-1-
50% sleva jen do 30. dubna
S – 26
Encyklopedie a naučné slovníky
Vybrané svazky zašleme na dobírku s připočítáním 100 Kč poštovného. Při placení
předem
na bankovní konto je poštovné poloviční. Máme dobře
fungující
záznamovou službu
seznam.Objednávejte
na
e
knihy,
–
které
mailem:
hledáte.
[email protected]
Stačí
zaslat
nebo
telefonem
728 655 233.
Selected goods send you after payment in advance (of adding postage-350 CZK) to
our bank account.Transfer of CZK to EUR according to current exchange rate applicable on
the day of order.
Order by e-mail: [email protected]
Gewünschte Artikel übersenden wir Ihnen nach Vorausbezahlung (inkl.
Postgebüre – 350 CZK) auf Bankkonto des Antiquariats. Übertragung CZK – EUR
nach aktuellem Kurs am Tag der Bestellung.
Bestellungen per E-mail: [email protected] .
Nezapomeňte prosím uvést číslo seznamu a autory knih, o které
máte zájem. Podstatně tím urychlíte vyřízení objednávky
CZK
Augusta J. M.
Rukověť sběratelova – reprint původního vydání (ERM 1993)
pův. vaz. bez ob. ilustr, 1 1O2 stran, perfektní stav,
85O.-
Brockhaus I. – IV. (Leipzig 1923), 4 knihy v původní celoplátěné vazbě, celkem
2 960 stran, bohatě ilustr, mapové přílohy
750.-
Co je co? příručka pro každý den – 3, (1984), matematika, fyzika, technika,
lékařství, průmysl a jiné, váz.
150.-
ČESKOSLOVENSKÁ VLASTIVĚDA I. – Příroda sv. 1 – geologie, fyzický zeměpis
(Orbis 1968) PV s ob. bohatě ilustr. 851 stran,
ČESKOSLOVENSKÁ VLASTIVĚDA II. – Dějiny sv. 1 – od osídlení čs území do 1781,
(Orbis 1963) PV s ob. bohatě ilustr. 641 stran,
ČESKOSLOVENSKÁ VLASTIVĚDA II. – Dějiny sv. 2 – od 1781 do současnosti,
(Orbis 1969) PV s ob. bohatě ilustr. 697 stran,
ČESKOSLOVENSKÁ VLASTIVĚDA IX. – Umění sv. 1, Hudba, (Orbis 1969) PV s ob. bohatě
ilustr. 487 stran,
S – 26 (Aktualizováno 16. 3. 2015)
350.350.350.350.-
-2-
Der Neue Brockhaus (Leipzig 1936 - 1938) 4 knihy v původní zdobené
celopl. vazbě, formát, 18 x 25 cm, více než 10 000 barev. a čb ilustrací,
foto, kreseb v textu, barev. mapy, celkem 2 948 stran,
tištěno švabachem, perfektní stav,
2 800.-
Der Sprach – Brockhaus - Deutsches Bildwörterbuch für jederman (Leipzig 1940),
PV, bohatě ilustr. 962 stran, švabach, 3x
350.-
Der Volks – Brockhaus (Leipzig 1934) PV, 3 600 vyobrazení, foto, kresby a mapy,
793 stran, švabach,
dtto vydání 1935 a 1941,
kniha á
350.350.-
SBÍRKA ZÁKONŮ REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ, formát 21 x 3Ocm, vázané knihy.
1953 s přílohami, 438 stran,
1954 s přílohami, 232 stran,
1955 s přílohami, 282 stran,
1956 s přílohami, 322 stran,
SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY 1993 1 – 2.
21 x 3 cm, celkem 1 822 stran,
Ve dvou váz. knihách formát
SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY 1994 1 – 3.
21 x 3 cm, celkem 3 103 stran,
Ve třech váz. knihách formát
25O.15O.15O.25O.-
45O.-
85O.-
ENCYKLOPEDIE VÝKONNOSTI II. – VÝROBA (Sfinx 1932) polokožená vazba, ilustr. kresbami
a fotografiemi, formát 19 x 28 cm, 655 stran,
45O.ENCYKLOPEDIE VÝKONNOSTI III. – OBCHOD (Sfinx 1933) polokožená vazba, ilustr. kresbami
a fotografiemi, formát 19 x 28 cm, 588 stran,
45O.Fischer – Dückelmann Anna - Die Frau als Hausärztin (Stuttgart 1908), PV zdobená,
bohatě ilustr.+ 36 barev litograf. příloh, 971 stran,
850.-
Galský – Žákovský
150.-
Kdo je kdo ve 20. století (1967) PV lamino, 471 stran,
GROSSES UNIVERSAL TASCHEN LEXIKON I. – X. (München 1998) 1O knih kart. s barev. obálkami
více než 65 OOO hesel a 4 5OO barev. a černobílých vyobrazení.
Celkem 2 457 stran, perfektní stav.
1 800.KDO BYL KDO – unikátní encyklopedie na více než 600 kartonových lístcích (16 x 10 cm),
vždy s fotografií a stručnými údaji o světových osobnostech ze všech
oborů lidské činnosti. Vydáno v 60. létech jako příruční kartotéka.
450.-
Kdy, kde, proč a jak se to stalo (1997), nejdramatičtější události, které změnily
svět, velký formát bohatě ilustr.
650.-
Kosina Jaroslav
Světové dějiny I. – IV Starověk - novověk (JRV 1926) 4 knihy
v pův. zdobené polokož. vazbě, bohatě ilustr. kresbami a rytinami. celkem
2 456 stran, perfektní stav,
1 8OO.-
LEXIKON FÜR THEOOGIE UND KIRCHE I. – X. (Freiburg 1931- 1938) 1O knih v
polokožené vazbě , formát 19 x 26 cm, bohatě ilustr. kresbami a
fotografiemi, celkem 1O 28O stran, perfektní stav.
S – 26 (Aktualizováno 16. 3. 2015)
-3-
K prodeji jen jako celek
8 5OO.-
Meyers konversations – Lexikon V. (Leipzig 1894) pův. polokožená. zdobená
vazba, bohatě ilustr. kresby, foto a mapy, 1 037 stran,
450.-
Malá technická encyklopedie I. – II. A – Ž (SNTL 1966), 2 knihy v pův. vazbě, celkem
1 350 stran, 1 650 hesel, 6 500 odkazů, 900 obrázků,
50 tabulek, 2 x
450.-
Malá československá encyklopedie I. – VI. (Academia 1984 – 87), šest knih, 21 x 26 cm,
PV, celkem 5 756 stran, 11 562 čb obrázků a 224 stran barev.
příloh na křídovém papíru, perfektní stav, k prodeji jako celek
1 8OO.DTTO díl 3, 4, 5, 6,
jednotlivé díly á
Malý encyklopedický slovník A – Ž (Academia 1972) PV s ob. příloha barev. mapy,
1 455 stran, perfektní stav, 2x
Meyerś
konzervations – Lexikon II. Asmanit - Bionomie (Leipzig und Wien 1893) původ.
zdobená polokožená vazba, bohatě ilustr. perfektní stav,
25O.-
450.-
35O.-
NAUČNÝ SLOVNÍK PŘÍRODNÍCH VĚD PRO ŠKOLU A DŮM I. – IV. (J. Elstner 1937)
4 knihy v pův. vazbách, bohatě ilustr: kresby, foto a mapy,
celkem 10 334 stran,
3 200.-
Nový velký ilustrovaný slovník naučný I. - XVII. a I.- III. Dodatky.
(Gutenberg Praha 1929 – 32), 20 knih v původ. zlatem zdobené
modré celopl. vazbě, bohatě ilustr. kresbami a fotografiemi,
celkem 6 400 stran, perfektní stav,
7 500.-
OTTŮV SLOVNÍK NAUČNÝ - (Paseka - Argo 1995 – 2003) reprint
proslulého encyklopedického díla, původní zlatem zdobená hnědá vazba.
Bohatě ilustr. kresbami, fotografiemi, četné přílohy map a plánů.
Nové knihy v ochranných lepenkových pouzdrech.
Svazek: 7, 8,
Dodatky (modrá původní vazba): sv. II. /1, (2x)
K prodeji
jednotlivé díly po
350.-
OTTOVA VŠEOBECNÁ ENCYKLOPEDIE A – Ž I. – II. (2003) dvě knihy v pův. vazbě lamino,
celkem 1 475 stran, formát 30 x 25 cm, perfektní stav,
750.DTTO I. díl (A – L)
280.Planeta tajuplných světů (velká cesta po nejpodivuhodnějších místech na
Zemi (1997), velký formát, bohatě ilustr.
Přehledný kulturní slovník – literatura, hudba, film, divadlo, výtvarné umění, architektura,
(MF 1964) PV lamino, ilustr. 420 stran,
450.250.-
PYRAMÍDA – encyklopedický časopis moderného človeka A – Ž (Slovakopress 1971 – 1987).
8 knih v nové vazbě, formát 25 x 31 cm, tištěno na křídovém papíru,
mnoho barev. foto, 6 145 stran, perfekt. stav, slovensky,
4 500.Příruční slovník naučný I- IV /1962/ celkem str. 3 240, 4 knihy v původní vazbě ,
bohatě ilustr., fotografiemi, kresbami a mapami
Rejman Ladislav
Slovník cizích slov (SPN 1971) PV bez ob. 114 stran,
S – 26 (Aktualizováno 16. 3. 2015)
1 200.350.-
-4-
Soukromí živočichů (1998), velká obrazová kniha o světě zvířat, bohatě ilustr.
Stručný politický slovník (SPL 1962), váz. 270 stran,
Technický slovník naučný I. – VII. A – Ž ( SNTL 1981 - 83), 7 váz. knih,
celkem 2 850 stran, 35 202 hesel a 5 294 kreseb,
450.80.-
(2x) hve
2 200.-
Technický naučný slovník I. – V. A – Ž (SNTL 1962), 5 váz. knih, ilustrováno,
celkem 3 102 stran, hve - sklad. značka,
TVŮRCOVÉ DĚJIN - čtyři tisíciletí světových dějin v obrazech dob a osobností
(L. Mazáč 1934) 5 knih v polokožené vazbě, ilustr, celkem
3 O8O stran, perfektní stav,
1 800.-
2 5OO.-
Všeobecná encyklopedie DIDEROT (Diderot 1996), váz. formát
19 x 24 cm, křídový papír, bohatě ilustr. kresby, foto,
a mapy, každá kniha 780 stran,
I. A - F , 788 stran, nová kniha!
II. G – L, 700 stran, nová kniha!
Ilustrovaný encyklopedický slovník A – Ž I. – III. (Academia 1980 – 82), 3 váz. knihy,
celkem 2 920 stran, 5 108 obrázků a 48 stran příloh na
křídovém papíru,
Rieger F. L.
Rieger F. L.
Rieger F. L.
Rieger F. L.
Rieger F. L.
Rieger F. L.
450.450.-
1 400.-
Slovník naučný I. A - Bžeduché (I. L. Kober 1860), PV zdobená,
formát 17 x 26 cm, 1 023 stran,
950.-
Slovník naučný II. (I. L. Kober 1860), PV zdobená, formát
17 x 26 cm, 1 023 stran,
950.-
Slovník naučný IV. I – Lžidimitrij (I. L. Kober 1865), PV zdobená,
formát 17 x 26 cm, 1 470 stran,
950.-
Slovník naučný VII. R - Ržew (I. L. Kober 1868), PV zdobená,
formát 17 x 26 cm,1 220 stran,
950.-
Slovník naučný VIII. (I. L. Kober 1868), PV zdobená, formát
17 x 26 cm,1 020 stran,
950.-
Slovník naučný X. W – Ž (I. L. Kober 1873), PV zdobená
formát 17 x 26 cm 1 045 stran, váz. spol. s Doplněk k Slovníku
naučnému I. díl ( A – Nyström)
950.-
Nenašli jste v seznamech knihy, které hledáte? Využijte naši dobře
fungující
záznamovou službu. Stačí
zaslat jejich seznam (autor,
název, rok vydání) na náš e – mail: [email protected] Jakmile se
takové knihy objeví
v nových
výkupech,
přednostně
vám
je
nabídneme.
Seznamy průběžně doplňujeme
S – 26 (Aktualizováno 16. 3. 2015)
-5-
S – 26 (Aktualizováno 16. 3. 2015)
Download

50% sleva jen do 30. dubna