ČESKÉ
VÝTVARNÉ
UMĚNÍ
15. - 20. STOLETÍ
CZECH
FINE ART
15TH - 20TH
CENTURY
Praha
11.12.2010
Kaiserštejnský
palác
ČESKÉ
VÝTVARNÉ
UMĚNÍ
15. - 20. STOLETÍ
CZECH
FINE ART
15TH - 20TH
CENTURY
MÍSTO KONÁNÍ / LOCATION:
Kaiserštejnský palác
Malostranské náměstí 23/37
KONCEPCE KATALOGU:
Tomáš a Marie Hejtmánkovi
REDAKCE KATALOGU:
Lucie Nepeřená
Praha 1
ODBORNÝ PORADCE:
Akad. soch. Zdeněk Preclík
AUKCE / SALE:
FOTOGRAFIE:
Oto Palán
11.12.2010, 15:00
VÝSTAVA / VIEWING:
09.12.2010, 10:00 - 18:00
10.12.2010, 10:00 - 18:00
11.12.2010, 10:00 - 13:00
Další fotografie všech předmětů
uvedených v tomto katalogu
najdete na našich webových
stránkách www.arcimboldo.cz.
Dotazy k draženým předmětům
zasílejte na emailovou adresu
[email protected], případně
na tel. +420 603 511 971.
Further detailed images and
descriptions of all items
presented in this catalog can be
found on our website at
www.arcimboldo.cz. Inquiries
about the items in auction:
[email protected], or call
+420 603 511 971.
GRAFICKÁ ÚPRAVA:
Frans Lenzen
GALERIE ARCIMBOLDO
Krupkovo náměstí 3
160 00 Praha 6
www.arcimboldo.cz
Dražba se řídí Aukčním
řádem, který se nachází
na konci tohoto katalogu.
Obsah
2
arcimboldo
Jmenný seznam umělců
strana 4
Umění 15. - 18. století
strana 5 - 14
Umění 19. století
strana 15 - 39
Umění 20. století
strana 40 - 128
Aukční řád
strana 129
Plná moc
strana 130
arcimboldo
3
15. - 18. století
Jmenný seznam umělců
STR.
LÍR JIŘÍ (1923 - 1955)
115
Aleš Mikoláš (1852 – 1913)
27
MACHOŇ LADISLAV (1888 – 1973)
72
Alex Adolf Jelínek (1890 – 1957)
53
MAŘÁK JULIUS (1832 – 1899)
32
ASCHENBRENNER125
MAŘATKA JOSEF (1874 – 1937)
BAUCH JAN (1898 – 1995)
102
MIZERA JOSEF (nar. 1945)
Bělocvětov Andrej (1923 – 1997)
112
MUCHA ALFONS (1860 – 1939)
30, 31
Beneš Vlastimil (1919 – 1981)
117
Myslbek Josef Václav (1848 – 1922)
24, 25
10
NASKE FRANTIŠEK XAVER (1884 – 1959)
BRAUN MATYÁŠ BERNARD (1684 – 1738)
BROŽÍK VÁCLAV (1851 – 1901)
33, 34, 35
Navrátil Josef Matěj (1798 – 1868)
51
124
84
18, 19, 20, 21
Brunner Antonín (1881 – 1958)
41
Nechleba Vratislav (1885 – 1965)
98
Čihák František (nar. 1907)
99
NOVÁK JOSEF (JÓZA) (nar. 1883)
77
Drahoňovský Josef (1877 – 1938)
DURYCH JAROSLAV (1886 – 1962)
Filla Emil (1882 – 1953)
FOLTÝN FRANTIŠEK (1891 – 1976)
60, 61, 85
Nowopacký Jan (1821 – 1908)
85
OBROVSKÝ JAKUB (1882 – 1949)
79
Oliva Viktor (1861 – 1928)
92, 93
110
108
Havelka Roman (1877 – 1950)
96
Paderlík Arnošt (1919 – 1999)
69
Palko František Xaver (1724 – 1767) HLAVA PAVEL (1924 – 2003)
126
Panuška Jaroslav (1872 – 1958)
HONZÍK STANISLAV ST. (1926 – 1998)
123
Pelikán Julius (1887 – 1969)
HRODEK KAREL (1915 – 1990)
73
125
46
Ovčáček Eduard (nar. 1933)
Hladík František (1887 – 1944)
HOREJC JAROSLAV (1886 – 1983)
22
82, 83
12
56, 57
68
PIEPENHAGEN AUGUST BEDŘICH (1791 – 1868)
16
Pink Jakub Antonín (1. pol. 18. století) 11
Hudeček Antonín (1872 – 1941)
29
Pirner Maxmilián (1854 – 1924)
Chitussi Antonín (1847 – 1891)
23
PISKAČ BEDŘICH (1898 – 1929)
36
74, 75
Istler Josef (1919 – 2000)
111
Pollak Richard Karlín (1867 – 1945)
80
JANÁK PAVEL (1882 – 1956)
72
Preisler Jan (1872 – 1918)
28
JARONĚK ALOIS (1870 – 1944)
55
Quaisser Josef (1776 – 1845)
JARONĚK Bohumír (1866 – 1933)
54
RADIMSKÝ VÁCLAV (1867 – 1946)
37
Jenewein Felix (1857 – 1905)
JETMAR JIŘÍ (1950 – 2010)
Jíra Josef (1929 – 2005)
JIŘINCOVÁ LUDMILA (1912 – 1994) 15
42, 52
Rambousek Jan (1895 – 1976)
81
127
Říha Jindřich (nar. 1862) 45
114
ROZSYPAL IVO (nar. 1942)
116, 125
Šaloun Ladislav (1870 – 1946)
127
62, 63
Justitz Alfred (1879 – 1934)
76
Schwaiger Hanuš (1854 – 1912)
37
Kalvoda Alois (1875 – 1934)
52
Sedláček Vojtěch (1892 – 1973)
97
ŠÍMA JOSEF (1891 – 1971)
87
Karel Jiří (nar. 1952)
128
Kaván František (1866 – 1941)
66, 67
Slavíček Antonín (1870 – 1910)
Kobliha František (1877 - 1962)
58, 59
SOUČEK KAREL (1915 – 1982)
KODET EMANUEL JULIAN (1880 – 1955)
Kohl Ludvík (1746 – 1821)
KOLÁŘ JIŘÍ (1914 – 2002)
Konůpek Jan (1883 – 1950)
86
Špilar Jaroslav (1863 – 1917)
14
SPRANGER BARTHOLOMEUS (1546 – 1611), ŠKOLA
109
88, 89
ŠUHÁJEK JIŘÍ (nar. 1943)
123
Švabinský Max (1873 – 1962)
Kremlička Rudolf (1886 – 1932)
78
TICHÝ FRANTIŠEK (1896 – 1961)
KŘIVÁNKOVÁ MARIE (1883 – 1936 )
85
Trnka Jiří (1912 – 1969)
ULLMANN JOSEF (1870 – 1922)
KUTÁLEK JAN (1971 – 1987)
116
UPRKA JOŽA (1861 – 1940)
Lada Josef (1887 – 1957)
102
VERIS JAROSLAV (1900 – 1983)
38
Vyleťal Josef (1940 – 1989)
Lebeda Otakar (1877 – 1901)
LHOTÁK KAMIL (1912 – 1990)
118, 120
8
121
39
70, 71
40
SUDEK JOSEF (1896 – 1976)
Král Josef (1877 – 1917)
KUBÍN OTAKAR (1883 – 1969)
50
103
28
94, 95
106, 107
47, 48, 49
43, 44
91, 104, 105
119
WALTR124
1
Neznámý autor
Libenský Stanislav (1921 – 2002)
122
WÜNSCH KAREL (nar. 1932)
124
Ars moriendi – umění umírat
LIDICKÝ KAREL (1900 – 1976)
100
ZÁMEČNÍKOVÁ DANA (nar. 1945)
128
Liesler Josef (1912 – 2005)
101
Žufan Bořivoj (1904 – 1942)
90
Kresba perem na papíře,
23,5 x 17,5 cm, druhá polovina
15. století, střední Evropa.
Linhart Kamil (1920 – 2006)
113
Zvěřina František Bohumír (1835 – 1908)
22
Vyvolávací cena 15 000 Kč
Liebscher Adolf (1857 – 1919)
4
arcimboldo
25
Zrzavý Jan (1890 – 1977)
64, 65
arcimboldo
5
15. - 18. století
2
NEZNÁMÝ AUTOR, SEVERNÍ ČECHY
3
SVATÝ JIŘÍ
Pražská škola
okolo roku 1600
Lipové dřevo, výška 82 cm,
konec 15. století.
Paridův soud
Ze sbírky prof. B. Slánského.
V řízení NPÚ.
Olej na plátně, 50,5 x 38,5 cm,
rozbor barev.
Vyvolávací cena 130 000 Kč
Vyvolávací cena 120 000 Kč
6
arcimboldo
arcimboldo
7
15. - 18. století
15. - 18. století
VPRAVO NAHOŘE:
vpravo dole:
4
5
6
BARTHOLOMEUS SPRANGER
(1546 – 1611), ŠKOLA
NEZNÁMÝ AUTOR
PO POL. 17. STOLETÍ
Neznámý autor
ALEGORIE KRÁSY
NÁVRH NA DEKORATIVNÍ VÝZDOBU
Olej na plátně, 51, 5 x 42 cm,
rozbor barev.
Lavírovaná kresba perem,
průměr 49 cm.
Konec 17. století, 21 rytin na papíře,
celková velikost 35,5 x 46 cm.
Vyvolávací cena 180 000 Kč
Vyvolávací cena 16 000 Kč
8
arcimboldo
Čeští panovníci
Vyvolávací cena 11 000 Kč
arcimboldo
9
15. - 18. století
15. - 18. století
8
Jakub Antonín Pink
(činný v Čechách
v 1. pol. 18. století)
7
MATYÁŠ BERNARD BRAUN
(1684 – 1738)
Svatý Karel Boromejský
Pískovec, výška 30 cm,
datace 1720 – 1730.
Olej na měděném plechu,
44,5 x 33 cm, datováno na zadní
straně 1731.
Malováno pro plaského opata
Titla, jehož byl dvorním malířem.
Ze sbírky prof. B. Slánského.
V řízení NPÚ.
Vyvolávací cena 55 000 Kč
Vyvolávací cena 45 000 Kč
HLAVA FIGURY - FRAGMENT
10 arcimboldo
arcimboldo 11
15. - 18. století
15. - 18. století
VPRAVO NAHOŘE:
vpravo dole:
9
10
11
František Xaver Palko
(1724 – 1767)
František Xaver Palko
(1724 – 1767)
Český mistr 1. pol. 18. století
Svatý František Xaverský
Hlavy světců - oboustranná
kresba
Veselá společnost
Olej na dřevě, 24,5 x 18 cm. Ze sbírky
prof. B. Slánského. Výstava Praha
1750 – 1850.
V řízení NPÚ.
Kresba rudkou na papíře, 31,5 x 20
cm. Datace okolo poloviny 18. století.
V řízení NPÚ.
Olej na dřevě, 25 x 34,5 cm. Značeno
monogramem uprostřed, zřejmě
kopie obrazu od Pietra Quasta
z Nostické kolekce. Ze sbírky
prof. B. Slánského.
Vyvolávací cena 65 000 Kč
Vyvolávací cena 6 000 Kč
Vyvolávací cena 30 000 Kč
12 arcimboldo
arcimboldo 13
15. - 18. století
19. století
12
Ludvík Kohl (1746 – 1821)
Před antickým chrámem
13
Olej na dřevě, 51,5 x 72,5 cm,
nesignováno, značeno zezadu.
Posudek PhDr. Naděžda Blažíčková.
Rozbor barev.
Olej na plátně, 69 x 54 cm, signováno
a datováno vpravo dole Praha 1831.
Vyvolávací cena 220 000 Kč
Vyvolávací cena 80 000 Kč
14 arcimboldo
Josef Quaisser (1776 – 1845)
Portrét dámy
arcimboldo 15
19. století
17
Josef Matěj Navrátil
(1798 – 1865)
Romantická krajina
Olej na plátně na kartonu,
28,5 x 36,5 cm, nesignováno, datace
před rokem 1850. Posudek
PhDr. Naděžda Blažíčková.
Vyvolávací cena 55 000Kč
18
Josef Matěj Navrátil
(1798 – 1865)
Narození Páně, návrh
nástěnné malby pro karlínský
kostel
Akvarel na papíře, 27,5 x 22 cm,
datace 1861, publikováno. Ze sbírky
prof. B. Slánského.
V řízení NPÚ.
Vyvolávací cena 30 000 Kč
18 arcimboldo
19
JOSEF MATĚJ NAVRÁTIL
(1798 – 1865)
ROMANTICKÁ KRAJINA
Olej na plátně, 104 x 132 cm,
signováno vlevo dole, datace
okolo 1850.
Posudek PhDr. Naděžda Blažíčková,
rozbor barev, restaurátorská zpráva.
Vyvolávací cena 800 000 Kč
arcimboldo 19
19. století
20
21
22
František Bohumír Zvěřina
(1835 – 1908)
František Bohumír Zvěřina
(1835 – 1908)
Antonín Chitussi (1847 – 1891)
Stará studna ( Drevnja Krinj )
Bosna – Ševarovo Bláto
Lavírovaná perokresba, 29,5 x 42 cm,
signováno a datováno dole
u středu 1882.
Lavírovaná kresba tuší na papíře,
41,5 x 52 cm, signováno a datováno
vpravo dole 1887.
Olej na kartonu, 10 x 13 cm.
Signováno vpravo dole, datace
1885 - 1890.
Posudek PhDr. Roman Prahl
Vyvolávací cena 15 000 Kč
Vyvolávací cena 15 000 Kč
Vyvolávací cena 95 000 Kč
Krajina
arcimboldo
9
19. století
19. století
VPRAVO NAHOŘE:
vpravo dole:
23
24
25
Josef Václav Myslbek
(1848 – 1922)
Adolf Liebscher (1857 – 1919)
Josef Václav Myslbek
(1848 – 1922)
Svatý Václav
Olej na plátně, 65 x 40,5 cm,
signováno a datováno vpravo
dole 1883.
Bronzový reliéf, 31,5 x 72,5 cm,
nesignováno.
Vyvolávací cena 70 000 Kč
Vyvolávací cena 14 000 Kč
Bronz, dřevo a kámen, celková
výška 88 cm, signováno na plintě.
Návrh z roku 1888.
Vyvolávací cena 40 000 Kč
24 arcimboldo
Alegorie Prahy
Dětské hlavičky
arcimboldo 25
19. století
19. století
27
26
RYTÍŘI S ERBEM - MALOVANÁ
VITRÁŽ
Mikoláš Aleš (1852 – 1913)
Jan Hus
Sklo, olovo a dřevo, 59 x 50 cm,
signováno a datováno A. W. Koníček
1891, Vinohrady.
Kresba tuší na papíře, 89 x 52 cm,
signováno a datováno vpravo dole
1906. Dle kresby proveden reliéf
sochařem V. Amortem.
Vyvolávací cena 15 000 Kč
Vyvolávací cena 8 000 Kč
26 arcimboldo
arcimboldo 27
19. století
19. století
Vlevo Nahoře:
vlevo dole:
28
29
30
Jan Preisler (1872 – 1918)
Max Švabinský (1873 – 1962)
Antonín Hudeček (1872 – 1941)
Studie k Jaru
Portrét umělce
Dívka v zahradě
Uhel a křída na papíře, 61,5 x 47
cm, značeno zezadu pozůstalostním
razítkem, číslem a popiskou,
datace 1900.
Perokresba na papíře, 35 x 23 cm,
signováno a datováno vpravo
dole 1894.
Syntonos na kartonu, 50 x 65 cm,
signováno vpravo dole, datace
před rokem 1900.
Vyvolávací cena 20 000 Kč
Vyvolávací cena 350 000 Kč
Vyvolávací cena 22 000 Kč
28 arcimboldo
arcimboldo 29
19. století
19. století
31
32
Alfons Mucha (1860 – 1939)
ALFONS MUCHA (1860 – 1939)
Médée - Sarah Bernhardt
LESLIE CARTER
Litografie na papíře, 205 x 75 cm,
signováno, datace 1898.
Litografie na papíře, 209 x 78 cm,
signováno, datace 1908.
Vyvolávací cena 180 000 Kč
Vyvolávací cena 160 000 Kč
10 arcimboldo
arcimboldo 31
19. století
33
34
JULIUS MAŘÁK (1832 – 1899)
VÁCLAV BROŽÍK (1851 – 1901)
LESNÍ PARTIE
FERDINAND I. PŘIJÍMÁ UMĚLCE
NA PRAŽSKÉM HRADU
Olej na plátně, 20 x 27,5 cm,
signováno vpravo dole, datace
90. léta 19. stol.
Olej na plátně, 64,5 x 105 cm,
signováno vpravo dole, datace 1899.
Posudek PhDr. Naděžda Blažíčková,
rozbor barev.
Posudek PhDr. Naděžda Blažíčková,
rozbor barev.
Vyvolávací cena 270 000 Kč
Vyvolávací cena 550 000 Kč
32 arcimboldo
arcimboldo 33
19. století
35
36
37
Felix Jenewein (1857 – 1905)
Hanuš Schwaiger (1854 – 1912)
Zvěstování
Krysař
Olej na plátně, 136 x 89 cm, signováno
vpravo dole, datace po roce 1900.
Ručně tkaný gobelín firmy
Schlattauer ve Valašském Meziříčí,
48 x 37 cm, signováno a datováno
vlevo dole 1899.
Ručně tkaný gobelín firmy
Schlattauer ve Valašském Meziříčí,
153 x 70 cm, signováno dole
uprostřed, datace okolo 1900.
Vyvolávací cena 240 000 Kč
Vyvolávací cena 6 000 Kč
Vyvolávací cena 25 000 Kč
Maxmilián Pirner (1854 – 1924)
Alegorie
36 arcimboldo
19. století
19. století
38
Otakar Lebeda (1877 – 1901)
Horská krajina u Gardského
jezera
Olej na dřevě, 30,5 x 45,5 cm,
signováno vlevo dole, datace 1896.
39
Josef Král (1877 – 1917)
Ze sbírky MUDr. Součka.
Noční krajina
Konzultováno s autorkou monografie
Veronikou Hulíkovou, rozbor barev.
Olej na plátně, 51 x 60 cm, signováno
vlevo dole, datace okolo 1900.
Vyvolávací cena 300 000 Kč
Vyvolávací cena 35 000 Kč
38 arcimboldo
arcimboldo 39
20. století
40 arcimboldo
20. století
Vlevo Nahoře:
vlevo dole:
40
41
42
Jaroslav Špillar (1869 – 1917)
Jaroslav Špilar (1863 – 1917)
Antonín Brunner (1881 – 1958)
Pobřeží u Livorna
Pobřeží u Livorna
Moře v Bretani
Olej na kartonu, 19,5 x 31 cm,
signováno a datováno vlevo dole
Livorno 1900.
Olej na plátně, 47,5 x 64 cm,
signováno a datováno vlevo dole
Livorno 1900.
Olej na plátně, 66 x 105 cm, signováno
a datováno vlevo dole 1905.
Výstava SVU Marold.
Vyvolávací cena 10 000 Kč
Vyvolávací cena 17 000 Kč
Vyvolávací cena 35 000 Kč
arcimboldo 41
20. století
20. století
43
44
VÁCLAV RADIMSKÝ (1867 – 1946)
JOŽA UPRKA (1861 – 1940)
KRAJINA U GIVERNY
ZE SLOVÁCKÉ POUTI
Olej na plátně, 73 x 58 cm, signováno
vpravo dole, před rokem 1900.
Olej na plátně, 75 x 56 cm. Signováno
a datováno vpravo dole 1902.
Posudek PhDr. Naděžda Blažíčková.
Vystaveno SVU Myslbek 1932,
publikováno v katalogu a monografii
z roku 1945.
Dílo bude po konzultaci s budoucím
majitelem publikováno a zapůjčeno
pro připravovanou výstavu Václava
Radimského.
Vyvolávací cena 420 000 Kč
42 arcimboldo
Ze sbírky lázeňského lékaře
Cyrila Glücksmanna v Luhačovicích.
Vyvolávací cena 350 000 Kč
arcimboldo 43
20. století
20. století
45
46
Joža Uprka (1861 – 1940)
Joža Uprka (1861 – 1940)
47
Děvče z Vlčnova
Na trhu
Jindřich Říha (nar. 1862)
Olej na kartonu, 48,5 x 63cm,
signováno a datováno vlevo dole 1918.
Olej na plátně, 38,5 x 51 cm,
signováno vlevo nahoře, datace
počátek 20. let.
Bronz, výška 93 cm, signováno a
datováno na plintě 1905.
Vyvolávací cena 120 000 Kč
Vyvolávací cena 95 000 Kč
Vyvolávací cena 110 000 Kč
18 arcimboldo
Stojící figura muže
arcimboldo 45
20. století
48
Viktor Oliva (1861 – 1928)
Dítě
Olej na dřevě, 23,5 x 17 cm.
Vyvolávací cena 15 000 Kč
49
Viktor Oliva (1861 – 1928)
50
Nástup
JOSEF ULLMANN (1870 – 1922)
Kvaš na papíře, 37 x 27 cm,
nesignováno.
PO DEŠTI
Publikováno v časopise Švanda
Dudák.
Vyvolávací cena 4 000 Kč
46 arcimboldo
Olej na plátně, 84 x 101 cm, signováno
a datováno vpravo dole 1908.
Výstava u Topiče 1908.
Vyvolávací cena 380 000 Kč
arcimboldo 47
20. století
51
Antonín Slavíček (1870 – 1910)
Krajina u Německé Rybné
52
Olej na plátně, 30 x 41 cm, věnování
vpravo dole, datace 1909.
JOSEF MAŘATKA (1874 – 1937)
Posudek PhDr. Olga Macková,
Mgr. Zdeněk Sejček, rozbor barev.
Carrarský mramor, výška 16,5 cm,
signováno na plintě, datace 1910.
Vyvolávací cena 350 000 Kč
Vyvolávací cena 40 000 Kč
50 arcimboldo
POLIBEK
20. století
20. století
Vlevo Nahoře:
vlevo dole:
53
54
55
Alois Kalvoda (1875 – 1934)
Václav Radimský (1867 – 1946)
Adolf Jelínek Alex (1890 – 1957)
Břízy
Zrcadlení
Portrét dívky
Olej na plátně, 55 x 45 cm, signováno
vlevo dole, datace 1910.
Litografie na papíře, zkušební tisk,
53,5 x 69 cm, signováno vpravo dole,
datace před 1910.
Olej na dřevě 61 x 50 cm, signováno
vpravo dole, datace okolo 1910.
Vyvolávací cena 75 000 Kč
Vyvolávací cena 14 000 Kč
Vyvolávací cena 8 000 Kč
52 arcimboldo
arcimboldo 53
20. století
20. století
56
Bohumír Jaroněk (1866 – 1933)
Valašská krajina
Olej na plátně, 49 x 57 cm, signováno
vlevo dole, datace okolo 1920.
Vyvolávací cena 20 000 Kč
57
58
59
Bohumír Jaroněk (1866 – 1933)
ALOIS JARONĚK (1870 – 1944)
ALOIS JARONĚK (1870 – 1944)
Chaloupka
TALÍŘ S MOTIVEM KOHOUTA
TALÍŘ S MOTIVEM KOHOUTA
Tempera na papíře, 41 x 37 cm,
signováno vpravo dole, datace
okolo 1910.
Glazovaná keramika, průměr 38 cm,
signováno zezadu.
Publikováno Dílo 1909.
Polychromované dřevo, průměr
25 cm, signováno zezadu, datace
okolo 1910.
Vyvolávací cena 14 000 Kč
Vyvolávací cena 12 000 Kč
Vyvolávací cena 14 000 Kč
54 arcimboldo
arcimboldo 55
20. století
56 arcimboldo
20. století
Vlevo Nahoře:
vlevo dole:
60
61
62
Jaroslav Panuška (1872 – 1958)
Jaroslav Panuška (1872 - 1958)
Jaroslav Panuška (1872 - 1958)
Čarodějnice
Muchomůrky
Krajina
Olej na kartonu, 50 x 66 cm,
signováno vpravo dole, datace
okolo 1910.
Olej na kartonu, 24,5 x 32 cm,
signováno vpravo dole, datace
okolo 1910.
Olej na kartonu, 50,5 x 66 cm,
signováno vpravo dole, datace
před rokem 1920.
Vyvolávací cena 80 000 Kč
Vyvolávací cena 10 000 Kč
Vyvolávací cena 75 000 Kč
arcimboldo 57
20. století
20. století
63
František Kobliha (1877 - 1962)
Z cyklu Ženy mých snů
Litografie na papíře, 65 x 47 cm,
značeno vpravo dole, datace 1913.
Vyvolávací cena 15 000 Kč
65
64
František Kobliha (1877 – 1962)
František Kobliha (1877 – 1962)
Z cyklu Ženy mých snů
Západ slunce, Noční obloha –
oboustranný obraz
Litografie na papíře, 65 x 47 cm,
značeno vpravo dole, datace 1913.
Olej na plátně, 72 x 108 cm, datace
okolo 1925.
Vyvolávací cena 15 000 Kč
Vyvolávací cena 60 000 Kč
58 arcimboldo
arcimboldo 59
20. století
20. století
67
JOSEF DRAHOŇOVSKÝ (1877 – 1938)
VÁZA S MOTIVEM SKLIZNĚ VÍNA
Broušené vrstvené sklo, výška 24 cm,
signováno, datace okolo 1925.
Vyvolávací cena 65 000 Kč
66
Josef Drahoňovský (1877 – 1938)
68
Těšínská růže
JOSEF DRAHOŇOVSKÝ (1877 – 1938)
Glazovaná keramika, výška 42 cm,
datace 1908.
60 arcimboldo
VÁZA S MOTIVEM SKLIZNĚ OBILÍ
Výrobce Bechyně.
Broušené čiré sklo, výška 31 cm,
signováno a datováno 1931.
Vyvolávací cena 9 000 Kč
Vyvolávací cena 25 000 Kč
arcimboldo 61
20. století
20. století
VPRAVO NAHOŘE:
vpravo dole:
69
70
71
Ladislav Šaloun (1870 – 1946)
Ladislav Šaloun (1870 – 1946)
Ladislav Šaloun (1870 – 1946)
Hlava dítěte
Léda s labutí
Tanec
Bronz, výška 31 cm, značeno na plintě
s věnováním, datace po roce 1920.
Akvarel na papíře, 29,5 x 31 cm,
signováno vpravo dole, datace okolo
1910.
Akvarel na papíře, 28,5 x 33,5,
signováno vpravo dole, datace okolo
1925.
Vyvolávací cena 18 000 Kč
Vyvolávací cena 5 000 Kč
Vyvolávací cena 28 000 Kč
62 arcimboldo
arcimboldo 63
20. století
20. století
72
64 arcimboldo
Jan Zrzavý (1890 – 1977)
73
Máří Magdalena
Jan Zrzavý (1890 – 1977)
Kresba uhlem na papíře, 45 x 30 cm,
signováno a datováno vpravo dole
1915. Studie k obrazu vytvořenému
roku 1916.
Tempera na papíře, 15 x 20 cm,
signováno a datováno vlevo a vpravo
dole 1935.
Vyvolávací cena 65 000 Kč
Vyvolávací cena 55 000 Kč
Benátky
arcimboldo 65
20. století
20. století
Vlevo Nahoře:
vlevo dole:
74
75
76
František Kaván (1866 – 1941)
František Kaván (1866 – 1941)
František Kaván (1866 – 1941)
Krajina s domky
Za vsí
K Oujezdu pod Troskami
Olej na kartonu, 17 x 25,5 cm,
signováno v pravo dole, datace
před rokem 1900.
Olej na pátně, 27,5 x 52, 5 cm,
signováno vlevo dole, datace
okolo roku 1920.
Olej na kartonu, 40,5 x 53 cm,
signováno vlevo dole. Ověření zezadu.
Ze sbírky prof. B. Slánského.
Vyvolávací cena 30 000 Kč
Vyvolávací cena 35 000 Kč
Vyvolávací cena 38 000 Kč
66 arcimboldo
arcimboldo 67
20. století
20. století
77
Julius Pelikán (1887 – 1969)
Po koupeli
78
Mramor a žula, výška 42 cm,
signováno na plintě, datace 20. léta.
František Hladík (1887 – 1944)
Dílo uvedeno ve slovníku výtvarných
umělců Toman.
Olej na plátně, 88 x 74 cm, signováno
vpravo dole, datace konec 20. let.
Vyvolávací cena 40 000 Kč
Vyvolávací cena 21 000 Kč
68 arcimboldo
Koupání
arcimboldo 69
20. století
20. století
79
OTAKAR KUBÍN - COUBINE
(1883 – 1969)
ZÁTIŠÍ S OVOCEM
Olej na překližce, 45,5 x 55 cm,
signováno vlevo dole, datace
okolo 1920.
Rozbor barev.
Vyvolávací cena 240 000 Kč
70 arcimboldo
80
OTAKAR KUBÍN - COUBINE
(1883 – 1969)
ŽENA Z APTU
Bronz, výška 38 cm, signováno a
datováno zezadu 1931, značka litce.
Vyvolávací cena 130 000 Kč
arcimboldo 71
20. století
20. století
81
83
PAVEL JANÁK (1882 – 1956)
JAROSLAV HOREJC (1886 – 1983)
DVĚ DÓZY
VENUŠE
Glazovaná keramika, výška 8 cm a 22
cm. Značeno zespodu Artěl a číslem,
1911 – 1914.
Bronz, výška 35,5 cm, signováno na plintě.
Datace 1926.
Vyvolávací cena 28 000 Kč
Vyvolávací cena 40 000 Kč
82
LADISLAV MACHOŇ (1888 – 1973)
DÓZA A VÁZA
Glazovaná keramika, výška 18 cm a
25 cm. Výrobce Bechyně po roce 1920.
Vyvolávací cena 25 000 Kč
84
JAROSLAV HOREJC (1886 – 1983)
MISKA
Glazovaná keramika, výška 15,5 cm.
Značeno číslem zespodu, vyráběno
pro Artěl v letech 1912 – 1914.
Vyvolávací cena 20 000 Kč
72 arcimboldo
arcimboldo 73
20. století
20. století
85
BEDŘICH PISKAČ (1898 – 1929)
ZÁTIŠÍ - OBOUSTRANNÝ OBRAZ
86
Olej na plátně, 34,5 x 42 cm,
nesignováno, datace 1923 a 1926.
Bedřich Piskač (1898 – 1929)
Publikováno - Volné směry 1929,
monografie B. Piskač. Výstavy –
Mánes 1926 a 1929.
Kresba tuší na papíře, 23,5 x 30 cm,
signováno vpravo dole. Výstavy –
Mánes 1926 a 1929.
Vyvolávací cena 250 000 Kč
Vyvolávací cena 10 000 Kč
74 arcimboldo
Krajina – oboustranná kresba
arcimboldo 75
20. století
20. století
88
JOSEF (JÓZA) NOVÁK (nar. 1883)
TANEČNICE
Bronz, výška 23 cm, signováno
na plintě. Datace okolo 1925.
Vyvolávací cena 10 000 Kč
87
89
Alfred Justitz (1879 – 1934)
JOSEF (JÓZA) NOVÁK (nar. 1883)
Ženský akt
TANEC
Olej na plátně, 72 x 58 cm, signováno
vpravo nahoře. Rozbor barev.
Ze sbírky MUDr. Součka.
Olej na překližce, 21 x 20,5 cm,
signováno vlevo dole, datace
okolo 1925.
Vyvolávací cena 350 000 Kč
Vyvolávací cena 8 000 Kč
76 arcimboldo
arcimboldo 77
20. století
20. století
91
90
Emil Filla (1882 – 1953)
Rudolf Kremlička (1886 – 1932)
Z Francie
Krajina s viaduktem
(Hlubočepy)
Olej na překližce, 25,5 x 30,5 cm,
signováno vlevo dole, datace 20. léta.
Rozbor barev.
Olej na překližce, 32 x 41 cm,
ze sbírky Dr. Oldřicha Hlaváče.
Výstava Neznámý Emil Filla 1937.
Vyvolávací cena 60 000 Kč
Vyvolávací cena 300 000 Kč
78 arcimboldo
arcimboldo 79
20. století
92
Richard Karlín Pollak
(1867 – 1945)
80 arcimboldo
93
Jan Rambousek (1895 – 1976)
Dvě ženy
Poslední úder
Tempera a olej na překližce,
65 x 59 cm, značeno zezadu, datace
konec 20. let.
Olej na plátně, 53,5 x 40,5 cm,
signováno vpravo nahoře, datace
počátek 30. let.
Vyvolávací cena 40 000 Kč
Vyvolávací cena 20 000 Kč
arcimboldo 81
20. století
20. století
Vlevo Nahoře:
vlevo dole:
94
95
96
JAKUB OBROVSKÝ (1882 – 1949)
JAKUB OBROVSKÝ (1882 – 1949)
JAKUB OBROVSKÝ (1882 – 1949)
KOUPÁNÍ
KDYBYCH BYL ČERNOCHEM
MATKA S DÍTĚTEM
Olej na plátně na kartonu, 43 x 54 cm,
signováno a datováno vlevo
nahoře 1928.
Bronz, výška 34 cm, signováno
na plintě, datace konec 20. let 20. stol.
Olej na plátně, na kartonu,
54 x 43 cm, signováno a datováno
vpravo dole 1941.
Vyvolávací cena 55 000 Kč
82 arcimboldo
Vyvolávací cena 28 000 Kč
Vyvolávací cena 50 000 Kč
arcimboldo 83
20. století
98
MARIE KŘIVÁNKOVÁ (1883 – 1936 )
SECESNÍ BROŽ
99
JAROSLAV DURYCH (1886 – 1962)
97
FRANTIŠEK XAVER NASKE
(1884 – 1959)
PALLAS ATHENA
84 arcimboldo
BROŽ S PELIKÁNEM
Stříbro a granáty, průměr 6,3 cm,
neznačeno, 20. léta 20. století.
Vyvolávací cena 6 000 Kč
Zlato a tyrolský granát, 2,7 x 3,5 cm,
značeno zezadu, okolo 1910.
Vyvolávací cena 20 000 Kč
101
JAROSLAV DURYCH (1886 – 1962)
BROŽ S LEDŇÁČKEM A HADEM
Olej na plátně, 69 x 50 cm, signováno
vpravo dole, datace 20. léta.
Tepané stříbro, 5,7 x 7,3 cm,
neznačeno, 20. léta 20. století.
Vyvolávací cena 32 000 Kč
Vyvolávací cena 7 000 Kč
100
JOSEF DRAHOŇOVSKÝ (1877 – 1938)
BROŽ - MILENCI
Stříbro, sklo broušené kameo řezbou,
průměr 5 cm, neznačeno, 1925 - 1930.
Vyvolávací cena 15 000 Kč
arcimboldo 85
20. století
86 arcimboldo
20. století
102
103
EMANUEL JULIAN KODET
(1880 – 1955)
JOSEF ŠÍMA (1891 – 1971)
JELIZAVETA NIKOLSKAJA
Bronz, výška 90 cm, signováno
na plintě, datace 1926, publikováno
Zlatá Praha 1927.
Perokresba a akvarel na papíře,
62 x 43 cm, signováno a datováno
vpravo dole 1927, zezadu
vývozní razítka.
Vyvolávací cena 95 000 Kč
Vyvolávací cena 150 000 Kč
ŽENA S KVĚTINOU (PAŘÍŽ)
arcimboldo 87
20. století
104
Jan Konůpek (1883 – 1950)
Bez názvu
Akvarel na papíře, 60 x 45 cm,
signováno a datováno vlevo dole 1926.
Vyvolávací cena 10 000 Kč
88 arcimboldo
105
106
Jan Konůpek (1883 – 1950)
Jan Konůpek (1883 – 1950)
Bez názvu
Mystická pyramida
Akvarel na papíře, 51 x 36,5 cm,
signováno a datováno vlevo dole 1945.
Pastel na papíře, 88 x 60 cm,
nesignováno, značeno zezadu.
Vyvolávací cena 10 000 Kč
Vyvolávací cena 15 000 Kč
arcimboldo 89
20. století
20. století
108
JAROSLAV VERIS (1900 – 1983)
Pobřeží Francie
Olej na překližce, 44 x 60 cm,
signováno a datováno vpravo dole
1930. Dílo pochází z pozůstalosti
autora.
Vyvolávací cena 60 000 Kč
109
107
Bořivoj Žufan (1904 – 1942)
JAROSLAV VERIS (1900 – 1983)
Žena s cigaretou
Olej na plátně, 81 x 101 cm, signováno
a datováno vlevo dole 1930.
Tušová kresba, akvarel na papíře,
50,5 x 35 cm, signováno a datováno
vpravo dole Paris 38. Dílo pochází
z pozůstalosti autora.
Vyvolávací cena 20 000 Kč
Vyvolávací cena 6 000 Kč
Letní krajina
90 arcimboldo
arcimboldo 91
20. století
111
110
František Foltýn (1891 – 1976)
František Foltýn (1891 – 1976)
KOMPOZICE
Olej na plátně, 70 x 80 cm, signováno
a datováno dole 23. Ze sbírky MUDr.
Součka. Rozbor barev.
Olej na plátně, 81 x 65,5 cm,
neznačeno, kolem roku 1927.
Publikováno Hlušička 2006, obr. 94,
František Foltýn - soupis díla č. 88,
MG Brno 2007. Rozbor barev.
Vyvolávací cena 300 000 Kč
Vyvolávací cena 320 000 Kč
Na kraji města (Košice)
92 arcimboldo
arcimboldo 93
20. století
94 arcimboldo
112
113
FRANTIŠEK TICHÝ (1896 – 1961)
FRANTIŠEK TICHÝ (1896 – 1961)
KLAUN
HRAZDAŘI
Tempera a tužka na papíře,
67 x 52 cm, signováno a datováno
vpravo dole 1934, zezadu věnování.
Akvarel a tuš na papíře, 29 x 46,5 cm,
signováno a datováno dole
uprostřed 1953.
Vyvolávací cena 110 000 Kč
Vyvolávací cena 75 000 Kč
arcimboldo 95
20. století
20. století
Vlevo Nahoře:
vlevo dole:
114
115
116
Roman Havelka (1877 – 1950)
Roman Havelka (1877 – 1950)
Vojtěch Sedláček (1892 – 1973)
Krajina
V zimě
Pole u rybníka
Olej na plátně, 50,5 x 65,5 cm,
signováno a datováno vpravo
dole 1933.
Olej na kartonu, 50,5 x 65 cm,
signováno a datováno vlevo dole 1941.
Tempera na papíře, 56 x 77 cm,
signováno vpravo dole. Vystaveno –
Umělecká beseda 1935 a 1943,
Vyvolávací cena 28 000 Kč
Vyvolávací cena 26 000 Kč
bienále v Benátkách 1934.
Vyvolávací cena 36 000 Kč
96 arcimboldo
arcimboldo 97
20. století
98 arcimboldo
117
118
Vratislav Nechleba (1885 – 1965)
František Čihák (nar. 1907)
Luna
Železárny v Moravské Ostravě
Olej na dřevě, 24 x 19 cm, signováno a
datováno nahoře 1940.
Olej na plátně, 93 x 78 cm, signováno
a datováno vpravo dole 1940.
Vyvolávací cena 26 000 Kč
Vyvolávací cena 20 000 Kč
arcimboldo 99
20. století
20. století
119
120
121
122
KAREL LIDICKÝ (1900 – 1976)
KAREL LIDICKÝ (1900 – 1976)
Josef Liesler (1912 – 2005)
Josef Liesler (1912 – 2005)
PORTRÉT V. RABASE
VZPOMÍNKA
Voják s rakví
Soudci
Bronz, výška 32 cm, nesignováno,
datace 1943, publikováno v monografii
K. Lidického.
Serpertin, výška 42,5 cm,
nesignováno, datace okolo 1941.
Kvaš na papíře, 20 x 25 cm, signováno
a datováno 1945.
Vyvolávací cena 45 000 Kč
Vyvolávací cena 6 000 Kč
Tuš, pastel na papíře, 22 x 36,5 cm,
signováno a datováno vpravo
dole 1945.
Vyvolávací cena 32 000 Kč
100 arcimboldo
Vyvolávací cena 10 000 Kč
arcimboldo 101
20. století
20. století
123
125
Josef Lada (1887 – 1957)
KAREL SOUČEK (1915 – 1982)
Otesánek
V BARU
Akvarel, tuš na papíře, 21 x 28 cm,
signováno vpravo dole. 40. - 50. léta.
Olej na plátně, 72 x 91 cm, signováno
vpravo dole. Datace okolo roku 1943.
Vyvolávací cena 20 000 Kč
Vyvolávací cena 90 000 Kč
124
126
JAN BAUCH (1898 – 1995)
KAREL SOUČEK (1915 – 1982)
STOJÍCÍ
Autoportrét
Glazovaná keramika, výška 33 cm,
signováno zespodu. 40. - 50. léta.
Kresba perem a tuší, 18 x 14,5 cm,
počátek 40. let.
Vyvolávací cena 12 000 Kč
Vyvolávací cena 7 000 Kč
102 arcimboldo
arcimboldo 103
20. století
20. století
VPRAVO NAHOŘE:
vpravo dole:
127
128
129
JAROSLAV VERIS (1900 – 1983)
JAROSLAV VERIS (1900 – 1983)
JAROSLAV VERIS (1900 – 1983)
SURREALISTICKÁ HLAVA
SURREALISTICKÁ KOMPOZICE
Olej na kartonu, 60 x 47 cm,
signováno vpravo dole, konec 40. let.
Dílo pochází z pozůstalosti autora.
Olej na překližce, 56 x 38 cm,
signováno vpravo dole, datace
počátek 50. let. Dílo pochází
z pozůstalosti autora.
ZAHRADA LÁSKY - OSTROVY
ŠTĚSTĚNY
Kresba perem, tuší na papíře, 28
x 81,5 cm, signováno vpravo dole,
datace 50. - 60. léta
Vyvolávací cena 49 000 Kč
Vyvolávací cena 12 000 Kč
Vyvolávací cena 75 000 Kč
104 arcimboldo
arcimboldo 105
20. století
20. století
Vlevo Nahoře:
vlevo dole:
130
131
132
Jiří Trnka (1912 – 1969)
Jiří Trnka (1912 – 1969)
Jiří Trnka (1912 – 1969)
Kresba k pohádce
Dvě ilustrační kresby –
Plaváček a Míša Kulička
v rodném lese
Olej na plátně, 40 x 36 cm,
nesignováno, datace 40. léta.
Kombinovaná technika na papíře,
31,3 x 22 cm, nesignováno.
Vyvolávací cena 47 000 Kč
Perokresba a tempera na papíře,
17 x 11 cm, 17 x 14 cm, signováno
vpravo dole. Datace 40. – 60. léta.
Zuzanka
Vyvolávací cena 60 000 Kč
Vyvolávací cena 20 000 Kč
106 arcimboldo
arcimboldo 107
20. století
20. století
134
133
Arnošt Paderlík (1919 – 1999)
JIŘÍ KOLÁŘ (1914 – 2002)
TŘI KOLÁŽE
Olej na plátně, 69,5 x 60 cm,
signováno vlevo dole, datace počátek
60. let.
Papír lepený na kartonu,
23,5 x 14,5 cm, 26 x 18 cm,
nesignováno, datace počátek 60. let.
Vystaveno, publikováno. Ze sbírky
Jiřího a Ludmily Padrtových.
Vyvolávací cena 27 000 Kč
Vyvolávací cena 75 000 Kč
Zátiší s kočkou
108 arcimboldo
arcimboldo 109
20. století
20. století
136
Josef Istler (1919 – 2000)
Kompozice
Olej na kartonu, 50 x 15,5 cm,
signováno a datováno vlevo
nahoře 1977.
Vyvolávací cena 20 000 Kč
110 arcimboldo
135
137
Eduard Ovčáček (nar. 1933)
Josef Istler (1919 – 2000)
Hnědý objekt
Bez názvu
Olej, kombinovaná technika
na kartonu, 44 x 30 cm, signováno
a datováno uprostřed 1960.
Kombinovaná technika na papíře,
37,5 x 29 cm, signováno a datováno
dole uprostřed 1960.
Vyvolávací cena 25 000 Kč
Vyvolávací cena 8 000 Kč
arcimboldo 111
20. století
20. století
138
139
140
141
Andrej Bělocvětov (1923 – 1997)
Andrej Bělocvětov (1923 – 1997)
Kamil Linhart (1920 – 2006)
Kamil Linhart (1920 – 2006)
Zátiší
Zátiší
Pobřeží s loďkou
Zahrada
Olej na kartonu, 44 x 60 cm,
signováno a datováno dole
uprostřed 1966.
Olej na kartonu, 45 x 60 cm,
signováno vlevo dole, datace 60. léta.
Zezadu pozůstalostní razítko.
Olej na kartonu, 51 x 71 cm,
signováno a datováno vpravo
dole 1962.
Olej na plátně, 60,5 x 81,5 cm,
signováno a datováno vpravo
dole 1962.
Vyvolávací cena 15 000 Kč
Vyvolávací cena 15 000 Kč
Vyvolávací cena 18 000 Kč
Vyvolávací cena 20 000 Kč
112 arcimboldo
arcimboldo 113
20. století
20. století
142
Josef Jíra (1929 – 2005)
U Seiny v Paříži
Tempera a tuš na papíře,
42,5 x 54,5 cm, signováno a datováno
s věnováním vpravo dole 1980.
Vyvolávací cena 23 000 Kč
143
Josef Jíra (1929 – 2005)
144 JIŘÍ LÍR (1923 – 1995)
LONDÝN
Olej na plátně, 40 x 60 cm, signováno
vpravo dole, značeno zezadu 1968.
Olej na plátně na kartonu, 70 x 50 cm,
signováno a datováno vpravo
dole 1976. Malováno pro herce
Miloše Kopeckého.
Vyvolávací cena 28 000 Kč
Vyvolávací cena 25 000 Kč
Nádraží v Semilech
114 arcimboldo
arcimboldo 115
20. století
20. století
147
Vlastimil Beneš (1919 – 1981)
Továrna
Olej na sololitu, 32,5 x 60 cm,
signováno vpravo dole, datováno
zezadu 78 - 79.
Vyvolávací cena 96 000 Kč
145
146
148
LUDMILA JIŘINCOVÁ (1912 – 1994)
JAN KUTÁLEK (1917 – 1987)
Vlastimil Beneš (1919 – 1981)
KRAJINA U STACH
SLUNCE
Strom
Kombinovaná technika na papíře,
34 x 43,5 cm, signováno vlevo dole,
datace počátek 80. let.
Glazovaná keramika, 33 x 38 cm,
značeno zezadu Kutálek, datace
70. léta.
Olej na sololitu, 35 x 25 cm, signováno
vpravo dole, datováno zezadu 78 – 80.
Výstava Japonsko.
Vyvolávací cena 60 000 Kč
Vyvolávací cena 8 000 Kč
Vyvolávací cena 56 000 Kč
116 arcimboldo
arcimboldo 117
20. století
118 arcimboldo
20. století
149
150
KAMIL LHOTÁK (1912 – 1990)
Josef Vyleťal (1940 – 1989)
POHLED Z BALKONU
Loutky jako lidi
Akvarel a tuš na papíře, 24,5 x 16 cm,
signováno a datováno vpravo
dole 1977.
Olej na překližce, 35 x 42 cm,
signováno vpravo dole, značeno
zezadu a datováno 1980.
Vyvolávací cena 20 000 Kč
Vyvolávací cena 160 000 Kč
arcimboldo 119
20. století
20. století
151
KAMIL LHOTÁK (1912 – 1990)
SEVERNÍ KŘÍŽ
152
Olej na plátně, 91 x 80 cm, signováno
a datováno vlevo dole 1982.
JOSEF SUDEK (1896 – 1976)
Přiložen doklad o nákupu obrazu
z prodejny Díla – podniku ČFVU
z roku 1982.
Fotografie 2 ks, 17,5 x 23 cm,
signováno vpravo dole, datace
60. - 70. léta.
Vyvolávací cena 300 000 Kč
Vyvolávací cena 15 000 Kč
120 arcimboldo
DVA PRAŽSKÉ MOTIVY
arcimboldo 121
20. století
20. století
154
STANISLAV HONZÍK ST.
(1926 – 1998)
REJNOK
Hutně tvarovaná a dobrušovaná
atelierová plastika z čirého a
jantarového skla, výška 11 cm,
šířka 23,5 cm, délka 62 cm, 70. léta.
Vyvolávací cena 12 000 Kč
153
Stanislav Libenský (1921 – 2002)
155
Kniha
JIŘÍ ŠUHÁJEK (nar. 1943)
Kombinovaná technika na papíře,
78, 5 x 104 cm, nesignováno.
Návrh na skleněnou plastiku
umístěnou před budovou ČVUT,
Praha 6, realizace 1985.
Atelierová, hutně tvarovaná plastika.
Sklo foukané, přejímané barevným
a skleněným vláknem, výška 85 cm,
šířka 22 cm, značeno Šuhájek.
Vyvolávací cena 45 000 Kč
Vyvolávací cena 15 000 Kč
122 arcimboldo
ALEGORIE SLUNCE
arcimboldo 123
20. století
20. století
Nahoře:
159
LUDMILA JIŘINCOVÁ (1912 – 1994)
A ASCHENBRENNER
ALEGORIE HUDBY
Váza z masivního čirého skla,
dobrušovaná, výška 30,5 cm,
průměr 14 cm.
Značeno pod rytinou / Jiřincová
– Aschenbrenner 1983, zespodu
značeno Exbor Czechoslovakia.
Vyvolávací cena 12 000 Kč
vlevo dole:
160
KAREL HRODEK (1915 – 1990)
ABSTRAKCE
Ručně broušená váza z čirého skla
s reliéfní rytinou, výška 17 cm,
průměr 12,5 cm, značeno H – 69.
Vyvolávací cena 4 500 Kč
vpravo dole:
161
PAVEL HLAVA (1924 – 2003)
Fasetovaná, ručně broušená
přejímaná žardiniéra se zatavenou
textilií, výška 17 cm,
šířka 15,5 cm, 60. léta.
Vyvolávací cena 4 000 Kč
Nahoře:
vlevo dole:
vpravo dole:
156
157
158
JOSEF MIZERA (nar. 1945)
KAREL WÜNSCH (nar. 1932)
WALTR
PÁV
RŮŽE
KOMPOZICE
Hutně tvarovaná, ručně broušená
lepená plastika z čirého a barevného
skla, výška 39,5, šířka 22 cm, hloubka
15 cm, 70. léta.
Hutně tvarovaná váza z čirého
a opalinového skla, lisovaná a
vyfukovaná, výška 18,5 cm,
Hutně tvarovaná, ručně broušená
lepená plastika z čirého a barveného
skla, výška 28 cm,
průměr 32 cm, 70. léta.
Vyvolávací cena 15 000 Kč
Vyvolávací cena 18 000 Kč
šířka 32,5 cm, hloubka 11 cm,
značeno Waltr 78.
Vyvolávací cena 4 500 Kč
124 arcimboldo
arcimboldo 125
20. století
20. století
Nahoře:
165
JIŘÍ JETMAR (1950 – 2010)
Hutně tvarovaná a dobrušovaná váza
s natavenými barevnými medailony,
výška 26 cm,průměr 18 cm, signováno
a značeno Jiří Jetmar 2004.
Vyvolávací cena 6 000 Kč
vlevo dole:
166
PAVEL HLAVA (1924 – 2003)
Fasetovaná, ručně broušená
žardiniéra se zatavenou stříbrnou
folii, výška 22 cm, šířka 13,5 cm,
60. léta.
Vyvolávací cena 5 000 Kč
vpravo dole:
167
JIŘÍ ŠUHÁJEK (nar. 1943)
Hutně tvarovaná přejímaná konická
váza s natavenými barevnými
medailony a skleněnými vlákny,
výška 28 cm, průměr 14,5 cm,
70. léta.
Vyvolávací cena 5 000 Kč
Vlevo Nahoře:
VPRAVO NAHOŘE:
dole:
162
163
164
PAVEL HLAVA (1924 – 2003)
PAVEL HLAVA (1924 – 2003)
IVO ROZSYPAL (nar. 1942)
Ručně broušená konická váza, sklo
somerso, výška 20,5 cm, šířka 7 cm,
60. léta.
Ručně broušená konická váza, sklo
somerso, výška 24 cm, šířka 7 cm,
60. léta.
Párové, ručně broušené půlkruhové
vázy ze sodnodraselného skla,
výška 11 cm,
Vyvolávací cena 3 500 Kč
Vyvolávací cena 5 000 Kč
průměr 18 cm, 60. léta.
Vyvolávací cena 9 000 Kč
126 arcimboldo
arcimboldo 127
20. století
AUKČNÍ ŘÁD
I. Obecná ustanovení
1. Galerie Arcimboldo provádí aukci movitých věcí, které nepocházejí
z trestné činnosti a kterých se netýká právo převzetí státními
kulturními institucemi. Aukce se uskutečňuje na základě
smlouvy o provedení dražby, kterou uzavřel Prodávající s Galerií
Arcimboldo. Galerie Arcimboldo jedná na základě této smlouvy
o svěřeném díle jako zástupce Prodávajícího, a to na základě
aukčního řádu platného pro všechny zúčastněné strany.
2. Galerie Arcimboldo má právo rozhodnout, zda předmět nabízený
Prodávajícím zařadí do aukce.
3. Předměty, které byly označeny za kulturní památku, jsou
v katalogu označeny písmenem „P“ a podléhají zvláštnímu režimu
podle zákona ČNR č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění
pozdějších předpisů.
4. Vývoz všech předmětů kulturní hodnoty podléhá zvláštnímu
režimu podle zákona 71/1994 Sb. o prodeji a vývozu předmětů
kulturní hodnoty. Předměty kulturní hodnoty jsou podle tohoto
zákona přírodniny, lidské výtvory nebo jejich soubory významné
pro historii, literaturu, umění či vědu a splňují kritéria obsažená
v příloze č. 1 zákona. Vývoz těchto předmětů lze z území České
republiky uskutečnit pouze při doložení osvědčení, že se nejedná
o předměty prohlášené za kulturní památku, ani předměty, které
jsou částí souboru prohlášeného za kulturní památku ve smyslu
zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších
předpisů.
5. Každý dražitel je povinen se ze zákona zaregistrovat. Registrací
se účastník automaticky stává členem Klubu dražitelů Galerie
Arcimboldo. Údaje poskytnuté pro registraci jsou tajné a slouží
pouze pro vnitřní potřebu Galerie Arcimboldo. Bude
s nimi nakládáno v souladu s platnými zákony ČR a nebudou
poskytovány třetím osobám.
6. Galerie Arcimboldo zaregistruje jako člena Klubu dražitelů
fyzickou osobu (nebo právnickou osobu zastoupenou zákonným
zástupcem), která o členství požádá. Fyzická osoba musí prokázat,
že je starší 18 let a plně způsobilá k právním úkonům. Při
registraci je Galerie Arcimboldo oprávněna požadovat předložení
platného průkazu totožnosti nebo cestovního pasu. U právnických
osob pak také aktuální výpis z obchodního rejstříku.
7. Dražitel je osoba, která se v průběhu dražby pokouší získat
dražený předmět dražením.
8. Dražitel nesmí být vlastníkem draženého předmětu, dále osoba
podnapilá či osoba při aukci hrubě porušující pravidla slušného
chování, jakož ani osoba, které byla pravomocným rozhodnutím
soudu omezena či odňata způsobilost k právním úkonům.
Dále dražitel, který nesložil dražební jistinu, je-li požadována,
a ani dražitel, který způsobil zmaření některé dražby Galerie
Arcimboldo. Nikdo nesmí dražit za tyto osoby.
8. Dražitel se může dát v aukci zastupovat jiným dražitelem na
základě písemné plné moci.
9. Prodávající je osoba nabízející předmět k prodeji (včetně jejího
zástupce - jiného než zástupce Galerie Arcimboldo - vykonavatelů
nebo osobních zástupců).
10. Vydražitel je kupující osoba, která učiní nejvyšší nabídku
nebo nabídne nejvyšší cenu, kterou přijme Licitátor aukce.
Povinnost Vydražitele zaplatit kupní cenu vydraženého předmětu
nastává okamžikem úderem kladívka, které provede Licitátor.
Úderem kladívka se tak uzavírá smlouva mezi Vydražitelem a
Prodávajícím.
DANA ZÁMEČNÍKOVÁ (nar. 1945)
SKLENĚNÝ OBRAZ
Malované skleněné desky v
nerezovém rámu, 20 x 26 cm,
signováno a datováno 1980.
Vyvolávací cena 18 000 Kč
169
Jiří Karel (nar. 1952)
Nástěnný objekt
Skládaná, ručně broušená čirá a
barevná skla v nerezovém kruhovém
rámu s vypalovanou malbou a
sklářskými smalty s drahými kovy,
průměr 34 cm, značeno J. Karel.
9. Na jakýkoliv poaukční prodej dražených předmětů se vztahují
stejná pravidla, jako by byly prodány v aukci.
10. Dražitelé, kteří nedodrží podmínky aukčního řádu, budou z aukce
vyloučeni.
III. Platební podmínky
1. Nabízený předmět je prodán dražiteli s nejvyšší nabídkou Vydražiteli. Právo na vydání vydražené věci vzniká Vydražiteli po
zaplacení celkové dlužné částky vůči Galerii Arcimboldo vzniklé
v souvislosti s dražbou a v souladu s tímto aukčním řádem.
Celkovou dlužnou částkou se pro účely tohoto aukčního řádu
rozumí součet ceny vydraženého předmětu, aukční provize včetně
DPH, poplatky za skladné a další poplatky uplatněné
v souladu s tímto řádem. Vydražitel je povinen dodržet postup
úhrady vydraženého předmětu dle vyhlášky Galerie Arcimboldo.
Vydražiteli je účtována k vydražené ceně provize ve výši
20% včetně DPH, dle zákona. Kvitance o zaplacení je součástí
dokladu o zaplacení kupní (vydražené) ceny.
2. Galerie Arcimboldo vydá na požádání vydražiteli zvláštní písemné
potvrzení o nabytí vlastnictví předmětu dražby. Toto písemné
potvrzení obsahuje označení předmětu dražby, tj. číslo věci, pod
kterým byla dražena, údaje Vydražitele a jeho dražební číslo,
stručný popis předmětu, kupní cenu, datum konání dražby, razítko
a podpis oprávněného zaměstnance Galerie Arcimboldo. Přílohou
potvrzení o nabytí vlastnictví musí být doklad, z něhož bude
zřejmé datum a způsob úhrady ceny dosažené vydražením.
4. Dražitel se může aukce zúčastnit také prostřednictvím dražby po
telefonu. Tu lze provést po předchozí písemné dohodě. Uzávěrka
limitů a žádostí o dražbu po telefonu je stanovena na den před
zahájením aukce samotné. V případě, že se během dražby nezdaří
telefonní spojení s dražitelem, jsou položky draženy za vyvolávací
cenu ve prospěch dražitele.
5. Předměty dražené v aukci Galerie Arcimboldo jsou uvedeny
v aukčním katalogu a na internetových stránkách
www.arcimboldo.cz. Dále budou vystaveny před počátkem aukce
ve výstavních prostorách zajištěných Galerií Arcimboldo. Dražené
předměty jsou označeny a popsány včetně uvedení nejnižšího
podání (vyvolávací cena) na internetových stránkách Galerie
Arcimboldo www.arcimboldo.cz a v katalogu. Předměty budou
draženy v pořadí uvedeném v katalogu.
6. První kolo sálové aukce se počíná datem a hodinou uvedeným
v aukčním katalogu a dále také probíhá dle informací uvedených
v aukčním katalogu.
7. Každou z dražených položek vyvolá Licitátor, a to s uvedením
základních informací včetně aktuální ceny dražené položky.
1. Znalosti Galerie Arcimboldo ve vztahu ke každému předmětu
částečně závisejí na informacích, které poskytne Prodávající,
přičemž Galerie Arcimboldo není schopna provádět a neprovádí
vyčerpávající prověrku každého předmětu. Prodávající uznává
tuto skutečnost a přejímá odpovědnost za provádění prohlídek a
šetření tak, aby uspokojil potřebu informací týkající se dražených
předmětů. Vydražitel může požádat o vystavení odborného
posudku soudního znalce. Galerie Arcimboldo může na přání
Vydražitele a za úplatu tento posudek zajistit.
2. Informace poskytované Dražiteli o jakémkoliv draženém
předmětu, včetně odhadu, a to ať písemnou formou nebo ústně,
včetně informací v katalogu, nepředstavují vyjádření o skutečnosti,
ale jsou sdělením názoru Galerie Arcimboldo. Není možné
spoléhat se na jakýkoliv odhad jako na předpověď prodejní ceny
nebo hodnoty draženého předmětu. Tyto může Galerie Arcimboldo
průběžně přehodnotit dle svého uvážení.
3. Každý dražený předmět nabízený k prodeji v aukci Galerie
Arcimboldo je vystaven k prohlédnutí před prodejem. Galerie
Arcimboldo přijímá nabídky na dražené předměty pouze na
základě toho, že Kupující plně prozkoumal dražený předmět ještě
před předložením nabídky a je uspokojen stavem draženého
předmětu a přesností jeho popisu.
4. Vydražitel je obeznámen s faktem, že mnoho dražených předmětů
není v dokonalém stavu. Zprávy o stavu dražených předmětů
jsou uvedeny v katalogu, ale Vydražitel by si měl uvědomit, že
popis nemůže nahradit vizuální vjem nebo že dražený předmět
může obsahovat detaily, které nejsou v katalogu nebo zprávě o
stavu přesně označeny. Fotografie v katalogu a na internetových
stránkách slouží pouze pro účely identifikace a neposkytuje úplné
informace o skutečném stavu draženého předmětu.
5. Galerie Arcimboldo ani Prodávající nečiní žádná prohlášení
ani neposkytuje záruky, zda nějaký dražený předmět podléhá
autorským právům nebo zda Vydražitel nabývá autorská práva k
jakémukoli draženému předmětu.
VI. Poaukční pravidla, odpovědnost vůči Vydražiteli
VII. Všeobecná ustanovení
5. Dílo může být splaceno následujícím způsobem:
A/ převodem na účet Galerie Arcimboldo vedený u Raiffeisenbank,
Praha 6, č.ú.: 4310085001/5500
B/ v hotovosti
6. Vyvážení do zahraničí: je výhradní odpovědností Vydražitele, aby
získal jakákoliv vývozní, dovozní a zbrojní povolení a povolení
pro ohrožené druhy či jiná povolení pro dražený předmět. Galerie
Arcimboldo ani Prodávající nejsou zodpovědní vydávat žádná
prohlášení ani záruky o tom, zda dražený předmět podléhá
vývozním nebo dovozním omezením nebo jakýmkoli embargům.
Odepření povolení ani licence neomlouvají zrušení nebo
odstoupení od kupní smlouvy ani žádné prodlení s platbou.
3. Dražitel může vystavit plnou moc a podávat limity osobně přímo v
Galerii Arcimboldo nebo také faxem a emailem.
V. Povinnosti Prodávajícího a Galerie Arcimboldo ve vztahu k
draženým předmětům
4. Vlastnické právo k vydraženému předmětu na Vydražitele
nepřechází, dokud Galerie Arcimboldo neobdrží úhradu za
vydražený předmět.
12. Kupní (vydražená) cena je nejvyšší nabídka přijatá Licitátorem
dopadem kladívka, případně u poaukčního prodeje dohodnutá
kupní cena. Kupní cena je cena dosažená v aukci a příslušná
přirážka (provize aukční síně včetně DPH).
2. Dražby se lze účastnit i v zastoupení, a to na základě plné moci.
Dražitel může dražit kteroukoli věc zařazenou do aukce i bez své
osobní přítomnosti na dražbě, avšak splní-li tyto podmínky:
a) vyhotoví písemnou plnou moc k zastoupení v dražbě na Galerii
Arcimboldo, kterou opatří datem, podpisem a adresou bydliště;
b) určí předmět nebo předměty, které za něho má Galerie
Arcimboldo dražit; c) určí limit, do kterého za něho má Galerie
Arcimboldo přihazovat, a to pro každou věc zvlášť.
4. Galerie Arcimboldo může také zahájit právní řízení k vymáhání
vydražené ceny od Vydražitele za daný dražený předmět, spolu
s úroky a náklady tohoto řízení na základě plného příslibu
odškodnění.
1.S ohledem na informace poskytované Prodávajícím, Galerie
Arcimboldo nenese odpovědnost za omyly ani opomenutí, týkající
se informací poskytnutých Kupujícímu.
C/ platební kartou (VISA, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS).
V tomto případě bude účtován poplatek ve výši 3% z celkové
dosažené ceny včetně provize.
1. Aukce Galerie Arcimboldo je veřejná. Dražby se však mohou
účastnit pouze členové Klubu dražitelů. Každý účastník dražby
obdrží dražební číslo. To může Galerie Arcimboldo vázat
na složení zálohy. Záloha bude navrácena při vrácení dražebního
čísla, což lze učinit nejpozději jednu hodinu po přiklepnutí dražené
věci či poslední dražené věci. K pozdějšímu vrácení dražebního
čísla nelze zálohu vrátit. Kdo nedrží dražební číslo, nemůže dražit;
to neplatí, draží-li Galerie Arcimboldo v zastoupení klienta.
3. Galerie Arcimboldo může také znovu prodat dražený předmět
aukcí nebo soukromým prodejem s odhady a vyhrazenými cenami
zcela podle uvážení Galerie Arcimboldo. V případě dalšího prodeje
za částku nižší než je vydražená cena, zůstává Vydražitel dále
zodpovědným za vzniklý schodek spolu s veškerými náklady
vzniklými takovýmto prodejem.
3. Námitky proti přiklepnutí musí Vydražitel uplatnit ihned přímo
v sále viditelným nebo slyšitelným způsobem. K námitkám
uplatňovaným při placení nelze přihlížet. Reklamace na zboží
vydražené v Galerii Arcimboldo se nepřijímají, popis exponátů
deklaruje pouze jejich vnější vizuální vlastnosti, nikoliv původ.
Zboží vydražené na základě plné moci udělené Galerii Arcimboldo
lze reklamovat nejpozději při převzetí.
11. Licitátor je fyzická osoba oprávněná činit jménem a na účet
Galerie Arcimboldo úkony při dražbě. Licitátor zahajuje dražbu,
vyzývá účastníky, aby činili podání, a uděluje příklep.
II. Pravidla a průběh aukce
168
8. O pořadí příhozů rozhoduje osoba pověřená vedením aukce
- Licitátor. Po vyvolání položky mohou dražitelé činit příhozy
zvednutím dražebního čísla. Dražba předmětu se koná, pokud
dražitelé činí příhozy. Za příhozy se přitom považuje minimální
výše příhozů stanovená Galerií Arcimboldo. Dražitelé také mohou
učinit na sále ústní nabídku, která však musí být vyšší než níže
uvedené Stanovené minimální výše příhozů.
Stanovené minimální
výše příhozů:
a) 100 Kč, činí-li okamžitá aukční cena méně než 5 000 Kč,
b) 500 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 5 000 Kč,
ale méně než 10 000 Kč,
c) 1 000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 10 000 Kč,
ale méně než 20 000 Kč,
d) 5 000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 50 000 Kč,
ale méně než 100 000 Kč,
e) 10 000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 100 000 Kč,
ale méně než 500 000 Kč,
f) 50 000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 500 000 Kč, ale
méně než 1 000 000 Kč,
g) 100 000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena alespoň 1 000 000 Kč,
ale méně než 10 000 000 Kč,
h) 500 000 Kč, činí-li okamžitá aukční cena 10 000 000 Kč a více.
Výsledná cena včetně aukční provize se zaokrouhluje na celých
50 Kč nahoru.
7. Při vydražení a koupi předmětu kulturní hodnoty, které jsou
označeny písmenem „P“, je Galerie Arcimboldo povinna oznámit
údaje o Vydražiteli a vydraženém předmětu Ministerstvu kultury
České republiky nebo jiné příslušné organizaci. Vydražitel se musí
s příslušnou organizací také spojit a vyhovět řízení spojenému
s pravidly o koupi předmětu kulturní hodnoty.
8. Uskladnění vydražených a zaplacených předmětů je bezplatné
po dobu 5 dní ode dne vydražení, pokud není sjednáno jinak, poté
bude účtováno skladné ve výši 1% denně z kupní ceny, pokud není
sjednáno jinak. Zakoupené vydražené předměty jsou pod rizikem
Vydražitele, a proto je také výhradně jeho povinností zajistit
po uplynutí 5-ti denní lhůty pro vyzvednutí jejich pojištění.
9. Jestliže dojde k úhradě draženého předmětu, ale ten není
vyzvednut do šesti měsíců od skončení aukce, pak Vydražitel
zmocňuje Galerie Arcimboldo k uskutečnění nového prodeje
tohoto předmětu aukcí nebo soukromým prodejem, a to s odhady
a vyhrazenými cenami podle uvážení Galerie Arcimboldo.
Výnos z tohoto prodeje propadá Galerii Arcimboldo.
IV. Práva Galerie Arcimboldo v případě nezaplacení ceny
vydraženého díla
1. Jestliže Vydražitel neprovede platbu za vydražený předmět
do sedmi dnů od konání aukce, pokud není sjednáno jinak, může
Galerie Arcimboldo na základě vlastního rozhodnutí
(a po informování Prodávajícího) uložit dražený předmět ve svých
prostorách nebo jinde na výhradní nebezpečí a náklady Vydražitele
nebo zrušit prodej draženého předmětu nebo odmítnout budoucí
nabídky Vydražitele.
2. Dále může uplatnit zástavní právo na jakýkoli majetek Vydražitele,
který je v držení Galerie Arcimboldo. Galerie Arcimboldo bude
Vydražitele informovat o uplatnění takového zástavního práva a
do 14 dnů od tohoto sdělení může zajistit prodej příslušného
majetku a výnosy z prodeje použít na zplacení dlužené částky
Galerii Arcimboldo.
2. Jakýkoliv nárok vůči Galerii Arcimboldo nebo Prodávajícímu
vznesený Vydražitelem je omezen na částku kupní ceny daného
draženého předmětu. Galerie Arcimboldo ani Prodávající nenesou
za žádných okolností odpovědnost za jakékoliv následné škody.
1. Všechny fotografie a jiné materiály vytvořené pro aukci jsou
chráněny autorským právem Galerie Arcimboldo a jsou určeny
výhradně k jejímu použití.
2. Pokud by bylo jakékoliv ustanovení tohoto aukčního řádu a
obchodních podmínek prohlášeno z nějakého důvodu
za nevymahatelné, pak zbývající ustanovení zůstávají v plné
platnosti a účinnosti.
3. Tyto obchodní podmínky nejsou postupitelné jakýmkoliv
Vydražitelem bez předchozího písemného souhlasu Galerie
Arcimboldo, ale jsou závazné pro nástupce, postupníky a zástupce
Vydražitele.
VIII. Ochrana osobních údajů
1. V souvislosti s poskytováním služeb může Galerie Arcimboldo
dle zákona požádat klienta o poskytnutí osobních údajů nebo
získávat osobní údaje o klientech od třetích osob (např. informace
o kredibilitě). Jestliže klient poskytne Galerii Arcimboldo údaje,
které jsou zákonem definovány jako “citlivé”, pak současně
souhlasí, že je Galerie Arcimboldo může využít pro výše uvedené
účely. Galerie Arcimboldo nevyužije ani nebude zpracovávat citlivé
údaje pro žádný jiný účel bez výslovného souhlasu klienta.
2. Galerie Arcimboldo může sdělit osobní údaje třetím osobám (např.
dopravcům), aby poskytli služby požadované klientem. Některé
země nenabízejí právní ochranu osobních údajů odpovídající
právní ochraně v rámci Evropské unie. Galerie Arcimboldo
požaduje, aby jakákoliv taková třetí osoba respektovala soukromí
a důvěrnost osobních údajů klienta.
IX. Právní řád a jurisdikce
1. Tento aukční řád, obchodní podmínky a všechny aspekty
záležitostí, transakcí nebo sporů, k nimž se vztahují nebo pro
něž platí, se řídí a budou se vykládat v souladu s právním řádem
České republiky.
2. Galerie Arcimboldo, stejně jako Prodávající a Vydražitel souhlasí
s tím, že české soudy mají výhradní jurisdikci k urovnávání
veškerých sporů vzniklých v souvislosti se všemi aspekty
záležitostí nebo transakcí, na něž se tyto obchodní podmínky
vztahují nebo pro něž platí. Všechny smluvní strany souhlasí
s tím, že Galerie Arcimboldo si ponechá právo zahájit řízení
u jakéhokoli jiného soudu, než jsou soudy české.
3. Všichni Vydražitelé a Prodávající souhlasí s tím, že obsílky nebo
jakékoliv jiné dokumenty související s řízením u jakéhokoliv soudu
se budou doručovat faxovým přenosem, osobním doručením,
zasláním poštou nebo jakýmkoliv jiným způsobem povoleným
českým právním řádem, právním řádem místa doručování nebo
právním řádem jurisdikce, kde bylo řízení zahájeno, a to
na poslední adresu Vydražitele nebo Prodávajícího známou
Galerii Arcimboldo.
Vyvolávací cena 12 000 Kč
128 arcimboldo
arcimboldo 129
plná moc
pro zastupování při dražbě
ČESKÉ VÝTVARNÉ UMĚNÍ
zmocnitel
Jméno a příjmení
Ulice:Obec:
11.12.2010 od 15:00
PSČ:Země:
LIMITNÍ LÍSTEK
DRAŽBA PO TELEFONU
Zmocnitel tímto zplnomocňuje
Galerii Arcimboldo, s.r.o.
se sídlem Krupkovo náměstí 3, 160 00 Praha
6, zápis v obchodním rejstříku vedeném
Krajským obchodním soudem v Praze, oddíl
C, vložka 152299, dne 03.06.2009
IČO: 28905547, DIČ: CZ28905547
Datum narození:
Č. OP/č. pasu:
Platnost do:
Vydal:
Telefon:
Fax:e-mail:
dále jen „zmocněnec“,
aby zmocnitele zastupoval při dražbě, kterou
organizuje zmocněnec, dále jen “dražba”,
za podmínek uvedených v Aukčním řádu,
který je nedílnou součastí katalogu.
Zmocněnec je zmocněn ke všem úkonům,
které souvisejí se zastupováním zmocnitele
jako účastníka dražby při dražbě níže
uvedených předmětů.
Zmocnitel tímto prohlašuje, že jsou
mu známy dražební podmínky, jakož
i Aukční řád, a bez výhrad s nimi souhlasí.
BANKOVNÍ INFORMACE
Název banky
Adresa banky
Kód banky
Číslo účtu
nabídka
čislo položky
Předmět dražby
Limitní cena v Kč*
*Limitní cena nezahrnuje aukční provizi.
Místo a datum
Podpis
Odešlete na fax. číslo +420 323 601 511
či na email. adresu [email protected]
Galerie
Arcimboldo, s.r.o.
Krupkovo náměstí 3
160 00 Praha 6
[email protected]
www.arcimboldo.cz
Download

stáhnout katalog v pdf