VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 01.09.2011 10:15:00
Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 331/07 pro Soudní exekutor Král Jiří, Mgr.
Okres: CZ0534 Ústí nad Orlicí
Obec: 581208 Záchlumí
Kat.území: 606324 Bohousová
List vlastnictví: 159
V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách
Identifikátor
A Vlastník, jiný oprávněný
Vlastnické právo
Szöllösi Marian, Květná 832/1, 748 01 Hlučín
B Nemovitosti
Pozemky
Parcela
318/2
Výměra[m2] Druh pozemku
10614 lesní pozemek
B1
Jiná práva - Bez zápisu
C
Omezení vlastnického práva
Typ vztahu
Oprávnění pro
(St. = stavební parcela)
Podíl
530922/120
Způsob využití
Způsob ochrany
pozemek určený k
plnění funkcí lesa
Povinnost k
o Nařízení exekuce
Z-5080/2003-806
Szöllösi Marian, Květná 832/1,
748 01 Hlučín, RČ/IČO: 530922/120
Listina Usnesení soudu o nařízení exekuce 29Nc-245/2003 Okresního soudu v Opavě ze dne
11.04.2003.; uloženo na prac. Opava
Z-5080/2003-806
o Nařízení exekuce
Z-6394/2007-806
Szöllösi Marian, Květná 832/1,
748 01 Hlučín, RČ/IČO: 530922/120
Listina Usnesení soudu o nařízení exekuce 29Nc-564/2007 -5 Okresního soudu v Opavě ze dne
28.03.2007.; uloženo na prac. Opava
Z-6394/2007-806
o Exekuční příkaz k prodeji
nemovitosti
Z-5092/2007-611
Szöllösi Marian, Květná 832/1,
748 01 Hlučín, RČ/IČO:
530922/120, Parcela: 318/2
Listina Exekuční příkaz Exekutorský úřad Ostrava čj. 043-EX 331/2007 -3 ( 29 Nc 564/2007-5
) ze dne 12.04.2007.
Z-5092/2007-611
o Zástavní právo z rozhodnutí
správního orgánu
- pro pohledávku ve výši 2.262,- Kč
Z-3535/2008-611
Finanční úřad v Pacově, Jana
Parcela: 318/2
Autengrubera 1076, 395 01 Pacov
Listina Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva (§ 72 zák.č.337/1992 Sb.) č.j.17604/2007 /094970/5948 ze dne 29.10.2007. Právní moc ke dni 26.02.2008.
Z-3535/2008-611
o Zástavní právo z rozhodnutí
správního orgánu
- k zajištění pohledávek v celkové výši 265,- Kč a příslušenství
Z-116/2009-611
Finanční úřad v Pacově, Jana
Parcela: 318/2
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, kód: 611.
strana 1
VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 01.09.2011 10:15:00
Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 331/07 pro Soudní exekutor Král Jiří, Mgr.
Okres: CZ0534 Ústí nad Orlicí
Kat.území: 606324 Bohousová
Obec: 581208 Záchlumí
List vlastnictví: 159
V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách
Typ vztahu
Oprávnění pro
(St. = stavební parcela)
Povinnost k
Autengrubera 1076, 395 01 Pacov
Listina Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva (§ 72 zák.č.337/1992 Sb.) č.j.
17810/08/094970/5948 ze dne 04.11.2008. Právní moc ke dni 30.12.2008.
Z-116/2009-611
o Nařízení exekuce
Z-11959/2010-806
Szöllösi Marian, Květná 832/1,
748 01 Hlučín, RČ/IČO: 530922/120
Listina Usnesení soudu o nařízení exekuce 36EXE-863/2010 -14 Okresního soudu v Opavě
(091EX 0685/10, Exekutorský úřad Praha 3, JUDr. Ingrid Švecová) ze dne
09.07.2010.; uloženo na prac. Opava
Z-11959/2010-806
o Zástavní právo z rozhodnutí
správního orgánu
- zřizuje se ke dni 22.10.2010 k zajištění pohledávek ve výši 265,-Kč a jejich
příslušenství
Z-13337/2010-611
Finanční úřad v Pacově, Jana
Parcela: 318/2
Autengrubera 1076, 395 01 Pacov
Listina Rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva (§ 72 zák.č.337/1992 Sb.)
č.j.15196/10/094970305948 ze dne 22.10.2010.
Z-13337/2010-611
o Zástavní právo exekutorské
k uspokojení pohledávky ve výši 42.744,-Kč s příslušenstvím
Z-13572/2010-611
Česká kancelář pojistitelů, Na
Parcela: 318/2
Pankráci 1724/129, Praha 4, Nusle,
140 00 Praha 4, RČ/IČO: 70099618
Listina Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti
Exekutorský úřad Praha 3 č.j.091 EX-06895/2010 -009 (36EXE 863/2010-14) ze dne
29.09.2010. Právní moc ke dni 22.10.2010.
Z-13572/2010-611
o Nařízení exekuce
Z-15108/2010-806
Szöllösi Marian, Květná 832/1,
748 01 Hlučín, RČ/IČO: 530922/120
Listina Usnesení soudu o nařízení exekuce 34EXE-1512/2010 -8 Okresního soudu v Opavě (081
EX 37413/10, Exekutorský úřad Praha-východ, JUDr. Marcel Smékal) ze dne
27.10.2010.; uloženo na prac. Opava
Z-15108/2010-806
o Nařízení exekuce
Z-300/2011-806
Szöllösi Marian, Květná 832/1,
748 01 Hlučín, RČ/IČO: 530922/120
Listina Usnesení soudu o nařízení exekuce 22EXE-1822/2010 -8 Okresního soudu v Opavě (081
EX 43420/10, Exekutorský úřad Praha-východ, JUDr. Marcel Smékal) ze dne
14.12.2010.; uloženo na prac. Opava
Z-300/2011-806
o Nařízení exekuce
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, kód: 611.
strana 2
VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 01.09.2011 10:15:00
Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 331/07 pro Soudní exekutor Král Jiří, Mgr.
Okres: CZ0534 Ústí nad Orlicí
Obec: 581208 Záchlumí
Kat.území: 606324 Bohousová
List vlastnictví: 159
V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách
Typ vztahu
Oprávnění pro
(St. = stavební parcela)
Povinnost k
Z-3441/2011-806
Szöllösi Marian, Květná 832/1,
748 01 Hlučín, RČ/IČO: 530922/120
Listina Usnesení soudu o nařízení exekuce 21EXE-1833/2010 -22 Okresního soudu v Opavě
(149EX 288/2010, Exekutorský úřad Praha-východ, JUDr. Ivo Erbert) ze dne
15.12.2010.; uloženo na prac. Opava
Z-3441/2011-806
o Exekuční příkaz k prodeji
nemovitosti
Z-3948/2011-611
Parcela: 318/2
Listina Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorský úřad Praha - východ č.j.
081-EX 43420/2010 -007 Jta ( 22 EXE 1822/2010 ) ze dne 14.03.2011.
/-007
Z-3948/2011-611
o Nařízení exekuce
Z-12403/2011-806
Szöllösi Marian, Květná 832/1,
748 01 Hlučín, RČ/IČO: 530922/120
Listina Usnesení soudu o nařízení exekuce 36EXE-1832/2010 -22 Okresního soudu v Opavě
(149EX 289/2010, Exekutorský úřad Praha-východ, JUDr. Ivo Erbert) ze dne
13.12.2010.; uloženo na prac. Opava
Z-12403/2011-806
o Zástavní právo exekutorské
- zřizuje se k zajištění pohledávky ve výši 844,-Kč, včetně příslušenství
Generali Pojišťovna a.s.,
Z-13395/2011-611
Parcela: 318/2
Bělehradská 299/132, Praha 2,
Vinohrady, 120 00 Praha 2, RČ/IČO:
61859869
Listina Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti
Exekutorský úřad Praha-východ č.j.081 EX-43420/2010 -6Jta (č.j. 22EXE 1822/2010-8)
ze dne 13.01.2011. Právní moc ke dni 09.03.2011.
Z-13395/2011-611
D
Jiné zápisy
Typ vztahu
Vztah pro
Vztah k
o Nepravomocný exekuční příkaz o zřízení zástav. práva doručen
dne 6.12.2010
Parcela: 318/2
Z-15291/2010-611
Listina Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti
Exekutorského úřadu Praha - východ č.j.081 EX-37413/2010 -7 J (34EXE1512/2010-8)
ze dne 05.12.2010.
-7
Z-15291/2010-611
o Nepravomocný exekuční příkaz o zřízení zástav. práva doručen
dne 13.1.2011
Parcela: 318/2
Z-667/2011-611
Listina Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, kód: 611.
strana 3
VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 01.09.2011 10:15:00
Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 331/07 pro Soudní exekutor Král Jiří, Mgr.
Okres: CZ0534 Ústí nad Orlicí
Obec: 581208 Záchlumí
Kat.území: 606324 Bohousová
List vlastnictví: 159
V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách
Typ vztahu
Vztah pro
(St. = stavební parcela)
Vztah k
Exekutorský úřad Praha - východ č.j. 149-EX 289/2010 -11 (36 EXE 1832/2010-22) ze
dne 13.01.2011.
Z-667/2011-611
o Nepravomocný exekuční příkaz o zřízení zástav. práva doručen
dne
14.2.2011
Parcela: 318/2
Z-2313/2011-611
Listina Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti
Exekutorský úřad Praha - východ č.j. 149-EX 288/2010 -15 (21 EXE 1833/2010-22) ze
dne 13.01.2011.
Z-2313/2011-611
E
Nabývací tituly a jiné podklady zápisu
Listina
o Smlouva kupní
ze dne 27.11.2001. Právní účinky vkladu práva ke dni 09.01.2002.
Pro: Szöllösi Marian, Květná 832/1, 748 01 Hlučín
F
V-54/2002-611
RČ/IČO: 530922/120
Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám - Bez zápisu
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR:
Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, kód: 611.
Vyhotovil:
Vyhotoveno:
01.09.2011
10:22:37
Český úřad zeměměřický a katastrální - SCD
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, kód: 611.
strana 4
Download

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ