezvyklejší sekci zájem
(a upozorňujeme, že také vy zde můžete zvěčnit vaše jméno pod/nad příspěvkem na jakékoli zajímavé téma ze
světa průmyslu). Směřujte ale tentokrát
svoji pozornost nejprve k úvodní studii (začíná na straně 13). Žádný strach.
Počkáme…
(Zatímco si budete pročítat studii
„Měnící se svět podnikového inženýra",
uděláme si pauzu a Bob i já si mezitím
budeme pro sebe tiše pohvizdovat „My
jsme ten svět" – myšleno méně egocentricky, tedy za naše časopisy.)
Každé tři roky nahlížíme do světa
(Bob), v němž žijí naši přední průmysloví výrobci. V letošním roce jsme tento
svět o něco rozšířili (a já dodám, že je to
ještě víc dopodrobna, než se plánovalo).
Studie „Měnící se svět podnikového
inženýra“ byla příležitostí, jak náš průzkum rozšířit a vyslechnout nové respondenty. Záměrem bylo porovnat postoje
a strategie, které ředitelé závodů, podnikoví inženýři, vedoucí údržby či vedení
výroby zastávají, a tlaky i témata, kterým v důsledku aktuálního vývoje čelí.
Naslouchali jsme všem, ze všech koutů
zeměkoule (a v našem podání také ze
všech zákoutí našich dvou rozdělených
republik– České i Slovenské).
V čem se američtí výrobci liší
od svých globálních protějšků?
Respondenti na východ od Atlantského
oceánu viděli v recesi vhodnou dobu
ke zkvalitnění školení zaměstnanců
a k posouzení možnosti nákupu nového
vybavení. Američtí výrobci se v době
dlouhotrvající „nehostinné“ recese krčili v koutě, přičemž řada z nich není
zatím ochotna z tohoto režimu hibernace vystoupit.
Personál amerických závodů je
ve srovnání se svými globálními kole60 • Září 2010
gy více vyloučen z rozhodování při
nákupech IT systémů a zařízení pro
automatizaci. V této oblasti existuje
shoda: zaměstnanci podniků by měli
být do tohoto rozhodování zapojeni.
Zainteresovat má ale smysl pouze ty
pracovníky, kteří budou tyto systémy obsluhovat a udržovat (studie ukazuje, že podnikoví manažeři věří, že
budou hrát v této oblasti významnější roli), a měli by to být právě oni, kdo
s výběrem a specifikací těchto systémů pomůže.
Mezinárodní společenství je před
USA, pokud se dostaneme k problematice životního prostředí, energie a udržitelnosti rozvoje. Trochu s podivem;
ceny paliv jsou na mezinárodní úrovni
výrazně vyšší než v USA. USA zaostává i v tempu využití jaderné energie, i když existují jisté známky toho,
že bychom mohli náš pohled na jadernou energii přehodnotit. A světe div se,
trend v České republice také – i když
cestou mírně klikatou - míří právě tímto
směrem.
Existují též drobné odlišnosti v jiných
oblastech, které můžeme přičíst na vrub
statistickým odchylkám. Ale co mají
manažeři závodů společného?
Všichni čelíte stejným tlakům: aby
byl provoz podniků bezpečný, efektivní,
výkonný a rentabilní. Činíte tak tváří
v tvář zvýšenému počtu politických rozhodnutí, ekonomických otázek a regulačních nařízení, a to v období největší
globální konkurence v dějinách.
Vyžaduje se po vás, abyste každý
den pracovali více. Vyžaduje se po vás,
abyste dělali více za méně. Existuje
několik oblastí, s nimiž jste se dosud ne
zcela sžili – kdo z čtenářů by se podivil,
kdybychom na to znovu nepoukázali –
jedná se zejména o údržbu. Před třemi
lety nemělo 60 % podnikových manažerů v USA vytvořenu strategii údržby.
Nyní to může být až 62 %, a i to je lepší
než data zahraniční, která ukazují, že
bez strategie údržby je 72 % podniků
ŘÍZENÍ & ÚDRŽBA PRŮMYSLOVÉHO PODNIKU
(zde pochvalme čtenáře našeho časopisu, že ve svých firmách usilují o její
zavedení a výsledky mírně předčí světové měřítko). Co tento trend způsobuje, ovšem zatím nevíme (myšleno mne
a mého amerického kolegu).
Ze všeho nejvíce se věnujete oblasti
procesního řízení. Přes všechny problémy v posledních dvou letech panuje
v této sféře poměrně velká dávka zdravého optimismu. Prošli jste tím nejhorším a to nejhorší, zdá se, skončilo. Nyní
jste připraveni vyhrnout si rukávy a dát
se do práce.
Všichni čelíte stejným tlakům: aby byl provoz podniků
bezpečný, efektivní, výkonný
a rentabilní.
Svět se změnil a měnit se bude i nadále. Výzvy globální recese jsou jedna
věc. Přemýšlejte o výzvách již zaznamenaného růstu globální výroby. Je to
jako opakování startu závodu NASCAR
po havárii (při hledání vhodného přirovnání, které by bylo bližší českému
čtenáři, jsem nemohl užít F1, kde jsou
pravidla poněkud jiného rázu). Řidiči,
kteří vyjedou na nových pneumatikách
a s větším množstvím paliva, budou
mít lepší startovní pozice a dostanou
se rychle do popředí. Myslím, že ti, kdo
v tomto ohledu zaspali, se už možná
nezotaví.
Ještě je čas. Je tu prostor pro lepší
školení personálu, zavádění nového
zařízení, hledání nových odbytišť
v zahraničí. Chcete zastavit růst ztráty zaměstnání v zahraničí? Vezměte
prvotřídní výrobek z vaší produkce
a nabídněte ho globálním zákazníkům. Nevěříte, že je to možné? Vždyť
i tak úzký trh, jako je ten český a slovenský, je schopen pronikat na trhy
zemí, o kterých by se vám dříve ani
nesnilo.
Je to sice klišé, ale okolní svět je
velký. Co ho zbaví tohoto frázovitého přízviska, je jen to, jak tuto skutečnost využijete. Koneckonců, abychom použili jiné klišé, existuje jen
jedna stálá veličina: ZMĚNA.
Menší ztráty
– vyšší zisk
Zlepšení efektivity a kvality výroby
Pokud vaše odvaděče kondenzátu fungují správně, pomáhají vám snížit
spotřebu páry, zvýšit návratnost kondenzátu a zpřesnit řízení výrobních procesů,
a to při současném snížení nákladů na údržbu.
Jsme odborníci na hospodaření s PÁROU. Naši zákazníci po celém světě
šetří miliony eur, liber, korun či dolarů díky námi provedeným studiím,
diagnostikám a našim doporučením.
2UKOVđİ
PRO
NAVRHOVÉNÓ¬PARNÓCH¬¬
A¬KONDENZÉTNÓCH¬SÓTÓ
te se mezi naše partnery:
VâBđR¬A¬MONTÉä¬
ODVADđĎī
¬ KONDENZÉTU
VYHLEDÉVÉNÓ¬CHYB¬¬
V¬PARNÓCH¬¬
A¬KONDENZÉTNÓCH¬
SÓTÓCH
PROVOZ¬PARNÓCH¬
¬ A¬KONDENZÉTNÓCH¬¬
ZAĢÓZENÓ
Kontaktujte nás na www.spiraxsarco.cz a domluvte si prvotní návštěvu.
Zdarma obdržíte knihy „Steam and Condensate Loop“, soubornou publikaci
pro provozovatele parokondenzátních systémů a „Rukověť“, přehlednou
brožuru pro bezchybné navrhování a údržbu těchto systémů.
Hledáte SW pro řízení údržby ?
Detailní plánování údržby
Prediktivní údržba
Řízení zdrojů údržby
(personál, materiály…)
Správa definic a informací
Informace o realizovaných
zásazích
Dispečink údržby
Analýzy údržby
Vývoj COMES® je realizován
za finanční podpory
z prostředků státního rozpočtu
prostřednictvím
Ministerstva průmyslu
a obchodu.
Více o aplikaci COMES®
systému pro řízení údržby
v podniku naleznete
www.compas.cz
na straně 50 – 51
Download

Stáhněte si č. 10 v PDF - Česká společnost pro údržbu