Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
Krajský pamiatkový úrad Prešov
PROGRAM
46. medzinárodná konferencia archeológie stredoveku
Téma konferencie
Výskum a obnova torzálnej architektúry
Prešov
16. - 19. september 2014
um a obnova hradnej architektúry
Bratislava 22. – 24. november 2010
Pondelok 15. september 2014
18.00
Obhliadka sakrálnych stavieb Prešova
Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, Prešov
Utorok 16. september 2014
8.00 - 9.00
Prezentácia účastníkov
Evanjelické kolégium, Hlavná 137, Prešov
9.00 - 9.20
Otvorenie konferencie
Mgr. Slavomír Sabol
biskup Východného dištriktu ECAV na Slovensku
PhDr. Katarína Kosová
generálna riaditeľka Pamiatkového úradu Slovenskej republiky
9.20 - 9.40
Michal Slivka
Výskum pamiatkovej architektúry na Slovensku
9.40 - 10.00
Radim Vrla - Zdeňek Schenk - Dalibor Janiš
Výzkum a záchrana torzální architektury na jihovýchodní Moravě
10.00 - 10.20
Milan Jančo
Metodika ochrany, údržby a prezentácie archeologických nálezov
(torzálnej architektúry) na mieste (in situ)
10.20 -10.40
Jana Gregorová - Silvia Petrášová
Úloha architekta pri projektovaní obnovy torz architektúry
10.40 - 11.00
Dis k us i a a p r es tá vk a
11.00 – 11.20 Zuzana Ondrejková
Obnova hradov na území Slovenska
11.20 - 11.40
Zlata Gersdorfová
Torzální architektura jako podklad pro 3D rekonstrukce hradních lokalit
ve středověku a novověku
11.40 - 12.00
Milan Sýkora
Metodika průzkumu hradů doby husitské
12.00 - 13.00
O b ed in d i v id u á ln e
13.00- 13.20
Roman Myska - Yaroslav Pohoralsky
Hillforts of Upper Dnister's right bank of the 10. – 14. Centuries
13.20 - 13.40
Michal Wojenka
Objekty obronne zachodniej Malopolski w XII.-1.pol. XIV. wieku
2
um a obnova hradnej architektúry
Bratislava 22. – 24. november 2010
13.40 - 14.00
István Feld
Die charakteristischen Epochen des Burgenbaues im mittelalterlichen
Königreich Ungarn
14.00 – 14.20 Peter Bednár
Castrum - civitas - refugium. Niekoľko úvah o funkcii a podobe hradov
v 11. -13. storočí
14.20 - 14.40
Diskusia a prestávka
14.40 - 15.00
Zdeněk Měřínský - Miroslav Plaček
Revitalizace hradní zříceniny Rokštejn a perspektivy jejího kulturního využití
15.00 - 15.20
Jiří Varhaník
Hrad Zvíkov jako torzální architektura
15.20 - 15.40
Matouš Semerád - Jaroslav Podliska
Nový hrad u Kunratic v Praze, výzkum a obnova zanikající hradní stavby
15.40 - 16.00
Jan Musil - Petr Baierl - Petr Netolický
Současný stav a obnova zříceniny hradu Rabštejnka (k. ú. Smrkový Týnec)
16.00 - 16.20
Diskusia a prestávka
16.20 - 16.40
Miroslav Dejmal - Jiří Grünseisen - Miroslav Plaček - Michal Vágner
Průzkum a dokumentace hradu Dalečína
16.40 – 17.00 Petr Sokol
Výzkum a dokumentace románského hradu Přimda
17.20 – 17.40 David Merta – Marek Peška
Výzkum doprovázející rekonstrukci tzv. barokní kvadratury v bývalém klášteře
premonstrátek v Dolních Kounicích
17.40 – 18.00 Dis k us i a
18.30
Vernisáž výstavy „Hrady na Šariši – archeologické výskumy“
Krajské múzeum, Hlavná 86, Prešov
3
um a obnova hradnej architektúry
Bratislava 22. – 24. november 2010
Streda 17. september 2014
8.00 - 9.00
Prezentácia účastníkov
Evanjelické kolégium, Hlavná 137, Prešov
9.00 - 9.20
Igor Choma
Archeologický výskum na hrade Čeklís v Bernolákove
9.20 - 9.40
Peter Bednár - Klaudia Daňová - Matej Ruttkay - Petra Smetanová Michal Šimkovic - Ondrej Žaár - Eva Fottová
Nové poznatky o románskej podobe Nitrianskeho hradu
9.40 - 10.00
Ján Beljak - Noémi Beljak-Pažinová - Michal Šimkovic
Výsledky výskumu Dolného Pustého hradu vo Zvolene v rokoch 2009 - 2014
10.00 - 10.20
Alexander Botoš
Archeologický výskum na zaniknutom hrade Širkovce – Kapla
10.20 - 10.40
Dis k us i a a pr es t á vk a
10.40 - 11.00
Ján Beljak - Martin Miňo - Maxim Mordovin - Michal Šimkovic
Nové výsledky výskumu na hrade Čabraď
11.00 - 11.20
Ivana Strakošová
Hrad Brekov - výsledky dvoch výskumných sezón
11.20 - 11.40
Tomáš Janura - Michal Šimkovic- Rastislav Rusnák - Lukáš Trnkus
Nové poznatky k dejinám hradu Slanec
11.40 - 12.00
Ján Beljak - Maxim Mordovin - Michal Šimkovic
Výskum hradného jadra hradu Modrý Kameň
12.00 - 13.00
O b ed in d i v id u á ln e
13.00 - 13.20
Przemysław Nocuń
Książęca wieża mieszkalna w Siedlęcinie koło Jeleniej Góry (przemiany od XIV do
XIX wieku) na tle tego typu założeń z terenu Śląska
13.20 - 13.40
Peter Barta - Martin Bóna
Výsledky architektonicko-historického a dendrochronologického výskumu obytnej veže
Topoľčianskeho hradu
13.40
- 14.00 Martin Miňo
Náčrt vývoja fortifikačných prvkov hradov v stredoslovenskej banskej oblasti
14.00 - 14.20
Alexandra Škrinárová
Súčasný stav a obnova stredovekých mestských opevnení na Slovensku
14.20 - 14.40
Dis k us i a a pr es t á vk a
4
um a obnova hradnej architektúry
Bratislava 22. – 24. november 2010
14.40 – 15.00 Drahomíra Frolíková
Torzo raně středověkého opevnění Pražského hradu.
15.00 - 15.20
Pavla Hasilová - Jan Hasil
Barokní fortifikace pražského levobreží v mezioborové perspektivě
15.20 - 15.40
Magdaléna Janovská - Vladimír Olejník
Budovanie opevnení po mongolskom vpáde (1241) na Spiši
15.40 . -16.00 Jozef Labuda
Archeologické a architektonické výskumy a výstupy lokality Glanzenberg
v Banskej Štiavnici
16.00 - 16.20
Dis k us i a a pr es t á vk a
16.20 – 16.40 Tomáš König
Topografia vrcholnostredovekej Nitry
16.40 – 17.00 David Novák – Pavel Vařeka
Předběžná zpráva o výzkumu hospodářského dvora na zaniklé středověké
vesnici Rovný (k. ú. Drahoňův Újezd; okr. Rokycany)
17.00 -17.20
Lucie Galusová
Středověký vodní mlýn Touchořiny č. p. 40
17.20 - 17.40
Jan Frolík
Nález židovské rituální lázně - mikve v Chrudimi. Záchranný archeologický
výzkum na Jánském předměstí v roce 2013
17.40 - 18.00
Diskusia a prestávka
18.00 - 19.00
Večera individuálne
19.00 – 21.00 Panelová diskusia












Dominika Andreánska - Peter Barta – Peter Andreánsky - Martin Bóna
Pamiatkový výskum hradu Sivý Kameň v roku 2013
Peter Barta - Silvia Paulusová - Michaela Kalinová
Kostol v Sedmerovci – Pominovci
Anna Barteková - Miloš Gregor
Stredoveká grafitová keramika z Trnavy - Hviezdoslavovej ulice
Ján Beljak - Kristína Kučeráková
Torzálna architektúra objavená v mincovni v Kremnici počas výskumov v rokoch 2010 - 2014
Noémi Beljak-Pažinová - Ján Beljak - Michal Šimkovic
Výskum na hrade Dobrá Niva v rokoch 2013 - 2014
Mário Bielich
Archeologický výskum na hrade Hričov v roku 2012
Mário Bielich - Lucia Krišková
Archeologický výskum na hrade Lietava v rokoch 2012 - 2013
Peter Bisták - Michal Šimkovic - Michal Gróf
Archeologický a architektonicko-historický výskum v kostole sv. Petra a Pavla v Oponiciach
Ivana Boháčová
Prezentace archeologických památek in situ v Čechách - příklad Pražského hradu a Vyšehradu
Ivana Boháčová - Jaroslav Podliska
Praha archeologická. Integrovaný informační systém archeologických pramenů Prahy
Martin Bóna - Peter Barta
Príspevok k datovaniu rotundy sv. Juraja v Nitrianskej Blatnici
Miroslava Cejpová - Martin Hložek
Nález mobilního vybavení penězokazecké dílny na hradě Žampach a jeho chemické rozbory
5
um a obnova hradnej architektúry
Bratislava 22. – 24. november 2010































Ján Čáni
Šaštínsky hrad
Ján Čáni - Pavla Popelářová - Lenka Militká
Možnosti využití systémů evidence archeologických lokalit s příklady prostorového vymezování prvků
středověké kulturní krajiny
Marian Čurný
Charakteristika tehál z najstarších murovaných etáp na východoslovenských hradoch (na príklade
Slanského, Šarišského a Vinianskeho hradu)
Veronika Dudková - Jiří Orna
Nové poznatky k osídlení levobřežního suburbia Staré Plzne
Jozef Elgyütt - Mário Bielich
Archeologický výskum gotickej brány na hrade Gýmeš v roku 2013
Eva Fottová - Michal Šimkovic - Kristína Kučeráková
Hrad Divín – obnova a výskum 2012 - 2014
Klára Fűryová
Románsky kostol v Miloslavove, okr. Senec
Peter Grznár - Matúš Sládok - Marek Zelina
Hrad Branč – výskum v priekope stredného hradu
Petr Hasil - David Novák - Jan Hasil
Zaniklý těžební komplex a zajatecký tábor z 2. světové války Rolava/Sauersack v Krušných Horách
Jan Hrdina – Richard Zatloukal
Nové nálezy poutních odznaků v Olomouci a jejich místní a středoevropský kontext
Josef Hložek
K možné stavební podobě a vybavení předhradí hradu Pořešín (okr. Český Krumlov) ve světle nálezů
železných artefaktů
Josef Hložek - Petr Menšík - Zlata Gersdorfová
Dva opevnené objekty u Bernartic (okr. Písek), k otázce jejich vztahu a funkčního zaměření
Lýdia Chovancová
Krycie konštrukcie torz architektúry z pohľadu architekta
Magdaléna Janovská
Prezentácia výsledkov výskumov realizovaných v Levoči, Spišskej Kapitule a na Spišskom hrade
Filip Jaššo - Peter Ďurica - Daniel Antoni - Slavomír Katkin
Archeologický výskum na hrade Uhrovec v rokoch 2012 a 2013
Tomáš König
Hrnčiarska produkcia 12. storočia na príklade objektu17/07 z Nitry – Mlynov
Marta Kučerová - Zuzana Kasenčáková - Peter Ďurica
Archeologický výskum tzv. paláca Lubomirských na hrade Ľubovňa - výsledky výskumu z roku 2014
Antoni Lubelczyk
Sredniowieczny zamek "Golesz" w dawnej sandomierskiej w swietle badań
Gabriel Lukáč
Obnova archeologického náleziska - pivnica v k. ú. Fričkovce, okr. Bardejov
Dušan Maczek - Jaroslava Schmidtová - Peter Barta
Stredoveká a novoveká keramika z Bratislavy - Rusoviec, poloha Bergl
Petr Netolický - Jan Musil - Pavel Vařeka
Dokumentace archeologie konfliktu ve východních Čechách na příkladu reliktů ústředí partyzánské brigády
Mistr Jan Hus
Petr Netolický - Jan Musil
Dokumentace reliktů zříceniny hradu Strádova (okr. Chrudim)
Daniela Nipčová – Barbora Brodňanová
Prezentácia archeologických lokalít Trenčianskeho kraja
Jan Novák - Pavel Vařeka
Tvrze na Rakovnicku
Jozef Ornth
Digitalizácia a technická dokumentácia objektov torzálnej architektúry fotogrametriou a laserovým
scanovaním
Katarína Palgutová
Analytická sonda - priestor pre tvorivosť
Pavel Paterka – Ján Tirpák
Terénne a geofyzikálne prieskumy stredovekých sakrálnych objektov na vytypovaných lokalitách okresu
Nové Zámky
Milan Procházka
Věž s břitem jako možný fortifikační prvek hradní architektury západního Balkánu
Milan Procházka
Problematika archeologických pramenů sakrálních a feudálních staveb západně od Budče
Martin Švec
Zaniknutá sakrálna architektúra na Spiši
Zdeňek Vácha – Radim Vrla
Románský kostel ve Starých Hvězdlicích - nová zjištění
6
um a obnova hradnej architektúry
Bratislava 22. – 24. november 2010
Štvrtok 18. september 2014
Exkurzia

V prípade priaznivého počasia sa exkurzia uskutoční s nasledovným programom:
8.00
odchod širšie centrum Prešova
parkovisko, Levočská ul. Prešov
8.30 - 12.00
Veľký Šariš, hrad Šariš
12.00 - 13.00
Šarišpark Veľký Šariš
spoločný obed
13.00
odchod z Veľkého Šariša
14.00 - 17.00
Kapušany, hrad Kapušany
17.30
príchod širšie centrum Prešova
19. 00
Spoločenský večer
piváreň Victoria, Hlavná 26A, Prešov

V prípade nepriaznivého počasia sa exkurzia uskutoční s nasledovným programom:
8.00
odchod širšie centrum Prešova
parkovisko, Levočská ul. Prešov
8.00 - 12.00
Sabinov, farský kostol
Ražňany, farský kostol
Veľký Šariš, farský kostol
12.00 - 13.00
Šarišpark Veľký Šariš
spoločný obed
13.00
odchod z Veľkého Šariša
13.30 – 17.00 Prešov - Solivar
Expozícia Slovenského technického múzea
17.30
príchod širšie centrum Prešova
19. 00
Spoločenský večer
piváreň Victoria, Hlavná 26A, Prešov
7
um a obnova hradnej architektúry
Bratislava 22. – 24. november 2010
Piatok 19. september 2014
8.00 - 9.00
Prezentácia účastníkov
Evanjelické kolégium, Hlavná 137, Prešov
9.00 - 9.20
Martin Čechura
Torzální církevní architektura - stav odborného poznání a památkové ochrany
9.20 - 9.40
Pomfyová Bibiana
Ranostredoveké kláštory na Slovensku.
Torzálna architektúra – torzálne poznatky - torzálne hypotéz
9.40- 10.00
Bořivoj Nechvátal
K interpretaci archeologického výzkumu baziliky sv. Petera a Pavla na Vyšehradě
10.00 - 10.20
Dis k us i a a pr es t á vk a
10.20 - 10.40
Pavel Staněk
Ženský klášter v Doubravnice
10.40 – 11.00 Andrej Botek – Beáta Polomová – Pavol Paulínyi
Obnova a prezentácia ruiny „Pustého kostola“ vo Veľkej Čalomiji
11.00 – 11.20 Tajkov Peter
Románsky kostol na zemplínskom hradisku – výsledky archeologického výskumu
11.20 - 11.40
Martin Hanuš
Výsledky archeologického výskumu kostola sv. Egídia v Hronskom Beňadiku
11.40 - 12.00
Dis k us i a a pr es t á vk a
12.00 - 13.00
O b ed in d i v id u á ln e
13.00 – 13.20 Peter Barta - Martin Bóna - Marian Keleši
Nové výsledky chronometrického výskumu nadzemných murív kostola sv. Juraja
v Kostoľanoch pod Tribečom
13.20 - 13.40
Andrej Botek - Robert Erdélyi - Barbora Vachová
Varianty metodiky prezentácie hodnotných vrstiev a nálezov interiéru kostola
sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch
13.40 - 14.00
Marcela Waldmanová - Veronika Dudková - Jiří Orna
Torzální architektura v historickém jádru Plzně na příkladu špitálního kostela
sv. Máří Magdalény
14.00 – 14.20 Petra Šimončičová-Kóošová - Branislav Lesák - Daniel Pivko
Kamenárske značky z kaplnky sv. Jakuba v Bratislave
8
um a obnova hradnej architektúry
Bratislava 22. – 24. november 2010
14.20 – 14.40 Dis k us i a a pr es t á vk a
14.40 – 15.00 Simona Morvayová
Militariá z Pustého hradu
15.00 – 15.20 Peter Nagy
Pálená strešná krytina na slovenských hradoch
15.20 - 15.40
Aleš Hoch - Marek Peška - Pavel Staňek
Kožené artefakty z České ulice v Brne
15.40 - 16.00
Marta Mácelová
Banskobystrický stredoveký vodovod vo svetle archeologických nálezov
16.00 – 16.20 Dis k us i a a pr es t á vk a
16.00 - 16.20
Markéta Soukupová - Michal B. Soukup
Soubor středověkých kachlů jako prostředek k poznání preddepozičních a
postdepozičních procesů v organismu hradní lokality na příkladu hradu Vízmburk
16.20 - 16.40
Dominika Mazur
Nowe znaleziska kafli z terenu Krakowa – wstępne wyniki analizy
16.40 - 17.00
Monika Broszko
Jarosławskie kafle płytowe o tematyce rycerskiej jako przyczynek do badań
uzbrojenia.
17.20 – 17.40 Pavel Bolina
Význam reliktů dopravního pohybu při interpretaci velkomoravského
hradiště u Bojné (okr. Topoľčany)
17.40 - 18.00
Diskusia a prestávka
18.00
Záver konferencie
9
um a obnova hradnej architektúry
Bratislava 22. – 24. november 2010
10
Download

Program - Pamiatkový úrad Slovenskej republiky