VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 03.09.2012 17:15:02
Vlastnictví domu s byty a nebytovými prostory
Okres: CZ0724 Zlín
Obec: 585068 Zlín
Kat.území: 635561 Zlín
List vlastnictví: 8369
V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách
A Vlastník, jiný oprávněný
Identifikátor
Vlastnické právo
ALPHA MORAVIA, s.r.o., Lípa 280, 763 11 Želechovice nad
Dřevnicí
SJM Fiala Luděk MUDr. a Fialová Alena RNDr., Štěpánská
630/57, Praha 1, Nové Město, 110 00 Praha 1, Hradská
5291, Zlín, 760 01 Zlín 1
Franěk Rudolf, Halenkovice 670, 763 63 Halenkovice
Holomek Milan JUDr., Havlíčkova 1144, Malenovice, 763 02
Zlín 4
Joba Jaroslav, Hradská 5291, Zlín, 760 01 Zlín 1
SJM Olšák Jan Ing. a Olšáková Jitka, Hradská 5291, Zlín,
760 01 Zlín 1
Olšáková Jitka, Hradská 5291, Zlín, 760 01 Zlín 1
Orner Zdeněk Ing., Hradská 5291, Zlín, 760 01 Zlín 1
Svobodová Jana, Kúty 1953, Zlín, 760 01 Zlín 1
SJM Šálek Jan a Šálková Marta, Budovatelská 4806, Zlín,
760 05 Zlín 5
Šik Karel Ing., Hradská 5291, Zlín, 760 01 Zlín 1
Šimoníková Jarmila Ing., Nad Stráněmi 4681, Zlín, 760 05
Zlín 5
SJM Veselý Rudolf Ing. CSc. a Veselá Jaroslava Mgr., Hradská
5291, Zlín, 760 01 Zlín 1
Veselý Rudolf Ing. CSc., Hradská 5291, Zlín, 760 01 Zlín
1
SJM = společné jmění manželů
B Nemovitosti
Pozemky
Parcela
Výměra[m2] Druh pozemku
St. 8266
(St. = stavební parcela)
63472121
Podíl
169/2478
560113/2031
565130/0666
1921/19824
650905/1725
580307/2528
839/19824
2477/19824
420223/438
510604/004
556019/2000
556019/2000
561018/2039
755918/4138
530208/002
575626/0928
510924/064
585703/0322
1477/19824
164/19824
460905/485
465513/425
460905/485
1229/19824
Způsob využití
1389/19824
1429/19824
1261/19824
2257/19824
131/1652
2293/19824
41/4956
Způsob ochrany
667 zastavěná plocha a
nádvoří
Stavby
Typ stavby
Část obce, č. budovy
Zlín, č.p. 5291
Způsob využití Způsob ochrany
byt.dům
Č.p./
Č.jednotky
5291/1
Způsob využití
na LV
byt
14761
Spoluvlastníci 650905/1725; Franěk Rudolf
Na parcele
St. 8266
Podíl na
společných částech
jednotce
domu a pozemku
706/19824
14757
Spoluvlastníci 561018/2039; Orner Zdeněk Ing.
1265/19824
10908
Spoluvlastníci 510924/064; Šik Karel Ing.
1408/19824
14759
420223/438;
Joba
Jaroslav
Spoluvlastníci
1313/19824
14763
Spoluvlastníci 556019/2000; Olšáková Jitka
1389/19824
5291/2
5291/3
5291/4
5291/5
byt
byt
byt
byt
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín, kód: 705.
strana 1
VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 03.09.2012 17:15:02
Okres: CZ0724 Zlín
Kat.území: 635561 Zlín
Obec: 585068 Zlín
List vlastnictví: 8369
V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách
Typ stavby
Část obce, č. budovy
Způsob využití Způsob ochrany
Č.p./
Č.jednotky
5291/6
Způsob využití
na LV
14755
byt
Spoluvlastníci 755918/4138; Svobodová Jana
5291/7
byt
Spoluvlastníci
5291/8
byt
Spoluvlastníci
5291/9
byt
Spoluvlastníci
5291/10
byt
Spoluvlastníci
5291/11
Na parcele
společných částech
domu a pozemku
1097/19824
Podíl na
jednotce
1633/19824
14760
560113/2031 565130/0666; Fiala Luděk MUDr. a
Fialová Alena RNDr.
1229/19824
14764
460905/485 465513/425; Veselý Rudolf Ing. CSc.
a Veselá Jaroslava Mgr.
2093/19824
14756
530208/002 575626/0928; Šálek Jan a Šálková
Marta
2137/19824
21318
585703/0322; Šimoníková Jarmila Ing.
byt
14765
Spoluvlastníci 580307/2528; Holomek Milan JUDr.
5291/12
jiný nebytový prostor
14762
Spoluvlastníci 63472121; ALPHA MORAVIA, s.r.o.
5291/13
(St. = stavební parcela)
garáž
2313/19824
1352/19824
10908
510924/064;
Šik
Karel
Ing.
Spoluvlastníci
164/19824
14765
Spoluvlastníci 580307/2528; Holomek Milan JUDr.
5291/14
garáž
164/19824
5291/15
garáž
164/19824
5291/16
garáž
5291/18
garáž
14755
Spoluvlastníci 755918/4138; Svobodová Jana
164/19824
14756
530208/002
575626/0928;
Šálek
Jan
a
Šálková
Spoluvlastníci
Marta
5291/17
garáž
164/19824
14757
Spoluvlastníci 561018/2039; Orner Zdeněk Ing.
14758
Spoluvlastníci 460905/485; Veselý Rudolf Ing. CSc.
5291/19
garáž
14759
Spoluvlastníci 420223/438; Joba Jaroslav
5291/20
164/19824
164/19824
garáž
164/19824
14754
Spoluvlastníci 510604/004 556019/2000; Olšák Jan Ing. a
Olšáková Jitka
5291/21
garáž
144/19824
14760
Spoluvlastníci 560113/2031 565130/0666; Fiala Luděk MUDr. a
Fialová Alena RNDr.
5291/22
garáž
144/19824
14760
Spoluvlastníci 560113/2031 565130/0666; Fiala Luděk MUDr. a
Fialová Alena RNDr.
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín, kód: 705.
strana 2
VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 03.09.2012 17:15:02
Okres: CZ0724 Zlín
Obec: 585068 Zlín
Kat.území: 635561 Zlín
List vlastnictví: 8369
V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách
Typ stavby
Část obce, č. budovy
(St. = stavební parcela)
Způsob využití Způsob ochrany
Na parcele
společných částech
domu a pozemku
Způsob využití
na LV
21318
garáž
156/19824
Spoluvlastníci 585703/0322; Šimoníková Jarmila Ing.
Podíl na
Č.p./
Č.jednotky
5291/23
5291/24
garáž
14761
Spoluvlastníci 650905/1725; Franěk Rudolf
B1
Jiná práva - Bez zápisu
C
Omezení vlastnického práva - Bez zápisu
D
Jiné zápisy
Typ vztahu
Vztah pro
jednotce
133/19824
Vztah k
o Vlastnictví jednotek
Stavba: Zlín, č.p. 5291
Listina Prohlášení vlastníka budovy V9 4399/1999
23.07.1999.
V-5083/2003-705
ze dne 24.05.1999. Právní moc ke dni
POLVZ:2455/1999
Z-12102455/1999-705
E
Nabývací tituly a jiné podklady zápisu - Bez zápisu
F
Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám - Bez zápisu
Upozornění: Tento výpis z katastru nemovitostí neobsahuje zápisy v části B1, C, poznámky
v části D, listiny v části E a po 25.dubnu 2003 vyznačená upozornění
(plombu), že právní vztahy k jednotkám, ke spoluvlastnickým podílům na
společných částech domu, popř. pozemku jsou dotčeny změnou. Tyto zápisy jsou
uvedeny vždy na příslušném výpisu z katastru nemovitostí pro vlastnictví bytu
a nebytového prostoru.
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR:
Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín, kód: 705.
03.09.2012
17:31:53
Vyhotovil:
Vyhotoveno:
Český úřad zeměměřický a katastrální - SCD
Vyhotoveno dálkovým přístupem
Řízení PÚ: .................
Podpis, razítko:
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín, kód: 705.
strana 3
Download

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ