-1-
30% sleva až do 30. dubna
S – 24
Společenské vědy (politika, právo atd.)
Vybrané svazky zašleme na dobírku s připočítáním 100 Kč poštovného. Při placení předem
na bankovní konto je poštovné poloviční. Máme dobře
fungující
záznamovou
službu na knihy, které hledáte. Stačí zaslat seznam.Objednávejte e –
mailem: [email protected] nebo telefonem 728 655 233.
Selected goods send you after payment in advance (of adding postage - 350 CZK) to our bank
account.Transfer of CZK to EUR according to current exchange rate applicable on the day of order.
Order by e-mail: [email protected]
Gewünschte Artikel übersenden wir Ihnen nach Vorausbezahlung (inkl. Postgebüre
– 350 CZK) auf Bankkonto des Antiquariats. Übertragung CZK – EUR nach aktuellem
Kurs am Tag der Bestellung.
Bestellungen per E-mail: [email protected]
OBSAH:
Ekonomie, sociologie
str. 1
Filosofie
str. 1
Kriminalistika
str. 3
Politika do roku 1945
str. 4
Politika po roce 1945
str. 4
Totalitní režimy
str. 6
Pražské jaro 1968,Samet. revoluce str. 7
Právní věda
str. 7
Psychologie, psychiatrie
str. 8
– 3
- 5
– 5
- 7
- 8
_____________________________________________________
Nezapomeňte prosím uvést číslo seznamu a autory knih, o které
máte zájem. Podstatně tím urychlíte vyřízení objednávky
Ekonomie, sociologie
CZK
SOCIOLOGICKÁ REVUE 1933, 34, 35, 36, 39, 40, každý ročník váz. samostatně,
jedna kniha á
250.-
Sorokin P.
75O.-
Sociologické nauky přítomnosti (Jan Laichter 1936) váz. 713 stran,
ZDROJE HOSPODÁŘSKÉHO BLAHOBYTU – nezbytná kniha pro každého. kdo chce brzo a poctivě
zbohatnout (B. Kočí 1906) pův. vazba, 910 stran. Témata jsou
uspořádána abecedně A – Ž: cukrovarnictví, dobytek, lesní hospodářství
půda atd. Perfektní stav.
750.-
S-24 (aktualizováno 24. 2. 2015)
-2-
Filosofie
Abendroth W.
Schopenhauer (1995) pův. vaz. s ob. 16O stran,
Anzenbacher Arno
Úvod do filosofie (1991) kart. s ob. 3O4 stran,
Bauman Z.
Úvahy o postmoderní době (1995) váz. s ob. 165 stran,
Bendlová P.
Gabriel Marcel (1993) pův. vaz s ob. 1O3 stran,
Bělinskij V. G.
Vybrané stati (Svoboda 1948) brož. s ob. 345 stran,
Bělohradský V. a kol. Eseje o nedávné minulosti a blízké budoucnosti (1999)
váz. 163 stran,
Bocheňski J. M.
Cesty k filosofickému myšlení (1965) váz. 1O4 stran,
Brentano Franz
Původu mravního poznání (1993) kart. s ob. 95 stran,
Cioran
Sylogismy a hořkosti (1995) PV s ob. 179 stran,
Černyševskij N.
Černý Václav
Estetické vztahy umění ke skutečnosti (1946) brož. s ob. 181 stran,
První sešit o existencionalismu (V. Petr 1948) váz. 9O stran,
de Charden Piere Teilhard - Chuť žít – výbor studií a meditací (1970) kart. 243 stran,
Dostálová Růžena
15O.12O.6O.15O.80.8O.6O.8O.12O.12O.180.-
Byzantská vzdělanost (1990) pův. vaz. s ob. fotopříloha, 376 stran, 25O.-
Dymník M. A. a kol. Dějiny filosofie I. – V. (SNPL 1959 – 1963) 5 knih v PV a obálkami,
celkem 3 085 stran, v perfektním stavu,
Eucken R.
15O.-
Smysl a hodnota života (Máj 1938) PV s ob. 264 stran,
Feuerbach Ludwig Přednášky o podstatě nábženstvé (SPNL 1953) pův. vaz. s ob.
326 stra, perfektní stav,
1 450.12O.-
18O.-
FILOSOFICKÝ SLOVNÍK A - Z i. – ii. (1985) 2 knihy v pův. vaz. bez ob, 975 stran,
85O.-
Goldmann Lucien
Humanitní vědy a sociologie (voboda 1967) krat. S ob. 122 stran,
12o.-
Hercen A. I.
Hermann Tomáš
O tom, co bylo (Svoboda 194) brož s ob. 392 stran,
Emanuel Rádl a české dějepisectví (2OO2) váz. 198 stran,
15O.8O.-
HISTORIA MAGISTRA – výběr z rozhlasových
středověku (1972) pův.
HISTORIA MAGISTRA – výběr z rozhlasových
společnosti (1973) pův.
pořadů – I. Od pravěku k vrcholům
vaz, s ob. 252 stran,
pořadů – II. Od středověku k modení
vaz, s ob. 252 stran,
Holzbachová a kol. O francouské filosofii (1999) kars s ob. 14O stran,
Novoveká racionalistická filozofia – antologia z diel filozofov (197O)
pův. vazba bez ob. 782 stran, slovensky,
Husserl a Merleau – Ponty – Porovnanie dvoch fenomenologických technik (1996)
váz. 228 stran, slovensky,
15O.15O.-
12O.-
Hrušovský a kol.
Hoppe
45O.15O.-
Přirozené a duchovní základy světa a života (nakl. M. Procházky 1925)
váz. 588 stran,
35O.-
Chesterton G. K.
ORTHODOXIE (J. Albert 1947) oův. va. Bez ob. 2O2 sstran,
Kierkegaard S.
Klíma Ladislav
Okamžik (Jan Laichter 1911) váz. 26O stran,
25O.Boj o vše – deníky a korespondence s přáteli z let 1909 až 1917,
S-24 (aktualizováno 24. 2. 2015)
15O.-
-3-
Klíma Ladislav
Krupička Jiří
(Votobia 1995) kart. s ob. nová kniha, kapesní formát,
80.Traktáty a diktáty (Votobia 1995), kart. s ob. 345 stran, kapesní
formát, nová kniha,
120.Flagelantská civilizace (1999) váz. 340 stran, vynikající
eseje o současné civilizaci, 6x
150.-
Kolektiv autorů
Výzkumy subjektivity - od Husserla k Foucaltovi (2OO8) pův. vaz.
s ob. 345 stran, perfektní stav,
18O.
Kozák J.B.
Kozák J.B.
Kozák J.B.
Ježíš ve víře a skepsi (1929) váz. 210 stran,
Věda a duch(Jan Laichter 1938) váz. 322 stran,
Proslovy k neviděným – rozhlasové přednášky 1929 -34 (1935)
váz. spol. s Uvahy, celkem 428 stran,
35O.-
Krejčí František
Kantova kritika čistého rozmyslu (193O) váz. 567 stran,
75O.-
Laski H. J.
Leško V.
Marx a dnešek – úvahy z válečných let (1947) váz. 32 stran,
Filozofia dejín filozofie (1999) váz. 195 stran, slovensky,
6O.12O.-
Maeterlinck M.
Machonin a kol.
Smrt (Votobia 1994), kart. s ob. kapesní formát,
Strategie sociální transformace české společnosti a jejich úspěšnost
v parlamentních volbách 1996 váz. 135 stran,
Zlomky starořeckých atomistů (1953) pův. vaz. s ob. 322 starn,
Národní hospodářství a filosofie (1947) váz. 9O stran,
Makovelský A. O.
Marx Karel
Masaryk T. G.
15O.25O.-
80.6O.15O.8O.-
Česká otázka- snahy a tužby národního obrození (1969) pův.
vaz. s ob. 272 stran,( 2x)
15O.-
Miškovská V. T.
Existencialismus není humanismus (1948) váz. 6O stran,
48.-
Nietzsche Fr.
Soumrak model – čili jak se filosofuje kladivem (Votobia 1995),
kart. s ob. kapesní formát,
80.-
Orieux Jean
Patočka Jan
Voltaire neboli vláda ducha I. – II.(1979) 2 knihy v pův. vazbě s
Obálkami, fotopříloha, celkem 716 stran, perfektní stav,
35O.-
Patočka Jan
Patočka Jan
Co jsou Češi? - Malý přehled fakt a pokusů o vyvsvětlení (1992)
pův. vaz. s ob. 234 stran, 2 x perfektní stav
Evropa a doba poevropská (1992) PV lamino. 11O stran,
Náš národní program (1990) kart. s ob. 72 stran,
15O.15O.6O.-
Pechar Jiří
Plechanov G. V.
Przybyszewski S.
Být sám sebou – pojem identity a jeho meze (1995), váz.
Příspěvky k dějinám materialismu (Svoboda 1947), kart.
Paměti – korespondence (1997), PV s ob. 275 stran,
120.80.120.-
Rádl Emanuel
Rádl Emanuel
Rádl Emanuel
Dějiny vývojových teorií v biologii 19. stol. (Jan Laichter 19O9)
pův. vaz. 291 stran, 17 vyobrazení v textu, perfektní stav
Romantická věda (Jan Laichter 1918) váz. 291 stran,
Útěcha z filosofie ( 1947) brož. III. vydání, obálka Fr. Tichý
45O.35O.15O.-
Rohde P. P.
Kierkegaard – monografie (1995) PV s ob.187 stran,
15O.-
Sartre Jean Paul
Sokol Jan
Součková Sylva
12O.15O.-
Störig J. H.
Marxismus a excistencionalismus (Svoboda 1966) krat. 17O stran,
Rytmus a čas (1996) váz. s ob. 291 stran,
František Drtina, filosof, pedagog a politik v korespond. a vzpomínkách
(2OO4) váz. s ob. 198 stran, fotopříloha,
Malé dějiny filosofie (1991) pův. vaz bez ob. 51O stran,
Tille V.
Tondl a kol.
Tvrdý Josef
Maurie Maeterlinck – analytická studie (J. Otto 1910) PV, 550 stran,
Současná západní filosofie (Orbis 1958), kart.
Úvod do filosofie (Brno 1947) kart. s ob. 191 stran,
250.48.15O.-
S-24 (aktualizováno 24. 2. 2015)
18O.35O
-4-
Urbánek Ed.
Kritika fenomenologické sociologie (1989) kart. 139 stran,
80.-
Webb S. a B.
Úpadek kapitalistické civilizace (1925) váz. 17O stran,
Weischedel W.
Wuchterl – Hübner
Zadní schodiště filosofie (1992), váz. 250 stran,
Wittgenstein – monografie (1995) PV s ob. 145 stran,
120.15O.-
Zeman Josef
Problém vědomí (1947) váz. 165 stran,
12O.-
12O:-
Grafologie
Saudek Robert
Vědecká grafologie – psychologie písma (1925) pův. vazba,
332 stran, z toho 48 stran ukázek různých druhů písma,
DTTO – příloha ukázek písma je vevázaná,
1 250.1 250.-
Kriminalistika
Fleissner E. B.
Juttner Alfred
Knobloch Edward
Nelken S.
Pješčak a kol.
Handbuch der kryptographie (Sien 1881) brož s pův. ob. 21O stran,
O kriminologii a kriminalitě (Orbis 1968), kart. s pův. ob. 215 stran, 3x
Duše a zločin (1948), PV bez ob. 278 stran,
Veřejnost a zločin – praktické rady a pokyny pro sebeochranu (1931)
brož. s původ, barev obálkou, ilustr. fotografiemi, 19O stran,
85O.120.180.25O.-
Kriminalistika - učebnice pro právnické fakulty (NV 1986) PV bez ob.
Ilustr. foto a kresbami, formát 21 x 3O cm, 297 stran,
25o.-
Politika do roku 1945
Beneš Edvard
Beneš Edvard
Beneš Edvard
Beneš Edvard
Beneš Edvard
Beneš Edvard
Knihy o
Demokracie dnes a zítra (ČIN 1948) PV s obálkou, 311 stran,
Mnichovské dny - paměti (1968), PV s obálkou, fotodokumentace,
555 stran, perfektní stav,
Paměti (Od Mnichova k nové válce a k novému vítězství), 1947, brož.
Šest let v exilu a druhé světové války (1947), PV s obálkou,
485 stran,
Světová válka a naše revoluce II. – vzpomínky a úvahy z bojů za
svobodu národa (Čin a Orbis 1935) PV bez obálky, 611 stran,
Světová válka a naše revoluce III. – vzpomínky a úvahy z bojů za
svobodu národa (Čin a Orbis 1928) PV bez obálky, 680 stran,
80.80.80.80.80.80.-
Eduardu Benešovi
Jandík St.
Edvard Beneš ve vzpomínkách svých sourozenců (1936) brož. ilustr.
„BENEŠOVY DEKRETY“ – ZÁMĚRNĚ ŽIVENÝ SPOR (1995) měkká vazba, 206 stran,
Hník F. M.
Edvard Beneš filosof demokracie (Melantrich 1946) PV s obálkou,
205 stran,
Krejčí Ant.
Sokolství dr. Edvarda Beneše (1948), fotodokumentace
Psůtková - Vahala
I nám vládli nemocní ? (1992), naši první presidenti očima
medicíny, kart.
45.-
Davies J. E.
80.-
Poslání do Moskvy (Melantrich 1947), s obálkou,
45.80.80.80.-
Gunther John
Asie jaká je (Fr. Borový 1947),str. 554, pův. vaz. s obálkou
180.Jiří Dimitrov před lipským soudem 1933 (Rovnost 1951), fotopříloha,
80.Jiří Dimitrov před lipským soudem (1951), dopisy, dokumenty J.Dimitrova před soudem 1933
80.-
Foerster E. W.
Evropa a německá otázka (Universum 1948) váz. 522 stran,
S-24 (aktualizováno 24. 2. 2015)
25O.-
-5-
Kozák J. B.
Krupská N. K.
Lockhart R. H.
Ludwig Emil
Podle cesty (1948), statě českého filosofa o duši Německa a jiné
Vzpomínky na Lenina (1964), str. 436, bohatá fotodokumentace
Přichází zúčtování (1948), str. 490, polokož. vazba
Vůdcové Evropy (1934), fotopřílohy, pův. vazba
70.250.150.120.-
Masaryk
Masaryk
Masaryk
Masaryk
Masaryk
Masaryk
Volá Londýn (Práce 1948), rozhlasové projevy z okupace, váz. s ob.
Volá Londýn (1946), rozhlasové projevy 1939- 45, váz.
Česká otázka (Melantrich 1969) PV s ob. 271 stran,
JUVENILIE – studie a stati 1976 – 1881 (Praha 1993) PV s ob. 170 stran,
Mravní názory (1923), vybral Zdeněk Franta
Světová revoluce – za války a ve válce 1914 – 1918 (Čin 1938),
váz. 790 stran,
80.120.150.80.45.-
Jan
Jan
T. G.
T. G.
T. G.
T. G.
250.-
Knihy o T. G. Masarykovi
Čapek Karel
Hovory s TGM (ČS 1990) PV s ob. fotopříloha, 588 stran,
DNI ŽALU - památník o sklonku života, o nemoci a pohřbu presidenta Osvoboditele
T. G. Masaryka (Orbis 1938) PV bez ob., 170 stran, hlubotiskové
fotografie,
Dokumenty o protilidové a protinárodní politice T.G. Masaryka (1953),kart., fotopříloha,
Doležal J.
80 let T. G. Masaryka (1929)
Herben Jan
Masarykův rodinný život ( Fr. Borový 1936)
Jarolímek A.
Já chci být já i po smrti … životní a duchovní profil T. G. Masaryka
(1947) brož s ob. 133 stran,
Kovtun Jiří
Masarykův triumf - příběh konce velké války (Odeon 1991) váz. s ob.
533 stran,
Kozák J. B.
T. G. Masaryka vznik Washingtnské deklarace v říjnu 1918,
vyd. 1968, brož.
Tomáš G. Masaryk – studie s ukázkami Masarykových spisů
(Melantrich 1968) PV. s ob. fotopříloha, 281 stran,
Masaryková CH. G. Listy do vězení (1948)
120.250.180.60.60.60.150.60.-
Machovec Milan
150.45.-
Matějka J.
Život sira Winstona (1968),str. 555, fotodokumentace
150.-
Néhrú Džaváharlál
Vlastní životopis (SNPL 1958), fotodokumentace, 530 stran,
180.-
OSVĚTA - list pro rozhled v umění, vědě a politice – 1891 roč. XXII I. – II.
váz. ve dvou knihách, celkem 1 150 stran,
an1
OSVĚTA - list pro rozhled v umění, vědě a politice – 1892 roč. XXII I. – II.
váz. v jedné knize, celkem 1 170 stran,
Pasák Tomáš
250.250.-
JUDr. Emil Hácha 1938 – 1945 (vyd- 1997) pův. vaz. s ob.
fotopříloha, 285 stran,
25O.-
Potěmkin a kol.
Dějiny diplomacie I. - III. (1948), – Diplomacie ve starověku, Diplomacie
Nové doby 1872 - 1919, Diplomacie v období příprav II. svět.
války 1919 – 1939. Celkem 1 340 stran, 3 knihy v pův. vaz. s ob.
850.-
Reed John
Deset dnů, které otřásly světem (SNPL 1951), 415 str. ob. A. Pelc,
Soukup František
28. říjen 1918 I. – II. předpoklady a vývoj našeho odboje domácího
v Českosl. revoluci za státní samostatnost národa (1928),
dvě váz. knihy, 1 251 stran, perfektní stav
Tille Václav
Whitaker John
150.-
850.-
Moskva v listopadu (1929)
Strach jal Evropu (ELK 1937), meziváleč. politika v Evropě, váz. s ob.
S-24 (aktualizováno 24. 2. 2015)
180.120.-
-6-
Politika po roce 1945
Bílá kniha o agresivní politice vlády Německé spolkové republiky (1958) brož.
s původ. obálkou, 147 stran,
Cabala Lad.
Úvod do politické vědy (2OO4) váz. s ob. 494 stran,
Dětský J. a kol.
80.25O.-
Politické dějiny světa v datech (1980), nejnovější dějiny
1945 - 73, 1 825 stran,
250.-
Erenburg Ilja
USA, Amerika po druhé svět. válce (1950), brož.
28.-
Frolík Josef
Špion vypovídá (199O) váz. 322 stran, vzpomínky komunistického
špiona, který po roce 1968 uprchl do USA,
15O.-
Garaudy Roger
Goldstücker Ed.
Hořec Jaromír
Jedermann Fr.
Kettner – Jedlička
Kosatík Pavel
Perspektivy člověka (NPL 1964), 465 stran,
150.Vzpomínky 1913 – 1945 (2OO3) pův. vaz s ob. ilustr. foto. 15O stran,
12O.Takový je fašismus (1953), k americké agresi v Koreji, fotopříůpha,,
80.Ztracené dějiny (1990), brož. ilustr. fotografie, k německé otázce
45.Proč zemřel Jan Masaryk? (1990), fotopříloha, kart.
60.Fenomén Kohout (2001) monografie o spisovateli Pavlu Kohoutovi, bohatá
fotodokmentace, 430 stran, nová kniha, viz: S - 19
220.-
Laski H. J.
Úvahy o revoluci naší doby (V. Petr 1948), str. 508, PV s obálkou,
Laski H. J.
Úvod do politiky (1946/ brož.
Psůtková - Vahala I nám vládli nemocní ? (1992), naši první presidenti očima
medicíny, kart.
Shaw Bernard
Politika pro každého (Práce 1947) PV bez ob. 544 stran,
Skálová Dita
Rada moudrých (1968), rozhlasová pásma z myšlenek velikánů,
Skřivan Aleš ml.
Teng Siao – pching – První muž Říše středu ( 1996) váz. 9O stran,
Svatošová M.
Průvodce Marxovými a Engelsovými spisy (1974)
Šusta Stanislav
V únoru mi bylo dvanáct (Albatros 1973), vzpomínky na komunist. puč
v roce 1948, fotopříloha,
USA ( informační slovník ) vyd. 1962, str. 632, pův. vaz. s obálkou
Žák Jiří
Brána je znovu otevřena (1949), německý lid na nových cestách, brož.
150.35.45.150.120.8O.80.80.150.35.-
Totalitní režimy
Brežněv L. I.
Projevy a stati (1972) pův. vaz. s ob. 463 stran,
Dějiny Všesvazové komunististické strany (bolševiků) ( 1946) pův. vaz. s ob. 342 stran,
Gottwald Klement
Gottwald Klement
Deset let – sborník statí a projevů 1936 - 46 ( vyd. 1949) pův.vaz.
bez ob. 473 stran, perfektní stav,
Sebrané spisy I. – XIII. ( vyd. 1950 – 1957) 13 knih pův. vaz.
s obálkami, celkem 4 576 stran, k prodeji jen v celku, jedna kniha
35O.250.-
25O.-
á 25o.-
Gorbačov M. S.
Přestavba a nové myšlení pro naši zemi a pro celý svět (Svoboda 1987),
váz. s ob. nová kniha,
120.-
Husák Gustáv
Z bojů o dnešek 1944 – 195O (Svoboda 1973) pův. vaz. s ob.
57O stran, perfektní stav,
Chruščov Sergej
Jak odchází státník do penze (1990)
S-24 (aktualizováno 24. 2. 2015)
25O.45.-
-7-
Kim Ir Sen
Kim Ir Sen
Kim Ir Sen
Kopecký Václav
O čučche v naší revoluci I. (Korea 1976) pův. vaz s ob. 479 stran,
Odpovědi na dotazy zahran. novinářů (Korea 1974) pův.
vaz. s ob. 402 stran,
Za samostatné mírové sjednocení vlasti (Korea 1976) pův. vaz.
s ob. 211 stran,
45O.45O.25O.-
ČSR a kSČ – pamětní výpis k historii Českosl. republiky a k boji KSČ
za socialist. Československo (1960) pův. vaz. s ob. 493 stran,
450.-
Krupská N. K.
Vzpomínky na Lenina (1964) pův. vaz. s ob. bohatě ilustr. fotografiemi,
45o.436 stran, formát 2O x 21 sm, perfektní stav, 2 x
Lenin V. I.
Lenin V. I.
Materialismus a empiriokriticismus (l972), váz. s ob. 389 stran,
Vybrané spisy I. (l95O), váz. 855 stran,
LENIN V. I.
SEBRANÉ SPISY 1. – 35. (1951 – 1957) 34 knih v pův. celopl.
vazbě, bez ob. chybí sv. 27, celkem 13 600 stran, perfektní stav.
k prodeji jen jako celek, (hve) jedna kniha á
DTTO chybí svazky: 1, 2, 27, 30, 33 a 35, k prodeji i jednotlivé
svazky, (hve), jedna kniha á
Löbl Egen
150.250.-
150.-
150.-
Manuel F. E.
Svedectvo o procese s vedením protistátního sprisahaneckého centra
na čele s R. Slánským (1968) kart. s ob. 198 stran, slovensky,
Rekviem za Karla Marxe (1997) pův. vaz. lamino, fotopříl. 222 stran,
150.15O.
Marx – Engels
O umění a literatuře – sborník ze spisů (1951) PV s ob. 651 stran,
45O.-
‚
Marxisticko – leninská filosofie (Svoboda 1973), váz. s ob. 526 stran,
Matějka Jan
Gottwald (1971) pův. vaz. s ob. fotopříloha, 312 stran,
250.250.-
MEZINÁRODNÍ KOMUNISTICKÉ DĚLNICKÉ A NÁRODNĚ OSVOBOZENECKÉ HNUTÍ – 60. a 80.
léta 18. stol. - 1977 (1982) pův. vaz. s ob. 687 stran,
450.Michail Gorbačov mezi námi - reportáže a dokumenty z dubnových dnů 1987, foto, kart.
Neumann S. K.
Anti – Gide neboli optimismus bez pověra ilusí (1960),
Novák M. a kol.
Ostrovskij N.
70.- 60.-
Pevná opora strany (1977), I. vyd. velká obrazová pubikace o Lidových
milicích, 229 čb a barev. foto, bez obálky,
750.-
Řeči, články, dopisy (MF 1951) PV s ob. 21O stran,
15O.-
PROCES s vedením protistátního spikleneckého centra v čele s Rudolfem Slánským
(1953) váz. 547sran, 4 x
35O.-
PROTOKOL V. ŘÁDNÉHO SJEZDU KSČ Praha 18. – 23. 2. 1929, pův. vaz. s ob. 773 stran,
450.-
PROTOKOL IX. ŘÁDNÉHO SJEZDU KSČ Praha 25. – 29. 5. 1949, pův. vaz. bez ob. 573 stran,
450.-
PROTOKOL X. ŘÁDNÉHO SJEZDU KSČ Praha 11. – 25. 6. 1954 pův. vaz. bez ob. 597 stran,
450.-
Randák Karel
Za velkým příkladem – reportáž ze studijní cesty českost. požárníků
v SSSR (1954) brož. původ. obálkou, fotopříloha, 141 stran, (2x)
Rukověť fukcionáře zákl. org. KSČ (1984, kart. 210 stran,
S-24 (aktualizováno 24. 2. 2015)
80.80.-
-8-
STALIN J. V.
Ulrych Jan
SPISY 1 – 8 (Svoboda 1949 – 1952) pův. vaz. bez ob. celkem
3 250 stran, perfektní stav, k prodeji jen jako celek
1 900.-
Základy marxistické ekonomie (1951) pův. vaz. s ob. 196 stran,
250.-
Vědecký komunismus (Svoboda 1979), váz. 433 stran,
180.-
Z bojů a práce KSČ na Liberecku (1961), ze vzpomínek zasloužilých členů strany
Zápotocký Ant.
Po staru se žít nedá (1947) brož. s ob.
Zápotocký Ant.
Po staru se žít nedá (Práce 1949) PV s ob. 252 stran,
80.90.150.-
ZA CHLÉB A PRÁCI – sborník vzpomínek zasloužilých odbojářů na 2O. a 3O. léta
(Práce 1982) váz. s ob. 278 stran,
15O.-
Pražské jaro 1968 a Sametová revoluce 1989
Dienstbier Jiří
Snění o Evropě (1990), kart.
Fakta nelze zamlčet I. (1971), nomalizační obhajoba sovětské okupace, brož.
Havel Václav
Do různých stran (eseje a články 1983 – 89), str. 525,kart
Vážení občané – projevy červenec 1990 – červenec 1992, (LN 1992
PV lamino, fotopříloha, 215 stran,
CHARTA 1977- 1989 ( Od morální k demokratické revoluci, dokumentace) 1990, str. 521
K událostem v Československu (Moskva 1968) obhajoba sovětské okupace 1968, brož.
Komárek – Verecký Co jsme dokázali – úspěchy české politiky (1998), váz. ilustr.
Z textů a fotogr., které vycházely v Magazínu MF DNES
60.80.80.-
Havel Václav
Moravec Jan
Moravec Jan
Antipoučení (1990), Pražské jaro 1968 a sovětská okupace, str. 440
Sedmý den nebyla neděle – srpnové dny 1968 (NV 1990) kart. s ob.
ilustr. foto, 364 stran,
POSLEDNÍ HURÁ – tajné stenografické záznamy z posledních zasedání ÚV KSČ v listopadu
1989 (Cesty 1992) kart s ob. 231 stran,
Rok šedesátý osmý v usneseních a dokumentech ÚV KSČ (Svoboda 1969) kart. 453 stran,
Sedm pražských dnů 21. - 27. 8. 1968 (Academia 1990), fotodokumentace, str. 406
Šimečka Milan
Konec nehybnosti ( 1990), brož.
120.120.150.120.150.120.120.150.150.45.-
Právní věda
Bělohlávek A. J.
Mezinárodní právo soukromé evropských zemí (2O10) pův. vaz.
lamino, 1 196stra, perfektní stav,
35O.-
Eliáš Josef a kol.
Vzory k občanskému soudnímu řádu (1960) pův. vaz.
s obálkou, 956 stran,
Občanský soudní řád (1994), kart. a dějiny státního
zřízení do roku 1848 , brož.
Jednací řády soudů a stát. zastupitelství se zákony, nařízeními a výnosy s nimi
souvisejícími (1931), váz. v jedné knize, 1 328 stran,
Jelínek – Sovák
Trestní zákon a trestní řád (1995), obsahuje: zákon o policii, výkonu
trestu odnětí svobody, výkonu vazby, váz. 478 stran.
350.-
Hušek Jan
S-24 (aktualizováno 24. 2. 2015)
150.350.150.-
-9-
Knap J. a kol.
Ochrana práv a zájmů podnikatelů v hospodářské soutěži (1993), kart.
Madara Z. a kol.
Právnický slovník I.- II. (1988), 2 váz. knihy, celkem 1 335 stran,
Meissner A.
Řád volební republiky československé a zákon O změně zřízení
obecních (1919) váz. 63 stran,
80.-
Právní rádce invalidních občanů (1985), kart.
48.-
Nový K. a kol.
PRÁVNICKÝ SLOVNÍK I. – II. (1988( 2 knihy váz. lamino, 1 259 stran.
35.750.-
velmi dobrá stva,
450.-
Přehled platných právních předpisů publikovaných ve Sbírce zákonů ČSSR do
31. 12. 1967 váz. 596 stran,
250.-
Přehled platných právních předpisů od doby osvobození ČSSR do 30. června 1982,
(upořádáno abecedně), velký formát, 654 stran,
350.-
SBÍRKA ZÁKONŮ REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ, formát 21 x 3Ocm, vázané knihy.
1953 s přílohami, 438 stran,
1954 s přílohami, 232 stran,
1955 s přílohami, 282 stran,
1956 s přílohami, 322 stran,
SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY 1993 1 – 2.
21 x 3 cm, celkem 1 822 stran,
Ve dvou váz. knihách formát
SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY 1994 1 – 3.
21 x 3 cm, celkem 3 103 stran,
Ve třech váz. knihách formát
25O.15O.15O.25O.-
45O.-
85O
SLOVNÍK LIDOVÉ SPRÁVY - rukověť pro funkcionáře národních výborů (1947)
PV bez ob. 660 stran,
350.-
TRESTNÍ ŘÁD - komentář I. – II. (1981)
45O.-
2 knihy váz. celkem 1 148 stran,
ZÁKONY III. /2oo1 - sborník úplných znění zákonů a souvisejících předpisů z oblasti
pracovního práva k 1. 1. 2OO1, váz. 7O4 stran,
25O.ZÁKONY III. /2oo3 - sborník úplných znění zákonů a souvisejících předpisů z oblasti
pracovního práva k 1. 1. 2OO3, váz. 59O stran,
25O.ZÁKONY III. /2oo4 - sborník úplných znění zákonů a souvisejících předpisů z oblasti
pracovního práva k 1. 1. 2OO4, váz. 575 stran,
25O.-
Psychologie, psychiatrie,
Bakalář Eduard
Bakalář – Kopský
Fromm Erich
Psychohry - moderní společenské hry s psycholog. tématikou (MF 1989)
kart s pův. ob. ilustr. 292 stran,
80.I dospělí si mohou hrát (1987) váz. lamino, s přílohou testů a ukázek
cizojazyčných textů, bohatě ilustr. 232 stran,
180.Člověk a psychoanalýza (1967), pův . vaz s ob. 214 stran,
150.-
PSYCHOANALYTICKÁ ROČENKA 1947 – ročenka Společnosti pro studium psychoanalysy
V Praze, kart, s ob. 223 stran,
Richterová L. a kol. Psychopatologie (1969) váz. 174 stran,
25O.80.-
________________________________________________________________________________
S-24 (aktualizováno 24. 2. 2015)
- 10 -
Nenašli jste v seznamech knihy, které hledáte? Využijte naši dobře
fungující
záznamovou službu. Stačí
zaslat jejich seznam (autor,
název, rok vydání) na náš e – mail: [email protected] Jakmile se
takové knihy objeví
v nových
výkupech,
přednostně
vám
je
nabídneme.
Seznamy průběžně doplňujeme
S-24 (aktualizováno 24. 2. 2015)
Download

pdf