AUKCE
VÝTVARNÉ UMĚNÍ
STAROŽITNOSTI
DESIGN
veřejná dobrovolná společná dražba
A ANTIQUE
U C T& DESIGN
ION
English version available at
www.sypka.cz
20. 9. 2009 ve 13.30 hod.
PALÁC ŽOFÍN – PRAHA 1
SLOVANSKÝ OSTROV 226
Výstava dražených předmětů
ExHibition of AuctioneD items
Předměty nabízené do aukce, uvedené v tomto katalogu, budou vystaveny v prostorách těchto galerií
Brno
Aukční dům Sýpka, Alfa Pasáž, galerie
Poštovská 4, Brno
7. 9.–10. 9. 2009
10.00–17.00 hod.
11. 9. 2009
10.00–16.00 hod.
PRAHA
Galerie U Betlémské kaple, Betlémské nám. 8
13. 9.–18. 9. 2009
10.00–18.00 hod.
19. 9. 2009
10.00–16.00 hod.
Žofín, Slovanský ostrov, Praha 1
20. 9. 2009
12.30–13.30 hod.
Aukce
VÝTVARNÉ UMĚNÍ
STArožitnosti a DESIGN
proběhne
v NEDĚLI 20. 9. 2009 vE 13.30 hod.
palác Žofín – praha 1
Slovanský ostrov 226
Informace
Mob. (+420) 608 958 322
Tel. (+420) 542 210 973
Fax (+420) 543 245 280
Adresa
Brno, 602 00, poštovská 657/4
Praha 1, 110 00, Galerie U BetlÉmské kaple, betlémské nám. 8
e-mail: [email protected]
www.sypka.cz
JMENNÝ REJSTŘÍK
JMENNÝ A FIREMNÍ REJSTŘÍK
OBRAZY
STAROŽITNOSTI A DESIGN
Balcar Jiří 46
Liesler Josef 45, 71
American Seating Co. Trand Rapids Michigan, USA 228 Moser Koloman 209
Benda Břetislav 72
Marková Cecílie 48, 49, 50.
Bílek Alois 70
Mervart August 67
Argentor, Rakousko 192
Moser, Československo 265, 297
Bělocvětov Andrej 36
Michl Ferdinand 63
Artěl 259
Napako, Československo 221
Born Adolf 89
Milén Eduard 96
Breuer Marcel Lajos 141
Novotný Otakar 254
Boštík Václav 32
Mucha Alfons 116, 117
Chlupáč Miloslav 285
Niklová Libuše 313
Bouda Cyril 92
Načeradský Jiří 37
Cohr Carl Mads, Dánsko 178
Oeslau, Německo 154
Boudník Vladimír 56, 57, 58, 59, 60
Nedvěd Bohuslav 41
Delatte Andre 129
Olbrich Josef Maria 206
Čapek Josef 94.
Neprakta Winter Jiří 82, 83, 84, 85, 86
Ernst Wahliss, Trnovany u Teplic 184
Palme König, Čechy 215, 218
Chatrný Dalibor 1, 3, 6, 7, 23, 25, 26
Novák Ladislav 9, 19
F. W. Quist, Německo 196
Pfohl Alexander 139, 140
Císařovský Tomáš 27
Pileček Jindich 55
František Bibus 149, 237, 267
Podhajská Minka 246
David Jiří 28
Radimský Václav 81
Fulvio Bianconi, Murano 134
Poldi Kladno 231
Dvorský Bohumír 74, 80
Ranný Michal 29, 30, 31, 35, 40, 42
Giancarlo Piretti, Itálie 311
Prutscher Otto 195, 212
Černický Jiří 10, 11, 12, 13, 14
Róna Jaroslav 33
Grygar Milan 2
Scheiner Artuš 87
Goldscheider, Rakousko 171, 224, 226
Rudolf Wels 211
Gutfreund Otto 53
Schwaiger Hanuš 108
Hagenauer Wien, Rakousko 252, 253
Sandrik, Československo 257, 295
Havelka Roman 73
Sklenář Zdeněk 24
Haida, Čechy 173
Schwetz-Lehmann Ida 136
Hudeček Antonín 79
Sýkora Zdeněk 4, 5, 8
Hlava Pavel 315, 316, 317, 318
Slavkov 261, 281
Istler Josef 44
Spielmann Oskar 77
Hoffmann Josef 119, 121, 122, 200, 204
Smrková Ludvika, Inwald, n.p., Dobrotín 305
Janeček Ota 47
Stefan Bedřich 65
Hofman Vlastislav 124, 258
Stanley London, Anglie 232
Janoušková Věra 18
Stein Josef V. 109
Hradecká umělecká výroba 235, 273
Sutnar Ladislav 298, 299, 301, 303
Jíra Josef 34
Stretti Zamponi Jaromír 104
Hülse W., Německo 190
Thonet 152, 170, 174, 176, 197, 227
Kafka Jaroslav 38
Sudek Josef 91
Janák Pavel 250, 264
Thonet Mundus 222, 275
Kars Jiří (Georg) 66
Svoboda Josef 64
Ježek Jaroslav 278
van Sluijters Georges-Joseph 128
Koblasa Jan 51, 52
Tasev Atanas 98
Kayserzinn, Německo 182
Veselý Vilém 320
Kokolia Vladimír 21, 22
Tichý František 93, 95
Kolář Jiří 61
Trnka Jiří 88
Kowalczewski Paul Ludwig 183
Volkstadt – Rudolfstadt, Německo 147
Kolářová Běla 62
Šíma Josef 78
Kunstporzellane Metzer & Orlloff, Německo 143
Wagenfeld Wilhelm 307, 309, 310
Kolíbal Stanislav 17
Šimůnek Karel 106
Lipka Hans, Rakousko-Uhersko 247
Werkstätten Karl Hagenauer, Rakousko 244
Kotík Jan 16
Šimon František Tavík 100, 101, 102, 103, 105, 107, 111,
Lorenz Adolf, Thonet 199
Wiener Kunstkeramische Werke, Rakousko 210
Kovanda Jiří 15
Ludvig Mies van der Rohe 138
Wieselthier Vally (1885–1945) 137
Kremlička Rudolf 97
Štursa Jan 68
Medler 225
WMF, Německo 175, 185, 205, 223, 270
Kubíček Jan 20
Švabinský Max 99
Metelák Milan 320
Wörle Alois 191
Kupka František 118
Uherek Rudolf 76
Kysela František 115
Veselý Aleš 43
Lada Josef 90
Zykmund Václav 54
Lhoták Kamil 39
Žufan Bořivoj 75
Líbal František 69
112, 113, 114
Dražební vyhláška
ze dne 20. 8. 2009
Dražební vyhláška o konání veřejné dobrovolné dražby, prováděné společnou dražbou
ve smyslu zákona č. 26/2000 Sb.
Dražebník
Aukční dům Sýpka, s. r. o.
Poštovská 657/4, 602 00 Brno
Jednatel Ing. arch. Irena Velková
IČ 27752682
DIČ CZ 27752682
1.Dražebník provádí veřejnou dobrovolnou společnou dražbu na žádost vlastníků dražených předmětů
dne 20. 9. 2009 ve 13.30 hod. na adrese Palác Žofín, Slovanský ostrov 226, Praha.
Dražba se řídí zákonem č. 26/2000 Sb. O veřejných dražbách.
2.Označení popisu a stavu předmětů dražby se nachází v dražebním katalogu. V dražebním katalogu je uvedeno nejnižší podání
(vyvolávací cena), minimální příhoz a pořadí, v jakém se předměty budou dražit.
3.Dražba začíná prohlášením licitátora, že zahajuje dražbu. Při dražbě vyvolává licitátor předmět pod jeho pořadovým číslem.
Po vyvolání předmětu mohou dražitelé činit příhozy zvednutím zálohového čísla a současným ústním prohlášením.
Dražba předmětu se koná, pokud dražitelé činí příhozy (vyšší podání). Hodnota vyššího podání se řídí následující tabulkou:
Cena předmětu od v Kč
1.000–10.000
10.000–20.000
20.000–50.000
50.000–100.000
100.000–500.000
500.000 a více
Minimální příhoz v Kč
100
500
1.000
5.000
10.000
50.000
O pořadí příhozů rozhoduje osoba pověřená konáním dražby.
4.S každým vydraženým předmětem je spojena povinnost vydražitele uhradit dražebníkovi odměnu za účast na dražbě a na
údržbu a uskladnění věci do doby jejího převzetí ve výši 18% z ceny, dosažené vydražením tohoto předmětu dražby,
tj. včetně DPH.
Po dohodě s dražebníkem je možno zaplatit celkovou částku hotově, nebo bankovním převodem až při převzetí vydraženého
předmětu v kanceláři dražebníka, nejpozději však do deseti dnů po skončení aukce.
5. Předměty, jejichž cena přesáhne vydražením 500.000,- Kč, je třeba uhradit nejpozději do čtrnácti dnů ode dne dražby.
6.Dražitel může dražit kterýkoliv předmět bez osobní přítomnosti na dražbě, vyplní-li ověřené písemné Čestné prohlášení
dražitele a Plnou moc k zastoupení na dražbě s uvedením limitu, do kterého za něj má být draženo.
Po vyplnění Čestného prohlášení a Plné moci lze dražit také po telefonu.
7.Vydražené předměty budou vydány ihned po zaplacení v místě konání dražby, nebo na základě „Potvrzení o zaplacení ceny“
v galeriích
Aukční dům Sýpka, Poštovská 4, Brno, 602 00
po–pá: 9–12 hod. a 13–17 hod.
Galerie U Betlemské kaple, Betlémské nám. 8, Praha 1, 110 00
po–ne: 10–18 hod.
Pokud není uvedeno jinak, je stav předmětů úměrný jejich věku.
If not stated otherwise, the condition of each lot corresponds with its age.
Předměty prohlášené za kulturní památku podléhají zákazu vývozu do zahraničí.
Vyvolávací ceny – nejnižší podání (uvedené v katalogu tučně) jsou uvedeny v CZK, ceny v EUR (uvedené v katalogu
nezdůrazněně) jsou zaokrouhleny, slouží pouze pro informaci (kurz ČNB ze dne 21. 8. 2009).
The lowest bid (in katalogue printed in bold font) are in CZK, prices in Euro (in katalogue printed in normal font) are rorented off,
are only for the purpose of information (ČNB exchange rate as 21st August 2009).
Program aukce
Obrazy
1. Osobnosti současné umělecké scény a moderního umění 7–30
2. ilustrace, fotografie 30–32
3. tradiční hodnoty českého výtvarného umění 32–34
4. významní solitéři českého umění 34–39
starožitnosti
Nábytek
Stříbro
Šperky
Sklo
Porcelán a keramika
design
Osobnosti současné umělecké scény a moderního umění
1. Chatrný Dalibor
€ 29 1.
7
(Brno 1925)
Bez názvu, 1971
serigrafie, papír
15 x 20,5 cm
sign.UP D. Chatrný 71
750 Kč
3.
3. Chatrný Dalibor
(Brno 1925)
Bez názvu
serigrafie, papír
11 x 7,5 cm, 11 x 7,5 cm
sign. UD P. F. 1983 Věře Dalibor Chatrný;
sign. UD D. Chatrný P. F. 1984
€ 20
dohromady 500 Kč
5.
4. Sýkora Zdeněk
(Louny 1920)
Písně kosmické, Jan Neruda
serigrafie, papír – 7 ks
5 tisků 34 x 34 cm, 2 tisky 34 x 68 cm
sign. PD, UD Sýkora
Součástí knihy Jan Neruda Písně kosmické,
č. výtisku 14/50, Praha 1999.
€ 2 306
59 000 Kč
2.
2. Grygar Milan
(Zvolen 1926)
Lineární partitury, 1979
litografie 5/5, papír
43,5 x 30 cm
sign. PD Mil. Grygar 1979
€ 664
5. Sýkora Zdeněk
€ 743
(Louny 1920)
Písně kosmické, 1999
serigrafie, papír
33,5 x 33,5 cm, rám, sklo
sign. PD Sýkora
19 000 Kč
6. Chatrný Dalibor
17 000 Kč
€ 1 173
6.
7. Chatrný Dalibor
(Brno 1925)
Akvamarel, 1989
prosakování, papír
146 x 96 cm, rám, sklo
sign. PD D. Chatrný 1989
30 000 Kč
€ 118
4.
7.
8
9
(Brno 1925)
Bez názvu, 1968
hlubotisk, papír
2 ks: 24 x 17 cm, pasparta
sign. UD D. Chatrný 68
dohromady 3 000 Kč
8. Sýkora Zdeněk
(Louny 1920)
Linie Nr. 63, 1995
serigrafie 73/100, papír
60 x 60 cm, rám, sklo
sign. PD Sýkora 95
€ 1 876
48 000 Kč
9. Novák Ladislav
(Turnov 1925–1999 Třebíč)
Bez názvu
litografie 13/40, papír
20 x 17 cm, rám, pasparta, sklo
sign. PD Ladislav Novák
€ 137
3 500 Kč
8.
10. Černický Jiří
(Ústí nad Labem 1966)
TV 1, 2003–2004
akryl, plátno
35 x 50 cm
sign. na rubu JIŘÍ ČERNICKÝ 2003–4
€ 782
20 000 Kč
11. Černický Jiří
(Ústí nad Labem 1966)
TV 2, 2003–2004
akryl, plátno
35 x 50 cm
sign. na rubu JIŘÍ ČERNICKÝ 2003–4
€ 782
20 000 Kč
9.
14.
15. Kovanda Jiří
€ 176
(Praha 1953)
Bez názvu, 1994
litografie 12/200, papír
34 x 27 cm, rám, pasparta, sklo
sign. PD Kovanda 94
4 500 Kč
€ 98
(Turnov 1916–2002 Praha)
Postava č. 68
litografie 38/50, papír
40 x 28 cm, rám, pasparta, sklo
sign. PD Jan Kotík
2 500 Kč
12. Černický Jiří
(Ústí nad Labem 1966)
TV 3, 2003–2004
akryl, plátno
35 x 50 cm
sign. na rubu JIŘÍ ČERNICKÝ 2003–4
€ 782
20 000 Kč
16. Kotík Jan
13. Černický Jiří
10.
12.
(Ústí nad Labem 1966)
TV 4, 2003–2004
akryl, plátno
35 x 50 cm
sign. na rubu JIŘÍ ČERNICKÝ 2003–4
€ 782
20 000 Kč
15.
14. Černický Jiří
(Ústí nad Labem 1966)
Elektrolarisa, 2004
kombinovaná technika, plátno
140 x 170 cm
sign. na rubu ELEKTROLARISA, 2004
€ 3 713
95 000 Kč
11.
13.
10
11
16.
17. Kolíbal Stanislav
17.
(Orlová 1925)
Texty, Stanislav Kolíbal
propiska, fix, papír – 3 ks
32 x 23 cm
sign. UD Kolíbal
Součástí knihy Stanislav Kolíbal
Texty, č. výtisku 16/40, Praha 1995.
€ 1 485
38 000 Kč
18. Janoušková Věra
(Úbyslavice 1922)
Pařížské hlavy 2, 1992
kombinovaná technika, papír
66 x 46 cm, rám, sklo
sign. na rubu Pařížské hlavy 2
Věra Janoušková 1992
€ 293
7 500 Kč
19. Novák Ladislav
(Turnov 1925–1999 Třebíč)
Bez názvu
sítotisk 29/50, papír
30 x 22 cm, pasparta
42 x 29,5 cm, pasparta
sign. PD Ladislav Novák
€ 274
20. Kubíček Jan
21.
21. Kokolia Vladimír
7 000 Kč
(Kolín nad Labem 1927)
Kompozice, 1987/1997
serigrafie 29/110, papír
61 x 44 cm, rám, sklo
sign. UD Jan Kubíček 1987/1997
€ 313
8 000 Kč
€ 2 736
22. Kokolia Vladimír
(Moravské Knínice 1956)
Brána, 1992
olej, plátno
100 x 100 cm
sign. na rubu BRÁNA Kokolia 1992
70 000 Kč
(Moravské Knínice 1956)
Arkády, 1992
olej, plátno
100 x 100 cm
sign. na rubu ARKÁDY Kokolia 1992
€ 2 736
70 000 Kč
22.
18.
20.
19.
12
13
23.
23.
23. Chatrný Ivan
(Vysoké Popovice 1928–1983 Brno)
Segmentované ovály V. A, 1969,
Segmentované ovály IV., 1969
sítotisk 8/15, sítotisk 7/16, papír
30 x 21,5 cm, 24,8 x 20,5 cm
sign. PD Ivan Chatrný,
LD Segmentované ovály V A 1969 8/15,
PD Ivan Chatrný, Segmentované ovály IV 1969 7/16
€ 117
dohromady 3 000 Kč
27.
28. David Jiří
24. Sklenář Zdeněk
25. Chatrný Ivan
(Leštína 1910–1986 Praha)
Strom
litografie, papír
29,5 x 18 cm, rám, sklo
sign. LD SKLENÁŘ Z.
€ 293
24.
(Rumburk 1956)
Zahrada, 1981
akryl, plátno
100 x 80 cm
sign. na rubu ZAHRADA DAVID 81
€ 2 345
60 000 Kč
7 500 Kč
25.
€ 117
(Vysoké Popovice 1928–1983 Brno)
Bez názvu, 1972
sítotisk 18/18, papír
38,5 x 27,5 cm
sign. PD Ivan Chatrný 1972
3 000 Kč
€ 117
(Vysoké Popovice 1928–1983 Brno)
Bez názvu, 1972
sítotisk 6/10, papír
38,5 x 27,5 cm
sign. PD Ivan Chatrný 1972
3 000 Kč
28.
26. Chatrný Ivan
27. Císařovský Tomáš
€ 2 736
(Praha 1962)
Pohlednice, 1989
akrylátová tempera, plátno
90 x 101 cm
sign. na rubu Císařovský 89
70 000 Kč
26.
14
15
29.
30.
30. Ranný Michal
29. Ranný Michal
(Brno 1946–1981 Praha)
Crikvenica, 1969
tuš, papír
35,5 x 33 cm, rám, pasparta, sklo
datováno PD 21. V. 69
€ 313
(Brno 1946–1981 Praha)
Krajina, 1971
litografie, papír
35 x 29 cm, rám, pasparta, sklo
sign. PD Michal Ranný 71
€ 254
6 500 Kč
8 000 Kč
33.
31. Ranný Michal
31.
(Brno 1946–1981 Praha)
Kapky, 1978
tuš, papír
16 x 24,5 cm, rám, pasparta, sklo
PD 7.1.78
€ 195
5 000 Kč
33. Róna Jaroslav
€ 1 485
32. Boštík Václav
(Horní Újezdec u Litomyšle 1913–2005
Praha)
Jdu tichou půlnocí, Li Po
kolorovaná suchá jehla, ruční papír – 4 ks
16 x 14 cm
sign. UD Boštík
Součástí knihy Li Po Jdu tichou půlnocí,
č. výtisku 5/70, Praha 1997.
€ 782
20 000 Kč
32.
16
(Praha 1957)
Podmořský svět, 1987
pastel, karton
70 x 90 cm, rám, sklo
sign. PD RÓNA 87 I
38 000 Kč
34. Jíra Josef
€ 98
(Malá Skála 1929–2005)
Ovečka, 1987
suchá jehla, monotyp, papír
16 x 7,5 cm
sign. PD J. Jíra 87
2 500 Kč
34.
35.
35. Ranný Michal
(Brno 1946–1981 Praha)
Kameny
tuš, akvarel, papír
18,5 x 20,5 cm, rám, pasparta, sklo
€ 254
6 500 Kč
17
37.
36. Bělocvětov Andrej
36.
(Praha 1923–1997)
Bez názvu, 1979
olej, lepenka
68 x 47,5 cm, rám, sklo
sign. PH Bělocvětov 79
€ 1 759
40.
45 000 Kč
40. Ranný Michal
37. Načeradský Jiří
(Sedlec 1939)
Bez názvu, 2002
litografie, papír
60 x 42 cm, rám, pasparta, sklo
sign. PD Načeradský/2002
€ 274
7 000 Kč
38. Kafka Jaroslav
38.
39.
(Praha 1896–1973)
Tři figury, 1966
akvarel, papír
28 x 19,5 cm
sign. PD Kafka 66, na rubu Tři figury
€ 156
4 000 Kč
39. Lhoták Kamil
(Praha 1912–1990)
Pařížský motiv 1373 –
Freres Lissac, 1948
litografie, papír
25 x 30,5 cm, rám, pasparta, sklo
sign. PD Kamil Lhoták 48
€ 391
10 000 Kč
18
€ 2 150
(Brno 1946–1981 Praha)
Krajina
olej, plátno
71 x 84 cm, lišta
55 000 Kč
41. Nedvěd Bohuslav
(Praha 1908–1989)
Kompozice, 1933
tuš, papír
21 x 15,5 cm, rám, pasparta, sklo
sign. PD b. n. 33
€ 195
5 000 Kč
41.
42.
42. Ranný Michal
(Brno 1946–1981 Praha)
Návrh na sošku, 1971
tuš, akvarel, papír
22 x 27 cm, rám, pasparta, sklo
PH autorem „návrh na sošku 18. II. 71.“
€ 215
5 500 Kč
19
43. Veselý Aleš
(Brno 1953)
Bez názvu
suchá jehla autorský tisk, papír,
39 x 26 cm, rám, pasparta, sklo
sign. UD Aleš Veselý
€ 274
7 000 Kč
44. Liesler Josef
(Vidolice u Kadaně 1912–2005)
Bez názvu, 1974
barevná litografie 106/170, papír
30 x 23 cm, pasparta
sign. PD Liesler 74
€ 59
1 500 Kč
47.
45. Istler Josef
(Praha 1919–2000)
Postava
lept 6/6, papír
35,5 x 24 cm, rám, pasparta, sklo
sign. PD Istler
€ 274
43.
47. Janeček Ota
7 000 Kč
46. Balcar Jiří
(Kolín nad Labem 1929–1968 Praha)
Dekret, 1959
lept, papír
25 x 15,5 cm, volný list
sign. PD Jiří Balcar 59
€ 371
(Praha 1894–1974 Brandýs nad Labem)
Růžový a zelený mrak, 1989
olej, sololit
29,5 x 44 cm, rám
sign. PD Ota Janeček 89, na rubu
UD RŮŽOVÝ A ZELENÝ MRAK
Ota Janeček 89
€ 2 306
59 000 Kč
48. Marková Cecílie
9 500 Kč
€ 469
(Kyjov 1911–1998)
Jitření, 1968
pastel, papír
45 x 31 cm, rám, sklo
sign. UD 9.10.68 C. M.
12 000 Kč
48.
49.
49. Marková Cecílie
44.
€ 625
(Kyjov 1911–1998)
Probuzení, 1981
pastel, papír
62 x 44 cm, rám, sklo
sign. UD C. Marková 30.3.1981
16 000 Kč
50. Marková Cecílie
€ 860
45.
46.
20
(Kyjov 1911–1998)
Kristus, 1969
olej, plátno
35 x 29 cm, rám
sign. PD 6.2.1969 CM
22 000 Kč
50.
21
51. Koblasa Jan
(Tábor 1932)
Kompozice
strukturální grafika, papír
12,5 x 13,5 cm
sign. PD monogramem
€ 117
3 000 Kč
52.
51.
56.
53.
57. Boudník Vladimír
52. Koblasa Jan
(Tábor 1932)
Kompozice
strukturální grafika, papír
12 x 14,5 cm
sign. PD monogramem
€ 117
€ 567
58. Boudník Vladimír
3 000 Kč
53. Gutfreund Otto
(Dvůr Králové 1889–1927 Plzeň)
Plastika psíka
pálená hlína
22,5 x 13 cm
sign. Guttfreund, vtlač. S. V. U. Mánes
svým členům na rok 1928
€ 98
2 500 Kč
€ 508
(Praha 1914–1984 Brno)
Bez názvu, 1941
tuš, papír
26 x 20 cm, rám, pasparta, sklo
PD autorem 7.8.41
€ 625
16 000 Kč
€ 391
57.
(Praha 1924–1968 Praha)
Strukturální grafika, 1960
kombinovaná technika 31/50, papír
12,5 x 17 cm, pasparta, sklo
sign. PD V. Boudník 1960
10 000 Kč
58.
60. Boudník Vladimír
55. Pileček Jindřich
(Tábor 1944–2002 Praha)
Noční rybí zpěv, 1995
autorský tisk, akvatinta, papír
21,5 x 15,5 cm
sign. PD J. Pileček 95, LD E.A.
€ 29
(Praha 1924–1968 Praha)
Strukturální grafika, 1960
strukturální grafika 54/100, papír
16,5 x 22 cm, pasparta, sklo
sign. PD V. Boudník 1960–X
13 000 Kč
59. Boudník Vladimír
54. Zykmund Václav
54.
(Praha 1924–1968 Praha)
Postava, 1962
strukturální grafika, papír
43 x 17 cm, rám, pasparta, sklo
sign. UD V. Boudník 1962–X
14 500 Kč
€ 469
(Praha 1924–1968 Praha)
Strukturální grafika, 1960
strukturální grafika 60/100, papír
16,5 x 24 cm, pasparta, sklo
sign. PD V. Boudník 1960–IX
12 000 Kč
59.
60.
750 Kč
56. Boudník Vladimír
(Praha 1924–1968 Praha)
Strukturální grafika, 1960
strukturální grafika 34/50, papír
20 x 36,5 cm, pasparta, sklo
sign. PD V. Boudník 1960–XI
€ 586
15 000 Kč
55.
22
23
65.
61.
62.
66. Kars Jiří (Georg)
65. Stefan Bedřich
61. Kolář Jiří
(Protivín 1914–2002 Praha)
Božena Němcová
komb. technika, papír
26 x 20 cm, rám, sklo
sign. na rubu J. Kolář
€ 313
€ 3 049
8 000 Kč
(Praha 1896–1982)
Bugatti typu 35
bronz, pozější odlitek
délka 70 cm
rytá sign. Stefan
78 000 Kč
(Kralupy Nad Vltavou 1880–1945 Ženeva)
Krajina
olej, plátno
63 x 80 cm, rám
sign. PD Kars
€ 7 035
180 000 Kč
66.
62. Kolářová Běla
63.
64.
(Terezín 1923)
Derealizovaný portrét
Bohumila Hrabala, 1958
derealizace
26 x 19 cm, rám, pasparta, sklo
Lit.: Katalog výstavy Běla Kolářová –
Neznámé písmo, Galerie U prstenu,
Praha 1998.
€ 1 016
26 000 Kč
63. Michl Ferdinand
(Praha 1877–1951)
Dívčí akt, 1928
olej, plátno
75 x 56,5 cm, rám
sign. LD Michl 28
€ 195
5 000 Kč
64. Svoboda Josef
Jaro
olej, karton
47 x 65 cm, rám, sklo
sign. PD Svoboda J.
€ 469
24
12 000 Kč
25
71. Liesler Josef
(Vidolice u Kadaně 1912–2005)
Kytice, 1947
olej, plátno
65,5 x 50 cm, rám
sign. LD Liesler 1947
€ 1 876 48 000 Kč
72. Benda Břetislav
(Líšnice u Tábora 1897–1983 Praha)
Ženský akt
patinovaná pálená hlína
výška 51 cm
sign. BŘET. BENDA, na zadní str. soklu
věnování: Své matce Ludvík, Vánoce
1930, vespod soklu LP 1930
€ 98
2 500 Kč
67.
69.
68.
67. Mervart August
(Valašské Meziříčí 1889–1968)
Letní krajina
olej, lepenka
36 x 41 cm, rám
sign. PD Aug. Mervart
€ 782
20 000 Kč
71.
73. Havelka Roman
68. Štursa Jan
(Nové Město na Moravě 1880–1925
Praha)
Sulamit Rahu
pálená hlína
výška 58 cm
vtlač. zn. UMĚLECKÁ
PLASTIKA NUSLE
€ 313
8 000 Kč
69. Líbal František
(Veselí nad Lužnicí 1896–1974 Praha)
Zima na Valašsku, 1925
olej, plátno
75 x 95 cm, rám
sign. LD Líbal 25
€ 371
9 500 Kč
€ 977
74. Dvorský Bohumír
(Paskov u Místku 1902–1976 Kopeček u Olomouce)
Škola
pastel, akvarel, papír
60 x 85 cm, rám, sklo
sign. PD Boh. Dvorský
€ 391
10 000 Kč
72.
74.
70. Bílek Alois
(1887–1961 Praha)
Bez názvu
olej, plátno
67 x 52 cm, rám
sign. PD Bílek
€ 782
70.
26
(Jemnice na Moravě 1877–1950 Znojmo)
Letní krajina, 1910
olej, lepenka
34 x 44 cm, rám
sign. PD Rom. HAVELKA 1910
25 000 Kč
20 000 Kč
27
73.
75. Žufan Bořivoj
(Praha 1904–1942 Praha)
Krajina
olej, lepenka
30 x 39 cm, rám
poškozeno
€ 254
6 500 Kč
76. Uherek Rudolf
(Lipník nad Bečvou 1895–
1964 Vranov nad Dyjí)
Na vsi, 1935
olej, plátno
45 x 56 cm, rám, fixováno na kartonu
sign PD Uherek 35
€ 156
4 000 Kč
75.
77. Spielmann Oskar
(Brno 1901)
Biblická krajina
olej, překližka
34 x 38,5 cm, rám
sign. PD O. SPIELMANN,
BOU-SAADA
€ 371
9 500 Kč
78. Šíma Josef
(Jaroměř 1891–1971 Paříž)
Strom u vody
akvarel, papír
43 x 26 cm, rám, pasparta, sklo
sign. PD Jos. Šíma
Na rubu věnování: Na památku
od Jos. Šímy než odjížděl do Prahy na
malířské studie! V září roku 1909. Šíma.
€ 938
24 000 Kč
79.
79. Hudeček Antonín
80. Dvorský Bohumír
(Loucká u Ředhoště 1972–1942 Častolovice)
Mýtina
olej, karton
44 x 60 cm, rám, sklo
sign. PD Ant. Hudeček
€ 2 032
52 000 Kč
(Paskov u Místku 1902–1976 Kopeček u Olomouce)
Pobřeží
olej, plátno
68 x 95 cm, rám
sign. LD Boh. Dvorský
€ 938
24 000 Kč
80.
76.
77.
28
78.
29
85. Neprakta Winter Jiří
81. Radimský Václav
(Kolín 1867–1946)
U vody
litografie, papír
23,5 x 38 cm, rám, pasparta, sklo
sign. PD V Radimský, v tisku VR
€ 195 5 000 Kč
€ 195
86. Neprakta Winter Jiří
81.
Ilustrace, fotografie
(Praha 1924)
Zuzana a stařec
tuš, akvarel, papír
17 x 14 cm, pasparta, sklo
sign. LH Neprakta
5 000 Kč
€ 98
(Praha 1924)
Alchymista
tuš, papír
23 x 16 cm, pasparta, sklo
sign. PD Nep
2 500 Kč
87. Scheiner Artuš
€ 469
(Benešov u Prahy 1863–1938)
Ilustrace
tužka, akvarel, papír
20 x 16,5 cm, rám, pasparta, sklo
sign. PD Art. Scheiner
12 000 Kč
€ 684
(Plzeň 1912–1969 Praha)
Sen noci svatojánské, 1946
barevná litografie, papír
44 x 29,5 cm, rám, pasparta, sklo
sign PD 194 IV Trnka 6
17 500 Kč
82. Neprakta Winter Jiří
(Praha 1924)
Lázně
tuš, akvarel, papír
12 x 24 cm, pasparta, sklo
sign. PH Neprakta
€ 176
82.
83.
83. Neprakta Winter Jiří
(Praha 1924)
Orba, 1979
tuš, akvarel, papír
12 x 32 cm, pasparta, sklo
sign. PD Neprakta 1979
€ 176
84. Neprakta Winter Jiří
4 500 Kč
(Praha 1924)
Záletník
tuš, akvarel, papír
13,5 x 34,5 cm, pasparta, sklo
sign. PD Neprakta
€ 195
5 000 Kč
89. Born Adolf
(České Velenice 1930)
Z Řecka
litografie 2/95, papír
33 x 50 cm, rám, pasparta, sklo
sign. PD A. Born,
věnování UD „Gabriele Kolářové 99, A. Born“
€ 313
8 000 Kč
90. Lada Josef
84.
€ 215
86.
85.
30
87.
88. Trnka Jiří
4 500 Kč
(Hrusice u Senohrab 1887–1957 Praha)
Koledníci, 1936
litografie, papír
28,5 x 17,5 cm, rám, pasparta, sklo
sign. PD Jos. Lada 36
5 500 Kč
90.
88.
89.
31
91.
91. Sudek Josef
(Kolín nad Labem 1896–1976)
Praha panoramatická
fotografická publikace se 284
reprodukcemi fotografií
9,5 x 29,5 cm
Součástí knihy Josef Sudek-Praha
panoramatická, úvodní báseň napsal
Jaroslav Seifert, Praha 1959.
€ 274
7 000 Kč
Tradiční hodnoty českého výtvarného umění
95.
94. Čapek Josef
(Hronov 1887–1945 Bergen-Belsen)
Děti pod lampou, 1924
linoryt/tisk, papír
17 x 13,5 cm, rám, pasparta, sklo
na rubu Josef Čapek: Děti pod lampou (původní
rytina z r. 1918). Příloha Veraikonu r. X. 1924.
€ 254
6 500 Kč
92. Bouda Cyril
95. Tichý František
(Kladno 1901–1984 Praha)
Krasobruslařka
litografie, papír
25 x 34 cm, rám, pasparta, sklo
sign. PD C. Bouda
€ 137
3 500 Kč
93. Tichý František
32
92.
(Praha 1896–1961)
Démon
kolorovaný lept, ruční papír – 4 ks
25,5 x 20 cm
sign. s. 64 UH František Tichý
Součástí knihy Michail J. Lermontov
Démon, č. výtisku 154/200, Praha 1939.
€ 899
23 000 Kč
93.
94.
€ 469
(Praha 1896–1961)
Básník a můza
lept, papír
24 x 36 cm
sign. Tichý
Součástí knihy Halas František X. Hořká,
č. výtisku 22/300, Praha 1942.
12 000 Kč
€ 117
(Frydštejn na Moravě 1891–1976 Brno)
Kolotoč, Koupání
lept, suchá jehla, papír
16 x 12 cm, 18 x 22 cm, pasparta
sign. PD Ed. Milén
dohromady 3 000 Kč
97.
97. Kremlička Rudolf
96. Milén Eduard
€ 782
(Kolín 1886–1932 Praha)
Houslistka, 1929
tužka, papír
41 x 26 cm, rám, pasparta, sklo
sign. PD Kremlička 1929
20 000 Kč
96.
96.
33
98. Tasev Atanas
(Praha 1897)
Letní nálada
olej, lepenka
26 x 34 cm, rám
sign. PD A. Tasev
€ 254
102. Šimon František Tavík
6 500 Kč
98.
Významní solitéři českého umění
(Železnice u Tišnova 1877–1942 Praha)
Koupání
olej, plátno
65 x 82 cm, rám
sign. LD T. F. Šimon
€ 3 713
95 000 Kč
103. Šimon František Tavík
(Železnice u Tišnova 1877–1942 Praha)
Bouře v Tatrách
lept, papír
21 x 26 cm, volný list
sign. PD T. F. Šimon
€ 78
2 000 Kč
99. Švabinský Max
(Kroměříž 1873–1962 Praha)
V pralese
lept 34/35, papír
36,5 x 29 cm
sign. PD M. Švabinský
€ 332
100.
34
103.
104. Stretti Zamponi Jaromír
100. Šimon František Tavík
(Plasy u Plzně 1882–1959 Praha)
Praha
akvatinta/mezotinta, papír
45 x 39 cm, rám, pasparta, sklo
sign. PD Jar. Stretti-Zamponi
€ 293
7 500 Kč
101. Šimon František Tavík
(Železnice u Tišnova 1877–1942 Praha)
Bukinisté
akvatinta, měkký kryt – nátisk, papír
13 x 14 cm, rám, pasparta, sklo
€ 215
5 500 Kč
8 500 Kč
(Železnice u Tišnova 1877–1942 Praha)
Z latinské čtvrti, 1916
akvatinta, papír
13 x 14 cm, rám, pasparta, sklo
sign. PD T. F. Šimon
€ 293
7 500 Kč
99.
102.
(Železnice u Tišnova 1877–1942 Praha)
Rue Royale et la Madeleine
akvatinta, měkký kryt – nátisk, papír
13 x 14 cm, rám, pasparta, sklo
€ 215
5 500 Kč
101.
105. Šimon František Tavík
104.
105.
35
106. Šimůnek Karel
(Beroun 1869–1942 Praha)
Česká spořitelna
kvaš, běloba, papír
33 x 25 cm, rám, pasparta, sklo
sign. LD K. ŠIMŮNEK
€ 586
106.
107.
110. Neznámý autor
15 000 Kč
111. Šimon František Tavík
107. Šimon František Tavík
(Železnice u Tišnova 1877–1942 Praha)
Charita
akvatinta (autorský tisk), papír
27 x 30 cm, rám, pasparta, sklo
sign. PD T. F. Šimon, LD aut. tisk
€ 313
8 000 Kč
108.
48 000 Kč
109. Stein Josef V.
(1903–1941 Praha)
Kůň
olej, plátno
38 x 43 cm, rám
sign. PD V. Stein
€ 176
109.
(Železnice u Tišnova 1877–1942 Praha)
Velké boulevardy večer, 1916
akvatinta, měkký kryt – nátisk, papír
13 x 14 cm, rám, pasparta, sklo
€ 215
5 500 Kč
110.
111.
112. Šimon František Tavík
(Železnice u Tišnova 1877–1942 Praha)
Porte St. Martin v Paříži
akvatinta, měkký kryt – nátisk, papír
32 x 38,7 cm, rám, pasparta, sklo
€ 469
12 000 Kč
108. Schwaiger Hanuš
(Jindřichův Hradec 1854–1912 Praha)
Vrby
olej, plátno
71 x 47 cm, rám
sign. ligaturou LD
€ 1 876
Noční Paříž
olej, plátno
56 x 65 cm, rám
autor z okruhu malíře Korovina
€ 1 329
34 000 Kč
4 500 Kč
113. Šimon František Tavík
(Železnice u Tišnova 1877–1942 Praha)
Karlův most
akvatinta, papír
41 x 53 cm, rám
sign. PD T. F. Šimon
€ 332
8 500 Kč
112.
114. Šimon František Tavík
(Železnice u Tišnova 1877–1942 Praha)
Karlův most
akvatinta, papír
37 x 49 cm, rám, pasparta, sklo
sign. PD T. F. Šimon
€ 352
9 000 Kč
113.
114.
36
37
115. Kysela František
118. Kupka František
(Kouřim 1881–1941 Praha)
Alegorie živlů (oheň, voda, země, vzduch)
pastel, tuš, papír
71 x 27 cm, rám, pasparta, sklo
€ 274
7 000 Kč
115.
116. Mucha Alfons
(Ivančice 1860–1939 Praha)
Máj, 1902
tisk, papír
26 x 18 cm
sign. v tisku PD Mucha 1902
Návrh obálky Máj, č. 47 a 48, ročník II.,
Praha 1904.
€ 39
1 000 Kč
116.
(Opočno 1871–1957 Puteaux)
Quatre histoires de blanc et noir
25 x dřevořez, ruční papír
25 listů faksimile tisků 20,5 x 15,5 cm,
4 tisky 9 x 9 cm
Součástí knihy Quatre histoires de blanc et noir,
č. výtisku 83/300, vydalo České muzeum výtvarných
umění k příležitosti výstavy díla Františka Kupky,
Praha 1996
€ 117
3 000 Kč
117. Mucha Alfons
(Ivančice 1860–1939 Praha)
Ilsée – Prinzessin von Tripolis
134 stran – všechny litograficky tištěny
cca 20 x 15 cm
Součástí knihy Robert de Flers Ilsée
– Prinzessin von Tripolis, č. výtisku
594/800, Praha 1901. Vazba poškozena.
€ 1 954
50 000 Kč
118.
117.
38
39
119.
Hoffmann Josef
120. Stolní hodiny
(Brtnice 1870–1956 Vídeň)
119. Nápojová souprava Melon – 3 ks
číslováno 27-VI/31., Rakousko, 20.–30. léta 20. stol.,
tepaný mosazný plech, stolní hodiny na dvou plochých
nožkách, tělo tepáním členěno na čtvercové a obdélné
segmenty, body ciferníku vytlačeny do plechu, zadní stěna
tvořena dvířky na stěžejce, kulovitý úchyt, výška 16,5 cm,
šířka 20 cm, hloubka 7,5 cm, funkční, bez záruky chodu
modrá zn. Vídeň–Augarten, Rakousko, Vídeň,
návrh kávové soupravy Melon v r. 1929 Josef Hoffmann,
výroba fa Augarten, porcelán, baňaté kanelované nádobky,
3 ks: konvice s pokličkou (výška konvičky 17 cm),
cukřenka s pokličkou, mléčenka, několik oťuků
€ 371
121.
22 000 Kč
€ 860 dohromady 9 500 Kč
Lit.: Wiener Werkstätte 1928, Verkaufskatalog Wien,
s. 802, č. A va 63; Bücher der Form, Bd. 1, Die Form ohne
Ornament, Werkbundausstellung Stuttgart 1924,
s. 73; Bröhan T., Eidelberg M.: Glass of the Avant-Garde.
From Vienna Secession to Bauhaus, Prestel, Munich
London New York 2001, s. 160; Noever P.: Der Preis
der Schönheit. 100 Jahre Wiener Werkstätte, MAK Wienn
und Matie Cantz Verlag 2003, s. 340.
€ 254 Hoffmann Josef okruh
121. Křeslo
Rakousko-Uhersko, dle návrhu Josefa Hoffmanna,
kolem r. 1913 – varianta uvedena viz. lit., černě mořené,
lakované dřevo, velké solitérní křeslo, plný sedák,
šprušlové opěradlo s kosočtverci, plocha opěráku
protažena a ukotvena v podstavě, výška 108 cm,
šířka 59 cm, hloubka cca 80 cm
120.
Srov.: Noever P., Der Preis der Schönheit. 100 Jahre
Wiener Werkstätte, MAK und Hatje Cantz Verlag,
Wien 2003, s. 221.
€ 1 368 35 000 Kč
Hoffmann Josef
(Brtnice 1870–1956 Vídeň)
122. Váza
Rakousko, návrh Josef Hoffmann
pro Wiener Werkstätte kolem r. 1923/24,
do formy foukané sklo Ametyst, vertikálně i horizontálně
žebrované tělo, výška 19 cm
40
122.
41
6 500 Kč
123.
123. Soubor jedenácti fotografií interiérů
zn. tří fotografických ateliérů Foto Möller Praha
Kobylisy, foto Čámský Vršovice, Stenc Praha, Čechy,
1. čtvrtina 20. stol., fotografie pro katalog 2. výstava
Svazu Čs. Díla r. 1923–1924, 11 ks, černobílé fotografie
nábytku adjustované na kartonu, rozměry cca 20 x 17 cm,
stav odpovídá stáří
€ 176 4 500 Kč
Hofman Vlastislav
(Jičín 1884–1964 Světlá pod Luží), Artěl
124. Lampa
Čechy, návrh do r. 1918, Vlastislav Hofman pro Artěl,
měď, původní zelené sklo, patinováno, stolní lampa
na kruhové vypouklé základně, stínidlo ve tvaru stříšky,
zdobeno kruhovými profily, výška 48 cm,
nutná revize elektrifikace
124.
Lit.: Zlatá Paha 1918, č. 48, roč. XXXV., s. 576;
Fronek J., Artěl. Umění pro všední den 1908–1935,
Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze,
Praha 2009, s. 260.
€ 9 380 125. Stínidlo hvězda
240 000 Kč
Střední Evropa, přelom 19./20. stol.,sklo, mosaz,
tvar dvaceticípé hvězdy, složené ze skleněných
trojúhelníků, spojených mosaznými pásky, jednoplamenné
svítidlo, řetízkový závěs, ø 42 cm, místy sklo
s prasklinami, chybí jedno sklo, stav odpovídá stáří
€ 332 309.
8 500 Kč
124.
125.
42
43
126. Věšák s policí
126.
Rakousko-Uhersko, počátek 20. stol.,
patinovaná mosaz, nástěnný věšák se třemi tyčkami
tvořící poličku, spodní šprušle se sedmi háčky
pro zavěšení oděvu, bočnice zdobeny geometrickým
prolamovaným dekorem, šířka 74 cm, hloubka 32 cm
€ 215 dohromady 5 500 Kč
127. Lampa
Rakousko, 10.–20. léta 20. stol., okruh J. Hoffmanna,
patinovaný obecný kov, litina, porcelánové objímky,
dvouplamenná stolní lampa na kruhové podstavě,
štíhlá noha se zvlněným svislým dekorem, široké stínidlo,
dekorováno kladívkovým dekorem,
výška cca 46 cm, ø stínidla 40 cm,
nutná revize elektrifikace
€ 586 15 000 Kč
130.
128.
Delatte Andre
129. Váza
131. Talíř Luhačovice
vtlač. zn. VM, Čechy, návrh pravděpodobně
Dušan Jurkovič, měď, barevné emaily, dekorativní oválný
talíř, zdobený vtlač. lidovými motivy s emaily,
vtlač. nápis „POZDRAV Z LUHAČOVIC“,
rozměry 16 x 24 cm
Francie, Nancy?, 1. čtvrtina 20. stol.,
návrh Andre Delatte ?, čiré, leptané a barvené sklo,
kapkovitá nádobka s dlouhým subtilním hrdlem,
žlutá a modrá barevná vrstva, výška 35,5 cm
129.
Totožná váza ve sbírkách Krajského muzea v Mohuči.
van Sluijters Georges-Joseph
€ 1 098
(1868–1928), Daum
128. Skleněný džbánek
€ 176 28 000 Kč
130. Secesní zrcadlo s pávy
sign. G. de Feure, Francie, Nancy, kolem r. 1900,
výroba sklárna Daum Fréres & Cie, leptané, nepravidelně
žlutě a zeleně tónované čiré sklo, baňatý džbánek s uchem,
výška 16 cm
Georges de Feure je pseudonymem v Paříži působícího
holandského designera Georges-Joseph van Sluijters
(1868–1928), jeho umělecké sklo bylo vyráběno firmou
Daum ve francouzském Nancy.
Rakousko-Uhersko, kolem r. 1900, obecný kov, sklo,
patinováno a malováno emaily, obdélné zrcadlo se
zkosenými horními rohy, uprostřed vsazeno fazetované
zrcadlo, tepaný a malovaný pár pávů s věnečky,
rozměr 40,5 x 35 cm
€ 1 368 35 000 Kč
Lit.: Hartmann Carolus: Glasmarken Lexikon 1600–1945.
Arnoldsche, Stuttgart 1997, s. 178 a 852–853.
127.
€ 254
44
4 500 Kč
131.
6 500 Kč
45
132. Červená váza
Itálie, 1. pol. 20. stol., červeně tónované sklo s dekorem
millefiori, hrdlo přechází ve dva postranní úchyty,
výška 30,5 cm
€ 98 2 500 Kč
Fulvio Bianconi
(1915–1996), Venini, Murano
134. Váza Fazzoletto
Itálie, návrh Fulvio Bianconi, 2. pol. 20. stol.,
výroba sklárna Murano, čiré a tónované sklo,
zvlněná váza s diagonálními pruhy, výška 23,5 cm
132.
134.
133.
133. Čalouněná otočná křesla – 2 ks
Střední Evropa, 70. léta 20. stol., kovová trubková kostra,
hliníková nožka s otočným kloubem, celočalouněná křesla
s vloženými polštáři, původní čalounění, výška 90 cm,
šířka 63 cm, tloušť ka 84 cm
€ 235
dohromady 6 000 Kč
byla dokladem Bianconiho virtuozity a hravosti
a její výrazná, křiklavá barevnost se stala charakteristická
pro další Bianconiho návrhy. Váza byla vyráběna v sériích
a v mnoha barevných variantách v kombinaci s dekorem
sítí a zvlněných linek. Získala mnoho významných ocenění
na mezinárodních výstavách skla a designu a dodnes patří
k oblíbeným sběratelským kouskům. Ve své sbírce jej má
například věhlasné muzeum MOMA v New Yorku.
Historie sklárny Venini na benátském ostrově Murano
začala na počátku dvacátých let 20. století, ale až
v r. 1925 se právník Paolo Venini stal jediným vlastníkem
firmy. Sklárna si brzy vydobyla renomé ve společnosti
umělecké avantgardy svým foukaným sklem a stala se
jednou z největších a nejzajímavějších skláren v Muranu.
Vedle Fulvio Bianconiho pro Venini pracovala řada
vynikajících umělců a designérů jako je Carlo Scarpa,
Gio Ponti, Tapio Wirkkala a další, kteří se zaloužili
o věhlas sklárny. Spojení mladých a talentovaných umělců
a designérů se sklářskými mistry vedlo ve firmě k řadě
sklářským a technologickým inovacím a také ke zvýšení
umělecké kvality, jež výrazně převyšovala ostatní produkci
v Muranu. Vysoká sklářská a umělecká kvalita
byla hlavním znakem sklárny Venini.
Vázu Fazoletto (Kapesníček) navrhl v r. 1949
Fulvio Bianconi, vystudovaný ilustrátor a karikaturista,
dva roky poté, co nastoupil jako návrhář ve sklárně
Venini v Muranu. Fazoletto bylo jedním z prvních návrhů,
které Bianconi pro sklárnu vytvořil, a který jej zároveň
proslavil. Tato legendární „kapesníčková“ váza,
kde okraje vázy směřují vzhůru ve složených záhybech,
€ 547
133.
134.
46
47
14 000 Kč
138.
138.
Ludvig Mies van der Rohe
Pfohl Alexander (1894–1953)
(Cáchy 1886–1969 Chicago)
138. Křesla MR 10 – 2 ks
137.
140. Reliéfní deska – Hudba
Čechy, Dolní Polubný, 30. léta 20. stol.,
návrh Pfohl Alexander, výroba fa Riedel, malachitové
sklo, reliéfní deska se dvěma výjevy hudebníků,
rozměry 9 x 16 cm
Střední Evropa, 1. pol. 20. stol., dle návrhu Ludviga
Mies van der Rohe z r. 1927, chromovaný obecný kov,
kůže, ohýbaná trubková konstrukce kožený sedák i opěrák,
výška 85 cm, šířka 55 cm, hloubka 75 cm
136.
Breuer Marcel Lajos
Pfohl Alexander (1894–1953)
(Pécs 1902–1981 New York)
141. Odkládací stolek
139. Reliéfní deska – Sportovci
Čechy, Dolní Polubný, 30. léta 20. stol.,
návrh Pfohl Alexander, výroba fa Riedel, modré sklo,
reliéfní deska s výjevem sportovců, rozměry 11 x 15,5 cm
Schwetz-Lehmann Ida (1883–1971)
136. Figura ženy
Čechy, Jablonec nad Nisou, 30. léta 20. stol.,
návrh Ida Schwetz-Lehmann, výroba fa Kurt Schlevogt,
růžově zbarvená sklovina z kolekce Ingrid, částečně
pískované sklo, postava dívky v dlouhých splývavých
šatech, výška 37,5 cm, 1 oťuk
Střední Evropa, konec 20. stol., návrh M. Breuer,
ohýbaná chromovaná trubková konstrukce, deska s černým
laminem, výška 34 cm, šířka 132 cm, hloubka 70 cm
8 000 Kč
€ 313
8 000 Kč
€ 313
dohromady 24 000 Kč
€ 938
2 000 Kč
€ 78
Ida Schwetz – Lehmann působila v letech 1909–1918
ve Vídni, kde studovala u prof. Michaela Powolného
a spolu s R. Neuwirthovou a Helenou Johnovou
vlastnila firmu Keramische Werkgenossenschaft.
Srov.: Quittenbaum 9. Auktion Jugendstil – Art Deco,
Mnichov 20. 11. 1999, s. 62, kat. č 265.
€ 254
6 500 Kč
135.
139.
135. Stojací lampa
Wieselthier Vally (1885–1945)
Střední Evropa, 30. léta 20. stol., chromovaný obecný
kov, porcelánová objímka, čiré sklo, stojací lampa
s kruhovou základnou, ohýbaná trubková konstrukce,
stahovací stínidlo se závažím, odkládací kruhová polička
s nastavitelnou výškou uchycení, broušená skleněná
vložka, výška 192 cm, nově elektrifikováno – nutná revize
€ 469 140.
137. Těžítko zebra
rytá sign. LW, Čechy, Jablonec nad Nisou,
výroba fa Josef Riedel pro fa Kurt Schlevogt,
kolem r. 1930, lité sklo Alexandrit, plastika zebry
na oválném podstavci, výška 16,5 cm
dohromady 12 000 Kč
Publikováno: Hörmann M., Vally Wieselthier Böhlau,
Wien 1999, s. 312.
€ 137
48
141.
3 500 Kč
49
142. Kropenka
145.
Střední Evropa, keramika, malováno, kropenka
pro domácí zbožnost, centrální poloplastický motiv
Madony s Ježíškem v mandorle, dvě plastické, okřídlené
hlavy andílků, na zadní straně zbytky nápisu, výška 17 cm,
několik oťuků
€ 704
18 000 Kč
145. Garnýž
Střední Evropa, 18. stol., vyřezávané polychromované
dřevo, obecný kov, dřevo, papírmašé, obecný kov, původní
polychromie, dlouhá garnýž s plastickými ornamentálními
aplikacemi, ústřední motiv hlavy putti, na zadní straně
dvě pojízdné kovové kolejničky s háčky, výška 39 cm,
šířka 280 cm, hloubka 25 cm
€ 586 144.
142.
15 000 Kč
146. Brož
dodatečně puncováno čs. punc lilie pro cizí zboží
od r. 1921, Rakousko-Uhersko, stříbro, ryzost 935/1000,
hrubá hmotnost 8,00 g, brož v podobě mašle vykládané
markazity, rozměry 7,3 x 3 cm, chybí dva kamínky
€ 78
2 000 Kč
Kunstporzellane Metzer & Orlloff,
Německo
143. Malý Bakchus
146.
nadglaz. zn. MO Kunstporzellane Metzler & Orlloff,
vtlač. č. modelu 6772, Německo, Ilmenau,
1. třetina 20. stol., plastika malého Bakcha stojícího
na rohu hojnosti, výška 13 cm, pohárek odborně
restaurován
€ 29
147.
Volkstadt – Rudolfstadt, Německo
750 Kč
144. Stříbrné chrastítko
nepravý francouzský punc „amfora“ Limoges 1774–1780,
Francie, stříbro, ryzost 925/1000, hmotnost 28,70 g,
dětské chrastítko s rolničkami, prořezávaná otočná hlava
s rukojetí, délka 13,5 cm, jedna rolnička rozpůlená
147. Tančící žena
modrá podglaz. zn. Volkstadt – Rudolfstadt, Německo,
1. pol. 20. stol., porcelán jemně malovaný, masivně
zlacený, plastika tančící ženy v dobovém oděvu,
výška 28,5 cm, ruka drobně odborně restaurována
€ 137 3 500 Kč
Přiložen Odborný posudek puncovního úřadu.
€ 195
5 000 Kč
143.
145.
50
51
153.
149.
148.
148. Tabatěrka
156. Pohár
zn. taxovací značkou používanou v letech 1810–1824,
Francie, hmotnost 104,88 g, stříbro, uvnitř zlaceno, bohatě
zdobeno poloplastickým tepaným dekorem s ornamenty,
rozměry 9 x 5 x 2 cm
€ 215 vídeňský třinácti lotový punc 1865, Rakousko-Uhersko,
datováno 1865, stříbro, ryzost 812/1000, hmotnost 88,00 g,
gravírovaná dóza na tabák, uvnitř zlaceno,
rozměry 9 x 5 cm
150.
Oeslau, Německo
154. Čajový panáček
zn. CW, Německo, Oeslau, výroba fa Oeslauer
Porzellan-manufaktur W. Coebel KG., porcelán,
hlavička pierota, malováno, výška 4,5 cm
5 500 Kč
149. Dóza na tabák
Čechy, 1. třetina 20. stol., čiré broušené sklo,
místy přejímané žlutým, pohár na kruhové základně,
vysoká noha, poklice s fazetovaným úchytem, průběžný
pás s broušeným dekorem, centrální scéna s Evou
a Adamem, florální a zoomorfní motivy, výška 47 cm
45 000 Kč
€ 1 759
2 000 Kč
€ 78
3 500 Kč
€ 137
150. Krabička na tabák
puncováno, Střední Evropa, 19. stol., stříbro,
ryzost 800/1000, hmotnost 103,60 g, malá tabatěrka
s víčkem na stěžejce, tepaný dekor, centrální reliéf
s andílky, rozměry 17,7 x 5,2 cm
Přiložen Odborný posudek puncovního úřadu.
€ 489
12 500 Kč
154.
151. Čajová panenka Art Deco
Střední Evropa, počátek 20. stol., porcelán, textilie,
čajová panenka s porcelánovou horní částí těla, textilní
sukně s přišitými porcelánovými nohami, výška 14 cm
151.
€ 156
4 000 Kč
Thonet
152. Sedačka
Rakousko-Uhersko, 1. třetina 20. stol.,
výroba fa Thonet, lakované dřevo, ohýbaná sedačka
s područkami, chybí sedák, výška 67 cm, šířka 64 cm,
hloubka 35 cm
€ 293
156.
155.
7 500 Kč
155. Slánka
153. Konzolky – 2 ks
Střední Evropa, 19. stol., dřevořezba, zbytky původní
polychromie, nově překřídováno, konzolky s hladkou
odkládací plochou, tělo bohatě řezbováno s motivy
rozvilin, výška 15,5 cm
€ 156
dohromady 4 000 Kč
třinácti lotový cechovní punc, nečitelná mistrov. zn.,
Rakousko-Uhersko, datováno 1815, stříbro,
ryzost 812,5/1000, hmotnost 47,00 g,
lodičková slánka na nožce, šířka 8 cm
€ 352
9 000 Kč
152.
52
53
160. Sklenice
Čechy?, konec 19. stol., čiré sklo, kónický pohár
na odsazené patce, lovecká scéna malovaná švarclotem,
výška 17,5 cm
4 500 Kč
€ 176
161. Váza
Severní Čechy, čiré sklo, částečně přejímané žlutým,
vysoká váza na odsazené patce, spojena kovovou montáží,
dekorováno malovaným dekorem, pískováno, malováno
pestrým květinovým dekorem, výška 32 cm
6 000 Kč
€ 235
162. Kalamář s koněm
Střední Evropa, obecný kov, patinováno,
oválná nádoba na čtyřech nožkách s kopýtky, uvnitř vložka
s poloplastickým rostlinným reliéfem a třemi otvory,
víko s plastikou běžícího koně, šířka 21,5 cm,
výška 26 cm, vložky chybí
3 000 Kč
€ 117
159.
157.
158.
157. Katalog stylů – 92 listů
inventární razítko CONRATH & LIEBSCH
Glas-Manufaktur Steinschönan, Böhmen,
Rakousko-Uhersko, 19./20. stol., papír, tisk, katalog stylů
v papírových deskách, volně vložené listy s ukázkami
dekorů a vzorů (od primitivních, přes egyptské, etruské,
asijské, renezanční, byzantské, atd. až po 19. stol.),
92 barevných listů, 4 listy s textem, rozměr listu
40,5 x 28,3 cm
€ 469 dohromady 12 000 Kč
158. Stojan na štětce
Japonsko, 19. stol., slonovina, dekorativní stojan,
celoplošně dekorováno řezbou a rytím s figurálními
a rostlinnými motivy, výška 13 cm, restaurováno
€ 782 162.
20 000 Kč
159. Stříbrná kropenka
německý punc, Německo, stříbro, ryzost 800/1000,
hmotnost 95,90 g, kropenka pro soukromou zbožnost,
zdobeno tepaným dekorem a gravírovaním, centrální
figurální motiv s Madonou a Ježíškem a putti, na nádobce
okřídlená hlava andělíčka, výška 17 cm, šířka 9,5 cm
Přiložen Odborný posudek puncovního úřadu.
€ 489
160.
12 500 Kč
54
161.
55
164. Dóza
anglické puncy Chester 1903, Anglie, stříbro,
ryzost 925/1000, hmotnost 45,00 g, dóza soudkového tvaru,
víčko tepané s rokajovým dekorem, výška 6,7 cm, ø 5,5 cm
3 000 Kč
€ 117
166. Pohárek
mistrov. zn. FR, třinácti lotový cechovní punc,
Rakousko-Uhersko, datováno 1815, stříbro,
ryzost 812,5/1000, hmotnost 96,00 g, kónický pohárek
na odsazené patce, horní lem zdoben gravírováním,
výška 8 cm
€ 195 5 000 Kč
167. Hodiny na sloupcích
165. Stříbrná konvička Art deco
zn. WR, EF, punc Diana, Čechy, stříbro, ryzost 800/1000,
hmotnost brutto 252,00 g, řezaná kost, malá konvička
s víčkem na stěžejce a kosočtvercové základně,
kostěné úchyty, výška 13,5 cm
4 500 Kč
€ 176
Čechy?, 20. léta 20. stol., měděný patinovaný plech,
obecný kov, obdélná základna se dvěmi kanelovanými
nohami nesoucí obloučkové tělo s ciferníkem,
výška 23 cm, šířka 22,5 cm,
bez záruky chodu, chybí klíček
€ 137 3 500 Kč
167.
163.
169. Dřevěné křeslo
Rakousko-Uhersko, počátek 20. stol., mořená a lakovaná
dřevěná kostra s řezbovanými články, článkovaný opěrák
a područky, do sedáku vložena nepůvodní plná výplň,
výška 85 cm, šířka 60 cm, hloubka 53 cm
163. Hodiny s figurkou slona
Čechy, datováno 1925, lakované dřevo, stříbřený
obecný kov, dřevěný obdélný podstavec s kovovým
štítkem „PRVNÍMU VÍTĚZI 1925 VĚNUJE MISTR
G. FRIŠTENSKÝ“, plastika slona nesoucího na zádech
ciferník, výška včetně soklu 31,5 cm, bez záruky chodu
€ 782
€ 215
5 500 Kč
20 000 Kč
165.
168.
168. Talíř Art Deco
zn. Wallace, STERLING 3909 RW & S, USA,
kolem r. 1930, stříbro, ryzost 925/1000,
hmotnost 389,00 g, servírovací talíř s vtlačeným
geometrickým dekorem, ø 27 cm
164.
Přiložen Odborný posudek puncovního úřadu.
€ 176
4 500 Kč
166.
56
169.
57
Goldscheider, Rakousko
171. Tanečnice
rytá sign. Dakon, tištěná nadglaz. zn. Goldscheider Wien,
MADE IN AUSTRIA Dakon, zn. EM,
papírová nálepka Goldscheider VIDEN 1885–1935,
Rakousko-Uhersko, Vídeň, výroba fa Goldscheider,
20.–30. léta 20. stol., glazovaná keramika, malováno,
plastika tanečnice na oválném podstavci,
tančící s rozevlátou sukní, výška 12 cm, šířka 18 cm
€ 215
5 500 Kč
172. Dětská židlička
zbytek pap. nálepky Dielňa na náradie účastinná
společnosť, Turčianský Sv. Martin, Rakousko-Uhersko,
do r. 1918, ohýbané bukové dřevo, lakováno,
dětská stolička s perforovaným sedákem, výška 63 cm,
ø sedáku 35 cm, restaurováno
€ 195
174.
5 000 Kč
Thonet
176. Stolička
Haida, Čechy
173. Secesní váza
Čechy, Nový Bor, kolem r. 1910, návrh sklářská škola
Haida, čiré sklo, podjímané růžovým a přejímané
fialovým, broušený květinový dekor, vysoký válec
se zvlněným okrajem, výška 28,5 cm
170.
Thonet
€ 98
170. Židle ke klavíru Nō 28
2 500 Kč
174. Židle Nō 11 – 4 ks
pap. nálepka I. typu Thonet, Rakousko-Uhersko,
1870–1881, výroba fa Thonet, ohýbané bukové dřevo,
lakováno, sedák i opěrák s rotangovým výpletem,
výška 93 cm, šířka 41,5 cm, hloubka cca 55 cm,
výplet 1 židle poškozen
Lit.: Thonetkatalog 1904, s. 87.
€ 78
€ 98
2 000 Kč
Lit.: Thonetkatalog 1904, s. 87.
€ 469 2 500 Kč
WMF, (Württembergische
Metallwarenfabrik), Německo
175. Obal na květináč
Thonet
zn. pap. nálepka Thonet, Rakousko-Uhersko,
ohýbané bukové dřevo, ohýbaná kostra, rotangový výplet
sedáku, výška 85 cm, šířka 41 cm, tloušť ka 39 cm
pap. nálepka Thonet Wien, Rakousko-Uhersko, Vídeň,
výroba fa Thonet, ohýbané bukové dřevo, rotangový
výplet, stolička na čtyřech nožkách s kruhovým ohýbaným
sedákem, výška 47 cm, ø sedáku 41 cm, výplet poškozen
174.
vtlač. zn. WMF I/0, Německo, Geislingen,
počátek 20. stol., stříbřený obecný kov, široká nádoba
se dvěma postranními úchyty, zdobena poloplastickým
stylizovaným dekorem, výška 26 cm, ø 27,5 cm,
stříbření místy setřeno
4 000 Kč
€ 156
dohromady 12 000 Kč
175.
171.
172.
58
173.
176.
59
Cohr Carl Mads, Dánsko
178. Servírovací lžíce
zn. CMC, JS, DelvHaandarb., dánské puncy, Dánsko,
kolem r. 1930, stříbro, 835/1000, 118,20 g, servírovací lžíce
se zakroucenou rukojetí, zdobenou florálním dekorem,
délka 21 cm
Přiložen Odborný posudek puncovního úřadu.
Lit.: Metallkunst der Moderne, Bröhan-Muzeum,
Berlin 2001, s. 38–39 (o firmě).
1 500 Kč
€ 59
178.
Thonet Wien
179. Držák na noviny Nō 33
pap. nálepka prodejce NÁBYTEK, BYTOVÁ
A KANCELÁŘSKÁ ZAŘÍZENÍ J. MÜLLER, BRNO,
Rakousko-Uhersko, návrh před r. 1904, výroba fa Thonet
Wien, ohýbané bukové dřevo, hnědě mořeno, výška 54,5 cm
Lit.: Thonetkatalog 1904, s. 87.
€ 293
dohromady 7 500 Kč
180. Konvice
Rusko?, 1. třetina 20. stol., stříbro, ryzost 900/1000,
hmotnost 617,70 g, vysoká konvička s víkem, hubička
s uzávěrem zavěšeným na řetízku, postranní úchyt,
tělo nádoby zdobeno kladívkovým dekorem, výška 29,5 cm
Přiložen Odborný posudek puncovního úřadu.
180.
8 000 Kč
€ 312
181. Věšák se secesním tvaroslovím
Střední Evropa, lakované dřevo, obecný žlutý kov,
textilie, zrcadlo, věšáková stěna se čtyřmi háky,
uzavíratelnou zásuvkou, ve spodní části stojan na deštníky
s polstrovaným pozadím, výška 209 cm, šířka 150 cm,
hloubka 22 cm, restaurováno, repasováno
€ 546
14 000 Kč
181.
Kayserzinn, Německo
182. Mísa s květy
177.
zn. KAYSERZINN 4216, Německo, kolem r. 1900,
výroba fa J.P. Kayser & Sohn AG – KAYSERZINN,
cín, dvoulaločná žebrovaná miska na čtyřech kulovitých
nožkách, poloplastický florální dekor, šířka 28,5 cm
177. Secesní stojan na květiny
Střední Evropa, počátek 20. stol., obecný kov,
zbytky původního nátěru, konstrukce z ohýbaných
kovových prutů, vysoký stojan na trojnožce,
zakončen kruhovým košíkem, výška 130 cm
€ 235
€ 137 3 500 Kč
182.
179.
6 000 Kč
60
61
Ernst Wahliss, Trnovany u Teplic
184. Vázička
186. Secesní zrcadlo
nadglazur. zn. Deposé E. W. Turn Wien v korunce,
Čechy, Trnovany u Teplic, před r. 1900, výroba
fa Ernst Wahliss, bílý porcelán, dekorace solemi,
podglazurními a nadglazurními barvami, zlatem,
malá vázička ve tvaru konvičky, florální postranní úchyt,
poloplastický dekor macešek, výška 14 cm
Střední Evropa, kolem r. 1900, stříbřený obecný kov,
sklo, nástěnné zrcadlo v kovovém florálním rámu,
výška 49 cm, šířka 33,5 cm, restaurováno
12 000 Kč
€ 469
Firma Ernst Wahliss, měla již na počátku 20. století
své sklady ve Vídni, Londýně a Lipsku. Její výroba
přepychových předmětů (figur, bust, váz a žardiniér
z porcelánu, fajánse a majoliky i přepychového stolního
nádobí) z porcelánu a porcelánových květin byla vyvážena
do všech zemí Evropy.
€ 137
3 500 Kč
187.
183.
Kowalczewski Paul Ludwig
186.
(Mieltschin 1865–1910 Berlin)
183. Johanka z Arku
184.
rytá sign. P.L.Kowalczewski, č. 634 7 27, kolem r. 1900,
keramika, obecný kov, patinováno, plastika Johanky
z Arku v brnění, na obdélném podstavci s rytým nápisem
JEANE D´ARC, výška 75 cm, několik oťuků
€ 469
WMF (Württembergische
Metallwarenfabrik), Německo
12 000 Kč
185. Secesní košík
vtlač. zn. WMF, Německo, Geislingen,
počátek 20. stol., výroba fa Württembergische
Metallwarenfabrik, stříbřený obecný kov, oválný košík
s prolamovaným květinovým okrajem, úchyt ve tvaru
rostlinného úponku, šířka 33 cm, výška 20,5 cm
€ 59
187. Ruční zrcadlo
188. Secesní přehoz
Francie, datováno 1900, obecný žlutý kov, porcelán,
fazetované zrcátko na podložce ve tvaru listu, malovaný
porcelánový medailonek s nápisem „EXPOS DE 1900
PALAIS DE L´ELEGTRIGITÉ“ zasazen v rukojeti,
výška 32 cm
€ 98
Rakousko-Uhersko, po r. 1900, textilie, zelený přehoz
zdoben secesními výšivkami s florálním a ornamentálním
dekorem, rozměr 137 x 180 cm, dobrý stav
€ 98 2 500 Kč
1 500 Kč
188.
185.
62
63
2 500 Kč
191.
189.
189. Paravan
Přiložen Odborný posudek puncovního úřadu.
Rakousko-Uhersko, Vídeň?, počátek 20. stol.,
mořené, lakované dřevo, třídílný paravan, dekorováno
řezbami ve stylu geometrické secese, chybějící výplně,
výška 149 cm, max. šířka 115 cm
€ 469
€ 235
Lit.: Metallkunst der Moderne, Bröhan-Muzeum,
Berlin 2001, s. 191 (o firmě).
dohromady 12 000 Kč
193.
192.
Wörle Alois (1886–1977)
191. Velká mísa
6 000 Kč
Hülse W., Německo
zn. K.H.W. A WÖRLE MÜNCHEN 13, Německo,
Mnichov, 30. léta 20. stol., návrh Wörle Alois, mosaz,
oválná mísa s žebrovaným okrajem, zdobeno kladívkovým
dekorem, šířka 48 cm
190. Předkládací souprava – 10 ks
zn. HÜLSE, německý punc, Německo, Berlín,
kolem r. 1930, stříbro, ryzost 800/1000, hmotnost 938,20 g,
10 ks: lopatka na moučník (délka 23,5 cm), lopatka
na ryby, vidlice, salátový příbor, servírovací lžíce
(délka 26 cm), 3 lžíce (délka 20,6 cm), konce zdobeny
květinovým dekorem
Lit.: Metallkunst der Moderne, Bröhan-Muzeum,
Berlin 2001, s. 349–351 (o autorovi).
€ 78 Argentor, Rakousko
192. Kalamář
2 000 Kč
zn. ARGENTOR AS, Rakousko, Vídeň, počátek 20. stol.,
postříbřený obecný kov, kalamář s odkládací plochou,
prolamovaný geometrický dekor, šířka 19,7 cm,
chybí skleněná vložka, úchyt víčka kalamáře poškozen,
stříbření značně setřeno
€ 78 2 000 Kč
193. Váza ve stylu vídeňské secese
194.
Čechy, Haida?, počátek 20. stol.,
čiré sklo přejímané oranžovým a temně fialovým, měď,
fazetované tělo vázy s kovovou montáží, zdobeno řezaným
geometrickým dekorem s motivem čtverců a oválů,
výška 23 cm
190.
64
€ 586
194. Kalamář
zn. GESCHÜTZT Real Bronze DEPOSÉ,
Rakousko-Uhersko, kolem r. 1900, bronz, kalamář
s odkládací plochou, víko na stěžejce, délka 16,5 cm,
chybí vložka
15 000 Kč
€ 59
65
1 500 Kč
195.
195.
Prutscher Otto (1880–1949)
195. Dva šálky s podšálky
F. W. Quist, Německo
podglaz. zn. Wahliss, nadglaz zn. Entw(urf).
Prof. Otto Prutscher, Rakousko-Uhersko, Trnovany
u Teplic, návrh Otto Prutscher kolem r. 1909/10,
výroba fa Ernst Wahliss, porcelán, dva velikostně různé
šálky s podšálky, dekorováno černou linkou, výška šálku
5,5 cm a 6,3 cm, min. oťuk
196. Chladící nádoba na šampaňské
Lit.: Boeckl M., Koller G., Patka E.:
Otto Prutscher 1880–1949, Hochschule für angewandte
Kunst in Wien, Wien 997, s. 66.
€ 156
199.
zn. Quist, Německo, Esslingen, 20.–30. léta 20. stol.,
výroba fa F.W. Quist Metallwarenfabrik, postříbřený
obecný kov, chladící nádoba na sekt se zvlněným okrajem
a kanelovaným tělem, dva postranní úchyty, výška 20,5 cm
Lit.: Metallkunst der Moderne, Bröhan-Museum,
Berlin 2001, s. 260–263.
dohromady 4 000 Kč
Lorenz Adolf, Thonet
2 000 Kč
€ 78
Thonet
197. Držák na umyvadlo Nō 2
Čechy, přelom 19./20. stol., výroba fa Thonet,
mořené a lakované dřevo, konstrukce z ohýbaného dřeva,
kruhový stojan na umyvadlo se dvěma odkladními
plochami, výška 80 cm, šířka 58 cm, hloubka 52 cm,
odborně restaurováno
Lit.: Thonetkatalog 1895.
7 000 Kč
€ 274
199. Křeslo Nō 1796
pap. nálepka Thonet, Rakousko-Uhersko, do r. 1915,
návrh Lorenz Adolf, výroba fa Thonet, mořené, lakované
dřevo, obecný kov, pracovní křeslo s područkami,
polohovatelný ortopedický opěrák z ohýbaných šprušlí,
výška 91 cm, šířka 60 cm, hloubka 57 cm
Jiří Uhlíř: „Jde o novinku v „hygieně sezení“
podle c. k. vládního rady univ. prof. Dr. Adolfa Lorenze.
Ten ovšem nebyl autorem designu celého křesla, ale jen
tvaru a umístění pohyblivého opěradla podle „svých
dlouholetých výzkumů, podaných na několika úspěšných
přednáškách ve Vídni a v Amsterodamu“.
200.
Lit.: Příloha (dvoulist) k Ústřednímu věstníku z roku 1915.
€ 702
18 000 Kč
200. Kalamář
196.
Střední Evropa, 1. třetina 20. stol., čiré sklo,
chromovaný obecný kov, oválná zhranělá podstava, dva
zapuštěné kalamáře s vypouklými víčky na stěžejce,
délka 22 cm, 1 otlak na víku
€ 39
Hoffmann Josef (Brtnice 1870–1956 Vídeň)
202. Zátka na láhev
1 000 Kč
puncováno německým puncem, Německo,
dle návrhu J. Hoffmanna, stříbro, ryzost 800/1000,
korek, kulovitá zátka celoplošně dekorována
kladívkovým dekorem, výška 5 cm
201. Zátka na láhev
puncováno neplatným puncem, Střední Evropa,
dle návrhu J. Hoffmanna, stříbro, ryzost 800/1000,
korek, kulovitá zátka, výška 7 cm
Přiložen Odborný posudek puncovního úřadu.
Přiložen Odborný posudek puncovního úřadu.
€ 137
5 000 Kč
€ 195
3 500 Kč
198.
198. Držák na klubíčka
Čechy, přelom 19./20. stol., mořené a lakované dřevo,
původní textilie, konstrukce z ohýbaného dřeva se
zavěšeným látkovým vakem na klubíčka, výška 64 cm
197.
€ 117
66
202.
3 000 Kč
67
201.
204.
Olbrich Josef Maria
(Opava 1867–1908 Düseldorf)
206. Bufet
203.
zn. štítkem výrobce Emil Gerstel Prague,
Rakousko-Uhersko, Vídeň, návrh J. M. Olbrich
kolem r. 1900, dřevo, fazetované sklo, mosaz,
v přední části vyřezávaný stylizovaný rostlinný motiv,
spodní část se zásuvkou a dvířky, horní část, s prosklenými
dvířky, výška 210 cm, šířka 134 cm, hloubka 54,5 cm
203. Hodiny ve stylu vídeňské secese
zn. DEPOSÉ GESCHÜTZT, Rakousko-Uhersko,
Vídeň?, kolem r. 1900, mosaz, čiré sklo, stolní hodiny
s rtuťovým teploměrem, vsazen hodinový strojek
s ciferníkem, vtlačený stylizovaný dekor, výška 14,5 cm,
funkční – bez záruky chodu
€ 274
170 000 Kč
€ 6 645
7 000 Kč
207. Nástropní svítidlo
Hoffmann Josef
Rakousko-Uhersko, Vídeň?, počátek 20. stol.,
okruh A. Loose, obecný žlutý kov, čiré sklo, stropní
jednoplamenné svítidlo ve tvaru lucerny, polygonální
základna, kovová kostra, skleněné výplně s pískovaným
orámováním, porcelánová objímka, výška cca 29 cm,
šířka základny 36 cm, nutná revize elektrifikace
(Brtnice 1870–1956 Vídeň) okruh
204. Pouzdro na taneční pořádek
zn. WILHELM MELZER WIEN VII,
Rakousko-Uhersko, Vídeň, vročeno 1912,
výroba W. Melzer, návrh dekoru z okruhu
Josefa Hoffmanna, postříbřený obecný kov,
plochá architektonická schránka s dvojhlavou orlicí
a nápisem „BALL DER STADT WIEN“, uvnitř zlaceno,
fazetované zrcátko, provázek s třásněmi, součástí původní
hudební program, výška 10 cm, šířka 6,5 cm
206.
5 000 Kč
€ 195
208. Garnýž
Střední Evropa, mosaz, trubková garnýž se závěsnými
mosaznými kroužky a šišticovými ozdobnými
koncovkami, délka 220 cm, ø tyče 3 cm
Noever P., Josef Hoffmann Designs, Prestel,
München 1992, s. 219
2 000 Kč
€ 78
Srov.: velmi podobny návrh dekoru látky z r. 1909/10.
€ 137
3 500 Kč
WMF, Německo
205. Velká váza
Německo, 30. léta 20. stol., výroba fa WMF Geislingen,
sklo Myra, vysoká baňatá váza s přiškrceným hrdlem,
výška 40 cm
205.
207.
208.
Jeden z největších vyráběných exemplářů skla Myra, v této
velikosti velmi vzácné.
€ 371
9 500 Kč
68
69
Moser Koloman, okruh
(Vídeň 1868–1918 Vídeň)
209. Stojan
Rakousko-Uhersko, počátek 20. stol., návrh z okruhu
Kolomana Mosera, mořené a lakované dřevo, obecný
žlutý kov, stojan se třemi odkládacími policemi na čtyřech
nízkých nožkách, výška 118 cm, max. šířka 33 cm, odborně
restaurováno
8 000 Kč
€ 313
212.
Wiener Kunstkeramische Werke,
Rakousko
210. Plastika – chlapec se zajícem
vtlač zn. WKW a č. 7, Rakousko, Vídeň, 20. léta
20. stol., výroba fa Wiener Kunstkeramische Werke,
keramika, glazováno, plastika chlapce chytajícího
zajíce na oválném podstavci, nápis KÜNSTLERHAUS
SCHÜTZENKRÄNZCHEN, výška 6,5 cm, délka 15 cm
5 000 Kč
€ 195
Lit.: Boeckl Matthias, Koller Gabriele, Patka Erika:
Otto Prutscher 1880–1949. Hochschule für angewandte
Kunst in Wien, Wien 1997, s. 35).
Prutscher Otto (1880–1949)
212. Nápojová souprava Metropolis – 5 ks
€ 332
zn. PIRKEN HAMMER, Československo, Březová,
návrh soupravy Metropolis Otto Prutscher
kolem r. 1934/5, výroba fa Pirkenhammer, porcelán,
tyrkysová glazura, stříbřeno, 5 ks: konvice s víčkem
a štíhlou hubičkou a projmutou rukojetí (výška 25 cm),
mléčenka, cukřenka s víčkem, 2 šálky s podšálky,
porcelán, stříbření na několika místech drobně setřeno,
1 vlasová trhlina, 2 oťuky
213. Stolek ve stylu vídeňské secese
zn. com 167, Rakousko-Uhersko, počátek 20. stol.,
mořené, lakované dřevo, mosazný plech s kladívkovým
dekorem, stolek s oktogonální odkládací plochou, středová
noha zdobena stylizovanými florálními řezbami ve stylu
vídeňské secese, výška 71 cm, šířka 80 cm, restaurováno
€ 547
210.
Rudolf Wels, připsáno
(Osek u Rokycan 1882–1943 Osvětim), Moser
211. Váza Animor
rytá sign. Made in Czechoslovakia Moser Carlsbad,
Československo, Karlovy Vary, 1925–30,
návrh Rudolf Wels?, výroba sklárna Moser, hnědé sklo
Topas, baňatá váza, široký pás s leptaným, zlaceným
a fialovou barvou zatíraným dekorem Animor, ve spodní
části broušené vodorovné žlábky, výška 15 cm
209.
19 000 Kč
€ 743
213.
211.
70
dohromady 8 500 Kč
71
14 000 Kč
Palme König, Čechy
218. Váza
Čechy, Košťany u Teplic, kolem r. 1900, výroba sklárna
Palme König, fialově zbarvená sklovina s matnou irisující
lazurou, nízká vázička s přiškrceným hrdlem, tělo zdobeno
poloplastickým nitkovým dekorem, výška 13,5 cm
4 000 Kč
€ 156
219. Příruční stolek
Střední Evropa, 1. pol. 20. stol., dřevo, dýha, lakováno,
jednoduchý příruční stolek, na dvou bočních nohou,
zdobeno řezbou a vykládáním, výška 69 cm,
šířka 45 cm, hloubka 31 cm, 2 pecky chybí
2 500 Kč
€ 98
214.
214. Kávová souprava
ve stylu Wiener Werkstätte – 5 ks
zn. ALPAKA, Střední Evropa, 20.–30. léta 20. stol.,
alpaka, uvnitř zlaceno, mořené soustružené dřevo,
5 ks: konvice na čaj, konvice na kávu, 2 mléčenky,
cukřenka, konvice s víkem na stěžejce a kapkovitými
úchyty, baňatá těla nádobek bohatě členěna, obloučkovité
boční úchyty, max. výška 20,5 cm, min. výška 10,5 cm
€ 235
dohromady 6 000 Kč
215.
Palme König, Čechy
215. Váza
Čechy, Košťany u Teplic, kolem r. 1900, výroba sklárna
Palme König, fialově zbarvená sklovina s matnou irisující
lazurou, miniaturní vázička s přiškrceným hrdlem,
výška 8 cm
€ 59
218.
217. Pár květináčů – 2 ks
Střední Evropa, měděný plech, zhraněné schránky
s vtlačeným dekorem a obloučkovitě zakončeným hrdlem,
výška 18,5 cm
dohromady 7 500 Kč
€ 293
1 500 Kč
216. Brož Art Deco
mistrov. zn. JK, čsl. punc Tatry, Československo,
20.–30. léta 20. stol., stříbro, ryzost 800/1000,
broušený kámen ve stříbrné montáži, šířka 4,5 cm
€ 29
750 Kč
216.
220.
220. Sloup ve stylu Wiener Werkstätte
217.
72
Rakousko-Uhersko, počátek 20. stol., dřevo, dýha, sloup
na půdorysu čtverce, plná spodní část s kanelováním
a řezbovaným květinovým pásem, dvě odkládací plochy,
vrchní nesena čtyřmi sloupky, výška 120 cm, 26 x 269 cm
219.
€ 371
73
9 500 Kč
Thonet Mundus
Medler
222. Sedačka Nō B 349
225. Židle
vypálená zn. THONET, Rakousko-Uhersko,
20.–30. léta 20. stol., výroba fa Thonet Mundus,
mořené lakované dřevo, dýha kořenovice, ohýbaný rám
sedáku, čtvercové sedátko se zaoblenými rohy, nohy
ze stran opatřeny atypickými výstužemi, výška 47 cm,
šířka 37,5, hloubka 37,5 cm, restaurováno
pap. nálepka Medler, Střední Evropa,
počátek 20. stol., mořené, lakované dřevo, překližka,
ohýbaná kostra s vloženým překližkovým sedákem,
výška 76 cm, šířka 59 cm, hloubka 43 cm
5 500 Kč
€ 215
Lit.: Thonetkatalog 1937.
9 500 Kč
€ 371
225.
221.
Goldscheider, Rakousko
226. Dekorativní maska
222.
Napako, Československo
221. Lampa kalich – typ. č. 863
zn. NAPAKO 25, typ č. 863, Československo,
20.–30. léta 20. stol., chromovaný obecný kov, dřevo,
mléčné sklo, pokojová lampa s velkým kalichovitým
stínidlem, dřevěná noha na kruhovém podstavci,
výška 73 cm, restaurováno, nově elektrifikováno
223. Velká váza
zn. WMF, Německo, Geislingen, počátek 20. stol.,
výroba fa Württembergische Metallwarenfabrik,
stříbřený obecný kov, poloplastický florální dekor,
dva postranní úchyty v podobě úponků, výška 37 cm,
stříbření místy setřeno
5 000 Kč
€ 195
černá tištěná zn. Goldscheider MADE IN AUSTRIA,
číslo modelu 7119, Rakousko, Vídeň, 30. léta 20. stol.,
pálená hlína, glazováno, reliéfní dekorace dívčí hlavy
s květinou, výška 26 cm, odborně restaurováno
WMF (Württembergische
Metallwarenfabrik), Německo
5 500 Kč
€ 215
Goldscheider, Rakousko
224. Psík
9 500 Kč
€ 371
Thonet
227. Skládací stolek
pap. nálepka THONET, Rakousko-Uhersko,
počátek 20. stol., výroba fa Thonet, dřevo, dýha, obecný
kov, lakováno, rozkládací servírovací stoleček,
výška 75 cm, šířka 66 cm, hloubka 46,5 cm
6 500 Kč
€ 254
tištěná zn. Goldscheider Wien, Rakousko-Uhersko,
Vídeň, výroba fa Goldscheider, 20.–30. léta 20. stol.,
glazovaná keramika, malováno, malá plastika sedícího
psíka, výška 11,5 cm, délka 13,5 cm, restaurováno,
1 min. oťuk
226.
2 000 Kč
€ 78
227.
223.
224.
74
227.
75
228.
229. Těžítko
zkušební zn. a nápis v azbuce Inževskij oružejnyj závod
1916 a výrobní č. 71525, Rusko, datováno 1916, ocel,
dřevo, těžítko z části ruské pušky s mířidlem a carskou
orlicí, oválná dřevěná podložka inkrustovaná kovem,
délka 19 cm
€ 195
5 000 Kč
228.
229.
American Seating Co. Trand Rapids
Michigan, USA
231. Svícen
vtlačená zn. U.S. American Seating Co. Trand Rapids,
Mich. (Michigan), USA, 1. pol. 20. stol., buková
konstrukce, ohýbaná překližka, ohýbané nýtované spoje,
výška 75 cm, šířka 43 cm, stav odpovídá stáří
€ 195
231.
Poldi Kladno
228. Vojenská skládací židle Nō 75
zn. POLDI 1911–1936, Československo,
návrh J. Hoffmann?, výroba Poldi Kladno,
obecný, černě patinovaný a částečně niklovaný
obecný kov, sedmiplamenný výroční svícen,
rytý nápis „POLDI 1911–1936“, výška 75 cm
5 000 Kč
€ 5 863
150 000 Kč
233. Námořní dalekohled
19. stol., kůže, mosaz, optické čočky, námořní teleskopický
dalekohled, tělo dalekohledu se třemi výsuvnými částmi,
skleněné části s krytkami, max. délka 73 cm
Stanley London, Anglie
232. Kompas
230. Dalekohled
€ 235
6 000 Kč
€ 176
5 500 Kč
€ 215
zn. STANLEY LONDON 1912, 21105, Anglie,
vročeno 1912, mosaz, obecný kov, hliník, sklo, kůže,
kompas se skleněnými barevnými filtry a klíčkem
na stěžejce, víko, ø 6,2 cm, původní kožené pouzdro
Evropa, 19. stol., mosaz, optické čočky,
polohovatelný hvězdářský dalekohled na pevné noze,
chybějící vodováha, délka 38 cm
4 500 Kč
232.
233.
230.
76
77
234. Stojan na květiny
Střední Evropa, 20.–30. léta 20. stol., dřevo, dýha,
zhraněné tělo stojanu na čtyřech prohnutých nožkách,
oktogonální plocha vyvýšena na čtyřech sloupcích,
výška 128 cm, ø 16 cm
€ 313
8 000 Kč
235.
238.
Hradecká umělecká výroba
235. Nástropní svítidlo
Čechy, 20.–30. léta 20. stol., výroba Hradecká umělecká
výroba, mosazný plech, dřevo, mléčné sklo, nástropní
jednoplamenné svítidlo, dekorováno poloplastickým
obloučkovým dekorem, skleněné stínidlo, kruhová dřevěná
základna (ø 27,5 cm), nutná revize elektrifikace
Provenience: z majetku rodiny majitele firmy Hradecká
umělecká výroba.
€ 195
238.
5 000 Kč
238. Křeslo
František Bibus
(Ústí nad Orlicí 1903–1966 Pardubice)
149. Malá tabatěrka Art Deco
František Bibus
zn. FB, čsl. punc Tatry, Čechy, Moravská Třebová,
30. léta 20. stol., výroba fa František Bibus, stříbro,
ryzost 900/1000, hmotnost 88,00 g, uvnitř zlaceno, obdélná
dóza s víkem na stěžejce, zdobena geometrickým dekorem,
uvnitř vyryto věnování, rozměry 7,8 cm x 6 cm
234.
€ 59
236.
Čechy, 1. třetina 20. stol., dřevo, dýha,
masivní pánské křeslo, plný sedák a šprušlový opěrák,
přední nohy přecházejí v ohýbané područky,
výška 98,5 cm, šířka 80 cm, hloubka 61 cm
1 500 Kč
237.
(Ústí nad Orlicí 1903–1966 Pardubice)
237. Pouzdro na cigarety Art deco
Provenience: Vila továrníka Bartoně v Náchodě,
návrh vily arch. Pavel Janák.
zn. FB, čsl. punc Tatry 248, Československo, Moravská
Třebová, 30. léta 20. stol., výroba fa František Bibus,
stříbro, ryzost 900/1000, hmotnost 164,00 g,
obdélné pouzdro na cigarety zdobeno jemným
gravírováním se svislými pruhy, obě části spojeny
stěžejkou, šířka 11,5 cm, chybí vnitřní gumičky
€ 117
€ 1 133
29 000 Kč
239. Mosazné madlo
Střední Evropa, počátek 20. stol.,
mosaz, obecný kov, madlo, délka 48 cm
3 000 Kč
€ 39
1 000 Kč
239.
78
79
240. Židle Art Deco
Střední Evropa, 20.–30. léta 20. stol., dřevo, dýha,
textilie, židle s čalouněným sedákem i opěrákem,
původní sametový potah značně opotřeben, místy zbytky
modrého sametu, rozměry 87 x 50 x 48 cm
2 500 Kč
€ 98
241. Nápojová souprava – 4 ks
Čechy, 1. třetina 20. stol., výroba
pravděpodobně fa Rako, kamenina, malováno a zlaceno,
zploštělé baňaté nádobky s postranními úchyty,
4 ks: konvička, cukřenka, mléčenka, šálek,
délka konvičky 20 cm
€ 704
dohromady 18 000 Kč
242. Držák na ubrousky
Střední Evropa, počátek 20. stol., stříbřený
obecný kov, trojúhelníkový stojánek na ubrousky
na dvou postranních nožkách, dekorováno kladívkovým
dekorem a prolamovaným květinovým pásem,
výška 17,5 cm, šířka 14,5 cm
240.
€ 20
244.
500 Kč
241.
245.
245. Květinové sloupy – 2 ks
Čechy, počátek 20. stol., černě mořené, lakované dřevo,
vysoké sloupy s kruhovou odkládací deskou,
polygonální základna se zužující se nohou,
výška 109 cm, ø odkládací plochy 37 cm
243. Váza
Střední Evropa, 10.–20. léta 20. stol,
bělnina, glazováno, malovaný linkovaný dekor,
kanelované tělo, do středu se zužující a následně
rozevírající tělo vázy, výška 14 cm, 1 prasklina
242.
€ 29
€ 371 246.
Podhajská Minka (Zlín 1881–1963)
750 Kč
246. Šálek
Werkstätten Karl Hagenauer,
Rakousko
244. Konvička
zn. KARL WHW, WERKSTÄTTEN HAGENAUER
WIEN, MADE IN AUSTRIA, Rakousko, Vídeň,
20.–30. léta. 20. stol., mosaz, měď, konvička se štíhlým
projmutým úchytem z mosazi, výška 9 cm
€ 156
dohromady 9 500 Kč
4 000 Kč
rytá podglaz. sign. MP, Čechy, kolem r. 1920,
návrh Minka Podhajská, výroba fa Graniton,
Rydl & Thon Svijany-Podolí, bělnina, glazováno,
kuželovitý šálek, malovaný nadglazurní geometrický
dekor, zhranělý postranní úchyt, výška 6 cm,
horní ø 6 cm, ucho drobně opraveno
Srov.: Fronek J., Artěl. Umění pro všední den 1908–1935,
Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, Praha 2009, s. 114.
€ 371
9 500 Kč
243.
80
81
Lipka Hans, Rakousko-Uhersko
247. Lampa
rytá sign. Hans Lipka, Rakousko-Uhersko,
návrh H. Lipka v r. 1923, keramika, malováno,
glazováno, patinovaná mosaz, dvouplamenná figurální
lampa, kruhová základna s putti a květinou, výška 90 cm,
restaurováno, nově elektrifikováno
35 000 Kč
€ 1 368
250.
Hagenauer Wien, Rakousko
Janák Pavel (Praha 1882–1956)
253. Dvouplamenný svícen
250. Šestiosobní moka souprava – 9 ks
zn. WHW, HAGENAUER WIEN, MADE IN
AUSTRIA, Rakousko, Vídeň, 20.–30. léta.
20. stol., výroba fa Hagenauer, mosaz, dvouplamenný
svícen, kruhová základna s vysokou tvarovanou nohou
a projmutými rameny, zakončenými tulejkami,
výška 22 cm, šířka 22,7 cm
zelená podglaz. zn. Schnabel-Desná, Československo,
návrh tvaru P. Janák, 20. léta 20. stol., porcelán,
barevný abstraktní dekor, glazura s listrem, 9 ks: konvička
(chybí víčko), cukřenka (výška 11,5 cm), mléčenka,
6 šálků s podšálky
Lit.: Český kubismus 1991, s. 288,
č. k. 244, varianta dekoru.
€ 469
13 000 Kč
€ 508
dohromady 12 000 Kč
251. Schránka
Střední Evropa, počátek 20. stol., dřevo, patinovaná
mosaz, dóza se spodním plněním na čtyřech nožkách,
kovová ornamentální montáž, zaoblená schránka
s plastickým dekorem, rozměry 23 x 23 cm
€ 195
247.
Hagenauer Wien, Rakousko
249.
252. Dvouplamenný svícen
248. Zvonek stolní
1 000 Kč
249. Nástěnné svítidlo
Střední Evropa, 20. léta 20. stol., mořené dřevo,
patinovaný mosazný plech, dvouplamenné nástěnné
svítidlo, dřevěná základna kopírující mosaznou podložku,
dvě zhraněná špičatá ramena nesoucí dva kalichy
s porcelánovými objímkami, rozměr základny 25 x 16 cm,
nová elektrifikace
248.
€ 156
251.
zn. WHW, HAGENAUER WIEN, MADE IN
AUSTRIA, Rakousko, Vídeň, 20.–30. léta. 20. stol.,
výroba fa Hagenauer, mosaz, dvouplamenný svícen,
kruhová základna s doširoka rozevřenými obloučkovými
rameny, zakončenými tulejkami, výška 15,4 cm,
šířka 30,4 cm
Čechy, 20.–30. léta 20. stol., čirý hnědě tónovaný plast se
zataveným jantarovým dekorem, bakelit, niklovaný obecný
kov, kruhové tlačítko na odstupňované základně, ø 5,5 cm
€ 39
5 000 Kč
€ 508
13 000 Kč
4 000 Kč
252.
82
253.
83
Novotný Otakar, připsáno
(Benešov 1880–1959 Praha)
254. Stolička
Čechy, návrh pravděpodobně Otakar Novotný,
20.–30. léta 20. stol., lakované dřevo, linoleum, stolička
s prohnutým sedákem, čtyři kovové nohy s kulovitým
zakončením, výška 49 cm, šířka 37,5 cm, hloubka 43 cm
9 500 Kč
€ 371
255. Váza se dvěmi polohami uložení
Střední Evropa, 20.–30. léta 20. stol., keramika,
černobílý dekor s růžovým akcentem, asymetrická
částečně zhranělá váza s projmutým hrdlem,
malba dívčího aktu po straně,
výška 35 cm, hrdlo odborně restaurováno
8 000 Kč
€ 313
254.
258.
Hofman Vlastislav, Artěl
(Jičín 1884–1964 Světlá pod Luží)
258. Kubistická dóza
vtlač. zn. ARTĚL-PRAHA, Čechy, Praha, návrh
Vlastislav Hofman v r. 1919, výroba fa A. Šolba,
patinovaná mosaz, malá zhraněná dóza s víkem,
výška 6,5 cm
Lit.: Fronek J., Artěl. Umění pro všední den 1908–1935,
Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze,
Praha 2009, s. 254.
€ 1 368
259.
35 000 Kč
Artěl
255.
259. Popelník
vtlač. zn. ARTĚL-PRAHA, Čechy, kolem r. 1920,
výroba Artěl, patinovaná mosaz, malý hluboký popelníček
na čtyři cigarety, spodní ø 9,5 cm, horní ø 5,2 cm
256. Koš
Střední Evropa, patinovaný obecný kov, vysoká nádoba
celoplošně dekorována masivním kladívkovým dekorem
a průběžným pásem s oválným dekorem v horní třetině
nádoby, výška 54,5 cm, ø 28 cm
18 000 Kč
Slavkov, Československo
1 500 Kč
€ 59
€ 704
255.
260. Váza
Sandrik, Československo
257. Miska
vtlač. č. 411019 a zn. Sandrik, Československo,
20. léta 20. stol., tzv. čínské „stříbro“, lakované dřevo,
kulatá miska kónického tvaru na třech oválných nožkách,
celoplošně dekorováno kladívkovým dekorem, ø 22,8 cm
Pakfong (druh alpaky), neboli tzv. čínské stříbro, je slitina
mědi, zinku a niklu. Má bílou barvu, dobrou odolnost proti
korozi a tvárnost. Užívá se ho často při výrobě šperků.
€ 39
1 000 Kč
zn. 1792 SCHLAGGENWALD HC
CZECHOSLOVAKIA, č. 10329,Československo,
Slavkov, 1. třetina 20. stol., , porcelán, vysoká váza
s baňatou spodní částí a protáhlým hrdlem, dekorováno
černými svislými linkami, výška 30,5 cm.
€ 137
261. Kubistická váza
vtlač. zn. 4720/30, Čechy?, 10.–20. léta 20. stol.,
pórovina, glazováno, kubistická váza ve stylu
Pavla Janáka, kanelované šestihranné tělo s transparentní
zelenkavou glazurou, výška 21 cm
€ 313
256.
257.
84
3 500 Kč
8 000 Kč
261.
85
260.
Janák Pavel (Praha 1882–1956)
264. Dóza
Čechy, návrh P. Janák v r. 1911, výroba fa Graniton,
Rydl & Thon Svijany-Podolí, měkká kamenina, zhranělá
šestiboká dóza, glazura, malovaný pozdější neautorský
abstraktní motiv, výška 12 cm, drobné oťuky
Lit.: Český kubismus – architektura a design 1910–1925,
kat. č. 221, s. 276.
9 500 Kč
€ 371
266. Zrcátko
Střední Evropa, 1. třetina 20. stol., chromovaný obecný
kov, sklo, stolní zrcátko na zhranělé odstupňované
základně, fazetované vyklápěcí zrcátko, výška 22 cm,
jeden šroubek nepůvodní,
€ 235
6 000 Kč
262.
262. Stolek na květiny
266.
Střední Evropa, 20.–30. léta 20. stol., chromovaný
obecný kov, obecný kov s nátěrem, kruhová základna,
čtyři nohy v polovině přepaženy kulovitými aplikacemi,
kruhová odkládací plocha, výška 49 cm, horní ø 28 cm,
chromování místy poškozeno
František Bibus a syn, Československo
267. Dóza Art deco
2 500 Kč
€ 98
264.
263. Hnědá váza s čočkami
Čechy?, 20.–30. léta 20. stol., hnědě tónované sklo,
částečně pískováno, kónická váza s čočkovým dekorem,
výška 22 cm
€ 195
4 000 Kč
€ 156
zn. FB, vtlač. č. 3618, Československo, Moravská
Třebová, 20.–30. léta 20. stol., výroba fa František Bibus
a syn, silně stříbřený obecný kov, soustružené dřevo,
kruhová dóza s víkem, zdobena celoplošným kladívkovým
dekorem, čtyři hladké jednoduché nožky, ø 15 cm
268. Zarážky na knihy – 2 ks
Moser, Československo
265. Váza
leptaná zn. Moser Karlsbad, Československo,
čiré sklo, malováno, váza ve tvaru koule,
tělo dekorováno pěti pásy červeného liniového dekoru,
výška 28 cm, ø horního otvoru 12 cm, oťuky
Střední Evropa, 20.–30. léta 20. stol., kamenina,
krakelováno, výrazně profilované knižní zarážky,
výška 11 cm, 1 oťuk
€ 391
dohromady 10 000 Kč
267.
4 000 Kč
€ 156
263.
5 000 Kč
265.
86
268.
87
269. Věšák s policí
Rakousko-Uhersko, počátek 20. stol., niklovaný obecný
kov, nástěnný věšák se třemi hranolovými šprušlemi
tvořící odkládací poličku, osm masivních háků,
šířka 80 cm, hloubka 30 cm
4 500 Kč
€ 176
269.
Hradecká umělecká kovovýroba
273. Svícen
Čechy, 20.–30. léta 20. stol.,
výroba fa Hradecká umělecká kovovýroba,
niklovaný obecný kov, velký pětiplamenný svícen,
kruhová základna, odsazená noha nesoucí obloučkovitě
projmuté rameno s pěti tulejkami, výška 42 cm
€ 371
9 500 Kč
273.
274. Svícen – 2 ks
Čechy, 1. pol. 20. stol., lisované čiré sklo,
pár jednoplamenných svícnů, polygonální základna,
fazetovaná noha, žebrovaná tulejka, výška 19,5 cm
€ 39
271.
Thonet Mundus
275. Židle č. A1040 – 4 ks
WMF (Württembergische
Metallwarenfabrik), Německo
papírová nálepka Thonet Čechy, po r. 1919,
výroba fa Thonet, dýhované dřevo, dýha, 4 ks,
výška 85 cm, šířka 44,5 cm, hloubka sedáku 43 cm,
restaurováno, jeden sedák výrazně poškozen
270. Chladící nádoba na šampaňské
zn. WMF WÜRTT. METALLW. FABRIK
GEISLINGEN-STEIGE, REGINA TEESTUBEN,
Německo, Geislingen, kolem poloviny 20. stol.,
stříbřený obecný kov, hluboká chladící nádoba
na šampaňské, dva kanelované postranní úchyty,
výška 21,5 cm
270.
€ 195
dohromady 1 000 Kč
Lit.: Thonet Mundus katalog 1937.
€ 235
274.
dohromady 6 000 Kč
5 000 Kč
271. Lampa se skleněnou nohou
Střední Evropa, 20.–30. léta 20. stol., mléčné sklo,
chromovaný obecný kov, kruhová odstupňovaná základna,
skleněná noha s kulovitým stínidlem, výška 43 cm,
nutná revize elektrifikace
€ 98
2 500 Kč
272. Velká prolamovaná váza
rytá sign. VELAN, ryté č. 5, Čechy, 20.–30. léta 20. stol.,
bělnina, glazováno, vysoká zvonovitá váza, dvouplášťová
nádoba s prolamovaným květinovým dekorem,
výška 33 cm, několik drobných oťuků na spodku podstavy
272.
€ 78
88
275.
2 000 Kč
89
279. Stolek
Střední Evropa, 20.–30. léta 20. stol., růžově lakované
dřevo, chromovaný obecný kov, kulatý konferenční
stoleček, konstrukce z ohýbaných trubek, kruhová
odkládací deska, výška 68 cm, ø 65,5 cm,
chromování místy setřeno
€ 195
5 000 Kč
276.
276. Stolky hnízdo – 3 ks
Čechy, 30. léta 20. stol., mořené dubové dřevo, zelenkavě
stříkané sklo, dřevěná kostra se skleněnou deskou, 3 ks,
zasouvací stolky, max. výška 69 cm, max. šířka 59,5 cm,
max. hloubka 37,5 cm, nepůvodní sklo
€ 235 277. Váza s papouškem
dohromady 6 000 Kč
Střední Evropa, 20/30. léta 20. stol., kostní sklo,
malováno, zlaceno, váza na odskočené kruhové podstavě,
přiškrcené hrdlo, malovaný květinový dekor a centrální
motiv s papouškem, výška 26,5 cm, min. oťuky na hrdle
4 000 Kč
€ 156
280. Svícen
279.
Střední Evropa, 1. pol. 20. stol., růžově zbarvené,
lisované sklo, trojplamenný svícen na polygonální
základně, výška 23 cm
€ 78
2 000 Kč
Slavkov, Čechy
Ježek Jaroslav
281. Jídelní soubor – 24 ks
(Podlesí u Příbrami 1936–2002 Karlovy
Vary), Royal Dux
278. Racek
rytá sign. JEŽEK 70, modrá podglaz. zn. Royal Dux
MADE IN CZECHOSLOVAKIA, vtlač. č. 24410 13,
mal. č. 46, Československo, návrh J. Ježek v r. 1970,
porcelán, nadglaz. malba, plastika racka na podstavci,
délka 30 cm
750 Kč
€ 29
zelená podglaz. zn. Slavkov, Čechy, kolem r. 1930,
výroba fa Slavkov, porcelán, zdobeno červenou linkou,
24 ks: 1 polévková mísa s víkem, servírovací talíř
(ø 29 cm), kulatá mísa, čtvercová mísa, obdélná mísa,
omáčník s podšálkem, 6 mělkých talířů,
6 hlubokých talířů a 6 dezertních talířků (ø 18,5 cm),
1 oťuk s vlasovou trhlinou
€ 195
dohromady 5 000 Kč
280.
277.
278.
90
281.
91
282.
283.
282. Stolní lampa
283. Konzoly – 2 ks
Střední Evropa, 50. léta 20. stol., lakovaný a chromovaný
obecný kov, jednoplamenná stolní lampa, kruhová
podstava s polohovatelným stínidlem na prohnuté noze,
výška 45 cm, nově elektrifikováno
€ 156
286.
Čechy, 30. léta 20. stol., chromovaný obecný kov,
2 ks, pravoúhlé jednoduché konzoly z plochých profilů
s ohýbanou trubkovou podpěrou, rozměr 31 x 31 cm
4 000 Kč
€ 78
dohromady 2 000 Kč
284. Stojan na klobouky – 4 ks
Rakousko-Uhersko, počátek 20. stol.,
návrh Marcel Breuer?, chromovaný obecný kov,
soustružené dřevo, nově pochromováno, stolní stojánky
na klobouky s dřevěnou hlavičkou, kruhová vypouklá
podstava, nastavitelná výška, min. výška 34 cm
€ 78
287. Chromové madlo
286. Funkcionalistický lustr – 2 ks
Střední Evropa, 20.–30. léta 20. stol., chromovaný
obecný kov, masivní madlo z ohnuté trubky, dvě kulovitá
zakončení na obou koncích, uprostřed destička s otvory
pro upevnění, délka 28 cm
Střední Evropa, 20. léta 20. stol., niklovaný obecný
kov, mléčné sklo, pětiplamenné stropní svítidlo, skleněné
stínidlo ve tvaru polokoule upevněno v kovovém talíři,
čtyři žárovky pro nepřímé osvětlení, ø 47 cm,
nutná revize elektrifikace
€ 274
€ 39
1 000 Kč
dohromady 7 000 Kč
dohromady 2 000 Kč
Chlupáč Miloslav (Benešov 1920)
285. Váza
Československo, 50. léta 20. stol., návrh M. Chlupáč,
keramika, glazováno, vejčitá váza s přiškrceným hrdlem,
tři malované dívčí akty, výška 38 cm, restaurováno,
glazura poškozena
8 000 Kč
€ 313
287.
288.
288. Funkcionalistický konferenční stolek
Československo, 20.–30. léta 20. stol., chromovaný
obecný kov, dýha, sklo, konferenční stoleček na čtyřnohé
podstavě, v horní části čtvercová dýhovaná plocha
se zaoblenými rohy, svrchní kruhová skleněná deska,
výška 54,5 cm, ø 90 cm, chromování místy setřeno,
dýha místy poškozena
284.
285.
92
€ 293
93
7 500 Kč
293. Lékárenská skříňka
Střední Evropa, 20.–30. léta 20. stol.,
chromovaný obecný kov, čiré sklo, obdélná schránka
se skleněnými stěnami a víkem, rozměry 10 x 25 x 17 cm,
chromování poškozeno
€ 39
1 000 Kč
290.
291. Miska
Střední Evropa, 20.–30. léta 20. stol., čiré sklo,
chromovaný obecný kov, hluboká kruhová miska
s kovovou montáží, ø 18 cm
293.
292. Podnos
289. Květináč
Střední Evropa, 20.–30. léta 20. stol.,
chromovaný obecný kov, sklo, překližka, skleněná plocha
tácku s černobílým geometrickým dekorem, šířka 48 cm,
hloubka 28,5 cm.
tištěná zn. GM Made in Czechoslovakia,
Československo, bělnina, glazováno, stříkaný dekor,
zvonovitý květináč se zvlněným okrajem, fazetované tělo
s lineárním černobílým dekorem, výška 17 cm,
horní ø 19,5 cm
€ 215
1 000 Kč
€ 39
289.
3 000 Kč
€ 117
5 500 Kč
290. Kleště na zákusky
zn. PATENT ALPACCA, Střední Evropa,
10.-20. léta 20. stol., alpaka, kleštičky na zákusky,
lopatka s prořezávaným stylizovaným květem, délka 16 cm
€ 39
294. Funkcionalistický lustr
Střední Evropa, 20.–30. léta 20. stol.,
chromovaný obecný kov, mléčné sklo, devítiplamenné
stropní svítidlo, kruhové stínidlo opatřeno šesti
chromovanými miskami se žárovkami, ve středu válec
se třemi objímkami pro nepřímé osvětlení,
délka středové tyče 96 cm,
ø stínidla 50 cm, nutná revize elektrifikace
€ 860
1 000 Kč
294.
22 000 Kč
Sandrik, Československo
295. Terina
291.
zn. SANDRIK DE LUXE, PALÁC KULTURY,
Československo, 30.–40. léta 20. stol., výroba fa Sandrik,
silně stříbřená alpaka, terina s dvěma postranními
úchyty a poklicí s jednoduchým úchytem
ve tvaru kroužku, ø 23 cm
Lit.: Metallkunst der Moderne, Bröhan-Muzeum,
Berlin 2001, s. 555.
292.
€ 235
6 000 Kč
294.
295.
292.
94
95
302. Stojan na oděvy
Střední Evropa, 20.–30. léta 20. stol.,
chromovaný obecný kov, konstrukce z ohýbaných trubek,
výška 119 cm, šířka 41 cm, hloubka 31 cm
1 500 Kč
€ 59
297.
Moser, Československo
297. Mísa
zn. Moser Czechoslovakia, Československo,
Karlovy Vary, 20. stol., výroba fa Moser, čiré hutní sklo,
oválná mísa se dvěmi vybroušenými čočkami,
výška 10 cm, ø max. 22,5 cm
2 500 Kč
€ 98
Sutnar Ladislav
(Plzeň 1897–1976 New York)
298. Kompotová souprava – 7 ks
300.
Čechy, návrh L. Sutnar, Družstevní Práce pro Krásnou
Jizbu v r. 1930, medové sklo, 7 ks: mělká mísa (ø 23 cm),
hluboká miska (ø 23 cm), 5 malých kompotových misek
302.
Lit.: A. Adlerová, České užité umění 1918–1938,
Praha 1983, s. 124.
€ 215
dohromady 5 500 Kč
Sutnar Ladislav
€ 215
zn. anticorro dp, Čechy, návrh L. Sutnar v r. 1936,
Družstevní Práce pro Krásnou Jizbu, nerez ocel,
dětský rybí příbor pro 12 osob, 24 ks: 12 vidliček
a 12 nožů (délka 18,5 cm), původní etuje
296. Stojan pro velké zrcadlo
Československo, 50. léta 20. stol., kámen, chromovaný
obecný kov, sklo, konstrukce z ohýbaných trubek upevněna
ve čtvercové kamenné základně, skleněná polička
(nepůvodní), výška cca 210 cm, šířka 76 cm, hloubka 35 cm,
chrom místy poškozen, 1 úchyt na zrcadlo chybí
€ 215
Střední Evropa, 1. pol. 20. stol., ohýbaná chromovaná
kostra, dřevo, opakní sklo, obdélný servírovací stoleček
se dvěmi kolečky, tři malé zásuvky a uzamykatelná
přihrádka, rozměry 68 x 110 x 33,5 cm
(Plzeň 1897–1976 New York)
299. Dvanáctiosobní
dětská příborová sada – 24 ks
296.
€ 235
300. Funkcionalistický servírovací stolek
301.
5 500 Kč
Sutnar Ladislav
(Plzeň 1897–1976 New York)
301. Svícen
dohromady 6 000 Kč
Sutnar Ladislav
(Plzeň 1897–1976 New York)
303. Nápojová souprava – 16 ks
Československo, návrh L. Sutnar v r. 1936 pro Krásnou
jizbu, Družstevní práce, niklovaný obecný kov, kruhová
základna s tenkou esovitě projmutou nohou a jednou
tulejkou se široce rozevřeným okrajem, výška 18,5 cm,
niklování místy setřeno
5 500 Kč
€ 29
Čechy, návrh L. Sutnar pro Krásnou Jizbu kolem r. 1930,
čiré tenké sklo s modrým listrem, 16 ks sklenic: 6 pivních,
5 na aperitiv (12,5 cm), 5 likérek (výška 10 cm)
750 Kč
€ 215
dohromady 5 500 Kč
303.
299.
298.
96
97
308. Koktejlové křesílko
304. Čajový servis – 9 ks
Střední Evropa, 60. léta 20. stol., chromovaný obecný
kov, textilie, nízké křesílko s čalouněným sedákem
i opěrákem, výška 73 cm, šířka 56 cm, hloubka 64 cm
zn. CZECHOSLOVAKIA, Československo, 20.–30. léta
20. stol., bělnina, glazováno, malovaný geometrický dekor
v červené, modré a bílé, 9 ks: konvička s pokličkou
(výška 11,5 cm), cukřenka s víčkem, mléčenka,
6 šálků s podšálky
3 500 Kč
€ 137
dohramady 5 000 Kč
€ 206
304.
304.
308.
Wagenfeld Wilhelm, WMF
Wagenfeld Wilhelm
310. Stolní souprava
(Brémy 1900–1990 Stuttgart)
307. Kávovar Sintrax
vtlač. zn. WMF, Německo, Geislingen,
50. léta 20. stol., návrh prof. Wagenfeld,
výroba Württembergische Metallwarenfabrik,
stříbřený obecný kov, 3 ks: oválný tácek (délka 24,5 cm),
mléčenka, cukřenka, stříbření místy setřeno
zn. Schott & Gen. Glaswerke Jena Glas 3/4 Ltr,
Německo, Jena, 30.–40. léta 20. stol.,
návrh Wagenfeld Wilhelm, výroba fa Schott &
Gen. Glaswerke, žáruvzdorné sklo, guma, bakelit,
aluminium, výška 30 cm
Srov.: Bröhan T., Eidelberg M., Glass of the Avant-Garde.
From Vienna Secession to Bauhas, Prestel Munich 2001,
s. 169, kat. č. 163; Bröhan T., Glaskunst der Moderne,
Von Josef Hoffmann bis Wilhelm Wagenfeld,
Mnichov 1992, s. 426, kat. č. 205.
€ 176
€ 59
307.
Wagenfeld Wilhelm
(Brémy 1900–1990 Stuttgart)
309. Nápojová souprava – 30 ks
4 500 Kč
310.
Německo, návrh W. Wagenfeld v r. 1937,
výroba Vereinigte Lausitzer Glaswerke AG
Weisswasser, nápojové sklo model Lobenstein,
tenkostěnné kalichy na zhranělých nožkách, kruhová
podstava, 30 ks: 6 malých skleniček na aperitiv, 6 velkých
koňakových skleniček, 6 sklenic na bílé a 6 na červené
víno, 6 sklenic na vodu (výška 14,2 cm)
305.
Smrčková Ludvika (1903–1991 Praha),
Inwald, n.p., Dobrotín
€ 586
305. Váza
Čechy, návrh L. Smrčková v r. 1948 pro sklárny
Inwald, n.p., Dobrotín, čiré křišťálové sklo,
kónická váza dekorována matnými výbrusy ve tvaru
spirály, výška 20 cm
dohromady 15 000 Kč
309.
Lit.: Holubová M.: Ludvika Smrčková, Nakladatelství
československých výtvarných umělců, Praha 1961, obr. č. 9.
€ 156
4 000 Kč
306. Váza
Čechy, 50.–60. léta 20. stol., čiré sklo podjímané
mléčným, hutně tvarované, zužující se váza se zvlněným
okrajem, boky dekorovány zvlněnou sklovinou,
výška 31,5 cm
€ 98
306.
2 500 Kč
98
dohromady 1 500 Kč
99
311.
316.
315.
Giancarlo Piretti, Itálie
311. Židle Castelli – 4 ks
zn. Castelli Italy, JSC Castelli, Itálie, 60. léta 20. stol.,
návrh G. Piretti pro fa Castelli, hliník, dýha z růžového
dřeva, hliníková konstrukce, plný projmutý sedák i opěrák,
stohovatelné židle, výška 77 cm
317.
Firma Castelli je vyrábí i v současné době a prodávají
se za cenu 300–350 Euro.
€ 391
dohromady 10 000 Kč
312.
312. Židle – 2 ks
Střední Evropa, 50. léta 20. stol., drátěná,
černě lakovaná konstrukce, proutěný sedák
€ 156
dohromady 4 000 Kč
319.
318.
Pavel Hlava (Semily 1924–2003), Exbor
316. Váza
Niklová Libuše (Zlín 1934–1981)
313. Kozlík
zn. č. II - 40-, Čechy, 1963?, návrh Niklová Libuše,
výroba fa Fatra Napajedla, plast, malováno, hračka
kozlíka s varhánkovým trupem, při stlačení píská,
velikost 11,5 x 16,5 cm
€ 98
313.
zn. EXBOR Czechoslovakia, Československo,
návrh Hlava Pavel v r. 1950, výroba sklárna
Exbor Nový Bor, čiré sklo, zeleně a hnědě zbarvené,
váza s vykrajovanými hranami, výška 15,5 cm
€ 59
2 500 Kč
5 500 Kč
€ 78
100
2 000 Kč
Lit.: Langhamer: Legenda o českém skle, 1999, s. 175.
€ 39
2 000 Kč
Veselý Vilém
318. Váza pro jednu květinu
Československo, 70.–80. léta 20. stol., návrh Vilém
Veselý, barevně tónované sklo, hutně tvarovaný objekt,
výška 35 cm, drobně poškozeno
Čechy, Nový Bor, 60. léta 20. stol., návrh P. Hlava,
broušené hutní sklo, růžově tónované, šestiboká nahoru
se zužující váza, výška 19 cm, 1 oťuk
€ 78
1 000 Kč
(Nový Bor 1931–2003 Česká Lípa)
320. Skleněný objekt
Hlava Pavel (Semily 1924), Nový Bor
315. Hnědá váza
Československo, návrh Pavel Hlava v r. 1950, výroba
sklárna Exbor Nový Bor, medová a růžová sklovina,
vysoká štíhlá váza s broušenými fazetami, výška 24 cm
Čechy, Borské sklo, 2. pol. 50. let 20. stol.,
návrh M. Metelák, výroba závod Harrachov, čiré sklo,
modře podjímané, výška 23,5 cm
Československo, návrh Pavel Hlava v r. 1950,
výroba sklárna Exbor Nový Bor, purpurově fialová
sklovina Alexandrit, vysoká štíhlá váza
s broušenými fazetami, výška 26 cm
Hlava Pavel (Semily 1924–2003), Exbor
€ 78
(Železný Brod 1928–1993 Harrachov)
319. Váza Modrá
317. Fialová váza
Československo, 60. léta 20. stol., dřevo, umakart,
obdélný stoleček na čtyřech nohách, vrchní deska
dekorována geometrickou mozaikou z barevného
umakartu, výška 62 cm, délka 99 cm, šířka 49 cm
314.
Metelák Milan
1 500 Kč
Hlava Pavel (Semily 1924–2003), Exbor
314. Konferenční stolek
€ 215
320.
€ 332
2 000 Kč
101
8 500 Kč
Výsledková listina
AUKCE 24. 5. 2009
1
1 500
54
8 800 120
30 000 171
3 000 226
23 000 263
15 000
2
6 100
64
3 000 122
4 000 172
5 000 227
15 000 265
3 600
3
2 000
68
27 000 124
40 000 173
1 600 229
45 000 266
3 500
4
3 500
77
5 300 125
25 000 174
12 000 230
3 000 267
1 500
6
9 000
79
7 500 126
15 000 175
5 500 232
7 000 270
4 200
8
24 000
80
6 000 127 510 000 177
1 000 233
3 500 273
1 500
10
7 000
81
5 000 133
2 000 178
7 900 234
32 000 274
1 500
13
9 200
82
1 000 135
12 500 182
6 300 235
2 000 279
12 000
15 160 000
84
22 000 136
2 000 185
21 000 237
6 000 283
5 200
16 160 000
85
8 000 137
9 500 188
9 000 238
2 000 286
1 500
18
6 400
86
10 000 141
27 000 190
750 239
5 500 292
5 800
22
10 000
87
19 000 143
13 000 192
4 500 241
5 000 293
2 700
24
8 000
88
13 000 144
13 000 199
6 000 243
5 000 295
3 700
25
5 700
90
11 500 149
20 000 200
3 500 246
4 500 296
2 000
30
13 500
94
4 000 153
50 000 202
6 700 247
3 000 297
2 400
35
3 100 103
4 100 248
3 300 300
5 100
37
2 000 105
15 000 155
3 500 154 145 000 203
31 000 210
19 000 250
4 000 302
3 000
38
2 300 110
10 500 159
40 000 211
6 300 251
5 300 306
11 500
42
2 000
111
18 000 160
17 000 213
3 000 252
3 000 307
16 000
45
27 000 112
3 000 161
3 500 215
5 000 255
2 500 308
7 500
46
7 400 115
3 500 164
22 000 217
3 500 256
5 700
48
8 300 116
50 000 165
6 100 219
2 500 258
2 500
51
9 600 117
45 000 166
25 000 223
4 000 260
15 000
53
4 500 119
5 000 166a
25 000 224
6 700 262
16 500
Dovolujeme si
vÁs pozvat na
mimořádnou
předvánoční aukci
design a sklo
22. 11. 2009
Přijímáme předměty do zimní aukce
Praha – Žofín
102
103
poznámky
www.sypka.cz
PoložkA vydraženÁ
v aukci 24. 5. 2009
Malevič Kazimír, Nápojová souprava – 3 ks, 1923
porcelán, malovaný suprematistický barevný dekor, sign. K. Malevič
rytá zn. K. Malevič, zn. Suprematismus, malovaná zn. srpu s kladivem
Vyvolávací cena 95 000 Kč
Celková cena 601 800 Kč
104
105
DRAŽEBNÍ PODMÍNKY
společnosti Aukční dům Sýpka, s.r.o. ,
se sídlem v Brně, Poštovská 657/4, IČ: 277 52 682, DIČ: CZ27752682, jednatel Ing. arch. Irena Velková
Článek I.
Všeobecná ustanovení.
1. Veřejnou dražbu dobrovolnou (dále jen „dražba“) organizuje společnost Aukční dům Sýpka, s.r.o., se sídlem v Brně, Poštovská 657/4, IČ:
277 52 682, DIČ: CZ27752682, jednatel Ing. arch. Irena Velková (dále jen „dražebník“), a to za podmínek stanovených zákonem č. 26/2000 Sb.,
o veřejných dražbách, zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a touto dražební
vyhláškou vydanou dražebníkem.
2. V případě, že předmětem dražby je věc, která byla prohlášená nebo navržená za kulturní památku podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, dražebník na tuto skutečnost účastníky dražby upozorní v průběhu dražby. V souladu s výše uvedeným zákonem je kulturní
památky možné vyvézt do zahraničí pouze s předchozím souhlasem příslušných orgánů.
3. Zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů stanovuje podmínky prodeje a vývozu
předmětů kulturní hodnoty. Vývoz těchto předmětů z České republiky lze zrealizovat pouze po předložení úředního osvědčení, že předměty
nejsou prohlášeny za kulturní památku a také, že nejsou ani součástí souboru prohlášeného za kulturní památku ve smyslu zákona o státní
památkové péči.
4. V případě, že předmětem dražby je sbírka nebo jednotlivé sbírkové předměty zapsané v centrální evidenci sbírek muzejní povahy vedené
Ministerstvem kultury, je možné s nimi nakládat pouze za podmínek stanovených zákonem č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy.
1.
2.
3.
4.
5.
Článek II.
Účastník dražby
Účastníky dražby mohou být pouze osoby způsobilé k právním úkonům. To neplatí, jde-li o nezletilé nebo o fyzické osoby, které byly zbaveny
způsobilosti k právním úkonům nebo jejichž způsobilost k právním úkonům je omezena, je-li předmětem dražby spoluvlastnický podíl na věci,
k níž již spoluvlastnický podíl mají; podmínkou je, že tyto osoby musí být zastoupeny zákonným zástupcem nebo opatrovníkem.
Účastníky dražby nesmějí být osoby, které nemohou nabývat vlastnictví a práv k předmětům dražby, osoby, na jejichž majetek byl prohlášen konkurs
nebo vůči nimž byl zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku anebo ohledně jejichž majetku bylo opětovně potvrzeno nucené
vyrovnání, a to po dobu tří let od zrušení konkursu, jeho zamítnutí pro nedostatek majetku nebo do tří let od skončení opětovného vyrovnání; nikdo
nesmí dražit za ně. Všichni účastníci, včetně jejich zmocněnců a zástupců zmocněnců se zapisují do seznamu účastníků dražby.
Účastníky dražby nesmějí být osoby, u nichž by v důsledku nabytí vlastnictví předmětu dražby mohlo dojít k vyloučení, omezení nebo narušení
hospodářské soutěže; nikdo nesmí dražit za ně.
Účastníky dražby nesmí být v opakované dražbě vydražitel, který způsobil zmaření předchozí dražby téhož předmětu dražby u téhož dražebníka;
nikdo nesmí dražit za ně. Dražit v dražbě, jejíž kontrolou jsou pověřeni, nesmějí ani zaměstnanci příslušného živnostenského úřadu a kontrolou
dražby pověření zaměstnanci Ministerstva pro místní rozvoj; nikdo nesmí dražit za ně.
Účastníky dražby nesmějí být dražebník a licitátor, osoby jim blízké a zaměstnanci dražebníka; nikdo nesmí dražit za ně.
Článek III.
Zastoupení
Účastník dražby se může dát v dražbě zastupovat zástupcem na základě písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem; za účastníka dražby
může jednat prokurista. Účastník může udílet zmocněnci pokyny i telefonicky nebo jiným způsobem.
Článek IV.
Průběh dražby
1. Účastníci dražby jsou povinni na vyzvání dražebníka nebo osoby jím písemně pověřené doložit svou totožnost (fyzická osoba je povinna
prokázat se platným průkazem totožnosti – občanský průkaz, cestovní pas; právnická osoba je povinna prokázat se výpisem z obchodního
rejstříku ne starším než tři měsíce, z kterého musí vyplývat oprávnění jednat jménem právnické osoby, nebo musí být toto oprávnění doloženo
jinými odpovídajícími doklady – zápis z valné hromady), dát se zapsat do seznamu účastníků dražby, převzít dražební číslo a zaplatit za ně
vratnou zálohu 1.000 Kč. Účastníci dražby jsou dále povinni doložit čestné prohlášení, že nejsou osobami vyloučenými z dražby. Zaměstnanci
příslušného živnostenského úřadu a zaměstnanci ministerstva pověření kontrolou provádění dražby se prokazují též svým pověřením.
2. Dražba se zahajuje vyvoláním. Obsahem vyvolání je označení a popis předmětu, údaje o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích
a s ním spojených (pokud mají podstatný vliv na hodnotu předmětu dražby), a nejnižší podání. Je-li předmětem dražby kulturní památka, uvede
licitátor i tuto skutečnost. Předměty se draží v pořadí tak, jak jsou uvedeny v katalogu, který byl k dražbě vydán.
3.Po vyvolání mohou dražitelé činit příhozy zvednutím zálohového čísla a současným ústním prohlášením.
4. Draží se, pokud účastníci dražby činí vyšší podání. Hodnota vyššího podání se řídí tabulkou příhozů v dražební vyhlášce a v katalogu dražby.
Nebylo-li přes dvojí výzvu a prohlášení licitátora dle zákona o veřejných dražbách učiněno vyšší podání, oznámí licitátor ještě jednou poslední
podání a po třetí výzvě udělí příklep účastníkovi dražby, který učinil nejvyšší podání. Učiněným podáním je účastník dražby vázán.
5. Učiní-li několik účastníků dražby současně podání a nebylo-li učiněno podání vyšší, rozhodne licitátor losem o tom, komu z nich příklep udělí.
Udělením příklepu je dražba skončena.
6. Nebylo-li při dražbě učiněno ani po opakované výzvě nejnižší podání, licitátor dražbu ukončí a předmět je pokládán za nevydražený.
Článek V.
Cena dosažená vydražením
1.Cena dosažená vydražením je nejvyšší podání učiněné vydražitelem. Cenu dosaženou vydražením nelze dodatečně snížit.
2.Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit ve lhůtách stanovených zákonem č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. S každým
vydraženým předmětem je spojena povinnost vydražitele uhradit dražebníkovi paušální poplatek za účast na dražbě a na údržbu a uskladnění
věci do doby jejího převzetí ve výši 18% z ceny dosažené vydražením tohoto předmětu dražby. Paušální poplatek je vydražitel povinen uhradit
stejným způsobem jako cenu dosaženou vydražením. V tomto poplatku je již zahrnuta DPH.
3.Cenu dosaženou vydražením je možné uhradit v hotovosti nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet dražebníka, nebo platební kartou
v pokladně dražebníka.
Článek VI.
Nabytí vlastnictví a předání předmětu dražby
1. Uhradil-li vydražitel cenu dosaženou vydražením ve stanovené lhůtě, přechází na něj vlastnictví předmětu dražby k okamžiku udělení příklepu.
2. Nabyl-li vydražitel vlastnictví předmětu dražby, předá dražebník vydražiteli podle podmínek uvedených v dražební vyhlášce předmět dražby
a listiny, které osvědčují vlastnictví a jsou nezbytné k nakládání s předmětem dražby nebo osvědčují jiná práva vydražitele vůči předmětu
dražby, bez zbytečného odkladu; vydražitel převzetí předmětu dražby písemně potvrdí.
3. Veškeré náklady spojené s předáním a převzetím předmětu dražby nese vydražitel.
4. Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází z navrhovatele na vydražitele dnem předání předmětu dražby; v týž den přechází na vydražitele
odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem dražby. Je-li vydražitel v prodlení s převzetím předmětu dražby, nese nebezpečí
škody a odpovědnost za škodu vydražitel.
5. Vydražené předměty budou vydány ihned po zaplacení v místě konání dražby nebo na základě „Potvrzení o zaplacení ceny“ v Galerii U
Betlémské kaple, Betlémské nám. 8, Praha1, nebo v Galerii Sýpka, Poštovská 4, Brno, nejpozději do 7 dnů ode dne konání dražby.
TERMS OF AUCTION
To the Aukční dům Sýpka Society, s.r.o.
with its registered office in Brno, Poštovská 657/4, IČ: 277 52 682, DIČ: CZ27752682, executive officer Ing. arch. Irena Velková
Article I.
General Provisions
1. The public, voluntary auction (hereinafter the „Auction“) is organized by Aukční dům Sýpka, s.r.o., with its registered office in the city of Brno, Poštovská 657/4,
IČ: 277 52 682, DIČ: CZ27752682, executive officer Ing. arch. Irena Velková, (hereinafter the „Auctioneer“) under the terms set out in Act No. 26/2000 Coll.,
on Public Auctions, Act No. 40/1964 Coll., Civil Code, Act No. 455/1991 Coll., on Trade Act and the relevant Auction Rules issued by the Auctioneer.
2. If the auctioned item is a declared cultural monument or if it is proposed to become such an item under Act No. 20/1987 Coll., on National Monument
Preservation, the Auctioneer will notify the participants of the Auction of this fact during the course of the Auction. In accordance with this act, national
cultural monument items can be exported abroad only with the prior permission from the relevant authorities.
3. Act No. 71/1994 Coll., on Sale and Export of Items of Cultural Value, in wording of amendment, sets conditions of Sale and Export of Items of Cultural
Value. Export of such items from the Czech Republic is possible only upon presentation of an official certificate stating that these items have not been
declared a national monument and also that they are not even a part of a set which has been declared a national monument in terms of act on National
Monument Preservation.
4. If the subject of the Auction is a collection or individual parts from a collection listed on the central record of collections of a museum-like nature by the
Ministery of Culture, it is possible to dispose of such items under the terms defined under Act No. 122/2000 Coll., on Protection of Collections of Museumlike Nature.
Article II.
Auction Participant
1. Auction participants can only be persons competent to perform legal acts. This does not apply to under-age persons or natural persons who have been
either divested of their competency to perform legal acts or whose competency to perform legal acts is limited, if the subject of the auction is a joint
ownership share in an item to which they already have a joint ownership share, under condition that such persons must be represented either by their legal
representative or custodian.
2. Auction participants cannot be persons disqualified from acquiring ownership and rights to the auction items; persons whose property is subject to bankruptcy
proceedings or against whom an application for bankruptcy has been denied due to their insufficient assets or against whom was repetedly confirmed compulsory
composition with creditors due to their property, and this for a period of three years from the discontinuation of bankruptcy proceedings or its rejection on
the grounds of insufficient assets or three years since completing of repeated compulsory composition with creditors; none other person can represent them in
the Auction. All participants, including their agents and agents´ representatives are entered on a list of auction participants.
3. Auction participants cannot be persons who might be subject to disqualification or limitation or infringement on economic competition due to acquiring
ownership of auction items; none other person can represent them in the Auction.
4. In a repeated auction, an auction participant cannot be a purchaser, who has caused frustration of the previous auction of the same item by the same
Auctioneer; none other person can represent them in the Auction. No employees of the correspondent Trading Office nor employees of the Ministry Of
Local Development, who are made responsible for monitoring, can participate in the Auction; none other person can represent them in the Auction.
5. Auction participants can be neither the Auctioneer nor the vendue master, persons close to such persons or Auctioneer´s employees; none other person can
represent them in the Auction.
Article III.
Representation
1. Auction participant may be represented, at the Auction, by its agent on the basis of a power of attorney with authenticated signature; a proctor can act on
behalf of an Auction participant. The participant can issue instructions to the agent by phone or in another manner.
Article IV.
Course of the Auction
1. Auction participants have the duty to identify themselves upon the request of the Auctioneer or the person authorized in writing by the Auctioneer to act
on its behalf (a natural person has the duty to identify himself/herself by valid proof of identity – identity card, passport; a legal representative has the duty
to present an entry from trade register, not older than three months, corroborating the authorization to act on behalf of legal entity or such an authorization
must be documented by other appropriate documents – e.g. minutes from the general Meeting), to enter his/her name into the list of Auction participants and
to receive the auction number and to pay the returnable deposit of 1,000 CZK for it. Auction participants have further the duty to provide the declaration
on word that they are not persons excluded from the Auction. Employees of the correspondent Trading Office and employees of the ministry, who are made
responsible for monitoring the conduct of the Auction, must also provide their authorization.
2. The Auction is started by calling out. The content of calling out consists of identification and description of the item, particulars about rights and obligations
bound and connected to the Auction item (if they have substantial influence on value of the auction item) and the lowest bid. If the Auction item is a National
Monument the Auctioneer will also state this fact. Auction items are auctioned in the sequence in which they are listed in the catalogue issued for the
particular Auction.
3. After calling out, bidders can start making increases by raising the advance number up and simultaneous verbal exclamation.
4. The Auction continues until auction participants make higher bids. The amount of higher bid is determined by the chart of increases included in the Auction
Rules and in the Auction catalogue. If no higher bid is made, in spite of the second call and the vendue master´s announcement, in accordance with the Act
on Public Auctions, the vendue master shall announce the final bid once more and after the third call shall decide that the Auctioned item be sold to the
highest bidder. The auction participant is bound by its bid.
5. If several auction participants make the bid at the same time and there is no higher bid, the vendue master shall decide to which participant the auctioned
item is to be sold by a draw. The Auction is finished at the moment of the fall of the hammer.
6. If, even after repeated calls, the lowest bid is not received, the vendue master shall finish the Auction and the item is considered ineligible to be sold in the Auction.
Article V.
Price Attained in the Auction
1. The price attained in the Auction shall mean the highest bid by the purchaser. This price cannot be reduced afterwards.
2. The purchaser has the duty to pay the price attained in the Auction within the time limits set under Act No. 26/2000 Coll., on Public Auctions. For each
auctioned item, the purchaser is obliged to pay the Auctioneer a flat fee for the participation in the Auction and for maintenance and storage of the item until
the time of handing the item over to the purchaser in the amount of 18% from the price of the item attained in the auction. The purchaser is obliged to pay
the flat fee in the same manner as the price attained in the auction. There is the VAT already included in this fee.
3. The price attained in the auction can be paid in cash, by bank transfer to the Auctioneer´s account or credit card to the Auctioneer´s cash register.
Article VI.
Acquisition of Ownership and Transfer of the Auction Item
1. If the purchaser pays the price attained in the auction within the set time limit, the ownership of the auction item is transfered to it in the instant of the auction
knockdown.
2. If the purchaser attains ownership of the auction item, the Auctioneer will hand over, to the purchaser, according to the conditions set in the auction rules,
the auction item and the certificates that verify the ownership and that are necessary for handling the auction item or they certify other purchaser´s rights
regarding the auction item, without unnecessary delay; the purchaser shall indorse acceptance of the auction item, in writing.
3. All expenses connected with the handover and the acceptance of the item shall be paid by the purchaser.
4. A risk of damage of the auction item is passed from the submitter onto the purchaser on the day of handover of the auction item; on the same day,
responsibility for the damage caused in connection with the auction item is passed onto the purchaser. If the purchaser delays acceptance of the auction
item, the purchaser carries the danger of the damage and responsibility for such a damage.
5. Auctioned off items will be given over, immediately after payment, at the place of the Auction or on the basis of „Receipt of Price Payment“ at galery U
Betlémské kaple 8, Praha 1, at Brno in gallery Sýpka, Poštovská 4, the latest in 7 days from the day of the Auction.
Článek VII.
Závěrečná ustanovení
1.Popis předmětu a odhad zpravidla provádějí odborníci dražebníka. V případě, že předmětem dražby je věc, která je prohlášená za kulturní
památku, musí být cena předmětu dražby zjištěna posudkem znalce. Údaje v katalogu jsou tedy sice výsledkem pečlivých šetření, přesto ale
nemůže být přesnost posudků zaručena. U jednotlivých předmětů, zejména starožitností a obrazů, se uvádějí chyby a poškození jen v případě,
že ovlivňují uměleckou hodnotu. Tyto umělecké předměty mohou tedy být i restaurované, poškozené, nefunkční apod.
2. Zájemce má možnost si nabízené předměty před aukcí prohlédnout na místě a v čase určeném dražební vyhláškou. Po udělení příklepu jsou
reklamace týkající se ceny, jakosti, stavu a funkčnosti vydražených předmětů vyloučeny.
3.Pro daňové účely se veškeré služby poskytované dražebníkem na základě smluv o provedení dražby a dražebních podmínek považují za
poskytnuté dnem předání předmětu dražby vydražiteli.
Article VII.
Final Provisions
1. Estimate and description of the item are usually performed by the Auctioneer´s experts. In case that the auction item is a thing that has been declared
a cultural monument, the price of the item must be ascertained by expert evaluation. Thus, particulars in the catalogue are a result of diligent inquiry,
nevertheless the exactitude of the evaluations cannot be guaranteed. Only those errors and damages that bear an effect on the artistic value of particular
items, especially antiques and paintings are listed. Such items may also be restored, damaged, non-functional, etc.
2. Every interested person has the opportunity to inspect the items offered prior to the Auction at a designated time and in a designated location set in the Auction
Rules. After the fall of the hammer no complaints regarding price, quality, condition and functionality of auction items will be taken into consideration.
3.For tax purposes, all services provided by the Auctioneer on the basis of contracts for carrying out auctions and on the basis of the auction conditions are
considered to be provided on the day of the handover of the item to the purchaser.
106
107
Foto: kiva, Filip Šlapeta
Text: Mgr. Pavla Chaloupková, Nora Velková
Tisk: Metoda spol. s r. o.
Download

A U C T I O N - Aukční dům Sýpka