-1-
30% sleva až do 30. dubna
S – 14
předem
na
Jazykové učebnice a slovníky
Vybrané svazky zašleme na dobírku s připočítáním 100 Kč poštovného. Při placení
bankovní konto je poštovné poloviční. Máme
dobře
fungující
záznamovou službu na knihy, které
hledáte. Stačí
zaslat
seznam.Objednávejte e – mailem: [email protected] nebo telefonem 728 655 233.
Selected goods send you after payment in advance (of adding postage - 350 CZK) to our bank
account.Transfer of CZK to EUR according to current exchange rate applicable on the day of order.
Order by e-mail: [email protected]
Gewünschte Artikel übersenden wir Ihnen nach Vorausbezahlung (inkl. Postgebüre
– 350 CZK) auf Bankkonto des Antiquariats. Übertragung CZK – EUR nach aktuellem
Kurs am Tag der Bestellung.
Bestellungen per E-mail: [email protected]
OBSAH
Angličtina str. 1-2
Francouzština str. 2
Němčina
str. 2
Ruština str. 2-3
Ostatní jazyky str. 3
___________________________________________________
Nezapomeňte prosím uvést číslo seznamu a autory knih, o které
máte zájem. Podstatně tím urychlíte vyřízení objednávky
Angličtina
Učebnice
Abdul Majid
Malay Self – Taught, 25 str. brož.
45.Alexander L. G.
Developing Skills An intergreated course for intermediate students (1967),48.An english commercial correspondence (Reichenberg 1922), brož.
48.All – In – One Book of reference and guide malaya (Singapore 1933), angl., siamsky, čínsky a
malajsky
250.Angličtina pro jazykové školy I. – II. (SNP 1966, ilustrace M. Nolla,
120.Delmer F. S.
English literature (1924)
70.Dlouhá Pavla
ABCD televizní kurs angličtiny (SPN 1981,
48.-
S – 14 (Aktualizováno 24. 2. 2015)
-2-
THE CONCISE OXFORD DICTIONARY OF CURRENT ENGLISH - adapted by
H. W. Fowler and F. G. Fowler (London 1947) váz. 1 520 stran, (hv)
Dubrovin M. I.
Dušková Libuše
brož.
Dušková Libuše
Situational grammar I. II. (1978), obrázková učebnice komiksového
typu, váz. ve 2 knihách
850.-
280.-
Úvodní kurs pro věd. pracovníky – středně pokročilé (Academia 1974),
60.Stručná mluvnice angličtiny (1969),
120.-
Dušková – Bubeníková Angličtina pro vědecké a odborné pracovníky – kurs pro středně
pokročilé (1971)s gramofonovou deskou, 325 stran,
25O.-
Gottheinerová – Tryml A handbook of english conversation (SNP 1963),
Gürtler Fr.
Fotogr. a filmový slovníček angl. –český a č. – a. (1948), brož.
90.48.-
Hubscher – Frampton A modern English grammar I. (1923),
Hutchinson – Knesplová Project english workbook (SPN 1990), angl. a čes slovníček,
Kolektiv autorů
Angličtina pro jazykové školy II. (1966),
60.48.70.-
Kollmanová a kol.
Angličtina pro samouky (1966) pův. vazba, ilustr. 482 stran,
150.-
Krupička F.
Učebnice jaz. angl. pro 4. roč. obchod. akademií IV. (1931)
45.-
Lohr – Ohlwerter
Přehled amer. reálií I. –II. pro kursy jazyk. škol (SPN 1961),
48.-
Maříková – Holčíková Angličtina pro jazykové školy III. – IV. (SPN 1968), váz. ilustr. 677 stran
250.abut the English speaking countries (1991), sešit A4,
48.Prowose – Mcgrate Main course English – Students Book Advaners, vínově červený sešit,
60.Rampasová Z. a kol. Angličtina pro každého (1982),
120.Situational English Part 1, Teachers Book (1966) kart.
80.Situational English Part 2, Students Book (1968) ilustr. kart.
120.Schejbal dr.
Přehled anglických reálií pro jazyk. školy I. (SPN 1960), dějiny V. Britanie,45.Sparling Don
English or czenglish? (1989) kart. s ob. 31O stran,
12O.-
Veselý K.
Veselý K.
Vodička L.
Vymětal Ladislav
Zábojová KOL.
Přehled anglických reálií pro jazyk. školy II. (SPN 1960), zeměpis, hospod.
45.Přehled anglických reálií pro jazyk. školy III. Britské impérium I.
45.Anglicky bez koktání – cesta k suverenitě (1994), brož.
70.Doplňky k učebnici moderní angl. I. lekce 1 – 20 (Brno 1946) a brožurka60.Angličtina pro jazykové školy II.
120.-
Slovníky
Adam J. H.
Anglicko – český ekonomický slovník s výkladem, výslovností a českým
Rejstříkem (2OOO) pův. vaz. lamino, 8O3 stran,
35O.Anglicko – český slovník finančních pojmů (1992), váz. kapesní formát, 238 stran,
80.Caha – Krámský
Anglicko – český slovník (1964) pův. vaz. lamino, 877 stran,
250.-
Česko – angl. a angl. – čes. kapesní slovník (2005) váz. 908 stran, nová kniha,
Česko – angl. technický slovník (1963) váz. lamino, 994 stran,
Anglicko – český technický slovník (1969) váz. lamino, 994 stran,
250.35O.35O.-
Elman – Michalíček Anglic.– český technický slovník (1998) pův. váz. lamino, 1317 stran, 48O.Elman – Michalíček Česko – angl. technický slovník (2OO2) pův. váz. lamino, 1516 stran, 48O.Elman – Šemberová Česko - angl. ekonomický slovník I. – II. (2OOO) 2 váz knihy. celkem
1 977 stran,
65O.-
S – 14 (Aktualizováno 24. 2. 2015)
-3-
Esential English
Chromá Marta
Chromá Marta
Anglicko – slovenský slovník sv. 5 (Alfa 1973), brož.
45.Česko – angl. e právnický slovník (1997) pův. vaz. lamino 34O stran, 25O.Česko – angl. právnický slovník s vysětlivkami (2OO3) pův. váz. lamino
48O stran,
Jasanský J. a kol.
35O.-
Anglicko – český slovník finanč. pojmů (1992), váz. kapes. formát,
Odborný slovník ČESKO – ANGLICKÝ z
(2OO1) pův. vaz.
Odborný slovník ANGLICKO – ČESKÝ z
(2OO1) pův. vaz.
oblasti ekonomické, obchodní, finanční a právní
lamino, 1o46 stran
oblasti ekonomické, obchodní, finanční a právní
lamino, 1 1O2 stran,,
60.-
45O.45O.-
Odehnalová Jana
Reading Minihofer O.Angl. - český slovník výpočetní techniky (1987) PV s ob. 491 stran,
Poldauf Ivan
Poldauf Ivan a kol.
Česko – anglický slovník středního rozsahu (SPN 1959), 1 188 stran,
Angl. – český a č.- angl. slovník (SPN 1959), 1 224 stran,
250.250.-
Francouzština
Bártová – Šabršula
Buben – Pover
Buben Vlad.
Dobrovolný B.
Hamplová J. a kol.
Lyer St.
Matuška V.
Radina Otomar
Rosmann – Schmidt
Francouzština pro III. a IV roč. hospod. škol (SPN 1958), váz. 333 str. 120.Slovník francouzsko – český s připojenou výslovností (asi 1920) pův.
zdobená vazba, 410 stran,
250.Slovník francouzsko – český a č. franc. (1953) pův. vaz. 475 stran, 25O.Mluvená francouzština (J. Hokr 1939), kart.
60.Franc. – český a č.- fr. kapesní slovník (1971) váz. 799 stran,
150.-
Šetka Otakar
Česko - francouzská knversace (SPN 1966), váz.
Francouzsky se šarmem (1993), kart.
Zrádná slova ve francouzštině (1978) kart. s ob. 214 stran,
Lehrbuch der französischen Sprache auf Grundlage der
Anschauung, (Hannover 1922), kniha jen ve francouzštině, váz.
Franc. – český a č.- fr. slovník (Třebíč 1941) váz. 923 stran,
60.60.120.120.250.-
Tysovská – Uhlíř
Velíšková a kol.
Francouzština pro 11. postupný ročník (1955) 207 stran,
Conversation Francoise (1971) pův. vaz lamino, 423 stran,
80.15O.-
Němčina
Bendová V. a kol. Němčina pro pokročilé samouky- klíč, slovníčky (1993)
kart. 127 stran,
Beneš E. a kol.
Němčina pro jazykové školy (SPN 1966), ilustr. váz.
Česko - německý slovník I. A - O (J. Otto 1916) polokož. vaz. formát 18 x 24 cm,
1 397 stran, sestavil prof. J. Herzer a kol.
Česko - německý slovník II. P – Ž (J. Otto 1916) polokož. vaz. formát 18 x 24 cm,
1 971 stran, sestavil prof. J. Herzer a kol.
Encyklopedický německo – český slovník I. A – E (J. Otta 1916) polokož. vazba,
formát, 17 x 24 cm, sestavil prof. J. V. Sterzinger,
1 715 stran, švabach,
Česko – německý slovník obchodních pojmů (1992) váz. kapesní formát, 355 stran,
Der Sprach – Brockhaus - Deutsches Bildwörterbuch für jederman (Leipzig 1940),
S – 14 (Aktualizováno 24. 2. 2015)
120.-
1 800.1 800.-
1 800.120
-4-
PV, bohatě ilustr. 962 stran, švabach,
3x
sv
DUDEN RECHTSCHREIBUNG DER DEUTSCH SPRACHE (Leipzig 1926) PV, 564 stran,
Gefenius S. W.
Geissler Ewald
850.450.-
Lehrbuch der Englischen Sprache II. (1927),
60.Der Grosse Duden – Stilwörterbuch der Deutsche Sprache (Leipzig 1938)
PV bez ob. 693 stran, výborný stav knihy,
450.-
Höpnerová – Vítovská Moderní učebnice němčiny pro hospodářskou praxi I. (198O)
pův. vaz. lamino, 416 stran,
25O.-
Jungwirth a kol.
120.-
Němčina pro I. roč. středních škol (SPN 1965), ilustr. váz.
Kleines lateinisch – deutsches Handwörten Buch A – Z (Leipzig 1890), polokož. vazba,
formát 18 x 24 cm, 2 734 stran, švabach,
Kott Štefan
Česko – německý slovník grqmaticko frazeologický V. Z – Ž,
(J. Otto 1922) váz. připojendatky A – Č a některé opravy,
celkem 1 231 stran,
Kumprecht Karel
Velký česko – něm. slovník Unikum s mluvnicí, pravopisem
a frazeologií (A. Neubert 1940) PV, 1 008 stran, švabach,
Kumprecht Karel
Malý česko – něm. a něm.- český slovník s mluvnicí, pravopisem
a frazeologií (1991) PV, 825 stran,
Lapka Vl.
Slovník pro technickou praxi Německo – český a čes. něm. (1995)
pův. vaz. lamino, 58O stran,
Lesyková Eva a kol. Německo – český technický textilní slovník (1980) pův.
vazba s ob. velký formát, 725 stran, nová kniha,
Minihofer O.
Minihofer O.
Německo – český slovník výpočetní techniky (1989) PV s ob.
587 stran,
Česko - německý slovník výpočetní techniky (199O) PV s ob.
482 stran,
1 400.850.450.250.-
25O.-
250.250.25O.-
Neues italienisch – deutsch Wörtebuch I. A -Z (Leipzig 1922), pův. vazba, formát 21 x 28 cm,
918 stran, psáno švabachem, perfektní stav
950.Neues deutsch - italienisch Wörtebuch II . A -Z (Leipzig 1922), pův. vazba, formát
21 x 28 cm, 1 035 stran, psáno švabachem, perfektní stav
950.Německo - český a čes. - něm. slovník (1992) váz. kapesní formát, 244 stran,
Německo - český právnický slovník (2OO3) váz. lamino 382 stran,
Nový kapesní slovník německo – český (J. Lorenz Třebíč 1931) zdobená PV, švabach,
734 stran,
Nový slovník kapesní německo – český (Praha 1892) polokož. vaz. 1 043 stran,
sestavil Josef Rank,
Nový slovník kapesní česko - německý (Praha 1863) polokož. vaz. 963 stran,
Rank Josef
Rykr a.
Schneider R.
Widimský Fr.
Ouředníček Ed.
Všeobecný slovník příručný jazyka českého i německého I. – II.
(Praha asi 19O5) dva svazky v původ. polokož. vazbě,
celkem 1 768 stran, zachovalý stav,
Tesařová Lea
Učebnice němčiny pro nefilologické obory universitní (SPN 1965), váz.
Auf Deutsch gesagt IV. rozhlasový kurs němčiny, kart.
Německo – český slovník (SPN 1970), váz. 1 020 stran,
Něm. - český slovník pravopisný, mluvnický a frazeologický
(A. Píša 1927), váz. 357 stran,
Německy s úsměvem – doplněk cvičebnice (1994) kart. 237 stran,
Zapletal Š.
Němčina pro samouky (1968) pův. vazba, ilustr. 334 stran,
S – 14 (Aktualizováno 24. 2. 2015)
80.180.350.900.900.-
85O.-
80.60.350.150.60.-
150.-
-5-
Ruština
Česko – ruský slovník s ukázkami gramatiky (Praha 1924) váz. 1 068 stran,
Malíř František
Rusky mluvit za 3 měsíce II. (1945), slovíčka a výklady, kart.
Martinková M.
Rusko – český slovník frazeologický (SPN 1953), váz. 489 stran
Melniková E. a kol. Česko – ruský slovník (1968) PV s ob. 1 241 stran,
Kolektiv autorů
Česko – ruský slovník (SPN 1968) váz. 1 264 stran,
Kolektiv autorů
Česko – ruský slovník (SPN 1958) váz. 1 298 stran,
Kopecký a kol.
Kopecký a kol.
Česko – ruský slovník I. – II. (1976) 2 knihy, 1442 stran,
Obsahuje 62 OOO slov,
Školní rusko – český slovník. (1955) pův. vaz. bez ob. 1271 stran,
250.48.150.350.250.250.-
45O.35O.-
Rusko – česká překladová cvičení (1945), povídky, básně, anekdoty atd. kart.
Suchanov P.
Rusky rychle a přesně, kart.
Suchanov P.
Rusky na cesty (1946), kart.
60.48.48.-
Poznámka: k procvičování jazyka nabízíme bohatý výběr
románů světových
spisovatelů v ruštině. Například 11 svazků sebraných spisů
Liona Feuchtwangera.
Ostatní jazyky
Cink Josef
Cvičebnice Esperanta pro pokročilé (1974) PV lamino, 175 stran,
Čítanka srbochorvatských, ruských a polských textů pro V. – VIII. třídu středních škol,
(1929) pův vaz. 8O stran,
Dubský Josef
Španělsko - český slovník (SPN 1963) PV s ob. 778 stran,
Hradský – Blaskovicz Maďarsko – český a č. maď. slovník (SPN 1968) PV lamino,
593 stran, an1
Janešová J.
Italština pro samouky (SPN 1968) PV lamino, ilustr. 56O stran,
150.-
6O.22O.15O.18O.-
HINDI - ENGLISH The Students Practical Dictionary (1927) pův. vazba 1 166 stran,
velmi dobře zachovalý.
75O.-
Kilian Theodor
Kropáček L.
Kout R.
Cvičebnice Esperanta (SPN 1964), váz 270 stran,
Arabsko – český a č. – a. slovník (SPN 1998) PV lamino, 528, stran
Nový kapesní slovník srbochorvatský (1925), pův. vaz.
150.35O.80.-
Mussafia Adolf
Italienische Sprachschule in regeln und beispielen (Wien 1886)
pův. zdobená vazba, 252 stran,
350.-
Niederle J. a kol.
Mluvnice řeckého jazyka (1974) pův. vaz lamino, 288 tran,
15O.-
Noha Miloš
Srbochorvátsko – český a čes. srb. kapesní slovník (1967) pův. vaz.
lamino, 725 stran, (2x)
Polsko – český a č. – p. kapesní slovník (1959) váz. 765 stran
Egyptská hovorová arabština (1965), váz. lamino, 384 stran,
18O.180.15O.-
Oliva Karel
Oliverius – Veselý
Polak w Czechach – Rozmovy polsko – czeskie (Warzsawa asi 1946), brož.
Radvanovský Ant.
Polsko – český a čes. – pol. ekonomický slovník (1986) PV s ob.
613 stran,
Rosendorfský J.
Italsko český slovník (1964) pův. vaz. 716 stran, 2x
S – 14 (Aktualizováno 24. 2. 2015)
38.250.25O.-
-6-
Rusinský Fr.
Růžička
Nový kapesní slovník italsko - český (1932), 380 stran, váz.
Italsky od A – Z (1941) váz. 443 stran,
150.150.-
Skorupka St.
Slownik frazeologiczny jezyka polskiego A – Ž (Warszawa 1974)
2 váz. knihy s obálkami, celkem 1 693 stran,
450.-
Španěl. – český a čes. – španěl. slovník (1993) váz. kapesní formát, 435 stran, sv
Šupichová Julie
Esperanto – mluvnice a cvičebnice pro samouky a kursy (1947)
kart. s obálkou, 125 stran,
150.120.-
__________________________________-
Nenašli jste v seznamech knihy, které hledáte? Využijte naši
dobře fungující
záznamovou službu. Stačí zaslat jejich seznam
(autor, název, rok vydání) na náš e – mail: [email protected]
Jakmile se
takové knihy objeví
v nových výkupech, přednostně
vám je nabídneme.
Seznamy průběžně doplňujeme
S – 14 (Aktualizováno 24. 2. 2015)
-7-
S – 14 (Aktualizováno 24. 2. 2015)
Download

pdf